FİŞEK ENSTİTÜSÜ FİŞEK İŞ GÜVENLİĞİ FİŞEK SAĞLIK FİŞEK ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VAKFI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİŞEK ENSTİTÜSÜ FİŞEK İŞ GÜVENLİĞİ FİŞEK SAĞLIK FİŞEK ÇALIŞAN ÇOCUKLAR VAKFI"

Transkript

1 NSTTÜSÜ SĞLI ÜVNLĞ ÇLIN ÇOCUL VI

2 Sağlık Hizmetleri ve raştırma nstitüsü Ltd. ti. aks Prof. Dr.. ürhan NSTTÜSÜ Yöneticisi * nstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve ylem Merkezi Vakfı aks nstitüsü

3 Heredotos u nasıl tanırsınız? (M.Ö ) lk kez işçilere yeterli besin verilmesinin üzerinde durmuştur. nstitüsü

4 ristoteles : (M.Ö ) oşucuların hastalıklarından sözetmiş; gladyatörler için diyet tanımlamıştır. nstitüsü

5 Hippokrates (M.Ö ) lk kez kurşunun zararlı etkileri üzerinde durmuş; kurşunun yolaçtığı saplanıcı biçimdeki karın ağrısından sözetmiştir. ynı zamanda, kabızlık, felç ve görme bozuklukları ile kurşuna maruz kalma arasındaki ilişki bulunduğunu gözlemiştir. nstitüsü

6 Plautus (M.Ö ) Bazı esnaf ve sanatkarların çalışma pozisyonlarından ileri gelen malformasyonlarla ilgili bilgi vermiştir. nstitüsü

7 Nicander (M.Ö.200) urşun zehirlenmesi ile karın ağrısı, kabızlık ve yüz solukluğu arasındaki ilişkiyi kesinleştirmiştir. nstitüsü

8 Büyük Plinius (M.S.23-79) Tehlikeli tozlara maruz kalanların, kendilerini kollamaları için maske kullanmalarını önermiştir. ncak Vezüv yanardağının püskürmesi üzerine Pompei halkının yardımına, amirali bulunduğu donanmasıyla koşmuş; yaşamını yanardağdan çıkan kükürtlü gazlarla boğularak yitirmiştir. nstitüsü

9 alenos (M.S ) urşun zehirlenmesinin patolojisini tanımlamış; ayrıca kimyagerlerin, kürk sanayiinde çalışanların, madencilerin hastalıkları hakkında bilgi vermiştir. nstitüsü

10 gricola ( ) Madenciler ve hastalıkları ile ilgili ilk yayın Tozun zararlı etkilerinden korunma Yeraltında havalandırma şçilere maske nstitüsü

11 Paracelsus ( ) Meslek hastalıkları riski Monograf nstitüsü

12 amazzini ( ) şçi sağlığının babası Meslek hastalıkları gözlemleri Meslek hastalıkları ile ilgili temel kitap şçi sağlığı konusunda temel ilkeler nstitüsü

13 Thomas Percival ( ) Tifüs olgusunun araştırılması için çağrı enç insanların çalışma süreleri ve koşulları konusundaki rapor oruyucu yasaların gelişimine katkı nstitüsü

14 Percival Pott ( ) Scrotum kanserlerinin başlıca nedenlerinden biri : "is" nstitüsü

15 Charles Turner Thackrah ( ) Tanınmış iç hastalıkları uzmanı ngiltere'de meslek hastalıklarını konu alan ilk kitabın yazarı nstitüsü

16 dward Headlam reenhow ( ) Önde gelen epidemiyolog kciğer hastalıkları / iş sırasında yükselen toz ve dumanın akciğerlere çekilmesine bağlı Çanak çömlekçilikle uğraşanların ortalama yaşam süreleri çok kısa abrika müfettişlerine 1864 ve 1867 tarihli iş yasaları ile toz ve dumanın kontrol edilmesini sağlayacak, aspiratör ya da başka mekanik araçların kullanılmasını emretme yetkisi nstitüsü

17 John Thomas rlidge ( ) Çanak çömlekçilikle uğraşanların sağlık sorunları Ortam koşullarının geliştirilmesi nstitüsü

18 Sir Thomas Legge ( ) ngiltere'nin ilk fabrika müfettişi Meslek hastalıklarını önleme çabaları 30 yıl fabrika müfettişliğinin ardından ngiliz Sendikalar ongresi (TUC) danışmanlığı nstitüsü

19 Sağlığın Tanımı Sağlık, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halidir. nstitüsü

20 SOSYL HMLĞNN TNIMI : Bir toplumu oluşturan herkesin, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik halinde olması için kişiye, sosyal, biyolojik ve fizik çevreye yönelik önlemlerin tümelci bir yaklaşımla planlanması ve uygulanması yaklaşımı sosyal hekimliktir. nstitüsü

21 SOSYL HML LSS ÜÇ ÖNML ÖZLLĞ : 1. Bir toplumda en önemli hastalık e çok öldüren ve en çok sakat bırakan 2. Hastalıkların oluşumu ve sonuçlan ve fiziksel etkenler yanında sosyal et 3.Hekimliğin amacı tüm kişilerin sağlık iş verimini arttırma, hastalıklardan kor tedavi etme vey hastalığın gidişini yava uzatma, hastalık ve kaza sonucu sakat

22 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ LNSL ÖÜ Hizmet edilen işi fizik, biyolojik ve işi, hastane veya muayenekişiyi sosyal çevresi ile bir haneye gelen ve hastalığını değerlendirme bütündür. O tedavi ettirmek isteyendir. çevresinden soyutlanamaz. nstitüsü

23 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ Hizmet sunma Sağlık hizmetini herkese götürmek LNSL ÖÜ Hastane veya muayenehaneye başvuranlara hizmet etmek nstitüsü

24 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ Hizmet edilen kişi işiye hem sağlıklı hem hasta iken hizmet etmek LNSL ÖÜ işiye hasta iken hizmet etmek nstitüsü

25 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ Hizmetin kapsamı oruma, tedavi, rehabilitasyon LNSL ÖÜ Tedavi ve rehabilitasyon nstitüsü

26 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ Hastalıklardan korunma Öncelik alır LNSL ÖÜ Özel hallerde uygulama ve sınırlı nstitüsü

27 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ Hastalıkların nedeni Biyolojik ve sosyal nedenler LNSL ÖÜ Yalnızca biyolojik nedenler nstitüsü

28 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ LNSL ÖÜ aynak kullanımında öncelik n çok görülen, öldüren ve sakat bırakan hastalıklardan kişileri koruma ve tedavi etmeye yönlendirilir. Tanı ve tedavisi zor hastalıkların tedavisi için üstün nitelikli insangücü yetiştirmek ve en yüksek standartta teknoloji sağlamak. nstitüsü

29 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ LNSL ÖÜ Tanı ve tedavi hizmeti n çok görülen ve öldüren hastalıkların tanı ve tedavisini özel eğitim görmüş ve hekim olmayan sağlık personeline yaptırmak Hastalık tanı ve tedavisinin yalnız hekimlere bırakılması nstitüsü

30 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ LNSL ÖÜ Örgütlenme Çeşitli meslek Tek bir hekim hizmeti olabilir. kip kavramı, genellikle hastane mensuplarının duvarlarını aşmaz. oluşturduğu küçük ekiplerin birbirini tamamladığı ve desteklediği ülke çapında bir ekip hizmeti nstitüsü

31 ONUL SOSYL HML ÖÜÜ Toplumsallık kavramı Toplumdaki sağlık ile ilgili olayları sürekli ve nesnel olarak gözlemek ve bu gözlemlere dayalı, sosyo-ekonomik kalkınmanın bir parçası olan bir plan çerçevesinde hizmetleri geliştirme LNSL ÖÜ Yoktur. nstitüsü

32 15 vrupa Birliği Üyesi Ülke Yurttaşlarının Sağlık Hizmet Sunumu ile lgili Doyum Düzeyleri ÜLL Çok Doyumlu 10,9 Yeterince Doyumlu 59,2 Belçika Danimarka 54,2 lmanya 19,9 Yeterince Doyumsuz 7,2 Çok Doyumsuz 1,1 35,8 4,8 4,5 1,2 12,8 53,2 21,4 9,8 1,1 Yunanistan 1,5 16,9 27,0 29,7 24,2 spanya 3,7 31,9 34,0 20,4 8,2 ransa 10,0 55,1 18,7 12,8 1,8 rlanda 9,4 40,5 17,4 18,2 10,9 talya 0,8 15,5 23,1 33,5 25,9 13,6 57,5 16,1 7,5 1,4 14,2 58,6 8,8 13,6 3,8 17,0 46,3 27,6 4,1 0,6 0,8 19,1 19,2 37,4 21,9 15,1 71,3 7,0 5,3 0,7 sveç 13,1 54,2 16,7 11,4 2,8 ngiltere 7,6 40,5 10,0 25,7 15,2 8,8 41,5 19,9 18,8 9,5 Lüksemburg Hollanda vusturya Portekiz inlandiya Total Ortada nstitüsü

33 şçi sağlığı şunu amaçlar : Her çeşit işte çalışan işçilerin, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hallerinin kollanması ve geliştirilmesi; nstitüsü

34 şçi sağlığı şunu amaçlar : Çalışma koşullarından ötürü işçilerin sağlıklarını yitirmelerinin önlenmesi; nstitüsü

35 şçi sağlığı şunu amaçlar : Çalışmaları sırasında, işçilerin, sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek etmenlerden korunmaları; nstitüsü

36 şçi sağlığı şunu amaçlar : şçilerin fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun işe yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesi nstitüsü

37 şçi sağlığı şunu amaçlar : Özetle, işin işçiye, işçinin işe uydurulması nstitüsü

38 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 1. Temel görev, koruyucu hizmetlerdir. nstitüsü

39 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 2. şçi sağlığını korumak ve geliştirmek, temelde bir işveren yükümlülüğüdür. nstitüsü

40 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 3. ş ile onun sağlık yönü birbirinden ayrılamaz. nstitüsü

41 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 4. Öncelikle üzerinde durulması gereken insandır. Üretim ikinci plandadır. nstitüsü

42 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 5. şçi sağlığı iş güvenliği, her işte çalışanların sağlığı ile ilgilidir. nstitüsü

43 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 6. şçi sağlığı iş güvenliği, yalnızca iş kazalarıyla meslek hastalıklarının cebirsel toplamı değildir. nstitüsü

44 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 7. şçi sağlığı iş güvenliği konusunda, sürekli olarak savunma halinde değiliz. Yalnızca işçinin sağlığının korunması değil, geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. nstitüsü

45 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 7. şçi sağlığı iş güvenliği konusunda, sürekli olarak savunma halinde değiliz. Yalnızca işçinin sağlığının korunması değil,geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Yaşama verilen değerin bileşik göstergesi ereksinme merdiveni (Maslow) nstitüsü

46 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 7. şçi sağlığı iş güvenliği konusunda, sürekli olarak savunma halinde değiliz. Yalnızca işçinin sağlığının korunması değil,geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. MSLOW'un "SNM BSMLNDIMSI" (Need Taxonomy) 1.izyolojik gereksinmeler (Yeme barınma, sağlık) 2. üvenlik gereksinmesi (işinin koruma ve sürdürmede güvenlik 3. Sevgi 4. Saygınlık gereksinmesi (işini Saygı duyması, çevrede saygınlık

47 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 8. ş kazalarıyla meslek hastalıkları önlenebilir nitelikte olgulardır. nstitüsü

48 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 9. Yaşama ve çalışma koşulları birbirinden ayrılamaz. nstitüsü

49 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 10. Çalışılan ve çalışılmayan dönemler birbirinden ayrılamaz. nstitüsü

50 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 11. şçi ile ailesinin sağlığı arasında doğrudan bağlantılar vardır. nstitüsü

51 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 12. şçi sağlığı ile iş güvenliği, birbirinden ayrılamaz. nstitüsü

52 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği, bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur. nstitüsü

53 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği, bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur. Halk sağlığı ile ilgisi Yaklaşımlardaki benzerlik Bulaşıcı hastalıklarla savaşta, hastalık çıkmadan önce alınacak önlemler nstitüsü

54 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Halk sağlığı ile ilgisi BULICI HSTLILL SVT, HSTLI ÇIMDN ÖNC LINC ÖNLML 1.Çevreyi olumlu hale getirmek (Su, lağım 2.Besin kontrolu, 3.Duyarlı kişilerin aşılanması, 4.Sağlık eğitimi, 5.Beslenme yetersizliklerinin kontrolü, 7.Laboratuvar hizmetlerini geliştirme, 8.Portör taramaları,

55 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği, bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur. Halk sağlığı ile ilgisi ıda hijyeni ve gıda sektöründe çalışanların sağlığı nstitüsü

56 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Halk sağlığı ile ilgisi ID HJYN ve ID STÖÜND ÇLINLIN SĞLIĞI 1. Yemeği hazırlayan ve sunan personelin hastalıklı bulunmasından ötürü, sağlık kurallarına yeterince uyulmamasının da artırıcı etkisi ile yemeklerin bulaşık hale gelmesi, nstitüsü

57 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Halk sağlığı ile ilgisi ID HJYN ve ID STÖÜND ÇLINLIN SĞLIĞI 2. erek hizmet alanlarında, gerekse yakın çevrede temizliğe ve böceklerle haşaratların yokedilmesine yeterince özen gösterilmemesi sonucu yemeklerin bulaşık hale gelmesi, nstitüsü

58 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Halk sağlığı ile ilgisi ID HJYN ve ID STÖÜND ÇLINLIN SĞLIĞI 3. Yemeklerin önceden hazırlanmasından ötürü, uygun olmayan bekletme biçimi ve süresinin, bakteriyel bulaşma ve çoğalma için elverişli ortam yaratması, nstitüsü

59 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Halk sağlığı ile ilgisi ID HJYN ve ID STÖÜND ÇLINLIN SĞLIĞI 4. Yemek yenilen tabak veya tepsilerin, bardak veya sürahilerin, temizlenmesinde ve kurulanmasında, sağlık gereklerine yeterince özen gösterilmemesi sonucu, bunlara çeşitli yollarla ulaşan mikroorganizmaların değişik kişilere ulaşması, nstitüsü

60 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Halk sağlığı ile ilgisi ID HJYN ve ID STÖÜND ÇLINLIN SĞLIĞI 5. Besinlerin depolanmasında sağlık kurallarına uyulmaması sonucu besinlerin niteliklerinin bozulması. nstitüsü

61 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Halk sağlığı ile ilgisi Belediye Zabıta ve üşat Yönetmeliği Madde 98/b-1 : ırınlarda j) Sinek, hamamböceği, fare ve benzeri haşar bulunmamasına dikkat edilecek, bunun için gerekli mücadele yapılacaktır. Çöpler kapalı madeni veya plastik kaplar içine konulacak, f içinde şehir suyu bulunacaktır. o) şçiler işbaşında özel ve temiz iş elbisesi ve takkesi giyeceklerdir. Hamurkarlar çalışırken ayrıca bir önlük takacaklardır. s) Yukarıda sayılan vasıflardan (17 tane) herhangi birinin kaybedildiği, tesbit edilirse e geç 10 gün zarfında eksiklerinin giderilmesi y ile ikaz edilecektir. Verilen süre zarfında noks giderilmediği takdirde küşat ruhsatının iptali

62 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Halk sağlığı ile ilgisi Belediye Zabıta ve üşat Yönetmeliği Madde 116/a : Her ne surette olursa olsun, lağım suları ile bahçe sulamak ve gübre olarak insan dışkısı kullanmak yasaktır. Bu suretle kirletilmiş sebzeler imha edilecektir. çinden ve yakınından açıkta lağım geçen yerlerin, bahçe olarak kullanılmaları yasaktır. Sebze bahçelerindeki kuyu ve havuzların her an temiz tutulmaları zorunludur. nstitüsü

63 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği, bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur. Çevre ile ilgisi Sosyal güvenlikle ilgisi nstitüsü

64 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudu Sosyal güvenlikle ilgisi işinin gelir kaybına ya da gider artışına uğraması durumunda, onun çapını aşabilecek bu değişimler karşısında toplum devreye girer; onu sosyal güvenceye alır. nstitüsü

65 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudu Sosyal güvenlikle ilgisi Dünyada genel kabul görmüş 9 risk grubu vardır: 1.Hastalık durumunda hizmet gereksinmesi 2.Hastalık durumunda ücret kaybı 3.ş kazalarıyla meslek hastalıklarından doğan kayıplar 4.ş-dışı kaza veya hastalıklara bağlı sakatlıklardan doğan gereksinmeler 5.ş-dışı nedenlerle ölümden doğan gereksinmeler 6.nalık halinden doğan gereksinmeler 7.ile yüklerinin artmasında ötürü doğan gereksinmeler 8.şsizlik halinde doğan gereksinmeler 9.Yaşlılık halinde doğan gereksinmeler nstitüsü

66 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği, bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur. Mühendislik bilimleri ile ilgisi * Dolaylı ilgi * Dolaysız ilgi ** Ortam ölçümleri ** Toplu ve kişisel güvenlik önlemleri ** rgonomi nstitüsü

67 nstitüsü

68 nstitüsü

69 nstitüsü

70 nstitüsü

71 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği, bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur. Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi nstitüsü

72 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi Üretimde kesintilerin önlenmesi, üre verimlilikte düşüşü engellediği gibi, dış pazarlardaki rekabet gücünü ve g düzeyindeki istihdam hacmını görece olumlu yönde etkilemektedir. şçilerin sağlığını koruma çabaların Sağlığını korumanın ötesine geçen y vardır. Bu çabalar, aynı zamanda işy büyük maddi zararlara girmesinin d

73 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 1. şçi giriş-çıkışında artma 2. şten uzak kalmalarda artma nstitüsü

74 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 1. enel sağlık durumu işten uzak kalma yı etkiler. nstitüsü

75 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 2. Meslek işten uzak kalmayı etkiler. nstitüsü

76 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. şteki zor (stress) etmenleri işten uzak kalmayı etkiler. nstitüsü

77 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 4. azanç düzeyi işten uzak kalmayı etkiler. nstitüsü

78 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 5. Cinsiyet işten uzak kalma yı etkiler. nstitüsü

79 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 6. Yaş ve bölge işten uzak kalma yı etkiler. nstitüsü

80 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 7. ş - ev uzaklığı işten uzak kalma yı etkiler. nstitüsü

81 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler nstitüsü

82 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 1. azalı tarafından yitirilen zamanın maliyeti, nstitüsü

83 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 2. Diğer işçiler tarafından işin bırakılması sonucu yitirilen zamanın maliyeti, Merak nedeniyle Sempati nedeniyle azalıya yardım amacıyla Diğer nstitüsü

84 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 3. Ustabaşı, gözetmen ve diğer yönetim elemanlarının yitirdikleri zamanın maliyeti, azalıya yardım amacıyla azanın nedenini ortaya çıkarmak am azaya uğrayan işçinin yürüttüğü üretim

85 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 4. lk yardım için ve hastahanedeki hizmetler için görevlilerin harcadıkları zamanın maliyeti, (eğer sigorta tarafından ödenmiyorsa) nstitüsü

86 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 5. Makina, araç-gereç ve diğer donanımların veya malzemelerin zarara uğratılmasının maliyeti, nstitüsü

87 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 6. Üretim eylemindeki karmaşanın sonucu, prim kesilmesi, cezalandırmalar ve diğer nedenlerle yapılan ödemelerin maliyeti, nstitüsü

88 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 7. Sigortanın işverene yansıttığı maliyet nstitüsü

89 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 8. şyerine dönmesine karşın henüz tam kapasiteyle çalışamayan kazalıya ücretini tam olarak ödemeyi sürdürmekten doğan kayıp, nstitüsü

90 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 9. azalının verimliliğinin ve kullandığı makinelerin boş kalmasından doğan maliyet, nstitüsü

91 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 10. azaya bağlı olarak işyerinde oluşan heyecan dalgalanması ve moral bozukluğu, nstitüsü

92 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 3. ş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan etkiler 11. şçi başına düşen harcamaların kabarması (aydınlatma, ısıtma, kira vb. kazalının üretim faaliyetine dönmesine kadar süren giderler) nstitüsü

93 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 4. Doğrudan verim azaltıcı etkiler, nstitüsü

94 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 5. "oruyucusuz teknoloji ve "sağlıksız işçi" akımı nstitüsü

95 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 6. ekabet eşitsizliği nstitüsü

96 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 13. şçi sağlığı iş güvenliği,bir çok bilim dalını ilgilendiren (çok-bilimli) bir konudur Üretimin kesintisiz ve artarak sürdürülmesi şyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının ekonomik düzeydeki etkileri : 7. Toplam kalite nstitüsü

97 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 15. şçi sağlığı iş güvenliği ile il Mevzuatın odak noktasında "i vardır. Diğer yasal yönden gerekli gör Nezaretçi (3213 sayılı Maden Yasası) antiye şefi (Yapı şlerinde şs-ş Tüzüğü) ş hemşiresi ya da sağlık memuru (şs-ştüzüğü) lk yardım-kurtarma kursu görmüş iş (şs-ş Tüzüğü) Sosyal danışman (şs-ş urulması Hk. Tüzük)

98 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 16. şçi sağlığı iş güvenliği, bir takım oyunudur (ekip hizmeti) nstitüsü

99 şyerinde ş Sağlığı üvenliği Örgütlenmesi a) şyeri Hekimi (veya insan kaynakları yöneticisi) b) ş üvenliği Uzmanı c) Sosyal Danışman d) şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nstitüsü

100 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) Bu hizmetler, öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerini kapsamakta olup; işçi, işveren ve onların temsilcilerine öneriler götürür. nstitüsü

101 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şle ilgili olarak, optimum fiziksel ve ruhsal sağlığı geliştirecek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması ve korunmasını kapsar. nstitüsü

102 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şçilerin fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarının ışığında, işin, onların kapasitelerine uyarlanmasından sorumludur. nstitüsü

103 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) Her üye, tüm çalışanlar için, işyeri sağlık hizmetlerini sürekli olarak geliştirmeyi üstlenir. Önlemler, işletmelerin kendilerine özgü tehlikelerine uygun olarak ve yeterli bir şekilde alınmalıdır. nstitüsü

104 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık hizmetleri, bir işletmenin veya uygun görülen bir kaç işletmenin ortak bir hizmeti olarak düzenlenebilir. nstitüsü

105 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şçi ve işverenleri temsil eden örgütlerin, işyeri sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine katılımları sağlanmalıdır. nstitüsü

106 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık hizmetleri multi-disipliner olmalıdır. nstitüsü

107 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şçi ve işverenden bağımsız olmalıdır. nstitüsü

108 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - şyerinde sağlık yönünden tehlikeli durumların tanımlanması ve değerlendirilmesi, nstitüsü

109 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - Çalışma ortamında ve işin uygulanmasında, işçinin sağlığını etkileyebilecek etmenlerin gözetimi, nstitüsü

110 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - şyerinin tasarımı, işin planlanması ve düzenlenmesi, makina ve donanımların seçimi, bakımı, işte kullanılan maddelerle ilgili öneriler, nstitüsü

111 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - Yeni donanımlar sağlık yönünden denenmesi ve değerlendirmesi yanında, iş uygulamalarının iyileştirilmesi, bu programlara katılımın sağlanması, nstitüsü

112 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - şyeri sağlığı, güvenlik ve hijyeni, ergonomisi ile bireysel ve kollektif koruyucu donanım hakkında öneriler sunulması, nstitüsü

113 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - şçilerin mesleksel sağlıklarının gözetimi, nstitüsü

114 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - şçinin işe uyumunun sağlanması, nstitüsü

115 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - Mesleksel rehabilitasyona katkıda bulunulması, nstitüsü

116 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - şyeri sağlığı, hijyen ve ergonomisi alanlarında bilgilendirme, eğitim ve öğretimin sağlanabilmesi için işbirliği yapılması, nstitüsü

117 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - lkyardım ve acil müdahalelerin düzenlenmesi, nstitüsü

118 şyeri Sağlık Hizmetleri ile lgili Sözleşme ILO SÖZLMS No.161 (7 Haziran 1985) şyeri sağlık örgütlerinin işlevleri : - ş kazalarının ve meslek hastalıklarının çözümlenmesine katkıda bulunulması nstitüsü

119 ş Hijyenistinin örevleri : - şyeri ile ilgili iş hijyeni programını hazırlamak ve yürütmek nstitüsü

120 ş Hijyenistinin örevleri : - Çalışma ortamını incelemek, işyerinde yapılan işi tanımlamak, işlemleri, işlemlerde kullanılan maddeleri, ürünleri ve yan ürünleri tanımak, bu maddelerin olası sağlık risklerini saptamak, nstitüsü

121 ş Hijyenistinin örevleri : - şyerinde çalışan işçinin ve çevre halkının çevresel zararlı etkenlere sunuk kalma derecelerini belirlemek, nstitüsü

122 ş Hijyenistinin örevleri : - ş çevresinin sağlık koşullarını olumsuz etkileyecek nedenlerini saptamak, işçilerin verimi ve toplumu rahatsız eden veya zarar veren sonuçlar arasında ilişki kurmak ve özgün sonuçlar çıkartıp bu ilgililere duyurmak, nstitüsü

123 ş Hijyenistinin örevleri : - tkili kontrol yöntemlerini saptamak, nstitüsü

124 ş Hijyenistinin örevleri : - orunma önlemi olarak gerekiyorsa kural, tüzük, standart ve prosedürleri hazırlamak, nstitüsü

125 ş Hijyenistinin örevleri : - ndüstriyel hijyenle ilgili her konuda bilirkişilik yapmak, nstitüsü

126 ş Hijyenistinin örevleri : - ullanılan maddeler ve işçiler ve halk tarafından kullanılan ürünler hakkında dikkat çekici, etiketler üzerinde kullanılabalicek, özet ön bilgiler hazırlamak, nstitüsü

127 ş Hijyenistinin örevleri : - Mesleksel hastalıkları ve toplumu rahatsız edicileri önlemek için işçiler ve halk için işçiler ve halk için eğitim programları hazırlamak, nstitüsü

128 ş Hijyenistinin örevleri : - şik Sınır Değerler ve standartları sağlık ve verimi devamlı kılmaya yol gösterici olması için geliştirmek veya koymak, nstitüsü

129 ş Hijyenistinin örevleri : - şin sağlığa etkileri, iş sağlığını bozucu etkileri önleme yolları, hava kirliliği, gürültü, rahatsız edici ve ilgili etmenleri önleme yolları konularında daha ileri bilg için araştırmalar yapmak nstitüsü

130 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - şyerinin kazaları önleme konusundaki genel politikasını çizmek, uygulanmasını gözetmek, nstitüsü

131 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - Tüm güvenlik sorunları konusunda yönetime rapor vermek ve önerilerde bulunmak -Yangından -Yeni -işisel -ldeki -Teçhizatın -Her türlü binaların makinalar korunma teçhizatın güvenlik test korunma planlaması edilmesi, ve teçhizatı durumu diğer araçları bakımı teçhizatın veya varolanların alımı ve onarımı değişikliğe uğratılması nstitüsü

132 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - Nezaretçi personele yol göstermek, nstitüsü

133 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - ş kazalarını incelemek, nstitüsü

134 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - ş kazası kayıtları ve istatistikleri tutmak, nstitüsü

135 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - ş güvenliği eğitimlerine nezaret etmek, nstitüsü

136 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - şletmeyi, teçhizatı, yapılan işlemleri ve çalışma yöntemlerini kontrol etmek, nstitüsü

137 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - ğer varsa, güvenlik komitesine, işçi sağlığı ve iş güvenliği kuruluna girmek, nstitüsü

138 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - üvenlik talimatı, güvenlik rehberi ve literatürünü hazırlamak, nstitüsü

139 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - Yarışma, sergileme ve propaganda kampanyaları gibi güvenlik uğraşlarını yönetmek, nstitüsü

140 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - Yangından korunma teçhizatı ve araçlarını kontrol etmek, yangın tatbikatı gibi yangından korunma çalışmalarını yönetmek, nstitüsü

141 ş üvenliği Uzmanının örevleri : - enel olarak, işyerini / fabrikayı güvenlik altında bulundurmak ve güvenlikli olmayan çalışma yöntemlerini ortadan kaldırmak için çaba harcamak nstitüsü

142 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : konularında o işyerinde çalışanlara şçi sağlığı iş güvenliği yol göstermek nstitüsü

143 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : işçi sağlığı iş güvenliği şyerinde, ilişkin önlemleri saptamak ve işverene önermek nstitüsü

144 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : bir ç Yönetmelik hazırlamak şyerinin niteliğine uygun nstitüsü

145 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : Ölüm veya sürekli işgöremezlikle sonuçlanan her iş kazası veya meslek hastalığında ya da yakın bir tehlike durumunda, araştırma-inceleme yapmak ve durumu raporla işverene önermek, nstitüsü

146 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : şyerinde işçi sağlığı iş güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak nstitüsü

147 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : şyerlerinde, işçi sağlığı iş güvenliği sağlanıp, yerleştirilmesi, geliştirilmesi ve ilginin sürmesi için yayın, konferans ve benzer çalışmalar yapmak, nstitüsü

148 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : Bu konuyla işyeri uygulamasının izlenmesi : Yangınla özelliklerine ilgili önlemlerin -- Tesislerin bakım ve onarımlarında şyerinin göreyeterliliğini işçilerin ve ekiplerin çalışmalırını ve gerekli periyodik güvenlik sağlık önlemlerini muayeneizlemek ve önerilerde bulunmak, planlamak ve kontrol kontrollarının yapılıp etmek, yapılmadığını izlemek, nstitüsü

149 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : Sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili yenilikleri izlemek, bu konudaki bilgileri toplamak ve değerlendirmek ve bunlara ilişkin tedbirler alınmasını önermek, nstitüsü

150 şçi Sağlığı ş üvenliği urulu nun örevleri : şyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak - lde O yılki edilen çalışmaları deneyime değerlendirmek, göre bir sonraki yılın çalışma programında yer alacak noktaları saptamak ve işverene önerilerde bulunmak nstitüsü

151 urul Üyelerinin Yükümlülükleri : 1- şçi sağlığı iş güvenliği kurulları, yapacakları öneri ve öğütlerde işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını gözönünde bulundururlar. nstitüsü

152 urul Üyelerinin Yükümlülükleri : 2- urul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki teknik ve çalışma yöntemlerine ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar. nstitüsü

153 urul Üyelerinin Yükümlülükleri : 3- urullar, işçi sağlığı iş güvenliği denetime yetkili memurların kendi işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırırlar ve onlara yardımcı olurlar. nstitüsü

154 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 17. şçi sağlığı hizmetlerinde kurumlararası işbirliği zorunludur. nstitüsü

155 Ç SĞLIĞI ÜVNLĞNN TML LL 18. ş hukuk mevzuatı bir bütünün parçasıdır. nstitüsü

156 şçi Sağlığı ş üvenliği nde Ulusal Mevzuat : Beş temel yasa ve uluslararası kaynaklardan oluşmaktadır : 1. enel Sağlığı oruma Yasası Belediyeler Yasası ş Yasası Sosyal Sigortalar Yasası Çevre Yasası 6. Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri 7. B direktifleri nstitüsü

157 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML enel Sağlığı oruma Yasası Madde 180 : Hastanesi olmayan mahallerde veya şehirler bulunan yerlerdeki iş müesseseleri bir hasta vasıtalarını ihzar ederler. Yüzden beş yüze k müesseseler bir revir mahalli ve beş yüzden yüz kişiye bir yatak hesabile hastane açmay Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütü sıhhî ahvaline bakmak üzere, bir veya mütea murakabesini temine ve hastalarını tedaviye müessesatta veya kaza ihtimali çok işlerde ta mahallerinde yahut civarında bulunur.

158 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML Belediyeler Yasası Madde 15 : Belde halkının sağlık, esenlik ve refahını sağlamak, düzeni bozulmaktan korumak Tüm sınai müessese ve fabrikaların, elektrik, tenvirat ve tesisatının, makina ve motor inbiklerinin, kazan, ocak ve bacalarının gerek ilk önce ve gerek sonradan düzenli fenni muayenelerini yapmak çevresindekilere kötü etkileri yapıp yapmadığını incelemek, zararlarına engel olmak nstitüsü

159 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML ş Yasası Madde 67 : 15 yaşından aşağı çocukların çalıştırılmaları yasaktır. ncak, çocukların sağlık ve gelişmelerine, okul veya mesleki eğitim ve mesleğe yöneltme programlarına davamlarına yahut öğrenimden faydalanma kabiliyetlerine zarar vermeyecek nitelikteki hafif işlerde 13 yaşını doldurmuş çocukların çalıştırılmaları mümkündür. Okula gidenlerin iş saatleri, okul saatlerine engel olmayacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 7,5 saatlik çalışma süresi içinde sayılır. nstitüsü

160 ş Yasası Madde 73 : şçiler de, işçi sağlığı ve iş güvenliği hak uymakla yükümlüdürler. şverenler, işyerlerinde meydana gelecek k sonraki iki gün içinde yazı ile ilgili Bölge zorundadırlar. Her işveren, işyerinde işçilerin sağlığını sağlamak için gerekli olanı yapmak ve b sağlamak ve araçları noksansız bulundur şverenler, makinelerin kullanılmasından d ve bu hususta önceden alınabilecek tedbir

161 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML Sosyal Sigortalar Yasası Madde 15 : şveren, iş kazasına uğrayan sigorta elkonuncaya kadar, sağlık durumunun gerekird yardımlarını yapmakla yükümlüdür. Bu amaçl belgelere dayanan masraflarla yol paraları ur işverene ödenir. Birinci fıkrada belirtilen yükümlerin yerine get savsama ve gecikmeden dolayı, sigortalının teda uzamasına, malul kalmasına veya malullük der sebep olan işveren, urumun bu yüzden uğray zararı ödemekle yükümlüdür. Sosyal Sigortalar urumu nun Diğer Öz Savun + Madde 26 + Madde 41 + Madde Madde Madde 130

162 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML Çevre Yasası Madde 8 : Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklede belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. irlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle, kirlenmenin meydana geldiğ hallerde kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. nstitüsü

163 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML Çıraklık ve Mesleki ğitimi Yasası Madde 18 : 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları işçi sayısının yüzde beşinden az,yüzde onundan fazla olmamak üzere, meslek lisesi öğrencilerine beceri eğitimi yaptırırlar. Öğrenci sayısının tesbitindeki kesirler tama iblağ olunur. Bu anun kapsamına giren illerde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran işletmeler, Çalışma ve Sosyal üvenlik Bölge Müdürlüğüne her yıl ubat ayı içerisinde l Çıraklık ve Mesleki ğitim uruluna bildir nstitüsü

164 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML şletmelerdeki işçi sayısının tesbitinde her yılın Ocak ayı esas alınır. Beceri eğitimi uygulamasına da öğretim yılı başında başlanır. Hangi iş kollarında ve hangi illerde işletmelerin bu eğitim uygulaması kapsamına alınacağı, Bakanlıkça tespit edilir. Meslek lisesi öğrencisine beceri eğitimi yaptıracak işletmeler, ustalık yeterliliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş usta öğreticileri beceri eğitimi için görevlendirirler. nstitüsü

165 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML şçi Sağlığı ş üvenliği Tüzüğü Madde 59 : Meslek Hastalıklarına arşı lınacak enel Tedbirler Madde 59 Meslek hastalıklarının meydana gelmesine sebep olan işlerde çalışanların maruz bulundukları tehlike ve zararlara karşı, bu Tüzüğün diğer maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte, alınacak genel koruyucu tedbirler, aşağıda gösterilmiştir. nstitüsü

166 şçi Sağlığı ş üvenliği nd YSLDN ÖN HÜÜ 1) Meslek hastalığı meydana getirebilen veya mes kayıtlı maddelerle çalışılan işyerlerinde; bu madd ve korunma çareleri hakkında, çalışanlar eğitilecek 2) şyerlerinde, bu maddelerle hastalanma ve zehir ile alınacak tedbirleri gösteren özel afişler uygun y göre kapalı sistemle yapılacak, bu gibi işyerlerinde 3) şyerlerinde kullanılan zehirli ve zararlı maddel işi gören daha az zehirli ve zararlı maddelerle deği 4) Zehirli toz, duman, gaz, buhar, sis veya sıvılarla sağlanacak, atıklar, zararsız hale getirilmeden atmo verilmeyecektir 5) Çok zehirli maddelerin kullanıldığı işyerlerinde bulunduğu bölümler, diğer yerlerden tecrit edilme etkileri azaltılacaktır. 6) Zehirli toz, duman ve buharlı işyerlerinde, işyer

167 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan şyerlerinde ve şlerde lınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 15 : Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı özellikteki çeşitli kimyasal maddelerin işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada çalışanların sağlıklarını bozmayacak olan en çok miktardan fazla olup olmadığı ölçülerek saptanacak ve işyeri havalandırma tesisatı yeterlik bakımından yetkili elemanlarca kontrol edilecektir nstitüsü

168 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML Barut ve Patlayıcı Maddelerle v Malzemesi Tüzüğü Madde 176 : Barut ve patlayıcı madde depolarında, Bayındırlık Bakanlığınca yayınlanan Yıldırımlardan orunma Tesisatı Umumi enni artname ve Talimatnamesi hükümlerine uygun paratoner tesis edilecektir. Bu paratonerler, her sene yağmur ve dolu mevsiminden evvel mutlaka muayene ettirilecek ve bu muayene paratoner veya çubuklarıyla zemin arasında tam bir iletim var olup olmadığı ve iletilerin depo binası çatı ve duvarlarından tamamen tecrit edilmiş bulunup bulunmadığı araştırılacak ve bozukluğu görülürse derhal tamir edilecektir. nstitüsü

169 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML ğır ve Tehlikeli şler Tüzüğü Madde 2 : 16 yaşını doldurmamış çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalışıtırılması yasaktır. u kadar ki, ihtisas ve meslek öğrenimi veren okulları bitirip o konudaki işi meslek edinmiş kadınlarla 16 yaşını doldurmuş çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilir. nstitüsü

170 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML ebe ve mzikli adınların Çalıştırılma artlarıyla mzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Tüzük Madde 3 : adın işçilerin, doğumdan önce 6, doğumdan sonra 6 hafta olmak üzere 12 haftalık süre içinde çalıştırılmaları yasaktır. Bu süreler, işçinin durumuna ve işin özelliğine göre doğumdanm önce ve sonra hekim raporuna dayanılarak arttırılabilir. steği halinde, kadın işçiye, doğumdan sonra 6 haftadan sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilir. Bu süre, ücretli izin hakkının hesabında nazara alınmaz. nstitüsü

171 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML Hava alitesinin orunması Yönetmeliği Madde 2 : Bu yönetmeliğin amacı, her türlü sonucu atmosfere yayılan is, duman, toz, ga Halindeki emisyonları kontrol altına almak çevresini hava alıcı ortamındaki kirlenmele tehlikelerden korumak; hava kirlenmeleri s ortaya çıkan umuma ve komşuluk münaseb zararlar veren olumsuz etkilerini gidermek ortaya çıkmamasını sağlamaktır.

172 şçi Sağlığı ş üvenliği nde YSLDN ÖN HÜÜML Hava alitesinin orunması Yönetmeliği Madde 4 : Bu yönetmelik işçi sağlığı iş güvenliği tüzükleri kapsamına giren iş atmosferlerinde uygulanmaz. Madde 56 : amu sağlığı ve düzeni, ç yaşayanlar üzerinde yaratılabilecek cidd önlemek üzere emisyon ve hava kalitesi d belirlenmesi

173 şçi Sağlığı ş ü YSL ÖN HÜ Hava alitesinin o Madde 57 : Hava alit 1) zne tabi tesisleri işletenler, tesisin ) Tesisten o B) misyon kontrolünün orta C)maçlarına göre kullanıldığı halde çevre yol açan ürünleri denetlemek üzere yeterli sayıd a)hava kalitesi denetleme görevlisi aşağıd sorum b)şletmeden çıkan atık maddelerin uygun ku üzere çevre ile uyum içerisinde olan prosesleri c)yeniden değerlendirme ve kullanım prosesle olan ürünlerin tanıtılması ve g d)çevre ile uyum içindeki ürün ve pr e)tesisi muntazam aralıklarla kontrol ederek

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını '* İki ayda

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK GÜVENLİK

ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK GÜVENLİK BİLİM DİZİSİ: 2 ÇALIŞMA YAŞAMINDA SAĞLIK GÜVENLİK Prof.Dr. A.Gürhan FİŞEK FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BİLİM ve EYLEM MERKEZİ VAKFI YAYINLARI Yayın No: 3.2 FİŞEK ENSTİTÜSÜ ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BİLİM ve

Detaylı

BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ

BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ Günümüzde iş kazalarının sebep olduğu maddi ve manevi sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kavramı zaman içinde hayatımızda

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ İSG VE YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞMASI Bitirme Projesi Merve TANRIVERDİ 131101535 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Prof. Dr.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İş sağlığı ve güvenliği konusu sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplumun genelini doğrudan ilgilendiren ve bu nedenle ulusal düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir. Çünkü herşeyden önce

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK AKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Soru Sayısı: 100

Detaylı

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ

OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İNCELENMESİ Bitirme Projesi Cem Alper YILMAZ 131101200 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç. Dr.

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR BİRİNCİ BÖLÜM ULUSAL KURULUŞLAR 1.1 GİRİŞ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE SÖZLEŞME VE STANDARTLAR Ülkemizde İSG konusundaki faaliyetler yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülmemektedir.

Detaylı

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPI İŞLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Mehmet ECE 131101192 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Doç.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı