İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması"

Transkript

1 GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın İşlenmesi ve DB'ye Havale Edilmesi DB'nınEvrakı İncelemesi GidenEvrak Oluşturma ve Onay Süreci Evraka Cevap Yazılacak mı? K-DB Evrakın İlgili ŞM/ŞM'lere Havale Edilmesi Evrakın İlgili R'ye Havale Edilmesi Evrakın Dosyaya Kaldırılması İY-R Büro Sorumlusu İkmal ve Amb. Şb. Müd. Mak.İkm.Bak.ve.Onr.D.Bşk. Genel Sekreter Yardımcısı

2 Mak.İk.DB-İA Doküman No: GİDEN EVRAK SÜRECİ 2 Yayın Tarihi: Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: Üst Yazı Oluşturma Talimatının Varsa Gelen Evrakla Birlikte İlgili R.'ye Verilmesi Üst Yazı Oluşturma Talimatının Varsa Gelen Evrakla Birlikte İlgili ŞM.'ye Verilmesi İY-R P-R İY- ŞM Yazı Taslağının Oluşturulması(Paraflı ve Parafsız 2 nüsha halinde) ve İlgili ŞM'ye Havale Edilmesi Evrakın Yeniden Düzenlenmesi İçin İlgili R'ye Havale Edilmesi Evrakın İncelenmesi Evrak Onaya Uygun mu? K-ŞM OLUŞTURMA SÜRECİ Evrakın Yeniden Düzenlenmesi İçin İlgili ŞM'ye Havale Edilmesi Evrakın Paraflanması ve DB'ye Havale Edilmesi P-ŞM Evrakın İncelenmesi İY-GSY Evrakın Yeniden Düzenlenmesi İçin İlgili DB'ye Havale Edilmesi Evrak Onaya Uygun mu? K-DB Evrak Onaya Uygun mu? K-GSY Evrakın Paraflanması ve GSY'ye Havale Edilmesi Evrakın İncelenmesi P-DB İY-GSY ONAY SÜRECİ İ-GSY Evrakın Onaylanması ve İlgili DB'lığına Havale Edilmesi Evrakın Sistem Üzerinden Tarih ve Numarasının Verilmesi, Parafsız Nüshasının İlgili Kurum/Birim ya da Kişiye İmza Karşılığında Sevk Edilmesi İY-R Evrakın varsa Gelen Evrakı İle Birlikte Dosyasına Kaldırılması Evrakın Paraflı Nüshasının Yazıyı Oluşturan R'ye Teslim Edilmesi Büro Sorumlusu İkmal ve Amb. Şb. Müd. Mak.İkm.Bak.ve Onar.Dai.Bşk. Genel Sekreter Yardımcısı

3 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ENCÜMEN CEZA SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 4 Yayın Tarihi: Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: Özel Halk Oto.Tutulan Raporlar ve Ekli Evraklar Kontrol Edilir K-PR Evraklar Tam Mı? İlgili Personele Evraklar Tamamlanmak Üzere geri Gönderilir Raporlar Sistem Üzerinden Encümene Yazılır. P-PR Birim Müdürüne Parafa Sunulur Daire Başkanına Parafa Sunulur Genel Sekreter Yardımcısına Parafa Sunulur Genel Sekreter İmzaya Sunulur P-ŞM P-DB P-GSY İ-B Encümen Kalemine Sistem Üzerinden Gönderilir. Encümen Karaları Doğrultusunda İlgilisine ve Odaya Evrak Hazırlanır. Encümen Kararı (para cezası) Fotokopisi Tahakkuk Fişi Düzenlenmesi İçin Büro Giden Evrak Süreci.

4 ALT ŞEMA ADI ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DEVİR SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 5 Yayın Tarihi: Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: Özel Halk Oto.Devir için İstenen Belge ve Evraklar Kontrol Edilir K-PR Evraklar Tam Mı? İlgilisine Evraklar Tamamlanmak Üzere geri Gönderilir Sistem Üzerinden Devir İçin Encümene P-PR Birim Müdürüne Parafa Sunulur P-ŞM Daire Başkanına İmza ve Parafa Sunulur P-DB Genel Sekreter Yardımcısına İmza ve Parafa Sunulur P-GSY Genel Sekreter İmzaya Sunulur İ-GS Encümen Kalemine Evrak Sistem Üzerinden ve Aslı Gönderilir. Devir Ücreti Tahakkuk Fişi Düzenlenmesi İçin Büro Sor. Gönderilir. Encümen Kaleminden Gelen Encümen Kararları Doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Halk Otobüsü Sözleşmesi Hazırlanır Noter Yazısı Giden Evrak İş Akışı Devir İşleminin gerçekleşmesi için Noter yazısı ve sözleşme ilgilisine teslim Edilir. Sözleşme ve Araç Satışı Noter Tarafından Onandı mı? Sözleşme ve Araç Satışı Noter Tarafından Onaylanması Beklenir. Evrakların Gerekli Dosya ve Arşivleme İşlemi Yapılır.

5 1 DEMİRBAŞ-AKARYAKIT--YEDEK PARÇA AMBARI SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 6 Yayın Tarihi: Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: Birimlerim İhtiyaç Duyduğu Hizmet, Mal ve Malzemenin Talebi Yapılır İlgili Birim Müdürüne İmzaya Sunulur Daire Başkanına İmzaya Sunulur Genel Sekreter Yardımcısına İmzaya Sunulur İ-ŞM İ-DB İ-GSY Mali Hiz. D.Bşk. Bütçe Aktarımı İçin Mali Hiz. D.Bşk. Bütçe Onayına ( Ödenek Alımı) Sunulur İ-ŞM Destek Hizmetleri Daire Bşk.Alımın Gerçekleşmesi için Talep Zimmetli Teslim Doğrudan Temin İle Hizmet-Mal- Malzeme Alımı İhale Yolu İle Hizmet-Mal-Malzeme Alımı Talep Edilen Mal ve Malzeme gelmesi için İlgilisine İade İşlemi Yapılır. Alınan Hizmet, Mal-Malzeme Talep Edilen Hizmet, Mal-Malzeme mi? Teknik Şartnameye Uyhgun Mu? Kabul Komisyonu Kontrol Eder Markır Testi Yaptırılır K-PR İ-ŞM İ-DB Mal ve Malzeme Teslim Alınır Fatura Bilgileri İle Taşınır İşlem Fişi (GİRİŞ ) Düzenlenir. İlgili Kişisine Zimmet İşlemi Yapılır Barkot Sistemine İşlenir ve Takip Edilir Talep Eden Birim veya Kişilere Mal ve Malzeme Teslim Edillir.Taşınır İşlem Fişi (ÇIKIŞ) Düzenlenir. Akaryakıt Verilen Araçların Yakıt Tüketimleri Birimlere Aylık Olarak Taşınır İşlem Fişi Aylık ve Yıllık Mal-Malzeme Giriş Çıkış Raporları Alınır. İlgili Birimlere Rapor Gönderilir.

6 İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 23 Yayın Tarihi: Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: Satınalma ihtiyacının belirlenmesi Teknik Şartname, Çizimler ve keşif metrajının Teknik Şartname Formu İle Hazırlanması Ödeme Emri Belgesinin Mali Hizmetlere Havale Edilmesi İY-ETS Dökümanlar Hazır mı? Ödeme Emri Belgesinin Hazırlanması İY-GG Faturanın Alınması Lüzum müzekkeresi hazırlanması Muayene ve Kabulün Yapılması İY-PFAG Lüzum Müzekkeresi Onaylandı mı? Teklliflerin Değerlendirilmesi ve Tedarikin Yapılması İY-PFAG Hazırlanan Teknik Şartnameye Göre Yaklaşık Maliyetin Tespit Edilmesi O- DB(HY) Tekliflerin Alınması Bütçeden Ödenek Alınması Piyasa Fiyat Araştırma Görevlilerinin Tespit Edilmesi

7 İkmal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü DOĞRUDAN TEMİN SÜRECİ(DESTEK HİZMETLERİ KANALIYLA) Mak.İk.DB-İA Doküman No: 24 Yayın Tarihi: Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: Satınalma ihtiyacının belirlenmesi Teknik Şartname, Çizimler ve keşif metrajının Teknik Şartname Formu İle Evrakların Mali Hizmetler Daire Başkanlığına Gönderilmesi İY-ETS Dökümanlar Hazır mı? Ödeme emri belgesinin hazırlanması (Tevfikat ve Diğer Kesintilerin Belirtilmesi) İY-GG Teslim alma tutanağının (Muayene Kabul Belgesi) Hazırlanması İY-TKYK Lüzum müzekkeresi hazırlanması Hizmet/ malın teslim alınması İY-TKYK Lüzum Müzekkeresi Onaylandı mı? Teklifler şartlara uygun mu? Saysis programı kullanılarak yapılan talebin bilgisayar ortamında Satın alma birimine onaylatılması Talep bilgisayar ortamında onaylandı Destek Hizmetler Dai. Başk. tarafından tekliflerin değerlendirilmesi Destek Hizmetler Dai. Başk. tarafından piyasa araştırmasının yapılması Saysis programını kullanarak -Satınalma talep fişi -Doğrudan Temin onay belgesi - Teklif Mektubu düzenlenmesi Taleplerin Destek Hizmetler Daire Başkanlığı' na zimmet ile teslim edilmesi İY-ETS Talepler onaylandı mı? Ödenek ve Bütçe alındı mı? Ödenek ve Bütçesinin alınması

8 Mak.İk.D B-İA İHALE SÜRECİ Doküman No: 25 Yayın Tarihi: Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: İY- DB(HY) BÜTÇEDE ÖDENEĞİ BULUNAN BİR MALIN,HİZMETİN,YAPIM İŞİNİN VEYA DANIŞMANLIK HİZMETİNİN YAPILMASI İÇİN İDARE TARAFINDAN İHALE YAPILMASINA KARAR VERİLMESİ KAMU İHALE KURUMUNDAN YASAKSIZLIK TEYİDİNİN ALINMASI İY-İK İHALE KOMİSYON KARARININ İHALE YETKİLİSİNCE ONAY İÇİN GÖNDERİLMESİ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLANMASI YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİNİN YAPILMASI İY-İK İHALENİN,YETERLİLİĞİ TESPİT EDİLEN VE EN AVANTAJLI TEKLİFİ VEREN KİŞİ VEYA FİRMAYA İHALE EDİLMESİ (A) İY-İK BÜTÜN TEKLİFLERİN RED EDİLMESİ VE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ (B) İHALE SONUÇ FORMUNUN KİK'E GÖNDERİLMESİ İDARE TARAFINDAN KARARA İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ ONAYLANDI MI? C) KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ İSTEKLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİ EŞİK DEĞERE GÖRE İHALE USULÜNÜN BELİRLENMESİ İHALE ONAY BELGESİNİN HAZIRLANMASI (HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANIR) KAMU İHALE KURUMUNDAN İHALE KAYIT NUMARASININ ALINMASI İY-İK K-İK BELGELER TAMAM MI VE YETERLİ Mİ? İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İHALENİN YAPILMASI VE İHALE KOMİSYONUNCA ALINAN KARARLARIN TUTANAĞA BAĞLANMASI İDARE İTİRAZI KABUL ETTİ Mİ? İHALE İŞTİRAKÇİSİ KİK'E İTİRAZ ETTİ Mİ? KARARA İTİRAZ VAR MI? SÖZLEŞMEYE 1.AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİNİN DAVET TEBLİĞİNİN YAPILMASI SÖZLEŞME AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLARIN KONTROLLERİNİN YAPILMASI,KESİN TEMİNAT,SÖZLEŞME DAMGA VERGİSİ,VE KARAR PULU VE KİK PAYININ YATIRILMASININ SAĞLANMASI SÖZLEŞMEYE 2.AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİNİN DAVET TEBLİĞİNİN YAPILMASI EVRAKLAR TAMAM MI? İHALE DÖKÜMANININ HAZIRLANMASI İHALE İLANININ HAZIRLANMASI VE İLAN EDİLMESİ İHALE TEKLİF ZARFLARININ TESLİM ALINMASI VE İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ KİK DEĞERLENDİRMESİNİN BEKLENMESİ SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI VE İMZALANMASI İŞE BAŞLAMA TEBLİĞİNİN YAPILMASI İ-DB(HY) İHALE KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI (HARCAMA YETKİLİSİ TARAFINDAN ONAYLANIR) İHALE KOMİSYONUNCA TUTULACAK KAYIT VE TUTANAK FORMLARININ HAZIRLANMASI KİK İTİRAZI KABUL ETTİ Mİ? İHALE SONUÇ FORMUNUN KİK'E GÖNDERİLMESİ İŞTİRAKÇİLERE İHALE DÖKÜMANININ GÖSTERİLMESİ VE SATILMASI İSTEKLİLERCE ASLI İBRAZ EDİLEN (SUNULAN) BELGELERİN İDARECE GÖRÜLMESİ İY-KİK SONUCUN İLANI İÇİN EŞİK DEĞER KONTROLÜNÜN İHALE SONUÇ İLANININ KİK'E GÖNDERİLMESİ GEREKLİ DÜZELTİCİ İŞLEMLERİN YAPILMASI İHALE DOKÜMANINA İTİRAZ VAR MI? KİK'TEN GELEN DÜZENLEYİCİ FAALİYETİN UYGULANMASI KİK İTİRAZI REDDETTİ Mİ? İY-MKK GEREKTİĞİNDE İŞ ARTIŞI YAPILMASI İHALENİN KABUL EDİLMESİ İHALENİN İPTAL EDİLMESİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması Akademik Personelin İzin Kullanımı Akademik Personel İzin Kullanımı İş Akış Süreci İzin Talebi İlgili Personel Mazeret(10 gün) veya s e n e l i k i z i n için izin formu doldurur. Form Bölüm Başkanlığına

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMALARI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI LİSTESİ MAKAM ONAYLARI 00 1. BAKAN ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İŞ AKIŞ ŞEMALARI Gelen Evrak İş Akış Şeması Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın myo içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak MYO Birimlerini ilgilendiriyor

Detaylı

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır

Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi. Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu? Evet Hayır ŞEMA ADI Gelen Evrak İş Akış Şeması Akış No : 01 Harici Evrak Evrakın Posta veya elden Dekanlığa gelmesi Evrak Fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili Evrak Fakülte Birimlerini

Detaylı

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ

AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ AÇIK İHALE İŞ AKIŞ SÜRECİ 1- Teknik Şartnamenin İncelenmesi: - Teknik Şartnameler; 4734 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına aykırı hususların olup olmadığı (belirli bir marka model ve menşei belirtilmemesi,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI İÇİNDEKİLER Arşiv İş Akış Şeması... 3 Ders Telafisi İş Akış Şeması... 4 DMO dan Malzeme Alımı İş Akış Şeması... 5 Doğrudan Temin İş Akış Şeması... 6 Bütçe Hazırlama

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BİRİMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim Edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak

Detaylı

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci SamsunDefterdarlığı İhtiyacının Tespiti Yapım İşinin Belirlenmesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Keşif Çıkattırılması Keşfe Göre Ödenek Talebi ve Temini İta Amirinden Yaklaşık Maliyet Komisyonunun

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMASI 2012 1. MAAŞ TAAKKUK ŞEFLİĞİNİN İŞ AKIŞ ŞEMASI Görevli Personel Selami YAŞAMIŞ Selim ŞAFAK Osman AKSOY Maaş Bordrosu azırlama İş

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sağlık Bakanlığı Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Bakanlık Harcama Birimleri ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ KİTABI İÇİNDEKİLER 1 - Temel Süreçlerin Sınıflandırılması

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Etüt Proje Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ ADIYAMAN DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ İçindekiler BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar.5 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar..5 Amaç..5 Dayanak..5 Tanımlar.. 5 İKİNCİ BÖLÜM Servisler ve Görevleri

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. ANKARA ÜNİVERİSTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MALİ İŞLMLR SÜRÇ AKIŞ ŞMASI Müdür (arcama Yetkilisi) Yüksekokul Sekreteri ( ) Satınalma Birimi Personel Birimi ANKARA ÜNİVRİSTSİ KALCİK MSLK YÜKSKOKULU MÜDÜR (ARCAMA

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA DEFTERDARLIĞI MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 Tanımlar. 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Ödemeler Kasa Ödeme

Detaylı