VAN ġebeke BAĞLANTILI FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLERĠN ÜLKEMĠZ ĠÇĠN OLUġTURDUĞU YENĠ DÜZEN VE FIRSATLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 - VAN ġebeke BAĞLANTILI FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLERĠN ÜLKEMĠZ ĠÇĠN OLUġTURDUĞU YENĠ DÜZEN VE FIRSATLAR"

Transkript

1 VAN ġebeke BAĞLANTILI FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLERĠN ÜLKEMĠZ ĠÇĠN OLUġTURDUĞU YENĠ DÜZEN VE FIRSATLAR DENĠZ SELKAN POLATKAN 1

2 QUA VADIS? ekonomik ve ekolojik bir enerji devrimine doğru... Günün sözü : güneşe sırtını dönen gölgesini izler

3 MW Türkiye nin Klasik Elektrik Üretim Eğrisi Karşılanabilir Max. Puant ~ MW MW Türkiye nin ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ??? 2010 Sonu: Kurulu Güç > 50 GW İhracat %0 - %2 (%15-25) Yıl Hidro %18, GWh HAZİRAN 2008 ANĠ PUANT 1 3 5: , TÜKETĠM : (%45-55) Yıl (%3-7) Yıl (%5-10) Yıl (%15-25) Yıl Saatler Doğal Gaz %48, GWh Diğer: %4, GWh (Rüzgar %0,1, Jeot %0,24 ) Taş K. +İthal Kömür %8, GWh Linyit %20, GWh 3

4 Talep 0,15 Yıllık Talep Artışı (%) KRİZLER ,1 0,05 0-0,05 Yıllık Talep Artışı TWh/Yıl (Annual Demand -TWh/Year) Çin den sonra 1980 lerden beri tüketimi her yıl en çok artan ülkeyiz ( ~ %8 / Yıl) Krizlerden doğan boşluklar sebebiyle d.gaz take-orpay de PAY durumu.

5 Türkiye Enerji Sektörü Fırsatları 2010 yılı sonunda kurulu güç > 50 GW, 2020 yılına kadar ulaşılması beklenen kurulu güç MW, Yaklaşık 120 Milyar $ yatırım gerekiyor, 5 yıl içinde MW kapasite arttırımı yapılacak ve bunun maliyeti Milyar $ olacak, MW kurulu güç özelleştirilecek (34 HES ve diğer 3788 MW)

6 pv uygulamalarının ülkelere göre dağılımı kaynak : IEA ( uluslar arası enerji ajansı )

7

8 556 1,282 2,220 3,075 4,420 6,578 [GWh] [MW p ] 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 Installed capacity and energy supply from photovoltaic PV de bir başarı hikayesi ; Almanya örneği.. installations in Germany Electricity supply [GWh] installed capacity [MWp] 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 1, Source: BMU-KI III 1 according to Working Group on Renewable Energies-Statistics (AGEE-Stat); Image: BMU / Bernd Müller; as at: September 2010; all figures provisional 2,000 1,000 0

9 Alman PV pazarının yapısı Workshop: Advantages of and possible issues surrounding grid-connected PV power systems, Istanbul 16th February 2010 Dr. Lothar Wissing, Projektträger Jülich PTJ-EEN 9

10 Pv uygulama alanları TAŞIYICI SİSTEMLER Eğimli çatılar Düz çatılar Güneş takip sistemleri Çatı entegrasyonu Açık alanlar BIPV 10

11 NELER YAPABİLİRİZ? : ŞEBEKE BAĞLANTILI SİSTEMLERİN PROJELENDİRMESİ, ÜRÜN TEDARİĞİ, KURULUMU VE İŞLETİMİ

12 Potansiyel gelişme alanları; sulama sistemleri 5/1/

13 Potansiyel gelişme alanları; konutlar 5/1/

14 Potansiyel gelişme alanları; oteller ve ticari tesisler 5/1/

15 PV Yatırımları Parametreleri Uygulama maliyeti ( euro / wp ) Bakım ve işletme maliyeti ( yıllık ) Kredi borcu yıllık faizi ( yıllık ) Işınım ve net üretim kwh / kwp Şebeke elektrik fiyatı / destek mekanizmaları Politik riskler

16 FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLERDE TEMEL PARAMETRELER ; - Teknoloji tipi - Gerekli alan - Birim fiyat - Kurulu güç - Sistem bağlantı tipi - Gerekli günlük enerji

17 MEVCUT PİYASA YAPISI ve DEĞİŞMESİ GEREKEN DENGELER ELEKTRİK PİYASASI (AĞUSTOS 2006 SONRASI) EÜAŞ EDAŞ lar Son Kullanıcı ÜRETİCİ OLURSA TÜM DENGELER DEĞİŞİR. TETAŞ Yİ, YİD, İHD TEİAŞ PMUM İkili Anlaşmalar PMUM (Dengeleme) ÖZEL ŞİRKETLER KAYNAK : TEİAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ) Özel Müşteri

18 FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLERĠN OLUġTURDUKLARI TEHDĠT VE FIRSATLAR Çok küçük sistemlerden, megawatt mertebesine kadar geniģ bir enerji tedarik kapasiteleri vardır. GüneĢ enerjisi dıģındaki tüm enerji kaynakları coğrafya ya ve fiziksel mekan a bağımlıdır. Hayatın ve varoluģun temel kaynağı niteliğindeki güneģ ıģığı ise, stratejik ve jeopolitik olarak bağımsız, temiz ve sürdürülebilir olan tek enerji kaynağıdır. Deniz Selkan POLATKAN 14 MAYIS

19 FOTOVOLTAĠK SĠSTEMLERĠN OLUġTURDUKLARI TEHDĠT VE FIRSATLAR PV sistemler mevcut enerji dağıtım düzenine alternatif değil destek oluģturmaktadır. Merkezi ve tekelleģmiģ enerji tedariği karģısında alternatif olarak dağıtık enerji üretim kaynaklarını oluģturmaktadır. GüneĢ enerji kaynağı, yerel yönetimlere, yerelleģme giriģimlerine ve enerji bağımsızlığı çabalarına fırsatlar sunmaktadır. Fotovoltaik sistemler artık pahalı değildir. Deniz Selkan POLATKAN 14 MAYIS

20 güneş elektriği neden cazip? PV performance Elec. price Spot market price Time Workshop: Advantages of and possible issues surrounding grid-connected PV power systems, Istanbul 16th February 2010 Dr. Lothar Wissing, Projektträger Jülich PTJ-EEN 20

21 Alman pv destek mekanizması fiyatları ve tüketici şebeke elektriği fiyatları 21

22 Roof-top FiT 2011 Germany Turkey Consumer Price Turkey FiT: 10 ct/kwh Consumer Price Uzun vadeli kredi temin etmeniz durumunda, elektrik faturası öder gibi, kendi pv tesisinize sahip olabilirsiniz. Workshop: Advantages of and possible issues surrounding grid-connected PV power systems, Istanbul 16th February 2010 Dr. Lothar Wissing, Projektträger Jülich PTJ-EEN

23 1-YATIRIM ODAKLI DESTEKLER ( ÖRNEK ÜLKE : JAPONYA ) 1-1- ÖN ÖDEMELİ DESTEKLER VERGİ İNDİRİMLERİ VE FİNANSAL DESTEKLER 1-2- ÇOKLU ÖDEMELİ DESTEKLER ŞEBEKE BESLEME TARİFELİ SATIN ALMALAR 2- İŞLETME ODAKLI DESTEKLER ( ÖRNEK ÜLKE : ALMANYA ) 2-1- ÖN ÖDEMELİ DESTEKLER KURULACAK GÜCE GÖRE (PERFORMANS TAKİPLİ) 2-2- ÇOKLU ÖDEMELİ DESTEKLER ŞEBEKE BESLEME TARİFELİ SATIN ALMALAR -Yapı ruhsatlarına, temiz enerji, çevre ve enerji verimliliği kriterleri getirilmelidir. -Yenilenebilir enerji konusunda bir veri tabanı oluşturmalıdır. -Yerel ekonomiye destek olabilecek, üretim ve istihdam sağlayabilecek konular teşvik edilmelidir. -Yerel yönetimler, yerel yatırımların finansmanı için, yatırımcı ve finans kaynakları arasında etkin ve aracı rol üstlenmelidirler. - Uygulama öncesindeki İmar planlama süreci ve yapılaşma koşulları yeniden düzenlenmeli, Güneşe Yer Açılmalı, güney yönü ve gölgeleme riskleri önemli planlama kriterleri olmalıdır. - Cepheler, çatılar, açık alanlar, yollar ve binalar, güneş yönüne göre dizayn edilmelidir. - Bina karbon ayak izi benzeri kavramlar ve yeni modeller gelişirilmelidir. - Güneş elektriğinin sunduğu fırsatlar ve olanaklar topluma iyi anlatılmalıdır. 23

24 NEREDEN BAŞLAMALI? Başta, Almanya ve Japonya, bu noktadan hareketle 1970 li yıllarda Güneş Enerjisi ile ilgilenmeye başlamışlar, 1990 lı yıllardan itibaren, Mikro Şebeke bağlantıları için çatı programları uygulamışlar, Günümüzde ise istihdam yaratmış ve teknoloji transfer eden konuma gelmişlerdir. Sınırlı Güneş enerjisi potansiyellerine rağmen bu ülkelerin kat ettiği mesafe, büyük bir potansiyele sahip Türkiye deki BÜYÜK EKSİĞİ ortaya koymaktadır. Bu eksiğin kapatılması için, hükümet, bürokrat ve sektör olarak herkesin sorumluluğu vardır. ÖNCELİKLE ŞEBEKE MİKRO BAĞLANTILARINA İZİN VERİLMELİDİR. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ BU GÖREVİ ÜSTLENMELİDİR. TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ BU SEKTÖRÜN TEMELİNİN, ŞEBEKE YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK OLDUĞU İYİ ANLAŞILMALIDIR. KANUNİ DÜZENLEMELERLE, TEŞVİKLERİN YANISIRA, KDV ve VERGİ İNDİRİMLERİ UYGULANMALIDIR, DESTEK SÜRESİ ve KADEMELENMESİ ESNEK OLMALIDIR. FİNANSAL DESTEKLER, HEM ÜRETİMİ, HEM DE YATIRIMI HEDEF ALMALIDIR. YEŞİL TARİFELER VE VERGİ AVANTAJLARI OLUŞTURULMALIDIR. YEŞİL KREDİLER SAĞLANMALIDIR. 24

25 SONUCA DOĞRU ; Ülkemizin gerçeği ve esas konusu son 10 yıldır Ģudur ; teģviksiz olarak ve kendi mecrasında, güneģin doğuģu ne zaman ve nasıl olacaktır? Bu basit sorunun karmaģık cevaplarının ana baģlıkları ise aģağıda özetlenmiģtir ; Pv teknolojileri, ( know-how transferi ve yerli rekabet imkanları ) Pv sistem kurulumu, (mühendisliği, malzeme seçimi ve iģçiliği ) ve Tesislerin iģletme ve bakım süreçleri 25

26 SONUÇ : 2010 yılında dünyada pv sektörü üretim kapasitesi %118 oranında büyüdü, grafikler ve tablolar sürekli parabolik eğriler çiziyor. Diğer taraftan bu büyüme sayesinde fiyatlar geriliyor ve teşvikler de azalıyor, dünyadaki pv sektörü büyümesi dengeli ve kontrollü gidiyor. Ülkemizde ise teşvik sözkonusu olmadı, aslında teşvik verildi ancak ROİ açısından güneş için 10 yılın üzerinde çıktı. Bu kanun tarafı idi. Yönetmeliğe bakacak olur isek, son taslakda çok vahim bir öneri yapıldı, kwp kurulu güçler arası için %50 kısıtlama öngörüldü. Üretilen temiz elektriğin tamamının şebekeye verilecek olmasından endişe ediliyor ancak bu çok anlamsız bir endişedir, çünkü bu elektriğin satış fiyatı zaten yek kanunu ile sabitlenmiştir. Olabilecek ve mantıklı tek kısıt, trafo kapasite kısıtıdır, o da yine yönetmelikle belirlenmiştir. Çok önemli son bir husus, kanunda zorunlu tutulmuş olan temiz enerji bağlantı önceliğinin, yönetmelikte belirtilmemiş ve dağıtım şirketinin keyfine bırakılmış olmasıdır. yerli ve temiz enerjinin önüne çıkarılmak istenen her engel, ülkemizin enerji bağımsızlığı yoluna örülen bir duvardır. 26

27 HERŞEYE RAĞMEN!!!...GÜNEŞLİ BİR GELECEK BEKLİYOR BİZİ

28 MOTİF PROJE SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI. * FOTOVOLTAIK SISTEM KURULUMU, * ALMAN IBC SOLAR AG PARTNERI, * EĞITIM HIZMETLERI, FOTOVOLTAIK SISTEMLER AKADEMISI, * IEC SERTIFIKALı, AKREDITE ÜRÜNLER TEDARIĞI, * PV YATıRıMLARı DD, RAPORLAMA VE DANıŞMANLıĞı

29 29

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ MOTİF PROJE SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI. / FOTOELEKTRON

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ MOTİF PROJE SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI. / FOTOELEKTRON ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ MOTİF PROJE SANAYI VE TICARET LTD. ŞTI. / FOTOELEKTRON * PV SİSTEMLERİ ŞİRKETİ * TÜRKİYE NIN İLK VE TEK FOTOVOLTAİK EĞİTİM AKADEMİSİ * IEC SERTİFİKALI PV MODÜL VE İNVERTER PORTFÖYÜ *

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİĞİ ENDÜSTRİSİNDE ÜLKESEL DURUMLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ

GÜNEŞ ELEKTRİĞİ ENDÜSTRİSİNDE ÜLKESEL DURUMLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ GÜNEŞ ELEKTRİĞİ ENDÜSTRİSİNDE ÜLKESEL DURUMLAR VE GELECEK ÖNGÖRÜLERİ GENSED YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU 1. ALMANYA 2. FRANSA 3. İTALYA 4. İSPANYA 5. PORTEKİZ 6. YUNANİSTAN 7. İNGİLTERE 8. JAPONYA 9.

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE VERİLEN TEŞVİKLER

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE VERİLEN TEŞVİKLER GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE ÜLKEMİZDE VE AB ÜLKELERİNDE VERİLEN TEŞVİKLER Engin ÖZDEMİR 1, H. Emre BAĞIRAN 2 1 Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi

Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi Bölüm I Nükleer Enerji ve Türkiye: Bir İhtiyaç Analizi I Gürkan Kumbaroğlu 2 Yönetici Özeti Avrupa da Almanya ve İsviçre halen işletmede olan nükleer enerji santrallerini ekonomik ömürleri dolduğunda kapatıp

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

DÜNYADA UYGULANAN DESTEK MODELLERİNE BAĞLI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ İLE SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

DÜNYADA UYGULANAN DESTEK MODELLERİNE BAĞLI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ İLE SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ DÜNYADA UYGULANAN DESTEK MODELLERİNE BAĞLI OLARAK RÜZGAR ENERJİSİ İLE SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Araş. Gör. Seyit Ahmet Akdağ İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme

Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Değerlendirme KSU Mühendislik Dergisi, 14(1), 2011 8 KSU. Journal of Engineering Sciences, 14(1), 2011 Türkiye de Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi Potansiyeli - Ekonomik Analizi ve AB Ülkeleri ile Karşılaştırmalı

Detaylı

4. GÜNEŞ ENERJĐSĐ SEMPOZYUMU VE SERGĐSĐ SONUÇ BĐLDĐRGESĐ

4. GÜNEŞ ENERJĐSĐ SEMPOZYUMU VE SERGĐSĐ SONUÇ BĐLDĐRGESĐ 4. GÜNEŞ ENERJĐSĐ SEMPOZYUMU VE SERGĐSĐ SONUÇ BĐLDĐRGESĐ 6-7 KASIM 2009 KÜLTÜR MERKEZĐ- MERSĐN TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca düzenlenen 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 6 7 Kasım

Detaylı

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Eşref KULOĞLU Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara e-posta: esrefkuloglu42@hotmail.com Mert ÖNCEL Gazi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASALARI VE JEOTERMAL ENERJİNİN KONUMU

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASALARI VE JEOTERMAL ENERJİNİN KONUMU 321 TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASALARI VE JEOTERMAL ENERJİNİN KONUMU Adil Caner ŞENER Başak ULUCA ÖZET Bu makalede Türkiye nin enerji kaynak portfolyosunda jeotermal enerjinin yeri ve oynayabileceği roller tartışılmaktadır.

Detaylı

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti

22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7. Türkiye Cumhuriyeti 22 Haziran 2015 Taslak versiyon No. 7 Türkiye Cumhuriyeti 2009/125/EC ile 2010/30/EU sayılı AB Direktiflerini değiştiren ve 2004/8/EC ile 2006/32/EC sayılı AB Direktiflerini yürürlükten kaldıran Avrupa

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Düşük Karbon Teknolojileri

Düşük Karbon Teknolojileri Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

Levent Mahallesi Safran Sokak No : 3 3. Levent İstanbul 34330 Türkiye www.melsolarenergy.com

Levent Mahallesi Safran Sokak No : 3 3. Levent İstanbul 34330 Türkiye www.melsolarenergy.com Levent Mahallesi Safran Sokak No : 3 3. Levent İstanbul 34330 Türkiye www.melsolarenergy.com Hakkımızda 2007 yılında Marvel Grubuna bağlı olarak kurulmuş olan MEL Dış Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. 2013 yılında

Detaylı

Güneşin Önündeki. Ege Güneşi Parlayacak mı? ENGELLER - ÇÖZÜMLER Sektör temsilcileri, uzmanlar, analistler ve yatırımcılar yanıtlıyor

Güneşin Önündeki. Ege Güneşi Parlayacak mı? ENGELLER - ÇÖZÜMLER Sektör temsilcileri, uzmanlar, analistler ve yatırımcılar yanıtlıyor Yıl: 2 Sayı:6 Kasım -Aralık 2014 GÜNDER in yayın organıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Ücretsizdir. Güneşin Önündeki ENGELLER - ÇÖZÜMLER Sektör temsilcileri, uzmanlar, analistler ve yatırımcılar yanıtlıyor

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER. Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ SEKTÖRÜ VE TEŞVİKLER Hatice ERDİ, DEK-TMK Ferdi Üye ÖZET Su, hava, gıda ve diğer ihtiyaçların enerji sayesinde canlılara sunulması

Detaylı

COMITE NATIO NAL TURC

COMITE NATIO NAL TURC COMITE NATIONAL TURC World Energy Council COMITE Turkish NATIONAL National TURC Committee Dünya Dünya Enerji Enerji Konseyi Konseyi Türk Türk Milli Milli Komitesi Komitesi 2 ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER...3

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

Ç NDEK LER. ETD'den Haberler HAZİRAN 2014

Ç NDEK LER. ETD'den Haberler HAZİRAN 2014 TEMMUZ BÜLTEN 'in Katk lar yla 2014 Haziran PTF: 152,30 TL/MWh 2014 Haziran SMF: 162,87 TL/MWh piyasa fiyat fark Ç NDEK LER ETD'den Haberler 2 Piyasa Yorumu 5 Sektörden Haberler 6 Duyurular 10 HAZİRAN

Detaylı

GÜNEŞ ATLASI: YÖNETİCİ ÖZETİ

GÜNEŞ ATLASI: YÖNETİCİ ÖZETİ Güneş Atlası GÜNEŞ ATLASI: YÖNETİCİ ÖZETİ Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretebilmek için belirli büyüklükte bir alana ihtiyaç var. Ancak ihtiyaç duyulan alan tam olarak ne büyüklükte? Güneş

Detaylı

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan

Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan FORUM FORUM Ülkemizde yakın bir gelecekte enerji darboğazına girileceği yönündeki endişeler sık sık dile getirilmektedir. Bunun yanı sıra artan enerji fiyatları da enerjide ağır bir biçimde dışarıya bağımlı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YENİLENEBİLİR ENERJİ EKONOMİSİ : TÜRKİYE (MODELLEME),İSRAİL VE İSPANYA ÖRNEĞİ Nigar GÖKPINAR YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Bülteni. Enerji Piyasası TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI VE GELECEĞİ ÖZEL SAYISI. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 21

Bülteni. Enerji Piyasası TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI VE GELECEĞİ ÖZEL SAYISI. Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 21 Enerji Piyasası Bülteni Enerji Uzmanları Derneği Bültenidir. Sayı: 21 ISSN : 1308-8262 Haziran 2012 TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI VE GELECEĞİ ÖZEL SAYISI Elektrik Piyasası: Nasıl Bir Değişim? Sağlıklı ve Etkin

Detaylı

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU

TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 ANKARA i TR72 BÖLGESİ (KAYSERİ, SİVAS, YOZGAT) ENERJİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK İMALAT SANAYİ RAPORU Ağustos 2013 Ankara ii iii Hazırlayanlar: Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman Mehmet Ali KAFALI Kıdemli

Detaylı

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI

YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 BÖLGESİ YEŞİL ENERJİ KAYNAKLARI SEKTÖR RAPORU HAZIRLAYAN Muhammed Alperen YEŞİL Uzman /

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

enerji [d]evrimi TÜRKİYE NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ GÖRÜNÜMÜ rapor 2015 Türkiye enerji senaryosu

enerji [d]evrimi TÜRKİYE NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ GÖRÜNÜMÜ rapor 2015 Türkiye enerji senaryosu enerji [d]evrimi TÜRKİYE NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ GÖRÜNÜMÜ rapor 5 Türkiye enerji senaryosu Paydaşlar Greenpeace Uluslararası tarih Mayıs 5 proje Yöneticisi & lider yazar Sven Teske, Greenpeace Uluslararası

Detaylı