Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb)"

Transkript

1 Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Giriş Bu çalışmada yüksek enerji performanslı net sıfır enerjili binalar (nzeb) ve yaklaşık sıfır enerjili binaların (nnzeb) ne olduğu, nasıl değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Her ne kadar üzerinde çok konuşulsa da net sıfır enerjili bina (nzeb) ve yaklaşık sıfır enerjili bina (nnzeb) kavramı tam olarak tanımlanmış ve içi doldurulmuş değildir. Binalarda enerji performansı yönetmeliği, enerji kimlik belgesi metodolojisi gibi hususlar da bu kavramları açıklamakta yeterli olamamaktadır. Bu durum çoğu binanın nzeb gösterilmesine neden olabilmektedir. Örneğin iç yükleri çok yüksek olan bir bina birkaç PV panel konulmasıyla kolayca nzeb olarak sunulabilmektedir. Ancak yinede %10 civarında ilave masraf yapılarak yakın gelecekte gerçek anlamda nzeb binalar inşa etmek olanaklı olacaktır. (Buradaki %10 ilave yatırımın binada yenilebilir enerji üretimini de kapsamaktadır). Gerçektende dikkatli bir tasarım ve optimizasyon yapılarak basit ve kabul edilebilir çözümlerle bu tip binaların yapılabilir olduğu görülmüştür. Şimdiye kadar yapılan tasarım ve uygulamalarda edinilen olumlu veya olumsuz derslere örnek olarak, bina cephelerinin sızdırmaz yapılmasıyla aşırı ısınma problemleri veya bazen de, tam tersi, yetersiz ısıtma verilebilir. AB Binalarda Enerji Performansı Direktifinde (EPBD), nnzeb, yüksek enerji performansı ve düşük primer enerji (fosil tabanlı enerji) tüketimi olarak tanımlanmaktadır. (Ülkemizde BEP Yönetmeliği nde ilgili standartlar referans olarak verilmiş olmakla birlikte, bina sınıflarında müsaade edilen primer enerji dikkate alındığında A sınıfı binalar bile bu performanstan çok uzaktır). Bu tür binalarda binanın enerji ihtiyacının bir bölümü binada üretilen yenilenebilir enerjiden sağlanmaktadır. Net sıfır enerjinin anlamı binanın 0,0 kwh/m 2 yıl primer enerji (fosil tabanlı enerji) tüketimi, yaklaşık sıfır enerjinin anlamı ise binanın yaklaşık olarak 0,0 kwh/m 2 yıl primer enerji tüketimine sahip olmasıdır. Bu kavramlar binada hangi tip enerji akışlarının olduğunu ve nasıl bir primer enerji faktörü kullanıldığını da içerir. Bu ise sistem sınırlarının tanımlanmasını gerektirir. Öte yandan EPBD, 2018 den sonra inşa edilecek binaların yaklaşık sıfır enerjili binalar olmasını öngörmektedir. Terimler ve Tanımlamalar Net sıfır enerjili bina(nzeb): düşük primer enerji kullanan ve üretilen yenilenebilir enerjinin bir kısmını satarak yıllık enerji bilancosunu sıfır yapabilen bir binadır.bir başka ifade ile burada net bilanço olarak primer enerji tüketmi yoktur. Yaklaşık net sıfır enerjili bina (nnzeb): Primer enerji tüketimi >0.0 kwh/m 2 yıl olan binalardır. Bu, binada bir miktar primer (fosil tabanlı enerji tüketildiği anlamına gelir. Binaların enerji performans standardı (EN ; 2007): Binaların tüm enerji kayıp ve kazançlarını tanımlayan bir standarttır. Sağlanan enerji (EN 15603; 2008): sistem sınırlarından binaya giren gaz, elektrik gibi enerji miktarlarını tanımlamaktadır. Bu enerji binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak kullanım suyu, aydınlatma ve cihazlar için kullanılır. Bu enerji binada yenilenebilir enerji kaynağından da üretilmiş olabilir. Satılan enerji (EN 15603; 2008): Bina içinde üretilen ve dışarı verilen enerjiyi ifade eder. Net sağlanan enerji (EN 15603; 2008): Sağlanan enerjiden satılan enerjinin çıkarılması ile kalan enerjidir. Primer enerji: Yenilenemeyen (fosil) veya yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjidir.

2 CO 2 emisyon katsayısı (EN 15603; 2008): Binanın tükettiği primer enerjiden kaynaklı CO 2 salınımlarını hesaplamak için kullanılan katsayı olup, yakıt cinsine göre değişir. Sistem sınırı: enerji aktivitesini içine alan sınırlardır. Örneğin binanın oturma alanı. Şekil 1 de yaklaşık sıfır enerjili bina için sistem sınırı ve net enerji girişini göstermektedir. Şekil 1. Sistem sınırları. Net sıfır enerji performansı 0.0 kwh/m 2 yıl primer enerji tüketimini gerektirir. Yaklaşık sıfır enerji terimi ise aşağıdakileri de ihtiva eden primer enerji tüketimi > 0.0 kwh/m 2 yıl tanımını içerir. Burada Kabul edilebilir düzeyde bir yatırım ile primer enerjinin azaltılması, Hangi oranda primer enerjinin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığı, Tanımların kesinliği, gibi hususlar önemlidir. Şekil 1 dikkate alındığında primer Enerji aşağıdaki gibi tanımlanabilir. ( E del f ( E ) E, i del, i ) - f exp, i exp, i Burada, E; : Primer enerji tüketimi, Edel,i : i tipindeki enerji temini, Eexp,i : i tipinde enerji şatışı, fdel,i : i tipinde satın alınan enerjinin katsayısı, fexp,i : i tipinde satılan enerjinin katsayısı. Değerlendirme Bir binanın ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma, aydınlatma ve diğer yüklerden oluşan hesaplanan enerji ihtiyacı ile bunları karşılamak üzere kullanılan ve ölçülen primer veya yenilenebilir enerji kaynakları şekil 2 de görülmektedir.

3 Şekil 2. Bina enerji ihtiyacının karşılamak üzere kullanılan enerji. AB de bina standartları yaklaşık sıfır enerjili binaların yapınına doğru gitmektedir. Burada bina sınırları içindeki spesifikasyonlar ve yapılacaklar EN 15603; 2008 de verilmiştir. Bu standart genel bir çerçeve olup, daha detaylı çalışmaların ülkeler bazında yapılması öngörülmektedir. Sistem sınırları içinde kayıplar eksplicit biçimde dikkate alınırken, sistem sınırı dışında dönüşüm faktörü (primer enerji dönüşüm faktörü) şeklinde dikkate alınır. Bu standart güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji sistemlerini enerji balansı için yardımcı enerji kaynağı olarak ele alır. Yenilebilir enerji binanın net enerji ihtiyacından çıkarılarak fosil yakıt tüketimini bundan sonra hesaplanır. Binada enerji tanımlamaları, bina sınırları ve enerji tüketim ilişkileri Şekil 3 de görülmektedir. Şekil 3. Bina enerji sınırları ve tanımlamalar. Enerji ihtiyacı, bina içindeki ısıtma, soğutma, havalandırma, sıcak su, aydınlatma ve diğer iç yükleri göstermektedir. Isıtma için enerji ihtiyacı ısı kayıplarından oluşmakta olup güneş ve ısı kazançları ile bu değeri azaltmaktadır. Buradaki net enerji ihtiyacı=enerji ihtiyacı ısı kazançları şeklinde hesaplanır. Binaya sağlanan enerji elektrik sisteminden, doğalgaz sisteminden, bölgesel ısıtma, bölgesel soğutma, dışarıdaki bir yenilenebilir enerji sisteminden vb. sağlanabilir. Bu bağlamda

4 standartda ısı pompaları da (kompresörde tüketilen elektrik enerjisi dikkate alınmalı kaydı ile) yenilenebilir enerji kaynağı sayılmaktadır. Öte yandan binada üretilen yenilenebilir enerji dışarı satılıyorsa net alınan enerji= alınan enerji- satılan enerji olarak ele alınır. Örnek. Şekil 4 deki yaklaşık net sıfır enerjili(nn ZEB) binayı ele alalım. Binanın Paris te olduğu kabul edilirse kwh/m 2 yıl olarak spesifik enerji tüketimlerinin aşağıdaki gibi olduğu kabul edilmiştir. 3,8 kwh/m 2 yıl ısıtma için net enerji ihtiyacı( sıcak su ve havalandırma dahil) 11,9 kwh/m 2 yıl soğutma için net enerji ihtiyacı 21,5 kwh/m 2 yıl iç yükler için net enerji ihtiyacı 10,0 kwh/m 2 yıl aydınlatma için net enerji ihtiyacı 5,6 kwh/m 2 yıl havalandırma için net enerji ihtiyacı Şekil 4. nnzeb için hesap örneği. Bu binada sezonluk verimi %90 olan bir kazan kullanılmaktadır. Soğutmanın, 1/3 ü toprak kaynaklı ısı pompası, kalanı ise bir chiller ile karşılanmaktadır. Isı pompasının sezonluk verim oranı 10, chillerin sezonluk verim oranı 3.5 alınmıştır. Havalandırmada spesifik fan gücü 1.2 kw/(m 3 s) ile 5.6 kwh/m 2 yıl fan enerjisi alınmıştır. Burada 15.0 kwh/m 2 yıl değerinde bir PV sistemi bulunmaktadır. Bunun 6.0 kwh/m 2 yıl kısmı binada kullanılmakta, 9.0 lık kısmı ise şebekeye satılmaktadır. Burada %90 verimdeki kazan 4.2 kwh/m 2 yıl yakıt enerjisi üretmektedir. Free cooling, mekanik soğutma, havalandırma, aydınlatma ve cihazlar için kwh/m 2 elektrik enerjisi kullanılmaktadır kwh/m 2 yıl değerindeki güneş PV enerjisi dışarıdan satın alınan net enerjiyi 24.8 kwh/m 2 yıl kadar azaltmaktadır. Net sağlanan primer enerji (doğal gazın kalorifik değeri) ise 4.2 kwh/m 2 yıl dır. Bu iki net sağlanan enerjinin toplamı 66 kwh/m 2 yıl olmaktadır. Yaklaşık sıfır enerjili binaların temel özellikleri çok iyi yalıtılmış olmaları, hava sızdırmazlığı ve yazın güneş ısı kazançlarından çok iyi biçimde korunma şeklindedir. Kalan net enerji ihtiyacı ise yenilebilir enerji kaynaklarından karşılanabilir. Örneğin güneş enerjisi destekli (absorbsiyon cihazı kullanılarak) Thermally Activated Systemlerin (bina gövde betonunu ısıl

5 depo olarak kullanan yerden radyant ıstma ve soğutma sistemleri) düşük sıcaklıklı ısıtma ve yüksek sıcaklıklı soğutma şeklinde çalıştırılması burada önemli bir alternatiftir. Ancak burada havalandırma önemli bir enerji tüketim kaynağı olmaktadır. Bu ise, havalandırma enerjisi temini ve ısı geri kazanımının çok iyi irdelenmesi gerektirmektedir. Buradaki soru, havalandırmada ısı geri kazanımı kullanımı ve enerjinin yenilenebilir kaynakları enerji talebini karşılayabilirmi? Bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Ancak; Dışarıdan alınan dış hava ısı pompası gibi yenilenebilir bir enerji kaynağı ile ön ısıtma ve soğutma yapılabilir. Burada egzos havası da ısı kaynağı olarak kullanılabilir ve bu daha verimlidir. Pencereler vasıtasıyla pasif güneş kazançları, insanlardan kazançlar, şebekeden alınan yenilenebilir enerji ısıtmada yenilenebilir enerji kaynakları olarak kabul edilebilir. Isı geri kazanım sistemi ile içerideki enerji bir çevrimde döndürülebilir. Böylece havalandırma için ihtiyaç duyulan enerjinin %40 tan fazlası çok pahalı olmayan bir biçimde yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilir. Şekil 5 te yenilenebilir kaynaklar kullanılarak havalandırmadan yapılabilecek ısı geri kazanım görülmektedir. Şekil 5. Yenilenebilir kaynaklarla havalandırmadan ısı geri kazanım. nzeb binalarda binanın net enerji ihtiyacı azaldığı için toplam enerji verimliliği geleneksel binalara göre çok daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle entegre bina tasarımına ve binanın çevre ile daha uyumlu bir duruma getirilmesine ihtiyaç vardır. Diğer bir ifade ile tasarım enerji tasarrufundan enerji optimizasyonuna doğru kaymalıdır. Öte yandan Türkiye de güneş radyasyonu ve güneşlenme süreleri fazla olduğundan, bu tür binalar iyi yalıtıldığından ve iç yükler giderek arttığı için aşırı ısınma tehlikesi çok yüksek olacaktır. Çünkü Mart ayından Ekim ayına kadar cam yüzeylerden içeri giren güneş radyasyonu yüzlerce W/m 2 yi bulmaktadır. Burada mimaride uygun malzeme seçimi ve gölgeleme ilk adımdır. Kalan soğutma ihtiyacı aktif ve pasif sistemlerle karşılanabilir. Isı pompası teknolojileri düşük enerji binalar için uygun cihazlardır. Isı pompalarının performansı ısıtma ve soğutma sistemlerine önemli ölçüde bağlıdır. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve ısı pompalarının verimli biçimde çalıştırılabilmeleri için sulu döşemeden düşük sıcaklıklı ısıtma yüksek sıcaklıklı soğutma sistemleri günümüzde anahtar teknolojidir. Örneğin Şekil 6 da ıs pompalarının akışkan sıcaklığına bağlı olarak sezonluk performansı

6 görülmektedir. Görüldüğü üzere ıstmada sistemde dolaşan su sıcaklığı düştükçe ısı pompasının performansı %50 ye kadar artmaktadır. Şekil 6. Is pompalarının sezonluk performansı. Enerji verimliliği bağlamında çoğu iklim bölgelerinde ve yılın çoğu zamanlarında dış havalandırma havası klima santralı içinde evaporatif soğutma ile soğutulabilir. Bu durum hem havanın neminin yükselmesini önler hem de enerji ekonomisi sağlar. Is Sonuç Yukarıda açıklandığı üzere AB 2018 den sonra yeni binaların net sıfır enerjili (nzeb) binalar olmasını hedeflemektedir. Yine açıklandığı üzere bu binaların yapılması çok büyük yatırımlar gerektirmemektedir. Bu bağlamda için bina kabuğunun performansının artırılması (ısıtma, soğutma ve havalandırma yükleri minimize edilmeli), kalan yükler için free cooling, ısı geri kazanım, ısıl depolama, doğal havalandırma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, yeksek verimli HVAC sistemleri kullanımı, test, ayar, dengeleme vb. yapılması gerekir. Bütün bunlar HVAC sistemlerinin kapasitelerini düşürdüğü için böylesi binaların ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olacağı şeklindeki değerlendirmeler doğru olmamakta, buradaki ilk yatırım maliyeti artışı %10 mertebesini geçmemektedir. Ayrıca CO 2 salınımları minimize edildiği çin bu binalar çevre dostu binalardır. Kaynaklar [1] ASHRAE Standard 90.1, Energy Standard of the buildings. [2] EN 15603; 2008 Energy performance of the buildings- ovarall energy use and definition of energy ratings. [3] Kurnutski vd, How to define nearly net zero energy buildings, Rehva Journal, May [4] Handel C, Ventilation with heat recovery is a necessaty in nearly zero energy buildings, Rehva Journal, May 2011.

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Dr. Ibrahim Cakmanus, Arif Kunar, Gokhan Toprak, Ayse Gulbeden Özet Bu makalede, Ankara da yerleşik ESER Yüklenimcilik ve Sanayi A.Ş nin yönetim

Detaylı

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ Hüsamettin BULUT 1, Hasan ŞAHİN 2, Refet KARADAĞ 1 1 Harran Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Osmanbey kampüsü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI Selma USLUSOY ŞENYURT 1 Müjde ALTIN 2 Konu Başlık No: 4 (Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri) ÖZET Sürdürülebilirlik, enerji etkinliği kavramları

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU ENERJİ VERİMLİLİĞİ TANITIM KATALOĞU Daha Yaşanılır Bir Dünya İçin, ENERJİ VERİMLİLİĞİ Enerji verimliliği; tüketilen enerji miktarının, üretimdeki miktar ve kaliteyi düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal

Detaylı

BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI

BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI HESAPLAMA YÖNTEMİ BEP III. BĠNA ENERJĠ PERFORMANSI MEKANĠK SĠSTEMLER ĠÇĠN ENERJĠ ĠHTĠYACININ HESAPLANMASI ĠÇĠNDEKĠLER 1. ISITMA SİSTEMLERİ... 1 1.1. Isı Üretecinden Isıtma Sistemine

Detaylı

Enerji Verimli Sanayi

Enerji Verimli Sanayi Enerji Verimli Sanayi Türkiye, doğusundan batısına Cumhuriyet tarihinin en güzel günlerini yaşıyor. Dünya ekonomik krizlerle boğuşurken Türk ekonomisi her gün büyüyor. Ülkemizde dünyanın sayılı projelerinin

Detaylı

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi

Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Akhisar Belediyesi Hizmet Binasında Rü zga r-gü neş Enerjisi Küllanımı ve Enerji Verimlilig i Fizibilitesi Nisan 2014 BU ÇALIŞMA, ZAFER KALKINMA AJANSI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2013 YILI DOĞRUDAN FAALIYET

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2787 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1745 ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI Yazarlar Dr. Soner AKSOY (Ünite 1) Erdal ÇALIKOĞLU (Ünite 2) Prof.Dr. Haydar ARAS (Ünite

Detaylı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı

93. Sayının ekidir. Akışkanların transferlerinde kullanılan pompaların. TTMD Dergisi Yayın No: 40 2005 Kasık-Aralık Sayısı 93. Sayının ekidir. TTMD Adına Sahibi / Owner on Behalf of TTMD: Bahri Türkmen Dergi Yayın Yönetmeni / Editor in Chief: Dr. Murat Çakan Dergi Yayın Yönetmen Yrd. / Associate Editor: Dr. M. Zeki Yılmazoğlu

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ [Full Papers:0129] ENERJİ VERİMLİLİĞİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI: İZMİR NARLIDERE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖRNEĞİ Gülden Gökçen Akkurt 1, Cihan Turhan 2, Cem Doğan Şahin 2, Ebru Kuzgunkaya

Detaylı

BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ

BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ Meltem BAYRAKTAR Zerrin YILMAZ ÖZET Dünyamız, enerji tüketiminin giderek artması nedeniyle enerji kaynaklarının tükenmesi ihtimaliyle ve de global ısınmayla

Detaylı

GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA

GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA _ 747 GÜNEŞLE AKTİF SOĞUTMA SİSTEMİ ÜZERİNE BİR YAKLAŞIM: İTALYA VE TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK UYGULAMA Andrea KINDINIS Stefano P. CORGNATI Emanuele BIANCO Zerrin YILMAZ ÖZET Güneşle soğutma sistemleri, konut

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

AVRUPA BETON P L A T F O R M U

AVRUPA BETON P L A T F O R M U P L A T F O R M U AVRUPA BETON Telif Hakkı: Avrupa Beton Platformu ASBL, Nisan 007. Tüm hakları saklıdır. Avrupa Beton Platformu ASBL: Uluslararası Prefabrike Beton Üreticileri Bürosu, Avrupa Çimento Birliği,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

ısı pompaları Çevre Dostu Isıtma Çözümleri Faturayı Dünya ya kesmeyen ısıtma sistemleri

ısı pompaları Çevre Dostu Isıtma Çözümleri Faturayı Dünya ya kesmeyen ısıtma sistemleri ısı pompaları Çevre Dostu Isıtma Çözümleri Faturayı Dünya ya kesmeyen ısıtma sistemleri GÜNEŞ ENERJİSİ TÜM YIL BOYUNCA KULLANILIR ÜCRETSİZ ENERJİYE SINIRSIZ ERİŞİM Dimplex ısı pompaları gelecek için verimli

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY:

Turkey Sustainable Energy Financing Facility. Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı DEVELOPED BY: Katılımcı Bankalar: 2 İçindekiler 5 6 8 9 16 EBRD nin Sürdürülebilir Enerji Girişimi TURSEFF,

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı