KIRSALDA DEV BİR ŞİRKET: LEFKE KOOP KREDİ ŞTİ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRSALDA DEV BİR ŞİRKET: LEFKE KOOP KREDİ ŞTİ."

Transkript

1 LEFKE N İN SESİ (Lefke ve Çevre Köyleri Halkının Gerçek Sesidir.) Kasım-Aralık 2012 Sayı: 11 GELECEĞE YÖN VERMEK İÇİN LEFKE NİN SESİNİ OKU - OKUT! Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) Yayın Organıdır. Fiyatı: 2 TL - Tel: C M Y K LEFKE DEN KAÇIRILDI yazısı sayfa 5 de ORDA ALTIN MADENİ VAR yazısı sayfa 14 de LEFKE HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ yazısı sayfa 5 de HEM HASTAHANEMİZİ HEM DE ÇEVREMİZİ KORUDUK 2009 yılında AB Komisyonu ile Derneğimiz arasında imzalanan Cengiz Topel Hasatahanesine atık su arıtma tesisinin kurulması ve arıtılan suyun Golf alanında kullanılması ile ilgili projemizde sona geldik. Sayfa 8 de KIRSALDA DEV BİR ŞİRKET: LEFKE KOOP KREDİ ŞTİ. Nasıl büyüdü, Kimlere Kredi verdi, Neler yaptı, Yönetim Kurulu ne yapar, Diğer bankalardan farkı ne, Gelecekte Lefke için projeleri nedir. Röpörtajımız sayfa 6 ve 7 de Hakan Oran - Başkan AMME RUHU VE SEN KIBRISLI TÜRK yılları arasında yaşamış ünlü düşünür Alexis de Tocqueville Temel eseri olan Amerika da Demokrasi Üzerine adlı eserinde Bizlerin bugün tam da ihtiyacı olan amme ruhundan bahsederken bunun nasıl sağlandığı ve Amerikanın bugün nasıl Amerika olduğundan bahsediyor. Tocqueville, küçük bölgelere yönetsel özerklik tanımak ve böylelikle de yönetimin tek merkezde toplanmasını önlemek suretiyle siyasi özgürlüğün gerçekleştirileceğini ve bu arada vatandaşların kişisellikten kurtularak kamu işleriyle ilgilenmelerinin sağlanacağını dernekler yoluyla da çeşitli çıkarların savunulmasının olanaklı olacağını öne sürmüştür. Syf. 2 de MÜCAHİT BOZKURT Haberi Syf. 9 da UNUTULMAZ LEFKELİLER Haberi Syf. 3 te LİMANLAR KATAKOLON VE GEMİKONAĞI Haberi Syf. 8 de CMC'nin geride bıraktıkları ve LEKAD'ın önerisi Ali Tekman ın yazısı Syf. 11 de Bölgeden Kısa Kısa Haberi Syf te Rasıh Reşat ın yazısı sayfa 9 da - Koçansız servetler ve çocuklarımız sayfa 8 de

2 LEFKE N N SESİ 2 İ Sayı 11 Amme Ruhu Hakan Oran - Başkan 1. Sayfadan devam... Bugün yaşadığımız toplumsal değer yargılarındaki erozyon bizleri toplumsal sahiplenmeden uzaklaştırıp bireysel menfaatler peşinde koşmamıza böyle oluncada Toplumun ilerlemesi için esas ihtiyacı olan birlik ve beraberlikten uzaklaşmamıza sebep olmuştur. Çevreden tutunda sosyal kültürel ekonomik olarak yaşamın her alanında ortaya çıkan bireyselcilik bizlere ancak günü kurtarmaktadır.sonraki günleri ise ipotek altına almaktadır. Geldiğimiz durum ortadadır.eğitimde Ülke olarak yıllarca plan ve program yapamamış yüzlerce spor öğretmeninin eğitim almasını sonrada bu gençlerin polis,bankacı,tapucu, olmasına sebep vermiş,sonrada hem sporda hemde diğer iş alanlarında özlenen başarı sağlanamamış,ülkede işlerin iyi gitmediğinden, kamuda da iyi hizmet alamadığımızdan dem vurmuşuzdur. İşletme eğitimi almış çocuğumuzun ilkokul öğretmenliği yapmasına gönlümüz razı olurken, mesleği ilkokul öğretmeni olan iyi yetişmiş yan komşumuzun kızının ise sekreterlik yapmasını yadırgamamış ve sonrasında İlkokul öğretmenini Turizm bakanı, Spor akademisi mezununu ise Tarım bakanı yapanlara ses çıkarmayarak bizleri kimsenin duyamayacağı ortamlarda ülkeyi yönetenlerin ehliyetli olmadığından yakınmışızdır. CMC kirliliğinin çevresel tehditleri, çöp alanlarının yarattığı kirlilikler, gaminiler için kesilen ağaçlara ses çıkarmamış bunun için mücadele eden sivil toplum örgütlerine katılacağımız yerde, işimizden korkmuş yalnızca uzaktan izlemiş, kendi evimizin yan tarafına dökülen çöplerden rahatsız oluncada gitmediğimiz makam bırakmamışızdır. Atalarımızdan kalan tarihi değerlere (babalarımızın çalıştığı madenin cmc lokomotiflerine,dedelerimizin cumbalı Osmanlı evlerine,asırlık ağaçlara, her adımında bize atalarımızı hatırlatan tarihi dokuya v.s), ananelere,her bireyin sahip çıkma zorunluluğu olmuş olmasına rağmen, hep başkalarının sahip çıkmasını bekledik... En sade vatandaştan en yetkilisine içtiğimiz, yediğimiz her şeyin ambalajlarını sokağa atmaktan çekinmez, atanlara ses çıkarmaz sonrada çevremiz kirli deyip temizlemesi için birilerini bekledik. Son 35 yılda kalifiye birçok insan yetişmesine rağmen bireysel menfaatler üzerine kurulmuş olan sisteme biat eden insanlarımız eğitimli,dürüst insanlar yerine kendisine yalan söyleyenleri muteber sayarak devlet yönetimine gelmelerine izin vermiştir. İyi insanın değil iş yapan insanın hizmet edebileceği gerçeğine gözlerimizi kapamış, Amme ruhunu kaybetmiş ve bireysel ihtiraslar peşinde bir toplum yaratılmıştır. Tekrardan amme ruhunu canlandırmamız ve toplumsal varoluşu sağlamamız açısından Alexis de TocquevilleTemel eseri olan Amerika da Demokrasi Üzerine adlı eser işte bu açıdan önemlidir. Alexis de Tocquenville şöyle devam ediyor; *Başlıca kaynağını, insan kalbini insanı doğduğu yere bağlıyan, insiyakî, hasbî ve tarif edilmeyen bir histen olan bir vatan aşkı vardır. Bu tabiî aşk mazinin hatırası, ecdada saygı ve eski âdetlere bağlılıkla karışmıştır. Bu aşkı hissedenler, memleketlerini baba ocağı gibi severler. Orada buldukları sükûnet hoşlarına gider. Kazandıkları alışkanlıklara bağlanırlar; hatıralarını unutmazlar; hatta orada itaat altında yaşamaktan bile zevk alırlar. Ekseri bu vatan aşkı, dinî şevkle tahrik edilir ve o zaman mucizeler yaratır. Fakat, milletlerin hayatında eski adetlerin değiştiği, an'anelerin ortadan kalktığı, inançların sarsıldığı, hatıraların itibarının kalmadığı ve bunlara rağmen henüz kültürün yayılmadığı ve siyasî hakların mahdut ve teminatsız kaldığı anlar vakidir. O zaman insanlar vatana şüpheci ve itimatsız gözlerle bakarlar. Artık onu, ne ölü bir çamur parçası olarak gördükleri topraklarında, ne atalarının kendilerine boyunduruk gibi gelen âdetlerinde, ne şüphe etmeğe başladıkları dinde, ne istihfaf ettikleri kanun koyucuda bulurlar. Artık vatanlarını tamamen unuturlar; tam ve ümitsiz bir egoizm ile kabuklarına çekilirler. Bu insanlar aklın üstünlüğünü tanımamalarına rağmen, peşin hükümlerden kurtulmuşlardır. Onlarda ne monarşinin insiyakı, ne de cumhuriyetin şuurlu vatanseverliği vardır; fakat, sefalet ve kararsızlık içinde ikisinin arasında kalmışlardır. Bu durumda ne yapılabilir? Geriye mi dönmek lazımdır? Fakat nasıl insanlar ilk yaşlarının masum zevklerine tekrar dönemezlerse; milletler de gençliklerinin duygularına bir daha dönemezler; kayboluşlarına esef edebilirler; fakat onları tekrar doğuramazlar. Bu bakımdan ilerlemek ve milletin gözünde ferdî menfaatle memleketin menfaatini birleştirmekte acele etmek lâzımdır. Zira karşılıksız bir vatan aşkı artık bîr daha dönmemek üzere kaçıp gitmektedir. Bu neticeye ulaşmak için, bütün insanlara derhal siyasî hakların bahsedilmesi icabettiğini iddia edecek değilim; fakat, insanları memleketlerinin kaderi ile alâkalandıracak en müessir, belki de tek çarenin,onları memleketin idaresine iştirak ettirmek olduğunu ileri sürüyorum. Diyor. Amerika'da avamdan bir insan, genel refahın kendi adeti üzerine tesiri gibi çok basit fakat buna rağmen halkın pek az anladığı bir hususu kavramıştır. Ayrıca bu refahı bizzat kendi eseri olarak görmeye alışmıştır. Bu bakımdan amme refahında kendi refahını görür ve hatta iddia edilebilir ki Devlet için, sadece vazife duygusu ve gururu zoruyla değil, menfaatperestliği icabı çalışır. Memlekette bütün olup bitene iştirak eden Amerika'lı, kendini onunla alâkalı her nevi tenkide karşı müdafaa ile vazifeli zannetmektedir. Zira hücum edilen sadece memleketi değil, bizzat kendidir ve bu durumda millî gururunun her türlü sun'iliklere büründüğü ve şahsî kibirinin çocukça tezahürlere vardığı görülür. Yerelde başlayan memleket yönetimine vatandaşını dahil etme anlayışı memleketinde hertürlü olup biten olaya kendini dahil eden bir Amerikan ulusu yaratmış(seçim zamanlarında başkanları için bağış toplama toplumsal bir olgudur.) böylece memleketinde olup biten her olaya ve onunla alakalı hertürü tenkide karşıda kendini vazifeli görmüştür. Çeşitli zamanlarda memleketinin menfaatleri sözkonusu olduğunda ona Hücum edilenin sadece memleketi değil kendisi olduğunu ve böylece milli gururunun rencide olduğunu benimsemiş ve bunu özümsemiştir.bu karşı duruş olaylar karşısında toplumsal müdafayı ve dolayısı ile toplumsal birlikteliği perçinlemiş amerikan halkının her türlü toplumsal menaatleri karşısında toplumsal birlikteliğin kendiliğinden oluşmasına yol açmıştır. Bizde ise bugün bu olay tersine dönmüştür.yerelden merkeze yönetimden dışlanan ve bu dışlanmaya bireysel menfaatleri karşılığı razı olan halk,sözü muteber olmamasına rağmen ona riayet edilen oligarşik bir yönetim anlayışı yaratılmış.bu durum İnsanlarımızın bireysel menfaatler peşinde koşmasına yol açmış yerelden merkeze memlekete olan sahiplenme erozyana uğramış toplumsal birlik ve berabarelik ise yerini bireyselciliğe bırakarak milli gurur, mili günlerde bile toplumsal birlikteliği sağlamaktan uzak kalmıştır. Toplum cesaret ve özgüvenini kaybetmiştir.tekrardan tesis edilmesi ancak cesaretli ve kendine özgüveni tam olan riyaset beklentisi olmayan liderlerle olacaktır.bu görevi yapacak olanları ise sisteme adapte etmek topluma düşmektedir. Toplum kapalı seçim sandıklarında içinde dahi kendi iradesini değil başkalarının iradesini oy pusulalarına yansıtacak kadar bir korkaklık için girmiş özgüven ve cesaretini kaybetmiştir. Halbuki kendisine vaad edilen her ne olursa olsun seçim sandığının bulunduğu odada görülmediğini bile bile iradesi dışında seçim yapanlar artık ne kendileri ne de toplumları için muteberdir ve evlatlarının gelecekelri için bugünlerini satıyorlardır. Unutulmamalıdır ki dizleri üzerinde yaşayan bir birey ve toplum ya hastadır ya da sakattır.ben bunu redediyor ve karşı duruyorum benim gibi karşı duranlarla da topluma bunu anlatmaya devam ediyorum.casaretli ve kendine özgüveni tam olan bireyler ortaya çıkıncaya kadarda devam edeceğim.çünkü Kıbrıs Türk halkının bir bireyi olarak bu aşağılanmaya kendimi buna layık görmüyorum.kıbrıs Türk halkının içindeki cesaret ve özgüvenin galip geleceğini biliyorum. *İnsanlarımızı ülke sorunlarının çözümü konusunda yerelden başlayıp merkeze gerek siyaseten gerekse sivil toplum bireyleri olarak ne kadar çok dahil edebilirsek ve bu dahil ettiklerimizin görüş ve düşüncelerini eyleme dönüştürebilmesine izin verirsek özlenen gerçek toplumsal birliktelikle birlikte, özlenen devlete, refah ve kendi kendine yeten topluma ulaşabileceğiz. Lefke nin Sesi Gazetesi nde çıkan tüm yazıların telif hakkı sadece Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği ile yazarlarına aittir. Kullanılması izne tabiidir. Yazılanlar yazarlarının görüşlerini yansıtır derneği bağlayıcı değildir.

3 Sayı 11 LEFKELİ ÜNLÜLER VE LEFKE'DEN YETİŞENLER Ünlü kimdir ya da kim ünlü olur. İnsanın yaşadığı yerden yalnızca yerelin değil daha geniş toplulukların Tanıdığı simaların çıkması köyünde kasabasında doğan bir kişinin bu dünyaya veda etmeden insanlık için insan için özelliklede doğduğu veya yaşadığı yer için bir değer bırakması ve yaptıkları ile doğduğu yaşadığı yer ile ismini özdeşleştirererek doğduğu yere değer katması o köy kasaba ve şehir için daima bir gurur meselesi olur. Bizim de bu anlamda ünlü simalarımız var. Şeyh Nazım KIBRÎSİ: Kıbrıs'ın Larnaka şehrinde 21 Nisan 1922 (26 Şaban 1340) Cuma günü doğdu. Soyu, baba tarafından, Kadiri tarikatı kurucusu Abdülkadir Geylani Hazretlerine, anne tarafından ise Mevlevi tarikatı kurucusu Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine dayanır. Baba tarafından dedelerinin soyu Peygamber ailesine dayanır. Lefke de ikamet etmektedir. Lefke'de evleri var Şeyh Nazım'ın. dünyanın dört bir yanından gelip Kıbrıs'ta toplanmış, İngiliz, Alman, İrlandalı, Lübnanlı ve Türk müridlerini ağırlamak için. Ve Cenâb-ı Hak Siz ümmetin üzerinde tek bir kimseydiniz, neden burada oturacağım gitmeyeceğim diye ısrar ettiniz? diye soracak. Hayır, eğer insanlar Biz seni liderimiz olarak istemiyoruz git derlerse gitmelisiniz. Bu mühimdir. Asil Nadir: Lefke'de, İrfan Nadir ve Safiye Nadir'in oğlu olarak doğdu. Magosa'da gazete satarak büyüyen Asil Nadir, ailesinin 1963 yılında Londra'ya taşınması ile yeni bir hayata başladı.babası İrfan Nadir, CMC Maden Şirketi nde çalışırken, şu an Lefke deki, Mulla Yusuf Sokak olarak bilinen sokakta yer alan bu evi kiralamış ve Asil Nadir bu evde hayata merhaba demiş. Kamil odur ki koyar dünyada bir eser Eseri olmayanın yerine yeller eser Harid Fedai : 1930 da Lefke'de doğdu. Lise eğitiminden sonra Karadağ- Lefke bölgesindeki Kıbrıs Maden Şirketi'nde (CMC) teknik ressam yardımcılığı yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Türkçe bölümünü bitirdi. İstanbul üniversitesi edebiyat fakültesi Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun oldu. öğretmenlik, müfettişlik, Lefke Sancak ve Bayrak radyolarında yöneticilik yaptı. Televizyonun kuruluş aşamasında görevine ek olarak birimin müdürlüğünü de üstlendi. Bir süre de Kamu Hizmeti Komisyonu Dairesi'nde çalıştıktan sonra emekliye ayrıldı. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde öğretim görevlisi ve bu üniversitenin Kıbrıs Araştırma Merkezi üyesidir. Harid Fedai özellikle Kıbrıs Türk Kültürü üzerine yaptığı araştırmaları ve şiirleri ile tanınmaktadır. 1985'ten bu yana Kıbrıs, Türkiye ve başka ülkelerde ulusal ve uluslar arası birçok kongre va toplantılara katılarak bildiriler sunmuş. gerek Kıbrıs gerekse Türkiye'de araştırma, inceleme yazıları yayımlanmaktadır. Fikret Demirağ ( ): 10 ocak 1940'ta kıbrıs'ın Kefke kentinde doğdu. ilk ve orta öğrenimini Lefke'de tamamladı. ankara gazi eğitim enstitüsü türkçe bölümü'nden mezun oldu. kıbrıs'ta türkçe öğretmenliği yaptı. 1989'den sonra kıbrıs gazetesi'nin kültür sanat sayfasını yönetti. 28 kasım 2010'da kalp krizi sonucu öldü. Toplumcu gerçekçi ve soyut anlayışla yazdığı şiirleri, kıbrıs'ta ve türkiye'de, başta dost ve varlık olmak üzere pek çok dergide yayımlandı. kıbrıs şiirinin gelişmesine emeği geçenlerdendir. Bazı eserleri (şiir kitapları)kısa şiirler durağı, ötme keklik ölürüm, dayan yüreğim, dinle şarkımı, akdenizli şiirler ve aşk sözleri, adıyla yaralı, rüzgârda ozan türküleri, hüzün ana, limnidi ateşinden bugüne, sırı dökülmüş kökayna Nazım Beratlı: KKTC siyaset adamı yazar, doktor yılında Kıbrıs Lefke de doğdu. İlkokulu Lefke İstiklal İlkokulu, orta eğitimini Lefke Gazi Lisesi nde tamamladı. Kadın Hastalıkları ve Doğum İhtisasını, Ankara Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları Hastanesi nde 1986 yılında tamamlayarak, Kıbrıs a döndü. Yazarlığa lise yıllarında okulda çıkardıkları Gazi isimli okul gazetesinde makaleler yazarak başladı. İstanbul daki yüksek öğrenim yıllarında, Kıbrıs ve Gençlik, İlerici Yurtsever Gençlik gibi haftalık gençlik gazeteleri ile günlük Politika gazetesinde köşe yazıları yayınladı. Şubat 2005 seçimlerinde CTP-BG den Güzelyurt milletvekili seçildi. ESERLERİ:'Kıbrıs ta Ulusal Sorun2)Kıbrıslı Türkler in Tarihi 3-Kıbrıslı Türk Kimliği nin Oluşması (Neden tek bir Kıbrıslı Halk Yok? 4- 'Neler Oluyor Hayatta, 5-Adı Cemile İdi, 6-Lefke Sevgilim SALİH DAYIOĞLU: Yarım asırlık hukuk birikimi olan Dayıoğlu, 11 yıl boyunca Yüksek Mahkeme Başkanlığı yapmıştı yılında Lefke de doğan Dayıoğlu, ilkokulu Lefke de, orta öğrenimini LEFKE N İN SESİ yılları arasında Lefkoşa da zamanın İngiliz Okulu nda tamamladı ve hukuk tahsili için 1956 yılında Londra ya gitti.. Salih Dayıoğlu Eylül Aralık 1962 arasında Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi nde raportör olarak görevlendirildi. Aralık 1963 olaylarından sonra ise Kaza Mahkemesi Yargıcı olarak atandı de Kaza Mahkemesi Başkanı oldu ve Limasol-Baf Kaza Mahkemeleri Başkanlığına getirildi yılına kadar Lefkoşa-Girne Kaza Mahkemeleri Başkanlığı yaptı. 5 Ocak 1976 tarihinde Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak atanan Salih Dayıoğlu, bu mevkide 15 yıl görev yaptıktan sonra, 2 Ocak 1991 de Yüksek Mahkeme Başkanlığına atandı. Dayıoğlu, yıllarında toplumlararası görüşmelerde Kıbrıs Türk delegasyonunda hukuk müşaviri olarak görev yaptı. Ocak 1991 de Yüksek Mahkeme Başkanlığına seçilip atanan Salih Dayıoğlu Mart 2002 ye kadar 11 yıl Yüksek Mahkeme Başkanlığı yaptı. Dayıoğlu, emekliye ayrıldıktan sonra Taşınmaz Mal Tazmin Komisyonu nun kuruluşunda etkin rol oynadı ve bu komisyonun yaklaşık iki yıl süreyle başkanlığını yaptı Nil Burak: Nil Burak, Kıbrıslı-Türk pop müziği sanatçısıdır Nil Burak, Kuzey Kıbrıs'ın portakal bahçeleriyle ünlü Lefke şehrinde Pembe Nihal Munsif adıyla dünyaya geldi. 12 Mayıs 2009 da Kıbrıslı sanatçı Nil Burak doğdu yer olan Lefke de LAÜ nün geleneksel olarak düzenlediği LAÜ Bahar Şenliklerinde sanat hayatı boyunca ilk kez sahne aldı. Feridun Işıman: 1949 yılında Küçük Kaymaklı'da doğdu. 1972'de Ankara Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Turan Erol Atölyesinden mezun oldu yılları arasında Küçük Kaymaklıda kendi resim stüdyosunda portreler yaptı. Sanatçının bu dönem yapıtları genellikle Finlandiya ve Kanada'da özel kolleksiyonlardadır yıllarında Tampere kentinde (Finlandiya) sanatçı olarak çalıştı. Tiyatro dekoru tasarımları ve ağırlıklı olarak çocuk portreleri ve manzaralar yaptı yılları arasında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi'inde Resim ve Sanat Tarihi, Güzelyurt Türk Maarif Kolajinde Resim öğretmeni olarak çalıştı. Feridun Işıman değişik yıllarda gittiği veya davet edildiği Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Almanya, İngiltere, Makedonya, Türkiye, Avusturya gibi pek çok ülkede resim çalışması yaptı. Girne Amerikan Üniversitesi'nde Matematik dersleri eğitim görevlisi Dervişe Işıman ile evli olan santçı 1997 ve 2001 yılları arasında 4 yıl Resim ve Sanat Tarihi eğitim görevlisi olarak çalıştı. Sanatçı sadece resim alanında değil müzik alanında da K.K.T.C.'ni Uluslararası Müzik Festival ve Yarışmalarında pek çok kez başarı ile temsil etmiştir. Akdeniz Akdeniz Müzik Uluslararsı Müzik Festivali Antalya-1987 ve İstanbul Uluslararası Show 93 Müzik Festivali 1993 bunlara örnektir. Halen LAÜ mimarlık bölümü öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. LEFKELİ OLMAK DEMEK LEFKEYE BİR ESER BIRAKMAK DEMEK 3

4 LEFKE N N SESİ 4 İ Sayı 11 LEFKE DE UNUTULMAYANLAR TMT ciler yıl 1958 Mücahit Komutanlar 1973 Mücahit öğrenciler yıl 1975 Mehteran Bölüğü Lefke İstiklal ilkokulu Yıl 1978 Lefke Gazi Lisesi Öğretmenleri yıl 1978 Ecevit Lefke de yıl 1979 Mehmet Ali Plancı yıl 1955 Mehmetçik Lefke de yıl 1974 Sancaktarlık mensupları yıl 1973

5 Sayı 11 LEFKE N İN SESİ LEKAD DAN HABERLER Lefke de bulunan CMC alanında zaten siyanür var. O bölge zehirli. Petrol Dolum Tesisi nin de bu bölgeye yapılmasında sakınca görmüyorum. Buralar zaten zehirli Bu sözleri Kıbrıs TV de Serhat İncirli nin programına konuk olan ve DP den seçilip sonradan UBP Girne Milletvekili olan Mehmet Tancer söyledi. Programı izleyen ve bu sözlerden sonra harekete geçen derneğimiz süratle bir basın açıklaması yaparak sayın Tancer'i sözlerinden dolayı bölge halkından özür dilemeye davet etmiştir. 24 Nisan 2012 tarihinde basında ve sosyal medyada çıkan açıklamamız sonrasında sayın Tancer 30 Mayıs 2012 tarihinde Haberdar gazetesinde verdiği demeçle Lefke halkından özür dilemiştir. 24 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan basın açıklaması şöyle: Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hakan Oran, UBP Milletvekili Mehmet Tancer'in CMC ve petrol dolum tesisi konularında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Açıklama şöyle: "Yıllardır ihmal edilen ve son Annan planı ilede gözden çıkarılan Lefke bölgesine sahip çıkma ve 1571 den bu yana Türk olan Lefkedeki Türk varlığının yaşatılması yönündeki sivil toplum örgütü olarak çabalarımız sürerken ve Bölgenin ülkeye katma değere yaratcak potansiyellerine dikkat çekerken bölgemize olduğu kadar ülkenin ve Akdenizin de sorunu olan CMC kirliliğinin temizlenerek buraların insanımızın kullanımına uygun alanlar haline getirlemesi yolundaki çabalarımız sürerken bugüne kadar Lefke bölgsine verilen değerin göstergesi niteliğindeki UBP milletvekili sayın Mehmet Tancerin doktorluk kimliğinede yakışmayan bir tavır ve düşünce ile Kıbrıs TV de Serhat İncirlinin sunmuş olduğu televizyon programında yapmış olduğu ve Lefke de bulunan CMC alanında zaten siyanür var. O bölge zehirli. Petrol Dolum Tesisi nin de bu bölgeye yapılmasında sakınca görmüyorum sözleri Lefke bölgesine derin bir üzüntü yaratmış ve merkezi hükümetin bizlere vermiş olduğu değerin göstergesi olarak algılanmıştır.böyle bir anlayışı Lefke ve Çevre köyleri Dayanışma Kalkındırma Derneği olarak protesto eder sayın Tanceri Lefke halkından özür dilemeye başbakanıda hükümetinin böylesi bir düşüncede olmadığını açıklamaya davet ederiz.kamuoyunun bilgisine getirir konunun takipçisi olacğımızı bidiririz. İki taraf arasında karşılıklı kapıların açılmaya başladığı süreçten sonra Lefke Aplıç kapısının açılması konusunda ısrarlarını sürdüren derneğimiz son süreçte ortaya çıkan tıkanmaya bağlı olarak bu tıkanmanın sorumlusu olarak gördüğü Rum Devlet Başkanı'na bir mektup göndermiş ve bunu hem kuzey hem de güney basını ile baylaşmıştır. 19 Eylül 2012 tarihli göndermiş olduğumuz mektub şöyle: Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri adına Başkan Hakan Oran, Güney Kıbrıs Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofya'a Aplıç Kapısı'nın açılması ile ilgili taleplerini içeren bir mektup gönderdi. Mektup şöyle: Sayın Dimitris Hiristofyas Yıllardır Kıbrıs adasında kuzey ile güney arasınada karşılıklı gidiş gelişi sağlayan Kapılarımızın kapalı kalması ile ada üzerinde yaşayan insanlar kendi içlerinde bir izolasyona mağdur bırakılmış bundan da en fazla zararı bu ada üzerinde yaşayan halk görmüştür. Son dönemde bazı kapılarımız açılmış fakat Kıbrıs'ın kuzey batısı Lefke bölgesi ve Trodos köyleri bundan bir fayda sağlayamamıştır. Gelinen bu aşamada bu kapılarımızın kapalı kalması ile bu bölgelerde yaşayan insanlarımız halen daha Kıbrıs'tan ve dünyadan izole edilmiş olarak yaşamaktadır.avrupa birliğinde sınırların kalktığı bu dönemde Kıbrıs'ta kapıların açılmasını siyasi bir menfaat sağlamaya dönüştürmek insan haklarına ve özgürlüklerinede aykırıdır. Bu kapılarımızın açılması ile bu 5 bölgelerimizde yaşayan insanlarımız geçmişten gelen iyi komşuluk ilişkileri ile Rum Türk halkları arasındaki güvenin yeniden tesis edilemesine katkıda bulunabilecekleri,ekonomik sosyal ve kültürel ortak değerlerimizin yeniden paylaşımı ile birlikteliğin gelişmesine ve konunun Kıbrıs sorununun çözümünede ivme kazandırmada etkili olacağı inancındayız. Bunun en güzel örneğini hiç kapanmayan beyarmudu(pergama) sınır kapısı ile orada birlikte ortak değerlerle yaşayan Türk Rum halklarından anlayabiliriz. Bütün bu maksatlardan dolayı Bölgemizin en önemli kapısı olan ve 33 yıldır da Birleşmiş Milletler araçları tarafından kullanılan bir zamanlar tüm bölgeye hayat veren Aplıç kapısının açılmasını istemekteyiz. Biz sivil toplumun bireyleri olarak bu kapımızın kapalı kalması ile ilgili hiçbir mazareti kabul etmiyoruz ve açılıncaya kadar olan mücadelemizide her platforumda sürdüreceğiz. Basından da öğrendiğimize göre öncelik olarak Erenköy ve Gaziler kapılarının açılmasını istemekteymişsiniz. Ama bizlere Pirgo'dan sonra öncelikli olarak Aplıç kapısının açılacağını söylemiştiniz.beklentimiz öncelikli olarak bu sözünüzü yerine getirmeniz ve sayın Eroğlu ilede anlaştığınız gibi Aplıç kapısının açılmasını sağlamanızdır.konu insanların serbest seyahat etme ve dolaşım özgürlüğü ilede alakalıdır ve günümüzde bu tip yasakların herhangi bir koşula bağlı kalmaksızın ortadan kalkması için çaba harcanmamasıda sizlere gelecekte büyük bir sorumluluk yükleyecektir. Asil Nadir'in İngiltere'de süren davasına bağlı olarak ortaya çıkan tutuklama kararına bağlı olarak derneğimiz, haksız olan bu uygulamanın düzeltilmesi ve kamuoyu yaratma maksadı ile bir basın açıklaması yayınlayarak Asil Nadir'e destek belirtmiştir. 29 Ağustos tarihinde yayınlanan açıklama şöyle: LEKAD'dan yapılan açıklama şöyle: "Kıbrıs Türk insanının en sıkıntılı günlerinde adaya iş aş sağlayarak ülkemiz insanının bu topraklarda var olma mücadelesine katkı sağlayan.var olan iş zekası ile de bugün bulunduğu ekonomik güce kavuşan ve elindeki bu gücü yine bir şekilde ülkesinin menfaatine harcama yolunda birçok çalışma yapan. Hemşehrimiz Lefkeli sayın İrfan Nadirin oğlu Asil Nadir' in İngiltere'deki hukuk savaşına destek vermek, Kıbrıslı Türk bu iş adamımıza bir vefa borcumuz oldu kanaatindeyiz. Bizler ülkemiz insanının toplumsal birlikteliğini koruma yolunda insanlarımıza özelliklede Kıbrıslı Türk kimliğini dünyaya tanıtan böylesi insanlarımıza sahip çıkmayı ve dış dünyada Kıbrıslı Türklerin varlığına katkı koyan tüm inasanlarımızın arkasında durmayı misyon edinmiş bireyler olarak Asil Nadir beyin bu haklı davasında da yanında olduğumuzu bildiririz. Önümüzdeki süreçte bu konuda atılacak adımların takipçisi olmayı ve kendisine karşı yapılan bu haksızlığa son verilmesi için gereken tüm çabaların da yanında olacağımızı bildirir,ingiliz Hükümeti yargısınında Asil bey hakkında düzenlenen komplolorı ve dış müdahalelerden etkilenmeden istinaf aşamasında tamamıyle şeffaf bir şekilde kararlarını bir kez daha gözden geçirmelerini dileriz." Bölgemiz tarih değerler yönünden oldukça zengin bir bölge olmasına rağmen özelde bölgeye genelde ülke turizmine ve ekonomisine fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmiyor. Üstelik bu değerler zaman zaman bölgemizden de alınıp götürülüyor. Lefke Pir Paşa Cami'nde bulunan kılıç, kalkan ve savaş kolluğunun bölgemizden alınıp götürüldüğü haberini alan derneğimiz bunu çeşitli kesimlerle de paylaşarak bu konuda halkı bilgilendirmek maksadı ile 8 Haziran 2012 tarihinde bir basın açıklaması yayınlamıştır. Açıklamanın metni şöyle: "Venedikliler döneminde baronluk,osmanlı döneminde kaza, İngiliz sömürge yönetimi döneminde nahiye merkezi olan Lefke 4000 yılık bir medeniyete ev sahipliği yapmış ne yazık ki KKTC'de bucak olmaya layık görülmüş ilçe olma hakkı ve bu anlamada kurumları olan tapusu, maliyesi, çevre dairesi, polis müdürlüğü, kaymakamlığı süreç içerinde elinden alınmıştır. Soli Harabeleri'nde kazılarla çıkan tarihi değerleri Lefke'de ait olduğu yerde sergilenecekken Güzelyurt'ta sergileniyor, tarihi değerleri olan ve bölgenin tarihi mirasından bir parça olan CMC lokomotifi alınmış ve Lefkoşa Girne yoluna konmuş, buharla çalışan tarihi TID romörkünün buhar kazanları sökülmüş ve bilinmeyen bir yere götürülmüş,turizmde tatil merkezlerinin vazgeçilmezi olan hurma ağaçlarımız bir dönem sökülerek turistik merkezlere taşınmış. Şimdi de tarihi Pir Paşa caminde bulunan kılıç kalkan ve savaş kolluğunun din işleri dairesine verildiği fakat akibetinin ne olduğunun bilinmediği haberlerini alıyoruz. Bir bölgenin sahiplenilmesine insanına olduğu kadar kurumlarına ve tarihi değerlerine sahip çıkılması ile gerçekleşebileceği anlayışı ile hareket eden derneğimiz kurumları yanında tarihi ve kültürel mirasıda elinden alınmak istenen bölgemizin her taşına sahip çıkacağımıza hatırlatır sorumluları bu vesileyle göreve çağırır Lefke'nin malı olan tarihi ve kültürel değerlerimizin Lefke'ye iade edilmesi ve Muhafaza edilecekse Lefke'de muhafaza edilmesi yolunda gerekli çalışmayı yapmaya davet ederiz.

6 LEFKE N N SESİ 6 İ Sayı 11 KIRSALDA DEV BİR ŞİRKET: LEFKE KOOP KREDİ ŞTİ. Nasıl büyüdü, Neler yaptı, Diğer bankalardan farkı ne? Gelecekte Lefke için projeleri ne? Ve daha birçok soruya cevap Röpğrtaj: Mustafa Özyağcı Kıbrıs Gazetesi Lefke'nin kırsalda kalmış olmasına, ihmal edilmişliliğine ve işsizlik sebebi ile insanları göç etmiş olmasına işsizilik nedeniyle birçok dükkanı kapanmış olmasına rağmen Lefke'nin tarihi içinde önemli bir yere sahip az sayıda kalan kurumundan biri olan Lefke Koop nasıl ayakta durdu neden ve nasıl devleşti. Lefke Koop Yönetim Kurulu üyesi Hakan Oran la son 10 yılda büyük bir çıkış sağlayan ve büyüyen Lefke Koop u konuştuk. Bize Lefke Kooperatifi'nden bahsedermisiniz? 1938 yılında 38 üye ile kurulan ve 1974 yılına kadar yalnızca Lefke ye hizmet veren kooperatif, bugün 11 memur ve çalışanı, üç bin beş yüz üyesi ile Lefke Belediye sınırları içerisindeki Lefke merkez ve 12 yerleşim yerindeki yaklaşık 11 Bin vatandaşına hizmet vermeğe devam etmekte ulaştığı büyüklüklede üyelerine ve halkımza yeni yatırmlar ve hizmetler yapmayı planlamaktadır. Öğrendiğimize göre KKTC'deki kredi kooperatifleri içerisinde büyüklük sırasına göre ilk sırada olduğunuzu öğrendik. KKTC sınırları içerisinde yaklaşık 200 küsur Kooperatif olduğunu biliyoruz. Bu nasıl oldu? Lefke bölgesi kırsalda kalmış ve son 35 senede KKTC'nin diğer bölgelerine oranla hak ettiği ilgiyi ve yatırmı alamamıştır. Bu da beraberinde bölgedeki göçü artırmış, var olan alt yapısına rağmen ilçe yapılmamış buna bağlı kurumları Güzelyurt'a taşınmış Lefke bölgesi adeta yalnızlaşmıştı. Lefke halkı tutunacak bir dal arıyordu. Kendi iradesinin hakim olduğu kendi sözünün geçeceğine ve bundanda kar sağlayacağına inandığı kurumuna sahip çıktı. Güvendiğini gösterdi. Bununla var olabileceğine kanaat getirdi. Sonunda da haklı çıktı. Tam da 2001 bankalar krizinin olduğu dönemde iş başına gelmiştik. Birçok banka mali sıkıntılar sebebi ile batmıştı. Lefke'de bankacılık faaliyeti gösteren 7-8 banka vardı. Bu bankaların 5 tanesi mali sıkıntılar sebebi ile kapanmıştı. Ayakta kalmak kolay değildi. Koop'un mali yapısı da bugünkü kadar güçlü değildi. Buna rağmen alınan radikal kararlara Lefke'de ayakta kalan 2 bankadan biri olmayı başarmış. Son 10 yılda da bilanço hacminde büyük bir gelişme ve büyüme gerçekleşmiştir. Bunu müfettiş raporlarından da görebilirsiniz. Özetle: 1-Bilanço hacminde büyüme %265 2-Üye kredi hesaplarında %195büyüme 3-Üye mevduat hesaplarında %266 büyüme 4-KTKMB LTD. deki mevduat hesaplarında %690 büyüme 5-Öz kaynaklarda %1409 büyüme Bu rakamlar akla hayale sığmıyor peki nasıl oldu bunlar, neler yaptı Lefke Kooperatifi? Bu şirket özelliklede halk için hizmet veren Kooperatifçilik yapan bir şirketse bu şirketi en iyi konuma Lefke Koop Yönetim Kurulu üyesi Hakan Oran getirmenin en önemli kısmı, doğru şeyleri yapma ve yanlış şeylerden uzak durma konusunda disiplinli olabilmektir. Disiplinli insanlar, disiplinli düşünce ve disiplinli hareket. Öncelikle biz yöneticiler ve çalışanlar inandık bankamıza. En iyi için Hedef koyduk Bölge esnafına kredi olanakları yarattık. Çiftçiye tarımcıya birçok hizmeti düşük kar marjları ile ayağına getirdik. Diğer bankalardan daha avantajlı olmamızı sağlayan bölge insanını tanıma tüm yönetim kurulu üyelerinin bölgede olması ve buna bağlı hızlı ve kısa sürede karar üretme sürecini iyi kullandık. Her fırsatta toplanarak gün içinde dahi kararlar ürettik, sonuçlandırdık. Bizden daha büyük bankalarla rekabet eder ve mudi sayımızı artırma durumuna geldik. Lefke'nin çıkmaz sokak olması konumu ile yavaşlayan ekonomik faaliyetlerini artırmak için projeler ürettik, teşvikler yarattık örneğin Lefke'de iş yeri açmak için kredi isteyen üyelerimize kredi sağlamada kolaylıklar yarattık, davalarımızı yürütmesi için Lefke'de avukat ofisi olan avukatlarımız öncelik olmak üzere davalarımızı Lefkeli avukatlara verdik. Ödeme zorluğu yaşayan üyelerimizin ödeme sürelerini makul ölçüde uzatarak ödeme rahatlığı sağladık. Levazım bölümü ile çiftçisine, beko bölümü ile de beyaz eşya hizmetlerini piyasa altında kar marjları ile üyelerimizin ayağına getirdik. Kart, sigorta işlemlerini hep üyelerimizin menfaatine düzenledik. Tapuda yapılan işlemlerden alınan masrafları minimuma indirdik. Yıllık karımızdan belli bir kısmını bölgemiz Sağlık ve Eğitim ile ilgili kurumlarımızın ihtiyacı olan malzemenin alınması için harcadık. Bilgisayar aldık, oturma bankı yaptık, telefon santrallerini yeniledik, bölgemiz işsiz insanının istihdamınında önünü açmak adına yatırım yapmanın gerekliliğine de inanarak arazide aldık. Çünkü yatırım demek istihdam demekti. Lefke'de Koop amaçlarına uygun hizmet verecek proje uygulama alanı için 1 dönüm Yeşilyurt-Doğancı, Gaziveren-Doğancı kavşağında yol kenarında Türk malı 6 dönüm bir arazi aldık. Ne yapmayı planlıyorsunuz bu arazilerde? Lefke belediye sınırları içerisine Doğancı ve Gaziveren köyleri 2008 yılında dahil oldu. Belediye sınırları içerisinde hizmet verme durumunda olan Lefke Koop'ta Belediye sınırları içine dahil olan bu köyleri bizim hizmet sınırlarımız içine dahil etmemiz bir gereklilikti. Buralarda da tarımcı, hayvancımız vardı. Buralarda da düşük kredili olanakları kullanmak isteyen insanlarımız vardı. Buna kayıtsız kalamazdık. Üretimin kavşak noktası olan Doğancı kavşağında almış oladuğumuz arazide 1. Etap olarak levazım, dükkan ve ambar projesini başlatmayı düşünüyoruz. Neden yatırım derseniz bir kere paranızı verilen kredilerle veya merkez bankasında tutarak ancak %1-3 gibi karlarla değerlendirebilirsiniz. Ancak paranızla yapmış olduğunuz levazım dükkan, satışyeri gibi teşeküllerde paranızı işleterek % 10 lara kadar değerlendirme şansınız vardır. Bu da Koop'un daha fazla para kazanması ve üyesine daha fazla düşük maliyetli hizmet sunmasını, büyümesi büyürken de istihdam yaratmasını getirmektedir. Yatırım, istihdam, iş, aş, üreticiye, hayvancıya, tarımcıya hizmet demektir. Kimlere kredi veriyor Koop ve verirken nelere dikkat ediyor? Lefke Koop hizmetlerinden yaralanan her üye bilmelidir ki gerek alacakları kredi, talep ettikleri çek defteri ve gerekse levazım ve beko bölümlernden yapacak oldukları tüm alışverişler YK kararına tabidir. Önce müracaat edilir YK görüşür ve kararı verir. Müşteri ile birebir teması ise Yönetim Kurulu'nun atamış olduğu sekreteri, yani müdürü yürütür. Üyelerimiz bilmelidir ki Yönetim Kurulu dışında hiç kimse taleplerine karar veremez. Yani ben 2 bin TL almak için müracaat ettim buna Yönetim Kurulu'mu karar veriyor? Hayır 3 bin TL ye kadar sekreterimize yani müdürümüze yetki veriyoruz. Bunun üzerindeki her işlem Yönetim Kurulu kararına tabidir. Yani siz taleplerinizi yazılı olarak sunarsınız YK da bu yazılı talebe bağlı olarak karar verir. Sözlü talepler dikkat alınmaz. Tabii birçok sıkıntı ile Devamı sayfa 6 da

7 Sayı 11 Sayfa 5 den devam... karşılaşabiliyorsunuz. İlle de bana kredi vereceksiniz diye birçok kişiyi araya koyanlar olabildiği gibi, başka çarem kalmadı intihar edeceğim diyenler de oluyor. Kredi vermediğiniz kişiler sırf kredi alabilmek için olur olmaz yollara baş vurabiliyor, istediğini yaptırmak, almak için basını kullananlar bile oluyor. Bankamızla çalışan üyelerimiz bilmelidir ki dilek ve şikayetlerini YK'na yapmaları gerekir. Kendilerine cevap ancak bu yolla verilir. Doğru olan da budur. Tabii bunlar aslında bir yerde suç unsuru da oluşturabiliyor. Çünkü banka hesaplarının ve işleyişi ile ilgili olur olmaz beyan vermek veya harekette bulunmak banka menfaatlerine zarar vermiş olması sebebi ile suç oluşturabiliyor. Çünkü siz borç isteyenin olduğu gibi parası olanın da hakkını ve hukukunu korumak zorundasınız. Bu açıdan insanlarımızın bunları bilerek hareket etmesi önemli olmaktadır. Sorunlarını çözebildikleriniz olabildiği gibi ne yazık ki tüm çabanıza rağmen çözemedikleriniz de oluyor. Mesela davaya gitmiş üyelerimize tekarardan kredi vermeyi yasa bize yasaklıyor. Bundan dolayı da üyelerimizi yargıya gitmeden birkaç kez uyarıyoruz. Dava açılmadan gelenleri bir şekilde yeniden karşılıklı anlaşarak düzenleme yapıyoruz. Çünkü dava açıldıktan sonra borçları yanında bir de avukat masrafları ile karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu yönde de üyelerimizi korumak istiyoruz. Fakat her üye bu uyarıyı dikkate almıyor. Özellikle bu son dönemde mali sıkıntı ve ödeme güçlüğü taşıyan birçok üyemize yardımcı olarak borçlarını düzenlemelerini ve daha uzun vadeye yayarak rahatlama sağladık. Peki daha büyük rakamlar için istenen nedir? Yasaya göre bir tek üyenin talep edebileceği en büyük miktar Str, Euro veya muadili Türk Lirasıdır. Yeterli ve uygun kefil ile birlikte teminat istiyoruz. Teminat olarak Devlet Maaşı, taşınır veya taşınmaz mal veya tümünü de isteyebiliyoruz. Lefke Koop Kredi şirketinden kredi talep eden kişilerin öncelikle Lefke Belediye sınırları içerisinde yaşıyor veya çalışıyor olması veya malı mülkü olması gerekiyor. Yani Lefke ile bir bağı olması gerekiyor. Diğer bankalardan farkı ne Lefke Koop un? Ülkemizde aktif kooperatif sayısı 196, üye saysı ,aktif büyüklüklerinin toplamı 2.2 milyar TL. Koop bankalarında mevduat toplamı da 1 trilyon 600 milyon TL ye ulaşmıştır. Bu da kooperatifçiliğin ülkemiz için önemini ortaya koymaktadır. Süratli karara alma mekanizmasına sahip. Lefke Koop Yönetim Kurulu acil durumlarda gerekirse günde 2 kere, 3 kere veya tam gün toplanabilir, karar alabilir. Süratle isteklere cevap verebilir. Biz ticari banka değiliz üyelerimize hizmet ederiz. Ticari bankalarda öncelik kardır. Biz de öncelik üyenin menfatleridir. Bunun içinde tüm kar oranlarımız diğer bankalara göre çok düşüktür. Dolayısı ilede halka hizmet en yüksek seviyededir. Son dönemde yasa ile borçluların borçlarının yeniden yapılandırılması gündeme geldi. Bu konuda bir yasa çıktı. Bizler bu durumun olabileceğini görerek yaklaşık 2 yıl önceden bu çalışmayı başlatmıştık. Yani yasa çıkmasını beklemeden durumun aciliyetini görerek gerekli önlemleri borçlu üyelerimiz menfaatine almaya başlamıştık. Ödeme güçlüğü çekenlere borçlarını ödeyebilecekleri şekilde yeniden düzenlemiştik. Yönetim Kurulu nasıl seçiliyor, kaç kişiden oluşuyor, sorumluluğu nedir? Lefke Koop üyelerinin oyları ile her 3 yılda bir mukayyitin uygun gördüğü tarihte yapılacak seçimle seçiliyorlar. YK beş üyeden oluşuyor ve üyelik şartlarını yerine getirmiş her üye aday olabiliyor. Sorumluğu büyük Yönetim Kurulu nun. Bir kere her biri tüm varlığı ile kefil oluyor verdikleri kredilere. Yani LEFKE N İN SESİ YK'nun vermiş oldukları kredi bir sebeple tekrar bankaya geri dönmezse ve banka zarara uğrarsa kararın altında imzası olan YK ve sekreter eşit oranda bunda pay sahibi oluyor. Yani günün sonunda zarar edileni ceplerinden ödemek zorundadırlar. Bundan dolayı hiçte kolay bir görev değil. Üyelik şartlarını yerine getirmiş, daha önce almış olduğu krediyi zamanında ödemiş, YK'nun istemiş olduğu yeterli teminatı vermiş her üyeye kredi verilebiliyor. Tabii bununla da kalmıyor, araştırıyor da YK, bölge küçük bir bölge olduğundan kredi talep eden kişiler tanınıyor. Tanınmayanlar ise süratle araştırılyor. YK'da yeterli güvence hasıl olursa kredi veriliyor. Aksi takdirde ret ediliyor. Sağlık bizim için önemli. Her insanımız bizim için değerli. Paradan daha değerli. Sağlık, tedavi konularında güvenilir kefillerle anında kredi sağlanabiliyor. Bankacılık risk işidir. Yıllarca mudilerinizden paralar kazanırsınız. Bazen de sağlık gibi özel durumlarda küçük kayıplarda yaşamayı göze almalısınız. Herkes borcunu ödüyor mu, Ödemeyenler için ne yapılıyor? Tabii herkes almış olduğu borcu ödemekle mükellef. Bir kere bir üyenizin parasını alıp, darda olan bir başka üyenize belli bir süre kullanarak faiz ile birlikte geri ödemesi için veriyorsunuz. Ödemediği takdirde yasların ön gördüğü süreç başlıyor. Önce ödemeye istekli olan ama ödeme güçlüğü çekiyorsa üyenin ödeme şartları durumuna göre iyileştirilebilir. Yine de ödemiyorsa dava açılıyor, gerekirse haciz çıkıyor, ama o verilen borç para bir şekilde geri alınıyor ve yerine konuyor. Sizler de yani Yönetim Kurulu üyeleri bankadan kredi alıyormusunuz? Başka bankadan almak yakışık alır 7 mı sizce. Önce biz kredi alacaksak kendi bankamızdan almalıyız. Yoksa siz YK olarak başka bankadan kredi alırsanız diğer insanlar sizden neden kredi alsın. Başka banka benden faizini alacağına kendi bankam alması daha doğru değil mi. Bizler de tüm kurallara uyuyoruz. İpotek veriyor, para bloke ediyor, taksitlerimizi ödüyoruz. Hatta YK üyesi olunması hasebiyle diğer üyelere sağlanan birtakım ayrıcalıklardan faydalanamıyorsunuz. Aldığımız bir prensip karar yok fakat YK olarak maddi kazanç sağlamakta olduğunuz kendi işimizle alakalı alınan hiçbir karara dahil olmuyoruz. Örnek vermem gerekirse, eğer YK üyesi iseniz ve ayni zamanda da alüminyumculuk işiyle uğraşıyorsanız ve bankanın alüminyum kapı pencerelerinin değişmesi gerekiyorsa ilgili fiyat tekliflerinedahil olamıyorsunuz. Eğer yem satıyorsanız levazımın ihtiyacı olan yem tekliflerine teklif veremiyorsunuz gibi Tüm bunlar çok güzel ve Koopertatifçilik için gelecek vadeden faaliyetler. Bundan sonraki hedefleri nedir Koop un? Kooperatifçilik işte bu dedirten şartları yaratmak. Tabii ki kurumsal yapısını ve Lefke'deki mihenk taşı özelliğini gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Bu anlamda bölgemiz kurumlarına sahip çıkmayı esas alarak ilk olarak eğitim kurumlarımıza olan talebin artırılması için başarılı öğrencilere burs vererek teşvik sağlamak istiyoruz. Sağlık konularında özellikle evlerinden çıkamayan hareket zorluğu çeken yaşlılarımıza sağlık hizmetlerini ayaklarına getirebilecek projeler düşünüyoruz. LAÜ'de okuyan öğrencilerimizin harcamalarını harçlarını kredilendirebilecek şartların nasıl yaratılabileceği üzerinde de çalışıyoruz ve tabii bölge tarımcısının ürünü daha rahat şartlarda pazarlayabileceği emeğinin karşılığını Koop aracılığı ve güvencesi ile alabileceği projeler düşünüyoruz. Görülecektir ki tüm bunlar halkın malı olan Lefke Koop kredi Şti'nin gelecekte üyelerine ve Kıbrıs Türk halkına daha da büyük hizmetler veremeye devam ederek bu toprakların sahiplenilmesine katkı sağlayacaktır.

8 8 LEFKE N İN SESİ Sayı 11 KOÇANSIZ SERVETLER VE ÇOCUKLARIMIZ Gemikonağı sanayi bölgesi Gayrımenkul nedir: Toplum yararı amacıyla getirilmiş sınırlamalar dışında sahiplerine, bunları diledikleri gibi kullanma hakkı veren toprak ve yapılar. Günlük hayatımızda diyalogların bir çoğu gayrimenkulle ilgilidir. Sohbetlerinizde oturduğunuz ev, çalıştığınız işyeri, sosyal ve aile hayatınız tamamen gayrimenkul konusu etrafında döner dolaşır. Ayrıca gelecekte kendisi ve ailesini garanti altına almak isteyen herkes gayrimenkulle yakından ilgilidir. İnsanoğlunun yaradılış fıtratında birikim yapmak ve kendinden sonra gelecek olan nesillere güzel bir miras bırakma içgüdüsü vardır. Mal toprak önemlidir. Gelecekte çocuklarınıza bu yolla belki bir barınacak yer belki bir iş yeri beklide üzerinde hayatını kazanacağı üretim yapabileceği bir toprak bırakacaksınız. İşte tüm bunları geleceğe bırakabilmek içinde bu malların mülkiyetinin iszde olması bu malın mülkiyeti ile ilgili yasal geçerli bir belgeye sahip olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde geleceğe bırakacağınız bir hiç olacaktır. Gemikonağı Sanayi Bölgesi Bugün Gemikonağı sanayi bölgesinde yapılmış olan ve yapılmakta olan gereken dükkan gerekse işyerlerinin mevzuata uygun geçerli plan ve projeleri olmadığı gibi bu malları iştigal eden insanlarımzızn bu mallrın kendilerinin olduğunu belgeleyen bir belgeleri ne yazık ki kendilerine verilmemiştir. İleride bu insaların sıkıntı yaşamamaıs için bugünden bunun düzenlenmesi ve bu insanlarımıza bu mülklerin tapularının verilmesi gerekmektedir. Burada en büyük iş buralarda iş yeri olan bu insanlarımıza düşmektedir. Süratle yetkililerle temas kurmaları ve bir an önce kendilerine tapularının verilmesini talep etmelidirler.yoksa gelecekte çocuklarına devredebilecekleri bir mirasları olmayacaktır. *Cmc malları ile ilgili hukuksal yargı yolu çalıştırılmalı, cmc dava edilip gerekirse malları satılarak tahsil edilen para ile temizlik yapılmalıdır. Bu hem cmc mülkünü elinde bulunduranlara bu malların koçanını alma şansı yaratırken ayni zamanda bu kirliliğin temizlenmesinin de önünü açacaktır. Son not: Bugüne kadar cmc emlakının idaresini elinde bulunduranlar tarafından satılan cmc mallarından elde edilen tahsilat ile ne kadar cmc kirliliği temizlendi. Bu durumda tek suçlu acaba CMC mi. HEM HASTAHANEMİZİ HEM DE ÇEVREMİZİ KORUDUK 2009 yılında AB Komisyonu ile Derneğimiz arasında imzalanan Cengiz Topel Hasatahanesine atık su arıtma tesisinin kurulması ve arıtılan suyun Golf alnında kullanılması ile ilgili projemizde sona geldik. Proje çerçevesinde açmış olduğumuz ihale sonucu ihaleyi alan firma sözleşmeye bağlı kalarak atık su tankını hasatahanenin bulunduğu alana getirdi. Sistemle ilgili alt yapı işlerininin bitirilmesini müteakip atık su arıtma sistemi işletmeye alınacak ve halen alıcı ortama ve dışarıya golf alanı yanındaki alana atılan atık sular arıtılarak geri dönüşümü sağlanmış, hastanede yeşil alanların sulanmasında kullanmaya başlanacaktır. LİMANLAR, CRUİSE GEMİLERİ VE BİR SEYEHATİN ARDINDAN Milletlerin medeniyet seviyesi insanlığa yapmış oldukları hizmet ve insanlığın kullanımına sunmuş oldukları değerlerin büyüklüğü ile alakalıdır. Bir İtalyan gemisi olan ve 2012 yılının mayıs ayında denize indirilen MSC DIVINA adlı cruvazor gemiyi gördüğüm anda akılma gelen kelimlerdi. Konferans salonları, Disko, Video oyunları salonu, F1 simülatörü, Solaryum, Tiyatro, 4D sinema, Casino, Kütüphane, Kağıt oyun salonu, Sanat galerisi, İnternet kafe, Kablosuz internet, Alışveriş mağazaları, Sağlık merkezi, Jogging parkuru, Basketbol, Voleybol, Tenis, Futbol, Bowling (50 m²), Shuffleboard, Kapalı ve açık çocuk alanı, Disko ve Karaoke gibi gençlere ayrılmış alanlar, SPA, Güzellik merkezi, Sauna, Türk hamamı, Thalassotherapy, Aromatherapy, Kromotherapy, Rahatlama alanı, Barlar, Temalı barlar, Restoranlar, Tex-Mex restoranları ile dünyanın en yeni Cruise gemisi olan MSC divına ve benzerleri,yunanistanın sahil köyü katakolonu tur kapsamında her hafta ziyaret ediyor ve her hafta onbin turisti bu kıyılara indiriyor.gezilecek yer mi? Gemikonağı Lefke Yeşilırmak güzergahı inanın çok daha fazla hizmeti sunabilecek kapasitede. GEMİKONAĞININ BU İZOLASYONUNA SON VERİLİRSE İNANIN ÜLKE VE İNSANIMIZ KAZANIR.

9 Sayı 11 Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesinin tarihçesi içinde önemli detaylar ve yapılması gerekenler; II. Dünya savaşı yıllarında ve sonunda ( 1944, 1946 )Birleşik Krallık, sömürgelerinde teknik beceriye sahip insanlar yetiştirmek amacı ile teknik okullar açılması kararı alınır. Bu kararın alınmasında Dr. F.J. Harlow un İngiliz kolonilerinde yapmış olduğu çalışmaların(*1) etkisi büyüktür. Bu karar ışığında, Kıbrıs ta teknik okulun, ilk olarak Lefke de açılması uygun görülerek gerekli çalışmalara başlanılır. İngiliz Hükümetinin ilgisi bu okulumuza çekilip daha da geliştirilebilmesi İngilterdeki benzer okullarla işbirliği yapabilmesinin önü açılabilir. Okulumuzun bir dünya okulu olması sağlanabilir. Lefke Belediye Başkanı Sn.Fadıl Nekipzade nin de önderliğinde, dönemin valisi ( Büyük ihtimalle Jhon Food ), C.M.C. maden müdürünü davet ederek ve Lefke halkının katılımı ile birlikte Lefke de toplantılar düzenlenir. Ve Lefke de 1951 yılında okulun açılması kararlaştırılır(*2) yılında faliyete geçen okul bina olarak üç aşamadan(*5 ) geçerek şu an bulunduğu alana C.M.C tarafından planlanarak inşa edilir. Ve bugünkü görünümüne kavuşur. Sayın Fadıl Nekibzade ile CmC ve onun özelinde Maden sahibi Mr Mud un heykelinin uygun bir yerde sergilenmesi belkide bugün Amerikada milyon dolarlık serveti ile ünlenen bu aile için büyük bir mutluluk olacak Onların nezninde Lefke nin anlamı bir o kadar artacaktır olayları nedeni ile aksayan Günümüzde Tarihi değerler bir ülkenin bir bölgenin turizmden etkin olarak fayda sağlamasında kullanılan en önemli argümanlardır. Bizlerinde bu anlamda tarihi değerlerimizi turizm alanında pazarlamak adına en verimli bir şekilde kullanmanız Önem arzetmektedir. eğitim döneminde okulumuzda yeni silahlar, arızalı silahların tamiri yapılırken havan topları da imal edilmekteydi. Havan toplarını imal eden öğretmen Kemal Özalper de bir deneme atışı sırasında havan topu mermisinin silahın kendi içinde patlaması ile şehit olur. İşte Kıbrıs Tük halkının da milli mücadele ve bağımsızlık mücadelesi ile geçen günlerinde bu senbol çok önemli olmuş ve Mücahidimizin arması olarkta kullanılmıştı. Bozkurt Lefke için bir o adar daha önemli.idi çünkü bu senbolün Kuzey Kıbrıs taki tek somut görüntüsü Lefke idi.lefke Sanat okulunda.milli mücadelenin başladığı yıllarda Lefke mücahitlerine şevk ve ilham veren mücadele Bölgemize kırmızı liman olarak geçen alana yat limanı ve yapılacağı söylenen yük limanın yerinde inşa edilirken, mevcut tarihi değeri ve bölge halkında aidiyet duygusu yaratan senbol olma özelliği ile algılanan kırmızı limanın mevcut haliyle korunarak yat limanı ve yük limanının buna uygun tasarlanark yapılması bu LEFKE N İN SESİ MÜCAHİT - BOZKURT HEYKELİ - Mr. MUD SANCAK RADYOSU VE LEFKE SANAT OKULU Tarihi Korumak Tarihle Kalkınmak araçlarının yapılmasına katkı koyan Lefke sanat okulunun ve bu uğurda şehit olanların yeri unutulmaz. Buraya konan bozkurt heykeli ise hiç unutulmaz. Belki o günler geride kaldı fakat o günleri anlatan tarihsel değerlerimize sahip çıkmaz ise geleceğe bırakacağımız miras delik deşik olur. Geçmişin değerleri geleceğin mimarlarıdır.bu anlamda Lefke Endüstri meslek lisesindeki bozkurt heykeli çok önemlidir ve gereken önem verilmelidir. Korunması gerekmektedir. Yine Kıbrıs Türkünün sesini bölge halkına duyurmak ve onları gelişmelerden haberdar kılmak için okulumuz bünyesindeki öğretmenler ve öğrencilerle birlikte, Lefke Sancaktarlığı ile müştereken Lefke Sancak Radyosu kurulur ve yayın hayatına 1970 yılına kadar devam eder. Bugün radyonun tekrar bu okulumuzda hayat bulması hem o günlerdeki misyonunu anlatması hemde verdiği eğitimle birebir uyumlu olması açısından anlamlı olacaktır. Lekad Araştırma Komitesi anlamda yat limanı ve yük limanı ile kazanılacak faydanın yanında tarihi değerin de ayni zamanda korunması ile birlikte artı bir fayda sağlayacaktır. Edip Büyükkara Nur içinde yat Fatma Teyze Önceki gün bir acı haberle sarsıldım. Duydum ki Fatma Teyze vefat etmiş. Çocukluğum hatta gençliğim onun dobra ve doğal esprileri ile geçti. Lafını sakınmaz, attığı laflarla herkesin neşe Rasıh Reşat kaynağı idi. Okula giderken evinin önünden zaman zaman yürüyerek geçerken, halini hatırını sorar, öğütlerini dinler, o gün kime takmışsa onunla ilgili nüktelerine gülümseyerek okula ya da eve devam ederdik. Lefke nin en güzel yerlerinden bir olan Karşıyaka da uçurumun kenarında yapılmış olan evinin önündeki küçük verandada ya örgü örer, ya da yapacağı yemeğin hazırlığını yapardı. Komşular sürekli etrafında. Eli iş yaparken de etrafına sürekli laf yetiştirir, doğal bir meddah ya da yeni adıyla stand- up cı gibi esprileri patlatırdı. Daha eve onlarca metre kala kahkahalar duyulurdu. Fatma Teyze dediğim Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün ün anneannesidir. Benim onu tanıdığım yıllarda Hüseyin Bey i sadece gururlu bir anneannenin torunu ile anlattıklarından, bir de futbol oynadığı için zaman zaman yaşanan sakatlıklardan yakınmasından endişeli bir anneannenin feryatlarından bilirdim Hüseyin Bey i. 80 li yaşlarındaydı. Kısmet oldu ve Lefke de gördüm geçtiğimiz aylarda. Aynı şen şakrak kadın, yine gülümsetti beni. Rasıh ım diyerek elini öptürdü, sarıldı. Allah ın hikmetin sual olunmaz ama bazı insanlar var ki ölmemeli bence. Onlar zaten mutlaka zaten cennete gideceklerdir. Ancak yeryüzüne kaldıkları süre içerisinde kattıkları neşe, verdikleri moral ve aşıladıkları sevgi ile etraflarına yaptıkları katkı o kadar büyük ki, aramızda ne kadar kalsalar, azdır. Nur içinde yat Fatma Teyze. Seni hep gülümseyerek hatırlayacağız. 9

10 10 İ Sayı 11 ESKİ NEŞRİYATLAR GAZİ GAZETESİ LEFKE N N SESİ Yazılı materyaller geçmişi bize hatırlatan ve geleceğe ışık tutan, bir değere, bir fikre sahiplenmeyi artıran neşriyatlardır. Derneğimizin yayın organı olan Lefkenin Sesi Gazetesininde amaçlarından biri budur. Bu amaca yönelik, derneğimiz bu sayısında eski yazılı materyallere ve Lefke Gazi Lisesinde bir dönem yayınlanan Gazi Gazetesinin bazı bölümlerine yer veriyor. Yaşamımız boyunca unutamadığız yeni dostlukların başlangıç yeri bizleri hertürlü bilgi ile donatıp yaşama hazırlayan öğretmenlimizle paylaştığımız eğitim yanında spordan tutunda sosyal ve kültürel saatlerle dolu günler. İnsan yaşamında yadsınamaz bir zamanın geçtiği 6 yılın, haftanın 5 gününün dolu dolu yaşandığı, öğretmenlerimiz ve arkadaşlarıızla paylaştığımız bu eğitim mekanı bugün bile hatıralarımızda birçok anıyı barındırıyor. İşte bu anlara tanıklık eden Gazi gazetesi o günleri birkez daha hatırlamak adına birkaç haber ve yazıyı sizlerle paylaşıyoruz. Bu güzide eğitim kurumunda eğitim alan, birçoğumuz için kokusunu içimize doya doya çektiğimiz farklı bir dünya olan Lefke Gazi Lisesi'de 1984 yılında yayınlanan Gazi Gazetesi işte bu anlara tanıklık eden bir neşriyattı. Yıllar sonra bulup paylaşmak ve tekrar hatırlayarak belki de unutmuş olduğumuz bazı şeyleri hatırlamamıza sebep olacak bu anları döneminde görev yapan bugün aramızda olanları saygı ile aramızda olmayan öğretmenlerimizde rahmetle anarak gerçekleştirmek istiyoruz.

11 Sayı 11 LEFKE N İN SESİ 11 Ebeveynler ve Ergenler: Bir gün her ebeveyinin karşılaşacağı korkulan ama bir o kadar da heyecanlı bir süreçtir bir ergen evlada sahip olmak,onun bedenen ve ruhen gelişimini görmek inanılmaz bir süreçtir bana göre, daha dün gibi hatırlarken kendi ergenlik döneminizi bir de bakmışsınız evladınız aynı süreçte ve annenizin ve babanızın size o dönemdeki fazla tutarlı gelen Özlem Oran davranışları başka bir anlam kazanmıştır gözünüzde... Ergenlik nedir, ne yapmak gerekir, hem bir ebeveyn olarak hem de bir eğitimci olarak araştırdım ve hayatı kolaylaştırmak ve birbirimizi daha iyi anlamak adına sizlerle paylaşmak istedim ve öğrendim ki Ergenlik Çağı aslında bir stres çağıdır. Ergenlik dönemi yaşlarında başlayıp yirmili yılların başlangıcına kadar süren, hızlı bedensel, ruhsal, sosyal değişiklikleri içeren dönemin genel adıdır. Dönem içinde çeşitli yaşlar farklı gelişim atakları içerir, bu nedenle bu uzun dönemin genel adıdır. Bu dönemde büyüme ve gelişmenin ön plana çıktığı, bazı hastalıklara dayanıklılığın arttığı aileler tarafından hemen fark edilir. Bu devrede kifoz, skolyoz gibi iskelet sistemi bozuklukları daha sık görülür, oturma ve duruş bozuklukları olup olmadığına daha fazla dikkat edilmelidir. Özellikle çocuklarımızın okul çantalarının sırta dayanan kısmının ortopedik olanlarından almaya özen gösterin.öğretmenlerimiz bu konuda duyarlı olup, mümkün olduğunca bir ders programı yapıp çocukların da bütün kitaplarını her gün sırtlarında taşımak yerine günlük işleyecekleri defter ve kitaplarını taşımaya teşfik etmelidirler. Ergenin, dönem içinde karşılaştığı sıkıntılarda hissettiği başlıca duygu yalnızlık ve buna eşlik eden yabancılaşma hissidir. Aniden ortaya çıkan bedensel değişme, genellikle ergeni hazırlıksız yakalar. Ya da değişimler yaşıtlarından daha geç başlayabilir. Bu nedenle bireysel farkların varlığını ve gelişmenin (değişmenin) herkeste değişik düzeylerde olacağını bilmek, gencin kaygılarını azaltacak önemli bir faktördür. Ne Yapabiliriz? Ergenlik döneminde oluşan değişiklikler ve davranışlardan hangilerinin normal olduğunu bilmek, hem ergenlerin hem de yetişkinlerin, bu geçiş dönemini, sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacaktır. Yetişkinlerin destekleyici olmaları için yapabileceği belli başlı şeyler de vardır: Ergenleri başkalarıyla karşılaştırmayın ve eleştirmeyin. Ergenler, nasıl göründüklerinin yeterince farkındadırlar. Bunu bir de sizin onlara göstermenize gerek yoktur. Ergenleri yeterli uyku uyumaya yönlendirin. Sabahları okula gitmek için yataktan kalkmak için çok enerjiye ihtiyaçları olduğunu bilin. Cumartesi günleri öğlene kadar uyuma isteklerine anlayış gösterin. Sağlıklı yemek yeme alışkanlığı konusunda yönlendirici ve örnek olun. Evde pek çok sağlıklı yiyecek bulundurun. Ergenlerin daha iyi gelişmeleri için daha fazla kalori almaya ihtiyaçları olduklarını unutmayın. Bundan dolayı yemek yeme alışkanlıklarını gözleyin ve mümkün olduğunca hazır yiyeceklerden ve fast food yiyeceklerin hangi koşullarda ve içlerine nelerin dahil edildiğinden haberdar edin, uyuşturucunun ve sigaranın zararlarından ve nasıl uzak durmaları gerektiği konusunda lütfen bilgilendirin ve onun sizin için ne kadar önemli olduğunu sık sık vurgulayın Fiziksel hareketlilik konusunda yönlendirici olun ve örnek olun. Egzersiz yapmak ergenlerin fazla enerjilerini yakmasına, gelişen kaslarını güçlendirmelerine ve geceleri daha rahat uyumalarına yardımcı olur. Ayrıca sürekli değişim içinde olan bedenlerini daha rahat hissederler. Cinsellik hakkında soru sorduklarında dürüst cevaplar verin. Ergenler bu konu hakkında bilgi edinme çabası içindedirler. Eğer yetişkinler onlara doğru bilgiyi vermezlerse, ergenler yaşıtları ya da diğer doğru olmayan kaynaklara yönlenmek ve güvenmek zorunda bırakılırlar. Bunun sonucu olarak da gençler yanlış kararlar aldıklarında suçlanırlar. Fiziksel olarak mesafe koyma ihtiyaçlarına karşı anlayışlı olun. Kızınız ya da oğlunuz, eskiden olduğu gibi size fiziksel yakınlık göstermiyorsa bunu kişisel olarak algılamayın. Akrabaları veya aile dostlarını öpüp sarılmaları için onları asla zorlamayın. İletişimi sağlayın, fakat ergenlerin geri çekilme ihtiyaçlarına saygılı olun. Kendi bakımlarına gösterdikleri aşırı özen karşısında sabırlı olun. Ergenlik çağındakiler kendilerine bakma ve cilt bakımı ürünleriyle takıntılı bir şekilde uzun zaman harcarlar. Çoğunlukla bu davranış sadece ergenlerin hızlı değişen vücutlarını kontrol etmek için gösterdikleri çabanın bir yansımasıdır. UNUTMAYALIM Kİ ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ!!!!!!!!! CMC'nin geride bıraktıkları ve LEKAD'ın önerisi Lefke benim gözbebeğimdir Canımın ciğerimin bir parçasıdır Toprağımdır, hayatta ilk soluk aldığım yerdir Zaman zaman bugün bile nefesim tıkandığında; Acil oksijene ihtiyaç duyan yoğun bakımdaki hasta gibi atarım kendimi oraya Deniz kenarından başlayarak, o dünyada eşi benzeri çok az olan Lefke nin içinde bulunduğu muhteşem koyu yeşil vadinin yüksek yamaçlarında bir tur atarım, kendime gelirim, uzunca bir süre de o aldığım nefesle idare etmeye çalışırım. Bu yüzden de Lefke li dostlar; Uğramıyorsun, hani bu İlkbahar da dere de geldiğinde paçaları sıvayıp derenin ortasına kurduğumuz masada, ayaklarımız da Trodos tan gelen buz gibi suyun içinde yiyip içecektik? diye yakınırlar Olmuyor işte bazen Planladın mı, haftalar öncesinden organizeye başladın mı, olmuyor Mutlaka bir mızırlık çıkar bu gibi durumlarda Alt tarafı Lefkoşa dan sadece 50 dakikalık bir yol ama Rastgele Lefke den, Lefkoşa veya Girne ye gelen bir Lefkeli görüp seslendim mi; Mutlaka hararetle Lefke nasıl, bir yaramazlık yok ya? diye sorarım Dayanılmaz bir hasrettir bu Bırakın günleri, haftaları, ayları, yılları Lefke den ayrı kaldığım her dakika daha fazla büyütürüm hasretini yüreğimde Galiba bu konuda en isabetli işi de, aynı zamanda Lefkeli de olan Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün yapmış İnanılmaz güzellikte bir konumda yer alan ata yadigârı evi restore edip yerleşmiş oraya Bir tarafta Çamlıköy tepeleri, Fugasa Diğer tarafta Trodosların yükselen sırtları Aşağıda o doyumsuz güzellikte Lefke yi kucağına alan vadi ve her Baharda çakılların doyumsuz senfonisiyle akan dere Tam karşıda Karadağ, onun ilerisinde uzakta Bağlıköy yamaçları ve Kuzey e bakan açıdan masmavi deniz Hasan Hastürer hocayla program çekimi için gittiğimiz Lefke de, Bakan Özgürgün ün davetiyle kısa süre oturduğumuz evinin bahçesinde Hasan hocaya; Bak hocam, bu Lefke de aldığın bir nefes, başka bir yerde aldığın bin nefese bedeldir demiştim Vallahi haklısın demişti Hasan hoca da Hüseyin Özgürgün ise bu söylediklerime bir de ikmal yapmış; Hele de portakal çiçeklerinin açtığı zaman demişti Böyledir işte Lefke * * * Lefke ye yönelik bu tutku ve hassasiyetimden dolayı, hakkında çıkan her habere de özel bir ilgi gösteririm Dün bizim Kıbrıs Postası nda; Lefke ye olan sevgi ve düşkünlüğünü ve bu bağlamda yaptığı tüm faaliyetleri takdirle karşıladığım Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) Başkanı değerli dost Hakan Oran ın yaptığı bir açıklamaya rastladım. Hakan Oran yaptığı açıklamada; LEKAD olarak, CMC'nin geride bıraktığı değerlerin sergilenmek amacı ile kendilerine verilmesini talep ediyordu LEKAD ve Hakan Oran dan da böylesi yerinde bir talep beklenirdi zaten dedim "CMC, Kıbrıs Amerikan Maden Şirketi Kıbrıs ta yarım asra yakın maden çıkarma ve işleme faaliyetlerinde bulunmuş bulunduğu süre içerisinde de, bakır demir altın ve gümüş dâhil, değerli birçok madenin ihracını dünyanın birçok ülkesine de gerçekleştirmiş diyordu Hakan Oran Nasıl ama? Böylelikle CMC nin oralarda salt bakır değil, demir, altın ve gümüş çıkardığını da böylelikle bugüne kadar bilmeyenler de öğrenmiş oluyor artık Maden ve jeoloji konularına biraz ilgisi olanlar; Bakır rezervlerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde; Genellikle altın rezervleri olduğunu da bilirler. Kural değil ama genelde oluyor işte Zaten CMC den kalan siyanür artıklarıyla birtakım aparatlar, orada altın çıkarılıp işlendiğinin de bir kanıtı Bakalım Amerikalılarla İngilizler Lefke den gemiler dolusu bakır ihraç ederken ne kadar da altın çıkarmışlar bu Ali Tekman ülkeden Ayrıca araştırmaya değer, o toprakların altında ne olduğuna yeniden bakmaya da değer Zaten şu anda bile, içinde işlenmemiş altın bulunduğu söylenen, toprak tepeciklere rastlarsınız Gemikonağı limanı çevresinde Neyse Konumuza gelelim Hakan Oran diyor ki; Son 35 yıldır bir şekilde talan edilen bu tesislerden ve CMC den geriye kalan değerlerin korunarak geleceğe taşınması bulunduğumuz yerin sahiplenilmesi adına önemlidir. Bu değerler içerisinde bugün, Gemikonağı CMC tesisleri içerisinde hala atıl bir halde duran lokomotifler, Gemikonağı nda deniz kenarında duran tarihi römork başta olmak üzere, geriye kalan tüm değerlerine sahip çıkılarak bir müze halinde korunması ve bunların turizmde pazarlanarak bölgemize olan ilginin artırılması gerekmektedir Evet, gerçekten CMC den kalanlar büyük ölçüde talan edilmiş vaziyette Tıpkı 1974 den sonra bu ülkede talan edilen, yağma edilen, ganimetlenen pek çok değer gibi Ancak LEKAD; En azından kalanlara sahip çıkalım diyor bir yerde Bu sese, bu güzel öneriye kulak vermek gerekiyor. Bizler bu atıl haldeki değerlere talibiz Yapılacak müzede sergilenmek amacı ile Emlak malzeme dairesi kontrolünde bulunan bu malzemelerin bizlere verilmesini talep ediyoruz. Bu çalışmalardan ortaya çıkacak sinerji, tüm bölge esnafına fayda sağlayacağı gibi tarihsel değerlere sahip çıkılması ile bölgemize olan toplumsal sahiplenmeyi de artıracaktır diyor ayrıca Hakan Oran * * * Şimdi Yazımın başında Lefke benim gözbebeğimdir dedim ama sanırım Kuzey Kıbrıs taki rejimin ne gözbebeğidir, ne de canının ciğerinin bir parçası 1974 sonrası yağma, talan ve ganimet üzerine kurulan mevcut adaletsiz rejim, bırakın dünya cenneti Lefke ye gözbebeği olarak muamele etmeyi; Bilakis yıllarca ona karşı bir tecrit ve adeta bilinçli mağduriyet ve mahrumiyet politikası izlemiştir. Yalansa çıksın da bu rejimin herhangi bir makamı öyle değildir desin Zaten Lefke nin merkez ilçe statüsünün elinden alınmasıyla birlikte; Bu güzelim kasabamızın tecrit edilme süreci de hızlanmıştı. Haa Şimdi Lefke için bir şeyler yapmak ister mi mevcut rejimin iktidarı? İstiyorsa eğer, bunu göstermek zorundadır. Bunun için de, bölgenin etkin sivil toplum kuruluşlarının Lefke yi sahiplenme yolundaki girişimlerine olumlu bakmak durumundadır. Sadece LEKAD ın ortaya koyduğu bu son talebin karşılanması da elbette yeterli olmayacak Lefke nin acil ihtiyaç duyduğu her türlü talebin karşılanması ve uzun yıllara dayanan mağduriyetlerin süratle giderilmesi gerekmektedir. Unutmadan Bu iktidarın Dışişleri Bakanı, yazımın içinde de belirttiğim gibi, hem Lefkelidir hem de şu anda Lefke de ikamet etmektedir. Eh artık Bir Lefke sakini olarak onun da biraz hareketlenmesi gerekmez mi yani? LEKAD ın önerisi, diğer pek çok konuda ortaya koyduğu öneri, proje ve talepler gibi yine isabetli, üzerinde çalışılmış ve iyi niyetli bir yaklaşımdır. Kutlarım Umarım adresine de gitmiştir. Aplıç Kapısı nın açılması talepleriyle birlikte, bu talebin de ısrarla takip edilmesinde yarar vardır.

12 LEFKE N N SESİ 12 İ Sayı 11 Bölgeden Kısa Kısa... Bölgeden Kısa Kısa... Bölgeden Kısa Kısa... Bölgeden Kısa Kısa... Bölgeden Kısa Kısa... DİNAMİTLERİN GÖLGESİNDE CMC'Lİ MİLLİ MÜCADELECİLER CMC'nin Kıbrıs'ta faaliyette bulunduğu dönemde madende çalışan birçok Türk'ün bir görevide CMC'de kullanılan dinamitlerin bir şekilde maden ocağından kaçırılarak Kıbrıs Türkünün mili mücadelesinde kullanılmak üzere TMT'ye verilmesiydi. Bu yolda birçok Kıbrıslı vatansever Türk maden ocaklarından hertürlü tehliyei göze alarak dinamitleri vücutlarının üzerinde kaçırıp teşkilata veriyorlardı. Peki ne oldu bu milli mücadele kahramanlarına. Onure edilediler mi, yoksa unutulup gittiler mi. Şimdilerde bu milli mücadele kahramanları Lefke'de ve dünyaynın her yerinde hala daha o günleri anıyor. LEKAD çocuklarımıza hayvanları ve tarihi değerlerimiz tanıtan eğitim gezisi düzenledi ANIT AĞAÇ KURTARILDI Hasan Karlitaş yaptığı açıklamada LEFKE Turizm Derneği girişimi ile uzun bir zamandır uğraş verdiğimiz, yaklaşık 300 yaşındaki Anıt Çınar ağacını kurtarma mücadelemiz olumlu sonuçlandı. Geçtiğimiz gün Lefke'ye gelen ülkemizdeki Orman Bakanlığı yetkilileri, T.C Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanları saatlerce süren bir çaba ile ağaca müdahale edip ömrünü uzattılar. Emeği geçen herkese teşekkürler... Dışişleri bakanı Hüseyin Özgürgünün davetlisi olarak Lefke ye gelen T.C Türkiye Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci'si Bakan Egemen Bağış LAÜ deki konferansta Kıbrıs milli davasına büyük katkıları olan ve Türkiye nin garantörlük hakkını kazandıran (Eski Dışişleri Bakanlarından) rahmetli Fatin Rüştü Zorlu ile ilgili bir konferans verdi. Sivil Savunma Teşkilat başkanı ile konuştuk. Destek aldık Şehit Turgut Ortaokulu Çanakkale yi ziyaret etti LEKAD başkanı Hakan Oran Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerine çevre ile ilgili bir konferans verdi

13 Sayı 11 LEFKE N İN SESİ 13 Bölgeden Kısa Kısa... Bölgeden Kısa Kısa... Bölgeden Kısa Kısa... Bölgeden Kısa Kısa... Bölgeden Kısa Kısa... LEFKE VE BAĞLIKÖY'DE SECOND PROJESİ İŞBİRLİĞİNDE, GERÇEKLEŞTİRİLEN 'TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZ' EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI Doğancı Köy Kalkındırma Geliştirme Birliği, Kültür ve Sanat Şenliği düzenledi etkinlik de başlayıp 2 gün sürdü. CMC Golf kulübü yeni golfçüler yetiştiriyor LAÜ Hukuk Bölümü açıldı İSPİ bilgilendirmeye devam ediyor LEFKE DEKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ APLIÇ İÇİN YİNE FAALİYETTE

14 LEFKE N N SESİ 14 İ Sayı 11 KOMŞUMUZ CMC Tüzel kişilikler de aynen sizler gibi komşularınız gibi yaşadıkları yerin çevrede dahil olmak üzere tüm kurallarına uymak zorundadır.devlete ve yerel yönetimler olan vergisini ödemeli iş yerini temiz tutmalı çevreye zarar veren eylemlerini durdurarak temizlemelidr.bu yapılmıyorsa yasalara gore gereken yapılmalıdır.cmc bir Tüzel kişiliktir ve kirli toprakları ile bizim komşumuzdur.yalnız bizler emlak temizlik aydınlatma iş yeri bulundurma gibi vergilerimizi ödeyip çevremize zarar verecek falliyetlerden kaçınırken bu komşumuz son 40 yıldır malları üzerindeki kirliliği temizlememiş komşusunada zarar verebilecek çöplerini ve zararlı maddelerini etrafa dökmüş malları ile ilgili Vergisini vermemiş ve hastalık riski yarattan kirli malzemelerini atıl halde bırakıp gitmiştir.yapılması gereken Yasal kurumlar aracılığı ile yapılmalı uluslararsı hukuk nezninde tanınan bir kurum olan Lefke belediyesi kirleten temizler ilkesini çalıştırmalı.vergisini istemeli.çevreye zarar verdiği için işlem yapmalı.kamulşatırma yapmalı.cmc ye bu kirliliği kaldırması için çağrı yapmalı Gerekirse kendisi temizlik yapıp parasını tahsil edecek hukuksal mücadeleyi başlatmalıdır.işte yapılması gereken budur.komşumuzun da bizim yaşam hakkımızı ihlal etmesinin önüne geçilmelidir. Hasan Ali ORDA MADEN VAR MI (Kralların Şehri) Roma Döneminde, Lefkedeki bakır madeninin işletilmesine, Filistin deki Kral Herod un ortak olduğu biliniyor. Lefke deki bakır madenlerinin, İÖ 15.yy da da Mısırlılar zamanında işlendiği bilinmektedir. Kasabadaki hurma ağaçlarının, Mısır Dönemi nde, maden galerilerden yukarıya maden cevherini çekmek için gerekli zembillerin yapılması için getirilip üretildiği söylenir. Truva Savaşları sonrası, Atinalı Prens Domephon un, bakır madenine tamah edip, bu bölgeye gelip yerleştiği ve dağlar arasında Aepeon isimli bir tür kale/kent inşaa ettirerek, Karadağ Madeni nden çıkan madeni Atina ya taşıttığı söylenir. Bakır o dönem silah yapımında kullanılan önemli bir madendir Aepeon un devamı, Soli şehridir. Aipeon Krallığı. Bakır sayesinde bin yıl bölgenin en önemli ticaret merkezi olarak işlev görür. Büyük İskender in kumandanlarından bir olan Strasanor un adına kurulmuş şehrin devamı ise Lefke dir Mısır ve oraya bağlı olarak Kıbrıs da General Ptolemy ye kalır. Mısır kralı Ptolemy sonra oğlu Lefkos Lefke'nin bakırını kullanarak hediyeler savaş silahları yapar. Romalı kumandan Gento, adayı fethedip, bakır dahil bütün zenginliklerini Roma ya taşır Memlük krallığı Lüzinyan krallığı ve Venedik döneminde de kasaba ayni işlevini bakırdan dolayı merkez olma işlevini sürdürür. Osmanlı döneminde yaklaşık 300 yıl maden ocakları işletilmez. Böyle diyor tarihçi Nazım Beratlı yazılarında... Sonra bir gün Amerika gelir. 50 yıl bu madeni taşır, servetine servet katar. Hem ülkesini hem de kendini zenginliğe boğar. Sonra maden Kıbrıslı Türklere kalır... Yıllarca zengin bakır yatakları ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan, bu sayede medeniyetlerin krallarını güçlü yapan, bu medeniyetlerin insanlarına iş, aş sağlayan bölge, limanı ile de hep ticaretin merkezi olmuştur. Bundan sonrada ancak bu zenginliğini kullandığı takdirde Lefke olabilecektir. Yeniden insanlarına iş aş sağlamalı madenin keşfedilmesi ile Lefke yeni medeniyetlere ev sahipliği yapabilmeli. Limanı ile de ticaret merkezi olabilmeyi becermelidir. Güney Kıbrıs Rum bu zenginliği kullanıyor. Mayıs 1978 yılında maden tetkik ve arama ensitüsü den Ruki adadaki maden rezervleri hakkındaki sonuç raporu şunları söylüyor ; *Büyük bir potansiyel içeren Lefke bölgesinde yüzeyde mostra veren ve vermeyen birçok cevher zukurları vardır. Bölgede yeni cevher yataklarının bulunması olasılığı çok fazladır. Maden işletilmeli mi yoksa işletilmemeli mi Ali Nasip AZİM, DİRENÇ, BAŞARI...! Merhaba! Ben İnci Oran.Benim en çok sevdiğim şeyler; Başarı Mücadele Hırs Benim burcum Arslan!Herkes bana neyi seviyorsun? diye sorduğunda bu cevabı veririm,yani başarı, mücadele, hırs cevabını.herkes bana bunun burcumun liderlik özelliğinden olduğunu söyler ama bence değil!!! Ben bunları kendi içimde uyandırırım.bence bir insan eğer aklına koyduğu şeyi yapma hırsına sahipse kimse ona engel olamaz. Ben arkadaşlarıma sordum Başarı deyince ne anlıyorsunuz? ama hiç biri bana istediğim cevabı vermedi!!! Bence başarı ne karnenin 10 gelmesi ne de sınavlarınızın iyi geçmesidir. Bence başarı aklına koyduğunu yapmak ve hedefine ulaşmaktır. Ben bunları bir orta 2. sınıf öğrencisi olarak söylüyorum. Mesela ben hep düşünüyorum cesaret ne demektir. Ama ben bunu son düşündü-ğümde fark ettim ki cesaret Şimdilerde babasının işi dolayısı ile Güneyde eğitim almak zorunda kalan Nur Farid in bakın bu durumla ilgili düşünceleri ne? Tabii Kuzeyde daha önce olduğu gibi eski arkadaşlarımla eğitim almak isterdim. Onları özlüyorum. Fakat Güneye yerleşmek zorunda kaldığımızdan orada okula gidiyorum. Sınıfımı seviyorum. Birçok ülkeden arkadaşım var. 2 Belçika, 4 ingiliz, 7 Rum var sınıfımızda. İngilizce eğitim Ergenlik dönemi insanların hayatlarının geçiş dönemi gibidir. Şimdi gelelim bilimsel yönlerine: Ergenlik dönemi,biz çocukların yetişkinliğe ilk adımıdır. Tıpkı bir kelebek gibi kozaya gireriz.hem ruhsal hem bedensel olarak değişiriz ve gelişiriz. Kızlarda boy oranı 10 cm veya 20 cm arasında uzar. Kilolarında 25 kg veya 50 kg arasında artış olur. Hormonal artışlardan dolayı deri yağlanır ve sivilceler oluşur ve adet görürler. Sivilcelerimiz her zaman biz ergenleri rahatsız eder. Erkeklerde vicut ağırlığı artmaz aksine kilo kaybı yaşanır. Boyları 10 cm veya 30 cm arasında uzar, sesleri çattallanmaya başlar ve erkeğe has biçimde kalınlaşır. kelimesinin ilk harfi olan c yi silersek geriye İnci Oran esaret kelimesi kalır.peki bu esaret ne demektir? Esaret esir ve tutsak anlamına gelir.yani cesaretin C sini kaybedersen korkunun esiri olursun.başka bir değişle cesaretin bittiği yerde esaret başlar... Haydi gelin bir de başarının şifresi ni çözmeye çalışalım: Baş ta ne bulunur? Akıl Arı hangi özelliğiyle ünlüdür? Azim O zaman başarı Akıl + Azim ile ulaşılan bir yerdir. Yanii... BAŞ + ARI / / Akıl + Azim Akıllı ve Azimli olan başarır... Not: Sana başarmak çok yakışır:j Not Not :Sen yükseldikçe önündeki engeller küçülür... alıyorum. BİR ERGENİN AĞZINDAN ERGENLİK DÖNEMİ Nur Farid Deriler yağlanır ve sivilceler Nüvit Gürpınar çıkar. Yaş 14 Vicudun bazı yerleri tüylenir. Ergenlik dönemi bittiğinde kozadan çıkıp yetişkin bir kelebek oluruz. Bazı konularda hem fiziksel hem de ruhsal konularda değişiriz ve gelişiriz. Ergenlik dönemi hem ailemiz hem de bizim için zor bir dönemdir. Sürekli onlarla tartışır, istediklerimizi yaptırmak isteriz. Sanki tüm dünya bize karşıymış gibi gelir. Benim ailelerimizden istediğim biz ergenlere karşı her zamankinden daha anlayışlı olmalarıdır ki kozalarımızdan çıkıp kendi kanatlarımızla kolayca uçabilelim.

15 Sayı 11 LEFKE N İN SESİ 15 KAYBETTiKLERiMiZ LEKAD (Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği) olarak ebediyete uğurladığımız, daima kalbimizde yaşatacağımız sevgili büyüklerimize, dostlarımıza ve arkadaşlarımıza Allahtan Rahmet, Ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz. ARAS KANSAY Mehmet Toros

16 LEFKE N İN SES İ HALKA SORDUK Lefke bölgesinde hangi sektöre yatırım yapılarak geliştirilmesini istiyorsunuz? Verilen ölçeğe göre tercihlerinizi öncelik sırasına göre işaretleyiniz. Soruları cevaplandırma ölçeği: 4.Çok önemli - 3. Önemli - 2. Kısmen önemli - 1. Önemsiz Sektör Önem Derecesi Turizm Sektörü (yat limanı, hotel, v.b.) %77 %17 %2 %4 Ağır Sanayi Sektörü (Fabrika, petrol dolum tesisi, v.b.) %24 %14 %10 %60 Hafif Sanayi (küçük ölçekli üretim tesisleri, portakal suyu fabrikası, süt ürünleri fabrikası, v.b.) %37 %49 %13 %1 Tarım Sektörü (tarımda üretim ve pazarlamanın artırılması, soğuk hava depolarının kurulması, v.b.) %34 %37 %14 %17 Eğitim Sektörü (üniversite olgusunun geliştirilmesi) %84 %13.5 %1.5 %4 Bölgede daha fazla sınır kapısı açılması %48 %24 %14 14 Düşüncenize göre eklemek istediğiniz sektör varsa ekleyiniz: Grafik Tasarım ve Baskı Tel: OLGU Basım Yayın ve Reklamcılık C M Y K SONUÇ: 1- LAÜ GELİŞTİRİLMELİ, 2- YAT LİMANI FERİBOT LİMANI OTEL YAPILMALI, 3- APLIÇ KAPISI AÇILMALI, 4- TARIM SEKTÖRÜ, 5- AĞIR SANAYİ

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum.

Böylesine anlamlı ve sevinçli bir günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Türkiye İş Bankası adına sizleri kutluyorum. Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Milli Eğitim Müdürü, Darüşşafaka Cemiyeti nin Sayın Başkanı ve Yöneticileri, Saygıdeğer Öğretmenlerimiz, Darüşşafaka daki temel öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp,

Detaylı

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor.

Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Her yıl kaç vize veriliyor? Türkiye deki Alman temsilcilikleri her yıl yaklaşık 160 bin vize veriyor. Ticari, turistik ve diğer vize türlerine nasıl dağılıyor bu sayı? Ticari vizeler toplam rakamın yaklaşık

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

zaferin ve başarının getirdiği güzel bir tebessüm dışında, takdir belgesini kaçırmış olmanın verdiği üzüntü. Yanımda disiplinli bir öğretmen olarak bilinen ama aslında melek olan Evin Hocam gözüküyor,

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r

LOGO. Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r LOGO Özel Dedektiflik Eğitimi Kocaeli Üniversitesi Hereke Ö.İ.U. MYO İsmail Yetimoğlu w w w. d e d e k t i f. o r g. t r EĞİTMEN İSMAİL YETİMOĞLU Özel Dedektifler Derneği Başkanı Uluslararası Özel Dedektifler

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Başbakan Yıldırım, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti Ekim 01, 2016-1:20:00 Başbakan Binali Yıldırım, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi

Detaylı

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI

HÜRRİYET İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI HÜRRİYET İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI 1 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI Sayın Müdürüm, Saygı Değer Öğretmenlerim,Kıymetli

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu

Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Türkisch Zürih Kantonunda İlköğretim Okulu Veliler için Bilgiler Januar 2008 / Türkisch 2 / 6 Zürih Kantonu İlköğretim Okulu Hedefler ve Hedefe Yönelik Görüşler Zürih kantonunda devlet ilköğretim okulu

Detaylı

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz.

2010 2012 ETKİNLİK RAPORU. 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME DERNEĞİ 2010 2012 ETKİNLİK RAPORU 29.1.2010 tarihli olağan Genel Kurulda bizlere bu derneği adımıza yaraşır bir biçimde yönetmek üzere görevlendirdiniz. Bu nedenle

Detaylı

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Yunanistan ın Kos Belediye Başkanı George Kritsis, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl

26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 26. Vergi haftası kutlamaları öncesinde yerel basın ziyaretlerine çıkan Defterdar Mecit Özdemir, 13 bini aşkın mükellefin olduğu, geçen yıl 1.140.510.297 TL lik vergi tahakkukundan 489.481.664 TL tahsil

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep

Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep Halil Kurt'tan Esnafı Sevindirecek Talep 09 Kasım 2015 Haber Linki: http://www.egehabergazetesi.com/halil-kurttan-esnafi-sevindirecek-talep/1651/ Ekonomi nin candamarını oluşturan Esnaf ve Kobi ler Karabağlar

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 28 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 27 Bir öğrenci şu anda yurt

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ MESLEK LĐSESĐ MEMLEKET MESELESĐ BURSĐYER BULUŞMALARI KAYSERĐ BASIN YANSIMALARI 14 KASIM 2010 14 Kasım 2010 YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

Detaylı

Akademik anlamda düşünceye sevk ederken,aynı zamanda analitik olarak yorumlama kabiliyetinizi artıyor.

Akademik anlamda düşünceye sevk ederken,aynı zamanda analitik olarak yorumlama kabiliyetinizi artıyor. SOSYAL GÜVENLİĞİN DERT KÜPÜ ÇÖZÜM ORTAĞI Bugünlerde kapısını çalacağımız ender uzmanlar vardır.onlardan bir tanesi de bizleri bu sahada yetiştiren,bilgisini paylaşan,paylaşmakla kalmayıp sıkıştığımız zamanlarda

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası

AHMETLER İLKOKULU. Okul Binası AHMETLER İLKOKULU Ahmetler Köyü İlkokulu 1947 yılında köylüler tarafından imece yöntemiyle yapıldı. Bundan önce köy odasının alt katında hazırlanan yer, "Mektep" olarak kullanılıyordu. Mektep'te ilkokul

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor

Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor Niğde Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu Başkanı Okan Aktaş Toplulukta Görev almak bir İletişimci olarak bana çok faydalı oluyor SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Hangi okullarda

Detaylı

Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik.

Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik. Başarı Hikayelerinde Söke Ekspress Gazetesi ve Cumhuriyet Ofset Matbaasının sahibi, 1980 yılından bu yana üyemiz olan Yılmaz KALAYCI ya yer verdik. Sizi tanıyabilirmiyiz? 1953 Söke doğumluyum. Evli, 2

Detaylı

KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL

KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL KADEM METE: MUĞLA DA 12 AY TURİZM HAYAL DEĞİL AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete Bodrum da basınla bir araya geldi. 12 Ay Turizm konusu üzerine yoğunlaşan basın toplantısında Mete, yaklaşık 6 milyon

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri

KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri KADINLAR ve Demografik Büyüklükler Hedef Kitle Tanımlamaları Yaşam Trendleri 14 Haziran 2005, Salı A company of Pazarlama yönetimini geliştirmek için ilerleyebileceğimiz alanlar Hedef kitleyi geleneksel

Detaylı

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ

HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ HASAN KABLI GÖREVE BAŞLADI, PERSONEL İSTİFA DİLEKÇESİ VERDİ 9 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen seçimler ile Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası başkanı seçilen Hasan Kablı, Aytekin Çanakcı dan

Detaylı

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI Bodrum Çarşı Esnafı Erdoğan Başeğmez, Esnaf Odası Seçimlerinde Başkan adaylığını açıkladı. Bodrum Esnaf Odası önünde bir açıklama yapan Erdoğan Başeğmez

Detaylı

Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi

Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi Otizmli Eymen 10 Okuldan Geri Çevrildi Yedi yaşındaki otizmli Eymen Şen, 10 okuldan geri çevrildikten sonra bir okul bulabildi. O tek örnek değil. Türkiye de 0-18 yaş arasında 350 bin otizmli çocuk var.

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler

Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP. Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Proje: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP Proje hakkında açıklayıcı bilgiler Bu anketin amacı, niteliksel bilgilerin toplanıp, belirli formlarda yardım ve ihtiyacı olan, 15-25 yaş arası göçmen yada farklı

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin!

KİŞİSEL GÜÇ KİTABINIZ Güçlenin! KİŞİSEL "GÜÇ KİTABINIZ" Güçlenin! Hangi alanlarda başarılıyım? Ne yapacağım? Okul hayatınız bittiğinde, önünüze gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda fırsat çıkar. Kendi iş yerlerini açan insanların ne tür

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

Merhaba değerli hanımlar;

Merhaba değerli hanımlar; o r k i M i d e r k Merhaba değerli hanımlar; Sizlere yeni bir müjdeli haberim var. Ülkemize mikrokredi uygulamasını kazandırıp girişimci hanımlarımızı ortaya çıkartan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Sosyal

Detaylı

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013

KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 KONUT SEKTÖRÜNÜN VERGİ YÜKÜ VE ÖNERİLER 07.05.2013 A) ÖRNEK BİR KONUT PROJESİ BAZINDA VERGİ YÜKÜ Aşağıdaki çalışmada, örnek olarak 100 konutluk bir gayrimenkul projesi belirli varsayımlarla ele alınarak,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 26.04.2017 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 16 Nisan da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ni getiren Anayasa Değişikliği ile ilgili referandum

Detaylı

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu

AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti mazlum coğrafyaların umudu AK Parti İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ AZİZ BABUŞCU nun yazısı 03 te 4 te AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 199 29-TEMMUZ-5 AĞUSTOS

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu

BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu BİMEKS B.B.Bodrumspor a Teknoloji Sponsoru Oldu B.B. Bodrumspor ile Ortakent Yahşi mahallesinde bulunan Bimeks Teknoloji Mağazaları arasında sponsorluk anlaşması yapıldı. B.B. Bodrumspor un Gümbet Mahallesinde

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

KURUMSAL / BİREYSEL ÇÖZÜMLER TEKLİF DOSYASI II. (ANNE - BABA ve ÖĞRENCİLERE SEMİNERLER)

KURUMSAL / BİREYSEL ÇÖZÜMLER TEKLİF DOSYASI II. (ANNE - BABA ve ÖĞRENCİLERE SEMİNERLER) 1 KURUMSAL / BİREYSEL ÇÖZÜMLER TEKLİF DOSYASI II (ANNE - BABA ve ÖĞRENCİLERE SEMİNERLER) Sayın Yetkili; EDKİSTANBUL olarak, başta okul öncesi kurumlar olmak üzere, özel ilkokul, ortaokul ya da liseler

Detaylı

"Nereden başlasam, nasıl anlatsam..."

Nereden başlasam, nasıl anlatsam... Bu yaz Bodrum'suz geçmez! Turgutreis Lagina Bodrum Boutique Hotel'de bir gece çift kişilik konaklama, açık büfe kahvaltı ve akşam yemeği 240 TL yerine 119 TL! (15 Haziran - 27 Ağustos arasında geçerlidir.)

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz.

NURULLAH- Evet bu günlük bu kadar çocuklar, az sonra zil çalacak, yavaş yavaş toparlana bilirsiniz. Bozuk Paralar KISA FİLM Yaşar AKSU İLETİŞİM: (+90) 0533 499 0480 (+90) 0536 359 0793 (+90) 0212 244 3423 SAHNE 1. OKUL GENEL DIŞ/GÜN Okulun genel görüntüsünü görürüz. Belki dışarı çıkan birkaç öğrenci

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı.

olduğunu fark etti. Takdir ettiği öğretmenleri gibi hatta onlardan bile iyi bir öğretmen olacaktı. MUSA TAKCI KİMDİR? İyi bir öğretmen, koruyucu bir ağabey, saygılı bir evlat, şefkatli bir baba, merhametli bir eş, çok aranan bir kardeş, güçlü bir şair, disiplinli bir yazar, hayırlı bir insan, güzel

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇAYCUMA ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI TANITIM SUNUSU BÜRO YÖNETİMİ ALANIMIZ Büro Yönetimi Alanı okulumuzda 2014-2015 eğitim öğretim yılında hizmete açılmıştır.

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul

Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul Özel Alman Lisesi Deutsche Schule Istanbul EK:1 İHTİYAÇ VE BAŞARI BURSU FORMU Formda istenen bilgileri büyük harfle yazınız. ÖĞRENCİ VE AİLESİ HAKKINDA BİLGİLER Fotoğraf 1. Öğrencinin : Adı: Soyadı: Sınıfı:

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Forex Ek Kazanç Sistemi

Forex Ek Kazanç Sistemi 106 Forex Ek Kazanç Sistemi Bu anlatacağımız sistem Türkiye de tamamen yasal ve 4 aydır uygulamada olan ve giderek büyüyen bir sistem. ProjeX ProjeX Nedir? ProjeX bir kazanç sistemi; şu şekilde çalışıyor

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu.

Günlük Ulusal Gazete. yapılar da elbette bu işi bitirmemek için kendilerince bir şey yapacaklardır'' diye konuştu. 2-3 MART 2013 www.reisgida.com.tr Hedefimiz terör... BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, ''Çözüm sürecinin hedefi, terörü sona erdirmek, mili birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek, gündemimizden terör belasını

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:...

3. Hangi ülkenin vatandaşlığını taşıyorsunuz? Alman vatandaşlığı: evet Başka bir ülkenin vatandaşlığını taşıyorum:... Übersetzungshilfe - Anket çevirisi Size anketi doldurmanız için kolaylık sağlamak istiyoruz, bu yüzden size göç ve entegrasyon ile ilgili bu çeviriyi hazırladık. Lütfen cevaplarınızı bu kâğıta yazmayınız,

Detaylı

4. BİLİM - KÜLTÜR - SANAT VE SPOR GÜNLERİ 15-20 MAYIS 2012 ETKİNLİK REHBERİ

4. BİLİM - KÜLTÜR - SANAT VE SPOR GÜNLERİ 15-20 MAYIS 2012 ETKİNLİK REHBERİ 4. BİLİM - KÜLTÜR - SANAT VE SPOR GÜNLERİ 15-20 MAYIS 2012 ETKİNLİK REHBERİ Değerli Tuzlalılar; Bilim, Kültür, Sanat ve Spor günlerinin dördüncüsünde yeniden bir aradayız. Üretmenin gururunu, paylaşmanın

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ

AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ AR-GE VE İNOVASYONDA KOBİLERİN KATMA DEĞER ENDEKSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.2-5 Katma Değer Endeksi Anket Soruları A) ŞİRKET KURULUŞ VE FAALİYET BİLGİLERİ 6-8 B) ŞİRKET ÜRETİM DEPARTMANI GENEL BİLGİLERİ 8-9 C)

Detaylı

Business Network Center Turkey.

Business Network Center Turkey. 09:00-11:00 4857 Sayılı İş Kanunu'na Bakış Erdem ÖZDEMİR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4857 Sayılı İş Kanunu Yargıtay Bakış Açısından Değerlendirilmesi İşçinin Korunması Alt İşveren Geçici İş

Detaylı