GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4"

Transkript

1 STRATEJİK PLANI

2 GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI Tarihsel Konum Yasal Yükümlülükler Kapsamı Sunduğumuz Hizmetler BÖLÜM STRATEJİLERE TEMEL OLUŞTURULAN BİLGİLER Paydaş Analizi Paydaşların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Kurum İçi Analiz Organizasyon Yapısı ve Pozisyonlara İlişkin Bilgiler İnsan Kaynaklarına İlişkin Bilgiler Fiziksel Kaynaklar ve Teknolojik Altyapı Üyelere İlişkin Bilgiler Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler Analizi BÖLÜM KIZILTEPE TİCARET BORSASININ GELECEĞİ Misyonumuz Vizyonumuz Kalite Politikamız Temel Değerlerimiz Stratejik Amaçlar ve Strateji Hedefler BÖLÜM PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergeleri, Hedefler ve Sorumlu Birimler Maliyetlendirme BÖLÜM SONUÇ... 61

3 TOBB DAKĠ DEĞĠġĠMĠN ANA EKSENĠ 5 TEMEL PRENSĠBĠMĠZ TAKİP EDEN DEĞĠL YÖNLENDĠREN EDİLGEN DEĞĠL ETKEN PASİF DEĞĠL AKTĠF STATİK DEĞĠL DĠNAMĠK HÜKMEDEN DEĞĠL, HĠZMET EDEN

4 KIZILTEPE BÜYÜK KAZANIM Kızıltepe ilçemiz Mardin ilinin en büyük ilçesi olup, il merkezine 27 km. mesafede MEZOPOTAMYA Ovası üzerinde kuruludur. Ġlimiz Hektarlık tarım arazisine sahiptir. Bereketli bu tarım alanlarında, yüksek teknolojiye ve bilimsel verilere dayanan üretimin canlanması gereklidir. Ekonomik ve sosyal kalkınmada en önemli stratejimiz bu olmalıdır. Ġlçemizde, tarımda modern tekniklerin kullanılması, üretimde verimlilik ve yüksek kalitenin sağlanması ve tarımsal ticaretin geliģmesi gerekliydi. Hizmetin ihtiyaçtan doğduğu düģüncesinden yola çıkarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı ve 507 sayılı yasa kapsamında, öncülüğümde Kızıltepe Ticaret Borsasının kurulmasını gerçekleģtirdik. Kızıltepe Ticaret Borsası Meclisi Yönetim Kurulu ve tüm çalıģanlarıyla üyelerimize kaliteli ve sürekli bir hizmet aģkıyla hep beraber yola koyulduk. BaĢta büyük bir pazara sahip olan komģumuz Irak ın iç piyasa tüketimi için müteģebbislerimizi ve üyelerimizi yatırıma teģvik ederek, istihdama ve ekonomik canlılığa kavuģulması için gayret gösterdik. Bugün Organize Sanayi Bölgemizde; 11 Un, 14 Bulgur, 12 Çırçır Fabrikası üretimdedir.

5 Bunun yanında, 2006 yılında tarımsal ürünlerin pazarlaması için mevcut buğday pazarımızda, Hububat Analiz Laboratuarı ile 230 kiģilik bir Müzayede Salonu üyelerimizin hizmetine açılmıģtır. Buğday pazarındaki üyelerimizin daha modern daha sağlıklı bir hizmet alanına kavuģturulması için gayretler sarf edilmiģtir. Üyelerimizin bilinçlenmiģ olması ve gösterdikleri duyarlılıklarıyla; Kızıltepe ilçe merkezine 9 km. mesafede 213 Hektar alanda günün teknolojisiyle donatılmıģ 542 asmakatlı iģyeri, 500 Ton kapasiteli 245 Hububat deposu ile 600 kiģilik bir müzayede salonu inģaatına baģlanmıģ ve 2012 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanmıģtır. Hizmetlerin en iyisine layık olan üyelerimize daha iyi hizmetkarlık için ISO 9001 Kalite kontrol belgesi ve çok değerli uzman ve hocalarımızdan hedeflerimiz doğrultusunda eğitimler alarak, KIZILTEPE TĠCARET BORSAMIZA Akreditasyon sürecinden sonra ĠnĢallah en kısa zamanda AKREDĠTE BORSA SERTĠFĠKASINI kazanmıģ olacağız. ġahsen bu geliģmelerin arkasında tüm üyelerimizin katkısının olduğuna inanıyorum. Hedeflediğimiz dönüģümleri gerçekleģtirmek için ise, tarımsal kalkınmanın yollarını düģünmek, tartıģmak ve bir ortak akıl etrafında toplanmak gerekmektedir. Resmin bütünü ise, ancak stratejik bir plan dahilinde yakalamak mümkün olacaktır. Stratejik Plan ve burada yer alan amaçlar tarım sektöründeki derli toplu bir iletiģim aracı olarak görev yapacak ve planlı çalıģmamızı sağlayacaktır. Böylelikle borsamızın performansını ortaya koymak kolaylaģacaktır. Bu çerçevede, hizmetlerimizde bizlere moral ve desteklerini esirgemeyen vefakâr üyelerimize ISO 9001 Kalite Kontrol belgesi alımında ve Akreditasyon sürecinde katkılarını gördüğümüz tüm hoca ve uzmanlarımıza, stratejik planımızı hazırlarken bizlere katkı veren herkese Ģükran borçluyuz. Tüm hizmet ve çabalarımızın hayırlara vesile olması temennisiyle saygılarımı sunarım. Mehmet ġahġn Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı

6 2. BÖLÜM STRATEJĠK PLANLAMA TASARIMI Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Borsa Meclisi ve Borsa Personeli; bir borsanın sahip olması gereken çağın gerektirdiği stratejilere dayalı, gücünü üyesinden alan, hizmetlerini üyesine aktaran bir borsa olmanın gerekliliğini benimsemiģ ve kabul etmiģtir. Kızıltepe Ticaret Borsası TS EN ISO 9001:2008 standardının öngördüğü Ģartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluģturmuģ ve etkin bir Ģekilde yürütmektedir. Bu sistem, tüm birimlerde uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Kızıltepe Ticaret Borsası Kalite Yönetim Sistemini ve sistemin sürekli geliģtirilmesinin gerekliliğini benimsemiģtir. TOBB Akreditasyon çalıģmaları kapsamında da faaliyetlerini yürütmekte olan borsamız, borsa faaliyetlerini çağın gerektirdiği demokratik ve kurumsallaģmayı öngören Ģartları doğrultusunda organize etmesi gerektiğini görmüģ, yeni yönetsel yaklaģımların en önemli araçlarından birisi olarak Stratejik Planı nı oluģturmuģtur yıllarını kapsayacak Ģekilde oluģturulan Stratejik Plan, kamu kurum ve kuruluģlarının, sivil toplum örgütlerinin, Borsa meclisinin ve personelin görüģ ve beklentileri dikkate alınarak ve alınan görüģ ve önerilerin tümü değerlendirilerek katılımcı bir yaklaģımla hazırlanmıģtır.

7 Kızıltepe Ticaret Borsası nda uygulanan stratejik planlama çalıģmasının aģamaları sırasıyla aģağıdaki gibidir: - Stratejik Planlama eğitimi, - Stratejik Planda kullanılacak dokümanların oluģturulması, - Ġç ve dıģ paydaģların belirlenmesi, görüģ ve önerilerin alınması, - Borsa GZFT analizinin yapılması, - Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, - Kurumsal Performans Sistemi nin oluģturulması, Stratejik Planlama sürecinin ilk aģamasında; Kızıltepe Ticaret Borsası nın 3 kiģiden oluģan stratejik planlama ekibine Stratejik Planlamada Temel Kavramlar eğitimi, ikinci aģamasında; Borsada çalıģan tüm personele Stratejik Planlama Süreçleri ne yönelik farkındalık eğitimi verilmiģtir. Üçüncü aģamada, tüm borsa personeline, meclis üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, disiplin kurulu üyelerine ve son aģamasında ise diğer üyelere (yaklaģık 100 kiģi) Stratejik Planlama Eğitimi verilmiģtir. Son aģaması bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla gerçekleģtirilmiģtir.

8 Stratejik Planın en önemli unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması için, önce Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve çalıģanların katılımı ile GZFT Analizi gerçekleģtirilmiģtir. Katılımcılara Kızıltepe Ticaret Borsasının güçlü ve zayıf yanları, daha sonra ise gelecekte Borsamızın önündeki fırsat ve tehditlerin neler olabileceği sorulmuģtur. Katılımcıların cevapları beyin fırtınası yöntemiyle tespit edilmiģtir. Alınan cevapların önem sıralaması kapalı bir Ģekilde tüm katılımcılar tarafından yapılmıģ ve açıklanan sonuçlar katılımcılar tarafından tartıģılarak ortak önem derecesi sıralaması yapılmıģtır. Bununla birlikte Borsa dıģındaki paydaģların Borsayı nasıl gördüğü ve Borsadan neler beklediğinin belirlenmesi ve stratejiler oluģturulurken bu görüģlerden faydalanılması için DıĢ PaydaĢ GörüĢleri tespit edilmiģtir. Böylelikle dıģ paydaģların görüģ ve önerileri Stratejik Plana dâhil edilmiģtir. Aynı Ģekilde hem dıģ paydaģlara hem de iç paydaģlara da revize edilen Ġç PaydaĢ Memnuniyet Anketi ve DıĢ PaydaĢ Memnuniyet Anketi ve uygulanmıģtır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek Stratejik Plana dahil edilmiģtir.

9 Stratejik amaçların belirlenmesi amacıyla, baģta Borsamız BaĢkanı olmak üzere Stratejik Planlama Ekibi yoğun toplantılar gerçekleģtirmiģtir. BaĢkanımızın öncülüğünde yönetim kurulu üyelerimiz yaptıkları ortak akıl toplantılar ile stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiģtir.

10 Son bölümde ise, oluģturulan Stratejik Amaçlara yönelik performans göstergeleri oluģturulmuģtur. Performans göstergelerin oluģturulmasında ölçme ve değerlendirme kolaylığına özellikle dikkat edilmiģtir. Bunun yanında amaçların gerçekleģtirilme süreci ile ilgili tarihsel süreçlerde ele alınmıģtır. Borsa BaĢkanımız, Genel Sekreterlik ve ilgili birimlerin katılımıyla amaçların gerçekleģtirilmesine iliģkin tarihler belirlenmiģtir.

11 3. BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI 3.1. Tarihsel Konum Ġlçemizin coğrafi konumu itibariyle Mezopotamya ovasında önemli bir tarım alanında olması, bölgemizde bir Ticaret Borsasının kurulmasının gerektiği ortaya çıkarmıģtır. Bu inanç ile Ticaret Borsamızı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı üzerine kurulmuģtur. Bunun üzerine tarihinde bir toplantı yapılarak kuruluģ iģlemlerini yürütmek üzere Mehmet ġahin, Ahmet Aslan, Mahmut Dündar, Nezir Yıldız ve M.Ali BeĢer den oluģan bir heyet teģkil etmiģtir Tarihinde ilk toplantısını yapan MüteĢebbis Kurul, BaĢkanlığa Mehmet ġahin i seçmiģ ve kuruluģla ilgili iģlemler tamamlanmıģtır tarihinde Borsa Meclisi, tarihinde Meclis BaĢkanı, BaĢkan Vekili seçilmiģ, tarihinde de Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu BaĢkanı ve BaĢkan Vekili seçimleri yapılmıģ ve Borsamız fiilen faaliyete geçmiģtir.

12 BaĢkanımız Mehmet ġahin in daha önce kuruluģunu ve Yönetim Kurulu BaĢkanlığını yaptığı Kızıltepe ġoförler ve Otomobilciler Odasının hizmet alanında Ticaret Borsamıza bir bölüm tahsisi ile hizmete baģlanmıģtır. 6 aylık bir süreden sonra anılan odamız geniģ bir alana taģınarak Ticaret Borsamıza daha geniģ bir alanda hizmete devam etme imkanı sağlanmıģtır yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin kararıyla 300 Metrekarelik alan alınarak özel binamızda hizmet sunumuna yeni bir anlayıģ getirilmiģtir Haziran ayında, mevcut buğday pazarında hububat analiz laboratuvarı ve 230 kiģilik müzayede salonu hizmete alınmıģtır.

13 Ġl genelinde bölgesel Oda ve Borsa toplantılarına iģtirak ederek üyelerimizin beklentileri sürekli olarak gündemde tutulmuģtur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin gerek bölgesel toplantılarına gerekse genel toplantılarına katılmaya özen göstererek, ilimiz, bölgemiz ve üyelerimizin beklentileri herkesle paylaģılmıģtır. Yurt içi ve yurtdıģı davetlere icabet edilerek gerekli temaslarda bulunma imkanları yaratılmıģ ve böylece Borsanın vizyonu oluģturulmaya çalıģılmıģtır. 65. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Olağan Genel Kurulu nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde oluģturulan Vergi Komisyon üyeliğine seçilmiģ bulunan BaĢkanımız Mehmet ġahin, görev paylaģımında baģkan yardımcılığı görevini üstlenmiģtir. 66. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Olağan Genel Kurulu nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulu bulunan GTĠ. A.ġ. Cilvegözü sınır kapısında danıģma kurulu üyeliği tevdi edilmiģtir tarihinden itibaren tarımsal alanın kullandığı enerjide yaģanan kesinti ve dalgalanmalar sonucu çiftçilerimizin ürün sulamasında yaģadıkları sıkıntıyı gidermek üzere ilçede faaliyet gösteren Oda BaĢkanları ile birlikte Enerji Bakanı ile görüģülerek soruna çözüm getirilmesi istenmiģtir. GAP sulama kanalları kapsamında Mardin Depolaması diye adlandırılan su göletinin inģasının gecikmesi ile ilgili olarak Oda BaĢkanları ile birlikte konu ile ilgili talep ve istekler KALKINMA BAKANLIĞI yla yetkili kurum ve kuruluģlara iletilmiģtir. Ġlçede faaliyette olan Oda ve Borsalar olarak 2011 Mart ayında Ģu anda hizmet verdiğimiz alanı satın alarak hizmetkârlığımızı bu hizmet binamızda sürdürmeye devam etmekteyiz.

14 3.2. Yasal Yükümlülüklerin Kapsamı Kamu kurumları tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile baģlayan yasal sürecin ertesinde stratejik plan yapma yükümlülüğünü üstlenmiģlerdir. Ancak stratejik planlamaya iliģkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Stratejik planlama sürecinde, 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 26 Mayıs 2006 tarihli Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik referans metinler olarak kabul edilmektedir. KIZILTEPE Ticaret Borsası ve üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni tanımlayan tarihli 5174 sayılı Kanunun 28. maddesinde borsalar; bu kanunda

15 yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluģan fiyatların tespit, tescil ve ilanı iģleriyle meģgul olmak üzere kurulan, tüzel kiģiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluģu olarak ifade edilmektedir. Bu çerçevede Kızıltepe Ticaret Borsası nın stratejik planının temel dayanağını 2010 tarihi itibarıyla güncelleģtirilmiģ Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleri oluģturmaktadır. Kızıltepe Ticari Borsası nın Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organı Akreditasyon Kurulu dur. Akreditasyon ise, genel olarak: malların ve hizmetlerin istenen şartlara uygun nitelikler taşıdığını tespit etmek gayesiyle yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme (sertifikasyon) işlemlerini içeren uygunluk değerlendirmesi işleri yapan kuruluşların yeterliliklerinin onaylanması sürecidir. Stratejik plan, akreditasyon sürecinin oluģturmaya çalıģtığı standardizasyonunun önemli bir unsurudur. Bu yeni standart, yetki almayı isteyen tüm odaların ve borsaların sahip olmaları ve üyelerine sunmaları gereken birtakım, temel becerileri ve hizmetleri içeren kapsamlı ve güvenilir bir çerçeveye dayandırılmaktadır.

16 3.3. Sunduğumuz Hizmetler Borsamızın gerçekleģtirdiği hizmetler, hizmeti gerçekleģtiren birim, alt birimleri, yasal dayanakları ile birlikte Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1. Kızıltepe Ticaret Borsası nın Sunduğu Hizmetler Birim Alt Birimler Kanun ile verilen görev Kanun hükmü TESCĠL No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet Tescil Tahsilât ve Ġstatistik Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 46. Maddesi TESCĠL 1 TESCĠL Kızıltepe Ticaret Borsası na kayıtlı üyelerinin müstahsil alımlarının müstahsil makbuzlarının tescil edilmesi ve tescil ücretinin tahsili için muhasebe servisine devri FATURA TASDĠK 2 ĠHRACAT BEYANNAMESĠ 3 4 STOPAJ ONAYI 5 TAHSĠLDAR BORDROSU 6 TESCĠL DEFTERĠ Kızıltepe Ticaret Borsası na kayıtlı üyelerin veya üye olmayanların diğer tüccarlara düzenledikleri faturalarının tescil edilmesi ve tescil ücretinin tahsili için muhasebe servisine devri Kızıltepe Ticaret Borsası na kayıtlı üyelerin veya üye olmayanların yurt dıģında bulunan diğer tüccarlara düzenledikleri faturalarına istinaden ihracat beyannamesi düzenlenmesi Kızıltepe Ticaret Borsası na kayıtlı üyelerin stopaj indiriminden faydalanması için önceki aya ait zirai alımdan doğan gelir vergisi stopajının ödendi makbuzunun onaylanması Gün sonunda gün içinde gerçekleģen bütün tescil iģlemlerinden alınan ücretlerin muhasebe servisi ile karģılaģtırıldıktan sonra mutabakata varılarak tahsildar bordrosunun düzenlenmesi Tescil edilen alım satım beyannameleri sırasına göre tescil defterine iģlenmesi. Günlük olarak çıkarılan tescil defterinin her sayfasının mühürlenerek genel sekreter tarafından onaylanması

17 TEYĠT ĠSTEME VE VERME GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK, YILLIK BÜLTENLER SATIġ SALONU BAREM GÜNLÜK BÜLTENĠ (ĠSTEĞE BAĞLI HAZIRLANAN ĠSTATĠSTĠKLER) Borsamızda yapılan bir tescil iģlemine taraf olan diğer bir borsanın üyesinin kendi borsasına Kızıltepe Ticaret Borsasına yaptırmıģ olduğu tescil iģleminin alım satım beyannamesini ibraz etmesi ve o borsanın da Kızıltepe Ticaret Borsasını arayarak ya da faks yoluyla teyit istemesi. Kayıtların kontrol edilerek istenen tescil iģleminin teyidinin verilmesi ĠSTATĠSTĠK Üye tescil programından alınan fiyat, miktar ve hacimlerin bültenlerinin yazdırılıp dosyalanması SatıĢ salonunda günlük oluģan fiyatların satıģ salonu programından barem seçilerek ürünlerin sınıflandırma derecelerine göre bültenin alınıp, düzenlenmesi, yayınlanması ve Kızıltepe Ticaret Borsası üyelerine günlük olarak duyurulması Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Tarım Müdürlükleri, mahkeme gibi kamu kurum ve kuruluģlarının, esnaf ve müstahsilin istekleri doğrultusunda; borsamızda oluģan fiyatlar, iģlem miktar ve hacimlere yönelik istatistik çalıģmaları 11 AYLIK TÜĠK RAPORLARI 12 FAKS ĠġLEMLERĠ Aylık Tarımsal Fiyatlar formunun her ayın 1 i itibariyle düzenlenerek Türkiye Ġstatistik Kurumuna gönderilmesi Üyelere, kamu kurum ve kuruluģlarına iletilecek duyuruların faks yoluyla gönderimi Birim Alt Birimler Kanun ile verilen görev Kanun hükmü MALĠ ĠDARĠ ĠġLER VERSONEL Muhasebe, Sicil, Ġdari ĠĢler, Personel 5174 SAYILI KANUN, TOBB ODA/BORSA MUAMMELAT YÖNETMELĠĞĠ Organ toplantıları ve kararları, TOBB Personel Yönetmeliği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu-4857 Sayılı ĠĢ Kanunu-TOBB Emekli Sandığı Vakıf Senedi- Kızıltepe Ticaret Borsası Ġç Yönergesi Personel/ personel özlük iģlemleri-bordro iģlemleriburs, Organ Seçimleri Yönetmeliği, Borsalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliği, Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Yönetmeliği, Sicil / Üye ĠĢlemleri Madde ve geçici madde

18 No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet GÜNLÜK KASA ĠġLEMLERĠ MAHSUP ĠġLEMLERĠ MUHASEBE KAYIT ĠġLEMLERĠ YILLIK KANUNĠ ÖDEME ĠġLEMLERĠ 5 AYLIK MECLĠS RAPORU 6 HESAPLARI ĠNCELEME KOMĠSYONU RAPORLARI 7 YILSONU ĠġLEMLERĠ 8 BÜTÇE HAZIRLAMA VE BÜTÇE KAPAMA MUAMELAT (SĠCĠL) ORGAN TOPLANTI GÜNDEMLERĠ ORGAN TOPLANTI KARARLARI ORGAN TOPLANTI KARARLARI ĠLE ĠLGĠLĠ KARAR SURETLERĠ MUHASEBE Aidat tahsildar bordrosu üzerindeki miktarların kasaya aktarılması, tahsil fiģi düzenlenmesi, Faturalar, ödeme emirleri ve diğer dokümanlar ile ilgili her türlü ödeme evrakının yetkili kiģilere onaylatılması, tediye fiģi ile ödenmesi Ödeme emri, fatura, çek alındı, çek verildi, banka hesap iģlemleri veya dokümanların giriģ çıkıģ yapılacak iģlem miktarları için mahsup fiģi düzenlenmesi Düzenlenen kasa defteri ve mahsup fiģleri için yevmiye defteri ve defter_i kebir defterlerinin düzenlenmesi, muhasebe müdürüne paraflatarak ilgili klasörlerde saklanması Resmi kurumlardan gelen resmi aidat ödeme yazılarına göre, her yıl borsa tarafından ödemelerin gerçekleģtirilmesi Aylık mizan, aylık ve kümülatif gelir - gider tablosu, bankalar hesap dökümleri ve istenen muhtelif raporların meclise sunulması Kümülâtif ve aylık bazda harcama ve gelirlerinin yılbaģında onaylanan yıllık bütçe rakamları ile karģılaģtırılarak hazırlanan rapor yanında mizan aylık gelir ve gider tablosu, bankalar hesap dökümü, demirbaģlar dökümü, detaylı gider dökümü ve diğer istenen bilgi ve belgelerin komisyona sunulması Her yıl ikinci ayın sonuna kadar bir önceki yıla ait düzenlenmiģ Mizan, Defter_i Kebir, Gelir Kesin Hesap çizelgesi, Gider Kesin Hesap Çizelgesi, Bilanço Çizelgesi, Yıllık Gelir Tablosu, Yıllık Kesin Hesap Meclis Tutanağı, Yıllık Kesin Hesap Yönetim Kurulu tutanağının ikiģer nüsha düzenlenmesi ve Muhasebe birimine teslim edilmesi 5174 sayılı kanunun 52. maddesi ve TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği maddeleri gereğince bütçenin hazırlanması Kızıltepe Ticaret Borsasının yönetim kurulu, meclis gibi toplantıları için toplantı gündeminin genel sekreter talimatıyla hazırlanarak ilgililere dağıtılması Toplantı sonucunda oluģan kararların yazılması, ilgili organ defterine yapıģtırılması Toplantı sonrası alınan kararlar ile ilgili yapılacak iģlerin ilgili servislere karar sureti Ģeklinde dağıtımı

19 12 GELEN EVRAK KAYDI Borsaya gelen tüm evrakların genel sekreter tarafından incelenmesi ve iģleme alınarak ilgili servise iletilmesi 13 GĠDEN EVRAK KAYDI DERGĠ, DAVETĠYE, TEBRĠK GÖNDERĠMĠ POSTA KARGO GÖNDERĠM ĠġLEMĠ 16 ÜYE KAYIT 17 AĠDAT ĠġLEMLERĠ ÜYE KAYIT TERK ĠġLEMLERĠ ÜYELERĠN DEĞĠġĠKLĠK TALEPLERĠ ( meslek grubu-derece vs. belgelerinde oluģan değiģiklikler) ÜYE BELGE TALEPLERĠ ( Sicil kayıt sureti- Yerli Malı belgesi) ASKIYA ALMA VE SĠLĠNME Servisler tarafından hazırlanan ve gönderilecek olan tüm evrakların giden evrak kayıt defterine kaydının yapılması ve gerekli yere gönderilmesi Kızıltepe Ticaret Borsası üyelerine ve çeģitli kuruluģlara dergi, davetiye ve tebrik gönderim iģlemi Servisler tarafından hazırlanan evrakların posta ve kargo ile gönderim iģlemi Üye baģvurusu, gerekli evrakların temin edilerek sicil dosyasının oluģturulması / Genel Sekreterin incelemesi (Yönetim Kuruluna sevki) - evrak kayıt - yönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca kaydı onaylanan üyenin programlara kaydı, kayıt ücreti tahakkuku - üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları - evrak kayıt-gönderim iģlemi Her yılbaģında yeni yılın tahakkukunun yapılması, üyelere aidat tebligatı hazırlama-yetkili imzaları-evrak kayıtgönderim iģlemi Aidat için gelen üye baģvurusu, aidat makbuzu düzenleme, aidat tahsilâtı - gün sonunda muhasebe servisine tahsildar bordrosu ile paranın teslimatı Üyenin baģvurusu-gerekli evrak temini-aidat kontrolü-genel sekreter incelemesi (yönetim kuruluna sevki)-evrak kayıtyönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca terki onaylanan üyenin programlarda kapatma iģlemi, üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları - evrak kayıt - gönderim iģlemi Üyenin baģvurusu- -genel sekreter incelemesi(yönetim kuruluna sevki) - evrak kayıt - (eğer yönetim kuruluna sevk edilmiģse yönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca onaylanan taleplerin üyenin programlarda bilgilerini düzeltme, üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları-evrak kayıtgönderim iģlemi Üyenin baģvurusu, üyelik bilgilerinin kontrolü ile evrakın düzenlenmesi-yetkili imzaları-evrak kayıt-muhasebeye ücretinin yatırılması için sevk-belge teslimatı Her yıl ocak ayında askıya alınacak ve silinecek üyelerin listesinin genel sekretere sunularak yönetim kuruluna sevki-meclis onayı - meclisten askıya alınması ve silinmesi onaylanan üyelerin programlarda bilgilerini düzeltme - üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları - evrak kayıt - gönderim iģlemi 22 ASKIDAN ĠNDĠRME Üyenin baģvurusu, genel sekreter incelemesi (Meclise

20 23 ÜYELERLE ĠLGĠLĠ YAZIġMALAR, 24 SEÇĠM ÇALIġMALARI 25 ULAġIM 26 SEKRETERLĠK sevki)-evrak kayıt- meclise sunumu, meclisçe onaylanan üyelerin programlarda bilgilerini düzeltme- üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları - evrak kayıt - gönderim iģlemi Her yılsonunda vergi daireleri ile üyelerin vergi kayıtları hakkında yazıģma ve üye listesi hazırlama- yetkili imzalarıevrak kayıt-gönderim iģlemi-bilgi baģvurusu-genel sekreter onayı-evrak kayıt-talebin hazırlanması- yetkili imzalarıevrak kayıt-teslimat veya gönderim iģlemi (Organ seçimleri yönetmeliğinde tarif edilmiģtir) Meclis- Yönetim-Disiplin-Genel kurul delege seçim listeleri hazırlığı-seçim kuruluna gönderim-onaylanan listelerin askı iģlemleri-seçim düzeni hazırlama-seçim sonrası askı iģlemleri-seçim sonuçları tutanaklar ve listeler ĠDARĠ ĠġLER Borsa araçlarıyla personele servis hizmetleri, idarecilere dıģ gezilerde ulaģım hizmetleri ve kurum içerisindeki birimlere ihtiyaç halinde ulaģım hizmetleri verilmesi Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Sekretere, sekreterlik hizmeti verilmesi 27 TELEFON SANTRALĠ Borsa içi ve dıģına yönelik santral hizmeti verilmesi 28 MUTFAK HĠZMETĠ 29 BAHÇIVANLIK Memurlar, isteyen üyeler ve yemekli toplantılar için yemek hizmeti verilmesi Borsa çevresindeki yeģil alanlar için bahçıvanlık hizmeti verilmesi 30 GÜVENLĠK Gündüz ve gece güvenlik hizmeti verilmesi 31 ĠKRAM VE ÇAYCILIK Borsa içerisinde çay ve ikram hizmeti verilmesi 32 TEMĠZLĠK 33 ODACILIK 34 SATINALMA Her gün düzenli olarak borsa içi bütün bölümlere temizlik hizmeti verilmesi Birimler arası evrak ve malzeme taģıma iģlerinde odacılık hizmeti verilmesi Ġdari birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda satın alma iģlemlerinin yapılması 35 PERSONEL ÖZLÜK ĠġLEMLERĠ PERSONEL Her personel için özlük dosyası açılması, bilgilerin programa kaydı, Kızıltepe Ticaret Borsası Ġç Yönergesi, TOBB Personel Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, TOBB Emekli Sandığı Vakıf Senedi, Gelir Vergisi Kanunu uygulamalarında tanımlanmıģ iģlemlerin özlük dosyasında saklanması. Yasal olarak düzenlenen izin, terfi, icra, nüfus, aile,

21 disiplin, eğitim vs. özlük bilgilerinin saklanması 36 Ġġ BAġVURU ĠġLEMLERĠ 37 ĠġE ALIM 38 BORDRO HAZIRLANMASI ĠġTEN ÇIKMA ( istifa-emeklilik) SERVĠSCE YÜRÜTÜLEN PERSONEL ÖZLÜK ÇALIġMALARI ( ĠZĠN, VĠZĠTE, RAPOR, ÖZLÜK BĠLGĠLERĠ) 41 SAĞLIK ĠġLEMLERĠ 42 BURS ĠġLEMLERĠ ġahsın baģvurusu, genel sekreter onayı, evrak giriģi, dosyalanması ĠĢ baģvurularının yönetim kurulunca değerlendirilmesi, onayı, özlük dosyası açılması, yönetmeliklerle tanımlanan evrakların alınması, programa kayıt, sandık, SGK bildirimlerinin hazırlanması, imza onaylarının yapılması, evrak kayıt iģlemleri, gönderim ve dosyalama Her ayın 15 inde kadrolu ve sözleģmeli personelin maaģ ödemesi için maaģ bordrolarının, fazla mesai bordrolarının, sandık listelerinin, gelir vergisi listelerinin, icra, sağlık listelerinin, asgari geçim indirimi listesinin, banka listesinin programda hazırlanması, yazdırılması, onay ve imzalarının tamamlanması, muhasebe servisine teslimatı, bankaya mail atılması, eldeki kopyaların dosyalanması, iģsizlik sigortasının yatırılması, TOBB emekli sandığa evrak gönderimi.(evrak kayıt) ĠĢten ayrılıģ veya emeklilik dilekçesi baģvurusu, yönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca onayı, tazminatların hesaplanması ve muhasebe servisine teslimatı, ayrılıģ bildirgelerinin TOBB ne gönderimi (evrak kayıt) Personelin baģvurusu üzerine taleple ilgili belgelerin düzenlenmesi, belgelerin genel sekreterce onayı, evrakların giriģ kaydı, dosyalama Sağlık faturalarının genel sekreter tarafından onaylanması, evrak giriģ kaydı, inceleme ve programa iģleme, ödeme listesi oluģturulması, imzalanması, muhasebe servisine teslimatı, dosyalama Burs baģvurusu, evrak kayıt ve yönetime sunulması, yönetim kurulunca onaylanması, özlük dosyası açılması, evrak temini, ekim haziran aylarını kapsayan burs listesi hazırlanması, ödeme onay imzalarının tamamlanması, muhasebe servisine teslimat, eldeki kopyaların dosyalanması, yaz sezonunda öğrencilerin okulları ile yazıģma hazırlanması, imzalanması, evrak kayıt gönderimi, dosyalanması 43 BĠLGĠ TALEPLERĠ ( resmi kurum bilgi talepleri) Talep baģvurusu, genel sekreter onayı, evrak kayıt, talebin karģılanması

22 Birim Kanun ile verilen görev BĠLGĠ ĠġLEM Kanun hükmü - No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 WEB HĠZMETĠ Kızıltepe Ticaret Borsası Ġç Yönergesi Web Sitesi üzerinde tutulan duyuruların, haberlerin v.s. gibi bölümlerin ihtiyaç duyulduğu takdirde Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel yazılımlarla güncellenmesinin sağlanması YEDEKLEME GÖRÜNTÜ SĠSTEMLERĠ BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ Server üzerindeki aktif çalıģan database lerin günlük olarak taģınabilir medya ortamına yedeklenmesi Kızıltepe Ticaret Borsası içindeki tüm salonlarda aktif olarak kullanılan görüntü sistemlerinin çalıģabilirliğinin sağlanması Kızıltepe Ticaret Borsası içindeki bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi Bilgi ĠĢlem birimine ait cihazların çalıģır durumda olmasının sağlanması 5 NETWORK Kızıltepe Ticaret Borsası Network sisteminin düzenli çalıģmasının sağlanması 7 BAKIM Tüm sistem bakımlarının periyodik olarak yaptırılması Birim Kanun ile verilen görev LABORATUVAR Kızıltepe Ticaret Borsası Ġç Yönergesi Kanun hükmü No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet Numune kabul bölümü tarafından müģterilerden gelen 1 NUMUNE KABUL numunelere hangi analizlerin uygulanacağının kaydı, numara verilmesi ve numunenin ilgili laboratuara transferi. 2 ĠLGĠLĠ LABORATUVAR Numune kabul bölümünden gelen numunede istenen analizlerin yapılması ve sonuçların rapor haline getirilmesi 3 RAPOR HAZIRLAMA Bölümlerden gelen sonuç raporlarının bilgisayar ortamında hazırlanması, onaylarının yaptırılması 4 RAPOR TESLĠMĠ Çıkan sonuçların müģteriye elden iletilmesi

23 Birim BASIN Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı Hizmet 1 MEDYA TAKĠBĠ 2 BÜLTEN HAZIRLAMA 3 YAYIM HĠZMETLERĠ Kızıltepe Ticaret Borsası ve sektörümüzle ilgili çıkan haberlerin tasnifi, değerlendirilmesi ve yönetim kuruluna iletilmesi Basın yayın organlarına Borsa faaliyetleri konusunda basın duyurularının ulaģtırılması Borsamızın periyodik yayın organı olan Kızıltepe Ticaret Borsası Dergisi nin yayıma hazır hale getirilmesi ve yayımlanması. ÇeĢitli mesleki konularla ilgili bilgilendirici broģür-katolog- cd vb. Hazırlanması. Gerek görülmesi halinde Borsamız ile ilgili çeģitli yayınlar hazırlanarak üyelerimize ulaģtırılması.(iģ rehberi- katolog- cd vb.) 4 BASIN KURULUġLARI ĠLE ĠLĠġKĠLER Yerel ve ulusal medya ile iliģkilerin, sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi 5 DUYURU PANOSU 6 WEB HĠZMETLERĠ Borsa içerindeki duyuru panolarının periyodik olarak düzenlenmesi yoluyla üyelerimizin sektörel ve resmi konulardan haberdar edilmesi Borsamız faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde web sitemizde güncellenmesinin sağlanması 7 KAMERA - FOTOĞRAF ÇEKĠMLERĠ Borsamız faaliyetlerinin kayıt altına alınması. Gerek görüldüğünde yetki dahilinde basın yayın organlarına iletilmesi 8 ORGANĠZASYON 9 PAYDAġ ĠLĠġKĠLERĠ Kutlama, toplantı ve diğer etkinliklerin yönetim kurulu ve/ veya genel sekreterlik makamı ile planlanması ve sağlıklı bir Ģekilde gerçekleģtirilmesinin sağlanması PaydaĢ kuruluģlar ile bilgi alıģveriģinin verilen yetki çerçevesinde yapılması

24 Üyelere verilen hizmetlerin yanında, sosyal sorumluluklar çerçevesinde birçok sosyal proje yürütülmektedir. Kızıltepe Ticaret Borsası olarak son iki yıla ait ( devam) gerçekleģtirilen bazı sosyal sorumluluk projeleri aģağıda sunulmaktadır: 1. Kızıltepe Kız Meslek Lisesi, tam donanımlı bilgisayar, 2. TOBB tarafından organize edilen Pakistan sel felaketine yardım, 3. Mersin Kızıltepeliler Derneği ne taziye çadırı alımı, 4. TOBB tarafından organize edilen Afrika (Somali) açlık felaketine yardım, 5. Kızıltepe BarıĢ Spor Kulübü Derneği ne yardım, 6. Kızıltepe de yardıma muhtaç insanlara gıda yardımı, 7. BaĢbakanlık tarafından organize edilen Van Depremi yardımı, 8. Altı Nokta Körler Derneği yardımı, 9. Kızıltepe Sivil Toplum Platformu öğrencilerine yardım, 10. Diyanet Vakfına yardım, 11. Kızıltepe Kız Meslek Lisesi Kültür ve Sanat Etkinliği için yardım, üniversite öğrencisine sürekli burs yardımı, 13. TOBB tarafından her yıl muntazam organize edilen yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı dağıtımı, 14. TOBB tarafından her yıl muntazam organize edilen yardıma muhtaç öğrencilere giyim yardımı dağıtımı,

25 4. BÖLÜM STRATEJĠLERE TEMEL OLUġTURAN BĠLGĠLER 4.1. PaydaĢ Analizi, PaydaĢların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Kızıltepe Ticaret Borsası nın Stratejik Planı oluģturma sürecinde, paydaģların borsanın geliģimine yönelik görüģlerini, önerilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla PaydaĢ Toplantısı düzenlemiģtir. Toplantı, Borsanın 2012 yılı hasat sezonu bilgilendirme toplantısı ile eģanlı düzenlenerek üye ve dıģ paydaģların yüksek katılımının sağlanması amaçlanmıģtır. Ġç ve dıģ paydaģların yüksek katılımının sağlanması stratejik planın sahiplenilmesini ve uygulama eğilimini artıracaktır. PaydaĢlar; Borsamızın hizmetleri ile ilgisi olan, Borsamızdan doğrudan-dolaylı, olumluolumsuz yönde etkilenen veya Borsamızı etkileyen kiģi, grup veya kuruluģlar olarak tanımlanmıģtır. Borsamızda bulunan tüm birimler bir araya gelerek kanun ile verilen görevlerinden doğrudan etkilen paydaģları Borsamızın sunduğu hizmetler çerçevesinde teyit etmiģlerdir. Bununla birlikte, sunulan hizmetlerden dolaylı olarak etkilenen paydaģlar ise, hata olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla diğer borsa dıģ paydaģları ile karģılaģtırma yaparak tek tek belirlenmiģtir. Daha sonra, belirlenen paydaģların Borsamız için önemleri tespit edilmiģtir. PaydaĢların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaģın kuruluģ faaliyetlerini etkileme gücü ve paydaģın kuruluģ faaliyetlerinden etkilenme derecesi olarak belirlenmiģtir. PaydaĢların etki ve önem derecelendirmesi yapılırken PaydaĢın etki derecesi (Zayıf Güçlü), PaydaĢın önem derecesi (Önemli Önemsiz) matrisi kullanılmıģ olup sonuçlar aģağıdaki tabloda önceliği baģlığı altında verilmiģtir. Ayrıca bu çalıģmada PaydaĢ GörüĢ Toplama Formu da kullanılmıģ ve tüm sonuçlar STRATEJĠLER VE PLANIN GELĠġTĠRĠLMESĠ bölümünde stratejik analiz için kullanılmıģtır.

26 Tablo 2. Kızıltepe Ticaret Borsa sının PaydaĢları ve Öncelikleri Kızıltepe TB Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Yönetim Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Meclis Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Disiplin Kurulu Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Çalışanları İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış TOBB Emekli Sandığı İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Müstahsiller Dış Paydaş/ Müşteri Hizmet Alan Birlikte Çalış TOBB Dış Paydaş Temel ve Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Üyesi Olmayan İşletmeciler Müşteri Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil et Tarım Kooperatifleri Dış Paydaş / Müşteri Stratejik Ortak Birlikte Çalış KOSGEB Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Zahireciler Derneği Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle TOBB ETÜ-SEM Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et TÜRKAK Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türkiye İstatistik Kurumu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte çalış Mardin Valiliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe Kaymakamlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Kızıltepe Belediye Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İlçe Belediye Başkanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Tarım İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Vergi Dairesi Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Toprak Mahsulleri Ofisi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış SGK İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Emniyet İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dâhil Et Gümrük Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İcra Müdürlükleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İl Seçim Kurulu Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et İş Mahkemeleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Mardin Barosu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle

27 TSE Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış ABİGEM Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dâhil Et Dicle Kalkınma Ajansı Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Noterler Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Mardin Milletvekilleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Esnaf ve Sanatkârlar Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe Ticaret Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Mardin Sanayi Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Diğer Borsalar Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Tarım Kredi Kooperatifleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Ulusal Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Bölgesel Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Yerel Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Tedarikçileri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Meslek Liseleri ve Yüksek Okullar Dış paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil et Burs Verilen Öğrenciler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Mahalle ve Köy Muhtarlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Eğitim, Yazılım ve Danışmanlık Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Proje Danışmanlık Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Fuar Organizasyon Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Turizm Seyahat Firmaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Reklam Ajansı Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Kızıltepe Kamuoyu Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Siyasi Parti İl ve ilçe Başkanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Çiftçiler ve Çiftçi Örgütleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İlçe Müftülüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Un Fabrikaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Yem Fabrikaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Oteller Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kargo Firmaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Sigorta Firmaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış TOBB Sigorta Emekli Sandığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Marketler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

28 4.2. Kurum Ġçi Analiz Organizasyon Yapısı ve Pozisyonlara ĠliĢkin Bilgiler Kızıltepe Ticaret Borsası yasal hükümler çerçevesinde, Meclis BaĢkanı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından yönetilmektedir. Borsa yönetimi tarafından alınan kararlar çerçevesinde iģlerin yürütülmesinden Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı sorumludur. Ġlgili iģler ise, yukarıda organizasyon Ģemasında gösterildiği gibi, Kalite ve Akreditasyon Birimi, Mali Ġdari ĠĢler ve Personel Birimi, Laboratuar Birimi, Özel Kalem ve Basın Yayın Birimi, Tescil ve Tahsilat Birimi ve Bilgi ĠĢlem birimi tarafından yerine getirilmektedir. Ġlgili birimlere iliģkin detaylı bilgiler aģağıda sunulmaktadır.

29 POZĠSYON ADI : Yönetim Kurulu BaĢkanı Bu Pozisyon Ġçin Seçilme Gereklilikleri a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak Ģartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak, b) Gerçek kiģiler ile tüzel kiģilerin gerçek kiģi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaģını doldurmuģ ve okur-yazar olmak, c) Ġflas etmemiģ ya da iflas etmiģ olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmıģ olmak, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamıģ olmak yahut affa uğramıģ veya tecil edilmiģ olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıģtırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iģtirak suçlarından hüküm giymemiģ olmak, e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiģ olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiģ olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiģ olmak, f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamıģ olmak, g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa iģlerini yürütmek, b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara iliģkin raporları borsa meclisine sunmak, c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak, d) Borsa personelinin iģe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek, e) Borsa personelinin disiplin iģlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak,

30 f) Disiplin kurulunun soruģturma yapmasına karar vermek, g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak, h) Borsada gerçekleģtirilen iģlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek, ı) Borsa dıģında yapılan iģlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkiģi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak, j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. POZĠSYON ADI : Genel Sekreter Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) Türk vatandaģı olmak, b) Kamu haklarından mahrum olmamak, c) Askerlikle iliģiği bulunmamak, d) Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dıģında tecil edilmiģ hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramıģ olsalar dahi Devletin Ģahsiyetine karģı iģlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıģtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, f) Mühendislik, iktisat, iģletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak, g) Kamuda veya özel sektörde en az beģ yıl iģ tecrübesine sahip olmak, Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Genel sekreter, oda ve borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir, b) Genel sekreter, personelin performans yönetiminden sorumludur, c) Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler,

31 d) Borsanın iç çalıģmalarıyla yazı iģlerini düzenler ve yönetir, e) Borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalıģmalarını denetler, f) Yönetim kurulu veya BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir, POZĠSYON ADI : Genel Sekreter Yardımcısı Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) Türk vatandaģı olmak, b) Kamu haklarından mahrum olmamak, c) Askerlikle iliģiği bulunmamak, d) Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dıģında tecil edilmiģ hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramıģ olsalar dahi Devletin Ģahsiyetine karģı iģlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıģtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, f) Mühendislik, iktisat, iģletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak, g) Kamuda veya özel sektörde en az beģ yıl iģ tecrübesine sahip olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır. a) Borsanın Ġdari iģlerini, iç çalıģmalarını ve yazı iģlerini düzenlemek ve yönetmek, b) Yönetim kurulu, meclis ve meslek komiteleri toplantılarının gündemine iliģkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, Yönetim, Meclis ve meslek komiteleri toplantılarına iliģkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek,

32 c) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak, d) Meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu baģkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak, e) Muhasebe kayıtlarını düzenli olarak tutmak, f) Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi, g) MüĢteri talep, beklenti ve Ģikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi ne bildirir, h) Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi ne bildirir. POZĠSYON ADI : Tescil ve Tahsilat Müdürü Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lisans mezunu olmak, b) En az orta derecede bilgisayar kullanmak, c) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun alarak tescillerini sağlamak, b) Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak; Borsamızda kayıtlı olan firmaların alım satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit edip, tescil dıģı iģlemlerin tescile intikal ettirilmesini sağlamak, c) Tescile intikal eden tüm maddelere iliģkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlamak, d) Borsa ile ilgili istatistiki veriler hazırlamak, e) ĠĢlem salonlarında gerçekleģtirilen muamelelerin iģlem formlarına kaydedilmesini sağlamak, f) Borsada muamele gören maddelere ait fiyatları günlük olarak tespit ettirerek salonlarda ilanını sağlamak.

33 POZĠSYON ADI : Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lise mezunu olmak, b) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin kurulması, geliģtirilmesi ve devamını sağlaması amacıyla üst yönetim adına kalite faaliyetlerini koordine etmek, b) Ġstatistiki verileri değerlendirerek gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyetleri baģlatmak. c) Kalite sorunlarını üst yönetime bildirmek, d) Girdi ve çıktı kontrollerinin yapılmasını sağlamak, e) Girdi ve çıktı kontrolleri arasında oluģabilecek hataları minimum seviyeye indirmek, f) Kalite sistemi ile ilgili dokümantasyon, kayıt ve raporları hazırlamak ve hazırlatmak, g) Bölümü ilgilendiren prosedürlerle ilgili faaliyetleri yerine getirmek, h) Kalite kayıtlarının (yazılı, baskı, bilgisayar ortamı..vs) listelenmesi ve bu listeye uygun olarak ilgili birim tarafından dosyalanmasını ve arģivlenmesini sağlamak, i) Kalite politikasının her kademesinin anlaģılmasını ve bilinmesini sağlamak, j) Eğitim gereksinimlerinin takibi eğitim programının yürütülmesini sağlamak, k) Yıllık denetim planları hazırlamada ve uygulamaların yürütülmesini sağlamak, l) Teknolojik geliģmeleri takip etmek, görüģ ve öneri sunmak, m) Mali Ġdari ĠĢler bölümü ile birlikte tedarikçi adayı kalite araģtırması yapmak, onaylı tedarikçi listesini oluģturmak, n) Yönetimi gözden geçirme toplantılarına sunulmak üzere kendi konuları ile ilgili rapor hazırlamak ve toplantı sunuģunu yapmak, o) Yönetimin vereceği ek iģleri yerine getirmek, p) Az derecede yönetsel sorumluluk, orta derecede ayni ve baģkalarını gözetim ve denetim sorumluğu, yüksek derecede malzeme ve donanım, gizli belge ve evrak ve müģteri bilgilerinin gizliliği sorumluluğunu üstlenmek, q) Mesleki beceri ve kalite sistemi ile ilgili eğitimlere katılmak ve geliģimini sağlamak, r) Akreditasyonun gereği olan temel yeterlilikleri ve temel gereklilikleri yerine getirmek ve getirilmesini sağlamak.

34 POZĠSYON ADI : Laboratuar Sorumlusu Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lisans mezunu ( Kimya, Biyoloji, Gıda Mühendisi ) olmak, b) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak, Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Laboratuvarın genel temizliğinden sorumludur. b) Laboratuvar cihazlarının gerekli periyodlarda bakımını yapmak, c) Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon zamanı geldiğinde kalibrasyon firması ile irtibata geçerek kalibrasyonlarını yaptırmak, d) Laboratuvarın ortam sıcaklığını ayarlamak, e) Laboratuvarda yapılacak analizler için numune almak, f) Laboratuvarda yapılacak analizin sonuçlarının doğru olması için gerekli hassasiyeti göstermek, g) Laboratuvarda eksik olan cihazların ve kimyasallar için Mali Ġdari ĠĢler ve Personel Müdürlüğünden talep etmek, h) Laboratuvardaki cihazların doğru çalıģıp çalıģmadığını günlük olarak kontrol etmek, i) Analizler için gerekli kimyasalların hazırlanmasını sağlamak, j) Laboratuvar memurunun yapmıģ olduğu analizlerin doğru olup olmadığını kontrol etmek. POZĠSYON ADI : Muhasebe Memuru Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) Muhasebe konusunda ilgili eğitimleri almıģ olmak, b) En az Ticaret Lisesi / Lise mezunu olmak, c) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak, Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Tahsilatların kontrolünü yapmak, hesaplara aktarmak, b) Günlük yapılan harcamaların tek tek kontrol etmek ve tediye fiģini keserek ilgili hesaba aktarmak, c) Tahsil ve tediye fiģleri kesildikten sonra muhasebe hesaplarına aktarmak.

35 d) Günlük tahsil edilen aidat miktarlarını muhasebeye aktarmak, e) Haziran ve Ekim aylarında iki eģit taksitte üyelerden alınan yıllık aidatların tahakkukunu oluģturmak, f) Üyelerimizin tahakkuk kartlarının tek tek kontrolünü yapmak, g) Üyelerimize tahakkuk kartlarını duyurmak, h) Gün içerisinde alınan yıllık ve munzam aidatları muhasebeleģtirmek, i) Üyelerin yıllık aidat ve munzam aidat borç listesini çıkartmak, j) Borçlu olan üyelere yazılı Ģekilde duyuru yapmak, k) Günlük yapılan iģlemlerin gider dökümünü yapmak, l) Muhasebe servisinde yapılacak iģlere yardımcı olmak, m) Muhasebeci izinli olduğu dönemde yapılması gereken acil iģleri yapmak, n) Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak. POZĠSYON ADI : Mali Ġdari ĠĢler ve Personel Müdürü Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lisans mezunu olmak, b) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak, Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Cari hesap takibini yapmak, b) Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paraların, ödenen çeklerin, yapılan veya gelen havalelerin takibini yapmak, c) Üyelerden alınan çek, senet ve diğer teminatların takibini yapmak, d) Personelin hak ettiği ücreti ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye, nasıl ve ne Ģekilde ödeneceğinin takibini yapmak, e) Resmi evrakları düzenler, tasnif eder, kayıt altına alır ve düzgün bir Ģekilde ilgili yerlere dosyalamak, f) Tedarikçi firmalar tarafından gelen faturaları muhasebe yazılımına düzenli ve eksiksiz girmek, g) Kendisine bağlı bulunan birimlerin verimliliğini sağlamak, h) Günlük yapılacak iģ akıģını takvim planında paylaģmak.

36 POZĠSYON ADI : Sicil Memuru Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az lise mezunu olmak, b) En az orta derecede bilgisayar kullanmak, c) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Yeni üye kayıt baģvurularını sonuçlandırmak, b) Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle yeni üyenin borsaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek, c) Üyeliğe kaydolunan Ģahıs/tüzel kiģi firmasının Meslek Grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiģtirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak, d) Kayıtlı üyelerin durumundaki değiģiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak, e) Üyelerin belge taleplerini karģılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek, f) Borsa üyelerinin kimlik taleplerini karģılamak, g) Üyelerin ve diğer kuruluģların sicil kayıtlarına iliģkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak, h) Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki iģlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek, i) Borsa üyelik kayıtlarının terkinini yapmak, j) Borsa organlarının 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine göre seçim listesini hazırlamak, k) TOBB Üye Sicil programının güncel takibini yapmak, l) Askıya alınan ve askıdan inecek üyeleri takip etmek ve kendilerine tebliğ ve uyarıların yapılmasını sağlamak, m) Evrak- belge arģivleme ve imhasını yapmak, n) Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

37 POZĠSYON ADI : Bilgi ĠĢlem Sorumlusu Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az lise mezunu olmak, b) En az iyi derecede Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahip olmak, c) En az 3 yıl iģ deneyimi olmak, d) Sürücü belgesi sahibi olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Bilgi iģlem sorumluluğundaki bilgisayarların birbirleriyle iletiģiminde sürekliliğin sağlanması ve bu bilgisayarların üzerinde kullanılan lisanslı programların sorunsuz kullanılması için gereken çalıģmaları yapmak, b) Bilgisayar ağının etkin çalıģmasını sağlamak, c) Bilgisayar kullanıcılarının günlük yazılımsal sorunlarını çözmek, d) Bilgisayar kullanıcılarının bilgisayarlarında yüklü yazılımların kullanımı konusundaki destek ve yardım taleplerini yerine getirmek, e) Bilgisayar ya da ağ üzerindeki herhangi bir bileģen üzerinde oluģacak sorunları çözmek, f) Sorunun kaynağının donanımsal bir sorundan oluģtuğunu belirlemesi durumunda, bilgi iģlem sorunun acil çözülmesi için gereken çalıģmaları yürütmek, g) Bilgisayar kullanıcılarının kendilerine sağlanan donanım üzerinde önceden belirlenmiģ güvenlik yetki düzeylerini ayarlamak, POZĠSYON ADI : Sekreter Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lise mezunu olmak, b) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Genel Sekreterin asistanlığını yapmak, b) Gerekli görülen zamanlarda birimlerin hizmetlerine iliģkin randevuları düzenlemek,

38 c) Özel günlerdeki (yılbaģı, evlenme yıldönümü, cenaze, vb ) davetiye ve çiçek organizasyonlarını düzenlemek, d) Yönetici kadronun sekreterliğini (asistanlığını) yapmak, e) Meclis toplantılarının düzenli bir Ģekilde gerçekleģmesi için, toplantının üyelere iletilmesinde organizasyonu sağlamak, f) Santral ve telefonla ilgili haberleģme hizmetlerini sağlamak, g) Meclis toplantı gün ve saatlerini üyelere bildirmek, h) Yönetici kadroda görev alanların randevularını düzenlemek, i) Borsa içinde ve dıģında iletiģimi kurmak, j) Borsa personeline gelen harici telefon iģlerini yapmak, k) Borsa personelinin görevle ilgili telefonlarını bağlamak, l) Borsa bina içi saksı çiçeklerinin bakımını takip etmek, m) Bölüm ile ilgili belgelerin arģiv ve imhasını sağlamak, n) Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak. POZĠSYON ADI : Ġç Hizmet Personeli Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az ilköğretim okulu mezunu olmak, b) Sektörde en az 1 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Sıcak ve soğuk içecek servisini yapmak, b) Borsa hizmet binasında gerçekleģen toplantılarda mutfak servis hizmetini gerçekleģtirmek, c) Mutfak temizliği ve düzenini sağlamak, d) Borsaya iliģkin evrakların ilgili yerlere ulaģtırılmasını sağlamak, e) Sistem odasının düzenli bulunmasını takip etmek ve temizlik iģlerini yapmak ve yaptırmak, f) DanıĢma masasında borsaya gelenleri karģılamak, yol göstermek, g) Ġhtiyaç duyulan zamanlarda Ģoförlük hizmetini gerçekleģtirmek, h) Temizlik sonrası genel kontrol yapmak eksik iģleri tamamlatmak, i) Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak,

39 POZĠSYON ADI : ġoför Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az ilkokul / ilköğretim mezunu olmak, b) Araba kullanmayı iyi derecede biliyor ve sürücü belgesi olmak, c) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) ġehir içi, Ģehir dıģı ve ülke dıģı ulaģım hizmetlerini sağlamak, Ģoförlük yapmak, b) Üyelerimize evraklarını teslim etmek, c) Araçların (kurum) dönemsel ve düzenli bir Ģekilde bakımlarını takip etmek, (Vergi, bakım-onarım, muayene, egzoz, sigorta, kasko, temizlik, vb..) d) Gerektiği takdirde çay ocağı, bahçe, vb. birimlerde görevli personele yardımda bulunmak, e) Araç görev defterlerinin kaydını tutmak, f) Araçlarda OGS-KGS bulundurmak, g) DanıĢma masasında borsaya gelen-gideni kontrol edip, ilgililere bilgi vermek, h) Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak Ġnsan Kaynaklarına ĠliĢkin Bilgiler Kızıltepe Ticaret Borsası nda Mayıs 2012 yılı itibariyle 12 personel görev yapmaktadır. Personelin özelliklerine iliģkin bilgiler aģağıda verilmektedir.

40 Cinsiyete Göre Dağılım Borsa personelimizin 10 u erkek (%83 ), 2 si kadındır (%17). Tablo 3. Borsa Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Yaşa Göre Dağılım Borsa personelimizin, 1 i yaģ aralığında (% 8), 9 u yaģ aralığında (% 75) ve 2 si 41-üstü aralığındadır. Tablo 4. Borsa Personelin YaĢlarına Göre Dağılımı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI KIRIKKALE TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr e-mail info@kirikkaletb.org.tr

Detaylı

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL MTO STRATEJĠK PLANI 2014-2017 0 SUNUġ Günümüz küreselleģen ticari yaģamda hızla gerçekleģen teknolojik geliģmeler ve değiģimler kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluģlarında olduğu gibi biz meslek

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 KONYA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN SÜRECİ I. DURUM ANALİZİ TARİHÇE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER PAYDAŞ ANALİZİ

Detaylı

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

Zile Ticaret ve Sanayi Odası ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014-2017 STRATEJİK PLANI Stratejik Plan Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÖNSÖZ 2. STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠNDE KULLANILAN YÖNTEM 2.1 Stratejik planlama ekibinin oluģturulması 2.1.1

Detaylı

BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI

BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI 2013 BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI BURDUR TİCARET BORSASI ÇALIŞAN EL KİTABI Borsamız: Ünvanı : Burdur Ticaret Borsası Kısa Adı : BTB Logosu : İletişim Bilgileri Adres : Özgür Mahallesi, Oto

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız.

BAġKAN SUNUġU. Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. BAġKAN SUNUġU Saygı değer Meclis üyeleri Ve aziz vatandaģlarımız. Göreve geldiğimiz 29 Mart 2009 tarihinden bugüne kadar geçen bir yıllık dönemde stratejik Planımızın ilk uygulama yılını, amaçlarımızdan,

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali)

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) (Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 29/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) 1 1. İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI

SAKARYA TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI . SAKARYA TİCARET BORSASI PERSONEL EL KİTABI Bu rehber borsamız çalışma esaslarının günlük uygulanmasında çalışanlara yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. . Misyonumuz 5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI

ANKARA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ANKARA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ATB YÖNETĠCĠ EL KĠTABI YÜRÜRLÜK TARĠHĠ, 21 EYLÜL 2011 01 REVĠZYON TARĠHĠ: 25 TEMMUZ 2013 02 REVĠZYON TARĠHĠ: 01 MAYIS 2014 OLARAK REVĠZE EDĠLMĠġTĠR. ANKARA TĠCARET

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU

ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 204 207 HAZIRLAYANLAR ANKARA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMA KURULU Başkan ın Sunuşu Borsalar, standardı oluşturulabilen ve numuneler üzerinden ticareti yapılabilen

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI OÇEK Yayın Tarihi: 07.07.2014 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi: 31.03.2015 Sayfa : 1/33 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı