FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU"

Transkript

1 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Ahmet Çağrı YAVUZER Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ Bahar Dönemi 2012 TRABZON

2 T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU Ahmet Çağrı YAVUZER Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ Bahar Dönemi 2012 TRABZON

3 LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU Ahmet Çağrı YAVUZER tarafından Prof. Dr. İ. Hakkı ALTAŞ yönetiminde hazırlanan Fotovoltaik ve Rüzgâr Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Simülasyonu başlıklı lisans bitirme projesi tarafımızdan incelenmiş, kapsamı ve niteliği açısından bir Lisans Bitirme Projesi olarak kabul edilmiştir. Danışman : Unvanı Adı ve SOYADI Jüri Üyesi 1 : Unvanı Adı ve SOYADI Jüri Üyesi 2 : Unvanı Adı ve SOYADI Bölüm Başkanı : Unvanı Adı ve SOYADI

4 ÖNSÖZ Günümüz dünyasında hızla artan nüfusa karşın kaynakların sınırlı olması, yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarının pahalı ve çevreye zararlı olmasından dolayı özellikle son zamanlarda yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artmıştır. Yapmış olduğum projede yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak elektrik enerjisi ihtiyacının nasıl karşılanabileceğini araştırmak istedim. Öncelikle hayatım boyunca hiçbir konuda maddi manevi desteğini benden esirgemeyen aileme, bitirme projesi danışmanlığımı üstlenip, her konuda bilgi ve birikimini sunmaktan kaçınmayan değerli hocam ve bölüm başkanımız Prof. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ a, kıymetli dostum Yahya DANAYİYEN e, sevgili jüri üyesi hocalarıma ve eğitim hayatım boyunca emeği geçmiş bütün hocalarıma teşekkürü bir borç bilirim. Ahmet Çağrı YAVUZER TRABZON, 2012 III

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No LİSANS BİTİRME PROJESİ ONAY FORMU...III ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII ÖZET...IX SEMBOLLER VE KISALTMALAR...XI 1. GİRİŞ SİSTEMDE KULLANILAN ELEMANLAR SİSTEMİN BLOK ŞEMA OLARAK GÖSTERİMİ GÜNEŞ PANELLERİ Rüzgar Enerjisi Rüzgar Türbinlerinde Kullanılan Asenkron Generatörler PV Sistemde Batarya DC/ DC ve AC/ DC KONVERTÖRLER MATLAB SİMULİNK FOTOVOLTAİK VE RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN SİMÜLASYONU SONUÇLAR YORUMLAR VE DEĞERLENDİRMELER...21 KAYNAKLAR...22 EKLER...23 ÖZGEÇMİŞ...24 IV

6 ÖZET Projede birden fazla yenilenebilir enerji kaynağının birlikte kullanımı ile yüklerin beslenmesi amaçlanmıştır. Böylece sadece bir enerji kaynağına bağımlı kalınmayıp gerekli durumlarda birden fazla kaynakla elektrik enerji üretiminin nasıl olacağı üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Tasarlanan bu sistem gerek maddi açıdan büyük yük getirmesi, gerekse pratikte uygulamanın gerektirdiği şartlar bakımından simülasyon yapılarak gerçeklenmiştir. Kullanmış olduğum simülasyon programı gerçeğe birebir uygunluk göstermesi konusunda ilgili bilim çevrelerince kabul edilmiş olan Matlab Simulink dir. Sistemde kaynak olarak bir güneş paneli ve rüzgâr türbini kullanılmıştır. Buradan elde edilen gerilim invertör ve konvertörler yardımıyla ayarlandıktan sonra bir bara üzerinden yüklere dağıtılmış ve yükler beslenmiştir. Üç tip yük belirlenmiştir; birincisi endüktif bir doğrusal yük, ikincisi bir motor ve üçüncüsü de doğrusal olmayan bir yüktür. Kurduğumuz simülasyon sisteminde bu yüklerin verilen gerilim ile göstermiş oldukları davranışlarda incelenmiştir. Tasarlamış olduğumuz bu sistemden üretilen elektrik enerjisi ile bir evin veya bir sanayi kuruluşunun enerji ihtiyacı giderilebileceği gibi ulaşım araçlarının elektrikle kullanılması üzerine yapılan araştırmaları da göz önüne alarak gelecekte bu araçların şarj edilmesi gibi birçok alanda kullanılabilir. V

7 SEMBOLLER VE KISALTMALAR DC AC V k M T ms s W A : Doğru Akım : Alternatif Akım : Volt : Kilo : Mega : Tera : Milisaniye : Saniye : Watt : Amper VI

8 1.GİRİŞ Bugüne kadar olan çalışmalarda yenilenebilir enerji kaynakları olarak; rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, biyolojik yakıt enerjisi, jeotermik enerji, su gücü, deniz dalgalarının gücü, hidrojen enerjisi gibi devamlı olarak yenilenen ve doğal süreçlerde oluşan enerji kaynakları üzerinde çalışılmıştır. Bununla birlikte yapılan uzun çalışmalar sonucunda rüzgâr enerjisi ve güneş enerjisinden doğrudan elektrik enerjisi elde etmenin diğerler yöntemlere göre daha kolay ve kullanışlı olduğu anlaşılmıştır [1]. Aslında ihtiyaç duyulan enerji gereksinimi kömür ve nükleer enerjiden de çok uzun bir süre sağlanabilecek düzeydedir [2]. Buna karşın kömür ve nükleer enerji doğaya çok büyük zararlar vermektedir. Kömürün çıkartılması esnasında madencilik işlemleri gibi masraflı işlemler gerektiği gibi yanması esnasında da doğaya karbon dioksit ve sülfür dioksit gazı gibi zararlı gazlar yaymaktadır. Nükleer enerji kullanımında ise ana sorun nükleer artıkların ortadan kaldırılmasıdır [2]. Nükleer artıkların toprağa karışma süresi çok uzun olup, etkilerini çok uzun yıllar göstermektedir. Teknolojik gelişmelere önem veren ülkelerde özellikle rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üretimi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır ancak stratejik ve politik olarak nükleer enerji dünya enerji piyasasında önemli yer tutmaktadır ve tutmaya da devam edecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından FV güneş pilleri, güneş enerjisini doğrudan ve pratik bir biçimde elektrik enerjisine çevirebildikleri için alternatif bir kaynak olarak öne çıkmakta ve gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu yüzden bu konu üzerine araştırmalar çok hızlı bir biçimde devam etmekte, her gün yeni projeler ortaya konmakta ve uygulanmaktadır. Rüzgâr enerjisinin kullanımına bakıldığında ise yüzyıllardır yel değirmenlerinin milini döndürmede, su pompalama sistemlerinde, yelkenli gemilerin yüzdürülmesinde kullanıldığı görülür. Günümüzde elektrik enerjisi üretiminde de kullanılmaya başlamıştır ancak elektrik üretiminde ki kararsız yapısından dolayı bugüne kadar kullanılan enerji

9 üretim sistemlerine ek bir kaynak olarak bütünleştirilir. Bu sebepten dolayı yapmış olduğum projede güneş paneline paralel bağlı rüzgâr türbini kullanılmıştır. Ayrıca güneşten daha iyi faydalanabileceğimiz yaz aylarında güneş panelinin daha yüksek verimde çalışacağını, güneşin az rüzgârın daha çok olacağı kış aylarında rüzgâr türbininin veriminin daha çok olacağını da düşünerek; rüzgâr türbini ve güneş panelinin birlikte kullanımının daha akılcı olduğunu anlayabiliriz. 2

10 2. SİSTEMDE KULLANILAN ELEMANLAR 2.1. Sistemin Blok Şema Olarak Gösterimi Şekil 1. Sistemin blok şeması Şekil 1 de tasarlanan sistemin blok şeması gösterilmiştir.

11 2.2. Güneş Panelleri Özellikle son dönemde çevre kirliliğinin artması ve enerji kaynaklarının kısıtlı olmasına karşın elektrik enerjisine talebin hızla artmasından dolayı yenilenebilir enerji üzerine yapılan araştırmalar ve bu araştırmalara verilen destekler özellikle teknolojiye önem veren ülkelerde artmıştır. Yapılan araştırmalardan sonra anlaşıldığı üzere 2025 yılında dünyada kullanılan elektrik enerjisinin %10-15 i yenilenebilir enerji kaynakları tarafından karşılanacaktır. Güneş paneli kullanarak doğrudan elektrik enerjisi üretmek diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre hem daha kolay hem de daha pratiktir FV Güneş Pilinin Yapısı Fotovoltaj (FV) güneş pilleri fotonlardan algıladıkları enerjiden eşit miktarda pozitif ve negatif yükler meydana getirerek, güneş enerjisini doğrudan kullanmak suretiyle elektrik enerjisi elde edebilen aygıtlardır [3]. Öncelikle fotovoltaj ve fotoakım meydana getirmek için pozitif ve negatif yükler ayrıştırılırlar. Fotovoltaj güneş pillerinde en fazla kullanılan Silikon, Bakır-Kadmiyum Sülfat ve Galyum-Arsenit gibi yarı iletkenlerle pozitif(delik) ve negatif(elektron) yükler ayrıştırılır. elektronlar delikler P N Dış bağlantı (I) Karanlık kablosu (V) I L I L (normal akış) I L Şekil 2. P-N birleşimli bir diyodun simetrik özellikleri ve karanlık ışık altındaki akım gerilim karakteristikleri 4

12 Şekil2 de basitçe gösterildiği gibi elektronların N katmanın çıkıp, dış devre üzerinden p katmanına geri dönüp deliklerde birleşmesi, pozitif-negatif birleşimli bir diyodun çalışmasına benzer. Pozitif (p tipi) ve negatif (n tipi) iki yalıtkan malzemenin birleştirilmesiyle bir yarı iletken diyod oluşturulmuş olur. Bu tip P-N diyodda saf silikon malzemeye 1: oranında boron eklenmesiyle P tipi, saf silikona Fosfor eklenmesiyle N tipi malzeme edilebilir. Bu işlemlerden sonra N tipi malzemede elektronlar, P tipi malzemede delikler meydana gelir. Başlangıçta doğal yükleriyle var olan P ve N tipi malzemelerin elektron ve proton sayılarının aynı olması; delik ve elektron sayılarınında eşit olması anlamına gelmektedir. P ve N tipi malzemenin birleştirilme işleminden sonra N tipi malzemede elektronlar P tipi malzemedeki boşluklara akış gösterirken P tipi malzemede ki deliklerde N tipi malzemedeki elektronlara doğru akar. Bu olay dengesizliğe neden olur ve malzeme kararlı hale gelebilmek için N tipi malzemenin son halkasında bulunan elektronlarda azalma görülürken, P tipi malzeme artış gözlenir. Bu olay P tipi malzemeyi negatif yüklü iyon, N tipi malzemeyi pozitif yüklü iyon haline getirir. Sonuç olarak sınır potansiyeli adı verilen ufak bir gerilim (silisyum malzemede 0,6 Volt) dirsek bölgesinde var olarak elektron akışını keser. Sınır potansiyeli olayından dolayı elektron ve boşluklar dirsek bölgesinden uzaklaşırlar. N tipi malzemede elektronların çok olmasına karşın elektron miktarına göre az miktarda boşlukta bulunur, bu boşluklara azınlık taşıyıcı, elektronlara ise çoğunluk taşıyıcı denir. Aynı şekilde P tipi malzemede oran olarak yüksek miktarda boşluk bulunmasına karşın az miktarda elektronda vardır, bu elektronlara azınlık taşıyıcı boşluklara ise çoğunluk taşıyıcı ismi verilir. Çoğunluk taşıyıcılar sıcaklık ya da ışıktan etkilenmezken azınlık taşıyıcı sayısı bu etkenlere doğru orantılıdır. Güneş pilinde elektriğe dönüşecek gücün asıl belirleyici ve elzem olan parçası işte bu azınlık taşıyıcılardır. Güneş enerjisinden elektrik elde etmek için arzulanan durum, azınlık taşıyıcılarının dirsek etrafında bulunmasıdır. Gün ışığının olmadığı bir ortamda sıcaklığında etkisiyle elektronlar ve boşluklar P-N ekleminin bütün bölgelerine yayılırlar bu istenmeyen bir durumdur. Ayrıca P tipi malzemede çoğunluk taşıyıcıları durumunda bulunan elektronlar, geçiş bölgesine yaklaşarak gelen elektronları geri çevirir ve ışık alma durumunda oluşturulan elektronların akış yönünün tersine bir akış gerçekleşmesine sebep olur. Gün ışığının bulunmadığı bir ortamda bu sebepten dolayı çoğunluk taşıyıcılarının ve azınlık 5

13 taşıyıcıların oluşturmuş olduğu akım eşit ve zıt yönlü olduğundan birbirlerini nötrlerler ve bu yüzden gerilim elde edilmesi mümkün değildir. FV pilin üzerine ışık geldiğinde elektron akışı başlar ve pilin son elektron halkasında bir elektron oluşur. Bu şekilde oluşmuş olan elektron ısı enerjisi harcayarak yükselir. En dıştaki elektron halkasındaki bir elektron ile delik enerjisinden daha büyük bir enerjiye sahip bir foton çarpışırsa foton elektron tarafından yutulur ve iletimin yapıldığı banda geçer. Bu olaydan sonra N veya P tipi madde de elektron hızlanarak foton yutulur ve yeni elektron boşluk çiftleri elde edilmiş olur. Bunun aksine bir foton dirsek bölgesinde bulunan bir valans elektronuyla çarpışırsa burada oluşacak manyetik alan boşluk ve elektronları ayrılamaya zorlayarak bu doğal döngünün devam etmesine elektron boşluk çiftini zorlar ve bir akım meydana gelir. Sanılanın aksine en kapalı havalarda bile trilyonlarca foton güneş piline düşer ve elektron boşluk çiftleri çok yüksek sayıda güneş pilinde oluşur. Ancak bu çiftlerin birçoğu başlangıçta kristali ısıtmaktan başka bir işe yaramasa da kısa bir sürede dirsek bölgesindeki elektron boşluk çiftleri birbirlerinden ayrılarak pilin bağlantı uçlarına doğru yönelim yaparlar. Bu durumda pilin bağlantı bölgeleri üzerinden bir akımölçer ile akım değeri görülebilir. Ampermetre bağlantı uçlarını kısa devre ederek akımın akmasını sağlar zaten güneş pilinin uçlarına bir yük bağlanmaması ya da kısa devre edilmemesi durumunda pilden akım akması imkânsızdır. Gerilim elde etmek için ise çok küçük bir yük olmamak kaydıyla bağladığımız yükün üzerinden geçen akımı kullanırız. Yükün değeri küçüldükçe akım değeri büyür gerilim küçülür. Sadece bir ampermetre bağladığımız da teorik olarak P-N eklemleri arasını kısa devre etmiş oluruz ki buda akımı maksimum gerilimi sıfır yapmış olmamız anlamına gelir Güneş Pilinin Temel Karakteristiği Güneş pillerinin gerilim akım karakteristiklerini incelemek için P-N eklemleri arasına bağlanan yüke karşı gösterdiği akım gerilim davranışı incelenmelidir. Sistemimizin stabil olduğunu, gün içinde yaşanan değişimlerin çok küçük olduğunu düşünerek, şekil 3 de ki devrede bulunan ayarlı dirençteki değerleri kısa devreden açık devreye kadar değiştirerek şekil 3 de ki karakteristiği elde edebiliriz. 6

14 FV PANEL V A Ayarlanabilen yük Şekil 3. Güneş panelinin ayarlanabilir bir yüke bağlanması Güneş panelini tasarlarken ihtiyacımız olan akımı üretebilmek için gerekli miktarda pili paralel (Np), voltaj içinse seri (Ns) bağlarız. AKIM I kd V a GERİLİM Şekil 4. Güneş panelinin yükle Akım-Gerilim karakteristiğine ait değişim Şekil 4 den anlaşılacağı üzere akım veya gerilimden herhangi biri sıfır olduğunda panelin gücü de sıfırdır. 7

15 2.3. Rüzgâr Enerjisi Rüzgârın Oluşumu Rüzgâr basitçe hareket halindeki hava olarak tanımlanabilir. Rüzgârın oluşma sebebi güneşin yeryüzü kabuğuna yaptığı ışımanın her bölgede aynı olmamasıdır. Ayrıca dünyanın yüzeyi çok farklı tipte kara ve sulardan oluşturmuştur, bu yüzden güneş ışınının emilimi her yerde aynı düzeyde meydana gelmemektedir. Oluşan bu sıcaklık farkından dolayı sıcak bölgelerde hava ısınıp hacmi artarken, soğuk bölgelerde ise havanın hacmi azalır. Sonuç olarak sıcak bölgelerde hava basıncı düşük olmasına karşın soğuk bölgelerde hava basıncı yüksektir. Hava yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder ve rüzgârlar oluşur Rüzgâr Enerjisi Rüzgâr enerjisinden elektrik elde etme fikri ve uygulamaları yenilenebilir enerji kaynakları içinde en eski olanlardandır. Yirminci yüzyılın başından 1910 yılına kadar 5kW ile 25 KW güçleri arasında elektrik enerjisi üretebilen sistemler kurulmuştur de başlayan dünya enerji darboğazından sonra önemini önemli ölçüde arttırmış ve bu alanda yapılan araştırmalar ve yatırımlar önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar sonucunda kurulan gelişmiş sistemlerle; enerjinin birim fiyatının düşürülmesinin yanı sıra, klasik enerji üretiminin de etkisiyle bozulmaya başlayan doğal dengelerin geri dönülemez noktaya ulaşmadan kurtarılabilmesi mümkün olabilir. Türkiye de hali hazırda rüzgâr enerjisinden elektrik elde edilebilen sistemler bulunmamasına karşın dünyada bu sistemler uzun yıllardır kullanılmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Danimarka, Almanya, Hindistan ve Çin Halk Cumhuriyeti bu ülkelerin başını çekmektedir. Bu ülkeler bağlantılı güç olarak 300MW, toplam üretim olarak 4250GWh enerji üretmektedirler. Yapılan tahminlere göre 2020 yılında bu üretimin 900 TWh/ yıl olacağı öngörülmektedir [4]. Türkiye de yapılan 8

16 araştırmalar ise genel olarak ülkemizde rüzgâr enerjisi üretiminin potansiyeli üzerinedir. Ülkemizde yerden 50 metre yukarıda ve 7,5 m/s ve üzeri rüzgâr hızlarının bulunduğu bölgelerde kilometre başına 5MW gücünde rüzgâr santrali kurulabileceği bilgisi araştırmalar sonucunda elde edilmiştir. Bu bilimsel verilerden yola çıkarak Türkiye nin rüzgâr enerji potansiyeli 48000MW olarak belirlenmiştir. Yüzölçümü oranlarına bakıldığında bunun ülkemiz topraklarının %1.30 una denk geldiği anlaşılmaktadır [5]. World Energy nin yapmış olduğu araştırmaya göre; 5.1 m/s ve daha yüksek hızlarda rüzgar hızı bulunan alanların çeşitli sebeplerden dolayı %4 ün altında kullanımı olacağı kabul edilerek, dünyanın rüzgar enerjisinin üretim potansiyeli TWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Dünya üzerinde bu değerin kıtalara göre dağılımı şekil 5 de gösterilmiştir [5] Dünyanın Teknik Rüzgar Potansiyel Dağılımı Kuzey Amerika Doğu Avrupa ve Rusya Afrika Güney Amerika Batı Avrupa Asya (Rusya Hariç) Okyanusya Şekil 5. Dünya rüzgâr enerjisinin teknik potansiyel bazında ülkelere dağılımı 9

17 Rüzgâr Enerjisinin Tarihsel Süreci Ve Önemi Rüzgâr enerjisinin tarihi ile ilgili yapılan araştırmalarda en eski yel değirmeninin bundan 3000 yıl önce İskenderiye de yapıldığı tahmin edilmektedir. Birinci dünya savaşının bitmesinden sonra ise ucuzlayan petrol fiyatlarından dolayı rüzgâr enerjisiyle elektrik üretimi bir kenara bırakılmıştır. Ancak 2. Dünya savaşına gelinirken ortaya çıkan enerji yetersizliği nedeniyle 50 kw güçlü ve 17,5 pervane yarıçapına sahip smidth rüzgâr santrali ve 200 kw güçlü gedser rüzgar türbini bu dönemde yapılan yatırımlara örnek teşkil edebilir [6] de meydana gelen enerji krizinden sonraki süreçte 1980lere gelindiğinde fiyatların tekrar düşmesine rağmen kriz döneminden kalma güvensizlik sürmüş ve enerji çeşitliliğini arttırmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yatırımlar ve araştırmalar artmıştır. 1990lara gelindiğinde ise çevre bilincinin de ortaya çıkması ile temiz enerji kavramı ortaya çıkmış, bu dönemde yapılan çevre ile ilgili araştırmalarda klasik enerji üretme yöntemlerinin bölgesel ve evrensel zararları ortaya konmuştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, gerek dışarıya bağımlılığın azaltması gerek cari açığın düşürülmesi gerekse klasik enerji üretme yöntemlerinin çevreye vermiş olduğu zararların anlaşılmasından dolayı hem maddi hem stratejik hem de politik olarak ülkemiz açısından büyük önem teşkil etmektedir Rüzgâr Türbinlerinde Kullanılan Asenkron Generatörler Ani rüzgâr artışlarında oluşan tork titreşimlerini azaltma konusunda avantajlı olduğundan rüzgâr türbinlerinde asenkron jeneratörler tercih edilir. Ayrıca dayanıklılık, büyük boyutlarda üretilebilme ve ucuz oluşu asenkron jeneratörlerin avantalarındandır. En büyük dezavantajı ise stator kısmının reaktif mıknatıslanma akımına bağımlı olmasıdır. Rotoru sincap kafesli ve sincap bilezikli olmak üzere iki tip asenkron jeneratör mevcuttur [6]. 10

18 Sincap Kafesli Asenkron Generatör Sabit hızlı ve değişken hızlı rüzgâr türbinlerinde kullanılabilmesi en büyük avantajlarındandır. Bu tip motorlarda rotor olukları mile eğimli olarak açılarak, manyetik sesler azaltılır ve kalkınma momentinde artış elde edilir. Şekil 6. Rüzgâr türbinine akuple edilmiş ASG bağlantısı 11

19 Şekil 6 de görüldüğü gibi kurmuş olduğum sistemde fırçasız, dayanıklı ve ekonomik olmasından dolayı ASG tercih edildi. Ancak sıcaklık ve frekansla generatör parametrelerinin değişmesi sistemin kontrolünü karmaşık hale getirebilir. Moment hız eğrisinin lineer olmasından dolayı rüzgar gücündeki dalgalanmalar doğrudan şebekede görülür. Şebekeye bağlantı sırasında nominal akımdan 7-8 kat fazla akım akmasından dolayı rüzgar türbinin şebekeye bağlanması çok kritiktir [7] PV Sistemde Batarya PV sistemlerde bataryalar; gün ışığının olmadığı zamanlarda enerji kullanımında ya da modüllerin yük ihtiyacını karşılayamadığı durumlar için enerji depolar. Batarya hücrelerinin kapasiteleri amper saat cinsinden belirtilir. Bu kapasiteler sabit bir deşarj oranı ve elektrolit sıcaklığı altında tam şarjlı yük altında belirli bir gerilime kadar çekilebilen yükün miktarıdır DC/ DC Konvertör Çeşitli sistemlerde farklı DC seviyelerine ihtiyaç vardır. Gerek duyulan bölgelerde DC gerilim elde etmek için kullanılan yöntemlerden biri de DC/DC konvertör kullanmaktır. DC/DC konvertörler gerilim seviyesini değiştiren anahtarlama mantığıyla çalışan elektronik devrelerdir. Pasif bir süzgecin çıkış geriliminin ayarlanması bu devrenin çalışma prensibidir [8]. Bu konvertörlerin çeşitli biçimleri mevcuttur. Bunlar gerilim azaltıcı (buck konvertörler), gerilim arttırıcı (boost konvertörler) ve gerilimi azaltıp arttırabilen (buck boost konvertör) konvertörlerdir. 12

20 Şekil 7. Sistemde kullanılan DC/ DC konvertör Şekil 7 da gösterilen DC/ DC konvertör ile sistemde kullandığımız güneş panelinden gelen gerilim ile rüzgâr türbininden gelen istenilen düzeye getirilmektedir AC/ DC Konvertör Doğrultucular çıkışlarındaki alternatif akımı doğru akıma çeviren elektronik devrelerdir. Buna karşın elde edilen sinyal doğru akım olmayıp içerisinde alternatif bileşenler bulundurur. Bu durumu engellemek için çıkışta süzgeç devreleri kullanılır. Şekil 7 de gösterildiği gibi tasarlanan sistemde dört diyodlu tam dalga doğrultucu kullanarak sistem içinde rüzgâr türbininden gelen alternatif bileşen doğrultuldu. 13

21 Şekil 7. Dört diyotlu tam dalga doğrultucu 2.8. Transformatörler Bir sistemden bir sisteme enerjiyi elektrik alan ile iletip, sistemleri birbirlerine elektromanyetik indüksiyonla bağlayan elemanlara transformatör denir. Transformatörler gerilim ve akım değerlerini düşürüp yükseltmemizi sağlarlar. Transformatörler en temel anlatımıyla birbirlerine yakın konulan iki sargıdan ibarettir. Sargılardan birine akım verilmesiyle sargı etrafında elektromanyetik alan oluşturarak diğer sargının da endüklenmesini sağlar ve böylece diğer sarımda da gerilim oluşur. Sistemde yükleri beslemeden önce gerilim ayarlaması yapılmak üzere kullanılan transformatör şekil 8 de gösterilmiştir. 14

22 Şekil 8. Sistemde kullanmış olduğumuz transformatör 15

23 3. FOTOVOLTAİK VE RÜZGÂR ENERJİ SİSTEMLERİNİN SİMÜLASYONU 3.1. Simülasyonun Oluşturulması Kullandığımız PV sistemde üretmiş olduğumuz elektrik enerjisinin, değişen hava koşulları, sistemin zamanla ısınması gibi karşılaşabileceği olumsuzluklardan dolayı sabit olamayacağı anlaşılmaktadır. Bu yüzden öncelikle güneş sisteminden elde edilen enerjinin bir regülatör yardımıyla doğrultulması gereklidir. Doğrultulan bu gerilimin bir kısmı eğer mümkünse güneş sisteminin verdiği gücün, yükün ihtiyacını karşılamadığı durumlarda ya da gece enerji ihtiyacını karşılamak üzere bir batarya ile depolanmalıdır. Regülatörden alınan çıkış gerilimi DC/ DC konvertör ile istenilen düzeye çekilmiştir. Böylece gerilimi yükün ve sistemin ihtiyacına göre ayrıca rüzgâr sisteminden gelecek enerjiye göre de ayarlama imkânımız bulunmuş olmuştur. Sistemin buraya kadar olan kısmı şekil 9 da gösterilmiştir. Şekil 9. PV sistemin regülasyonunun ve şarj sisteminin simülasyonu

24 Tıpkı PV sistemde olduğu gibi rüzgâr sisteminden de elde edilen gerilim düzensizdir. Buna rüzgârın sürekli aynı hızda esmemesi en büyük etken olarak gösterilebilir. Rüzgar sisteminde oluşturulan AC gerilim bir AC/ DC konvertör ile DC gerilime çevrilir. Daha sonra yükün ihtiyaçlarına veya güneş sisteminden gelen gerilime göre gerilimi düşürmek veya yükseltmek amacıyla DC/ DC konvertör kullanılır. Şekil 10 da rüzgâr santralinin doğrultma ve doğrultulan gerilimi ayarlama simülasyonu gösterilmektedir. Ayrıca DC olarak işaretleri toplamak ve iletim yapmak daha avantajlı olduğundan her iki sistemde DC işaret şekline dönüştürülmüştür. Şekil 10. Rüzgâr sistemi ve iletim Oluşturulan DC işaretler bir bara yardımıyla toplanıp alternatif akıma dönüştürülmek üzere DC/ AC invertöre verilir. İnvertörden alınan alternatif gerilim transformatör ile ayarlandıktan sonra bir bara üzerinden yüklere verilir. İletim sistemi şekil 11 de gösterilmiştir. 17

25 Şekil 11. İletim sistemi Son olarak yüklere iletim kısmı yapılmıştır. Önceki bloklarda AC ye çevrilen ve büyüklüğü ayarlanan işaret yükler üzerinde paylaştırılmıştır. Yük olarak bir adet lineer yük, bir adet nonlineer yük (ark fırını) ve bir adette asenkron motor seçilmiştir. Tüm sistemin simülasyonu ek de verilmiştir. 18

26 3.2. MATLAB SİMULİNK MATLAB, sayısal hesaplamalar yapmak için kullanılan, mühendislik ve her türlü bilimsel çalışma alanı için kullanılabilecek bir benzetim ara yüz programıdır. Endüstride ve özellikle akademik çalışmalarda sistemlerin modellenmesi ve benzetiminde kullanılan dünya genelinde kabul gören bir yazılımdır. İngilizce Matrix laboratory kelimelerinin kısaltılarak birleşiminden ismini almıştır. Değişkenlerin önceden tanımlanmasına gerek olmaması, komut koşturmaya hazır olduğunda çıkan imleçle önceden koşturulabileceğinin anlaşılabilmesi gibi kolaylıkları da bu programın tercih edilme sebeplerindendir. Matlab programına ait yüzlerce kütüphanenin yanı sıra gün geçtikçe yeni kütüphaneler de eklenerek program güncelliğini korumaktadır. Simulink grafik tasarımı, benzetim ve dinamik sistemlerin analizini yapmaya imkân veren MATLAB programının uzantısıdır. Analog, dijital veya her iki işaret türünün de bulunduğu lineer veya nonlineer sistemleri destekler. Kullanımının kolay olması, tasarlanan projelerin pratiğe dökülmeden önce doğruluğunun denenmesi, üzerinde yapılacak deneysel sonuçlara destek vermesi gibi sebeplerden dolayı tüm dünyada kabul gören bir programdır. 19

27 4. SONUÇLAR Nonlineer yüke bağladığımız ölçü aleti ile yapılan ölçümlerde şekil 12 deki işaret gözlenmiştir. Ek 1 de tasarlanıp kurulan tüm sistemi görmek mümkündür. Şekil 12. Nonlineer yük üzerindeki çıkış işareti Çıkış işaretinden anlaşılacağı üzere kurmuş olduğumuz sistemle nonlineer bir yük besleyebilir ve kararlı bir çıkış gözlemleyebiliriz. Ayrıca doğrusal yük ve motorda beslenebilir.

28 5. YORUMLAR VE DEĞERLENDİRME Bu çalışmada birden fazla yenilenebilir enerji kaynağının kullanımıyla yani melez bir sistemle nasıl enerji elde edilip, yüklerin nasıl beslenebileceği incelenmiştir. Yaşadığımız çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda gelecekte bu tip sistemlerin kullanımının artacağı ve bu tarz sistemlerin klasik enerji üretim yöntemlerine alternatif olabileceği söylenebilir. Bu tez hazırlanırken yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olunmasının yanı sıra, bu tarz sistemlerin gerçeklenmesi hakkında da önemli bilgiler elde edilmiş olundu.

29 KAYNAKLAR [1] J.W. Twidell and A.D. Weir, Renewable Energy Resources, E.& F.N. Spon Ltd., London, New York, [2] G.L. Johnson, Wind Energy Systems, Prentice Hall, [3] Z. M. Salameh and W.A.Lynch, "Multi-Stage Dual Priority Regulator for Photovoltaic Systems", IEEE Trans. on Energy Conversion, Vol. EC-4, No. 3, September 1989, pp [4] (2012) EİE web sitesi Güneş Enerjisi ve Teknolojileri bağlantı: [5] Avrupa Rüzgâr Enerjisi Birliği - Türkiye Şubesi Bülteni, EİE Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu 7. km Ankara, Sayı: 1, Şubat [6] Ackermann, T., Söder, L., Wind Energy Technology and Surrent Status: a Review Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 4, pp , [7] Y.T.Ü Rüzgâr ve Güneş Enerjili Güç Sistemleri ders notu [8] Pablo C., Gabriel G., Adolfo H., fuzzy gaın schedulıng control of switchmode dc/ dc converters, IEEE ISIE, /99, 1999

30 EKLER Ek 1. Fotovoltaik ve rüzgâr enerji sistemlerinin modellenmesi ve simülasyonu

31 ÖZGEÇMİŞ Adı ve soyadı : Ahmet Çağrı YAVUZER Doğum Tarihi ve yeri : 28 Mart 1987 AVANOS İlköğretim Lise Üniversite : Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu : Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi : Karadeniz Teknik Üniversitesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

32 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü STANDARTLAR VE KISITLAR FORMU Tasarım Projesinin hazırlanmasında Standart ve Kısıtlarla ilgili olarak, aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Projenizin tasarım boyutu nedir? Açıklayınız. Simülasyon ortamında gerçeklenmiştir Projenizde bir mühendislik problemini kendiniz formüle edip, çözdünüz mü? Projede klasik enerji üretim yöntemlerine bir alternatif oluşturulmak istenmiştir. 2. Önceki derslerde edindiğiniz hangi bilgi ve becerileri kullandınız? Konvertörler, invertörler, motorlar, transformatörler gibi elemanların kullanımı 3. Kullandığınız veya dikkate aldığınız mühendislik standartları nelerdir? MATLAB Simulink ortamında tasarlanıp bu programdaki standartlar uygulanmıştır. 4. Kullandığınız veya dikkate aldığınız gerçekçi kısıtlar nelerdir? a) Ekonomi Tasarladığımız sistemi kurmak çok pahalı olduğundan ve uygulamada zorluklar içerdiğinden pratik olarak uygulanmadı. b) Çevre sorunları: c) Sürdürülebilirlik: d) Üretilebilirlik: e) Etik: f) Sağlık: g) Güvenlik: h) Sosyal ve politik sorunlar: Not: Gerek görülmesi halinde bu sayfa istenilen maddeler için genişletilebilir. Projenin Adı Projedeki Öğrencilerin adları Fotovoltaik ve Rüzgâr Enerji Sistemlerinin Modellenmesi Ve Simülasyonu Ahmet Çağrı YAVUZER Tarih ve İmzalar 31/05/2012

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye deki Potansiyel Doç. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 618 Trabzon E-MAIL : altas@eedec.ktu.edu.tr FAX

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

Fotovoltaik Sistem Deney Seti

Fotovoltaik Sistem Deney Seti T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Fotovoltaik Sistem Deney Seti 228453 Ayhan BAŞARAN 243418 Mustafa Emre EREN 228423 Mehdin ÇAPAN Prof. Dr.

Detaylı

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ CİHAZI 210214 Selçuk DAĞ 210296 Onur DUMAN Danışman Öğr. Gör. Dr. Emre ÖZKOP

Detaylı

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri

Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri Fotovoltaj Güneş Pilleri : Yapısal Özellikleri ve Karakteristikleri Doc. Dr. İsmail H. ALTAŞ Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon FAX: (462) 325 7405 E-POSTA

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FOTOVOLTAĠK-RÜZGÂR TÜRBĠNĠ HĠBRĠT ENERJĠ ÜRETĠM SĠSTEMLERĠNĠN ULUSAL ELEKTRĠK ġebekesġne ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Mahmut HEKĠM Anabilim

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ LED AYDINLATMA TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 228550 Fatih DÜZENLİ 254274 Serdar

Detaylı

T.C KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ YILDIRIM DEDEKTÖRÜ Adı Soyadı 210382 BURKAY TAŞCI 210344 SAMET SOĞUKSULU Danışman

Detaylı

YANGIN İHBAR SİSTEMİ

YANGIN İHBAR SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü YANGIN İHBAR SİSTEMİ SERHAT ALAY 228545 EREN DEMİRKAN 228532 SERVET TEKE 210342 DANIŞMAN PROF. DR. CEMİL

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PROJEM İSTANBUL YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA DEVRESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YÜKLENİCİ: Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi 2007-İstanbul.

Detaylı

RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ

RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü RFID READER İLE KİMLİK TANIMLAMA SİSTEMİ 196106 Alper ÇAKAL 210248 Emin Furkan TÖRÜNER Yrd. Doç. Dr. YUSUF

Detaylı

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU

TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü TOPRAKSIZ SERA OTOMASYONU 243394 Aziz BÜYÜKAKSU 243459 Hakan BEKTAŞ 076421 Ali TOPAL 290907 Bircan ŞAHİN

Detaylı

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI

MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü MADENİ PARA AYIRMA VE SAYMA MAKİNASI 228535 Ahmet SEZER 228526 Ozan KAR 196131 Gürcan DEMİREL Öğr. Gör.

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Uzaktan Robotik El Kontrolü

Uzaktan Robotik El Kontrolü T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Uzaktan Robotik El Kontrolü 228574 Hilal ALTUN 228598 Fulya AKDENİZ 228600 Neşe ÜNVER Yrd. Doç. Dr. Kadir

Detaylı

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER

Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER Sayı: 2 Yıl: 2015 İÇİNDEKİLER AhmetGSelimGKOCATÜRK,GYalçınGÜNSAN RÜZGÂRaENERJİaSANTRALLERİNİNaTARİHSELaGELİŞİMİaVEaAÇIKaDENİZaRÜZGÂRaENERJİ SANTRALLERİNİNaTİPLERİ TolgaGAYCI,GBarışGBARLAS İSTANBULaŞEHİRaHATLARI

Detaylı

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ

SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü SMS KONTROLLÜ KOMBİ SİSTEMİ Ozan AKBULUT Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU Mayıs 2013 TRABZON T.C. KARADENİZ TEKNİK

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ROBOT KOLU DENETİMİ 210197 Abdullah YARIMBAŞ 210283 Ali ŞİMŞEK Doç. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ Mayıs 2013 TRABZON

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ RÜZGÂR SANTRALLERİNİN ÖNÜNDEKİ TEKNİK VE EKONOMİK KISITLAR Güvenç ŞAHİN TARIM MAKİNELERİ ANABİLİMDALI ANKARA 2011 Her hakkı saklıdır 1 ÖZET

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ ELEKTRİK TESİSLERİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ 2013 I GĠRĠġ 4. sınıfın bahar yarıyılında

Detaylı