İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları"

Transkript

1 İç Denetim Birimi Kuruluşu, İşleyişi, Uygulamaları Ozan Nazım GÜNAL Direktör MBA, SMMM, CIA, CISA 1

2 İç Denetimin Tanımı İç Denetim; kurumun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık sağlayan bir denetim faaliyetidir. Risk yönetimini, İç Kontrol ve Yönetim Süreçlerinin Etkinliğini sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.(*) (*) Uluslararası İç Denetim Standartları Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ) The Intitute of Internal Auditors «www.theiaa.org», Türkiye İç Denetim Enstitüsü «www.tide.org.tr» 2

3 İç Denetimin Tanımı İç Denetim, Firmanın; Mevcut ve potansiyel riskleri nasıl yönettiğini, Risklere, hatalara, suiistimal ve diğer olası kayıplara karşı iç kontrollerinin varlığını ve etkinliğini, Yönetim süreçleri ve organizasyon yapısının sağlığını değerlendirir, sonuçları ilgili Firma Üst Yönetimine raporlar ve sorunlara çözüm önerileri getirir. 3

4 Şirket İçi Kontrolün 4 Temel Dayanağı Şirket İçi Kontrolün 4 Temel Dayanağı Bağımsız Dış Denetim İç Denetim/ IT Denetimi/ Risk Yönetimi Raporlama ve Bütçeleme Kurumsal Yönetim/ Kurum Kültürü/Davranış Kuralları/ Politika ve Prosedürler 4

5 İç Denetim in Mali Denetimden Farkı Mali denetim; Firmanın sadece mali tabloları, hesapları ve muhasebesi ile ilgili yapılan denetimdir. Firmanın diğer faaliyetleri hakkında detaylı denetimi ön görmez veya bilgi vermez. İç Denetim; Şirket faaliyetlerinin tamamı ile ilgilidir, değerlendirme kapsamında denetlenir, tüm departmanlar Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tespit eder, Tespit edilen risklere karşı Şirkette kontrollerin varlığına bakar. Var ise, bu kontrollerin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder, Şirket hedeflerine ulaşabilmekte midir? Verimli çalışmakta mıdır bunu tespit eder. 5

6 Uygulama Modelimiz Entegre Yaklaşım 6

7 Tepe Yönetimi ile Toplantı ve Beklentilerin Belirlenmesi Toplantıya işletme ortak, ortakları ve yönetimin belirleyeceği üst düzey yöneticiler katılır. Amaç genel tanışmanın yanında, anahtar noktaları anlayarak işletmenin yukarıda yer alan modele göre ne gibi hizmetlere gereksinimi olduğunu anlayabilmektir. Yapılan tek toplantının yeterli olacağı anlaşılırsa ve işletme talep ederse, modelde yer alan izleyen aşama veya aşamalara geçilir. 7

8 A. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi İç Kontrolün Tanımı İç Kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından ötürü bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır. Kısaca İç Kontrol: Bir şirket içerisindeki süreçlerin minimum hata ile çalışmasını sağlayan ve şirket yönetimleri tarafından uygulanan kurallar bütünüdür. 8

9 A. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Başarı Kriterleri Gövdenin tanınması Sistemin uygunluğu Motto: İşletmenin iç kontrol sistemi ne kadar kaliteli ise, iç denetimin de başarısı artar. Bu çalışma ile İşletme Yönetiminin önüne bir resim konularak; İşletmedeki iç kontrol politika ve prosedürlerinin genel durumunu, Var olan sistemin güçlü noktalarını, Var olan sistemin zayıf noktalarını, Hiç olmayan politika ve prosedürleri, Hile ve yolsuzluğa açık noktaları görme olanağı sunulmalıdır. Bu hizmeti verirken uygulama yaklaşımı olarak, uluslararası kabul görmüş COSO Modeli kullanılabilir. 9

10 A. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - COSO İç Kontrol Metodolojisi 10

11 A. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi - COSO İç Kontrol Metodolojisi COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) tarafından 1992 yılında geliştirilmiş olup, günümüze kadar çeşitli değişikliklere uğramıştır. COSO metodolojisi kullanılarak yapılan iç kontrol değerlendirmesi 5 ayrı bölüm üzerinden organizasyondaki iç kontrolün etkinliğini ve verimliliğini inceler: 1) Kontrol Çevresi: Bu bölümde organizasyon yönetiminin yaklaşımı, görev-yetki dağılımı, çalışanların yetkinliği, etik değerler gibi konular incelenir. Kontrol çevresi, aşağıda da görülebileceği üzere, organizasyondaki iç kontrolün temelini oluşturur. 2) Risk Değerlendirmesi: Bu bölümde organizasyonun hedeflerinin nasıl belirlendiği, organizasyonun karşı karşıya olduğu risklerin nasıl analiz edildiği, dış koşulların değişmesi durumunda değişimin nasıl yönetildiği gibi konular değerlendirilir. 3) İç Kontrol Faaliyetleri: Bu bölümde kontrol amaçlı olarak gerekli düzenlemelerin (politika, prosedür, yönetmelik vs) yapılıp yapılmadığı ile bu düzenlemelerin fiilen uygulanıp uygulanmadığı incelenir. 4) Bilgi Paylaşımı ve İletişim: Bu bölümde organizasyon içinde bilginin nasıl paylaşıldığı, şirket içi iletişim kanallarının yeterliliği ve etkinliği değerlendirilir. 5) Gözlem ve Takip: Şirket içindeki gözlem ve takip faaliyetlerinin, eksikliklerin veya gelişme alanlarının tespit ve raporlama süreçlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin incelenmesi bu bölümde yapılır. 11

12 B. İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Yapılandırılması İşletmenin iç kontrol sisteminin resmi çekildikten sonra, ortaya çıkan duruma göre işletmenin iç kontrol sisteminde ortaya çıkan, Kontrol Zayıflıklarını Gidermek Gerekli Ek Kontrolleri Oluşturmak Hile ve Yolsuzluklara sebebiyet verebilecek açıkları kapatmak için bu çalışma yapılabilir Bu çalışmada, işletmenin durumu ve büyüklüğü dikkate alınarak, yukarıda belirttilen COSO modeli yapıya oturtulmaktadır. 12

13 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Çalışma kapsamında aşağıdaki işler yapılmaktadır: İşletmenin büyüklüğüne ve sektörüne uygun bir iç denetim yapısının kurgulanması, İç denetim faaliyeti için gerekli olan strateji, politika ve prosedürlerin oluşturulması, İç Denetim Yönetmeliği İç Denetim Çalışma İlkeleri İç Denetim Kritik Performans Göstergeleri 13

14 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Madde 1 Amaç Bu yönetmeliğin amacı, Şirket ve şubelerinde yapılacak olan iç denetim faaliyetlerinin esaslarını belirlemektir. Madde 2 - Kapsam Şirket ve tüm şubeleri bu yönetmelik kapsamındadır. Madde 3 İç Denetim Faaliyetine Yetkililer İç denetim faaliyetleri, şirket iç denetim birimi çalışanları tarafından gerçekleştirilir. Şirket iç denetim birimi, iç denetim yöneticisi tarafından yönetilir ve temsil edilir. 14

15 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Madde 4 - Görev Şirket iç denetim birimi, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ile uyumlu olarak, aşağıdaki görevleri yerine getirir: A) Denetimi yapılan şirketlerin aktiflerinin korunmasına yönelik kontroller yapmak, alınan tedbirleri değerlendirmek, B) Denetimi yapılan şirketlerin mali ve operasyonel bilgilerinin güvenilirliğini ve doğruluğunu incelemek, C) Denetimi yapılan şirketlerin iç kontrol sistemlerinin yeterli, etkin ve verimli olarak işleyip işlemediğini değerlendirmek, Ç) Denetimi yapılan şirketlerin faaliyet ve işlemlerinin, yürürlükteki mevzuata, şirket genel kurulu veya yönetim kurulu kararlarına, şirketteki mevcut düzenlemelere, plan ve bütçe hedeflerine uygunluğunu incelemek, D) Denetimi yapılan şirketlerin faaliyet ve işlemlerinin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek, E) Kesinleşen denetim raporlarının sonuçlarını takip etmek, alınması planlanan aksiyonlar için verilen terminlere uyulup uyulmadığını izlemek F) Denetim sonuçlarına göre özel amaçlı bir denetim veya bir soruşturma yapılması gerekiyorsa, şirket yönetim kurulunu bilgilendirmek ve şirket yönetim kurulu tarafından yetkilendirilme durumunda, özel amaçlı denetimler ve/veya soruşturmalar yapmak G) Şirket yönetim kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 15

16 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Madde 5 Organizasyondaki Konum Şirket iç denetim birimi çalışanları, şirketin icradan sorumlu birimlerinden bağımsızdırlar. Faaliyetleri ile ilgili olarak, yalnızca yönetim kuruluna rapor verirler. Madde 6 Denetim Süreci Madde 7 Dönemsel Çalışmalar Madde 8 Yetkiler Şirket iç denetim birimi çalışanları: a) Denetimi yapılan şirketlerdeki tüm kayıtlara, bilgilere, belgelere (elektronik kayıtlar ve bilgi sistemleri dahil), bu şirketler bünyesindeki tüm tesislere ve varlıklara herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişmeye, b) Denetimi yapılan şirketlerdeki personel ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın görüşmeye, bu kişilerden belge veya görüş almaya, c) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri iç denetim yöneticisinin bilgisine sunmaya, yetkilidirler. Gerekli gördüğü takdirde, şirket iç denetim yöneticisi: a) Yönetim kurulu üyeleri ile herhangi bir kısıtlama olmaksızın baş başa görüşebilir ve/veya bilgi alışverişinde bulunabilir. b) Denetimi engelleyici tutum, davranış ve hareketleri yönetim kurulunun bilgisine sunabilir. 16

17 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Yönetmeliği Madde 9 Danışmanlık Yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda, şirket iç denetim birimi şirketin icradan sorumlu birimlerine danışmanlık faaliyetinde bulunabilir. Madde 10 Hüküm Bulunmayan Haller Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları uygulanır. Madde 11 Yürürlük Madde 1 - Yürütme Bu yönetmelik hükümlerini, şirket Yönetim kurulu yürütür. 17

18 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri Şirket iç denetim biriminin temel amacı, İç Denetimin Tanımı na paralel olarak, şirketin faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmaktır. Bu amaçla birim, tarafsız ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti yürütür. Birim, faaliyetlerinde Şirket iç denetim yönetmeliğini ve Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları nı esas almaktadır. Risk değerlendirmesi, denetim planının hazırlanması, denetim saha çalışmasının yürütülmesi, raporlama ve aksiyon planlarının takibi aşamalarında yukarıdaki metinlerde sözü edilen standartlara uyulur. Söz konusu tanıma ve standartlara Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) web sitesinden ulaşılabilir. 18

19 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 1. Risk Değerlendirmesi Şirket iç denetim yönetmeliğinin 7. maddesine paralel olarak, birim en azından yılda bir kez olmak üzere, şirket hedeflerini, hedeflere ulaşırken karşılaşılacak riskleri, bu risklerin oluşma sıklıklarını, etkilerini ile bu risklerin etkisini en aza indirecek kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini göz önünde bulundurarak, bir risk değerlendirmesi yapar ve bu değerlendirmeyi şirket yönetim kurulunun onayına sunar. 2. Denetim Planı Onaylanan risk değerlendirmesinin ardından birim, risk değerlendirmesi sonuçlarını ve şirket yönetim kurulunun görüşlerini dikkate alarak,herhangi bir yıl içinde şirketin hangi departmanının ne zaman denetleneceğini gösteren bir denetim planı hazırlar ve şirket yönetim kurulunun onayına sunar. Denetim planının her yıl Ocak ayının ilk haftası içinde yönetim kurulunun onayına sunulması esastır. Denetim planının icradan sorumlu yöneticiler ile paylaşılıp paylaşılmaması, denetimin kapsamının belirlenmesi iç denetim yöneticisinin yetkisindedir. Herhangi bir nedenle denetim planında meydana gelecek değişiklikler, yönetim kurulu onayına bağlıdır. 19

20 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 2.1. Denetim Planı Dışındaki Görevler Birim Şirket yönetim kurulunun talebi üzerine ya da çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilecek gereksinimler üzerine ve şirket yönetim kurulunun onayına dayanarak, program dışı özel amaçlı inceleme, soruşturma ve denetimler de yapabilir. 3. Denetim Saha Çalışması Denetim saha çalışması başlamadan önce, iç denetim yöneticisi tarafından denetlenecek departmanın en üst yöneticisi denetim başlangıç tarihi hakkında bilgilendirilir ve denetlenecek konuların ele alınacağı Açılış Toplantısı organize edilir. Yine denetim saha çalışması başlamadan önce, denetimde kullanılacak şirket bilgilerini temin etmek üzere İstenen Belge Listesi denetlenecek departmanın en üst yöneticisine gönderilir. Bu listede yer alan bilgi ve belgelerin açılış toplantısından en geç bir gün sonra departman çalışanlarınca hazırlanması ve iç denetim yöneticisine teslim edilmesi gereklidir. 20

21 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 3.1 Açılış Toplantısı Açılış toplantısına birim çalışanlarının dışında, denetlenecek departmanın en üst yöneticisi katılır. Gerekli görürse, denetlenecek departmanın en üst yöneticisi departmanın diğer yöneticilerini de açılış toplantısına davet edebilir. Açılış toplantısında iç denetim yöneticisi, denetlenecek departmanın yöneticilerini denetimin konusu ve kapsamı hakkında bilgilendirir; (varsa) denetlenecek departmanın yöneticilerinin denetim çalışmasından beklentilerini ve önceliklerini öğrenilerek kapsamın şekillendirilmesine çalışır. 3.2 Saha Çalışması İstenecek Belge Listesi nde yer alan bilgi ve belgelerin edinilmesinin ardından, birim çalışanları tarafından denetim kapsamındaki departmanda gerekli görülen görüşmeler, belge ve sistem incelemeleri, doğrulamalar, sayımlar, analiz, sentez ve değerlendirmeler yapılır. Gerekiyor ise, sonraki denetimlerde yol gösterici olması bakımından, iç denetim yöneticisi tarafından belirlenen denetim konularında sistem notları hazırlanır. Yapılan bu çalışmalarda herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun iç denetim yöneticisi tarafından uygun görülecek şekilde belgelendirilmesi zorunludur. 21

22 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 3.3 Kapanış Toplantısı Saha çalışmasının sonunda, birim çalışanlarının ve denetlenen departmanın açılış toplantısına katılan yetkililerinin katılımı ile kapanış toplantısı yapılır. Bu toplantıda iç denetim yöneticisi, denetlenen departmanın yetkililerine çalışmalar sonucunda ulaşılan tespitler ile ilgili bilgi verir ve bu tespitler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunur. 22

23 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 4.1 Taslak Rapor Hazırlanması ve Karşı Görüşler Kapanış toplantısının ardından, (5) iş günü içerisinde birim çalışanları tarafından taslak rapor hazırlanır ve şirket iç denetim yöneticisine sunulur. Şirket iç denetim yöneticisi, raporu inceleyerek düzeltilmesini gerekli gördüğü hususların düzeltilmesini sağlar ve tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra raporu denetlenen departmanın en üst yöneticisine gönderir. Raporun gönderildiği kişilerin, (varsa) karşı görüşlerini (5) iş günü içinde iç denetim yöneticisine iletmeleri esastır. Karşı görüşler, raporun içine ilgili bulgunun ardından Yönetim Görüşü başlığı altında ve bulgunun yazılı olduğu renkten farklı bir renkte eklenebilir. Eğer denetlenen departman yetkilileri ve birim bulguda mutabıklarsa, denetlenen departman yetkililerinin ilgili eksikliğin giderilmesi için bir termin ve sorumlu da vermeleri gereklidir. 23

24 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 4.2 Final Rapor Karşı görüşlerin alınmasından itibaren (5) iş günü içinde birim çalışanları raporda kendi sorumlu oldukları bölümlerin son kontrollerini yaparak, iç denetim yöneticisini bilgilendirirler. Yanlış anlaşılmalar ve eksik bilgi nedeniyle oluşan tespitler, iç denetim yöneticisinin onayı ile, rapordan çıkarılır. Tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra final rapor, taslak raporun gönderildiği kişiler dışında şirket genel müdürüne ve yönetim kurulu üyelerine gönderilir Denetim Raporu Toplantısı Final raporun sunumunun ardından, şirket yönetim kurulu üyeleri, şirket genel müdürü, ilgili diğer üst düzey yöneticiler ve denetlenen departmanın en üst yöneticisinin katıldığı denetim raporu toplantısı yapılır. Bu toplantıda yönetim kurulu tarafından uygun bulunan aksiyonlar için, birim çalışanları tarafından bir aksiyon planı hazırlanır. 24

25 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - İç Denetim Birimi Çalışma İlkeleri 5. Aksiyon Planı Takibi Aksiyon Planı nda belirtilen aksiyonların süresinde tamamlanıp tamamlanmadığı, departmanın bir sonraki denetiminde birim çalışanları tarafından denetlenir ve tespitler şirket yönetim kuruluna sunulur. 6. Dosyalama ve Referans Sistemi İstenen Belge Listesi ne göre şirketten alınan evraklar, bulguları destekler nitelikteki bilgisayar çıktıları, faturalar vb destekleyici belgeler oluşturulacak bir referans sistemine göre sınıflandırılmalı ve dosyalanmalıdır. İlgili bölümlerine göre ayrılan evrak, kendi arasında da referans kodu içerir şekilde ardışık sıra ile numaralandırılmalıdır. 25

26 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - Kritik Performans Göstergeleri Bu çalışmada yer alan kritik performans göstergeleri (KPG), Şirket İç Denetim Yönetmeliği ve Uluslararası İç Denetim Standartları esas alınarak belirlenmiştir. KPG 1: Denetlenen birim sayısının şirketteki birim sayısına oranı KPG 2: Fiilen denetimde harcanan saatin planlanan denetim saatine oranı KPG 3: Risk değerlendirmesi sonuçlarının revizyon sayısı KPG 4: Yönetim Kurulu nun Kabul Ettiği Önerilerin Toplam Önerilere Oranı KPG 5: Denetim Raporunun Yazım ve Sunum Süresi KPG 6: Yönetim Kurulu Tarafından Karara Bağlanan Aksiyonların Yapılıp Yapılmadığının Kontrolü KPG 7: Denetim Birimi Aleyhine Yapılan Şikayet Sayısı 26

27 C. İç Denetim Bölümünün ve Sisteminin Kurulması - Kritik Performans Göstergeleri KPG 5:Denetim Raporunun Yazım ve Sunum Süresi Hedef: Saha Çalışması Süresinin % 100 ü (Maksimum) Gerekçesi: Bu KPG ile, denetim raporunun taslağının yazılması, denetlenen birimin rapordaki bulgular ve önerilere (varsa) karşı görüşlerinin alınması, taslağın bu karşı görüşler doğrultusunda finalize edilmesi ve son hali verilen raporun yönetim kuruluna sunulması süreçleri için harcanan toplam zamana bir üst sınır getirilmesi, böylelikle verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır. KPG 6: Yönetim Kurulu Tarafından Karara Bağlanan Aksiyonların Yapılıp Yapılmadığının Kontrolü Hedef: % 100 (Her denetim için, ayrı ayrı) Gerekçesi: Uluslararası İç Denetim Standartları, iç denetim raporlarının sonuçlarının gözlenmesi için bir sistem kurulması ve uygulanması yükümlülüğünü getirmektedir. Şirket iç denetim yönetmeliğinin 6. maddesinde de, aksiyon planı takibi denetim aşamaları arasında sayılmaktadır. KPG 7: Denetim Birimi Aleyhine Yapılan Şikayet Sayısı Hedef: Maksimum 2 (12 ay için) Gerekçesi: Bu madde ile, denetim birimi aleyhine yapılan ve sonucunda yönetim kurulunca düzeltici-önleyici aksiyon alınmasına karar verilen şikayet sayısını izlemek amaçlanmaktadır. 27

28 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması Bu çalışma kurulan iç denetim biriminin harekete geçirilmesi ve iç denetim işlerinin yapılmasına dayanmaktadır Oluşturduğumuz iç denetim bölümüne iç denetçi bulmak, yerleştirmek ve uyum kazanmasını sağlamak İşletmemize iç denetim hizmetini dışarıdan ekiplerimizi göndererek anlaşılan süre kapsamında iç denetim hizmeti vermek, Yine şirketimiz bünyesinde olacak, ancak işletmenize tam zamanlı hizmet verecek bir ekip kurmak ve iç denetim hizmeti vermek, İç denetim danışmanlığı yapmak. 28

29 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması 29

30 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması 30

31 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması G.1 Denetim Evreninin Tanımlanması: İç Denetim Hizmeti kapsamında Denetim Evreni Şirket bünyesindeki denetlenebilir alanların tamamını ifade etmektedir. G.2 Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi: A) Denetim, Şirket hedeflerinin gözden geçirilmesi ile başlar. Daha sonra bu hedeflere ulaşırken firmayı etkileyebilecek riskler dikkate alınır ve en son olarak tespit edilen risklerden kaçınmak için uygulanan yöntemler incelenir. B) Riskleri tamamen kontrol etmeye çalışmak yerine risklerden kaçınmak, riskleri paylaşmak veya riskleri üçüncü şahıslara aktarmak tercih edilmelidir. İç Denetim, ticari hayatta Şirket in kaçınamayacağı ve olduğu gibi kabul etmesi gereken risklerin her zaman olabileceğini peşinen kabullenir fakat kabul edilebilecek risk tutarlarının Üst Yönetim tarafından daha önceden belirlenen limitler dahilinde tutulması gerekir. 31

32 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması C) Risk unsurları, oluşma sıklıkları ve etkileri temel alarak belirlenir ve değerlendirilir. Risk unsurlarının değerlendirilmesi, sadece bunlarla kısıtlı olmamak üzere; yönetim ile görüşmeler, varsa önceki denetim raporlarının incelenmesi ve incelenen birimin geçmişi ile ilgili detayların çıkarılması aşamalarından oluşmaktadır. Risk unsurlarına örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir: - Birimin büyüklüğü, - Muhasebesel veya İdari yapıdaki yakın tarihli değişiklikler, - Faaliyetlerinin karmaşıklığı, - Aktiflerinin nakde dönüşebilme hızı, - Kilit personeldeki yakın tarihli değişiklikler, - Birimin ekonomik durumu, - Birimin personel sayısındaki hızlı artış ya da azalış, - Son denetimden sonra geçen zaman, - Çalışanların moral motivasyon seviyesi. - Hile ve suiistimale açık noktalar D) Risk unsurlarının değerlendirmesinden çıkan sonuçlar baz alınarak düşük, orta ve yüksek düzeyde riskli alanları temsil eden bir risk derecelendirmesi gerçekleştirilir. E) Denetimler yukarıda tarif edildiği şekilde belirlenen risklere açık bölgelere öncelik tanıyarak, bu risk seviyelerinin aşağıya çekilmesi için gereken önlemlerin alınmasında firma Üst Yönetime yardımcı olur. 32

33 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması Risk Analizi Nedir? Yönetim Kurulu nun aldığı stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür. Örneğin: YK nın Şirket Pazar payını %15 ten %20 ye çıkartma kararının Şirketin mevcut olan/olmayan riskleri üzerindeki etkisini tüm yönleriyle değerlendirir. Tahsilat Yöntemlerinde Değişiklik (Müşteri kredilendirme politikalarının denetlenmesi), Personel İstihdamı (İK, Bordro Süreçlerinin Denetlenmesi), Promosyon malzemesi, Reklam Giderlerinde Artış (Satınalma Süreçlerinin Denetlenmesi), Yeni sigorta şirketleri ile İlişki kurulması (Hukuk Prosedürlerinin Denetlenmesi) Yeni bina yatırımı kararı (Yatırım ile ilgili süreçlerin Denetlenmesi) 33

34 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması Risk Analizi Nedir? Potansiyel risklerin belirlenmesi Tanımlanan risklerin gerçekleşme olasılıkları ve gerçekleşmeleri durumunda kuruma yükleyeceği maliyetlerin hesaplanması Risk limitlerinin belirlenmesi Azaltıcı Ortadan Kaldırıcı Yönetici Önlem ve Eylemlerin seçilmesi ve uygulanması 34

35 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması Risk Analizi Nedir? Yönetim Kurulu nun Sorumluluğu: Risk yönetimine ilişkin politika ve stratejiler Üstlenilecek risk seviyesi Yazılı uygulama usulleri Yönetici personel bazında risk limitleri 35

36 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması Risk Analizi Nedir? Risk gerçekleşirse kaybedilecek nakit veya İtibar Riskin gerçekleşme ihtimali Risk İştahı Belirleme Tablosu TL < 5 K 5 K -50 K 50 K - 1 M 1 M - 5 M > 5 M Nadir Düşük Olasılık Olabilir Muhtemel Kesine Yakın Riskin gerçekleşmesinin sonucu Organizasyon içerisinde, küçük zorluklar yaratan, hedeflere ulaşmasını engellemeyecek etki Organizasyonun kısıtlı bir zaman boyunca bazı hedeflerine ulaşmasını engelleyecek etki Organizasyonun kısıtlı bir zaman boyunca hedeflerine ulaşmasını engelleyecek etki Organizasyonun, uzun bir zaman boyunca, hedeflerinin tümüne veya büyük bir bölümüne ulaşmasını engelleyecek etki Organizasyonun varlığını tehdit edecek derecede yıkıcı etki Riskin Ölçütü Önemsiz Küçük Dikkate Değer Büyük Yıkıcı Etki Notu

37 Nadir (1) Riskin Gerçekleşme ihtimali Düşük (2) Olabilir (3) Muhtemel (4) Kesine Yakın (5) G.2 Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi Risk Analizi Nedir? Risk Matrisi 5 İkincil Sorun 10 Sorun 15 Kabul Edilemez 20 Kabul Edilemez 25 Kabul Edilemez 4 Kabul Edilebilir 8 İkincil Sorun 12 Sorun 16 Kabul Edilemez 20 Kabul Edilemez 3 Kabul Edilebilir 6 İkincil Sorun 9 Sorun 12 Sorun 15 Kabul Edilemez 2 Kabul Edilebilir 4 Kabul Edilebilir 6 İkincil Sorun 8 İkincil Sorun 10 Sorun 1 Kabul Edilebilir 2 Kabul Edilebilir 3 Kabul Edilebilir 4 Kabul Edilebilir 5 Sorun Önemsiz (1) Küçük (2) Önemli (3) Büyük (4) Yıkıcı (5) Riskin Etkisi Kabul Edilemez : Riski yönetmek için hemen harekete geçmeli Sorun : Riski yönetmek için harekete geçmeli İkincil Sorun : Kaynak yeterliyse harekete geçmeli Kabul Edilebilir : Harekete geçmeye gerek yok Yönetim Kurulu'nun belirlediği Risk İştahı IR = İçsel Risk AR = Artık Risk 37

38 Riskin gerçekleşme olasılığı G.2 Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi Risk Analizi Nedir? Risk Matrisi Kesine Yakın SATIŞ MALİ UYGULAMALAR TEKNİK ALTYAPI YÖNETİMİ SATINALMA Yüksek İhtimalli PAZARLAMA SEVKİYAT İŞ GELİŞTİRME İK YÖNETİMİ Mümkün BİLGİ İŞLEM BÜTÇE İLE YÖNETİM ÖLÇME ANALİZ İYİLEŞTİRME DEPOLAMA MUHAFAZA Düşük İhtimalli MEDİKAL RUHSATLANDIRMA Nadir YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ KALİTE İÇ İLETİŞİM ÜRÜN GELİŞTİRME Gözardı Edilebilir Minör orta Majör Yıkıcı Riskin Büyüklüğü/Önem Durumu 38

39 G.2 Risklerin Tespiti ve Değerlendirilmesi Risk Analizi Nedir? S1 S2 S3 S4 Sevi ye Kayıtlı Riskler Ref Süreç Süreç Tanımı Sürecin İhtiva Ettiği Kilit Risk Riskin Etkisi Satın Alma (Özet Seviye) Risk Kaynağı (Belirleyen kişi/kurum) İRE İRS İRÖ ,1 Hedefleri Belirle Satın alma sürecinin hedefleri tanımlanır Süreç hedefleri, organizasyonun hedeflerininin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayamıyor ,2 Hammade Satın Al Mamul üretmek için hammade satın alınır Satın alınan maddeler uygun değil, çok pahalı ya da geç teslim ediliyor ,2 Hammade Satın Al Mamul üretmek için hammade satın alınır Başka bi yerden tedarik edilemeyecek, hayati önemi olan bir hammaddedenin tedarikçisi, hammaddeyi tedarik edemiyor ,3 Sabit Kıymet (Varlık) Satın Al Sabit kıymet satın alınır Varlıklar gereksiz, uygun değil veya çok pahalı ,4 Ticari Mal (Emtia) Satın Al Tekrar satmak için Ticari mal alınır Satın alınan maddeler uygun değil, çok pahalı ya da geç teslim ediliyor ,5 Diğer Mal /Hizmet Satın Al Organizasyon için gerekli diğer mal ve hizmetler satın alınır Satın alınan maddeler uygun değil, çok pahalı ya da geç teslim ediliyor ,5 Diğer Mal /Hizmet Satın Al Organizasyon için gerekli elektrik, doğalgaz vb hizmetler satın alınır Elektrik, doğalgaz vb gibi hizmetler için en düşük fiyatlar geçerli değildir ,6 Satın Alma'yı Destekle Yukarıda belirtilen süreçleri devam ettirebilmek için kaynaklar hazır hale getirilir Stratejinin yerleştirilmesinde ihtiyaç duyulan kaynaklar anlaşılamamış veya yetersiz kalmıştır 0 39

40 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması G.3 Denetim Planının Oluşturulması:..\Sunman\Teklif_Sözleşme\Sözleşme\SUNMAN 2013 DENETİM PLANI DETAY.xlsx Şirket e özgü bilgiler derlendikten ve risk derecelendirmesi oluşturduktan sonra, mevcut kaynakların risklilik derecesine göre dağıtımı yapılarak iç denetim planı oluşturulur. Planlama sürecine mutlaka dahil edilecek hususlar aşağıdaki gibidir: - Hedefler - Denetim çalışma çizelgeleri - Personel planlaması ve bütçe - Faaliyet raporları S.1 Süreç Seviyesindeki Denetim Çalışmaları:..\Simit Sarayı\IA\Fieldwork\SS Franchise Work Program_Final_ xlsx Bu aşamada: A) Süreç Seviyesinde Denetim Hazırlıkları, B) Süreç Analizi ve Dokümantasyonu, C) Süreç Risk Değerlendirmesi, D) Denetim Faaliyetleri ve Testleri,..\Doğan ICS Takip\Çelikhalat\Fieldwork\SATINALMA ÇALIŞMA KAĞIDI.xls E) Süreç bazlı iç kontrollerin değerlendirilmesi gibi görevler yerine getirilmektedir. 40

41 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması S.2 İç Denetim Ön Raporları Hazırlanacak iç denetim ön raporları denetimin hedefi, incelenen konu ve denetim çalışmasının sonuçlarını içerir. Üretilen denetim ön raporu denetime tabi birimin sorumlusuna ulaştırılır. (Denetlenen birim sorumlusu atanmamış ise ilgili departmanın başındaki kişiye iletilir.) S.3 Yöneticilerin/Sorumluların Yorumlarının Alınması: İç Denetim ön raporunun denetlenen birimin sorumlusuna iletilmesini takip eden 15 gün içerisinde sorumlunun yazılı bir cevap vermesi beklenir. Verilecek cevabın ön raporda belirtilen her bulgu ve tavsiye için bir yorum içermesi ve özellikle: * her bir bulgu ve öneri hakkında katılıp katılmadığına ilişkin bir beyan, * sorumlunun bulgu ve önerilere katılmaması halinde, bu durumun mantıklı bir izahı ve * düzeltici faaliyetlerle ilgili tavsiyelerin hayata geçirilmesi ile ilişkili olarak bir zaman planı belirlenmesi beklenir. 41

42 D. İç Denetim İşlerinin Yapılması - İç Denetimin Uygulaması S.4 İç Denetim Sonuç Toplantısı: İç Denetim Sonuç Toplantısı resmi denetim sürecini sonlandırır. İç denetim ön raporunun son hali Yönetim ile paylaşılarak nihai rapor haline getirilir. Nihai rapor ise Şirket Üst Yönetimi ne dağıtılmak üzere hazırlanır...\simit Sarayı\IA\Fieldwork\Satınalma\Simit Sarayı Satınalma Rapor_Taslak.pub S.5 Nihai İç Denetim Raporunun Hazırlanması ve Dağıtılması Detaylı bir Nihai İç Denetim Raporu, Üst Yönetim ve denetlenen birimlerin/alanların yönetim kademelerine iletilir. Nihai raporda ayrıca bir de Yönetici özeti bölümü yer alır. S.6 Bulgu Takibi ve Gözetimi: Denetlenen birimin sorumlusunun ön raporlar hakkında yorumlarını içeren yazılı cevaplarda belirlenen uygulama zaman planları göz önüne alınarak düzeltici faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığının takibi yapılacaktır. 42

43 43

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ

İÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 1 Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulunun 16.10.2012 tarih / 58 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yönetmelikte

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu 1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

10 Mayıs İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri AYSEL HATİPOGLU

10 Mayıs İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri AYSEL HATİPOGLU 10 Mayıs 2017 İSMMMO İç Denetim Komite Sekreteri AYSEL HATİPOGLU İç denetim; kurumun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?

Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI

T.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri

Detaylı

İÇ DENETIM KOORDINASYON KURULU

İÇ DENETIM KOORDINASYON KURULU İÇ DENETIM KOORDINASYON KURULU Pilot İç Denetim Uygulama SonuçlarıPaylaşımıSemineri TC İstanbul İl Özel İdaresi 26.02.2010 Gündem Projenin Amacıve Kapsamı Denetim Metodolojisi ve Planlama Pilot Denetim

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1- Bu düzenlemenin amacı Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ R20.07 LABORATUVAR İÇ DENETİMLERİ Rev.00 03-2002 1 GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında, bir laboratuvarın yaptığı deney

Detaylı

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1.

626 No.lu Karar ekidir. 1 BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. D E N E T İ MDEN SORUMLU K O M İ T E GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 626 No.lu Karar ekidir. 1 1.KURULUŞ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:X, No:22 sayılı

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ

TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ TİDE - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ İç Denetim Mesleğinin Ulusal Referans Kaynağı Türkiye İç Denetim Enstitüsü www.tide.org.tr TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ Kuruluş 19.9.1995 1996 - IIA (Uluslararası İç

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ 2009-2010-2011 DÖNEMİ İÇ DENETİM PLANI I GİRİŞ Bu plan, Manisa Celal Bayar Üniversitesinin 2009, 2010 ve 2011 yılı çalışmalarını kapsar. İç Denetim Planı, İç

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Bu düzenlemenin amacı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler

Detaylı

Dene0m Faaliyetlerinin Dönüşümünde, İç Denetçinin Liderlik Rolüne İlişkin Bir Uygulama Modeli

Dene0m Faaliyetlerinin Dönüşümünde, İç Denetçinin Liderlik Rolüne İlişkin Bir Uygulama Modeli 12.11.2012 Dene0m Faaliyetlerinin Dönüşümünde, İç Denetçinin Liderlik Rolüne İlişkin Bir Uygulama Modeli Ozan Nazım GÜNAL Yöne0m Kurulu Başkan Yrd. CIA, SMMM, MBA 1 İç Dene0m in Şirkete Katma Değer Yaratması

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ T.C DÖŞEMEALTI KAYMAKAMLIĞI Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. RİSK DEĞERLENDİRME VE İÇ KONTROL SİSTEMİ ORGANİZASYON ŞEMASI.. 3 ORGANİZASYON ŞEMASI...

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. HAZIRLAYAN : Mustafa KARAKAYA-İç Denetçi

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. HAZIRLAYAN : Mustafa KARAKAYA-İç Denetçi T.C. HAZIRLAYAN : Mustafa KARAKAYA-İç Denetçi Kayseri- Aralık 2012 Barbaros Mah. Sümer Yerleşkesi Kümeevler No:1 P.K: 38080 Kocasinan/KAYSERİ Sayfa 2 / 7 1.GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır.

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. ÇALIŞMA STANDARTLARI 2000 - İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek 2010 - Planlama İç denetim

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 28.06.2012 tarihli ve (34) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı

İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Denetim Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu nun 26.03.2014 tarihli ve (22) sayılı kararı ile onaylanmıştır. Hazırlayan Denetim Komitesi Onay Yönetim Kurulu YAZICILAR

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ INSPEGO da verilen muayene hizmetinin kalitesini ve güvenilirliğini arttırmak, müşterilerinden ve diğer ilgililerden gelen şikayetlerin, itirazların ve memnuniyetlerin araştırılması, değerlendirilmesi,

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ 13.03.2013 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI EYLEM PLANLARI İZLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ

İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ Sabri Çakıroğlu, CFE, CGAP, CRMA İstanbul Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanı 29.03.2013-Antalya SUNUM PLANI İç Kontrolün Tanımı İç Denetimin Tanımı İç Denetim

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu nun 25/04/2013 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 15.04.2014 tarih ve 2014/11

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6

OSEM-SS OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI. K-01 Rev / 6 OSEM-SS-10001 OTO BAKIM VE ONARIM MERKEZİ YETERLİLİK BELGELENDİRMESİ KURALLARI 1 / 6 1. Kapsam OSEM-Oto Bakım ve Onarım Merkezi Yeterlilik Belgelendirmesi Standardı, OSEM Sertifikasyon A.Ş. (OSEM) tarafından

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ

İÇ DENETİM. İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM İç Denetim Birimi NİSAN 2013/01 BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ İÇ DENETİM "Küresel rekabet içinde sürekli büyüme ve gelişmeyi hedefleyen işletmeler (kamuda idareler), kurumsal yönetim kalitesini sağlamak

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı