BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4"

Transkript

1 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş HIT103 İletişime Giriş MYO103 İşletme Bilimine Giriş MYO101 İş Etiği HLK103 Reklamcılığa ve Tanıtıma Giriş BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS HLK104 Etkili Yazım Teknikleri HLK106 Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları MYO104 İstatistik HLK102 Siyasal İletişim HLK108 Halkla İlişkiler Yönetimi TUR104 Türk Dili Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL203 İngilizce I ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi HLK211 Haber İçerik ve Söylem Analizi HLK205 Halkla İlişkilerde Metin Yazarlığı GTP211 Dijital Fotoğrafçılık HLK209 Halkla İlişkilerde Ölçme Değerlendirme Analizleri HLK203 Reklam ve Tanıtım Kampanyaları Toplam Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II HLK202 Halkla İlişkiler Kampanyaları ISL404 Örgütsel Davranış HLK206 İnternette Halkla İlişkiler ve Reklam HLK208 Medya Planlama HLK212 Uluslararası Halkla İlişkiler Toplam

2 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English HLK101 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Halkla İlişkilere Giriş Introduction to Public Relations Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu ders öğrencilerin halkla ilişkiler süreç ve uygulamalarını anlamaları ve halkla ilişkileri tarihi, kuramları ve ilkeleri ile ilişkilendirmelerini sağlamaya yöneliktir. Konular; halkla ilişkilerin temel kavram ve tanımlamalarını, işletme ve pazarlama içindeki halkla ilişkilerin rolünü, dünyada ve Türkiye de halkla ilişkilerin tarihsel gelişimini, kurum kimliği ve kurum kültürünü içerecek şekilde oluşturulmuştur. The aim of the course is to provide students with the perspectives of the public relations process and practices and acquaintance with public relations history, theories and principles. Topics are listed as basic concepts and definitions of public relations, the role of public relations in organizations and marketing, the history and evolution of public relations in the world and in Turkey, corporate culture and corporate identity. Yüzyüze Face-to-face Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Adedi Quantity 2 40 Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

3 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 2 Tanımlar/Kavramlar: Halkla ilişkiler, reklam, tanıtım vd. Halkla ilişkilerin (Dünya'da ve Türkiye'de) tarihsel gelişimi. 3 Pazarlama iletişimi. 4 Pazarlama iletişiminde halkla ilişkilerin yeri. The basic concepts and definitions; public relations, promoting etc. The history and evolution of public relations in the world and in Turkey. The history and evolution of public relations in the world and in Turkey. The role of the public relations in the marketing communications. 5 Halkla ilişkiler süreci. The process of public relations. 6 Halkla ilişkilerde temel modeller. The basic models of public relations 7 Halkla ilişkilerde temel modeller (devam). The basic models of public relations (continued). 8 Halkla ilişkiler uygulamalarında hedef kitle. The target group of public relations practices. 9 Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar. The methods and the tools in the public relations Halkla ilişkilerde kullanılan yöntem ve araçlar (devam). Halkla ilişkiler aracının seçimi - medya ile ilişkiler. Kurumsal iletişim kurum kimliği ve kurum kültürü. The methods and the tools in the public relations (continued). The choce of public relations tools - media relations. Corporate communication - corporate identity and corporate culture. 13 Kurumsal iletişim kurumsal imaj. Corporate communication corporate image. 14 Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk. Public relations and social responsibility Ders Öğrenme Çıktıları 1)Halkla ilişkiler alanı ile ilgili temel kavramları tanımlar. 2)Halkla ilişkiler ile işletme ve yönetim arasındaki ilişkiyi kavrar. 3)Halkla ilişkilerin temel süreç ve modellerini betimler. 4)Bir etkinlik organizasyonunda halkla ilişkiler sürecine özgü bilgiyi kullanır. 5)Halkla ilişkilere özgü taktik ve araçları halkla ilişkiler kampanyalarında uygular. 1)Define basic concepts of the area of PR. 2)Comprehend relations between public relations and business and administration. 3)Describe basic processes and models of public relations practices. 4) Use the knowledge on the public relations process while organizing events. 5)Apply the specific tactics and tools of public relations in PR campaigns.

4 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 P.Ö.Ç. 24 P.Ö.Ç. 25

5 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English HIT103 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture İletişime Giriş Communication to İntroduce Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Öğrenci, iletişim sürecinin işleyişini, önemini ve gerekliliğini kavrar. İletişim türleri ve iletişimde karşılaşılan engelleri ve bu engelleri aşma yollarını öğrenir. Students functioning of the communication process, understand the importance and necessity. Types of communication and barriers encountered in communication and learn ways to overcome these obstacles. Yüzyüze Face-to-face Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

6 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 İletişimin temel öğeleri Contact the basic elements 2 İşleyiş açısından iletişim Communication in terms of operation 3 İletişim sistemleri, biçimsel iletişim, yukarıdan aşağıya doğru iletişim, yatay iletişim, çapraz iletişim, örgüt dışı iletişim Communication systems, formal communication, from top to bottom, horizontal communication, crosscommunication, communication outside the organization 4 Gruplar ve örgütler arasındaki iletişim Communication between the groups and organizations 5 İletişim engelleri, iletişimi aksatıcı engeller, kişisel engellerden kaynaklanan kısıtlamalar, kesintilerden kaynaklanan kısıtlamalar, dil ve anlatım güçlükleri Communication barriers, communication prevents disruptive, constraints arising from personal obstacles, constraints arising from the cuts, and epressive language difficulties Sözel iletişim, etkili konuşma teknikleri, dinleme teknikleri, empatik etkileşim Sözsüz iletişim, sözsüz iletişimin öğeleri, beden dili, mekanın kullanımı, beden dilinin sınıflandırılması. Yazılı iletişim, iş yaşamında kullanılan yazılı belgeler, yazılı iletişimin olumluolumsuz yönleri, iş yazışmaları İletişimde bilgi teknolojileri ve bilgi toplumunda iletişim Etiği 9 Ara Sınav Midterm Eam 10 Etiğin kavramsal açılımı, İletişim ve etik ilişkisi 11 İletişimde etik ilke ve kurallarının belirlenmesi Verbal communication, effective speaking techniques, listening techniques, empathic interaction Nonverbal communication, elements of non-verbal communication, body language, use of space, the classification of body language. Written communication, written documents used in business life, the positive and negative aspects of written communication, business writing Communication Ethics in Communications in information technology and the information society Conceptual epansion of the Ethics, Communication and ethical relationship Determination of ethical principles and rules of communication 12 Disiplinler arası ilişkiler bağlamında etik Ethics in the contet of interdisciplinary relations 13 Etik ile ilgili kuramlar Ethical theories about 14 Etik ve meslek etiği bağı, meslek etiğine ilişkin örneklemeler Ethics and ethical bond, sampling related to professional ethics

7 Ders Öğrenme Çıktıları 1) İletişim sürecinin gerekliliğini kavrama ve işleyişini açıklar 1) The need to understand and eplain the functioning of the communication process 2) Empatik iletişim becerelireni gösterir 2) Empathic communication becerelir new shows 3) İletişimde etiğin temel bilgilerini sıralar 3) Sort the basics of ethics in communication 4) Bireysel etik, görev etiği ve meslek etiği anlayışını uygular 4) Individual ethics, applied ethics and ethical understanding of the task 5) İletişim engellerini aşma yollarını öğrenir 5) Learn the way to overcome communication barriers DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 P.Ö.Ç. 24 P.Ö.Ç. 25

8 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English MYO103 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture İşletme Bilimine Giriş Introduction to management science Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS İşletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme faaliyete başladıktan sonra, yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken işletme fonksiyonlarının incelenmesi hedeflenmektedir. To introduce the basic concepts of the field of business education to business and management students is to provide a broad business and management science, and to look with a holistic perspective. Furthermore, after eamining the last stage to the business of the organization and the business begins, is aimed at eamining the business functions to be fulfilled in order to survive. Yüzyüze Face-to-face Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

9 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 İşletmeciliğe giriş ve temel kavramlar Management Introduction and basic concepts 2 Ekonomik sistemler ve işletmecilik Economic systems and management 3 İşletmenin çevresi Environment of business 4 İşletme kurma süreci Business-building process 5 İşletmelerin sınıflandırılması Classification of Business 6 Küçük işletmelerin yönetimi ve girişimcilik Small business management and entrepreneurship İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 1: planlama ve karar verme İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 2: örgütleme ve yöneltme İşletmelerde yönetiminin fonksiyonları 3: denetleme 10 Üretim yönetimi Production management 11 Muhasebe-finansman Accounting and finance Ders Öğrenme Çıktıları 1) Temel işletme kavramları ile birlikte işletme çeşitlerini sınıflandırmak 2) İşletmenin kuruluş çalışmalarını kavramak ve işletme büyüklüklerini ayırt etmek 3) Girişimciliği ve girişimciliğin önemini anlamak, girişimciliğin sorunlarını bilmek The functions of management in business 1: planning and decision-making The functions of management in business 2: organizing and directing The functions of management in business 3: Check 12 İnsan kaynakları yönetimi Human resource management 13 Pazarlama Marketing 14 Sosyal sorumluluk yönetimi Social responsibility management 1) To classify business types along with basic business concepts 2) Grasp and size of the business organization working to differentiate business 3) Entrepreneurship and understand the importance of entrepreneurship, know the problems of entrepreneurship 4) Bir iş fikri bulabilmek ve iş planı yapabilmek 4) To be able to find a business idea and business plan 5) Küreselleşme olgusunun yönetim anlayışlarını ve işletmeleri nasıl etkilediğini bilmek 5) Globalization phenomenon know how it affects the understanding of management and business

10 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 P.Ö.Ç. 24 P.Ö.Ç. 25

11 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English MYO101 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture İş Etiği Business Ethics Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Bu ders, günümüzün iş dünyasının etik değerlerini anlamaya yöneliktir. Bu çerçevede, etik, değerler, ahlak kavramları ve bu kavramların tarih içerisindeki gelişimleri incelenecektir. Bu dersin sonucunda, öğrenciler tüketicilik, çevre bilinci ve iş etiği gibi konularla ilişkili olarak etik davranışları değerlendirebilme yaklaşımını kazanmış olacaklardır.. This course is aimed at understanding the ethical values of today's business world. In this contet, ethics, values, and moral concepts in the history and development of these concepts will be discussed. As a result of this course, students consumerism, environmental awareness and in relation to issues such as business ethics will have gained an approach to evaluate ethical behavior. Yüzyüze Face-to-face Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

12 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 iş Etiğine Giriş Introduction to business ethics İşletme ve iş etiği Johnson and Johnson - Tylenol krizi vaka analizi İş dünyasında karşılaşılan iş etiğine aykırı davranışlar, nedenleri ve sonuçları Etik düşünce ve davranış modeli - 7 kademeli karar süreci Property and business ethics Johnson and Johnson - Tylenol crisis case study Contrary to ethical business behavior encountered in the world of business, its causes and consequences Ethical thought and behavior patterns - 7-stage decision process 5 Felsefi görüşler ve iş etiği Philosophical views and business ethics 6 İş dünyasında etik davranış Ethical behavior in the business world 7 Ara sınav Midterm 8 Sunumlar Presentations 9 10 İş etiği, pazarlama ve tüketiciler Ford Pinto and the Ford- Firestone vaka analizi Beech Nut Apple Juice vaka analizi Etik, Çevre ve Sürdürülebilirlik The Bhopal accident, The Wreck of Eon Valdez - BP Oil spill 2010 vaka analizleri Business ethics, marketing and consumer Ford Pinto and the Ford-Firestone case study case study Beech Nut Apple Juice Ethics, Environment and Sustainability The Bhopal accident, The Wreck of the Eon Valdez BP Oil spill case studies 11 İş etiği ve sosyal sorumluluk Business ethics and social responsibility 12 İş etiğinin kurumsallaşması- yazılı etik kuralları Kurumsallaşması- ethical rules of business ethics 13 Etik komiteleri, etik eğitim ve seminerler Ethics committees, ethics training and seminars 14 Grup proje sunumları Group project presentations Ders Öğrenme Çıktıları 1) Çeşitli sektörlerden Türk ve yabancı yöneticilerin karşılaştıkları etiğe aykırı durumları belirleyebilecek. 2) Paydaş analizi yaparak şirketlerin sorumlu oldukları paydaşları belirleyebilecek. 3) Etik ikilemlerin çözümü için vaka analizi metodunu kullanarak uygun davranışı belirleyebilecek. 1) Be able to identify unethical situation faced by Turkish and foreign eecutives from various industries. 2) Stakeholder analysis can be determined by stakeholders to be responsible for the company. 3) Using the case study method for the resolution of ethical dilemmas that can determine the appropriate behavior.

13 4) Şirketlerin iş etiğini kurumsallaştırmak için kullandıkları yöntemler olan yazılı etik kuralları, etik komiteler, telefon hatları hakkında bilgi sahibi olacak. 5) İş etiği veya sosyal sorumluluk konularında grupça yürüttükleri bir projeyi sınıfta sunacaklardır. 4) Written code of ethics, which are methods that companies use to institutionalize business ethics, ethics committees, which will have information about the phone lines. 5) Conducted by groups or social responsibility issues in business ethics will present a project in class. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 P.Ö.Ç. 24 P.Ö.Ç. 25

14 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English HLK103 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Reklamcılığa ve Tanıtıma Giriş Introduction to management science Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Reklamcılığın temel unsurlarının benimsetilmesi. Adopting the basic elements of advertising. Yüzyüze Face-to-face Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) AKTS ECTS

15 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Dersin tanıtımı ve Giriş Introduction and Course Introduction 2 Reklam Kavramı, Türleri, Hedefleri, Amaçları, Ögeleri, Mecraları 3 Reklam Stratejileri Advertising Strategies Advertising Concepts, Types, Goals, Objectives, Elements, Conduits for 4 Reklamın Tarihsel Gelişimi The Historical Development of advertising 5 Reklamda Ekoller Advertise Me echoles 6 Ajans Agency 7 Ara Sınav Eamination 8 Reklamın İşleyiş Süreci ve Modelleri Ad Functioning Process and Models 9 Medya Planlama Media Planning 10 Reklam Etiği Advertising Ethics 11 Reklam Üretimi Advertising Production 12 Kampanya Planı Campaign Plan 13 Öğrenci Sunumları Student Presentations 14 Öğrenci Sunumları Student Presentations Ders Öğrenme Çıktıları 1) Reklamı tanımlar. 1) Defines the ad. 2) Reklamın tüketici davranışlarına etkisini kavrar. 2) Understands the impact of advertising on consumer behavior. 3) Reklam çeşitlerini sıralar. 3) Sorts of advertisements. 4) Reklamın tarihsel gelişimini kavrar. 4) Understand the historical development of advertising. 5) Reklam stratejisi geliştirir. 5) Develop advertising strategy.

16 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 P.Ö.Ç. 24 P.Ö.Ç. 25

17 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English BLG105 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Öğrencilerin sözel iletişim, konuşma becerileri, dinleme becerileri, sözsüz iletişim, işaretler ve anlamları, stres ve stres yönetimi, grup dinamikleri, grupta değişim ve etkileşim, grupta konuşma, ikna ve dinleme, bireyle iletişmek, zaman ve zaman yönetimi becerilerini kazanmalarını ve gerçek hayatta kullanmalarını sağlamak. Verbal students communicate, speaking skills, listening skills, nonverbal communication, signs and meanings, stress and stress management, group dynamics, change and interact in groups, talking in groups, persuasion and listening to the individual and to communicate, the time and when to use them to gain management skills and real life provide. Yüzyüze Face-to-face Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

18 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 İletişime giriş Contact entrance 2 Kurumlarda iletişim, Kurumsal yaklaşım. Communication in organizations, corporate approach. 3 Kurumlarda iletişim, İletişim Kuralları In-house communication, Protocols 4 Etik ve değerler ve kurumlar Ethics and values and institutions 5 Yapısal iletişim, iletişimin temelleri Structural communication, fundamentals of communication 6 Görüşme yöntemi Interviews 7 Görüşmelerin uygulanması Implementation of the interviews 8 Küçük grup iletişimi, fonksiyonları Small group communication, functions 9 Küçük grup iletişimi, karar verme Small group communication, decision-making 10 Grup toplantıları, uygulanmaları Group meetings, administration 11 Yönetim tarzları Management style 12 Kitle iletişimi; hazırlama Mass communication; preparation 13 Kitle iletişimi; hazırlama ve sunma Mass communication; preparation and presentation 14 Toplumsal konuşma yeteneğini geliştirme Social development of speaking skills

19 Ders Öğrenme Çıktıları 1) İletişim ile ilgili kavramları açıklar. 1) Eplain concepts related to communication. 2) Sözlü ve sözsüz iletişimlere örnekler vererek tanımlar. 2) Definitions provide some eamples of verbal and nonverbal communication. 3) İletişim engellerini açıklar. 3) Eplains the communication barriers. 4) Öğrenme öğretme süreçleri açısından iletişimin önemini tartışır. 4) Discuss the importance of communication in terms of learning and teaching processes. 5) İyi bir iletişim için gerekli nitelikleri tanımlar. 5) Defines the necessary qualities for good communication. DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 P.Ö.Ç. 24 P.Ö.Ç. 25

20 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English HLK104 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Etkili Yazım Teknikleri Effective Writing Techniques Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğrencilerin halkla ilişkiler alanında yazılı iletişimi öğrenmeleri ve mesleki yazışmaları yapabilmeleri. AKTS ECTS Written communication in the field of public relations student learning and professional correspondence they can. Yüzyüze Face-to-face Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Adedi Quantity 2 Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%) 40 Final Sınavı Final Eam 1 60

21 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Yazılı iletişimin tanımı, çıkışı, anlamı The definition of written communication, output, meaning 2 Yazılı iletişimin amacı, işlevleri The purpose of written communication, functions 3 Yazılı iletişimin kullanıldığı yerler Use places the written communication 4 Resmi yazışmaları Official correspondence 5 Örgüt içi yazışmaların incelenmesi Eamination of inter-organizational communications 6 Basın bülteni yazım kuralları Press release writing rules 7 Çeşitli amaçlarla dilekçe örneklerinin yazımı Writing samples for various purposes petition 8 Duygu ve düşüncelerin etkili bir üslupla ifade edilmesini sağlayacak yazılı uygulamaların yapılması Ders Öğrenme Çıktıları Making written application to ensure an effective manner to the epression of feelings and thoughts 9 Basın bülteni yazımı uygulamaları Press release writing applications 10 Tanıtım materyallerinin metinlerinin incelenmesi Eamination of the tet of promotional materials 11 Broşür, afiş, reklam metni yazımları Brochures, posters, advertising copy writing for 12 Uygulama Application 13 Uygulama Application 14 Uygulama Application 1) Halkla ilişkiler alanındaki genel kavramları temel düzeyde sıralar/açıklar. 2) Halkla ilişkilerin yöntem ve tekniklerini, araçlarını uygun koşullara göre kullanır, aynı anda, tüm halkla ilişkiler çalışmalarında kullanarak yürütür. 3) Halkla ilişkiler alanı ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4) Öğrenme hedefleri doğrultusunda öğrenme ihtiyaçlarını karşılar. 5) Halkla ilişkiler alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı iletişim yoluyla aktarır. 1) Public relations queues at the basic level in the field of general concepts / eplain. 2) Public relations methods and techniques, and use tools in the proper conditions, simultaneously eecutes using all public relations work. 3) A study on the basic level public relations field is conducted independently. 4) Meet the learning needs in line with the learning objectives. 5) At the level of basic knowledge and skills that have issues related to the field of public relations transmit their thoughts through written communication.

22 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18 P.Ö.Ç. 19 P.Ö.Ç. 20 P.Ö.Ç. 21 P.Ö.Ç. 22 P.Ö.Ç. 23 P.Ö.Ç. 24 P.Ö.Ç. 25

23 Dersin Adı Course Title Dersin Kodu Course Code Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Türkçe /Turkish İngilizce / English HLK106 Objective of Course (Preferably epressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ders (saat/hafta) Lecture Halkla İlişkiler Plan ve Uygulamaları Public Relations Planning and Applications Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kredisi IESU Credit 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must AKTS ECTS Dersin amacı öğrencilerin alanlarına ait edindikleri teorik bilgileri gerçek iş yaşamından alınan örnek olaylar yardımıyla tartışarak pekiştirmeleridir. Theoretical knowledge they have acquired belonging to the course aims to provide students real business events in the life of the field samples are discussing with the help of reinforcement. Yüzyüze Face-to-face Ara Sınavlar Midterm Eam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Eamination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

24 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR Örnek Olay Yöntemi Kavramının Tanıtılması ve Dersin Metodolojisinin Açıklanması Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü ( Özel Şirketler) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Üniversiteler) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Kamu Kuruluşları) TOPICS Public Relations Related Case Solutions (Private Companies) Public Relations Related Case Solutions (Private Companies) Public Relations Related Case Resolution (Universities) E Public Relations Related Case Resolution (Public Institutions) 5 Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (İç Halkla İlişkiler) Public Relations Related Case Resolution (Internal Public Relations) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Lobicilik Faaliyetleri) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Pazarlama Amaçlı H.İ.) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Sponsorluklar) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Kriz Yönetimi) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Belediyeler) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Sigorta Şirketleri) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Hastanelerde Halkla İlişkiler) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) Halkla İlişkiler İle İlgili Örnek Olay Çözümü (Sosyal Kampanyalar) Ders Öğrenme Çıktıları Public Relations Related Case Resolution (Lobbying Activities) Public Relations Related Case Resolution (Marketing Purposes HI) Public Relations Related Case Resolution (Sponsorship) Public Relations Related Case Resolution (Crisis Management) Public Relations Related Case Resolution (Municipalities) Public Relations Related to Case Study Analysis (Insurance Companies) Public Relations Related Case Resolution (Public Relations in Hospitals) Public Relations Related Case Resolution (nonprofit organizations) Public Relations Related Case Solution (Social Campaigns) 1) Örnek olay yöntemi ile konuları tartışır 1) Örnek olay yöntemi ile konuları tartışır 2) Halkla ilişkilere özgü araştırma konularını ve 2) Public relations and understands the scope of the kapsamını anlar, specific research topics,

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SHM109 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 0 3 5 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS KPP700100 İleri Psikopatoloji Advanced

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı