ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ"

Transkript

1 ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ I Prof. Dr. Mehmet KARAFAKIOĞLU ULUSLARARASI PAZARLAMA YÖNETİMİ TEORİ, UYGULAMA ve ÖRNEK OLAYLAR

2 II ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ Yayın No : 3192 İşletme - Ekonomi Dizisi : Bası Temmuz 1997 İSTANBUL 3. Bası Eylül 2000 İSTANBUL 5. Bası Mart 2008 İSTANBUL Tıpkı 6. Basım Ağustos 2010 İSTANBUL 7. Baskı Mart İSTANBUL Tıpkı 8. Basım Eylül 2013 İSTANBUL 9. Baskı Ocak 2015 İSTANBUL ISBN Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya başka herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz. Normal ölçüyü aşan iktibaslar yapılamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Basım A.Ş. Baskı - Cilt : Pasifik Ofset Ltd. Şti. Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi A Blok Kat: Haramidere/İSTANBUL Tel: Sertifika No: Kapak Tasarım : Gülgonca Çarpık Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136) Narlıbahçe Sok. Damga Binası No: 11 Cağaloğlu - İSTANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ III Sevgili babam Ord. Prof. BEDRİ KARAFAKIOĞLU nun hatırasına

4 IV ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ

5 ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ V DOKUZUNCU BASKIYA ÖNSÖZ Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Teori, Uygulama ve Örnek Olaylar ilk kez 1984 yılında Dünya Yayınları tarafından basılmıştı. İkinci baskısı 1990 da İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci baskılar ise 1997, 2000, 2008, 2010, 2012 ve 2013 de BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. tarafından yapıldı. Dokuzuncu baskısı da BETA tarafından gerçekleştiriliyor. Kitabın birinci baskısından bu yana uluslararası pazarlama açısından Türkiye de önemli gelişmeler olmuş, önceleri sadece ihracatla yetinen, bu aşamaya gelmeleri dahi büyük bir başarı sayılan birçok Türk firması bu gün dış pazarlarda yatırım yapmaya başlamış, firmalarımızın ihracat, yurt dışı üretim ve perakendecilik faaliyetleri bir zamanlar hayal edilmesi bile zor bir büyüklüğe ulaşmıştır. Bu gelişmeler dokuzuncu baskıyı gerçekleştirirken kitabın bütün bölümlerinin yeniden alınmasını gerekli kılmış, tabloların, örneklerin güncelleştirilmesine ek olarak birçok yeni bilgiye yer verilmiştir. Kitabın eski baskılarını bilenler bu değişiklikleri hemen fark edeceklerdir. Dün olduğu gibi, kuşkusuz yarın da çeşitli problemlerle karşılaşılacak, uluslararası pazarlar her zaman riskli bir alan olmaya devam edecektir. Ancak bu gün geldiğimiz nokta karşılaşılacak sorunların başarı ile çözümleneceği ve Türk firmalarının uluslararası pazarlamada giderek daha başarılı olacakları konusundaki ümit ve inancımızı arttırmaktadır. Her zaman olduğu gibi okurların yapıcı eleştirilerini bekliyor, yeni bir içerik ve formata sahip dokuzuncu baskının öğrencilere ve işhayatına faydalı olacağını ümit ediyorum. Prof. Mehmet KARAFAKIOĞLU MODA, İSTANBUL, 2014

6 VI ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ

7 ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ VII İÇİNDEKİLER BÖLÜM I ULUSLARARASI PAZARLAMAYA GİRİŞ ULUSLARARASI TİCARETİN DÜNÜ VE BU GÜNÜ. TÜRKİYENİN ULUSLARARASI TİCARET İÇİNDEKİ YERİ VE PAYI... 3 İHRACAT PAZARLAMASI, ULUSLARARASI PAZARLAMA. BAZI ÖNEMLİ TANIMLAR... 8 KÜRESELLEŞME VE SONUÇLARI FİRMALARIN ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNE KATILMA DERECELERİ İç Pazara Dönük Firmalar Yurt Dışı Pazarlama Faaliyetlerini Süreksiz Gerçekleştiren Firmalar Uluslararası Pazarlama Faaliyetleri Sürekli Firmalar Pazarlama Faaliyetleri Evrensel Firmalar Firmaları Dış Pazarlara Yönelten, Uluslararası Firmalara Dönüşmelerine Neden Olan Etmenler KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYENİN İHRACATI VE İTHALATI TÜRKİYEDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI TÜRK FİRMALARININ YURT DIŞINDAKİ ÜRETİM, PERAKENDECİLİK VE DİĞER FAALİYETLERİ İTHALAT PAZARLAMASI VE İTHALAT REJİMİ ÖRNEK OLAY: SİLK & CASHMERE BÖLÜM II TEMEL KAVRAMLAR VE PLANLAMA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMA PLANININ OLUŞTURULMASI Pazar Çevresi ve Pazar Bölümlerinin Belirlenmesi Hedef Pazarların Seçimi Pazarlama Bileşenleri Ürün Bileşeni Fiyat Bileşeni... 53

8 VIII İÇİNDEKİLER Dağıtım Bileşeni Tutundurma Bileşeni Pazarlama Planı ve Pazarlama Stratejileri Farklılaştırılmamış Pazarlama Stratejisi Farklılaştırılmış Pazarlama Stratejisi Yoğunlaşmış Pazarlama Stratejisi ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNE KATILAN FİRMALARDA BELLİ BAŞLI ÖRGÜTLENME ŞEKİLLERİ İhracatçı Firmalarda Örgütlenme Faaliyetleri Uluslararası Nitelik Kazanmış Firmalarda Örgütlenme ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN KONTROLÜ ÖRNEK OLAY: ÜLKER-GODIVA BÖLÜM III ULUSLARARASI PAZARLAMA ÇEVRESİ DEMOGRAFİK ÇEVRE VE COĞRAFİ YAPI SOSYO-KÜLTÜREL ÇEVRE; TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI Tüketicinin Davranışını Etkileyen Psikolojik Faktörler Güdüler ve Gereksinmeler Algılama İnançlar Tutumlar ve Öğrenme Süreci Kişilik ve Yaşam Biçimi Tüketicinin Davranışını Etkileyen Sosyal ve Kültürel Faktörler Aile Kültür, Adetler, Gelenekler Sosyal Sınıflar Referans Grupları Tüketicinin Satınalma Süreci Üreticiler ve Aracıların Satınalma Davranışları Devlet ve Yerel İdarelere Satış EKONOMİK ÇEVRE Ekonomik Sistemler Gelir ve Gelişme Düzeyi Farkları Ödemeler Bilançosu, Dış Ticaret Dengesi ve Cari Denge Ekonomik Anlaşmalar, Birlikler ve Örgütler

9 İÇİNDEKİLER IX Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD ve Dünya Ticaret Örgütü WTO Avrupa Birliği Amerika Kıtasındaki Bölgesel Örgütlenmeler Asya Kıtasındaki Bölgesel Örgütlenmeler Orta Doğu ve Afrikadaki Bölgesel Örgütlenmeler Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü KEİÖ Ekonomik İşbirliği Teşkilatı POLİTİK VE YASAL ÇEVRE Politik ve Yasal Riskler Ulusal ve Uluslararası Yasalar TEKNOLOJİK ÇEVRE REKABET ÇEVRESİ ÖRNEK OLAY: NESTLE VE BOYKOT BÖLÜM IV ÜRÜN KARARLARI ULUSLARARASI TİCARET TEORİLERİ Merkantilizm Mutlak Üstünük Teorisi Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi Heckler-Ohlin Kuramı ve Leontief Paradoksu Yeni Ticaret Kuramları Ürün Yaşam Eğrisi ULUSLARARASI PAZARLAMADA İZLENEBİLECEK ÜRÜN POLİTİKALARI Beş Farklı Ürün-Reklam Politikası Standart Bir Ürün ve Reklam Standart Bir Ürün ve Uyarlanmış Reklamlar Üründe Uyarlama ve Standart Bir Reklam Hem Üründe Hem Reklamda Uyarlama Yeni Bir Ürün, Yeni Bir Reklam ULUSAL ve ULUSLARARASI ÜRÜN BİLEŞİMLERİ AMBALAJLAMA, ÖNEMİ VE AMBALAJLARIN SEÇİMİ ETİKETLEME MARKALAMA, MARKALARIN ULUSLARARASI SAHTECİLİĞE KARŞI KORUNMASI GARANTİLER, SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN ÖRGÜTLENMESİ ULUSLARARASI HİZMETLER ÖRNEK OLAY: DOMİNOS PİZZA JAPONYA DA

10 X İÇİNDEKİLER BÖLÜM V FİYATLANDIRMA KARARLARI FİYATLANDIRMA AMAÇLARI FİYATLANDIRMADA KULLANILAN TEMELLER Rekabete Göre Fiyatların Belirlenmesi Maliyetlere Göre Fiyatların Belirlenmesi Tam Maliyetlere Göre Fiyatlandırma Değişir Maliyetlere Göre Fiyatlandırma Talebe Göre Fiyatlandırma Fiyat Elastikiyeti PAZARA GİRME VE TALEBİN KAYMAĞINI ALMA POLİTİKALARI Pazara Sokulma Politikası Talebin Kaymağını alma Politikası FİYAT FARKLILAŞTIRMASI TRANSFER FİYATLANDIRMA PARA BİRİMİNİN SEÇİMİ DAMPİNG İHRACATÇIYA FİYAT AÇISINDAN ÜSTÜNLÜK KAZANDIRACAK ÖNLEMLER İHRACAT BEDELLERİNİN ÖDENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER Konsinye veya Müşterek Hesap Yolu İle Ödeme Mal Karşılığı Ödeme Belge (vesaik ) Karşılığı Ödeme Akreditifle Ödeme Dönülebilir ve Dönülemez Akreditif Devredilebilir Akreditif Teyitli Akreditif Sabit ve Rotatif Akreditif Bölünebilir Akreditif Karşılıklı Akreditif Peşin Ödemeye İmkan Veren Red Clause ve Green Clause Akreditif Akredifle Ödemede Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Peşin Ödeme KARŞI TİCARET BEDELSİZ İHRACAT VE SINIR TİCARETİ ÖRNEK OLAY: FEDERAL YAZAR KASA

11 İÇİNDEKİLER XI BÖLÜM VI DAĞITIM KARARLARI DAĞITIM KANALLARININ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER DOLAYLI VE DOLAYSIZ İHRACAT Dolaylı İhracatta Yer Alan Aracılar Komisyoncular Yerli Tüccarlar Yabancı Uyruklu Tüccar ve Temsilciler İhracatçı Birlikleri ve Kooperatifler Ana Firmadan Bağımsız Bir İhracat Şirketi Birleşik İhracat Yönetimi Firmaları Genel İhracat Şirketleri Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Dolaysız İhracatta Yer Alan Aracılar Yurtdışı Satış Büroları Yurtdışı Satış Şirketleri Acenta ve Dağıtıcılar Gezici Satışçılar İthalatçı ve Toptancılar İthalatla Görevli Devlet Kuruluşları Dış Pazarlardaki Perakendeciler ve Uluslararası Perakendecilik E-ticaret YURTDIŞINDA ÜRETİM Montaj Kontratla Üretim Lisansla Üretim Franchising Ortaklık ve Yüzde yüz Yabancı Sermaye Yatırımı DAĞITIM KANALLARININ SEÇİMİ GRİ (PARALEL) PAZARLAMA ULUSLARARASI PAZARLAMADA FİZİKSEL DAĞITIM Fiziksel Dağıtımı Kolaylaştıran Kuruluşlar Uluslararası Teslim Şekilleri İşletmede Teslim (EXW) Taşımacıya Teslim (FCA) Gemi Bordasında Teslim (FAS)

12 XII İÇİNDEKİLER Güvertede Teslim (FOB) Mal Bedeli ve Navlun Teslim (CFR) Varış Limanına Kadar Taşıma Ücreti Ödenmiş Teslim (CPT) Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Teslim (CIF) Varış Yerine Kadar Sigorta, Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim (CIP) Sınırda Teslim (DAF) Gemide Teslim (DES) ve Rıhtımda Teslim (DEQ) Vergiler Ödenmemiş (DDU) ve Vergiler Ödenmiş (DDP) Teslim İhracatta Kullanılan Belgeler Gümrük Beyannamesi Konşimento Ticari Fatura Koli Listesi Menşe Şahadetnamesi EU.1 ve A.TR. Belgesi Sigorta Poliçesi Canlı Hayvan, Hayvansal Ürünler ve Deniz Ürünleri Sağlık Raporu Bitki Sağlık Sertifikası Diğer Belgeler ÖRNEK OLAY: HAYDİ MISIR A BÖLÜM VII TUTUNDURMA KARARLARI ULUSLARARASI PAZARLAMADA TUTUNDURMANIN ÖNEMİ İLETİŞİM SÜRECİ Reklam Mesajının Belirlenmesi Reklam Ortamının Seçimi Reklam ajansının Seçimi Reklam Bütçesinin Belirlenmesi Reklam Etkinliği ULUSLARARASI PAZARLAMADA YÜZYÜZE SATIŞ SATIŞTA ÖZENDİRME FUAR, SERGİLER VE TİCARET MERKEZLERİ HALKLA İLİŞKİLER ÖRNEK OLAY: THE MARLBORO MAN

13 İÇİNDEKİLER XIII BÖLÜM VIII PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI ULUSLARARASI PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINI KAPSAMI VE NİTELİĞİ Uluslararası Pazarlama Araştırmalarında Karşılaşılan Özel Sorunlar Araştırma Süreci ve Araştırma Türleri ULUSLARARASI PAZARLAMADA BİLGİ KAYNAKLARI Birincil ve İkincil Kaynaklar Uluslararası Örgütlerden Sağlanabilecek İkincil Veriler Ulusal Kaynaklardan Sağlanabilecek İkincil Veriler ARAŞTIRMALARIN BÖLGE VEYA ÜLKE GRUPLARINA GÖRE GERÇEKLEŞMESİNİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR ÖRNEK OLAY: 3 MİLYAR DOLARLIK PAZAR TERİMLER KAYNAKLAR

14

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ MYO için DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ İKMEP Müfredatına Uyumlu dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları müfredatlarına

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ [ Yeni Mevzuat ve Belgeler] dr. ferudun kaya (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi) Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği

Detaylı

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI

DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI [İKMEP Müfredatına Uyumlu DIŞ TİCARET ve FİNANSMANI Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Bu çalışma; İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

2. Baskı. Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN

2. Baskı. Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN DIŞ TİCARETE GİRİŞ 2. Baskı Mutlu YILMAZ Ahmet ÖZKEN Bu kitabın Türkiye deki her türlü yayın hakkı Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti ye aittir, tüm hakları saklıdır. Kitabın tamamı veya bir kısmı 5846 sayılı

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSMAN

ULUSLARARASI FİNANSMAN [MYO ların İKMEP Projesi Müfredatına Uyumlu ULUSLARARASI FİNANSMAN Örnek Olay ve Yeni Mevzuat] dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu çalışma; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları,

Detaylı

E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ

E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ E-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ YÖNETİMİ S. SEDAT AKGÖZ Aralık, 2011 Yay n No : 2601 İşletme-Ekonomi Dizisi : 539 2. Baskı Aralık 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-624 - 6 Cop yright Bu ki ta b n bu ba s s n n

Detaylı

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015

BANKACILIĞA GİRİŞ. Doç. Dr. Mehmet YAZICI. 3. Baskı. İstanbul, 2015 i BANKACILIĞA GİRİŞ Doç. Dr. Mehmet YAZICI 3. Baskı İstanbul, 2015 ii Yayın No. : 2967 İşletme-Ekonomi Dizisi : 610 1. Baskı Kasım 2011 İSTANBUL Tıpkı 2. Baskı Eylül 2013 İSTANBUL 3. Baskı Mayıs 2015 İSTANBUL

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY

FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ. Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY FİNANSAL YÖNETİM İLKELERİ Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY I Yayın No : 2735 İşletme-Ekonomi Dizisi : 576 2. Baskı - Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-759 - 5 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör. Öğretim Görevlisi BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Sigortacılık. Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sigortacılık [5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu İlaveli] Editör Ferudun KAYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bölüm Başlıkları* Sigorta

Detaylı

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya

KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya KREDİ KARTLARI [5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunu İlaveli] Dr. Ferudun Kaya İSTANBUL, 2009 Yayın No : 2177 İşletme-Ekonomi Dizisi : 341 1. Baskı Türkiye Bankalar Birliği 2. Baskı Beta Yayınları,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI

DIŞ TİCARET UZMANLIĞI NDOLU ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ e-sertifika Programları 118 e-sertifika Programları / 24 Ocak 2010 Güz Dönemi - Pazar 14.30 DIŞ TİCRET UZMNLIĞI TEST GRUUNUZ CEVP KÂĞIDINIZ İŞRETLEMEYİ UNUTMYINIZ.

Detaylı

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD

PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD Prof. Dr. Ser dar PİRTİNİ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PAZARLAMADA MÜŞTERİ ODAKLILIK ve BALANCED SCORECARD İstanbul, 2013

Detaylı

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ

Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Doç. Dr. G. Mine GERNİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı İstanbul -2012 i Yayın No : 2766 İşletme-Ekonomi Dizisi : 584 2. Baskı Ekim 2012 İSTANBUL ISBN 978 605-377 788 5 Copyright

Detaylı

İhracat Bilgi Bankası

İhracat Bilgi Bankası İhracat Bilgi Bankası 2015 Hacettepe Exim A.Ş., Hacettepe Üniversitesi kuruluşudur. Sayfa 1 A İHRACATTA HEDEF PAZAR SEÇİMİ ve PAZARA GİRİŞ KOBİ ler olarak adlandırılan (uluslararası literatürdeki ismi

Detaylı

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9

Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525. 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Yayın No : 2557 İşletme-Ekonomi Dizisi : 525 2. Baskı Ekim 2011 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-579 9 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

TÜRKĐYE DE ĐHRACAT PERFORMANSINI ETKĐLEYEN MAKRO DEĞĐŞKENLERĐN EKONOMETRĐK ANALĐZĐ

TÜRKĐYE DE ĐHRACAT PERFORMANSINI ETKĐLEYEN MAKRO DEĞĐŞKENLERĐN EKONOMETRĐK ANALĐZĐ TÜRKĐYE DE ĐHRACAT PERFORMANSINI ETKĐLEYEN MAKRO DEĞĐŞKENLERĐN EKONOMETRĐK ANALĐZĐ Hazırlayan: Serhat SEZEN Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Đşletme Ana

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör

BANKACILIK. Giriş ve İlkeler. dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör BANKACILIK Giriş ve İlkeler dr. ferudun kaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Editör Konular* Banka ve Bankacılık Kavramları Temel Bankacılık Hizmet ve Ürünleri Dünyada ve Türkiye'de Bankacılığın

Detaylı

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ

ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ i ENTEGRE LOJİSTİK YÖNETİMİ Taşıma. Depolama. Dağıtım. Mevzuat Murat ERDAL, İstanbul Üniversitesi Ömer Faruk GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Özhan GÖRÇÜN, Kadir Has Üniversitesi Mehmet Sıtkı SAYGILI, Bahçeşehir

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz

GİRİŞİMCİLİK. Doç. Dr. Mehmet Marangoz GİRİŞİMCİLİK Doç. Dr. Mehmet Marangoz I Yayın No : 2742 İşletme - Ekonomi : 578 1. Baskı Eylül 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-766 - 3 Cop yright Bu ki ta bın bu ba sı sı nın Tür ki ye de ki ya yın hak

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL

Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201. 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL I Dr. Selçuk Burak HAfiILO LU ELEKTRON K POSTA LE PAZARLAMA II Yay n No : 1720 flletme - Ekonomi : 201 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-614 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş

Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258. 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6. Giriş Giriş I II Giriş Yayın No : 2585 Hukuk Dizisi : 1258 1. Baskı İSTANBUL 2011 ISBN 978-605 - 377-608 - 6 Copyright Bu kitabın bu basısının Türkiye deki yayın hakları BETA Basım Yayım Da ıtım A.Ş. ye aittir.

Detaylı