T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Mayıs 1983 CUMARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ. Bakanlara vekillik etme işlemi"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mayıs 1983 CUMARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ Bakanlara vekillik etme işlemi T.C BAŞBAKANLIK Personel Genel Müdürlüğü 9/5/ cumhurbaşkanlığı yüce katına Kıbrıs Türk Federe Devleti yetkililerinin davetlisi olarak Mayıs 1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne gidecek olan Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in dönüşüne kadar; Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Ali BOZER'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Bülend ULUSU Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI /2813 9/5/1983 BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 9 Mayıs 1983 gün ve sayılı yazınız. Kıbrıs Türk Federe Devleti yetkililerinin davetlisi olarak Mayıs 1983 tarihleri arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti'ne gidecek olan Köyişleri ve Koope- Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 61,. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı ratifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'ın dönüşüne kadar; Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. Ali BOZER'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI T. C. BAŞBAKANLIK Personel Genel Müdürlüğü Cl MHURBAŞKANLIĞA YÜCE KATINA 13/5/1983 ÎLGÎ. a) 9/5/1983 gun ve sayılı yazımız. b) D/5/1983 gun ve /2813 sayılı yazınız. Prof. Dr. Ali BOZER'in 13 Mayıs 1983 tarihinden itibaren Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifa talebi uygun görüldüğünden, ilgi (a) yazıda belirtilen nedenle Mayıs 1983 tarihleri arasında Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına, Bayın dirlik Bakanı Dr. Tahsin ÖNALP'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Bülend ULUSU Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 13/5/ /2957 BAŞBAKANLIĞA İLGİ (a) 9 Mayıs 1983 gün ve sayılı yazınız, (b) 9 Mayıs 1983 gün ve /2813 sayılı yazımız, (c) 13 Mayıs 1983 gün ve sayılı yazınız. Prof. Dr. Ali BOZER'in 13 Mayıs 1983 tarihinden geçerli olmak üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığından istifası kabul edilmiş olduğundan; İlgi (a) yazıda belirtilen nedenle Mayıs 1983 tarihleri arasında, Köyişleri ve Kooperatifler Bakankanlığına, Bayındırlık Bakanı Dr Tahsin ÖNALP'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI T. C. BAŞBAKANLIK Personel Genel Müdürlüğü /5/1983 CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATİNA İspanya'nın Torremolinos cehrinde yapılacak olan Avrupa Konseyi Bölgesel Planlamadan Sorumlu Bakanlar 6 ncı Konferansına katılmak üzere Mayıs 1983 tarihleri arasında İspanya'ya gidecek olan İmar ve İskan Bakanı Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU'nun dönüşüne kadar; İmar ve İskan Bakanlığına, Köyişleri ve Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :2

3 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 3 Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülend ULUSU Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 16/5/ /2955 BAŞBAKANLIĞA İLGİ: 16 Mayıs 1983 gün ve sayılı yazınız. ispanya'nın Torremolinos şehrinde yapılacak olan Avrupa Konseyi Bölgesel Planlamadan Sorumlu Bakanlar 6 ncı Konferansına katılmak üzere Mayıs 1983 tarihleri arasında ispanya'ya gidecek olan İmar ve Iskan Bakam Prof. Dr. Ahmet SAMSUNLU'nun dönüşüne kadar; imar ve Iskan Bakanlığına, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Raif GÜNEY'in vekillik etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Milli Savunma Bakanlığından Atama Kararı Karar Sayısı : 83/ Bu Kararnamede kimlikleri yazılı (4) Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları uygun görülmüştür sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) fıkrası uyarınca Sıkıyönetim Komutanlıkları Askeri Mahkemelerinde Subay Üye olarak görevlendirilen personelin eski görev yerleriyle ilişkileri kesilmeyecektir. 3. Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür. 24/5/1983 Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Nurettin ERSİN Orgeneral K. K. K. ve Milli Güv. Konseyi Üyesi Tahsin ŞAHİNKAYA Orgeneral Hv. K. K. ve Milli Güv. Konseyi Üyesi Nejat TÜMER Oramlral Dz. K. K. ve Millî Güv Konseyi Üyesi Sedat CELASUN Orgeneral J. Gn K. ve Millî Güv Konseyi Üyesi 4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 4 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğinden ANKARA, Top. Alb., Nazım ÜLGEN, , K. K. K. Eğt. Ok. D. Yük. Öğrt. A. ligine ANKARA. K. K. Hvcl. Ok. Öğrt.'Krl. Bşk. Dön. Knt. Uçk. (Hlk) Uçş. Eğt. Krl. Bşk. lığından ANKARA, P. Plt. Alb., Şaban ÖZEL, , 4 ncü Kor. ve Synt. K. lığı 4 No. lu As. Mah. Sb. Üyeliğine ANKARA. 2. Tak. Hv. Kv. K. Per. Eğt. Ş. Yer Eğt. Sb. lığından DİYARBAKIR, Hv. P. Bnb. izzet ÖZKAN, , 7 nci Kor. ve Synt. K. 2 No. lu As. Mah. Sb. Yd. Üyeliğine DİYARBAKIR. 7. Kor. ve Synt. K. 2 No. lu As. Mah. Sb. Yd. Ü. den DİYARBAKIR, Hv. P. Bnb. Ömer AŞKIN, , 2 nci Tak. Hv. Kv. Ds. üs. K. Hrk. Eğt. Ş. Md. V. ligine DİYARBAKIR. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZET E 28 Mayıs 1983 Sayı : 1806<J Yönetmelik Karar Sayısı: 83/6381 ilişik «Turizm Yatırım ve işletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğinin yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 11/3/1983 tarihli ve H. M sayılı yazısı üzerine, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin A fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 11/4/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. B. ULUSU Başbakan Z. BAYKARA Devlet Bak. - Başbakan Yrd. S. R. PASIN Devlet Bakanı Prof. Dr. I. ÖZTRAK Devlet Bakanı R. BAYAZIT Adalet Bakanı M. ÖZGÛNEŞ Devlet Bakanı 0. H. BAYÜLKEN Millî Savunma Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı Prof. Dr. M. N. ÖZDAŞ Devlet Bakanı S. CETİNER içişleri Bakanı I. TÜRKMEN Dışişleri Bakanı A. B. KAFAOĞLU Maliye Bakanı H. SAĞLAM Millî Eğitim Bakanı Dr. T. ÖNALP Bayındırlık Bakanı K. CANTÖRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı Prof. Dr. A. BOZER Gümrük ve Tekel Bakanı Prof. Dr. M. AYSAN Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. T. ESENER Çalışma Bakanı M. TURGUT Sanayi ve Teknoloji Bakanı F. İLKEL Enerji ve Tabii Kay. Bakanı I. EVLlYAOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. A. SAMSUNLU İmar ve İskan Bakanı M. R. GÜNEY Köy İşleri ve Koop. Bakanı V. ÖZGÜL Gençlik ve Spor Bakanı Amaç : S. ŞİDE Sosyal Güv 'enlik Bakanı Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerinin geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari niteliklerini belirleyerek bu işletmeler arasında standart eşitliğin sağlanmasıdır. Kapsam : Madde 2 Bu yönetmelik, turizm yatırım ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesine, belgeye esas niteliklerine, bu işletmelerin yönetim personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları asgari fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına, onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar. Yasal Dayanak : Madde 3 Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37. maddesinin A fıkrasının 2 numaralı bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. Tanımlar : Madde 4 Bu yönetmelikte yer alan : a) «Bakanlık» deyimi Kültür ve Turizm Bakanlığını, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 6 b) «Yönetmelik» deyimi Turizm Yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliğini, c) «Turizm işletmeleri» deyimi Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri, d) «Turizm Yatırımı Belgesi» deyimi turizm sektöründe yatıran yapana, tespit edilen yatırım dönemi için Bakanlıkça verilen belgeyi, e) «Turizm işletmesi Belgesi» deyimi turizm sektöründe faaliyet gösteren turizm işletmelerine Bakanlıkça verilen belgeyi, f) «Belgeli Yatırım ve Belgeli işletmeler» deyimi Bakanlıkça belgelendirilmiş turizm yatırım ve işletmelerini, g) «Kanun» deyimi 12/3/1983 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu, h) «Turizm Tesisi» deyimi Turizm Yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetlerinin yapıldığı fizik, mekân ve yapılarla bunların teminat ve mütemmim cüzlerini, ifade «der. Belge Alınması : İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 5 Turizm sektöründe, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda ve diğer mevzuatta yeralan teşvik tedbirleri ile, istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Bakanlıktan, turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur. Turizm yatırım ve işletme belgeleri, işletmeye dahil tüm hizmet ünitelerini kapsar. Bu yönetmelik uyarınca ana hizmet tesisi bünyesinde bulundurulması zorunlu olmayan tali hizmet tesisleri, kiralama, satış veya devir yoluyla tasarruf eden diğer bir yatırımcı veya işletmeci adına müstakilen belgelendirilebilir. hiz Belgeli yatırım ve işletmeler, en az ana hizmet ünitesi ile aynı türde metler veren şubeler açabilir ve zincir işletmeler kurabilirler. özel Düzenlemeler : Madde 6 Turizm yatırımı ve turizm işletmesi niteliğinde olan; a) Seyahat Acentalarının Kuruluş, belgelendirme ve çalışmalarına ilişkin uygulamalarda, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile, anılan kanun gereği düzenlenen yönetmelik hükümleri, b) Yat ve yat limanları yatırım ve işletmelerinin nitelikleri ile belgelendirme ve çalışmalarına ilişkin uygulamalarda Kanunun 37. maddesinin A. fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümleri, öncelikle uygulanır. Özel Yatırım ve işletmeler ; Madde 7 a) Bu yönetmelikte tür ve nitelikleri belirtilmemiş olan turizm işletmelerinden, geliştirilmeleri için mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile, istisna, muafiyet ve haklardan yararlandırılarak desteklenmeleri Bakanlıkça zaruri görülenlerine, b) Bu yönetmelikte belirlenmiş olan nitelikleri tam olarak gerçekleştirmemesine rağmen, yapısının doğal, sanat ve tarihi özelliği veya işletmesinin özelliği nedenleriyle desteklenmeleri Bakanlıkça uygun görülen yatırım ve işletmelere, turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi verilebilir. Başvuru Madde 8 Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve göstermek isteyen kişi ve kuruluşlar. Kanun ve bu yönetmelikle öngörülen yatırım veya işletme belgesi Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : alabilmek için, gerekli bilgi ve belgelerle Bakanlığa veya Bakanlığın yurtiçi teşkilatına başvururlar. Bakanlık, girişimcilerin bu başvuru için gerek duyabilecekleri bilgileri bir broşürde belirler. Ön Bilgi Talebi : Madde 9 Turizm yatırımı için hazırlık çalışmaları sırasında, girişimci dilerse, yatırımın türü, kapasitesi, kuruluş yeri, yaklaşık maliyeti finansman kaynakları ve işletme tarzı ile ilgili yaklaşık bilgiler ve yatırım, inşaatı gerektiriyor ise, vaziyet planı veya avan proje, arazinin yerini belirten harita, imar planı, yapılaşma koşulları v.b. ayrıntıları ile Bakanlığa başvurarak öngörüş isteyebilir. (100 yataktan küçük konaklama ve 100 kuver'den küçük yeme içme teşebbüsleri hariç) Bakanlık gerekiyorsa ilgili diğer kamu kuruluşlarından da bilgi ve görüş alarak teşebbüse ilişkin görüşünü, başvuru dosyasındaki bilgi ve belgelerle bağlantılı olarak en kısa zamanda yatırımcıya bildirir. Turizm Yatırımı Belgesi Talebi : Madde 10 Turizm yatırımı belgesi için aşağıda belirlenen bilgi ve belgelerle başvurulur. a) Dilekçe, b) Belge konusu yatırım hakkında bilgi, c) Girişimci hakkında ayrıntılı bilgi, İsim veya unvan, adresi telefon numarası, Faaliyet konuları, Ortaklık statüsünün aslı veya tasdikli sureti, d) Kuruluş yeri hakkında bilgi, Kesin yerini belirlemeye yeterli bilgi ve haritalar, Mülkiyet durumu hakkında bilgi ve belgelerin tasdikli suretleri (Tapu ve çaplı tasarruf belgesi veya kira. izin, irtifak hakkı ve buna benzer.) e) Yatırımın yaklaşık maliyeti ve finansman kaynaklan, f) Girişimin işletme ve pazarlamasına ilişkin ilkeler, düşünceler ve hazırlıklar, g) Bir inşaatı gerektiren turizm yatırımlarından, 1. 1/500 Ölçekli vaziyet (Genel Yerleşme) planı (Tesisin gerektirdiği yol, giriş, otopark, bahçe düzenlemesi ve benzeri ile varsa benzinliğe ilişkin düzenlemeleri, munhani eğrileri ve kotları gösterir) 2. Üç takım onaylı mimari tatbikat projesi (1/50 ölçeğide şukadar ki bir katı 500 m 2 den büyük olan, ya da bir kenarı 30 m. yi geçen yapılarda, 1/100 ölçeğinde verilebilir.) 3. Tüm cephe görünüşleri, 4. Özelliğine göre birbirine dik ve biri merdivenden geçen en az iki kesit (1/50 veya 1/100 ölçekli) 5. Belge kapsamı içindeki tüm yapılara ait tefrişli kat planlan (WC ve banyolar dahil olmak üzere benzer birimlerden sadece birinin tefrişi yeterlidir.) 6. Pis su atık sisteminin fosseptik ile çözümlenmesi halinde 1/50 veya 1/20 ölçekli onaylı proje, 7. Tesis bünyesinde birbirinden farklı her binanın mimari tatbikat projeleri, tek parça paftada toplanır. 8. Tesiste tadilat talebi halinde bahse konu binaya ait tek parça pafta üzerine tadil talebi işlenerek tüm pafta verilir. 9. Projeler üzerinde, projeyi yapan mimar ve mühendisin adı, soyadı, diploma, oda sicil numaralan ve adresleri ile imzalan, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : Projelerin yürürlükteki İmar Yasası, tüzük ve yönetmelik hükümleri İle imar planlarına ve plan kararlarına uygunluğunu belirleyen tasdik (Belediye ve mücavir alanları içinde kalan yerler için Belediye Başkanı veya Fen Amiri, diğer yerlerde İl İmar Müdürü veya Yardımcısı tarafından), 11. Her projede tasdik eden yetkilinin ad ve soyadı, görev ünvanı ile okunabilir şeklinde uygulanmış mührü, 12. Projelerin ek yerlerinde ilgili Belediye ya da İl İmar Müdürlüğünün mührü ve yetkili kişilerin ad ve soyadı, görev unvanı ve imzaları, 13. Tesisin kurulacağı yere ait altyapı (yol, su, elektrik, kanalizasyon, telekominikasyon...) durumunu belirten, proje müellifince hazırlanmış teknik rapor. (Bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında yer alan bilgi ve belgelerin eksikliği nedeniyle belge talebi reddedilemez.) Yatırımlarda Alt Yapı : Madde 11 Alt yapısı (yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi) bulunmayan ve yatırım tamamlanıncaya kadar, kamu kuruluşlarınca sağlanamıyacağı anlaşılan girişimlerde, bu ihtiyaçlar yatırımcı tarafından sağlanır. İnceleme : Madde 12 Turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi talepleriyle ilgili başvuru, Bakanlıkta, Turizm Genel Müdürlüğünce derhal incelenerek bu yönetmeliğin gerektirdiği bilgi ve belgeleri tamamlamış olan girişimcilere ait dosya belgelendirme komisyonuna sevkedilir. Belgelendirme Komisyonu: Madde 13 Kanunun öngördüğü Turizm Yatırımı ve Turizm İşletmesi belgesinin verilmesi, bu belgelerin Yönetmelik uyarınca iptal edilmesi, üçüncü kişilere devredilmesi, turizm yatırım ve işletmelerinde yapılacak değişiklikler ve anılan belgelerle ilgili diğer konular, Bakanlık Makamına görüş bildirmek üzere, «Belgelendirme Komisyonu» tarafından incelenir ve karara bağlanır. Belgelendirme Komisyonunun Oluşumu : Madde 14 Belgelendirme Komisyonu ilgili Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında Turizm Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Turizm Kontrolörleri Kurulu Başkanı, T.C. Turizm Bankası A.Ş. Temsilcisi, Turizm İşletmelerinin mesleki örgütlerinin bir temsilcisi ile, turizm konusunda uzman olarak tanınan mimarlar arasından Bakanlıkça bir yıl için seçilecek bir üyeden oluşur. Müsteşar Yardımcısının bulunmadığı hallerde komisyona, Turizm Genel Müdürü başkanlık eder. Kurulun gündeminde özellik arzeden konuların bulunması halinde Başkan, toplantıya bilgi vermek üzere, bu konuda uzman davet edebilir. Kurulun Raportörlük ve sekreterya hizmetleri Turizm Genel Müdürlüğünce yürütülür. Kurulun kamu görevlisi olmayan üyelerinin Ankara dışından gelmeleri halinde yolluk ve yol giderleri Harcırah Kanununun ilgili hükümleri uyarınca ödenebilir. Komisyonun Çalışma Esasları : Madde 15 Belgelendirme Komisyonu, Başkanın çağrısı üzerine çoğunluğun iştiraki ile toplanır ve kararlarım çoğunluk oyu ile verir. Farklı görüşler ayrıntılı gerekçelerle belirlenir. Komisyon kararlan Bakan veya Müsteşarın aynen veya değiştirerek onayı ile yürürlük kazanır. Turizm Yatırımı Belgesi : Madde 16 Turizm yatırımı belgesi, turizm sektöründe yatırım yapana, Bakanlıkça verilen belgedir. Turizm yatırımı belgesinde, yatırımın türü, kapasitesi öngörülen sınıfı, kuruluş yeri, yatırımcının adı veya unvanı, adresi, yatırıma başlama tarihi (veya Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : inşaatı gerektiren projelerde, inşaata başlama tarihi) işletmeye açılış tarihi ve belgenin geçerlilik süresi belirlenir. Turizm Yatırımı Belgelerinde Süreler : Madde 17 Yatırım belgesi taleplerinin değerlendirilmesi ve belgede yer alacak sürelerin belirlenmesinde, teşebbüsün özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınır. İnşaatı gerektiren teşebbüsler de belirlenecek inşaata başlama süresi belge tarihinden itibaren en çok 9 aydır. Bakanlıkça kabul edilebilir zorlayıcı sebepler nedeni ile, belgede belirlenen sürenin bitiminden önce başvuru halinde süreler, Bakanlıkça uzatılabilir. Yatırımın İzlenmesi : Madde 18 Turizm yatırımları, yatırım süresince Bakanlıkça izlenir ve gereğinde denetlenirler. T. C. Turizm Bankasından kredi tahsis edilmiş, tesislerle ilgili olarak Banka denetim raporlarının birer sureti Bakanlığa gönderilir. Yatırım devresinde yapılan kontrollerde görülen aksaklıklar için gerekiyorsa girişimciye uyanda bulunulur. Yatınm belgesi verilmesine esas olan niteliklerin kaybolduğunun anlaşılması halinde, turizm yatırımı belgesi derhal iptal edilir. Deneme İşletmesi Dönemi : Madde 19 Belgeli turizm yatırımının tamamlanıp, işletmeye hazır olduğunun müteşebbis tarafından iskân ruhsatı ile birlikte yazılı olarak bildirilmesi halinde, yatırımın projelerine uygun yapılıp yapılmadığı tesbit edilerek, uygun görülenlerin «Deneme İşletmesine» açılmasına Bakanlıkça izin verilir. Bu izin bir belge ile belirlenir. Deneme işletmesi izni almadan Yatırım Belgeli hiçbir tesis işletmeye açılamaz. Ancak, Yatırımın özelliği ayrı bir deneme işletmesi dönemini gerektirmiyorsa, doğrudan turizm işletme belgesi verilir. Deneme işletmesi döneminde, işletmenin uygulayacağı fiyat tarifeleri Bakanlıkça onaylanır ve işletme tarzları denetlenir. Yatırım Belgesinin işletme Belgesine Çevrilmesi : Madde 20 Deneme işletmesi süresi en çok 6 çalışma ayıdır. Bu süre içinde sınıflandırma heyetince yapılacak genel bir denetimle işletmesi uygun görülenlerin. Bakanlıkça sınıfı belirlenir ve Turizm işletmesi belgesi verilir. Turizm işletmesi belgesi verilemiyen tesislerin Turizm yatırımı belgesi iptal olunur. Doğruca İşletme Belgesi Talebi : Madde 21 Yatınm Belgesi almadan doğruca turizm işletmesi belgesi talebinde bulunulabilir. Bu halde girişimci 10. madde ile belirlenen bilgi ve belgelerle Bakanlığa başvurarak deneme işletmesi belgesi veya işletme belgesi isteyebilir. Turizm İşletmesi Belgesi : Madde 22 Turizm İşletmesi Belgelerinde, işletmenin türü, kapasitesi, sınıfı, unvanı işletmecinin kimliği ve Bakanlıkça gerek görülen diğer şartlar yazılır. Belgeli işletmeler, Bakanlıkça hazırlanan madeni bir plaketi, binaların dışında kolayca görülebilecek bir yere asarlar. işletme Unvanı : Madde 23 Turizm işletmeleri ayrı bir «İşletme Ünvanı» kullanabilirler, işletme unvanlarında isim, kapasite, çeşit ve niteliklerine ilişkin yanıltıcı kam uyandıran veya diğer bir tescilli unvan ile karışabilecek sözcükler kullanılamaz. Turizm işletmelerinin unvanları Bakanlıkça tescil edilir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 8

9 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Ancak, aynı ortaklara ait fakat ayrı hükmü şahsiyetlere sahip şirketlere ait işletmeler ile zincir tesisler aynı işletme ünvanım kullanabilirler. Sınıflandırma Heyetleri : Madde 24 Sınıflandırma, Bakanlıkça teşkil edilecek sınıflandırnıa heyetince yapılır. Sınıflandırma heyetleri aşağıda belirlenen üyelerden oluşur, 1. Bakanlık Temsilcisi (Başkan) 2. Bakanlık Kontrolörü 3. Değerlendirilecek işletmenin bağlı olduğu mesleki kuruluş temsilcisi (iş kolunu temsil eden bir örgütün bulunmaması veya temsilci tayininden imtina hallerinde Bakanlıkça seçilir) Heyetlere mesleki teşekkülleri temsilen katılan üyelerin yolluk ve yol giderleri 6245 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca ödenir. Sınıflandırma Çalışmaları : Madde 25 Sınıflandırma çalışmaları için Bakanlıkça değerlendirme formları hazırlanır. Değerlendirme, işletmenin fizik nitelikleri, işletme ve hizmet düzeyi, personelin niteliklerinin yer aldığı bu formlarda, her değerlendirme faktörünün ayrıntıları ile puanları belirlenir. Sınıfın tesbitinde, heyet üyelerinin puanlarının ortalaması dikkate alınır. Bu uygulamalarda işletmenin yabancı ülkelerdeki emsallerinin vasıfları da dikkate alınır. Sınıflandırmalarda, beraberlik ve doğruluğun sağlanması amacı ile, sınıflandıürma heyetlerinin muhtemel üyeleri Bakanlıkça bir ön eğitime tabi tutulurlar. Üstün hizmet düzeyindeki işletmelere, fizik, niteliklerinin gerektirdiği sınıfın üstü verilebileceği gibi nitelikleri düşük olanlarada düşük sınıf verilebilir. Sınıflandırma kararlarına belge sahibi veya Turizm Genel Müdürlüğü otuz gün içinde itiraz edebilirler. İtirazlar Belgelendirme Komisyonunca incelenir. Yeniden Değerlendirme : Madde 26 Sınıflandırma çalışması, her tesis için üç yılda bir tekrarlanır. Bu incelemelerde gerekiyorsa işletmenin sınıfı düşürülebilir veya yükseltilebilir. İşletmenin talebi veya Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, üç yıllık sürenin tamamlanması, beklenmeden yeniden değerlendirmeye gidilir. Değerlendirme Çalışmalan sonunda değerlendirmeye etkin nitelikler, bir raporla belirtilir ve her üyenin ayrı ayrı doldurduğu değerlendirme formları bu rapora eklenir. Yerleşme Özellikleri.- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Turizm Yatırımlarının Genel Nitelikleri Madde 27 Turizm Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yapılmış İmar planlan uyarınca, kamu yararına korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve tesisler, Turizm Yatırımı ve Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı aranmaksızın, Kanunun 8. maddesi hükmü uyarınca İmar planlarına uygun olarak yapılabilir ve işletilebilir. Belge Kapsamı Dışındaki Yapı Bölümleri : Madde 28 Yapının tamamı belge kapsamında değil ise, belge kapsamı dışındaki kısımların, müşteriyi rahatsız etmeyen bir kullanmada olması, görünüşü bozmaması, belgeli kısımlardan tümüyle ayrılmış ve kullanış biçimi ile amacının belirtilmiş ve ayrı bir girişi olması gerekir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : Bahçe Düzenlemesi : Madde 29 Bahçesi olan tesislerde bahçeler, iyi bir biçimde düzenlenecek, yeterince aydınlatılacak ve devamlı bakımları sağlanacaktır. Tesislerde Hacimlerin Düzenlenmesi : Madde 30 Turizm Tesislerinde, hacimler ve arasındaki ilişkiler tesisin tür ve sınıfının gereği olan işletme özelliği gözönüne alınarak düzenlenir. Hacimlerde tefriş ve donatım elemanlarının kullanış biçimi teknik normlara uygun şekilde boyutlandmlmahdır. Tuvaletler : Madde 31 Genel Mahallerde (hol, salon, bar, lokanta gibi müşteriler tarafından ortak kullanılan mahallerde) kadın ve erkek için girişleri ayrı ve ihtiyacı karşılayacak sayıda WC 1er (en çok % 50'si alaturka), lavabolar, erkekler için bölmeli pisuvarlar bulundurulacaktır. WC 1er bu mahallere doğrudan açılamaz. Turizm tesislerinde tuvaletler genel olarak alafranga tipte yapılır. Kamp, plaj vb. tesislerde alaturka tuvaletler genellik kazanabilir. Alafranga tuvalatlerde fonksiyonel yıkama imkânı düzenlenir. Tesisat Mahalleri : Madde 32 Kazan Dairesi, soğutucu aygıtları, havalandırma ve santral, transformatör ve alçak gerilim dağıtım tablo mahalleri, kazan dairesi, jeneratör, telefon santral yerleri, yakıt depoları gibi yerler yeterince aydınlatılır ve mevcut tesisatın kullanma talimatları görülür yerlere asılır. Bu mahallerde yangına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır ve yangın sırasında kolayca tahliye imkânları sağlanır. Kat ve Merdiven Ölçüleri : Madde 33 Temiz kat yüksekliği normal katlarda 2,60 m. den asma katlarda 2.20 m. den, umumi mahallerde 3.00 m. den az olamaz. Merdivenlerde ve koridorlarda genişlik 150 cm. den, servis ve yangın merdivenlerinde genişlik 90 cm. den az olamaz. Malzeme Nitelikleri : Madde 34 Turizm tesislerinde, mahallerin fonksiyonlarına ve tesisin sınıfına uygun nitelikli malzeme özenli bir işçilikle kullanılır. Tecrit Tedbirleri : Madde 35 Su, asit, yağ ve diğer kimyasal maddelerle teması olan yüzeyler, bu maddelere karşı dayanıklı, su geçirmeyen, kir tutmayan, yıkanabilir, düzgün yüzeyli temiz ve iyi görünüşlü, malzeme ile kaplanır. WC ve Banyoların duvarı tavana kadar fayans veya benzeri özel malzeme ile kaplanır. Tesislerin müşteriye açık hacimleri ile personel mahalleri, mutfak ve çamaşırhanelerin tabtan döşemeleri kullanım amacına ve işletmenin sınıfına uygun nitelikli malzeme ile kaplanır. Kapı, pencere, duvar ve döşemelerde, ses ve ısı izolasyonu sağlayan, nemlenmeye yol açmayan malzeme kullanılır. Tesisat ve Donatım Nitelikleri : Madde 36 Tesislerde yangına karşı etkin önlemler alınır ve yangın söndürme tesisat veya donatımı bulunur. Tesislerin uygun yerlerinde yangına karşı ikaz ve yangın anında çıkış yollarını gösteren yeterli işaretler bulundurulur. Havalandırma : Madde 37 Duş, banyo ve W C lerde, yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlanır. Tesisin diğer ünitelerinden gelen pis hava akımının, havalandırma bacası ile irtibatlı banyo veya VVC'nin havasını kirletmemesi için gerekli tedbirler alınır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 11 Tesiste, mutfak, çamaşırhane gibi birimler mevcut ise, koku ve kirli havanın özellikle müşteri mahallerine yayılmasını önleyecek tedbirler alınır ve bu mahallerin havalandırılmaları sağlanır. Isıtma Madde 38 Turizm tesisleri merkezi sistemle ısıtılır (Isıtma tesisatı gerektirmeyen yazlık işletmeler, geçici ve kısmi ihtiyaçlar için elektrikle ısıtmadan yararlanabilirler.) Su Tesisatı : Madde 39 Konaklama, yeme içme, eğlence ve benzeri tesislerde devamlı ve yeterli basınçta sıcak ve soğuk akarsu bulunur. Su kesilmesi halinde bütün tesisin ihtiyacını karşılayacak kapasitede su deposu ile hidrofor (veya pompa) bulunur. Şehir şebekesi haricinden temin edilen sular için klorlama tesisatı yapılır. Aydınlatma : Madde 40 Turizm tesislerinde devamlı ve yeterli elektrik sağlanmalı ve hacimler fonksiyonlarına uygun olarak aydınlatılmalıdır. Elektrik Tecriti : Madde 41 Mutfak ve çamaşırhane gibi rutubetli ve suya maruz yerlerde iletgenler, tablo ve cihazlar, şarteller etanj (su ve rutubete karşı izole) olarak yapılır. Açık havada yapılacak tesisatın hava şartlarına karşı etanjı yapıbr. Soğuk dolaplar, çamaşır makinaları, bulaşık makinası, elektrikli motorlar gibi cihazların bağlanacağı prizler toprak kontaklı olacaktır. Kanalizasyon : Madde 42 Tesiste sızdırmaz bir kanalizasyon şebekesi yapılarak foseptik tesislerine veya şehir kanalizasyonuna bağlanır. Pis sular açığa, akarsulara veya denize akıtılamaz Çöplerin Muhafazası : Madde 43 Belediye sınırlan içinde bulunan Turizm işletmeleri, çöplerinin belediyece toplanmasına kadar koku, haşarat ve pislik yapmayacak kapalı bölümlerde muhafazası için gerekli tedbirleri alırlar. Belediye sınırlan dışında yer alan işletmeler çöplerini koku, pislik ve haşaret yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle yok edilmesi için gerekli tedbirleri alırlar. Soğuk Depolarda Emniyet : Madde 44 Soğuk depoların kapıları, içerden anahtarsız açılabilmeli ve bir alarm düzeni kurulmalıdır. Lavabolar : Madde 45 Müşterilerin kullandığı lavabolar en az 40x50 cm. boyutlarındadır. Her lavabonun üzerinde, bir etejer ve en az 40x50 boyutunda bir ayna bulunur. Lavabolarda su doldurularak kullanılabilmelerini sağlayıcı gereç bulunur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Turizm İşletmelerinin Genel Nitelikleri Personel Eğitimi : Madde 46 Turizm işletmelerinde görevli personelin, hizmet standartlarını yükseltmek amacı ile, iş başında eğitim için gerekli tedbirler. Bakanlık, mesleki teşekküller ve işveren tarafından yıllık olarak programlanarak uygulanır. Bu uygulamaları Bakanlık izler ve koordine eder. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : Kıyafet Düzeni : Madde 47 Turizm işletmeleri personeli çalışmaları sırasında, işlerine ve görev mahallerine uygun özel ve temiz kıyafet giyerler. Tesislerde Tadilat : Madde 48 Turizm tesislerinde mahaller, Bakanlıktan izin alınmadan belgeye esas projelerde belirtilenler dışında amaçlarla kullanılamaz, tadil veya tevsi inşaatı yapılamaz. Yapılardaki tadilata ilişkin olarak Bakanlığa yapılacak başvurularda, İmar Kanununun 3. maddesi veya ilgili belediyeler İmar Yönetmelikleri uyarınca inşaat ruhsatı gerektirmeyen hallerde tadilat projesinin Belediyeler veya İl İmar Müdürlüklerince tasdiki aranmaz. Tesislerin Temizliği : Madde 49 Turizm tesislerinde, yalnız müşteriler tarafından görülen ve kullanılan kısımlar değil, tesisin tümünün temizliği, günlük temizlikler dışında haftalık köklü temizlikler sağlanır. Bu temizlikte deterjan ve antiseptik maddeler kullanılır. İşletmede bu temizlikler sırasında veya en az iki ayda bir defa haşaratla mücadele için etkin ilaçlama yöntemleri uygulanır. Fiyat Tarifeleri.- Madde 50 Belgeli Turizm İşletmelerinin, takibedecek takvim yılı içinde uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkeler her yıl en geç Haziran ayı sonuna kadar Bakanlıkça belirlenir ve belgeli işletmelere duyurulur. İşletmeler en geç Temmuz ayı sonuna kadar, bir sonraki takvim yılında uygulayacakları tarifelerini Bakanlığa ulaştırırlar. Tarifelerini öngörülen zaman içinde Bakanlığa göndermiyen işletmelere uyarma cezası verilir ve tesisler Bakanlıkça onaylı bir önceki yıl fiyatlarını uygularlar. Tarifelerin Kullanımı : Madde 51 Turizm işletmeleri, anılan ilkeler uyarınca Bakanlıkça onaylarımış tarifelerin dışında bir tarife uygulayamaz. Tasdikli tarifelerin İngilizce, Fransızca ve Almanca tercümeleri, gereğinde müşteriye verilmek üzere hazır bulundurulur. Bakanlık, talepleri dikkate alarak, bazı merkezler için başka lisanlarda da tarife bulundurulmasını isteyebilir. Şikayet Defteri : Madde 52 Tüm tarifelerde müşteri şikayetlerinin yazılabileceği bir defterin bulunduğu hatırlatılacak şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve telefon numaraları belirtilecektir. Tarifelerin Teşhiri : Madde 53 Turizm işletmeleri Bakanlıkça tasdikli fiyat tarifelerini müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde ve bu yönetmelik hükümleri uyarınca teşhir ederler. Konaklama tesislerinin müşteri odalarında oda numarası, yatak fiyatı, odanın özellikleri, kahvaltının fiyata dahil olup olmadığı ve fiyata ilave edilecek vergi ve servis yüzdesine ilişkin bilgiler bulundurulur. Yeme-İçme Tesislerinde Tarifelerin Teşhiri : Madde 54 Belgeli yeme-içme ve eğlence işletmelerinde, tasdikli tarifeler giriş kapısının yanında, müşterinin dışardan kolayca görüp okuyabileceği bir yerde ışıklı ve camlı bir dolap içinde teşhir edilir. Bir otelin bünyesinde yer alan aynı nitelikteki tesislerde, bu tarifeler, tesisin otel, içinde müşterek mahallere açılan kapısı (ve ayrıca varsa dışarı açılan kapısı) önünde bulundurulur. Bu hal. tasdikli tarifenin, içeride müşteriye verilmesi gereğini önlemez. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Müşterilerle İlişki : Madde 55 Turizm işletmeleri, müşterilerine davranışlarında nezaket ve hizmet anlayışı içinde bulunurlar, müşterilerin şikayetlerini yazacakları, Bakanlıkça tasdikli defteri istendiğinde müşteriye sunarlar. Bilgi Verme : Madde 56 Belgeli tesisler Bakanlıkça istenecek her türlü bilgiyi zamanında sağlamakla yükümlüdürler. Ayrıca ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak veriler, üçer aylık devrelerde Bakanlığa bildirilir. Bu uygulama kapsamı Bakanlıkça belirlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Konaklama Tesislerinin Genel Nitelikleri Konaklama Tesisleri Türleri : Madde 57 Bu yönetmeliğin uygulanmasında, otel, motel, tatil köyü ve pansiyonlar asli konaklama tesisleri; kamping, hostel, oberj, yüzer ev, yüzer otel, apart otel (tatil evi) tamamlayıcı konaklama tesisleri olarak kabul edilmişlerdir. Odalarda Banyo : Madde 58 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girişinden sonra yatırım belgesi verilecek asli konaklama tesislerinde (pansiyonlar hariç) yatak odaları banyolu (WC duş veya küvet) olacaktır. Yangın Merdiveni : Madde 59 Konaklama tesisleri üç kattan yüksek ise, yangın anında boşaltmayı kolaylaştırmak için ayrıca bir yangın merdiveni bulunacaktır. Yatak Odalarında Sakıncalı Yapılaşma : Madde 60 Konaklama tesislerinde yatak odaları, mutfak, WC. gibi müşteriyi rahatsız edecek mahallerin açıldığı aydınlığa, pencerelerle açılamaz. Bodrum katlarında yatak odası yapılamaz. Ancak arazi eğilimi dolayısıyle taban döşemelerin tamamı doğal zemin seviyesinden aşağı olmayan ve yeterli doğal ışık alan katlar bu hükmün dışındadır. Yatak Odalarının Tefrişi : Madde 61 Tüm yatak odalarında, yatak, komidin, gece lambası, tuvalet veya yazı masası, bagaj ve elbise dolabı veya bu amaçlara uygun özel yapılmış mobilya bütünü, sandalye, koltuk, içeriyi göstermeyen kalın perde, halı, kilim vb. bulunur. Yatak odalarına ait banyolarda ve tuvalet masalarının yanında, üzerinde gerilimi yazılı bir priz bulunur. Yatak Odalarının Kapasitesi -. Madde 62 Yatak odaları, tek veya iki kişilik düzenlenir. İki kişilik odalara sadece müşterinin talebi halinde ilâve yatak konabilir. Banyoların Nitelikleri : Madde 63 Banyo odalarında, duş düzeni olan banyo küveti ya da duş teknesi, emniyet tutacağı, sabunluk, perde, havlu asacakları, elbise asacağı üzerinde aydınlatılmış aynası ve etejeri olan lavabo, çöp kutusu, tuvalet kâğıdı yeri bulunur. WC. banyodan ayrı düzenlendiği takdirde, lavabo, aydınlatılmış ayna, etejer, tuvalet kağıdı yeri bulunur. Kat Ofisi : Madde 64 Kat Ofisi olan tesislerde, her ofiste, temizlik gereçleri dolabı, telefon (veya odalardan çağırma zili ve refkontakt) bulunur. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa. 13

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : Personel İçin Mahaller: Madde 65 Kadın ve erkek personel için ayrı soyunma yerleri, dolapları, duş, WC. ler ve ortak oturma, dinlenme ve yemek yeme ihtiyaçlarım karşılayan bir mahal bulunacaktır. Yan Hizmet Üniteleri: Madde 66 Konaklama tesislerinin bünyelerinde bulunan yeme, içme ve eğlence tesisleri ile diğer yan hizmet üniteleri bu yönetmeliğin, bahse konu tesislerle ilgili hükümlerine uygun olarak inşaa ettirilir ve işletilebilir. ALTINCI BÖLÜM Oteller Otellerin Tanımı: Madde 67 Oteller, asıl fonksiyonları müşterilerinin geceleme ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de bünyelerinde bulundurabilen en az (10) odalı tesislerdir. Oteller, Yönetmeliğin 4, 5 ve bu bölümde belirlenen asgari nitelikleri gerçekleştirirler. Sınıflandırma: Madde 68 Oteller, lüks (beş yıldızlı) oteller, dört yıldızlı oteller, üç yıldızlı oteller, iki yıldızlı oteller ve tek yıldızlı oteller olarak sınıflandırılırlar. Tek Yıldızlı Oteller: Madde 69 Tek yıldızlı oteller aşağıdaki nitelikleri.de taşırlar a) Otel kapasitesine uygun iyi düzenlenmiş, rüzgârlık, resepsiyon, bekleme yerini kapsayan lobi, telefon kabini ve vestiyerden oluşan bir kabul holü, b) Yönetim odası (Müdür, Muhasebe) c) Müşterilerin ineceği veya çıkacağı kat merdiveni dörtten fazla ise, otel kapasitesiyle orantılı müşteri asansörü, d) Kent içinde yatak sayısının % 25'i kent dışında % 35'i oranında oturma imkânı veren rahat, iyi düzenlenmiş oturma salonu, e) Kahvaltı ofisi ve kahvaltı salonu (Kahvaltı ofisiyle bağlantılı oturma salonu veya varsa lokanta bu amaçla kullanılabilir)' f) Lokanta yok ise büfe servisi, g) Emanet, konsiyerj, PTT, oto hizmetleri ile ilk yardım dolabı, h) Kent dışında bulunan otellerde yatak sayısının % 20si oranında araba alabilecek otopark. İki Yıldızlı Oteller : Madde 70 îki yıldızlı oteller, tek yıldızlı otel özellik ve hizmetlerine ek olarak aşağıdaki hizmetleri de veren otellerdir. a) Telefon Santral Odası, b) Lokantası yoksa sandviç ve benzeri hazır yiyecek-içecek servisi, c) Odalarda telefon, d) Kent dışında yatak sayısının % 30'u oranında araba alabilecek otopark. Üç Yıldızlı Oteller: Madde 71 Üç yıldızlı oteller, iki yıldızlı otel özellik ve hizmetlerine ek olarak aşağıdaki hizmetleri de veren otellerdir. a) Ana girişten ayrı bir servis girişi. b) Yönetim odaları, c) Her katta kat ofisi, d) Rahat ve iyi düzenlenmiş içki servisi imkânı olan bir oturma salonuyla bir toplantı salonu, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 14

15 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15 e) Yatak odaları döşemelerini tamamen kaplayan halı veya benzeri malzeme, f) Alakart ve tabldot servisi olan lokanta, g) Genel mahallerde mekanik havalandırma (iklim şartlan ve mimari düzenlemenin gerektirmediği haller hariç) h) Salonlarda ve yatak odalarında müzik yayını. Dört Yıldızlı Oteller: Madde 72 Dört yıldızlı oteller, üç yıldızlı otel özellik ve hizmetlerine ek olarak aşağıdaki niteliklere de sahip olan otellerdir. a) Garaj veya işletmenin kapasitesi ile orantılı otopark, b) Müşteriyi rahatsız etmeyecek ayn servis girişleri, c) Otel kapasitesine uygun, iyi düzenlenmiş, bagaj yeri, telefon kabinleri, satış yerlerinden oluşan kabul holü, d) Müşterilerin ineceği ya da çıkacağı kat merdiveni ikiden fazla ise ayrıca otelin kapasitesiyle orantılı olarak müşteri asansörleri, ayrıca servis merdiveni ve servis asansörü, e) Banyo odalarında banyo küveti, f) Ayrı bir kahvaltı salonu, g) Birinci sınıf lokanta, h) Çamaşır yıkama, ütüleme ve kuru temizleme servisi, i) Yemek salonu, bar lobi, resepsiyon holü gibi genel hallerde halı ya da benzeri nitelikte malzeme ile tam kaplama, j) Eğlence, müzik oyun imkânları için uygun mahaller ile sayfiye otellerinde spor imkanları. Beş Yıldızlı (Lüks) Oteller: Madde 73 Beş yıldızlı oteller, dört yıldızlı oteller için öngörülen nitelik ve özellikleri taşıyan ancak, yerleşme durumu, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve hizmet standardı üstün özellikler gösteren otellerdir. Beş yıldızlı otellerde yukarıdaki maddede öngörülen nitelik ve özelliklere ek olarak banyo odalarında telefon, tüm hacimlerde alır con dition, garaj ve garajda yıkama yağlama servisi, yüzme havuzu, gece kulübü, çok maksatlı salonlar, bar, satış mağazalan, Doktor ve Hemşire Servisi ve ilk yardım gereçleri ile şehir otellerinde toplantı tesis ve ekipmanı, sekreter ve simültane tercüme hizmetleri bulunur. YEDİNCİ BÖLÜM Moteller Motellerin Tanımı: Madde 74 Moteller, yerleşim merkezleri dışında karayolu güzergâhı veya yakın çevrelerinde inşa edilen ve motorlu araçlarıyla yolculuk yapanların konaklama yeme, içme ve araçlarının park ihtiyaçlarını karşılayan en az (10) odalı konaklama tesisleridir. Uzun süreli konaklama tatil ve dinlenme tesisleri bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren motel olarak belgelendirilemezler. Çevre Düzenlemesi: Madde 75 Moteller trafik gürültüsünün en az olacağı bir konumda kurulur, çevresi iyi düzenlenir ve tesisin kolayca bulunmasını ve görülmesini sağlayan yol ve yön işaretleriyle, otopark ve diğer hizmet tesislerini gösteren işaretler ve yeterli aydınlatma sağlanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa :15

16 > Sayfa : 16 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : Asgari Nitelikler: Madde 76 Motellerde sağlanacak asgari nitelikler şunlardır : Dış girişinde rüzgarlık, İç giriş holünde, resepsiyon, vestiyer, telefon kabini ve bekleme yeri, Yönetim Odası, Emanet ve PTT hizmetleri, Hizmete uygun şekilde düzenlenmiş oturma ve kahvaltı salonu, Yatak kapasitesinin % 10 oranında otopark, Acil ihtiyaçlar için sağlık dolabı, Saat 24.00'e kadar hizmet veren bir büfe. Sınıflandırma: Madde 77 Yönetmelik uygulamasında, yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, mefruşat, dekorasyon, servis yönlerinden üstün özellikler gösteren ve zorunlu olmayan ek hizmetler sağlayan moteller «Birinci Sınıf Motel» asgari niteliklere sahip olanlar ise «İkinci Sınıf Motel* olarak sınıflandırılırlar. Tatil Köylerinin Tanımı: SEKİZİNCİ BÖLÜM Tatil Köyleri Madde 78 Tatil Köyleri doğal güzellikler içinde ya da arkeolojik değerler civarında kurulmuş, rahat bir konaklama yanında çeşitli spor ve eğlence hizmetlerinin de sağlandığı en az 50 odalı konaklama tesisleridir. Tatil köylerinin yapımında, doğal karekterin korunmasına özen gösterilir. Boş zamanları değerlendirmede yardımcı sosyal tesislerin sağlanmasına ağırlık verilir. Asgari Kuruluş Alanı : Madde 79 Tatil Köylerinde kuruluş alanı, kumsal hariç her yatak için en az 85 m 2 olarak hesaplanacaktır. Hizmet Birimleri :. Madde 80 Tatil Köyü planlamalarında aşağıda belirlenen hizmet birimlerine yer verilir. a) Giriş tesisleri, b) Yönetim, c) Geceleme birimleri, d) Lokanta, Mutfak, e) Çocuk bahçesi, eğlence, spor ve dinlenme tesisleri, f) Satış yerleri, g) Personel birimleri, h) Servis ve bakım birimleri. Giriş Tesisleri: Madde 81 Tatil Köyü hudutları emniyet altına alınır ve girişte bekçi kulübesi ve yatak sayısının en az % 30'u oranında araba alabilecek, güvenliği sağlanmış otopark yapılır. Yönetim Tesisleri: Madde 82 Yönetim tesisleri aşağıdaki üniteleri kapsara) Resepsiyon, danışma, vezne, emanet, bagaj, telefon kabini ve bekleme yerlerinden oluşan bir kabul alanı, b) Müdür, Muhasebe ve Santral yerleri, c) Bekleme holü, doktor odası, hasta odası ilaç dolapları, WC ve Lavabodan, oluşan bir revir. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa - 16

17 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 17 Geceleme Birimleri: Madde 83 Geceleme birimleri, tatil köyünün diğer tesislerinin gürültü ve rahatsız edici etkenlerinden korunacak biçimde düzenlenir. Lokanta - Mutfak: Madde 84 Lokanta tatil köyü yapı ve işletme nitelikleri ile uyumlu ve yatak kapasitesinin en az % 50'si kadar,oturma yeri sağlayacak şekilde düzenlenir. Yemek salonları için tabii havalandırma, güneş ve yağmurdan koruyucu tedbirler alınır. Mutfaklar için servis avlusu ve servis girişi düzenlenir. Spor, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri: Madde 85 Tatil Köylerinde çocuk bahçesi ve bu yerlerde çocuklar için özel WC. 1er düzenlenir. Tesisin kuruluş yerine uygun nitelikte çeşitli spor imkanları, dinlenme salonu (veya salonlar) içki servisi verebilecek dinlenme terasları, oyun ve okuma salonları, açık veya kapalı bar, snack - bar, orkestra yeri, dans alanı, açık hava tiyatrosu vb. spor ve boş zamanlan değerlendirici tesisler gerçekleştirilir. Deniz kenarında kurulmamış olan Tatil Köylerinde yüzme havuzu yapılır. Satış Yerleri : Madde 86 Satış Yerleri, çeşitli ihtiyaç maddeleri, hatıra ve hediyelik eşya satan dükkanlardan oluşur. Kitap - Gazete, Kırtasiye ve zaruri ihtiyaç maddelerinin satışına özen gösterilir. Genel Tesisler: Madde 87 Genel kullanım üniteleri yakınlarında tuvaletler yapılır. Bu düzenlemede, toplam tesis kapasitesine göre her 40 yatak için bir hanım ve bir erkek WC. sağlanır. Personel Tesisleri: Madde 88 Personel tesisleri, kadın ve erkek bölümleri ayrı ayrı olmak üzere, soyunma dolapları, WC ve Lavabo, duş, yemek yeme ve dinlenme yerleri ile tatil köyünde kalan personel için yatakhane veya idari personel için lojmanlar şeklinde düzenlenir. Servis ve Bakım Tesisleri : Madde 89 Yeterli depolar, bakım atölyesi, çamaşır hizmetlerinin dışarıdan sağlanmaması halinde, çamaşırhane ile çamaşırhaneye bağlı kurutma, ütüleme, dikiş ve temiz çamaşır depolama tesisleri bulunur. Genel mahallere yayın için hoparlör düzeni kurulur. Kabloların yer altından geçirilmesine özen gösterilir. Plaj Tesisleri: Madde 90 Tatil Köyü deniz kenarında ise: a) Denizde atlama yerleri, b) Yüzme bilmeyenler için ayrılmış yüzme yerleri, c) Cankurtaran, cankurtaran simidi ve motor, d) Tahdit şamandraları, su sporları için teçhizat ve malzeme odaları, e) Güneşlenme yerleri ve teçhizat, f) Dinlenme teraslan, g) Duşlar ve mayo değiştirme yerleri, düzenlenir. Sınıflandırma : Madde 91 Yönetmelik uygulamasında, yerleşme özellikleri, yapı, tesisat, donatım, dekorasyon ve servis yönlerinden üstün özellikler gösteren ek eğlence, spor, imkanları ve çocuk yuvası sağlayan tatil köyleri «Birinci Sınıf Tatil Köyü» diğerleri ise «İkinci Sınıf Tatil Köyü» olarak sınıflandırılır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1983 Sayı : DOKUZUNCU BÖLÜM Pansiyonlar Pansiyon Tanımı: Madde 92 Konaklama tesisi olarak, planlanıp inşa edilmiş olan, yönetimi basit, müşteriye yeme-içme hizmeti veren veya müşterilerin kendi yemeklerini bizzat hazırlayabilme imkanları bulunan en az 5 odalı konaklama tesisleridir. Pansiyonun Nitelikleri: Madde 93 Pansiyonlar aşağıda belirtilen şekilde düzenlenecektir. a) Binaya giriş bir antre ile sağlanır, giriş holünde pansiyon idare ünitesi ve emanet hizmetleri yer alır. b) İhtiyaca yeterli oturma salonu (yazlık tesislerde gölgelikli ve açık olabilir). c) Ayrı veya yemek salonu ile birlikte düzenlenmiş bir kahvaltı salonu, d) Banyo veya duş ve WC. bulunmayan yatak odalarında, lavabo - lavabo üzerinde etejer, aydınlatılmış ayna ve traş prizi, e) Yatak odaları yönetmeliğinin 63. maddesinde belirtilen şekilde teftiş edilecektir. f) Banyo ve WC. bulunmayan yatak odaları için her 10 yatağa l duş veya küvetli banyo ve her katta 2 WC. Pansiyon Mutfakları: Madde 94 Pansiyon mutfaklarında ihtiyaca yeterli buzdolapları, pişirme ve ızgara donatımı, bulaşık yıkama, hazırlık ve malzeme istif yerleri, servis malzemesi dolapları bulunur. Kamping Tanımı: ONUNCU BÖLÜM Kampingler Madde 95 Kampingler, karayolu güzergâhları ve yakın çevrelerinde kent girişlerinde deniz, göl, dağ gibi doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle turistlerin kendi imkânları ile geceleme, yeme, içme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarım karşıladıkları, en az 30 ünitelik tesislerdir. Nitelikler: Madde 96 Kampinglerin aşağıdaki nitelikleri taşımaları gerekir. Kamping alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabileceği biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik vb. ile çevreden tecrit edilir. Kamping alanı drene edilerek, ağaçlandırılır, boş alanlar çimlendirilir. Geceleme birimlerinin uzağında gerekli spor ve eğlence alanı ve tesisler düzenlenir. Kamping içi araç yolları arazi ve iklim şartlarına uygun şekilde düzenlenir. Kampçı Birimi Kriteri: Madde 97 Kampinglerde kampçı ünitesi başına hesaplanacak olan alan 80 m 2 dir. Bu alan kumsal dışında, genel kamp alanında her türlü hizmet ve tesisleri dahil, ünite basma düşen miktardır. Ünitenin, ortalama 3 kişi ile çadır, çadır -araba veya araba - karavandan oluşacağı düşünülür. Giriş Tesisleri: Madde 98 Girişte, otobüslerin, araçlarıyla satış yapanların, ziyarete gelen konukların, gece geç dönen ya da cadın yanında park edemeyen kampçıların araçları için yeterli bir otopark ile ayrıca resepsiyon, danışma, emanet, PTT hizmetlerinin yapıldığı giriş tesisleri bulunur. Ayrıca, bekçi yatak odaları, personel WC. ve duşlan ile dinlenme yerleri düzenlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 28 Mayıs 1983 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 19 Araba Yıkama Yerleri: Madde 99 Kampinglerde yeterince beton zeminli ve akar suları drene edecek şekilde araba yıkama yerleri düzenlenir. Müşterek Kullanım Tesisleri: Madde 100 a) Kampingde konaklamaya ayrılan alanın zemini, kullanım amacına uygun biçimde düzenlenir. b) Her 30 kampçı için en az bir kadın ve bir erkek WC, duş ve lavabo, ayrıca lavaboların yanında priz yapılır. Erkek tuvaletlerinde en az her 30 kampçı için bir pisuvar yapılır. c) Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu sağlanır. d) Kampçı sayısının % 5'inin aynı anda çamaşırı yıkayıp, ütü yapabileceği yerler düzenlenir, e) Kampçı ünitelerinin % 20'sine aynı anda yemek hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama imkânı sağlayan üstü kapalı bir mahal düzenlenir, f) Kampçıların toplu olarak yemek yeme, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla döşenmiş, üstü kapalı, açık teraslar ve spor ihtiyaçlarını karşılayıcı tesisler düzenir. I Kampçılara Sağlanan Hizmetler: Madde 101 Kampinglerde, aşağıda belirlenen tesis ve hizmetler gerçekleştirilir. a) Kampçıların ihtiyaçlarını karşılayan satış yeri, b) Kampçıların gıda maddelerini muhafaza edebilecekleri kiralık soğutucu, kilitli dolaplar (kampingin ünite kapasitesinin en az % 30'una eşit sayıda) c) Sağlık ve ilk yardım gereçleri ile ilaçlar, d) Deniz ve göl kıyılarındaki kampinglerde cankurtaran simidi, cankurtaran sandal veya motoru, e) Kamp çevresi ile, tuvalet, duş ve genel kullanım ünitelerini aydınlatma tesisatı, f) Telefon bulunan kampinglerde, telefondan kampçıların da yararlanmalarını sağlayıcı düzenlemeler. Lokanta: Madde 102 Lokanta veya kafeterya zorunlu olmamakla beraber, yapılması halinde, aşağıdaki bölümler yer alacaktır. 1. Et, soğuk saklama deposu ya da dolabı, 2. ihtiyaca uygun pişirme ve ızgara donatımı bulundurulan ana mutfak, 3. Bulaşık yıkama hazırlık ve temiz malzeme istif yerleri. 4. Personel için lavabo ve WC. 5. Yemek ve kahvaltı için yeterli, mahaller ve mefruşat, 6. Mutfak bünyesinde yeterli büyüklükte erzak deposu, Tanım: ONBIRİNCI BÖLÜM Apart Oteller Madde 103 Apart oteller, belgeli bir otel veya tatil köyü yatırım ve/veya işletmesi bütünü içinde yer alan müşterirün kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmesi için gerekli teçhizat ile donatılmış, bağımsız apartman veya villa tipinde konut olarak inşa ve tefriş edilmiş, fakat otel gibi işletilen konaklama tesisleridir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 19

20 Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 28 Mayıs 1883 Sayı : Apart Otellerde Kapasite Hesabı : Madde 104 Apart otellerin toplam yatak kapasitesi, içinde yer aldıkları ve beraber işletildikleri asli konaklama tesislerinin yatak kapasitesinin % 25 ini aşamaz. Apart otellerin kapasitesinin hesabında, oturma alanı dışındaki odalar 2 yataklı kabul edilir (7-9 m 2 arası büyüklükte odalar tek yataklı sayılır.) İnşaat Düzeni: Madde 105 Apart otel ünitelerini de kapsayan belgeli yatırımlarda, diğer konaklama tesislerinin tamamlanıp deneme işletmesine geçiminden önce, apartotel ünitelerine işletme veya deneme işletmesi belgesi verilmez ve apart otel inşaatları asli konaklama ünitelerinden önde yürütülemez. Müstakil Apart Otel: Madde 106 İmar planlarına uygun olarak inşaatı tamamlanan en az 10 ünite apartman dairesi ve/veya villalardan oluşan aport otel işletme talepleri, bu yönetmeliğin işletme esaslarına ilişkin hükümlerinin gerçekleştirilmesi şartı ile, yönetmeliğin 103 ve 104. maddeleri ile öngörülen, belgeli bir asli konaklama tesisi bünyesinde yer alma gereği aranmaksızın, turizm işletmesi belgesi verilebilir. Yatırım belgesi verilemeyen sadece turizm işletmesi belgesi verilebilen bu uygulamada, ünitelerin kısmen veya tamamen üçüncü şahısların mülkiyetinde olması mümkündür. Bu halde mülk sahibi ile, apart otel işleticisi arasında Bakanlıkça belirlenecek şartlara uygun kira veya pazarlama anlaşması düzenlenir. Tarafların hak ve sorumluluklarına ilişkin ayrıntılar bu anlaşmada düzenlenir. Asgari Nitelikler: Madde 107 Apart otellerin planmasında ve düzenlenmesinde, aşağıda belirlenen, nitelikler gerçekleştirilir. a) Aynı işletmeye dahil ünitelerin teftiş ve dekarosyonunda standard beraberliği. b) Yatak odalarında, yatak, komidin, gece lambası, gardrop, yataklarda çarşaf ve kılıflı yastıklar ile iklim şartlarına uygun pike battaniye, c) Oturma/yemek odasında, kapasiteye uygun koltuk, yemek masası iskemleler ve sehpalar, d) Pencerelerde tül ve kalın perdeler, e) Mutfakta kullanılmaya hazır fırın veya ocak, yeterince tabak, bardak, fincan, çatal, bıçak, kaşık, dolaplar ve kapalı çöp kutusu, f) Banyoda duş tertibatı, h) Günlük temizlik yapılmayan işletmelerde, temizlik gereçleri, ı) Şofben veya belirli günlerde sıcak su. İşletmece Sağlanan Hizmetler : Madde 108 Asli konaklama tesisleri bünyesinde bulunmayan apart otel işletmelerinde müşterilere hizmet veren bir resepsiyon ve idare birimi oluşturulur, evlerin elektrik, su ve atık sistemlerinde meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda tamiri için işletme içinde gerekli tedbirler alınır veya bu yolda bir hizmet anlaşması yapılır. Müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan bir satış ünitesi gerçekleştirilir. ' Temizlik Hizmetleri: Madde 109 Apart otellerde, günlük temizlik ve düzenleme hizmetlerinin müşteriye bırakılması halinde, işletmeci her müşteri çıkışında veya en az haftada bir temizlik ile çarşaf ve örtülerin değiştirilmesini sağlar. Günlük çöp toplama hizmeti işletmece düzenlenir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa 20

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ

DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Doğrudan Turizm İşletme Belgesi İşlem Basamakları 2013 Ek 4 DOĞRUDAN TURİZM İŞLETME BELGESİ ALMA İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum

Detaylı

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ

TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ TURİZM YATIRIMLARI REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 Başvurulacak Merci: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Raporun Verildiği Kurum: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Ahiler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Turizm Yatırımları İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Turizm Yatırımları İşlem Basamakları 2013 Ek 4 TURİZM YATIRILARI İŞLEM BASAMAKLARI Başvurulacak Merci Raporun Verildiği Kurum : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Detaylı

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik

Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 19.04.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18023 BİRİNCİ BÖLÜM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç: Madde 1 (Değişik: 29/9/2006-2006/11076

Detaylı

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ

TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ. Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme. Formlarinin Hazirlanmasina Ve. Uygulanmasina İlişkin Tebliğ TATİL KÖYÜ SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ Siniflandirma Çalişmalarina İlişkin Değerlendirme Formlarinin Hazirlanmasina Ve Uygulanmasina İlişkin Tebliğ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK TURİZM YATIRIM, İŞLETME VE KURULUŞLARININ DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 11/03/1983-83/6181 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 393 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması

İKİNCİ KISIM Genel Hükümler. Belge alınması Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği R.G. Tarihi:14.10.1993 R.G. Sayısı:21728 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 14/10/1993 No: 21728 BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu

Detaylı

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI

TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI TURİZM YATIRIM SÜRECİ AHİLER KALKINMA AJANSI 0 TURİZM YATIRIMLARI İŞLEM BASAMAKLARI Yatırım Türünü Belirlediniz Mi? Yatırım Yerini Belirlediniz Mi? Turizm Yatırımı Belgesi Başvurusunu Yaptınız Mı? AHİLER

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 661 11.8.1983 Tarih ve 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Geçici 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının Danışma Meclisince

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 37 nci maddesinin (A) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır. TURİZM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2000/760-21.5.2000 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 6 Temmuz 2000 - Sayı: 24101

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5. TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948-10.5.2005 Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634-12.3.1982 Resmi Gazete

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HOSTELLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:8 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592)

Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 345'e 1 inci Ek Türk Malî Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. (1/592) Malî tşler Komisyonu Raporu TC. Danışına Meclisi

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702)

DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 467 Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/702) i T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 18 Mayıs 1983 Dairesi Başkanlığı

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Amaç BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek:16 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜNÜBİRLİK TESİSLER İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:19 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri

Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri TURİZM İŞLETME BELGESİ Asli Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Asli konaklama tesislerinin Turizm İşletme Belgesi Turizm Belgesi Turizm Yatırım Belgesi genel nitelikleri Asli konaklama

Detaylı

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 18 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONGRE VE SERGİ MERKEZLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 21.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25852 Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:4 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ

RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ RESTORAN SINIFLANDIRMA İŞLEMLERİ 1. Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası,

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

BOMONTİ TURİZM MERKEZİ BOMONTİ TURİZM MERKEZİ K - 32 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 33 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 34 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 35 - BOMONTİ TURİZM MERKEZİ - 36 - BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER BOMONTİ TURİZM MERKEZİ

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI

TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI TURİZM AMAÇLI KAMU EMLAKI KİRA TÜZÜĞÜ ( Sayı 518 9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 518 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 11(1) ve 12(1) maddeler altında

Detaylı

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI. MUĞLA, Nisan 2013 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI MUĞLA, Nisan 2013 Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Denetim Faaliyetleri Sınıflandırma Yeşil Yıldız İdari Yaptırımlar Kontrolörler Kurulu Başkanlığı KONTROLÖRLER KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HAVUZLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:21 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ :... MÜDÜR

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Tarihi, No : 10/5/2005, 2005/8948 Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25852 **Ekli "Turizm

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm yatırımı belgesi talebi 5 (Değişik: 05/03/2011 tarih, 27865 Sayılı R.G) Turizm yatırımı belgesi başvurularında, aşağıda

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb.

Üye Yasar ÇİFTÇİOĞLU Hâkim Alb. MİLDİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 267'ye 1 nci Ek Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Yapabilmelerine, Kamu ve Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Detaylı

c) Turizm Yatırımı Belgesi: Turizm sektöründe Yönetmelik te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi,

c) Turizm Yatırımı Belgesi: Turizm sektöründe Yönetmelik te nitelikleri belirtilen yatırımı yapana Bakanlıkça verilen belgeyi, KISMI TURİZM İŞLETME BELGESİ AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, turizm yatırım ve işletmelerini geliştirilmesi, günün şartlarına uygun hale getirilmesi ve belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin asgari

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET.

BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ. : İzmir MÜLKİYET. BİLGİ FÖYÜ BULUNDUĞU YER ÇEŞME- ALAÇATI - PAŞALİMANI KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE MÜLKİYET : İzmir : Çeşme : Orman / Hazine BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ : Çevre ve Orman

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal

Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal Turizmin gelişmesi konaklama tesislerinden beklenen hizmetin artmasına neden olmuştur. Misafirler gece konaklamasının yanında farklı sosyal faaliyetleri yapabileceği tesisleri tercih etmektedirler. Bu

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YÜZER TESİSLER (YEME-İÇME) İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:13 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi

Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim Kurumu Başvuru Rehberi Eğitim kurumları müracaatlarında kullanılmak üzere İSGGM tarafından düzenlenmiştir. 01.06.2015 İSGGM Yetkilendirme Daire Başkanlığı Amaç Bu rehberde, 20.06.2012 tarihli ve

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri. İş Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Resmi Gazete 12.01.2002 Cumartesi Sayı: 24638 (Asıl) Yönetmelikler İş Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Makinaları Kullanıcısı (Operatör) Kurs Yönetmeliği Türk Mühendis ve

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I. Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK (06.03.1991 RG:20806) Amaç BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMALI PARKLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:15 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 20 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MOLA NOKTALARI İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE SAHİBİ

Detaylı

YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA

YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? YER SEÇİMİ VE ÖN İZİN RUHSATLANDIRMA EKLER YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜ 2-3 ÖZEL SAĞLIK MERKEZLERİ NEDİR? Özel sağlık merkezleri kapasite ve kullanım şekillerine

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir.

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. TURİZM BAKANLIĞI ÖDÜLLER YÖNETMELİĞİ Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 21/11/1992 Resmi Gazete Sayısı: 21412 BİRİNCİ KISIM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları

Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Yapı Denetim Kuruluşlarının Sınıflandırılması ile Çalışma Usul ve Esasları Yapı Denetim Kuruluşları Madde 4- Yapı denetim kuruluşlarının ortakları; mimar, inşaat mühendisi, makina mühendisi ve elektrik

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİGİ YE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ YÖNERGENİN AMACI MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Turizm İşletmeciliği ye Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin

Detaylı

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON İÇ YÖNERGESİ Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI: 07.00 da Öğrenciler nöbetçi

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA)

KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) KAMU ARAZİSİNİN TURİZM YATIRIMLARINA TAHSİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 31/03/1983-83/6285 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 12/03/1982-2634 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı