RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ"

Transkript

1 RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER PELVİS BÖLGESİ Dr.Selvi Tabak DİNÇER Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Pelvis bölgesinden köken alan kanserler tüm kanserlerin %18 ni oluşturur. Prostat kanseri Mesane kanseri Kolorektal kanser Serviks kanseri Endometrium kanseri

3 Radyoterapide tedavi planlamanın amacı; Hedef volümde homojen doz dağılımını sağlarken çevredeki normal dokuya da en az dozu vermek, dolayısıyla en yüksek tümör kontrolüne karşın en az normal doku hasarı oluşturmaktır.

4 PELVİK RADYOTERAPİ YAN ETKİLERİ Radyoterapi uygulanan hacim Tüm tedavi süresi Fraksiyon boyutu Uygulanan radyasyon enerjisi Total doz Kullanılan teknik Radyoterapi ile diğer tedavilerin sıralaması

5 Hedef organdaki dozu arttırmak ve normal doku hasarını azaltmak amacıyla yeni tedavi teknikleri geliştirilmiştir. Co-60 cihazı Megavoltaj lineer akseleratör Bilgisayar tomografi (1974) Konformal tedavi Hardware-software sistemleri Yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT,IGRT,SBRT) Brakiterapi

6

7 Erken yan etkiler: Tedavi tamamlandıktan sonraki ilk 90 günde ortaya çıkar Kronik yan etkiler: Daha sonra ortaya çıkan geç yan etkilerdir (12-18 ayda başlar)

8 Yan etki görülme sıklığını etkileyen faktörler Hastanın medikal durumu(dm,kronik barsak hastalığı) Radyoterapi planlamasında hedef organların yerinin doğru belirlenmesi Uygulanan radyoterapi teknikleri(konvansiyonel radyoterapi,3brt,imrt,igrt,sbrt) Hedef hacime uygun dozun verilmesi Işınlanan normal yapıların aldığı RT dozu(uygun DVH) Işınlanan hacmin büyüklüğü

9 Kanser tedavisindeki yan etkileri tanımlamak ve sınıflandırmak amacıyla NCI bir derecelendirme sistemi tanımlamıştır Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) Yan etkiler 1-5 arası derecelendirilir RTOG nin de benzer bir dereceleme sistemi vardır

10 Pelvik radyoterapiye bağlı yan etkiler Gastrointestinal (GIS) Genitoüriner (GÜS) Cilt Seksüel İkincil kanser gelişimi Yetersizlik kırığı

11 Gastrointestinal yan etkiler Halsizlik bazen bulantı,kusma Barsak hareketlerinin artması ile diyare bazen de kabızlık Karın ağrısı Kolit (barsak iltihabı) Tenesmus Rektal kanama Proktalji (makat ağrısı) İnkontinans (gaita kaçırma)

12 Erken yan etkiler ; iyi tanımlanır Radyoterapiye bağlı olarak aktif bölünen hücrelerin durması İnce barsakta mukozal hücrelerin kaybı Yağ,karbonhidrat,protein ve safra tuzlarının emilim bozukluğu Geç yan etkiler ; kötü oksijenize submukoza ve kas tabakasındaki kronik fibrozis ve ilerleyici endarterite bağlıdır. RT esnasında patolojik incelemede iltihabi,ödemli ve kırılgan mukoza gözlenir.

13 Rektum ve pelvik lenf nodlarının tedavisi sırasında barsakların etkilenmesi ile akut enterit Medikal tedavi ile kontrol altına alınabilir 1 ay içinde normale döner İnatçı diyare,perianal ağrı,mukuslu diyare,hematokezya Nadiren anal darlık,tıkanma,ülserasyon ve delinme

14 Tedavi esnasında diette değişiklik yapılmalı Yağlı olmayan ve liften fakir bir diet önerilmeli Baklagillerden kaçınmalı,k+ dan ve proteinden zengin diet Karın ağrısı için spazm çözücü ilaçlar Kabızlık varsa laksatif ilaçlar İnkontinans varsa dikkat edilmeli Sigaradan uzak durması önerilmeli

15 Gastrointestinal yan etkileri artıran faktörler Abdomene cerrahi uygulanması Enflamatuar barsak hastalığı Işınlanan rektum hacminin büyüklüğü Uygulanan radyoterapi tekniği RT esnasında erken yan etkilerin gelişmesi Uygulanan RT dozunun yüksekliği Tedavi alanının büyüklüğü

16 Dozun Yükseltilmesi Randomize çalışmalarda yüksek dozlarla daha iyi kontrol sağlanmış. MD Anderson, 2002, Gy > 70Gy, %78 vs %59 Orta ve yüksek risk grubu, PSA>10 Dutch Study, Gy > 68Gy, %64 vs %54 Orta ve yüksek risk Zietman (Foton+Proton), 2005, Gy > 70.2Gy, %91 vs %79 Düşük ve daha yüksek risk grubu

17 3BKRT ile prostat dozu 78-81Gy %90 ında yan etki yok veya minimal Ciddi yan etki sadece %1 Rektumun 70 Gy alan hacminin kısıtlanması ve YART ile uzun süreli komplikasyon riski azalır. Lawton CA, Won M, Pilepich MV, et al.. Longterm treatment sequelae following external beam irradiation for adenocarcinoma of the prostate: analysis of RTOG studies 7506 and Int J Radiat Oncol Biol Phys 1991;21:935-9.

18 YART Rasyoneli Normal doku dozunu azaltıp, tümör dozunu arttırmak Tedavi kazancını arttırmak Tümör kontrol oranı artar Yan etki azalır

19 Yoğunluk ayarlı radyoterapi(imrt) Daha yüksek doz Yüksek lokal kontrol oranları Grad 2 ve üzeri yan etki azalır Akut rektal yan etki % %45 (p:0,05) Geç yan etki %13--- %0,5 (p:0,0001) 3 yıllık grad 2 yan etki % %2 (p:0,0001) Zelefsky MJ, Fuks Z, Hunt M, et al. High dose radiation delivered by intensity modulated conformal radiotherapy improves the outcome of localized prostate cancer JUrol 2001;166:

20

21

22 Genitoüriner yan etkiler Sistit, hematüri, disüri Sık idrar yapma Hemorajik sistit(en sık görülen grad 3 yan etki) Obstrüksiyon bulguları Postoperatif RT inkontinans Brakiterapi üretrada darlık

23 Akut yan etkiler Sistit ; mesane detrüsör kasının irritabilitesi ve ürotelyumun enflamasyonu Sık idrara çıkma ve dizüri İdrar yapmada tutukluk,akım gücünün azalması ve idrarı tam boşaltamama Tedavide adrenerjik blokörler 2-3 hafta içinde iyileşme Hidrasyon,kan transfüzyonu,kateterizasyon

24 Günde en az 2-3 litre su içilmesi önerilmeli Sigaradan uzak durulmalı,şikayetleri arttırır Çay,kahve,kola, alkollü içecekler ve asidik içeceklerden (taze portakal veya greyfurt suyu) uzak durulmalı Sık idrara gitme veya idrarda yanma şikayeti varsa doktora yönlendirmeli,enfeksiyon olabilir

25 Kronik yan etkiler Mesane boynu ve üretrada darlık Üriner retansiyon(idrarın boşaltılamaması) Submukozal mesane veya üretral telenjiektazi hematüri İntravezikal formalin, fulgurasyon, hiperbarik O2 tedavisi, embolizasyon, iliak arter bağlanması, perkütan nefrostomi, sistektomi Cerrahi tedavi gerektiren yan etki nadir

26 Üriner yan etkiyi arttıran faktörler Neoadjuvan hormonoterapi Tedavi öncesi üriner şikayetlerin varlığı TUR hikayesinin olması DM varlığı Tüm pelvise radyoterapi uygulanması Mesane dozunun 80 Gy i aşması

27 YART rektal toksisiteyi azaltır üriner toksisiteyi arttırır Üretra YART ile dahi yeterince korunamaz Üriner yan etkiler zamanla azalır En çok prostat,mesane ve servikal ca da görülür RT dozu ve üriner sisteme komşu tümörler

28 CİLDE AİT YAN ETKİLER Ağız içi ve anüs bölgesi gibi mukoza dokularında görülür Basmakla solan hafif kızarıklıktan sulu, açık yaralara kadar gidebilir Daha cok tedavinin 2-3. haftasında başlar ve tedavi bitimine doğru derecesi artabilir,ara vermek gerekebilir Devamlı kontrol edilerek doktoruna yönlendirilmeli Cilt reaksiyonlarının çoğu 1-2 hafta içinde normale döner Tedavide topikal kremler veya pansumanlar kullanılabilir Geç yan etki olarak tedavi alanında noktasal tarzda koyu lekeler (telenjiektazi) şeklinde görülebilir Hastalara en az bir yıl güneşten korunmaları gerektiği hatırlatılmalı

29 CİLDE AİT YAN ETKİLER Bazı merkezlerde hastanın banyo yapmasına izin verilmezken; diğerleri ılık bir duş sonrası tedavi alanının yumuşak bir havlu ve yavaş hareketlerle tam kurulanması koşulu ile banyoya izin verebilir Parfümlü sabunlar,pudra,deodorant,losyon ve kremlerin kullanılması cildi tahriş eder Kaşıntı hissi belirebilir,asla ovalayıp kaşımamalı Hastanın üzerindeki set-up işaretleri asla çıkmamalı,teknisyen tarafından kontrol edilmeli Kıyafetler doğal liflerden yapılmalı,sentetik veya yünlü olmamalı,dar olmamalı

30 SEKSÜEL YAN ETKİLER En sık görülen YE; erektil disfonksiyondur(ed) Sebep; penil korporal yapılardaki vasküler sistemdeki bozulmaya bağlıdır Kronik hastalıklar(dm,arterioskleroz vb) Kullanılan ilaçlar Aldığı radyoterapi dozu ED ile ilişkili Testislerin ışınlanması üreme fonksiyonlarını etkiler (sperm dondurma) Cinsel libido azalabilir (hastalık endişesi) Depresyon

31 SEKSÜEL YAN ETKİLER Tedavi alanında cilt reaksiyonu Vajende kuruluk ve hassasiyet; kayganlaştıcı kremler ve östrojenli kremlerle tedavi edilir Over fonksiyonlarının durmasına bağlı erken menapoz (sıcak basması,terleme,konsantasyon bozukluğu ) Uzun dönemde osteoporoz ve kalp hastalıkları (HRT) Uygun kontraseptif yöntemlerle hamileliğin önlenmesi;çocuk sahibi olmak isteyen genç hastalarda over transpozisyonu ya da yumurta dondurulması Hastalık anksiyetesi ve depresyon

32 İKİNCİL KANSER GELİŞİMİ RT sahası içinde yer alan rektum ve mesane gibi organlarda ikincil malignite gelişim riski artar Rektum ca riski 1,7 kat Mesane ca riski 2,4 kat SEER data analizinde ise den fazla olguda malign tümör gelişimi %0,16

33 Uppsala çalışması; preop RT vs postop RT İsveç rektal kanser çalş; preop RT vs cerrahi 2 çalışma eşleştirildi (1599 hasta) 115 hastada 122 ikincil kanser RT grubunda RT alanı veya komşu bölgede risk Lokal rekürrens RT (+) %20 RT ( - ) %30 Birgisson H, Pahlman L, Gunnarsson U, et al: Occurrence of second cancers in patients treated with radiotherapy for rectal cancer. J Clin Oncol 2005; 23:

34 YETERSİZLİK KIRIĞI Nadiren elastik direncin düşük olduğu,demineralize kemiklerde görülür. En çok sakrum,sakroiliak eklem ve iliak kemiklerde görülür ve metastaz ile karışır. Postmenapoze osteoporozu olan,uzun süre kortikosteroid kullanan ve radyoterapi uygulananlarda risk yüksektir. Osteoporoz tedavisi uygulanmalı 3BKRT ve YART tekniklerinin kullanılması Tai P, Hammond A, Dyk JV, et al: Pelvic fractures following irradiation of endometrial and vaginal cancers a case series and review of literature. Radiother Oncol 2000; 56:23-28.

35 YAN ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN TEKNİK VE METODLAR I.Radyoterapi Tekniği Yüksek enejili lineer hızlandırıcı Multipl alan tekniği Oral ve rektal kontrast APR uygulanmış ise perineal insizyona tel Lateral alanlarda blok ve wedge Haftada beş gün radyoterapi Tedaviye 1 haftadan fazla ara verilmemeli BT simulasyon kesit kalınlıkları 3mm den az Kalite güvenliğini ve set-up doğruluğunu sağlamak için mutlaka MV,kV veya CBCT ile görüntüleme yapılmalı

36

37

38

39 YAN ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN TEKNİK VE METODLAR II.Fiziksel Manevralar Prostat ca da supin pozisyon Diğer pelvik ca larda prone pozisyonu İmmobilizasyon mold veya belly board Dizaltı ve ayak sabitleyici ile immobilizasyon Mesane dolu,rektum boş olmalı Hastada kolostomi varsa prone pozisyon rahatsızlık verebilir ve immobilizasyon sebebi ile set-up hataları olabilir

40 YAN ETKİLERİ AZALTMAK İÇİN TEKNİK VE METODLAR III.Postoperatif tedavi edilen hastalarda RT uygulamaları Yüksek riskli alanlara intraoperatif klips konulması (RT alanını küçültür) APR sonrası absorble mesh (ince barsakları pelvis dışına çıkarır)

41 Yan etkileri azaltmak için teknik ve metodlar IV.Radyoterapi ve cerrahi sıralaması Preoperatif radyoterapi daha az akut ve kronik yan etkiye sebep olur Opere olmamış batında ince barsaklar daha mobildir ve RT sahasına daha az girer Preoperatif rektum ca çalışması;alman CAO/ARO/AIO-94 çalışmasında grad 3-4 GIS yan etkiler oldukça azalmıştır Akut yan etki %18 vs %12 (p:0,04) Kronik yan etki %15 vs %9 (p:0,07)

42 SONUÇ Pelvisdeki tümörlerin yok edilmesi ve yüksek kontrol oranları hedefleniyorsa yüksek dozlar uygulanmalı Konvansiyonel RT ile bilgi birikimi fazla Konformal teknikler uygulanmalı YART ile düşük geç yan etki profili Teknolojik gelişmeler devam edecektir

IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL????

IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL???? IGRT TEKNİĞİNİN HAKLILIĞI HER HASTAYA IGRT YAPILMALI MI? KİME IGRT KİME DEĞİL???? VİLDAN ALPAN AMERİKAN HASTANESİ MD ANDERSON KANSER MERKEZI RADYOTERAPİ DÜNDEN BUGÜNE 1895 100-400 kev Işını Rotasyon Tedavi

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER

GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER GÖĞÜS BÖLGESİNE YAPILAN RADYOTERAPİYE BAĞLI GELİŞEN YAN ETKİLER Dr. Şefika Arzu Ergen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AMAÇ Tümörlü dokulara veya hedef hacime tedavi edici

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Gamze Akbulut Araş Gör Hilal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Emine Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş

ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş ITMIG Standart Tanım ve Kuralları nın Kurumsal Kitlerine Giriş Timik maligniteler, farklı kliniklerden veri havuzu oluşturmayı zorunlu kılacak kadar görece olarak nadir görülürler. Bunun sonucunda terimlerin

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2

YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI. Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 YAġLI BĠREYLERDE FĠZYOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER VE HEMġĠRELĠK TANILAMASI Seda PEHLİVAN 1, Ayfer KARADAKOVAN 2 ÖZET Yaşlanma hücresel seviyeden organ seviyesine kadar sonuçları bir bütün içerisinde değerlendirilen

Detaylı

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66

Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 Temmuz / Ağustos 2011 Yıl:7 / Sayı 66 İçindekiler 4-Tatilde Ağır ve Dengesiz Beslenmeden Kaçının 5-Çocuğunuzla Sağlıklı Bir Tatil İçin Önemli İpuçları 6-Havuz Suyu Vajinal Mantar Enfeksiyonuna Yol Açıyor

Detaylı

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI

KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI KALP YETERSĠZLĠĞĠNDE TANI Kalp yetersizliği tanısı sadece bir hekim tarafından konulabilir. Klinik hikayeniz ve yakınmalarınız ışığında yapılacak bir muayene sonucu kalp yetersizliği olasılığınız ortaya

Detaylı

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU Prof. Dr. Recep Büyükalpelli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji

Detaylı

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme

Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Üriner Sistem Enfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım Current Approach for Urinary Tract İnfections Derleme Başvuru: 17.10.2013 Kabul: 10.12.2013 Yayın: 27.01.2014 Tümay İpekçi 1, Orçun Çelik 2, Özgü Aydoğdu

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu:

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli Uygulama yolu: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BLEOCIN-S 15 mg Liyofilize Toz İçeren Flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Bleomisin sülfat 15 mg [15.000 (15x10 3 ) IU ya eşdeğer olacak

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

03125656021-50554144745055414474

03125656021-50554144745055414474 TARAMA SONRASI SÜREÇ Dr.A.Serdar KARACA T.H.S.K Kanser Daire Başkanlığı 03125656021-50554144745055414474 karacaahmetserdar@gmail.com 1 Balık tutuyoruz ama kanser olacak mıyım acaba? 2 3 Cancer Death Rate

Detaylı

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler.

Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan hastalar ve ailelerine yönelik bilgiler. For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFIRI Akut intermitan porfiri, variegate porfiri, ya da kalitsal koproporfiri bulunan

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı