İNŞAAT VE PARSEL İSTATİSTİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNŞAAT VE PARSEL İSTATİSTİKLERİ"

Transkript

1 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİ YETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS İNŞAAT VE PARSEL İSTATİSTİKLERİ BUILDING CONSTRUCTION AND PARCEL STATISTICS 2009 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ STATE PLANNING ORGANIZATION STATISTICS AND RESEARCH DEPARTMENT

2 YAYIN VE BİLGİ İÇİN - FOR PUBLICATION AND INFORMATION Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Planlama Örgütü İstatistik Araştırma si + (392) (392) Turkish Republic Norrn Cyprus State Planning Organization Statistics and Research Department Lefkosa Mersin 10, TURKEY Web: KKTC Devlet Basımevi -, Haziran TRNC State Printing Office -Nicosia, June Adet Basılmıştır - Copies Issued 200 DPO-ISTIN II

3 Ö N S ÖZ PREFACE İnşaat sektörü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Devlet Planlama Örgütü İstatistik Araştırma si 1980 yılından bugüne kadar derlediği bina inşaatı istatistiklerini yayınlayarak kullanıcıların yararına sunmaktadır İnşaat Parsel İstatistikleri, bu alanda yayınlanan yirmidokuzuncu yayınıdır. İstatistik Araştırma si bu yayında kullanılan özel inşaat parsel istatistiklerine ilişkin rileri derlemek için özel formlar geliştirmiştir. Bu özel formlar,,, Güzelyurt Belediyesi ilgili Kaymakamlıklar tarafından kendi idari kayıtlarından yararlanılarak doldurulup mize gönderilmektedir. miz bu formlar üzerinde çalışarak yayın için ilgili istatistik rileri üretmektedir. Formlar sadece nihai tasvip şahadetnamesi (Final Approval) almış inşaatlar parseller için doldurulmakta bu konudaki bilgileri içermektedir. Belediyeler tarafından rilen nihai tasvip şahadetnameleri sadece belediye sınırları dahilinde inşa edilen yapıları parsellenen arsaları kapsadığından elde edilen bilgileri özel kentsel inşaat parsel istatistikleri, Kaymakamlıklardan rilen tasvip şahadetnameleri ise köylerdeki inşaatları parselleri kapsadığından elde edilen bilgiler özel kırsal inşaat parsel istatistiklerini kapsamaktadır. Bununla birlikte nihai tasvip şahadatnemesi alan kamu inşaatları da 2006 yılından itibaren yıllığımızda kamu kentsel inşaatları kamu kırsal inşaatları şeklinde yayımlanmaktadır. Yayının karar alıcılara, araştırmacılara diğer tüm kullanıcılara yararlı olmasını dileriz. sector occupies an important place in economy TRNC and parallel to population growth demand for buildings continue to increase. Since 1980 State Planning Organization Statistics and Research Department has been collecting compiling and publishing statistical data relating to construction sector and fering for use interested bodies. The present publication 2009 and Parcel Statistics is 29 th edition. Statistics and Research Department has deloped a standard form in order to collect private construction and parcel statistics data which is used in this publication. These standard forms are filled by using ir administrati registers and forwarded to Statistics and Research Department by Municipalities and District Officies Nicosia, Famagusta, Kyrenia, Guzelyurt and. Statistics and Research Department produces related statistics for this publication by working on data on se forms. The said forms contain information about private buildings and parcels which recei final approval certificate. The final approval certificates issued by municipalities includes statistics building construction and parcel within municipality boundaries and are shown as private urban and final approval certificates issued by District Offices cor relevant statistics villages and are shown as private rural building construction and parcel statistics. Also since 2006, public building statistics that had get final approval certificate, ha been taken place under public rural and public urban constructions statistics. This publication is fered for use decisionmakers, researchers and or pressional and social workers and it is hoped that it will be some benefit to m. İstatistik Araştırma si Statistics and Research Department III

4 A Ç I K L A M A Yayında yer alan özel inşaat tablolarındaki maliyetler, Belediye Kaymakamlıklardan gelen forumlardaki maliyetler değildir. Forumlardan elde edilen maliyetler genellikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle inşaat forumları değerlendirilirken, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı Planlama İnşaat si ile KT Mimar Mühendisler Odasından çeşitli tipteki inşaatlar için elde edilen birim maliyetlerin değerlendirilmesiyle inşaat maliyetleri hesaplanmış olup bu hesaplamalarda ( ) yılları için kullanılan birim maliyeti eski TL/m 2 (6 sıfır atılmadan önce) 2005 sonrası için kullanılan birim maliyet TL/m 2 ( 6 sıfır atıldıktan sonra) fiyatları kullanılmıştır. Yayınlarımızda yer alan kamu inşaat tablolarındaki maliyetler, kamu inşaatları ihale usulü ile tamamlandığı için ihale bedeli üzerinden alınmaktadır. Tanımlar Yapı karada suda, kalıcı geçici, kamu özel, yeraltı yerüstü inşaatı ile bunların ek değiştirilmelerini, sabit hareketli tesislerini bunların parçalarını anlatır. Bina kendi başına kullanılabilen, bir daha fazla odayı dış iç duvarlar tarafından çevrilmiş diğer alanları kapsayan, çatı ile örtülmüş, temelden çatıya kadar uzanan konut, tarımsal, endüstriyel, ticari, kültürel vb. amaçlar için tasarlanmış yapılardır. Sayı Belediye Kaymakamlıklarca rilen; yeni, ila kısmen biten yapılara ait yapı kullanma izin kağıtlarının sayısıdır (Nihai tasvip şahadetnamesi). Yüzölçümü yapının dış duvarları içinde kalan balkonlar hariç çatı katları dahil, iskana mümkün olan bütün katların alanlarının toplamıdır. Maliyet yapının arsa kıymeti hariç, yapının yüzölçümü ile 1 m2 fiyatlarının (mahalli rayiç) çarpılmasından elde olunur. Müteahhit eliyle yaptırılan yapılarda bu kıymet ihale bedelidir. Yapı Mülkiyeti yapının hangi kişi hangi kuruluş hesabına yapıldığını gösterir. Cinsi projesinde gösterilmiş olan hangi amaç için kullanılacağını ifade eden bir deyimdir. İnşaat İzninin Kapsamı bina yeni inşa ediliyorsa Yapı, var olan binanın üzerinde yanında ila EXPLANATORY NOTES The costs in tables are not obtained from forms municipalities and district fices. Costs obtained via se forms generally do not reflect real values. For this reason, construction costs are calculated by using unit costs for different types constructions obtained from; Planning and Department Public Work and Transportation Ministry and Cyprus Turkish Chamber Architects and Engineers. Unit costs are used as old TL/m 2 for years (before omitting 6 zeros) and TL/m 2 (after omitting 6 zeros) starting form year Costs that take place at public construction tables, getting or tender prices. Definitions cors construction on land and in water, permanent and temporary, public and private, abo ground and underground, including additions, alterations and repairs as well as immovable and movable establishments. is any independent structure comprising one or more rooms or or spaces, cored by ro, enclosed with external walls or dividing walls which extended from foundations to ro, and intended for residential, agricultural, industrial, commercial, or cultural purposes. Number is number construction occupancy permits issued from municipalities and district fices for new buildings, additions to already existing buildings or partially completed constructions.(final approvals) Floor Area equals to total floor area all floors within outer walls buildings which can be occupied, including penthouse floors, but excluding balconies, light spaces and inner courtyards. Cost is drin from multiplying unit m2 cost (local rate) with total area building, excluding cost land. If construction building is adjudicated, adjudicate value is accepted as cost. Possession denotes for whom building was constructed. Type shows use in which building was indicated in project. Content Permit as building is new, as it is an addition a main building it can be Floor or Addition, as a service addition to main existing building is Subsidiary, as use and content is changing by IV

5 şeklinde yapılıyorsa Yapı ilasi, var olan binadan ayrı, ayni arazi içerisinde temel binaya yardımcı mahiyette Yardımcı Bina, var olan binanın özünü değişikliğe uğratarak yapılıyorsa Tadilat, var olan binanın özüne dokunmadan meydana gelen eskimeyi yıkılmayı gidermek amacı ile yapılıyorsa Tamirat, mevcut binanın arsanın etrafını çevirmek amacı ile duvar inşa ediliyorsa Bahçe Duvarı olmaktadır. ev, apartman lojman olarak ikamete ayrılmış yapılardır. kaç katlı olursa olsun bir iki daireli ikamete ayrılmış yapılardır. Apartman kaç katlı olursa olsun üç daha fazla daireli, ikamete ayrılmış yapılardır. etrafı kapalı, tavanı örülmüş, bir aile, bir bir grup insanın diğer fertlerden ayrı olarak yaşamasına yarayan, doğrudan doğruya sokağa, koridora genel yere açılan, kendisine ait kapısı bulunan yerdir. Sayısı yapının, bodrum, zemin, normal çatı katların adedidir. yapının ağırlığını taşıyan inşaat tarzıdır. t yapı kitlesini taşıyacak temele iletecek nitelikte, çelik, betonarme ahşap bir iskelet meydana getirilerek duvar malzemesinin bu iskelet arasına yerleştirilmesi yoluyla yapılan inşaat tarzıdır. addition Change, as it is a maintenance to existing building without changing its content Maintenance, as it is a construction wall to surround existing plot or building is accepted Garden-wall construction. Residential used for residence such as a house or an apartment house. is a building intended for residential use with one or two dwelling units regardless number or stories. Apartment is a building intended for residential use with three or more dwelling units regardless number stories. Unit is a separate and independent enclosure use for residence by a single person, a family, or a group persons having cored ro and separate access to a street, corridor, or common place. Number Stories is total number floors including basement, ground floor, and penthouse. Structural System is system rtical support used to carry weight building. Frame is a structural system in which weight building is carried to foundations by means steel, concrete or wooden frame, with walls formed by filling voids between frames with some or material. Bearing is a structural system in which weight building is carried to foundations directly by means walls. Yığma Yapı yapı ağırlığını duvarlar yolu ile temele yükleyen inşaat tarzıdır. Ancak; yığma yapı tarzı için ilgili tarafından ayrı bir birim fiyat listesi çıkarıldığından, cüzi miktardaki bu tür yapılar için de ilgili yıllardaki ayni birim fiyatlar uygulanmıştır. V

6

7 İÇİNDEKİLER Sayfa CONTENTS Page Önsöz... III Açıklama... IV İnşaat Birim Maliyeti Zincirleme İndeks Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kamu Kentsel İnşaat İstatistikleri Kamu Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Yılında İnşaat Türlerine Göre Nihai Kısmi Tasvib Alan Kamu Sektör İnşaatlarımız Yılında İnşaat Türlerine Göre Nihai Kısmi Tasvib Alan Sektör İnşaatlarımız Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kamu Kentsel İnşaat İstatistikleri Kamu Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Yılında İnşaat Türlerine Göre Nihai Kısmi Tasvib Alan Kamu Sektör İnşaatlarımız Yılında İnşaat Türlerine Göre Nihai Kısmi Tasvib Alan Sektör İnşaatlarımız Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kamu Kentsel İnşaat İstatistikleri Kamu Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Yılında İnşaat Türlerine Göre Nihai Kısmi Tasvib Alan Kamu Sektör İnşaatlarımız Yılında İnşaat Türlerine Göre Nihai Kısmi Tasvib Alan Sektör İnşaatlarımız Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kamu Kentsel İnşaat İstatistikleri Kamu Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Yılında İnşaat Türlerine Göre Nihai Kısmi Tasvib Alan Kamu Sektör İnşaatlarımız Yılında İnşaat Türlerine Göre Nihai Kısmi Tasvib Alan Sektör İnşaatlarımız Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Preface... III Explanatory Notes... IV Costs and Chain Index Urban Statistics Rural Statistics Public Urban Statistics Public Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Number Approd or Partly Approd Public Sector s by Types in year Number Approd or Partly Approd Sector s by Types in year Urban Statistics Rural Statistics Public Urban Statistics Public Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Number Approd or Partly Approd Public Sector s by Types in year Number Approd or Partly Approd Sector s by Types in year Urban Statistics Rural Statistics Public Urban Statistics Public Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Number Approd or Partly Approd Public Sector s by Types in year Number Approd or Partly Approd Sector s by Types in year Urban Statistics Rural Statistics Public Urban Statistics Public Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Number Approd or Partly Approd Public Sector s by Types in year Number Approd or Partly Approd Sector s by Types in year Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Urban Statistics VII

8 Kırsal İnşaat İstatistikleri Kentsel İnşaat İstatistikleri Kırsal İnşaat İstatistikleri Belediyesi Tarafından İzni Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Belediyesi Tarafından İzni Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Belediyesi Tarafından İzni Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Güzelyurt Belediyesi Tarafından İzni Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Belediyesi Tarafından İzni Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Güzelyurt Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Kaymakamlığı Tarafından İzin Verilen 2009 Yılında Tamamlanan İnşaatlar Yılında Tamamlanan Kentsel Kamu İnşaatları (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kırsal Kamu İnşaatları (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kentsel Kamu İnşaatları (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kırsal Kamu İnşaatları (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kentsel Kamu İnşaatları (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kırsal Kamu İnşaatları (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kentsel Kamu İnşaatları Güzelyurt (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kırsal Kamu İnşaatları Güzelyurt (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kentsel Kamu İnşaatları (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Yılında Tamamlanan Kırsal Kamu İnşaatları (Belediyeler Kaymakamlıklar Tarafından İzinlendirilen İnşaat Tablolarında ) Sosyal İstatistikleri Parsel İstatistikleri Arsa Parselasyon İstatistikleri Rural Statistics Urban Statistics Rural Statistics Completed Based On The Permits Provided by Municipality in Year Completed Based On The Permits Provided by Municipality in Year Completed Based On The Permits Provided by Municipality in Year Completed Based On The Permits Provided by Güzelyurt Municipality in Year Completed Based On The Permits Provided by Municipality in Year Completed Based On The Permists Provided by District Office in Year Completed Based On The Permists Provided by District Office in Year Completed Based On The Permists Provided by District Office in Year Completed Based On The Permists Provided by Güzelyurt District Office in Year Completed Based On The Permists Provided by District Office in Year Urban Public s Completed in 2009 in (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) Rural Public s Completed in 2009 in (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) Urban Public s Completed in 2009 in (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) 195 Rural Public s Completed in 2009 in (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) 196 Urban Public s Completed in 2009 in (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) 197 Rural Public s Completed in 2009 in Ginre (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) Urban Public s Completed in 2009 in Güzelyurt (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) Rural Public s Completed in 2009 in Güzelyurt (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) 200 Urban Public s Completed in 2009 in (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices). 201 Rural Public s Completed in 2009 in (Cosnstructions Which are not Included in Those Tables Coring s Permitted by Municipalities and District Offices) Low-cost Housing Statistics Parcel Statistics Parcel Statistics VIII

9 İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ BUILDING CONSTRUCTION STATISTICS 2009

10 1.İnşaat Birim Maliyet Zincirleme İndeksi 1. Costs and Chain Index A.Birim Maliyet (TL /m 2 ) A.Cost (TL/m 2 ) İnşaat Türleri Types A... 3,400,000 8,400,000 11,148,000 18,900,000 B Apartman A... 2,950,000 7,350,000 11,695,000 19,500,000 Apartment Block B Sendeli A... 3,300,000 8,150,000 12,630,000 19,600,000 Shop with Mezzanine B Sendesiz A... 2,550,000 6,250,000 9,843,000 16,900,000 Shop without Mezzanine B Okul A... 2,550,000 6,250,000 9,843,000 16,900,000 School B Ofis A... 2,550,000 6,250,000 8,245,000 16,900,000 Office B A... 2,300,000 6,250,000 8,245,000 13,800,000 B Fabrika A... 2,300,000 5,750,000 8,708,000 13,800,000 Factory B Atölye A... 2,300,000 5,750,000 8,708,000 13,800,000 Workshop B Süthane A... 2,650,000 6,850,000 10,308,000 16,000,000 Dairy Factory B Salhane A... 2,650,000 6,850,000 10,308,000 16,000,000 Slaughterhouse B Fırın A... 3,400,000 8,400,000 13,095,000 21,200,000 Bakery B Otel A... 3,950,000 9,800,000 15,485,000 26,000,000 Hotel B Sinema A... 4,700,000 11,650,000 18,093,000 28,600,000 Cinema B Gazino A... 3,400,000 8,400,000 13,095,000 22,000,000 Casino B Lokanta A... 3,400,000 8,400,000 13,095,000 22,000,000 Restaurant B Benzin İstasyonu A... 2,950,000 7,350,000 11,598,000 18,100,000 Petrol Station B Oto Tamir i A... 2,300,000 5,750,000 8,708,000 14,000,000 MT Repair Shop B Ağıl A... 1,300,000 3,100,000 4,900,000 7,900,000 Sheep Fold B Kümes A... 1,000,000 2,550,000 3,918,000 7,000,000 Poultry B Kaldırım A , , Pament B Kuyu A , , Well B Depo A... 1,650,000 4,450,000 7,995,000 13,600,000 Storage B Oto-Park A... 1,850,000 4,850,000 7,447,000 12,700,000 Car Park B

11 1.İnşaat Birim Maliyet Zincirleme İndeksi 1. Costs and Chain Index A.Birim Maliyet (TL /m 2 ) B. İndeks A.Cost (TL/m 2 ) B. Index İnşaat Türleri Types A... 35,885,000 61,513,000 96,329, ,005,700 B Apartman A... 41,835,000 68,975, ,688, ,645,000 Apartment Block B Sendeli A... 38,000,000 68,975, ,688, ,645,000 Shop with Mezzanine B Sendesiz A... 30,700,000 60,575,000 94,174, ,460,000 Shop without Mezzanine B Okul A... 30,700,000 60,575,000 94,174, ,460,000 School B Ofis A... 30,700,000 66,675,000 94,174, ,572,000 Office B A... 26,265,000 48,400,000 75,090, ,682,000 B Fabrika A... 26,265,000 48,400,000 75,090, ,017,000 Factory B Atölye A... 26,265,000 48,400,000 75,090, ,017,000 Workshop B Süthane A... 30,700,000 54,475,000 84,807, ,017,000 Dairy Factory B Salhane A... 30,700,000 54,475,000 84,807, ,697,000 Slaughterhouse B Fırın A... 38,400,000 72,775, ,259, ,697,000 Bakery B Otel A... 48,868, ,442, ,553, ,902,000 Hotel B Sinema A... 54,100,000 97,025, ,053, ,821,000 Cinema B Gazino A... 38,400,000 80,575, ,096, ,870,000 Casino B Lokanta A... 38,400,000 80,575, ,096, ,840,000 Restaurant B Benzin İstasyonu A... 34,934,000 60,150,000 92,938, ,840,000 Petrol Station B Oto Tamir i A... 26,500,000 48,400,000 75,090, ,625,000 MT Repair Shop B Ağıl A... 15,400,000 26,325,000 40,992, ,017,000 Sheep Fold B Kümes A... 15,400,000 26,325,000 40,992,000 60,555,000 Poultry B Kaldırım A Pament B Kuyu A Well B Depo A... 27,800,000 48,400,000 75,090, ,017,000 Storage B Oto-Park A... 22,535,000 44,625,000 69,432, ,760,000 Car Park B

12 1.İnşaat Birim Maliyet Zincirleme İndeksi 1. Costs and Chain Index A.Birim Maliyet (TL /m 2 ) B. İndeks B. İndeks A.Cost (TL/m 2 ) B. Index B. Index İnşaat Türleri Types A ,325, ,312, ,282, ,864,031 B Apartman A ,950, ,500, ,835, ,930,938 Apartment Block B Sendeli A ,950, ,500, ,835, ,930,938 Shop with Mezzanine B Sendesiz A ,600, ,000, ,580, ,778,750 Shop without Mezzanine B Okul A ,600, ,000, ,580, ,804,500 School B Ofis A ,312, ,875, ,961, ,808,156 Office B A ,612, ,250, ,902, ,928,375 B Fabrika A ,425, ,250, ,902, ,928,375 Factory B Atölye A ,425, ,250, ,902, ,928,375 Workshop B Süthane A ,225, ,250, ,542, ,902,375 Dairy Factory B Salhane A ,225, ,250, ,542, ,902,375 Slaughterhouse B Fırın A ,775, ,750, ,257, ,577,625 Bakery B Otel A ,050, ,500, ,565, ,534,167 Hotel B Sinema A ,700, ,000, ,010, ,817,750 Cinema B Gazino A ,400, ,000, ,320, ,943,000 Casino B Lokanta A ,400, ,000, ,320, ,943,000 Restaurant B Benzin İstasyonu A ,750, ,500, ,375, ,506,250 Petrol Station B Oto Tamir i A ,425, ,250, ,902, ,928,375 MT Repair Shop B Ağıl A... 94,050, ,500, ,765, ,887,500 Sheep Fold B Kümes A... 94,050, ,500, ,765, ,887,500 Poultry B Kaldırım A Pament B Kuyu A Well B Depo A ,425, ,250, ,890, ,311,500 Storage B Oto-Park A ,600, ,000, ,480, ,818,000 Car Park B

13 1.İnşaat Birim Maliyet Zincirleme İndeksi 1. Costs and Chain Index A.Birim Maliyet (TL /m 2 ) B. İndeks A.Cost (TL/m 2 ) B. Index İnşaat Türleri Types A ,043 B Apartman A Apartment Block B Sendeli A Shop with Mezzanine B Sendesiz A Shop without Mezzanine B Okul A School B Ofis A Office B A B Fabrika A Factory B Atölye A Workshop B Süthane A Dairy Factory B Salhane A Slaughterhouse B Fırın A Bakery B Otel A ,025 1,142 1,230 1,316 Hotel B Sinema A ,011 1,128 1,213 1,297 Cinema B Gazino A ,034 1,106 Casino B Lokanta A ,034 1,106 Restaurant B Benzin İstasyonu A Petrol Station B Oto Tamir i A MT Repair Shop B Ağıl A Sheep Fold B Kümes A Poultry B Kaldırım A Pament B Kuyu A Well B Depo A Storage B Oto-Park A Car Park B

14

15 KENTSEL VE KIRSAL İNŞAAT İSTATİSTİKLERİ 2009 URBAN AND RURAL BUILDING CONSTRUCTION STATISTICS 2009

16 2.1. Kentsel İnşaat İstatistikleri 2.1. Urban Statistics 2009 A. Yapı Sayısı B. Yüz Ölçümü ( m2 ) C. Değer D. Sayısı E. Sayısı A. Number s B. Floor Area ( m2 ) C. Value D. Number Units E. Number shops Güzelyurt 1 2 Nicosia Famagusta Kyrenia Güzelyurt Genel A General B ,477 79,891 81,922 41,692 2,033 14,939 C ,753,656 72,505,978 70,484,111 37,934,330 1,983,345 15,845,892 A Residential s B ,399 62,980 62,315 31,332 1,044 12,728 C ,847,417 61,146,008 57,722,872 30,537,355 1,132,846 14,308,336 D... 1, A B... 41,533 16,494 6,566 5, ,721 C... 47,003,565 18,936,720 6,984,780 6,706, ,210 13,393,980 D Apartman A Apartment B ,866 46,486 55,749 25, ,007 C ,843,852 42,209,288 50,738,092 23,830, , ,356 D... 1, A Shop B... 11,637 6,022 4, C... 9,404,608 4,823,944 3,481, , , ,836 E Müstakil A Shop building B... 3, , C... 3,102, ,760 2,363, ,012-95,340 E Yapı A B... 7,957 5,552 1, Shop within a C... 6,301,944 4,397,184 1,117, , , ,496 context E Diğer A Or B... 38,441 10,889 15,330 9, , yılından önce içerisinde yer almaktadır yılından önce içerisinde yer almaktadır. C... 24,501,631 6,536,026 9,280,175 6,791, ,619 1,154,720 8

17 A. Yapı Sayısı B. Yüz Ölçümü ( m2 ) C. Değer D. Sayısı E. Sayısı A. Number s B. Floor Area ( m2 ) C. Value D. Number Units E. Number shops 2 Güzelyurt 1 Güzelyurt Kyrenia Famagusta Nicosia 2.2. Kırsal İnşaat İstatistikleri 2.2. Rural Statistics ,594...A Genel 26,565 6, ,312 22, , ,259...B General 28,731,606 6,540, ,881,089 22,155, ,348, ,656,944...C ,138...A 23,321 5, ,070 16,150 91, ,474...B Residential Buidings 25,745,762 5,038, ,201,504 16,968,595 92,625, ,579,652...C ,597...D A 22,852 4,642 98,452 12,935 41, ,055...B 25,319,910 4,650, ,468,360 14,049,375 46,599, ,087,200...C ,083...D A Apartman ,618 3,215 50,689 64,419...B Apartment 425, ,624 8,733,144 2,919,220 46,025,612 58,492,452...C D A ,456 1,881 1,449 9,470...B Shop 112, ,264 4,730,980 1,520,376 1,242,612 8,035,696...C E A Müstakil - - 3, ,616...B Shop building - - 3,207, , ,652 4,191,328...C E A Yapı ,923 1, ,854...B 112, ,264 1,523,016 1,280, ,960 3,844,368...C Shop within a E context A Diğer 3,102 1,042 26,786 4,887 47,498 83,315...B Or 2,873,380 1,072,948 25,948,605 3,666,358 42,480,305 76,041,596...C 1 Included in Nicosia before

18 3.1. Kamu Kentsel İnşaat İstatistikleri 3.1. Public Urban Statistics 2009 A. Yapı Sayısı B. Yüz Ölçümü ( m2 ) C. Değer D. Sayısı E. Sayısı A. Number s B. Floor Area ( m2 ) C. Value D. Number Units E. Number shops Güzelyurt 1 2 Nicosia Famagusta Kyrenia Güzelyurt Genel A General B... 87,928 48,215 23,573 13, ,000 C... 41,481,969 18,291,243 17,294,413 3,224,377 1,240,436 1,431,500 A Residential s B... 1,800-1, C... 1,315,450-1,315, D A B C D Apartman A Apartment B... 1,800-1, C... 1,315,450-1,315, D A Shop B... 1, , C... 1,112,797 89,000 1,023, E Müstakil A Shop building B... 1, , C... 1,112,797 89,000 1,023, E Yapı A B Shop within a C context E Diğer A Or B... 84,429 47,870 20,419 13, , yılından önce içerisinde yer almaktadır yılından önce içerisinde yer almaktadır. C... 39,053,722 18,202,243 14,955,166 3,224,377 1,240,436 1,431,500 10

19 A. Yapı Sayısı B. Yüz Ölçümü ( m2 ) C. Değer D. Sayısı E. Sayısı A. Number s B. Floor Area ( m2 ) C. Value D. Number Units E. Number shops 2 Güzelyurt 1 Güzelyurt Kyrenia Famagusta Nicosia 3.2. Kamu Kırsal İnşaat İstatistikleri 3.2. Public Rural Statistics A Genel 10,344 20,737 33,467 1,911 9,240 75,699...B General 10,931,973 20,003,060 9,295,113 9,172,540 10,969,628 60,372,315...C A ,300...B Residential Buidings 83,210 63, , , ,870...C D A ,850...B 83, , , ,370...C D A Apartman B Apartment - 63, ,500...C D A B Shop C E A Müstakil B Shop building C E A Yapı B C Shop within a E context A Diğer 9,944 20,287 32,617 1,311 9,240 73,399...B Or 10,848,763 19,939,560 9,107,863 8,919,630 10,969,628 59,785,445...C 1 Included in Nicosia before Included in Famagusta before

20 4.1. Kentsel İnşaat İstatistikleri 4.1. Urban Statistics 2009 A. Yapı Sayısı B. Yüz Ölçümü ( m2 ) C. Değer D. Sayısı E. Sayısı A. Number s B. Floor Area ( m2 ) C. Value D. Number Units E. Number shops Güzelyurt 1 2 Nicosia Famagusta Kyrenia Güzelyurt Genel A General B , , ,495 55,366 2,499 16,939 C ,235,625 90,797,221 87,778,524 41,158,707 3,223,781 17,277,392 A Residential s B ,199 62,980 64,115 31,332 1,044 12,728 C ,162,867 61,146,008 59,038,322 30,537,355 1,132,846 14,308,336 D... 1, A B... 41,533 16,494 6,566 5, ,721 C... 47,003,565 18,936,720 6,984,780 6,706, ,210 13,393,980 D Apartman A Apartment B ,666 46,486 57,549 25, ,007 C ,159,302 42,209,288 52,053,542 23,830, , ,356 D... 1, A Shop B... 13,336 6,367 5, C... 10,517,405 4,912,944 4,504, , , ,836 E Müstakil A Shop building B... 5, , C... 4,215, ,760 3,387, ,012-95,340 E Yapı A B... 7,957 5,552 1, Shop within a C... 6,301,944 4,397,184 1,117, , , ,496 context E Diğer A Or B ,870 58,759 35,749 23,304 1,315 3, yılından önce içerisinde yer almaktadır yılından önce içerisinde yer almaktadır. C... 63,555,353 24,738,269 24,235,341 10,015,468 1,980,055 2,586,220 12

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011

İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS İSTATİSTİK YILLIĞI STATISTICAL YEARBOOK 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA DAİRESİ STATE PLANNING ORGANIZATION STATISTICS

Detaylı

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR ULUSAL ADRES VERİ TABANI YAPI BELGELERİ EL KİTABI İçindekiler Sayfa BÖLÜM I. GENEL AÇIKLAMALAR 1 1. GİRİŞ 2 1.1. Tarihçe 2 1.2. Amaç 2 1.3. Kapsam 2 1.4. Veri Kaynağı ve Veri Derleme Şekli 2 2. TANIM

Detaylı

TÜRK YE STAT ST K YILLI I

TÜRK YE STAT ST K YILLI I ISSN 0082-691X TÜRK YE STAT ST K YILLI I 2 04 Turkey s Statistical Yearbook T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics, Prime Ministry, Republic of Turkey İçindekiler Contents

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2013 İKİNCİ YARI 2013 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION

TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION Yaşam için altyapı Infrastructure for life TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION acer Mühendislik ve Müşavirlik Ltd AICG Grubu (ABD) Üyesi / Member of AICG Group (USA) Haziran / June 2008 Đstanbul Adres(Address)

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 00 997 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER

Detaylı

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız.

Sevgili Müşterilerimiz ve Dostlarımız, 2015 yılının bu ilk sayısında sizlere İstanbul A sınıfı ofis piyasası hakkındaki en son bulguları sunmaktayız. NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Spring/Summer 2015 İlkbahar/Yaz 2015 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 2015 Yılı 2. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW

TURKEY REAL ESTATE REVIEW TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2015 İLK YARI 2015 This document has been prepared by Colliers International for advertising and general information only. Colliers International makes no guarantees,

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009

TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI Turkey s Statistical Yearbook 2009 TÜİK ISSN 0082-691X TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK 3436 MTB: 2010-399-350 Adet-Copies ISBN 978-975-19-4770-3

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı

Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 3 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı MESSAGE OF THE CHAIRMAN Yorum İnşaat olarak şirketimizin temelini oluşturan kültür, ulusal ve uluslararası alanda çalışmaya dayalı stratejik ortaklıklar kurmak ve bu

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013

MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 MİLLÎ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Örgün Eğitim National Education Statistics Formal Education 2012-2013 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION STRATEGY DEVELOPMENT

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW FIRST HALF 2013 BİRİNCİ YARI 2013 Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period

A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period ITU A Z VOL: 9, NO:2, 89 106, 2012-2 A review of the modernizing impacts of station approaches in the early Republican period Sıdıka ÇETİN Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Isparta,

Detaylı

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53

Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53 Proje Sahibinin Adı: T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA VE KIRSAL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI,

Detaylı

M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010

M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010 M-OFIS ARCHITECTS Seçilmiş İşler Selected Works 1997-2010 Seçilmiş İşler Selected Works M-Ofis Mimarlık Ltd. Şirketi 1997 de kuruldu. Kurulduğu günden bugüne Yüksek Mimar Sinan Timoçin ve Mimar Serkan

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 212 İKİNCİ YARI 212 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2014 İKİNCİ YARI 2014. Accelerating success.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2014 İKİNCİ YARI 2014. Accelerating success. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2014 İKİNCİ YARI 2014 Accelerating success. colliers INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the Turkish real estate

Detaylı

Sizi başarıya ulaştıracak mekanlar yaratıyoruz

Sizi başarıya ulaştıracak mekanlar yaratıyoruz Sizi başarıya ulaştıracak mekanlar yaratıyoruz We create spaces for you to succeed in ORTAĞINIZ OLARAK YOUR PARTNER Prime Development, perakende sektöründe, üstlendiği ve yürüttüğü projeleri başarıya ulaştıracak

Detaylı

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS

TMB SELÇUK AVCI COR & ASOCIADOS ORHAN PAMUK LAVA ARCHITECTS Mimarlık, Sanat ve Tasarım Dergisi. Architecture, Art and Design Magazine Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Architecture / Mimari : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN)

AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATIONS HAVACILIK ENFORMASYON YAYINLARI TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS (TRNC) PART 1 GENERAL (GEN) AIP GEN 0.1-1 TRNC 18 APR 02 1. BÖLÜM - GENEL (GEN) GEN 0. GEN

Detaylı

A building cost estimation model based on functional elements

A building cost estimation model based on functional elements ITU A Z VOL: 4, NO: 1, 73-87, 2007-1 A building cost estimation model based on functional elements Hakan YAMAN, Elçin TAŞ Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul Turkey Recieved:

Detaylı

ile kim yarışabilir... Who can compete with NATURE...

ile kim yarışabilir... Who can compete with NATURE... ile kim yarışabilir... Who can compete with NATURE... Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir

Detaylı

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce

The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce ITU A Z VOL: 7 NO: 1 18-37, 2010-1 The effect of user participation in satisfaction: Beyciler after-earthquake houses in Düzce Deniz ERĠNSEL ÖNDER*, Emine KÖSEOĞLU *, Ömer BĠLEN**, Venhar DER Yıldız Technical

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2011 İKİNCİ YARI 2011 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. colliers INTERNATIONAL RESEARCH Over the past months, we can safely say, that certain negative developments

Detaylı