KIRSALDA DEV BİR ŞİRKET: LEFKE KOOP KREDİ ŞTİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRSALDA DEV BİR ŞİRKET: LEFKE KOOP KREDİ ŞTİ."

Transkript

1 LEFKE N İN SESİ (Lefke ve Çevre Köyleri Halkının Gerçek Sesidir.) Kasım-Aralık 2012 Sayı: 11 GELECEĞE YÖN VERMEK İÇİN LEFKE NİN SESİNİ OKU - OKUT! Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) Yayın Organıdır. Fiyatı: 2 TL - Tel: C M Y K LEFKE DEN KAÇIRILDI yazısı sayfa 5 de ORDA ALTIN MADENİ VAR yazısı sayfa 14 de LEFKE HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ yazısı sayfa 5 de HEM HASTAHANEMİZİ HEM DE ÇEVREMİZİ KORUDUK 2009 yılında AB Komisyonu ile Derneğimiz arasında imzalanan Cengiz Topel Hasatahanesine atık su arıtma tesisinin kurulması ve arıtılan suyun Golf alanında kullanılması ile ilgili projemizde sona geldik. Sayfa 8 de KIRSALDA DEV BİR ŞİRKET: LEFKE KOOP KREDİ ŞTİ. Nasıl büyüdü, Kimlere Kredi verdi, Neler yaptı, Yönetim Kurulu ne yapar, Diğer bankalardan farkı ne, Gelecekte Lefke için projeleri nedir. Röpörtajımız sayfa 6 ve 7 de Hakan Oran - Başkan AMME RUHU VE SEN KIBRISLI TÜRK yılları arasında yaşamış ünlü düşünür Alexis de Tocqueville Temel eseri olan Amerika da Demokrasi Üzerine adlı eserinde Bizlerin bugün tam da ihtiyacı olan amme ruhundan bahsederken bunun nasıl sağlandığı ve Amerikanın bugün nasıl Amerika olduğundan bahsediyor. Tocqueville, küçük bölgelere yönetsel özerklik tanımak ve böylelikle de yönetimin tek merkezde toplanmasını önlemek suretiyle siyasi özgürlüğün gerçekleştirileceğini ve bu arada vatandaşların kişisellikten kurtularak kamu işleriyle ilgilenmelerinin sağlanacağını dernekler yoluyla da çeşitli çıkarların savunulmasının olanaklı olacağını öne sürmüştür. Syf. 2 de MÜCAHİT BOZKURT Haberi Syf. 9 da UNUTULMAZ LEFKELİLER Haberi Syf. 3 te LİMANLAR KATAKOLON VE GEMİKONAĞI Haberi Syf. 8 de CMC'nin geride bıraktıkları ve LEKAD'ın önerisi Ali Tekman ın yazısı Syf. 11 de Bölgeden Kısa Kısa Haberi Syf te Rasıh Reşat ın yazısı sayfa 9 da - Koçansız servetler ve çocuklarımız sayfa 8 de

2 LEFKE N N SESİ 2 İ Sayı 11 Amme Ruhu Hakan Oran - Başkan 1. Sayfadan devam... Bugün yaşadığımız toplumsal değer yargılarındaki erozyon bizleri toplumsal sahiplenmeden uzaklaştırıp bireysel menfaatler peşinde koşmamıza böyle oluncada Toplumun ilerlemesi için esas ihtiyacı olan birlik ve beraberlikten uzaklaşmamıza sebep olmuştur. Çevreden tutunda sosyal kültürel ekonomik olarak yaşamın her alanında ortaya çıkan bireyselcilik bizlere ancak günü kurtarmaktadır.sonraki günleri ise ipotek altına almaktadır. Geldiğimiz durum ortadadır.eğitimde Ülke olarak yıllarca plan ve program yapamamış yüzlerce spor öğretmeninin eğitim almasını sonrada bu gençlerin polis,bankacı,tapucu, olmasına sebep vermiş,sonrada hem sporda hemde diğer iş alanlarında özlenen başarı sağlanamamış,ülkede işlerin iyi gitmediğinden, kamuda da iyi hizmet alamadığımızdan dem vurmuşuzdur. İşletme eğitimi almış çocuğumuzun ilkokul öğretmenliği yapmasına gönlümüz razı olurken, mesleği ilkokul öğretmeni olan iyi yetişmiş yan komşumuzun kızının ise sekreterlik yapmasını yadırgamamış ve sonrasında İlkokul öğretmenini Turizm bakanı, Spor akademisi mezununu ise Tarım bakanı yapanlara ses çıkarmayarak bizleri kimsenin duyamayacağı ortamlarda ülkeyi yönetenlerin ehliyetli olmadığından yakınmışızdır. CMC kirliliğinin çevresel tehditleri, çöp alanlarının yarattığı kirlilikler, gaminiler için kesilen ağaçlara ses çıkarmamış bunun için mücadele eden sivil toplum örgütlerine katılacağımız yerde, işimizden korkmuş yalnızca uzaktan izlemiş, kendi evimizin yan tarafına dökülen çöplerden rahatsız oluncada gitmediğimiz makam bırakmamışızdır. Atalarımızdan kalan tarihi değerlere (babalarımızın çalıştığı madenin cmc lokomotiflerine,dedelerimizin cumbalı Osmanlı evlerine,asırlık ağaçlara, her adımında bize atalarımızı hatırlatan tarihi dokuya v.s), ananelere,her bireyin sahip çıkma zorunluluğu olmuş olmasına rağmen, hep başkalarının sahip çıkmasını bekledik... En sade vatandaştan en yetkilisine içtiğimiz, yediğimiz her şeyin ambalajlarını sokağa atmaktan çekinmez, atanlara ses çıkarmaz sonrada çevremiz kirli deyip temizlemesi için birilerini bekledik. Son 35 yılda kalifiye birçok insan yetişmesine rağmen bireysel menfaatler üzerine kurulmuş olan sisteme biat eden insanlarımız eğitimli,dürüst insanlar yerine kendisine yalan söyleyenleri muteber sayarak devlet yönetimine gelmelerine izin vermiştir. İyi insanın değil iş yapan insanın hizmet edebileceği gerçeğine gözlerimizi kapamış, Amme ruhunu kaybetmiş ve bireysel ihtiraslar peşinde bir toplum yaratılmıştır. Tekrardan amme ruhunu canlandırmamız ve toplumsal varoluşu sağlamamız açısından Alexis de TocquevilleTemel eseri olan Amerika da Demokrasi Üzerine adlı eser işte bu açıdan önemlidir. Alexis de Tocquenville şöyle devam ediyor; *Başlıca kaynağını, insan kalbini insanı doğduğu yere bağlıyan, insiyakî, hasbî ve tarif edilmeyen bir histen olan bir vatan aşkı vardır. Bu tabiî aşk mazinin hatırası, ecdada saygı ve eski âdetlere bağlılıkla karışmıştır. Bu aşkı hissedenler, memleketlerini baba ocağı gibi severler. Orada buldukları sükûnet hoşlarına gider. Kazandıkları alışkanlıklara bağlanırlar; hatıralarını unutmazlar; hatta orada itaat altında yaşamaktan bile zevk alırlar. Ekseri bu vatan aşkı, dinî şevkle tahrik edilir ve o zaman mucizeler yaratır. Fakat, milletlerin hayatında eski adetlerin değiştiği, an'anelerin ortadan kalktığı, inançların sarsıldığı, hatıraların itibarının kalmadığı ve bunlara rağmen henüz kültürün yayılmadığı ve siyasî hakların mahdut ve teminatsız kaldığı anlar vakidir. O zaman insanlar vatana şüpheci ve itimatsız gözlerle bakarlar. Artık onu, ne ölü bir çamur parçası olarak gördükleri topraklarında, ne atalarının kendilerine boyunduruk gibi gelen âdetlerinde, ne şüphe etmeğe başladıkları dinde, ne istihfaf ettikleri kanun koyucuda bulurlar. Artık vatanlarını tamamen unuturlar; tam ve ümitsiz bir egoizm ile kabuklarına çekilirler. Bu insanlar aklın üstünlüğünü tanımamalarına rağmen, peşin hükümlerden kurtulmuşlardır. Onlarda ne monarşinin insiyakı, ne de cumhuriyetin şuurlu vatanseverliği vardır; fakat, sefalet ve kararsızlık içinde ikisinin arasında kalmışlardır. Bu durumda ne yapılabilir? Geriye mi dönmek lazımdır? Fakat nasıl insanlar ilk yaşlarının masum zevklerine tekrar dönemezlerse; milletler de gençliklerinin duygularına bir daha dönemezler; kayboluşlarına esef edebilirler; fakat onları tekrar doğuramazlar. Bu bakımdan ilerlemek ve milletin gözünde ferdî menfaatle memleketin menfaatini birleştirmekte acele etmek lâzımdır. Zira karşılıksız bir vatan aşkı artık bîr daha dönmemek üzere kaçıp gitmektedir. Bu neticeye ulaşmak için, bütün insanlara derhal siyasî hakların bahsedilmesi icabettiğini iddia edecek değilim; fakat, insanları memleketlerinin kaderi ile alâkalandıracak en müessir, belki de tek çarenin,onları memleketin idaresine iştirak ettirmek olduğunu ileri sürüyorum. Diyor. Amerika'da avamdan bir insan, genel refahın kendi adeti üzerine tesiri gibi çok basit fakat buna rağmen halkın pek az anladığı bir hususu kavramıştır. Ayrıca bu refahı bizzat kendi eseri olarak görmeye alışmıştır. Bu bakımdan amme refahında kendi refahını görür ve hatta iddia edilebilir ki Devlet için, sadece vazife duygusu ve gururu zoruyla değil, menfaatperestliği icabı çalışır. Memlekette bütün olup bitene iştirak eden Amerika'lı, kendini onunla alâkalı her nevi tenkide karşı müdafaa ile vazifeli zannetmektedir. Zira hücum edilen sadece memleketi değil, bizzat kendidir ve bu durumda millî gururunun her türlü sun'iliklere büründüğü ve şahsî kibirinin çocukça tezahürlere vardığı görülür. Yerelde başlayan memleket yönetimine vatandaşını dahil etme anlayışı memleketinde hertürlü olup biten olaya kendini dahil eden bir Amerikan ulusu yaratmış(seçim zamanlarında başkanları için bağış toplama toplumsal bir olgudur.) böylece memleketinde olup biten her olaya ve onunla alakalı hertürü tenkide karşıda kendini vazifeli görmüştür. Çeşitli zamanlarda memleketinin menfaatleri sözkonusu olduğunda ona Hücum edilenin sadece memleketi değil kendisi olduğunu ve böylece milli gururunun rencide olduğunu benimsemiş ve bunu özümsemiştir.bu karşı duruş olaylar karşısında toplumsal müdafayı ve dolayısı ile toplumsal birlikteliği perçinlemiş amerikan halkının her türlü toplumsal menaatleri karşısında toplumsal birlikteliğin kendiliğinden oluşmasına yol açmıştır. Bizde ise bugün bu olay tersine dönmüştür.yerelden merkeze yönetimden dışlanan ve bu dışlanmaya bireysel menfaatleri karşılığı razı olan halk,sözü muteber olmamasına rağmen ona riayet edilen oligarşik bir yönetim anlayışı yaratılmış.bu durum İnsanlarımızın bireysel menfaatler peşinde koşmasına yol açmış yerelden merkeze memlekete olan sahiplenme erozyana uğramış toplumsal birlik ve berabarelik ise yerini bireyselciliğe bırakarak milli gurur, mili günlerde bile toplumsal birlikteliği sağlamaktan uzak kalmıştır. Toplum cesaret ve özgüvenini kaybetmiştir.tekrardan tesis edilmesi ancak cesaretli ve kendine özgüveni tam olan riyaset beklentisi olmayan liderlerle olacaktır.bu görevi yapacak olanları ise sisteme adapte etmek topluma düşmektedir. Toplum kapalı seçim sandıklarında içinde dahi kendi iradesini değil başkalarının iradesini oy pusulalarına yansıtacak kadar bir korkaklık için girmiş özgüven ve cesaretini kaybetmiştir. Halbuki kendisine vaad edilen her ne olursa olsun seçim sandığının bulunduğu odada görülmediğini bile bile iradesi dışında seçim yapanlar artık ne kendileri ne de toplumları için muteberdir ve evlatlarının gelecekelri için bugünlerini satıyorlardır. Unutulmamalıdır ki dizleri üzerinde yaşayan bir birey ve toplum ya hastadır ya da sakattır.ben bunu redediyor ve karşı duruyorum benim gibi karşı duranlarla da topluma bunu anlatmaya devam ediyorum.casaretli ve kendine özgüveni tam olan bireyler ortaya çıkıncaya kadarda devam edeceğim.çünkü Kıbrıs Türk halkının bir bireyi olarak bu aşağılanmaya kendimi buna layık görmüyorum.kıbrıs Türk halkının içindeki cesaret ve özgüvenin galip geleceğini biliyorum. *İnsanlarımızı ülke sorunlarının çözümü konusunda yerelden başlayıp merkeze gerek siyaseten gerekse sivil toplum bireyleri olarak ne kadar çok dahil edebilirsek ve bu dahil ettiklerimizin görüş ve düşüncelerini eyleme dönüştürebilmesine izin verirsek özlenen gerçek toplumsal birliktelikle birlikte, özlenen devlete, refah ve kendi kendine yeten topluma ulaşabileceğiz. Lefke nin Sesi Gazetesi nde çıkan tüm yazıların telif hakkı sadece Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği ile yazarlarına aittir. Kullanılması izne tabiidir. Yazılanlar yazarlarının görüşlerini yansıtır derneği bağlayıcı değildir.

3 Sayı 11 LEFKELİ ÜNLÜLER VE LEFKE'DEN YETİŞENLER Ünlü kimdir ya da kim ünlü olur. İnsanın yaşadığı yerden yalnızca yerelin değil daha geniş toplulukların Tanıdığı simaların çıkması köyünde kasabasında doğan bir kişinin bu dünyaya veda etmeden insanlık için insan için özelliklede doğduğu veya yaşadığı yer için bir değer bırakması ve yaptıkları ile doğduğu yaşadığı yer ile ismini özdeşleştirererek doğduğu yere değer katması o köy kasaba ve şehir için daima bir gurur meselesi olur. Bizim de bu anlamda ünlü simalarımız var. Şeyh Nazım KIBRÎSİ: Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde 21 Nisan 1922 (26 Şaban 1340) Cuma günü doğdu. Soyu, baba tarafından, Kadiri tarikatı kurucusu Abdülkadir Geylani Hazretlerine, anne tarafından ise Mevlevi tarikatı kurucusu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine dayanır. Baba tarafından dedelerinin soyu Peygamber ailesine dayanır. Lefke de ikamet etmektedir. Lefke'de evleri var Şeyh Nazım'ın. dünyanın dört bir yanından gelip Kıbrıs'ta toplanmış, İngiliz, Alman, İrlandalı, Lübnanlı ve Türk müridlerini ağırlamak için. Ve Cenâb-ı Hak Siz ümmetin üzerinde tek bir kimseydiniz, neden burada oturacağım gitmeyeceğim diye ısrar ettiniz? diye soracak. Hayır, eğer insanlar Biz seni liderimiz olarak istemiyoruz git derlerse gitmelisiniz. Bu mühimdir. Asil Nadir: Lefke'de, İrfan Nadir ve Safiye Nadir'in oğlu olarak doğdu. Magosa'da gazete satarak büyüyen Asil Nadir, ailesinin 1963 yılında Londra'ya taşınması ile yeni bir hayata başladı.babası İrfan Nadir, CMC Maden Şirketi nde çalışırken, şu an Lefke deki, Mulla Yusuf Sokak olarak bilinen sokakta yer alan bu evi kiralamış ve Asil Nadir bu evde hayata merhaba demiş. Kamil odur ki koyar dünyada bir eser Eseri olmayanın yerine yeller eser Harid Fedai : 1930 da Lefke'de doğdu. Lise eğitiminden sonra Karadağ- Lefke bölgesindeki Kıbrıs Maden Şirketi'nde (CMC) teknik ressam yardımcılığı yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Türkçe bölümünü bitirdi. İstanbul üniversitesi edebiyat fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. öğretmenlik, müfettişlik, Lefke Sancak ve Bayrak radyolarında yöneticilik yaptı. Televizyonun kuruluş aşamasında görevine ek olarak birimin müdürlüğünü de üstlendi. Bir süre de Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi'nde çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi ve bu üniversitenin Kıbrıs Araştırma Merkezi üyesidir. Harid Fedai özellikle Kıbrıs Türk Kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve şiirleri ile tanınmaktadır. 1985'ten bu yana Kıbrıs, Türkiye ve başka ülkelerde ulusal ve uluslar arası birçok kongre va toplantılara katılarak bildiriler sunmuş. gerek Kıbrıs gerekse Türkiye'de araştırma, inceleme yazıları yayımlanmaktadır. Fikret Demirağ ( ): 10 ocak 1940'ta kıbrıs'ın Kefke kentinde doğdu. ilk ve orta öğrenimini Lefke'de tamamladı. ankara gazi eğitim enstitüsü türkçe bölümü'nden mezun oldu. kıbrıs'ta türkçe öğretmenliği yaptı. 1989'den sonra kıbrıs gazetesi'nin kültür sanat sayfasını yönetti. 28 kasım 2010'da kalp krizi sonucu öldü. Toplumcu gerçekçi ve soyut anlayışla yazdığı şiirleri, kıbrıs'ta ve türkiye'de, başta dost ve varlık olmak üzere pek çok dergide yayımlandı. kıbrıs şiirinin gelişmesine emeği geçenlerdendir. Bazı eserleri (şiir kitapları)kısa şiirler durağı, ötme keklik ölürüm, dayan yüreğim, dinle şarkımı, akdenizli şiirler ve aşk sözleri, adıyla yaralı, rüzgârda ozan türküleri, hüzün ana, limnidi ateşinden bugüne, sırı dökülmüş kökayna Nazım Beratlı: KKTC siyaset adamı yazar, doktor yılında Kıbrıs Lefke de doğdu. İlkokulu Lefke İstiklal İlkokulu, orta eğitimini Lefke Gazi Lisesi nde tamamladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisasını, Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi nde 1986 yılında tamamlayarak, Kıbrıs a döndü. Yazarlığa lise yıllarında okulda çıkardıkları Gazi isimli okul gazetesinde makaleler yazarak başladı. İstanbul daki yüksek öğrenim yıllarında, Kıbrıs ve Gençlik, İlerici Yurtsever Gençlik gibi haftalık gençlik gazeteleri ile günlük Politika gazetesinde köşe yazıları yayınladı. Şubat 2005 seçimlerinde CTP-BG den Güzelyurt milletvekili seçildi. ESERLERİ:'Kıbrıs ta Ulusal Sorun2)Kıbrıslı Türkler in Tarihi 3-Kıbrıslı Türk Kimliği nin Oluşması (Neden tek bir Kıbrıslı Halk Yok? 4- 'Neler Oluyor Hayatta, 5-Adı Cemile İdi, 6-Lefke Sevgilim SALİH DAYIOĞLU: Yarım asırlık hukuk birikimi olan Dayıoğlu, 11 yıl boyunca Yüksek Mahkeme Başkanlığı yapmıştı yılında Lefke de doğan Dayıoğlu, ilkokulu Lefke de, orta öğrenimini LEFKE N İN SESİ yılları arasında Lefkoşa da zamanın İngiliz Okulu nda tamamladı ve hukuk tahsili için 1956 yılında Londra ya gitti.. Salih Dayıoğlu Eylül Aralık 1962 arasında Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi nde raportör olarak görevlendirildi. Aralık 1963 olaylarından sonra ise Kaza Mahkemesi Yargıcı olarak atandı de Kaza Mahkemesi Başkanı oldu ve Limasol-Baf Kaza Mahkemeleri Başkanlığına getirildi yılına kadar Lefkoşa-Girne Kaza Mahkemeleri Başkanlığı yaptı. 5 Ocak 1976 tarihinde Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atanan Salih Dayıoğlu, bu mevkide 15 yıl görev yaptıktan sonra, 2 Ocak 1991 de Yüksek Mahkeme Başkanlığına atandı. Dayıoğlu, yıllarında toplumlararası görüşmelerde Kıbrıs Türk delegasyonunda hukuk müşaviri olarak görev yaptı. Ocak 1991 de Yüksek Mahkeme Başkanlığına seçilip atanan Salih Dayıoğlu Mart 2002 ye kadar 11 yıl Yüksek Mahkeme Başkanlığı yaptı. Dayıoğlu, emekliye ayrıldıktan sonra Taşınmaz Mal Tazmin Komisyonu nun kuruluşunda etkin rol oynadı ve bu komisyonun yaklaşık iki yıl süreyle başkanlığını yaptı Nil Burak: Nil Burak, Kıbrıslı-Türk pop müziği sanatçısıdır Nil Burak, Kuzey Kıbrıs'ın portakal bahçeleriyle ünlü Lefke şehrinde Pembe Nihal Munsif adıyla dünyaya geldi. 12 Mayıs 2009 da Kıbrıslı sanatçı Nil Burak doğdu yer olan Lefke de LAÜ nün geleneksel olarak düzenlediği LAÜ Bahar Şenliklerinde sanat hayatı boyunca ilk kez sahne aldı. Feridun Işıman: 1949 yılında Küçük Kaymaklı'da doğdu. 1972'de Ankara Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Turan Erol Atölyesinden mezun oldu yılları arasında Küçük Kaymaklıda kendi resim stüdyosunda portreler yaptı. Sanatçının bu dönem yapıtları genellikle Finlandiya ve Kanada'da özel kolleksiyonlardadır yıllarında Tampere kentinde (Finlandiya) sanatçı olarak çalıştı. Tiyatro dekoru tasarımları ve ağırlıklı olarak çocuk portreleri ve manzaralar yaptı yılları arasında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi'inde Resim ve Sanat Tarihi, Güzelyurt Türk Maarif Kolajinde Resim öğretmeni olarak çalıştı. Feridun Işıman değişik yıllarda gittiği veya davet edildiği Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, İngiltere, Makedonya, Türkiye, Avusturya gibi pek çok ülkede resim çalışması yaptı. Girne Amerikan Üniversitesi'nde Matematik dersleri eğitim görevlisi Dervişe Işıman ile evli olan santçı 1997 ve 2001 yılları arasında 4 yıl Resim ve Sanat Tarihi eğitim görevlisi olarak çalıştı. Sanatçı sadece resim alanında değil müzik alanında da K.K.T.C.'ni Uluslararası Müzik Festival ve Yarışmalarında pek çok kez başarı ile temsil etmiştir. Akdeniz Akdeniz Müzik Uluslararsı Müzik Festivali Antalya-1987 ve İstanbul Uluslararası Show 93 Müzik Festivali 1993 bunlara örnektir. Halen LAÜ mimarlık bölümü öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. LEFKELİ OLMAK DEMEK LEFKEYE BİR ESER BIRAKMAK DEMEK 3

4 LEFKE N N SESİ 4 İ Sayı 11 LEFKE DE UNUTULMAYANLAR TMT ciler yıl 1958 Mücahit Komutanlar 1973 Mücahit öğrenciler yıl 1975 Mehteran Bölüğü Lefke İstiklal ilkokulu Yıl 1978 Lefke Gazi Lisesi Öğretmenleri yıl 1978 Ecevit Lefke de yıl 1979 Mehmet Ali Plancı yıl 1955 Mehmetçik Lefke de yıl 1974 Sancaktarlık mensupları yıl 1973

5 Sayı 11 LEFKE N İN SESİ LEKAD DAN HABERLER Lefke de bulunan CMC alanında zaten siyanür var. O bölge zehirli. Petrol Dolum Tesisi nin de bu bölgeye yapılmasında sakınca görmüyorum. Buralar zaten zehirli Bu sözleri Kıbrıs TV de Serhat İncirli nin programına konuk olan ve DP den seçilip sonradan UBP Girne Milletvekili olan Mehmet Tancer söyledi. Programı izleyen ve bu sözlerden sonra harekete geçen derneğimiz süratle bir basın açıklaması yaparak sayın Tancer'i sözlerinden dolayı bölge halkından özür dilemeye davet etmiştir. 24 Nisan 2012 tarihinde basında ve sosyal medyada çıkan açıklamamız sonrasında sayın Tancer 30 Mayıs 2012 tarihinde Haberdar gazetesinde verdiği demeçle Lefke halkından özür dilemiştir. 24 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan basın açıklaması şöyle: Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hakan Oran, UBP Milletvekili Mehmet Tancer'in CMC ve petrol dolum tesisi konularında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Açıklama şöyle: "Yıllardır ihmal edilen ve son Annan planı ilede gözden çıkarılan Lefke bölgesine sahip çıkma ve 1571 den bu yana Türk olan Lefkedeki Türk varlığının yaşatılması yönündeki sivil toplum örgütü olarak çabalarımız sürerken ve Bölgenin ülkeye katma değere yaratcak potansiyellerine dikkat çekerken bölgemize olduğu kadar ülkenin ve Akdenizin de sorunu olan CMC kirliliğinin temizlenerek buraların insanımızın kullanımına uygun alanlar haline getirlemesi yolundaki çabalarımız sürerken bugüne kadar Lefke bölgsine verilen değerin göstergesi niteliğindeki UBP milletvekili sayın Mehmet Tancerin doktorluk kimliğinede yakışmayan bir tavır ve düşünce ile Kıbrıs TV de Serhat İncirlinin sunmuş olduğu televizyon programında yapmış olduğu ve Lefke de bulunan CMC alanında zaten siyanür var. O bölge zehirli. Petrol Dolum Tesisi nin de bu bölgeye yapılmasında sakınca görmüyorum sözleri Lefke bölgesine derin bir üzüntü yaratmış ve merkezi hükümetin bizlere vermiş olduğu değerin göstergesi olarak algılanmıştır.böyle bir anlayışı Lefke ve Çevre köyleri Dayanışma Kalkındırma Derneği olarak protesto eder sayın Tanceri Lefke halkından özür dilemeye başbakanıda hükümetinin böylesi bir düşüncede olmadığını açıklamaya davet ederiz.kamuoyunun bilgisine getirir konunun takipçisi olacğımızı bidiririz. İki taraf arasında karşılıklı kapıların açılmaya başladığı süreçten sonra Lefke Aplıç kapısının açılması konusunda ısrarlarını sürdüren derneğimiz son süreçte ortaya çıkan tıkanmaya bağlı olarak bu tıkanmanın sorumlusu olarak gördüğü Rum Devlet Başkanı'na bir mektup göndermiş ve bunu hem kuzey hem de güney basını ile baylaşmıştır. 19 Eylül 2012 tarihli göndermiş olduğumuz mektub şöyle: Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri adına Başkan Hakan Oran, Güney Kıbrıs Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofya'a Aplıç Kapısı'nın açılması ile ilgili taleplerini içeren bir mektup gönderdi. Mektup şöyle: Sayın Dimitris Hiristofyas Yıllardır Kıbrıs adasında kuzey ile güney arasınada karşılıklı gidiş gelişi sağlayan Kapılarımızın kapalı kalması ile ada üzerinde yaşayan insanlar kendi içlerinde bir izolasyona mağdur bırakılmış bundan da en fazla zararı bu ada üzerinde yaşayan halk görmüştür. Son dönemde bazı kapılarımız açılmış fakat Kıbrıs'ın kuzey batısı Lefke bölgesi ve Trodos köyleri bundan bir fayda sağlayamamıştır. Gelinen bu aşamada bu kapılarımızın kapalı kalması ile bu bölgelerde yaşayan insanlarımız halen daha Kıbrıs'tan ve dünyadan izole edilmiş olarak yaşamaktadır.avrupa birliğinde sınırların kalktığı bu dönemde Kıbrıs'ta kapıların açılmasını siyasi bir menfaat sağlamaya dönüştürmek insan haklarına ve özgürlüklerinede aykırıdır. Bu kapılarımızın açılması ile bu 5 bölgelerimizde yaşayan insanlarımız geçmişten gelen iyi komşuluk ilişkileri ile Rum Türk halkları arasındaki güvenin yeniden tesis edilemesine katkıda bulunabilecekleri,ekonomik sosyal ve kültürel ortak değerlerimizin yeniden paylaşımı ile birlikteliğin gelişmesine ve konunun Kıbrıs sorununun çözümünede ivme kazandırmada etkili olacağı inancındayız. Bunun en güzel örneğini hiç kapanmayan beyarmudu(pergama) sınır kapısı ile orada birlikte ortak değerlerle yaşayan Türk Rum halklarından anlayabiliriz. Bütün bu maksatlardan dolayı Bölgemizin en önemli kapısı olan ve 33 yıldır da Birleşmiş Milletler araçları tarafından kullanılan bir zamanlar tüm bölgeye hayat veren Aplıç kapısının açılmasını istemekteyiz. Biz sivil toplumun bireyleri olarak bu kapımızın kapalı kalması ile ilgili hiçbir mazareti kabul etmiyoruz ve açılıncaya kadar olan mücadelemizide her platforumda sürdüreceğiz. Basından da öğrendiğimize göre öncelik olarak Erenköy ve Gaziler kapılarının açılmasını istemekteymişsiniz. Ama bizlere Pirgo'dan sonra öncelikli olarak Aplıç kapısının açılacağını söylemiştiniz.beklentimiz öncelikli olarak bu sözünüzü yerine getirmeniz ve sayın Eroğlu ilede anlaştığınız gibi Aplıç kapısının açılmasını sağlamanızdır.konu insanların serbest seyahat etme ve dolaşım özgürlüğü ilede alakalıdır ve günümüzde bu tip yasakların herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın ortadan kalkması için çaba harcanmamasıda sizlere gelecekte büyük bir sorumluluk yükleyecektir. Asil Nadir'in İngiltere'de süren davasına bağlı olarak ortaya çıkan tutuklama kararına bağlı olarak derneğimiz, haksız olan bu uygulamanın düzeltilmesi ve kamuoyu yaratma maksadı ile bir basın açıklaması yayınlayarak Asil Nadir'e destek belirtmiştir. 29 Ağustos tarihinde yayınlanan açıklama şöyle: LEKAD'dan yapılan açıklama şöyle: "Kıbrıs Türk insanının en sıkıntılı günlerinde adaya iş aş sağlayarak ülkemiz insanının bu topraklarda var olma mücadelesine katkı sağlayan.var olan iş zekası ile de bugün bulunduğu ekonomik güce kavuşan ve elindeki bu gücü yine bir şekilde ülkesinin menfaatine harcama yolunda birçok çalışma yapan. Hemşehrimiz Lefkeli sayın İrfan Nadirin oğlu Asil Nadir' in İngiltere'deki hukuk savaşına destek vermek, Kıbrıslı Türk bu iş adamımıza bir vefa borcumuz oldu kanaatindeyiz. Bizler ülkemiz insanının toplumsal birlikteliğini koruma yolunda insanlarımıza özelliklede Kıbrıslı Türk kimliğini dünyaya tanıtan böylesi insanlarımıza sahip çıkmayı ve dış dünyada Kıbrıslı Türklerin varlığına katkı koyan tüm inasanlarımızın arkasında durmayı misyon edinmiş bireyler olarak Asil Nadir beyin bu haklı davasında da yanında olduğumuzu bildiririz. Önümüzdeki süreçte bu konuda atılacak adımların takipçisi olmayı ve kendisine karşı yapılan bu haksızlığa son verilmesi için gereken tüm çabaların da yanında olacağımızı bildirir,ingiliz Hükümeti yargısınında Asil bey hakkında düzenlenen komplolorı ve dış müdahalelerden etkilenmeden istinaf aşamasında tamamıyle şeffaf bir şekilde kararlarını bir kez daha gözden geçirmelerini dileriz." Bölgemiz tarih değerler yönünden oldukça zengin bir bölge olmasına rağmen özelde bölgeye genelde ülke turizmine ve ekonomisine fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmiyor. Üstelik bu değerler zaman zaman bölgemizden de alınıp götürülüyor. Lefke Pir Paşa Cami'nde bulunan kılıç, kalkan ve savaş kolluğunun bölgemizden alınıp götürüldüğü haberini alan derneğimiz bunu çeşitli kesimlerle de paylaşarak bu konuda halkı bilgilendirmek maksadı ile 8 Haziran 2012 tarihinde bir basın açıklaması yayınlamıştır. Açıklamanın metni şöyle: "Venedikliler döneminde baronluk,osmanlı döneminde kaza, İngiliz sömürge yönetimi döneminde nahiye merkezi olan Lefke 4000 yılık bir medeniyete ev sahipliği yapmış ne yazık ki KKTC'de bucak olmaya layık görülmüş ilçe olma hakkı ve bu anlamada kurumları olan tapusu, maliyesi, çevre dairesi, polis müdürlüğü, kaymakamlığı süreç içerinde elinden alınmıştır. Soli Harabeleri'nde kazılarla çıkan tarihi değerleri Lefke'de ait olduğu yerde sergilenecekken Güzelyurt'ta sergileniyor, tarihi değerleri olan ve bölgenin tarihi mirasından bir parça olan CMC lokomotifi alınmış ve Lefkoşa Girne yoluna konmuş, buharla çalışan tarihi TID romörkünün buhar kazanları sökülmüş ve bilinmeyen bir yere götürülmüş,turizmde tatil merkezlerinin vazgeçilmezi olan hurma ağaçlarımız bir dönem sökülerek turistik merkezlere taşınmış. Şimdi de tarihi Pir Paşa caminde bulunan kılıç kalkan ve savaş kolluğunun din işleri dairesine verildiği fakat akibetinin ne olduğunun bilinmediği haberlerini alıyoruz. Bir bölgenin sahiplenilmesine insanına olduğu kadar kurumlarına ve tarihi değerlerine sahip çıkılması ile gerçekleşebileceği anlayışı ile hareket eden derneğimiz kurumları yanında tarihi ve kültürel mirasıda elinden alınmak istenen bölgemizin her taşına sahip çıkacağımıza hatırlatır sorumluları bu vesileyle göreve çağırır Lefke'nin malı olan tarihi ve kültürel değerlerimizin Lefke'ye iade edilmesi ve Muhafaza edilecekse Lefke'de muhafaza edilmesi yolunda gerekli çalışmayı yapmaya davet ederiz.

6 LEFKE N N SESİ 6 İ Sayı 11 KIRSALDA DEV BİR ŞİRKET: LEFKE KOOP KREDİ ŞTİ. Nasıl büyüdü, Neler yaptı, Diğer bankalardan farkı ne? Gelecekte Lefke için projeleri ne? Ve daha birçok soruya cevap Röpğrtaj: Mustafa Özyağcı Kıbrıs Gazetesi Lefke'nin kırsalda kalmış olmasına, ihmal edilmişliliğine ve işsizlik sebebi ile insanları göç etmiş olmasına işsizilik nedeniyle birçok dükkanı kapanmış olmasına rağmen Lefke'nin tarihi içinde önemli bir yere sahip az sayıda kalan kurumundan biri olan Lefke Koop nasıl ayakta durdu neden ve nasıl devleşti. Lefke Koop Yönetim Kurulu üyesi Hakan Oran la son 10 yılda büyük bir çıkış sağlayan ve büyüyen Lefke Koop u konuştuk. Bize Lefke Kooperatifi'nden bahsedermisiniz? 1938 yılında 38 üye ile kurulan ve 1974 yılına kadar yalnızca Lefke ye hizmet veren kooperatif, bugün 11 memur ve çalışanı, üç bin beş yüz üyesi ile Lefke Belediye sınırları içerisindeki Lefke merkez ve 12 yerleşim yerindeki yaklaşık 11 Bin vatandaşına hizmet vermeğe devam etmekte ulaştığı büyüklüklede üyelerine ve halkımza yeni yatırmlar ve hizmetler yapmayı planlamaktadır. Öğrendiğimize göre KKTC'deki kredi kooperatifleri içerisinde büyüklük sırasına göre ilk sırada olduğunuzu öğrendik. KKTC sınırları içerisinde yaklaşık 200 küsur Kooperatif olduğunu biliyoruz. Bu nasıl oldu? Lefke bölgesi kırsalda kalmış ve son 35 senede KKTC'nin diğer bölgelerine oranla hak ettiği ilgiyi ve yatırmı alamamıştır. Bu da beraberinde bölgedeki göçü artırmış, var olan alt yapısına rağmen ilçe yapılmamış buna bağlı kurumları Güzelyurt'a taşınmış Lefke bölgesi adeta yalnızlaşmıştı. Lefke halkı tutunacak bir dal arıyordu. Kendi iradesinin hakim olduğu kendi sözünün geçeceğine ve bundanda kar sağlayacağına inandığı kurumuna sahip çıktı. Güvendiğini gösterdi. Bununla var olabileceğine kanaat getirdi. Sonunda da haklı çıktı. Tam da 2001 bankalar krizinin olduğu dönemde iş başına gelmiştik. Birçok banka mali sıkıntılar sebebi ile batmıştı. Lefke'de bankacılık faaliyeti gösteren 7-8 banka vardı. Bu bankaların 5 tanesi mali sıkıntılar sebebi ile kapanmıştı. Ayakta kalmak kolay değildi. Koop'un mali yapısı da bugünkü kadar güçlü değildi. Buna rağmen alınan radikal kararlara Lefke'de ayakta kalan 2 bankadan biri olmayı başarmış. Son 10 yılda da bilanço hacminde büyük bir gelişme ve büyüme gerçekleşmiştir. Bunu müfettiş raporlarından da görebilirsiniz. Özetle: 1-Bilanço hacminde büyüme %265 2-Üye kredi hesaplarında %195büyüme 3-Üye mevduat hesaplarında %266 büyüme 4-KTKMB LTD. deki mevduat hesaplarında %690 büyüme 5-Öz kaynaklarda %1409 büyüme Bu rakamlar akla hayale sığmıyor peki nasıl oldu bunlar, neler yaptı Lefke Kooperatifi? Bu şirket özelliklede halk için hizmet veren Kooperatifçilik yapan bir şirketse bu şirketi en iyi konuma Lefke Koop Yönetim Kurulu üyesi Hakan Oran getirmenin en önemli kısmı, doğru şeyleri yapma ve yanlış şeylerden uzak durma konusunda disiplinli olabilmektir. Disiplinli insanlar, disiplinli düşünce ve disiplinli hareket. Öncelikle biz yöneticiler ve çalışanlar inandık bankamıza. En iyi için Hedef koyduk Bölge esnafına kredi olanakları yarattık. Çiftçiye tarımcıya birçok hizmeti düşük kar marjları ile ayağına getirdik. Diğer bankalardan daha avantajlı olmamızı sağlayan bölge insanını tanıma tüm yönetim kurulu üyelerinin bölgede olması ve buna bağlı hızlı ve kısa sürede karar üretme sürecini iyi kullandık. Her fırsatta toplanarak gün içinde dahi kararlar ürettik, sonuçlandırdık. Bizden daha büyük bankalarla rekabet eder ve mudi sayımızı artırma durumuna geldik. Lefke'nin çıkmaz sokak olması konumu ile yavaşlayan ekonomik faaliyetlerini artırmak için projeler ürettik, teşvikler yarattık örneğin Lefke'de iş yeri açmak için kredi isteyen üyelerimize kredi sağlamada kolaylıklar yarattık, davalarımızı yürütmesi için Lefke'de avukat ofisi olan avukatlarımız öncelik olmak üzere davalarımızı Lefkeli avukatlara verdik. Ödeme zorluğu yaşayan üyelerimizin ödeme sürelerini makul ölçüde uzatarak ödeme rahatlığı sağladık. Levazım bölümü ile çiftçisine, beko bölümü ile de beyaz eşya hizmetlerini piyasa altında kar marjları ile üyelerimizin ayağına getirdik. Kart, sigorta işlemlerini hep üyelerimizin menfaatine düzenledik. Tapuda yapılan işlemlerden alınan masrafları minimuma indirdik. Yıllık karımızdan belli bir kısmını bölgemiz Sağlık ve Eğitim ile ilgili kurumlarımızın ihtiyacı olan malzemenin alınması için harcadık. Bilgisayar aldık, oturma bankı yaptık, telefon santrallerini yeniledik, bölgemiz işsiz insanının istihdamınında önünü açmak adına yatırım yapmanın gerekliliğine de inanarak arazide aldık. Çünkü yatırım demek istihdam demekti. Lefke'de Koop amaçlarına uygun hizmet verecek proje uygulama alanı için 1 dönüm Yeşilyurt-Doğancı, Gaziveren-Doğancı kavşağında yol kenarında Türk malı 6 dönüm bir arazi aldık. Ne yapmayı planlıyorsunuz bu arazilerde? Lefke belediye sınırları içerisine Doğancı ve Gaziveren köyleri 2008 yılında dahil oldu. Belediye sınırları içerisinde hizmet verme durumunda olan Lefke Koop'ta Belediye sınırları içine dahil olan bu köyleri bizim hizmet sınırlarımız içine dahil etmemiz bir gereklilikti. Buralarda da tarımcı, hayvancımız vardı. Buralarda da düşük kredili olanakları kullanmak isteyen insanlarımız vardı. Buna kayıtsız kalamazdık. Üretimin kavşak noktası olan Doğancı kavşağında almış oladuğumuz arazide 1. Etap olarak levazım, dükkan ve ambar projesini başlatmayı düşünüyoruz. Neden yatırım derseniz bir kere paranızı verilen kredilerle veya merkez bankasında tutarak ancak %1-3 gibi karlarla değerlendirebilirsiniz. Ancak paranızla yapmış olduğunuz levazım dükkan, satışyeri gibi teşeküllerde paranızı işleterek % 10 lara kadar değerlendirme şansınız vardır. Bu da Koop'un daha fazla para kazanması ve üyesine daha fazla düşük maliyetli hizmet sunmasını, büyümesi büyürken de istihdam yaratmasını getirmektedir. Yatırım, istihdam, iş, aş, üreticiye, hayvancıya, tarımcıya hizmet demektir. Kimlere kredi veriyor Koop ve verirken nelere dikkat ediyor? Lefke Koop hizmetlerinden yaralanan her üye bilmelidir ki gerek alacakları kredi, talep ettikleri çek defteri ve gerekse levazım ve beko bölümlernden yapacak oldukları tüm alışverişler YK kararına tabidir. Önce müracaat edilir YK görüşür ve kararı verir. Müşteri ile birebir teması ise Yönetim Kurulu'nun atamış olduğu sekreteri, yani müdürü yürütür. Üyelerimiz bilmelidir ki Yönetim Kurulu dışında hiç kimse taleplerine karar veremez. Yani ben 2 bin TL almak için müracaat ettim buna Yönetim Kurulu'mu karar veriyor? Hayır 3 bin TL ye kadar sekreterimize yani müdürümüze yetki veriyoruz. Bunun üzerindeki her işlem Yönetim Kurulu kararına tabidir. Yani siz taleplerinizi yazılı olarak sunarsınız YK da bu yazılı talebe bağlı olarak karar verir. Sözlü talepler dikkat alınmaz. Tabii birçok sıkıntı ile Devamı sayfa 6 da

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SMMM. o d a s ı. editörden. SMMM Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com ORDU

SMMM. o d a s ı. editörden. SMMM Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com ORDU editörden Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com BİZ OLMASAK Biz olmasak e devlet projesi adım atamaz, biz olmasak vergiler tahakkuk edemez, biz olmasak SGK primleri toplanamaz, biz olmasak TUİK

Detaylı

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE

SAYI EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SAYI 21 EYLÜL 2013 K A L E 60 YILDA, BİR YÜREKTEN BİNLERCE EVE SUNUŞ YIL 60, HENÜZ YOLUN BAŞI... Yıllar önce oluşturmaya başladığımız hayallerimiz ilk önce ulusal ve bölgesel yatırımları ile Türkiye nin

Detaylı

Bitlis in kalesi, balı, tütünü

Bitlis in kalesi, balı, tütünü Yıl : 2010 Sayı : 16 Bitlis in kalesi, balı, tütünü BETAV 05 Mayıs 2010 Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Yayın Organı Yayın Kurulu Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR İlhami NALBANTOĞLU Y. Kadri ALAYDIN Genel Merkez

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

Kobilerimizin Yeni Umudu: KOSGEB... KAROSER SANAYİİ EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYOR ANLAŞILAMAYAN DEMOKRASİ VE BİTMEYEN KAVGA

Kobilerimizin Yeni Umudu: KOSGEB... KAROSER SANAYİİ EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYOR ANLAŞILAMAYAN DEMOKRASİ VE BİTMEYEN KAVGA Kobilerimizin Yeni Umudu: KOSGEB... ANLAŞILAMAYAN DEMOKRASİ VE BİTMEYEN KAVGA KAROSER SANAYİİ EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYOR KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ Temmuz / 4 10 BAŞBAKAN BUNU HEP

Detaylı

Van da sağlık hizmetlerinde dev adımlar

Van da sağlık hizmetlerinde dev adımlar Hürriyet Koleji Van ın gururu Bölge halkına büyük bir ışık tutacak, kültürü, geleneği, dini ve dünyası ile barışık bir okul. Röportaj 11 de Van da sağlık hizmetlerinde dev adımlar Van İl Sağlık Müdürü

Detaylı

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU

TÜRK YE MUHASEBE FORUMU 4. TÜRK YE MUHASEBE FORUMU Muhasebe Mesle inde Uzmanlaflma I. Muhasebe Etik Kongresi I. Haks z Rekabet Kongresi 10-11 Nisan 2009 MERSİN TÜRMOB YAYINLARI - 367 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye nin yeni bir anayasayla, iki meclisli, dar bölgeli, sıfır barajlı bir meclis oluşturması gerektiğini söyledi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye nin yeni bir anayasayla, iki meclisli, dar bölgeli, sıfır barajlı bir meclis oluşturması gerektiğini söyledi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye nin yeni bir anayasayla, iki meclisli, dar bölgeli, sıfır barajlı bir meclis oluşturması gerektiğini söyledi Türkiye nin asıl probleminin muhalefetin iktidar olamama

Detaylı

Ankara da Temel Atma Töreni

Ankara da Temel Atma Töreni 15 OCAK 2013 SAYI: 43 SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com İST DAKİ SİVAS PLATFORMUNDA ÖNEMLİ BİR SUNUM: TARLALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ PROJESİ PİLOT UYGULAMA SİVAS TA! Ankara da Temel Atma Töreni

Detaylı

Sağlıkta Bedel Ödeyenler

Sağlıkta Bedel Ödeyenler Talep Ettik, Kazandık, Sözleşmeliler Kadrolu Oluyor Sağlık ve Sosyal Hizmetlerde 2 Haziran 2013 Günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan a ilettiğimiz sözleşmeli personele kadro talebimiz, 25 Haziran 2013 Günü

Detaylı

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI

4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI 4. KİMYA ENDÜSTRİSİ ŞURASI Kimya Sektörü, Ege Bölgesi Dinamikleri ve Çevre ŞURA KONUŞMALARI 7-8 Mayıs 2009 / İZMİR EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası - Giriş Konuşması: Kimya Sektör Platformunun organize etmiş

Detaylı

Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında

Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında ISSN: 2147-5601 Sayı 13 ARALIK 2014 Kır Çiçekleri Yeni Yuvasında Kır Çiçeklerinin Yeni Yurdu ÇEK Ailesi Selanik te Cumhuriyet Bayramı Sevinci Öğrencilerimize ÇEK Tanıtım Toplantısı Bilim Serüvenine Yolculuk

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

-DAVUTOĞLU NUN ZİYARETİ OYLARI YÜZDE 7 ETKİLEDİ

-DAVUTOĞLU NUN ZİYARETİ OYLARI YÜZDE 7 ETKİLEDİ www.sondakikagazetesi.com 2 Şubat 2015 Pazartesi Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu nun önceki gün gerçekleştirdiği İzmir çıkartması ve bu İzmir çıkartmasında İzmirlilere verdiği müjde; AK Partinin İzmir

Detaylı

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular,

önsöz Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Değerli okuyucular, önsöz Yıl: 53 Sayı: 625 Aralık 2014 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Doğan YAZAR Yayına Hazırlayanlar Halkla İlişkiler ve Yayın Müdürlüğü Yönetim Yeri

Detaylı

DİVRİĞİ DE HALK EĞİTİM ATAKTA (Önümüzdeki dönem, kaşık oyunu, izzet, su sızıyor da öğretilecek! )

DİVRİĞİ DE HALK EĞİTİM ATAKTA (Önümüzdeki dönem, kaşık oyunu, izzet, su sızıyor da öğretilecek! ) 15 ARALIK 2011 SAYI: 17 SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com DİVRİĞİ DE HALK EĞİTİM ATAKTA (Önümüzdeki dönem, kaşık oyunu, izzet, su sızıyor da öğretilecek! ) HABER: M.T.-İST. Divriği Halk Eğitim

Detaylı

İÇİNDEKİLER ESNAF VE ÖN MUHASEBE FİLDİŞİNE ÖRNEK MODEL: İSTESOB YENİ YÖNERGE MOTORİZE GRUBU RAHATLATACAK İSTESOB AKILLI KART BEYAZ ŞOV LA TANITILDI

İÇİNDEKİLER ESNAF VE ÖN MUHASEBE FİLDİŞİNE ÖRNEK MODEL: İSTESOB YENİ YÖNERGE MOTORİZE GRUBU RAHATLATACAK İSTESOB AKILLI KART BEYAZ ŞOV LA TANITILDI ISSN: 1309-1816 İSTANBUL ESNAF DERGİSİ Ayda bir yayınlanır İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği adına, İMTİYAZ SAHİBİ Faik Yılmaz YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Mustafa Uzun YAYIN KURULU Mustafa Nuhoğlu İsmail

Detaylı

StandardS. Editörden. Sevgili okuyucularımız,

StandardS. Editörden. Sevgili okuyucularımız, 50. Yıl Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 50 Sayı: 586 Mart 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Nesrin SEVİMLİ Yayına Hazırlayanlar Funda ÖZEN O. Murat PERÇİN

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet

Detaylı

ORSAM DA 25 ARALIK 2010 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 11. TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTISI NIN TAM METNİ

ORSAM DA 25 ARALIK 2010 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 11. TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTISI NIN TAM METNİ ORSAM DA 25 ARALIK 2010 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 11. TÜRKMEN AYDINLARI TOPLANTISI NIN TAM METNİ Aralık 2010 Ankara ORSAM. ORG.TR HABİB HÜRMÜZLÜ: Değerli dostlar, bu gün ORSAM ın yapmakta olduğu Türkmen

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

OVİT YAYLASI NDA SİZLERİ BEKLİYORUZ

OVİT YAYLASI NDA SİZLERİ BEKLİYORUZ OVİT YAYLASI NDA SİZLERİ BEKLİYORUZ Ramazan ayı nedeniyle üç yıl ertelenen Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimiz yeniden başlatılacaktır. Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimizin 17. si, 1-3 Ağustos 2014

Detaylı

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08

istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul TiCARET ODASI BÜYÜK MAGAZACILIK YAYlN NO: 2004-08 istanbul, 2004 Bu eserin tüm telif hakları istanbul Ticaret Odası'na (ito) aittir. ito'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı

Detaylı

İkinci Yılımzda İkinci Tesisimizi Açtık Ömer AKÇAM 2. Naip. Aylık Sektör Dergisi

İkinci Yılımzda İkinci Tesisimizi Açtık Ömer AKÇAM 2. Naip. Aylık Sektör Dergisi Vazifeyi ihmale sürükleyen merhamet, vatana ihanettir. Mustafa Kemal ATATÜRK Yıl: 1 Sayı: 2 MAYIS 2012 ÜCRETSİZDİR ÖRGÜTLEN-ME Kürşad Emre ÖĞRETMEK Genel Başkan Sayfa 4 İL MÜDÜRLERİMİZİ TANIYALIM Sayfa

Detaylı

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR Anabilim Eğitim Kurumları ücretsiz yayınıdır. NİSAN 2015 SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR TÜMAY ÖZOKUR: SEVGİSİZ HER ŞEYE HAYIR N. ÖYKÜ İYİGÜN: ÖĞRENMENİN VE ÖĞRETMENİN

Detaylı