T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1983 CUMARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemi"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik etme işlemi T.C BAŞBAKANLIK Personel Genel Müdürlüğü 9/5/ cumhurbaşkanlığı yüce katına Kıbrıs Türk Federe Devleti yetkililerinin davetlisi olarak Mayıs 1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne gidecek olan Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in dönüşüne kadar; Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Ali BOZER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Bülend ULUSU Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI /2813 9/5/1983 BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9 Mayıs 1983 gün ve sayılı yazınız. Kıbrıs Türk Federe Devleti yetkililerinin davetlisi olarak Mayıs 1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne gidecek olan Köyişleri ve Koope- Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 61,. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı ratifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'ın dönüşüne kadar; Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Ali BOZER'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI T. C. BAŞBAKANLIK Personel Genel Müdürlüğü Cl MHURBAŞKANLIĞA YÜCE KATINA 13/5/1983 ÎLGÎ. a) 9/5/1983 gun ve sayılı yazımız. b) D/5/1983 gun ve /2813 sayılı yazınız. Prof. Dr. Ali BOZER'in 13 Mayıs 1983 tarihinden itibaren Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifa talebi uygun görüldüğünden, ilgi (a) yazıda belirtilen nedenle Mayıs 1983 tarihleri arasında Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına, Bayın dirlik Bakanı Dr. Tahsin ÖNALP'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Bülend ULUSU Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 13/5/ /2957 BAŞBAKANLIĞA İLGİ (a) 9 Mayıs 1983 gün ve sayılı yazınız, (b) 9 Mayıs 1983 gün ve /2813 sayılı yazımız, (c) 13 Mayıs 1983 gün ve sayılı yazınız. Prof. Dr. Ali BOZER'in 13 Mayıs 1983 tarihinden geçerli olmak üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifası kabul edilmiş olduğundan; İlgi (a) yazıda belirtilen nedenle Mayıs 1983 tarihleri arasında, Köyişleri ve Kooperatifler Bakankanlığına, Bayındırlık Bakanı Dr Tahsin ÖNALP'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI T. C. BAŞBAKANLIK Personel Genel Müdürlüğü /5/1983 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATİNA İspanya'nın Torremolinos cehrinde yapılacak olan Avrupa Konseyi Bölgesel Planlamadan Sorumlu Bakanlar 6 ncı Konferansına katılmak üzere Mayıs 1983 tarihleri arasında İspanya'ya gidecek olan İmar ve İskan Bakanı Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU'nun dönüşüne kadar; İmar ve İskan Bakanlığına, Köyişleri ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :2

3 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 16/5/ /2955 BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 16 Mayıs 1983 gün ve sayılı yazınız. ispanya'nın Torremolinos şehrinde yapılacak olan Avrupa Konseyi Bölgesel Planlamadan Sorumlu Bakanlar 6 ncı Konferansına katılmak üzere Mayıs 1983 tarihleri arasında ispanya'ya gidecek olan İmar ve Iskan Bakam Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU'nun dönüşüne kadar; imar ve Iskan Bakanlığına, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Milli Savunma Bakanlığından Atama Kararı Karar Sayısı : 83/ Bu Kararnamede kimlikleri yazılı (4) Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) fıkrası uyarınca Sıkıyönetim Komutanlıkları Askeri Mahkemelerinde Subay Üye olarak görevlendirilen personelin eski görev yerleriyle ilişkileri kesilmeyecektir. 3. Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. 24/5/1983 Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Nurettin ERSİN Orgeneral K. K. K. ve Milli Güv. Konseyi Üyesi Tahsin ŞAHİNKAYA Orgeneral Hv. K. K. ve Milli Güv. Konseyi Üyesi Nejat TÜMER Oramlral Dz. K. K. ve Millî Güv Konseyi Üyesi Sedat CELASUN Orgeneral J. Gn K. ve Millî Güv Konseyi Üyesi 4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 4 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğinden ANKARA, Top. Alb., Nazım ÜLGEN, , K. K. K. Eğt. Ok. D. Yük. Öğrt. A. ligine ANKARA. K. K. Hvcl. Ok. Öğrt.'Krl. Bşk. Dön. Knt. Uçk. (Hlk) Uçş. Eğt. Krl. Bşk. lığından ANKARA, P. Plt. Alb., Şaban ÖZEL, , 4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 4 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğine ANKARA. 2. Tak. Hv. Kv. K. Per. Eğt. Ş. Yer Eğt. Sb. lığından DİYARBAKIR, Hv. P. Bnb. izzet ÖZKAN, , 7 nci Kor. ve Synt. K. 2 No. lu As. Mah. Sb. Yd. Üyeliğine DİYARBAKIR. 7. Kor. ve Synt. K. 2 No. lu As. Mah. Sb. Yd. Ü. den DİYARBAKIR, Hv. P. Bnb. Ömer AŞKIN, , 2 nci Tak. Hv. Kv. Ds. üs. K. Hrk. Eğt. Ş. Md. V. ligine DİYARBAKIR. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZET E 28 Mayıs 1983 Sayı : 1806<J Yönetmelik Karar Sayısı: 83/6381 ilişik «Turizm Yatırım ve işletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 11/3/1983 tarihli ve H. M sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin A fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 11/4/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. R. PASIN Devlet Bakanı Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı R. BAYAZIT Adalet Bakanı M. ÖZGÛNEŞ Devlet Bakanı 0. H. BAYÜLKEN Millî Savunma Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bakanı S. CETİNER içişleri Bakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Millî Eğitim Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÖRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı M. TURGUT Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. İLKEL Enerji ve Tabii Kay. Bakanı I. EVLlYAOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskan Bakanı M. R. GÜNEY Köy İşleri ve Koop. Bakanı V. ÖZGÜL Gençlik ve Spor Bakanı Amaç : S. ŞİDE Sosyal Güv 'enlik Bakanı Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu işletmeler arasında standart eşitliğin sağlanmasıdır. Kapsam : Madde 2 Bu yönetmelik, turizm yatırım ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, belgeye esas niteliklerine, bu işletmelerin yönetim personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına, onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar. Yasal Dayanak : Madde 3 Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. maddesinin A fıkrasının 2 numaralı bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar : Madde 4 Bu yönetmelikte yer alan : a) «Bakanlık» deyimi Kültür ve Turizm Bakanlığını, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 6 b) «Yönetmelik» deyimi Turizm Yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliğini, c) «Turizm işletmeleri» deyimi Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, d) «Turizm Yatırımı Belgesi» deyimi turizm sektöründe yatıran yapana, tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi, e) «Turizm işletmesi Belgesi» deyimi turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi, f) «Belgeli Yatırım ve Belgeli işletmeler» deyimi Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm yatırım ve işletmelerini, g) «Kanun» deyimi 12/3/1983 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu, h) «Turizm Tesisi» deyimi Turizm Yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetlerinin yapıldığı fizik, mekân ve yapılarla bunların teminat ve mütemmim cüzlerini, ifade «der. Belge Alınması : İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 5 Turizm sektöründe, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda ve diğer mevzuatta yeralan teşvik tedbirleri ile, istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan, turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. Turizm yatırım ve işletme belgeleri, işletmeye dahil tüm hizmet ünitelerini kapsar. Bu yönetmelik uyarınca ana hizmet tesisi bünyesinde bulundurulması zorunlu olmayan tali hizmet tesisleri, kiralama, satış veya devir yoluyla tasarruf eden diğer bir yatırımcı veya işletmeci adına müstakilen belgelendirilebilir. hiz Belgeli yatırım ve işletmeler, en az ana hizmet ünitesi ile aynı türde metler veren şubeler açabilir ve zincir işletmeler kurabilirler. özel Düzenlemeler : Madde 6 Turizm yatırımı ve turizm işletmesi niteliğinde olan; a) Seyahat Acentalarının Kuruluş, belgelendirme ve çalışmalarına ilişkin uygulamalarda, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile, anılan kanun gereği düzenlenen yönetmelik hükümleri, b) Yat ve yat limanları yatırım ve işletmelerinin nitelikleri ile belgelendirme ve çalışmalarına ilişkin uygulamalarda Kanunun 37. maddesinin A. fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümleri, öncelikle uygulanır. Özel Yatırım ve işletmeler ; Madde 7 a) Bu yönetmelikte tür ve nitelikleri belirtilmemiş olan turizm işletmelerinden, geliştirilmeleri için mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile, istisna, muafiyet ve haklardan yararlandırılarak desteklenmeleri Bakanlıkça zaruri görülenlerine, b) Bu yönetmelikte belirlenmiş olan nitelikleri tam olarak gerçekleştirmemesine rağmen, yapısının doğal, sanat ve tarihi özelliği veya işletmesinin özelliği nedenleriyle desteklenmeleri Bakanlıkça uygun görülen yatırım ve işletmelere, turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi verilebilir. Başvuru Madde 8 Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve göstermek isteyen kişi ve kuruluşlar. Kanun ve bu yönetmelikle öngörülen yatırım veya işletme belgesi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : alabilmek için, gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa veya Bakanlığın yurtiçi teşkilatına başvururlar. Bakanlık, girişimcilerin bu başvuru için gerek duyabilecekleri bilgileri bir broşürde belirler. Ön Bilgi Talebi : Madde 9 Turizm yatırımı için hazırlık çalışmaları sırasında, girişimci dilerse, yatırımın türü, kapasitesi, kuruluş yeri, yaklaşık maliyeti finansman kaynakları ve işletme tarzı ile ilgili yaklaşık bilgiler ve yatırım, inşaatı gerektiriyor ise, vaziyet planı veya avan proje, arazinin yerini belirten harita, imar planı, yapılaşma koşulları v.b. ayrıntıları ile Bakanlığa başvurarak öngörüş isteyebilir. (100 yataktan küçük konaklama ve 100 kuver'den küçük yeme içme teşebbüsleri hariç) Bakanlık gerekiyorsa ilgili diğer kamu kuruluşlarından da bilgi ve görüş alarak teşebbüse ilişkin görüşünü, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerle bağlantılı olarak en kısa zamanda yatırımcıya bildirir. Turizm Yatırımı Belgesi Talebi : Madde 10 Turizm yatırımı belgesi için aşağıda belirlenen bilgi ve belgelerle başvurulur. a) Dilekçe, b) Belge konusu yatırım hakkında bilgi, c) Girişimci hakkında ayrıntılı bilgi, İsim veya unvan, adresi telefon numarası, Faaliyet konuları, Ortaklık statüsünün aslı veya tasdikli sureti, d) Kuruluş yeri hakkında bilgi, Kesin yerini belirlemeye yeterli bilgi ve haritalar, Mülkiyet durumu hakkında bilgi ve belgelerin tasdikli suretleri (Tapu ve çaplı tasarruf belgesi veya kira. izin, irtifak hakkı ve buna benzer.) e) Yatırımın yaklaşık maliyeti ve finansman kaynaklan, f) Girişimin işletme ve pazarlamasına ilişkin ilkeler, düşünceler ve hazırlıklar, g) Bir inşaatı gerektiren turizm yatırımlarından, 1. 1/500 Ölçekli vaziyet (Genel Yerleşme) planı (Tesisin gerektirdiği yol, giriş, otopark, bahçe düzenlemesi ve benzeri ile varsa benzinliğe ilişkin düzenlemeleri, munhani eğrileri ve kotları gösterir) 2. Üç takım onaylı mimari tatbikat projesi (1/50 ölçeğide şukadar ki bir katı 500 m 2 den büyük olan, ya da bir kenarı 30 m. yi geçen yapılarda, 1/100 ölçeğinde verilebilir.) 3. Tüm cephe görünüşleri, 4. Özelliğine göre birbirine dik ve biri merdivenden geçen en az iki kesit (1/50 veya 1/100 ölçekli) 5. Belge kapsamı içindeki tüm yapılara ait tefrişli kat planlan (WC ve banyolar dahil olmak üzere benzer birimlerden sadece birinin tefrişi yeterlidir.) 6. Pis su atık sisteminin fosseptik ile çözümlenmesi halinde 1/50 veya 1/20 ölçekli onaylı proje, 7. Tesis bünyesinde birbirinden farklı her binanın mimari tatbikat projeleri, tek parça paftada toplanır. 8. Tesiste tadilat talebi halinde bahse konu binaya ait tek parça pafta üzerine tadil talebi işlenerek tüm pafta verilir. 9. Projeler üzerinde, projeyi yapan mimar ve mühendisin adı, soyadı, diploma, oda sicil numaralan ve adresleri ile imzalan, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : Projelerin yürürlükteki İmar Yasası, tüzük ve yönetmelik hükümleri İle imar planlarına ve plan kararlarına uygunluğunu belirleyen tasdik (Belediye ve mücavir alanları içinde kalan yerler için Belediye Başkanı veya Fen Amiri, diğer yerlerde İl İmar Müdürü veya Yardımcısı tarafından), 11. Her projede tasdik eden yetkilinin ad ve soyadı, görev ünvanı ile okunabilir şeklinde uygulanmış mührü, 12. Projelerin ek yerlerinde ilgili Belediye ya da İl İmar Müdürlüğünün mührü ve yetkili kişilerin ad ve soyadı, görev unvanı ve imzaları, 13. Tesisin kurulacağı yere ait altyapı (yol, su, elektrik, kanalizasyon, telekominikasyon...) durumunu belirten, proje müellifince hazırlanmış teknik rapor. (Bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında yer alan bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle belge talebi reddedilemez.) Yatırımlarda Alt Yapı : Madde 11 Alt yapısı (yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi) bulunmayan ve yatırım tamamlanıncaya kadar, kamu kuruluşlarınca sağlanamıyacağı anlaşılan girişimlerde, bu ihtiyaçlar yatırımcı tarafından sağlanır. İnceleme : Madde 12 Turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi talepleriyle ilgili başvuru, Bakanlıkta, Turizm Genel Müdürlüğünce derhal incelenerek bu yönetmeliğin gerektirdiği bilgi ve belgeleri tamamlamış olan girişimcilere ait dosya belgelendirme komisyonuna sevkedilir. Belgelendirme Komisyonu: Madde 13 Kanunun öngördüğü Turizm Yatırımı ve Turizm İşletmesi belgesinin verilmesi, bu belgelerin Yönetmelik uyarınca iptal edilmesi, üçüncü kişilere devredilmesi, turizm yatırım ve işletmelerinde yapılacak değişiklikler ve anılan belgelerle ilgili diğer konular, Bakanlık Makamına görüş bildirmek üzere, «Belgelendirme Komisyonu» tarafından incelenir ve karara bağlanır. Belgelendirme Komisyonunun Oluşumu : Madde 14 Belgelendirme Komisyonu ilgili Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında Turizm Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Turizm Kontrolörleri Kurulu Başkanı, T.C. Turizm Bankası A.Ş. Temsilcisi, Turizm İşletmelerinin mesleki örgütlerinin bir temsilcisi ile, turizm konusunda uzman olarak tanınan mimarlar arasından Bakanlıkça bir yıl için seçilecek bir üyeden oluşur. Müsteşar Yardımcısının bulunmadığı hallerde komisyona, Turizm Genel Müdürü başkanlık eder. Kurulun gündeminde özellik arzeden konuların bulunması halinde Başkan, toplantıya bilgi vermek üzere, bu konuda uzman davet edebilir. Kurulun Raportörlük ve sekreterya hizmetleri Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurulun kamu görevlisi olmayan üyelerinin Ankara dışından gelmeleri halinde yolluk ve yol giderleri Harcırah Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ödenebilir. Komisyonun Çalışma Esasları : Madde 15 Belgelendirme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine çoğunluğun iştiraki ile toplanır ve kararlarım çoğunluk oyu ile verir. Farklı görüşler ayrıntılı gerekçelerle belirlenir. Komisyon kararlan Bakan veya Müsteşarın aynen veya değiştirerek onayı ile yürürlük kazanır. Turizm Yatırımı Belgesi : Madde 16 Turizm yatırımı belgesi, turizm sektöründe yatırım yapana, Bakanlıkça verilen belgedir. Turizm yatırımı belgesinde, yatırımın türü, kapasitesi öngörülen sınıfı, kuruluş yeri, yatırımcının adı veya unvanı, adresi, yatırıma başlama tarihi (veya Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : inşaatı gerektiren projelerde, inşaata başlama tarihi) işletmeye açılış tarihi ve belgenin geçerlilik süresi belirlenir. Turizm Yatırımı Belgelerinde Süreler : Madde 17 Yatırım belgesi taleplerinin değerlendirilmesi ve belgede yer alacak sürelerin belirlenmesinde, teşebbüsün özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınır. İnşaatı gerektiren teşebbüsler de belirlenecek inşaata başlama süresi belge tarihinden itibaren en çok 9 aydır. Bakanlıkça kabul edilebilir zorlayıcı sebepler nedeni ile, belgede belirlenen sürenin bitiminden önce başvuru halinde süreler, Bakanlıkça uzatılabilir. Yatırımın İzlenmesi : Madde 18 Turizm yatırımları, yatırım süresince Bakanlıkça izlenir ve gereğinde denetlenirler. T. C. Turizm Bankasından kredi tahsis edilmiş, tesislerle ilgili olarak Banka denetim raporlarının birer sureti Bakanlığa gönderilir. Yatırım devresinde yapılan kontrollerde görülen aksaklıklar için gerekiyorsa girişimciye uyanda bulunulur. Yatınm belgesi verilmesine esas olan niteliklerin kaybolduğunun anlaşılması halinde, turizm yatırımı belgesi derhal iptal edilir. Deneme İşletmesi Dönemi : Madde 19 Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp, işletmeye hazır olduğunun müteşebbis tarafından iskân ruhsatı ile birlikte yazılı olarak bildirilmesi halinde, yatırımın projelerine uygun yapılıp yapılmadığı tesbit edilerek, uygun görülenlerin «Deneme İşletmesine» açılmasına Bakanlıkça izin verilir. Bu izin bir belge ile belirlenir. Deneme işletmesi izni almadan Yatırım Belgeli hiçbir tesis işletmeye açılamaz. Ancak, Yatırımın özelliği ayrı bir deneme işletmesi dönemini gerektirmiyorsa, doğrudan turizm işletme belgesi verilir. Deneme işletmesi döneminde, işletmenin uygulayacağı fiyat tarifeleri Bakanlıkça onaylanır ve işletme tarzları denetlenir. Yatırım Belgesinin işletme Belgesine Çevrilmesi : Madde 20 Deneme işletmesi süresi en çok 6 çalışma ayıdır. Bu süre içinde sınıflandırma heyetince yapılacak genel bir denetimle işletmesi uygun görülenlerin. Bakanlıkça sınıfı belirlenir ve Turizm işletmesi belgesi verilir. Turizm işletmesi belgesi verilemiyen tesislerin Turizm yatırımı belgesi iptal olunur. Doğruca İşletme Belgesi Talebi : Madde 21 Yatınm Belgesi almadan doğruca turizm işletmesi belgesi talebinde bulunulabilir. Bu halde girişimci 10. madde ile belirlenen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurarak deneme işletmesi belgesi veya işletme belgesi isteyebilir. Turizm İşletmesi Belgesi : Madde 22 Turizm İşletmesi Belgelerinde, işletmenin türü, kapasitesi, sınıfı, unvanı işletmecinin kimliği ve Bakanlıkça gerek görülen diğer şartlar yazılır. Belgeli işletmeler, Bakanlıkça hazırlanan madeni bir plaketi, binaların dışında kolayca görülebilecek bir yere asarlar. işletme Unvanı : Madde 23 Turizm işletmeleri ayrı bir «İşletme Ünvanı» kullanabilirler, işletme unvanlarında isim, kapasite, çeşit ve niteliklerine ilişkin yanıltıcı kam uyandıran veya diğer bir tescilli unvan ile karışabilecek sözcükler kullanılamaz. Turizm işletmelerinin unvanları Bakanlıkça tescil edilir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 8

9 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Ancak, aynı ortaklara ait fakat ayrı hükmü şahsiyetlere sahip şirketlere ait işletmeler ile zincir tesisler aynı işletme ünvanım kullanabilirler. Sınıflandırma Heyetleri : Madde 24 Sınıflandırma, Bakanlıkça teşkil edilecek sınıflandırnıa heyetince yapılır. Sınıflandırma heyetleri aşağıda belirlenen üyelerden oluşur, 1. Bakanlık Temsilcisi (Başkan) 2. Bakanlık Kontrolörü 3. Değerlendirilecek işletmenin bağlı olduğu mesleki kuruluş temsilcisi (iş kolunu temsil eden bir örgütün bulunmaması veya temsilci tayininden imtina hallerinde Bakanlıkça seçilir) Heyetlere mesleki teşekkülleri temsilen katılan üyelerin yolluk ve yol giderleri 6245 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ödenir. Sınıflandırma Çalışmaları : Madde 25 Sınıflandırma çalışmaları için Bakanlıkça değerlendirme formları hazırlanır. Değerlendirme, işletmenin fizik nitelikleri, işletme ve hizmet düzeyi, personelin niteliklerinin yer aldığı bu formlarda, her değerlendirme faktörünün ayrıntıları ile puanları belirlenir. Sınıfın tesbitinde, heyet üyelerinin puanlarının ortalaması dikkate alınır. Bu uygulamalarda işletmenin yabancı ülkelerdeki emsallerinin vasıfları da dikkate alınır. Sınıflandırmalarda, beraberlik ve doğruluğun sağlanması amacı ile, sınıflandıürma heyetlerinin muhtemel üyeleri Bakanlıkça bir ön eğitime tabi tutulurlar. Üstün hizmet düzeyindeki işletmelere, fizik, niteliklerinin gerektirdiği sınıfın üstü verilebileceği gibi nitelikleri düşük olanlarada düşük sınıf verilebilir. Sınıflandırma kararlarına belge sahibi veya Turizm Genel Müdürlüğü otuz gün içinde itiraz edebilirler. İtirazlar Belgelendirme Komisyonunca incelenir. Yeniden Değerlendirme : Madde 26 Sınıflandırma çalışması, her tesis için üç yılda bir tekrarlanır. Bu incelemelerde gerekiyorsa işletmenin sınıfı düşürülebilir veya yükseltilebilir. İşletmenin talebi veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, üç yıllık sürenin tamamlanması, beklenmeden yeniden değerlendirmeye gidilir. Değerlendirme Çalışmalan sonunda değerlendirmeye etkin nitelikler, bir raporla belirtilir ve her üyenin ayrı ayrı doldurduğu değerlendirme formları bu rapora eklenir. Yerleşme Özellikleri.- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Turizm Yatırımlarının Genel Nitelikleri Madde 27 Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yapılmış İmar planlan uyarınca, kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, Turizm Yatırımı ve Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın, Kanunun 8. maddesi hükmü uyarınca İmar planlarına uygun olarak yapılabilir ve işletilebilir. Belge Kapsamı Dışındaki Yapı Bölümleri : Madde 28 Yapının tamamı belge kapsamında değil ise, belge kapsamı dışındaki kısımların, müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanmada olması, görünüşü bozmaması, belgeli kısımlardan tümüyle ayrılmış ve kullanış biçimi ile amacının belirtilmiş ve ayrı bir girişi olması gerekir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : Bahçe Düzenlemesi : Madde 29 Bahçesi olan tesislerde bahçeler, iyi bir biçimde düzenlenecek, yeterince aydınlatılacak ve devamlı bakımları sağlanacaktır. Tesislerde Hacimlerin Düzenlenmesi : Madde 30 Turizm Tesislerinde, hacimler ve arasındaki ilişkiler tesisin tür ve sınıfının gereği olan işletme özelliği gözönüne alınarak düzenlenir. Hacimlerde tefriş ve donatım elemanlarının kullanış biçimi teknik normlara uygun şekilde boyutlandmlmahdır. Tuvaletler : Madde 31 Genel Mahallerde (hol, salon, bar, lokanta gibi müşteriler tarafından ortak kullanılan mahallerde) kadın ve erkek için girişleri ayrı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda WC 1er (en çok % 50'si alaturka), lavabolar, erkekler için bölmeli pisuvarlar bulundurulacaktır. WC 1er bu mahallere doğrudan açılamaz. Turizm tesislerinde tuvaletler genel olarak alafranga tipte yapılır. Kamp, plaj vb. tesislerde alaturka tuvaletler genellik kazanabilir. Alafranga tuvalatlerde fonksiyonel yıkama imkânı düzenlenir. Tesisat Mahalleri : Madde 32 Kazan Dairesi, soğutucu aygıtları, havalandırma ve santral, transformatör ve alçak gerilim dağıtım tablo mahalleri, kazan dairesi, jeneratör, telefon santral yerleri, yakıt depoları gibi yerler yeterince aydınlatılır ve mevcut tesisatın kullanma talimatları görülür yerlere asılır. Bu mahallerde yangına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır ve yangın sırasında kolayca tahliye imkânları sağlanır. Kat ve Merdiven Ölçüleri : Madde 33 Temiz kat yüksekliği normal katlarda 2,60 m. den asma katlarda 2.20 m. den, umumi mahallerde 3.00 m. den az olamaz. Merdivenlerde ve koridorlarda genişlik 150 cm. den, servis ve yangın merdivenlerinde genişlik 90 cm. den az olamaz. Malzeme Nitelikleri : Madde 34 Turizm tesislerinde, mahallerin fonksiyonlarına ve tesisin sınıfına uygun nitelikli malzeme özenli bir işçilikle kullanılır. Tecrit Tedbirleri : Madde 35 Su, asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle teması olan yüzeyler, bu maddelere karşı dayanıklı, su geçirmeyen, kir tutmayan, yıkanabilir, düzgün yüzeyli temiz ve iyi görünüşlü, malzeme ile kaplanır. WC ve Banyoların duvarı tavana kadar fayans veya benzeri özel malzeme ile kaplanır. Tesislerin müşteriye açık hacimleri ile personel mahalleri, mutfak ve çamaşırhanelerin tabtan döşemeleri kullanım amacına ve işletmenin sınıfına uygun nitelikli malzeme ile kaplanır. Kapı, pencere, duvar ve döşemelerde, ses ve ısı izolasyonu sağlayan, nemlenmeye yol açmayan malzeme kullanılır. Tesisat ve Donatım Nitelikleri : Madde 36 Tesislerde yangına karşı etkin önlemler alınır ve yangın söndürme tesisat veya donatımı bulunur. Tesislerin uygun yerlerinde yangına karşı ikaz ve yangın anında çıkış yollarını gösteren yeterli işaretler bulundurulur. Havalandırma : Madde 37 Duş, banyo ve W C lerde, yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Tesisin diğer ünitelerinden gelen pis hava akımının, havalandırma bacası ile irtibatlı banyo veya VVC'nin havasını kirletmemesi için gerekli tedbirler alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Tesiste, mutfak, çamaşırhane gibi birimler mevcut ise, koku ve kirli havanın özellikle müşteri mahallerine yayılmasını önleyecek tedbirler alınır ve bu mahallerin havalandırılmaları sağlanır. Isıtma Madde 38 Turizm tesisleri merkezi sistemle ısıtılır (Isıtma tesisatı gerektirmeyen yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikle ısıtmadan yararlanabilirler.) Su Tesisatı : Madde 39 Konaklama, yeme içme, eğlence ve benzeri tesislerde devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk akarsu bulunur. Su kesilmesi halinde bütün tesisin ihtiyacını karşılayacak kapasitede su deposu ile hidrofor (veya pompa) bulunur. Şehir şebekesi haricinden temin edilen sular için klorlama tesisatı yapılır. Aydınlatma : Madde 40 Turizm tesislerinde devamlı ve yeterli elektrik sağlanmalı ve hacimler fonksiyonlarına uygun olarak aydınlatılmalıdır. Elektrik Tecriti : Madde 41 Mutfak ve çamaşırhane gibi rutubetli ve suya maruz yerlerde iletgenler, tablo ve cihazlar, şarteller etanj (su ve rutubete karşı izole) olarak yapılır. Açık havada yapılacak tesisatın hava şartlarına karşı etanjı yapıbr. Soğuk dolaplar, çamaşır makinaları, bulaşık makinası, elektrikli motorlar gibi cihazların bağlanacağı prizler toprak kontaklı olacaktır. Kanalizasyon : Madde 42 Tesiste sızdırmaz bir kanalizasyon şebekesi yapılarak foseptik tesislerine veya şehir kanalizasyonuna bağlanır. Pis sular açığa, akarsulara veya denize akıtılamaz Çöplerin Muhafazası : Madde 43 Belediye sınırlan içinde bulunan Turizm işletmeleri, çöplerinin belediyece toplanmasına kadar koku, haşarat ve pislik yapmayacak kapalı bölümlerde muhafazası için gerekli tedbirleri alırlar. Belediye sınırlan dışında yer alan işletmeler çöplerini koku, pislik ve haşaret yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle yok edilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. Soğuk Depolarda Emniyet : Madde 44 Soğuk depoların kapıları, içerden anahtarsız açılabilmeli ve bir alarm düzeni kurulmalıdır. Lavabolar : Madde 45 Müşterilerin kullandığı lavabolar en az 40x50 cm. boyutlarındadır. Her lavabonun üzerinde, bir etejer ve en az 40x50 boyutunda bir ayna bulunur. Lavabolarda su doldurularak kullanılabilmelerini sağlayıcı gereç bulunur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri Personel Eğitimi : Madde 46 Turizm işletmelerinde görevli personelin, hizmet standartlarını yükseltmek amacı ile, iş başında eğitim için gerekli tedbirler. Bakanlık, mesleki teşekküller ve işveren tarafından yıllık olarak programlanarak uygulanır. Bu uygulamaları Bakanlık izler ve koordine eder. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : Kıyafet Düzeni : Madde 47 Turizm işletmeleri personeli çalışmaları sırasında, işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kıyafet giyerler. Tesislerde Tadilat : Madde 48 Turizm tesislerinde mahaller, Bakanlıktan izin alınmadan belgeye esas projelerde belirtilenler dışında amaçlarla kullanılamaz, tadil veya tevsi inşaatı yapılamaz. Yapılardaki tadilata ilişkin olarak Bakanlığa yapılacak başvurularda, İmar Kanununun 3. maddesi veya ilgili belediyeler İmar Yönetmelikleri uyarınca inşaat ruhsatı gerektirmeyen hallerde tadilat projesinin Belediyeler veya İl İmar Müdürlüklerince tasdiki aranmaz. Tesislerin Temizliği : Madde 49 Turizm tesislerinde, yalnız müşteriler tarafından görülen ve kullanılan kısımlar değil, tesisin tümünün temizliği, günlük temizlikler dışında haftalık köklü temizlikler sağlanır. Bu temizlikte deterjan ve antiseptik maddeler kullanılır. İşletmede bu temizlikler sırasında veya en az iki ayda bir defa haşaratla mücadele için etkin ilaçlama yöntemleri uygulanır. Fiyat Tarifeleri.- Madde 50 Belgeli Turizm İşletmelerinin, takibedecek takvim yılı içinde uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar Bakanlıkça belirlenir ve belgeli işletmelere duyurulur. İşletmeler en geç Temmuz ayı sonuna kadar, bir sonraki takvim yılında uygulayacakları tarifelerini Bakanlığa ulaştırırlar. Tarifelerini öngörülen zaman içinde Bakanlığa göndermiyen işletmelere uyarma cezası verilir ve tesisler Bakanlıkça onaylı bir önceki yıl fiyatlarını uygularlar. Tarifelerin Kullanımı : Madde 51 Turizm işletmeleri, anılan ilkeler uyarınca Bakanlıkça onaylarımış tarifelerin dışında bir tarife uygulayamaz. Tasdikli tarifelerin İngilizce, Fransızca ve Almanca tercümeleri, gereğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur. Bakanlık, talepleri dikkate alarak, bazı merkezler için başka lisanlarda da tarife bulundurulmasını isteyebilir. Şikayet Defteri : Madde 52 Tüm tarifelerde müşteri şikayetlerinin yazılabileceği bir defterin bulunduğu hatırlatılacak şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilecektir. Tarifelerin Teşhiri : Madde 53 Turizm işletmeleri Bakanlıkça tasdikli fiyat tarifelerini müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca teşhir ederler. Konaklama tesislerinin müşteri odalarında oda numarası, yatak fiyatı, odanın özellikleri, kahvaltının fiyata dahil olup olmadığı ve fiyata ilave edilecek vergi ve servis yüzdesine ilişkin bilgiler bulundurulur. Yeme-İçme Tesislerinde Tarifelerin Teşhiri : Madde 54 Belgeli yeme-içme ve eğlence işletmelerinde, tasdikli tarifeler giriş kapısının yanında, müşterinin dışardan kolayca görüp okuyabileceği bir yerde ışıklı ve camlı bir dolap içinde teşhir edilir. Bir otelin bünyesinde yer alan aynı nitelikteki tesislerde, bu tarifeler, tesisin otel, içinde müşterek mahallere açılan kapısı (ve ayrıca varsa dışarı açılan kapısı) önünde bulundurulur. Bu hal. tasdikli tarifenin, içeride müşteriye verilmesi gereğini önlemez. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm yatırımı belgesi talebi 5 (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI istahbul TİCARET ODASI YAYin NO: 1999/19 SORULARLA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE YAT TURİZMİ EL KİTABI Hazırlayan Çağrı OLUÇ İstanbul, 1999 İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ İLİŞKİLER, TURİZM VE FUARLAR ŞUBESİ Ragıp

Detaylı

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük

OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük OTELLER YASASI (Fasıl 138, 59/1991, 23/1996 ve 5/2007 Sayılı Yasalar) Madde 12 altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Oteller Yasası nın 12 nci maddesinin kendisine verdiği

Detaylı

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009. Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3. DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2009/15212-29.6.2009 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 24 Temmuz 2009 - Sayı: 27298

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SEYAHAT ORGANİZASYONU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SEYAHAT ORGANİZASYONU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK SEYAHAT ORGANİZASYONU ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR

TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR TÜRKİYE OTELCİLER FEDERASYONU (TÜROFED) YÖNETİM KURULU28 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ ANKARA DA TOPLANIYOR Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu 28 Temmuz 2010 Çarşamba günü saat 10:00 da

Detaylı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete; Tarih:10 Ağustos 2005 Çarşamba, Sayı: 25902 Karar Sayısı : 2005/9207 Ekli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik in

Detaylı

TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI 1 TURĐZM MEVZUATI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 1 Hukukun Tanımı, Hukukun Temel Kaynakları, Turizm Hukuku Kavramı 2 Turizm ve Turist Boşzaman değerlendirme Konaklama Dinlenme Konferans, kongre Yer

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Mustafa TÜRKARSLAN Edirne YDO Şubat 2014

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ

YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 4/8/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18125 YAT TURİZMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.03.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24708 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ (1) (2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ REVİZYONU Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2011 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 17.06.2011 tarih ve 01/59 sayılı yazısı ekinde sunulan, Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Revize edilmesine

Detaylı

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN RUHSAT MÜRACAAT KILAVUZU 2009 1 ÖNSÖZ Değerli üyelerimiz, Ekte sunduğumuz; sıhhi ya da gayri sıhhi bir işyeri açmak isteyen siz değerli üyelerimizin, işyerinizin bağlı

Detaylı

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (Bu Yönetmelik, 10.8.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği 2009 RG-22708:27.03.2002 11.03.2009 17.10.2008 23.07.2008 15.02.2008 21.10.2006 28.05.2004 03.03.2004 14.01.2004 13.04.2003 Değişiklikleriyle birlikte www.

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE TURİZM YATIRIMLARI Edirne Yatırım Destek Ofisi Kasım 2012 İçindekiler Turizm Yatırımları ve Yeni Teşvik Sistemi Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamına Giren Turizm Tesisleri Özellikleri

Detaylı

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz,

Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları. 20 Eylül 2010. Değerli Üyemiz, Sayı : 2010/215 Konu: Sınıflandırma Formları 20 Eylül 2010 Değerli Üyemiz, Derneğimiz ve TÜROFED in girişimleriyle Otel, Motel ve Lokantaların sınıflandırmasında uygulanan değerlendirme puanları 18 Eylül

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ 06.11.2012 I BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM AMAÇ MADDE 1.01 :AMAÇ 2 II. BÖLÜM KAPSAM VE YASAL DAYANAK MADDE 2.01 : KAPSAM.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 31 Mayıs 2013 69471265-305-5033 CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı