TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE VE İKİNCİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZCE VE İKİNCİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE"

Transkript

1 TO EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI İNGİLİZE VE İKİNİ YAANI İL ÖĞRETİMİ VE UYULAAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE Kabul edildiği Senato Tarih: Sayı: S20121/2 İRİNİ ÖLÜM Amaç, Kapsam, ayanak ve Tanımlar Amaç MAE 1(1) u yönergenin amacı, TO Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TO ETÜ) lisans programlarındaki İngilizce ve İkinci Yabancı il derslerinde uyulacak esaslar ile bu derslerdeki sınavlar ve not sistemleriyle ilgili ilkeleri belirlemektir. Kapsam MAE 2(1) u yönerge, TO ETÜ lisans programlarındaki İngilizce ve İkinci Yabancı il derslerinin içeriği, sınavlar ve eşdeğerlik konularıyla ilgili temel hususları kapsar. ayanak MAE 3(1) u yönerge, 04/12/2008Tarihve 204 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı il Öğretimi ve Yabancı ille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MAE4(1) u yönergede geçen, a) Üniversite: TO Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini, b) Senato: Üniversite Senatosunu, c) Rektörlük: Üniversite Rektörlüğünü, ç) İngilizce Hazırlık Programı: Öğrencilerin Üniversitede lisans programlarına başlamadan önce muafiyet durumları dışında devam etmek zorunda olduklarıingilizce eğitimöğretim programını, d) Yeterlik Sınavı: Üniversitenin Yabancı iller ölümünün Güz dönemi başında ve her iki yarıyıl sonunda yaptığı İngilizce yeterlik sınavını ve/veya yeterlik sınavı yerine Senato kararı ile kabul edilen uluslararası tanınmışlığı olan sınavlardan birini, e) TOEFLITP: Test of English as a Foreign Language InstitutionalTesting Program adlı sınavı, f) TOEFLIT: Test of English as a Foreign Language Internetased Test adlı sınavı, g) ETS: EducationalTestingService kurumunu, ğ) IELTS: International English Language TestingSystem adlı sınavı, h) FE: First ertificate in English adlı sınavı, ı) Akademik Yıl: Güz, ahar ve Yaz olmak üzere üç dönemi, i)ikinci Yabancı il ersleri: TO ETÜ Lisans programlarında yer alan İngilizce dersleri dışındaki tüm ikinci yabancı dil derslerini, j) İY: İkinci Yabancı ili, k) İNG101: 2009 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için İNG101 İngilizce I dersini, l) İNG101S: 2009 ve öncesi kayıtlı özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için İNG101S İngilizce I dersini, m) İNG102: 2009 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için İNG102 İngilizce II dersini, n) İNG102S: 2009 ve öncesi kayıtlı özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için İNG102S İngilizce II dersini, o) İNG201: 2009 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için İNG201 İngilizce Okuma ve Konuşma dersini, ö) İNG201S: 2009 ve öncesi kayıtlı özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için İNG201S İngilizce Okuma ve Konuşma dersini, p) İNG202: 2009 ve öncesi kayıtlı öğrenciler için İNG202 İş Hayatı İçin 1

2 İngilizce dersini, r) İNG202S: 2009 ve öncesi kayıtlı özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için İNG202S İş Hayatı İçin İngilizce Okuma ve Konuşma dersini, s)ing001: 2010 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için İNG001 İngilizceI dersini, ş) İNG001S: 2010 ve 2011 yıllarındaözel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için İNG001Sİngilizce I dersini, t) İNG002: 2010 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için İNG002 İngilizce II dersini, u) İNG002S: 2010 ve 2011yıllarında özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için İNG002S İngilizce II dersini, ü) İNG003: 2010 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için İNG003İngilizce Yazma ecerileri dersini, v)ing004: 2010 ve sonrası kayıtlı öğrenciler için İNG004İngilizce Sunumecerileri dersini, ifade eder. İKİNİ ÖLÜM Lisans Programlarındaki İngilizce ersleri, Sınavları, Ölçme ve eğerlendirme Süreci ersler, sınavlar ve ders başarı notu (1) MAE 5(1) Öğrenciler, lisans programlarının ilk iki yılında İNG001,İNG002,İNG003 ve İNG004 derslerinialmak zorundadırlar. (2) İngiliz ili ve Edebiyatı ölümü için İNG kodlu zorunlu derslere karşılık gelecek olan derslerin sayısı, içeriği ve başarı ölçütleri Senato tarafından belirlenir. (3) eğitimöğretim yılı Güz önemi başından itibaren; İNG001, İNG002, İNG003 ve İNG004 derslerini alan ve başaramayan öğrenciler, bu dersleri tekrar etmeleri halinde bu derslere devam etmek zorundadır; bu derslerin kredi yükü öğrencinin toplam kredi yüküne dâhil olacaktır. (4) İNG001 ve İNG002 derslerinden muaf olmayan veya bu dersleri alıp da başarılı olamayan öğrencilerin ders programlarına bu dersler, başarılana kadar açıldıkları her dönemde (ortak eğitim dönemi hariç) doğrudan yüklenir. (5) İNG001 veing002derslerinin başarı notu dönem içinde yapılan kısa ve ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve dönem sonu sınavınınbirlikte değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. u öğelerin ders başarı notu ağırlıklarınıyabancı iller ölüm aşkanlığı belirler ve her dönem başında öğrencilere duyurur. (6) (eğişik: tarih 10/02 sayılı Senato Kararı)İNG 003 dersinin başarı notu dönem içinde yapılan ödevler, uygulamalı çalışmalar ve projelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. u öğelerin ders başarı notu ağırlıklarını Yabancı iller ölüm aşkanlığı belirler ve her dönem başında öğrencilere duyurur. () İNG 004 derslerinin başarı notu ise, TOEFL ITP/IT sınavlarından en az 500/61 puan almış olmak kaydıyla, dönem içinde yapılan ödevler, uygulamalı çalışmalar ve projelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. u öğelerin ders başarı notu ağırlıklarını Yabancı iller ölüm aşkanlığı belirler ve her dönem başında öğrencilere duyurur. Alınan TOEFL ITP/IT belgelerinin bu Yönergenin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen özelliklere sahip olması gerekir. TOEFL ITP/IT sınavlarından en az 500/61 puan alamamış öğrenciler dönem sonu sınavları başarı notlarının bildirim gününe kadar TOEFL ITP/IT belgesini ibraz etmedikleri takdirde başarı notları yerine TF kodu girilir. Söz konusu öğrenciler istenilen TOEFL ITP/IT belgelerini ibraz ettiklerinde ise daha önce girilen TF kodu harf notu ile değiştirilir. (8) İNG001, İNG002, İNG003 ve İNG004derslerininbaşarı notları TO Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 2. Maddesine göre verilir. 2

3 (1) u maddede yer alan 6 ncı fıkra değiştirilerek 6 ve inci fıkra olarak düzenlenmiş, mevcut inci fıkra 8 inci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir. Muafiyet ve önkoşul MAE 6(1) İNG001 ve İNG002 derslerinden muafiyet sağlayabilmek için alınması gereken asgari TOEFL ITP/IT puanı 500/61 dir. Harf notlarına karşılık gelen TOEFL ITP/IT puanları Tablo1 de verilmiştir. Muafiyet iki ders için birden verilir. Tablo 1: İNG001 ve İNG002 derslerinden muafiyet puanları ve harf notu karşılıkları TOEFL ITP TOEFL IT HARF NOTU AA A ve altı 60 ve altı FF (2) (eğişik: tarih 02/4 sayılı Senato Kararı) İNG001 ve İNG002 kodlu derslerden muafiyet için, TO ETÜ TOEFL IT sınav merkezinin dışında Türkiye den sadece oğaziçi Üniversitesi ve Ankara Türk Amerikan erneği TOEFL IT sınav merkezlerinden; yurt dışından ise Y Koordinasyon Kurulunun kararı ile İngilizce nin anadil olarak konuşulduğu ülkelerdeki merkezlerden alınan fotoğraflı TOEFL IT sınav sonuç belgeleri veya Yabancı iller ölüm aşkanlığı tarafından uygulanan TOEFLITP sınav sonuç belgeleri geçerlidir. (3) (eğişik: tarih 03/1 sayılı Senato Kararı) İNG002 kodlu dersin önkoşulu İNG001 dersi; İNG003 ve İNG 004 kodlu derslerin ön koşulu ise İNG001 ve İNG002 kodlu derslerdir. (4) İNG 001 ve İNG 002 kodlu derslerden başarılı olan öğrenciler bu dersleri not yükseltmek için tekrar alabilirler. u derslerin tekrarında TO Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 25. maddesinde yer alan sınırlar uygulanmaz. (5) Tüm öğrenciler İNG003 ve İNG004 kodlu dersleri almak ve başarmak zorundadır. Ancak, yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilere İNG001 ve İNG002derslerinden bu maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen muafiyet şartlarının sağlanmış olması ve Yabancı iller ölüm aşkanlığı tarafından içerik bakımından İNG003 ve İNG004 derslerinin her birine eşdeğer kabul ettiği dersleri başarıyla tamamlamış olması halinde muafiyet tanınır. ütünleme sınavı MAE (1)İNG001 veing002derslerinin final sınavlarında başarısız olan öğrenciler için ilgili derslerden senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bütünleme sınavı yapılır. (2)İNG003 ve İNG004 derslerinin final sınavı olmadığından bu dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. ÜÇÜNÜ ÖLÜM Lisans Programlarındaki İkinci Yabancı il ersleri, Sınavları, Ölçme ve eğerlendirme Süreci ersler, sınavlar ve ders başarı notu 3

4 MAE 8(1) Üniversitede lisans programları için İY001, İY002, İY003 ve İY004 ikinci yabancı dil dersleri zorunlu derslerdir. İY005 ve İY006 dersleri ise seçmeli derslerdir. (2) Uluslararası Girişimcilik ölümü için zorunlu ve seçmeli ikinci yabancı dil derslerine karşılık gelecek olan derslerin sayısı, içeriği, başarı kriterleri ve muafiyet durumları Senato tarafından belirlenir. (3) İY006 dersinin önkoşulu İY005, İY005 dersinin önkoşulu İY004, İY004 dersinin önkoşulu İY003, İY003 dersinin önkoşulu İY002 ve İY002 dersinin önkoşulu İY001 dir. (4) İkinci Yabancı il Programlarındaki İY001, İY002 kodlu derslerin içeriği Avrupa il Portfolyosu A1 dil düzeyini, İY003, İY004 kodlu derslerin içeriği Avrupa il Portfolyosu A2 dil düzeyini; İY005, İY006 kodlu derslerin içeriği Avrupa il Portfolyosu1 dil düzeyini kapsar. (5) İkinci Yabancı il sınavları dönem içi değerlendirme sınavları ile dönem sonu sınavından oluşur.u sınavlar; kâğıt üzerinde, bilgisayar ortamında veya sözlü olarak yapılabilir. (6) önem içi değerlendirme sınavlarının ve dönem sonu sınavının ders başarı notu içindeki ağırlığını Yabancı iller ölüm aşkanlığı belirler ve her dönem başında öğrencilere duyurur. () önem içi değerlendirme sınavları; ara ve kısa sınavlar, mazeret sınavları, ödevler ve projelerden oluşur. u sınavlardan alınan puanların ağırlıklı toplamı, o dönemin dönem içi değerlendirme puanını oluşturur. Kısa sınavların tarihleri önceden ilan edilmeyebilir. (8) önem sonu ders başarı puanı, dönem içi değerlendirme puanının yüzde 40 ı ve dönem sonu sınavının yüzde 60 ı alınarak hesaplanır. eğerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları, dörtlük ve yüzlük sistem üzerinden karşılıkları aşağıda belirtilmiştir: Harf Notu AA A FF örtlük Sistem Notu Yüzlük Sistem Notu 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0, ÖRÜNÜ ÖLÜM İkinci Yabancı il Programları Uluslararası il Sınavları Eşdeğerliği Muafiyet MAE 9(1) Tercih ettiği ikinci yabancı dilde eğitim verilen ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının birindeeğitimininen az son üç yılını tamamlayarak bu kurumdan mezun olan öğrenciler, bu ikinci yabancı dille ilgili 001, 002, 003 ve 004kodlu derslerden herhangi birine kayıtlı olarak devam edemezler. Ancak, bu öğrenciler Tablo 2 de verilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az A2 düzeyinde geçerli belge ibraz ettikleri takdirde 001, 002, 003 ve 004kodlu derslerden muafiyet alabilirler. u madde kapsamındaki öğrenciler 005 ve 006 kodlu ikinci yabancı dil derslerine ise sadece A2 düzeyinde belge ibraz ettikleri takdirde kayıt olabilirler. Ancak bu öğrenciler bu iki dersten her hangi bir şekilde muafiyet alamazlar. u madde kapsamındaki muafiyet haklarından yararlanan öğrenciler bu Yönergenin 10 uncu maddesinin 3üncü fıkrasında belirtilen durumlar dışında başka bir ikinci yabancı dili alamazlar. (2) u maddenin birinci fıkrası kapsamı dışında kalan öğrencilerin İkinci Yabancı il Programlarındaki derslerden muaf olabilmeleri için; Yabancı iller ölümü tarafından açılacak muafiyet sınavında başarılı olması ya da Tablo 2 de belirtilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili kodlu dersler içintablo 2 de belirtilen düzeydebelge ibraz etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler 005 ve 006 kodlu dersler için hiçbir şekilde muafiyet alamazlar. 4

5 Tablo 2 (1) : İkinci Yabancı illere İlişkin Eşdeğerlik Tablosu İkinci Yabancı il (İY) Rusça Almanca İspanyolca Fransızca İtalyanca Japonca İlgili Sınav il üzeyi (en az) Muafiyet TORFL(TRKI) A1 RUS001, RUS002 TORFL(TRKI) A2 RUS001, RUS002, RUS003, RUS004 Start eutsch 1 A1 ALM001, ALM002 Start eutsch 2 A2 ALM001, ALM002, ALM003, ALM004 ELE ertificadoinicial ELF ELI (A1 sınavı uygulaması başladığında A1 ile İTA 101, İTA 102, İTA 201 dersleri için muafiyet verilecektir.) A1 A2 A1 A2 A2 ISP001, ISP002 ISP001, ISP002, ISP003, ISP004 FRA001, FRA002 FRA001, FRA002, FRA20013, FRA20024 İTA001, İTA002, İTA003,İTA004 NouryokuShiken N5 A1 JAP001, JAP002, JAP003, JAP004 (1) İkinci Yabancı illere İlişkin Eşdeğerlik Tablosu (Tablo 2), tarih ve 03/1 sayılı Senato kararı ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (3) Öğrencilerin muafiyet durumları not döküm belgesinde M notu olarak işlenir. (4) Muafiyet sınavlarının tarih ve saatleri, Yabancı iller ölümaşkanlığı tarafından birbiriyle çakışmayacak biçimde düzenlenir ve duyurulur. Muafiyet sınavına girmek isteyen öğrenciler duyuruda belirtilen süre içinde sınava girme taleplerini dilekçe ile Yabancı iller ölümaşkanlığına bildirirler. ilekçeyle başvurmayan öğrencilerin sınav talepleri dikkate alınmaz. (5)(eğişik: tarih 18/6 sayılı Senato Kararı) İkinci yabancı dil dersini daha önce almış olanlar ile ortak eğitim döneminde bulunanlar bu dersin muafiyet sınavına giremezler. Ancak, iki dönem üst üste açılmamış bir ikinci yabancı dil dersinin müteakip dönemde açılan muafiyet sınavına girebilmek için ilgili dersi daha önce almamış olma şartı aranmaz. (6) u yönergenin10 uncu maddesinin 3üncü fıkrası kapsamında alınan ikinci yabancı dil dersleri için muafiyet sınavlarına girilemez ve eşdeğerlik belgesi ibraz edilerek muafiyet talep edilemez. () Muafiyet sınavında başarı puanı, 100 üzerinden en az 5 puandır. Muafiyet başarı puanı, öğrencinin sadece sınavına girmiş olduğu ders için M harf notu olarak işlenir. (8) İkinci Yabancı il Programlarındaki derslerden muafiyet için eşdeğer kabul edilecek belgeler Yabancı iller ölümaşkanlığına teslim edilir, bu maddenin 2 inci 5

6 fıkrasında yer alan tablodaeşdeğer olarak belirtilmemiş belgelerin eşdeğerliliğinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gerekir. EŞİNİ ÖLÜM İkinci Yabancı il Programlarında il Tercihi ve eğiştirme il tercihi MAE10(1) (eğişik: tarih 11/3 sayılı Senato Kararı) Öğrenci, ikinci yabancı dil tercihini lisans öğreniminde okuduğu dördüncü ders döneminin içinde (hazırlık sınıfı birinci yarıyıl sonunda lisans programına geçmeye hak kazananlar için dördüncü ders dönemi içinde) Yabancı iller ölümaşkanlığı tarafından duyurulan sürede yapmak zorundadır. il tercihini süresi içinde yapmayan öğrencilerin dil atamaları Yabancı iller ölümaşkanlığı tarafından yapılır. (2) Öğrenci, kayıt olduğu zorunlu ikinci yabancı dilin 005 ve 006 kodlu derslerini, bölümünün eğitimöğretim programında aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece, Üniversite seçmeli dersi olarak alabilir. (3) Öğrenci, kayıt olduğu ikinci yabancı dil dersleri dışında, eğitimöğretim programı özelliği nedeniyle bölümü tarafından talep edilen ve Yabancı iller ölümü nün görüşü alınarak Senato tarafından onaylanan yabancı dil derslerini Üniversite seçmeli dersi olarak alabilir. (4) Seçmeli olarak kayıt yaptırılan ikinci yabancı dil dersleri, öğrencinin zorunlu olarak kayıtlı olduğu ikinci yabancı dil dersleri ile değiştirilemez ve bu derslerin yerine saydırılamaz. il değiştirme MAE 11(1) İkinci Yabancı il Programlarında dil tercihini yaptıktan veya bir dile atandıktan sonra, eğitimöğretim süresi içindeher hangi bir zamanda, başka bir ikinci yabancı dil için en az A2 düzeyinde belge ibraz edenler 001, 002, 003 ve 004 derslerinden muaf olurlar. u durumda ilk tercih edilmiş olan ikinci yabancı dilden alınmış bütün dersler not döküm belgesinde yer alır ve dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır; ancak, genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. Öğrencinin muafiyet aldığı yeni ikinci yabancı dil derslerinin (001, 002, 003 ve 004 kodlu dersler) notu muafiyetin kabul edildiği dönem sonu itibarıyla M notu olarak işlenir. A1 düzeyinde belge getirildiği durumlarda ikinci yabancı dil değişikliğine izin verilmez. (2) Öğrenciler, tercih ettikleri ikinci yabancı dilin 001 kodlu ilk dersini aldıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere ikinci yabancı dil derslerini değiştirme talebinde bulunabilirler. Ancak, bu öğrenciler yeni tercih ettikleri ikinci yabancı dil derslerini, 001 kodlu dersten başlayarak almak zorundadır. Öğrencinin değiştirdiği 001 kodlu ikinci yabancı dil dersi daha önce almış olduğu ders yerine sayılırve ilgili dönem not ortalaması ile genel not ortalaması hesabında dikkate alınır. Öğrencinin yerine ders saydırdığı dersin notu ise, bu dersin yerine sayılan dersin başarı notu belirlendiğinde genel not ortalaması hesabından çıkarılır; ancak, ilgili dönemin not döküm belgesinde yer alır ve ilgili dönem not ortalaması hesabında dikkate alınır. (3) u maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen koşullar dışında öğrencilerin ikinci yabancı dil değişikliği yapmalarına izin verilmez. ALTINI ÖLÜM İngilizce ve İkinci Yabancı il Öğretimi ile İlgili Genel Esaslar Mazeret sınavı MAE 12(1) İngilizce ve İkinci Yabancı il derslerinde geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara ve dönem sonu sınavlarına giremeyenlere, ilgili yönetim kurullarınca mazeret sınavı hakkı verilebilir. u öğrenciler mazeret sınavı başvurularını, yedi iş günü (umartesi hariç) içinde destekleyici belgelerle kayıtlı bulundukları ölüm aşkanlığına yaparlar. Mazeret sınavlarının tarihi Yabancı iller ölümaşkanlığı tarafından saptanır. 6

7 (2) (eğişik: tarih 06/2 sayılı Senato Kararı) Kısa sınavların ve muafiyet sınavlarının mazeret sınavı yoktur. Mazeret sınavı için tekrar bir mazeret sınav hakkı verilmez. Not döküm belgelerinin işlenmesi MAE 13(1) Üniversitenin lisans programlarında öğrenim görmekte iken Üniversitenin eşdeğerliğini kabul ettiği bir yabancı dil belgesini getiren öğrencilerin belgelerinin değerlendirilmesi ve ilgili derse karşılık gelecek başarı notunun not döküm belgesine işlenmesi aşağıdaki biçimde yapılır: a)ing001 veing002derslerinden, Yabancı iller ölümü aşkanlığınca düzenlenen sınavı başaran veya eşdeğerliliği kabul edilen belgeleri ibraz etmek suretiyle muafiyet elde eden öğrencilerin bu derslerden aldıkları not, öğrencilerin muafiyet taleplerinin kabul edildiği dönemin (öğrenci ortak eğitim programında ancak son döneminde değil ise, takip eden dönemin) not döküm belgesinde gösterilir ve o dönemin not ortalaması hesabına katılır. Öğrencinin muaf olduğu dersi daha önceki bir dönemde almış olması halinde ise, bu dersin alındığı dönemin not dökümünde gösterilmesine ve o dönemin not ortalaması hesabında dikkate alınmasına devam edilir; ancak bu dersin notu genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. b) İY001, İY002, İY003 ve İY004kodlu ikinci yabancı dil derslerinden, muafiyet sınavını başaran ya da eşdeğerliği kabul edilen belgeleri ibraz etmek suretiyle muafiyet elde eden öğrencilerin bu derslerden aldıkları not, öğrencilerin muafiyet taleplerinin kabul edildiği dönemin (öğrenci ortak eğitim programında ancak son döneminde değil ise, takip eden dönemin) not döküm belgesinde gösterilir ve o dönemin not ortalaması hesabına katılır. Öğrencinin muaf olduğu dersi daha önceki bir dönemde almış olması halinde ise, bu dersin alındığı dönemin not dökümünde gösterilmesine ve o dönemin not ortalaması hesabında dikkate alınmasına devam edilir; ancak bu dersin notu genel not ortalaması hesabında dikkate alınmaz. c) Uluslararası eşdeğerliği kabul edilen belgeleri ibraz eden öğrencinin hangi derslerden muafiyet talep ettiğini bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Aynı belge ile dilekçede belirtilen dersler için muafiyet işlemi eğitimöğretim süresince yalnızca bir kez yapılabilir. ç) İngilizce Hazırlık Programında yapılan yeterlik sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin TO Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı EğitimÖğretim Esaslarına İlişkin Yönergesiçerçevesinde muafiyet talepleri öğrencinin şahsen talebi üzerine uygulamaya konulur. d) Ortak eğitim programında bulunduğu sırada öğrenci İngilizce ve ikinci yabancı dil derslerini alamaz, muafiyet sınavına giremez; ancak, eşdeğerliliği kabul edilen belgeleri ibraz edebilir. elge geçerlik süresi MAE 14(1) İngilizce ve İkinci Yabancı il derslerinin muafiyeti için ibraz edilen uluslararası sınav sonuç belgelerinin geçerlik süresiöğrencinin eğitimöğretim süresi sonuna kadardır. ers kredileri, devamsızlık süresi vesınavlar MAE 15(1) Lisans programlarında İngilizce dil dersleri iki saat kuramsal, bir saat uygulama olmak üzere toplam üç ders saati ve iki kredidir. (2) İkinci Yabancı il dersleri iki saat kuramsal ve üçsaat uygulama olmak üzere toplam beşders saati ve üçkredidir. (3) Öğrenci, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamındaki derslerin yüzde 80 ine devam etmek zorundadır. (4) İngilizce ve İkinci Yabancı il derslerinde devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin durumu, dönem sonu sınavlarından bir hafta önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir. (5) Gerekli hallerde Yabancı iller ölümü aşkanlığı nın önerisi ve Rektörlüğün onayı ile Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir. (6) Öğrencinin; girmiş olduğu bir sınav için gerekli şartları taşımadığı tespit edilirse, almış olduğu not, ilan edilmiş olsa bile geçersiz sayılır.

8 () Öğrenciler sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, yedi iş günü (umartesi hariç) içinde, kayıtlı bulundukları ölüm aşkanlığı na yazılı olarak yapabilirler. (8) (Ek: tarih 06/2 sayılı Senato Kararı) Öğrencilerin Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen dersten vazgeçme süresinden önce ikinci yabancı dil dersleri ve İNG kodlu dersler için bu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan devamsızlık sınırını tamamlamış olmaları, dersten vazgeçme hakkına engel olmaz. Yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler MAE 16(1) u Yönergede yer alan kayıt yılı ifadesi Üniversiteye yatay geçişle kayıt yaptıran öğrenciler için geldikleri üniversiteye kayıt yaptırdıkları yıldır. YEİNİ ÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MAE 1(1) u yönergede yer almayan hususlarda;to Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi LisansEğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri ile Yabancı iller ölümaşkanlığı önerisi üzerine Senato tarafından alınan kararlar uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönerge MAE 18(1) tarih ve S201018/3 sayılı Senato kararıyla kabul edilen yönerge yürürlükten kaldırılmıştır ve öncesi kayıtlıöğrencilerin durumu GEÇİİ MAE 1(1) akademik yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler İNG101, İNG102, İNG201 ve İNG202 kodlu İngilizce derslerini alacaklardır. Ancak, özelyetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler daha önce İNG101, İNG102, İNG201 ve İNG202 kodlu dersleri almış ve başaramamış, ya da bu dersleri henüz almamış iseler bu derslerin yerine sırasıyla, İNG101S, İNG102S, İNG201S ve İNG202S kodlu dersleri alacaklardır. (2) eğitimöğretim yılı Güz önemi başından itibaren; İNG101, İNG102, İNG201 ve İNG202 (özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için İNG101S, İNG102S, İNG201S ve İNG202S) derslerini alan ve başaramayan öğrenciler, bu dersleri tekrar etmeleri halinde bu derslere devam etmek zorundadır; bu derslerin kredi yükü öğrencinin toplam kredi yüküne dâhil olacaktır. (3) İNG101, İNG102, İNG201 ve İNG202 derslerini almış ve başaramamış öğrenciler ile bu dersleri henüz almamış öğrencilerin ders programlarına bu dersler (özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için İNG101S, İNG102S, İNG201S ve İNG202S kodlu dersler) başarılana kadar, açıldıkları ilk dönemde (ortak eğitim dönemi hariç) doğrudan yüklenir. (4) Gerekli görüldüğü durumlarda İNG101S kodlu ders İNG101 kodlu dersin, İNG102S kodlu ders de İNG102 kodlu dersin, İNG 201S kodlu ders İNG 201 kodlu dersin ve İNG 202S kodlu ders İNG 202 kodlu dersin içinde verilebilir. (5)İNG101/101S, 102/102S, 201/201S, 202/202S derslerinden muafiyet sağlayabilmek için alınması gereken asgari TOEFL ITP/IT puanı 500/61 dir. Öğrencilerin bu derslerden muafiyetleri bir dilekçe ile talepleri üzerine Yabancı iller ölümü aşkanlığı tarafından Tablo G1 ve G2 ye göre yapılır. Tablo G1: İNG 101, İNG 102, İNG 201 ve İNG 202 derslerinden muafiyet puanları ve harf notu karşılıkları I T IT P 60 ve altı

9 ve altı 10 1 FF A AA 10 2 FF A A A 20 1 FF A A AA 20 2 FF A AA Tablo G2: İNG 101S, İNG 102S, İNG 201S ve İNG 202S derslerinden muafiyet puanları ve harf notu karşılıkları I T ITP 60 ve altı ve altı S FF AA 102S FF A AA 201S FF A AA 202S FF A AA (6) Söz konusu derslerle ilgili muafiyet talepleri, talebin yapıldığı döneme yansıtılır. Geriye dönük muafiyet işlemi yapılmaz. () Öğrencinin muafiyet talebi sırasında önceden başarmış olduğu her hangi bir İNG kodlu ders mevcut ise durum öğrencinin lehine olacak şekilde değerlendirilir. (8) İNG 101/101S, 102/102S, 201/201S ve İNG 202/202S derslerinden muafiyet kazanamayan öğrencilerbu dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür. ers başarı notları TO Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 2. maddesine göre verilir. (9) (eğişik: tarih 03/1 sayılı Senato Kararı) İNG 202/202S derslerinin başarı notu, TOEFL ITP/IT sınavlarından en az 500/61 puan almış olmak kaydıyla, yapılan ödevler ve sınavların birlikte değerlendirilmesi sonucunda belirlenir. Alınan TOEFL ITP/IT belgelerinin bu yönergenin 6 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen özelliklere sahip olması gerekir. (10) Öğrenciler İY101, İY102, İY201, İY202, İY301 ve İY302 kodlu dersleri herhangi bir önkoşula tabi olmadan alacaklardır. (11) u maddenin dışında kalan durumlarda tarih ve S20090 sayılı Senato oturumunun 6 no lu kararıyla kabul edilen Zorunlu İkinci Yabancı il Programları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi uygulanmaya devam eder. ütünleme sınavı GEÇİİ MAE 2(1)İNG kodlu 101/101S, 102/102S, 201/201S, 202/202Sderslerinin final sınavlarında başarısız olan öğrenciler için ilgili derslerden Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde bütünleme sınavı yapılır ve kayıtlıöğrencilerin durumu 9

10 GEÇİİ MAE 3(1) ve yıllarında özel yetenek sınavı ile üniversiteye kayıt yaptırmış öğrencilerin almaları gereken dersler İNG 001S, İNG 002S, İNG 003 ve İNG 004 dersleridir. (2) 2010 ve 2011yıllarında üniversiteye kayıt yaptırmış öğrenciler için bu yönergenin116. maddeleri ve hükümleri geçerlidir.ancak, öğrencilerin muafiyet talepleri yürürlükten kaldırılan tarihli ve S201018/3sayılı kararı ile kabul edilen yönergede yer alan muafiyet koşulları göz önünde bulundurularaklehlerine olacak şekilde değerlendirilir. GEÇİİ MAE 4(1) eğitimöğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için İNG101, İNG102, İNG101S, İNG102S, İNG201, İNG202, İNG201S ve İNG202S dersleri ile İY101, İY102, İY201, İY202,İY301 ve İY302 kodlu ikinci yabancı dil dersleri bakımından bu yönergenin 13üncü maddesi hükümleri geçerlidir. GEÇİİ MAE 5(1) eğitimöğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrenciler için belge geçerlik süresi bakımından bu yönergenin 14 üncü maddesi hükümleri geçerlidir. Yürürlük MAE 19(1)u yönerge Senato kararı tarihinde yürürlüğe girer. (2) (Ek: tarih 03/1 sayılı Senato Kararı) u Yönergenin 5 inci maddesinin 6 ncı fıkrası, 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası, 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan Tablo 2 ile geçici Madde 1 in 9 uncu fıkrası, eğitim öğretim yılı başından itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MAE 20(1) u yönerge hükümlerini TO Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür. EK 1 TOEFLIT ve TOEFLITP SINAVLARI KARŞILAŞTIRMA TALOSU TOEFLIT (Internetased Total) TOEFLITP (Paperased Total)

11

12

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/4 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Niğde Üniversitesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER

24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER 24 Ağustos 2014 Sayı : 29098 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL VE TÜRKÇE HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, yabancı bir dilde öğrenim gören

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar,

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL ÖĞRETİMİ VE YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 8 Ekim 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27723 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesinde yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE İSTEĞE BAĞLI TÜRKÇE HAZIRLIK EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör

Sevgili Öğrenciler. Hepinize yeni akademik yılda başarılar diliyorum. Prof. Dr. Aral EGE Rektör Sevgili Öğrenciler Üniversitemizi tercih ettiniz ve Üniversiteli oldunuz. Sizleri tebrik ediyorum. Bu el kitabı sizin eğitim ve öğretiminizle ilgili bilgileri içeren BAŞVURU kitabıdır. İçerisinde uymanız

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 16 Eylül 2012 Resmi Gazete Sayısı: 28413 UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ GEDĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL HAZIRLIK SINIFI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gediz Üniversitesi Yabancı Dil

Detaylı

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠL EĞĠTĠM- ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi nin zorunlu

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 20 Eylül 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28771 YÖNETMELİK Iğdır Üniversitesinden: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı