DOCOMOMO_TÜRKĠYE ULUSAL ÇALIġMA GRUBU POSTER SUNUġLARI TÜRKĠYE MĠMARLIĞINDA MODERNĠZMĠN YEREL AÇILIMLARI KAPSAMINDA SUNULAN YAPILAR VE KONULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOCOMOMO_TÜRKĠYE ULUSAL ÇALIġMA GRUBU POSTER SUNUġLARI TÜRKĠYE MĠMARLIĞINDA MODERNĠZMĠN YEREL AÇILIMLARI KAPSAMINDA SUNULAN YAPILAR VE KONULAR"

Transkript

1 DOCOMOMO_TÜRKĠYE ULUSAL ÇALIġMA GRUBU POSTER SUNUġLARI TÜRKĠYE MĠMARLIĞINDA MODERNĠZMĠN YEREL AÇILIMLARI KAPSAMINDA SUNULAN YAPILAR VE KONULAR ADANA 1. Modernizmin Adana Mimarlığındaki Ġzleri - G. Ramazanoğlu 2. Modern Mimarlıkta Cephe Estetiğini OluĢturan ĠĢlevsel Ögeler: GüneĢ Kırıcı ve Saçakların Adana Örneklemeleri - Figen Karaman, Onur Erman 3. Adana Halk Evi ve Parti Binası - Mustafa Yeğin 4. Adana YüksekaĢ Ġplik ve Dokuma Sanayi Yönetim Binası - Onur Erman, Ayça A. Sözüdoğru, 5. Adana Belediye Oteli - Tuba Akar 6. Karatepe Saçakları - İlker Fatih Özorhon 7. Dr. Ġhsan Ariel Evi - Figen Karaman, Onur Erman 8. Kurttepeli Apartmanı- Duygu Saban Ökesli, Onur Erman 9. Adana Fen Lisesi Binası - Ayşe Durukan Kopuz 10. Ġsmet Ġnönü ĠnĢaat Teknik Lisesi Binası - Mustafa Yeğin, Erkin Erten 11. Cumhuriyet Un ve Çırçır Fabrikası - Ayça Aslıhan Özüdoğru 12. Beyaz Saray Tesisleri - Figen Karaman, Onur Erman 13. Vakıflar Sarayı ÇarĢısı -Onur Erman, Figen Karaman 14. Sait Bey Evi - F. Duygu Saban Ökesli larda Bir Kent Mezbahası - Tuba Akar 16. YidaĢ (Yavuzlar Ġplik Ve Dokuma Sanayi A.ġ.) Binaları - Onur Erman, İpek Durukan 17. Erken Cumhuriyet Dönemi Konut Yapılarında Estetik ve ĠĢlevsel Ögeler Olarak Balkonlar - Figen Karaman, Onur Erman AFYON 1. Afyon ġeker Fabrikası Binası - Özgecan Canarslan Taktak ANKARA 1. Cinnah 19: Kentte Figür - A. Cengizkan 2. Ankara ĠnĢaat Usta Okulu - L. Alpagut 3. Ankara Jimnastik Mektebi - L. Alpagut 4. Ankara Kız Lisesi - Y. Uysal 5. Su Süzgeci, Ankara - S. Bancı 6. Baraj Gazinosu, Çubuk-Ankara - S. Bancı 7. Ankara Rüzgar Tüneli - U. Durak, E. Tufan, B. İmamoğlu 8. YeĢiltepe Konut Yapı Kooperatifi - A. E. Tozoğlu, 9. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları Binası: Baraka - Figen Kıvılcım 10. Ankara Tenis Kulübü Binası - Lale Özgenel, Pelin Yoncacı 11. Erken Cumhuriyet Döneminde Betonarme Teknolojisi: Ankara Stadyum ve Hipodrom Yapıları - T. Örmecioğlu-S. Arslan Selçuk 12. Ankara Etimesgut Uçak Fabrikası ve Uçak Motor Fabrikası - Bilge İmamoğlu 13. Ulus ĠĢhanı - Alğer Semih Alkan 14. Anafartalar ÇarĢısı ve ĠĢ Hanı - Müge Ertemli 15. Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Binası - Özgecan Canarslan 16. T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü - Özgür Ürey 17. Emlak Kredi Bankası Yenimahalle Blok Apartmanları ( ) - Ahmet Erdem Tozoglu 18. Organik Mimarlığın Türkiye deki Örneklerinden Biri: Özkanlar Evi - Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk 19. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü YerleĢkesi-Ankara - Sermin Çakıcı, Hilal Tuğba Örmecioğlu 20. Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi Genel Direktörlüğü - Övgü Pelen

2 21. Ankara Yüksek Ġhtisas Hastanesi - Zeynep Ceylanlı 22. Anadolu Kulübü Binası, Ġzmir Caddesi Ankara (1968) - Ezgi Yavuz 23. Büyük ÇarĢı - Nuray Bayraktar 24. Ankara Modern ÇarĢı - Mediha Ölmez Gültek 25. Ankara nın DönüĢüm Sürecinde Ġki Yapı: Moda ve Soysal Pasajları - Baharak Tabibi, Ceren Katipoğlu 26. Bir Sokak KöĢesinde KesiĢen Tarihler Piknik, Restoran-Amerikan Büfe-ġarküteri - Özlem Mutlu 27. Ankara Dedeman Oteli - Işıl Ruhi, Ali Aslankan, Muammer, Onur Oruç 28. Ankara Yenimahalle Ġlk YerleĢimi Övgü Pelen 29. Arıkoğlu Apartmanı - Sema Öz 30. ĠĢ Bankası Blokları - Ankara Çankaya- İlknur Sudaş 31. Çankaya Merkez Cami- Elif Karaelmas 32. Etibank Merkez Büro Binası - M.Kemal Baran 33. ġeker Fabrikaları Genel Müd.Genel Müdürlük Lojmanı - F. Melike Sümertaş 34. Lale Sitesi - Hilal Aycı 35. Koç ve Armağan Pasajları - Baharak Tabibi, Ezgi Yavuz, Ceren Katipoğlu 36. Or-An Toplu Konut YerleĢimi - Pınar Aykaç 37. Özok Apartmanı - Sabiha Göloğlu 38. Eti Maden ĠĢleri Müdürlüğü Genel Merkez Binası M.Kemal Baran 39. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlük Binası Güler Özyıldıran 40. Ankara EGO Hangarları - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Aslı Er Akan, Saadet Toker Beeson 41. Fikir ĠĢçileri Kooperatifi - Tezcan Karakuş Candan 42. Ġlbank Blokları - Semra Horuz ANTALYA 1. Erken Cumhuriyet Döneminde Köycülük ve Numune Köy ÇalıĢmaları Antalya/Cevizli Numune Köyü - H. T. Örmecioğlu 2. Antalya Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası - Aydın Uçar, Eser Gültekin 3. Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.ġ Binası - Sıla Ceyhan ARTVĠN 1. Artvin-Borçka Köprüsü - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Aslı Er Akan AYDIN 1. Üç Banka Binası - E. Köşkeroğlu, N. Kul 2. ÖdemiĢ Otogarı - Deniz Güner, H. Gökhan Kutlu 3. Erken Cumhuriyet Dönemi Modern Yapıları ndan: Aydın Cumhuriyet Mektebi - Can Binan, Nefise Burcu Serbes 4. Efes Sineması ve Oteli, Söke-Aydın - Yasemin Sayar 5. Erken Cumhuriyet Dönemi Konaklama Yapılarına Aydın dan bir Örnek: Madran Palas - Nefise Burcu Serbes, Mükerrem Kürüm 6. Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi, Söke Aydın - Hülya Yavuz 7. Aydın Efeler Karakolu Binası - Gökçe Şimşek BALIKESĠR 1. Ali Hikmet PaĢa Meydanı - G. Birol 2. Kervansaray Oteli - G. Birol 3. Sigorta Pasajı, Balıkesir - G. Birol Evler Toplu Konutları - G. Birol 5. Artur Tatil Köyü Modern YaĢam Tarzı ve Modern Mimarlığın DönüĢümü - İnci Uzun 6. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Erdek Eğitim Merkezi Gazino Binası - Serhat Başdoğan

3 7. Un Fabrikası - Yasemin İnce Güney, Gaye Birol, Muharrem Hasbi 8. Egli Planı - Gaye Birol 9. Balıkesir Devlet Hastanesi - Gaye Birol, Yasemin İnce Güney 10. Park Otel - Gönen - Ferhat Hacıalibeyoğlu, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu 11. Mudanya Ziraat Bankası - Özlem Köprülü Bağbancı, M.Bilal Bağbancı 12. Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksek Okulu Binası - Füsun Seçer Kariptaş 13. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Binası - Füsun Seçer Kariptaş BATMAN 1. Batman-GercüĢ Eski Hükümet Konağı - Neslihan Dalkılıç, Meral Halifeoğlu BĠTLĠS 1. Tatvan ĠĢletme Oteli- Emine Dağtekin, Gülin Payaslı Oğuz, Havva Özyılmaz BURDUR 1. Gülyağı Fabrikası (Ç.Ġ.N.E.F) - Seda Şimşek Tolacı, Ülkü Çelebi, Ş. Gülin Beyhan BURSA 1. Bursa da YaĢayan Tarih: Vilayet-Adliye-Maliye Binaları - Selen Durak 2. Yok Olan Tarih, Kimlik, Bellek: Bursa- Santral Garaj Örneği - Sibel Polat 3. Bursa - Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası Kompleksi - Faruk Tuncer, Uzay Yergün, Ebru O. Polat, Banu Çelebioğlu 4. Türkiye ĠĢ Bankası Binası - Miray Gür, H. Özge Tümer, B. Ece Şahin 5. Bursa Cemal Nadir Caddesinde TC Merkez Bankası - Çiğdem Yücel 6. Vali Konutu (Numune Evi) - Özge Tümer, B. Ece Şahin, Miray Gür 7. Villa Biçen - B. Ece Şahin, Miray Gür, H. Özge Tümer 8. Yurtsever Apartmanı - Z. Sevgen Perker, Yasemin Erbil, Miray Gür 9. Ali Haydar Apartmanı - Yasemin Erbil, Miray Gür, Z. Sevgen Perker 10. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Bilge Yararel, Fatih Us ÇANAKKALE 1. Çanakkale de 20. Yüzyıl Modern Mimari Mirası: Büyük Truva Oteli - Mine Topçubaşı 2. Tusan Motel - Gökçeçiçek Savaşır, Zeynep Tuna Ultav DENĠZLĠ 1. Denizli-Buldan Bülgesindeki Cumhuriyet Sonrası- Kamusal ve Sivil Mimari - E. Görgül 2. Denizli Valilik Binası - Çiğdem Yücel 3. Denizli Vefki Ertür Kız Meslek Lisesi Çiğdem Yücel 4. Denizli Yusuf Batur Endüstri Meslek Lisesi Çiğdem Yücel DĠYARBAKIR 1. Diyarbakır Valilik Binası ve Vali Konağı - Bahar Acar, Neslihan Dalkılıç, Meral Halifeoğlu 2. Gazi Ġlköğretim Okulu Silvan, Diyarbakır - Gülin P. Oğuz, Emine Dağtekin, Havva Özyılmaz 3. Dilan Sineması - Emine Dağtekin, Havva Özyılmaz, Gülin P. Oğuz 4. Diyarbakır daki Ġlk Modern Konut Örnekleri - Havva Özyılmaz, Gülin P. Oğuz, Emine Dağtekin 5. Diyarbakır da Yılları Arasındaki Modern Mimari Örnekleri Neslihan Dalkılıç 6. Diyarbakır da Yılları Arasındaki Modern Mimari Örnekleri F.Meral Halifeoğlu 7. Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi Emine Dağtekin

4 8. Diyarbakır Endüstri Meslek Lisesi Neslihan Dalkılıç, Ferit Aydın, Osman Bilden, Şakir Güler, Emin Selçuk Taşar 9. Diyarbakır Nafia Binası - Basın Yayın Merkezı Neslihan Dalkılıç, İbrahim Çiftçi, İbrahim Dirgar, Yasemin Ergüven 10. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Binası Neslihan Dalkılıç, Naciye Çelebi, Şeyma A. Öge, Nuray Peker, F.Zehra Yakut, Zeynep Yakut 11. Diyarbakır Devlet Malzeme Ofisi- F.Meral Halifeoğlu, Gülçin Oğuz, Mehmet Şimşek 12. Diyarbakır Devlet Demir Yolları Lojmanları Seval Tuğrul, Neslihan Dalkılıç 13. Sümerbank YerleĢkesi - Neslihan Dalkılıç, Meral Halifeoğlu 14. Diyarbakır Devlet Su ĠĢleri Yapı Grubu- F.Meral Halifeoğlu, Neslihan Dalkılıç 15. Diyarbakır Karayolları Yapı Grubu F.Meral Halifeoğlu, N. Dalkılıç 16. Dıyarbakır Karayolları Lojmanları- F.Meral Halifeoğlu, Rihan Aksoy 17. Dicle Köy Entitüsü YerleĢkesi - Diyarbakır-Ergani - Emine Dağtekin 18. Diyarbakır Orduevi Binası - Meral Halifeoğlu 19. Diyarbakır Muallim Mektebi ve Pansiyon Binası - Neslihan Dalkılıç EDĠRNE 1. Edirne Elektrik Santralı - Veyis Özek ELAZIĞ 1. Elazığ Atatürk Ġlköğretim Okulu- Hale Demir 2. Elazığ Kolordu Binası - Hale Demir 3. Elazığ Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulu - Hale Demir 4. Elazığ Öğretmen Evi Binası Zülküf Güneli, Hale Demir 5. Elazığ PTT Binası Zülküf Güneli, Hale Demir 6. Elazığ Tren Garı Binası - Hale Demir ERZĠNCAN 1. Kemah Köprüsü: Türkiye Cumhuriyeti nin Ġlk Asma Demir Köprüsü - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Sermin Çakıcı ESKĠġEHĠR 2. EskiĢehir de Uluslararası Üslubun Yansımaları - N. Özaslan, R. Karasözen 3. Modernizmin Kamusal Mekanı: EskiĢehir Hükümet Konağı - B. Üstün, O. Tutal 4. Modernizmin Demiryolu Durağı: EskiĢehir Ġstasyon Binası - O. Tutal, B. Üstün 5. EskiĢehir Kılıçoğlu Tuğla ve Kiremit Fabrikaları - Kemal Nalbant-Nimet Özgönül-Emre Madran 6. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Tesisleri - Nuray Özaslan-Deniz Özkut-Serdar Aşut 7. EskiĢehir Kılıçoğlu Sineması, Apartmanı ve ĠĢhanı - Arzu İl, Levent Şentürk 8. EskiĢehir Erkek Sanat Enstitüsü - Meral Nalçakan 9. EskiĢehir Kentinin BiçimleniĢinde ve Kimlik Kazanmasında Belirleyici Rolü olan Artifaktlar - Ayşen Çelen Öztürk, Şafak Çakmak 10. EskiĢehir in Kaybolmakta olan Modern Konutları - Rana Karasözen 11. EskiĢehir Hava Kuvvetleri Hastanesi - Rana Karasözen 12. EskiĢehir Hava Mektebi - Nuray Özaslan 13. EskiĢehir Mehmetçik Lisesi Binası - İnci Güldoğan 14. EskiĢehir Halk Bankası ve Lojmanları - Berna Üstün, Sevin Aksoylu 15. EskiĢehir Merkez Bankası Hizmet Binası - Güler Koca, Rana Karasözen 16. EskiĢehir Çiftkurt Kiremit ve Tuğla Fabrikası - Hilal Tuğba Örmecioğlu, Hacer Mutlu Danacı 17. EskiĢehir ġeker Fabrikası Üretim Tesisleri - Ayşen Çelen Öztürk, Terane Mehemmedova Burnak 18. EskiĢehir Cumhuriyet Tarihi Müzesi Binası - Firuzan Melike Sümertaş 19. EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Koç Kütüphanesi - Deniz Özkut GAZĠANTEP

5 1. Gaziantep Lisesi/ Gazi Anadolu Lisesi Ayn-ül Marif Ġdadisi Binası - Meltem Uçar GĠRESUN 1. Ziraat Bankası Giresun ġubesi Tarihi Hizmet Binası-Fındık Deposu - Y. Özkaya 2. TaĢbaĢı Parkı - Salih Salbacak 3. Giresun Belediye Binasi - Salih Salbacak 4. Fiskobirlik Genel Müdürlük Binası - Giresun - Salih Salbacak 5. Öğrenci Yurdu -Vakıflar Otel Hamamı - Özgür Hasançebi Demirkan HATAY 1. Hatay Ġskenderun MithatpaĢa Ġlköğretim Okulu - Füsun Seçer Kariptaş ISPARTA 1. Modernizmin Isparta ya Yansımaları: Isparta Lisesi Örneği - H. G. Akgün 2. Modernizmin Isparta ya Yansımaları: Halil Hamit PaĢa Kütüphanesi Örneği - H. Ş. Haştemoğlu 3. Modernizmin Isparta ya Yansımaları: Isparta Oteli Örneği - F. Sezgin 4. Modernizmin Isparta ya Yansımaları: Isparta Kenti Örneği - L. Özgen 5. Isparta Kent Merkezindeki Cumhuriyet Dönemi Örnekleri - M. Elif Çelebi 6. Isparta da Modernizmin Etkisinde bir Dini Yapı Örneği - Ş. Gülin Beyhan ĠSTANBUL 1. Fındıklı 13. Ġlkokul: Bir Ġkonik Modern - A. Cengizkan 2. Ġstanbul Ġmar ı: N. Doğusan 3. Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi Prof. Frank Anfisi - K. K. Eyüpgiller Yüzyıl Mimari Mirasına Bir Örnek: Ġstinye Köprüsü - K. K. Eyüpgiller 5. Mallet-Stevens Ġstanbul da: Mecidiyeköy Likör Fabrikası - E. Kambek 6. Türkiye ve Ġstanbul un Ġlk Termik Santrali; Silahtarağa - Gül Köksal 7. Bir Sedad Hakkı Eldem Tasarımı; Büyükada Rıza DerviĢ Villası - Selcen Yalçın 8. Üsküdar da Konut, Hande Mete 9. Silahtarağa Elektrik Santrali Makine Binası, Gül Köksal 10. Pamuk Mensucat Yönetim Binası, Halkapınar, Hande Mete 11. Ġstanbul Boğaziçi nde Modernizm - Özlem Atalan 12. Ġstanbul Eyüp Devlet Hastanesi Binası - Füsun Seçer Kariptaş, Şenay Boduroğlu 13. Ġstanbul Karaköy Yolcu Salonu Binası - Aydın Meltem, Yasemen Say Özer, Oğuz Özer 14. Atlantik Han - Savaş Ekinci 15. Kurukahveci Mehmet Efendi ve Mahdumları Ticarethanesi - Binnur Kıraç, Elâ Güngören, Mevlüde Kaptı 16. Ebusuut Ġlköğretim Okulu -ReĢadiye Numune Mektebi Binası - Füsun Seçer Kariptaş, Şenay Boduroğlu 17. Ġtalyan Büyükelçiliği Binası - Nilay Özlü 18. Tekel Genel Müdürlüğü Binası - Betül Ekimci, Nilüfer Yöney 19. Hatay Apartmanı - Arbil Ötkünç 20. Kaplancalı Apartmanı - Burcu Selcen Coşkun 21. Levent te Konut - Demet Yılmaz 22. Marmara Apartmanı - Handan Özsırkıntı Kasap 23. Manifaturacılar ÇarĢısı - Nuri Üner 24. Tuzla Ġçmeleri Kaplıca Oteli - Sevim Ateş 25. Silâhtarağa (Betonarme Bowstring) Köprüsü - Mevlüde Kaptı, Binnur Kıraçi ĠZMĠR 1. ÇeĢme Plaj Evleri Kooperatifi - D. Özkut 2. Ziraat Bankası ÇeĢme ġubesi ve Lojmanı Binası - Deniz Güner, H. Gökhan Kutlu 3. YaĢar Üniversitesi Dyo Kampüsü Yemekhane Binası - Öğet Cöcen 4. Ġzmir Türk Koleji Cevdet Bilsay Pavyonu - Gülnur Ballice

6 5. Bostanlı da Konut - Malike Özsoy 6. Karsiyaka da Konut - Malike Özsoy 7. Narlıdere, Rıza AĢkan Evi, Feyzal Özkaban 8. Suat Erdeniz Konutu - Gülnur Ballice 9. Hepgüler Apartmanı - Gülnur Ballice 10. Hacımehmetaytaylan Apartmanı - Gülnur Ballice 11. Kahramanlarda Apartman - Gülnur Ballice 12. Güzelyalı Halk Apartmanı - Gülnur Ballice 13. Alsancak, Karaoğlu Apartmanı, Hande Mete 14. Buca da Çiftlik, Hande Mete 15. Buca, Bezimsade Konutu, Hande Mete 16. Modern Mimarlığın Ġzmir'de Yerel Açılımını Bir Eğitim Yapısı Üzerinden Okuma Denemesi: Ġzmir Ziraat Mektebi - Müjgan Karatosun, Rengin Zengel 17. Ġzmir de bir Tip-Ġlkokul Uygulaması: Kazım Dirik Tipi - F. Nurşen Kul 18. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Binası - Deniz Dokgöz, Ferhat Hacıalibeyoğlu 19. Ada Gazinosu, Ġzmir Enternasyonel Fuarı - Meltem Gürel 20. Foça Tatil Köyü (Club Med Fransız Tatil Köyü) - İlknur Türkseven Doğrusoy 21. Suat Erdeniz Konutu - Gülnur Ballice 22. Ġzmir Bostanlı da Konut - Malike Özsoy 23. D.S.Ġ. Ġzmir II. Bölge Müdürlüğü Lojmanları - H. İbrahim Alpaslan, Gökçeçiçek Savaşır 24. Bergama Tusan Motel - Zeynep Tuna Ultav, Gökçeçiçek Savaşır 25. Ġzmir KarĢıyaka Aksoy'da Bir Yapı - Malike Özsoy 26. Ġzmir ÖdemiĢ, Tayyare (Türk Hava Kurumu) Binası İrem Verdön, Işıl Polat 27. Periferde Bir Modern: Ersü Evi, Buca, Ġzmir- Feyzal Özkaban, Gökçeçiçek Savaşır 28. Hepgüler Apartmanı, Ġzmir - Gülnur Ballice 29. Tire de Bir Tip-Ġlkokul Uygulaması: Soğuk Ġklim Bölgesi Köy Okulu Tipi Ġzmir - F.Nurşen Kul 30. Türk Ticaret Bankası Ġzmir ġubesi ve Ege Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası- Sevinç Alkan 31. Bergama Sümerbank Tekstil Fabrikası Ebru Aydeniz 32. Buca da Bir Konut; Filipucci Evi, Ġzmir- Hümeyra Birol Akkurt, Deniz Güner 33. Nihat Egeli Evi - Ġzmir - Gülnur Ballice 34. ÖdemiĢ Ġstasyon Binası ve Bağlı Yapıları Betül Ekimci 35. ÖdemiĢ Kasap Hali Binasi - Ġzmir -İsmail Erdem Ufuk, Zeren Önsel 36. Selçuk Tütün Deposu - Çiğdem Çetinkaya, Burçin Hancı 37. Urla Nebioğlu Turistik Tesisleri - Yasemin Sayar, Deniz Güner 38. Izmir Borsa Sarayı - Esin Sariman, Şenay Boduroğlu 39. ĠĢ Bankası Bergama ġubesi - Nağme Ebru Aydeniz 40. Selçuk Tusan Motel - Zeynep Tuna Ultav, Gökçeçiçek Savaşır 41. Tire Pazaryeri Binası - Hümeyra Birol Akkurt 42. Cemal Yılancıoğlu Evi - Burcu Şengün Erturgut 43. Güzelyalı Halk Tipi Apartman - Gülnur Ballice 44. Koza Apartmanı - Deniz Güner 45. Paya Apartmanı - Malike Özsoy 46. ÖdemiĢ Belediyesi Hizmet Binası - Emel Kayın, Feyzal Avcı Özkaban ĠZMĠT 1. Seka I. Kağıt Fabrikası - Elif Özlem Aydın, Reyhan Çömlekçioğlu 2. Ġzmit Seka Fabrikası - T. Gül Köksal 3. Ġzmit Halkevi Binası - E.Yeşim Özgen Kösten, Gülhis Duygun 4. Ġzmit Atatürk Kapalı Spor Salonu Binası - E.Yeşim Özgen Kösten, Gülhis Duygun KARABÜK 1. Karabük Demirçelik Fabrikaları YerleĢimi - Z. Öktem 2. Hikmet ġeyhoğlu Karabük Eczanesi - M. Başaran 3. Erken Cumhuriyet Dönemi ve Karabük Özelinde Modern Mimarlık - Derya Ekim 4. YeniĢehir Sineması - Meltem Özkan 5. Yüzevler - Meltem Özkan, Fethi Toker

7 KASTAMONU 1. Ġsmet Topçu Evi, Kastamonu - O. Tanıdık 2. Kastamonu Araç Ġlçesi Eski Hükümet Konağı - Şenay Boduroğlu KAYSERĠ 1. Sümerbank Kayseri Fabrikası ĠĢletme Binaları - B. Asiliskender 2. Sümerbank Kayseri Fabrikası Lojmanları - B. Asiliskender 3. Türkiye de 'Modern' Çevrenin ĠnĢası: Sümerbank Kayseri ve Nazilli Fabrika YerleĢimleri - B. Peri 4. Modernizmin Kayseri Apartman Kültüründeki Yeri: Sicimoğlu Evi - Filiz Sönmez-Semra Arslan Selçuk 5. Kayseri Arkeoloji Müzesi - Hikmet Eldek 6. Kayseri Devlet Hastanesi - Hikmet Eldek, Burak Asiliskender 7. Erken Cumhuriyet Dönemi Ġstasyon Yapılarından Bir Örnek: Kayseri Tren Ġstasyonu - Filiz Sönmez 8. Ağırnas Eski Ġlkokul Ve Ortaokul Binası - Sibel, Öze, Z. Özlem Parlak Biçer, Pınar Yorgancıoğlu, Burcu Salgın, Sultan Şimşek, Ayşegül Kıdık 9. Kayseri Saat Kulesi - Fikret Ünal 10. Erken Cumhuriyet Döneminde Kayseri de Bir Kamusal YeĢil Alan Örneği: Gültepe Parkı - Filiz Sönmez, Özgecan Canarslan 11. Kayseri T.C.D.D. Lojmanları - Şeyda Güngör Açıkgöz 12. Talas ta Konut - Hikmet Eldek 13. Tayyare Fabrikası, Burak Asiliskender 14. Anadolu da Avant-Garde Bir Dekonstrüktivist; Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası Elektrik Santrali - Burak Asiliskender 15. Kayseri Erkek Sanat Enstitüsü - Burak Asiliskender 16. Kayseri Kız OlgunlaĢma Enstitüsü Binası - Özlem Sümengen 17. Kayseri ġeker Fabrikası Yönetim Binası - Hale Kozlu 18. Kayseri Orta Anadolu Mensucat Fabrikası - Hikmet Eldek 19. Kayseri Devlet (ġehir) Hastanesi - Seven Yücel 20. Mürüvvet Fındıkoğlu Evi - Filiz Sönmez 21. Bünyan Hidroelektrik Santrali - S. Çalışır Hovardaoğlu-O. Hovardaoğlu-Erman Atasoy sonrası DeğiĢen Mekansal Yapısıyla Kırsal Nitelikli Bir YerleĢme: Kalkancık - S. Çalışır Hovardaoğlu-O. Hovardaoğlu-Erman Atasoy 23. Kayseri Eski Sanayi Sitesi - Filiz Sönmez/ Melike Demirtaş 24. Kayseri Kapalı Cezaevi - Filiz Sönmez 25. Kayseri Halkevi Binası - Özlem Sümengen 26. Tuzhisar Ġstasyon Binası - Seda Çalışır Hovardaoğlu 27. Behice Yazgan Kız Lisesi Binası - Filiz Sönmez 28. Pazarören Köy Enstitüsü Binası - Mustafa Yeğin 29. Hürriyet Evleri - Neşe Yılmaz Bakır, Füsun Kocatürk 30. Merkez Bankası Binası - Hikmet Eldek 31. Sahabiye Mahallesi, Belediye Blokları - Yeşim Alemdar 32. Sahabiye Mahallesi Belediye Blokları - Hürmet Özşenel, Akgül Zor 33. Bünyan Ziraat Bankası - Şeyda Güngör 34. ġehit Nazım Ġlk Okulu - Fikret Ünal 35. Havuzluhan - Neşe Yılmaz Bakır, Gözde Gürler KIRKLARELĠ 1. Erken Cumhuriyet Döneminde Trakya da GerçekleĢtirilen Planlı Kırsal YerleĢme Örnekleri: Muratlı ve Arizbaba Köyleri - Z. Eres KONYA 1. Cumhuriyet ModernleĢmesi ne Özgü Sanayi Mekansallığının YaĢayan Bir Örneği: Konya Ereğli Sümerbank YerleĢkesi - Özlem Arıtan 2. Meram Lisesi Binası - Şenay Boduroğlu, Füsun Seçer Kariptaş, Esin Sariman

8 MALATYA 1. Malatya Gazi Ġlköğretim Okulu - Doruk Van 2. Malatya Gar Binasi - Nilay Özcan MANĠSA 1. Manisa da Erken Cumhuriyet Dönemi Yapılarından Örnekler - Nurşen Kul 2. Yüksel ve GüneĢ Keskin Evi-Akhisar - Deniz Güner-H. Gökhan Kutlu 3. Efendiler Kıraathanesi - Deniz Güner-H. Gökhan Kutlu MARDĠN 1. Mardin Eski Hükümet Konağı Binası - Meral Halifeoğlu, Neslihan Dalkılıç 2. Mardin Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu - Murat Çağlayan 3. Mardin Halkevi Binasi - Murat Çağlayan MERSĠN 1. Tevfik Sırrı Gür Lisesi - Tülin Selvi Ünlü, Tolga Ünlü, Meltem Uçar 2. Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü Ġdare Binası - Tuba Akar, Çağla Caner-Yüksel 3. Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü YerleĢkesi - Çağla Caner-Yüksel, Tuba Akar 4. Tarsus Adliye Binası - İpek Durukan 5. ĠĢ Bankası Mersin Merkez ġube Binası-İpek Durukan,Burçak Yıldız MUĞLA 1. Modernizmin Periferdeki Temsilcileri: Bostancı Apartmanı- Milas - Hümeyra Birol Akkurt NEVġEHĠR 1. NevĢehir Göreme Oteli - Ayça Aslıhan Özüdoğru 2. NevĢehir Öğretmen Evi - Ayça Aslıhan Özüdoğru NĠĞDE 1. Derinkuyu da Bir Cami - L. Şentürk 2. Niğde Müzesi Binası - Ozge Sade-Mete SAMSUN arasında Samsun da GerçekleĢtirilen Mimarlık Örnekleri - Feyyaz Yamantürk-Mesture Aysan 2. Kefeli Apartmanı - Ayten Erdem, Rabia Özakın 3. Atatürk Parkı ve Onur Anıtı - Fatih Us, Bilge Yararel SĠNOP 1. Gerze Yangin / Afet Evleri- Sinop - Ayten Erdem Rabia Özakın 2. Gerze Nurhan Erdem Evi -DerviĢ Hamdi Evi - Ayten Erdem SĠVAS 1. Sivas T.C.D.D. Lojmanları - Demet Yılmaz

9 2. Divriği Cürek Maden ĠĢletmeleri YerleĢkesi - Demet Yılmaz TRABZON 1. Trabzon da Bir Modern Mimari Ürünü: Trabzon Lisesi - Gülay Usta, Ayhan Usta, Dilara Eyüboğlu, Evrim Düzenli 2. Trabzon da Modern Bir Ġfade: Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Merkezi ve Elektrik-Makina Bölümleri - Evrim Düzenli, Halil İbrahim Düzenli 3. Trabzon da Modern Mimari Örneği: Ġl Halk Kütüphanesi ( ) - Funda Kurak Açıcı, Aylin Aras 4. SavaĢ Dönemi Hastane Yapılarına bir Örnek: Trabzon Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi - İlkay Maşat Özdemir, Şebnem Ertaş 5. Son Dönem Modern Mimarisine bir Örnek: Trabzon Fatih Devlet Hastanesi - Aylin Aras, Funda Kurak Açıcı 6. Yeni Ziraat Bankası Binası - Özgür Hasancebi Demirkan URFA 1. Urfa Atatürk Lisesi Yeliz Alagöz 2. Urfa Kız Lisesi Yeliz Alagöz 3. Urfa Kültür Müdürlüğü Yeliz Alagöz 4. Urfa Siverek Eski Hükümet Konaği - Emine Dağtekin, Mustafa Topalel 5. Urfa Teknik Lise Yeliz Alagöz VAN 1. Van Tekel BaĢ Müdürlük Binası Yaşar Subaşı Direk, Sevgi Aydınoğlu ZONGULDAK 1. Zonguldak ĠĢçi Konutları-Seyfi Arkan - B. İmamoğlu 2. Bartın Atatürk Ġlköğretim Okulu - Halidun Şenkal KIBRIS 1. Modernizmin Yerel Açılımları: LefkoĢa Kız Lisesi Örneği - T. Uraz, H. Pulhan, P. Uluçay 2. Lefke de Modern Bir Kır Evi - Türkan Uraz, Hıfsiye Pulhan, Pınar Uluçay 3. Bahçeli Evden Katlı Konuta GeçiĢ - Türkan Uraz, Pınar Uluçay, Bahar Uluçay 4. Gazimağusa nın MaraĢ Bölgesi ndeki Modern Mimarlık Örnekleri - Ege Uluca Tümer, Zafer Ertürk 5. Atatürk Kültür Merkezi - LefkoĢa, KKTC - Devrim Yücel Besim, Hacer Başarır 6. Kıbrıs BarıĢ ve Özgürlük Anıtı (Çıkartma Anıtı) - Yavuz Çıkartma Plajı, KKTC - Devrim Yücel Besim, Ayer Kaşif GENEL ve YERĠ BELĠRLENEMEYEN 1. DönüĢüm DeğiĢim: (Eski Ve Yeni) - Funda Kurak Açıcı, Aylin Aras, Şebnem Ertaş, İlkay Özdemir 2. Yakın Mimari O Kadar Uzak Mı? - Şebnem Ertaş, Aylin Aras, Funda Kurak Açıcı, İlkay Özdemir 3. Nuri Demirağ Ortaokulu - Emre Eroğlu 4. Batı Anadolu dan Kentsel Nitelikli Modern Mimarlık Mirasına Bir BakıĢ - S. Doyduk 5. Akdeniz Modernizmi nin Kurucu Öğesi Olarak GüneĢ Kırıcılar - D. Güner, G. Kutlu 6. TaĢradaki Muasır Merkez: Halkevleri - N. Gurallar Yeşilkaya 7. Modernizm ve Ziya Tanalı - Z. Onur 8. Modernite; Kimlik ve Mimari Temsiliyet: Dünya Fuarlarında Türk Pavyonları - T. Didem Akyol Altun 9. Uluslararası Brüksel Dünya Fuarı (1958) Türkiye Pavyonu - Sıla Durhan 10. Kentsel Arkeoloji Kapsamında Modern Mimarlık Kalıntılarının Yeri - Senem Doyduk 11. Pamuk Mensucat Fabrikası Yönetim Binası - Hande Mete 12. Eski Örnek Oteli - Gözde Ulusans 13. ġenesenevler Yapı Kooperatifi - Güliz Özorhon

10 14. Emek Apartmanı - Erkan Kambek

DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ

DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ ADANA Belediye Oteli, T. Akar Beyaz Saray Tesisleri, F. Karaman, O. Erman Cumhuriyet Un ve Çırçır Fabrikası, A. Özüdoğru Dr. İhsan Ariel Evi, F. Karaman, O. Erman

Detaylı

DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ

DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ DOCOMOMO TÜRKİYE SUNULAN YAPILAR LİSTESİ ADANA Adana Adliye Binası, A. Durukan Kopuz Adana Fen Lisesi, A. Durukan Kopuz Adana Merkez Ziraat Bankası Binası, A. Durukan Kopuz Adana Milli Mensucat (Simyonoğlu)

Detaylı

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM

SIRA NO PROJE NO AD SOYAD İKAMET İLİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK ZONGULDAK Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP MANİSA Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 3 2013-1-TR1-COM04-46419

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

PROGRAM. İzmir / Tire Ortaokulu Ebru BAKIM, Fuat GÖKÇE. Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü Neslinur HIZLI

PROGRAM. İzmir / Tire Ortaokulu Ebru BAKIM, Fuat GÖKÇE. Eskişehir Çifteler Köy Enstitüsü Neslinur HIZLI DOCOMOMO_TÜRKİYE ULUSAL ÇALIŞMA GRUBU POSTER SUNUŞLARI TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI IX 6-8 Aralık 2013 Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Antalya 6 Aralık

Detaylı

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ. KIZ MESLEK LİSELERİ LİSTESİ VE OKUL ADLARI SIRA NO İLİ İLÇESİ OKUL ADI KOORDİNATÖRLER OKULLAR 1 ADANA SEYHAN İSMET İNÖNÜ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KOORDİNATÖR 2 ADANA CEYHAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ.

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI

İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI İBRAHİM ÖNAL ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2011 LYS SONUÇLARI S. N. ADI SOYADI ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE BÖLÜM 1 OĞUZCAN EREN FATİH ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Tıp (Burslu) 2 ÖMER ÖZ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Tıp

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat

3,25 21,50 492,160 29,6716 Erciyes Üniversitesi 11 Pınar Beyhan 3,92 20,50 476,762 29,1876 Yeditepe Üniversitesi 12 Veysi Kanat Yurtiçi 2.sınıf yatay geçiş sıralaması İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları ASIL 1 İbrahim Sağlam 3,96 26,00 486,441 34,8244 Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği 202510422 İSTANBUL BİLGİ Üniv. (İng.) (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 8 + 0 8 8 439,234 2570 1.890 203410129 İSTANBUL TİCARET Üniv. (T.B.) Özel İSTANBUL TS-1 4 + 0 4 4 431,991 3960 2.520 202311352 İSTANBUL AREL

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ

DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ DEĞİŞİM SANAT AKADEMİSİ BAŞARI LİSTESİ MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HARUN AÇAN.. İÇ MİMARLIK MERVE AKTAŞ. MODA TASARIM METİN SAİD DEMİRCİ GRAFİK METİN SAİD DEMİRCİ MODA TASARIM ASLI

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI. 0312 410 77 01 0312 474 03 93 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TELEFON VE FAX NUMALARI. 0312 410 77 01 0312 474 03 93 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı 0 ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI VE NUMALARI B İ R İ M L E R Altyapı Kentsel DönüĢüm Genel Müdürlüğü 0 0 0 0 Altyapı Kentsel Hizmetler Daire BaĢkanlığı 0 0 0 0 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 0 0 0 Yapı

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ

2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BAŞARILI ÖĞRENCİ LİSTESİ HAZAL VATANSEVER. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ ASLI ARIBURNU. : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MODA

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 416,64 463,57 412,35 412,42 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji TM-3 62 62 415,67 454,89 408,47 410,20

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH

BES 451-01 Onkoloji EAH Cansu Dölek Sema Akyüz Hatice Kanıbir Merve Merter Merve İnel Öznur Aydın Tuğba Ekici Huriye Saygılı BES 451-01 Atatürk EAH BES 451 H.Ü. DIŞI HASTANE VE KURUM STAJI - GÜZ DÖNEMİ - BAHAR DÖNEMİ 14 EYLÜL 05 KASIM 08 ŞUBAT- 24 MART 2. GRUP 1. GRUP 4. GRUP 3. GRUP Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Onkoloji EAH Cansu Dölek

Detaylı

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli

LABORATUAR TEKNİSYENLERİ. 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu. 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 1 Bahriye IRATCI LABORATUAR TEKNİSYENLERİ Laboratuar Teknisyeni Laboratuvar 2 Seda IŞIK Laboratuar Teknikeri Kan Tranfizyonu 3 Asiye ERDEN Laboratuvar Teknikeri ücretsiz izinli 4 Mustafa KIVRAK Laboratuvar

Detaylı

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ 16 MART-15 NİSAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA ADAY MEMUR HAZIRLAYICI EĞİTİMİNE KATILACAK PERSONEL LİSTESİ UNVANI İLK GÖREVE BAŞLAMA ÖĞRENİM DURUMU GÖREV YERİ EĞİTİM YERİ 1 H138515 Ali Rıza KELTEN Hemşire 15.01.2015

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ Sayfa : 1 / 5 1 ERTÜRK Ahmet 08897 Çağrı Merkezi Elemanı 98 GEÇTİ 2 ŞİMŞEK Ahmet 08933 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ 3 ÇELİK Ahu 08937 Çağrı Merkezi Elemanı 93 GEÇTİ 4 İMAL Ali 08922 Çağrı Merkezi Elemanı

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON ÖZEL ALAN KONTENJANI. Prof. Dr. Mustafa TOPRAK DEKAN DOKUZ EYLÜL BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON 1 11561 AYTÜL BÜYÜKSARAÇ DOKUZ EYLÜL DEVLET KONSERVATUVARI OPERA 95,48 95,480 2 1962 ORHAN ÖZDEMİR YAKIN DOĞU FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZ DİLİ EDEBİYAT

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Taban Puanları 2015 2016(MF-4) Puan Taban En Büyük Program Adı Fakülte Adı Bölüm Adı Türü Kont. Yerl. Puan Puan KOÇ Burslu) MF-4 6 6 516,90392 539,08364 BOĞAZĠÇĠ (Ġngilizce) MF-4

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL

T.C. BOLU VALİLİĞİ Merkez Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü 2014 YILI E-KAYIT OKUL ÖĞRENCİ LİSTESİ 11/10/2004 ORTAOKUL 01/04/2004 ORTAOKUL 1 ABDULLAH KADİR EDİŞ 11/11/2004 ORTAOKUL 2 ABDÜLMUTTALİP KARAMAN 01/04/2004 ORTAOKUL 3 AHMET KOÇ 4 AHMET CAN ÇAMUR 12/07/2004 ORTAOKUL 5 ALEYNA AKKAYA 17/11/2004 ORTAOKUL 6 ALEYNA TAYŞİ 03/04/2004 ORTAOKUL

Detaylı

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D

20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN SONUCU HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 20 EKİM 2007 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILAN SINAVIN HUKUK İNGİLİZCESİ VI Cumartesi - Pazar Saat : 15.00-18.00 Salon D 1 BETÜL KURNAZ 2 35490 VOLKAN UYSAL 3 34966 HOVSEP PAYEL 4 33196 GÖZDE İŞÇİ 5 SİBEL YILMAZ

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE Sayı :73421605/166.01 Konu :Gürbulak Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün Faaliyete Geçmesi T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 15.09.2015 / 10526123 DAĞITIM YERLERİNE

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları Çalışma TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY Çalışma Grupları Üye Adı-Soyadı Görevi Çalıştığı Kurum Prof. Dr.

Detaylı

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi

2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi Yıl Adı Soyadı Program Kodu 2014 ŞEYDA ÖZMEN 107650045 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Muğla Meslek Yüksekokulu/Çocuk Gelişimi 2014 KÜBRA SELCAN DEMİRBAŞ 103350396 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Meslek Yüksekokulu/İşletme

Detaylı

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014

4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK YARIŞMASILİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 4.ALANYA ALTINKEPÇE ULUSLAR ARASI YEMEK LİSE DÜZEYİ ÖĞRENCİ AŞÇI YARIŞMACILARI.24/10/ 2014 JP1- LİSE DÜZEYİ TAVUK YEMEĞİ 1.GÜN 09:00-09:30 1 FATİH YAŞAR 2 EMİNE KESKİN NO AWARDED 3 SAADET UYAR 4 KEMAL

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSİTİTÜSÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU SONUÇLARI AFET EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ (TEZLİ YÜKSEK LİSANS) 1 JALE YAZGAN BAŞARILI HAYIR 2 X FIRAT ORUÇ BAŞARILI EVET 3 X BÜLENT KAYA

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI

TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI TARİH BÖLÜMÜ EYLÜL DÖNEMİ STAJ GRUPLARI Uygulama Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Ertuğ CAN Grup No: ED : Kırklareli Anadolu Lisesi 9000 AHMET DOĞAN 90009 ALİCAN YILDIZ 90006 FATMA ERDOGAN 900070 EMRE KANAT

Detaylı

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih

UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih UniversiteAdi UniversiteTuru FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru TabanPuanKontenjanOgretimTuruOgretimTuru BasariSirasi Ankara Üniversitesi Devlet Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Yüzey Suları Çalışma Grubu

Yüzey Suları Çalışma Grubu Yüzey Suları TÜRKİYE ULUSAL HİDROLOJİ KOMİSYONU TUHK BAŞKANI: Dr. BÜLENT SELEK ÜNİVERSİTELER TEMSİLCİSİ: Prof. Dr. HAFZULLAH AKSOY TÜBİTAK TEMSİLCİSİ: Dr. SELMA AYAZ TUHK SEKRETERİ: Dr. HAKAN AKSU Çalışma

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL DOÇ. DR. EMRE ÜNAL 2012-2013 EĞİTİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETMENLİK SI II DERSİ PROGRAMI 1 090301001 NİLAY BOSTANCI 2 090301002 ZÜLBETTİN EMLİ 3 080301093 MUSTAFA TOK 4 090301004 EMİNE NAR 5 090301005 RABİYE KILINÇARSLAN

Detaylı

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ

İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ İSTANBUL KATILIMCI LİSTESİ Aday Ad Aday Soyad Faaliyet Adı Faaliyet İli Faaliyet Yeri Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ABDULNASIR ÇELİK 2016000004Rehberlik Kursu İSTANBUL ABDURRAHMAN AKYOL 2016000004Rehberlik

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

Ortaokul Kategorisi Sergilenmeye Değer Görülen Eserler Başak Tokat -Buca Ortaokulu / İzmir. Müslüm Bacabız - Yesilçam Ortaokulu / İzmir

Ortaokul Kategorisi Sergilenmeye Değer Görülen Eserler Başak Tokat -Buca Ortaokulu / İzmir. Müslüm Bacabız - Yesilçam Ortaokulu / İzmir Ortaokul Kategorisi Sergilenmeye Değer Görülen Eserler Başak Tokat -Buca Ortaokulu / İzmir Müslüm Bacabız - Yesilçam Ortaokulu / İzmir Buse Aydoğdu -Gülen Kora Ortaokulu / İzmir Esra Ipek Haritacı - Gülen

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 420,91 491,13 280,62 338,84 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 244,77 351,51 ADNAN MENDERES

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

fsonmez@erciyes.edu.tr

fsonmez@erciyes.edu.tr 1- ÖZGEÇMİŞ Yard.Doç.Dr. Filiz SÖNMEZ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum yeri: İş Adresi: Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 39039, Melikgazi/Kayseri Telefon: 0 352 207 6666/35161 Faks:

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRENCİ LİSTESİ SN T.C. NO ADI SOYADI ALANI 1 15550288464 AYLİN KOCAÇİFTÇİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı

BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ. Coğrafya Öğretmenliği Grubu Numarası Adı Soyadı BAHÇELİEVLER AYDIN DOĞAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Coğrafya Öğretmenliği Grubu PF09140891 SEVDA ORTAÇ PF09140911 EBRU ŞENER PF09140916 GÜLAY TEKELİ PF09140842 SEYFULLAH YAZICI PF09140168 KÜBRA KARACA

Detaylı

İLİ - KULÜBÜ/FERDİ 1 2 3 1 280 25.01.2001 MÜNEVVER HANCI BURSA 44.82 47.20 46.57 47.20 47.03 44.38 44.85 47.20

İLİ - KULÜBÜ/FERDİ 1 2 3 1 280 25.01.2001 MÜNEVVER HANCI BURSA 44.82 47.20 46.57 47.20 47.03 44.38 44.85 47.20 Yarışma Dalı Cirit Atma (400 gr) Baraj 28.00 Türkiye Rekoru - Kategorisi 16 Yaşaltı Bayan Tarih-Saat 28 Şubat 2015-09.30 1 280 25.01.2001 MÜNEVVER HANCI BURSA 44.82 47.20 46.57 47.20 47.03 44.38 44.85

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27.

1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27. MİMARLIK DERGİSİ KONUT MAKALELERİ DİZİNİ (1965-2011) Hazırlayan: Y:Yeşim Uysal (Proje Bursiyeri) 1- Kazgan, Haydar, 1965, Türkiye de İnşaat Malzemesi İmalat Sanayi, Mimarlık 1965 Yıl:3, Sayı:2, ss.24-27.

Detaylı

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7)

PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUAN TÜRÜ (4) GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL 2014 ÖSYS VE EN KÜÇÜK AÇIKLAMAL PUAN (7) AR (6) 207010351 İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Sinema

Detaylı

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI

2016 YILI OCAK DÖNEMİ İL İÇİ BİRLİKLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI 1 İlkin SARIDİLEK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB A.KUZEY KHB UYGUN 2 Emine ÇELİK DİŞ HEKİMİ FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 3 MELİHA ÖZER EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN 4 REYHAN ÇAVKAÇTI EBE FATİH KHB ÇEKMECE KHB UYGUN

Detaylı

Pansiyon Durumu Kontenjanı. İngilizce 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) 150 144 6 446,547

Pansiyon Durumu Kontenjanı. İngilizce 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) 150 144 6 446,547 MEB 2013-2014 fen liseleri taban puanları, 2013-2014 SBS fen liseleri taban puanları Tercih Kodu Okul Adı ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin- 17968 Sevinç Erdinç Fen ADANA / KOZAN / 28044 Kozan Fen ADANA

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI

SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI Ön İncelem e Heyeti Puanı Akademik Teşvik Komisyonu Puanı Unvan Adı Soyadı Birimi Beyan Edilen Puan Gürsel Öztunç 72.21 72.21 52.613 Evşen Nazik 80.66 80.66 46.662 Sultan Alan

Detaylı

Inter Partner Assistance Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi

Inter Partner Assistance Anlaşmalı Sağlık Kurumları Listesi İL İLÇE KURUM ADI MİNİ PAKET ULTRA PAKET ADANA Çukurova / DERMANCAN TIP ADANA Çukurova MERIDIEN ADANA Seyhan / Namık Kemal METRO AFYON AFYON FUAR ANKARA Çankaya / Ümitköy A KLİNİK TIP ANKARA Çankaya ARTE

Detaylı

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi

Sıra No Adı Soyadı Program Adı ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 1 HALİL AKALIN Veteriner Fakültesi Sıra No Adı Soyadı Program Adı 1 HALİL AKALIN 2 AYKUT ÖKSÜZ 4 RIZA ARSLAN ÇOLAKOĞLU 5 AYBERK AKTAŞ 6 AHMET ÇETİN 7 NURETTİN ÇETİN 8 SERENAY GASER 9 AHMET SEÇKİN YAVUZBAŞ 10 MERVE ÜNVER 11 İLKNUR AYDIN

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KARS 25/08/2015. SERVİS : Öğrenci İşleri SAYI : KONU : Okul Deneyimi Uygulama Okulunun : Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Okul Müdürü : Şentürk SAMGAR Müdür Yrd. :Cantürk BARMANBERK Grup No :1 120401001 SEÇİL KAZAKLI 120401002 HANIM KARAKOÇ 120401003 ESMA NUR ERENKARA 120401004

Detaylı

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15 S.No OKUL ADI DÖNEM İLİ KONTENJAN 1 SEYHAN - MERKEZ ATL, AML, TL VE ADANA 10 2 CEYHAN BĠLĠCĠLER AND.OTELCĠLĠK VE TUR.MES.LĠS. ADANA 10 3 MOTOR A.T.L.MOTOR T.L.MOT.M.L.VE YET.T.E.M. ADANA 10 4 SEYHAN -

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları NOT: Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak

Detaylı

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni

4-5 Nisan 2013 Bornova Şubesi İzmir 4-5 Nisan 2013 Karaman Şubesi Karaman 4-5 Nisan 2013 İzmit Şubesi Kocaeli 4-5 Nisan 2013 Milas Şubesi Muğla 4-5 Ni 1-2 Nisan 2013 Adana Şubesi Adana 1-2 Nisan 2013 Ankara Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Kızılay Şubesi Ankara 1-2 Nisan 2013 Balıkesir Şubesi Balıkesir 1-2 Nisan 2013 Burdur Şubesi Burdur 1-2 Nisan 2013 Bursa

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit Raportör: Mehmet Atasagun 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ

BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ BAĞCILAR ANADOLU LİSESİ PF09140638 KÜBRA DOĞAN PF09140595 ÖMER YILMAZ PF09140190 RIDVAN BİNBOĞA PF09140810 GAMZE KAMİŞLİ PF09140268 BUŞRA ÇİMEN PF09140467 EDA SÜREN Biyoloji Öğretmenliği Grubu PF24140208

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI PROGRAMIN ADI : İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KONTENJAN 30 / ASGARİ

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2013 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 52 52 TM-3 402,77465 27.300 438,68010 389,15547 390,01457 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Psikoloji 62 62 TM-3 402,49366 27.500 413,60594 381,63164 388,63617

Detaylı

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT.

4 DİL-1 1 2560 515 455,69566. Burslu) 2014-ÖSYS EK PUANLI BAŞARI SIRASI 2014-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN 2014-ÖSYS BAŞARI SIRASI GENEL KONT. Öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Buradan elde edilen bilgileri, ÖSYM'nin resmi bilgileri ile karşılaştırmadan KESİNLİKLE KULLANMAYINIZ. Bilgiler arasında farklılık olması

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 30/04/2013 TARİHLİ VE 712 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 30/04/2013 TARİHLİ VE 712 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 30/04/2013 TARİHLİ VE 712 SAYILI İDARİ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 32657 Zülküf Zeren AYHAN Ordu Vergi

Detaylı