DOCOMOMO_TÜRKĠYE ULUSAL ÇALIġMA GRUBU POSTER SUNUġLARI TÜRKĠYE MĠMARLIĞINDA MODERNĠZMĠN YEREL AÇILIMLARI KAPSAMINDA SUNULAN YAPILAR VE KONULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOCOMOMO_TÜRKĠYE ULUSAL ÇALIġMA GRUBU POSTER SUNUġLARI TÜRKĠYE MĠMARLIĞINDA MODERNĠZMĠN YEREL AÇILIMLARI KAPSAMINDA SUNULAN YAPILAR VE KONULAR"

Transkript

1 DOCOMOMO_TÜRKĠYE ULUSAL ÇALIġMA GRUBU POSTER SUNUġLARI TÜRKĠYE MĠMARLIĞINDA MODERNĠZMĠN YEREL AÇILIMLARI KAPSAMINDA SUNULAN YAPILAR VE KONULAR ADANA 1. Modernizmin Adana Mimarlığındaki Ġzleri - G. Ramazanoğlu 2. Modern Mimarlıkta Cephe Estetiğini OluĢturan ĠĢlevsel Ögeler: GüneĢ Kırıcı ve Saçakların Adana Örneklemeleri - Figen Karaman, Onur Erman 3. Adana Halk Evi ve Parti Binası - Mustafa Yeğin 4. Adana YüksekaĢ Ġplik ve Dokuma Sanayi Yönetim Binası - Onur Erman, Ayça A. Sözüdoğru, 5. Adana Belediye Oteli - Tuba Akar 6. Karatepe Saçakları - İlker Fatih Özorhon 7. Dr. Ġhsan Ariel Evi - Figen Karaman, Onur Erman 8. Kurttepeli Apartmanı- Duygu Saban Ökesli, Onur Erman 9. Adana Fen Lisesi Binası - Ayşe Durukan Kopuz 10. Ġsmet Ġnönü ĠnĢaat Teknik Lisesi Binası - Mustafa Yeğin, Erkin Erten 11. Cumhuriyet Un ve Çırçır Fabrikası - Ayça Aslıhan Özüdoğru 12. Beyaz Saray Tesisleri - Figen Karaman, Onur Erman 13. Vakıflar Sarayı ÇarĢısı -Onur Erman, Figen Karaman 14. Sait Bey Evi - F. Duygu Saban Ökesli larda Bir Kent Mezbahası - Tuba Akar 16. YidaĢ (Yavuzlar Ġplik Ve Dokuma Sanayi A.ġ.) Binaları - Onur Erman, İpek Durukan 17. Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Yapılarında Estetik ve ĠĢlevsel Ögeler Olarak Balkonlar - Figen Karaman, Onur Erman AFYON 1. Afyon ġeker Fabrikası Binası - Özgecan Canarslan Taktak ANKARA 1. Cinnah 19: Kentte Figür - A. Cengizkan 2. Ankara ĠnĢaat Usta Okulu - L. Alpagut 3. Ankara Jimnastik Mektebi - L. Alpagut 4. Ankara Kız Lisesi - Y. Uysal 5. Su Süzgeci, Ankara - S. Bancı 6. Baraj Gazinosu, Çubuk-Ankara - S. Bancı 7. Ankara Rüzgar Tüneli - U. Durak, E. Tufan, B. İmamoğlu 8. YeĢiltepe Konut Yapı Kooperatifi - A. E. Tozoğlu, 9. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları Binası: Baraka - Figen Kıvılcım 10. Ankara Tenis Kulübü Binası - Lale Özgenel, Pelin Yoncacı 11. Erken Cumhuriyet Döneminde Betonarme Teknolojisi: Ankara Stadyum ve Hipodrom Yapıları - T. Örmecioğlu-S. Arslan Selçuk 12. Ankara Etimesgut Uçak Fabrikası ve Uçak Motor Fabrikası - Bilge İmamoğlu 13. Ulus ĠĢhanı - Alğer Semih Alkan 14. Anafartalar ÇarĢısı ve ĠĢ Hanı - Müge Ertemli 15. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Binası - Özgecan Canarslan 16. T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü - Özgür Ürey 17. Emlak Kredi Bankası Yenimahalle Blok Apartmanları ( ) - Ahmet Erdem Tozoglu 18. Organik Mimarlığın Türkiye deki Örneklerinden Biri: Özkanlar Evi - Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk 19. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü YerleĢkesi-Ankara - Sermin Çakıcı, Hilal Tuğba Örmecioğlu 20. Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Direktörlüğü - Övgü Pelen

2 21. Ankara Yüksek Ġhtisas Hastanesi - Zeynep Ceylanlı 22. Anadolu Kulübü Binası, Ġzmir Caddesi Ankara (1968) - Ezgi Yavuz 23. Büyük ÇarĢı - Nuray Bayraktar 24. Ankara Modern ÇarĢı - Mediha Ölmez Gültek 25. Ankara nın DönüĢüm Sürecinde Ġki Yapı: Moda ve Soysal Pasajları - Baharak Tabibi, Ceren Katipoğlu 26. Bir Sokak KöĢesinde KesiĢen Tarihler Piknik, Restoran-Amerikan Büfe-ġarküteri - Özlem Mutlu 27. Ankara Dedeman Oteli - Işıl Ruhi, Ali Aslankan, Muammer, Onur Oruç 28. Ankara Yenimahalle Ġlk YerleĢimi Övgü Pelen 29. Arıkoğlu Apartmanı - Sema Öz 30. ĠĢ Bankası Blokları - Ankara Çankaya- İlknur Sudaş 31. Çankaya Merkez Cami- Elif Karaelmas 32. Etibank Merkez Büro Binası - M.Kemal Baran 33. ġeker Fabrikaları Genel Müd.Genel Müdürlük Lojmanı - F. Melike Sümertaş 34. Lale Sitesi - Hilal Aycı 35. Koç ve Armağan Pasajları - Baharak Tabibi, Ezgi Yavuz, Ceren Katipoğlu 36. Or-An Toplu Konut YerleĢimi - Pınar Aykaç 37. Özok Apartmanı - Sabiha Göloğlu 38. Eti Maden ĠĢleri Müdürlüğü Genel Merkez Binası M.Kemal Baran 39. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası Güler Özyıldıran 40. Ankara EGO Hangarları - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Aslı Er Akan, Saadet Toker Beeson 41. Fikir ĠĢçileri Kooperatifi - Tezcan Karakuş Candan 42. Ġlbank Blokları - Semra Horuz ANTALYA 1. Erken Cumhuriyet Döneminde Köycülük ve Numune Köy ÇalıĢmaları Antalya/Cevizli Numune Köyü - H. T. Örmecioğlu 2. Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası - Aydın Uçar, Eser Gültekin 3. Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.ġ Binası - Sıla Ceyhan ARTVĠN 1. Artvin-Borçka Köprüsü - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Aslı Er Akan AYDIN 1. Üç Banka Binası - E. Köşkeroğlu, N. Kul 2. ÖdemiĢ Otogarı - Deniz Güner, H. Gökhan Kutlu 3. Erken Cumhuriyet Dönemi Modern Yapıları ndan: Aydın Cumhuriyet Mektebi - Can Binan, Nefise Burcu Serbes 4. Efes Sineması ve Oteli, Söke-Aydın - Yasemin Sayar 5. Erken Cumhuriyet Dönemi Konaklama Yapılarına Aydın dan bir Örnek: Madran Palas - Nefise Burcu Serbes, Mükerrem Kürüm 6. Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi, Söke Aydın - Hülya Yavuz 7. Aydın Efeler Karakolu Binası - Gökçe Şimşek BALIKESĠR 1. Ali Hikmet PaĢa Meydanı - G. Birol 2. Kervansaray Oteli - G. Birol 3. Sigorta Pasajı, Balıkesir - G. Birol Evler Toplu Konutları - G. Birol 5. Artur Tatil Köyü Modern YaĢam Tarzı ve Modern Mimarlığın DönüĢümü - İnci Uzun 6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Erdek Eğitim Merkezi Gazino Binası - Serhat Başdoğan

3 7. Un Fabrikası - Yasemin İnce Güney, Gaye Birol, Muharrem Hasbi 8. Egli Planı - Gaye Birol 9. Balıkesir Devlet Hastanesi - Gaye Birol, Yasemin İnce Güney 10. Park Otel - Gönen - Ferhat Hacıalibeyoğlu, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu 11. Mudanya Ziraat Bankası - Özlem Köprülü Bağbancı, M.Bilal Bağbancı 12. Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksek Okulu Binası - Füsun Seçer Kariptaş 13. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Binası - Füsun Seçer Kariptaş BATMAN 1. Batman-GercüĢ Eski Hükümet Konağı - Neslihan Dalkılıç, Meral Halifeoğlu BĠTLĠS 1. Tatvan ĠĢletme Oteli- Emine Dağtekin, Gülin Payaslı Oğuz, Havva Özyılmaz BURDUR 1. Gülyağı Fabrikası (Ç.Ġ.N.E.F) - Seda Şimşek Tolacı, Ülkü Çelebi, Ş. Gülin Beyhan BURSA 1. Bursa da YaĢayan Tarih: Vilayet-Adliye-Maliye Binaları - Selen Durak 2. Yok Olan Tarih, Kimlik, Bellek: Bursa- Santral Garaj Örneği - Sibel Polat 3. Bursa - Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası Kompleksi - Faruk Tuncer, Uzay Yergün, Ebru O. Polat, Banu Çelebioğlu 4. Türkiye ĠĢ Bankası Binası - Miray Gür, H. Özge Tümer, B. Ece Şahin 5. Bursa Cemal Nadir Caddesinde TC Merkez Bankası - Çiğdem Yücel 6. Vali Konutu (Numune Evi) - Özge Tümer, B. Ece Şahin, Miray Gür 7. Villa Biçen - B. Ece Şahin, Miray Gür, H. Özge Tümer 8. Yurtsever Apartmanı - Z. Sevgen Perker, Yasemin Erbil, Miray Gür 9. Ali Haydar Apartmanı - Yasemin Erbil, Miray Gür, Z. Sevgen Perker 10. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Bilge Yararel, Fatih Us ÇANAKKALE 1. Çanakkale de 20. Yüzyıl Modern Mimari Mirası: Büyük Truva Oteli - Mine Topçubaşı 2. Tusan Motel - Gökçeçiçek Savaşır, Zeynep Tuna Ultav DENĠZLĠ 1. Denizli-Buldan Bülgesindeki Cumhuriyet Sonrası- Kamusal ve Sivil Mimari - E. Görgül 2. Denizli Valilik Binası - Çiğdem Yücel 3. Denizli Vefki Ertür Kız Meslek Lisesi Çiğdem Yücel 4. Denizli Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi Çiğdem Yücel DĠYARBAKIR 1. Diyarbakır Valilik Binası ve Vali Konağı - Bahar Acar, Neslihan Dalkılıç, Meral Halifeoğlu 2. Gazi Ġlköğretim Okulu Silvan, Diyarbakır - Gülin P. Oğuz, Emine Dağtekin, Havva Özyılmaz 3. Dilan Sineması - Emine Dağtekin, Havva Özyılmaz, Gülin P. Oğuz 4. Diyarbakır daki Ġlk Modern Konut Örnekleri - Havva Özyılmaz, Gülin P. Oğuz, Emine Dağtekin 5. Diyarbakır da Yılları Arasındaki Modern Mimari Örnekleri Neslihan Dalkılıç 6. Diyarbakır da Yılları Arasındaki Modern Mimari Örnekleri F.Meral Halifeoğlu 7. Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi Emine Dağtekin

4 8. Diyarbakır Endüstri Meslek Lisesi Neslihan Dalkılıç, Ferit Aydın, Osman Bilden, Şakir Güler, Emin Selçuk Taşar 9. Diyarbakır Nafia Binası - Basın Yayın Merkezı Neslihan Dalkılıç, İbrahim Çiftçi, İbrahim Dirgar, Yasemin Ergüven 10. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Binası Neslihan Dalkılıç, Naciye Çelebi, Şeyma A. Öge, Nuray Peker, F.Zehra Yakut, Zeynep Yakut 11. Diyarbakır Devlet Malzeme Ofisi- F.Meral Halifeoğlu, Gülçin Oğuz, Mehmet Şimşek 12. Diyarbakır Devlet Demir Yolları Lojmanları Seval Tuğrul, Neslihan Dalkılıç 13. Sümerbank YerleĢkesi - Neslihan Dalkılıç, Meral Halifeoğlu 14. Diyarbakır Devlet Su ĠĢleri Yapı Grubu- F.Meral Halifeoğlu, Neslihan Dalkılıç 15. Diyarbakır Karayolları Yapı Grubu F.Meral Halifeoğlu, N. Dalkılıç 16. Dıyarbakır Karayolları Lojmanları- F.Meral Halifeoğlu, Rihan Aksoy 17. Dicle Köy Entitüsü YerleĢkesi - Diyarbakır-Ergani - Emine Dağtekin 18. Diyarbakır Orduevi Binası - Meral Halifeoğlu 19. Diyarbakır Muallim Mektebi ve Pansiyon Binası - Neslihan Dalkılıç EDĠRNE 1. Edirne Elektrik Santralı - Veyis Özek ELAZIĞ 1. Elazığ Atatürk Ġlköğretim Okulu- Hale Demir 2. Elazığ Kolordu Binası - Hale Demir 3. Elazığ Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulu - Hale Demir 4. Elazığ Öğretmen Evi Binası Zülküf Güneli, Hale Demir 5. Elazığ PTT Binası Zülküf Güneli, Hale Demir 6. Elazığ Tren Garı Binası - Hale Demir ERZĠNCAN 1. Kemah Köprüsü: Türkiye Cumhuriyeti nin Ġlk Asma Demir Köprüsü - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Sermin Çakıcı ESKĠġEHĠR 2. EskiĢehir de Uluslararası Üslubun Yansımaları - N. Özaslan, R. Karasözen 3. Modernizmin Kamusal Mekanı: EskiĢehir Hükümet Konağı - B. Üstün, O. Tutal 4. Modernizmin Demiryolu Durağı: EskiĢehir Ġstasyon Binası - O. Tutal, B. Üstün 5. EskiĢehir Kılıçoğlu Tuğla ve Kiremit Fabrikaları - Kemal Nalbant-Nimet Özgönül-Emre Madran 6. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Tesisleri - Nuray Özaslan-Deniz Özkut-Serdar Aşut 7. EskiĢehir Kılıçoğlu Sineması, Apartmanı ve ĠĢhanı - Arzu İl, Levent Şentürk 8. EskiĢehir Erkek Sanat Enstitüsü - Meral Nalçakan 9. EskiĢehir Kentinin BiçimleniĢinde ve Kimlik Kazanmasında Belirleyici Rolü olan Artifaktlar - Ayşen Çelen Öztürk, Şafak Çakmak 10. EskiĢehir in Kaybolmakta olan Modern Konutları - Rana Karasözen 11. EskiĢehir Hava Kuvvetleri Hastanesi - Rana Karasözen 12. EskiĢehir Hava Mektebi - Nuray Özaslan 13. EskiĢehir Mehmetçik Lisesi Binası - İnci Güldoğan 14. EskiĢehir Halk Bankası ve Lojmanları - Berna Üstün, Sevin Aksoylu 15. EskiĢehir Merkez Bankası Hizmet Binası - Güler Koca, Rana Karasözen 16. EskiĢehir Çiftkurt Kiremit ve Tuğla Fabrikası - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Hacer Mutlu Danacı 17. EskiĢehir ġeker Fabrikası Üretim Tesisleri - Ayşen Çelen Öztürk, Terane Mehemmedova Burnak 18. EskiĢehir Cumhuriyet Tarihi Müzesi Binası - Firuzan Melike Sümertaş 19. EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Koç Kütüphanesi - Deniz Özkut GAZĠANTEP

5 1. Gaziantep Lisesi/ Gazi Anadolu Lisesi Ayn-ül Marif Ġdadisi Binası - Meltem Uçar GĠRESUN 1. Ziraat Bankası Giresun ġubesi Tarihi Hizmet Binası-Fındık Deposu - Y. Özkaya 2. TaĢbaĢı Parkı - Salih Salbacak 3. Giresun Belediye Binasi - Salih Salbacak 4. Fiskobirlik Genel Müdürlük Binası - Giresun - Salih Salbacak 5. Öğrenci Yurdu -Vakıflar Otel Hamamı - Özgür Hasançebi Demirkan HATAY 1. Hatay Ġskenderun MithatpaĢa Ġlköğretim Okulu - Füsun Seçer Kariptaş ISPARTA 1. Modernizmin Isparta ya Yansımaları: Isparta Lisesi Örneği - H. G. Akgün 2. Modernizmin Isparta ya Yansımaları: Halil Hamit PaĢa Kütüphanesi Örneği - H. Ş. Haştemoğlu 3. Modernizmin Isparta ya Yansımaları: Isparta Oteli Örneği - F. Sezgin 4. Modernizmin Isparta ya Yansımaları: Isparta Kenti Örneği - L. Özgen 5. Isparta Kent Merkezindeki Cumhuriyet Dönemi Örnekleri - M. Elif Çelebi 6. Isparta da Modernizmin Etkisinde bir Dini Yapı Örneği - Ş. Gülin Beyhan ĠSTANBUL 1. Fındıklı 13. Ġlkokul: Bir Ġkonik Modern - A. Cengizkan 2. Ġstanbul Ġmar ı: N. Doğusan 3. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Prof. Frank Anfisi - K. K. Eyüpgiller Yüzyıl Mimari Mirasına Bir Örnek: Ġstinye Köprüsü - K. K. Eyüpgiller 5. Mallet-Stevens Ġstanbul da: Mecidiyeköy Likör Fabrikası - E. Kambek 6. Türkiye ve Ġstanbul un Ġlk Termik Santrali; Silahtarağa - Gül Köksal 7. Bir Sedad Hakkı Eldem Tasarımı; Büyükada Rıza DerviĢ Villası - Selcen Yalçın 8. Üsküdar da Konut, Hande Mete 9. Silahtarağa Elektrik Santrali Makine Binası, Gül Köksal 10. Pamuk Mensucat Yönetim Binası, Halkapınar, Hande Mete 11. Ġstanbul Boğaziçi nde Modernizm - Özlem Atalan 12. Ġstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Binası - Füsun Seçer Kariptaş, Şenay Boduroğlu 13. Ġstanbul Karaköy Yolcu Salonu Binası - Aydın Meltem, Yasemen Say Özer, Oğuz Özer 14. Atlantik Han - Savaş Ekinci 15. Kurukahveci Mehmet Efendi ve Mahdumları Ticarethanesi - Binnur Kıraç, Elâ Güngören, Mevlüde Kaptı 16. Ebusuut Ġlköğretim Okulu -ReĢadiye Numune Mektebi Binası - Füsun Seçer Kariptaş, Şenay Boduroğlu 17. Ġtalyan Büyükelçiliği Binası - Nilay Özlü 18. Tekel Genel Müdürlüğü Binası - Betül Ekimci, Nilüfer Yöney 19. Hatay Apartmanı - Arbil Ötkünç 20. Kaplancalı Apartmanı - Burcu Selcen Coşkun 21. Levent te Konut - Demet Yılmaz 22. Marmara Apartmanı - Handan Özsırkıntı Kasap 23. Manifaturacılar ÇarĢısı - Nuri Üner 24. Tuzla Ġçmeleri Kaplıca Oteli - Sevim Ateş 25. Silâhtarağa (Betonarme Bowstring) Köprüsü - Mevlüde Kaptı, Binnur Kıraçi ĠZMĠR 1. ÇeĢme Plaj Evleri Kooperatifi - D. Özkut 2. Ziraat Bankası ÇeĢme ġubesi ve Lojmanı Binası - Deniz Güner, H. Gökhan Kutlu 3. YaĢar Üniversitesi Dyo Kampüsü Yemekhane Binası - Öğet Cöcen 4. Ġzmir Türk Koleji Cevdet Bilsay Pavyonu - Gülnur Ballice

6 5. Bostanlı da Konut - Malike Özsoy 6. Karsiyaka da Konut - Malike Özsoy 7. Narlıdere, Rıza AĢkan Evi, Feyzal Özkaban 8. Suat Erdeniz Konutu - Gülnur Ballice 9. Hepgüler Apartmanı - Gülnur Ballice 10. Hacımehmetaytaylan Apartmanı - Gülnur Ballice 11. Kahramanlarda Apartman - Gülnur Ballice 12. Güzelyalı Halk Apartmanı - Gülnur Ballice 13. Alsancak, Karaoğlu Apartmanı, Hande Mete 14. Buca da Çiftlik, Hande Mete 15. Buca, Bezimsade Konutu, Hande Mete 16. Modern Mimarlığın Ġzmir'de Yerel Açılımını Bir Eğitim Yapısı Üzerinden Okuma Denemesi: Ġzmir Ziraat Mektebi - Müjgan Karatosun, Rengin Zengel 17. Ġzmir de bir Tip-Ġlkokul Uygulaması: Kazım Dirik Tipi - F. Nurşen Kul 18. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Binası - Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu 19. Ada Gazinosu, Ġzmir Enternasyonel Fuarı - Meltem Gürel 20. Foça Tatil Köyü (Club Med Fransız Tatil Köyü) - İlknur Türkseven Doğrusoy 21. Suat Erdeniz Konutu - Gülnur Ballice 22. Ġzmir Bostanlı da Konut - Malike Özsoy 23. D.S.Ġ. Ġzmir II. Bölge Müdürlüğü Lojmanları - H. İbrahim Alpaslan, Gökçeçiçek Savaşır 24. Bergama Tusan Motel - Zeynep Tuna Ultav, Gökçeçiçek Savaşır 25. Ġzmir KarĢıyaka Aksoy'da Bir Yapı - Malike Özsoy 26. Ġzmir ÖdemiĢ, Tayyare (Türk Hava Kurumu) Binası İrem Verdön, Işıl Polat 27. Periferde Bir Modern: Ersü Evi, Buca, Ġzmir- Feyzal Özkaban, Gökçeçiçek Savaşır 28. Hepgüler Apartmanı, Ġzmir - Gülnur Ballice 29. Tire de Bir Tip-Ġlkokul Uygulaması: Soğuk Ġklim Bölgesi Köy Okulu Tipi Ġzmir - F.Nurşen Kul 30. Türk Ticaret Bankası Ġzmir ġubesi ve Ege Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası- Sevinç Alkan 31. Bergama Sümerbank Tekstil Fabrikası Ebru Aydeniz 32. Buca da Bir Konut; Filipucci Evi, Ġzmir- Hümeyra Birol Akkurt, Deniz Güner 33. Nihat Egeli Evi - Ġzmir - Gülnur Ballice 34. ÖdemiĢ Ġstasyon Binası ve Bağlı Yapıları Betül Ekimci 35. ÖdemiĢ Kasap Hali Binasi - Ġzmir -İsmail Erdem Ufuk, Zeren Önsel 36. Selçuk Tütün Deposu - Çiğdem Çetinkaya, Burçin Hancı 37. Urla Nebioğlu Turistik Tesisleri - Yasemin Sayar, Deniz Güner 38. Izmir Borsa Sarayı - Esin Sariman, Şenay Boduroğlu 39. ĠĢ Bankası Bergama ġubesi - Nağme Ebru Aydeniz 40. Selçuk Tusan Motel - Zeynep Tuna Ultav, Gökçeçiçek Savaşır 41. Tire Pazaryeri Binası - Hümeyra Birol Akkurt 42. Cemal Yılancıoğlu Evi - Burcu Şengün Erturgut 43. Güzelyalı Halk Tipi Apartman - Gülnur Ballice 44. Koza Apartmanı - Deniz Güner 45. Paya Apartmanı - Malike Özsoy 46. ÖdemiĢ Belediyesi Hizmet Binası - Emel Kayın, Feyzal Avcı Özkaban ĠZMĠT 1. Seka I. Kağıt Fabrikası - Elif Özlem Aydın, Reyhan Çömlekçioğlu 2. Ġzmit Seka Fabrikası - T. Gül Köksal 3. Ġzmit Halkevi Binası - E.Yeşim Özgen Kösten, Gülhis Duygun 4. Ġzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu Binası - E.Yeşim Özgen Kösten, Gülhis Duygun KARABÜK 1. Karabük Demirçelik Fabrikaları YerleĢimi - Z. Öktem 2. Hikmet ġeyhoğlu Karabük Eczanesi - M. Başaran 3. Erken Cumhuriyet Dönemi ve Karabük Özelinde Modern Mimarlık - Derya Ekim 4. YeniĢehir Sineması - Meltem Özkan 5. Yüzevler - Meltem Özkan, Fethi Toker

7 KASTAMONU 1. Ġsmet Topçu Evi, Kastamonu - O. Tanıdık 2. Kastamonu Araç Ġlçesi Eski Hükümet Konağı - Şenay Boduroğlu KAYSERĠ 1. Sümerbank Kayseri Fabrikası ĠĢletme Binaları - B. Asiliskender 2. Sümerbank Kayseri Fabrikası Lojmanları - B. Asiliskender 3. Türkiye de 'Modern' Çevrenin ĠnĢası: Sümerbank Kayseri ve Nazilli Fabrika YerleĢimleri - B. Peri 4. Modernizmin Kayseri Apartman Kültüründeki Yeri: Sicimoğlu Evi - Filiz Sönmez-Semra Arslan Selçuk 5. Kayseri Arkeoloji Müzesi - Hikmet Eldek 6. Kayseri Devlet Hastanesi - Hikmet Eldek, Burak Asiliskender 7. Erken Cumhuriyet Dönemi Ġstasyon Yapılarından Bir Örnek: Kayseri Tren Ġstasyonu - Filiz Sönmez 8. Ağırnas Eski Ġlkokul Ve Ortaokul Binası - Sibel, Öze, Z. Özlem Parlak Biçer, Pınar Yorgancıoğlu, Burcu Salgın, Sultan Şimşek, Ayşegül Kıdık 9. Kayseri Saat Kulesi - Fikret Ünal 10. Erken Cumhuriyet Döneminde Kayseri de Bir Kamusal YeĢil Alan Örneği: Gültepe Parkı - Filiz Sönmez, Özgecan Canarslan 11. Kayseri T.C.D.D. Lojmanları - Şeyda Güngör Açıkgöz 12. Talas ta Konut - Hikmet Eldek 13. Tayyare Fabrikası, Burak Asiliskender 14. Anadolu da Avant-Garde Bir Dekonstrüktivist; Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Elektrik Santrali - Burak Asiliskender 15. Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü - Burak Asiliskender 16. Kayseri Kız OlgunlaĢma Enstitüsü Binası - Özlem Sümengen 17. Kayseri ġeker Fabrikası Yönetim Binası - Hale Kozlu 18. Kayseri Orta Anadolu Mensucat Fabrikası - Hikmet Eldek 19. Kayseri Devlet (ġehir) Hastanesi - Seven Yücel 20. Mürüvvet Fındıkoğlu Evi - Filiz Sönmez 21. Bünyan Hidroelektrik Santrali - S. Çalışır Hovardaoğlu-O. Hovardaoğlu-Erman Atasoy sonrası DeğiĢen Mekansal Yapısıyla Kırsal Nitelikli Bir YerleĢme: Kalkancık - S. Çalışır Hovardaoğlu-O. Hovardaoğlu-Erman Atasoy 23. Kayseri Eski Sanayi Sitesi - Filiz Sönmez/ Melike Demirtaş 24. Kayseri Kapalı Cezaevi - Filiz Sönmez 25. Kayseri Halkevi Binası - Özlem Sümengen 26. Tuzhisar Ġstasyon Binası - Seda Çalışır Hovardaoğlu 27. Behice Yazgan Kız Lisesi Binası - Filiz Sönmez 28. Pazarören Köy Enstitüsü Binası - Mustafa Yeğin 29. Hürriyet Evleri - Neşe Yılmaz Bakır, Füsun Kocatürk 30. Merkez Bankası Binası - Hikmet Eldek 31. Sahabiye Mahallesi, Belediye Blokları - Yeşim Alemdar 32. Sahabiye Mahallesi Belediye Blokları - Hürmet Özşenel, Akgül Zor 33. Bünyan Ziraat Bankası - Şeyda Güngör 34. ġehit Nazım Ġlk Okulu - Fikret Ünal 35. Havuzluhan - Neşe Yılmaz Bakır, Gözde Gürler KIRKLARELĠ 1. Erken Cumhuriyet Döneminde Trakya da GerçekleĢtirilen Planlı Kırsal YerleĢme Örnekleri: Muratlı ve Arizbaba Köyleri - Z. Eres KONYA 1. Cumhuriyet ModernleĢmesi ne Özgü Sanayi Mekansallığının YaĢayan Bir Örneği: Konya Ereğli Sümerbank YerleĢkesi - Özlem Arıtan 2. Meram Lisesi Binası - Şenay Boduroğlu, Füsun Seçer Kariptaş, Esin Sariman

8 MALATYA 1. Malatya Gazi Ġlköğretim Okulu - Doruk Van 2. Malatya Gar Binasi - Nilay Özcan MANĠSA 1. Manisa da Erken Cumhuriyet Dönemi Yapılarından Örnekler - Nurşen Kul 2. Yüksel ve GüneĢ Keskin Evi-Akhisar - Deniz Güner-H. Gökhan Kutlu 3. Efendiler Kıraathanesi - Deniz Güner-H. Gökhan Kutlu MARDĠN 1. Mardin Eski Hükümet Konağı Binası - Meral Halifeoğlu, Neslihan Dalkılıç 2. Mardin Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu - Murat Çağlayan 3. Mardin Halkevi Binasi - Murat Çağlayan MERSĠN 1. Tevfik Sırrı Gür Lisesi - Tülin Selvi Ünlü, Tolga Ünlü, Meltem Uçar 2. Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Ġdare Binası - Tuba Akar, Çağla Caner-Yüksel 3. Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü YerleĢkesi - Çağla Caner-Yüksel, Tuba Akar 4. Tarsus Adliye Binası - İpek Durukan 5. ĠĢ Bankası Mersin Merkez ġube Binası-İpek Durukan,Burçak Yıldız MUĞLA 1. Modernizmin Periferdeki Temsilcileri: Bostancı Apartmanı- Milas - Hümeyra Birol Akkurt NEVġEHĠR 1. NevĢehir Göreme Oteli - Ayça Aslıhan Özüdoğru 2. NevĢehir Öğretmen Evi - Ayça Aslıhan Özüdoğru NĠĞDE 1. Derinkuyu da Bir Cami - L. Şentürk 2. Niğde Müzesi Binası - Ozge Sade-Mete SAMSUN arasında Samsun da GerçekleĢtirilen Mimarlık Örnekleri - Feyyaz Yamantürk-Mesture Aysan 2. Kefeli Apartmanı - Ayten Erdem, Rabia Özakın 3. Atatürk Parkı ve Onur Anıtı - Fatih Us, Bilge Yararel SĠNOP 1. Gerze Yangin / Afet Evleri- Sinop - Ayten Erdem Rabia Özakın 2. Gerze Nurhan Erdem Evi -DerviĢ Hamdi Evi - Ayten Erdem SĠVAS 1. Sivas T.C.D.D. Lojmanları - Demet Yılmaz

9 2. Divriği Cürek Maden ĠĢletmeleri YerleĢkesi - Demet Yılmaz TRABZON 1. Trabzon da Bir Modern Mimari Ürünü: Trabzon Lisesi - Gülay Usta, Ayhan Usta, Dilara Eyüboğlu, Evrim Düzenli 2. Trabzon da Modern Bir Ġfade: Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Merkezi ve Elektrik-Makina Bölümleri - Evrim Düzenli, Halil İbrahim Düzenli 3. Trabzon da Modern Mimari Örneği: Ġl Halk Kütüphanesi ( ) - Funda Kurak Açıcı, Aylin Aras 4. SavaĢ Dönemi Hastane Yapılarına bir Örnek: Trabzon Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi - İlkay Maşat Özdemir, Şebnem Ertaş 5. Son Dönem Modern Mimarisine bir Örnek: Trabzon Fatih Devlet Hastanesi - Aylin Aras, Funda Kurak Açıcı 6. Yeni Ziraat Bankası Binası - Özgür Hasancebi Demirkan URFA 1. Urfa Atatürk Lisesi Yeliz Alagöz 2. Urfa Kız Lisesi Yeliz Alagöz 3. Urfa Kültür Müdürlüğü Yeliz Alagöz 4. Urfa Siverek Eski Hükümet Konaği - Emine Dağtekin, Mustafa Topalel 5. Urfa Teknik Lise Yeliz Alagöz VAN 1. Van Tekel BaĢ Müdürlük Binası Yaşar Subaşı Direk, Sevgi Aydınoğlu ZONGULDAK 1. Zonguldak ĠĢçi Konutları-Seyfi Arkan - B. İmamoğlu 2. Bartın Atatürk Ġlköğretim Okulu - Halidun Şenkal KIBRIS 1. Modernizmin Yerel Açılımları: LefkoĢa Kız Lisesi Örneği - T. Uraz, H. Pulhan, P. Uluçay 2. Lefke de Modern Bir Kır Evi - Türkan Uraz, Hıfsiye Pulhan, Pınar Uluçay 3. Bahçeli Evden Katlı Konuta GeçiĢ - Türkan Uraz, Pınar Uluçay, Bahar Uluçay 4. Gazimağusa nın MaraĢ Bölgesi ndeki Modern Mimarlık Örnekleri - Ege Uluca Tümer, Zafer Ertürk 5. Atatürk Kültür Merkezi - LefkoĢa, KKTC - Devrim Yücel Besim, Hacer Başarır 6. Kıbrıs BarıĢ ve Özgürlük Anıtı (Çıkartma Anıtı) - Yavuz Çıkartma Plajı, KKTC - Devrim Yücel Besim, Ayer Kaşif GENEL ve YERĠ BELĠRLENEMEYEN 1. DönüĢüm DeğiĢim: (Eski Ve Yeni) - Funda Kurak Açıcı, Aylin Aras, Şebnem Ertaş, İlkay Özdemir 2. Yakın Mimari O Kadar Uzak Mı? - Şebnem Ertaş, Aylin Aras, Funda Kurak Açıcı, İlkay Özdemir 3. Nuri Demirağ Ortaokulu - Emre Eroğlu 4. Batı Anadolu dan Kentsel Nitelikli Modern Mimarlık Mirasına Bir BakıĢ - S. Doyduk 5. Akdeniz Modernizmi nin Kurucu Öğesi Olarak GüneĢ Kırıcılar - D. Güner, G. Kutlu 6. TaĢradaki Muasır Merkez: Halkevleri - N. Gurallar Yeşilkaya 7. Modernizm ve Ziya Tanalı - Z. Onur 8. Modernite; Kimlik ve Mimari Temsiliyet: Dünya Fuarlarında Türk Pavyonları - T. Didem Akyol Altun 9. Uluslararası Brüksel Dünya Fuarı (1958) Türkiye Pavyonu - Sıla Durhan 10. Kentsel Arkeoloji Kapsamında Modern Mimarlık Kalıntılarının Yeri - Senem Doyduk 11. Pamuk Mensucat Fabrikası Yönetim Binası - Hande Mete 12. Eski Örnek Oteli - Gözde Ulusans 13. ġenesenevler Yapı Kooperatifi - Güliz Özorhon

10 14. Emek Apartmanı - Erkan Kambek

DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ

DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ ADANA Adana Adliye Binası, A. Durukan Kopuz Adana Fen Lisesi, A. Durukan Kopuz Adana Merkez Ziraat Bankası Binası, A. Durukan Kopuz Adana Milli Mensucat (Simyonoğlu)

Detaylı

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Editörler H. Tuğba ÖRMECİOĞLU İkbal ERBAŞ Kapak Tasarımı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ÖN KAYIT SONUÇLARI MEZUNLAR-KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR 973 Zeynep Peker 3,43 Mezun Uludağ Üniversitesi Adalet 1270 Menekşe Çelik 3,23 Mezun Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adalet 545 Sabriye Kahraman 3,11 Mezun Trakya

Detaylı

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X. Poster Sunuşları Bildiri Özetleri Kitabı 31 Ekim - 2 Kasım 2014 Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ERZURUM İletişim Atatürk Üniversitesi

Detaylı

SABİT TELEFO N NO BİLGE 27.10.1970 NALÇACI CAD. 109/8 KONYA 332 236 29 20 530 760 05 50 532 200 02 65 bilgi@bilgeozkanhukuk.com

SABİT TELEFO N NO BİLGE 27.10.1970 NALÇACI CAD. 109/8 KONYA 332 236 29 20 530 760 05 50 532 200 02 65 bilgi@bilgeozkanhukuk.com SİCİL NO AD SOYAD 1 MEHMET TURGAY DOĞUM TARİHİ ADRES ADRES İL SABİT TELEFO GSM TELEFON NO N NO E-POSTA ADRESİ BİLGE 27.10.1970 NALÇACI CAD. 109/8 KONYA 332 236 29 20 530 760 05 50 532 200 02 65 bilgi@bilgeozkanhukuk.com

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

ALIŞ VERİŞ VE YAŞAM MERKEZLERİ (AEPİZOT TURİZM SPOR TİC. LTD. ŞTİ. ALIŞ VERİŞ VE YAŞAM MERKEZLERİ (ATESCO KİPA KİTLE PAZTİC. VE GID. SAN. A.Ş.

ALIŞ VERİŞ VE YAŞAM MERKEZLERİ (AEPİZOT TURİZM SPOR TİC. LTD. ŞTİ. ALIŞ VERİŞ VE YAŞAM MERKEZLERİ (ATESCO KİPA KİTLE PAZTİC. VE GID. SAN. A.Ş. ref no MAHALLE SOKAKADI BINAADI DAIRENO ABONE_TIPI_ACIKLAMA ADI SOYADI 667114 17 EYLÜL ATATÜRK CADDE AYHANLAR-TUNAŞ-ALTAY ORT DK13 667177 17 EYLÜL ATATÜRK CADDE AYHANLAR-TUNAŞ-ALTAY ORT DK2 667178 17 EYLÜL

Detaylı

ANKARA OFIS: S.Cetin Gorgu Sokak 10/7 06570 MALTEPE TEL.:(312) 444 0 480 FAX:(312) 232 2657

ANKARA OFIS: S.Cetin Gorgu Sokak 10/7 06570 MALTEPE TEL.:(312) 444 0 480 FAX:(312) 232 2657 ANKARA OFIS: S.Cetin Gorgu Sokak 10/7 06570 MALTEPE TEL.:(312) 444 0 480 FAX:(312) 232 2657 ISTANBUL OFIS: Millet Cad. Börekci Veli Sok.Otac Apt. 22 /3 CAPA -FATIH TEL: (212) 444 0 480 FAX: (212) 586 6037

Detaylı

ŞUBE ADI HESAP NO AD SOYAD MERKEZ 12725 MELİKŞAH DURSUN DENİZLİ 12967 BENZİGÜL BALABAN MECİDİYEKÖY 14946 ÇİĞDEM GÜNÜŞEN BAKANLIKLAR 15586 BERKAN

ŞUBE ADI HESAP NO AD SOYAD MERKEZ 12725 MELİKŞAH DURSUN DENİZLİ 12967 BENZİGÜL BALABAN MECİDİYEKÖY 14946 ÇİĞDEM GÜNÜŞEN BAKANLIKLAR 15586 BERKAN ŞUBE ADI HESAP NO AD SOYAD MERKEZ 12725 MELİKŞAH DURSUN DENİZLİ 12967 BENZİGÜL BALABAN MECİDİYEKÖY 14946 ÇİĞDEM GÜNÜŞEN BAKANLIKLAR 15586 BERKAN İŞLER KONYA 15888 DEMET ALTAY ÜMRANİYE 16133 NURAN YUNAK

Detaylı

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE POSTA-KARGO İŞLEME VE DAĞITIM MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM POSTA KARGO MÜD. 93,75 ASİL 2 MURAT FAİK MEMUR

Detaylı

Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL. 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com

Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL. 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com Uye No SOYADI ADI ADRES EMAIL 1626 Abas Burçin İrem Adnan Menderes Üniv.,, 09100 AYDIN burcinirem.abas@hotmail.com 928 Abuşoğlu Sedat Selçuk Üniv., Tıp Fak., Biyokimya ABD, KONYA sedatabusoglu@hotmail.com;sedatabusoglu@yahoo.com

Detaylı

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE BAŞARI SIRASI PTT MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ ŞEF GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARINI GÖSTERİR LİSTE AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ SINAV ADI PUAN SONUÇ 1 KAHRAMAN ÇAKAL MEMUR BOLU BAŞMÜD. MUDURNU PTT MERKEZ MÜD.

Detaylı

Mart 08. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni Gözde Elmas Liderler. Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE

Mart 08. Amagram AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ. Yeni Gözde Elmas Liderler. Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE Amagram Mart 08 AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİSİ İÇİN DERGİ Yeni Gözde Elmas Liderler Hatice Fırat ve Mehmet MURATOĞLU nu tebrik ederiz AMWAY TÜRKİYE 2 ürün ÖZEL TEMALI PROMOSYONLAR VE ÇOK ÖZEL TEKLİFLERLE Satış

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için Açılan Ek Kontenjana Kesin Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar için

Detaylı

Akdeniz Bölgesi ADANA

Akdeniz Bölgesi ADANA Akdeniz Bölgesi ADANA Adana Devlet Hastanesi Adana Sivil Savunma Müd. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Doğum ve Çocuk Bakım Hastanesi Ahmet Bülbül Ahmet Gerekli Barış Medikal Ceyhan Devlet

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2-3 SUNUŞ 4-14 GENEL BİLGİLER 15-27 MANYETİK KİREÇ ÖNLEMENİN BİLİMSEL TEMELLERİ 28-56 CİHAZLAR 57-63

İÇİNDEKİLER 2-3 SUNUŞ 4-14 GENEL BİLGİLER 15-27 MANYETİK KİREÇ ÖNLEMENİN BİLİMSEL TEMELLERİ 28-56 CİHAZLAR 57-63 İÇİNDEKİLER SUNUŞ GENEL BİLGİLER MANYETİK KİREÇ ÖNLEMENİN BİLİMSEL TEMELLERİ CİHAZLAR TEKNİK ÖZELLİKLER VE KULLANIM KILAVUZU BELGELER BİLİMSEL RAPORLAR KULLANICI GÖRÜŞLERİ REFERANSLAR 2-3 4-14 15-27 28-56

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014 2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2014-2015

Detaylı

ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi

ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi ADI SOYADI BÖLÜMÜ STAJ YAPACAĞI OKUL ADI İLÇE ECEM AKŞAHİN Bankacılık ve Finans ZEYTİNBURNU 75. YIL ORTAOKULU ZEYTİNBURNU ZEYNEP ABAY Beden Eğitimi 100.YIL ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ZEYTİNBURNU ARZU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI, MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ, AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2015-2016 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI YAZILI SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ 2015-2016

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ Acar Bilgehan Atılgan 2007 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adnan Menderes Cad. Sağlık Sok. No:193-Sakarya 0264 2751010 bilgehanacar@hotmail.com Abanoz Yasin 2008 Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Aziziye

Detaylı

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi

2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2013 Yılı 1. Dönem Desteklenenler Listesi NOTLAR: 1. Listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin gerekçeli yazıları 20/06/2013 tarihinden sonra e-posta adreslerine gönderilecektir. 2. Desteklenenlerin yapmaları gereken işlemlerle ilgili bilgilendirme

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

FİRMA ADI ADRES SEMT / İLÇE İL TELNO AYDIN KIRT. BELEDİYE EVLERİ MAH.290 SOK. NO:34 YILDIZ SİTESİ D BLOK GÜNE APT. ALTI ÇUKUROVA ADANA 0322 239 37 44

FİRMA ADI ADRES SEMT / İLÇE İL TELNO AYDIN KIRT. BELEDİYE EVLERİ MAH.290 SOK. NO:34 YILDIZ SİTESİ D BLOK GÜNE APT. ALTI ÇUKUROVA ADANA 0322 239 37 44 FİRMA ADI ADRES SEMT / İLÇE İL TELNO AYDIN KIRT. BELEDİYE EVLERİ MAH.290 SOK. NO:34 YILDIZ SİTESİ D BLOK GÜNE APT. ALTI ÇUKUROVA ADANA 0322 239 37 44 ÇERİ KIRTASİYE BELEDİYE EVLERİ MAH.308 SOK.ERGENEKON

Detaylı

MEKÂN ADI TİPİ ADRES ILCE IL ERDAL BAS YAY DAG ISL Yetkili Satıcı Tezgahı BALIKHİSAR ESENBOĞA YOLU SK. ESENBOGA HAVALIMANI IC VE DIS HA AKYURT ANKARA

MEKÂN ADI TİPİ ADRES ILCE IL ERDAL BAS YAY DAG ISL Yetkili Satıcı Tezgahı BALIKHİSAR ESENBOĞA YOLU SK. ESENBOGA HAVALIMANI IC VE DIS HA AKYURT ANKARA MEKÂN ADI TİPİ ADRES ILCE IL ERDAL BAS YAY DAG ISL Yetkili Satıcı Tezgahı BALIKHİSAR ESENBOĞA YOLU SK. ESENBOGA HAVALIMANI IC VE DIS HA AKYURT ANKARA OSMAN YILMAZ 212 Mobo / Kiosk SULTANTEPE SELMANI PAK

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI LİSTESİ S/N ADI SOYADI BRANŞI KURUMU MEZUNİYET YILI 1 METİN AKINCI ALMANCA YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ 1991 2 Ahmet Rıdvan YALÇIN ALMANCA Ulubatlı Hasan

Detaylı

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ

ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ ABDULLAH ARSLAN ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ABDULLAH ÇAKAL ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ ABDULLAH KALEYCİK ANKARA

Detaylı

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI

VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI VAKIFBANK UZMAN YARDIMCISI (MT- Management Trainee) VE STAJYER MEMUR SINAV SONUÇLARI 28 Nisan 2013 tarihinde yazılı, Mayıs/Haziran 2013 ayı içerisinde muhtelif tarihlerde sözlü sınavı gerçekleştirilen

Detaylı

SIRA ADI SOYADI GRUBU

SIRA ADI SOYADI GRUBU SIRA SİCİL ADI SOYADI GRUBU 1 B4051 ABDULLAH CEVDET AKMAN II. GRUP 2 C3088 ABDULLAH ÇOLAK II. GRUP 3 D1096 ABDULLAH DAĞDEVİREN VII. GRUP 4 E2991 ABDULLAH RUHİ SOYLU II. GRUP 5 C1494 ABDULLAH ZOBACI IV.

Detaylı

TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedir.

TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedir. TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ* *Turuncu renkli satırlar, ilgili komisyonların geçici başkanını göstermektedi UZMANLIK DALI UNVAN AD SOYAD KURUM Acil Tıp Doç. D Ahmet Demircan Ankara, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI

TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI TAMAMLANAN KORU BAĞIŞLARI BAĞIŞ YAPAN BİRİM/KİŞİ KORU ADI FİDAN ADEDİ REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ OSMAN ÇELİKKAN KORUSU 1.000 REKTÖR PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ PROF.DR. CANDEĞER-RASİH YILMAZ KORUSU

Detaylı