TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu"

Transkript

1 TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü Abdurrahman Ayan MEVKA Adına Gözlemci Veli Yılmaz Mayıs, 2010 Konya

2 GİRİŞ ÖZET Avrupa Birliği yolunda ilerleyen Türkiye nin, hedefine ulaşabilmek için birçok alanda birliğin standartlarına uyum sağlaması gerekecektir. Yakın gelecekte tarımsal yapıda birtakım değişimlerin yaşanması da bu nedenle kaçınılmaz görünmektedir. Bu süreçte ancak değişimin arkadaşlığını yapabilenler sektörde var olma iddialarını sürdürebileceklerdir. Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği müktesebatı uyum süreçlerini de gözeterek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken projelerin ortaya konulması zorunluluğu doğmuştur. Tarım, kırsal kalkınmada en önemli unsurlardan biridir. Kırsal kesimin güçlenmesinde tarımın güçlendirilmesi, özellikle de Türkiye için vazgeçilmez bir durumdur. Bu amaçla ülke genelinde bütünlük içinde hareket etmek ve mevcut tarımsal durumu konunun muhataplarınca gözden geçirmek gerekmektedir. Sorunu yerinde tespit etmek ve onu yaşayanların bakış açılarıyla yansıtmak, çözüm için atılacak en ciddi adımdır. İllerin durumunun ilçelerini de kapsayan ayrıntılı bir raporla tespit edilmesi, ilgili kesimlerden alınan çözüm önerilerinin de dikkate alınarak eylem planlarının oluşturulması kırsal kalkınma açısından üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. DPT nin Kırsal Kalkınma Stratejisine göre; 20 bin ve daha fazla nüfusa sahip kentsel yerleşim alanları dışında kalan alanlar kırsal alan olarak kabul edilmektedir. Bu tanımlamaya göre Konya İl nüfusunun yaklaşık %33 ü, Karaman İl nüfusunun % 40 ı kırsal alanda yaşamakta, idari birim (ilçe, belde, köy) sayısı bakımından yerleşim alanlarının da yaklaşık %65 lik kısmı kırsal alan kapsamında yer almaktadır Bu durum kırsal kesimin yaşadığı yerden memnun olmadığını göstermektedir. Bunun ekonomik ve sosyal nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. Çocuklarının iyi eğitildiği, iyi sağlık hizmetinin verildiği, tarımsal ve yaşamsal alt yapısı olan bir kırsal kesimin terk edilerek daha zor şartların olduğu alıştığı kültürün dışındaki bir şehir merkezlerine göç etmek için bir neden yoktur. Ayrıca kırsal alanda istihdam ve refahın sağlanabilmesi için kırsal kesim tarım alt yapısının da iyileştirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği bu nedenlerle kırsal kalkınmaya (Rural development) büyük önem vermekte ve birçok destek sistemini uygulamaya sokmaktadır. Tarım sektörünün en büyük sorunlardan birisi de bir araya gelerek çalışma, üretme ve pazarlama kültürünün eksikliği olup, bu konuda eğitim çalışmalarının yanı sıra yasal düzenlemelerin de gözden geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Konya Ovaları Projesi 2010 yılının ilk yarısında resmi bir kimlik kazanarak bölgesel gelişme planı haline gelmiştir. Eylem Planı nın devreye girmesiyle ilde tarım ve kırsal kesim tümüyle gözden geçirilip alt yapı düzeltilecektir. Bu planın devre girmemesi durumunda ise tarımda ve kırsal kesimde makro çözüm beklenmemelidir. Planın devreye girmesi halinde her kurum, kuruluş ve kişinin özelde yapması gereken çok şey olacaktır. İster yerel ister ulusal ölçekte herhangi bir konunun muhatapları aynı masada buluşamaz ve sorunları ortaya koyup, birlikte çalışamazlarsa çözüm de mümkün gözükmemektedir. Çünkü her kesimin yapabileceği bir katkı mutlaka mevcuttur. Sorunların çözümü sadece devletten talep ederek mümkün olmamakta, her bireyin veya kurumsal yapının kendileriyle ilgili alanlarda konuyu dert edinmeleri gerekmektedir.

3 Bu rapor, Konya-Karaman bölgesinin tarımsal durumunun değerlendirmesi ve kırsal kalkınma için neler yapılabileceğinin belirlenerek MEVKA ya sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu amaçla Kırsal Kalkınma Teknik Komisyonu; Tarla Bitkileri Çalışma Grubu, Hayvancılık ve Su Ürünleri Çalışma Grubu, Toprak ve Su Kullanımı Çalışma Grubu, Meyvecilik, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Çalışma gruplarınca öne çıkan başlıca sorunlar şunlardır: Tarla Bitkileri: Verim, kalite, pazarlama ve girdiler ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Mevcut sorunların çözümü için sulanabilir arazi alanının artırılması, etkin eğitim yayım hizmetlerinin geliştirilmesi, bölgeye uygun çeşitlerin geliştirilmesi, altyapı ve arazi toplulaştırılması işlerine öncelik tanınması, girdilerin aşağıya çekilmesi amacıyla desteklemelere devam edilmesi, pazarlama faaliyetlerine çiftçi dahil edilerek çiftçi örgütlenmelerinin desteklenmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin arazi toplulaştırma faaliyetleriyle entegre ele alınarak desteklenmesi gerekmektedir. Meyvecilik: Parçalanmış arazi yapısı, Meyve bahçelerinin büyük bir kısmının eski çeşitlerden oluşması ve karışık planlanması, standart kalitede yetersiz meyve üretim kapasitesi, paketleme, ambalajlama, depolama ve ürün işleme tesislerinin azlığı veya yokluğu, ürün çıkış-hasat planlamasının bulunmayışı, markalaşma, pazarlama ve örgütlenmenin yetersizliği ile üreticilerin eğitim yetersizliği ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bölgenin meyvecilik potansiyelinin artırılması ve ilgili sorunların çözümü amacıyla; Arazi toplulaştırmasına öncelik verilemesi, kapama tek türden oluşan bodur ve yarı bodur anaçlardan oluşan meyvecilik alanları oluşturulmalı, iç ve dış pazarın istediği çeşitlere uygun üretim deseni oluşturularak meyvecilikte çeşit dönüşümünün sağlanması, bölgede rakım ve çeşit faktörü kombine edilerek ürün hasat çıkış planlarının oluşturulması, bölgenin temel meyvecilik ürünleri olan kiraz, elmada ve üzümde markalaşmaya gidilmeli, etkin egitim yayım hizmetlerine destek verilmeli, üretici birliklerinin daha etkin çalışabilmesi için yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım: Organik tarıma elverişli alanlarda işletme başına düşen arazinin parçalı ve küçük olması, sertifikasyon ücretlerinin yüksekliği, istenilen miktarda ürünün bulunmayışı ve organik ürünlerin pazarlama probleminin bulunması en önemli sorunlar arasındadır. Sorunların çözümü için; TR 52 bölgesinin kırsal dağlık alanda organik tarıma müsait alanlarda köy veya bölge bazında organik tarıma geçiş sağlanmalıdır. Organik ürünlerin pazarlanacağı organik ürün borsası kurulmalıdır. Organik ürün tüketimi konusunda tüketiciye yönelik eğitim ve tanıtım projelerine destek verilmelidir. Yaş meyve sebze sektörü öncelikli olacak şekilde iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Hayvancılık: Üretilen sütün kalitesi ile ilgili sorunlar, damızlık hayvanların genetik kapasitesinin düşük olması, kaba ve kesim yem ile ilgili sorunlar, hayvan sağı ve sağlın hastalıklar ile ilgili sorunlar, örgütlenme ve üretim planlaması ile ilgili sorunlar, üreticilerin eğitim yetersizliği ile ilgili sorunlar, işletme büyüklüğü ve altyapısı ile ilgili sorunlar ile pazarlama ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bölge hayvancılığının sorunlarının çözümü için üretilen sütün kalitesinin

4 yükseltilmesi için süt toplama merkezleri oluşturularak süt soğutma ünitelerine, hayvan ıslahına yönelik programlara, kaba yem üretimine ve suni mera tesis edenlere destek sağlanmalıdır. Diğer tarımsal üretim kollarında olduğu gibi hayvancılık sektöründe pazarlama ve altyapı konularında bulunan sorunların çözümü için destekleme yapılmalıdır. Toprak ve Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı: Arazi kullanım planlarının çıkarılması, arazi toplulaştırılması, bölge etüt ve toprak haritalarının yenilenmesi, toprak verimliliğini artırmak, drenaj ve atık suların kullanılmasının engellenmesi, suyun etkin kullanılması ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Mevcut sorunların çözümü amacıyla arazi kullanım planlarının hazırlanması, arazi toplulaştırma hizmetlerinin bir an önce tamamlanması, toprak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalara destekleme sağlanmalıdır. Sulama altyapı hizmetleri arazi toplulaştırma hizmetleriyle birlikte mütalaa edilmeli tarla içi basınçlı sulama sistemleri kuracak olan çiftçilere uygulanan destekler genişletilerek devam edilmelidir.

5 1.TAHILLAR 1.1. Mevcut Durum Konya-Karaman Bölgesinde ekimi yapılan başlıca tahıl ürünleri buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf ve tritikaledir. Buğdayın Konya-Karaman ekonomisi içindeki bu büyük payı nedeniyle ekmeklik buğday ve makarnalık buğday sanayisi oldukça gelişmiştir. Bölgemiz için stratejik bir ürün olmaya devam etmektedir. Bölge ekiliş alanları açısından incelenirse Türkiye toplam ekilişinin sırasıyla Çavdar % si, Yulaf % i, Arpa % ü, Buğday % 8,5-9 u Tritkale % 2,5-3 ü TR52 Bölgesinde ekilmektedir. Üretim miktarı olarak ise sırasıyla Arpa % ü, Çavdar % ü, Yulaf % 6-15 i, Buğday % 7-8,5 u, Mısır % 2 si, Tritikale % 1,5-2,5 u TR52 bölgesinde üretilmektedir. TR52 Bölgesinde bulunan Konya ve Karaman İllerinin tahıl ekiliş, üretim ve verim durumları aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tablo 1. TR52 Konya-Karaman Bölgesi Tahıl Ekiliş Miktarları (dekar) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Konya/TR Karaman/TR TR52/TR (%) (%) (%) ,55 1,02 8,57 Buğday ,33 1,05 9, ,99 1,00 8, ,03 2,66 13,69 Arpa ,44 2,54 12, ,25 1,83 12, ,47 0,78 2,25 Mısır ,76 0,41 2, ,11 0,55 2, ,34 0,93 25,27 Yulaf ,82 1,83 9, ,98 2,20 10, ,17 1,24 17,41 Çavdar ,11 1,78 13, ,57 2,02 12, ,23 1,70 2,93 Tritikale ,23 1,83 3, ,12 1,56 2,68 Kaynak: TÜİK ve İl Tarım Müdürlüğü Tablo 2. TR52 Konya-Karaman Bölgesi Tahıl Üretim Miktarları (ton) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Konya/TR Karaman/TR TR52/TR (%) (%) (%) ,93 0,91 8,84 Buğday ,96 1,06 7, ,13 1,00 7, ,79 2,27 14,06 Arpa ,30 2,10 10, ,70 1,73 10, ,35 0,89 2,25 Mısır ,64 0,45 2, ,88 0,58 2, ,03 0,90 15,93 Yulaf ,15 1,27 6, ,17 1,56 6, ,43 0,90 14,33 Çavdar ,36 1,32 11, ,52 1,22 9, ,20 1,42 2,62 Tritikale ,94 1,31 2, ,80 0,92 1,72 Kaynak: TÜİK ve İl Tarım Müdürlüğü

6 Tablo 3. TR52 Konya-Karaman Bölgesi Tahıl Verim Ortalamaları (kg/da) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Konya-TR Karaman-TR TR52-TR Buğday Arpa Mısır Yulaf Çavdar Tritikale Sorunlar Verimle ilgili sorunlar Bölge tahıl üretiminde ortaya çıkan en büyük sorun verim düşüklüğüdür. Verim ortalamaları bakımından bölgemiz Türkiye ortalamalarını sadece 2006 yılında buğday ve arpada geçmiştir. Özellikle yağışların bol olduğu yıllarda kök ve kök boğazı hastalıkları, yaprak hastalıkları(septorya, pas vb.) büyük problem olmaktadır. Hububatta zaman zaman kımıl, süne ve zabrus zararlıları etkin olmaktadır. Gübrelemenin toprak tahlilleri sonucuna göre yapılması gerekirken üreticilerin halen çok az bir kısmı üretim alanlarını tahlil ettirmektedir. Tahlil yapılmadan gübreleme yapıldığı için girdi masrafları artmakta ve toprak yapısı bozulmaktadır. Çiftçimizin geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmemeleri yeni teknikleri zor kabullenmeleri Son yıllarda küresel ısınmanın etkisi ile her yıl farklı bir fizyolojik bozuklukla karşılaşılmaktadır. Anızların yok edilmediği durumlarda toprak hazırlığı yapılamamakta, çıkışta problemler oluşmaktadır. Çeşit seçiminin bölge iklimine uygun yapılmaması, Bölgede sulanabilir arazinin geniş olmasına rağmen bu alanların sulu tarıma açılamaması, Kalite ilgili sorunlar Ekmeklik ve makarnalık buğdayda kaliteyi bozan dönme Hububatta zaman zaman kımıl, süne zararı kaliteyi bozmaktadır. Sertifikalı tohumluk kullanımının yaygın olmaması (Bölgede sertifikalı tohumluk kullanım oranı%25 dir). Sanayinin isteklerine uygun kaliteli buğdayın yeteri kadar üretilmemesi Bölgemizde FAO grubu günlük mısır çeşitleri ekilmekte olup hasat edilmesi gereken ekim ayında mısırın nem oranı % arasında olmakta buda hasatı geciktirmekte veya hasat edildiğinde depolamada sorunlar oluşturmaktadır Girdiler ile ilgili sorunlar

7 Üreticilerimizin en büyük problemlerimizden biride buğday üretiminde kullanılan girdilerin (gübre, sulama, mazot, ilaç v.b.) yüksek fiyattan temin ediliyor olmasıdır. Arazilerin küçük ve parçalı olması Üretim girdilerinin maliyetinin yüksek olmasından dolayı ihracatta rekabet şansının olmaması Pazarlama ile ilgili sorunlar Üretici birliklerinin yeterli düzeyde ve etkin değiller, Sözleşmeli üretimin yaygın olmaması, Kullanılan girdilerin pahalı olmasına karşın ürünün yeterince yüksek fiyattan satılamamasıdır. TMO sinin ise aşırı titiz davranarak ürünlerde çok fiyat kırması nedeni ile tüccara çok düşük değerden hububat satılmaktadır Hedef Analizi Verimle ile ilgili hedef analizi Konya-Karaman Bölgesinde hububat verimlerini Türkiye ortalaması olan Buğday da 236 kg/da, Arpa da 262 kg/da, Mısır da 718 kg/da, Yulaf da 215 kg/da Çavdarda 206 kg/da, Tritikale de 342 kg/da rın üzerine çıkarmak. Bölgemizde tahıl tarımı genellikle kıraç alanlarda ve nadas-tahıl münavebesi ile yapılmaktadır. Verim düşüklüğünün asıl sebebi budur. Bunun için sulak alanların artırılması sulu tahıl tarımının üreticilere öğretilmesi, tahılnadas münavebesinin tekniğine uygun yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Hububat yetiştiriciliğinde yaşanan soruların neredeyse tamamı yetiştirme konusunda bilgi eksikliğinden ve geleneksel tekniklerden vazgeçilmediğindendir. Hastalık ve Zaralılarla zamanında ve gerektiği şekilde mücadele etme yöntemlerinin bilinmemesi bu tür arazların zamanında tespit edilememesinden dolayı verim ve kalite büyük ölçüde düşmekte ve çiftçilerin gelir düzeyi aynı orantıda azalmaktadır. Üreticilerimizin bilgi yönündeki eksiklikleri gidermek ve geleneksel tarımdan kurtarmak için modern üretim tekniklerini önder çiftçilerle beraber uygulamalı olarak göstermek yerinde olacaktır. Bölgede Üniversite ve Araştırma Enstitülerince gerekli tohum ıslah çalışmaları yapılarak bölge iklimine uygun (kuraklık, don vb.)yüksek verimli çeşitler geliştirilerek yetiştiricilerin ekim yapmaları sağlanması, Bölgede sulanabilir tarım arazilerinin alt yapı ile birlikte sulu tarıma açılması için gerekli çalışmaların yapılması, Kalite ile ilgili hedef analizi Un-bulgur-makarna ve bisküvi sanayinin isteklerine uygun kaliteli tahıl isteklerinin hepsi ülkemizde karşılanabilmelidir. Kaliteli buğday çeşitleri üreticilere tanıtılmalıdır. Üreticilerimizin sertifikalı tohumluk kullanılma oranını %80 lere çıkartmamız gerekmektedir Girdi ile ilgili hedef analizi Üreticilerimizin en büyük problemlerinden biride tarımsal girdi masraflarının çok yüksek olmasıdır. Birçok üründe maliyetine veya zararına üretim yapılmaktadır. Tarımsal girdiler son yıllarda çiftçilerimizin üretimini yapacakları ürünün seçiminde önemli paya sahiptir. Artan girdi maliyetleri nedeni ile üretimi az girdi ile yapılabilen ürünlerin yetiştiriciliği tercih edilir hale gelmiştir. Hububat üretimi bu gibi nedenlerden dolayı sekteye uğramıştır. Artık küçük alanlara hububat ekilmemektedir. Bölge üretimindeki bu gibi engellerin devlet projeleri ve işletmeler bazında bazı tedbirler alınarak aşılabileceği öngörülmektedir. Devletin

8 son yıllarda uyguladığı tarımsal desteklerin yanında toprak reformu ile ilgili çalışmalarında alt yapı ile birlikte yapılması ile büyük parsellerin oluşturularak tarımsal girdi dağılımının ve yatırımlarının iyi bir şekilde ayarlanması sağlanabilir. Bu şekilde işletmelerin işçilik vb. girdileri daha etkin kullanarak bir ölçüde girdi tasarrufu sağlamaları mümkün olacaktır. Bölgede arazi toplulaştırması çalışmalarına önem verilmeli, bölgeye has ürünlerin yetiştiriciliğine uygun desteklemelerin yapılması, üretimde kullanılan gübre, mazot gibi ürünlere yapılan destekleme ödemeleri gibi bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğe destek verilmesi önemli ölçüde girdi ile ilgili sorunları hafifleteceği kesindir. Bölge istihdam göstergelerine bakıldığı zaman Türkiye genelinde tarım sektöründeki istihdam oranı %23,7 iken bölgemizde bu oran %33,3 tür. Buradaki yığılma daha niteliksiz işçilikten kaynaklanmaktadır. Bu durumun giderilmesi ve tarım sektöründeki işsiz yığılmasının bölgede gelişme eğiliminde olan ulaştırma, haberleşme ve sanayi sektörüne eğitimli ve nitelikli işçi olarak aktarılabilmesi oldukça önemlidir. Tarım sektörü istihdam oranını %20 seviyelerine çekmemiz gerekmektedir Pazarlama ile ilgili hedef analizi -Ülkemizin son yıllardaki buğday üretimi milyon ton arasında değişmektedir. Yapılan projeksiyonlarda 2020 yılında Türkiye nin toplam buğday tüketimi 18,5-23 milyon ton arasında olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle ülkemizin kendine yeter durumdan artık buğday ithal edeceği duruma geleceği anlaşılmaktadır. Dünyada stratejik bir ürün olan buğdayda dışa bağımlı hale gelmemek için acilen verimi artırıcı yönde tedbirler alınmalıdır. Bunun için ülkemizin tahıl ambarı konumunda olan Konya-Karaman (TR 52) Bölgesine özel buğday üretim stratejileri geliştirilmelidir Strateji Analizi Verimle ilgili strateji analizi Sertifikalı tohumluk kullanımının verimi %30 oranında artırdığı bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarında sertifikalı tohumluk kullanımının önemi anlatılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanımını artırılması için sertifikalı tohumluk kullanım desteklemeleri devam etmelidir. Hâlen uygulanmakta olan (müstahsil makbuzu karşılığı) Hububat Ürünleri Destekleme Primi ödemelerinde, sertifikalı tohum kullanan çiftçilere ek prim ödemesi yapılması sertifikalı tohumluk kullanımını cazip hale getirecektir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı kapsamında üreticilere verilen sulama ilişkin hibe desteklerinin Makine Ekipman Destekleme Programından çıkartılarak tarla içi sulama yatırımlarının desteklenmesi için bütçe ayrılarak kendine özgü destekleme programı uygulanması, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasınca verilen 0 faizli sulama ekipmanları desteğinin üreticilerimize ulaşmasının kolaylaştırılması İllerde hububatta ve diğer tarımsal ürünlerde tarımsal suyun etkin ve verimli kullanılması amacıyla tüm paydaşların katılımı ile sulama komisyonları kurulmalı, Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin ucuzlatılması, Suyun etkin ve tasarruflu kullanımının üreticilere öğretilmesi Kıraç alanlarda halen uygulanan tahıl-nadas münavebesi yerine tahıl-nadas-baklagil ve tahıl-baklagil-nadas münavebesine geçilmesi sağlanacak Sertifikalı tohumluk üreten firma veya şahıslar teşvik edilmeye devam edilmelidir. Verimi yüksek buğday çeşitlerini üreticilere tanıtılmalıdır. Toprağın erozyona karşı korunması, yakıt ve işçilik masrafların en aza indirilmesi ve anız yangınlarının çevreye verdiği zararların önlenmesi amacıyla anıza direk ekim yapan

9 mibzerler ekim yapılmalı, bölgede çiftçiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla üretici şartlarında demonstrasyonlar kurulmalı ve anıza direk ekim yapan çiftçilere dekar başına destek verilmelidir. Hububatta süne-kımıl mücadelesinde biyolojik mücadeleye destek sağlaması amacıyla parazit böceklerin çoğalması ve yaşaması için yeşil alanlar oluşturulmalı bunun için gerekli fidan desteği sağlanmalıdır. Ayrıca parazitlenmeyi artırmak için yumurta parazitoit salınımı artırılarak devam etmelidir. Zabrus içinde kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri konusunda üreticiler daha fazla bilgilendirilmeli Özellikle yağışların bol olduğu yıllarda kök ve kök boğazı ile yaprak hastalıkları nedeni ile verimde büyük düşüşler meydana gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ekim normu, ekim zamanı, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi konularda üreticiler bilinçlendirilmelidir. Gübrelemenin toprak tahlilleri sonucuna göre yapılması gerekirken halen çok az bir kısmı üretim alanlarını tahlil ettirmektedir. Tahlil yapılmadan gübreleme yapıldığı için girdi artmakta ve toprak yapısı bozulmaktadır. Toprak tahlil ücretlerinin düşürülebilmesi için laboratuarlar desteklenmelidir. Çiftçimizin geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmemeleri yeni teknikleri zor kabullenmelerinin engellenebilmesi için eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetleri desteklenmelidir. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisi ile kuraklık artmış hububat veriminde aşırı düşmeler görülmüştür. Bu konuda kurağa daha dayanıklı ve erkenci çeşitlerin kullanımı teşvik edilmelidir Kalite ilgili strateji analizi Makarnalık buğdayda görülen dönmeyi önlemek için gübreleme ve sulama tekniklerini yayım çalışmalarında anlatılmalıdır. Hububatta süne-kımıl mücadelesinde biyolojik mücadeleye destek sağlaması amacıyla parazit böceklerin çoğalması ve yaşaması için yeşil alanlar oluşturulmalı bunun için gerekli fidan desteği sağlanmalıdır. Ayrıca parazitlenmeyi artırmak için yumurta parazitoit salınımı artırılarak devam etmelidir. Sanayinin isteklerine göre kaliteli buğday üretimini artırmak için kaliteli buğday çeşitlerini üreticilere tanıtılmalıdır. TMO ca yapılan alımlarda kalite kriterlerine göre alımlara destekleme uygulanmalıdır. Kullanılan tohumluğun sertifikalı olarak temininde sıkıntılar yaşanmaması için üreticinin talep ettiği çeşitler üretimi artırılmalıdır. Mısırda geç hasat nedeniyle oluşan aflatoksin sorununu çözmek için erkenci çeşitlerin üretilmesi sağlanmalıdır Girdiler ile ilgili strateji analizi Girdileri (sertifikalı tohumluk, gübre, sulama, mazot, ilaç v.b.) düşürmek için desteklemelere devam edilmelidir. Arazi toplulaştırılması sulama alt yapısı ile birlikte yapılarak parseller büyütülmelidir. Bu amaçla toplulaştırma yapılmayan köyler bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları yapılarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne başvurmaları sağlanmalıdır Pazarlama ile ilgili strateji analizi: Fiyatın serbest piyasada oluşumu üreticilerin de daha bilinçli ve teşkilatlı üretim yapmalarını gündeme getirmektedir. Bu amaçla; tarımsal teşkilatlanma ve teknolojik gelişme imkânlarının artırılmasının yolları aranmalıdır.

10 Üretim ve pazarlama sorunlarının çözmek amacıyla Tahıl Üretici Birlikleri kurulmalıdır. Yöredeki fabrikalarla ortaklaşa sözleşmeli üretim yapılmalıdır. TMO ca yapılan alımların peşin ödeme ile yapılması hem çiftçiyi rahatlatacak hem de tüccar lehine piyasada oluşacak fiyat dalgalanmalarını önleyecektir. TMO ve borsaların dışında buğday pazarlaması çoğunlukla tüccarlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Üreticileri tüccarın eline bırakmamak ve üreticinin emeğinin karşılığını tam olarak alabilmesini sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı dengeleyici bir unsur olarak görev yapmalıdır. 2. BAKLAGİLLER 2.1.Mevcut Durum TR 52 Düzey 2 Bölgesi olan Karaman ve Konya İllerinde yetiştiriciliği yapılan başlıca yemeklik dane baklagiller arasında kuru fasulye, nohut ve mercimek gelmektedir. Yıllar itibari ile son üç yılın değerleri göz önüne alındığında 2006 yılında da olan nohut üretimi 2007 yılında da 2008 yılında ise da olmuştur. Nohutta üretim alanlarının azalmasının yanında verimde de yıllık 6-7 kg kadar düşüş görülmüştür. Mercimek üretimi de nohutla aynı oranlarda azalmalar yaşarken fasulye üretim alanları 2006 yılında da iken 2007 yılında da, 2008 de ise da olmuştur. Üretim de doğru oranda artarken verim de yıllık 1-2 kg artış yaşanmıştır. Üretilen bu ürünlerin Türkiye üretim değerleri mercimekte, da alandan ton olup, da alandan ton olan TR 52 bölge üretimi ile Türkiye üretiminin % 2,33 ünü karşılamaktadır. Bu değer kuru fasulye de ise da alandan ton olan Türkiye üretimine karşılık bölge üretimi da alandan ton ile Türkiye üretiminin % 26,27 ni oluşturmaktadır. Türkiye nohut üretimi ise da alandan ton olup Karaman ve Konya bölgesinde da alandan ton üretim gerçekleştirilerek Türkiye üretiminin % 7,9 unu karşılamaktadır.( 2008 TUİK verileri ) Üretim alanları da Türkiye üretim alanlarının mercimekte % 1,21, kuru fasulyede % 19,13 ve nohutta ise % 7,59 unu oluşturmaktadır. Söz konusu ürünlerde dekara verim ise Türkiye ortalamasının üzerindedir. Üretilen ürünler verim bakımından Türkiye ortalamasından yüksek olsa da kalite bakımından Pazar isteklerini karşılayamamaktadır. Bunun nedenleri de üretim aşamasında yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır.

11 Tablo.4 TR52 Konya-Karaman Bölgesi Yemeklik Baklagiller Ekiliş Miktarları (dekar) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Konya/TR Karaman/TR TR52/TR (%) (%) (%) ,10 1,50 10,60 Nohut ,82 1,98 7, ,58 2,02 7, ,52 3,48 15,00 Kuru fasulye ,95 4,47 16, ,11 5,02 19, ,24 0,11 0,35 Mercimek ,23 0,12 0,35 (Kırmızı) ,37 0,21 0,58 Mercimek (Yeşil) ,87 0,58 11, ,10 0,82 5, ,40 0,90 5,30 Kaynak: TÜİK ve İl Tarım Müdürlüğü Tablo.5 TR52 Konya-Karaman Bölgesi Yemeklik Baklagiller Üretim Miktarları (ton) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiye Konya/TR Karaman/TR TR52/TR (%) (%) (%) ,54 1,67 11,21 Nohut ,85 2,22 8, ,99 1,94 7, ,20 6,45 20,65 Kuru fasulye ,66 8,97 22, ,20 9,07 26, ,28 0,07 0,35 Mercimek ,25 0,08 0,34 (Kırmızı) ,38 0,40 1,78 Mercimek (Yeşil) ,18 0,72 10, ,22 1,07 5, ,63 1,08 4,70 Kaynak: TÜİK ve İl Tarım Müdürlüğü Tablo.6 TR52 Konya-Karaman Bölgesi Yemeklik Baklagiller Verim Ortalamaları (kg/da) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiye Konya-TR Karaman-TR TR52-TR Nohut Kuru fasulye Mercimek (Kırmızı) Mercimek (Yeşil) Sorunlar Verimle ilgili sorunlar Kuru fasulye üretiminde en büyük problem tescilli standart çeşit tohumlukların kullanılmamasıdır. Çiftçimiz tarlaların topoğrafik özellikleri nedeni ile hala yağmurlama sulama ile üretim yapmaktadır.

12 Baklagillerde sorun olan yabancı otları yok etmek için kullanılan kültürel önlemler üretici açısından maddi anlamda artı yük getirmektedir. Kimyasal mücadele ile yapılan işlemler ise yetersiz kalmakta, verimi ve kaliteyi kötü yönde etkilemektedir. Nohutta bol yağışlı senelerde ve aşırı sulamalarda Antraknoz ile kök çürüklüğü hastalığı büyük verim kayıplarına neden olmaktadır. Çiftçimizin geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmemeleri ve yeni teknikleri zor kabullenmeleridir. Pazarın talep artışları ile satışının karlı olmasından dolayı birkaç yıl üst üste yapılan ekimlerle fasulyeye araz hastalıkların artması ve daha sonraki yıllarda bu alanlarda verimin önemli ölçüde düşmesi. Nohutta son yıllarda yaşanan nohut sineği zararının önemli ölçüde artmış olması Kalite ilgili sorunlar Fasulyede yaşanan yeşil kurt zararından dolayı bakla ve tohumlarda oluşan kalite bozukluğu. Kök çürüklüğü ve alternaria gibi hastalıklardan dolayı danelerin istenilen kalibrede gelişememesi ile ürünün Pazar kalitesinin düşük olması Girdiler ile ilgili sorunlar Üreticilerimizin en büyük problemlerimizden biride baklagillerin üretiminde kullanılan girdilerin (sertifikalı tohumluk, gübre, sulama, mazot, ilaç v.b.) yüksek fiyattan temin ediliyor olmasıdır. Arazilerin küçük ve parçalı olması Üretim girdilerinin yüksek olmasından dolayı ihracatta rekabet şansının olmaması Fasulye de makineli hasat uygulanamadığından işçilik masraflarının fazla olması Pazarlama ile ilgili sorunlar Üretici birliklerinin olmaması Kullanılan girdilerin pahalı olmasına karşın ürünün yeterince yüksek fiyattan satılamamasıdır. Baklagiller ile ilgili Devletin herhangi bir fiyat politikası olmadığından ürünlerin o yılki üretim ve ihtiyaca göre yerel tüccarlar tarafından belirlenmesi. 2.3.Hedef Analizi Verimle ilgili hedef analizi Baklagil yetiştiriciliğinde yaşanan soruların neredeyse tamamı yetiştirme konusunda bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Hastalık ve Zaralılarla zamanında ve gerektiği şekilde mücadele etme yöntemlerinin bilinmemesi bu tür arazların zamanında tespit edilememesinden dolayı verim ve kalite büyük ölçüde düşmekte ve çiftçilerin gelir düzeyi aynı orantıda azalmaktadır. Yetiştirme konusunda yaşanan sorunlardan en önemlisi tescilli çeşitlerin kullanılamamasıdır. Kullanılan tohumluklar genelde bir yıl önceki üründen alındığından hastalıkla bulaşık tohumlar bir yıl sonra yetiştirilecek ürünlerde zararın artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle bölgede üretilen ürünlerin verim ve kalitesi düşmektedir. Üretim aşamasında müdahalesi zor olan hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin zamanında alınmaması, bölgede ekim nöbetinin iyi bir şekilde uygulanmaması ve kimyasal mücadele yöntemlerinin tekniğine uygun olarak yapılmamasından kaynaklanan sorunlar.

13 Bölgede yaşanan bu ve benzeri sorunların bertaraf edilebilmesi için kırsal alandaki tarımsal eğitimlerin iyi bir plan dahilinde uygulanması, köyler bazında örnek çiftçiler seçilmelidir. Bu çiftçilerin yapacağı uygulamalarda teknik bilgi ile ekipman desteklemesi yaparak örnek işletme haline getirmek ve bölge çiftçilerinin geleneksel yöntemleri terk etmelerini sağlamak hedeflenmektedir Kalite ile ilgili hedef analizi Bölgesel ürün pazarlarında son yıllarda istenen ürün özelliklerinin başında ürünlerin belirli bir kalibreye sahip olmaları istenmektedir. Bunun yanında görüntü, iyi pişme özelliği, sağlam dane ve lezzet gelmektedir. Üretim aşamasında yapılan uygulamalarla oluşan kötü bakım şartları ister istemez kalite özelliklerini de etkilemektedir. Kuru fasulye yetiştiriciliğinde yaşanan bir yeşil kurt zararı, hasat sonrasında yenmiş daneler ortaya çıkarmakta ve Pazar kalitesini bozmaktadır. Bu nedenle üretim aşamasında istenen kalitenin yakalanabilmesi için ürünlerin ekim, bakım ve hasat aşamalarında yapılan yanlış uygulamalar tespit edilerek konu ile ilgili eğitimler yapılmalıdır. Teknik donanımlarında bölge çiftçisine tanıtılması ve kullandırılması yönünde çalışmalar yapılmalıdır Girdiler ile ilgili hedef analizi Tarımsal girdiler son yıllarda çiftçilerimizin üretimini yapacakları ürünün seçiminde önemli paya sahiptir. Artan girdi maliyetleri nedeni ile üretimi az girdi ile yapılabilen ürünlerin yetiştiriciliği tercih edilir hale gelmiştir. Baklagil üretimi bu gibi nedenlerden dolayı sekteye uğramıştır. Bölge üretimindeki bu gibi engellerin devlet projeleri ve işletmeler bazında bazı tedbirler alınarak aşılabileceği öngörülmektedir. Devletin son yıllarda uyguladığı tarımsal desteklerin yanında toprak reformu ile ilgili çalışmalarında yapılması ile büyük parsellerin oluşturularak tarımsal girdi dağılımının ve yatırımlarının iyi bir şekilde ayarlanması sağlanabilir. Bu şekilde işletmelerin işçilik vb. girdileri daha etkin kullanarak bir ölçüde girdi tasarrufu sağlamaları mümkün olacaktır. Bu nedenle bölgede arazi toplulaştırması çalışmalarına önem verilmeli, bölgeye has ürünlerin yetiştiriciliğine uygun desteklemelerin yapılması, üretimde kullanılan gübre, mazot gibi ürünlere yapılan destekleme ödemeleri gibi bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğe destek verilmesi önemli ölçüde girdi ile ilgili sorunları hafifleteceği düşünülmektedir Pazarlama ile ilgili hedef analizi Pazarlama konusunda yapılabilecek çalışmaların başında üretici birliklerinin kurularak etkin bir şekilde işletilmesi gelmelidir. Üreticiler ürünlerini bölgelerinde bulunan tüccarlar aracılığı ile yapmaktadırlar. Tüccarların ürüne verdiği fiyat ürünün gerçek değerini değil tüccarların karının düşülmüş hali olduğundan üreticiler ürünlerini gerçek değerleri üzerinden pazarlayamamaktadırlar. En kötü ihtimalle bir tüccarın bir üründen karının % 20 olduğu düşünülürse bölgede üretilen ton kuru fasulyenin % 20 si 8.123,2 ton olmaktadır. Kabaca yapılan bu hesaplama ile 2008 yılında üretilen ton kuru fasulyenin 8.123,2 tonu aracıların karı olarak üreticilerden çıkmaktadır. Üretici birliklerinde ise bu oran satılan ürünlerin % 0,5 oranında kalmaktadır. Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda ürünlerin pazarlamasında üretici birliklerinin acil olarak devreye sokulması, devlet eliyle denetlenerek ve desteklenerek işletilmesi sağlanmalıdır. Bu faaliyetler sonunda tarımda gerçekleştirilen kayıt dışı üretimlerin kayıt altına alınması da sağlanacaktır. Ayrıca baklagil ürünlerinin fiyat politikalarında istikrarlı bir uygulama bulunmadığından yerel esnafın belirlediği fiyatlar geçerli olmaktadır. Her ne kadar ticaret borsaları ürünlere

14 yönelik fiyat açıklasalar da piyasadaki dalgalanmalara engel olmamaktadır. Bu ürünlerinde taban fiyat değerleri devlet tarafından belirlenerek pazarlanmaları güven altına alınmalıdır Strateji Analizi Verimle ilgili strateji analizi Baklagillerin yetiştirildiği tarlalarda üst üste üretim yapılmamalı en az iki ürün ile rotasyona tabi tutulmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanımı verimi %30 oranında artırdığı bilimsel çalışmalarda göstermiştir. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarında sertifikalı tohumluk kullanımının önemi anlatılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanımını artırılması için sertifikalı tohumluk kullanım desteklemeleri devam etmelidir. Sertifikalı tohumluk üreten firma veya şahıslar teşvik edilmeye devam edilmelidir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı kapsamında üreticilere verilen sulamaya ilişkin hibe desteklerinin Makine Ekipman Destekleme Programından çıkartılarak tarla içi sulama yatırımlarının desteklenmesi için bütçe ayrılarak kendine özgü destekleme programı uygulanması, Ziraat Bankasınca verilen %0 faizli sulama ekipmanları desteğinin üreticilerimize ulaşmasını kolaylaştırılması. Yabancı otlar, hastalık ve zararlılarla mücadelede kullanılan bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz kullanımını önlemek amacıyla üreticiler bu konularda bilgilendirilmelidir. Yağışların bol olduğu yıllarda nohutta meydana gelen kök çürüklüğü ve Antraknoz hastalıkları, fasulyede oluşan kök çürüklüğü ve alternaria hastalıkları nedeni ile verimde büyük düşüşler meydana gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ekim normu, ekim zamanı, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi konularda üreticiler bilinçlendirilmelidir. Gübrelemenin toprak tahlilleri sonucuna göre yapılması gerekirken halen çok az bir kısmı üretim alanlarını tahlil ettirmektedir. Tahlil yapılmadan gübreleme yapıldığı için girdi artmakta ve toprak yapısı bozulmaktadır. Toprak tahlil ücretlerinin düşürülebilmesi için laboratuarlar desteklenmelidir. Çiftçimizin geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmemeleri yeni teknikleri zor kabullenmelerinin engellenebilmesi için eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetleri desteklenmelidir Kalite ile ilgili strateji analizi Hastalık ve zararlılarla etkin mücadelede teknik yardım alma konusunda çiftçiler özendirilmeli ve zararlılarla zamanında ve etkin bir şekilde mücadele edilerek kaliteli ürünlerin yetiştirilmesi sağlamalıdır. Kullanılan tohumluğun sertifikalı olarak temininde sıkıntılar yaşanmaması için üreticinin talep ettiği çeşitler üretimi artırılmalıdır Girdiler ile ilgili strateji analizi Girdileri (sertifikalı tohumluk, gübre, sulama, mazot, ilaç v.b.) düşürmek için desteklemelere devam edilmelidir. Arazi toplulaştırılması yapılarak tarlalar büyütülmelidir. Toplulaştırma yapılmayan köyler bilinçlendirilmeli Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne başvurmaları sağlanmalıdır. Sulama sahalarında kullanılan elektrik sanayi fiyatlandırması ile alınmalıdır Pazarlama ile ilgili strateji analizi: Üretici birliklerinin kurulması, kurulu birliklerinde pazarlama konularında aktif rol almaları sağlanmalıdır.

15 Devletin hububatta olduğu gibi yemeklik baklagillerde de piyasaya müdahalede bulunması. Dış pazarlara satışın daha kolay yapılabilmesi için ihracatta kolaylıklar ve yeni anlaşmaların yapılması. 3.Etki Değerlendirmesi 3.1.Verimle ilgili etki değerlendirme Verimi artırma yönünde belirlenen hedeflere ulaşıldığı takdirde oluşan etki yerelden merkeze doğru takip edilebilecektir. Yerelde merkeze doğru yapılan faaliyetleri izlemek için; İl Tarım Müdürlüğü çalışmaları (çiftçi eğitim yayım çalışmaları, demonstrasyon çalışmaları, ÇKS kayıtları vb) Çalışmaların sonunda hazırlanacak olan bölgesel mastır planları, Ulusal ve bölgesel tarım istatistikleri, Ticaret Borsası verileri, Toprak Mahsulleri Ofis kayıtları, Ziraat Odası kayıtları göz önüne alınmalıdır. 3.2.Kalite ile ilgili etki değerlendirme Ürünlerin kalitesini belirleyen en önemli kıstas pazar değeridir. Bu ürünleri alan firma ve kuruluşların talep ve istekleri belirlenerek çiftçilerimize ulaştırılmalıdır. Ürün desenleri buna göre oluşturulmalıdır. Kalite ile ilgili izleme değerlendirme yapılabilmesi için işbirliği yapılacak kuruluşlar; İl Tarım Müdürlüğü çalışmaları Un-bulgur-bisküvi-makarna Sanayi TMO Ticaret Borsası Üretici Birlikleri Tarım Satış Kooperatifleri 3.3. Girdi ilgili etki değerlendirme Üreticimizi etkileyen en önemli konulardan biride girdilerin yüksek olmasıdır. Girdi maliyeti ne kadar düşürülürse çiftçi kazancı o kadar artacaktır. Girdi ile ilgili izleme değerlendirme yapılabilmesi için işbirliği yapılacak kuruluşlar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Toprak Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Kredi Kooperatifleri Kooperatif ve Birlikler Girdi ile ilgili özel firmalar (gübre, zirai ilaç, makine v.b.) 3.4. Pazarlama ilgili etki değerlendirme Üreticilerimizin en büyük problemlerinden biride ürettiği ürünün pazarlamasındaki sorunlardır. Ayrıca ihracatta karşılaşılan sorunlar ve üretim miktarında yaşanan istikrarsızlıklarda pazarlamayı kötü yönde etkilemektedir. Pazarlama konusunda yapılacak faaliyetlerin etki değerlendirmesinin yapılabilmesi için işbirliği yapılacak kuruluşlar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

16 Türkiye Ziraat Odaları Birliği Dış Ticaret Müsteşarlığı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Tarım Kredi Kooperatifleri Kooperatif ve birlikler Un-bulgur-makarna-bisküvi sanayi Kuruyemiş sanayi Dış ticaret yapan firmalar Refik KİRAZ Sefer IRILMAZCAN Ekrem BAŞTUĞ Karaman İl Tarım Müdürlüğü Karaman Ziraat Odası Meclis Karaman Ticaret Borsası ÇEY Şube Müdürü Başkanı Başkanı 2.MEYVECİLİK 2.1. Mevcut Genel Durum Konya-Karaman Bölgesinde üretimi yapılan başlıca meyve ürünleri; elma, armut, kirazvişne, üzümdür. Özellikle elma ve kirazın bölge ekonomisi içindeki payı büyüktür. Bölge tarım arazilerinin % 8,4 si meyvecilik, % 5,1 i bağ üretimi yapılmaktadır. Tarım arazilerinin kullanım yüzdesine göre meyve ve bağ üretim alanları toplam %13,5 ni oluşturmasına rağmen bölge ekonominse olan katkısı nispi olarak daha yüksektir. Öyle ki elma ve kiraz üretimi ve ihracatı açısından bölge stratejik bir yapıya sahiptir. TR52 Bölgesinde bulunan Karman elma üretiminde Isparta ilinden sonra ülke üretiminde %14,9 luk üretimiyle ikinci sırada yer almaktadır. Konya ili %7,71 lik kiraz üretim payı ile ülke genelinde 7. sırada bulunan hasat sezonu en uzun olan il konumundadır. Yıllık ortalama20 bin ton kirazı üretiminin büyük bir kısımı yurt dışına ihraç edilmektedir. Bu raporda TR52 bölgesinde önem arz eden meyvecilik kolları kendi içinde özel olarak sorun, hedef, strateji ve etki değerlendirmesi analizleriyle yapılacaktır. TR52 Bölgesinde bulunan Konya ve Karaman İllerinin meyve üretim ve verim durumları aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tablo 1. TR52 Konya-Karaman Bölgesi Meyve Üretim Miktarları Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Elma (Ton) Kiraz (Ton) Üzüm (Ton) Çilek (Ton) Kaynak: TÜİK Konya/TR (%) Karaman/TR (%) TR52/TR (%) ,59 5,17 8, ,64 13,93 16, ,68 14,89 17, ,04 1,91 7, ,19 2,07 7, ,53 3,09 8, ,88 4,61 8, ,6 4, ,31 4,02 6, ,45 0 1, ,65 0 1, ,69 0 1,69 Tablo 2. TR52 Konya-Karaman Bölgesi Meyve Üretim Alanları (da)

17 Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Elma (da.) Kiraz (da.) Üzüm (da.) Çilek (da.) Kaynak: TÜİK Konya/TR (%) Karaman/TR (%) TR52/TR (%) ,4 10,7 19, ,2 11,4 17, ,0 11,3 17, ,8 1,0 9, ,7 1,7 10, ,5 1,6 11, ,0 3,6 6, ,7 3,3 6, ,9 3,3 5, ,07 0 0, ,08 0 0, ,08 0 0, Meyvecilik Genel Sorunlar Parçalanmış arazi yapısı: Bahçelerin büyük bir kısmının klasik anaç üzerine tesis edilmiş olması, karışık planlanmış olması ve mevcut çeşitlerin eski olması Standart kalitede yetersiz meyve üretim kapasitesi Paketleme, ambalajlama, depolama ve ürün işleme tesislerinin azlığı veya yokluğu: TR52 Bölgesinde soğuk hava depoları çıkan ürüne göre yetersiz kalmaktadır. Karaman ili soğuk hava depoları yönünden Konya iline göre daha iyi konumda bulunmaktadır. Konya il merkezinde depo açığı vardır. İl özel idarenin Ahırlı, Taşkent, Bozkır, Yalıhüyük, Beyşehir, Hüyük ilçelerinde il Özel idarelere ait biner tonluk birer dopo bulunmaktadır. Akşehir de; Atakent te İl Özel İdarisine ait 700 ton, Değirmenköy de Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ne ait 1500 ton ve özel bir şahsa ait 600 ton olmak üzere toplam 2800 ton kapasiteye sahip 3 adet soğuk hava deposu mevcuttur. Güneysınır ilçesinde tonluk ORKÖY e ait bir depo bulunmaktadır. Karaman bölgesinde depolama faaliyetleri, özel sektör ve tarımsal kooperatifler tarafından inşa edilen modern soğuk hava depolarında yapılmaktadır.türkiye de olduğu gibi Karaman da da depolama kapasitesi üretilen elmanın tamamını alacak kapasitede değildir. Ülkemizde yaşanan depolama sorunu Karaman da da yaşanmaktadır. İl Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre 2002 yılında ton/yıl kapasiteli 17 adet soğuk hava deposu mevcut iken, Elma üretim kapasitesinin artışına paralel elma depolama kapasitesini artırmak amacıyla Merkez İlçe Bölükyazı Köyü, Akçaşehir Kasabası ile Ermenek İlçesi Elmayurdu Köyünde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine İl Tarım Müdürlüğünce Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kaynaklarından TL. kredi kullandırılarak 2000 ton/yıl kapasiteli 3 adet soğuk hava deposu yaptırılmıştır. Özel sektörce 3 adet soğuk hava deposu yapılmış, mevcut depolarda iyileştirmeler ve mevcut depolarda kapasite artımları yapılmıştır. İlimiz 2009 yılında elma üretiminin % 19 unu depolaya bilen 23 âdet soğuk hava deposu ve depolama kapasitesi ton/yıl a ulaşılmıştır Elma sektörünü en büyük sorunlarından biri tasnifleme ve paketleme tesislerinin yetersizliğidir. Günümüzde tüketici elmayı türü, rengi ve gramını sorarak almaktadır. Tüketicini bu taleplerine uygun elmaların tasnif ve paketlemesinin yapılması amacıyla Karyer, Yıldızbaş ve Babaoğlu Soğuk Hava Depoları elma tasnif üniteleri kurmuşlardır. Karyer ve Yıldızbaş Soğuk Hava Depolarının elma tasnif üniteleri

18 faal olmayıp Babaoğlu Soğuk Hava Deposundaki mevcut tasnif ünitesi 4 ton/saat kapasiteyle aktif olarak çalışmaktadır. Meyvecilik sektöründeki en büyük sorunlardan biri de tasnifleme ve paketleme tesislerinin yetersizliğidir. Günümüzde perakendeci elmayı türüyle hatta gramı ve rengini de sorarak istemektedir. Bu talebe en iyi cevap verebilecek üreticinin pazarlamada öne çıkması kaçınılmazdır. Bunun için de tasnifleme ve paketleme tesisi gerekmektedir. Ürün özelliklerine göre tasnifleme ve paketleme yapılmadığı için müşteri taleplerine uygun 20 kg lık plastik kasalarda, kutularda ve viyollerle paketlenmektedir.tr 52 Bölgesinde tasnifleme ve paketleme üniteleri yetersizdir. Bölge ürünün büyük bir kısmı başka illerde tasniflenmekte veya tasniflenmeden pazara arz edilmektedir. Karaman İlinde Örnek Gıda ve Tarım Ürünleri A.Ş ye ait 500 ton kapasitede bir tasnifleme merkezi bulunmaktadır, ancak bu merkezde firma kendi bahçelerinde üretilen elmaları tasnif etmektedir. Kendi ürettiği elma cinsi ile aynı cins elmaları üreticilerden alıp tasniflemesini yapabilmekte ancak bu da yetersiz kalmaktadır Ürün çıkış- hasat planlamasının bulunmayışı Bölgede üretilen ürünlerin büyük bir bölümü dikim yapılırken hangi dönemde hasat edileceği, hasat edildiği tarihteki pazardaki fiyat durumu hesap edilmeden dikimler yapılmaktadır. Örneğin 2009 yılında ihracata giden kirazın kg fiyatı Mayıs sonu Haziran ilk haftasında 4 4,5 TL, Haziran ikinci haftası Temmuz ikinci haftasında 2-2,5 TL iken Temmuz ikinci haftası Ağustos ikinci haftası arasında 3,5-4 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı ürünün aynı yıl içerisinde farklı fiyattan alıcı bulması ürünün çıkış zamanı ile alakalıdır. Her ürünün piyasada açık olduğu zaman dilimleri tespit edilmeli dikimler bu plan çerçevesinde yapılmalıdır. Ürünlerde erkenciliği ve geççiliği belirleyen iki temel faktör vardır. Bunlar; çeşit ve rakım faktörüdür. Bu iki faktöründe kombine edilmesi ile bölgede hasat sezonu geniş aralıklara yayılabilir. İç ve dış pazarda ürünün uzun bir zaman diliminde temin edilebilirliği önemlidir. Bölgede ekonomik değere sahip elma ve kiraz ürünlerine ait sorun analizli aşağıda detaylı olarak incelenecektir Kiraz TR52 Bölgesinde (Konya:18.703, Karaman:10.444) ton kiraz üretimiyle Türkiye ( ) kiraz üretiminin %9 nu karşılamaktadır. Üretimi yapılan ana çeşit 0900 Ziraat çeşidi olup, bu ürünün büyük bir kısmı ihraç edilmektedir Buna rağmen ne yazık ki üretilen kirazın tamamına yakını aracı firmalar ile başka illere nakledilmekte, paketleme, boyutlama işlemleri il dışında yapılmaktadır. Yani önemli bir kiraz üreticisi olan TR52 Bölgesi, kiraz üretimini endüstri ve pazarlamayla bütünleştirememiştir. Kiraz üretimin geleceği ile ilgili planlama yapmak için Bölgenin, Türkiye de ve dünyadaki mevcut durumunun iyi analiz edilmesi zaruridir. İhracatta başarı için bölgesel, ülkesel ve global pazar iyi tanınmalıdır yılı için kirazın ortalama satış fiyatı 3 TL/kg olarak gerçekleşse de ürünün piyasada bulunma durumuna göre aylık fiyat dalgalanmaları görülmüştür Bölgede 2009 Yılı ortalama kiraz satış fiyatları: 30 Mayıs 15 Haziran: 4,5 TL/kg 15 Haziran 30 Haziran: 2 3 TL/kg 1 Temmuz 20 Temmuz: 3 TL/kg 20 Temmuz 10 Ağustos: 3,5-4 TL/kg şeklinde gerçekleşmiştir. Aylara göre ürün fiyatındaki dalgalanmalar ürünün piyasada az veya çok bulunma durumuna göre değişmektedir. Kiraz

19 hasat sezonun uzatılması için çeşit ve rakım faktörünün kullanılması gerekmektedir. Bölgede sadece rakım faktörü kullanılarak hasat sezonu uzatılmaya çalışılmaktadır. Kiraz hasat sezonumuz ürünün yeterli olduğu iki ay ile sınırlı kalmaktadır. Oysa ki çeşit ve rakım faktörü kombine edilerek bu sürenin dört aya kadar uzatılması mümkündür. Haziran ayının ilk haftası ile Temmuz ayının son haftasında ürün miktarı bol olmakta, sonraki günlerde ise üretim çok az seviyede gerçekleşmektedir. Uluslararası piyasada ürünün toplam miktarından ziyade aylar üzerinden istikrarlı temin edilebilirliği büyük önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında hasat süresinin uzunluğu ile Konya stratejik bir konuma sahiptir. Ancak bölgede erken ve son turfanda kiraz üretiminde açık vardır Elma: Elma depolanabilen bir ürün olmasına rağmen tüketim açısından ürünün az bulunduğu ara dönemlerde piyasaya ürün arzı bazı yıllar avantajlı olabilmektedir. Türkiye genelinde elma üretiminin büyük bir kısmı güzlük çeşitlerden oluşmaktadır. İç piyasada 15 Haziran 15 Ağustos ara döneminde çıkan kaliteli yazılık çeşitler rahatlıkla alıcı bulabilmektedir. Bu çeşitlerin erken dönemde hasat edilerek paraya daha kısa sürede dönüşmesi de bir avantajdır. Çeşit planlaması yapılırken erkenci dönem, orta dönem ve geççi dönemlere hitap edilebilecek bir veya iki ürün seçilmeli bu ürünler üzerinde yoğunlaşma yapılmalıdır. Çok fazla çeşidin girmesi pazarlamada bir takım problemler çıkarabilmektedir Markalaşma, Pazarlama ve Örgütlenmenin Yetersizliği Bölgede 4 adedi Konya ilinde 4 adedi Karaman ilinde olmak üzere 8 adet meyve sektörü ile ilgili üretici birliği vardır. Üretici birlikleri mevcut hali etkin çalışamamaktadır. Üreticiden bahçede kuruşa satın alınan elma market reyonlarında bu fiyatın en az 7 8 katına satışa arz edilmesi tüketimi olumsuz yönde etkilemektedir. Fahiş fiyatlar alıcıyı caydırıcı en büyük etkendir. Makul fiyatlar tüketimi artıracak ve üretici bundan doğrudan yararlanacaktır. Üreticinin eline geçen fiyatlarla market fiyatları arasındaki uçurumun kapatılması için üreticinin pazarlamada faaliyetlerinin içinde olmasına yönelik projeler geliştirilmelidir. Bölgenin en büyük sorunlarından biriside markalaşmadır. Markalaşmada adına bölgenin dinamik değerleri güçlü olmasına rağmen pazarlamada kendini gösterememektedir. Kısmen de olsa Kirazda Akşehir Kirazı elmada Karaman Elması Ülke genelinde bilinebilirliğe sahiptir Üreticilerin eğitim yetersizliğidir Hedef Analizi Bölgede diğer tarımsal üretim alanlarında olduğu gibi meyvecilik üretim alanlarında arazi yapısı parçalı ve küçük alanlardan oluşmaktadır. Meyve üretimi daha çok dağlık kırsal alanlarda yaygınlaştığından bu yerleşim bölgelerinde arazi büyüklüğü çok daha da küçük kalmaktadır. TR52 Bölgesinde tarımsal toplu tarımsal işletme büyüklüğünün istenen seviyelere çıkması, sulama faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla arazi toplulaştırma hizmetlerine hız verilmelidir. Karışık planlanmış pazar değeri düşük çeşitlerden oluşan meyve bahçelerinin dönüşüm programı çerçevesinde sökülerek yerine klon anaçlardan (bodur ve yarıbodur) oluşmuş pazar değeri yüksek yeni çeşitlerden oluşan kapama meyve bahçeleri kurulması hedeflenmelidir. Bu amaçla işletme büyüklüğü elverişli (10 da. ve üzeri) olan bahçelere öncelik verilmelidir. İlk beş yıllık planda meyvecilikte dönüşüm programı kapsamında bahçelerin %20 dönüştürülmesi hedeflenmelidir.

20 İç ve dış pazarda uygun kalitede yeterli miktarda ürünün elde edilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Her bölgeye her çeşit anlayışından ziyade belirli bölgelerin belirli çeşitlerlerin yoğunlaştırılmasıyla yeterli miktardaki pazarlanabilecek vasıftaki ürünün varlığının temini sağlanacaktır. Sıfırdan meyve bahçesi tesisi kuracak olanlar bölgede desteklenmesi gereken tür ve çeşitlerden bahçe kurduklarında ilave destek programlarından faydalandırılmalıdırlar. Meyve üretiminde kaliteyi etkileyen anaç seçimi, gübreleme, sulama, budama, zirai mücadele konuları yeniden ele alınmalı. Bu kapsamda yapılacak eğitim faaliyetleri uygulamaya dönük olmalıdır. Ürün çıkış hasat planlaması amacıyla her bölge alt bölgeleri de dikkate alınarak meyvecilik açısından tür planlamasına ilave olarak çeşit planlaması iç ve dış pazardaki talep doğrultusunda yapılmalıdır. Bölgenin coğrafik özellikleri (rakım, sıcaklık, yağış vs.) ile meyve çeşit özellikleri kombine edilerek hangi tarihte kaç ton ürün üretileceği yönünde ürün hasat planlama haritaları oluşturulmalıdır. Her bölge güçlü olduğu alanlarda markalaşmaya gitmeli. Bu kapsamda yapılacak tescil, patent gibi işlemlere destek verilmelidir. İç ve dış Pazar araştırması yapacak olan şirket ve kuruluşlara destek verilmeli. Yurt içi ve dışı fuarlara katılım desteklenmelidir. Bölgenin kendi ihracatını kendisi yapabilmesi için gerekli altyapı ve eğitim çalışmaları yapılmalı, bu konudaki girişimler desteklenmelidir yılında 5200 sayılı üretici birlikleri kanunu çıkmasına rağmen üretici birliklerinin etkinliği yok denecek kadar azdır. Birliklerin hem üretim hem de pazarlama açısından daha etkin çalışması için yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Tarımsal desteklerin birlikler aracılığıyla yapılması sağlanması yolu birliklerin daha etkin çalışmasını sağlayabilir. Üreticilerin eğitimi uygulama ağırlıklı olarak yapılmalıdır. Çiftçilerin yurt içi ve yurt dışı gezileri desteklenmelidir. Çitçi eğitim ve yayım hizmetleri etkin bir modele kavuşturulmalıdır. Paketleme Çözülmesi gereken acil konular olarak; meyvecilikte depolama ve işleme alt yapısının geliştirilmesi 2.4. Strateji Analizi Konya ovasında sulama faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için önem taşıyan toplulaştırma çalışmaları da mevcut durumda yetersizdir. Bu amaçla KOP Taslak Eylem planında; Konya ovasında sulama faaliyetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için önem taşıyan toplulaştırma çalışmaları da mevcut durumda yetersizdir. Kop havzasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce toplam (Konya, Karaman, Aksaray ) ha. Alanda arazi toplulaştırma çalışması tamamlanmış olup havzada, halen çalışmaları sürdürülen ha alan dahil, yaklaşık ha alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarının yapılması ihtiyacı bulunduğu öngörülmektedir. Arazi toplulaştırma işlerinde KOP Taslak Eylem planı bir an önce KOP eylem planına dönüştürülerek arazi toplulaştırmaya başlamalıdırlar. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdareler arazi toplulaştırma konularında strateji analizi yapmalıdırlar. Karışık planlanmış Pazar değeri düşük çeşitlerden kurulu verimden düşmüş bahçelerin sökülerek yerine modern meyveliklerin oluşturulması ile ürün hasat çıkış planlaması programı çerçevesinde meyve bahçe tesis edilenler gerek il özel idareler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Kalkınma Ajanslarınca Mevcut desteklere ilave ek destek uygulamalıdırlar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fidan, Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı kapsamında dekar başına destekleme yapmaktadır. Önerilen ilave destek bölgede

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ

2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ 2023 VİZYONU ÇERÇEVESİNDE TARIM POLİTİKALARININ GELECEĞİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye de Tarım Tarımsal girdi politikaları Tarımsal kredi politikaları Tarımsal sulama politikaları Tarımda 2023 Vizyonu 2 TÜRKİYE

Detaylı

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO

BAKLİYAT DOSYASI. 4 TÜRKİYE ABD 240 Kaynak: FAO BAKLİYAT DOSYASI Dünya üzerinde tarımı çok eski yıllardan beri yapılmakta olan yemeklik dane baklagillerin diğer bir deyişle bakliyat ürünlerinin insan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein gereksiniminin

Detaylı

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya

TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE. 12 MART 2011 Antalya TMO ALIM POLİTİKALARI ve KALİTE 12 MART 2011 Antalya 1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) 1938 den beri faaliyette bulunan, Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mısır, çeltik, haşhaş kapsülü,

Detaylı

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER

YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI ( MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER ÇALIŞTAYI (10-12.05.2017-MERSİN) ÖZEL SEKTÖR AÇISINDAN SORUNLAR ÖNERİLER Dr. Nilgün SEZER AKMAN Türkiye Tohumculuk Sektöründe Önemli Gelişmeler 1923-1960 Geleneksel tedarik 1961

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR

TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR TÜRKİYE DE TARIMIN GELECEĞİ ve AVANTAJLAR Halil AGAH Kıdemli Kırsal Kalkınma Uzmanı 22 Kasım 2016, İSTANBUL 1 2 SUNUM PLANI TARIMDA KÜRESELLEŞME TÜRK TARIM SEKTÖRÜ VE SON YILLARDAKİ GELİŞMELER TARIMDA

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ADIYAMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza

T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ. 30 Havza T.C. GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİ 30 Havza 1 Sunum Planı 1. Tarım havzalarının belirlenmesi 2. Mevcut durum değerlendirmesi 3. Amaç ve gerekçe

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi

Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Konya Ovasında Su Yönetim ve Ağaçlandırma Stratejisi Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU Abdurrahman AYAN Mevlüt VANOĞLU KOP İdaresi Başkanlığı NEVŞEHİR - 2011 KONYA KAPALI HAVZASI Aksaray Konya Niğde Karaman KOP

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Sizi geleceğe taşır...

Sizi geleceğe taşır... Sizi geleceğe taşır... HAKKIMIZDA Elizi Reklam İnşaat Turizm Tarım Gıda ve Hayv. San. Tic.Ltd.Şti. firması olarak 2001 yılında Antalya da faaliyetine başlamıştır. Şirketimizin ana faaliyet konusu sera

Detaylı

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN

KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN NEDEN KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN KONYA TAM BİR FIRSAT KAPISI KONYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ YATIRIMLARI İÇİN 10 NEDEN 1. Genç ve Nitelikli İnsan Kaynağı 2. Stratejik Konum 3. Yatırımcılara Tahsis

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR?

İYİ TARIM UYGULAMALARI NASIL YAPILIR? İYİ TARIM UYGULAMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK: Yönetmelik metni uzun olduğundan adresinden ulaşılabilir. güncel yönetmelik hükümlerine Bakanlığımızın aşağıda veb Resmi Gazete Tarihi: 07.12.2010 Resmi Gazete

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

HATAY TARIM VİZYONU

HATAY TARIM VİZYONU HATAY TARIM VİZYONU 2016-2021 2 BİTKİSEL ÜRETİM VİZYONU Zeytin üretiminde Türkiye 3.cüsü olan Hatay da, üretimle birlikte katma değer sağlayacak işleme ve paketleme tesislerinin kurulumuna sağlanan destekler

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM

7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK TARIM Tarım sektörü rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulacak Tarımda modern işletmeciliğe dönüşüm sağlanacak Tarım arazilerinin

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KİLİS Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ARAS Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Ziraat Yüksek Mühendisi BÖLGEMİZDE TARIM ALANLARI AZALIYOR MU? 28.07.2014 1 TR52 TR72 TRC2 TR71 TR33 TR83

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BATMAN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN DÜZCE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI

SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI SAKARYA DA TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖR ANALİZİ VE ÖNERİLER RAPORU PROJESİ SAHA ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SONUÇLARI 1995 yılında TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla kuruldu. Kurucuları arasında; TÜBİTAK, TOBB, TTGV,

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN GÜMÜŞHANE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AYDIN Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BAYBURT Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KIRIKKALE Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ

AR&GE BÜLTEN 2016 OCAK-ŞUBAT SEKTÖREL SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ SÜT SEKTÖRÜNE BAKIŞ Şebnem BORAN Ülkemiz ve bölgemiz tarım ekonomisi içerisinde hayvancılık sektörünün oldukça önemli bir payı bulunmaktadır. Hayvansal ürünler toplumun yeterli ve dengeli beslenmesindeki

Detaylı

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU MUĞLA İLİ TARIM VE HAYVANCILIK ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 08.05.2013 Güney Ege Kalkınma Ajansı 2014-2013 Bölge Planı çalışmaları kapsamında, Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından 8 Mayıs 2013

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BURDUR Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2000 Yılı Sonrası Reformu - I

2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 Yılı Sonrası Reformu - I 2000 yılı sonrasında reform niteliğinde atılan adımlar: DGD desteklemede ana araç oldu DGD uygulamasına tüm yurtta geçilmesini öngören 2000/2172 sayılı BKK Oluşturulan Çiftçi

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI

AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI AÇLIĞIN ÖNLENMESĠ ve GIDA GÜVENCESĠNĠN SAĞLANMASI Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERBAġ Sultan ARSLAN A. Nur DURAK Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü erbas@akdeniz.edu.tr Sunum Planı

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Bölüm 5. Tarım Politikası

Bölüm 5. Tarım Politikası Bölüm 5. Tarım Politikası Tarım Politikasının Tanımı ve Konusu Tarım Politikasının Amaçları Tarım Politikasının Araçları Desteklenecek Ürünlerin Nitelikleri Destekleme Fiyat Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

Detaylı

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012)

KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT (SWOT) ANALİZİ(2012) Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. KUZEY DOĞU ANADOLU

Detaylı

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti.

2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki yıla göre 42 milyon tonluk rekor bir artışla 695 milyon ton olarak gerçekleşmişti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER'in 2012 Dönemi Hububat Politikaları Kamuoyu Açıklaması Değerli Basın Mensupları ve Değerli Katılımcılar, 2011 yılı dünya buğday üretimi, bir önceki

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN KARABÜK Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU PROJESİ

TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU PROJESİ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE NİN STRATEJİK VİZYONU 2023 PROJESİ - SEKTÖREL PERSPEKTİF - STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TARIM, GIDA VE HAYVANCILIK ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM, GIDA

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE BAKLAGİL SEKTÖRÜ VE BAKANLIK POLİTİKALARI

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE BAKLAGİL SEKTÖRÜ VE BAKANLIK POLİTİKALARI DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE BAKLAGİL SEKTÖRÜ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Şube Müdürü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü SUNU İÇERİĞİ Baklagillerin Önemi Küresel Baklagil Sektörü Türkiye Baklagil

Detaylı

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN

DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN AMASYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2015 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 05 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme (TL/baş) Suni Tohumlama (TL/baş) Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile etçi ırkların melezleri anaç sığır Etçi ırklar anaç

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ANTALYA Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

KONYA OVASINDA SU YÖNETİM VE AĞAÇLANDIRMA STRATEJİSİ

KONYA OVASINDA SU YÖNETİM VE AĞAÇLANDIRMA STRATEJİSİ KONYA OVASINDA SU YÖNETİM VE AĞAÇLANDIRMA STRATEJİSİ Prof. Dr. Mehmet BABAOĞLU¹, Abdurrahman AYAN² ¹Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı, ² Konya Ovası Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Özet:

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ

Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi. Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım Sektöründe Bölgemizin ve İlimizin Yeri ve Önemi Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım; sanayi sektörüne hammadde sağlaması, ülkemiz nüfusunun yaklaşık üçte birinin geçim kaynağı olması ve kazandırdığı ihracat

Detaylı

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO BUĞDAY PİYASALARI ve TMO 01.04.2016 1 DÜNYA BUĞDAY DENGE TABLOSU Dünya buğday üretimi üç yıl üst üste rekor seviyelerde gerçekleşti, stoklar yükseliyor (Milyon Ton) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 699

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ

2003-2011 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ELAZIĞ Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda sorunları

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ

TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TÜRKİYE DE TARIM ve HAYVANCILIK: SORUNLAR VE ÖNERİLER DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetidir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ

SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ T.C. ERZURUM GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKALI BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNİ YAYGINLAŞTIRMA PROJESİ ERZURUM Temmuz -2012 PROJEYİ HAZIRLAYANLAR Asuman DEVECİ Ziraat Mühendisi Hülya ÖZER Ziraat

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN ERZURUM Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NİĞDE NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 NİĞDE GENEL BİLGİLER Nüfus; Niğde: 343.658 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir.

Budama, seyreltme, gübreleme gibi bahçe işleri daha kolay ve ekonomik olarak yapılabilir. Son yıllarda ekonomik şartlar ve Pazar isteklerinin değişmesi nedeniyle modern meyveciliğin yapılması gerekmektedir. Bu ise anacak bodur elma bahçesi tesisi veya yarı bodur elma bahçesi tesisi ile olmaktadır.modern

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2014 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI RECEP KIRBAŞ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRÜ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının

Detaylı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Ali ERGİN-ali.ergin@tarim.gov.tr HAZİRAN-2014 KIRSAL KALKINMA ÇALIŞMALARI

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Komisyon Başkanı İbrahim Doster Komisyon Başkan Vekili Hikmet Doğru Teknik Komisyon

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 7.Bölüm Tarımsal Finansman ve Kredi Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK

TARIM RAPORU. Serdar TAŞYÜREK TARIM RAPORU Serdar TAŞYÜREK GİRİŞ Teorik ekonomi tartışmalarında, tarım sektörünün, gelişme süreci içerisinde toplam istihdam ve üretimdeki payının azalması gerektiği genel kabul gören bir tezdir. Gelişmiş

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

TOHUMCULUK ÜRETİM. Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, TOHUMCULUK ÜRETİM Bilindiği üzere, tohumluklar tarımsal üretimin temel girdilerinin başında gelmekte olup, kaliteli tohum kullanımı, verimi ve üretimi artırmasının yanı sıra daha dayanıklı, daha az maliyetli

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI. Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü TÜRKİYE DE PAMUK ÜRETİMİ VE BAKANLIK POLİTİKALARI Dr. Mehmet HASDEMİR Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü 21. YÜZYILDA PAMUK ÇALIŞTAYI 23-24 MART 2016 SUNUM PLANI KÜRESEL PAMUK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PAMUK SEKTÖRÜ

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU PAMUK Nisan 2004 1. GİRİŞ Pamuk, tekstilden barut ve film malzemesi yapımına kadar 50 çeşit sanayi kolunun hammaddesini oluşturan en önemli tarımsal ürünlerden birisidir. Bilindiği

Detaylı

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI

TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI TÜRKİYE DE TARIM FİNANSMANI KONFERANSI Türkiye de Tarım Finansmanı Konferansı 18 Nisan 2012 İstanbul Dedeman Oteli, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir Bu proje EBRD tarafından

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ

2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ 2nci Ulusal Pamuk Zirvesi Türkiye de pamuk Üretiminin Geleceği 17-18 Mart 2012, Şanlıurfa SONUÇ BİLDİRGESİ Pamuk sektörünün tarımı, ticareti ve sanayisi ile ülkemiz insanı ve ekonomisi için çok büyük öneme

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI TARIMSAL DESTEKLER DEVLET DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Ankara -21 Ekim 2015 TARIMSAL DESTEKLER Sunum Planı 1- Türkiye Tarımı Genel Bilgiler 2- Tarımsal Destekleme Mevzuatı 3- Destekleme Kalemleri

Detaylı

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI

YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI YURT İÇİ SERTİFİKALI FİDAN/ÇİLEK FİDESİ VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEKLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYINLANDI Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün yapısal özellikleri ve stratejik önemi nedeniyle dünyada

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

KÜTAHYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI

KÜTAHYA İLİ TARIM SEKTÖRÜ EYLEM PLANI 1 2 1: Arazi Toplulaştırması -Etüdü yapılan 32.000 ha alandaki toplulaştırmanın tamamlanması 2: Süt kalitesinin yükseltilerek üreticilerin gelirlerinin artırılması - İlin soğutma tankı ihtiyacının belirlenmesi.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KİRAZ SONUÇ RAPORU Tarih: 20 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 55 Katılımcı listesindeki Sayı: 50 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı