GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 1. 1.BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım... 2 2.BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 4"

Transkript

1 STRATEJİK PLANI

2 GİRİŞ TEMEL PRENSİPLERİMİZ BÖLÜM BAŞKAN SUNUŞU Kızıltepe Büyük Kazanım BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI Tarihsel Konum Yasal Yükümlülükler Kapsamı Sunduğumuz Hizmetler BÖLÜM STRATEJİLERE TEMEL OLUŞTURULAN BİLGİLER Paydaş Analizi Paydaşların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Kurum İçi Analiz Organizasyon Yapısı ve Pozisyonlara İlişkin Bilgiler İnsan Kaynaklarına İlişkin Bilgiler Fiziksel Kaynaklar ve Teknolojik Altyapı Üyelere İlişkin Bilgiler Güçlü, Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler Analizi BÖLÜM KIZILTEPE TİCARET BORSASININ GELECEĞİ Misyonumuz Vizyonumuz Kalite Politikamız Temel Değerlerimiz Stratejik Amaçlar ve Strateji Hedefler BÖLÜM PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans Göstergeleri, Hedefler ve Sorumlu Birimler Maliyetlendirme BÖLÜM SONUÇ... 61

3 TOBB DAKĠ DEĞĠġĠMĠN ANA EKSENĠ 5 TEMEL PRENSĠBĠMĠZ TAKİP EDEN DEĞĠL YÖNLENDĠREN EDİLGEN DEĞĠL ETKEN PASİF DEĞĠL AKTĠF STATİK DEĞĠL DĠNAMĠK HÜKMEDEN DEĞĠL, HĠZMET EDEN

4 KIZILTEPE BÜYÜK KAZANIM Kızıltepe ilçemiz Mardin ilinin en büyük ilçesi olup, il merkezine 27 km. mesafede MEZOPOTAMYA Ovası üzerinde kuruludur. Ġlimiz Hektarlık tarım arazisine sahiptir. Bereketli bu tarım alanlarında, yüksek teknolojiye ve bilimsel verilere dayanan üretimin canlanması gereklidir. Ekonomik ve sosyal kalkınmada en önemli stratejimiz bu olmalıdır. Ġlçemizde, tarımda modern tekniklerin kullanılması, üretimde verimlilik ve yüksek kalitenin sağlanması ve tarımsal ticaretin geliģmesi gerekliydi. Hizmetin ihtiyaçtan doğduğu düģüncesinden yola çıkarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı ve 507 sayılı yasa kapsamında, öncülüğümde Kızıltepe Ticaret Borsasının kurulmasını gerçekleģtirdik. Kızıltepe Ticaret Borsası Meclisi Yönetim Kurulu ve tüm çalıģanlarıyla üyelerimize kaliteli ve sürekli bir hizmet aģkıyla hep beraber yola koyulduk. BaĢta büyük bir pazara sahip olan komģumuz Irak ın iç piyasa tüketimi için müteģebbislerimizi ve üyelerimizi yatırıma teģvik ederek, istihdama ve ekonomik canlılığa kavuģulması için gayret gösterdik. Bugün Organize Sanayi Bölgemizde; 11 Un, 14 Bulgur, 12 Çırçır Fabrikası üretimdedir.

5 Bunun yanında, 2006 yılında tarımsal ürünlerin pazarlaması için mevcut buğday pazarımızda, Hububat Analiz Laboratuarı ile 230 kiģilik bir Müzayede Salonu üyelerimizin hizmetine açılmıģtır. Buğday pazarındaki üyelerimizin daha modern daha sağlıklı bir hizmet alanına kavuģturulması için gayretler sarf edilmiģtir. Üyelerimizin bilinçlenmiģ olması ve gösterdikleri duyarlılıklarıyla; Kızıltepe ilçe merkezine 9 km. mesafede 213 Hektar alanda günün teknolojisiyle donatılmıģ 542 asmakatlı iģyeri, 500 Ton kapasiteli 245 Hububat deposu ile 600 kiģilik bir müzayede salonu inģaatına baģlanmıģ ve 2012 yılının sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanmıģtır. Hizmetlerin en iyisine layık olan üyelerimize daha iyi hizmetkarlık için ISO 9001 Kalite kontrol belgesi ve çok değerli uzman ve hocalarımızdan hedeflerimiz doğrultusunda eğitimler alarak, KIZILTEPE TĠCARET BORSAMIZA Akreditasyon sürecinden sonra ĠnĢallah en kısa zamanda AKREDĠTE BORSA SERTĠFĠKASINI kazanmıģ olacağız. ġahsen bu geliģmelerin arkasında tüm üyelerimizin katkısının olduğuna inanıyorum. Hedeflediğimiz dönüģümleri gerçekleģtirmek için ise, tarımsal kalkınmanın yollarını düģünmek, tartıģmak ve bir ortak akıl etrafında toplanmak gerekmektedir. Resmin bütünü ise, ancak stratejik bir plan dahilinde yakalamak mümkün olacaktır. Stratejik Plan ve burada yer alan amaçlar tarım sektöründeki derli toplu bir iletiģim aracı olarak görev yapacak ve planlı çalıģmamızı sağlayacaktır. Böylelikle borsamızın performansını ortaya koymak kolaylaģacaktır. Bu çerçevede, hizmetlerimizde bizlere moral ve desteklerini esirgemeyen vefakâr üyelerimize ISO 9001 Kalite Kontrol belgesi alımında ve Akreditasyon sürecinde katkılarını gördüğümüz tüm hoca ve uzmanlarımıza, stratejik planımızı hazırlarken bizlere katkı veren herkese Ģükran borçluyuz. Tüm hizmet ve çabalarımızın hayırlara vesile olması temennisiyle saygılarımı sunarım. Mehmet ġahġn Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu BaĢkanı

6 2. BÖLÜM STRATEJĠK PLANLAMA TASARIMI Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Borsa Meclisi ve Borsa Personeli; bir borsanın sahip olması gereken çağın gerektirdiği stratejilere dayalı, gücünü üyesinden alan, hizmetlerini üyesine aktaran bir borsa olmanın gerekliliğini benimsemiģ ve kabul etmiģtir. Kızıltepe Ticaret Borsası TS EN ISO 9001:2008 standardının öngördüğü Ģartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluģturmuģ ve etkin bir Ģekilde yürütmektedir. Bu sistem, tüm birimlerde uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Kızıltepe Ticaret Borsası Kalite Yönetim Sistemini ve sistemin sürekli geliģtirilmesinin gerekliliğini benimsemiģtir. TOBB Akreditasyon çalıģmaları kapsamında da faaliyetlerini yürütmekte olan borsamız, borsa faaliyetlerini çağın gerektirdiği demokratik ve kurumsallaģmayı öngören Ģartları doğrultusunda organize etmesi gerektiğini görmüģ, yeni yönetsel yaklaģımların en önemli araçlarından birisi olarak Stratejik Planı nı oluģturmuģtur yıllarını kapsayacak Ģekilde oluģturulan Stratejik Plan, kamu kurum ve kuruluģlarının, sivil toplum örgütlerinin, Borsa meclisinin ve personelin görüģ ve beklentileri dikkate alınarak ve alınan görüģ ve önerilerin tümü değerlendirilerek katılımcı bir yaklaģımla hazırlanmıģtır.

7 Kızıltepe Ticaret Borsası nda uygulanan stratejik planlama çalıģmasının aģamaları sırasıyla aģağıdaki gibidir: - Stratejik Planlama eğitimi, - Stratejik Planda kullanılacak dokümanların oluģturulması, - Ġç ve dıģ paydaģların belirlenmesi, görüģ ve önerilerin alınması, - Borsa GZFT analizinin yapılması, - Stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesi, - Kurumsal Performans Sistemi nin oluģturulması, Stratejik Planlama sürecinin ilk aģamasında; Kızıltepe Ticaret Borsası nın 3 kiģiden oluģan stratejik planlama ekibine Stratejik Planlamada Temel Kavramlar eğitimi, ikinci aģamasında; Borsada çalıģan tüm personele Stratejik Planlama Süreçleri ne yönelik farkındalık eğitimi verilmiģtir. Üçüncü aģamada, tüm borsa personeline, meclis üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, disiplin kurulu üyelerine ve son aģamasında ise diğer üyelere (yaklaģık 100 kiģi) Stratejik Planlama Eğitimi verilmiģtir. Son aģaması bilgilendirme ve bilinçlendirme amacıyla gerçekleģtirilmiģtir.

8 Stratejik Planın en önemli unsurlarından biri olan katılımcılığın sağlanması için, önce Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve çalıģanların katılımı ile GZFT Analizi gerçekleģtirilmiģtir. Katılımcılara Kızıltepe Ticaret Borsasının güçlü ve zayıf yanları, daha sonra ise gelecekte Borsamızın önündeki fırsat ve tehditlerin neler olabileceği sorulmuģtur. Katılımcıların cevapları beyin fırtınası yöntemiyle tespit edilmiģtir. Alınan cevapların önem sıralaması kapalı bir Ģekilde tüm katılımcılar tarafından yapılmıģ ve açıklanan sonuçlar katılımcılar tarafından tartıģılarak ortak önem derecesi sıralaması yapılmıģtır. Bununla birlikte Borsa dıģındaki paydaģların Borsayı nasıl gördüğü ve Borsadan neler beklediğinin belirlenmesi ve stratejiler oluģturulurken bu görüģlerden faydalanılması için DıĢ PaydaĢ GörüĢleri tespit edilmiģtir. Böylelikle dıģ paydaģların görüģ ve önerileri Stratejik Plana dâhil edilmiģtir. Aynı Ģekilde hem dıģ paydaģlara hem de iç paydaģlara da revize edilen Ġç PaydaĢ Memnuniyet Anketi ve DıĢ PaydaĢ Memnuniyet Anketi ve uygulanmıģtır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek Stratejik Plana dahil edilmiģtir.

9 Stratejik amaçların belirlenmesi amacıyla, baģta Borsamız BaĢkanı olmak üzere Stratejik Planlama Ekibi yoğun toplantılar gerçekleģtirmiģtir. BaĢkanımızın öncülüğünde yönetim kurulu üyelerimiz yaptıkları ortak akıl toplantılar ile stratejik amaçlar ve hedefler belirlenmiģtir.

10 Son bölümde ise, oluģturulan Stratejik Amaçlara yönelik performans göstergeleri oluģturulmuģtur. Performans göstergelerin oluģturulmasında ölçme ve değerlendirme kolaylığına özellikle dikkat edilmiģtir. Bunun yanında amaçların gerçekleģtirilme süreci ile ilgili tarihsel süreçlerde ele alınmıģtır. Borsa BaĢkanımız, Genel Sekreterlik ve ilgili birimlerin katılımıyla amaçların gerçekleģtirilmesine iliģkin tarihler belirlenmiģtir.

11 3. BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI 3.1. Tarihsel Konum Ġlçemizin coğrafi konumu itibariyle Mezopotamya ovasında önemli bir tarım alanında olması, bölgemizde bir Ticaret Borsasının kurulmasının gerektiği ortaya çıkarmıģtır. Bu inanç ile Ticaret Borsamızı Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı üzerine kurulmuģtur. Bunun üzerine tarihinde bir toplantı yapılarak kuruluģ iģlemlerini yürütmek üzere Mehmet ġahin, Ahmet Aslan, Mahmut Dündar, Nezir Yıldız ve M.Ali BeĢer den oluģan bir heyet teģkil etmiģtir Tarihinde ilk toplantısını yapan MüteĢebbis Kurul, BaĢkanlığa Mehmet ġahin i seçmiģ ve kuruluģla ilgili iģlemler tamamlanmıģtır tarihinde Borsa Meclisi, tarihinde Meclis BaĢkanı, BaĢkan Vekili seçilmiģ, tarihinde de Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu BaĢkanı ve BaĢkan Vekili seçimleri yapılmıģ ve Borsamız fiilen faaliyete geçmiģtir.

12 BaĢkanımız Mehmet ġahin in daha önce kuruluģunu ve Yönetim Kurulu BaĢkanlığını yaptığı Kızıltepe ġoförler ve Otomobilciler Odasının hizmet alanında Ticaret Borsamıza bir bölüm tahsisi ile hizmete baģlanmıģtır. 6 aylık bir süreden sonra anılan odamız geniģ bir alana taģınarak Ticaret Borsamıza daha geniģ bir alanda hizmete devam etme imkanı sağlanmıģtır yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin kararıyla 300 Metrekarelik alan alınarak özel binamızda hizmet sunumuna yeni bir anlayıģ getirilmiģtir Haziran ayında, mevcut buğday pazarında hububat analiz laboratuvarı ve 230 kiģilik müzayede salonu hizmete alınmıģtır.

13 Ġl genelinde bölgesel Oda ve Borsa toplantılarına iģtirak ederek üyelerimizin beklentileri sürekli olarak gündemde tutulmuģtur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin gerek bölgesel toplantılarına gerekse genel toplantılarına katılmaya özen göstererek, ilimiz, bölgemiz ve üyelerimizin beklentileri herkesle paylaģılmıģtır. Yurt içi ve yurtdıģı davetlere icabet edilerek gerekli temaslarda bulunma imkanları yaratılmıģ ve böylece Borsanın vizyonu oluģturulmaya çalıģılmıģtır. 65. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Olağan Genel Kurulu nda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde oluģturulan Vergi Komisyon üyeliğine seçilmiģ bulunan BaĢkanımız Mehmet ġahin, görev paylaģımında baģkan yardımcılığı görevini üstlenmiģtir. 66. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Olağan Genel Kurulu nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde kurulu bulunan GTĠ. A.ġ. Cilvegözü sınır kapısında danıģma kurulu üyeliği tevdi edilmiģtir tarihinden itibaren tarımsal alanın kullandığı enerjide yaģanan kesinti ve dalgalanmalar sonucu çiftçilerimizin ürün sulamasında yaģadıkları sıkıntıyı gidermek üzere ilçede faaliyet gösteren Oda BaĢkanları ile birlikte Enerji Bakanı ile görüģülerek soruna çözüm getirilmesi istenmiģtir. GAP sulama kanalları kapsamında Mardin Depolaması diye adlandırılan su göletinin inģasının gecikmesi ile ilgili olarak Oda BaĢkanları ile birlikte konu ile ilgili talep ve istekler KALKINMA BAKANLIĞI yla yetkili kurum ve kuruluģlara iletilmiģtir. Ġlçede faaliyette olan Oda ve Borsalar olarak 2011 Mart ayında Ģu anda hizmet verdiğimiz alanı satın alarak hizmetkârlığımızı bu hizmet binamızda sürdürmeye devam etmekteyiz.

14 3.2. Yasal Yükümlülüklerin Kapsamı Kamu kurumları tarihinde yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile baģlayan yasal sürecin ertesinde stratejik plan yapma yükümlülüğünü üstlenmiģlerdir. Ancak stratejik planlamaya iliģkin hükümler tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Stratejik planlama sürecinde, 24 Aralık 2005 tarihinde yayımlanan 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 26 Mayıs 2006 tarihli Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik referans metinler olarak kabul edilmektedir. KIZILTEPE Ticaret Borsası ve üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni tanımlayan tarihli 5174 sayılı Kanunun 28. maddesinde borsalar; bu kanunda

15 yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluģan fiyatların tespit, tescil ve ilanı iģleriyle meģgul olmak üzere kurulan, tüzel kiģiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluģu olarak ifade edilmektedir. Bu çerçevede Kızıltepe Ticaret Borsası nın stratejik planının temel dayanağını 2010 tarihi itibarıyla güncelleģtirilmiģ Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu ve ekleri oluģturmaktadır. Kızıltepe Ticari Borsası nın Stratejik Planını değerlendirecek olan kurum ise üst birlik olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organı Akreditasyon Kurulu dur. Akreditasyon ise, genel olarak: malların ve hizmetlerin istenen şartlara uygun nitelikler taşıdığını tespit etmek gayesiyle yapılan deney, analiz, muayene ve belgelendirme (sertifikasyon) işlemlerini içeren uygunluk değerlendirmesi işleri yapan kuruluşların yeterliliklerinin onaylanması sürecidir. Stratejik plan, akreditasyon sürecinin oluģturmaya çalıģtığı standardizasyonunun önemli bir unsurudur. Bu yeni standart, yetki almayı isteyen tüm odaların ve borsaların sahip olmaları ve üyelerine sunmaları gereken birtakım, temel becerileri ve hizmetleri içeren kapsamlı ve güvenilir bir çerçeveye dayandırılmaktadır.

16 3.3. Sunduğumuz Hizmetler Borsamızın gerçekleģtirdiği hizmetler, hizmeti gerçekleģtiren birim, alt birimleri, yasal dayanakları ile birlikte Tablo 1 de sunulmaktadır. Tablo 1. Kızıltepe Ticaret Borsası nın Sunduğu Hizmetler Birim Alt Birimler Kanun ile verilen görev Kanun hükmü TESCĠL No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet Tescil Tahsilât ve Ġstatistik Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 46. Maddesi TESCĠL 1 TESCĠL Kızıltepe Ticaret Borsası na kayıtlı üyelerinin müstahsil alımlarının müstahsil makbuzlarının tescil edilmesi ve tescil ücretinin tahsili için muhasebe servisine devri FATURA TASDĠK 2 ĠHRACAT BEYANNAMESĠ 3 4 STOPAJ ONAYI 5 TAHSĠLDAR BORDROSU 6 TESCĠL DEFTERĠ Kızıltepe Ticaret Borsası na kayıtlı üyelerin veya üye olmayanların diğer tüccarlara düzenledikleri faturalarının tescil edilmesi ve tescil ücretinin tahsili için muhasebe servisine devri Kızıltepe Ticaret Borsası na kayıtlı üyelerin veya üye olmayanların yurt dıģında bulunan diğer tüccarlara düzenledikleri faturalarına istinaden ihracat beyannamesi düzenlenmesi Kızıltepe Ticaret Borsası na kayıtlı üyelerin stopaj indiriminden faydalanması için önceki aya ait zirai alımdan doğan gelir vergisi stopajının ödendi makbuzunun onaylanması Gün sonunda gün içinde gerçekleģen bütün tescil iģlemlerinden alınan ücretlerin muhasebe servisi ile karģılaģtırıldıktan sonra mutabakata varılarak tahsildar bordrosunun düzenlenmesi Tescil edilen alım satım beyannameleri sırasına göre tescil defterine iģlenmesi. Günlük olarak çıkarılan tescil defterinin her sayfasının mühürlenerek genel sekreter tarafından onaylanması

17 TEYĠT ĠSTEME VE VERME GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK, YILLIK BÜLTENLER SATIġ SALONU BAREM GÜNLÜK BÜLTENĠ (ĠSTEĞE BAĞLI HAZIRLANAN ĠSTATĠSTĠKLER) Borsamızda yapılan bir tescil iģlemine taraf olan diğer bir borsanın üyesinin kendi borsasına Kızıltepe Ticaret Borsasına yaptırmıģ olduğu tescil iģleminin alım satım beyannamesini ibraz etmesi ve o borsanın da Kızıltepe Ticaret Borsasını arayarak ya da faks yoluyla teyit istemesi. Kayıtların kontrol edilerek istenen tescil iģleminin teyidinin verilmesi ĠSTATĠSTĠK Üye tescil programından alınan fiyat, miktar ve hacimlerin bültenlerinin yazdırılıp dosyalanması SatıĢ salonunda günlük oluģan fiyatların satıģ salonu programından barem seçilerek ürünlerin sınıflandırma derecelerine göre bültenin alınıp, düzenlenmesi, yayınlanması ve Kızıltepe Ticaret Borsası üyelerine günlük olarak duyurulması Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, Tarım Müdürlükleri, mahkeme gibi kamu kurum ve kuruluģlarının, esnaf ve müstahsilin istekleri doğrultusunda; borsamızda oluģan fiyatlar, iģlem miktar ve hacimlere yönelik istatistik çalıģmaları 11 AYLIK TÜĠK RAPORLARI 12 FAKS ĠġLEMLERĠ Aylık Tarımsal Fiyatlar formunun her ayın 1 i itibariyle düzenlenerek Türkiye Ġstatistik Kurumuna gönderilmesi Üyelere, kamu kurum ve kuruluģlarına iletilecek duyuruların faks yoluyla gönderimi Birim Alt Birimler Kanun ile verilen görev Kanun hükmü MALĠ ĠDARĠ ĠġLER VERSONEL Muhasebe, Sicil, Ġdari ĠĢler, Personel 5174 SAYILI KANUN, TOBB ODA/BORSA MUAMMELAT YÖNETMELĠĞĠ Organ toplantıları ve kararları, TOBB Personel Yönetmeliği 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu-4857 Sayılı ĠĢ Kanunu-TOBB Emekli Sandığı Vakıf Senedi- Kızıltepe Ticaret Borsası Ġç Yönergesi Personel/ personel özlük iģlemleri-bordro iģlemleriburs, Organ Seçimleri Yönetmeliği, Borsalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliği, Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Yönetmeliği, Sicil / Üye ĠĢlemleri Madde ve geçici madde

18 No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet GÜNLÜK KASA ĠġLEMLERĠ MAHSUP ĠġLEMLERĠ MUHASEBE KAYIT ĠġLEMLERĠ YILLIK KANUNĠ ÖDEME ĠġLEMLERĠ 5 AYLIK MECLĠS RAPORU 6 HESAPLARI ĠNCELEME KOMĠSYONU RAPORLARI 7 YILSONU ĠġLEMLERĠ 8 BÜTÇE HAZIRLAMA VE BÜTÇE KAPAMA MUAMELAT (SĠCĠL) ORGAN TOPLANTI GÜNDEMLERĠ ORGAN TOPLANTI KARARLARI ORGAN TOPLANTI KARARLARI ĠLE ĠLGĠLĠ KARAR SURETLERĠ MUHASEBE Aidat tahsildar bordrosu üzerindeki miktarların kasaya aktarılması, tahsil fiģi düzenlenmesi, Faturalar, ödeme emirleri ve diğer dokümanlar ile ilgili her türlü ödeme evrakının yetkili kiģilere onaylatılması, tediye fiģi ile ödenmesi Ödeme emri, fatura, çek alındı, çek verildi, banka hesap iģlemleri veya dokümanların giriģ çıkıģ yapılacak iģlem miktarları için mahsup fiģi düzenlenmesi Düzenlenen kasa defteri ve mahsup fiģleri için yevmiye defteri ve defter_i kebir defterlerinin düzenlenmesi, muhasebe müdürüne paraflatarak ilgili klasörlerde saklanması Resmi kurumlardan gelen resmi aidat ödeme yazılarına göre, her yıl borsa tarafından ödemelerin gerçekleģtirilmesi Aylık mizan, aylık ve kümülatif gelir - gider tablosu, bankalar hesap dökümleri ve istenen muhtelif raporların meclise sunulması Kümülâtif ve aylık bazda harcama ve gelirlerinin yılbaģında onaylanan yıllık bütçe rakamları ile karģılaģtırılarak hazırlanan rapor yanında mizan aylık gelir ve gider tablosu, bankalar hesap dökümü, demirbaģlar dökümü, detaylı gider dökümü ve diğer istenen bilgi ve belgelerin komisyona sunulması Her yıl ikinci ayın sonuna kadar bir önceki yıla ait düzenlenmiģ Mizan, Defter_i Kebir, Gelir Kesin Hesap çizelgesi, Gider Kesin Hesap Çizelgesi, Bilanço Çizelgesi, Yıllık Gelir Tablosu, Yıllık Kesin Hesap Meclis Tutanağı, Yıllık Kesin Hesap Yönetim Kurulu tutanağının ikiģer nüsha düzenlenmesi ve Muhasebe birimine teslim edilmesi 5174 sayılı kanunun 52. maddesi ve TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği maddeleri gereğince bütçenin hazırlanması Kızıltepe Ticaret Borsasının yönetim kurulu, meclis gibi toplantıları için toplantı gündeminin genel sekreter talimatıyla hazırlanarak ilgililere dağıtılması Toplantı sonucunda oluģan kararların yazılması, ilgili organ defterine yapıģtırılması Toplantı sonrası alınan kararlar ile ilgili yapılacak iģlerin ilgili servislere karar sureti Ģeklinde dağıtımı

19 12 GELEN EVRAK KAYDI Borsaya gelen tüm evrakların genel sekreter tarafından incelenmesi ve iģleme alınarak ilgili servise iletilmesi 13 GĠDEN EVRAK KAYDI DERGĠ, DAVETĠYE, TEBRĠK GÖNDERĠMĠ POSTA KARGO GÖNDERĠM ĠġLEMĠ 16 ÜYE KAYIT 17 AĠDAT ĠġLEMLERĠ ÜYE KAYIT TERK ĠġLEMLERĠ ÜYELERĠN DEĞĠġĠKLĠK TALEPLERĠ ( meslek grubu-derece vs. belgelerinde oluģan değiģiklikler) ÜYE BELGE TALEPLERĠ ( Sicil kayıt sureti- Yerli Malı belgesi) ASKIYA ALMA VE SĠLĠNME Servisler tarafından hazırlanan ve gönderilecek olan tüm evrakların giden evrak kayıt defterine kaydının yapılması ve gerekli yere gönderilmesi Kızıltepe Ticaret Borsası üyelerine ve çeģitli kuruluģlara dergi, davetiye ve tebrik gönderim iģlemi Servisler tarafından hazırlanan evrakların posta ve kargo ile gönderim iģlemi Üye baģvurusu, gerekli evrakların temin edilerek sicil dosyasının oluģturulması / Genel Sekreterin incelemesi (Yönetim Kuruluna sevki) - evrak kayıt - yönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca kaydı onaylanan üyenin programlara kaydı, kayıt ücreti tahakkuku - üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları - evrak kayıt-gönderim iģlemi Her yılbaģında yeni yılın tahakkukunun yapılması, üyelere aidat tebligatı hazırlama-yetkili imzaları-evrak kayıtgönderim iģlemi Aidat için gelen üye baģvurusu, aidat makbuzu düzenleme, aidat tahsilâtı - gün sonunda muhasebe servisine tahsildar bordrosu ile paranın teslimatı Üyenin baģvurusu-gerekli evrak temini-aidat kontrolü-genel sekreter incelemesi (yönetim kuruluna sevki)-evrak kayıtyönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca terki onaylanan üyenin programlarda kapatma iģlemi, üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları - evrak kayıt - gönderim iģlemi Üyenin baģvurusu- -genel sekreter incelemesi(yönetim kuruluna sevki) - evrak kayıt - (eğer yönetim kuruluna sevk edilmiģse yönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca onaylanan taleplerin üyenin programlarda bilgilerini düzeltme, üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları-evrak kayıtgönderim iģlemi Üyenin baģvurusu, üyelik bilgilerinin kontrolü ile evrakın düzenlenmesi-yetkili imzaları-evrak kayıt-muhasebeye ücretinin yatırılması için sevk-belge teslimatı Her yıl ocak ayında askıya alınacak ve silinecek üyelerin listesinin genel sekretere sunularak yönetim kuruluna sevki-meclis onayı - meclisten askıya alınması ve silinmesi onaylanan üyelerin programlarda bilgilerini düzeltme - üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları - evrak kayıt - gönderim iģlemi 22 ASKIDAN ĠNDĠRME Üyenin baģvurusu, genel sekreter incelemesi (Meclise

20 23 ÜYELERLE ĠLGĠLĠ YAZIġMALAR, 24 SEÇĠM ÇALIġMALARI 25 ULAġIM 26 SEKRETERLĠK sevki)-evrak kayıt- meclise sunumu, meclisçe onaylanan üyelerin programlarda bilgilerini düzeltme- üyeye tebligat yazısı, yetkili imzaları - evrak kayıt - gönderim iģlemi Her yılsonunda vergi daireleri ile üyelerin vergi kayıtları hakkında yazıģma ve üye listesi hazırlama- yetkili imzalarıevrak kayıt-gönderim iģlemi-bilgi baģvurusu-genel sekreter onayı-evrak kayıt-talebin hazırlanması- yetkili imzalarıevrak kayıt-teslimat veya gönderim iģlemi (Organ seçimleri yönetmeliğinde tarif edilmiģtir) Meclis- Yönetim-Disiplin-Genel kurul delege seçim listeleri hazırlığı-seçim kuruluna gönderim-onaylanan listelerin askı iģlemleri-seçim düzeni hazırlama-seçim sonrası askı iģlemleri-seçim sonuçları tutanaklar ve listeler ĠDARĠ ĠġLER Borsa araçlarıyla personele servis hizmetleri, idarecilere dıģ gezilerde ulaģım hizmetleri ve kurum içerisindeki birimlere ihtiyaç halinde ulaģım hizmetleri verilmesi Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Genel Sekretere, sekreterlik hizmeti verilmesi 27 TELEFON SANTRALĠ Borsa içi ve dıģına yönelik santral hizmeti verilmesi 28 MUTFAK HĠZMETĠ 29 BAHÇIVANLIK Memurlar, isteyen üyeler ve yemekli toplantılar için yemek hizmeti verilmesi Borsa çevresindeki yeģil alanlar için bahçıvanlık hizmeti verilmesi 30 GÜVENLĠK Gündüz ve gece güvenlik hizmeti verilmesi 31 ĠKRAM VE ÇAYCILIK Borsa içerisinde çay ve ikram hizmeti verilmesi 32 TEMĠZLĠK 33 ODACILIK 34 SATINALMA Her gün düzenli olarak borsa içi bütün bölümlere temizlik hizmeti verilmesi Birimler arası evrak ve malzeme taģıma iģlerinde odacılık hizmeti verilmesi Ġdari birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda satın alma iģlemlerinin yapılması 35 PERSONEL ÖZLÜK ĠġLEMLERĠ PERSONEL Her personel için özlük dosyası açılması, bilgilerin programa kaydı, Kızıltepe Ticaret Borsası Ġç Yönergesi, TOBB Personel Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu, TOBB Emekli Sandığı Vakıf Senedi, Gelir Vergisi Kanunu uygulamalarında tanımlanmıģ iģlemlerin özlük dosyasında saklanması. Yasal olarak düzenlenen izin, terfi, icra, nüfus, aile,

21 disiplin, eğitim vs. özlük bilgilerinin saklanması 36 Ġġ BAġVURU ĠġLEMLERĠ 37 ĠġE ALIM 38 BORDRO HAZIRLANMASI ĠġTEN ÇIKMA ( istifa-emeklilik) SERVĠSCE YÜRÜTÜLEN PERSONEL ÖZLÜK ÇALIġMALARI ( ĠZĠN, VĠZĠTE, RAPOR, ÖZLÜK BĠLGĠLERĠ) 41 SAĞLIK ĠġLEMLERĠ 42 BURS ĠġLEMLERĠ ġahsın baģvurusu, genel sekreter onayı, evrak giriģi, dosyalanması ĠĢ baģvurularının yönetim kurulunca değerlendirilmesi, onayı, özlük dosyası açılması, yönetmeliklerle tanımlanan evrakların alınması, programa kayıt, sandık, SGK bildirimlerinin hazırlanması, imza onaylarının yapılması, evrak kayıt iģlemleri, gönderim ve dosyalama Her ayın 15 inde kadrolu ve sözleģmeli personelin maaģ ödemesi için maaģ bordrolarının, fazla mesai bordrolarının, sandık listelerinin, gelir vergisi listelerinin, icra, sağlık listelerinin, asgari geçim indirimi listesinin, banka listesinin programda hazırlanması, yazdırılması, onay ve imzalarının tamamlanması, muhasebe servisine teslimatı, bankaya mail atılması, eldeki kopyaların dosyalanması, iģsizlik sigortasının yatırılması, TOBB emekli sandığa evrak gönderimi.(evrak kayıt) ĠĢten ayrılıģ veya emeklilik dilekçesi baģvurusu, yönetim kuruluna sunumu, yönetim kurulunca onayı, tazminatların hesaplanması ve muhasebe servisine teslimatı, ayrılıģ bildirgelerinin TOBB ne gönderimi (evrak kayıt) Personelin baģvurusu üzerine taleple ilgili belgelerin düzenlenmesi, belgelerin genel sekreterce onayı, evrakların giriģ kaydı, dosyalama Sağlık faturalarının genel sekreter tarafından onaylanması, evrak giriģ kaydı, inceleme ve programa iģleme, ödeme listesi oluģturulması, imzalanması, muhasebe servisine teslimatı, dosyalama Burs baģvurusu, evrak kayıt ve yönetime sunulması, yönetim kurulunca onaylanması, özlük dosyası açılması, evrak temini, ekim haziran aylarını kapsayan burs listesi hazırlanması, ödeme onay imzalarının tamamlanması, muhasebe servisine teslimat, eldeki kopyaların dosyalanması, yaz sezonunda öğrencilerin okulları ile yazıģma hazırlanması, imzalanması, evrak kayıt gönderimi, dosyalanması 43 BĠLGĠ TALEPLERĠ ( resmi kurum bilgi talepleri) Talep baģvurusu, genel sekreter onayı, evrak kayıt, talebin karģılanması

22 Birim Kanun ile verilen görev BĠLGĠ ĠġLEM Kanun hükmü - No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet 1 WEB HĠZMETĠ Kızıltepe Ticaret Borsası Ġç Yönergesi Web Sitesi üzerinde tutulan duyuruların, haberlerin v.s. gibi bölümlerin ihtiyaç duyulduğu takdirde Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel yazılımlarla güncellenmesinin sağlanması YEDEKLEME GÖRÜNTÜ SĠSTEMLERĠ BĠLGĠSAYAR SĠSTEMLERĠ Server üzerindeki aktif çalıģan database lerin günlük olarak taģınabilir medya ortamına yedeklenmesi Kızıltepe Ticaret Borsası içindeki tüm salonlarda aktif olarak kullanılan görüntü sistemlerinin çalıģabilirliğinin sağlanması Kızıltepe Ticaret Borsası içindeki bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi Bilgi ĠĢlem birimine ait cihazların çalıģır durumda olmasının sağlanması 5 NETWORK Kızıltepe Ticaret Borsası Network sisteminin düzenli çalıģmasının sağlanması 7 BAKIM Tüm sistem bakımlarının periyodik olarak yaptırılması Birim Kanun ile verilen görev LABORATUVAR Kızıltepe Ticaret Borsası Ġç Yönergesi Kanun hükmü No Faaliyet Adı Ürün/Hizmet Numune kabul bölümü tarafından müģterilerden gelen 1 NUMUNE KABUL numunelere hangi analizlerin uygulanacağının kaydı, numara verilmesi ve numunenin ilgili laboratuara transferi. 2 ĠLGĠLĠ LABORATUVAR Numune kabul bölümünden gelen numunede istenen analizlerin yapılması ve sonuçların rapor haline getirilmesi 3 RAPOR HAZIRLAMA Bölümlerden gelen sonuç raporlarının bilgisayar ortamında hazırlanması, onaylarının yaptırılması 4 RAPOR TESLĠMĠ Çıkan sonuçların müģteriye elden iletilmesi

23 Birim BASIN Kanun ile verilen görev Kanun hükmü No Faaliyet Adı Hizmet 1 MEDYA TAKĠBĠ 2 BÜLTEN HAZIRLAMA 3 YAYIM HĠZMETLERĠ Kızıltepe Ticaret Borsası ve sektörümüzle ilgili çıkan haberlerin tasnifi, değerlendirilmesi ve yönetim kuruluna iletilmesi Basın yayın organlarına Borsa faaliyetleri konusunda basın duyurularının ulaģtırılması Borsamızın periyodik yayın organı olan Kızıltepe Ticaret Borsası Dergisi nin yayıma hazır hale getirilmesi ve yayımlanması. ÇeĢitli mesleki konularla ilgili bilgilendirici broģür-katolog- cd vb. Hazırlanması. Gerek görülmesi halinde Borsamız ile ilgili çeģitli yayınlar hazırlanarak üyelerimize ulaģtırılması.(iģ rehberi- katolog- cd vb.) 4 BASIN KURULUġLARI ĠLE ĠLĠġKĠLER Yerel ve ulusal medya ile iliģkilerin, sağlıklı bir Ģekilde sürdürülmesi 5 DUYURU PANOSU 6 WEB HĠZMETLERĠ Borsa içerindeki duyuru panolarının periyodik olarak düzenlenmesi yoluyla üyelerimizin sektörel ve resmi konulardan haberdar edilmesi Borsamız faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde web sitemizde güncellenmesinin sağlanması 7 KAMERA - FOTOĞRAF ÇEKĠMLERĠ Borsamız faaliyetlerinin kayıt altına alınması. Gerek görüldüğünde yetki dahilinde basın yayın organlarına iletilmesi 8 ORGANĠZASYON 9 PAYDAġ ĠLĠġKĠLERĠ Kutlama, toplantı ve diğer etkinliklerin yönetim kurulu ve/ veya genel sekreterlik makamı ile planlanması ve sağlıklı bir Ģekilde gerçekleģtirilmesinin sağlanması PaydaĢ kuruluģlar ile bilgi alıģveriģinin verilen yetki çerçevesinde yapılması

24 Üyelere verilen hizmetlerin yanında, sosyal sorumluluklar çerçevesinde birçok sosyal proje yürütülmektedir. Kızıltepe Ticaret Borsası olarak son iki yıla ait ( devam) gerçekleģtirilen bazı sosyal sorumluluk projeleri aģağıda sunulmaktadır: 1. Kızıltepe Kız Meslek Lisesi, tam donanımlı bilgisayar, 2. TOBB tarafından organize edilen Pakistan sel felaketine yardım, 3. Mersin Kızıltepeliler Derneği ne taziye çadırı alımı, 4. TOBB tarafından organize edilen Afrika (Somali) açlık felaketine yardım, 5. Kızıltepe BarıĢ Spor Kulübü Derneği ne yardım, 6. Kızıltepe de yardıma muhtaç insanlara gıda yardımı, 7. BaĢbakanlık tarafından organize edilen Van Depremi yardımı, 8. Altı Nokta Körler Derneği yardımı, 9. Kızıltepe Sivil Toplum Platformu öğrencilerine yardım, 10. Diyanet Vakfına yardım, 11. Kızıltepe Kız Meslek Lisesi Kültür ve Sanat Etkinliği için yardım, üniversite öğrencisine sürekli burs yardımı, 13. TOBB tarafından her yıl muntazam organize edilen yardıma muhtaç ailelere gıda yardımı dağıtımı, 14. TOBB tarafından her yıl muntazam organize edilen yardıma muhtaç öğrencilere giyim yardımı dağıtımı,

25 4. BÖLÜM STRATEJĠLERE TEMEL OLUġTURAN BĠLGĠLER 4.1. PaydaĢ Analizi, PaydaĢların Tespiti ve Önceliklendirilmesi Kızıltepe Ticaret Borsası nın Stratejik Planı oluģturma sürecinde, paydaģların borsanın geliģimine yönelik görüģlerini, önerilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini belirlemek amacıyla PaydaĢ Toplantısı düzenlemiģtir. Toplantı, Borsanın 2012 yılı hasat sezonu bilgilendirme toplantısı ile eģanlı düzenlenerek üye ve dıģ paydaģların yüksek katılımının sağlanması amaçlanmıģtır. Ġç ve dıģ paydaģların yüksek katılımının sağlanması stratejik planın sahiplenilmesini ve uygulama eğilimini artıracaktır. PaydaĢlar; Borsamızın hizmetleri ile ilgisi olan, Borsamızdan doğrudan-dolaylı, olumluolumsuz yönde etkilenen veya Borsamızı etkileyen kiģi, grup veya kuruluģlar olarak tanımlanmıģtır. Borsamızda bulunan tüm birimler bir araya gelerek kanun ile verilen görevlerinden doğrudan etkilen paydaģları Borsamızın sunduğu hizmetler çerçevesinde teyit etmiģlerdir. Bununla birlikte, sunulan hizmetlerden dolaylı olarak etkilenen paydaģlar ise, hata olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla diğer borsa dıģ paydaģları ile karģılaģtırma yaparak tek tek belirlenmiģtir. Daha sonra, belirlenen paydaģların Borsamız için önemleri tespit edilmiģtir. PaydaĢların önceliklendirilmesinde dikkate alınacak hususlar; paydaģın kuruluģ faaliyetlerini etkileme gücü ve paydaģın kuruluģ faaliyetlerinden etkilenme derecesi olarak belirlenmiģtir. PaydaĢların etki ve önem derecelendirmesi yapılırken PaydaĢın etki derecesi (Zayıf Güçlü), PaydaĢın önem derecesi (Önemli Önemsiz) matrisi kullanılmıģ olup sonuçlar aģağıdaki tabloda önceliği baģlığı altında verilmiģtir. Ayrıca bu çalıģmada PaydaĢ GörüĢ Toplama Formu da kullanılmıģ ve tüm sonuçlar STRATEJĠLER VE PLANIN GELĠġTĠRĠLMESĠ bölümünde stratejik analiz için kullanılmıģtır.

26 Tablo 2. Kızıltepe Ticaret Borsa sının PaydaĢları ve Öncelikleri Kızıltepe TB Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Yönetim Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Meclis Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Disiplin Kurulu Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Çalışanları İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış TOBB Emekli Sandığı İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış Müstahsiller Dış Paydaş/ Müşteri Hizmet Alan Birlikte Çalış TOBB Dış Paydaş Temel ve Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Üyesi Olmayan İşletmeciler Müşteri Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil et Tarım Kooperatifleri Dış Paydaş / Müşteri Stratejik Ortak Birlikte Çalış KOSGEB Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Zahireciler Derneği Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle TOBB ETÜ-SEM Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et TÜRKAK Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Türkiye İstatistik Kurumu Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte çalış Mardin Valiliği Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe Kaymakamlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Mardin Artuklu Üniversitesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Kızıltepe Belediye Başkanlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İlçe Belediye Başkanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Tarım İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Vergi Dairesi Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Toprak Mahsulleri Ofisi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış SGK İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Emniyet İlçe Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dâhil Et Gümrük Müdürlüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İcra Müdürlükleri Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle İl Seçim Kurulu Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et İş Mahkemeleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dahil Et Mardin Barosu Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle

27 TSE Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış ABİGEM Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dâhil Et Dicle Kalkınma Ajansı Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Noterler Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Mardin Milletvekilleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Esnaf ve Sanatkârlar Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe Ticaret Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Mardin Sanayi Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Diğer Borsalar Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Tarım Kredi Kooperatifleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et Ulusal Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Bölgesel Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Yerel Basın Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Kızıltepe TB Tedarikçileri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Meslek Liseleri ve Yüksek Okullar Dış paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil et Burs Verilen Öğrenciler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Mahalle ve Köy Muhtarlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Eğitim, Yazılım ve Danışmanlık Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Proje Danışmanlık Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Fuar Organizasyon Şirketleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Turizm Seyahat Firmaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Reklam Ajansı Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Kızıltepe Kamuoyu Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Siyasi Parti İl ve ilçe Başkanlıkları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çıkarları Gözet, Çalışmalara Dâhil Et Çiftçiler ve Çiftçi Örgütleri Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış İlçe Müftülüğü Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Un Fabrikaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Yem Fabrikaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Oteller Dış Paydaş Stratejik Ortak İzle Kargo Firmaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Sigorta Firmaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış TOBB Sigorta Emekli Sandığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış Marketler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

28 4.2. Kurum Ġçi Analiz Organizasyon Yapısı ve Pozisyonlara ĠliĢkin Bilgiler Kızıltepe Ticaret Borsası yasal hükümler çerçevesinde, Meclis BaĢkanı ve Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından yönetilmektedir. Borsa yönetimi tarafından alınan kararlar çerçevesinde iģlerin yürütülmesinden Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı sorumludur. Ġlgili iģler ise, yukarıda organizasyon Ģemasında gösterildiği gibi, Kalite ve Akreditasyon Birimi, Mali Ġdari ĠĢler ve Personel Birimi, Laboratuar Birimi, Özel Kalem ve Basın Yayın Birimi, Tescil ve Tahsilat Birimi ve Bilgi ĠĢlem birimi tarafından yerine getirilmektedir. Ġlgili birimlere iliģkin detaylı bilgiler aģağıda sunulmaktadır.

29 POZĠSYON ADI : Yönetim Kurulu BaĢkanı Bu Pozisyon Ġçin Seçilme Gereklilikleri a) Seçim tarihi itibarıyla, tacir ve sanayiciler için ticaret siciline, borsa üyelerinden esnaf niteliğinde olanlar için ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı bulunmak Ģartıyla, yeni kurulan oda ve borsalar hariç en az iki yıldan beri oda veya borsaya kayıtlı olmak, b) Gerçek kiģiler ile tüzel kiģilerin gerçek kiģi temsilcileri için seçim günü itibarıyla 25 yaģını doldurmuģ ve okur-yazar olmak, c) Ġflas etmemiģ ya da iflas etmiģ olsa bile itibarını hükmen yeniden kazanmıģ olmak, d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamıģ olmak yahut affa uğramıģ veya tecil edilmiģ olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanmak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıģtırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iģtirak suçlarından hüküm giymemiģ olmak, e) Kanunun 10 uncu ve 32 nci maddeleri uyarınca meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmemiģ olmak veya Kanunda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmiģ olmak suretiyle yeniden meslek grubu ve seçmen listelerine dâhil edilmiģ olmak, f) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamıģ olmak, g) Oda ve borsaya kaydını gerektiren ticari ve sınaî faaliyetten elde edilen kazanç dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekir. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa iģlerini yürütmek, b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara iliģkin raporları borsa meclisine sunmak, c) Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak, d) Borsa personelinin iģe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek, e) Borsa personelinin disiplin iģlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak,

30 f) Disiplin kurulunun soruģturma yapmasına karar vermek, g) Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak, h) Borsada gerçekleģtirilen iģlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek, ı) Borsa dıģında yapılan iģlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkiģi listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak, j) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. POZĠSYON ADI : Genel Sekreter Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) Türk vatandaģı olmak, b) Kamu haklarından mahrum olmamak, c) Askerlikle iliģiği bulunmamak, d) Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dıģında tecil edilmiģ hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramıģ olsalar dahi Devletin Ģahsiyetine karģı iģlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıģtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, f) Mühendislik, iktisat, iģletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak, g) Kamuda veya özel sektörde en az beģ yıl iģ tecrübesine sahip olmak, Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Genel sekreter, oda ve borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir, b) Genel sekreter, personelin performans yönetiminden sorumludur, c) Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler,

31 d) Borsanın iç çalıģmalarıyla yazı iģlerini düzenler ve yönetir, e) Borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalıģmalarını denetler, f) Yönetim kurulu veya BaĢkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir, POZĠSYON ADI : Genel Sekreter Yardımcısı Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) Türk vatandaģı olmak, b) Kamu haklarından mahrum olmamak, c) Askerlikle iliģiği bulunmamak, d) Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dıģında tecil edilmiģ hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramıģ olsalar dahi Devletin Ģahsiyetine karģı iģlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüģvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıģtırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, f) Mühendislik, iktisat, iģletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak, g) Kamuda veya özel sektörde en az beģ yıl iģ tecrübesine sahip olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Kalite Politikası ve Kalite Hedefleri doğrultusunda çalışır. a) Borsanın Ġdari iģlerini, iç çalıģmalarını ve yazı iģlerini düzenlemek ve yönetmek, b) Yönetim kurulu, meclis ve meslek komiteleri toplantılarının gündemine iliģkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, Yönetim, Meclis ve meslek komiteleri toplantılarına iliģkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek,

32 c) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak, d) Meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu baģkanı, Genel Sekreter tarafından verilecek görevleri yapmak, e) Muhasebe kayıtlarını düzenli olarak tutmak, f) Seçimlerle ilgili hususların yürütülmesi, g) MüĢteri talep, beklenti ve Ģikayetlerini kayıt altına alıp Kalite Yönetim Temsilcisi ne bildirir, h) Faaliyeti sırasında meydana gelen uygunsuzlukları Uygun Olmayan Ürün Raporu ile kayıt altına alıp, Kalite Yönetim Temsilcisi ne bildirir. POZĠSYON ADI : Tescil ve Tahsilat Müdürü Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lisans mezunu olmak, b) En az orta derecede bilgisayar kullanmak, c) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Borsaya dahil maddelere ait alım satımların mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun alarak tescillerini sağlamak, b) Yönetim Kurulu Kararına bağlı olarak; Borsamızda kayıtlı olan firmaların alım satımlarının tescile intikal edip etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen firmaları tespit edip, tescil dıģı iģlemlerin tescile intikal ettirilmesini sağlamak, c) Tescile intikal eden tüm maddelere iliģkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri hazırlamak, d) Borsa ile ilgili istatistiki veriler hazırlamak, e) ĠĢlem salonlarında gerçekleģtirilen muamelelerin iģlem formlarına kaydedilmesini sağlamak, f) Borsada muamele gören maddelere ait fiyatları günlük olarak tespit ettirerek salonlarda ilanını sağlamak.

33 POZĠSYON ADI : Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lise mezunu olmak, b) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) TS EN ISO 9001:2008 kalite yönetim sisteminin kurulması, geliģtirilmesi ve devamını sağlaması amacıyla üst yönetim adına kalite faaliyetlerini koordine etmek, b) Ġstatistiki verileri değerlendirerek gerekirse düzeltici ve önleyici faaliyetleri baģlatmak. c) Kalite sorunlarını üst yönetime bildirmek, d) Girdi ve çıktı kontrollerinin yapılmasını sağlamak, e) Girdi ve çıktı kontrolleri arasında oluģabilecek hataları minimum seviyeye indirmek, f) Kalite sistemi ile ilgili dokümantasyon, kayıt ve raporları hazırlamak ve hazırlatmak, g) Bölümü ilgilendiren prosedürlerle ilgili faaliyetleri yerine getirmek, h) Kalite kayıtlarının (yazılı, baskı, bilgisayar ortamı..vs) listelenmesi ve bu listeye uygun olarak ilgili birim tarafından dosyalanmasını ve arģivlenmesini sağlamak, i) Kalite politikasının her kademesinin anlaģılmasını ve bilinmesini sağlamak, j) Eğitim gereksinimlerinin takibi eğitim programının yürütülmesini sağlamak, k) Yıllık denetim planları hazırlamada ve uygulamaların yürütülmesini sağlamak, l) Teknolojik geliģmeleri takip etmek, görüģ ve öneri sunmak, m) Mali Ġdari ĠĢler bölümü ile birlikte tedarikçi adayı kalite araģtırması yapmak, onaylı tedarikçi listesini oluģturmak, n) Yönetimi gözden geçirme toplantılarına sunulmak üzere kendi konuları ile ilgili rapor hazırlamak ve toplantı sunuģunu yapmak, o) Yönetimin vereceği ek iģleri yerine getirmek, p) Az derecede yönetsel sorumluluk, orta derecede ayni ve baģkalarını gözetim ve denetim sorumluğu, yüksek derecede malzeme ve donanım, gizli belge ve evrak ve müģteri bilgilerinin gizliliği sorumluluğunu üstlenmek, q) Mesleki beceri ve kalite sistemi ile ilgili eğitimlere katılmak ve geliģimini sağlamak, r) Akreditasyonun gereği olan temel yeterlilikleri ve temel gereklilikleri yerine getirmek ve getirilmesini sağlamak.

34 POZĠSYON ADI : Laboratuar Sorumlusu Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lisans mezunu ( Kimya, Biyoloji, Gıda Mühendisi ) olmak, b) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak, Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Laboratuvarın genel temizliğinden sorumludur. b) Laboratuvar cihazlarının gerekli periyodlarda bakımını yapmak, c) Laboratuvar cihazlarının kalibrasyon zamanı geldiğinde kalibrasyon firması ile irtibata geçerek kalibrasyonlarını yaptırmak, d) Laboratuvarın ortam sıcaklığını ayarlamak, e) Laboratuvarda yapılacak analizler için numune almak, f) Laboratuvarda yapılacak analizin sonuçlarının doğru olması için gerekli hassasiyeti göstermek, g) Laboratuvarda eksik olan cihazların ve kimyasallar için Mali Ġdari ĠĢler ve Personel Müdürlüğünden talep etmek, h) Laboratuvardaki cihazların doğru çalıģıp çalıģmadığını günlük olarak kontrol etmek, i) Analizler için gerekli kimyasalların hazırlanmasını sağlamak, j) Laboratuvar memurunun yapmıģ olduğu analizlerin doğru olup olmadığını kontrol etmek. POZĠSYON ADI : Muhasebe Memuru Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) Muhasebe konusunda ilgili eğitimleri almıģ olmak, b) En az Ticaret Lisesi / Lise mezunu olmak, c) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak, Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Tahsilatların kontrolünü yapmak, hesaplara aktarmak, b) Günlük yapılan harcamaların tek tek kontrol etmek ve tediye fiģini keserek ilgili hesaba aktarmak, c) Tahsil ve tediye fiģleri kesildikten sonra muhasebe hesaplarına aktarmak.

35 d) Günlük tahsil edilen aidat miktarlarını muhasebeye aktarmak, e) Haziran ve Ekim aylarında iki eģit taksitte üyelerden alınan yıllık aidatların tahakkukunu oluģturmak, f) Üyelerimizin tahakkuk kartlarının tek tek kontrolünü yapmak, g) Üyelerimize tahakkuk kartlarını duyurmak, h) Gün içerisinde alınan yıllık ve munzam aidatları muhasebeleģtirmek, i) Üyelerin yıllık aidat ve munzam aidat borç listesini çıkartmak, j) Borçlu olan üyelere yazılı Ģekilde duyuru yapmak, k) Günlük yapılan iģlemlerin gider dökümünü yapmak, l) Muhasebe servisinde yapılacak iģlere yardımcı olmak, m) Muhasebeci izinli olduğu dönemde yapılması gereken acil iģleri yapmak, n) Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak. POZĠSYON ADI : Mali Ġdari ĠĢler ve Personel Müdürü Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lisans mezunu olmak, b) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak, Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Cari hesap takibini yapmak, b) Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paraların, ödenen çeklerin, yapılan veya gelen havalelerin takibini yapmak, c) Üyelerden alınan çek, senet ve diğer teminatların takibini yapmak, d) Personelin hak ettiği ücreti ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye, nasıl ve ne Ģekilde ödeneceğinin takibini yapmak, e) Resmi evrakları düzenler, tasnif eder, kayıt altına alır ve düzgün bir Ģekilde ilgili yerlere dosyalamak, f) Tedarikçi firmalar tarafından gelen faturaları muhasebe yazılımına düzenli ve eksiksiz girmek, g) Kendisine bağlı bulunan birimlerin verimliliğini sağlamak, h) Günlük yapılacak iģ akıģını takvim planında paylaģmak.

36 POZĠSYON ADI : Sicil Memuru Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az lise mezunu olmak, b) En az orta derecede bilgisayar kullanmak, c) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Yeni üye kayıt baģvurularını sonuçlandırmak, b) Yönetim Kurulu kabul kararı tarihi itibariyle yeni üyenin borsaya kaydını yapmak, sicil dosyasını tutmak ve muhafaza etmek, c) Üyeliğe kaydolunan Ģahıs/tüzel kiģi firmasının Meslek Grupları ve aidat derecelerinin tespiti, değiģtirilmesi ve bu husustaki kararların ilgililere tebliği, yapılan itirazların ait oldukları merciye intikal ettirilmesini sağlamak, d) Kayıtlı üyelerin durumundaki değiģiklikleri izlemek ve gerekli tadilleri yapmak, e) Üyelerin belge taleplerini karģılamak ve dosyalarından talep edilen suretleri vermek, f) Borsa üyelerinin kimlik taleplerini karģılamak, g) Üyelerin ve diğer kuruluģların sicil kayıtlarına iliģkin yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak, h) Üyelerin diğer kamu kurumları nezdindeki iģlemleri için gerekli belgeleri düzenlemek, i) Borsa üyelik kayıtlarının terkinini yapmak, j) Borsa organlarının 5174 sayılı Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve ilgili Yönetmeliklerine göre seçim listesini hazırlamak, k) TOBB Üye Sicil programının güncel takibini yapmak, l) Askıya alınan ve askıdan inecek üyeleri takip etmek ve kendilerine tebliğ ve uyarıların yapılmasını sağlamak, m) Evrak- belge arģivleme ve imhasını yapmak, n) Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

37 POZĠSYON ADI : Bilgi ĠĢlem Sorumlusu Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az lise mezunu olmak, b) En az iyi derecede Bilgisayar donanım ve yazılım bilgisine sahip olmak, c) En az 3 yıl iģ deneyimi olmak, d) Sürücü belgesi sahibi olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Bilgi iģlem sorumluluğundaki bilgisayarların birbirleriyle iletiģiminde sürekliliğin sağlanması ve bu bilgisayarların üzerinde kullanılan lisanslı programların sorunsuz kullanılması için gereken çalıģmaları yapmak, b) Bilgisayar ağının etkin çalıģmasını sağlamak, c) Bilgisayar kullanıcılarının günlük yazılımsal sorunlarını çözmek, d) Bilgisayar kullanıcılarının bilgisayarlarında yüklü yazılımların kullanımı konusundaki destek ve yardım taleplerini yerine getirmek, e) Bilgisayar ya da ağ üzerindeki herhangi bir bileģen üzerinde oluģacak sorunları çözmek, f) Sorunun kaynağının donanımsal bir sorundan oluģtuğunu belirlemesi durumunda, bilgi iģlem sorunun acil çözülmesi için gereken çalıģmaları yürütmek, g) Bilgisayar kullanıcılarının kendilerine sağlanan donanım üzerinde önceden belirlenmiģ güvenlik yetki düzeylerini ayarlamak, POZĠSYON ADI : Sekreter Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az Lise mezunu olmak, b) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki Ve Sorumlulukları a) Genel Sekreterin asistanlığını yapmak, b) Gerekli görülen zamanlarda birimlerin hizmetlerine iliģkin randevuları düzenlemek,

38 c) Özel günlerdeki (yılbaģı, evlenme yıldönümü, cenaze, vb ) davetiye ve çiçek organizasyonlarını düzenlemek, d) Yönetici kadronun sekreterliğini (asistanlığını) yapmak, e) Meclis toplantılarının düzenli bir Ģekilde gerçekleģmesi için, toplantının üyelere iletilmesinde organizasyonu sağlamak, f) Santral ve telefonla ilgili haberleģme hizmetlerini sağlamak, g) Meclis toplantı gün ve saatlerini üyelere bildirmek, h) Yönetici kadroda görev alanların randevularını düzenlemek, i) Borsa içinde ve dıģında iletiģimi kurmak, j) Borsa personeline gelen harici telefon iģlerini yapmak, k) Borsa personelinin görevle ilgili telefonlarını bağlamak, l) Borsa bina içi saksı çiçeklerinin bakımını takip etmek, m) Bölüm ile ilgili belgelerin arģiv ve imhasını sağlamak, n) Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak. POZĠSYON ADI : Ġç Hizmet Personeli Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az ilköğretim okulu mezunu olmak, b) Sektörde en az 1 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Sıcak ve soğuk içecek servisini yapmak, b) Borsa hizmet binasında gerçekleģen toplantılarda mutfak servis hizmetini gerçekleģtirmek, c) Mutfak temizliği ve düzenini sağlamak, d) Borsaya iliģkin evrakların ilgili yerlere ulaģtırılmasını sağlamak, e) Sistem odasının düzenli bulunmasını takip etmek ve temizlik iģlerini yapmak ve yaptırmak, f) DanıĢma masasında borsaya gelenleri karģılamak, yol göstermek, g) Ġhtiyaç duyulan zamanlarda Ģoförlük hizmetini gerçekleģtirmek, h) Temizlik sonrası genel kontrol yapmak eksik iģleri tamamlatmak, i) Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak,

39 POZĠSYON ADI : ġoför Bu Pozisyonda Bulunması Gereken ĠĢ Gerekleri a) En az ilkokul / ilköğretim mezunu olmak, b) Araba kullanmayı iyi derecede biliyor ve sürücü belgesi olmak, c) Sektörde en az 3 yıl deneyimli olmak. Bu Pozisyonda ÇalıĢanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) ġehir içi, Ģehir dıģı ve ülke dıģı ulaģım hizmetlerini sağlamak, Ģoförlük yapmak, b) Üyelerimize evraklarını teslim etmek, c) Araçların (kurum) dönemsel ve düzenli bir Ģekilde bakımlarını takip etmek, (Vergi, bakım-onarım, muayene, egzoz, sigorta, kasko, temizlik, vb..) d) Gerektiği takdirde çay ocağı, bahçe, vb. birimlerde görevli personele yardımda bulunmak, e) Araç görev defterlerinin kaydını tutmak, f) Araçlarda OGS-KGS bulundurmak, g) DanıĢma masasında borsaya gelen-gideni kontrol edip, ilgililere bilgi vermek, h) Genel Sekreterliğin vereceği diğer görevleri yapmak Ġnsan Kaynaklarına ĠliĢkin Bilgiler Kızıltepe Ticaret Borsası nda Mayıs 2012 yılı itibariyle 12 personel görev yapmaktadır. Personelin özelliklerine iliģkin bilgiler aģağıda verilmektedir.

40 Cinsiyete Göre Dağılım Borsa personelimizin 10 u erkek (%83 ), 2 si kadındır (%17). Tablo 3. Borsa Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Yaşa Göre Dağılım Borsa personelimizin, 1 i yaģ aralığında (% 8), 9 u yaģ aralığında (% 75) ve 2 si 41-üstü aralığındadır. Tablo 4. Borsa Personelin YaĢlarına Göre Dağılımı

STRATEJİK PLAN Kızıltepe Ticaret Borsası Rev.01/ 2016

STRATEJİK PLAN Kızıltepe Ticaret Borsası Rev.01/ 2016 STRATEJİK PLANI 2013 2016 1 İçindekiler BAŞKANIN SUNUMU... 5 1. BÖLÜM TEMEL PRENSİPLERİMİZ... 7 2. BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA TASARIMI... 8 3. BÖLÜM KURUMSAL DURUM BEYANI... 13 3.1. Tarihsel Konum 13 3.2.

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR a) T.C. VatandaĢı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) KesinleĢmiĢ sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamıģ olmak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI... 4 KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 MİSYONUMUZ... 5 VİZYONUMUZ... 5 NUSAYBİN TİCARET

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI... 4 KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 MİSYONUMUZ... 5 VİZYONUMUZ... 5 NUSAYBİN TİCARET İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 NUSAYBİN TİCARET BORSASI ORGANİZASYON ŞEMASI... 4 KALİTE POLİTİKAMIZ... 5 MİSYONUMUZ... 5 VİZYONUMUZ... 5 NUSAYBİN TİCARET BORSASI TARİHÇESİ... 6 PERSONEL DURUMU VE İNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI

TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI TÜRKĠYE ÜNĠVERSĠTE SPORLARI FEDERASYONU BAġKANLIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL ÇALIġTIRMA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Amaç Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu nun tarafından

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. Genel Sekreterliği PERSONEL ALIM İLANI

T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI. Genel Sekreterliği PERSONEL ALIM İLANI T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI Genel Sekreterliği PERSONEL ALIM İLANI Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansı na, analitik düģünen, ekip çalıģmasına yatkın, Ġngilizceyi iyi

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU S I R A N O HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Akademik Personel Alımları 1-BaĢvuru

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ Müdür Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Yrd.Doç.Dr.Eyüp ALTINÖZ 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Yüksekokul kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI MALİ POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1- Amaç 2- Kapsam 3- Yasal ve mali çerçeve 4- Roller ve sorumluluklar 5- Banka ve nakit yönetimi 6- Bütçe 7- Mali yıl ve planlar 8- İhtiyatlar 9-

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6

7 GÜN HİZMET BEDELİ SIRA NO. Kayıt için müracaat eden Gerçek veya Tüzel Kişinin faaliyet tespitinden sonra DERECESİ FEV 1 2 3 4 5 6 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Bursa Ticaret Borsası Hizmet Standartları

Detaylı

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar SAMSUN BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Belediyeler Birliği çalıģma usul

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1- SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI: T.C. BURDUR İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında; 5302 sayılı İl Özel

Detaylı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı

Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İşler ve Taşınır Kayıt Sorumlusu (Bilgisayar İşletmeni) Yüksekokul Sekreteri

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

ORYANTASYON EL KİTABI

ORYANTASYON EL KİTABI ORYANTASYON EL KİTABI NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI NUSAYBIN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY ORYANTASYON EL KİTABI YENİ TURAN MAH.MİTHAT PAŞA SOK. DIŞ KAPI NO:2 AKTAŞLAR APT. KAT:1 NO:3 NUSAYBİN / MARDİN

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ HALĠL BAYRAKTAR SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ADI 1 Öğrenci Kontenjan ve KoĢulların Belirlenmesi 3 gün 2 Akademik Takvim 3 gün 3 Kesin Kayıt ĠĢlemleri Aday Bilgi Formu, ÖSYM sonuç belgesi, Lise diploması, öğenim harcı dekontu, hizmet bedeli dekontu,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI Görev Adı Müdür Müdürün verdiği görevleri kanun ve yönetmelikler -Kendisine bağlı birimlerin, verimli, düzenli, uyumlu

Detaylı

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi

1.Teslim Tutanağı 2. Zimmet Fişi 3. Barkod Fişi SIRA NO HİZMETİN ADI EK-2 T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Belgesi Dilekçe

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MYO S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 ÖSYM Başkanlığı tarafından Yüksekokumuza yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Nüfus Cüzdanı fotokopisi, T.Ü.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI

TONYA MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET STANDARTLARI 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1-İlgiliden Dilekçe 2-Davet Yazısı 3-7 Güne Kadar Dekan /Müdür Onayı,15 Güne Kadar Rektör Onayı ve Gündelikli Yolluklu İse İlgili Yönetim Kurulu Kararı Rektör Onayı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMET BİRİMİ 1. Öğrenci İşleri HİZMETİN ADI Öğrenci Başvuru BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1. Diploma fotokopisi 2. Transkript 3. Lisans/Yüksek lisans diploması veya mezuniyet belgesinin örneği 4.

Detaylı

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI

KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞININ GEÇĠCĠ KÖY KORUCUSU ALIMI ĠLANI KAHTA KAYMAKAMLIĞINDAN DUYURULUR ĠçiĢleri Bakanlığı Ġller Ġdaresi Genel Müdürlüğünün 24 Kasım 2015 tarihli, Sayı; 12229819-000-E.6169 sayılı ve Geçici

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar,

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU

T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU SEÇME SINAVLARI KILAVUZU T.C. KİLİS VALİLİĞİ GKK ALIMI BAŞVURU VE SEÇME SINAVLARI KILAVUZU 2015 BAŞVURULAR 11 ARALIK 21 ARALIK 2015 TARİHLERİ ARASINDA KİLİS VALİLİĞİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE İL MERKEZ JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları

Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Maçka Meslek Yüksekokulu Hizmet Standartları Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç) 1 Akademik Personelin Görevlendirilmesi 1- İlgiliden Dilekçe 2- Davet Yazısı

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No:

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015 YILI İŞ TAKVİMİ Revizyon No: Doküman No: 1 215 YILI İŞ TAKVİMİ 2.1.215 AYLAR FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ KURULLAR SEKRETERYASI ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLERİ GELEN EVRAK KAYIT SORUMLUSU TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ PERSONEL SATINALMA

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI

SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI SATIN ALMA HİZMET ALIMLARI PERSONEL GÖREV VE SORUMLULUKLARI Nitelikler: İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek ve bunlara uygun amirlerin talimatlar doğrultusunda işlemler yapmak, Gerekli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda

Detaylı