Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 4, 2011 (53-64) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 4, 2011 (53-64) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu Celil YAVUZ *, Kemal ATİK ** * Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Sinop/TÜRKİYE ** Erciyes Üniversitesi Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Kayseri/TÜRKİYE Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Özet Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde su boru içerisinden geçerken iki tür enerji kaybı oluşmaktadır. Bu kayıplardan biri boru içi yüzey pürüzlülüklerinden dolayı sürtünme ve basınç kayıpları; diğeri boru dış yüzeyi ile ortam sıcaklık farkından dolayı oluşan ısı kayıplarıdır. Boru çaplarının küçük seçilmesi sonucu çapın azalmasıyla yüzey alanının azalışı ısı kayıplarını azaltırken su akış hızı arttığı için basınç kayıpları artırmaktadır. Boru çaplarının büyük seçilmesi durumunda ise su akış hızı azaldığı için basınç kayıpları azalırken, çapın artmasıyla yüzey alanının artışı da ısı kayıplarını artırmaktadır. Bu çalışmada, pompalama ve ısı kayıplarının toplamlarının en az olduğu boru çaplarının tespiti için Visual Basic 6.0 kodlarında bir program hazırlanmıştır. Bu program kullanılarak belirli bir ısı kapasitesini belirli bir mesafeye taşıyan boru sistemi için çeşitli boru türlerine göre yalıtımlı ve yalıtımsız optimum boru çapı değerleri hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Sıcak sulu ısıtma, Termoekonomik optimizasyon, Boru çapı. Thermo-economic Optimization of the Pipe Diameters of Hot Water Heating Systems Abstract There are two types of energy loss from hot water passing through a pipe in a hot water heating system. One of them is the friction and pressure losses due to the roughness of pipe's inner surface. The other one is the heat loss due to the temperature difference between the pipe's outer surface and the environment. Choosing smaller pipe diameters decreases the surface area and thus the heat loss while increases the pressure losses due to consequent increase in flow speed of the water. On the other hand, increasing the pipe diameter decreases the flow speed and pressure losses but increases the heat loss due to increased surface area. In this study, a program is written by Visual Basic 6.0 code to determine the pipe diameter at which the sum of the pumping losses and heat losses is the lowest. Using this program, insulated and non-insulated pipe diameters were calculated for a pipe system which is to transfer a certain amount of heat capacity for a certain distance. Keywords : Heating with hot water, Thermoeconomic optimization, Pipe diameter. 1. GİRİŞ Sıcak sulu ısıtma sistemleri genelde 90/70ºC ve daha düşük sıcak su gidiş-dönüş şartlarında çalışan ısıtma sistemleridir. Bu tip ısıtma sistemlerinde kazanda hazırlanan sıcak su pompa ve borular vasıtasıyla ilgili mahallerdeki ısıtıcılara iletilmektedir. Bu sistemlerin ilk kurulum ve işletme esnasındaki giderleri sistemin tasarımı ve çalışması esnasında hesaba katılması gereken önemli parametrelerdendir. Isı merkezlerinde ısıtılan su ısıtılacak mahallere taşınırken çevreye ısı kaybı gerçekleşmekte, ayrıca Bu makaleye atıf yapmak için Yavuz C. * Atik K. **., Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Boru Çaplarının Termoekonomik Optimizasyonu Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2011, 8(4) How to cite this article Yavuz C. * Atik K. **., Thermo-economic Optimization of the Pipe Diameters of Hot Water Heating Systems Electronic Journal of Machine Technologies, 2011, 8(4) 53-64

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde akışkanın ilgili mahaldeki ısıtıcıya iletilmesi içinde pompa ile enerji harcanmaktadır. Isınmaya soğuk iklimlerde ihtiyaç duyulması ve dolayısıyla düşük dış sıcaklıkların sebep olduğu ısı kayıpları, ısı enerjisini karşılamak amacıyla ısıyı hazırlayan kazanın gereğinden fazla yakıt yakmasına sebep olmaktadır. Bu kayıplar kazan kapasitesini artırmakta buda ilk kurulumda kazan maliyetinin artırmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kazan kapasitesinin gereğinden fazla olması durumunda daha fazla yakıt yakan kazan çevreye daha fazla atık gaz vb. salacağından bu durum çevreye de olumsuz etki etmektedir. Isı yüklü sıcak su değişik akış hızlarında boru içerisinden geçerken ilgili boruya ait iç yüzey pürüzlülüklerinden dolayı basınç kayıpları oluşmakta buda akışkanı ısıtılacak mahale ileten pompanın gereğinden fazla enerji harcamasına sebep olmaktadır. Ayrıca bu sistemlerde boru çaplarının küçük seçilmesi de boru içi akış hızını artıran bir etken olup basınç ve pompalama kayıplarına sebep olmaktadır. Sistemde boru çapı büyük seçildiğinde ise boru içi akış hızı azalıp basınç ve pompalama kayıpları azalmakla birlikte artan boru çapına paralel dış yüzey alanının artması ısı kayıplarını artırmaktadır. Bu kayıplar sistemin çalışması esnasında işletme maliyetleri içerisinde ele alınan enerji giderlerini artırmaktadır. Isı kayıplarının artan boru çapına bağlı olarak paralellik göstermesi sonucu kaybolan ısıyı karşılamak amaçlı daha fazla kapasitede kazan seçimine gidilmektedir. Isı kaybı ve pompalama kayıplarının en az olduğu durumlarda işletme kayıpları en aza ineceğinden bu tür sistemlerde optimum çap hesaplamaları bu kriterler esas alınarak yapılmalıdır. Isı kayıplarının yalıtım yapılarak en aza indirilmesi kazan kapasitesini ve fiyatını azaltırken, yalıtım giderlerini artırmaktadır. Bu giderler ilk yatırım ve işletme giderleri içerisinde olup, en az kayıpla çalışan sistem belirli bir süre sonra ilk yatırım giderlerini amorti ettikten sonra daha az yakıtla daha ekonomik çalışmakta ve çevresine daha az atık yanma ürünleri yaymaktadır. Buda temiz ve ucuz enerjiye olan ihtiyacın had safhada olduğu günümüzde dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Tüm sistemlerin çalışmasında olduğu gibi ısıtma ve soğutma sistemlerinde de optimizasyon önemli bir konudur. Bu sistemleri oluşturan kazan, pompa, kompresör, boru, radyatör vb. gibi elemanların kapasitelerinin en yeterli düzeyde seçilmeleri en uygun şatlarda sistemden faydalanmayı sağlarken, en az yakıt harcayarak bu işlemler gerçekleşmektedir. Bu sistem elemanlarının sıcaklık farkına maruz kalan tüm elemanlarının yalıtılmaları ısı kayıp ve kazançlarını azaltacak ve bu sistemleri optimize edecektir. Bu tür sistemlerde yalıtım yapılarak gerçekleştirilen sitem optimizasyonu daha az enerji harcayarak sistemden faydalanmayı sağlarken, aynı zamanda da ısı kayıp ve kazançlarına ödenen enerji giderlerini en aza indirecektir. Isıl sistemlerin optimizasyonuyla ilgili yapılan birçok çalışma bulunmakta olup, bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Öztürk vd. tarafından 2006 yılında yapılan çalışmada sıcak su taşıyan boru hatlarının termoekonomik optimizasyonu için karşılaştırmalı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada sıcak su taşıyan boru hatlarının çaplandırılması için dört farklı çeşitte optimizasyon yöntemi kullanılmış ve bu yöntemlerin karşılaştırmaları yapılmıştır. Birinci yöntemde ısı kaybı ve yalıtım kalınlığını ele almadan sadece artan boru çapı ve maliyet ilişkisine bağlı olarak değerlendirme yapılmış, ikinci yöntemde termodinamiğin birinci kuralı, yalıtım kalınlığı ve maliyet kriterleri ele alınarak değerlendirme yapılmış, üçüncü yöntemde maliyeti ele almadan boru çapı ve yalıtım kalınlığı değişimleri sonucu en büyük exerji verimliliğine göre değerlendirmeler yapılmış, dördüncü yöntemde ise boru çapı, yalıtım kalınlığı, en büyük exerji verimliği ve en küçük maliyet kriterlerine bağlı olarak optimizasyon işlemleri ele alınmıştır. Çalışmanın sonucu olarak sıcak su borularında boru çaplarının optimum seçilebilmesi için bu dört metodunda sonuçlarından faydalanılması gereği vurgulanmıştır [1]. Özsoysal tarafından 2004 yılında yapılan çalışmada gemilerde boru devresi tasarımı sırasında sürtünme kayıplarının ekonomi kavramı ile birlikte nasıl değerlendirilebileceği incelenmiştir. Gemi makine dairesi yerleşimi ve boru devresi tasarlanırken öncelikle ekonomik açıdan en az uzunlukta boru tesisatı çekilmesi gerektiği, devre ihtiyacına göre seçilecek boru tipi belirlendikten sonra en az sürtünmeye sahip borunun 54

3 Yavuz C., Atik K. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) uygun çapta kullanılması gerektiği ve tüm maliyet ilişkilerini dikkate alarak en uygun özelliklerdeki pompanın seçilmesi gereği vurgulanmıştır [2]. İleri ve Kesim tarafından 1999 yılında yapılan çalışmada soğutma sistemlerindeki bağlantı borularının optimum çaplarını veren ilişkiler elde edilmiştir. Bu termoekonomik optimizasyon, boru ilk yatırım maliyeti ile soğutma sisteminin çalışma ömrü boyunca borulardaki basınç kayıplarını karşılamak için harcanacak enerji maliyetinin toplamını minimize etmektedir. Optimize edilmiş çap değerlerine termodinamik ve ekonomik parametrelerin (soğutkan, yük, yoğuşma ve buharlaşma sıcaklıkları, boru ve elektrik fiyatları, faiz oranları, vb.) etkileri ortaya konmuştur [3]. Katı, sıvı veya gaz yakıtlı ısıtma sistemlerinde kazanda hazırlanan sıcak su ısıtılacak mahallerdeki radyatörlere borular ve sirkülasyon pompası aracılığıyla taşınmaktadır. Sıcak suyun ısıtılacak hacimlerdeki radyatörlere ulaştırılıncaya kadar ısı kayıplarına maruz kaldığı ve ayrıca bu sirkülasyon işlemi içinde pompa tarafından enerji harcandığı bilinen bir gerçektir. Boru çaplarının gereğinden fazla seçilmesi sonucu artan boru yüzey alanı ısı kayıplarını artırırken, gereğinden küçük çaplı boru seçimi de borular içerisindeki suyun akış hızını ve dolayısıyla pompanın akışkanı istenen bölgelere nakletmesi için karşılaşacağı sürtünme kayıplarını artırmaktadır. Ayrıca bu kayıplardan dolayı pompalama için gereğinden fazla enerji tüketilmekte, ısı kaybını karşılamak içinde gereğinden fazla yakıt yakılmaktadır. Artan enerji maliyetleri ısınma giderlerini artırırken, yakılan fazla yakıt sonucu da çevreye salınan baca gazı miktarı artmaktadır. Bu çalışmada, sıcak sulu ısıtma sistemlerinde kullanılan boruların optimum çaplarının tespiti için bir program hazırlanmıştır. Çalışmada üç farklı boru türü ve çeşitli kazan kapasiteleri için program ayrı ayrı çalıştırılmıştır. Yalıtımlı ve yalıtımsız borularda en az kaybın olduğu çaplar ve en düşük ekonomik maliyetler hesaplanılarak karşılaştırılmıştır. 2. SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNDE SİSTEM SEÇİM KRİTERLERİ VE MALİYETLER Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde sistem seçiminde göz önünde tutulacak pek çok kriter sıralanabilir. Bunlar; Konfor, Kuruluş Maliyeti, İşletme Maliyeti, Servis Bakım Sıklığı ve Kolaylığı, İşletme Kolaylığı ve Çevre Faktörüdür [4]. Isıtma sistemlerinin kurulumu esnasında boru ve boru işçiliği giderleri, yalıtım giderleri, sistemin çalışması esnasında pompalama ve ısı kayıpları, toplam maliyetler dikkate alınarak boru çapı ve sistem elamanlarının optimum değerlerde seçilmeleri gerekmektedir. Genel olarak ısıtma sistemlerinde ilgili hacimlerin ve binanın toplam ısı kayıpları hesap edildikten sonra kazan kapasiteleri hesaplanmaktadır. Kazan ile ısıtılacak hacimler arasındaki mesafenin fazla olduğu bölgesel ısıtma sistemleri, kooperatifler, üniversite kampüs binaları vb. gibi hacimlere ısı taşıyan sıcak suyun pompalanması veya iletilmesi esnasında önemli miktarlarda ısı kayıpları gerçekleşmektedir. Bu kayıpların en aza indirilmesi ilgili binalara ısıyı hazırlayan kazan kapasitelerini de beraberinde düşürmektedir. Kazan kapasitelerinin düşmesine paralel olarak azalan yakıt miktarı ve yakıt giderleri sonucu ısınma maliyetleri azalmaktadır. Teknik şartname ve kurallar dikkate alınmadan yapılan ısıtma tesisatı uygulamalarında gereğinden fazla kapasiteli seçilen kazan fazla yakıt yakıp çevresine hem fazla atık salmakta, hem de ısınma için gerekli yakıt maliyetini artırmaktadır. Bazı uygulamalarda da sistemde sıcak suyu ısıtılacak mahallerdeki ısıtıcılara ileten pompa gereğinden fazla güçlerde seçildiğinde işletme esnasındaki pompalama giderleri artmaktadır. İlk kurulumda toplam ısı kapasitesine göre seçilen kazan fiyatları kapasiteleri ile orantılı olarak değişmektedir. Ayrıca kazan kapasitesi büyüdükçe sirkülasyon için kullanılacak pompaların kapasiteleri ve fiyatları da artmaktadır. Büyük kapasiteli kazanların sıcak su giriş-çıkış çapları daha büyük olduğu için 55

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde dağıtım borularından çevreye olan ısı kaybı da artmaktadır. Bu bilinenler paralelinde teknik esaslara göre hesap edilen değerlerden daha üst ısıl değerlerdeki kazan seçimi tesisattaki devre elemanlarının da maliyetini artırmakta, ayrıca ısı kayıpları da artarak toplamda ele alınan genel giderleri artırmaktadır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının hazırladığı ve 2009 yılı başında yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre (BEP) 1000 m 2 ve üzeri yaşam alanı olan binalara merkezi ısıtma sistemi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca bu sistemlere ilave olarak her daireye ısı pay ölçer sistemlerinin montajı da gerekli kılınmıştır. Kazanda elde edilen toplam ısı ile dairelerin ısı pay ölçerlerinden okunan toplam ısı miktarları arasındaki fark dağıtım borularında kaybolacağı bilinen bir gerçektir. Kazanda sıcak su elde etmek için harcanan yakıt vb. masraflar dairelerin ısı pay ölçerlerinden okunan toplam ısı miktarıyla ilişkilendirileceği için, aradaki fark olan dağıtım borularındaki ısı kaybı miktarının en aza indirilmesinin önemi daha da açığa çıkmaktadır. Dağıtım borularındaki ısı kaybının en aza indirilebilmesi için ısı yalıtımının da önemi büyüktür. Binalarda ve ısıtma sistemlerinde genelde ısı kaybını azaltma amacı ile yapılan yalıtım işlemlerinin genel amaçları kısaca; Emniyet ve güvenli çalışma, Isı ekonomisi, Çevre kirliliğini engelleme, Isıl konfor şartlarının sağlanması, Ses yalıtımı, Yangın önleme, Terleme-yoğuşma ve donmanın önlenmesi, Isıl kapasitenin etkin kullanımı, Isı köprülerinin yalıtılması, Yiyeceklerin saklanması ve tıbbi yalıtım, Borularda-kanallarda ve depolarda sıcaklık düşüşünü en aza indirme olarak özetlenebilir [5]. Isı taşıyıcı akışkan borularına ısı kayıplarını azaltma amaçlı yapılan yalıtım; ilk kurulumda boru ve yalıtım maliyetlerini artırırken, azalan ısı kaybı sonucu düşen kazan kapasitesi de ilk kurulumda kazan ve sirkülasyon pompası maliyetlerini azaltmaktadır. Ayrıca ısı kayıplarının azalması sonucu düşen kazan kapasitesine oranla azalan yakıt miktarı da işletme maliyetlerini azaltacaktır. 3. ÇALIŞMADA KULLANILAN YÖNTEM VE EŞİTLİKLER Çalışmada yöntem olarak boru içerisinde akış, akış sürtünme kayıpları ve ısı transferi eşitliklerinden yararlanılarak program yazılmıştır. Farklı boru türleri, çeşitli yalıtım kalınlıklarında optimum boru ve yalıtım kalınlıklarını hesaplayarak sistem elemanlarının optimum seçilebilmesi için çeşitli sonuçlar elde edilmiştir. İlgili programda boru içerisinde akış ve ısı transferi hesaplamaları için aşağıdaki formül ve eşitlikler kullanılmıştır. 3.1 Pompa için gereken enerji ve kayıplar Sıcak suyun boru içerisindeki akış hızı ve akış türüne bağlı olarak formülize edilen f sürtünme katsayısı hesaplandıktan sonra basınç kaybı ve sürtünmeye harcanan pompalama gücünün hesaplanmasında aşağıdaki eşitliklerden faydalanılmıştır [6,7 ve 8]. Q V.. Cp. T (1) eşitliği ile kazan kapasitesi ve kazan gidiş dönüş suyu sıcaklık farklarına göre dağıtım boruları içerisinden geçen sıcak suyun hacimsel debisi hesaplanmaktadır [6]. V Q. Cp. T (2) Boru içi su akış hızı aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmaktadır [6]. 56

5 Yavuz C., Atik K. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) V V A V. d 4 2 (3) Boru içerisinden akan suyun akış türü aşağıdaki eşitlik ile hesaplanmaktadır. Boru içerisinden akan suyun hızı arttıkça akış türbülansa yönelmekte ve buda ısı kayıplarını artırmaktadır[7,8 ve 9]. V.D Re Re<2300 Laminer akış, Re>2300 Türbülanslı akış (4) Laminer akış şartlarında tüm borularda tüm akışkanlar için sürtünme katsayısını veren eşitlik aşağıdaki gibidir [6 ve 8]. f 64 Re (5) Türbülans akışta pürüzlü borular için sürtünme katsayısını veren aşağıdaki Colebrook denklemi ve Haaland eşitliği kullanılmaktadır [7, 8 ve 9]. 1 f / log D 3.7 Re f (6) Yukarıdaki formül düzenlendiğinde f sürtünme katsayısı aşağıdaki gibi elde edilir. f 1.8log / D Re (7) Sürtünmelerden dolayı meydana gelen basınç kaybı[6 ve 9]. P f. L D. V. 2 2 (8) Sürtünmeye harcanan pompalama gücü; W p V. P (9) 3.2. Akışkan taşıyan borularda ısı kaybı Yalıtımsız borularda ısı kaybının hesaplanması için aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır [6]. 57

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Q 2.. L.( Ti T) r2 n 1 r1 1 hi. r1 K hd. r2 (10) Yalıtımlı borularda ısı kaybının hesaplanması için aşağıdaki eşitlik kullanılmaktadır [6]. Qy 2.. L.( Ti T) r2 r3 n n 1 r1 r2 1 hi. r1 K1 K2 hd. r3 (11) Isı kaybı hesabında boru içerisindeki akış durumlarına göre Nusselt eşitlikleri aşağıdaki gibidir[6]. Laminer akış için Edwards et al.,1979 ; 0,065.( D / L).Re.Pr Nu 3,66 1 0,04. ( D / L).Re.Pr 2 / 3 (12) Türbülanslı akış için colburn eşitliği [6]; Nu 0,023.Re 0,8. Pr n (13) Burada n ısıtma işlemleri için 0,4 ve soğutma işlemleri için 0,3 alınır. Ra L Gr g..( T Pr s L. 2 T). L v 3 c.pr (14) Laminer ve Türbülanslı akışlar için ısı taşınım katsayıları ( hi, ho ) Nusselt eşitliğine göre hesaplanmakta olup bu eşitlik aşağıdaki gibidir [6]. h. L k c n Nu C.( GrL.Pr) C. Ra n L (15) Nu i hi. D k h Nu o ho. D k h (16) 4. EKONOMİK ANALİZ Termoekonomik analiz ısıl sistemlerin termodinamik ve ekonomik açıdan analiz edilmesidir. Üretim maliyetinin minimize edilmesi amacıyla kullanılır. Toplam maliyet; yatırım ve işletme maliyeti olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Toplam maliyet: C t = C inv + C op (17) Eşitliğiyle hesaplanır. Burada C inv sermaye maliyeti, C op işletme maliyetidir. Birim ısıtma maliyetindeki 58

7 Yavuz C., Atik K. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) sermaye maliyetini hesaplayabilmek için, toplam yatırım maliyetinin yıllık sermaye maliyetine dönüştürülmesi gerekir. Bu çalışmada sabit yıllık sermaye maliyeti metodu kullanılmıştır. Sermaye maliyeti: C inv CRF. C Q.8760 H (18) Eşitliğiyle hesaplanır. Burada C sistem kurulum maliyeti, Q H ısıtma gücü ve CRF sermaye geri ödeme faktörüdür. CRF aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır; n i(1 i) CRF n (1 i) 1 (19) Burada i yıllık faiz, n sistemin çalışma süresidir. İşletme maliyeti birim ısıtma gücü için harcanan elektrik enerjisi fiyatıdır ve şöyle hesaplanır: C op C yakit. Q Q H kayip Burada C yakıt birim yakıt fiyatı, Q kayıp kaybedilen toplam enerji, Q H ısıtma gücüdür. (20) 5. SONUÇLAR Bu çalışmada belirli bir miktar ısının belirli bir uzaklığa taşınması işlemi incelenmiştir. 90/70 ºC su giriş çıkış şartları da dikkate alınarak kw ısı ihtiyacı için yalıtımsız optimum boru çapı değerleri hesaplanmıştır. Tüm borulara ait yüzey pürüzlülük ve ısı iletim katsayısı değerleri ayrı ayrı işleme katılarak sonuçlar elde edilmiştir. Tüm hesaplamalarda dış ortam hava sıcaklığı -3 ºC, birim boru boyu için, boru et kalınlığı ortalama 4 mm dir. Tablo 1 deki boru türlerine ait veriler programa ayrı ayrı girilerek Tablo 2 ve Tablo 3 deki sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 1. Bazı borulara ait pürüz yükseklikleri [6]. Boru Malzemesi Türü Pürüz yüksekliği Isı iletim katsayısı ( mm ) (W/mºC) Galvanizli demir 0,15 58 İşlenmiş demir (Siyah boru) 0, Paslanmaz çelik 0,

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Tablo kw ısı kapasitelerinde ısı nakledecek sıcak su boruları için yalıtımsız optimum boru çapı, toplam kayıp değerleri. Isı Kapasitesi Galvanizli Demir Boru İşlenmiş Demir Boru Paslanmaz Çelik Boru Optimum Çap (mm) Toplam Kayıp (W/m) Optimum Çap (mm) Toplam Kayıp (W/m) Optimum Çap (mm) Toplam Kayıp (W/m) (kw ) Isı ihtiyacı 1000 kw için yalıtım kalınlığı değiştirilerek optimum boru çapı ve toplam kayıplar hesaplanmıştır. Tablo 3. Kapasitesi 1000 KW olan bir kazanın ısı taşıyacak sıcak su dağıtım boruları için yalıtımlı ve yalıtımsız optimum boru çapı, toplam ısı ve pompalama kaybı değerleri (90/70 ºC çalışma şartlarında). Yalıtım Kalınlığı ( cm ) Galvanizli Demir Boru İşlenmiş Demir Bo Paslanmaz çelik Boru Optimum Toplam Optimum Toplam Optimum Toplam Çap Kayıp Çap Kayıp Çap Kayıp (mm) ( W/m ) ( mm ) (W/m) (mm) (W/m) Tablolardan da görüldüğü gibi yalıtımlı ve yalıtımsız tüm durumlar için paslanmaz çelik boruların optimum çaplarda kullanımı en az kayıpla sistemin çalışmasına olanak sağlamaktadır. Boru çapının artışına bağlı olarak boru içi sürtünme kayıpları azalmakta buda pompalama kayıp gücünü azaltmaktadır. Aynı esnada boru çapının artışına bağlı olarak ısı kaybı artmaktadır. Tüm bu artış ve azalışların toplamının en küçük olduğu çap tercih edilmesi gereken optimum çaptır. Hazırlanan program aracılığıyla paslanmaz çelik borular için elde edilen verilerden oluşturulan optimum çapları ve toplam kayıpları 60

9 Yavuz C., Atik K. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) gösteren grafik Şekil 1 deki gibidir. Pompalama ve Isı K aybıtoplamı ( Watt ) Pompalama ve Isı kaybı toplamı ( Watt ) Optimum çap ( mm ) Yalıtım kalınlığı ( cm ) Optimum Boru Çapı (mm). Şekil 1. Paslanmaz çelik sıcak su dağıtım borusundan ısı kaybını ez aza indirmek için yapılan yalıtımın kalınlığına göre değişen optimum boru çapı ve toplam kayıp grafiği Tablo 4. Üç boru türü için birim enerji maliyetleri ve optimum çaplar (TL/kW) Yalıtım Kalınlığı cm Siyah Boru Galvenizli Boru Paslanmaz Çelik Boru Çap Yatırım İşletme Toplam Çap Yatırım İşletme Toplam Çap Yatırım İşletme Toplam Yapılan ekonomik analizler sonucu elde edilen verilere ait grafikler işlenmiş boru(siyah boru) için Şekil 2. de, galvanizli boru için Şekil 3. de ve paslanmaz çelik boru için Şekil 4. de görülmektedir. 61

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde Şekil 2. Siyah boru için ekonomik analiz grafiği Siyah boru için: 73 mm çapa kadar toplam maliyet (işletme + ilk yatırım) hızla düşmektedir. Bu çaptan sonra düşüş hızı azalmaktadır. En iyi maliyet TL/kW ile 102 mm çapta 15 mm yalıtım kalınlığında olmaktadır. yatırım maliyeti TL/kW, işletme maliyeti TL/kW olmaktadır. Şekil 3. Galvanizli boru için ekonomik analiz grafiği Galvanizli boru için: 71 mm çapa kadar toplam maliyet (işletme + ilk yatırım) hızla düşmektedir. Bu çaptan sonra düşüş hızı azalmaktadır. En iyi maliyet TL/kW ile 109 mm çapta 18 mm yalıtım kalınlığında olmaktadır. Bu durumda yatırım maliyeti TL/kW, işletme maliyeti TL/kW dır. Paslanmaz çelik boru için: 63 mm çapa kadar toplam maliyet (işletme + ilk yatırım) hızla düşmektedir. Bu çaptan sonra düşüş hızı azalmaktadır. En iyi maliyet TL/kW ile 96 mm çapta 15 mm yalıtım kalınlığında olmaktadır. Bu durumda yatırım maliyeti TL/kW, işletme maliyeti, TL/kW dır. 62

11 Yavuz C., Atik K. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Şekil 4. Paslanmaz çelik boru için ekonomik analiz grafiği Paslanmaz çelik boru aynı çap için daha pahalı olmasına rağmen, pürüzlülüğü daha az olduğu için sürtünme kayıpları daha az olmaktadır. Böylece daha küçük çap kullanılmakta, bu da daha az ısı kaybı meydana getirmektedir. Yani 109 mm çapında galvanizli boru veya 102 mm çapında siyah boru yerine 96 mm çapında paslanmaz çelik boru kullanımı daha uygundur. Aynı çaplar için paslanmaz çelik boru diğer türlerden pahalı olmasına rağmen işletme maliyeti düşük çıktığı için daha ekonomik olmaktadır. Galvanizli boru pürüzlülük değeri yüksek olduğu için ekonomik olmamaktadır. 6. SONUÇ VE ÖNERİLER Günümüzde sıcak sulu ısıtma sistemlerinde boru çapı hesap ve seçimlerine yeterli özen gösterilmediği için dağıtım borularının çapları genelde kazan veya pompa giriş-çıkış çaplarına göre seçilmektedir. Ekonomik analiz yapılmadan bu tür yanlış çap seçimi de ısıtma sistemlerinin yüksek maliyetlerde çalışmasına sebep olmaktadır. Bu çalışma sonucu elde edilen tablo ve grafiklerden de görüldüğü gibi paslanmaz çelik boruların bu sisteme ait şartlardaki optimum kullanımlarında yalıtımsız durum için 40 mm çapında kw toplam kayıp varken, 1 cm yalıtım yapılarak optimum çap 63 mm değerine çıkmış, toplam kayıp ise kw değerine düşmüştür. 10 cm yalıtım kalınlığında ise optimum çap 93 mm değerine çıkmış, toplam kayıp ise 3.04 kw değerine düşmüştür. Program aracılığıyla son alınan 20 cm yalıtım kalınlığı değerinde ise optimum çap 101 mm değerine çıktığı, toplam kaybın ise 2.15 kw değerine düştüğü görülmüştür. Program ile elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde bu tür sistemlerde yalıtım kalınlığı artışının ısı kayıplarını azalttığı, boru çapı artışının da pompalama-basınç kayıplarını azalttığı görülmüştür. Çalışmada da vurgulandığı gibi boru çaplarının seçiminde ısı ve pompalama kayıplarının en az olduğu ısı yalıtımlı optimum boru çaplarının seçimine dikkat edilmeli, bilinçsiz çaplandırma ve kapasite seçimlerinden kaçınılmalıdır. 7. SİMGE VE KISALTMALAR c p : Özgül ısı kapasitesi (j /kg. ºC) d : Boru iç çapı (m) D : Boru çapı (m) e : Pürüz yüksekliği (m) f : Sürtünme katsayısı g : Yerçekimi ivmesi (m/s 2 ) h d : Boru dışı ısı taşınım katsayısı (W/m 2 ºC) h i : Boru içi ısı taşınım katsayısı (W/m 2 ºC) L : Boru boyu (m) 63

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinde n : Nusselt sayısının hesaplanmasında kullanılan soğuma-ısı kaybı katsayısı Q : Borudaki yalıtımsız ısı kaybı (Watt) Q K : Kazan kapasitesi (Watt ) Q y : Borudaki yalıtımlı ısı kaybı (Watt) r 1 : Boru iç yarı çapı (m) r 2 : Boru dış yarı çapı (m) r 3 : Boru ısıl yalıtımı sonrası yarıçapı (m) Ra : Grashof ve Prandtl sayılarının çarpımı Re : Reynold sayısı T i : Gidiş suyu sıcaklığı (ºC) T : Dış ortam sıcaklığı (ºC) v : Boru içi su akış hızı (m/s) V W p : Pompalanacak suyun hacimsel debisi (m 3 /s) : Basınç kayıplarını yenmek için pompanın harcadığı güç (Watt) P : Basınç kaybı (N/m 2 ) : Suyun yoğunluğu (kg/m 3 ) v : Dinamik viskozite ( m 2 /s) 8. KAYNAKLAR 1. Öztürk İ.T., Karabay H., Bilgen E., 2006, Thermo-economic optimization of hot water piping systems: A comparison study, Energy 31: Özsoysal O.A., 2004, Makina Dairesi Dizaynında Ekonomik Olarak Boru Boyutlarının Belirlenmesi Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, Bildiriler kitapçığı, İleri A., Kesim S.C., 1999, Soğutma Sistemleri İçin Optimum Boru Boyutları IV. Ulusal Tesisat mühendisliği kongresi ve sergisi, Bildiriler kitapçığı: Dağsöz A.K.,1998, Sıcak sulu kalorifer tesisatı, Demirdöküm Teknik yayınları, No:6, 1.Baskı. 5. Parmaksızoğlu C., 2005, Isı Yalıtımının Amaçları ve Tesisatlarda Sıcaklık Düşmesi, İzolasyon Dergisi, sayı 53, Mayıs-Haziran. 6. Çengel Yunus A., 2008, Heat Transfer, 2nd Edition. 7. Lienhard John H., 2008, A Heat Transfer Textbook, Third edition. 8. Soğukoğlu M., 2000, Akışkanlar mekaniği, Birsen Yayınevi. 9. Ranald V.Giles,B.S.,M.S. Tercüme: Kadri ÖRENCİK 1976, Theory and problems of Fluid Mechanics and Hydraulics, Güven Yayıncılık san. Ve Tic. A.Ş. 64

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç.

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİNİN SÜREKLİ KULLANILABİLİRLİK KOŞULU ALTINDA MADDELERİN SPESİFİK ISI KAPASİTELERİNİN KULLANILARAK DEPOLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Mak.

Detaylı

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI DENİZLİ HAVZASINDAKİ JEOLOJİK FORMASYONLARDA SICAKLIK VE ISI DEPOLAMA KAPASİTESİ DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ VE ISI POMPASI UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ

GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA KULLANIMININ DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI VE ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZLERİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 25, 2, 49-61, 2006 J. of Thermal Science and Technology 2006 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 GÜNEŞ, HAVA VE TOPRAK ENERJİSİ KAYNAKLI ISI POMPALARININ ELAZIĞ ŞARTLARINDA

Detaylı

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI 685 YERDEN ISITMA SİSTEMLERİNİN BOYUTLANDIRILMASI Veli DOĞAN Oğuzhan ÇALIŞIR ÖZET Alternatif enerji kaynaklarından elde edilen enerji ile genelde düşük sıcaklıkta ısıtma yapılmaktadır. Örneğin Güneş enerjisi

Detaylı

Absorbsiyon Soğutma Sistemi

Absorbsiyon Soğutma Sistemi Reküperatör Destekli Bölgesel Isıtma ve Absorbsiyon Soğutma Sistemi Nilüfer EĞRİCAN, Abdullah BİLGİN, Mehmet BİLGİN Özet Ankara Set Çimento Sanayii T. A. Ş.'nin Güvercinlik Tesislerine ait fabrika binaları,

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ GÜNEŞ ENERJİLİ SU ISITMA SİSTEMLERİNİN TEKNO-EKONOMİK ANALİZİ Hüsamettin BULUT 1, Hasan ŞAHİN 2, Refet KARADAĞ 1 1 Harran Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Osmanbey kampüsü, Şanlıurfa 2 Harran

Detaylı

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency

Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği. Data Center HVAC Design Anda Energy Efficiency Data Center HVAC Tasarımı Ve Enerji Verimliliği İbrahim Cakmanus 1, Ceyhan Erdem 2 Özet Telekominikasyon kurumları, üniversiteler, araştırma kurumları, bankalar, büyük şirketlere vb. e ait ana bilgisayar

Detaylı

Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate

Inside Ambient Heating with Solar Air Collector that has Angled Absorber Plate Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (29-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (29-38) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 1 2 KONYA SANAYİSİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Serhat KARYEYEN 1, Muharrem H.AKSOY 2, Muammer ÖZGÖREN 2, Saim KOÇAK 2 1 Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi

Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal analizi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 23-35 3-9 Nisan 2013 Soğuk depo modelinin deneysel ve 3 boyutlu sayısal

Detaylı

Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması

Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması Cuneyt Ozyaman:Sablon 24.06.2011 14:07 Page 68 A. Cüneyt ÖZYAMAN Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompası ile Mahal Isıtma Uygulaması Abs tract: In residences, performing the same work with less energy in heating

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ

tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ tmmob makina mühendisleri odası ALİ İNCE MAKİNA MÜHENDİSİ 1 Katı,sıvı veya gaz türünde bir yakıtın yakılması suretiyle enerji elde edilmesi ve bu enerjinin değişik amaçlarla verimli kullanıma sunulması,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI S. Keçel 1/1 (2015) 77 98 77 SABİT VE TAKİP SİSTEMLİ GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI Selçuk Keçel Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2486 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1457 ENERJİ ANALİZİ Yazarlar Prof.Dr. T. Hikmet KARAKOÇ, Dr. Nimet KARAKOÇ (Ünite 1, 2, 5) Prof.Dr. Berrin ERBAY (Ünite 3, 4)

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

İki Farklı Tohumluk Mısır Kurutma Tesisine Ait Brülörlerin Yanma Verimliliğinin Karşılaştırılması

İki Farklı Tohumluk Mısır Kurutma Tesisine Ait Brülörlerin Yanma Verimliliğinin Karşılaştırılması Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı