İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE ETÜDÜ. Hazırlayanlar: Prof.Dr.Rona Turanlı Can Umut Ceyhun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1997-65 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE ETÜDÜ. Hazırlayanlar: Prof.Dr.Rona Turanlı Can Umut Ceyhun"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÜLKE ETÜDÜ Hazırlayanlar: Prf.Dr.Rna Turanlı Can Umut Ceyhun

3

4 adadaki Bizans Valilerin zaman zaman başkaldır! girişimlerinde bulunmaları üzerine Aleksis Kmnens adaya bir askeri, öteki sivil lmak üzere iki yönetici adadı. İannes İî'de, XH.yy'in rtalarına dğru Danişmentlı Emir Melik Gazinin ölümünü fırsat sayarak Türklerin elinde bulunan Güney Anadlu Kıyılarını ele geçinp Kıbrıs'ı ğlu Emmanuel için bağımsız bir prenslik haline getirmek istediyse de başanlı lamadı. 1184'te Kıbrıs'ı hileyle ele geçiren Isaakis Kmnens, Bizans'ı dinlemeyerek kendi başına hareket etmeye başladı. Kudüs'ü Seiahattin Eyyubi'den almak amacıyla büyük bir dnanmayla Suriye'ye dğru yl alan İngiltere Kralı Richard I, iki gemisinin Isaakis tarafından zapdedilmesi üzerine Limasl Limanı'na asker çikardı. Isaakis kaçmayı denediyse de yakalanarak hapsedildi. Richard I adayı Kudüs Kralı ve Manche Kntu Gui de Lusigman'a sattı. Bu tarihten başlayarak XVI.yy'in 2.yarısına kadar Fransız'ların, Cenevizlilerin ve Venedik'tiierin işgalinde bulunan Kıbrıs, deniz ticaretinin önemli uğrak yelerinden lduğu gibi Gui'den snra gelen Lusigma'nlı Amuri'nin kurduğu krallık da Anadlu'yu tehdit edecek kadar güçlendi. 1342'de Papa'lık Venedik ve Rds Şövaiye'leriyle birleşerek Türklere karşı Kutsal İttifakı luşturdu; izmir ve Antalya'yı ele geçirdi. Bir başka Haçlı rdusu, 1366'da Geliblu'ya çıktl Kıbns Sularında bulunan Haçlı Dnanmasına karşı 1426 da Memlûk Sultanı Baybars, adaya çıkardığı rdusuyla Kral Janus'un rdusunu dağıttı, kendisini de tutsak aldı. 1489'dan 1571'e kadar süren Venedik egemenliği döneminde ezilen Rum Halkı, zaman zaman Osmanlı Padişah'ına gönderdikleri gizli elçilerle kendilerine yardım edilmesini istemek zrunda kaldılar. Kıbrıs'a sefer düzenlenmesine karar veren Selim II, Riyale Paşayı Kıbrıs'ı zaptetmekle görevlendirdi. Riyale Paşa 1570 Haziran'mda Finike'ye gelip, adaya geçerek Lefteri ve Girne kalelerini ele geçirdi. Lefkşe kalesi ise 50 gün snunda düştü. Savaşta Ada'nın Venedik'ii Valisi Dandl öldürüldü. Limasl, Larnaka, Baf kaieleh alındı. Lala Mustafa Paşa'nın kuvvetlerine n ay kadar direnen Magsa kalesi de düşünce 1571'de adadaki Venedik ve Kutsal İttifak da sna ermiş ldu, C" YAKIN ÇAĞ Bu tarihten itibaren Eyalet üstünde Osmanlı Devleti'ne bağlanan Kıbrıs'a ilk Beylerbeyi larak Muzaffer Paşa gönderildi. Magsa, Limasl, Baf ve Girne'nin yanıstra Alanya, Tarsus, İçel, Sis ve Trablusşam Sancakları da bu yeni eyalete bağlandı. Eyalet XVII.yy'in snlarına dğru Sadrazam Hasları araşma katıldıysa da 1785'îe dğrudan Divan'ı Hümayuna bağlı bîr muhassılık haline getirildi. Bu arada hükümetin izlediği iskân plitikası uyannca adadaki müslüman nüfus, tplam nüfusun 1/3'ne ulaştı. 1777'de adada yaşayan kişiden 'ni Anadlu Türkleri, Türkmenler ve Yörükler luşturmaktaydı. Bununla birlikte Osmanlı

5 Devletinde başgösteren sarsıntılar Adada bazı ayaklanmalara ylaçtı. Ayaklanmalar şiddetle bastırıldı. Mahmut II Devrinde başkaldıran Mısır Hıdivi Mehmet Ali Paşa'nm eline geçen ve sekiz yıla yakın bir süre ( ) Mısır'ın yönetiminde kalan Kıbrıs, Tanzımattan snra Cezair'i Bahr-ı Sefid Eyaletine bağlı bir Liva haline getinldı. 1861'de İstanbul'a, 1868'de Çanakkale mutasarrıflığına bağlandı; 1870'te yemden bağımsız mutasarrıflık ldu. Ancak 1875 rtalarında Hersek Ayaklanmasını izleyen siyasi gelişmeler, özellikle yaşanan bunalımlar snucu, İngiltere Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni kruma aynı zamanda Dğu Akdeniz, Süveyş ve Hindistan ticaret yllarının güvenliğini sağlamak bahanesiyle Babıali'yi ittifaka zrladı. Abdülhamit I- II.Abdülhamit, İngiliz Hükümeti'nin Kıbrıs'ı zrla işgal edeceği tehditi üzerine "Hukuk'u Şahaneme asla halel gelmemek şartıyla muahedenameyi tasdik ederim" ntunu ekleyerek antlaşmayı imzaladı. Böylece 300 yıldan fazla Osmanlı egemenliğinde kalan Kıbrıs 12 Temmuz 1878'den itibaren geçici lmak kaydıyla İngiltere'nin yönetimine geçti. Bu arada Magsa'daki Türk birliklen İngilizlere karşı savaşırken, Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı'na katılınca da İngiltere adayı resmen ilhak etti. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lzan Antlaşmasıyla Türkiye'den tamamen kparılan ada, 1925'ten başlayarak İngiltere'nin sömürgeleri arasına katıldı. 1936'da Kavanın Meclisi kaldırılarak tüm yetkiler İngiliz Yüksek Kmiserliği'ne devredildi 1943'te ada belediyelere bölündü ve kmiserlikler luşturuldu. 2.Dünya Savaşından snra İngiltere'nin Kıbrıs'a bağımsızlık tanıma eğilimi, adanın Türk ve Rum tplulukları arasındaki uyuşmazlıkları ve çatışmaları körükledi, aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan Devtetleri'ni karşı karşıya getirdi. 1954'te Yunanistan, Batılı Devletlerin Atlantik Beyannamesinde yeralan "self determinasyn" ilkesini benimsamelehnden güç alarak, çözümü Birleşmiş Milletler'e götürdüyse de Kmisyn knunun görüşülmesini ileri bir tarihe erteledi. Bunun üzenne Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında başlatılan 31ü görüşmder 1959'da Zurich ve Lndra anlaşmalarının imza edilmesiyle sncjçlandı. 16 Ağusts 1960'tan başlayarak bağımsız bir Curnhunyet lan Kıbrıs'a aynı gün 650 kişilik bir Türk ve bir de Yunan alayı ayak bastı, böylece 82 yı/fık İngiliz yönetimi bitmiş ldu. D-KIBRIS CUMHURİYETİ Cumhuriyetin anayasası uyarınca Rum Önderi Makaris Cumhurbaşkanı, Türk Tplumu Önderi Dr Faz/I Küçük de Cumhurbaşkanı yardımcısı seçildiler Anayasaya göre bazı bakanlıklar Türklere kendi belediyelenni de kurma izni venldi.

6 Ancak Rumlar Türkiere verilen haklara pek sıcak bakmadılar. Tarafsız anayasa mahkemesinin Türkler lehindeki kararlarmı da uygulamaya skmadılar. Bunun yanında ENOSİS yanlısı EOKA örgütü de Türklere karşı sistemli bir biçimde saidınlara başladılar Makaris Anayasayı değiştirmek istedikterini resmen ilan etti. Kasım 1963'teki bu davranış beraberinde çatışmaları getirdi, Saldırıian durdurmak üzere Türk Hükümeti Kıbns Semalarına jet uçakları gönderdi. İngiltere duruma müdahale ederek, Lndra'da Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs Hükümetinin ve adadaki cemaatleri temsilen heyetlerin katılımıyla bir tplantı tertiplendi. Ocak 1964'teki bu tplantıda herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Rumlar "Garanti Aniaşmasr'nm kaldırılmasmı istediler. Aynı yıl BM'de bir "Barış Gücü" kurularak adaya gönderilmesi karan alındı. BM'ierin atadığı arabulucular, kesimler arasındaki gerginliği azaltamadı Nisan'ında Makaris, tek yaniı larak Zurich ve Lndra Antlaşmalarını geçersiz saydı. Bu arada yğunlaşan Rum saldırıları karşısında, Türk uçaklarmm bazı stratejik mevkileri bmbalamaları üstüne Rumlar geri adım attılar. Bu arada Yunanistan'da askeri bir darbe ldu, 21 Nisan 1967'deki bu darbeden güç alan EOKA örgütü Grivas'ın yönetiminde Geçitkale ve Bğazköy köylerindeki Türklere saldırdılar. Türk Cumhuriyeti'nin kararii tutumu karşısında Makaris gene geriledi. 29 Arahk 1967'de, görüşmeler artık çıkmaza girince, "Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi" kuruldu. Makaris 1968 ve 1973 dönemlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Rauf Denktaş da 19 Şubat 1973'te Cumhurbaşkanı Yardımcısı ldu. Bu arada Grivas'ın 1974'te ölümü üzenne EOKA-B örgütü eylemlerine yeniden başladı. Ulusal Muhafız Biriikleri, Yunanlı subaylar yönetiminde bu kez 15 Temmuz 1974'te Makans'a karşı bir darbe teşebbüsüne girişti. ABD'ye sığman Makans'un yerine, Niks Sampsn Başkan ilan edildi. Türkiye darbede Yunanistan'ın parmağı lduğunu iddia ederek, dönemin Başbakanı, Garantör bir Devlet larak İngiltere'nin müdahalesini istedi. İngiltere ve ABD'nin yalama taktikleri karşısında, Anayasa'nın fiilen rtadan kalktığına inanan Türkiye Temmuz 1974'te Kıbrıs'a askeri biriiklerini çıkarmaya başladı. Bu arada askeri Hükümet Yunanistanda yerini sivil hükümete bıraktı ve Karımanlis yeni hükümeti kurdu. Ulusal Muhafız Örgütü Sampsn'u başkanlıktan aldı; nun yerine Kierides geçici Cumhurbaşkanı larak atandı. Ağusts 1974'te Cenevre görüşmelen başladı. Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları bir anlaşmaya varamaymca Türkiye harekâtın ikinci aşamasını başlattı ve Gazi Magsa, Lefkşe ve Erenköy'den geçen ve adayı ikiye bölen Atilla Hattı'nı tuttu.

7 Harekâtın tamamlanmasından snra Rumlarla Türk Tplumu arasında görüşmeler yeniden başladı, ancak Makaris'un adaya yeniden dönmesiyle bir ilerleme sağlanamadı. Makans^un önensi Türklenn nüfusları ranında (% 18) tprak almasını adada dağınık larak kurulacak Türk Kantnlarının güçlü bir merkezi yönetime bağlanması biçimindeyken, Türkler gevşek bir merkezi yönetim yanında cğrafi esaslara göre ıkı grupta tplanan kantnların kurulmasını savunuyrlardı. Herhangi bir gelişme lmayınca, Ada'nın Türk kesiminde "Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) 13 Şubat 1975'te kuruldu ve Rauf Denktaş Federe Devletin Başkanı ldu İki kesim arasında 8 Mayis-31 Temmuz 1975 tarihlerinde Viyana'da yapılan tplantılarda nüfus değişimi kabul edildi, Güney kesiminde kalan Türkler, Kuzey kesimine geçtiler, böylelikle ada fiilen ikiye bölünmüş ldu Türk tarafının, iki bölgeli federe devlet kurulması, Türk Birliklerinin barış antlaşmasının imzalanmasından snra adadan ayrılması, Federal Hükümette Türkler ile Rumlar'm aynı randa temsil edilmesi, Türklenn tpraklarının tapulu mülklennin tplamından daha az lması, Kıbrıs'ın bağımsızlığının Türkiye ve Yunanistan tarafından garanti edilmesi tezleri Rumlar tarafından benimsenmedi. KTFD'de ilk seçimler Haziran 1976'da yapıldı. Rauf Denktaş'ın önden lduğu Ulusal Birlik Partisi 40 milletvekilliğinden 29'unu kazandı. Makans 1977'de öldü. Yehne geçen Spir Kiprianu da uzlaşmaz bir tutum izledi 10 maddelik bir çerçeve antlaşması içinde Rum tarafı iki yanlı federe Devlet ilkesine karşı çıktı. Bu uyuşmazlıklar 1983 yılında KTFD Bakanlar Kurulu'nun Türk Tplumunun kendi kaderini belirleme hakkının kullanılması yönünde karar aldı. Meclis 15 Kasım 1983'te Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı bağımsızlık bildirgesini ybirliği ile kabul etti: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhunyeti kuruldu (1983).

8 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Kuzey KKTC'nin kurulmasmm ileride Federal bir Devlet iuşturülmasmî engellemeyeceği hatta klaylaştıracağı Türk tarafınca ileri sürüldü. Türkiye KKTC'i hemen tanıdı. İngiltere, Yunanistan, ABD ve Kıbrıs Cumhuriyeti bağımsızlık ilanına tepki gösterdi. Meclis bu arada, 70 üyeli bir Anayasa Meclisi luşturarak 6 Aralık'ta tplandı. 13 Aralık 1983'te Nejat Knuk hükümeti kurdu. Kabinede Denktaş'm partisi Ulusal Birlik Partisi ve bağımsızlar yeraldl 1984'te Türkiye ile karşıiıkh elçi gönderilmesi, Güvenlik Knseyi ve Rum kesimi tarafından kınandı. KKTC Anayasası 5 Mayıs 1985'te halk yuna sunuldu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 Haziran 1985'te yapıldı ve Denktaş yların % 70'ini aiarak kazandı. 1989'da Denktaş ve Vasiliu, New Yrk'îa bir araya geldiler. Vasiliu tek bir tpluluk ilkesinde, Denktaş iki halkın varlığı ve Türk tplumunun kendi geleceğini saptama hakkı knusunda ısrarlı bir tutum izlediler Bu arada Temmuz 1990'da Kıbrıs Rum Kesiminin AB'ne üyelik başvurusu kabul edildi. Perez de Cueliar, Kıbrıs srununun çözümü için girişimlerini 1991'de de sürdürdü. Günümüzde ise henüz eîle tutulur bir ilerleme kaydedilmediği ifade edilebilir. KKTC^nin yüzölçümü m^'dir, 1990 sayımına göre ise nüfus lup Başkent Lefkşe'dir. Güzelyurt Körfezi'nin Batısında, 60'iı yıllarda Türklerin Rumlara karşı savundukları Erenköy çevresinde küçük bir arazi parçası da Rum kesimi iie çevrilmiş bir adacık halinde KKTC'ye aittir. KKTC'nin Rum Kesimi ile girintili çıkıntılı sınırı Dğuda Maraş'ın yaklaşık 5 km. kadar güneyinde başlamıakta, ingiliz Dikelya üssünün kuzeyinden geçerek Kuzeybatıya dönmektedir. Burada, Lefkşe'yi ikiye bölerek Batıya uzanmakta ve Batıda Karlıdağ'm etekleri ile Güzelyurt Körfezi'nin Güney kıyılan arasında dar bir şerit luşturarak sna ermektedir. En yğun nüfus Içva mevkiindedir. Başlıca kentler, Lefkşe, Gazi Magsa, Girne ve Güzeiyurt'tur.

9 1. BOLÜM GENEL EKONOMİK DURUM VE TEMEL GÖSTERGELER 1. BAZI EKONOMİK GÖSTERGELER A- GSMH'DA SEKTÖREL GELİŞMELER VE KİŞİ BAŞINA GSMH yıllan arasında eknmi reel larak yılda rtalama % 4.4 ranında büyümüştür. Sözknusu dönemde GSMH can fiyatlarla 47 milyar TL'sından 35 tniyn TL'sına yükselmiştir. KKTC eknmisi döneminde 1991 ve 1994 yılları dışında hızlı bir büyüme göstermiştir yılında etkisini gösteren Plly- Peck ve Körfez Krizleri başta turizm, ulaştırma, ticaret ve sanayi kesımiennde lmak üzere eknmide genel bir daralmaya neden lmuştur. Bu yılda turizm sektörü % 21 8, ulaştırma-haberleşme sektörü % 14.7, ticaret sektörü % 8 5 ve imalat sanayi sektörü % 3 8 ranında gerilemiştir. Sözknusu lumsuz gelişmeler snucunda eknmi reel larak % 5.3 ranında daralmıştır yılında yaşanan tüm bu lumsuzluklara rağmen alman önlemlenn etkisiyle eknmi 1992 yılında yeniden büyüme sürecine girmiştir döneminde en fazla büyüme gösteren kesimler imalat sanayi, inşaat, telcılik-lkantacılık ve mali kurumlar lmuştur. Bu sektörlerde reel yıllık rtalama artış sırasıyla % 6.6, % 7.7, % 12.6 ve % 6.7 larak gerçekleşmiştir (Tabl 1).

10 ö İ5 *-» 5J O CNJİ O a: LU LU S a> \j ULJ O ~J UJ a: < < X < CO û P > : O) < X < <» cj O) r 00 < E > < < er N <er 3 V 0) CL (D > O h- T- -yi > II 53 CvJ < İl >

11 < > UJ Q O m < LU C/3 c/3 İl O iu > ÜJ ^ : LU CO N a: h- LU (T '-^ < LiJ 5 < S O X C/) LL. O

12 B- GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN DAĞILIMI döneminde sektörlenn GSYİH içerisindeki dağılımma gelince, 1983 yılmda tarım sektörü % 11.7, sanayi sektörü % 10.9, hizmetler sektörüyse % 73.5 ranında bir paya sahipken 1995 yılında aynı sektörlerin paylarının sırasıyla % 10.9, % 13.6 ve % 69.7 ranında gerçekleştiği görülmektedir yılında $ lan kişi başına GSMH 1995 yılında % 220 artarak $ a ulaşmıştır.

13 İZ < O z < d < X >" "E < m 'E < O) CO O) O) CJ) loj!i I CO CO Ol 00 ar 0> cj O O OD m CO 00 O) < cı O» OD CO Ö CO i 03 O O Cü.^ LÜ 00 c rl fo t i icni y O) z CO in (D x:3 c (D (13 ll 0 > Çü CL O H <D O O m \ c 03 (D > 5 LU if LU -J (T LU < X a: LLİ -_J LU (J) LÜ OD 00 LÜ O < CM

14 Ö a c :> u- a ) C LT ) ) c > a c ) c > ) ir T (T c C LT > G LC ın 00 ID < > D Z z CM < C7> O LO LO T LO LO 00 T T CO 00 T O 00 CO CM T CO CO CO CO CO CM T CO C\J c OO CO CO CN CM CO T O LO O CO CO CM CO CM CM Csl CO CM cr> CO E LU _J LU O h- O r 1 ij > ( L u > C r L JÜ C n ( I u -J i u > f Si r < D < 1 r ( I X. XJ -J ( 3 r JU \ < > < -J E

15 Uygulanmakta ian teşvik pıitikaîarma göre yatinmlann teşvik edildiği önceükîî sektörlenn başmda sanayi, turizm ve bankacfîik sektörleri gedmektedir, döneminde sabit sermaye yatınmları cari fiyatlaria mfîlyn TL'sından milyn TL'sma yükselmiştir. Tplam sabit sermaye yatınrnfan içerisinde % 59 lan özel sektör yatırımlarmm payı 1995 yiîmda % 72.9^a yükselmiştir. C" İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞİLİM! VE TOPLAM İSTİHDAM İşsizlik ranı 1996 da % 0.98 civarındadır döneminde çalışan nüfus % 30 ranında artarak 'den 'e çıkmıştır. Çalışan nüfus en çk tanm, sanayi, inşaat ve kamu hizmetlennde yğunlaşmaktadır (Tabl 3).

16 O) C/5 OO 00 CO O) c/) CNJ l CO COİCT» < I w < -J Q. O UJ > ö d LU : tu (/) z s < Q CNİ CO CJ) m CM CN G) dj CNİ 00! CO CNI O 00 CÜ CO < < Z: < CO I O O CNJ O O UJ < h- cl in 03 \ ÛL 05 Q) re ^ CO ÛÛ < X < CN 00 mi CO CO 00 ID CO 00 in 00 CNl CN CN CN O CNİ ih 0 > :^ 03 "D N S İ l < (D 2 ÛÛ 00 CO in ö 00 in m ÛL O CN S O CÜ E C İ5 a. 4-* > }^ CO c

17 D» YİLLİK ENFLÂSYON ORANLARİ KKTC'nin her döneminde yüksek ranlı enflasyn artışı srun lmaya devam etmiştir. Gerçekleşen fiyat artışlarına en büyük etken Türk ürasî'nın tedavülde bulunması nedeniyle önemli randa enflasyn ithalinin sözknusü lmasıdîr. KKTC küçük bîr ada eknmisine sahip lması nedeniyle ldukça yüksek randa ithalata bağımlıdır. Dlayısıyla Türk Lirası'nın sürekîi değer kaybının da KKTC ndeki enflasynu etkilemesi ve körüklemesi dğal bir snuç larak rtaya çıkmaktadır. Tüm bunlara ek larak, piyasada rekabet rtamının tam larak luşmamış lması, aşırı kamu açıkları ve tüketime dayalı eknmik yapı da KKTC'ndeki enflasynun sürekliliğine yardımcı lmaktadır Gerçekten de aşağıdaki Tabl 4'ten anlaşılacağı üzere KKTC'nde yıldan yıla dalgalanmalar gösteren ve yüksek randa seyreden bir enflasyn yaşanmaktadır. Tüketici fiyatları endeksine göre 1983 yılında enflasyn ranı % 33.8 iken, 1990'da % 69.4 ve 1995'te de % 72.2 imuştur. TABLO:4 YİLLİK ENFLASYON ORANLAR! VE AHA MAL GRUPLARININ PAYÎ ^ 1990^ 1991 " ^ 1. Gıda 21, '^ 11. Giyim Eşyası 7.9" 3.6 etel MI. Ev Eşyası 6,0 ^ ' İV, Sağlık ve Kişisel Bakım ile İlgiii Harcamalar 2, V. Ulaştırma-Haberleşme ^ 13.4 Vi. Kültür, Eğitim, Eğlence VI!. Knut ve Knut İle İlgili Harcamalar V!l!. Sigara Tplam Yılık Enflasyn % ^ 69.4 r

18 II. KKTC'NDE SEKTÖREL GELİŞMELER KKTC'nin eknmik durumuna bakıldığmda, eknmik gelişmenin turizm, ticaret ve hizmetler sektörüne bağlandığı gözlemlenmektedir. Sözknusu sektörlenn gelişmesi ve eknmik yapının istenen düzeye gelebilmesi için yeterli önlemlenn alınmasının yanısıra TC ile eknmik entegrasynun da gerçekleşmesi gerekmektedir. A-TARIM SEKTÖRÜ Tarım sektörü, GSYlH'ya, ihracata, istihdama ve öteki kesimlere lan büyük katkısı açısından KKTC'nin ssy eknmik yapısında önemli bir yere sahiptir yılı itibariyle sektörün GSYlH'daki payı % 41.2 ve istihdam ıçensindeki payı % 22.8 ranında gerçekleşmiştir. KKTC'nde tarım ve hayvancılık faaliyetlennden srumlu ve yetkili kuruluş Tarım ve Orman Bakanlığıdır. KKTC'nde tipik bir Akdeniz iklimi hüküm sürmekte lup yıllık rtalama yağış 350 m^ civarındadır. Su kaynakları açısından fakir lup tamamen yağışlara bağlıdır. KKTC'nde 30 milyn metreküpe yakın yıllık su tüketimi yapılmaktadır. Bu, kaynakların yenilenme kapasitesinin üstüne tekabül eden bir yğunluktur. KKTC'nde tarım kesimi bitkisel üretim, hayvancılık, rmancılık ve su ürünten ait sektörlerinden luşmaktadır. Sulu tarım yapılan arazinin önemli bir kısmını turunçgiller ile yaprağını döken meyveler, üzüm ve çeşitli sebzeler luşturmaktadır. Gehye kalan arazi ise geleneksel kuru tahıl tarımı için kullanılmaktadır. Yaklaşık 28,900 dekar alanda mdern sulama ile üretim yapılmakta lup bunun dekan damla sulama sistemi dekarı ise yağmurlama sistemidir. KKTC yarı kurak iklim kuşağında bulunması nedeniyle yağışlar kış döneminde etkisini azaltmakta ve bunun snucu kış mevsimine uygun tahıl üretimi yapılması zrunlu lmaktadır. Üretimi gerçekleştirilen tahıl çeşitlen, ekim alanları üretim miktarları ile kullanım şekillen aşağıda gösterilmiştir. Tahı! Çeşidi Üretim Alanı (de) Verim fkq/de) Yıllık Reklte (tn) Kullanım Şekli Arpa Yemlik Buğday Yemlik ve ekmeklik Yem Bitkileri (AğTavett, Ynca) ,200 Yemlik ve yeşil t

19 KKTC'nde patates üretimi ilkbahar ve snbahar lmak üzere iki dönemde yapılmaktadır. İlkbahar üretiminde thumluk İngiltere, İskçya ve Hllanda'dan ithal edilmekte lup üretim tamamen ihracata yöneliktir. Snbahar üretimi ise iç piyasaya yöneliktir. Tplam ekilebilir alan içinde meyva, sebze ve narenciye üretimi aşağıda göstenlmektedir Ürün Çeşidi Alan (dekar) Ekilebilir Tplam Arazi İçindeki Payı (%) Turunçgil (Valencia, Yfa, Limn, Greyfurt) Meyva (Harup, Zeytin, Badem, Antepfıstığı) KKTC'nin belli başlı tarımsal ürünleri aşağıdaki tablda venlmiştir: Ürün Çeşidi 1991 (tn) 1992 (tn) 1993 (tn) 1994 (tn) 1995 (tn) Narenciye Patates Öğütülmüş Harup Harup Çekirdeği Sultani Üzüm Meyva Suyu KKTC'nde hayvancılıkla ilgili larak Bakanlığa bağlı kuruluşlar, hayvancılık dairesi, veteriner dairesi, devlet üretme çiftliklen ve Süt Endüstri Kurumudur. Sivil kuruluşlar ise Hayvan Yetıştincileri ve Besleyicilen Birliği, yem fabnkalan ve süt fabrikalarıdır. Bu kuruluşlardan devlet kanadını teşkil eden daireler üreticiye her türlü yetiştiricilik ve besleme knusunda bilgi getirmek, damızlık hayvan sağlamak, sağlık knularında aşılama yapımı ve canlı hayvan ihracatı (pazarlama) ile ilgilenerek üreticiye yardımcı lmaktadır Yem fabnkalan 56 tn/saat yem üretme kapasitesine sahip lup, bu kapasite ülke ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Süt Endüstnsi Kurumu sütü üreticiden tplayıp imalathanelere dağıtmaktadır. Daha etkin çalışabilmek için çiftlikte sağımdan hemen snra

20 sğutulan sütü sğutuculu tankerle tplayıp pazarlama hazırlığı içerisindedir. Tplam 115 tn/gün işleme kapasitesine sahip mevcut süt fabrikalarında her türlü peynir imal edilebilmektedir. Bazı büyük işletmeler üretilen sütün büyük bölümünü uzun ömürlü süt larak işlemektedirler. Sn yıllarda sığırcılıkta lumlu gelişmeler lmuştur. Sığır sayısı, t ve Süt üretimi aşağıda verilmiştir Siğir Sayısı , Et Üretimi (tn) ,532 ' Süt Üretimi (tn) , Tanm kesiminin önemli ürünlerinden bin de, bir ada için kuşkusuz balıkçılıktır. KKTC'nde deniz balıkçılığı yanında kültür balıkçılığı da yapılamamaktadır. Balık talebinin yeterli ölçüde bulunmasına karşın, batık arzmdaki yetersizlik, fiyatların çk yükselmesine ylaçmaktadır. Bütün dğa kşulıannın lumlu lduğu adanın knumu, kıyı balıkçılığı için de çk elverişlidir. Bununla birlikte dğa kşulları yanında teknik kşullan da gerekli kılan balıkçılık, teknik yetersizlik, başka bir ifadeyle gerekli dnanımıh teknelerin bulunmaması nedeniyle özellikle büyük gelir getirebilecek rkins (tn) ve kılıç avcılığı yapılamamaktadır. Oysa, kmşu ülke Güney Kıbns'ta ise yılda 200 tn kılıç ile yaklaşık 50 tn rkins avcılığı yapılmaktadır. Öte yandan içsularda limnljik ve balıkçılık araştırmaları yapılmadığı gibi kültür balıkçılığı knusunda da herhangi bir çalışma yapılamamaktadır. B- SANAYİ SEKTÖRÜ KKTC'nde sanayi sektörü ülkenin fiziki yapısı gereği çk küçük, rta ölçekli işletmeler şeklinde kurulmsuştur. KKTC sanayi faaliyetleri fazla kuruluş sermayesi gerektirmeyen, daha geniş tüketim payı lan ve ilk yatınmını daha çabuk geri ödeyen hafif sanayi alanlannda, özellikle gıda ve tekstil alanlarında gelişmiştir yılında imalat sanayiinde tesis sayısı 298, istihdam edilen kişi sayısı iken 1995 yılında sözknusu değerler 726 ile 'ye yükselmiştir (Bkz tabl;3).

21 1983 yılında sanayi sektörünün GSYİH içerisindeki payı % 10.9 iken 1995 yılında % 13.6 ya ulaşmış ve sektörün reel larak yıllık artış ranı % 6.4 lmuştur. Aynı dönemde sanayi sektörünün tplam ihracat içerisindeki payı % 22.4'ten % 57 5'e çıkmıştır {Bkz.tabl:2). Sanayi sektöründe arzulanan gelişmenin sağlanması ve daha yüksek bir üretim düzeyine ulaşılabilmesi için sanayiye yönelik teşvik plitikaları uygulanmaktadır. Halen uygulanmakta lan teşvik unsuriarı başlıca dört başlık altında tplanmıştır: - Sanayi Yatırımları Teşvik Yasası - İhracatı Teşvik Yasası - Organize Sanayi Bölgeleri Yasası - Serbest Liman ve Bölge Yasası Turistik yerieşim bölgelerinde ve uygun lmayan kşullarda dağınık biçimde bulunan sanayi esnafının uygun merkezlerde tplanması amacıyla Lefkşe, Gazımagsa ve Gırne'de Organize Sanayi Bölgelen kurulmuştur. Yüzölçümü ve üzerinde yaşayan tpluluk yönünden küçük bir ülke lan KKTC'nde maden, kömür, petrl, su gibi kaynaklar sn derece kısıtlıdır. Bu nedenlerie ülkede ancak küçük sanayi ışletmelennden sözetmek mümkündür Ülke içi tüketim yanında ağırlıklı larak ihracata dönük lmak üzere: - Tarıma dayalı sanayi (meyva suyu-knserve) - Knfeksiyn - Elektrnik araç ve gereçlenn mntajı - Küçük el sanatları (yuncak-hedıyelik eşya) kesımlennden sözedilebilir. Yabancı sermayenin KKTC'ne gelmesini sağlamak, girdilenni artırmak, yem iş sahalarının açılması snucu istihdama katkıda bulunmak ve KKTC'nin tanınmasına yardımcı lmak maksadıyla Gazimagsada kurulan Serbest Liman ve Bölge de şu anda 22 işletme çalışmakta lup, faaliyetlenni çiment paketleme, den paketleme, araç bakım ve narımı, knfeksiyn imalatı ve transit ticaret sahalarında sürdürmektedir. Sanayi sektörünün önemli girdilerinden binni luşturan elektrik enerjisi üretimi sn santralin de devreye girmesiyle ülke ihtiyacını karşılayacak duruma gelmiştir. Şu anda iki adet 1 x 30 megawatt; birer adet 1x15 megawat ve 2 x 60 megawatt gücünde elektnk santralleri mevcuttur.

22 HİZMET SEKTÖRÜ KKTC'nde eknmik gelişmenin lkmtifinin hizmet kesimi lduğu açfktır. Tunzm ise hizmet sektörünün önemli alt kesimlerinden biridir. 1. TURİZM KESİMİ Turizm sektörü KKTC'nin kaîkmmasında öncelikli sektör larak saptanmıştır. Bu amaçla Turizm. Endüstrisi Teşvik Yasası ile sektörü yönelik önemli teşvikler sağlanmış ve uygulamaya knulmuştur döneminde, özellikle teşviklerin uygulanmaya başladığı 1987 ymdan snra hızlı bir büyüme sürecine girilmiş ve sektörde reel larak rtalama % 12,6 ranında büyüme sağlanmıştır. Aynı dönemde tesis sayısı 52'den 93'e, yatak sayısı da 3952'den 7774'e çıkmıştır. Bu tesislerde istihdam edilen persnel sayısı da 1983 yılında 839 iken 1995 yılında 2227'ye ulaşmıştır. Yine aynı dönemde ülkeyi ziyaret eden turist sayısı 'ten 'a yükselmiş, net turizm gelirleri de % 490 ranında artarak 37.1 milyn $'dan milyn $'a ulaşmıştır. TABLO: 5 KKTC EKONOMİSİNDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ Turizm Sektörü Yıllar GSYİH { $) Katma Değeri ( $) GSYİH (%) ^ T Kaynak 1996 Yılı Prgramı, Devlet Planlama örgütü

23 TABLO: , 1988 ve 1995 YILLARINDA KKTC'NDE TURİZM SEKTÖRÜ GÖSTERGELERİ r Tplam yatak sayısı TC uyruklu turist Üçüncü ülke turisti Ortalama kalış süresi (gün) Ortalama kapasite kullanımı (%) Kaynak: 1996 Yılı Prgramı, DP Ö a) Knaklama Tesislerinin Özellikleri 1994 yılı ıtıbanyle sınıflandırılmış tellerin sınıflarına göre kapasitelen aşağıda venlmektedir TABLO:7 SINIFLI OTELLER VE KAPASİTELERİ 1 " - ^ - Tesis Sayısı Tplam Yatak Ortalama Yatak Sayısı Tplanı İçinde % Bir Yıldızlı İki Yıldızlı Üç Yıldızlı r 19 r 139 Dört Yıldızlı l 28.2 Beş Yıldızlı TOPLAM ] Kaynak: Turizm İstatistikleri, 1994, Turizm Planlama Daıresr 1987 yılında 64 tesis ve tplam yata»^ kapasitesi bulunan KKTC'nde yedi yıllık bir süre içinde tesis salısında 29 ve yatak kapasitesinde de yatak artışı lduğu ve tp'am yatak kapasitesinin 7.814'e ulaştığı görülmektedir yılında rta'ama tesis büyüklüğü 68 yatak iken 1994 yılında rtalama tesis büyüklüğıv 84 yatak lmuştur. Ancak rtalama tesis büyüklüğünün çk üzennde ün Salamis Bay Oteli (960 yatak) tplam kapasitelerden çıkarılarak hesaplanan rtalama tesis büyüklükleri 1987 yılında 55 ve 1994 yılında /5 yatak lmaktadır.

24 b Kuzey Kıbrıs Turizm Pazarları Kuzey Kıbrıs'ı tercih eden ülkeler arasında % 39 ranı ile ilk sırada yeralan Türkiye'yi Almanya % 22, İngiltere % 20, Finlandiya % 4, Avusturya % 4, Fransa % 3 ve diğer ülkeler % 8 ranıyla izlemektedir. c Kalcîarrıa Tesisi İşletmeciliği İçinde Kamu Kuruluşları. KKTC turistik knaklama işletmeciliği yapmakta lan iki kamu kuruluşu vardır. "Vakıflar İdaresi" ve ''Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri" bu sahada faaliyet göstermektedirler. Vakıflar İdaresi tplam yatak kapasitesi 460 lan iki tel işletmektedir yılına kadar sermayesi % 51 KKTC ve % 49 TC Turban lan Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri tplam yatak kapasitesi 1336 lan dört tel işletmekteydi yılında iki telin satılması snunda Kıbns Türk Turizm İşletmelerinin işlettiği tplam yatak kapasitesi iki telde 1168 yatak lmuştur yılı içinde kamuya ait bu iki kuruluşun dğrudan işlettiği turist yatağı sayısı lan 1795 yatak, KKTC tplam tunst yatağı kapasitesinin %25ıdir. d) Gûncei Turizm Verileri 1994 yılında KKTC'yi ziyaret eden kişi sayısı (KKTC vatandaşları hariç) yılında bu rakam 'a ulaşmış ve 1996 yılının ilk nbir ayında larak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Geceleme rakamlarına bakılacak lursa, 1994 ve 1995 yıllarında turistik knaklama tesislerinde gerçekleşen gecelemeler sırasıyla ve lmuştur yılında tplam geceleme sayısının civarında gerçekleşeceği hesap edilmiştir. Turizm gelirleri KKTC eknmisinde önemli bir yere sahip ve yıllar byu prblem lan dış ticaret dengesindeki açığın kapanmasında en etkili kaynak durumundadır. Gelen turist sayısındaki düşüş ve Türk Lirasının döviz karşısında sürekli değer kaybı gene! larak turizm gelirlenni de negatif yönde etkilemektedir yılı turizm gelirlerinin m$ larak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir yılı için rakam m$ idi.

25 Turizm hizmetleri geniş ölçüde el emeği kullanılmasını gerektirdiğinden turizm sektörü çk önemli bir istihdam alanıdır ve 1995 yıllarında turizm sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 4500 kişiden fazladır. Bu rakam çalışan nüfusun % 6 sı kadardır. 16/1987 Sayılı Turizm Endüstnsi Teşvik Yasası uyarınca tesislere teşvik belgesi verilen ve yasada belirtilen Gümrük Muafiyeti teşviğinden yararlanabilirler Faaliyetteki ve inşa halindeki tunstik tesislenn gümrük muafiyetti malzeme alım bedelien 1994 yılında $, 1995 yılında $, 1996 yılının ilk sekiz ayında $ larak gerçekleşmiştir. e) 1994, 1995 ve 1996 Knaklama Tesisi Yatırımları KKTG'nde naylı inşaatı tamamlanıp faaliyete giren yeni tesislerle tplam 82 adet turistik tesis mevcut lup bu tesislerin tplam yatak kapasitesi 7843"tür Yine KKTC'nde prjelen naylanmış ve inşaatı devam eden 35 adet tesis ve yatak kapasitesi mevcuttur yılında tunstik knaklama tesislenndeki tplam yatırım tutarı Stg. bu rakam 1995 yılında Stg. e ulaşmış ve 1996 yılı snu ıtıbanyle Stg larak gerçekleştiği tahmin edilmektedir Stg,(sterling) Stg.( ) Stg.(tahmini) 30 Kasım 1996 tarihi itibarı ile turizm sektörünün Kalkınma Bankası kanalı ile kullanmakta lduğu kredi mıktarlan şöyledir: 126 milyn TL, 4, Stg., $ DM 2. BANKACILIK KESİMİ Pazar eknmisinin benimsenmesinin ardından Para ve Kambiy Yasasında yapılan değişiklikler snucunda dövizin yurtdışma transferi, bankalarda döviz mevduat ve tevdiat hesaplarının açılması ve faiz ranlarının saptanması serbest bırakılmıştır

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU

2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU 2016 MAYIS DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 MAYIS / TÜRKİYE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART LÜBNAN ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2016 TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: LÜBNAN Yüzölçümü: 10,400 km² Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet Cumhurbaşkanı: General Mişel Avn (Ekim 2016) Başbakan:

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2016 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 TEMMUZ /

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU

2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU 2013 ARALIK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 ARALIK/

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Ocak 2009 T.K. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Yunanistan Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi Konumu

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU

2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU 2017 EYLÜL DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 EYLÜL / TÜRKİYE

Detaylı

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları

MEYVE SULARI DÜNYA TİCARETİ. Dünya İhracatı. Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 0 MEYVE SULARI Tablo 1. Meyve Suyunun Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları Ürün Adı GTP Portakal Suyu (Dondurulmuş) 2009.11 Diğer Portakal Suları 2009.12, 2009.19 Greyfurt Suyu 2009.21, 2009.29 Diğer

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ

AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ AYAKKABI İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KORUNMA ÖNLEMİNİN UZATILMASINA YÖNELİK BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ BAŞVURUNUN GİZLİ OLMAYAN ÖZETİ 1. BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Başvuru sahibi ve yerli üretimi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA

GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA GTİP 392310: PLASTİKTEN KUTULAR, KASALAR, SANDIKLAR VB. EŞYA TEMMUZ 2009 Hazırlayan: Mesut DÖNMEZ 1 GENEL KOD BİLGİSİ: 392310 GTIP kodunun üst kodu olan 3923 GTİP koduna ait alt kodlar ve ürünler aşağıda

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü

ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KISA VADELİ KREDİ BORCU İSTATİSTİKLERİ Ağustos 2017 1 Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kısa Vadeli Kredi Borcu (2004-2017 Ağustos) 2 Özel Sektörün Yurtdışından

Detaylı

OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016

OCAK AYI VAN İLİ EKONOMİK İSTATİSTİKLER 2016 CAK AYI VAN İLİ EKNMİK İSTATİSTİKLER VAN TİCARET VE SANAYİ DASI CAK AYI VAN İLİ EKNMİK İSTATİSTİKLER TÜRKİYE DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ 2015 (BİN DLAR) TÜRKİYE CAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ DANİMARKA ÜLKE RAPORU E.B. Şubat 2009 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Danimarka Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 217 15 147 12 16 7 132 182 295 399 191 135 618 22 358 416 195 34 3 222 17 14 143 32 43 31 3 35 44 464 841 1.42 1.392 1.3 1.615 1.782 ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜN TANIMI SITC

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU

2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU 2015 NİSAN DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 NİSAN / TÜRKİYE

Detaylı

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2017 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2013 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU A.T.S.O DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2013 TEMMUZ/

Detaylı

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA

Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA Cihan SOYALP Ticaret Dairesi Başkanı 31 MART 2017 ANTALYA 1 YURT DIŞI PİYASALAR 2 DÜNYA BUĞDAY DURUMU Milyn Tn 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Üretim 699 657 716 730 736 754 735 Tüketim 700 678

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4

TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ. Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 Sayfa1 TC. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ GAPUTAEM GÜNCEL Diyarbakır Tarımsal Ticaret / Nüsha 4 ARALIK 2013 - YIL:1 SAYI:1 / ISSN :2148-1962.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI NIN 2010-2013 TURİZM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MAKRO DÜZEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI OLUŞABİLMESİ İÇİN KOYMUŞ OLDUĞU HEDEFLER: 1. Turist sayısının kademeli

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Ekim On Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Ekim döneminde geçen yılın

Detaylı

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU

2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU 2016 KASIM DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 KASIM / TÜRKİYE

Detaylı

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

ÜLKE RAPORU. Mayıs 2013. Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MONAKO ÜLKE RAPORU Mayıs 2013 Eylül 2013 Ç.Ö. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Monako Prensliği Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi Coğrafi Konumu : Fransa nın güneydoğusunda,

Detaylı

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU

2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU 2016 ŞUBAT DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2016 ŞUBAT / TÜRKİYE

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU

2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU 2017 TEMMUZ DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2017 TEMMUZ /

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ

RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ İSTANBUL YAYIN NO: 1991-22 TİCARET ODASİ RAKAMLARLA DÜNYA ÜLKELERİ Hazırlayan BİRGÜL ACARI Reklamcılık ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Haznedar, Menderes Cad. 25/2 34600 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 556 04

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı