Dr. Fatih AY. Tel:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr"

Transkript

1 Dr. Fatih AY Tel:

2 Güneş Pillerinin Yapısı ve Elektrik Üretimi Güneş Pillerinin Yapımında Kullanılan Malzemeler Güneş Pilleri ve Güç Sistemleri PV Sistemleri Yardımcı Ekipmanları 2

3 Güneş pilleri, sıcak su sistemlerinden sonra en yaygın ve ticari olarak kullanılan sistemlerdir. 3

4 Güneş pillerinin şebekeden bağımsız olarak kullanıldığı tipik uygulama alanları; - Haberleşme istasyonları, kırsal radyo, telsiz ve telefon sistemleri - Petrol boru hatlarının katodik korunması - Metal yapıların (köprüler, kuleler vb) korozyondan korunması - Elektrik ve su dağıtım sistemlerinde yapılan ölçümler, hava gözlem istasyonları - Bina içi ya da dışı aydınlatma - Dağ evleri ya da yerleşim yerlerinden uzaktaki evlerde elektrikli cihazlar 4

5 - Tarımsal sulama ya da ev kullanımı amacıyla su pompalama - Orman gözetleme kuleleri - Deniz fenerleri - İlk yardım, alarm ve güvenlik sistemleri - Deprem ve hava gözlem istasyonları - İlaç ve aşı soğutma - Otoyollarda haberleşme ve kontrol amaçlı 5

6 Katodik koruma 6

7 Solar su pompası 7

8 Solar su pompası 8

9 Otoyollarda kontrol, haberleşme, sinyalizasyon 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Güneş ışınımında enerji taşıma birimleri olarak tanımladığımız fotonların enerjisi, yasak enerji aralığına eşit ya da ondan büyük ise, değerlik bandındaki bir elektrona enerjisini aktararak onu iletkenlik bandına çıkarır. 14

15 15

16 N-Tipi Yarı İletkenler P, As, Sb (5A) T=0 T>0 Si ye P atıldığında E bağ =0.045 ev Elektronlar ana taşıyıcıdır B, Al, Ga, In(3A) P Tipi

17 n-tipi yarıiletken 17

18 p-tipi yarıiletken 18

19 0.01 ev E d

20 Güneş pillerinde, elektron-boşluk çiftlerinin birbirinden ayrılarak, akımın oluşumun sağlayacak kuvvet, elektriksel karakteristikleri birbirinden farklı olan yarıiletkenlerin bir araya getirilmesiyle yapılan yarı-iletken diyotların ara yüzey bölgesinde oluşan elektrik alanı ile oluşur. Yük Bölgesi t=0 anı t=t 1 anı 20

21 İleri Besleme (Forward Bias) Büyük miktarda taşıyıcı yarıiletken içinden ve eklem bölgesinden akarak yüksek akım ve düşük dirence neden olurlar.

22

23 Güneş Pili Tasarımı: Gelen güneş enerjisini etkin şekilde elektrik enerjisine çevirebilme özelliği olmalıdır Optik güçten maksimum derecede faydalanmak için güneş pilinin geniş yüzeye sahip eklem alanı olmalıdır Oluşacak elektron-boşluk çiftlerinin eklem bölgesine ulaşması maksimum olacak şekilde olmalıdır 23

24 Güneş Pili Tasarımı: Oluşan elektron-boşluk çiftlerini tekrardan birleşmeden toplayacak uçların yerleştirilmesi gerekir Yüzey yansımasını azaltacak ve yüzey birleşmesini azaltacak yansıtma önleyici kaplama ile kaplanmalıdır p-n bölgelerinde güç kaybını en az indirmek için çok küçük dirence sahip olmalıdır 24

25 25

26 26

27 Güneş pillerinde ışınım ile akım ve gerilimin değişimi 27

28 Güneş pilleri pek çok farklı malzemeden yararlanarak üretilebilir. Günümüzde en çok kullanılan türleri; - Tek Kristalli Silisyum Güneş Pilleri - Çok Kristalli Silisyum Güneş Pilleri - İnce Film Güneş Pilleri 28

29 Tek Kristalli Silisyum Güneş Pilleri: Yüksek verim için kullanılır Maliyeti yüksektir Silisyumun elektriksel, optiksel ve yapısal özellikleri uzun süre değişmez Saf tek kristal üretim uzun süreli ve pahalı bir teknoloji gerektirir 29

30 Single_silicon_Ingot_production_process.flv 30

31 - Silisyum doğada Kum (Saflık derecesi çok düşük) Kuartz (Saflık derecesi yüksek >90) - Kuartz işlenerek silika elde edilir (%99 saflıkta) - Silikadan metalürji kalitesinde silisyum - Silisyum saflaştırılarak yarı iletken niteliğinde çok kristalli silisyum 31

32 - Süreç çok pahalı - Önce büyütme sonra 200 mikron kalınlıkta ince tabakalar halinde dilimleme - vegüneş Pilleri - Laboratuvar şartlarında verim %24 Ticari ürünlerde %15 in üzerinde 32

33 33

34 34

35 Çok Kristalli Silisyum Güneş Pilleri: Çok kristalli malzemede damarların kristal yapılarının birbirlerine göre yönlenmeleri dışındaelektriksel,optikselveyapısal özellikleri özdeştir. Damarların büyüklükleri kristalin kalitesi ile doğru orantılıdır. Damarlar arasındaki süreksizlik, özellikle elektriksel yük taşıyıcılarının aktarılmasında önemli ölçüde engelleyici rol oynar. 35

36 36

37 Çok Kristalli Silisyum Güneş Pilleri: Çok kristalli malzemenin elektriksel özellikleri küçülen damar büyüklüğü ile orantılı olarak bozulur Verim daha düşüktür Üretimi daha kolaydır ve daha az enerji gerektirir Üretimde en çok kullanılan «dökme» yöntemidir 37

38 Çok Kristalli Silisyum Güneş Pilleri: Başlangıç malzemesi tek kristalde olduğu gibi hazırlanır Erimiş yarıiletken kalitesindeki silisyum, kalıplara dökülerek soğumaya bırakılır Elde edilen bloklar daha sonra kare şeklinde kesilir Laboratuvar şartlarında verim %18 Ticari ürünlerde %14 38

39 İnce Film Güneş Pilleri: Kullanılan malzemenin ve işçiliğin azaltılması amacıyla yarıiletken malzemenin yüzeylere ince film şeklinde kaplanması fikrini doğurmuştur Cam, metal veya plastik folyo üzerine kaplama yapılabilmektedir Genellikle çok kristalli malzemelerdir Kalınlık 1-4 mikron arasında değişmektedir 39

40 Amorf Silikon Kadmiyum Tellürid Bakır İndiyum Diselenid 40

41 Amorf Silisyum: Kristal yapı özelliği göstermeyen bu Si pillerden elde edilen verim %10 dolayında, ticari modüllerde ise %5-7 civarındadır. Daha çok küçük elektronik cihaz uygulamaları için kullanılan bu tip güneş pillerinin ileride binalara entegre yarı saydam cam koruyucu yüzey ve enerji üreticisi olarak kullanılacağı öngörülmektedir. 41

42 Kadmiyum Tellürid (CdTe): Çok kristal yapıda malzeme olan CdTe ile güneş pili maliyetinin çok aşağılara çekileceği tahmin edilmektedir. Laboratuvar tipi hücrelerde %16, ticari hücrelerde ise %7 verim elde edilmektedir 42

43 Bakır İndiyum Diselenid (CuInSe2): Bu çok kristal pilde laboratuvar şartlarında%18, prototip modülde ise %10 verim elde edilmiştir 43

44 Güneş pillerinin ömürleri yıla kadar çıkmış durumdadır. Birçok üretici 10 yıllık garanti vermektedir. Pil fiyatları ise 4-5 $/kwp civarındadır. 44

45 Modüllerin birim W başına fiyatlarının değişimi 45

46 PV sistemlerinin kurulu güç maliyeti değişimi 46

47 Tek bir güneş pilinden elde edilecek gerilim çok küçük (0.5-1 V) olduğundan, istenen gerilime uygun olacak sayıda güneş pili seri olarak bağlanır. Seri bağlı pillerin oluşturduğu birimgüneş modülü olarak adlandırılır. Güneş modülleri genellikle güneş pillerinin ön yüzeyinde EVA (ethylene viny acetata) kullanılarak geçirgen hale getirilir. Modül, camı korumak ve sistemi daha kullanılabilir sağlam bir yapıya sokmak için metal çerçeve ile çerçevelenir. 47

48 Güç çıkışını arttırmak amacıyla çok sayıda güneş pili birbirine paralel ya da seri bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir, bu yapıya güneş pili modülü ya da fotovoltaik model adı verilir. Güç talebine bağlı olarak modüllerden birkaç W değerinden Mega W değerlerine kadar sistem oluşturulabilir. 48

49 49

50 Bu sistemlerde güneşin yetersiz olduğu zamanlarda ya da özellikle gece süresince kullanmak üzere genellikle sistemde akümülatör bulundurulur. Modüller gün boyu ürettikleri kullanılmayan enerjiyi akülerde depolarlar. Akülerde meydana gelebilecek yüklenmeler dolayısıyla aşırı şarj ve deşarj durumlarında ise denetim sistemi (kontrol devresi) devreye girerek akımı keser. 50

51 51

52 Şebeke uyumlu alternatif akım elektriğinin gerekli olduğu uygulamalarda, sisteme invertör eklenerek akülerdeki DC gerilim, 220 V, 50 Hz lik sinüs dalgalarına dönüştürülür. 52

53 Aküler: Güneş enerjisi sürekli bir enerji olmadığı için depolanması gerekmektedir. PV sistemlerde genellikle 12 V luk kurşun-asit bataryalar kullanılır. Nikel-Kadmiyum bataryalar pahalı olduğundan daha az tercih edilirler. PV sistemlerine özel kurşun-asit akümülatörler üretilmektedir. Asit ve aktif madde miktarları daha fazla olduğu için ömürleri uzundur. Genellikle bir tesise ait akü kapasitesi bu tesisin günlük elektrik tüketiminin 5 katı kadar olmalıdır. Ömürleri 5 yıldır. 53

54 Elektronik Şarj Regülatörü: Aküyü aşırı şarjdan ve elektrik boşalmalarından korumak için kullanılan cihazlardır. Voltaj tamamen şarjlı akü seviyesinin üstüne çıktığında regülatör PV sisteminden akımı keser. Regülatör akü içindeki voltaj ayarlanmış olan bir boşalma seviyesinin altına düştüğü zaman da yükü keserek aküyü korur. Piyasadaki basit regülatörler sadece yükten koruma görevini yerine getirirler. 54

55 İnvertör: PV sistemleri genellikle 12 V luk bir doğru akım üretmek için tasarlanırlar. 220 V luk bir alternatif akım gerekliolduğunda bu dönüştürme invertör ile yapılır. Böyle bir invertör kullanılmasında durumunda %15 e kadar bir güç kaybı meydana gelmektedir. Sistemin diğer elemanları ise; kablolar, bağlantı elemanları, devre anahtarları, bağlantı kutuları, elektrik sigortaları ve diğer küçük elemanlardır. 55

56 Bu ders ve içeriği oluşturulurken «Güneş Enerjisi» kitabı (Prof.Dr.Abdulvahap YİĞİT ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Atmaca) ders kitabı olarak kullanılmıştır. 56

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir:

Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte iki ana gruba ayrılabilir: Güneş enerjisi santrali Güneş enerjisi santralleri, güneş ışığından gelen enerji parçacıklarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. Santrallerde, hesap makinelerindekine benzer fakat büyük ebatlarda

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ GÖZELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ

FOTOVOLTAİK GÜNEŞ GÖZELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ FOTOVOLTAİK GÜNEŞ GÖZELERİ VE GÜÇ SİSTEMLERİ GİRİŞ Fotovoltaik güneş gözeleri (fotovoltaik diyotlar), üzerine güneş ışığı düştüğünde, güneş enerjisin! doğrudan elektrik enerjisine çeviren düzeneklerdir.

Detaylı

Güneş enerjisi. Güneş Işınları

Güneş enerjisi. Güneş Işınları Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir, güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi şeklindeki füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ

AKILLI ENERJİ SİSTEMİ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü AKILLI ENERJİ SİSTEMİ 228396 S.Serdar SEYMEN 238315 Gökhan AÇIKGÖZ 210223 İhsan TUNÇBİLEK Cemil GÜRÜNLÜ

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 4: Fotovoltaik Teknolojinin Temelleri Fotovoltaik Hücre Fotovoltaik Etki Yarıiletken Fiziğin Temelleri Atomik Yapı Enerji Bandı Diyagramı Kristal Yapı Elektron-Boşluk Çiftleri

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİLER ve TEKNOLOJİLERİ Tuğrul GÖRGÜN 2009 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İçindekiler İçindekiler... ii Kısaltmalar...iv 1. Giriş...1 2. Yenilenebilir Enerji Sektörü: Tanım ve Ürünler...1

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLER ODASI ADANA 07.01.2013

MAKİNA MÜHENDİSLER ODASI ADANA 07.01.2013 GÜNEŞ ENERJİSİNDEN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ MAKİNA MÜHENDİSLER ODASI ADANA 07.01.2013 FOTOVOLTAİK ENERJİ SANTRALİ KURULUMU PROJESİ Avrupa nın Güneş Enerjisi Potansiyeli Avrupa Kurulu Gücü: 50.300 MW

Detaylı

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması

Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Elektrik Enerjisi Güneşten Sağlanan Bir İş İstasyonunun Kablosuz Veri Takibinin Yapılması Feridun Ekmekci 1, Mahmut Tenruh 2 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksek Okulu, Elektrik ve Enerji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix

İÇİNDEKİLER. İÇİNDEKİLER... ii TABLO LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... vii YÖNETİCİ ÖZETİ... ix Bu fizibilite çalışması, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Teknik Destek Programı çerçevesinde Karar Destek Eğitim hizmetleri Danışmanlık Mühendislik Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır. i İÇİNDEKİLER

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.26, s.3, 2011 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.26, n.3, 2011 ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik) GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DA GÜÇ KAYNAKLARI VE MOTORLARI 522EE0135 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

SÜRDÜRÜLEBĐLĐR BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY SÜRDÜRÜLEBĐLĐR YEŞĐL BĐNALAR ENERJĐ KULLANIMI - A II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Geleneksel binalarla yeşil binalar arasında enerji kullanım oranları; Kullanılan enerji çeşitleri ve miktarları bakımından

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ SİSTEMİ TASARIMI Celal KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Eğitimi Anabilim

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KONTROL SİSTEMİNİN KURULUMU 522EE0368 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KILAVUZU Derleyen : Mustafa BIYIK ESİS Enerji ve Elektronik San.Tic.A.Ş. mustafa.biyik@esis.com.tr İçindekiler KGK NEDİR?... 7 NEDEN KGK?... 8 ŞEBEKEDEKİ BOZUCU ETKİLER VE KRİTİK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI ELEKTRİK ENERJİSİNE DÖNÜŞTÜRMEDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖRNEK UYGULAMALAR İlhan UMUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

BÖLÜM 3. Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur.

BÖLÜM 3. Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur. TEMEL ELEKTRONİK BÖLÜM 3 BOBİNLER SABİT BOBİNLER VE YAPILARI Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmış tel grubudur. Kullanım yerine göre, makara içerisi boş kalırsa

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

SORULAR ve CEVAPLAR. bağıntısından

SORULAR ve CEVAPLAR. bağıntısından SORULAR ve CEVAPLAR 1. Beton bir baraja konabilecek 3 genaratörün görünür gücü 300000 kva dir. Genaratör verimi % 85, türbin verimi % 70 tir. Debi miktarı 100 m 3 / s olan bu barajın düşü yüksekliği ne

Detaylı

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ

BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ BERKAY FOTOVOLTAİK & ISITMA & SOĞUTMA & SİSYEMLERİ BERKAY ISITMA&SOĞUTMA&FOTOVOLTAİK SAĞLIK & KONFOR & EKONOMİ BERKAY ISITMA & SOĞUTMA & FOTOVOLTAİK SİSYEMLERİ Almanya'dan özel güneş enerji paneli Sizlere

Detaylı

Conergy şebekeden bağımsız sistemler. Her yerde güvenilir enerji.

Conergy şebekeden bağımsız sistemler. Her yerde güvenilir enerji. Conergy şebekeden bağımsız sistemler Her yerde güvenilir enerji. 1 Conergy şebekeden bağımsız çözümler Conergy Off-grid (Şebekeden Bağımsız) çözümleri Her yerde güvenilir enerji. Elektrik şebekesi olmayan

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ. Fotovoltaik Sistemler Fotovoltaik Sistemler FOTOVOLTAİK SİSTEMLER Türkiye ve Güneş Enerjisi Yıllık Güneş Işıma Değerleri (kwh/m 2 ) Yenilenebilir Enerji - Yeşil Enerji Nedir? Sürekli devam eden doğal süreçler, var olan enerji

Detaylı

KRİSTAL DİYOT VE KARAKTERİSTİĞİ

KRİSTAL DİYOT VE KARAKTERİSTİĞİ BÖLÜM 6 KRİSTAL DİYOT VE KARAKTERİSTİĞİ Nokta temaslı diyot elektronik alanında ilk kullanılan diyottur. 1900-1940 tarihleri arasında özellikle radyo alanında kullanılan galenli ve prit 'li detektörler

Detaylı

1 AYDINLATMA BÖLÜM -1. 1.1 Aydınlatmanın Niceliği. 1.2 Aydınlatmanın Niteliği

1 AYDINLATMA BÖLÜM -1. 1.1 Aydınlatmanın Niceliği. 1.2 Aydınlatmanın Niteliği BÖLÜM -1 1 AYDINLATMA Bir ortamı ve içerisindeki nesneleri istenilen ölçütlerde görsel algılamaya uygun kılacak şekilde tasarlanmış ışık uygulamaları aydınlatma olarak tanımlanır. Bir hacmin tamamında

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI Ders Notları wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

Detaylı