TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC MEVLANA KALKINMA AJANSI. Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu"

Transkript

1 TC MEVLANA KALKINMA AJANSI Konya ve Karaman İllerinde Kırsal Kalkınma Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri Çalışma Raporu Kırsal Kalkınma Çalışma Komisyonu Teknik Komisyon Başkanı Erkan Kahraman Rapor Editörü Abdurrahman Ayan MEVKA Adına Gözlemci Veli Yılmaz Mayıs, 2010 Konya

2 GİRİŞ ÖZET Avrupa Birliği yolunda ilerleyen Türkiye nin, hedefine ulaşabilmek için birçok alanda birliğin standartlarına uyum sağlaması gerekecektir. Yakın gelecekte tarımsal yapıda birtakım değişimlerin yaşanması da bu nedenle kaçınılmaz görünmektedir. Bu süreçte ancak değişimin arkadaşlığını yapabilenler sektörde var olma iddialarını sürdürebileceklerdir. Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Birliği müktesebatı uyum süreçlerini de gözeterek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken projelerin ortaya konulması zorunluluğu doğmuştur. Tarım, kırsal kalkınmada en önemli unsurlardan biridir. Kırsal kesimin güçlenmesinde tarımın güçlendirilmesi, özellikle de Türkiye için vazgeçilmez bir durumdur. Bu amaçla ülke genelinde bütünlük içinde hareket etmek ve mevcut tarımsal durumu konunun muhataplarınca gözden geçirmek gerekmektedir. Sorunu yerinde tespit etmek ve onu yaşayanların bakış açılarıyla yansıtmak, çözüm için atılacak en ciddi adımdır. İllerin durumunun ilçelerini de kapsayan ayrıntılı bir raporla tespit edilmesi, ilgili kesimlerden alınan çözüm önerilerinin de dikkate alınarak eylem planlarının oluşturulması kırsal kalkınma açısından üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. DPT nin Kırsal Kalkınma Stratejisine göre; 20 bin ve daha fazla nüfusa sahip kentsel yerleşim alanları dışında kalan alanlar kırsal alan olarak kabul edilmektedir. Bu tanımlamaya göre Konya İl nüfusunun yaklaşık %33 ü, Karaman İl nüfusunun % 40 ı kırsal alanda yaşamakta, idari birim (ilçe, belde, köy) sayısı bakımından yerleşim alanlarının da yaklaşık %65 lik kısmı kırsal alan kapsamında yer almaktadır Bu durum kırsal kesimin yaşadığı yerden memnun olmadığını göstermektedir. Bunun ekonomik ve sosyal nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. Çocuklarının iyi eğitildiği, iyi sağlık hizmetinin verildiği, tarımsal ve yaşamsal alt yapısı olan bir kırsal kesimin terk edilerek daha zor şartların olduğu alıştığı kültürün dışındaki bir şehir merkezlerine göç etmek için bir neden yoktur. Ayrıca kırsal alanda istihdam ve refahın sağlanabilmesi için kırsal kesim tarım alt yapısının da iyileştirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği bu nedenlerle kırsal kalkınmaya (Rural development) büyük önem vermekte ve birçok destek sistemini uygulamaya sokmaktadır. Tarım sektörünün en büyük sorunlardan birisi de bir araya gelerek çalışma, üretme ve pazarlama kültürünün eksikliği olup, bu konuda eğitim çalışmalarının yanı sıra yasal düzenlemelerin de gözden geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Konya Ovaları Projesi 2010 yılının ilk yarısında resmi bir kimlik kazanarak bölgesel gelişme planı haline gelmiştir. Eylem Planı nın devreye girmesiyle ilde tarım ve kırsal kesim tümüyle gözden geçirilip alt yapı düzeltilecektir. Bu planın devre girmemesi durumunda ise tarımda ve kırsal kesimde makro çözüm beklenmemelidir. Planın devreye girmesi halinde her kurum, kuruluş ve kişinin özelde yapması gereken çok şey olacaktır. İster yerel ister ulusal ölçekte herhangi bir konunun muhatapları aynı masada buluşamaz ve sorunları ortaya koyup, birlikte çalışamazlarsa çözüm de mümkün gözükmemektedir. Çünkü her kesimin yapabileceği bir katkı mutlaka mevcuttur. Sorunların çözümü sadece devletten talep ederek mümkün olmamakta, her bireyin veya kurumsal yapının kendileriyle ilgili alanlarda konuyu dert edinmeleri gerekmektedir.

3 Bu rapor, Konya-Karaman bölgesinin tarımsal durumunun değerlendirmesi ve kırsal kalkınma için neler yapılabileceğinin belirlenerek MEVKA ya sunulmak üzere hazırlanmıştır. Bu amaçla Kırsal Kalkınma Teknik Komisyonu; Tarla Bitkileri Çalışma Grubu, Hayvancılık ve Su Ürünleri Çalışma Grubu, Toprak ve Su Kullanımı Çalışma Grubu, Meyvecilik, Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Çalışma gruplarınca öne çıkan başlıca sorunlar şunlardır: Tarla Bitkileri: Verim, kalite, pazarlama ve girdiler ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Mevcut sorunların çözümü için sulanabilir arazi alanının artırılması, etkin eğitim yayım hizmetlerinin geliştirilmesi, bölgeye uygun çeşitlerin geliştirilmesi, altyapı ve arazi toplulaştırılması işlerine öncelik tanınması, girdilerin aşağıya çekilmesi amacıyla desteklemelere devam edilmesi, pazarlama faaliyetlerine çiftçi dahil edilerek çiftçi örgütlenmelerinin desteklenmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin arazi toplulaştırma faaliyetleriyle entegre ele alınarak desteklenmesi gerekmektedir. Meyvecilik: Parçalanmış arazi yapısı, Meyve bahçelerinin büyük bir kısmının eski çeşitlerden oluşması ve karışık planlanması, standart kalitede yetersiz meyve üretim kapasitesi, paketleme, ambalajlama, depolama ve ürün işleme tesislerinin azlığı veya yokluğu, ürün çıkış-hasat planlamasının bulunmayışı, markalaşma, pazarlama ve örgütlenmenin yetersizliği ile üreticilerin eğitim yetersizliği ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bölgenin meyvecilik potansiyelinin artırılması ve ilgili sorunların çözümü amacıyla; Arazi toplulaştırmasına öncelik verilemesi, kapama tek türden oluşan bodur ve yarı bodur anaçlardan oluşan meyvecilik alanları oluşturulmalı, iç ve dış pazarın istediği çeşitlere uygun üretim deseni oluşturularak meyvecilikte çeşit dönüşümünün sağlanması, bölgede rakım ve çeşit faktörü kombine edilerek ürün hasat çıkış planlarının oluşturulması, bölgenin temel meyvecilik ürünleri olan kiraz, elmada ve üzümde markalaşmaya gidilmeli, etkin egitim yayım hizmetlerine destek verilmeli, üretici birliklerinin daha etkin çalışabilmesi için yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım: Organik tarıma elverişli alanlarda işletme başına düşen arazinin parçalı ve küçük olması, sertifikasyon ücretlerinin yüksekliği, istenilen miktarda ürünün bulunmayışı ve organik ürünlerin pazarlama probleminin bulunması en önemli sorunlar arasındadır. Sorunların çözümü için; TR 52 bölgesinin kırsal dağlık alanda organik tarıma müsait alanlarda köy veya bölge bazında organik tarıma geçiş sağlanmalıdır. Organik ürünlerin pazarlanacağı organik ürün borsası kurulmalıdır. Organik ürün tüketimi konusunda tüketiciye yönelik eğitim ve tanıtım projelerine destek verilmelidir. Yaş meyve sebze sektörü öncelikli olacak şekilde iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Hayvancılık: Üretilen sütün kalitesi ile ilgili sorunlar, damızlık hayvanların genetik kapasitesinin düşük olması, kaba ve kesim yem ile ilgili sorunlar, hayvan sağı ve sağlın hastalıklar ile ilgili sorunlar, örgütlenme ve üretim planlaması ile ilgili sorunlar, üreticilerin eğitim yetersizliği ile ilgili sorunlar, işletme büyüklüğü ve altyapısı ile ilgili sorunlar ile pazarlama ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bölge hayvancılığının sorunlarının çözümü için üretilen sütün kalitesinin

4 yükseltilmesi için süt toplama merkezleri oluşturularak süt soğutma ünitelerine, hayvan ıslahına yönelik programlara, kaba yem üretimine ve suni mera tesis edenlere destek sağlanmalıdır. Diğer tarımsal üretim kollarında olduğu gibi hayvancılık sektöründe pazarlama ve altyapı konularında bulunan sorunların çözümü için destekleme yapılmalıdır. Toprak ve Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı: Arazi kullanım planlarının çıkarılması, arazi toplulaştırılması, bölge etüt ve toprak haritalarının yenilenmesi, toprak verimliliğini artırmak, drenaj ve atık suların kullanılmasının engellenmesi, suyun etkin kullanılması ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Mevcut sorunların çözümü amacıyla arazi kullanım planlarının hazırlanması, arazi toplulaştırma hizmetlerinin bir an önce tamamlanması, toprak verimliliğini artırmaya yönelik uygulamalara destekleme sağlanmalıdır. Sulama altyapı hizmetleri arazi toplulaştırma hizmetleriyle birlikte mütalaa edilmeli tarla içi basınçlı sulama sistemleri kuracak olan çiftçilere uygulanan destekler genişletilerek devam edilmelidir.

5 1.TAHILLAR 1.1. Mevcut Durum Konya-Karaman Bölgesinde ekimi yapılan başlıca tahıl ürünleri buğday, arpa, çavdar, mısır, yulaf ve tritikaledir. Buğdayın Konya-Karaman ekonomisi içindeki bu büyük payı nedeniyle ekmeklik buğday ve makarnalık buğday sanayisi oldukça gelişmiştir. Bölgemiz için stratejik bir ürün olmaya devam etmektedir. Bölge ekiliş alanları açısından incelenirse Türkiye toplam ekilişinin sırasıyla Çavdar % si, Yulaf % i, Arpa % ü, Buğday % 8,5-9 u Tritkale % 2,5-3 ü TR52 Bölgesinde ekilmektedir. Üretim miktarı olarak ise sırasıyla Arpa % ü, Çavdar % ü, Yulaf % 6-15 i, Buğday % 7-8,5 u, Mısır % 2 si, Tritikale % 1,5-2,5 u TR52 bölgesinde üretilmektedir. TR52 Bölgesinde bulunan Konya ve Karaman İllerinin tahıl ekiliş, üretim ve verim durumları aşağıdaki tablolarda ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tablo 1. TR52 Konya-Karaman Bölgesi Tahıl Ekiliş Miktarları (dekar) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Konya/TR Karaman/TR TR52/TR (%) (%) (%) ,55 1,02 8,57 Buğday ,33 1,05 9, ,99 1,00 8, ,03 2,66 13,69 Arpa ,44 2,54 12, ,25 1,83 12, ,47 0,78 2,25 Mısır ,76 0,41 2, ,11 0,55 2, ,34 0,93 25,27 Yulaf ,82 1,83 9, ,98 2,20 10, ,17 1,24 17,41 Çavdar ,11 1,78 13, ,57 2,02 12, ,23 1,70 2,93 Tritikale ,23 1,83 3, ,12 1,56 2,68 Kaynak: TÜİK ve İl Tarım Müdürlüğü Tablo 2. TR52 Konya-Karaman Bölgesi Tahıl Üretim Miktarları (ton) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Konya/TR Karaman/TR TR52/TR (%) (%) (%) ,93 0,91 8,84 Buğday ,96 1,06 7, ,13 1,00 7, ,79 2,27 14,06 Arpa ,30 2,10 10, ,70 1,73 10, ,35 0,89 2,25 Mısır ,64 0,45 2, ,88 0,58 2, ,03 0,90 15,93 Yulaf ,15 1,27 6, ,17 1,56 6, ,43 0,90 14,33 Çavdar ,36 1,32 11, ,52 1,22 9, ,20 1,42 2,62 Tritikale ,94 1,31 2, ,80 0,92 1,72 Kaynak: TÜİK ve İl Tarım Müdürlüğü

6 Tablo 3. TR52 Konya-Karaman Bölgesi Tahıl Verim Ortalamaları (kg/da) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Konya-TR Karaman-TR TR52-TR Buğday Arpa Mısır Yulaf Çavdar Tritikale Sorunlar Verimle ilgili sorunlar Bölge tahıl üretiminde ortaya çıkan en büyük sorun verim düşüklüğüdür. Verim ortalamaları bakımından bölgemiz Türkiye ortalamalarını sadece 2006 yılında buğday ve arpada geçmiştir. Özellikle yağışların bol olduğu yıllarda kök ve kök boğazı hastalıkları, yaprak hastalıkları(septorya, pas vb.) büyük problem olmaktadır. Hububatta zaman zaman kımıl, süne ve zabrus zararlıları etkin olmaktadır. Gübrelemenin toprak tahlilleri sonucuna göre yapılması gerekirken üreticilerin halen çok az bir kısmı üretim alanlarını tahlil ettirmektedir. Tahlil yapılmadan gübreleme yapıldığı için girdi masrafları artmakta ve toprak yapısı bozulmaktadır. Çiftçimizin geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmemeleri yeni teknikleri zor kabullenmeleri Son yıllarda küresel ısınmanın etkisi ile her yıl farklı bir fizyolojik bozuklukla karşılaşılmaktadır. Anızların yok edilmediği durumlarda toprak hazırlığı yapılamamakta, çıkışta problemler oluşmaktadır. Çeşit seçiminin bölge iklimine uygun yapılmaması, Bölgede sulanabilir arazinin geniş olmasına rağmen bu alanların sulu tarıma açılamaması, Kalite ilgili sorunlar Ekmeklik ve makarnalık buğdayda kaliteyi bozan dönme Hububatta zaman zaman kımıl, süne zararı kaliteyi bozmaktadır. Sertifikalı tohumluk kullanımının yaygın olmaması (Bölgede sertifikalı tohumluk kullanım oranı%25 dir). Sanayinin isteklerine uygun kaliteli buğdayın yeteri kadar üretilmemesi Bölgemizde FAO grubu günlük mısır çeşitleri ekilmekte olup hasat edilmesi gereken ekim ayında mısırın nem oranı % arasında olmakta buda hasatı geciktirmekte veya hasat edildiğinde depolamada sorunlar oluşturmaktadır Girdiler ile ilgili sorunlar

7 Üreticilerimizin en büyük problemlerimizden biride buğday üretiminde kullanılan girdilerin (gübre, sulama, mazot, ilaç v.b.) yüksek fiyattan temin ediliyor olmasıdır. Arazilerin küçük ve parçalı olması Üretim girdilerinin maliyetinin yüksek olmasından dolayı ihracatta rekabet şansının olmaması Pazarlama ile ilgili sorunlar Üretici birliklerinin yeterli düzeyde ve etkin değiller, Sözleşmeli üretimin yaygın olmaması, Kullanılan girdilerin pahalı olmasına karşın ürünün yeterince yüksek fiyattan satılamamasıdır. TMO sinin ise aşırı titiz davranarak ürünlerde çok fiyat kırması nedeni ile tüccara çok düşük değerden hububat satılmaktadır Hedef Analizi Verimle ile ilgili hedef analizi Konya-Karaman Bölgesinde hububat verimlerini Türkiye ortalaması olan Buğday da 236 kg/da, Arpa da 262 kg/da, Mısır da 718 kg/da, Yulaf da 215 kg/da Çavdarda 206 kg/da, Tritikale de 342 kg/da rın üzerine çıkarmak. Bölgemizde tahıl tarımı genellikle kıraç alanlarda ve nadas-tahıl münavebesi ile yapılmaktadır. Verim düşüklüğünün asıl sebebi budur. Bunun için sulak alanların artırılması sulu tahıl tarımının üreticilere öğretilmesi, tahılnadas münavebesinin tekniğine uygun yapılmasının sağlanması gerekmektedir. Hububat yetiştiriciliğinde yaşanan soruların neredeyse tamamı yetiştirme konusunda bilgi eksikliğinden ve geleneksel tekniklerden vazgeçilmediğindendir. Hastalık ve Zaralılarla zamanında ve gerektiği şekilde mücadele etme yöntemlerinin bilinmemesi bu tür arazların zamanında tespit edilememesinden dolayı verim ve kalite büyük ölçüde düşmekte ve çiftçilerin gelir düzeyi aynı orantıda azalmaktadır. Üreticilerimizin bilgi yönündeki eksiklikleri gidermek ve geleneksel tarımdan kurtarmak için modern üretim tekniklerini önder çiftçilerle beraber uygulamalı olarak göstermek yerinde olacaktır. Bölgede Üniversite ve Araştırma Enstitülerince gerekli tohum ıslah çalışmaları yapılarak bölge iklimine uygun (kuraklık, don vb.)yüksek verimli çeşitler geliştirilerek yetiştiricilerin ekim yapmaları sağlanması, Bölgede sulanabilir tarım arazilerinin alt yapı ile birlikte sulu tarıma açılması için gerekli çalışmaların yapılması, Kalite ile ilgili hedef analizi Un-bulgur-makarna ve bisküvi sanayinin isteklerine uygun kaliteli tahıl isteklerinin hepsi ülkemizde karşılanabilmelidir. Kaliteli buğday çeşitleri üreticilere tanıtılmalıdır. Üreticilerimizin sertifikalı tohumluk kullanılma oranını %80 lere çıkartmamız gerekmektedir Girdi ile ilgili hedef analizi Üreticilerimizin en büyük problemlerinden biride tarımsal girdi masraflarının çok yüksek olmasıdır. Birçok üründe maliyetine veya zararına üretim yapılmaktadır. Tarımsal girdiler son yıllarda çiftçilerimizin üretimini yapacakları ürünün seçiminde önemli paya sahiptir. Artan girdi maliyetleri nedeni ile üretimi az girdi ile yapılabilen ürünlerin yetiştiriciliği tercih edilir hale gelmiştir. Hububat üretimi bu gibi nedenlerden dolayı sekteye uğramıştır. Artık küçük alanlara hububat ekilmemektedir. Bölge üretimindeki bu gibi engellerin devlet projeleri ve işletmeler bazında bazı tedbirler alınarak aşılabileceği öngörülmektedir. Devletin

8 son yıllarda uyguladığı tarımsal desteklerin yanında toprak reformu ile ilgili çalışmalarında alt yapı ile birlikte yapılması ile büyük parsellerin oluşturularak tarımsal girdi dağılımının ve yatırımlarının iyi bir şekilde ayarlanması sağlanabilir. Bu şekilde işletmelerin işçilik vb. girdileri daha etkin kullanarak bir ölçüde girdi tasarrufu sağlamaları mümkün olacaktır. Bölgede arazi toplulaştırması çalışmalarına önem verilmeli, bölgeye has ürünlerin yetiştiriciliğine uygun desteklemelerin yapılması, üretimde kullanılan gübre, mazot gibi ürünlere yapılan destekleme ödemeleri gibi bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğe destek verilmesi önemli ölçüde girdi ile ilgili sorunları hafifleteceği kesindir. Bölge istihdam göstergelerine bakıldığı zaman Türkiye genelinde tarım sektöründeki istihdam oranı %23,7 iken bölgemizde bu oran %33,3 tür. Buradaki yığılma daha niteliksiz işçilikten kaynaklanmaktadır. Bu durumun giderilmesi ve tarım sektöründeki işsiz yığılmasının bölgede gelişme eğiliminde olan ulaştırma, haberleşme ve sanayi sektörüne eğitimli ve nitelikli işçi olarak aktarılabilmesi oldukça önemlidir. Tarım sektörü istihdam oranını %20 seviyelerine çekmemiz gerekmektedir Pazarlama ile ilgili hedef analizi -Ülkemizin son yıllardaki buğday üretimi milyon ton arasında değişmektedir. Yapılan projeksiyonlarda 2020 yılında Türkiye nin toplam buğday tüketimi 18,5-23 milyon ton arasında olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle ülkemizin kendine yeter durumdan artık buğday ithal edeceği duruma geleceği anlaşılmaktadır. Dünyada stratejik bir ürün olan buğdayda dışa bağımlı hale gelmemek için acilen verimi artırıcı yönde tedbirler alınmalıdır. Bunun için ülkemizin tahıl ambarı konumunda olan Konya-Karaman (TR 52) Bölgesine özel buğday üretim stratejileri geliştirilmelidir Strateji Analizi Verimle ilgili strateji analizi Sertifikalı tohumluk kullanımının verimi %30 oranında artırdığı bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Çiftçi eğitim ve yayım çalışmalarında sertifikalı tohumluk kullanımının önemi anlatılmalıdır. Sertifikalı tohumluk kullanımını artırılması için sertifikalı tohumluk kullanım desteklemeleri devam etmelidir. Hâlen uygulanmakta olan (müstahsil makbuzu karşılığı) Hububat Ürünleri Destekleme Primi ödemelerinde, sertifikalı tohum kullanan çiftçilere ek prim ödemesi yapılması sertifikalı tohumluk kullanımını cazip hale getirecektir. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı kapsamında üreticilere verilen sulama ilişkin hibe desteklerinin Makine Ekipman Destekleme Programından çıkartılarak tarla içi sulama yatırımlarının desteklenmesi için bütçe ayrılarak kendine özgü destekleme programı uygulanması, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasınca verilen 0 faizli sulama ekipmanları desteğinin üreticilerimize ulaşmasının kolaylaştırılması İllerde hububatta ve diğer tarımsal ürünlerde tarımsal suyun etkin ve verimli kullanılması amacıyla tüm paydaşların katılımı ile sulama komisyonları kurulmalı, Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin ucuzlatılması, Suyun etkin ve tasarruflu kullanımının üreticilere öğretilmesi Kıraç alanlarda halen uygulanan tahıl-nadas münavebesi yerine tahıl-nadas-baklagil ve tahıl-baklagil-nadas münavebesine geçilmesi sağlanacak Sertifikalı tohumluk üreten firma veya şahıslar teşvik edilmeye devam edilmelidir. Verimi yüksek buğday çeşitlerini üreticilere tanıtılmalıdır. Toprağın erozyona karşı korunması, yakıt ve işçilik masrafların en aza indirilmesi ve anız yangınlarının çevreye verdiği zararların önlenmesi amacıyla anıza direk ekim yapan

9 mibzerler ekim yapılmalı, bölgede çiftçiler tarafından kullanılmasının yaygınlaştırılması amacıyla üretici şartlarında demonstrasyonlar kurulmalı ve anıza direk ekim yapan çiftçilere dekar başına destek verilmelidir. Hububatta süne-kımıl mücadelesinde biyolojik mücadeleye destek sağlaması amacıyla parazit böceklerin çoğalması ve yaşaması için yeşil alanlar oluşturulmalı bunun için gerekli fidan desteği sağlanmalıdır. Ayrıca parazitlenmeyi artırmak için yumurta parazitoit salınımı artırılarak devam etmelidir. Zabrus içinde kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri konusunda üreticiler daha fazla bilgilendirilmeli Özellikle yağışların bol olduğu yıllarda kök ve kök boğazı ile yaprak hastalıkları nedeni ile verimde büyük düşüşler meydana gelmektedir. Bunun önüne geçebilmek için ekim normu, ekim zamanı, sulama, gübreleme, ilaçlama gibi konularda üreticiler bilinçlendirilmelidir. Gübrelemenin toprak tahlilleri sonucuna göre yapılması gerekirken halen çok az bir kısmı üretim alanlarını tahlil ettirmektedir. Tahlil yapılmadan gübreleme yapıldığı için girdi artmakta ve toprak yapısı bozulmaktadır. Toprak tahlil ücretlerinin düşürülebilmesi için laboratuarlar desteklenmelidir. Çiftçimizin geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmemeleri yeni teknikleri zor kabullenmelerinin engellenebilmesi için eğitim, yayım ve danışmanlık faaliyetleri desteklenmelidir. Son yıllarda küresel ısınmanın etkisi ile kuraklık artmış hububat veriminde aşırı düşmeler görülmüştür. Bu konuda kurağa daha dayanıklı ve erkenci çeşitlerin kullanımı teşvik edilmelidir Kalite ilgili strateji analizi Makarnalık buğdayda görülen dönmeyi önlemek için gübreleme ve sulama tekniklerini yayım çalışmalarında anlatılmalıdır. Hububatta süne-kımıl mücadelesinde biyolojik mücadeleye destek sağlaması amacıyla parazit böceklerin çoğalması ve yaşaması için yeşil alanlar oluşturulmalı bunun için gerekli fidan desteği sağlanmalıdır. Ayrıca parazitlenmeyi artırmak için yumurta parazitoit salınımı artırılarak devam etmelidir. Sanayinin isteklerine göre kaliteli buğday üretimini artırmak için kaliteli buğday çeşitlerini üreticilere tanıtılmalıdır. TMO ca yapılan alımlarda kalite kriterlerine göre alımlara destekleme uygulanmalıdır. Kullanılan tohumluğun sertifikalı olarak temininde sıkıntılar yaşanmaması için üreticinin talep ettiği çeşitler üretimi artırılmalıdır. Mısırda geç hasat nedeniyle oluşan aflatoksin sorununu çözmek için erkenci çeşitlerin üretilmesi sağlanmalıdır Girdiler ile ilgili strateji analizi Girdileri (sertifikalı tohumluk, gübre, sulama, mazot, ilaç v.b.) düşürmek için desteklemelere devam edilmelidir. Arazi toplulaştırılması sulama alt yapısı ile birlikte yapılarak parseller büyütülmelidir. Bu amaçla toplulaştırma yapılmayan köyler bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları yapılarak Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne başvurmaları sağlanmalıdır Pazarlama ile ilgili strateji analizi: Fiyatın serbest piyasada oluşumu üreticilerin de daha bilinçli ve teşkilatlı üretim yapmalarını gündeme getirmektedir. Bu amaçla; tarımsal teşkilatlanma ve teknolojik gelişme imkânlarının artırılmasının yolları aranmalıdır.

10 Üretim ve pazarlama sorunlarının çözmek amacıyla Tahıl Üretici Birlikleri kurulmalıdır. Yöredeki fabrikalarla ortaklaşa sözleşmeli üretim yapılmalıdır. TMO ca yapılan alımların peşin ödeme ile yapılması hem çiftçiyi rahatlatacak hem de tüccar lehine piyasada oluşacak fiyat dalgalanmalarını önleyecektir. TMO ve borsaların dışında buğday pazarlaması çoğunlukla tüccarlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Üreticileri tüccarın eline bırakmamak ve üreticinin emeğinin karşılığını tam olarak alabilmesini sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı dengeleyici bir unsur olarak görev yapmalıdır. 2. BAKLAGİLLER 2.1.Mevcut Durum TR 52 Düzey 2 Bölgesi olan Karaman ve Konya İllerinde yetiştiriciliği yapılan başlıca yemeklik dane baklagiller arasında kuru fasulye, nohut ve mercimek gelmektedir. Yıllar itibari ile son üç yılın değerleri göz önüne alındığında 2006 yılında da olan nohut üretimi 2007 yılında da 2008 yılında ise da olmuştur. Nohutta üretim alanlarının azalmasının yanında verimde de yıllık 6-7 kg kadar düşüş görülmüştür. Mercimek üretimi de nohutla aynı oranlarda azalmalar yaşarken fasulye üretim alanları 2006 yılında da iken 2007 yılında da, 2008 de ise da olmuştur. Üretim de doğru oranda artarken verim de yıllık 1-2 kg artış yaşanmıştır. Üretilen bu ürünlerin Türkiye üretim değerleri mercimekte, da alandan ton olup, da alandan ton olan TR 52 bölge üretimi ile Türkiye üretiminin % 2,33 ünü karşılamaktadır. Bu değer kuru fasulye de ise da alandan ton olan Türkiye üretimine karşılık bölge üretimi da alandan ton ile Türkiye üretiminin % 26,27 ni oluşturmaktadır. Türkiye nohut üretimi ise da alandan ton olup Karaman ve Konya bölgesinde da alandan ton üretim gerçekleştirilerek Türkiye üretiminin % 7,9 unu karşılamaktadır.( 2008 TUİK verileri ) Üretim alanları da Türkiye üretim alanlarının mercimekte % 1,21, kuru fasulyede % 19,13 ve nohutta ise % 7,59 unu oluşturmaktadır. Söz konusu ürünlerde dekara verim ise Türkiye ortalamasının üzerindedir. Üretilen ürünler verim bakımından Türkiye ortalamasından yüksek olsa da kalite bakımından Pazar isteklerini karşılayamamaktadır. Bunun nedenleri de üretim aşamasında yaşanan sorunlardan kaynaklanmaktadır.

11 Tablo.4 TR52 Konya-Karaman Bölgesi Yemeklik Baklagiller Ekiliş Miktarları (dekar) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiy e Konya/TR Karaman/TR TR52/TR (%) (%) (%) ,10 1,50 10,60 Nohut ,82 1,98 7, ,58 2,02 7, ,52 3,48 15,00 Kuru fasulye ,95 4,47 16, ,11 5,02 19, ,24 0,11 0,35 Mercimek ,23 0,12 0,35 (Kırmızı) ,37 0,21 0,58 Mercimek (Yeşil) ,87 0,58 11, ,10 0,82 5, ,40 0,90 5,30 Kaynak: TÜİK ve İl Tarım Müdürlüğü Tablo.5 TR52 Konya-Karaman Bölgesi Yemeklik Baklagiller Üretim Miktarları (ton) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiye Konya/TR Karaman/TR TR52/TR (%) (%) (%) ,54 1,67 11,21 Nohut ,85 2,22 8, ,99 1,94 7, ,20 6,45 20,65 Kuru fasulye ,66 8,97 22, ,20 9,07 26, ,28 0,07 0,35 Mercimek ,25 0,08 0,34 (Kırmızı) ,38 0,40 1,78 Mercimek (Yeşil) ,18 0,72 10, ,22 1,07 5, ,63 1,08 4,70 Kaynak: TÜİK ve İl Tarım Müdürlüğü Tablo.6 TR52 Konya-Karaman Bölgesi Yemeklik Baklagiller Verim Ortalamaları (kg/da) Ürünler Yıllar Konya Karaman TR52 Türkiye Konya-TR Karaman-TR TR52-TR Nohut Kuru fasulye Mercimek (Kırmızı) Mercimek (Yeşil) Sorunlar Verimle ilgili sorunlar Kuru fasulye üretiminde en büyük problem tescilli standart çeşit tohumlukların kullanılmamasıdır. Çiftçimiz tarlaların topoğrafik özellikleri nedeni ile hala yağmurlama sulama ile üretim yapmaktadır.

12 Baklagillerde sorun olan yabancı otları yok etmek için kullanılan kültürel önlemler üretici açısından maddi anlamda artı yük getirmektedir. Kimyasal mücadele ile yapılan işlemler ise yetersiz kalmakta, verimi ve kaliteyi kötü yönde etkilemektedir. Nohutta bol yağışlı senelerde ve aşırı sulamalarda Antraknoz ile kök çürüklüğü hastalığı büyük verim kayıplarına neden olmaktadır. Çiftçimizin geleneksel alışkanlıklarından vazgeçmemeleri ve yeni teknikleri zor kabullenmeleridir. Pazarın talep artışları ile satışının karlı olmasından dolayı birkaç yıl üst üste yapılan ekimlerle fasulyeye araz hastalıkların artması ve daha sonraki yıllarda bu alanlarda verimin önemli ölçüde düşmesi. Nohutta son yıllarda yaşanan nohut sineği zararının önemli ölçüde artmış olması Kalite ilgili sorunlar Fasulyede yaşanan yeşil kurt zararından dolayı bakla ve tohumlarda oluşan kalite bozukluğu. Kök çürüklüğü ve alternaria gibi hastalıklardan dolayı danelerin istenilen kalibrede gelişememesi ile ürünün Pazar kalitesinin düşük olması Girdiler ile ilgili sorunlar Üreticilerimizin en büyük problemlerimizden biride baklagillerin üretiminde kullanılan girdilerin (sertifikalı tohumluk, gübre, sulama, mazot, ilaç v.b.) yüksek fiyattan temin ediliyor olmasıdır. Arazilerin küçük ve parçalı olması Üretim girdilerinin yüksek olmasından dolayı ihracatta rekabet şansının olmaması Fasulye de makineli hasat uygulanamadığından işçilik masraflarının fazla olması Pazarlama ile ilgili sorunlar Üretici birliklerinin olmaması Kullanılan girdilerin pahalı olmasına karşın ürünün yeterince yüksek fiyattan satılamamasıdır. Baklagiller ile ilgili Devletin herhangi bir fiyat politikası olmadığından ürünlerin o yılki üretim ve ihtiyaca göre yerel tüccarlar tarafından belirlenmesi. 2.3.Hedef Analizi Verimle ilgili hedef analizi Baklagil yetiştiriciliğinde yaşanan soruların neredeyse tamamı yetiştirme konusunda bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Hastalık ve Zaralılarla zamanında ve gerektiği şekilde mücadele etme yöntemlerinin bilinmemesi bu tür arazların zamanında tespit edilememesinden dolayı verim ve kalite büyük ölçüde düşmekte ve çiftçilerin gelir düzeyi aynı orantıda azalmaktadır. Yetiştirme konusunda yaşanan sorunlardan en önemlisi tescilli çeşitlerin kullanılamamasıdır. Kullanılan tohumluklar genelde bir yıl önceki üründen alındığından hastalıkla bulaşık tohumlar bir yıl sonra yetiştirilecek ürünlerde zararın artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle bölgede üretilen ürünlerin verim ve kalitesi düşmektedir. Üretim aşamasında müdahalesi zor olan hastalıklara karşı koruyucu önlemlerin zamanında alınmaması, bölgede ekim nöbetinin iyi bir şekilde uygulanmaması ve kimyasal mücadele yöntemlerinin tekniğine uygun olarak yapılmamasından kaynaklanan sorunlar.

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA 2009 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.ii GİRİŞ iii TABLOLAR LİSTESİ..iv

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ Prof.Dr. A.Vahap YAĞANOĞLU (1) ÖZET Bu çalışma, Doğu Anadolu Projesi nin (DAP); amacı, kapsamı, son durumu, kapsadığı iller, tarım ve kırsal kalkınma

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ BUĞDAY RAPORU TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Mayıs 2005 İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 2 2. BUĞDAY ÜRETİM VE TÜKETİMİ... 2 2.1. Dünya Buğday üretimi... 2 2.3. Dünya Buğday Tüketimi... 4 2.4. Türkiye Buğday Üretimi...

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. 5 2. 7 3. 9 4. 9 5. 11 6. 11 7. 13 8. 14 9. 15 10. 16 11. 17 12. 19 13. 19 14. 19 15. 22 16. 28 17. 28 18. 31 19. 34 20. 42 21.

İÇİNDEKİLER 1. 5 2. 7 3. 9 4. 9 5. 11 6. 11 7. 13 8. 14 9. 15 10. 16 11. 17 12. 19 13. 19 14. 19 15. 22 16. 28 17. 28 18. 31 19. 34 20. 42 21. 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 5 2. Dünya ve Türkiye de Kanatlı Ürünleri Üretiminin Seyri 7 3. Türkiye Yem Maliyetleri 9 4. Kanatlı Yeminde Kullanılan Hammaddeler Ağırlıklı Olarak İthal Edilmektedir 9 5. Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ YAŞ SEBZE VE MEYVE RAPORU Aralık-2008 1. Giriş Dünya nüfusunun sürekli arttığı, buna karşılık tarım arazilerinin ve temiz su kaynaklarının giderek azaldığı yüzyılımızda,

Detaylı

Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS

Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS 2013 0 Başkan: M.Erol SÖZEN Raportörler: Ömer ÖCAL, Dr. Orhan ERMETİN Komite/Çalışma Grubu üye sayısı: 18 Yapılan Toplantı Sayısı: 5 Başkan Yardımcıları: Dr.Kürşat IŞIK Sorumlu Uzman: İsmail ARAS İL KURUM

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ

NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ NİŞASTA ve ŞEKER BİTKİLERİ ÜRETİMİ E. Günel 1, M.E. Çalışkan 2, A.İ.Tortopoğlu 3, N. Kuşman 4, K.M. Tuğrul 5, A. Yılmaz 6, Ö. Dede 7, M. Öztürk 6 ÖZET Geleneksel sınıflandırmaya göre nişasta ve şeker grubunda

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ Ağustos 2003 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ELMA RAPORU 1. GİRİŞ Ülkemiz sahip olduğu iklim ve ekolojik özellikler bakımından bazı tropik meyveler dışında birçok meyvenin yetişmesine elverişlidir. Elmanın

Detaylı

Tablo 6.1. : Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de Gsyih da Tarım Sektörünün Payı

Tablo 6.1. : Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de Gsyih da Tarım Sektörünün Payı 6. EKONOMĐK YAPI 6.1. TARIM 1927 yılında tarım sektörü milli gelirden % 67, sanayi sektörü % 10 ve hizmet sektörü ise % 23 oranında pay almakta iken 72 yıl sonra 1987 sabit fiyatlarıyla bu oranlar tarım

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP)

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM PROJESİ (GAP-TEYAP) GAP İÇİN EL ELE 2012 Yılı Proje İlerleme Raporu GAP-TEYAP Proje Ekibi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI RAPORU ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ.. 2 2. DÜNYA ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ, İHRACATI, İTHALATI VE TÜKETİMİ...

Detaylı

Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM

Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM Bayram TÜRKER-Hüyük Kaymakam TAKDİM Hüyük ilçemizin son 7 yılda Kırmızı Altın ı haline gelen doğal, lezzetli ve bağımlılık yapan cennet meyvesi Hüyüklü vatandaşlarımızın sofradaki tuzu, giydiği kıyafeti,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI BURSA- 2007 KURAKLIK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU Başkan Ali ALTUNTAŞ Genel Sekreter Bursa İl Özel İdaresi Başkan Yardımcısı Kemal DEMİREL Genel Sekreter Yard.

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI

KAYSERİ TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI KAYSERİ TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI (11 MAYIS 2013-30 NİSAN 2015) SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KAYSERİ TİCARET ODASI YAYINI - 17 KAYSERİ TİCARET ODASI MESLEK KOMİTELERİ TOPLANTILARI SORUNLAR

Detaylı

D İ Y A R B A K I R İ L İ

D İ Y A R B A K I R İ L İ D İ Y A R B A K I R İ L İ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU DİYARBAKIR İLİ LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU İŞTİRAKÇİ KURUM VE KURULUŞLAR DİYARBAKIR TİCARET BORSASI KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DİCLE

Detaylı

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ ŞUBAT 2004 TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ PATATES RAPORU 1- GİRİŞ Patates (Solanum tuberosum L.) orijini Türkiye olmayan nadir bitkilerden biridir. Yeni dünya bitkisi olan patates, Avrupa ya ilk defa süs

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HUBUBAT SEKTÖRÜ BÜLTENİ

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HUBUBAT SEKTÖRÜ BÜLTENİ ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HUBUBAT SEKTÖRÜ BÜLTENİ MAYIS 2014 Değerli Üyemiz; Borsamız ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden olan buğdaya zarar veren, kalitesini ve tarla verimini düşüren süne ile mücadele

Detaylı

TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ FEYZULLAH ALTAY

TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ FEYZULLAH ALTAY TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ Elverişli coğrafi koşullara ve iklime, zengin bir toprak yapısına ve biyolojik çeşitliliğe sahip olan Türkiye de, tarım önde gelen sektörlerden biridir. 2000 yılında, tarımsal üretimin

Detaylı

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU

AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU AYDIN DA ORGANİK VE İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI STRATEJİSİ VE YATIRIM ÖNERİLERİ ANALİZİ PROJESİ AYDIN ORGANİK VE İYİ TARIM YOL HARİTASI RAPORU 02/05/2014 ZOBU CONSULTING impartially on

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ULUSAL ELMA STRATEJİ PLANI 18-19 ARALIK 2012 ISPARTA

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ULUSAL ELMA STRATEJİ PLANI 18-19 ARALIK 2012 ISPARTA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ULUSAL ELMA STRATEJİ PLANI 18-19 ARALIK 2012 ISPARTA Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayın No: 49

Detaylı

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi

1.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 1. GİRİŞ Tarım eskiden olduğu gibi günümüzde de ekonominin önemli üretim kollarından biri olarak faaliyetini devam ettirmektedir. Bu önem, nüfusumuzun büyük bir kısmının tarımsal faaliyetle uğraşarak üretimde

Detaylı

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ

10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ 10. KALKINMA PLANI ve BGUS HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA TR 52 BÖLGESİ İÇİN KALKINMA ÖNCELİKLERİ ve STRATEJİLERİ GENEL EKONOMİK EĞİLİMLER BÜLTENİ KONYA 2012 1 ÖNSÖZ NEDEN BÖYLE BİR ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ DUYULDU?

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı