SÜT SIĞIRI ĠġLETMELERĠNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETĠMĠ KONGRESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÜT SIĞIRI ĠġLETMELERĠNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETĠMĠ KONGRESĠ"

Transkript

1

2 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi SÜT SIĞIRI ĠġLETMELERĠNDE SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETĠMĠ KONGRESĠ Veteriner Fakültelerinin saygıdeğer öğretim üyeleri ve araģtırmacıları, sektörümüzün değerli temsilcileri ve iģletme sahipleri, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi ev sahipliğinde Mayıs 2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs ta gerçekleģtirilecek uluslararası katılımlı Süt Sığırı ĠĢletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Kongresi nin hazırlık çalıģmalarındaki en temel amacımız, tüm katılımcıların kongreye iliģkin beklentilerini en üst seviyede karģılayabilmektir. Bu amaçla, meslektaģlarımız ve katılımcılarımızı memnun edeceğini düģündüğümüz, katılımcıların bilimsel kongre ihtiyaçları yanında rahat, huzur ve mutluluğunu en güzel Ģekilde karģılayacağına inandığımız Kaya Artemis Resort & Casino Oteli tercih edilmiģtir. Kongre bilimsel programını bir yandan akademisyenlerimizin değerli çalıģmalarını meslektaģlarımızla paylaģmalarını sağlamak, bir yandan da alanında yetiģmiģ bilim adamlarının sunacağı çağrılı tebliğlerle süt sığırı iģletmelerinde sürü sağlığı ve yönetimi alanında önemli ve güncel konularda son geliģmeleri öğrenmek, tartıģma ortamı yaratmak, öte yandan belli baģlıklar altında hazırlayacağımız ve uzman bilim insanlarının öncülüğünde gerçekleģtirilecek uydu sempozyum ve paneller ile de katılımcılarımızın süt sığırı iģletmelerindeki günlük iģ programlarında sıkça gereksinim duydukları konularda kendilerini geliģtirmelerine olanak sağlanacaktır. Bu kongrenin katılımcılarına bilimsel, kültürel ve sosyal yönden önemli katkılar sağlayacağı inancıyla, bu alanda çalıģan tüm meslektaģlarımızı ve sektör bileģenlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne, kongremize davet eder, saygılar sunarız. Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL Veteriner Fakültesi Dekanı Yrd. Doç. Dr. Osman ERGENE Düzenleme Kurulu Başkanı

3 KONGRE ONUR KURULU Yrd. Doç. Dr. Ġrfan S. GÜNSEL (Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti BaĢkanı) Prof. Dr. Ümit HASSAN (Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL (Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı) Prof. Dr. Engin KENNERMAN (Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı) KONGRE DÜZENLEME KURULU (Akademik unvan ve soyadına göre alfabetik sırada) Yrd. Doç. Dr. Osman ERGENE (BaĢkan) Prof. Dr. Selim ASLAN Prof. Dr. Murat FINDIK Doç. Dr. Dilek ARSOY Doç. Dr. Serhan Serhat AY Doç. Dr. Naci ÖCAL KONGRE BĠLĠM KURULU (Akademik unvan ve soyadına göre alfabetik sırada) Prof. Dr. Selim ASLAN (BaĢkan) Prof. Dr. Ayhan BAġTAN Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK Prof. Dr. Dursun Ali DĠNÇ Prof. Dr. Ömer Memduh ESENDAL Prof. Dr. Murat FINDIK Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ Prof. Dr. Engin KENNERMAN Prof. Dr. ġükrü KÜPLÜLÜ Prof. Dr. Ömer Hakan MUĞLALI Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL Prof. Dr. Engin SAKARYA Prof. Dr. Sezgin ġentürk Prof. Dr. Ġsmet TÜRKMEN Prof. Dr. Cengiz YALÇIN Doç. Dr. Dilek ARSOY Doç. Dr. Serhan Serhat AY Doç. Dr. Nureddin ÇELĠMLĠ Doç. Dr. Hüseyin ESECELĠ Doç. Dr. Örsan GÜNGÖR Doç. Dr. Naci ÖCAL Doç. Dr. Mutlu TEMĠZEL Prof. Dr. Ali RĠġVANLI

4 22 Mayıs 2014 PerĢembe Kayıt AçılıĢ Kokteyli 23 Mayıs 2014 Cuma (A Salonu) Kayıt AçılıĢ Töreni ve Protokol KonuĢmaları TASLAK PROGRAM Süt Sığırı ĠĢletmelerinde Sürü Sağlığı ve Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Osman ERGENE Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti ndeki Süt ĠĢletmelerinin KarĢılaĢtırılması Prof. Dr. Cengiz YALÇIN Çay Kahve Arası Süt Ġneği ĠĢletmelerinde Verimlilik Kriterleri ve Dünyadaki Trendler Prof. Dr. Engin SAKARYA Süt Sığırı ĠĢletmelerinde Hayvan Refahı Doç. Dr. Dilek ARSOY Öğle yemeği UYDU SEMPOZYUM Metabolik Hastalıkların Profil Testleri Ġle Değerlendirilmesi Prof. Dr. Engin KENNERMAN Enfeksiyonu Engellemek; ĠĢletmelerde Biyogüvenlik ve AĢılama Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler Prof. Dr. Sezgin ġentürk Solunum Sistemi Enfeksiyöz Hastalıklarına YaklaĢım Doç. Dr. Mutlu TEMĠZEL Çay Kahve Arası Süt Sığırlarının Beslenme Özellikleri ve Kritik Dönemler Prof. Dr. Ġsmet TÜRKMEN Süt Ġneklerinin Beslenmesinde Kaliteli Kaba Yemin Önemi Prof. Dr. Ahmet Gökhan ÖNOL Süt ĠĢletmelerinde GeçiĢ Dönemi Beslemesi Doç. Dr. Hüseyin ESECELĠ UYDU SEMPOZYUM AkĢam Yemeği

5 TASLAK PROGRAM 24 Mayıs 2014 Cumartesi (A Salonu) Yüksek Süt Verimli Ġneklerde Reprodüktif Sürü Ġdaresi ve Etki Eden Faktörler Prof. Dr. Selim ASLAN Süt Ġneği ĠĢletmelerinde Anöstrus Sorunu Prof. Dr. Murat FINDIK Çay Kahve Arası Repeat Breeder Çeviren Ġnek Nereye Kadar? Prof. Dr. Dursun Ali DĠNÇ Uterus Enfeksiyonları ve Sağaltım Seçenekleri Prof. Dr. ġükrü KÜPLÜLÜ Öğle yemeği UYDU SEMPOZYUM Sütçü ĠĢletmelerde Meme Sağlığı ve Mastitis Kontrol Programları Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK UYDU SEMPOZYUM Çay Kahve Arası Süt Ġneklerinde Ayak Hastalıkları Sorunu Doç. Dr. Nurettin ÇELĠMLĠ UYDU SEMPOZYUM Genel Değerlendirme ve TartıĢma Tüm KonuĢmacılar Gala Yemeği 23 Mayıs 2014 Cuma (B Salonu) SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Çay Kahve Arası SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER 24 Mayıs 2014 Cumartesi (B Salonu) SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER Çay Kahve Arası SÖZLÜ BĠLDĠRĠLER 24 Mayıs 2014 Cumartesi (C Salonu) POSTER BĠLDĠRĠLER SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER (Tüm poster bildiriler 23 Mayıs 2014 Cuma günü salondaki yerlerine asılacak, bilimsel tartıģması bu oturumda yapılacaktır)

6 TASLAK PROGRAM 25 Mayıs 2014 Pazar Çiftlik Sahipleri ve Yöneticilerine Yönelik Sürü Ġdaresi Paneli Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Nilüfer AYTUĞ Prof. Dr. Ayhan BAġTAN Prof. Dr. Sezgin ġentürk Prof. Dr. Ġsmet TÜRKMEN Prof. Dr. Engin SAKARYA Prof. Dr. Cengiz YALÇIN Adnan YILDIZ Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Hayvancılık ĠĢletme Ekonomisi Anabilim Dalı Hayvancılık ĠĢletme Ekonomisi Anabilim Dalı TÜSEDAD BaĢkanı KONGRE OTELİ Kaya Artemis Resort & Casino, Kuzey Kıbrıs Dünyanın 7 Harikası ndan birinde uyanmaya hazır mısınız? Kaya Grubu, Kaya Artemis Resort & Casino'yu sadece alıģıla gelmiģ bir otel olarak değil, bir eğlence ve tatil destinasyonu olarak tasarlamıģtır. 4 mevsim tatil havası yaģatan iklimi, el değmemiģ göz alabildiğine uzanan kumsalı, egzotik plajı, pırıl pırıl denizi, tarihi Artemis Tapınağının bir eģi olan mimarisi, lüks olanaklarla zenginleģtirilmiģ 734 odası, 3600 m² lik Las Vegas tarzı Casino su, havuzları, spa ve güzellik merkezi, kongre merkezi, toplantı salonları ve tüm diğer tüm cezbedici özellikleriyle Kaya Artemis, ĢaĢırtıcı ve bir o kadar da hayranlık uyandırıcı.

7 KONGRE KAYIT ÜCRETLERİ Kongre otelinde konaklayacak olan katılımcılar için kayıt ve konaklama ücretleri: (Tüm ücretlere KDV dahildir) 15 ġubat 2014 Öncesi 15 ġubat 2014 Sonrası KATILIMCI LĠSANS - LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ (Sınırlı Sayıda) Tek KiĢilik Odada Konaklama EURO EURO Çift KiĢilik Odada KiĢi BaĢı Konaklama EURO EURO Tek KiĢilik Odada Konaklama EURO EURO Çift KiĢilik Odada KiĢi BaĢı Konaklama EURO EURO Kayıt ve Konaklama Ücretlerine dahil servisler: - Kongre Otelinde 3 gece herģey dahil konaklama - Toplantılara ve stand alanına giriģ - AçılıĢ kokteyli ve gala yemeği katılımı - Öğle yemekleri ve kahve molaları - Kongre çantası, yaka kartı, katılım sertifikası - Kongre bildiri kitabı, cep programı - Tek kiģilik oda fiyatı bir firma tarafından ödendiği takdirde, eģ /refakatçi konaklama farkı 150 Euro dur. Kongre otelinde konaklamayacak olan katılımcılar için kayıt ücretleri: (Tüm ücretlere KDV dahildir) KATILIMCI Günlük Kayıt Üç Günlük Paket Program EURO EURO Günlük Kayıt Ücretlerine dahil servisler: - Toplantılara ve stand alanına günlük giriģ - Öğle yemeği ve kahve molaları - Kongre çantası, yaka kartı, katılım sertifikası Üç Günlük paket Program Ücretlerine dahil servisler: - Toplantılara ve stand alanına giriģ - AçılıĢ kokteyli ve gala yemeği katılımı - Öğle yemekleri ve kahve molaları - Kongre çantası, yaka kartı, katılım sertifikası - Kongre bildiri kitabı, cep programı TRANSFER BEDELĠ: EURO - LefkoĢa Ercan Havaalanı Kaya Artemis Resort & Casino LefkoĢa Ercan Havalanı - KalkıĢ Saatleri:

8 BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİMİ Kongre için bildiri özetleri sadece web sitesinde yer alan form aracılığı ile kabul edilecektir. E- posta ya da posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bildiri özeti formunda sizden istenilen tüm alanları düzgün Ģekilde doldurmalısınız. Özellikle özetinizi gönderdikten sonra, düzenleme yapabilmeniz için gerekli olan Ģifrelerin tarafınıza ulaģabilmesi için e-posta adresinizi doğru girmeye özen gösteriniz. Bildiri özetiniz 300 kelimeyi geçmemelidir. MS Word Programında 11 Punto ve Arial fontunda yazılmıģ olan bildirinizi kopyalayarak forma yapıģtırmanız yeterlidir (A4 sayfayı aģmayacak Ģekilde). Özetinizin yarım kalmaması ve hatalı olarak kaydolmaması için bu konuya dikkat ediniz. Özetinizi forma istenildiği Ģekilde giriniz. Yazar adlarını ve kurumlarını bildiri metninin girileceği kutulara KESĠNLĠKLE yazmayınız. Bildiri özeti göndermek için son tarih 01 Nisan 2014 dür. Bildiri özet formu kullanıcı bazında üyelik gerektirir. Eğer daha önce bir üyelik hesabınız yoksa formu doldurarak yeni bir hesap açtırabilirsiniz. Hesabınız gireceğiniz e-posta adresine aktivasyon linki gönderecektir. Bu link bazı e-posta adreslerinde spam algılanmaktadır. Lütfen bu durumu göz önünde bulundurarak e-posta hesabınızı kontrol ediniz. Birden fazla bildiri özeti gönderecekseniz, göndereceğiniz bu bildirileri de aynı hesap altından göndermelisiniz. TÜM YAZARLARIN DĠKKATĠNE! Bildiri özetleri gönderilirken yazarların belirttikleri yarıģma istekleri dikkate alınacaktır. Ancak yazarlar yarıģmaya girmek istediklerini bildirmeseler bile hakemlerin değerlendirmesi sonucu yüksek puan alan bazı bildiriler yarıģmaya davet edilebilirler. Bu konuda son karar yazara aittir. ÖNEMLĠ TARĠHLER Ġndirimli kayıt ve konaklama için son tarih: 15 ġubat 2014 Bildiri özeti gönderimi için son tarih: 01 Nisan 2014 Bildiri Değerlendirme sonucu ilan tarihi: 01 Mayıs 2014 ORGANĠZASYON & ĠLETĠġĠM Düzenleme Kurulu BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Osman ERGENE Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Tel: / 3026 Kongre Organizatörü Fatma Akmergiz Dorana Turizm Bekir ġevki Naci Sokak, No:2 Gönyeli, Kıbrıs. Tel:: Fax:

D eğerli Meslektaşlarım,

D eğerli Meslektaşlarım, 1 2 DAVET YAZISI D eğerli Meslektaşlarım, Veteriner Doğum ve Jinekoloji Ailesinin değerli akademisyenleri, öğretim üyeleri ve araştırmacıları, sektörümüzün değerli temsilcileri, Bu yıl Ekim ayı sonunda

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

Değerli Meslektaşlarım, KONGRE SEKRETERİ : Prof. Dr. Mustafa Aslan

Değerli Meslektaşlarım, KONGRE SEKRETERİ : Prof. Dr. Mustafa Aslan Değerli Meslektaşlarım, 13-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Kıbrıs ta Acapulco Hotel & Kongre Merkezi nde düzenleyeceğimiz Ulusal Reçete Dışı Farmasötik Ürünler ve Medikal Malzemeler Kongresi ne - FARMMED

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES. yıl TRANSPLANTASYON 14. 15-18 Ekim 2014, BODRUM. www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI yıl TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ X. KONGRES www.tx2014.org SPONSORLUK DOSYASI KATKIDA BULUNANLAR ORGANİZASYON SEKRETERYASI KONGRE TARİHLERİ 15-18 Ekim 2014 KONGRE MERKEZİ Hilton

Detaylı

7 Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 4-7 Ekim 2012 tarihleri arasında Kaya Otel, Ġzmir de düzenlenecektir.

7 Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 4-7 Ekim 2012 tarihleri arasında Kaya Otel, Ġzmir de düzenlenecektir. Değerli Firma Temsilcisi, 7 Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 4-7 Ekim 2012 tarihleri arasında Kaya Otel, Ġzmir de düzenlenecektir. Ana konularımızı, konularında uzman konuģmacıların detaylı tartıģılacağı,

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenegelen eğitim programı, HİEP2015 dünyanın gözbebeği İstanbul da. Tüm dünyada en fazla bilgi üretilen

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu. 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU 35. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi & Hipofiz Sempozyumu 15-19 Mayıs 2013 Cornelia Diamond Hotel, Antalya İLK DUYURU w w w. t e m h k 2 0 1 3. o r g KONGREYE DAVET Değerli Meslektaşlarımız,

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org BİRİNCİ DUYURU www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir IX. ULUSAL KAPLICA TIBBI VE BALNEOLOJİ KONGRESİ ve termal ve SPA tesisleri yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013

2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 2. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2013 9-13 Kasım 2013 Titanic Kongre Merkezi Belek, Antalya Değerli Meslektaşlarımız, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, sizlerin isteğiyle ve kuruluşu için

Detaylı

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015

VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015 VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJİ KONGRESİ 14-18 EKİM 2015 SPONSORLUK DOSYASI 2015 VI. ULUSLARARASI AVRASYA HEMATOLOJĠ KONGRESĠ HAKKINDA Hematoloji Uzmanlık Derneği, hematoloji uzmanlarının kurmuş olduğu

Detaylı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı

M. Ufuk HASDEMİR Onur KARATUNA Deniz GÜR Sempozyum Başkanı Sempozyum Sekreteri ADTS Başkanı Değerli Meslektaşlarımız, Bu yıl 11. sini gerçekleştireceğimiz geleneksel Antimikrobik Kemoterapi Günleri nin yaklaşmış olması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Antibiyotik direncinin dünya çapında önemli

Detaylı

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES

TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ IX. KONGRES TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI KOORD NASYON DERNEĞ I. DUYURU Katkılarıyla TÜRK YE ORGAN NAKL KURULUŞLARI ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği ile beraber organize

Detaylı

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org.

Metabolik Sendrom. Metabolik Sendrom. DiSLiPiDEMiÝ. DiYABET. OBEZiTE. Sempozyumu. FiNAL PROGRAM. HiPERTANSiYON. www.metsend2012.org. Sempozyum bildirileri Obesity Reviews dergisinde yayımlanacaktır. Metabolik Sendrom Sempozyumu 5-8 Nisan 2012 Cornelia Diamond Resort Belek - Antalya 9. FiNAL PROGRAM DiYABET DiSLiPiDEMiÝ Metabolik Sendrom

Detaylı

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi

7. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi www.cocuksolunum2016.org Uygulamalı Pediatrik Fleksibl Bronkoskopi Kursu 30 Mart 02 Nisan 2016 RIXOS DOWNTOWN ANTALYA 1 SPONSORLUK DOSYASI DAVET Sayın meslektaşlarımız, Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları

Detaylı

Değerli Paydaşlarımız,

Değerli Paydaşlarımız, Değerli Paydaşlarımız, Sizleri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünün ev sahipliğinde 09-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Bursa da düzenlenecek olan 1. Ulusal Biyosistem

Detaylı

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ

ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 10. YIL ONURUNA ULUSAL AKCİĞER KANSERİ KONGRESİ 14-17 Mart 2013 Perissia Otel, Kapadokya 2.duyuru DAVET Değerli Meslektaşlarımız, Günümüzde, kanserin tanısı, tedavisi, destek tedaviler ve palyatif bakım

Detaylı

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S

www.turkhipertansiyon.org İ O T E L, A N T A L Y A 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S 1 3-1 7 M A Y I S 2 0 0 9 S U S E S İ O T E L, IK11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTAL A N T A L Y A LARI KONGRESİ www.turkhipertansiyon.org 11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,

Detaylı

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır

Açılış Töreni. Firmalara katkı miktarındaki yüksekliğe göre stand seçimi sağlanacaktır KONGRE DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Necdet Kuyucu Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Prof. Dr. Metehan Özen Prof. Dr. Ateş Kara GENEL BİLGİLER Tarih 05-08 Nisan 2015 Konge Dili Yer Türkçe Konge ( Tahmini ) Katılımcı

Detaylı

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi

6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi 22-25 Kasım 2013 WOW Istanbul Hotels & Convention Center ERBE 6. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi ERBE İÇİNDEKİLER s.04 s.05 s.06 s.07 s.08 s.09-10-11 s.12 s.13

Detaylı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

KONGRE ve FUARI 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı www.ivekkongre.com Uluslararası İlaç ve Eczacılık 02-04 Mayıs 2014 Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı İlaç ve Eczacılıkta Küresel Bilgi Paylaşımı www.ivekkongre.com Değerli Katılımcılar, İlaç ve Eczacılıkta

Detaylı

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015

3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi-2015 Değerli Meslektaşlarımız, Sizlere 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi - 2015 in bilimsel programını duyurmanın onuru içindeyiz. Klinik mikrobiyoloji uzmanlık alanında daha ileri düzeyde hasta ve eğitim

Detaylı

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü

Kongreye değerli katkılarınızı bekler, verimli işbirliğimizin devamını dileriz. Saygılarımızla, Tuğba AŞKIN Proje Koordinatörü Sayın Yetkili, Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği tarafından 1-4 Nisan 2015 tarihleri arasında Cornelia Diamond Hotel / ANTALYA' da düzenlenecek olan 12.TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ

Detaylı

DAVET. Değerli Katılımcılar,

DAVET. Değerli Katılımcılar, DAVET Değerli Katılımcılar, Bu yıl bir taraftan derneğimizin 10.yılını kutluyor, bir taraftan da 5.Gıda Güvenliği Kongresine yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Gıda Güvenliği Kongresi gibi geniş kapsamlı

Detaylı

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri,

Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri, 1. DUYURU Değerli Araştırmacılar ve Özel Sektör Temsilcileri, Ülkemizde Süs Bitkileri Sektörü, hızlı büyüme ve gelişme gösteren, ihracat potansiyeli yüksek olan önemli tarımsal üretim sektörlerinden birisidir.

Detaylı

Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Meslektaşlarımız, Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği nin düzenleyeceği, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve VIII. Ulusal Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

DAVET. Değerli Katılımcılar,

DAVET. Değerli Katılımcılar, DAVET Değerli Katılımcılar, Bu yıl bir taraftan derneğimizin 10.yılını kutluyor, bir taraftan da 5.Gıda Güvenliği Kongresine yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Gıda Güvenliği Kongresi gibi geniş kapsamlı

Detaylı

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği TAOMS 15 Bodrum - Rixos Premium Hotel Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 19-23 Mayıs, Rixos Premium Bodrum www.taoms2015.org KONGRE DÜZENLEME KURULU Dernek Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Keskin

Detaylı