İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları"

Transkript

1 EK-1: İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları TBMM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Personel ve Muhasebe Daire İdari Şube Mali Hizmetler Dolmabahçe Sarayı Mülga Teknik Araştırma ve Uygulama Genel nde; Yapı İşleri Genel nde; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Döner Sermaye İşletmesi İdari ve Mali İşler Dairesi Bilgi İşlem Dairesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Avrupa Birliği Koordinasyon Daire CFCU Merkezi Finans ve İhale Birimi Strateji Geliştirme Daire İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Döner Sermaye İşletmesi İş ve işlemlerinin denetimi Belediye ve köylere proje karşılığı yapılan yardımlar, Kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere dönüşümünün desteklenmesi, İl müdürlüklerimizin ağ alt yapılarının kurulması, güçlendirilmesi (EDYS Projesi), Binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması, Mal ve hizmet satınalma süreci AB Katılım Öncesi Mali Yardımları(IPA) İç Kontrol Eylem Planı hazırlanması ve uygulanması süreci İş ve işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Taşınır Mal Yönetimi

2 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Maden İşleri Genel Maden sicil işlmleri süreci İlgili harcama birimleri Bütçe uygulama süreci Enerji İşleri Genel İdari ve Mali Işler Dairesi Starateji Geliştirme Mahalli İdareler Genel Nüfus ve Vatandaşlik Işleri Genel Personel Genel İller Idaresi Genel Milli Emlak Genel Müdürlğü Muhasebat Genel İlgili Birimler Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Elektrik tesisleri proje onay ve kabul işlemleri süreci Bakanlık Ana ve Ek Hizmet Binalarının Korunması ve Güvenliği İle İlgili İş ve İşlemler Süreci Kamu Zararlarının Takibi ve Tahsili Süreci İhaleden Yasaklama İşlemleri Süreci Adrese Kayıt Sistemi (AKS) İş ve İşlemleri Süreci Görevde Yükselme Sınavları İle İlgili İş ve İşlemler Süreci Yurdun İç Politikasına, İl ve İlçelerin Genel ve Özel Durumlarına ait Bilgilerin Toplanması ve Değerlendirilmesine İlişkin İş ve İşlemler Süreci Milli Emlak Otomasyon Sistemi Say 2000i otomasyon sistemi Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Süreci Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Süreci Bilişim Hizmetleri Süreci* Stratejik Plan Uygulama Süreci Mesleki ve Teknik Öğretim Yönetimi Süreci Din Öğretimi Süreci Hasta Hakları süreci Temizlik hizmetleri süreci Tıbbi atık süreci Güvenlik hizmetleri süreci Temizlik hizmetleri süreci Yemek hizmetleri süreci Hasta Hakları süreci Temizlik hizmetleri süreci Güvenlik hizmetleri süreci Tıbbi atık süreci

3 Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi atık süreci Hasta hakları hizmetleri süreci Güvenlik hizmetleri süreci Hasta hakları süreci Güvenlik hizmetleri süreci Tıbbi atık süreci Temizlik hizmetleri süreci Yemek hizmetleri süreci Milli Savunma Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Balgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ASAL Daire Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi İlgili Birimler İç Ticaret Genel Sanayi Bölgeleri Genel Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Genel Sakarya İl Eskişehir İl Tıbbi atık süreci Hasta hakları hizmetleri süreci Güvenlik hizmetleri süreci Yemek hizmetleri süreci Temizlik hizmetleri süreci Güvenlik hizmetleri süreci Tıbbi atık süreci Temizlik hizmetleri süreci Hasta hakları hizmetleri süreci Faaliyetleri ve Yönetim Süreçleri Sistem Denetimi Isınma pişirme hizmetleri denetimi, Alım usullerinin belirlenmesi esasları denetimi Birlik ikmal planları hazırlama ve uygulama esasları denetimi Erbaş ve erlerin temizlik hizmetleri ile bu hizmetlerde kullanılan sarf ve demirbaş malzemelerin yönetimi sürecinin denetimi Muayene ve kabul işlemleri denetimi, İhale süreci Ticaret Sicili işlemleri, Şirketlere Yönelik Hizmetler, İmar ve Parselasyon İşlemleri, Bedelsiz Arsa İşlemleri, Yer Seçimi İşlemleri, Uluslararası Kuruluşlarla ilişkiler faaliyetleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri, İdari Para Cezaları İşlemleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri,

4 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Kocaeli İl Mersin İl Destek Hizmetleri Dairesi İPA Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programlama Metroloji ve Standardizasyon Genel Bakanlık Merkez Sosyal Tesisler (Destek Hizmetleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek. Kur.Bşk. Koruma ve Kontrol Genel İdari Ve Mali İşler Dairesi Strateji Geliştirme Tarım Reformu Genel (Yönetim Otoritesi) Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Niğde, Eskişehir, Gaziantep ve Siirt İl Tarım Müdürlükleri Kara Ulaştırması Genel Haberleşme Genel Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) İnşaatı Genel nün Strateji Geliştirme nın IPA Koordinasyon ve Uygulama Birimi İdari Para Cezaları İşlemleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri, İdari Para Cezaları İşlemleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri, İdari Para Cezaları İşlemleri, Tabldot Hizmetleri, İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşlemleri, Ölçü Ayar Hizmetleri, Muayene ve Damga İşlemleri, İdari Para Cezaları İşlemleri, Düzenleme İşlemleri, yılları Mali ve Hizmet Satınalma ve İhale Süreçleri yılları Mali ve Hizmet Satınalma ve İhale Süreçleri yılları Mali ve Hizmet Satınalma ve İhale Süreçleri Yönetim Otoritesi Kurumsal Yapılanma İşlemlerinin Sistem Denetimi yılları Mali ve Hizmet Satınalma ve İhale Süreçleri Araç muayene istasyonları Servis araçları hizmetleri Mesleki yeterlilik kurumları Bilgi teknolojileri sınıfı kurulması Demiryolu yapım faaliyetleri Ön mali kontrol Ulaştırma Operasyonel Programı(IPA)

5 Diyanet İşleri Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile Ulaştırma Operasyonel Program Otoritesi İlgili Birimler MFİB IPA süreci Eğitim Merkezlerinde İhtisasa Yönelik Hazırlanan Eğitim-Öğretim Programları, Uygulamaya Konulan Hafızlık Eğitim Programı, Hutbelerin Hazırlanması ve Uygulanması, İnsan Gücü Planlaması ve İstihdam Politikaları Konusunda İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlarla İlgili Yapılan İş ve İşlemler, 2011 yılı Hac Organizasyonunda Verilen Ayniyat ve Sağlık Hizmetleri, İrşat Hizmetleri Daire nca Yürütülen İş ve İşlemler, Hazine Müsteşarlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Meteoroloji Genel Dış Ekonomik İlişkiler Genel S.G. İkmal Merkezi Komutanlığı S.G. Marmara ve Boğazlar Bölge K.lığı S.G. Marmara ve Onarım Destek.K.lığı S.G. Mar.ve Boğ.Blg.K.lığı Sat.Al.Kom.Bşk.lığı S.G.K.lığı Lojistik S.G.K.lığı Karargah Destek Kıtaları.K.lığı S.G. Eğitim ve Öğretim K.lığı S.G. Antalya Grup K.lığı S.G. Karadeniz Onarım Destek K.lığı S.G. Samsun Hava Grup K.lığı S.G. Karadeniz Bölge K.lığı S.G. Ege Deniz Bölge Komutanlığı S.G. Ege Deniz Onarım Destek K.lığı S.G. Hava K.lığı İlgili Birimler Ulusal Fon Destek Dairesi-İzleme Proje Finansmanı -İzleme Tedarik faaliyetlerine ilişkin iç kontrol sisteminin varlığı, işleyişi ve etkinliği (sistem denetimi) ile mal ve hizmet alımlarının mevzuata uygunluğu Yapım İşleri İhale Süreci, Balıkesir Bölge Faaliyet

6 Tapu ve Kadastro Genel İlgili Birimler Süreçleri, Analiz ve Hava Tahmin İşlemleri Süreci, Ön Ödeme, Fazla Mesai, Harcırah ve Diğer Ödemeler, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi yenileme ve güncelleme süreci, Döner sermaye işletme süreci, Teftiş hizmetleri süreci, Lisanslı harita ve kadastro bürolarının işleyişi, Ön başvuru, online randevu, sms ve harç takip sistemi uygulamaları, Hizmet takip masası uygulamaları, Kadastro müdürlükleri teşkilat yapısı değişimi süreci, YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI Üniversite Denetlenen Birim Denetim Konuları Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri Daire SKS Daire Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Maaş, ücret, ek ders ve fazla çalışma ücretleri Mal ve hizmet alımı işlemleri Öğrenci Harç Gelirleri Yaz okulu gelirleri Maaş, ücret, ek ders ve fazla çalışma ücretleri Yurt içi ve yurt dışı yollukları Mal ve hizmet alımı işlemleri Adnan Menderes Afyon Kocatepe İMİ Daire SKS Daire Rektörlük idari birimlerin personel harcırahı ödemeleri süreci Kültür ve spor faaliyetlerinde öğrenci harcırahı ödemeleri süreci Burs, nakdi ve ayni yardım

7 Akdeniz Anadolu Döner Sermaye İşletme Strateji Geliştirme Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Öğrenci İşleri Daire Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastane harici birimler İlgili Birimler Fen Fakültesi Dekanlığı, Teknik Bilimler M.Y.O. ve Elmalı M.Y.O Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Korkuteli Meslek Yüksekokulu Eğitim Fakültesi Alanya İşletme Fakültesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Genel Sekreterlik Proje Birimi Sivil Havacılık Yüksekokulu Farabi Kurum Koordinatörlüğü Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire, Döner Sermaye İşletme yapılacak öğrencilerin belirlenmesi süreci Mali tabloların oluşturulması işlemleri Bakım-onarım faaliyetleri işlemleri süreci Muhasebe ve mali raporlama süreci işlemleri İkinci Öğretim işlemleri süreci Öğrenci katkı payı işlemleri İkinci Öğretim işlemleri süreci Öğrenci katkı payı işlemleri İkinci Öğretim işlemleri süreci Öğrenci katkı payı işlemleri Yaz okulu işlemleri süreci Ek Ödeme Dağıtım işlemleri süreci Döner Sermaye Ek Ödeme Dağıtım işlemleri süreci Döner sermaye bütçesinden yapılan maaş-ücret ödemeleri süreci İkinci Öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi süreci işlemleri Fazla çalışma ücreti ödemeleri süreci 2010 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri İşlemleri Sivil Havacılık Yüksekokulu 2010 Yılı İdari ve Mali İşlemleri Eğitim-Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı İşlemleri Taşınmazların Kayıt Kontrol ve Hesaplara Alma İşlemleri Dönemine Ait Telif Ücreti Ödeme İşlemleri Personel Dairesi 657 Sayılı Devlet Memurları

8 Ankara Balıkesir Boğaziçi Kanununa Tabi Personelin 2011 Yılı İzin İşlemleri Genel Sekreterlik 2011 Yılında Satın Alınan Tüketim Malzemelerinin Teslim Alma ve Tüketime Sevk İşlemleri Mühendislik Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri Veteriner Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri İlahiyat Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri İdari ve Mali İşler Daire Satınalma ve İhale İşlemleri Sağlık Bilimleri Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri Eğitim Bilimleri Satınalma ve Taşınır İşlemleri Fakültesi İletişim Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri Tıp Fakültesi Satınalma ve Taşınır İşlemleri Başkent Meslek Yüksek Okulu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Fen-Edebiyat Fakültesi Necatibey Eğitim Fakültesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Öğrenci İşleri Daire Yapı İşleri Daire Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire İlgili Birimler Satınalma ve Taşınır İşlemleri Satınalma ve Taşınır İşlemleri Satınalma ve Taşınır İşlemleri Satın alma tahsilatlar ve ihale işlemleri Fazla mesai ödemeleri Ek ders ödemeleri Satın alma ve ihale işlemleri Yayın ve bilgi kaynaklarının işleyişi Öğrenci İşleri işlemlerinin düzenli yürütülüp yürütülmediği, İhale İşlemleri Ek Ders Ücretleri Taşınır Mal İşlemleri Personel taşıma ihale işlem süreçleri Temizlik hizmeti alımı ihale işlem süreçleri Yemek alımı ihale işlem süreçleri Akademik ve idari personel fazla mesai işlem süreçleri

9 Celal Bayar Tüm birimler Hukuk Müşavirliği İdari ve Mali İşler Daire İdari personel atama ve kadro işlem süreçleri Muhasebe yetkilisi mutemedi işlem süreçleri Hukuk Müşaviri, Avukatlar ve Diğer Çalışanlara 1389 sayılı Kanun gereğince dağıtılan avukat vekâlet ücretlerinin tahsili ve dağıtımı sürecinin sistem denetimi Taşınır mal işlemleri sürecinin sistem denetimi Çanakkale 18 Mart İlgili Birimler Üniversite lojmanlarının tahsis ve devir işlemleri Çukurova Mühendislik Mimarlık Fakültesi Karaisali MYO Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Yumurtalık MYO Çukurova Teknoloji Geliştirme Yönetici AŞ Devlet Konsevatuarı Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Uygulama Çiftlik Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim İş ve işlemleri Cumhuriyet Döner Sermaye İşletme Sağlık Kültür Spor Daire Dicle Nükleer Tıp Ana Bilim Uygunluk İhale işlemleri Doğrudan temin işlemleri Yapım işleri ile ilgili işlemler Gelir getirici işlemler Doğrudan temin işlemleri İhale işlemleri

10 Dokuz Eylül Dalı Teknik Atölyeler Şube nün Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri Şube İlgili Birimler İlgili Birimler Araç Bakım ve Onarım İşletmesi iş ve işlemleri süreci Ulaşım Hizmetleri Temizlik hizmetleri ve Diğer iş ve işlemleri süreci Öğrenci-personel yemekhaneleri işlemleri süreçleri Öğrenci yemek bursu işlemleri süreçleri Doğrudan temin usulü ile yapılan mal, hizmet, makine ve teçhizat alımı işlemleri süreci İlgili Birimler Kreş ve Anaokulu işlemleri süreçleri İlgili Birimler Öğrenci yurt hizmetleri süreçleri İlgili Birimler Üretim ve İmalat (ahşap-metal) işlemleri süreçleri Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi İlgili Birimler Dokuz Eylül Sürekli Eğitim Merkezi İşlemleri Doğrudan temin usulü ile yapılan hizmet ve yapım işlemleri süreci Dumlupınar Ege Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütahya Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Sağlık, Kültür ve Spor Daire İdari ve Mali İşleri Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Basımevi Bergama Meslek Yüksekokulu Ödemiş Meslek Yüksekokulu Ek ders Fazla çalışma ücretleri Taşınır işlemlerine ilişkin süreç denetimi Tahakkuk ve Satınalma İşlemleri Temizlik Hizmetleri İşlemleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Basımevi İşlemleri Bergama Meslek Yüksekokulu Faaliyet ve İşlemleri Ödemiş Meslek Yüksekokulu Faaliyet ve İşlemleri

11 Erciyes Eskişehir Osmangazi Fırat Kütüphane ve Kütüphane İşlemleri Dokümantasyon Daire Dişçilik Fakültesi Döner Sermaye İşlemleri Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşlemleri İdari ve Mali İşler Daire Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Öğrenci İşleri Daire Maaş İşlemleri Süreci (İdari Personel) Öğrenci Yemekhanesi İşlemleri Süreci Konukevleri İşlem Süreci Öğrencilerden Tahsil Edilen Katkı Payı Tahsil İşlemi Süreci Vergisel ve Diğer Strateji Geliştirme Daire Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Süreci Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Döner Sermaye İşletme Yüksekokulu Döner Sermaye İşlemleri Süreci Yabancı Diller Yüksekokul Yüksekokullar Ek Ders İşlemleri Süreci Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksekokullar Ek Ders İşlemleri Süreci Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Yüksekokullar Ek Ders İşlemleri Süreci Sivil Havacılık Yüksekokulu Yüksekokullar Ek Ders İşlemleri Süreci Mühendislik Mimarlık Maaş ve Diğer Ücret Ödemeleri Fakültesi Süreci Strateji Geliştirme Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Dairesi İşlemleri Süreci İdari ve Mali İşler Daire Fazla Çalışma Ücreti Tahakkuk Süreci Maaş Tahakkuk İşlemleri Süreci Fen Fakültesi Maaş Tahakkuk İşlemleri Süreci Maaş Ödeme Süreci Strateji Geliştirme Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Fırat Hastanesi Fazla Çalışma Ücreti Ödeme Süreci 4734 Sayılı Kanunun 19,20, 21 ve 22.Maddelerine Göre, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Satın Alma Süreçleri

12 Gazi Gaziantep Gaziosmanpaşa Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Fakültesi Eczacılık Fakültesi Gazi Eğitim Fakültesi Teknoloji Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Bilgi İşlem Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire İdari ve Mali İşler Daire Öğrenci İşleri Daire Tokat Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletme Gaziosmanpaşa Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilimsel Araştırma Projeleri Maaş İşlemleri Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Taşınır Yönetimi ve Satın Alma İşlemlerine İlişkin Kontrollerin Değerlendirilmesi Muhasebe Yetkilisi Mutemetleri Tahsilat Süreci Doğrudan Temin Satın Alma Süreci Yemek Hizmetleri Satın Alma, Dağıtım Ve Kontrol Süreci Öğrenci İlaç, Tedavi Ve Sağlık Malzemesi Giderlerinin Ödenmesi Süreci Güvenlik, mal ve hizmet alımlarının ihale süreçleri Öğrencilerden tahsil edilen katkı payı ve diğer gelirlerin tahakkuk, tahsil, takip süreçleri Akademik ve idari personele yapılan Ek ders ve fazla çalışma ücret ödemeleri süreçleri Akademik ve idari personele yapılan Ek ders ve fazla çalışma ücret ödemeleri süreçleri Döner sermaye işlemleri Mal ve hizmet alım süreci Özlük hakları ve Katkı payı dağıtım süreci Döner sermaye gelirleri tahsil süreci BAP, SANTEZ, DPT, TUBİTAK işlemleri

13 Strateji Geliştirme Daire Ön Mali Kontrol ve Bütçe Hazırlama Süreçleri Yurtiçi ve Yurtdışı Yollukları İlgili Birimler Hacettepe İnönü İstanbul Öğrenci İşleri Dairesi (ÖİDB) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi (SKSDB) İdari ve Mali İşler Dairesi (İMİDB) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi Mühendislik Fakültesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Öğrenci Harçları, Yaz Okulu, İkinci Öğretim ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk ve Takip İşlemleri Taşınır İşlemleri İktisadi İşletmeler ve Sosyal Tesislerin Gelir, Gider, Satın Alma ve İhale İşlemleri Taşınır İşlemleri Harcırah Giderlerine Ait İşlemler Taşınır İşlemleri Satın Alma ve İhale İşlemleri Taşınır İşlemleri Taşınır İşlemleri Genel Sekreterlik Hurda İşlemleri SKSDB Satın Alma ve İhale İşlemleri Hastaneler Genel Direktörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Malatya Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Daire SKS Daire Bilgi Edinme Birimi İdari ve Mali İşler Dairesi Döner Sermaye Bütçesinden Hastane Personeli İçin Yapılan Her Türlü Personel Giderlerine Ait Tahakkuk İşlemleri Sistem ve uygunluk Lojman tahsis işlemleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci kesin kayıtları İdari ve Mali İşler Dairesi Personel Daire 2010 yılı personel taşıma servis hizmetleri İş ve işlemleri

14 İstanbul Teknik Kocaeli Karadeniz Teknik Kahramanmaraş Sütçü İmam Yabancı Diller Yüksek Okulu Bilişim Enstitüsü Enerji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Personel Daire Uluslar arası İlişkiler Birimi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Strateji Geliştirme Daire Yapı İşleri Teknik Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Öğrenci İşleri Dairesi İlgili Birimler Pazarcık Meslek Yüksek Okulu Kahramanmaraş Sağlık Yüksek Okulu Güzel Sanatlar Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Bilgi İşlem Daire Personel Daire Taşınır mal işlem süreçleri İhale işlemleri Diğer mal ve hizmet alımları Personel işlemleri Birim faaliyetleri Yolluk tahakkukları Ön ödeme, vergi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi süreci Gayrimenkul bakım onarım işlemleri Basılı ve elektronik kitap ve süreli yayınlar ödünç verme işlemleri Bilimsel araştırma projeleri süreci Yatay ve dikey geçiş süreci Diploma eki AKTS süreci Bilgi paketi süreci Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arası İhale Usulü, Pazarlık Usulü Kullanılmak Sureti İle Mal, Hizmet Alım Ve Yapım İşleri İhalelerinin Denetimi Süreci Mali denetim ve uygunluk denetimi

15 Kütüphane Ve Dökümantasyon Daire Hukuk Müşavirliği Marmara Mersin Niğde Ondokuz Mayıs Personel Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire İdari ve Mali İşler Daire Nörolojik Bilimler Enstitüsünün Yapı İşleri ve Teknik Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Personel Daire Tıp Fakültesi Dekanlığı Eğitim Fakültesi Dekanlığı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Fen Bilimleri Enstitüsü Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Proje Yönetim Ofisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Personel eğitim süreci Mal ve Hizmet Alımı İhale İşlemleri Süreci Mal ve Hizmet Alımı İhale Süreci Taşınır işlemleri süreci Alım ve Yönetim Süreci Yapım İşleri İhale ve Hakediş Ödeme Süreci Taşınır İşlemleri Süreci Maaş ve ek çalışma karşılıkları süreci Faaliyetlere yönelik sistem ve uygunluk denetimi Mal Alımları İhale İşlem Süreci Öğrenci Harçları Tahakkuk, Tahsil ve Takip Süreci

16 Ortadoğu Teknik Pamukkale Sakarya Süleyman Demirel Trakya Uludağ Yıldız Teknik İlgili Birimler Hurda Süreci İdari Ve Mali İşler Daire İlgili Birimler Sağlık, Kültür ve Spor Daire (Mehmet Akif Ersoy - BURDUR) Sağlık, Kültür ve Spor Daire (Mehmet Akif Ersoy -BURDUR) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Temizlik Hizmeti Süreci Kamu Konutları İdare Sürecinin Denetimi Hukuki İşlemler Sürecinin Denetimi Yemek İşleri Yemekhanenin açık ihale usulü mal alımı işleri Taşınır mal işlemleri Tahakkuk işlemleri Gelir tahakkuk, takip ve tahsilat işlemleri Tıp Fakültesi Veterinerlik Fakültesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yaz okulu işlemleri Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi İdari Ve Mali İşler Daire İdari personelin maaş işlemleri Veteriner Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma ve gelir işlemleri Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Satınalma ve gelir işlemleri Sağlık Kültür Ve Spor Daire nca işletilen öğrenci Gelir ve gider işlemleri yurtları Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezinin (SUAM) Maaş işlemleri Yemekhane işlemleri ve gelirleri süreci Ek ders ödemeleri süreci Doğrudan Temin süreci Kadrolu personelin maaş İlgili Birimler işlemleri süreci İkinci öğretim gelirleri ve harcanmasına ait işlemler süreci Öğrencilik işlemleri süreci Döner sermaye işlemleri süreci Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma süreci

17 İhale uygulamaları süreci Kütüphane ve dokümantasyon işlemleri süreci Öğrenci harçları tahakkuk ve takip işlemleri süreci Yaz Okulu işlemleri ve organizasyon süreci. Zonguldak Karaelmas Strateji Geliştirme Daire Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Sağlık Kültür ve Spor Daire Tıp Fakültesi Muhasebe birimi vezne işlemleri süreci İlaç, tıbbi malzeme stok ve yazılım süreci Doğrudan alım süreci Mal, yazılım ve lisans alımları işlem süreci Satınalma ve ihale işlemleri süeci ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Spor Genel Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel İlgili Birimler Yurt İdare ve İşleme Dairesi Kayseri (Sivas Yurdu, Nevşehir Yurdu) Bölge İzmir (Atatürk İnciraltı Yurdu, Çeşme Yurdu) Bölge Yurt İdare ve İşletme Dairesi Eskişehir (Cumhuriyet Kız Yurdu, İç Kontrol Sisteminin Kurulması Süreci Sporcu Eğitim Merkezleri İle İlgili İşlemler Sporcu Sağlık Merkezleri İle İlgili İşlemler Yurt Başvuruları Değerlendirme, Kabul ve Kayıt İşlemleri Süreci Özel ve Gece Hizmetleri ile Öğrencilerin Sağlık Sorunları ile İlgili İşlemler Süreci

18 KOSGEB Karayolları Genel Eskişehir Yurdu) Bölge Ankara (Cebeci Erkek Yurdu, Beştepe Kız Yurdu) Bölge Bilgi Teknolojileri Dairesi Bolu Bölge İstanbul Bölge Eğitim Dairesi Kredi Dairesi Hukuk Müşavirliği Bilgi İşlem Dairesi Başkanlık ve Taşra Birimleri Adana ve Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürlükleri Bursa ve Kütahya Hizmet Merkezi Müdürlükleri Denizli Hizmet Merkezleri Aydın ve Nevşehir Hizmet Merkezi Müdürlükleri Isparta ve Eskişehir Hizmet Merkezi Müdürlükleri Destek Hizmetleri Dairesi İlgili birimler Kurum İntranet ve İnternet Hizmetleri İşlemleri Süreci Eğitim Faaliyetleri Süreci Burs Tahsis Ödeme Takip ve Tahsil İşlemleri Süreci Dava ve İcra Takip İşlemleri Süreci Veri Tabanlarının Yönetimi Süreci Mal Alımı Süreci Bakım ve Onarım Süreci (Bina, Her türlü Makine ve Teçhizat) Destek Programları Süreci Arşiv, Standart Dosya Planı ve Yazışma Kodlarına İlişkin İşlemler Süreci Yol yapım çalışmalarına ilişkin faaliyetler Yol bakım ve onarım faaliyetleri Trafik güvenliğine ilişkin faaliyetler Bitümlü malzemelere ilişkin faaliyetler Mal ve hizmet alımı ihaleleri ile satın almaya ilişkin faaliyetler Yapım ve danışmanlık ihalelerine ilişkin faaliyetler Otoyol yapı, bakım ve işletme faaliyetleri

19 Maden Tetkik Arama Genel Orman Genel Maden Etüt ve Arama Daire Fizibilite Daire Personel ve Eğitim Daire Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Taşra Teşkilatında bulunan Orta Anadolu III. Bölge, Doğu Akdeniz Bölge Güneydoğu Anadolu Bölge Marmara Bölge Adana Orm. Böl. Müd. Bursa Orm. Böl. Müd Antalya Orm.Böl. Müd. K.Maraş Orm.Böl. Müd. Mersin Orm. Böl. Müd. Çamlıdere Orm. İşlet. Md. Büyük sanat yapıları ve tünel yapım işlerine ilişkin faaliyetler İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetler Araştırma ve geliştirme faaliyetleri Makine işletme, imalat ve ikmal faaliyetleri Sosyal tesislere ilişkin faaliyetler Tesis yapım, bakım, ve onarım faaliyetleri İnsan kaynaklarına ilişkin faaliyetler Sivil savunma ve güvenlik faaliyetleri Mali ve Sistem Denetimleri İzin İrtifak Gelirleri İdari Para Cezaları Özel Büt. Muh.İşl. Dön. Sermaye İş ve İşlemleri

20 Özelleştirme İdaresi Türk Patent Enstitüsü Vakıflar Genel Eskişehir Orm. Bölge Müd Konya Orman Bölge Müd İzmir Orm. Böl. Md. Mersin Orm. İşletme Md. Bolu Orm. Böl. Md. Erzurum Orm. Böl. Md Eskişehir Orm. Böl. Md. Giresun Orm. Böl. Md. Erzurum Orm. İşl. Md. Eskişehir Orm. İşl. Md Giresun Orm. İşl. Md. Ankara Orm. Böl.Müd. İlgili birimler İş ve İşlemleri Özel Bütçe Taşınır İşlemleri Döner Serm. Taşınır İşlemleri Kent Ormanı Ve Mesire Yerlerine Ait İş Ve İşlemler Orman Kanununa Aykırılık Oluşturan Fiillere Karşı Alınan Önleme Tedbirleri İle İlgili İş Ve İşlemler Yemekhane ve çay ocağı işlemleri Temizlik hizmeti alımı işlemleri Adapazarı Şeker Fabrikası özelleştirme işlemleri TCDD Mersin Limanı özelleştirme işlemleri Danışmanlık ihale işlemleri Personel maaş ödemeleri işlemleri İlgili Birimler Nakit yönetimi süreci Antalya, Aydın, İstanbul 1, İstanbul 2 ve İzmir VBM Yatırım ve Emlak D.B., Strateji Geliştirme D.B., Kültür Tescil D.B.,Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, İstanbul I B.M. Yatırım ve Emlak DB., Sanat Eserleri ve Yapı İşleri DB., Gaziantep VBM Vakıf Taşınmazların Takas- Trampa İşlemleri Mazbut Vakıfların Hesap ve Kayıt İşlemleri Süreci Gayrimenkul Değerlendirme İdari İmkânlarla Yapılan Yeni Yapılar

21 TÜBİTAK Savunma Sanayii Müsteşarlığı İstanbul I, İstanbul II, Adana VBM İstanbul I, İstanbul II, Ankara VBM Yatırım ve Emlak Daire, İstanbul I, Antalya. Hatay, Ankara, İzmir VBM. Genel Müdürlük Merkez Birimleri, Ankara Bölge (VBM) Destek Hizmetleri Daire Başkanlğı, Gaziantep, Erzurum, Bursa, Samsun İnsan Kaynakları DB., İstanbul I VBM BUTAL UZAY MAM UME TBAE SAGE TÜSSİDE UEKAE ARDEB UİDB TEYDEB Başkanlık idari ve sosyal tesisler Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Daire Gayrimenkul Satış İşlemleri Personele Vakıf Konut Tahsisi Kiralama (VTYS Özelinde) Bilgi Teknolojileri Yönetimi Mal ve Hizmet Alımı İnsan Kaynakları Yönetimi Taşınmaz Tescil İşlemleri, Vakıf Taşınmazlarının Kütüklernin Tutulması Ve Güncelleştirilmesi Satın alma İnsan kaynakları İşe alma ve yükselme Maaş ve ek ödemeler % 40 hesaplamaları Misafirhane kullanımı Seyahat ve harcırah uygulamaları Fazla mesai Yürütülen projeler Muhasebe işlemleri Projelerin harcamalarının uygunluk denetimi Harcamaların mevzuata uygunluk denetimi Temel Eğitim Uçağı Simülatör Projesi (TESİM) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Çorum, Antalya, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Sivas, Kayseri, Malatya, Yeni açılan Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinin etkinlik ve

22 Kızılcahamam, Beypazarı, Polatlı, Şereflikoçhisar Merkez Müdürlükleri. Kurum merkez birimleri. Denetim faaliyeti yürütülen tüm birimler. Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, İstanbul, Bursa, Samsun İl Müdürlükleri. Aksaray, Kayseri, Gaziantep, Trabzon, Rize, Karabük, Bolu, Adapazarı, Kocaeli, Afyonkarahisar, Muğla, Aydın, Balıkesir, İstanbul İl Müdürlükleri. Türkiye İş Kurumu İlgili Birimler verimliliğinin denetimi. Halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim sürecinin denetimi. İç Denetim faaliyetleri sonucunda tespit edilen bulguların gerçekleştirilme durumlarının izlenmesi. Prim tahsilat faaliyetlerinin (5510 sayılı Kanun madde 4/1a kapsamında) performans denetimi. Hukuk hizmetleri yönetimi sürecinin denetimi. İç Kontrol Sisteminin Kuruluş ve İşleyiş Süreci Gelirlerin Tahakkuk, Takip ve Tahsil Süreci Satınalma Süreci MAHALLİ İDARELER Adana Büyükşehir Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire İlgili Birimler Akaryakıt ve Bakım Sistemi Alo 188-Alo Ambulans Süreci Ulaşım Trafik Denetimi Süreci Sosyal Hizmetler, Şefkat Evleri ve Çocuk Koruma Evleri Süreci Yol, Asfaltlama ve Bakım (Yeni Yolların Açılması, Mevcut Yolların Genişletilmesi, Asfaltlanması ve Bakımı) Süreci Kadın Sığınma Evleri Süreci Belediye İnternet Sayfası Tasarım ve Yön. Süreci Belediye Araçlarının sigorta, kasko vb yükümlülüklerin takibi süreci Belediye Şirketleri ile ilgili işlemler süreci Meclis ve Encümen Raportörlük

23 Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Veteriner Şube Sağlık Dairesi Mezarlıklar Şube Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmetler Şube Ulaşım Dairesi Trafik Şube Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür Şube Destek Hizmetleri Dairesi Satın Alma Şube Fen İşleri Dairesi Yatırımlar Etüt ve Proje Şube Gelir Şube nün Toptancı Hal nün İmar ve Şehircilik Şube ile KUDEB Süreci Havuz, Fıskiyelerin Bakım ve Onarımı Süreci Sosyal Hizmetler, Engelliler Hizmet ve Rehabilitaston ile Yaşlılara Hizmet Süreci Hasar Tespiti ve Yedek Parça Temini süreci AYKOME Kazı İzni verilmesi, Denetlenmesi Süreci Personel Eğitim ve Tatbikat Süreci, 15- Temizlik Hizmetleri Süreci Kaçakçılık (Hafriyat, Kaçak kömür) Denetimi Süreci Proje Üretim ve Kontrol Süreci AB Fonlarına Başvuru Süreci Otoparklar Süreci Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı ve Korunması Süreci Gayrimenkul Envanterinin Takibi ve Güncelleştirilmesi Süreci Mal ve hizmet alımları süreci İlan reklam ve eğlence vergisi tarh, tahakkuk ve tahsil süreci Hal gelirleri tarh, tahakkuk ve tahsil süreci Kaçak yapılarla mücadele süreci, tadilat ve onarım izinleri ve

24 Bursa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İlgili Birimler Ulaşım Dairesi Kültür Turizm Dairesi Mali İşler Dairesi Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk. İşletme İştirakler Dairesi Bşk. Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. Çevre Koru.Ve Kontr. Dair. Bşk. İtfaiye Dairesi Sağlık İşleri Dairesi Fen İşleri Daire İmar ve Şehircilik D.Bşk. Kültür ve Sosyal İşler Daire Kaynak Geliştirme ve İştirakler D.Bşk. Destek Hizmetleri Daire Mali Hizmetler Daire (A Yılı) Bilgi İşlem Daire Makine İkmal Bakım ve Onarım D.Bşk. Mali Hizmetler Daire denetim sürecine Harcamalara katılma payları iş ve işlemleri Doğrudan temin yöntemi işlemleri Ulaşım planlama, koord. işlemleri süreci Mal ve hizmet alımlarının satın alma süreci Turizm, şehir tiyatroları ve sinema işlemleri Gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takip süreçleri Ön mali kontrol süreçleri Mal ve hizmet alımlarının satın alma süreci Sosyal yardımlar ve gerçekleştirme süreçleri İşletme hizmetleri iş ve işlem süreçleri Gelirlerin tahsil süreçleri Stok ambar yönetimi süreci Taşınır mal kayıt ve kontrol işlemleri Katı Atık sürecine ilişkin işlemler İtfaiye hizmetleri iş ve işlem süreçleri Ruhsat ve denetim işlemleri süreci Bütçelerinden yapılan tüm mali işlemler (yüklenmeye girişilmesi aşamasından, mal veya hizmeti teslimi veya yapım işinin gerçekleştirilmesi, ödemenin yapılması, yükümlülüklerin sona ermesi işlemleri) süreci

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 3 0 2 Abdullah Gül Üniversitesi 3 2 1 3 Adalet Bakanlığı 20 16 4 4 Adana ASKİ Genel Müdürlüğü 3 1 2 5 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 2 1 6 Adana Büyükşehir

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi.

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi. No 1 Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik İl Süresi Üniversite Adı Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv. Elazığ 2020 3 Kırıkkale Üniv. Kırıkkale

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR

ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR ÜNİVERSİTELER YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMININ ADI TABAN PUANLAR KONTENJANI 2004 DGS 2005 DGS 2006 DGS 2007 DGS GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252.800 248.822 267.253

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı.

Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı. Tablo 128. Rapor Döneminde Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Farabi) Bulunduğu Geçerlilik Üniversite Adı Fakülte/Bölüm İl Süresi No 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta 2017 2 Fırat Üniv.

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Bütçe Büyüklüğü Faaliyetlerin Karmaşıklığı ve Mevzuat Yoğunluğu Kontrol Ortamı Yapısal, İşlevsel ve Teknik Değişiklikler 1

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI

2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2016 ÖSYS KILAVUZUNDA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLAN PROGRAMLARIN 2015 YILINDA ALDIĞI SON OKUL BİRİNCİLERİNE İLİŞKİN VERİLER DOSYASI Yeni Burdur 107310446 Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) /POZİSYON 4652 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU MERKEZ Merkez GİH 8 1 4001 4653 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU MERKEZ Merkez GİH 9 1 4001 4245 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı