PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ"

Transkript

1 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TURGAY YÜRÜKOĞULLARI TEZ Danışmanı: Prof. Dr. Alparslan FIĞLALI KOCAELİ 2014

2 TEŞEKKÜR Eğitimim süresince verdikleri destek ve yol gösterici liderliklerinden dolayı tüm Mühendislik Yönetimi bölümü öğretim üyelerine teşekkürlerimi sunarım. Bununla birlikte Ödev hazırlama sürecinde yol gösterici tavrı ve değerli katkılarından dolayı Danışmanım Sayın Profesör Doktor Alparslan Fığlalı ya sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 1

3 İÇİNDEKİLER PERSONEL TAŞIMA 4 1.Hizmetin Paydaşları İşletmeler Yönünden İnsan Kaynakları Yönüyle Kalite Standardı Yönüyle Müşteri Odaklı İç Denetim Anlayışı Yönüyle Satınalma Süreci Yönüyle Yükleniciler Yönüyle Organizasyon Şekli Araç Temini Muhasebeleştirme Tedarikçiler Yönüyle 18 a.amortisman 18 b.yıllık Vergi 22 c. Zorunlu Trafik sigortası 23 d.yakıt gideri 23 e.bakım gideri 25 f.yolcular için koltuk sigortası 28 g.kasko gideri 28 h.sürücü ücreti 29 i.yol belgesi ücreti 30 j.araç muayenesi 31 k.kazanç 32 2.Hizmette Kullanılan Araçlar 33 3.Kanuni Dayanaklar 36 4.Maliyeti Oluşturan parametreler 40 5.Sonuç 42 Kaynakça 44 2

4 Tablolar Listesi Tablo 1 Örnek Fiyat Satırı 12 Tablo 2 Tahditli Plaka Finansal Değerleri 14 Tablo 3 İllerde kullanılan Personel Servis araç sayıları 18 Tablo yılı sonunda yapılış olan F. Transit 430 ED değerleme araştırması 19 Tablo Yılı sonuna göre yapılmış olan F. Transit 430ED değerleme araştırması 19 Tablo yılı sonunda yapılış olan Volkswagen Volt değerleme araştırması 20 Tablo Yılı sonuna göre yapılmış olan Volkswagen Volt değerleme araştırması 20 Tablo yılı sonunda yapılış olan Otokar Sultan değerleme araştırması 21 Tablo Yılı sonuna göre yapılmış olan Otokar Sultan değerleme araştırması 21 Tablo yılı sonunda yapılış olan Temsa Prestij değerleme araştırması 21 Tablo Yılı sonuna göre yapılmış olan Temsa Prestij değerleme araştırması 21 Tablo 12 Araçların Aylık kredi maliyeti tablosu 22 Tablo 13 Fiat Ducato Periyodik Bakım Fiyat Tablosu (Birmot) 26 Tablo 14 F.Transit 2.4 Periyodik Bakım Fiyat Tablosu (Otokoç)( bin per.) 26 Tablo 15 F.Transit 2.4 Periyodik Bakım Fiyat Tablosu (Otokoç) ( bin per.) 27 Tablo 16 TüvTürk ücret Listesi 31 Tablo 17 Türkiye de çalışan sayıları*tuik MAYIS Tablo 18 Türkiye deki Minibüs ve Otobüs Stoku *TUİK haziran Tablo 19 Personel Taşıma Hizmetinde Minibüs cinsi aracın aylık maliyet kırlımı (2013) 40 Şekiller Listesi Şekil 1 Şekil 1 Akşam Saatlerinde İstanbul Trafiği, İBB Trafik verileri ( ) 8 Şekil 2 Fiyat teklifi sürecini etkileyen direkt parametreler 12 Şekil 3 Hizmetin Paydaşları İlişki Tablosu 13 Şekil 4 Temel Şirket Organizasyon Şeması 16 Şekil 5 Brent Tipi Petrol Fiyatlarının gelecek öngörüsü 24 Şekil 6 Amerikan Dolarının yıllık seyri 24 Şekil 7 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzin Belgesi 30 Şekil 8 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzin Belgesi 31 Şekil 9 Yıllara göre Türkiye deki Çalışan sayısındaki aratış oranı ile trafiğe çıkan Otobüs sayısındaki artış oranın karşılaştırılması 36 3

5 PERSONEL TAŞIMA Günümüzde rekabetin ulaştığı nokta zamanın her dakikasının kıymetli olduğunu ortaya koymaktadır. Üretimin her aşaması bu anlamda gözden geçirilmekte, her kayıp maliyet arttırıcı bir fonksiyon olarak revize edilmektedir. İşte bu noktada, üretim nerede başlar, sorusu daha da değerli hale gelmektedir. Üretim topyekun bir olgudur ve tüm parametreleri aynı anda başlamıyorsa verimsizlik kaçınılmazdır. Ham madde, enerji, teknik donanım yanında tüm bu fonksiyonları bir araya getirerek bizi ürüne götüren en önemli kaynak İnsan dır. Üretimi en önemli yapı taşı olan İnsan, üretime nasıl katılacaktır? Hem maliyetleri yükselmemeli, hem de en kalifiye olanları bir ekibin için de bulunmalıdır. Bu karmaşık sistemi pratik bir yol ile bir araya getirmek elbette mümkündür. Eğer ulaşım imkanlarını çözmüşseniz, ulaşılamaz sandığınız insan kaynağını üretime dahil etmeniz mümkün olabilir. İşte bu yaklaşımla başlayan bir hizmet, giderek büyümüş ve kendi dinamikleri olan bir hizmet kolu halini almıştır. Meclis araştırma komisyonunun Tahditli Plakalar konusunda yapmış olduğu raporda Personel Taşıma hizmeti şu şekilde tanımlanmıştır. Personel Servis Aracı ise; herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu veya özel veya tüzel kişilerin personelini bir akit karşılığı taşıyan şahıs veya şirketlere ait minibüs ve otobüs türündeki ticari araçlardır. Bu kullanım biçimine göre servis araçlarının çalışması belli şartlarda, yine belli güzergahlar içinde ve sadece önceden belirlenmiş kişileri taşımak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerle anlaşılarak yapılmaktadır. (Lekesiz-Ağca, 2003:72) Ulaşım hizmetleri içinde personel taşıma konusunda 80 li yıllar sonrasında gelişen ülke sanayi ile hareketlenmiş ve konumlanmış bir iş kolu olarak yerini almıştır. Hizmet bugünkü haliyle Türkiye dışında, Türkiye deki benzer şekilde başka bir ülkede kullanılmamaktadır. 4

6 1. Hizmetin Paydaşları Personel Taşıma hizmeti bir ulaşım hizmeti olduğu kadar, iş ve işçi ile olan bağından dolayı İnsan Kaynaklarının takip ettiği bir koldur. Kısacası altta sıralanan başlıklar çerçevesinde hizmetin paydaşları değerlendirmeye tutulmalıdır. a. İşletmeler Yönünden b. Yükleniciler Yönünden c. Tedarikçiler Yönünden 1.1. İşletmeler Yönünden İşletmeler ihtiyaç duydukları Personel Taşıma hizmetini pazarda firmalarla yürüttükleri satınalma sürecinin sonunda mutabık kalarak yürütmeye başlamaktadırlar. İşletmeler kendileri için süreci takip ederken göz önünde bulunduracakları farklı başlılar altında konuyu irdelemektedirler. 1. İnsan Kaynakları Yöneyle 2. Kalite Standardı Yönüyle 3. Müşteri Odaklı İç Denetim Anlayışı Yönüyle 4. Satınalma Süreci Yönüyle İnsan Kaynakları Yönüyle Gelişen sektör kendisine 2003 yılında yayınlanmış olan 4857 numaralı iş kanunu içinde de yer bulmuştur. Personel Taşıma hizmeti, İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür, ifadesi ile iş organizasyonunun ayrılmaz bir parçası olduğu tespit edilmiştir. (iş kanunu 4857, madde 2) Ayrıca 506 sayılı Sosyal sigortalar Kanunun 11. Maddesinde, İş kazası tanımı içinde, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaylardan biri olarak, e bendinde, Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında, ibaresi yer almaktadır. 5

7 Dolaysıyla Personel Taşıma hizmeti bir işletme için kanunlarla çerçevesi çizilmiş bir İnsan Kaynakları süreci oluşturmaktadır. Verilen hizmet asıl iş veren ile hizmeti sağlayan arasında bir müteselsillik doğurmakta olsa da asıl iş veren açısından gerçek bir sorumluluk doğurmaktadır. Yargıtay tarafından 2011/ esas ve 2011/361 karar numarasıyla tarihinde verilmiş kararda Davalı şirket, işyerinde çalışan personelinin işyerine taşınması işlemi için de dava dışı Taşımacılık ve Personel Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile tarihli sözleşmeyi imzalamıştır. Bu durumda da davalı şirket asıl işveren, dava dışı Taşımacılık ve Personel Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ise alt işveren (aracı) konumundadır. Davaya konu kaza, bu taşıma şirketi çalışanının kullandığı araçla meydana gelmiştir. Bilindiği üzere, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun 11/I-e maddesine göre, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denir. Her ne kadar, zarara uğrayan davacı işçinin bindiği bu araç davalı işveren şirkete ait olmayıp araç şoförü ile davalı işveren arasında bir hizmet akdi bulunmasa da meydana gelen zararlandırıcı olaydan davalı işveren şirket sorumludur. Çünkü işverene ait işin görülmesi için sigortalıların işin görüleceği yere emniyetli ve güvenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri işverenin yükümlülüğünde olan bir sorumluluktur. İşveren bu görevini, kendi araç ve işçisiyle yapabileceği gibi, başkasına ait araç ve işçi ile de yerine getirebilir. Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu nun 2/II. maddesine göre, araçlar da işyerinden sayılır. Asıl işveren, alt işveren ile birlikte iş güvenliği önlemlerinin alınmasından müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğundan, davaya konu kaza nedeniyle meydana gelen zarardan da davalı asıl işveren şirket ile dava dışı taşıma şirketi birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Müştereken ve müteselsillik ifadesi ile bir kez daha vurgulanmıştır. 6

8 Kalite Standardı Yönüyle Kişilerin toplu taşıma araçlarından almış oldukları hizmetler, onların moral dünyalarını etkilemektedir. Moral dünyası etkilenen bireylerin, iş ve eğitimleri de bundan olumsuz etkilenmektedir. Dolayısıyla, eğitim kurumları ve iş verenler, elemanlarının verimliliğini artırmak için toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini takip etmek durumundadırlar. Kalitenin yapılan tarifine baktığımızda tüm tarafların dahil olduğu bir tanımla karşılaşırız. Toplam kalite yönetimi: -toplam kalite yönetimi; süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi yoluyla; müşteri memnuniyeti ve çalışanların bağlılığını sağlayan bir yönetim felsefesidir. -sürdürülebilir mükemmellik sağlayan bir yönetim tarzıdır. -sürekli iyileştirme hedeflenir. -ürünler ve süreçler dikkate alınır. -müşteri ve tedarikçinin katılımı sağlanır. -ekip ve takım çalışması yapılır. Tüm çalışanlara sorumluluk verilir. Tky nin uygulamasında, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların katılımı ve uzun dönemli, sistematik bir değişim programı gereklidir. Yönetimin katılımı, iletişim, sürekli gelişme, eğitim, ekip çalışması, süreç iyileştirme, toplam kalite yönetiminin başarısı için gerekli kilometre taşlarıdır. Toplam Kalite Yönetimi tarifinde de yer aldığı gibi tüm tarafların karşılıklı işbirliği ile sonuç alınabilmektedir. Bununla birlikte hizmet standartlarını etkileyen ve taraflarca düzenlenemeyecek unsurlar da mevcuttur. Bu alandaki en önemli unsurlardan biri trafik yoğunluğudur. Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu nedeniyle çalışanlar ulaşım aracı içinde uzun süreler geçirebilmektedir. Bu süreler zaman zaman araç içinde günlük 2 ila 3 saate varmaktadır. 7

9 Şekil 1 Akşam Saatlerinde İstanbul Trafiği, İBB Trafik verileri ( ) Araç içinde geçen zaman dilimi göz önünde bulundurulduğunda çalışanların yolculuk ettikleri araçta konforlu ve standartlara uygun araçlar ile yolculuk etmeleri işe başlangıç anında hem fiziksel olarak hem de mental olarak işe hazır olmalarını süre olarak etkilemektedir. Araç içinde geçirilen zamanda sağlanacak konfor ve güvenlik ile hizmetin sürdürülmesi sırasındaki olumsuzlukların bir kısmı giderilebilir. Müşteriler aldıkları hizmetleri denetlemek konusunda yeterli hassasiyeti gösterememektedir. Kurumsal dinamiğini kurgulayabilmiş kurumlar zaman zaman araçları fiziki olarak kontrol edebilmektedirler. Fiyat / Kalite ilişkisi içinde maliyet odaklı yaklaşımdan ötürü kimi zaman bazı riskler ve konformist ihtiyaçlar göz ardı edilmektedir. Bu durum gelişmiş bir değerlendirme içinde işletmedeki verimsizliği göz ardı etmek anlamına gelmektedir. Ayrıca araç sayısının bir defada kontrol edilemeyeceği kadar çok olduğu büyük sanayi kuruluşlarında kontrol mekanizmaları geride kalarak ancak yolcuların şikayetleri üzerine harekete geçilebilmektedir. 8

10 Bu alanda bazı Üçüncü firmalar girişimde bulunarak denetim fonksiyonunu üstlenmek için İşletmelerle bir iş modeli geliştirmiş olsalar dahi, araçların park sahasında durabildikleri zamanın kısıtlı olmasından dolayı kısıtlı sayıda kontrolü rastlantısal olarak seçme yöntemi ile denetimi gerçekleştirebilmektedirler. Araçlarda bulunan koltukların konforu, yolculuk sırasında yaşanan fiziki olumsuzluklar ne yazık ki tespiti tahammül sınırını aştığında gün yüzüne çıkan ve düzeltilmesi için çaba harcanan olgulardır Müşteri Odaklı İç Denetim Anlayışı Yönüyle Günümüz ekonomik hayatında gelişim oyunun bir parçası değil ta kendisidir. Tüm iş çevrelerinde hatalara karşı koyma yerine hataları engellememiz gerekiyor, yaptığımız her şeyi sürekli geliştirmemiz gerekiyor türünde hedef ve anlayışların hakim olmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan toplam kalite yönetimi felsefesi, müşteri beklentilerinin karşılanması amacıyla tüm işlem ve hizmetlerin tam katılımla, sürekli iyileştirme çabalarını ifade eder. Bu anlayış, kendisinden bir sonraki süreci müşteri kabul eder ve kaliteyi her bir süreçte oluşturmak yoluyla nihai ürünün hatasız olarak sunulması ve müşteriyi memnun etmeyi esas alır.müşteri odaklı yaklaşımda, iç denetim çalışanları sistemin kullanıcısı ile sıkı bir iletişim içerisine girerek, iç denetim birimi, denetlenen birimini iş ortağı olarak görerek, bağımsızlık ve tarafsızlığa ilişkin standartları zedelemeden denetlenenle iş ortaklığı türünden ilişkiler kurabilirler. Bu anlayışa göre iç denetim birimi, bir uygunluk denetimi faaliyeti yerine bilgi paylaşımı ve en iyi uygulamayı işletmede oluşturma amacını taşımalı, taraflar amaç olan kalite, uygunluk ve güvenilirliğin sağlanmasında takım oyununun önemini, birlikte çalışmanın zıtlaşmaya tercih edilmesi gerektiğini ve bunun kontrollerin daha hızlı ve daha iyi uygulanmasına katkı sağlayacağını anlamalıdır.organizasyon içerisinde iletişim, denetim hedefleri, kapsamı, yaklaşımı ve raporlama stratejisi konusunda denetlenenin açık biçimde bilgilendirilmesi, denetim sürecinin stratejik noktalarına işletme yönetimin dahil edilmesi ve önemli iş süreçleri,riskler, sorunlar hakkında önerilerinin alınması, denetim raporlarında yer alan tavsiyelerin yerine getirilmesi amacıyla daha yapıcı stratejilerin geliştirilmesi, denetlenene denetim bulgularının ayrıntılı biçimde raporlanması şeklinde sağlanabilir. Bu amaçla, işletmelerde oluşturulacak ağ sistemleri kesintisiz ve eşzamanlı olarak bilgi toplanmasına yardımcı olacağı gibi organizasyonda kaliteli bir iletişim ortamı da sağlayabilir(demirbaş, 2005: 175). 9

11 DENETİM ŞEKİLLERİ Sözleşme üzerinde: Sözleşme her ne kadar Trafik Kanunu hükümleri üzerinde kaleme alınmış olsa dahi özel hukuk oluşturacak ilave beklentiler tarafların anlaşacağı şekilde sözleşme şartlarına eklenebilir. Örneğin araçlar üzerinde bulundurulacak yangın tüplerinin ebadı şart koşulan alt limitin üzerinde olması istenebilir. Ayrıca hizmeti sağlayan kurum her ayın sonunda vergi borcu yoktur, SGK prim borcu yoktur gibi belgeleri fatura ile birlikte müşterisine teslim etmek zorundadır şeklinde bir ifade ile tanımlanmış örnek koşullar olabilir. Dolayısıyla sözleşme de belirtilen şartların fiili durumda olup olmadığının denetlenmesi bu usun bir parçasıdır. Araç üzerinde : Taşıma hizmetinde görev yapan her aracın üzerinde bulundurması gereken avadanlık ve ek malzemeleri olmak durumundadır. Özel olarak tanımlanmamış olsa dahi Trafik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Yönetmeliği gereğince örneğin çekme halatı, takoz, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi ekipmanların eksiksizliği denetlenmelidir. Evrak üzerinde : Araçlarda yıllık olarak yenilenmesi gerek evraklar taşımalıdırlar. Bunlar, Çalışma belgesi, Trafik sigortası, Egzos muayene karnesi, ruhsat, ruhsatta muayene yapıldığına dair ibare gibi evrak ve onaylardır. Bir çok araç zaman darlığı ya da finansal problemlerden dolayı bu tür yaptırımları geciktirebilmektedirler. Belirtilen yasal evrakların zamanındalığı çok önemlidir. Evrakların eksik olması yasal sorumluluklar anlamında hem tedarikçiyi hem de müşteri tarafını risk altına sokmaktadır Satınalma Süreci Yönüyle Personel Taşıma hizmetinde özellikle kalabalık personelin bulunduğu işletmelerde satınalma süreci sonrasında yaşanan işletme çalışanlarının araçlara konumlandırılması süreci meşakkatli bir adımdır. Bu sebeple çok sayıda çalışanın bulunduğu işletmelerde yapılan hizmet anlaşmaları uzun vadeli şekilde yapılmaktadır. Çalışanların taşıma hizmetinden en verimli şekilde yararlandırılması için bazı işletmelerde son yıllarda güzergahların optimize edilmesi yönünde çalışmalar yürütmektedirler. Optimizasyon süreci sonrasında şirketlerin personel değişim hızları yapılan çalışmayı bir süre sonra yeniden verimsiz hale getirebilmektedir. 10

12 Resmi kurumlar satınalma süreçlerini genellikle 1 yıllık süreçlerde yapmaktadırlar. Satınalma süreci ihale kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Okullar için de satınalmalar yıllık olarak öngörülmektedir. Yıllık olarak öğrencilerin mezuniyeti ve yeni kayıtlar güzergahları etkilemektedir. Personel Taşıma hizmeti, arz ve talebi en çok olan hizmetlerden biri olmasına karşın, yerli literatürde yeterli akademik çalışma yapılmadığı görülmektedir. Gelişip şekillenen bu sektör üzerinde ortaya çıkan iş modeli, tanımlamalar ve maliyetler açısından durum incelenmiştir. Şirketlerde doğru planlama alışkanlıkları, kurumsal bir yapı ve profesyonellik düzeyi yüksek, öngörülü yöneticiler olsa bile her zaman bir aciliyet durumu yaşanmaktadır. Olmalıdır da. Önemli olan gün içerisinde meydana gelen bu tür ani gelişmeler karşısında paniklemeden, doğru yaklaşımlarla en uygun çözümleri üretebilmektir. Acil talepler, satınalma bölümü açısından çok sayıda problemi de beraberinde getirmektedir. Bunlardan ilk akla gelenler; verimsiz çalışma, bölümler arası iletişim hataları, satınalma prosedürlerinin gereği gibi işletilmemesi (hatta atlanabilmesi), pazarlıktan istenen sonuçların elde edilememesi, satınalma performans değerlemesine olumsuz yansımalar ve tedarikçi/satıcı işletmelerde oluşabilecek kötü algılamalardır. Toplamda ise satınalma operasyon risklerin yükselmesidir. (Satınalma Dergisi, Mart 2013:Sayı 3) Fiyatı Nasıl Belirlenecek Personel taşıma hizmetinde, müşteri ve tedarikçiler arasında hizmetin fiyatlandırılması en zorlu süreçtir. Müşteri tarafından tüm güzergah detayları, tedarikçilere sunularak satınalması yapılır. İşin yürütümü için tedarikçiden fiyatlaması istenen model iki farklı şekil ortaya koymaktadır. HİZMET ALANA GÖRE FİYAT BELİRLEME 1. Tek tek güzergahların fiyatlanması en çok öngörülen fiyatlama tarzıdır. 2. km başına fiyat oluşturma diğer yöntem olarak değerlendirilir. GÜZERGAHA GÖRE FİYATLAMA Fiyat almak için en çok kullanılan yöntemdir. Tedarikçi ile paylaşılan bilgiler ışığında güzergah için yine tedarikçinin elindeki imkanlarla en iyi fiyatı bulması beklenir. Güzergahlar tek tek 11

13 fiyatlanarak alt alta toplandığında en iyi teklif bulunur. Karar sürecinde aylık maliyet yerine günlük toplam maliyet ile mukayese yapılması yanıltıcı sonuçlar verebilmektedir. Çalışma düzenindeki farklılıklar farklı sonuçlar doğurabilmektedir. FİYATLAMA PARAMETRELERİ LOKASYON ÇALIŞMA ŞEKLİ (Normal - Vardiya[2-3-4] Tek Çıkış Hafta Sonu) - Özel Çıkış GÜZERGAH ROTA (Bölge içi kalkış/varış grupları) (Duraklar) MESAFE KAPASİTE (Km) (Min Mid -Bus) GİRİŞ ÇIKIŞ SAATİ Şekil 2 -Fiyat teklifi sürecini etkileyen direkt parametreler NO LOKASYON ADI GÜZERGAH ROTA AYLIK SEFER SAYISI SEFER KM ARAÇ CİNSİ ÇALIŞMA PLANI FİYAT 1 Xxx Genel Müdürlük YENIBOSNA Küçükyalı - Bostancı - Göztepe E5 - Altunizade - Boğaz Köprüsü Mecidiyeköy - Topkapı - İncirli - Yenibosna MINIBUS Sabah Akşam 200 TL Tablo 1-Örnek Fiyat Satırı Güzergaha göre fiyatlama ile alınan tekliflerde kimi zaman çelişkili sonuçlar çıkabilmektedir. Örneğin mesafesi daha kısa olan güzergahın fiyatı daha uzun olan güzergahın fiyatından daha yüksek olabilmektedir. FİYATI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Fiyatı etkileyen faktörler, teklif toplayan işletmenin unsurları kadar dış faktörler de olmaktadır. İşletmenin çalışma saatleri, konumu, talep ettiği araç kapasiteleri gibi faktörler işletmeye ait faktörlerken; güzergahın geçtiği bölgedeki araç trafiği, güzergahın ulaştığı son noktada araç bulunabilirliğinin mümkün olması, tedarikçi firmanın teklif toplayan işletme dışında bu işi destekleyen başka müşterilerinin olması da dış faktörler arasında sayılabilir. 12

14 Şekil 3 Hizmetin Paydaşları İlişki Tablosu Yukarıda yer alan Şekil 3İlişki tablosunda gözükmeyen hizmet ilişkisinin en basit halde sunuşu sergilenmektedir. Tablo da tüm verilerin eşit durumda olduğu var sayılmıştır. Tüm işletmeler için trafik yoğunluğu, taşıtların gittiği güzergah uzunlukları, araç bulunma kolaylığı, araç içi doluluk, durak sayısının aynı olduğu öngörülmüştür. Böyle bir durumda çıkarımlar şu şekilde olmaktadır. 1. En fazla araçla Z tedarikçi firması çalıştırmaktadır. 2. En fazla firma ile çalışan X tedarikçi firmasıdır. 3. En çok hizmet sağlayan 2 numaralı araçtır. 4. En çok gelir sağlayan 2 numaralı araçtır. 5. İşletmelerden B firmasına çalışan X firması çalıştırdığı 2 numaralı alt tedarikçiden en düşük fiyatı almaktadır. 6. Hizmeti en pahalı alması muhtemel firma A işletmesidir. Kendisine çalışan araçların amortisman maliyeti daha yüksektir. Bu çıkarımlardan da görüleceği gibi şartlar aynı olmasına karşın satınalma yöneticilerinin arka planda araçların çalıştıkları düzeni bilememelerinden ötürü fiyatı oluştururken hesaplayacakları parametreler standart kabullerin dışına çıkamamaktadır. 13

15 Burada hesaplanamayan bir etmen de tedarikçi firmanın işletmelere olan uzaklığıdır. İşletmelere ne kadar yakın olunursa, işletmelere boş gidilirken harcanan yakıt miktarı da o denli düşük olacaktır. Fakat bu durum satınalma sürecinde hesaplanabilir bir tüketim olmayacaktır. Ancak yüklenicinin fiyat teklifi oluştururken bilebileceği stratejik bir değerdir. Güzergah a göre hesaplama yapılırken öngörülen, araçların yakıt tüketimlerinin mühendislik olarak belirli bir sabit olarak kabul edilmesidir. 3 farklı modelde araç olduğu kabul edilmektedir. Bu araçlara ait km başına ortalama yakıt tüketimleri aşağıdaki gibidir. Minibüs : 0,12 lt/km Midibüs : 0,20 lt/km Otobüs: 0,36 lt/km Yapılan hesaplama aracın km de harcadığı yakıt miktarı biliniyorsa, toplam güzergah için ne kadar yakıt harcanacağı üzerinden gidilerek tespit edilmesi yönünde olacaktır. Genel teamül güzergah fiyatının %35 inin yakıt tüketimi, kalan %65 lik kısmın ise amortisman ve işçilik gideri olarak değerlendirmesi şeklindedir. Gelinen noktadaki kabul her zaman kesin fiyatı doğrulamayacaktır. Yukarıda Şekil 2 de dile getirilen parametreler müspet ya da menfi yönde fiyatı etkilemektedir. Türkiye nin bazı şehirlerinde uygulanan plaka tahdidi ise amortisman maliyetleri üzerinde farklılık yaratan diğer bir parametredir. Araçlarda kullanılan plakaların bazı illerdeki 2013 yılına ait değerlemeleri şöyledir. Ankara Eskişehir Kocaeli İzmir TL TL TL TL Tablo 2 Tahditli Plaka Finansal Değerleri Teklif toplama sırasında tüm bilgilerin derinlikli olarak verilmesi önemlidir. Örneğin günlük bir geliş gidiş yaptığı yani 2 hareket gerçekleştirdiği söylenen bir aracın, ay içinde birden fazla 14

16 defa ek giriş çıkışlar yapması durumunda bunun da fiyat teklifi toplama cetvelinde belirtilmesi gerekmektedir. Araçların çalışma düzenlerinin çakıştırılarak sunulması tereddüt yaratabileceğinden her türlü durumda bir risk primi oluşturmaktadır. Satınalma birimlerinin dikkat etmesi gereken hususlardan biri de aynı bölgede çalışan tedarikçi firmaların, çalıştıkları bölge içindeki firmaları paylaşarak fiyat konusunda birbirlerini desteklemeleridir. Tedarikçi firmalar hizmet verdikleri aracın hizmet sağlayamaması durumunda farklı tedarikçi firmalar ile işbirliği yaparak ödünç araç kullanarak hizmeti sağlaması mümkün olabilmektedir. Bu durum fiyat teklifi toplama aşamasında görünmez bir bağ olarak tedarikçilerin birbirlerini desteklemesine sebep olabilmektedir. Bu sebeple teklif toplama aşamasında yüklenici firmalar dikkatle araştırılmalı ve mümkün olan en rekabetçi durum yaratılmalıdır. Genellikle yüklenici firmalar, hizmet seviyelerini kabul edilebilir seviyenin altına düşürmedikleri sürece ihale süreçlerinin en avantajlı firması olarak peşi sıra gelen dönemlerde hizmet vermeyi sürdürürler. Fiyatlamada dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise tedarikçi tarafıdır. Tedarikçi mesafe ne olursa olsun elde edeceği en düşük fiyatlama ile yola çıkmaktadır. Bu durum matematiksel bir model kurmayı zorlaştırmaktadır. Örneğin günlük 10km gidiş ve dönüş güzergahında çalışan bir araç için yakıt hariç ortalama 800TL ile 1.000TL arasından başlayarak lokasyondaki trafik yoğunluğuna göre 2.000TL ye var oranda araç genel giderler için ücret talep edilmektedir. Mesafe ve çalışma yoğunluğu arttığında bu bedel 3.000TL ile 4.500TL arasında değişkenlik gösterecek bir talep hizmeti sağlayan en alt tedarikçi tarafından yapılmaktadır. Talepleri aracın koltuk sayısı, trafiğin yoğunluğu, aracın yaşı, aracın markası, bölgede hizmet verecek araç sayısının yoğunluğu gibi faktörler birebir etkilemektedir. KM BAŞINA MALİYETE GÖRE FİYATLAMA Fiyat almak için basitleştirilmiş bir yöntemdir. Tedarikçi ile tüm güzergah bilgileri bu yöntemde de paylaşılır. Tedarikçi bu yöntemde daha çok güzergahların genel durumuna bakar. Genel ağırlıkta hangi km aralığında taşıma yapıldığı gelecekte ortaya çıkabilecek talepleri etkileyeceği için önem kazanır. Dolayısıyla güzergah sayısının kısıtlı olduğu durumlarda km başına maliyetle fiyatlama yapmak çok doğru sonuç vermeyebilmektedir. 15

17 Tedarikçiler, taşıma işini bir alt tedarikçiye yaptırdığı için km maliyeti ile teklif alınıyor olması tekil olarak ana tedarikçi firmayı ilgilendirmektedir. Alt yükleniciler, pazarlık usulü anlaşma yaptıkları için, genel olarak km maliyeti alt yüklenicileri ilgilendirmemektedir. En basit yöntem ile tedarikçi km maliyetini hesaplamak için genel olarak birinci yöntemde olduğu gibi toplam fiyatı bularak daha sonra teklif için sunulmuş güzergahların toplam km sine bölmek suretiyle birim km maliyetini oluşturmaktadır. Bu hesaplamanın yanılgı payını hesaplayan tedarikçi firmalar mutlaka fiyatın üstüne bir risk payı koymaktadırlar. Km başına maliyetlendirme yönteminde kısa mesafeli hareketler için ayrıca araç sabiti alınması gerek şarttır. Km başına maliyet üzerinden teklif almanın hassas olacağı öngören bir satınalma tüm parametreler işin içine katılmadığı için sonunda ya tedarikçiyi finansal anlamda zora sokmasından dolayı ya da zamanla piyasaya göre fiyatın farklılaşacağından taraflara zarar verme olasılığı yüksektir Yükleniciler Yönüyle Hizmetin uygulamaya alınma süreci tam anlamıyla iyi bir koordinasyon gerektiren bir organizasyon gerektirmektedir. Bu yapı yürütülürken yüklenici hizmeti salt kendi araçlarıyla yapmamaktadır. Bu nedenle tedarikçiler ile çalışmaktadır. Tedarikçilerin temini, standartlarının oluşturulması, yürütme ve finansal çözümler ayrı ayrı takip edilen farklı iş bölümleridir Organizasyon Şekli Hizmet sağlayan personel taşıma firmaları genel olarak 3 ana birimden oluşur. Şekil 4 Temel Şirket Organizasyon Şeması a. Araç Yönetimi : Kurumun kendi sahibi olduğu öz mal araçlar ile tedarikçilerden temin edilen araçlar bu birimin kontrolündedir. Özmal araçların bakım, yakıt ve çalışma düzeni kurum ihtiyaçlarına göre belirlenir. 16

18 Bununla birlikte genellikle tedarikçi temini üzerinden hizmet sağlandığı için tedarikçi ilişkileri de bu bölümün yönetim adımlarından biri ve en önemlisidir. b. Hakediş Hesaplama: Müşteri ve çalışan araçlar ile mutabakatın yapılarak fatura kesilebilir hale getirilmesinden görevli birimdir. Çalışan araçların kontrolü ücretlendirilmesi bu birim görevlerindendir. Birim verimli çalışmadığı ve maliyetlendirmeyi doğru yürütmediği zaman ciddi zararlar oluşmaktadır. c. Muhasebe: finansal yürütmeyi sağlayan birimdir. Tedarikçi ödemeleri ve Müşteri tahsilatları bu birimin görevlerindendir. Her türlü ödeme bu birim kontrolündedir Araç Temini Yürütülen personel taşıma hizmeti genellikle dış kaynaklı tedarikçiler üzerinden yapılmaktadır. Kurumlar genellikle hizmeti %10 özmal araç oranı ile sürdürürler. Araçlar genellikle birden çok işte çalışmak zorunda olduklarından kurumlar kendi araçlarına birden çok iş sağlayamadıklarından araçları karlığı sağlayamazlar. Araç temini hizmet veren şirketler için en önemli operasyondur. Bir hizmeti ne denli karlı bir anlaşma ile yapacağını öngörse dahi eğer araç temininde bulunamıyorsa kurumlar en karlı anlaşmalardan dahi zarar edebilirler Muhasebeleştirme Araçların muhasebeleştirilmesinde tedarikçi araçları ve özmal araçlar farklı muhasebe kurallarına göre faturalandırılmaktadır. Tedarikçi araçları %18 kdv üzerinden faturalandırılırken özmal araçlar için %9 luk tevkifat uygulanmaktadır. Kalan %9 luk kısım peşin ödeme olarak devlete ödenmektedir. Müşteri faturalarında bu ayrım belirtilmek zorundadır. Yükleniciler yönüyle bakıldığında verilen hizmet bir tür canlı organizasyonun yürütülmesinden ibarettir. Zamanındalık, fiyat dengesi ve yasalar çerçevesinde müşteri sözleşmelerine uygunluk hizmetin kapsamını belirlemektedir. 17

19 1.3. Tedarikçiler Yönüyle Personel Taşıma sektörünü dinamik şekilde ayakta tutan paydaşların en önemlilerinden biri tedarikçilerdir. Tedarikçiler kendi nam ve hesaplarına araç sahibi olan tüzel kişilerden oluşmaktadır. Çok sayıda tedarikçi açık rekabet piyasasında, sürekli güncellenen canlı bir Pazar içinde müşteri, yüklenici ve rakipleri nezdinde en iyi fiyatı bularak hizmeti vermeye çalışırlar. İL VERİ YILI ADET İSTANBUL ANKARA İZMİR KOCAELİ ESKİŞEHİR KIRIKKALE Tablo 3 İllerde kullanılan Personel Servis araç sayıları Maliyeti oluşturan bir çok unsur vardır. Bu unsurlar genel olarak aşağıda sıralanmıştır. a. Amortisman Kullanılan araçların yıllık değerlemelerinde yaşanan kayıptır. Hizmet piyasasına yeni model olarak çıkan bir taşıt, kendisinden önce piyasaya çıkmış taşıtlara göre daha üstün özellikler taşıyarak ve fiyat olarak büyük bir farklılık göstermemesi, mevcut aracın fiyat değerini düşürmektedir. Bu etki enflasyon etkisinden farklı bir durumdur. Dolaysıyla araç sahibi olan tedarikçinin aracını yenilemek için ayırması gereken amortisman bedelini arttırmaktadır. Amortisman, genel olarak, üretim faaliyetleri sonucunda mal ve hizmetler yaratılırken geçmiş yıllardan devralınan sermaye mallarında meydana gelen aşınma ve eskimenin parasal değeridir. Bir firmada bir yıldan fazla kullanılacağı düşünülen ve herhangi bir biçimde değerden düşmesi söz konusu olan ekonomik değerlerde (taşınmazlar, bunların tamamlayıcı parçaları, ayrıntıları, makine, techizat, vb.) oluşacak değerlerin bir yıl içinde uğradıkları 18

20 değer kayıplarının üretilen malların maliyet tutarlarına eklenmesi veya söz konusu kayıpların o yılın giderleri arasına yazılması amortismanının konusunu oluşturur. (http://tr.wikipedia.org/wiki/amortisman) Hizmet alımı için hazırlanan sözleşme ve şartnamelerde araç markasının belirtilmesi, 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun ikinci kısım, birinci bölümde yasaklanan faliyetler içinde kısıtlanan bir davranış olarak ortaya konmaktadır. (4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunu) Dolayısıyla farklı markaların piyasada farklı fiyat politikaları oluşturmaları amortisman hesabı yaparken fiyatı farklılaştıran bir parametredir. Amortisman süresi olarak, örneğin 0 ile 5 yaş arasındaki araçlarla hizmet verilmesi isteniyorsa; amortisman bedelinin, tedarikçi firma uygulamalarının subjektif olarak değerlendirildiğinde 5 yıl olarak baz alındığı görülebilir. Temel olarak, bayi fiyatı üzerinden 5 yıl için oluşturulan amortisman bedelini öngörmek için fiyatın 1/60 ı oranında bir tutarı baz almak uygun olacaktır. Elde edilen tutar, aracın aylık bazda maliyetini oluştran birinci parametredir. Günlük çalışma fiyatına indirgeme yapılması için ayda kaç gün çalışıldığı, hatta bir sefer üzerine etkisini görmek için günlük sefer sayısına göre hesaplama yapmak germektedir. Minibüs bazında Ford ve Volkswagen markalı araçlarda amortisman incelemesi Minibüs Transit Ekstra Uzun Şasi 430 ED Yeni araca göre değer kaybı TL TL TL TL TL TL 23% 39% 49% 54% 57% Tablo yılı sonunda yapılış olan Ford Transit 430 ED değerleme araştırması Minibüs Transit Ekstra Uzun Şasi 430 ED Yeni araca göre değer kaybı TL TL TL TL TL 16% 25% 30% 35% Tablo Yılı sonuna göre yapılmış olan Ford Transit 430 ED değerleme araştırması 19

21 Ford Transit markalı araç için yapılan hesaplamada 5 yıllık amortisman basit hesaplama yoluyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Amortismanı öngörülen bedel Aylık amortisman yükü = = TL = / 60 ay = 621,33TL/Ay Minibüs Volkswagen Volt Crafter/LT TL TL TL TL TL TL Yeni araca göre değer kaybı 15% 25% 33% 43% 49% Tablo yılı sonunda yapılış olan Volkswagen Volt değerleme araştırması Minibüs Volkswagen Volt Crafter/LT Yeni araca göre değer kaybı TL TL TL TL TL 15% 22% 29% 35% Tablo Yılı sonuna göre yapılmış olan Volkswagen Volt değerleme araştırması Volkswagen Volt markalı araç için yapılan hesaplamada 5 yıllık amortisman basit hesaplama yoluyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Amortismanı öngörülen bedel Aylık amortisman yükü = = TL = / 60 ay = 674,48TL/Ay Midibüs bazında Otokar Sultan ve Temsa Prestij markalı araçlarda amortisman incelemesi 20

22 Midibüs Otokar / Sultan TL TL TL TL TL TL Yeni araca göre değer kaybı 17% 22% 27% 36% 49% Tablo yılı sonunda yapılış olan Otokar Sultan değerleme araştırması Minibüs Otokar / Sultan TL TL TL TL TL Yeni araca göre değer kaybı 7% 19% 24% 29% Tablo Yılı sonuna göre yapılmış olan Otokar Sultan değerleme araştırması Otokar Sultan markalı araç için yapılan hesaplamada 5 yıllık amortisman basit hesaplama yoluyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Amortismanı öngörülen bedel Aylık amortisman yükü = = TL = / 60 ay = 733,33TL/Ay Midibüs Temsa Prestij TL TL TL TL TL TL Yeni araca göre değer kaybı 12% 24% 29% 35% 47% Tablo yılı sonunda yapılış olan Temsa Prestij değerleme araştırması Minibüs Temsa Prestij TL TL TL TL TL Yeni araca göre değer kaybı 17% 23% 28% 33% Tablo Yılı sonuna göre yapılmış olan Temsa Prestij değerleme araştırması 21

23 Temsa Prestij markalı araç için yapılan hesaplamada 5 yıllık amortisman basit hesaplama yoluyla aşağıdaki gibi hesaplanabilir. Amortismanı öngörülen bedel Aylık amortisman yükü = = TL = / 60 ay = 666,66TL/Ay 60 ay üzerinden banka kredisi kullanılması durumunda örneğin TL için aylık ödeme tutarı 1.159TL tutmaktadır. Bu durumda 60 aylık kredinin TL lik ek yük doğurduğu ortaya çıkmaktadır. Bu yükün aylık ek amortisman maliyeti ise 492,33TL tutarındadır. ARAÇ TANIMI AYLIK AMORTİSMAN AYLIK KREDİ YÜKÜ AYLIK TOPLAM Ford Transit 430 ED 621,33 TL 492,00 TL 1.113,33 TL Volkswagen Volt Crafter/ ,48 TL 492,00 TL 1.166,48 TL Otokar / Sultan 733,33 TL 492,00 TL 1.225,33 TL Temsa Prestij 666,67 TL 492,00 TL 1.158,67 TL Tablo 12 Araçların Aylık kredi maliyeti tablosu Tabloda ifade edilen Aylık Toplam tanımı aracın kredi kullanılmak suretiyle satın alınması durumunda araç sahibine aylık yükünü göstermektedir. Görüleceği üzere aylık olarak araç sahibine 1.000TL nin üzerinde maliyet oluşmaktadır. b. Yıllık Vergi Yasal dayanağı 197 sayılı motorlu taşıtlar vergisi kanunudur. Yıllık ödenen bedel araç büyüklüğüne ve araç yaşına göre değişiklik göstermektedir. Ödenen bedelin çalışılan gün üzerindeki etkisi küçük olsa da en alt tedarikçiler bu ödemeleri yılda iki defa ve toplu olarak yaptıklarından kendileri için mali bir külfet olarak algılanmaktadır. Ödeme için sabit olarak bir tasarruf yapılmamasından ötürü dönemsel olarak maliyet unsuru gibi algılanmaktadır. 22

24 c. Zorunlu Trafik sigortası Hazine müsteşarlığı ve Türkiye Sigorta Birliği ile yapılan çalışma sonucunda 1.Nisan.2013 tarihinden geçerli olmak üzere %1000 e varan sigorta prim artışları yaşanmıştır. Bu durum kısa dönemde tedarik fiyatlarını etkileyen bir unsur halini almıştır. Diğer taraftan ise çok düşük maliyetler ile toplam ayda son derece kısıtlı bir yeri varken yıllık maliyetlerden yansıyan önemli bir kalem halini almıştır. OTOBUS 48 KİŞİ TRAFİK:...3, TL KASKO: TL MİDİBÜS 27 KİŞİ TRAFİK:...1, TL KASKO: TL MİNİBUS 17 KİŞİ TRAFİK:...1, TL KASKO:...3, TL Değerler Gençtur sigorta acentesinden alınmıştır. d. Yakıt gideri Yakıt gideri maliyeti etkileyen en önemli unsurdur. Maliyetin %35 ini oluşturduğu kabul edilirken, aynı zamanda tüm maliyetleri temelinden etkilemektedir. Yakıt direkt olarak Petrol ve dolar kuru ile ilgili olduğu için Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar sektörü etkilemektedir. 23

25 Şekil 5 Brent Tipi Petrol Fiyatlarının gelecek öngörüsü (www.theice.com) İthal ham petrol fiyatlarının Türkiye nin makroekonomik performansı üzerinde etkili olduğu ifade edilebilir. Dolayısıyla, Türkiye de gerek politika belirleyicileri, gerek işletmeler petrol fiyat şoklarından kaynaklanan riskleri göz ardı etmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde ekonomik krizlerin giderek daha sık yaşandığı ve bir ekonomiden diğerine hızlı bir biçimde yayıldığı günümüzde; sosyo-ekonomik ve siyasi istikrarın bozulması içten bile değildir. (YAYLALI, LEBE, 2012,S43-S68)) Petrol fiyatları tek başına uluslar arası Petrol piyasasında gerçekleşen dalgalanmaların etkisi altında değildir. Aynı zamanda bir ithal girdi olduğu için Amerikan Dolar kurunun Türk Lirası karşısında aldığı değerlerde petrol fiyatını etkilemektedir. Yıl içi dalgalanma aralığı yaklaşık %20 oranında gerçekleşmiştir. Şekil 6 Amerikan Dolarının yıllık seyri (www.bigpara.com/dolar) 24

İÇİNDEKİLER. Önsöz Giriş Araç (filo) yönetimi nedir? Filo Stratejisi neden gereklidir?

İÇİNDEKİLER. Önsöz Giriş Araç (filo) yönetimi nedir? Filo Stratejisi neden gereklidir? İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş Araç (filo) yönetimi nedir? Filo Stratejisi neden gereklidir? 9 14 17 19 22 24 32 36 38 1.Bölüm: Önce Filo Yönetim Birimi Araçların maliyet detayları Araç sınıfları Firmaya en uygun

Detaylı

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi

Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi istanbul TiCARET ODASI YAYlN NO: 2003-50 1 nşaatç1lar içi n Yeni Ihale Düzeninde Pratik Teklif Fiyati Belirleme Yöntemi Hazırlayan: DR. MURAT KURUOGLU i.t.ü. inşaat FAKÜLTESi YAPI işletmesi ANABiLiM DALI

Detaylı

İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ

İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ YAYIN NO: 2014-11 İstanbul, 2014 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO nun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 FAALİYET RAPORU 3 0 GENEL BİLGİLER 2 Şirketin Bilgileri 2 Tarihsel Gelişim 2 Vizyonumuz, Misyonumuz 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 4-5 Genel Müdürün Mesajı 6-7 Şirketin

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden

Global Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi nden Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun incelenmekte

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Bitirme Projesi Doğukan KIRIMTAYYIF 131101378 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd.Doç.Dr

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011

BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: YOİKK 2011 BORSA DIŞI ŞİRKETLER İÇİN FİNANSAL OLMAYAN RAPORLAMA STANDARTLARI: Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Tavsiye Edilen Taslak Format * YOİKK 2011 * Bu rapor 2010 yıl sonu gecerli olan mevzuat hükümlerine göre

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2013 1 KALİTE POLİTİKASI Amacımız üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILI İDARE FAALİYET RAPORU MAYIS 2008 Ekonominin gelişiminde başlıca lüzumlu olan yollar, demiryolları,limanlar,kara ve

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN TALEPLERİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRMELERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Kasım 2005,

Detaylı

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU

TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 TÜRKİYE PERAKENDECİLİK MECLİSİ SEKTÖR RAPORU Aralık 2012 ISBN: 978-605-137-211-2 TOBB Yayın Sıra No: 2012/179 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : +90 (312)

Detaylı

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler

KPMGündem. Ekim - Aralık 2010. Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları. Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler Ekim - Aralık 2010 04 KPMGündem Bu sayımızda yeralan bazı başlıklar: Faktoring Sektörü ve Vergi Sorunları Vergi İnceleme Süreçlerinde Yenilikler İndirim Sezonu Başlarken Muhasebe Departmanları, Programları

Detaylı

SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ Yeni ürünlerimizle satış adetlerimizi artıracağız MERT GÜÇLÜER Mazda Türkiye Bayi ve Satış Organizasyonları Direktörü HUKUK

SEKTÖR ÖNGÖRÜLERİ Yeni ürünlerimizle satış adetlerimizi artıracağız MERT GÜÇLÜER Mazda Türkiye Bayi ve Satış Organizasyonları Direktörü HUKUK OYDER DEN MESAJ Çocuklarımıza bırakacağımız mesleğimizi geliştirmeli ve geleceğe hazırlamalıyız Z. ALP GÜLAN OYDER Yönetim Kurulu Başkanı HUKUK İş Davalarında İbraname İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TİCARİ KREDİ TALEBİ DEĞERLENDİRME SIRASINDA BANKALAR TARAFINDAN YAPILAN MALİ ANALİZ ÇALIŞMALARI VE BİLANÇO AKTARMA-ARINDIRMA POLİTİKALARI

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NDA İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SORUMLULUĞU Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR * Giriş 20.06.2012 kabul tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı