TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi"

Transkript

1 TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012/2013 Proje Teklif Çağrısı Proje Uygulama Eğitimi

2 Bölüm 1. İzleme ve Değerlendirme - İzleme & Değerlendirme Unsurları - Süreç ve İçerik - Araçlar Bölüm 2. Proje Uygulama Süreci - Raporlama - Ödemeler - Satın alma Bölüm 3. Proje Uygulama Süreci (dev.) - Sözleşme Değişiklikleri - Görünürlük Faaliyetleri - Önemli Hususlar - İlk İzleme Ziyaretleri Öncesinde İçerik

3 TRAKYA KALKINMA AJANSI Bölüm 1 İzleme ve Değerlendirme

4 Neredeyiz? Etkin Kaynak Yönetimi İzleme & Değerlendirme Fikrin belirlenmesi Projenin İzlenmesi & Değerlendirilmesi Projenin Analizi Uygulanması Projenin Planlanması Projeye Kaynak bulunması

5 İzleme & Değerlendirme Unsurları Dış Denetim (Harcama Teyidi Raporu) Kamu kaynaklarının etkin kullanımı Denetim Sayıştay (Düzenli Denetimler) Devlet Denetleme Kurulu (Denetim ve Raporlama) Bölge Mahkemeleri (Usulsüzlükler) İç İzleme (Yararlanıcı) Gerekli önlemleri almak Revizyonları zamanında yapmak Düzenli veri toplama, raporlama ve dokümantasyon Proje çıktıları ve performans göstergelerinin öngörülen tarih ve maliyette gerçekleştirilmesi Dış İzleme (Ajans) Risk tespitlerini yapmak ve tedbirler almak Satın almalarda yararlanıcılara destek olmak Yararlanıcı raporlarını incelemek Sorun ve eksikliklere çözüm önerileri geliştirmek, takibini yapmak Bilgilendirme toplantıları, eğitimler ve izleme ziyaretleri gerçekleştirmek

6 İzleme & Değerlendirme Süreç ve İçerik Süreç - Ön İzleme Ziyaretleri - Başlangıç Toplantıları - Proje Uygulama Eğitimleri - İlk İzleme Ziyaretleri - Ön Ödeme (Blokeli) - Düzenli İzleme Ziyaretleri - Ara Rapor Ara Ödemeler - Anlık İzleme Ziyaretleri - Nihai Rapor Nihai Ödeme - Proje Sonrası Değerlendirme Raporu İçerik -Teknik İlerleme -Mali İlerleme -Performans Göstergeleri -Sorunlar & İhtiyaçlar

7 İzleme & Değerlendirme - Araçlar İlk İzleme Ziyareti Raporu (ek 1) İzleme Ziyareti Raporu (ek 2) Ekipman Fiziksel Kontrol Listesi (ek 3) Anlık İzleme Ziyaretleri (ek 4) Erken Uyarı Raporu (ek 5) Usulsüzlük Raporu (ek 6)

8 Kontrollerde Ortak Unsurlar Faaliyetler Bütçe (Satınalmalar) Performans Göstergeleri

9 Erken Uyarı Raporu (Düzeltici Tedbirler Prosedürü) (bkz. ek 7) Aynı konuda 2 defa erken uyarı raporu düzenlenmesi halinde Ajans, destek tutarının %1 i oranında cezai şart uygulama hakkını haizdir.

10 Usulsüzlükler Kasıtlı usulsüzlükler Kasıtlı olmayan usulsüzlükler (bkz. ek 8) (bkz. ek 9) - Suç teşkil eden hallerde savcılığa suç duyurusunda bulunma - Ajans ve devlet desteklerinden mahrum kalma - Fesih yaptırımları - İnceleme -Sözleşme Feshi / Durdurma / Düzeltici Tedbir Alma - Fesih yaptırımları

11 TRAKYA KALKINMA AJANSI Bölüm 2 Proje Uygulama Süreci Raporlama Ödemeler Satın almalar

12 Proje Uygulama Süreci - Sunulacak Raporlar Raporlar Zaman İçerik Yararlanıcı Beyan Raporu (ek 10) Ara Rapor Teknik Rapor (ek 11) Mali Rapor (ek 12) 2 ayda bir İhtiyaç duyulması halinde proje süresi içinde Gerçekleşen Faaliyetler, Bütçe, Satın almalar, Performans Göstergeleri Gerçekleşen Faaliyetler, Bütçe, Satın almalar, Performans Göstergeleri + Destekleyici Belgeler Nihai Rapor Teknik Rapor (ek 13) Mali Rapor (ek 14) Harcama Teyit Raporu (ek 15) (Bağımsız Mali Denetim) Proje süresinin sona ermesini müteakip 30 gün içerisinde Nihai raporla birlikte (talep edilmesi halinde) Gerçekleşen Faaliyetler, Bütçe, Satın almalar, Performans Göstergeleri, Destekleyici Belgeler + Harcama Teyidi Raporu Destek sözleşmesi ile ilgili bilgiler, denetçi ile yararlanıcı arasındaki sözleşme, uygun harcamalar ve uygun görülmeyen harcama kalemleri Proje Sonrası Değerlendirme Raporu (ek 16) Projenin sona ermesinden üç ay sonra Proje çıktıları, somut ve soyut faydalar ile karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar

13 Raporlamalarda Ortak Unsurlar Yararlanıcı Raporları Faaliyetler Bütçe (Satınalmalar) Performans Göstergeleri İzleme Faaliyetleri Teknik İlerleme Mali İlerleme Performans Göstergeleri Destekleyici Belgeler

14 Destekleyici Belgeler Neler Olabilir? Faaliyet Araştırma / Çalışma Yayın, Yayım Seminer, Konferans, Toplantı Eğitim Tanıtım, Reklam vb. Destekleyici Belge Rapor (Görünürlük Kurallarına Uygun) Yayınlar (Görünürlük Kurallarına Uygun) İlan Program Sunum Katılımcı Listeleri Konuşmacı Listeleri Toplantı Notları Basın Küpürleri Fotoğraflar ve Videolar (Görünürlük Kurallarına Uygun) Eğitim Müfredatı Eğitimcilerin Özgeçmişleri Eğitim Katılımcı Listeleri Eğitim Değerlendirme Anketi Eğitim Bitiş Anketi Hedef Grup Veri Listesi (Görünürlük Kurallarına Uygun) Basın Küpürleri, (Gazete, İnternet, Radyo, TV vb.) (Görünürlük Kurallarına Uygun) Projenizle ilgili gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetler, yürürlükteki tüm kanun ve mevzuatlara uygun olmalıdır. Bu sebeple projenizle ilgili tüm destekleyici belgeleri temin etmeniz gerekmektedir.

15 Destekleyici Belgeler Neler Olabilir? Bütçe 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Ekipman Malzeme Destekleyici Belge İş Sözleşmesi Görevlendirme Belgesi Proje Personeli Zaman Çizelgesi Ücret Bordrosu SGK Tahakkuk Fişi, SGK Dökümü Muhtasar Beyannamesi Harcırah Bildirim Tablosu Sözleşme Araç Ruhsatı Yakıt Gideri Bildirim Tablosu Seyahat Belgeleri (Otobüs, Tren, Taksi, Uçak biletleri vb.) Yakıt Belgeleri (Faturalar) Yakıt piyasa araştırma tablosu Ödeme Belgeleri (Banka dekontları) Teknik Şartname / İş Tanımı 3 Teklif veya İhale Dokümanları İş Sözleşmeleri Satınalma Belgeleri (Fatura, Makbuz, Gider Pusulası) Ödeme Belgeleri (Banka Dekontları) Demirbaş Kayıtları / Taşınır İşlem Fişleri Alt Yüklenici Listesi Fotoğraflar (Görünürlük Kurallarına Uygun) Bütçe 4. Yerel Ofis Maliyetleri 5. Diğer Maliyetler / Hizmetler 6. Diğer Destekleyici Belge Teknik Şartname / İş Tanımı İş Sözleşmeleri 3 Teklif / İhale Dokümanları Satın alma Belgeleri (Fatura, Makbuz, Gider Pusulası) Ödeme Belgeleri (Banka Dekontları) Alt Yüklenici Listesi İspatlayıcı Belgeler / Fotoğraflar (Görünürlük Kurallarına Uygun) Teknik Şartname/ İş Tanımı / Keşif Özeti 3 Teklif / İhale Dokümanları Satın alma Belgeleri (Fatura, Makbuz, Gider Pusulası) Ödeme Belgeleri (Banka Dekontları) Demirbaş Kayıtları / Taşınır İşlem Fişleri Alt Yüklenici Listesi İş Sözleşmeleri İspatlayıcı Belgeler/Fotoğraflar (Görünürlük Kurallarına Uygun) Teknik Şartname/ İş Tanımı 3 Teklif / İhale Dokümanları Satın alma Belgeleri (Fatura, Makbuz, Gider Pusulası) Ödeme Belgeleri (Banka Dekontları) Alt Yüklenici Listesi İş Sözleşmeleri İspatlayıcı Belgeler/Fotoğraflar

16 Ödemeler Ön Ödeme % 40 Ara Ödeme % 40 Nihai Ödeme % 20 Raporlama (EK IX) Ödeme Talebi (EK V) İnceleme ve Onay (Ara Rapor 10 gün & Nihai Rapor 30 gün) Ödeme (30 gün) Ön ödeme tutarı, ilk izleme ziyareti sırasında yapılacak risk değerlendirmesine göre %20 - %60 arasında yeniden belirlenebilir. Ödemeler, hak ediş esasına göre gerçekleştirilir ve Ajans usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır.! Ödeme yükümlülüğü altına girildiğini gösteren belgeler (Kamu)! Ödemenin fiilen gerçekleştiğini gösteren belgeler (Diğer)

17 Desteğin Hesaplanması BÜTÇE KALEMLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR UYGUN MALİYET UYGUN OLMAYAN MALİYET Giderler Birim Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Miktar Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) Örnek Bilgisayar adet Örnek Bilgisayar adet Örnek Bilgisayar adet Örnek Bilgisayar adet Örnek Bilgisayar adet

18 Desteğin Hesaplanması Ajansın toplam uygun maliyetinizin kayda bağlanmış mali destek oranından (%) daha fazlasını ödemeyeceğini unutmayınız. - Değişen piyasa koşulları nedeniyle uygulama döneminde gerçekleşen harcamaların toplam bütçe tutarını aşması halinde bütçe toplamını aşan tutara Ajansın hiçbir koşulda ortak olmayacağını ve bu tutarın tarafınızdan ödeneceğini unutmayınız. - Diğer taraftan, eğer toplam proje harcamanız başlangıçta belirlenenden daha düşük seviyede olursa, projenize tahsis edilen mali destek aynı oranda düşecektir.

19 Satınalma Harcama usul ve esasları İlgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar (KİK vb.) Hiçbir kanun tarafından belirlenmemiş yararlanıcılar (KOBİ, TSO vb.) Tabi oldukları satın alma mevzuatına göre Satın alma Rehberi ne göre Ajans, satın alma usülleri ile ilgili kontrolü gerçekleştirmek için tüm yararlanıcıların ihale süreçlerinde gözlemci olarak yer alabilir ve süreçle ilgili tüm belgeleri incelemek üzere yararlanıcılardan talep edebilir.

20 Satınalma Süreçleri Temel İlkeler Önceden belirlenen standartlarda ve yeterli şartnameler hazırlanmalıdır. (Örn. Teknik şartnameler, iş tanımları, keşif özetleri, iş sözleşmeleri vb.) Satın alımlarda belirli bir marka, model, menşei, patente yönelik özellikler ve tanımlamalara yer verilmemelidir. Satın alma süreçleri adil rekabet şartlarına uygun gerçekleştirilmelidir. (Tarafsız, eşit muamele ve ihtiyaçlara uygun) Satın alıma konu olan işler, etkin duyuru ilkesine uygun biçimde potansiyel yüklenicilere bildirilmelidir. Çıkar İlişkisi: Projenin hazırlanmasına katılan herhangi bir firma veya uzman bu hazırlık çalışmasına dayalı ihalelere iştirak etmemelidir.

21 Satınalma Süreçleri Temel İlkeler Satın alma süreçleri ile ilgili tüm belgeler kayıt altına alınmalı ve 10 yıl saklanmalıdır. Satın almalar ile ilgili maliyetler, yararlanıcının veya ortaklarının muhasebe hesaplarında kayıtlı olmalıdır ve saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır. Maliyetler, proje uygulama döneminde gerçekleşmiş olmalıdır. Lotlama: Benzer niteliklere sahip (aynı yüklenicinin sağlayabileceği mal ve hizmet alımı ya da yapım işlerinin gruplandırılması) işlemidir. Örn. Bilgisayar + Yazıcı + Tarayıcı

22 Satınalma Rehberi - Satınalma Usulleri Açık İhale Bir ihale dosyasının hazırlanarak, yerel ve ulusal basında, yararlanıcının ve Ajans ın web sitesinde duyurulduğu, tüm isteklilerin katıldığı ihale biçimi Pazarlık Usulü ( < TL + KDV) Teklif verebilecek en az beş adaydan oluşan bir kısa listenin oluşturularak, bu listede yer alan adayların teklif sunmak üzere yazılı olarak davet edildiği ihale biçimi Doğrudan Temin (< TL+ KDV) İş tanımı (teknik şartname) Pazar araştırması (3 teklif) Satınalmanın gerçekleştirilmesi

23 Satınalma Rehberi Temel İlkeler Geriye dönük olarak hiçbir ihale yapılamaz. İhalelerde Trakya Kalkınma Ajansı nın yayınladığı standart belge ve formatlar kullanılmalıdır. Mal ve Yapım işleri ihalelerinde, ihalenin verilmesinde tek kriter fiyattır. İhale, teknik şartnameyi karşılayan ve çözüm önerileri uygun nitelikte teklifler arasından en düşük teklifte bulunan istekliye verilecektir.

24 Örnek Satınalma Süreci Makine Alımı Teknik şartnamenin hazırlanması 3 Teklif (Doğrudan Temin) veya İhale Sürecine Gidilmesi Sözleşme Fatura Garanti Belgesi Mal alımı kabul tutanağı Yükleniciye borç bulunmadığına dair yazı Dekont Demirbaş kaydı Fotoğraflar

25 Satınalma Rehberi Temel İlkeler İhalelere Katılamayacak Olanlar Aşağıda belirtilen adaylar veya teklif sahipleri, Ajans tarafından sağlanan mali destekler kapsamında yürütülecek satın alma işlemlerine katılamazlar; İflas etmiş, işleri mahkemelerce idare edilmekte olan, alacaklılar ile bir ödeme anlaşması yapmış olan, ticari faaliyetlerini askıya almış olan veya ulusal mevzuat veya yönetmeliklerde öngörülen bir prosedürden kaynaklanan benzer nitelikte herhangi bir durumda bulunan kişiler, Kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla, mesleki davranışa ilişkin bir suçtan dolayı mahkûm olmuş kişiler (affın söz konusu olmadığı durumlar), Sözleşme Makamının doğrulayabileceği herhangi bir yoldan kanıtlanmış ciddi mesleki yanlış veya davranış suçundan dolayı mahkûm olmuş kişiler, Sosyal güvenlik katkılarının ödenmesiyle ilgili yükümlülükleri veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemiş olan kişiler, Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya ulusal mali çıkarlara ters düşecek başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkum olanlar, Aynı Sözleşme Makamıyla, bir başka sözleşme veya Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında finanse edilen bir başka sözleşme çerçevesinde yükümlülüklere uymamak yüzünden ciddi bir sözleşme ihlali içinde oldukları ilan edilmiş olan kişiler.

26 Satınalma İşlemleri İnceleme Yetkisi Ajans, destek yararlanıcısı ile varsa ortakları veya alt yüklenicileri (taşeronları) arasında yapılan herhangi bir sözleşme ilişkisinden kaynaklanan borç ve yükümlülükten sorumlu değildir. İhale sürecinin herhangi bir aşamasında veya bir sözleşmenin uygulanması esnasında herhangi bir türden usulsüz uygulama tespit edilirse ve yararlanıcı durumu düzeltmek için bütün uygun tedbirleri almaz ise, Ajans proje finansmanını durdurma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Ajans, inceleme ve denetleme sürecinde satın almanın kurallara uygun olmadığı veya şaibeli olduğu kanaatine vardığı takdirde, gerekli müdahalede bulunabilir, sürecin yenilenmesini talep edebilir veya mali destek sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli gördüğü diğer hukuki yollara başvurabilir.

27 TRAKYA KALKINMA AJANSI Bölüm 3 Proje Uygulama Süreci Sözleşme Değişiklikleri Görünürlük Önemli Hususlar

28 Sözleşme Değişiklikleri Sözleşmelerde değişiklik yapılmaması esastır. Eğer değişiklik gerekirse: - Proje amacını değiştirmemeli - Gerekçeleri sağlam olmalı ve belgelerle desteklenmeli - Sözleşme süresi zarfında olmalı ve geriye dönük olmamalı - Destek kararını sorgulatmamalı ve eşit muamele ilkesine uygun olmalı

29 Sözleşme Değişiklikleri Bildirim Mektubu (ek 17) Zeyilname (ek 18) Proje personel değişikliği Ana bütçe kalemleri arasında %15 i geçmeyen aktarımlar Değişikliğin mali etkisinin aynı bütçe başlığı altındaki kalemler arasındaki transferlerle sınırlı olduğu değişiklikler Faaliyetlerde bütçe ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler Banka hesabı değişikliği İletişim bilgileri değişikliği Belirli bir bütçe kalemine ayrılan meblağı değiştirmeyen ekipman sayısı ve birim fiyat değişiklikleri Proje uygulama süresinin değiştirilmesi Ana bütçe başlıkları altında % 15 i geçen aktarımlar Bütçeye yeni bir kalemin aktarılması veya mevcut kalemin çıkarılması Faaliyetlerde önemli değişiklikler Yararlanıcının isim veya hukuki statüsünün değişmesi Proje ortaklarının/iştirakçilerinin projeden çekilmesi ve/veya yeni ortakların/iştirakçilerin dahil olması Proje denetçisi değişikliği

30 Küçük Değişiklik Bildirim Şekli Zaman Faaliyetlerde bütçe ile ilgisi olmayan küçük değişiklikler Diğer Değişiklikler Ara ya da Nihai rapor Bildirim Mektubu Bir sonraki rapor Sözleşme Değişiklikleri Değişikliğin uygulanmasından sonra en geç 10 gün içerisinde Zeyilname Bildirim Şekli Zaman Tüm Zeyilname Talepleri Zeyilname Mektubu Değişikliğin yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce. Projenizde, zeyilname gerektirecek büyüklükte değişiklikler yapmamanız önerilir. Zeyilname süreci uzun ve karmaşık olabileceğinden dolayı sadece çok gerekli olduğunda zeyilname yapmanız önerilir.

31 Sözleşme Değişiklikleri Tüm değişiklik talepleri, talepte bulunulmadan önce izleme değerlendirme uzmanı ile irtibat kurularak ajans tarafından istenen belgelerle desteklenmelidir. Tüm değişiklik talepleri yazılı olarak ajansa sunulmalı ve ajansın onayından önce uygulanmamalıdır. Projeye yeni bir faaliyet ya da bütçe kaleminin eklenmesi durumunda, bunun proje amaçlarını gerçekleştirmek için zaruri olduğu gerekçelendirilmelidir. Bütçede kullanılmayan ya da tasarruf edilen kaynakların bulunması yeni faaliyetlerin eklenmesi için yeterli neden değildir.

32 Görünürlük Görünürlük Rehberi (bkz. ek 19) Görünürlük kuralları, proje nihai ödemesi yapıldıktan sonra 3 yıl süre ile sağlanacaktır. Gerçekleştirilmeyen her bir görünürlük uygulama ve faaliyeti için ajans, destek tutarının %1 i oranında cezai şart uygulama hakkını haizdir.

33 Proje Kapsamında Projenin Yürütüldüğü Mekan / Yer

34 Proje Kapsamında Projenin Yürütüldüğü Ofis

35 Proje Kapsamında Temin Edilen Makine Ekipman

36 Basın Bülteni / Web Sitesi

37 Davetiye ve CD

38 Açılış Organizasyonu / Seminerler

39 El İlanları ve Broşürler

40 Proje Dosyaları / Ara ve Nihai Raporlar

41 Önemli Hususlar Nihai raporun tanınan ek süreler geçtikten sonra teslim edilmesi halinde Başvuru formunda gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği ancak tamamen veya kısmen gerçekleştirmediği veya eksik gerçekleştirdiği her bir husus için Gerçekleştirilmeyen her bir görünürlük uygulama ve faaliyeti için Aynı konuda 2 defa erken uyarı raporu düzenlenmesi halinde Ajans, destek tutarının %1 i oranında cezai şart uygulama hakkını haizdir.

42 Önemli Hususlar Proje tamamlandıktan sonra Ajans tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek olup, imzalanan sözleşme ile yararlanıcı; Belgelerin 10 yıl süre ile saklanacağını, Görünürlüğün 3 yıl süre sağlanacağını, Makine ve ekipmanların 3 yıl süre ile amacı dışında kullanılmayacağını, atıl durumda bırakılmayacağını, gerekçesiz ve yazılı izin olmaksızın bölge dışına çıkarılmayacağını taahhüt etmektedir.

43 Önemli Hususlar Yararlanıcının kusuru sebebiyle sözleşmenin feshedildiği durumlarda, destek yararlanıcısı, o zamana kadar kendisine ödenen destek tutarının faiziyle birlikte tamamını ve sözleşmedeki Ajans toplam destek miktarının %10 unu cezai şart ödemeyi kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt eder. Bunun yanı sıra Ajansın sözleşmenin feshi sebebiyle uğradığı zarar ve ziyanlar karşılığında tazminat talep etme haklı saklı olup, cezai şart talep etme hakkının alternatifi olarak yorumlanamaz. Ayrıca, suç teşkil eden durumlarda, bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

44 Kısa Kısa Projenin uygulanmasına, iki taraftan en son imzalayan tarafın imzaladığı günden itibaren başlanır. Ajansla yapılan tüm yazışma ve görüşmelerde Sözleşme Numarası nın belirtilmesi gerekmektedir. Sözleşmeye ilişkin damga vergisinin tek nüsha üzerinden ödendiğine dair belge ön ödeme yapılmadan önce ajansa teslim edilir. Yararlanıcı Beyan Raporları nın sunulmasında sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 2 aylık dönemler göz önüne alınır. Açık ihale gerektiren durumlarda, ihale dosyası yayınlanmadan en az on gün önce kontrol amaçlı olarak ajansa sunulmalıdır.

45 Kısa Kısa Proje hesabından aylık en fazla TL lik nakit ödeme yapılabilir. Destek miktarı TL ve üzerinde olan projelerde YMM / SMMM Odası veya SPK ca onaylanmış bağımsız denetim şirketine mensup onaylı bir denetçi tarafından denetim gerçekleştirilebilir. Projenin mali sorumlusu ve denetimi gerçekleştirecek kurum sözleşme imzalanmasını müteakip en geç otuz gün içerisinde ajansa bildirilmelidir.

46 İlk İzleme Ziyareti İçeriği Sözleşmede yer alan verilerin doğruluğunun kontrolü Yönetim ve uygulama kapasitesinin değerlendirilmesi Ön ödeme risk puanının belirlenmesi Projenin önemli aşamalarını ve tarihlerinin belirlemesi Satın alma faaliyetleri, idari konular ve raporlama yükümlülükleri hakkında tavsiyeler Performans göstergelerinin doğrulanması Proje uygulamasına ilişkin ihtiyaçların tanımlanması

47 İlk İzleme Ziyareti Öncesinde Proje kilit personelinin, özellikle proje yöneticisi, muhasebeci, raporlama sorumlusunun ilk izleme ziyaretinde hazır bulunması sağlanmalı Projenizin faaliyet planı tekrar gözden geçirilmeli ve gerçekçi bir zaman takvimine oturtulmalı Aynı tedarikçiden satın alınabilecek kalemler gruplanarak bütçe başlıkları yazılmalı (lotlama) Projenizin çıktıları ve performans göstergeleri değerlendirilerek bunlara nasıl ulaşılacağı ve nasıl belgelendirileceği ile ilgili hazırlık yapılmalı Proje teklif dosyasında gerçekleştirmeyi taahhüt ettiğiniz diğer hususlar gözden geçirilmeli

48 TRAKYA KALKINMA AJANSI Teşekkür Ederiz

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ. MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bilgilendirme Toplantısı 19.01.2015 PAYDAŞLAR Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği (Finansman) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ T.C AHİLER KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK YARARLANICILARI İÇİN PROJE UYGULAMA & SATIN ALMA BROŞÜRÜ 2013 Bu broşür, Kalkınma Ajansları tarafından sağlanacak mali ve teknik desteklerin yararlanıcıları için

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ

PROJE UYGULAMA SÜRECİ PROJE UYGULAMA SÜRECİ 2013 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR İZLEME VE SÖZLEŞME YÖNETİMİ SUNUM İÇERİĞİ İzleme Kapsamı, Araçları ve Faaliyetleri Yararlanıcının İzleme Kapsamındaki

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS

2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS 2012 YILI PROJE UYGULAMA DÖNEMİ - SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS) LİSTESİ GENEL SAYI SORU CEVAP REFERANS KAYNAK 1 Sözleşmede iş günü olarak ayrıca belirtilmeyen sürelerin hesabı nasıl yapılacaktır? 2 Proje

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI , GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ 2014 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?...4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı...5

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1-

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİ Soru 1: İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İçindekiler 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi/Planı... 5 1.3. Temel Satın Alma Kuralları...

Detaylı

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI

DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI EK IV DESTEK YARARLANICILARININ TABİ OLDUKLARI SATIN ALMA KURALLARI Tanımlar Satın alma faaliyetleri kapsamında sıkça kullanılan temel tanımlar aşağıda yer almaktadır: Açık İhale Usulü Danışman Doğrudan

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN SATIN ALMA REHBERİ İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÇERÇEVE... 4 1.1. Satın Alma Nedir?... 4 1.2. Satın Alma Stratejisi / Planı... 5

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI SATIN ALMA REHBERİ. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ. T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı BAŞLANGIÇ TOPLANTISI ve UYGULAMA EĞİTİMİ T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı İÇERİK 1- Program Tanıtımı 2- İDB uzmanları ve proje sorumlulukları 3- Proje uygulama

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZMDE REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZMDE REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE UYGULAMA SÜRECİ TARIMA DAYALI SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TURİZMDE REKABETÇİLİĞİN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI SATINALMA EĞİTİMİ Onur ATILGAN

Detaylı

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri

AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri AB Projelerinde Hibe Uygulama Süreçleri Eğitim Gündemi Hibe Programları Uygulamadaki Kilit Aktörler Hibe Sözleşmelerinin Yönetimi o Hibe Süreci,Başvuru Süreci, Değerlendirme Süreci, Hibe Sözleşmesi, Uygulama,

Detaylı

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1

PROJE UYGULAMA SÜRECİ. 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 PROJE UYGULAMA SÜRECİ 20.05.2013 Proje Uygulama Süreci İDB 1 İlinde Yürütülecek Projeler İçin Sorumlu İzleme Uzmanı: İzleme ve Değerlendirme Birimi Tel: (274) 271 77 61 113, 114, 116, 117, 136 E-posta:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ. Başvuru Rehberi 2013 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Başvuru Rehberi İÇİNDEKİLER TANIMLAR SÖZLÜĞÜ 2 1. Giriş 4 1.1. Programın Amacı 5 1.2. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 5 2. Doğrudan Faaliyet

Detaylı

PROJE UYGULAMA DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR

PROJE UYGULAMA DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR PROJE UYGULAMA DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR SATIN ALMA YÖNTEMLERİ: SORU 1-10 SORU 1: Doğrudan temin usulü ile ilgili olarak, 20 bin TL nin altındaki alımlarda fiyat araştırmasını nasıl yapacağız? CEVAP

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/T01 TURİZM www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 05 STAGE ZANAATKARLAR KADIN GİRİŞİMCİLER AR - GE ENGELLİLER 2015 YILI TEKLiF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERi Son Çevrimiçi Başvuru Tarihi 18 Ağustos 2015

Detaylı

S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır?

S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır? S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır? C1: Açık ihale usulüne göre yapılan ancak sonuçsuz kalan ihalelerde, ihale açık ihale usulüne

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR

MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR MALİ DESTEK PROGRAMLARI KAR AMACI GÜNDEN KURUMLAR İÇİN PROJELERİN UYGULAMA DÖNEMİ SIKÇA SORULAN SORULAR S1. Açık ihale ilanı gerektiği gibi yapılsa dahi, ihale günü hiç teklif gelmemesi durumunda ne yapılacaktır?

Detaylı

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI TEKLİF ÇAĞRISI TURİZMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR82-2012-TURGEP SON BAŞVURU TARİHİ: 27 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 18:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberi Referans No: TR81/2011/DFD/01 Son Başvuru Tarihi: 01.11.2011 Saat: 17:00 İÇİNDEKİLER 1. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ...

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı