III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004"

Transkript

1 III. PwC Fuarı Çözüm Ortaklığı Platformu Finans, Vergi ve Hukuki Boyutlarıyla Şirket Evlilikleri* 22 Aralık 2004 *connectedthinking PwC

2 Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci 3. Birleşme ve Satınalma İşlemlerinde Fiyatlama 4. Vergi Yapılandırması 5. Hukuki Boyutu ile Bölünme ve Şirket Evliliklerinde Personel Konuları 6. Devir ve Bölünmelerde Karşılaşılan Vergi Riskleri 7. Satış Sürecini Etkileyen Faktörler 8. Soru Cevap

3 Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci 3. Birleşme ve Satınalma İşlemlerinde Fiyatlama 4. Vergi Yapılandırması 5. Hukuki Boyutu ile Bölünme ve Şirket Evliliklerinde Personel Konuları 6. Devir ve Bölünmelerde Karşılaşılan Vergi Riskleri 7. Satış Sürecini Etkileyen Faktörler 8. Soru Cevap

4 Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci Strateji belirleme Ön fizibilite Özel inceleme Alım satım işlemi İşlem sonrası entegrasyon Olası çıkış alternatifleri

5 Strateji belirleme Ön fizibilite Özel inceleme Alım satım işlemi İşlem sonrası entegrasyon Olası çıkış alternatifleri Bir büyüme stratejisi olarak şirket evlilikleri Stratejik ortak / Finansal ortak Yeni sektörler veya mevcut uzmanlık alanları Dikey / Yatay entegrasyon Birleşme ve satın alma yapısı (JV, kontrol hissesi veya %100 hissedarlık)

6 Strateji belirleme Ön fizibilite Özel inceleme Alım satım işlemi İşlem sonrası entegrasyon Olası çıkış alternatifleri Piyasa ön incelemesi Mevzuatın incelenmesi İlk görüşmeler ve müzakereler Niyet mektubu ve ilk fiyat teklifi ( ön değerleme ) İş planının hazırlanması Vergi planlaması

7 Strateji belirleme Ön fizibilite Özel inceleme Alım satım işlemi İşlem sonrası entegrasyon Olası çıkış alternatifleri Özel inceleme çalışmaları ( finans, vergi, hukuk, operasyonlar, çevre, bilgi sistemleri, insan kaynakları ) Hukuki dokümanlar Taslak Hisse Devir ve Hissedarlık Sözleşmesi Nihai değerleme çalışması Vergi yapılandırması Fiyat müzakereleri

8 Strateji belirleme Ön fizibilite Özel inceleme Alım satım işlemi İşlem sonrası entegrasyon Olası çıkış alternatifleri Hisse Devir ve Hissedarlık Sözleşmesinin imzalanması Birleşme Sözleşmesinin hazırlanması ve hukuki prosedürün yönetimi Sürecin vergi mevzuatına uygunluk açısından izlenmesi Şirket personel ve varlıklarının devri sırasında hukuki danışmanlık Kapanış öncesi süreç / yapılandırma Kapanış incelemesi / denetimi

9 Strateji belirleme Ön fizibilite Özel inceleme Alım satım işlemi İşlem sonrası entegrasyon Olası çıkış alternatifleri İlk 100 gün aksiyon planı Şirket/İş birimlerinin entegrasyonu Öngörülen sinerjilerin elde edilmesi Yapılandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi Tanıtım ve piyasa faaliyetleri

10 Strateji belirleme Ön fizibilite Özel inceleme Alım satım işlemi İşlem sonrası entegrasyon Olası çıkış alternatifleri Çıkış stratejilerinin belirlenmesi esnasında finans, vergi ve hukuk danışmanlığı Olası çıkış alternatiflerinin değerlendirilmesi ve süreçlerin yönetimi Hisse satışı / varlık satışı Tasfiye Kısmi bölünme

11 Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci 3. Birleşme ve Satınalma İşlemlerinde Fiyatlama 4. Vergi Yapılandırması 5. Hukuki Boyutu ile Bölünme ve Şirket Evliliklerinde Personel Konuları 6. Devir ve Bölünmelerde Karşılaşılan Vergi Riskleri 7. Satış Sürecini Etkileyen Faktörler 8. Soru Cevap

12 Şirket Evlilikleri Temel Amaçlar Şirketlerin Birleşme ve Satınalma İşlemlerinden farklı beklentileri vardır: Piyasa payını artırmak, Yeni piyasalara açılmak, Ürün gamını tamamlamak, Üretim kapasitesini artırmak, Know-how elde etmek, Rekabetçi yapının korunması, Sürdürülebilir büyüme, Yeni teknolojiler elde etmek, Diğer Tüm bunların ortak noktası Şirketin hissedarlarına Değer Yaratması olarak özetlenebilir

13 Şirket Evlilikleri yoluyla Hissedar Değeri Yaratmak Birleşme ve Satınalma İşlemlerinde hissedar değeri yaratmak: Aşama 1 - Stratejinin belirlenmesi Aşama 2 - İş Planı ve ön değerleme Aşama 3 - İnceleme çalışması Aşama 4 - Müzakere stratejisi ve fiyatlama modeli Aşama 5 - İşlem sonrası entegrasyon Aşama 6 - Sinerjilerin elde edilmesi Süreç yönetimi Şeffaflık (riskler ve fırsatlar) Finansman yapısı Satıcı ile sürekli iletişim

14 Satış İşlemlerinde Değerleme ve Fiyat Müzakereleri Şirket Değeri İNA (Alıcı Sinerjisi Dahil) İNA (Mevcut Durum) Net Aktif Değeri Net Aktif Değeri İNA Değeri ( Mevcut Durum ) İNA Değeri ( Alıcı Sinerjisi Dahil ) Fiyat müzakeresi (+) İşletme Sermayesi (+) Sabit Kıymetler (-) Finansal Borçlar (+) Marka, iş gücü (+) Dağıtım ağı, müşteriler (+) Büyüme potansiyeli (+) Yeni pazarlar (+) Maliyet sinerjileri (+) Ölçek ekonomisi (+) Diğer sinerjiler

15 Potansiyel Sinerjiler ve Riskler Üretim Rasyonelizas yonu Potansiyel Alıcı Sinerjileri Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi Yeni Pazarlara Erişim Operasyonel Sinerjiler Hissedar Değeri Dağıtım / Tedarikçi Ağı Kaliteli ve rekabetçi üretim Müşteri ağı/ Kontratlar Tedarikçi Sürekliliği Yönetici bağımlılığı/ sürekliliği Uluslararası Rekabet Marka / Knowhow Net Aktif Değeri Mevcut Durum Sinerjiler / Tehditler

16 Sinerji Haritası Tasarruf sağlayan sinerjiler: Çakışan Fonksiyonlar (hukuki danışmanlık, hazine kontrol, Yönetim Kururulu giderleri vb.) Operasyonel Sinerjiler (satış, dağıtım, bölgesel giderler vb.) Üretim Rasyonalizasyonu (personel ve hukuki konular vb.) Gelir sağlayan sinerjiler: Yeni Dağıtım Kanalları Kullanımı Yeni Ürünlerin Yeni Kanallarla Satışı Uzun ZAMAN DİLİMİ Kısa Çakışan Fonksiyonlar Yüksek Operasyonel sinerjiler Üretim rasyonalizasyonu Yeni dağıtım kanalları kullanımı Yeni ürünlerin yeni kanallarla satışı BAŞARI ŞANSI Düşük Kaynak: When to walk away from a deal, Geoffrey Cullinan, Jean-Marc Le Roux, Rolf-Magnus Weddigen, Harvard Business Review, April 2004

17 Fiyatlamada Önemli Hussuslar Her işlemin fiyatlaması farklıdır, Değerleme = Fiyat Alıcı ve satıcının istekliliği önemli bir husustur, Makroekonomik gelişmeler hem değeri hem de fiyatı etkiler, Gizli değerler, İnsan faktörü önemlidir, Maksimum fiyat önceden belirlenmelidir, Kazan-kazan ilişkisi kurulmalıdır, Hisse devri sonrası süreç önemlidir Stratejik ortaklıklarda satın alım işlemine uzun vadeli bakarak fiyatlamayı buna göre yapmak gerekmektedir.

18 Her Birleşme ve Satınalma İşlemi Değer Yaratmaz Değer yaratan işlemler Değer azaltan işlemler Değeri etkilemeyen işlemler 31% 30% 39%

19 Örnek Vak a 1 %100 Hisse Devri Bir grup elindeki bir operasyonu elden çıkarmak istemektedir. Operasyonun ana faaliyet kolunda yer almadığını dolayısıyla gruba değer katmadığı düşünülmektedir. Alıcı ise bu sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir şirket olarak operasyonlarını büyütmek arzusundadır. Sektörde know-how ve müşteri ilişkileri ile önemli bir noktadadır. Değerleme Yaklaşımı Alıcı yaptığı değerlendirme ile hedef şirketin kendi operasyonlarına kurulu kapasite haricinde fazla değer katmayacağını belirlemiştir. Bu nedenle önerdiği fiyat şirket in yenileme maliyetine yakın (Net Aktif Değer) bir değerdir. Satıcı grup bu sektörden çıkmak istemesi nedeniyle uzun vadeli bir değer yaratma beklentisi yoktur. Ancak böyle bir operasyonu kurmanın zaman alacağı düşüncesiyle Net Aktif Değer üzerinde (goodwill içeren) bir karşı fiyat teklifi ile gelmiştir.

20 Örnek Vak a 2 Joint Venture İki şirket uzun vadeli bir işbirliği çerçevesinde %50-%50 bir joint venture yapısı ile ortaklık planlamaktadır. Yapılan ön değerlendirmelere göre her iki şirketin de JV yapısına katacağı birçok sinerji mevcuttur. Alıcı ile satıcı ortak bir iş planı doğrultusunda çalışacaklardır. Değerleme Yaklaşımı Üzerinde anlaşılan iş planı değerleme çalışmasına temel teşkil etmiştir. İş planı kullanılarak yapılan %100 hisse değerlemesi sonrasında her iki tarafın JV yapısına katacağı değer analiz edilmiştir. Bu analizde önemli rol oynayan konular: Satıcının katığı değerler: Türkiye piyasasına giriş (yabancı ortak olduğu durumda), Gayrimaddi varlıklar (know-how, müşteri portföyü, marka vb.), Sabit kıymet ve işletme sermayesi, İnsan kaynakları, vs. Alıcının kattığı değerler: Yurt dışı piyasalara açılım, Ucuz finansman erişimi Gayrimaddi varlıklar (know-how, müşteri portföyü, marka, vb.) Rekabet gücü, vs.

21 Örnek Vak a 3 Kademeli Devir Bay X uzun yıllardır sektörde çalışmış ve şirketini büyütmüştür. Bu aşamada yaratılan değeri realize etmek istemektedir. Bay X şirketin gelecek performansının çok iyi olacağını öngörmektedir. Alıcı ise bu sektöre yatırım yapmak istemektedir ancak Bay X sonrası şirket performansı açısından bazı riskler olduğunu düşünmektedir. Değerleme Yaklaşımı Alıcı Bay X in operasyonlar için önemini bilerek kademeli bir alımla geçiş sürecinde Bay X in şirkette kalmasını sağlamıştır. %80 hisse alımı ve kalan %20 için ise Bay X den 3 senelik bir alım opsiyonu teklifi vermiştir. Bay X şirketin gelecek performansı üzerindeki beklentileri doğrultusunda talep ettiği fiyat İNA değerine yakındır. Alıcı şirket gelecek dönem projeksiyonlarında yer alan performans kriterleri tutturulduğu takdirde ek ödeme yapmasını gerektiren mekanizma ( Earn-out ) önermiştir. Taraflar %80 ön, %20 opsiyon ve earn-out fiyatlamasında anlaşmışlardır.

22 Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci 3. Birleşme ve Satınalma İşlemlerinde Fiyatlama 4. Vergi Yapılandırması 5. Hukuki Boyutu ile Bölünme ve Şirket Evliliklerinde Personel Konuları 6. Devir ve Bölünmelerde Karşılaşılan Vergi Riskleri 7. Satış Sürecini Etkileyen Faktörler 8. Soru Cevap

23 Satış yöntemine karar verilmesi Kurumlar vergisi Katma Değer Vergisi Harçlar Sabit kıymetlerin değerinde artış Amortisman gideri Bir sonraki satışta değer artış kazancının sınırlandırılması Personelin devri (tazminatlar) Damga vergisi VARLIK SATIŞI Geçmiş yıl zararları nedeniyle paranın şirkette kalması durumu Mevcut vergi ve ticari risklerin transferi Due diligence Hisselerin değeri? Örtülü kazanç dağıtımı? Kurumlar vergisi/gelir vergisi Damga vergisi HİSSE SATIŞI

24 Varlık Satışı/Hisse Satışı: Değerlendirmeler Potansiyel Ortak veya Yatırımcı? 2 aile üyesi Hedef Ltd. Potansiyel ortak tüm iş kollarını ve tüm varlıkları almak ister mi? Hisse Satışı?? Hedef Ltd.ortakları nezdinde gelir vergisi? Katma Değer Vergisi? Damga Vergisi? Hisse satışı istenmezse Varlık Satışı? Gayrimenkuller Fabrika Birden fazla iş kolu (Turizm yatırımları-üretim hattı aynı şirket bünyesinde) Potansiyel ortak tüm varlıkları almak ister mi? Hangilerini ister? Değerleri nedir? Varlıklar birbirinden nasıl ayrılacak? -Doğrudan transfer -Kısmi Bölünme -KVK Geçici 28 alternatifi Şerefiye konusu (Goodwill)

25 Hisse satışı Satıcı açısından: Potansiyel Ortak veya Yatırımcı Hedef Ltd. Gayrimenkuller Fabrika Birden fazla iş kolu (Turizm yatırımları-üretim hattı aynı şirket bünyesinde) 2 aile üyesi Hisse karşılığında ödenecek bedel Fiyat tespiti: Bağımsız Değerleme Menkul kıymet satışından elde edilen değer artış kazancının vergilendirilmesi (Ltd/A.Ş.) Hisse satışında KDV (Ltd/A.Ş.) Damga Vergisi Alıcı açısından: Tüm risk ve sorumlulukların alınması Vergi Risklerinin incelenmesi (due-diligence) Geçmiş yıl zararları, devreden KDV, devreden yatırım indirimi, vb vergi avantajlarının alınması Varlıkların defter değerleri üzerinden devralınması

26 Varlık Satışı (Doğrudan satış) Satıcı açısından: Yeni Şirket Kuruluşu? Potansiyel Ortak NewCo Üretim tesisi Bazı gayrimenkuller Varlıklar karşılığında ödenecek bedel 2 aile üyesi Hedef Ltd. Gayrimenkuller Fabrika Birden fazla iş kolu (Turizm yatırımları-üretim hattı aynı şirket bünyesinde) Değer artışı üzerinden Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Gayrimenkul tapu harçları Damga vergisi Alıcı açısından: Yeni Şirket Kuruluşu? Hiç risk alınmıyor mu? Vergi avantajı devri yok Varlıkların rayiç değeri üzerinden kayıt (daha fazla amortisman + daha az değer artış kazancı vergisi) Katma Değer Vergisi Gayrimenkul tapu harçları Damga Vergisi

27 Varlık Devri -Kısmi Bölünme(spin-off) 2 aile üyesi Potansiyel Ortak Hedef Ltd. Gayri menkul 1 Gayri menkul 2 Üretim Tesisi

28 Varlık Devri -Kısmi Bölünme(spin-off) Vergisiz kısmi bölünme 2 aile üyesi Yeni şirket oluşturulması Potansiyel Ortak? Hedef Ltd. Gayri menkul 2 Devredilmek istenen varlıkların yeni şirkete ayni sermaye olarak konulması NewCo hisseleri ortakların mı yoksa Hedef Ltd nin mi? NewCo Gayri menkul 1 Üretim Tesisi Sermaye azaltımı

29 Varlık Devri -Kısmi Bölünme(spin-off) NewCo hisselerinin satışında engel? Potansiyel Ortak Hisse bedeli karşılığında ödenecek bedel 2 aile üyesi Hedef Ltd. Gayri menkul 2 Kısmi bölünme neticesinde NewCo hisselerinin sahiplerine göre Kurumlar Vergisi/Gelir Vergisi sonuçları NewCo nun türüne göre Katma Değer Vergisi sonuçları Damga Vergisi NewCo Vergi avantajları devrolmuyor Gayri menkul 1 Üretim Tesisi Varlıklar defter değerleri üzerinden devroluyor

30 Varlık Devri Geçici 28 alternatifi Geçici 28 şartları Potansiyel Ortak NewCo Üretim tesisi Bazı gayrimenkuller Varlıklar karşılığında ödenecek bedel 2 aile üyesi Hedef Ltd. Gayrimenkuller Fabrika Turizm yatırımı Yeni taslak Doğrudan satış yöntemi/ayni sermaye yöntemi Kurumlar vergisi istisnası KDV istisnası Harç istisnası Damga vergisi istisnası Varlıklar rayiç bedel üzerinden yeni şirkette kaydoluyor Enflasyon muhasebesinin uygulamaya etkileri

31 Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci 3. Birleşme ve Satınalma İşlemlerinde Fiyatlama 4. Vergi Yapılandırması 5. Hukuki Boyutu ile Bölünme ve Şirket Evliliklerinde Personel Konuları 6. Devir ve Bölünmelerde Karşılaşılan Vergi Riskleri 7. Satış Sürecini Etkileyen Faktörler 8. Soru Cevap

32 Şirket Birleşmelerinde Personelin Durumu Külli halefiyet prensibi Devrolan şirketin personeline ait iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralan şirkete geçer. Devrolan şirket personeli ile devralan şirket personeline sağlanan haklarının uyumlaştırılması gerekecektir. Birleşme sonrası mevcut personel sayısının ihtiyaç duyulandan fazla olması durumu ortaya çıkabilir. Bu durumda iş sözleşmelerinin feshi gündeme gelecektir.

33 Şirket Evliliklerinin Sona Erme Şekilleri 1. Bölünme Bir şirketin malvarlığının tamamının veya sadece bir kısmının bir veya daha fazla şirkete aktarılmasıdır. 2. Tasfiye Şirketin malvarlığının paraya çevrilmesi, alacakların tahsil edilmesi, borçların ödenmesi ve olumlu bir artık bakiye varsa bunun tasfiye payı hükümleri uyarınca pay sahiplerine dağıtılması ve şirketin kaydının sicilden silinmesi işlemleridir. 3. Hisse Devri Şirketin malvarlığının bir veya daha fazla şirkete aktarılması yerine şirket hisselerinin başka bir gruba devredilmesidir. 4. Varlık Satışı Şirket varlıklarının bir kısmının ya da tamamının aktif ve pasifleriyle birlikte başka bir şirkete devredilmesidir.

34 Bölünme Prensipleri Şirketler vergisiz olarak bölünebilir Şirket satın alma ve devralmalarının daha etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlanır Devralan şirketin hisseleri, bölünen şirket veya ortakları tarafından istenilen oranlarda iktisap edilebilir Bölünmeye konu varlıklar yeni şirket adına ilgili sicilde tescil edilebilir Devredilen malvarlığı yeni şirkete/mevcut şirkete ayni sermaye olarak konulabilir Ayni sermaye karşılığında çıkartılan hisselere ilişkin Ticaret Kanununda düzenlenen 2 yıllık devir yasağı burada uygulanmaz Birleşmede uygulanan külli halefiyet prensibi Tebliğ de düzenlenememiştir

35 Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci 3. Birleşme ve Satınalma İşlemlerinde Fiyatlama 4. Vergi Yapılandırması 5. Hukuki Boyutu ile Bölünme ve Şirket Evliliklerinde Personel Konuları 6. Devir ve Bölünmelerde Karşılaşılan Vergi Riskleri 7. Satış Sürecini Etkileyen Faktörler 8. Soru Cevap

36 Devir Bölünme-Birleşme/Sabit Kıymet Satışı Birleşme ve sabit kıymet satışı ve/veya ayni sermaye koyma VERGİye tabidir. Devir ve bölünme VERGİsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Uygulama şekilsel ve katı şartlara tabidir.

37 Devir Şartları Devir alan kurum ve devredilen kurumum tam mükellef olması gerekir Devredilen kurumun, devir tarihindeki bilanço değerleri kül halinde devralınacaktır Devir alınan kurumun bilanço değerleri mukayyet değerleri kayıtlara alınacaktır Devir beyannamesi müştereken imzalanacak tır Beyannameye ek: Bölünme bilançosu ve gelir tablosu Vergi borçlarına ilişkin taahütname

38 Bölünme Bölünecek/devir alacak şirketlerin durumlarının uygunluğu Mukayyet değerle devir Devir beyannamesi Müştereken imza Vergi borçları ve diğer görevleri için taahhütname Beyannameye ek: Bölünme bilançosu ve gelir tablosu

39 Sonuç Şartlar Şartlara Uymama Vergi

40 Seminer Konuları 1. Giriş 2. Şirket Birleşme ve Satınalma Süreci 3. Birleşme ve Satınalma İşlemlerinde Fiyatlama 4. Vergi Yapılandırması 5. Hukuki Boyutu ile Bölünme ve Şirket Evliliklerinde Personel Konuları 6. Devir ve Bölünmelerde Karşılaşılan Vergi Riskleri 7. Satış Sürecini Etkileyen Faktörler 8. Soru Cevap

41 Satış sürecini etkileyen faktörler (1/3) Fiyatta anlaşmazlıklar Farklı değerleme yaklaşımları Beklenti uçurumu Satış şeklinde anlaşmazlıklar Aktif satışı Hisse satışı Ödeme şeklinde anlaşmazlıklar Sermaye artırımı Performansa bağlı ödemeler Escrow hesabı, vb Due diligence bulgularında anlaşmazlıklar

42 Satış sürecini etkileyen faktörler (2/3) Garanti ve teminatlarda anlaşmazlıklar Fiyat ayarlama mekanizması (due diligence tarihinden kapanış tarihine kadarki dönemde gerçekleşen işlemlerin fiyata yansıtılması) İyi raporlama ve bilgi akışı olmaması Denetlenmemiş ve UMRS ye göre hazırlanmamış mali tablolar Due diligence öncesi paylaşılan yanıltıcı olabilecek bilgiler Ürün/ünite bazında karlılık verilerin bulunmaması Kayıt dışı işlemler Yabancı yatırımcıların Türkiye nin politik ve ekonomik belirsizliklerinin satın almak istememesi

43 Satış sürecini etkileyen faktörler (3/3) Satış sürecinde şirketin her konuda şeffaf olmaması Şirketin hisse satınalması sonrasında oluşacak kurumsal yapı Kontrol Yönetimde temsil Grup şirketleri ile yoğun iş ilişkileri Satış sonrası devamlılık Piyasa koşullarına uygun olmayan ticari ilişkiler Yüksek faaliyet dışı aktiflerin varlığı (kullanılmayan arsa, bina, iştirakler, vs.) Yapılandırma gerekliliği Geçmiş yıllar vergi riskleri Çalışanlar ve üst yönetimin kalitesi

44 Teşekkür ederiz 2004 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers. PwC

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri*

Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri* PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu Birleşme ve Satın Alma İşlemleri Şirket Değerlemeleri* Orhan Cem, Danış ışmanlık k Hizmetleri Lideri Yüksel Toparlak, Ortak, Vergi Hizmetleri Gökhan Eyigün,, Müdür,

Detaylı

PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Organik DışıD. Hüsnü Dinçsoy, Ortak Danışmanlık Hizmetleri 20 Kasım 2007. PwC. *connectedthinking

PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Organik DışıD. Hüsnü Dinçsoy, Ortak Danışmanlık Hizmetleri 20 Kasım 2007. PwC. *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Birleşme ve Satın n Alma Đşlemleri Organik DışıD Büyüme Hüsnü Dinçsoy, Ortak Danışmanlık Hizmetleri 20 Kasım 2007 *connectedthinking PwC Đçerik Bölüm 1 Türkiye

Detaylı

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015

MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 MUHASEBE, FİNANSMAN, DENETİM EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 1990 Sonrası süreçte gümrük duvarlarının kalkması, 3. Dünya ülkelerinde ucuz iş

Detaylı

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI

ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI ŞİRKET BİRLEŞME-DEVRALMA VE HALKA ARZI Şirket Satın Alama Birleşmelerinde Temel Amaçlar Azınlık Hissesinin satın Alınması Joint Venture (50-50) Çoğunluk Hissesinin satın Alınması %100 Satın Alma Şirket

Detaylı

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá

aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá aéäçáííé=^å~çéãó bğáíáãäéêá Biliyoruz, Uyguluyoruz, Öğretiyoruz. aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk áåçéâáäéê Deloitte ve Deloitte Academy 2 Eğitim

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi

Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi Yeni Kurumlar Vergisi Kanununun İşletmelere Etkisi TRANSFER FİYATLAMASI Av. Zeki Gündüz,YMM PwC Transfer fiyatlaması gündemi Yeni kanun değerlendirme 1.1.2007 öncesi mevcut durum ile karşılaştırma Yöntemler

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat

2013 II. Dönem. Bitiş Tarihi. Toplam Süresi. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat. 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat. 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 2013 II. Dönem Eğitimin Adı Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Süresi Eğitim Yeri Bedeli Finansal Yönetim Uzmanlığı Sertifika Programı 02.Kas.13 24.Kas.13 56 Saat 07.Ara.13 29.Ara.13 56 Saat Titanic

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Dinamo Training & Consulting www.dinamo.co Uphill Court Kuleleri B Blok Kat 9 / 50 Ataşehir 34746 İstanbul TR p + 90 216 688 74 94 f + 90 216 688 74 95 içindekiler BİZ KİMİZ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri

www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri www.pwc.com/tr/energy Yetkinliğimiz Türkiye enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörleri Giriş Türkiye deki enerji, altyapı hizmetleri ve madencilik sektörlerinin görünümü önemli ölçüde değişiyor.

Detaylı

Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin

Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin Değerleme Hizmetleri Doğtaş Doğanlar Mobilya Üretim Enerji İmalat San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. nin Birleşmesine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Özel ve Gizli Serkan Tarmur Ortak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. 01/01/2012 30/09/2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI, No:29 sayılı tebliğine istinaden hazırlanmıştır. 1. İŞLETMENİN FAALİYET

Detaylı

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama

2011-2012 Eğitim Programı. Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama 34 2011-2012 Eğitim Programı Vergi, Muhasebe,Denetim ve Raporlama MAZARS / DENGE EĞİTİM DOSYASI Globalleşmenin, finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz

Detaylı

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26

HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 HĠZMETLER BÜLTENĠ 1/26 Başarılarınızı Destekliyoruz! Danışmanlık hizmetinden fazlasını sunuyoruz. Sürdürülebilir sonuçlar için çözüm odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Sizinle çalışmaya başladığımız andan

Detaylı

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları

Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 20. EKLER Ek 1 Son 3 Yıla İlişkin Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara İlişkin Bağımsız Denetim Raporları 01 OCAK 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Euro Yatırım

Detaylı

VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12 Aralık 2007

VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12 Aralık 2007 VI.PwC Fuarı Çözüm OrtaklığıPlatformu Yatırım Fizibilite ve Proje Finansmanı 12 İçindekiler Proje ve fizibilite süreci Fizibilite çalışmalarında değerlendirme kriterleri Proje finansmanıve finansman alternatifleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI

& CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A dan Z ye Yatırım sözlüğü EGELİ & CO. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER HIZLI BIR BAKIŞ 02 EGC Girişim Yatırım Haritası 04 Misyon, Vizyon 06 EGC Girişim Hakkında 09

Detaylı

01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu

01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi 01.01.2012 31.12.2012 Dönemi Yıllık Faaliyet Raporu 1. Genel Bilgiler Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı A.Ş., 30 Aralık 1999 tarihinde Türkiye de

Detaylı

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. YÖNETİM KURULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇERİK I) bilgiler II) Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar III) Araştırma ve Geliştirme Çalışmalarımız

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı