İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları"

Transkript

1 EK-1: İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları TBMM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Personel ve Muhasebe Daire İdari Şube Mali Hizmetler Dolmabahçe Sarayı Mülga Teknik Araştırma ve Uygulama Genel nde; Yapı İşleri Genel nde; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Döner Sermaye İşletmesi İdari ve Mali İşler Dairesi Bilgi İşlem Dairesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Avrupa Birliği Koordinasyon Daire CFCU Merkezi Finans ve İhale Birimi Strateji Geliştirme Daire İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Döner Sermaye İşletmesi İş ve işlemlerinin denetimi Belediye ve köylere proje karşılığı yapılan yardımlar, Kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünün desteklenmesi, İl müdürlüklerimizin ağ alt yapılarının kurulması, güçlendirilmesi (EDYS Projesi), Binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması, Mal ve hizmet satınalma süreci AB Katılım Öncesi Mali Yardımları(IPA) İç Kontrol Eylem Planı hazırlanması ve uygulanması süreci İş ve işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Taşınır Mal Yönetimi

2 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Maden İşleri Genel Maden sicil işlmleri süreci İlgili harcama birimleri Bütçe uygulama süreci Enerji İşleri Genel İdari ve Mali Işler Dairesi Starateji Geliştirme Mahalli İdareler Genel Nüfus ve Vatandaşlik Işleri Genel Personel Genel İller Idaresi Genel Milli Emlak Genel Müdürlğü Muhasebat Genel İlgili Birimler Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Elektrik tesisleri proje onay ve kabul işlemleri süreci Bakanlık Ana ve Ek Hizmet Binalarının Korunması ve Güvenliği İle İlgili İş ve İşlemler Süreci Kamu Zararlarının Takibi ve Tahsili Süreci İhaleden Yasaklama İşlemleri Süreci Adrese Kayıt Sistemi (AKS) İş ve İşlemleri Süreci Görevde Yükselme Sınavları İle İlgili İş ve İşlemler Süreci Yurdun İç Politikasına, İl ve İlçelerin Genel ve Özel Durumlarına ait Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesine İlişkin İş ve İşlemler Süreci Milli Emlak Otomasyon Sistemi Say 2000i otomasyon sistemi Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Süreci Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Süreci Bilişim Hizmetleri Süreci* Stratejik Plan Uygulama Süreci Mesleki ve Teknik Öğretim Yönetimi Süreci Din Öğretimi Süreci Hasta Hakları süreci Temizlik hizmetleri süreci Tıbbi atık süreci Güvenlik hizmetleri süreci Temizlik hizmetleri süreci Yemek hizmetleri süreci Hasta Hakları süreci Temizlik hizmetleri süreci Güvenlik hizmetleri süreci Tıbbi atık süreci

3 Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi atık süreci Hasta hakları hizmetleri süreci Güvenlik hizmetleri süreci Hasta hakları süreci Güvenlik hizmetleri süreci Tıbbi atık süreci Temizlik hizmetleri süreci Yemek hizmetleri süreci Milli Savunma Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ASAL Daire Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi İlgili Birimler İç Ticaret Genel Sanayi Bölgeleri Genel Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Genel Sakarya İl Eskişehir İl Tıbbi atık süreci Hasta hakları hizmetleri süreci Güvenlik hizmetleri süreci Yemek hizmetleri süreci Temizlik hizmetleri süreci Güvenlik hizmetleri süreci Tıbbi atık süreci Temizlik hizmetleri süreci Hasta hakları hizmetleri süreci Faaliyetleri ve Yönetim Süreçleri Sistem Denetimi Isınma pişirme hizmetleri denetimi, Alım usullerinin belirlenmesi esasları denetimi Birlik ikmal planları hazırlama ve uygulama esasları denetimi Erbaş ve erlerin temizlik hizmetleri ile bu hizmetlerde kullanılan sarf ve demirbaş malzemelerin yönetimi sürecinin denetimi Muayene ve kabul işlemleri denetimi, İhale süreci Ticaret Sicili işlemleri, Şirketlere Yönelik Hizmetler, İmar ve Parselasyon İşlemleri, Bedelsiz Arsa İşlemleri, Yer Seçimi İşlemleri, Uluslararası Kuruluşlarla ilişkiler faaliyetleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri, İdari Para Cezaları İşlemleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri,

4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Kocaeli İl Mersin İl Destek Hizmetleri Dairesi İPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programlama Metroloji ve Standardizasyon Genel Bakanlık Merkez Sosyal Tesisler (Destek Hizmetleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek. Kur.Bşk. Koruma ve Kontrol Genel İdari Ve Mali İşler Dairesi Strateji Geliştirme Tarım Reformu Genel (Yönetim Otoritesi) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Niğde, Eskişehir, Gaziantep ve Siirt İl Tarım Müdürlükleri Kara Ulaştırması Genel Haberleşme Genel Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel nün Strateji Geliştirme nın IPA Koordinasyon ve Uygulama Birimi İdari Para Cezaları İşlemleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri, İdari Para Cezaları İşlemleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri, İdari Para Cezaları İşlemleri, Tabldot Hizmetleri, İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşlemleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri, İdari Para Cezaları İşlemleri, Düzenleme İşlemleri, yılları Mali ve Hizmet Satınalma ve İhale Süreçleri yılları Mali ve Hizmet Satınalma ve İhale Süreçleri yılları Mali ve Hizmet Satınalma ve İhale Süreçleri Yönetim Otoritesi Kurumsal Yapılanma İşlemlerinin Sistem Denetimi yılları Mali ve Hizmet Satınalma ve İhale Süreçleri Araç muayene istasyonları Servis araçları hizmetleri Mesleki yeterlilik kurumları Bilgi teknolojileri sınıfı kurulması Demiryolu yapım faaliyetleri Ön mali kontrol Ulaştırma Operasyonel Programı(IPA)

5 Diyanet İşleri Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile Ulaştırma Operasyonel Program Otoritesi İlgili Birimler MFİB IPA süreci Eğitim Merkezlerinde İhtisasa Yönelik Hazırlanan Eğitim-Öğretim Programları, Uygulamaya Konulan Hafızlık Eğitim Programı, Hutbelerin Hazırlanması ve Uygulanması, İnsan Gücü Planlaması ve İstihdam Politikaları Konusunda İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlarla İlgili Yapılan İş ve İşlemler, 2011 yılı Hac Organizasyonunda Verilen Ayniyat ve Sağlık Hizmetleri, İrşat Hizmetleri Daire nca Yürütülen İş ve İşlemler, Hazine Müsteşarlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Meteoroloji Genel Dış Ekonomik İlişkiler Genel S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı S.G. Marmara ve Boğazlar Bölge K.lığı S.G. Marmara ve Onarım Destek.K.lığı S.G. Mar.ve Boğ.Blg.K.lığı Sat.Al.Kom.Bşk.lığı S.G.K.lığı Lojistik S.G.K.lığı Karargah Destek Kıtaları.K.lığı S.G. Eğitim ve Öğretim K.lığı S.G. Antalya Grup K.lığı S.G. Karadeniz Onarım Destek K.lığı S.G. Samsun Hava Grup K.lığı S.G. Karadeniz Bölge K.lığı S.G. Ege Deniz Bölge Komutanlığı S.G. Ege Deniz Onarım Destek K.lığı S.G. Hava K.lığı İlgili Birimler Ulusal Fon Destek Dairesi-İzleme Proje Finansmanı -İzleme Tedarik faaliyetlerine ilişkin iç kontrol sisteminin varlığı, işleyişi ve etkinliği (sistem denetimi) ile mal ve hizmet alımlarının mevzuata uygunluğu Yapım İşleri İhale Süreci, Balıkesir Bölge Faaliyet

6 Tapu ve Kadastro Genel İlgili Birimler Süreçleri, Analiz ve Hava Tahmin İşlemleri Süreci, Ön Ödeme, Fazla Mesai, Harcırah ve Diğer Ödemeler, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi yenileme ve güncelleme süreci, Döner sermaye işletme süreci, Teftiş hizmetleri süreci, Lisanslı harita ve kadastro bürolarının işleyişi, Ön başvuru, online randevu, sms ve harç takip sistemi uygulamaları, Hizmet takip masası uygulamaları, Kadastro müdürlükleri teşkilat yapısı değişimi süreci, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI Üniversite Denetlenen Birim Denetim Konuları Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Daire SKS Daire Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Maaş, ücret, ek ders ve fazla çalışma ücretleri Mal ve hizmet alımı işlemleri Öğrenci Harç Gelirleri Yaz okulu gelirleri Maaş, ücret, ek ders ve fazla çalışma ücretleri Yurt içi ve yurt dışı yollukları Mal ve hizmet alımı işlemleri Adnan Menderes Afyon Kocatepe İMİ Daire SKS Daire Rektörlük idari birimlerin personel harcırahı ödemeleri süreci Kültür ve spor faaliyetlerinde öğrenci harcırahı ödemeleri süreci Burs, nakdi ve ayni yardım

7 Akdeniz Anadolu Döner Sermaye İşletme Strateji Geliştirme Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Öğrenci İşleri Daire Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane harici birimler İlgili Birimler Fen Fakültesi Dekanlığı, Teknik Bilimler M.Y.O. ve Elmalı M.Y.O Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Korkuteli Meslek Yüksekokulu Eğitim Fakültesi Alanya İşletme Fakültesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Genel Sekreterlik Proje Birimi Sivil Havacılık Yüksekokulu Farabi Kurum Koordinatörlüğü Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire, Döner Sermaye İşletme yapılacak öğrencilerin belirlenmesi süreci Mali tabloların oluşturulması işlemleri Bakım-onarım faaliyetleri işlemleri süreci Muhasebe ve mali raporlama süreci işlemleri İkinci Öğretim işlemleri süreci Öğrenci katkı payı işlemleri İkinci Öğretim işlemleri süreci Öğrenci katkı payı işlemleri İkinci Öğretim işlemleri süreci Öğrenci katkı payı işlemleri Yaz okulu işlemleri süreci Ek Ödeme Dağıtım işlemleri süreci Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım işlemleri süreci Döner sermaye bütçesinden yapılan maaş-ücret ödemeleri süreci İkinci Öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi süreci işlemleri Fazla çalışma ücreti ödemeleri süreci 2010 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri İşlemleri Sivil Havacılık Yüksekokulu 2010 Yılı İdari ve Mali İşlemleri Eğitim-Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı İşlemleri Taşınmazların Kayıt Kontrol ve Hesaplara Alma İşlemleri Dönemine Ait Telif Ücreti Ödeme İşlemleri Personel Dairesi 657 Sayılı Devlet Memurları

8 Ankara Balıkesir Boğaziçi Kanununa Tabi Personelin 2011 Yılı İzin İşlemleri Genel Sekreterlik 2011 Yılında Satın Alınan Tüketim Malzemelerinin Teslim Alma ve Tüketime Sevk İşlemleri Mühendislik Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri Veteriner Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri İlahiyat Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri İdari ve Mali İşler Daire Satınalma ve İhale İşlemleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri Eğitim Bilimleri Satınalma ve Taşınır İşlemleri Fakültesi İletişim Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri Tıp Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri Başkent Meslek Yüksek Okulu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Fen-Edebiyat Fakültesi Necatibey Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Öğrenci İşleri Daire Yapı İşleri Daire Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire İlgili Birimler Satınalma ve Taşınır İşlemleri Satınalma ve Taşınır İşlemleri Satınalma ve Taşınır İşlemleri Satın alma tahsilatlar ve ihale işlemleri Fazla mesai ödemeleri Ek ders ödemeleri Satın alma ve ihale işlemleri Yayın ve bilgi kaynaklarının işleyişi Öğrenci İşleri işlemlerinin düzenli yürütülüp yürütülmediği, İhale İşlemleri Ek Ders Ücretleri Taşınır Mal İşlemleri Personel taşıma ihale işlem süreçleri Temizlik hizmeti alımı ihale işlem süreçleri Yemek alımı ihale işlem süreçleri Akademik ve idari personel fazla mesai işlem süreçleri

9 Celal Bayar Tüm birimler Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler Daire İdari personel atama ve kadro işlem süreçleri Muhasebe yetkilisi mutemedi işlem süreçleri Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve Diğer Çalışanlara 1389 sayılı Kanun gereğince dağıtılan avukat vekâlet ücretlerinin tahsili ve dağıtımı sürecinin sistem denetimi Taşınır mal işlemleri sürecinin sistem denetimi Çanakkale 18 Mart İlgili Birimler Üniversite lojmanlarının tahsis ve devir işlemleri Çukurova Mühendislik Mimarlık Fakültesi Karaisali MYO Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Yumurtalık MYO Çukurova Teknoloji Geliştirme Yönetici AŞ Devlet Konsevatuarı Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftlik Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim İş ve işlemleri Cumhuriyet Döner Sermaye İşletme Sağlık Kültür Spor Daire Dicle Nükleer Tıp Ana Bilim Uygunluk İhale işlemleri Doğrudan temin işlemleri Yapım işleri ile ilgili işlemler Gelir getirici işlemler Doğrudan temin işlemleri İhale işlemleri

10 Dokuz Eylül Dalı Teknik Atölyeler Şube nün Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri Şube İlgili Birimler İlgili Birimler Araç Bakım ve Onarım İşletmesi iş ve işlemleri süreci Ulaşım Hizmetleri Temizlik hizmetleri ve Diğer iş ve işlemleri süreci Öğrenci-personel yemekhaneleri işlemleri süreçleri Öğrenci yemek bursu işlemleri süreçleri Doğrudan temin usulü ile yapılan mal, hizmet, makine ve teçhizat alımı işlemleri süreci İlgili Birimler Kreş ve Anaokulu işlemleri süreçleri İlgili Birimler Öğrenci yurt hizmetleri süreçleri İlgili Birimler Üretim ve İmalat (ahşap-metal) işlemleri süreçleri Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi İlgili Birimler Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi İşlemleri Doğrudan temin usulü ile yapılan hizmet ve yapım işlemleri süreci Dumlupınar Ege Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütahya Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Sağlık, Kültür ve Spor Daire İdari ve Mali İşleri Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Basımevi Bergama Meslek Yüksekokulu Ödemiş Meslek Yüksekokulu Ek ders Fazla çalışma ücretleri Taşınır işlemlerine ilişkin süreç denetimi Tahakkuk ve Satınalma İşlemleri Temizlik Hizmetleri İşlemleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Basımevi İşlemleri Bergama Meslek Yüksekokulu Faaliyet ve İşlemleri Ödemiş Meslek Yüksekokulu Faaliyet ve İşlemleri

11 Erciyes Eskişehir Osmangazi Fırat Kütüphane ve Kütüphane İşlemleri Dokümantasyon Daire Dişçilik Fakültesi Döner Sermaye İşlemleri Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşlemleri İdari ve Mali İşler Daire Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Öğrenci İşleri Daire Maaş İşlemleri Süreci (İdari Personel) Öğrenci Yemekhanesi İşlemleri Süreci Konukevleri İşlem Süreci Öğrencilerden Tahsil Edilen Katkı Payı Tahsil İşlemi Süreci Vergisel ve Diğer Strateji Geliştirme Daire Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Süreci Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Döner Sermaye İşletme Yüksekokulu Döner Sermaye İşlemleri Süreci Yabancı Diller Yüksekokul Yüksekokullar Ek Ders İşlemleri Süreci Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokullar Ek Ders İşlemleri Süreci Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokullar Ek Ders İşlemleri Süreci Sivil Havacılık Yüksekokulu Yüksekokullar Ek Ders İşlemleri Süreci Mühendislik Mimarlık Maaş ve Diğer Ücret Ödemeleri Fakültesi Süreci Strateji Geliştirme Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Dairesi İşlemleri Süreci İdari ve Mali İşler Daire Fazla Çalışma Ücreti Tahakkuk Süreci Maaş Tahakkuk İşlemleri Süreci Fen Fakültesi Maaş Tahakkuk İşlemleri Süreci Maaş Ödeme Süreci Strateji Geliştirme Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Fırat Hastanesi Fazla Çalışma Ücreti Ödeme Süreci 4734 Sayılı Kanunun 19,20, 21 ve 22.Maddelerine Göre, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Satın Alma Süreçleri

12 Gazi Gaziantep Gaziosmanpaşa Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilgi İşlem Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire İdari ve Mali İşler Daire Öğrenci İşleri Daire Tokat Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletme Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Maaş İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Taşınır Yönetimi ve Satın Alma İşlemlerine İlişkin Kontrollerin Değerlendirilmesi Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Tahsilat Süreci Doğrudan Temin Satın Alma Süreci Yemek Hizmetleri Satın Alma, Dağıtım Ve Kontrol Süreci Öğrenci İlaç, Tedavi Ve Sağlık Malzemesi Giderlerinin Ödenmesi Süreci Güvenlik, mal ve hizmet alımlarının ihale süreçleri Öğrencilerden tahsil edilen katkı payı ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil, takip süreçleri Akademik ve idari personele yapılan Ek ders ve fazla çalışma ücret ödemeleri süreçleri Akademik ve idari personele yapılan Ek ders ve fazla çalışma ücret ödemeleri süreçleri Döner sermaye işlemleri Mal ve hizmet alım süreci Özlük hakları ve Katkı payı dağıtım süreci Döner sermaye gelirleri tahsil süreci BAP, SANTEZ, DPT, TUBİTAK işlemleri

13 Strateji Geliştirme Daire Ön Mali Kontrol ve Bütçe Hazırlama Süreçleri Yurtiçi ve Yurtdışı Yollukları İlgili Birimler Hacettepe İnönü İstanbul Öğrenci İşleri Dairesi (ÖİDB) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi (SKSDB) İdari ve Mali İşler Dairesi (İMİDB) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Öğrenci Harçları, Yaz Okulu, İkinci Öğretim ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk ve Takip İşlemleri Taşınır İşlemleri İktisadi İşletmeler ve Sosyal Tesislerin Gelir, Gider, Satın Alma ve İhale İşlemleri Taşınır İşlemleri Harcırah Giderlerine Ait İşlemler Taşınır İşlemleri Satın Alma ve İhale İşlemleri Taşınır İşlemleri Taşınır İşlemleri Genel Sekreterlik Hurda İşlemleri SKSDB Satın Alma ve İhale İşlemleri Hastaneler Genel Direktörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Malatya Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Daire SKS Daire Bilgi Edinme Birimi İdari ve Mali İşler Dairesi Döner Sermaye Bütçesinden Hastane Personeli İçin Yapılan Her Türlü Personel Giderlerine Ait Tahakkuk İşlemleri Sistem ve uygunluk Lojman tahsis işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci kesin kayıtları İdari ve Mali İşler Dairesi Personel Daire 2010 yılı personel taşıma servis hizmetleri İş ve işlemleri

14 İstanbul Teknik Kocaeli Karadeniz Teknik Kahramanmaraş Sütçü İmam Yabancı Diller Yüksek Okulu Bilişim Enstitüsü Enerji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Personel Daire Uluslar arası İlişkiler Birimi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Strateji Geliştirme Daire Yapı İşleri Teknik Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Öğrenci İşleri Dairesi İlgili Birimler Pazarcık Meslek Yüksek Okulu Kahramanmaraş Sağlık Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Bilgi İşlem Daire Personel Daire Taşınır mal işlem süreçleri İhale işlemleri Diğer mal ve hizmet alımları Personel işlemleri Birim faaliyetleri Yolluk tahakkukları Ön ödeme, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreci Gayrimenkul bakım onarım işlemleri Basılı ve elektronik kitap ve süreli yayınlar ödünç verme işlemleri Bilimsel araştırma projeleri süreci Yatay ve dikey geçiş süreci Diploma eki AKTS süreci Bilgi paketi süreci Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arası İhale Usulü, Pazarlık Usulü Kullanılmak Sureti İle Mal, Hizmet Alım Ve Yapım İşleri İhalelerinin Denetimi Süreci Mali denetim ve uygunluk denetimi

15 Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Hukuk Müşavirliği Marmara Mersin Niğde Ondokuz Mayıs Personel Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire İdari ve Mali İşler Daire Nörolojik Bilimler Enstitüsünün Yapı İşleri ve Teknik Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Personel Daire Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Fakültesi Dekanlığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Proje Yönetim Ofisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Personel eğitim süreci Mal ve Hizmet Alımı İhale İşlemleri Süreci Mal ve Hizmet Alımı İhale Süreci Taşınır işlemleri süreci Alım ve Yönetim Süreci Yapım İşleri İhale ve Hakediş Ödeme Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Maaş ve ek çalışma karşılıkları süreci Faaliyetlere yönelik sistem ve uygunluk denetimi Mal Alımları İhale İşlem Süreci Öğrenci Harçları Tahakkuk, Tahsil ve Takip Süreci

16 Ortadoğu Teknik Pamukkale Sakarya Süleyman Demirel Trakya Uludağ Yıldız Teknik İlgili Birimler Hurda Süreci İdari Ve Mali İşler Daire İlgili Birimler Sağlık, Kültür ve Spor Daire (Mehmet Akif Ersoy - BURDUR) Sağlık, Kültür ve Spor Daire (Mehmet Akif Ersoy -BURDUR) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Temizlik Hizmeti Süreci Kamu Konutları İdare Sürecinin Denetimi Hukuki İşlemler Sürecinin Denetimi Yemek İşleri Yemekhanenin açık ihale usulü mal alımı işleri Taşınır mal işlemleri Tahakkuk işlemleri Gelir tahakkuk, takip ve tahsilat işlemleri Tıp Fakültesi Veterinerlik Fakültesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yaz okulu işlemleri Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi İdari Ve Mali İşler Daire İdari personelin maaş işlemleri Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma ve gelir işlemleri Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma ve gelir işlemleri Sağlık Kültür Ve Spor Daire nca işletilen öğrenci Gelir ve gider işlemleri yurtları Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezinin (SUAM) Maaş işlemleri Yemekhane işlemleri ve gelirleri süreci Ek ders ödemeleri süreci Doğrudan Temin süreci Kadrolu personelin maaş İlgili Birimler işlemleri süreci İkinci öğretim gelirleri ve harcanmasına ait işlemler süreci Öğrencilik işlemleri süreci Döner sermaye işlemleri süreci Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma süreci

17 İhale uygulamaları süreci Kütüphane ve dokümantasyon işlemleri süreci Öğrenci harçları tahakkuk ve takip işlemleri süreci Yaz Okulu işlemleri ve organizasyon süreci. Zonguldak Karaelmas Strateji Geliştirme Daire Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Sağlık Kültür ve Spor Daire Tıp Fakültesi Muhasebe birimi vezne işlemleri süreci İlaç, tıbbi malzeme stok ve yazılım süreci Doğrudan alım süreci Mal, yazılım ve lisans alımları işlem süreci Satınalma ve ihale işlemleri süeci ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Spor Genel Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel İlgili Birimler Yurt İdare ve İşleme Dairesi Kayseri (Sivas Yurdu, Nevşehir Yurdu) Bölge İzmir (Atatürk İnciraltı Yurdu, Çeşme Yurdu) Bölge Yurt İdare ve İşletme Dairesi Eskişehir (Cumhuriyet Kız Yurdu, İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci Sporcu Eğitim Merkezleri İle İlgili İşlemler Sporcu Sağlık Merkezleri İle İlgili İşlemler Yurt Başvuruları Değerlendirme, Kabul ve Kayıt İşlemleri Süreci Özel ve Gece Hizmetleri ile Öğrencilerin Sağlık Sorunları ile İlgili İşlemler Süreci

18 KOSGEB Karayolları Genel Eskişehir Yurdu) Bölge Ankara (Cebeci Erkek Yurdu, Beştepe Kız Yurdu) Bölge Bilgi Teknolojileri Dairesi Bolu Bölge İstanbul Bölge Eğitim Dairesi Kredi Dairesi Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlık ve Taşra Birimleri Adana ve Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlükleri Bursa ve Kütahya Hizmet Merkezi Müdürlükleri Denizli Hizmet Merkezleri Aydın ve Nevşehir Hizmet Merkezi Müdürlükleri Isparta ve Eskişehir Hizmet Merkezi Müdürlükleri Destek Hizmetleri Dairesi İlgili birimler Kurum İntranet ve İnternet Hizmetleri İşlemleri Süreci Eğitim Faaliyetleri Süreci Burs Tahsis Ödeme Takip ve Tahsil İşlemleri Süreci Dava ve İcra Takip İşlemleri Süreci Veri Tabanlarının Yönetimi Süreci Mal Alımı Süreci Bakım ve Onarım Süreci (Bina, Her türlü Makine ve Teçhizat) Destek Programları Süreci Arşiv, Standart Dosya Planı ve Yazışma Kodlarına İlişkin İşlemler Süreci Yol yapım çalışmalarına ilişkin faaliyetler Yol bakım ve onarım faaliyetleri Trafik güvenliğine ilişkin faaliyetler Bitümlü malzemelere ilişkin faaliyetler Mal ve hizmet alımı ihaleleri ile satın almaya ilişkin faaliyetler Yapım ve danışmanlık ihalelerine ilişkin faaliyetler Otoyol yapı, bakım ve işletme faaliyetleri

19 Maden Tetkik Arama Genel Orman Genel Maden Etüt ve Arama Daire Fizibilite Daire Personel ve Eğitim Daire Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Taşra Teşkilatında bulunan Orta Anadolu III. Bölge, Doğu Akdeniz Bölge Güneydoğu Anadolu Bölge Marmara Bölge Adana Orm. Böl. Müd. Bursa Orm. Böl. Müd Antalya Orm.Böl. Müd. K.Maraş Orm.Böl. Müd. Mersin Orm. Böl. Müd. Çamlıdere Orm. İşlet. Md. Büyük sanat yapıları ve tünel yapım işlerine ilişkin faaliyetler İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetler Araştırma ve geliştirme faaliyetleri Makine işletme, imalat ve ikmal faaliyetleri Sosyal tesislere ilişkin faaliyetler Tesis yapım, bakım, ve onarım faaliyetleri İnsan kaynaklarına ilişkin faaliyetler Sivil savunma ve güvenlik faaliyetleri Mali ve Sistem Denetimleri İzin İrtifak Gelirleri İdari Para Cezaları Özel Büt. Muh.İşl. Dön. Sermaye İş ve İşlemleri

20 Özelleştirme İdaresi Türk Patent Enstitüsü Vakıflar Genel Eskişehir Orm. Bölge Müd Konya Orman Bölge Müd İzmir Orm. Böl. Md. Mersin Orm. İşletme Md. Bolu Orm. Böl. Md. Erzurum Orm. Böl. Md Eskişehir Orm. Böl. Md. Giresun Orm. Böl. Md. Erzurum Orm. İşl. Md. Eskişehir Orm. İşl. Md Giresun Orm. İşl. Md. Ankara Orm. Böl.Müd. İlgili birimler İş ve İşlemleri Özel Bütçe Taşınır İşlemleri Döner Serm. Taşınır İşlemleri Kent Ormanı Ve Mesire Yerlerine Ait İş Ve İşlemler Orman Kanununa Aykırılık Oluşturan Fiillere Karşı Alınan Önleme Tedbirleri İle İlgili İş Ve İşlemler Yemekhane ve çay ocağı işlemleri Temizlik hizmeti alımı işlemleri Adapazarı Şeker Fabrikası özelleştirme işlemleri TCDD Mersin Limanı özelleştirme işlemleri Danışmanlık ihale işlemleri Personel maaş ödemeleri işlemleri İlgili Birimler Nakit yönetimi süreci Antalya, Aydın, İstanbul 1, İstanbul 2 ve İzmir VBM Yatırım ve Emlak D.B., Strateji Geliştirme D.B., Kültür Tescil D.B.,Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, İstanbul I B.M. Yatırım ve Emlak DB., Sanat Eserleri ve Yapı İşleri DB., Gaziantep VBM Vakıf Taşınmazların Takas- Trampa İşlemleri Mazbut Vakıfların Hesap ve Kayıt İşlemleri Süreci Gayrimenkul Değerlendirme İdari İmkânlarla Yapılan Yeni Yapılar

21 TÜBİTAK Savunma Sanayii Müsteşarlığı İstanbul I, İstanbul II, Adana VBM İstanbul I, İstanbul II, Ankara VBM Yatırım ve Emlak Daire, İstanbul I, Antalya. Hatay, Ankara, İzmir VBM. Genel Müdürlük Merkez Birimleri, Ankara Bölge (VBM) Destek Hizmetleri Daire Başkanlğı, Gaziantep, Erzurum, Bursa, Samsun İnsan Kaynakları DB., İstanbul I VBM BUTAL UZAY MAM UME TBAE SAGE TÜSSİDE UEKAE ARDEB UİDB TEYDEB Başkanlık idari ve sosyal tesisler Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Daire Gayrimenkul Satış İşlemleri Personele Vakıf Konut Tahsisi Kiralama (VTYS Özelinde) Bilgi Teknolojileri Yönetimi Mal ve Hizmet Alımı İnsan Kaynakları Yönetimi Taşınmaz Tescil İşlemleri, Vakıf Taşınmazlarının Kütüklernin Tutulması Ve Güncelleştirilmesi Satın alma İnsan kaynakları İşe alma ve yükselme Maaş ve ek ödemeler % 40 hesaplamaları Misafirhane kullanımı Seyahat ve harcırah uygulamaları Fazla mesai Yürütülen projeler Muhasebe işlemleri Projelerin harcamalarının uygunluk denetimi Harcamaların mevzuata uygunluk denetimi Temel Eğitim Uçağı Simülatör Projesi (TESİM) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Çorum, Antalya, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Sivas, Kayseri, Malatya, Yeni açılan Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinin etkinlik ve

22 Kızılcahamam, Beypazarı, Polatlı, Şereflikoçhisar Merkez Müdürlükleri. Kurum merkez birimleri. Denetim faaliyeti yürütülen tüm birimler. Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, İstanbul, Bursa, Samsun İl Müdürlükleri. Aksaray, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Rize, Karabük, Bolu, Adapazarı, Kocaeli, Afyonkarahisar, Muğla, Aydın, Balıkesir, İstanbul İl Müdürlükleri. Türkiye İş Kurumu İlgili Birimler verimliliğinin denetimi. Halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim sürecinin denetimi. İç Denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulguların gerçekleştirilme durumlarının izlenmesi. Prim tahsilat faaliyetlerinin (5510 sayılı Kanun madde 4/1a kapsamında) performans denetimi. Hukuk hizmetleri yönetimi sürecinin denetimi. İç Kontrol Sisteminin Kuruluş ve İşleyiş Süreci Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsil Süreci Satınalma Süreci MAHALLİ İDARELER Adana Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire İlgili Birimler Akaryakıt ve Bakım Sistemi Alo 188-Alo Ambulans Süreci Ulaşım Trafik Denetimi Süreci Sosyal Hizmetler, Şefkat Evleri ve Çocuk Koruma Evleri Süreci Yol, Asfaltlama ve Bakım (Yeni Yolların Açılması, Mevcut Yolların Genişletilmesi, Asfaltlanması ve Bakımı) Süreci Kadın Sığınma Evleri Süreci Belediye İnternet Sayfası Tasarım ve Yön. Süreci Belediye Araçlarının sigorta, kasko vb yükümlülüklerin takibi süreci Belediye Şirketleri ile ilgili işlemler süreci Meclis ve Encümen Raportörlük

23 Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Veteriner Şube Sağlık Dairesi Mezarlıklar Şube Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Ulaşım Dairesi Trafik Şube Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Şube Destek Hizmetleri Dairesi Satın Alma Şube Fen İşleri Dairesi Yatırımlar Etüt ve Proje Şube Gelir Şube nün Toptancı Hal nün İmar ve Şehircilik Şube ile KUDEB Süreci Havuz, Fıskiyelerin Bakım ve Onarımı Süreci Sosyal Hizmetler, Engelliler Hizmet ve Rehabilitaston ile Yaşlılara Hizmet Süreci Hasar Tespiti ve Yedek Parça Temini süreci AYKOME Kazı İzni verilmesi, Denetlenmesi Süreci Personel Eğitim ve Tatbikat Süreci, 15- Temizlik Hizmetleri Süreci Kaçakçılık (Hafriyat, Kaçak kömür) Denetimi Süreci Proje Üretim ve Kontrol Süreci AB Fonlarına Başvuru Süreci Otoparklar Süreci Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı ve Korunması Süreci Gayrimenkul Envanterinin Takibi ve Güncelleştirilmesi Süreci Mal ve hizmet alımları süreci İlan reklam ve eğlence vergisi tarh, tahakkuk ve tahsil süreci Hal gelirleri tarh, tahakkuk ve tahsil süreci Kaçak yapılarla mücadele süreci, tadilat ve onarım izinleri ve

24 Bursa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İlgili Birimler Ulaşım Dairesi Kültür Turizm Dairesi Mali İşler Dairesi Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk. İşletme İştirakler Dairesi Bşk. Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. Çevre Koru.Ve Kontr. Dair. Bşk. İtfaiye Dairesi Sağlık İşleri Dairesi Fen İşleri Daire İmar ve Şehircilik D.Bşk. Kültür ve Sosyal İşler Daire Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. Destek Hizmetleri Daire Mali Hizmetler Daire (A Yılı) Bilgi İşlem Daire Makine İkmal Bakım ve Onarım D.Bşk. Mali Hizmetler Daire denetim sürecine Harcamalara katılma payları iş ve işlemleri Doğrudan temin yöntemi işlemleri Ulaşım planlama, koord. işlemleri süreci Mal ve hizmet alımlarının satın alma süreci Turizm, şehir tiyatroları ve sinema işlemleri Gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip süreçleri Ön mali kontrol süreçleri Mal ve hizmet alımlarının satın alma süreci Sosyal yardımlar ve gerçekleştirme süreçleri İşletme hizmetleri iş ve işlem süreçleri Gelirlerin tahsil süreçleri Stok ambar yönetimi süreci Taşınır mal kayıt ve kontrol işlemleri Katı Atık sürecine ilişkin işlemler İtfaiye hizmetleri iş ve işlem süreçleri Ruhsat ve denetim işlemleri süreci Bütçelerinden yapılan tüm mali işlemler (yüklenmeye girişilmesi aşamasından, mal veya hizmeti teslimi veya yapım işinin gerçekleştirilmesi, ödemenin yapılması, yükümlülüklerin sona ermesi işlemleri) süreci

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 yılına ilişkin olarak hazırlanan iç denetim programı 2012-2014 yıllarına ilişkin üç yıllık iç denetim planı hazırlanmıştır. İç denetim

Detaylı

A4- Kurumun Hesap Planı

A4- Kurumun Hesap Planı HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP 100.01 Merkez Kasa Hesabı 100.01 ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI 102.01 Vadesiz Hesap 102.01.01 Ziraat Bankası 102.02.01

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

2014 Yılı Performans Programı

2014 Yılı Performans Programı 2014 Yılı Performans Programı 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 B. Teşkilat

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz.

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER İL MÜDÜRLÜKLERİ... 2 I)B TİPİ İL TEŞKİLATI... 3 İL MÜDÜRLÜĞÜ... 3 İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI... 3 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 2014 FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Lokman ÇAĞIRICI Bağcılar Belediye

Detaylı

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ

T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ T.C. AĞRI İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER AĞRI İL ÖZEL İDARESİNİN MİSYONU, VİZYONU ve AMBLEMİ Misyonumuz: Kurumsal olarak Ağrı ilinde katılımcılık prensibi esas alınarak yasalarla

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

Ana Dosya GENEL İŞLER

Ana Dosya GENEL İŞLER Ana Dosya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 01 Kanun Tasarılarına verilen görüşler 02 Tüzükler 01 Tüzük Tasarılarına verilen görüşler 03 Yönetmelikler 01 Yönetmelik

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2010, Bursa YILI FAALİYET RAPORU 1 Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIK 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA-2011 1 2011 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı