AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

2 SUNUM İÇERİĞİ I. Proje Teklif Çağrısının Amacı ve Kapsamı II. Proje Teklif Çağrısı Bütçesi III. Proje Teklif Çağrısı Öncelik Alanları IV. Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenebilecek Faaliyetler V. Proje Teklif Çağrısı Örnek uygulama VI. Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Uygun Maliyetler VII. Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Uygun Olmayan Maliyetler VIII. Harcamalara İlişkin Önemli Hususlar IX. Proje Teklif Çağrısına İlişkin Önemli Notlar

3 İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI AB sürecinin yerel düzeyde daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun AB ile ilgili konularda doğru bilgiye sahip olabilmesi için valilik AB Birimlerinin idari ve teknik kapasitesinin artırılması İçişleri Bakanlığı desteğiyle oluşturulan yapılanmanın, ABGS tarafından desteklenerek etkinliğinin artırılması ABGS nin yerelde gerçekleştirmek istediği ama etkin olarak uygulamaya geçiremediği AB ile ilgili faaliyetlerin valiliklerimiz tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması

4 İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Kimler başvurabilir? Valiliklere bağlı olarak AB Koordinasyon Merkezleri, Proje Koordinasyon Merkezleri, AB Ofisleri (Büroları), AB Danışma Masaları vb. değişik adlar altında kurulan valilik AB birimleri Diğer hibe programlarından farkı nedir? Program kapsamında desteklenmesine karar verilen projelere doğrudan hibe desteği sağlanmayacaktır.

5 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BÜTÇESİ Tahsis edilmesi öngörülen tahmini bütçe miktarı: ABGS bütçesinden ayrılan toplam tutar: TL Desteklenebilecek projelerin toplam bütçesi ölçüsünde gerekli miktarı kullanılacaktır Destek Miktarı: TL TL

6 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI ÖNCELİK ALANLARI Valiliklerimizin AB Müktesebatına uyum konusunda bilgi sahibi olmalarının ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi AB fon ve mali kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması amacıyla ildeki proje kapasitesinin artırılması Valiliklerdeki AB birimlerinin kapasitesinin artırılması Yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasının sağlanması Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkin bir şekilde çalışmasının sağlanması

7 Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenebilecek Faaliyetler Eğitimler (Proje hazırlama, AB mali yardımları, AB müktesebat başlıkları vb.) Bölgesel Proje Fuarları AB uzmanlığı sertifika programları veya seminerleri Eğiticilerin Eğitimi Çalıştay, seminer, konferans, internet forumları vb. organizasyonlar Çalışma ve saha ziyaretleri Türkiye nin AB üyeliğine ilişkin önyargı ve yanlış algılamaları gidermeye yönelik radyo televizyon programları

8 Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenebilecek Faaliyetler Bilgilendirme kampanyaları AB çalışmalarına, projelerine yönelik deneyim paylaşma etkinlikleri Teklif öncelikleri dahilinde mal ve hizmet alımı Araştırma, analiz, değerlendirme, raporlama faaliyetleri Vatandaşlara, öğrencilere yönelik AB konularında bilgilendirme seminerleri ve toplantıları Yayın, basım, tercüme hizmetleri (örn:öğrencilere yönelik AB konularında kitapçık, broşür, afiş,dergi basımı) Türkiye nin özelliklerini ve mesajlarını AB ülkelerine olumlu bir şekilde ileten etkinliklerin düzenlenmesi

9 Proje Teklif Çağrısı Kapsamında Desteklenebilecek Faaliyetler İletişim ağları oluşturma çalışmaları Projelere ilişkin bilgi erişimini kolaylaştırmak üzere veri tabanı oluşturma AB alanında farkındalık yaratma faaliyetleri İl genelinde proje ofisleri oluşturulmasına yönelik faaliyetler/çalışmalar Sürdürülebilir ortaklıkların ve işbirliklerinin oluşturulması çalışmaları UDYK üyelerinin AB konularında kapasitelerini artıran faaliyetler

10 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Uygulama Projeler, ABGS ile proje sahibi kuruluşların gerçekleştireceği bir işbirliği sözleşmesi ile yürütülecektir. ÖRNEK FAALİYET: AB Konulu Konferans Düzenlenmesi Satınalma 1: Salon kiralanması Salon kiralanmasına ilişkin talebin, bunu sağlayabilecek yerel 5 firma (en az 3) ismi ve temas bilgileriyle birlikte ABGS ye bildirilmesi gerekmektedir. Firmalarla doğrudan temas ABGS tarafından sağlanacak olup, salon kiralama işi ve ödeme de ABGS tarafından gerçekleştirilecektir.

11 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Uygulama Satınalma 2: Konuşmacı Konuşmacının belirlenerek temas bilgilerinin ABGS ye iletilmesi beklenmektedir. Konuşmacı ile prensip olarak görüşümesi ve kesin olarak seçildiğine dair taahhüt verilmemesi yararlı olacaktır. Konuşmacı için ABGS den de görüş alınması uygun olacaktır. Konuşmacıya ödeme ABGS tarafından yapılacaktır. Satınalma 3: İkram hizmeti İkram hizmeti için ilde bu hizmeti sağlayabilecek firmaların iletişim bilgilerinin ABGS ye iletilmesi beklenmektedir; ABGS gerekli satın almayı gerçekleştirip seçilen firmayı koordinasyonu sürdürmek üzere valiliğe bildirecektir. Ödeme ABGS tarafından doğrudan firmaya yapılacaktır.

12 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI UYGUN MALİYETLER Eğitim danışmanlık vb. hizmetlerin satın alımı Yayın, afiş, broşür, tanıtım, temsil-tören malzemesi vb. dokümanlara ilişkin mal ve hizmetlerin satın alımı İnternet sayfası ve diğer görsel tasarımlara ilişkin hizmet satın alımları Seyahat masrafları(harcırahlar dahil) Kırtasiye ve benzeri sarf malzemelerinin satın alımı Bilgisayar, yazıcı, faks vb. büro mal ve malzemelerinin satın alımı Diğer hizmet ve ekipman giderleri

13 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI UYGUN OLMAYAN MALİYETLER Personel giderleri Borçlar ve oluşabilecek zararlar için oluşturulan karşılıklar, Faiz borçları Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen bütçe kalemleri Arazi ve mevcut binaların satın alınması ve kiralanması Binaların tadilatı vb. giderleri, leasing giderleri İkinci el ekipman satın alımı, amortisman giderleri Para cezaları, finansal cezalar ve mahkeme masrafları Banka masrafları, teminat masrafları ve benzer masraflar Ayni katkılar Üçüncü taraflara verilen krediler

14 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖNEML İ HUSUSLAR Projenin yürütülmesi esnasında yapılan tüm harcamalar için üst sınır (hizmet ve ekipman alımları) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22/d maddesi Doğrudan Temin Usulü nde belirtilen tutarlara Üst sınır: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1 sayılı Kamu İhale Tebliği uyarınca: TL + KDV Ekipman alımına ilişkin maliyetler toplamı < Toplam uygun maliyetlerinin%10 u

15 FAALİYET BÜTÇESİ Giderler Birim Birim Sayısı Birim Maliyet (TL) Toplam Maliyet (TL) 1.Hizmet Alımları (1) 1.1 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Açıklama: 1.2 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 1.3 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Yapılacak Giderler 1.4 Diğer Hizmet Alımları Hizmet Alımları Alt Toplamı 2.Tanıtma Giderleri 2.1 Tanıtma,Ağırlama,Tören,Fuar Organizisayon Giderleri Tanıtma Giderleri Alt Toplamı 3.Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımları (2) 3.1 Büro ve İşyeri Mal v Malzeme Alımları 3.2 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 3.3 Bilgisayar Yazılım Alımları Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alımları Giderleri Alt Toplamı 4.Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 4.1 Kırtasiye Alımları 4.2 Büro Malzemesi Alımları 4.3 Periyodik Yayın Alımları 4.4 Diğer Yayın Alımları 4.4 Baskı ve Cilt Giderleri 4.5 Diğer Özel Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Alt Toplamı 5.Yolluklar (3) 5.1 Yurt İçi Geçici Görev Yolluğu 5.2 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yolluklar Alt Toplamı 6. Uygun maliyetler Toplamı (1-5) 7. Eş-finansman (eğer var ise) 8. Toplam Proje Bütçesi

16 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖNEML İ HUSUSLAR ÖRNEK Toplam Bütçe Eş Finansman ABGS Katkısı TL TL TL Harcama Konusu-1 Harcama Kalemi En fazla ödenebilecek tutar Harcama Konusu-2 Harcama Kalemi En fazla ödenebilecek tutar Anket çalışması 1.3 Diğer müşavir firma ve kişilere yapılacak giderler KDV Donanım alımı 3.Menkul mal, gayrimaddi hak alımları (2) TL (Toplam bütçenin %10 u) Bütçede belirtilen 3.Menkul Mal, GayrimaddiHak Alımları alt dizinleri toplamı, projenin toplam uygun maliyetlerinin %10 unu geçemez.

17 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖNEML İ HUSUSLAR HARCIRAHLAR Proje kapsamında yapılacak yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde Valilik Olur u alınarak ABGS ye iletilecektir. Yurtdışı seyahat: Bakan Olur u alınacak, uçak bileti gönderilecektir, harcırahlar elden teslim edilecektir. Yurtiçi seyahat: Genel Sekreter Olur u alınacak, masraflar yolluk bildirimini müteakip kişinin belirteceği banka hesabına yatırılacaktır.

18 PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOTLAR Teklif Çağrısı: 2 Şubat 2011 Sıkça Sorulan Sorular: 28 Şubat 2011 Son Başvuru Tarihi: 25 Mart 2011 Cuma Günü saat Başvuru Adresi: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB İkiz Kuleler C Blok K: Bilkent/ ANKARA Ayrıntılı Bilgi:

19 TEŞEKKÜRLER

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje Bütçesi Hazırlama BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ve BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Proje Bütçesi Hazırlama Bütçe Proje bütçesi: - bir projenin mali kaynaklarını, - bu kaynakların nasıl kullanılacağını, - faaliyetler

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2010 YILI BÜTÇESİ 1. GİRİŞ... 2 2. BÜTÇE... 3 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 3 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 3 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR...

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ. Şubat 2014, Ankara 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE TEKLİFİ HAZIRLAMA ve SUNMA EĞİTİMİ Şubat 2014, Ankara İÇERİK KAYS-PFD Modülü BS Kayıt Başvuru Formu ve Ekleri Başvuru Formu Bölümleri KAYS-PFD Başvuru Adımları Bütçe

Detaylı

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1.

BÜTÇE. 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ. 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR. 4 2.1.3. 4 2.1. 2011 YILI BÜTÇESİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. BÜTÇE... 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ... 4 2.1.1. MERKEZI YÖNETIM BÜTÇESINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.2. İL ÖZEL İDARELERINDEN AKTARILAN PAYLAR... 4 2.1.3. BELEDIYELERDEN

Detaylı

ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1

ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 ÖN BA SAAT: 17.00 WWF-Türkiye Eylül 2013 1 İçindekiler Giriş 3 1. Hibe Programının Amaçları... 4 2. Genel Koşullar... 4 3. Hibe Tutarı... 4 4. Uygunluk Kriterleri... 5 5. Desteklenecek Proje ve Faaliyetler...

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ

BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ SLAYT 1 (Proje Bütçesi) BÜTÇE HAZIRLAMA EĞĠTĠM MODÜLÜ Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından hazırlanan AB Hibe Programları için Bütçe Hazırlama Eğitim Modülüne Hoş geldiniz. Bu eğitim modülü çerçevesinde

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BALIKESİR ÇANAKKALE (TR 22) BALIKESİR 2010 GİRİŞ 2 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ 2011 YILI REFERANS NO: TRA2-11-DFD SON BAŞVURU TARİHİ: 30.11.2011 SAAT: 18.00 biz buradayız! T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ T. C. SERHAT KALKINMA AJANSI Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS - TÜRKİYE Tel: +90 474 212 52

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Prof.Dr.Adem KALINLI BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Haziran 2012 İçerik

Detaylı

Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04)

Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04) Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04) A) Yeni Yatırım Teşvik Mevzuatı Nisan 2012 başlarında Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından yapılan basın toplantılarıyla kamuoyuna sunulan

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Kasım 2013 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ.3 II. 2014 YILI ÖNCELİKLERİ... 4 III. 2014 YILI FAALİYETLERİ... 7 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM... 7 İnsan Kaynakları...

Detaylı

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI Eylül 2007 Bilgi ve iletiģim için: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Murat Yücer (Proje Sorumlusu) murat.yucer@undp.org Birlik Mah. 2. Cadde,

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Todaie 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu TODAİ Todaie Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00

BAŞVURU REHBERİ 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 BAŞVURU REHBERİ İnternet Son Başvuru Tarihi: Proje Son Teslim Tarihi: 06.12.2013-23 00 13.12.2013-17 00 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No (Kar Amacı Güden): TR31/13/OME01 Referans

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SOSYAL KALKINMA ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 24/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı