Aprende a Emprender. El kitabı. (GiriĢimci Olun!) Zaten iyi bir profesyonelseniz. baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aprende a Emprender. El kitabı. (GiriĢimci Olun!) Zaten iyi bir profesyonelseniz. baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz"

Transkript

1

2 Aprende a Emprender (GiriĢimci Olun!) El kitabı Zaten iyi bir profesyonelseniz baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz

3 1. Sunum Modern toplum istikrarlı bir refah devletine ulaştıracak zenginlik ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflediğini açıkça ilan etmiştir. Bu durum modern ve uzun vadeli yenilikçi iş faaliyetleri üstlenen dinamik bir iş ağı olmadan mümkün olmayacaktır. Böylece, firmaların oluşturulmasını teşvik etmek ana amacı refaha ulaşmak olan kurum ve bölgesel yönetimler için önemli bir ekonomik politika haline gelmiştir. Kamu yetkilileri hem çeşitli coğrafi bölgelerde firmaların oluşturulması hemde mevcut olanların en geniş anlamda modernizasyonu amacıyla çok kapsamlı faaliyetleri teşvik etmektedir. Bu sebeple, daha istikrarlı ve normal ekonomik faaliyetlerin gelişiminde lehimize olan koşulları iyileştirmede bize yardımcı olacak altyapıyı geliştirmek için sürekli bir çabaya tanık olmaktayız. Aynı şekilde, hükümet her yönden en uygun koşullarla dış yatırımları çekmek ve yerelleri teşvik etmek üzerinde çalışıyor. Ancak, toplumun iş ağlarını çeşitlendirecek ve artırılmasına yardımcı olacak girişimsel projeleri başarmaya hazır kişilere ihtiyacı olduğu da açık. Önceden belirlenmiş hedefleri yerine getirmeye yardımcı olacak bir ağ gibi... Fakat, tüm faaliyetlerin karşılaştığı sınırlamalardan kurtulmak için girişimcilik dünyasında yeni girişimcilerin ortaklığını destekleyecek yeni önlemler alınmasının gerekli olduğu da bir gerçektir. Bu belkide hükümetler tarafından eylem kapsamında katıldıkları en asgari şey olmasına rağmen kendi işini kuracak çok sayıdaki insanı teşvik edecek bu çeşit eylemleri desteklemenin önemi aşikardır. Aprende a Emprender 1

4 Diğer yandan, toplumumuzda daha istikrarlı olacak ve dış yatırımlara dayanabilecek girişimsel teşebbüslerin ortaya çıktığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, bu tür teşebbüslerde kullanılan kaynaklar esas olarak girişimciler gibi aynı alandan gelmektedir. Kamu otoriteleri firmaların oluşturulmasını teşvik edecek ve girişimci olmanın macerasını yüklenmenin farkındaki insan grubunu artıracak faaliyetlerle birlikte halen gidilecek uzun bir yola sahipler. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik Avrupa fonlarını sağlamak amacıyla elverişli ekonomik ortamı oluşturmak için acilen sonuçları orta ve özellikle uzun vadede etkili olacak sağlaması yapılabilir bir dizi politikanın benimsenmesi gerekmektedir. 2. İşi başlatma: işletmenin kıymeti Her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesiyle firmaların oluşturulmasına olanak sağlamak mevcut projenin tek amacı değildir. Bununla birlikte, toplumumuzda genel manada anlaşıldığı gibi girişimcilik ruhunu teşvik etmek için çalışmak da gereklidir. Bir insan topluluğu olarak refah artış oranları bahşedecek gelişim düzeylerine ulaşmaya ihtiyaç duyan toplum, nihai hedefe ulaştıracak yolların tasarımının geliştirilmesi ve sosyal ve politik temsilciler talebinde bulunmak ahlaki yükümlülüğüne de sahiptir. d 2 Aprende a Emprender

5 Toplum tarihi, toplum liderlerinin çevrelerindekileri teşvik ettiği, gelişim ve refahın farklı aşamalarının görünümünü lehlerine çevirecek, çok çeşitli önerilerin gösterdiği türlü örnekler tarafından işaretlenmiştir. Neyseki, toplumumuzda önemli hale gelen küreselleşen dünyada toplumun genel durumunu ve konumunu güçlendirerek kendi değerlerini teşvik etmek ve özellikle onda mevcut olan en değerli yönleri güçlendirmek gerekliliğidir. Bu değerlerin yanısıra, girişimcilik ruhu şüphesiz hükümet tarafından desteklenen, yeni projelerin üretilmesi için insanlar tarafından kullanılacak ve daha fazla değer üretecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde devasa öneme sahiptir. Bir toplum üyeleri girişimcilik ruhunu göstermedikçe, asla teknik, bilimsel, yaratıcı ve hatta yenilikçi avantajları daha iyi altyapı tarafından oluşturulmuş ortamda gelişmiş olsa bile ele alamaz. Bununla birlikte, siyasi güçler bir şekilde önde gelen projelerin girişimcilik yeteneğinin eğitilmesinin önemini vurgulayan faaliyetleri gerçekleştirmek zorundadır. Bu tür projeler herkes için model olarak kullanılabilir ve iddialı hedefler peşinde daha daha fazla itici güç olabilir. 3. Aprende a Emprender nedir ve niçin oluģturuldu? Sosyal alanda çalışmak gerekliliği hükümetin olgunlaşan uzun vadeli sonuçlarla yenilikçi faaliyet programları hazırlaması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım kronik girişimci eksikliği ve sınırlı girişimcilik kültürüne sahip bölgelerde özellikle önem kazanmaktadır. Aprende a Emprender 3

6 Aprende a Emprender (Girişimci Olun!) İspanya'da hükümet tarafından girişimciliği desteklemek için oluşturulmuş bir programdır. Böylelikle, uzun vadede toplumun değerleri artacak ve daha olumlu bir gelecekle karşılaşılmasına yardımcı olacaktır. Aprende a Emprender sosyal durum ve toplumun olumlu ve zorunlu gördüğü değerlerin üzerinde çalışmak için cesur, yenilikçi bir programdır. Bu değerler olmadan, dış unsurlara bağlı olmayan, ekonomik gelişim ve toplum kaynakları tabanlı bir refah ortamı düşünmek imkansız olurdu. Böylelikle, girişimcilik ruhu özellikle gençler arasında teşvik edilirken bu toplum için sistematik olarak gerçekleştirilecek son derece önemli bir görev halini almıştır. Bununla birlikte, şunlarıda belirtmekte yarar vardır: Bu alandaki her faaliyet esasında eğitimsel rehberliği hedefler. Faaliyetler özellikle genç eğitiminin erken safhalarında davranış kalıplarında değişimi amaçlamaktadır. Uzun vadeli sonuçlar olacaktır. Firmaların oluşturulmasında somut ve soyut hedefler asla kısa vadede gerçekleşmeyecektir. Toplum ve iş dünyasının yapılanmasında özellikle mesleki ve eğitimsel profillerine odaklanmış öğrenci grupları arasındaki bu tür girişimleri desteklemeye başlamak mantıklı görünüyor. Bu da mesleki eğitim alan öğrencileri adres gösteriyor. Eğitim toplumunun bu yönünün dinamikleri ve girişimcilik dünyasına yakınlıkları vede gereksinimleri onları mükemmel başlangıç noktası yapıyor. 4 Aprende a Emprender

7 4. Aprende a Emprender programının hedefleri Aprende a Emprender programı, mesleki eğitimde girişimcilik ruhunu teşvik etmeyi amaçlamakta ve gerçek hayata adaptasyonun gerçekleştirilmesi sürecinin planlanması aşamasında üç ana hedef oluşturmaktadır, bunlar: Meslek eğitimi ortamında girişimcilik ruhunun bir multimedya sistemi oluşturulması yoluyla desteklenmesi ve teşvik edilmesi söz konusu eğitim toplumu için faydalı olacaktır. Bu sistem bu alandaki her çeşit faaliyeti yapacak sanal bir platform olarak hizmet verecektir. Meslek eğitimi camiasının projenin başlatılmasına ve sonrasında proje yönetimine teşvik edilmesi. Genç mesleki eğitim öğrencilerinde Bilgi Toplumu farkındalığının oluşturulması. Bu genel hedeflerin herbiri aşağıda listelenen özel hedeflere eklenmiştir: Aprende a Emprender 5

8 GiriĢimcilik ruhunun desteklenmesi - Eğitim ortamı ve girişimciler için özel tasarlanmış daha özel bir telematik sistemin inşa edilmesi. - Gençler veya girişimci olabilecekler için ilginç, kendine özgü materyallerin geliştirilmesi. -Sistemin yönetim ve geliştirilmesinde eğitim camiasının katılım ve işbirliğinin teşvik edilmesi. Mesleki eğitim camiasının katılımının teģvik edilmesi - Tüm eğitim camiasının katılabileceği sistemin yönetilmesi ve desteklenmesi için telematik sistem tabanlı bir dahili ağ oluşturulması. -Eğitim topluluğu ve hükümetin desteğiyle projenin etkilerinin ve sonuçlarının değerlendirilebileceği bir iç kontrol sisteminin oluşturulması. Genç mesleki eğitim öğrencilerinde Bilgi Toplumu farkındalığının oluģturulması - Bu alandaki faaliyetlerin tercihen iletişim sistemi olarak internetin kullanılmasıyla desteklenmesi. -Meslek eğitimi çevrelerinde iş kurmayla ilgilenen kişilerin tespit edilebileceği iç izleme sisteminin oluşturulması. -Sistemin yönetimi ve desteklenmesi için internet tabanlı bir dahili sistem ve bir telematik sistemin inşa edilmesi. 6 Aprende a Emprender

9 Aprende a Emprender programı katılımcıları arasında aktif katılımcılığı teşvik etmek için sürekli geribildirimi destekler. Kısacası, bu proje öğrencilerin gelecekteki mesleki gelişimi için kabul edilebilir bir alternatif olarak girişimcilik ruhunu geliştirmek ve teşvik etmek için mesleki eğitim camiasını bir takım kaynaklarla veya en azından, iş dünyası tarafından daha fazla tercih edilen pozitif tutumun gelişimine faydalı bir katkı olarak desteklemeyi amaçlamaktadır. Programın başarısı şu unsurların sürekli katkısına dayalı olacaktır: Öğrenciler Hükümet Öğretmenler Rehberlik uzmanları Aprende a Emprender 7

10 5. Yöntem Aşağıdaki tablo kullanılmış olan proje aşamalarını özetlemektedir: Evreler Faaliyetler Proje planlama safhası - Mesleki eğitim öğretmenleri ile sempozyumlar. - Daha önce Avrupa İş ve Yenilik Merkezleri Ağı tarafından geliştirilmiş yöntem ve kaynakların değerlendirilmesi. - Hükümet tarafından oluşturulan genel hedeflerin tanımlanması. -Bölümler arası çalışma gruplarının tanımlanması. Proje geliģim safhası - Çalışma grubu toplantıları. - Uzman seçimi ve çalıştırılması. - Ön sonuçları doğrulama. - Sonuçların testedilmesi. - Nihai doğrulama. Sonuçları kullanma safhası - Önceki safhada doğrulanan sonuçların kullanılması. - Katılımın izlenmesi. - İleride gerçekleşecek gelişimlerin önerilmesi. 8 Aprende a Emprender

11 6. Aprende a Emprender programının içeriği Önceden de işaret edildiği üzere, Aprende a Emprender yukarıda adı geçen amaçları gerçekleştirmek için geniş bir yelpazedeki medya kaynaklarını önerir. Öğrencilerin özelliklerine uygun kaynaklar gibi: bu anlamda, tasarımlarına özel önem gösterilmiştir WEB ortamı Innovacreawork.com Hem hükümet hemde toplumda genel olarak Bilgi Toplumu çerçevesinde her türlü faaliyetin desteklenmesine özel bir ilgi görülüyor. Bu nedenle, şüphesiz bunun çeşitli faaliyetlerini ve geleceğini geniş ölçekte belirleyecek olan şeyle ilgilenmek bu projenin önemli bir parçası haline geliyor. Böylece, çekici bir web sitesi kısa sürede tüm proje katılımcıları arasında mümkün olan en iyi iletişim sistemi haline gelecektir. Bu yüzden, internet bağlanabilirliği ve özellikle kesintisiz geribesleme sistemi gibi bu ortam tarafından sunulan sayısız imkanın avantajını elde etmek esastır. Daha özel olarak, amaç çalışma ortamlarının coğrafi konumlarından bağımsız olarak öğretmenler arasında iletişim imkanlarının, öğrenciler arasında iletişimin ve rehberle öğretmenin, öğrenciyle öğretmenin iletişimini geliştirmektir. Ayrıca, sistem uygun görüldüğü anlamda sürekli güncellenmektedir. Aprende a Emprender 9

12 innovacreawork.com website'si şu tasarım ve içeriğe sahiptir: a DıĢ alan Dış alan hem öğretmenler hemde öğrenciler yani tüm eğitim camiası tarafından ulaşılabilirdir. Temel içeriği barındırır. Website'si iki bölüme ayrılmıştır: - Merkez bölüm Temelde kendi işlerini nasıl kuracakları bilgisi ve araçları ile öğretmenleri ve öğrencileri desteklemeyi amaçlar. Şu bölümleri içerir: Fikir: girişimcilik projeleri ve girişimcilik fikrinin uygulanabilirliği çalışmalarını içeren geniş bir veritabanı. Girişimciler: girişimcilik profilinizin bir analizi ve mesleki eğitim camiasının beceri özellikleri ve durumunun incelenmesi. Piyasa: bölgenin sosyoekonomik, finansal ve genel durumu ile ilgili linkler. Finans: girişimcilik projesinin ekonomik-finansal uygunluğunun incelenmesi. İş planı: bir iş planının geliştirilmesi için pratik rehber ve ek olarak tipik firma uygulama örnekleri. 10 Aprende a Emprender

13 İşinizi kurmak: kurumlar, evrak, finansman, toplu sözleşmeler, hibeler, destekler ve yasal formlarla ilgili bilgi. - Yan bölüm Öğretmenlerin işini kolaylaştıracak ve öğrencilere konularda arama yapmaları için yardımcı olacak iş alanıyla ilgili özel konular içerir. Haberler: medyada yayınlanmış mevcut iş konuları hakkında haberler. Araçlar: öğrenciler için ulaşılabilir öğretici araçlar. Ödüller: fikir ve proje kategorilerinde Girişimci Olun! içeriği için duyuruları içeren bilgi bölümü. Bize ulaşın: kullanıcıların daha fazla bilgi talep edebileceği bölüm. Bülten: burada eski bültenleri bulabilir ve yenilerine abone olabilirsiniz. Kaynakça: işinizi nasıl kurabileceğinizle ilgili linkler. Kayıt: üye kaydı. b Kısıtlı iç alan Bu alan deneyimlerin paylaşılması ve işlevsellik ve materyallerin kalıcı gelişimini kolaylaştırmak için öğretmenlerle özel bir merkez olarak Avrupa İş ve Yenilik Merkezi Ağı Castilla ve Leon arasında iletişimi amaçlar. Bu alana Öğretmenler Odası bölümünden ulaşabilirsiniz. İş oluşturma hakkında sınıfta karşılaşılabilecek gereksinimleri destekleyici bilgiler tasarlayan bir dizi araç içerir. Aprende a Emprender 11

14 Öğretmenler odasında, ilginç haberler, Aprende a Emprender materyalleri, makaleler gibi faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Öğretmenlerin materyaller, haberler veya bu bölümle ilgili gördükleri her türlü konuda katkılarına açıktır. Bu materyaller projenin katılımcıları tarafından ortak çalışma yoluyla oluşturulmuşlardır CD-ROM Aprende a Emprender (Girişimci Olun!) Sistemin iş kurmak için yapılacak çeşitli işlem ve faaliyetleri gösteren küçük bir firmanın similasyon oyununu içeren diğer bir kaynağı. CD-ROM biçimi internet ağında oluşabilen hız sınırlamasını aşmaya yardımcı olur. Ayrıca internete bağlı olmayan bilgisayarlarda çalıştırmaya imkan sağlar. Plan de Empresa (İş Planı) Bu IT uygulaması Castilla ve Leon'daki Avrupa İş ve Yenilik Merkezi Ağı tarafından geliştirilmiş başarılı bir yöntemden doğmuştur. Mesleki eğitim ortamına uyarlanmış ve her girişimcinin hazırlamayı istediği girişimcilik projesinin sınırlarını çizen iş planı olarak adlandırılan en önemli dökümanın yazılması ve düzenlenmesine yardım eder. Uyarlanmış olmasına rağmen, bu uygulama ayrıntılı bir iş planı geliştirerek uygulamaya almanız için yeterince esnek ve ayrıntılıdır. 12 Aprende a Emprender

15 6.3. En iyi uygulamalar ve içerikler el kitabı Ayrıca, ana amacı hem çeşitli eğitim merkezlerinin kariyer rehberliği öğretmenlerine hemde bu alanla ilgilenen diğer öğretmenlere yardım etmek olan bir dizi basılmış malzeme içermektedir. Bu materyaller büyük oranda öğretmenlerin kendileri tarafından geliştirilmiş ve girişimcilik ruhunu desteklemeye yardımcı olarak son derece ilginçtirler. Projenin doğasının değişimi şüphesiz ileride ilgili konuların yeni başlıklar olarak materyallere dahil edilmesine yol açacaktır. Materyaller aşağıdaki gibi üç ana bölümde yapılandırılmıştır: Girişimcilik ve girişimciler: bu bölüm 'girişimci' kavramı üzerine odaklanır ve girişimcilik dünyasının gerçekleri üzerine birkaç kısa belge içerir. 'Girişimci' ve 'Girişimcilik' gibi bazı kavramları tanımlamayı dener. Teorik bir bakış açısıyla ele alır ve bu konu hakkında hiçbirşey bilmeyen kişiyi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Araçlar ve kaynaklar: bu bölüm mesleki eğitim öğrencileriyle dinamik faaliyetler geliştirilmesi için belgeler içerir. Daha önce bahsedildiği gibi tamamıyla IT uygulamalarıdır. Davranışlar ve beceriler üzerinde çalışma: bu bölüm her girişimci için önemli görünen davranışlara ve meslek eğitimi öğrencileriyle ilişki içindekiler tarafından gerçekleştirilmek zorunda olan konulara bir giriş olmayı amaçlamaktadır. Bu başlangıç noktasından davranışlar; yaratıcılık, uzlaşmacılık ve grup dinamizmidir. İlerde diğerlerinin eklenmesi şüphesiz gerekli olacaktır. Aprende a Emprender 13

16 6.4. Video ve CD ROM Mesleki eğitimlerini tamamlamış bilgi birikimlerini gerçek hayatta uygulamaya karar vermiş genç girişimcilerle girişimcilik deneyimleri üzerine söyleşiler. Bu deneyimlere iki işitsel-görsel kaynakla ulaşılabilir: farklı sektörlerden altı girişimcinin deneyimlerini ve girişimciliğin iç dünyasını anlatan bir video ve her bir girişimci tarafından tanımlanan içeriğin değerlendirilmesi için olasılıkların tavsiye edildiği bir CD-ROM. 7. Proje planlanması Projenin çeşitli aşamalarının gelişimine ve proje planlamasına bir örnek olarak eklenmesi ilginç olabilir. Böyle büyük bir projenin karmaşıklığı aşağıdaki şemada gösterilen planlamada titizliği gerektirir: 14 Aprende a Emprender

17 CEEI MESLEK EĞĠTĠMĠ CAMĠASI DANIġMANLAR VE REHBERLER Planlama aģaması İhtiyaçların belirlenmesi İhtiyaçların elde edilmesi ve tanımlanması Projenin tasarım ve planlanması Bütçelendirme Seçim ve alım aģaması Seçim Teklifler Üretim aģaması Projenin izlenmesi ve kontrolü Görevler, geliģimler ve modellerin teslimi Test aģaması Tanımlanan örnekte genel test DeğiĢiklikler, ayarlamalar ve hatalar DeğiĢiklikler ve ayarlamalar Nihai materyal teslim aģaması Doğrulama Tanımlanan örneği genel uygulamaya koyma Nihai teslimat Uygulama safhası Genel uygulamaya koyma Aprende a Emprender 15

18 8. Teşekkürler Bu açıklayıcı döküman bu projede görev alan pek çok uzmanın, kurumların ve kariyer rehberliği öğretmenlerinin isimleri olmadan bitirilemez. Onların katkısı olmadan, içeriği desteklemeden veya firma oluşturma ve hedef kamuoyu ile elde ettikleri günlük deneyimlerini paylaşmadan bu projeyi gerçekleştirmek imkansız olurdu. Zaman, umut ve özverili çabanın arzulanan sonuçları doğurup doğurmayacağını gösterecektir: girişimci insanlar tarafından biçimlendirilmiş bir toplum inşa etmek için daha hırslı ve hedeflere motive olmak doğrultusunda çalışan ve gelecekte yeni zorlukları üzerine almaya devam edecek insanlar, gelişmiş modern dinamik bir topluma ait olduğu izlenimi vermektedir. Ayrıca, şunuda açıkça belirtmek istiyoruz; projenin başarılı olması için gerekmediği halde faydalı olacağını düşündüğümüz herşeyi çalışmaya dahil ettik. Bunun Girişimcilik alanındaki düşünülmüş, tasarlanmış, geliştirilmiş iyi bir araç olduğu dikkate alınırsa, diğer toplumlar için model olmasını umduğumuz bu proje üzerinde yaptığımız çalışmanın her dakikasından zevk aldığımızı söyleyebiliriz. İşbirliği yapanlar Diğer iģbirlikçiler Kastilla ve Leon SA. Avrupa İş ve Yenilik Merkezi Ağı Teknik Ekibi Kariyer rehberliği öğretmenleri - Mr. Avelino José Moreno Suárez. - Ms. Carmen Gómez Sacristán. - Mr. José Luis Santos Durán. - Ms. Mª Begoña Pérez Curto. - Ms. Mª del Mar Silva González. - Ms. Mª Varela Pelarda. - Mr. César Ullastres. - Mr. Luís del Teso Díez. - Ms. Nuria García. - Ms. Yolanda Fidalgo. Kamu ve finansman kurumları - Ekonomik Kalkýnma Ajansý. - Bölgesel Eðitim Bakanlýðý. - Bölgesel Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlýðý. - Avrupa Sosyal Fonu. - Kastilya ve Leon Bölgesel Hükümeti. 16 Aprende a Emprender

19 Aprende a Emprender 17

20

21

22 İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber 0. Sunum 1. Genel Bilgi 2. İçerik 3. İş Planı Yapısı 4. Bilgi 5. Sonuç: İş oluşturma süreci

23 0. Sunum Avrupa İş ve Yenilik Merkezleri (EBN-BICs) Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen, yerel kuruluşlar ve ekonomik birimlerle işbirliği yapan ana amacı yenilikçi KOBİler oluşturmak ve mevcut olanların modernizasyonunu sağlamak olan organizasyonlardır. Bunu yapmak için, girişimcilere ve işletmelere teknik, lojistik ve finansal destekle birlikte eğitim, danışmanlık ve bilgi servisleri de sağlamaktadırlar. İş fikrinin doğuşundan gelecekte planlanmasına kadar, yenilikçi fikirlerin kaynak ve servislerle kendi ayakları üzerinde durabilecek işletmelere aktarılmasını veya KOBİlerin kendi ayakları üzerinde durabilirliğinin güçlendirilmesini önerirler. Destekleyen rakamlar: geçtiğimiz 10 yılda, Kastiya León'daki Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Merkezleri (EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN) 370 işletmenin oluşumuna ve modernizasyonuna katkıda bulundu; ayrıca, AB çapında yeni açılan işletmelerin %60'ı henüz 5. yılını doldurmadan kapanırken BICnin desteklediği projelerin sadece %20 si başarısız oldu. BIC nin yöntemine göre, bir işletmenin oluşumu veya modernizasyonundan önce alınan danışmanlık İş Planına veya firmanın pazarlama, teknoloji, insan kaynakları, ekonomik-finansal ve yasal-kurumsal alanlarındaki öngörü analizlerine yansıyor. Bir İş Planı, yeni bir işletme kurmak için gerekmekle birlikte var olan bir işletmenin modernizasyonu veya kârının artırılması amaçlandığında da gereklidir. Sonuç olarak tam İş Planı veya modernizasyon sürecinin her ikisinde de Planın tanımlanması faydalı olmaktadır: Plan üzerinde çalışmalar işletmenin tüm alanları hakkında daha derin bilgi ve planı gerçekleştirmek için daha güçlü bir motivasyon sağlamaktadır.

24 Bu KLAVUZ; İş planı nedir? Ne içindir? Nasıl yazılır? Kim tarafından yazılır? Hangi yapıyı takip etmelidir? gibi soruları kendine soranlara cevap verir. Bu kılavuz ağırlıklı olarak iş faaliyetine başlamadan önce herşeyi planlamak, belirsizliklerden kurtulmak, firmasını organize etmek isteyen; kısaca iş ve ilgili konularda herşeyi bilmek isteyen girişimcileri hedeflemektedir. İçerik her bir iş projesi için nasıl karar verilmesi gerektiğini öğretemez fakat firmanın karar verme süreci yolunda ilk basamağı oluşturur. Bu yüzden, kılavuz form ve içerik bakımından iş planındaki en önemli yönü tanımlar ve yazım süreci için tavsiyede bulunur. Bu, kullanıcıların iş oluşturma hedefleri hakkında daha tutarlı bir nihai döküman elde etmelerini sağlar. İş Planı Kılavuzu, BICnin işletme planlama ve değerlendirme deneyimini göz önünde bulundurur ve online tavsiye için daha geniş bir projeye entegre eder. CEEi emprende 'nin EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN tarafından geliştirilmiş bir Web versiyonuna ve CD-ROM'una ulaşılabilir. Bu Kılavuzun içeriğinin yukarıda belirtilen sistem tarafından eğitim ve tavsiye süreçlerini tamamladığını anlıyoruz 1. GENEL BİLGİ 1.1. Sunum: İş Rehberi Nedir? Kapsam Terimlerin Anlamları Farklı Projeler Araçlar Özellikler 1.2. İş Planı Örneği Tarihçe ve referanslar: çeşitli yazarlar Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağında (EBN) İŞ PLANI

25 Genel İş Planı Örneği: EBN-BIC Castilla ve León İş Planının Özellikleri 1. GENEL BİLGİ 1.0. Sunum: İş Rehberi Nedir? Hadi aşağıda belirtilen durumu hayal edelim: Serhat Kaya 27 yaşındadır. Ekonomisttir ve son 3 yıldır düşük dereceli memur olarak özerk bir departmanda çalışmaktadır. Kısa süre önce Murat Yalçın ile tanışır ve onun dinamik, neşeli ve girişimci kişiliğinden etkilenir. Murat ona birlikte bir iş kurmayı teklif eder. Murat turizm sektöründe çalışmıştır ve hep kendi işini kurma düşüncesi onu çok heyecanlandırmıştır. Şu an, ilk iş fırsatına sahiptir ve en sonunda çok iyi bir fikri vardır. İyi geliştirilmiş bu düşüncesiyle, ilgi çekici bir sektöre ulaşıp, kısa sürede kazanç elde edebileceği iyi bir işletme kurabileceğine inanmaktadır. Bu yüzden son haftalarda Murat bu yeni iş fırsatında işbirliği yapabilmek amacıyla Serhat a planlarından ısrarla tekrar tekrar bahsediyordu. Serhat fikri beğendi beğenmesine fakat ona pek net görünmeyen bir kaç nokta vardı. Bir gün, kararlı bir şekilde, Murat, Serhat ı birlikte bankaya gitmek için davet etti çünkü şubenin Ticari Müdürüyle gelecekteki iş planlarını anlatmak ve olası dış finansmanı talebi için bir görüşme ayarlamıştı. Metin Aydın, Murat ve Serhat ın gittiği bankanın ticari müdürü ve aynı zamanda müşterilerin kredi ve borç başvurusunun kararlaştırıldığı Risk Komisyonu biriminin üyesiydi. Bu bankada 15 yıllık bir iş deneyimine sahip, saygın, anlayışlı ve neyin mantıklı ve tutarlı olduğunu unutmadan özel insiyatif kullanabilen bir kişiydi.

26 Metin onları karşıdı ve ofisindeki küçük toplantı masasına davet etti. Kısa bir girişten sonra, Murat sözü aldı ve durumlarını Metin e açıkladı. Murat anlatmaya devam ederken Metin'in kafasında da soru işaretleri oluşmaya başladı. Murat işini anlatırken, neyi neden yapmak istediğini açıklar fakat bu detaylı bir açıklama değildir ve Metin neyin niçin olduğuna dair daha fazlasını bilmek istemektedir. Aynı zamanda kimin nasıl yapacağını, iş imkanının nerede olduğunu ve esas rekabetçi avantajların hangileri olduğunu bilmek istemektedir. Murat onu seçtiği sektörün iyi bir sektör olduğuna ikna eder fakat kendisini haklı çıkarmak için Metin'in piyasa hacmi veya büyüme oranı, kaç rakibin olduğu ve nasıl oldukları, nasıl rekabet ettikleri, herhangi potansiyel bir firmanın da aynı şartlarda piyasaya girip giremeyeceği, yeni bir firmanın piyasaya başarıyla girişini engelleyen faktörlerin olup olmadığı ve sektörün kazanç üretip üretmediği türdeki sorularına açıklayıcı bir cevap veremez. Murat iş fikrinin iyi olduğunu garanti eder fakat yeterli boyut ve organizasyona sahip midir? İnsan kaynakları ve yönetim ekibi nasıldır? İhtiyaç duyacağı maddi kaynaklar hangileridir? Murat iş fikrinin uygulanabilir olduğunu tekrar teyit eder ancak niçin projenin ekonomik uygunluğu öngörüsüne sahip değildir? Gelir tablosu, dengeler, likit varlık durumu? Yatırımının Euro ya mal olacağını belirtir ama bu parayı nereye harcayacaktır? Bu yeterli veya stratejisine uygun bir yatırım mıdır? Murat, son olarak, projeye başlayabilmek için Euro ya ihtiyacı olduğunu ve bunun Eurosunun banka tarafından sağlanması gerektiğini belirtir; ancak bu paraya gerçekten ihtiyacı var mıdır? Personel ödemeleri, malzeme ve hammadde tedarikçilerinin masraflarından oluşan ilk işlem masraflarını hesaba katmış mıdır?

27 Murat açıklamasını tamamladığında, Metin e ne düşündüğünü ve bankanın onlara parayı verip vermeyeceğini sorar. Metin biraz düşünür ve : Murat, seni uzun yıllardır tanıyorum ve senin girişimcilik anlayışını biliyor ve bundan şüphe duymuyorum ama yine de sana sorduğum açıklayıcı sorulara rağmen, cevap bekleyen ve tartışılması gereken pek çok soru var. Ortaya attığın fikri beğendim fakat karar verilmesi ve tayin edilmesi gereken pek çok nokta var. Sen bankadan para istiyorsun ve banka da bu paranın nereye yatırılacağını bilmek durumunda. Sana, iş fikirlerini tamamıyla özetleyen ve ekonomik uygunluğu açıklayan bir döküman hazırlamanı tavsiye ediyorum. Analiz edip uygulanabilirliğini kontrol ettikten sonra, şartları ve kredi garantisi konuşacağız. Murat ve Serhat bankadan çıktıklarında, Serhat: Metin haklı, bir İş Planı hazırlamamız gerekiyor. Bunu yaparken, ben de bu projeye seninle birlikte dahil olup olmak istemediğimi daha açık görmüş olurum der. Bu basit durum bir İş Planının sınırlarının ne olduğu, ne tür avantajlarının olduğu hakkında çeşitli örnekler sunması açısından yararlıdır ve önceki örnekte belirtilen soruların ve fikirlerin her birini açıklar. Bu İş Planı Rehberini girişimcilere yardımcı olması açısından öneriyoruz. Bu dökümanla girişimcilere projelerini yazmaları için metodolojik ve pratik tavsiyeler sunuyoruz. Doğru bir şekilde kullanabilmek için İş Planı teriminin bir döküman ve Plan ın hazırlık aşaması şeklindeki her iki anlamını da dikkate almak gerekir. Bu yüzden İş Planı Kılavuzu şu şekilde de kullanılabilir: - Girişimcilerin gerekli bilgiyi toplaması, çalışması ve farklı kararlar alması ve projelerini hayata geçirmeleri için gerekli programlar oluşturmaları açısından yardımcı bir araç.

28 - Okuyucuların beklediği cevapları veren İş Planının sunum ve yazılımına yardım eden bir kılavuz. Kılavuz İş Planı yazarken dikkat edilmesi gereken yapı ve içeriğin unsurlarını açıklar. Bu Kılavuzun temel özellikleri şunlardır: -İş Planının her bir maddesinin neden önemli olduğu ve neden üzerinde çalışılması gerektiğini açıklar. -Teorik veya pratik açıklamalar, tanımlar ve örnekler vb. yoluyla her bir unsur hakkında belirli bir bilgi birikimi sağlar. -Girişimcilerin kendilerine sormaları gereken veya İş Planı okuyucusunun sorması muhtemel soruları ortaya atar. -Bu soruları cevaplamak için metodolojik unsurlar (hesaplama yöntemleri bilgi kaynakları...) sunar. 1. GENEL BİLGİ 1.1 İş Planı Kapsam Terimlerin Anlamları Farklı Projeler Araçlar Özellikler Kapsam Geniş anlamda, bir İş Planı; pazarlama, operasyon ve/veya üretim, insan kaynakları, mali, hukuki ve kurumsal açılar gibi bir işin farklı alanlarının, şimdiki ve gelecekteki stratejileri ve müdahale planları ile birlikte tanımı ve koruyucu analizidir.

29 Terimlerin Anlamları Bir girişimcinin karşılaşabileceği ilk zorluklardan biri İş Planının doğru kullanımı bilmek ve ondan nasıl avantaj sağlanacağını öğrenmektir. Bu yüzden, başlangıçtan itibaren, kavramın iki anlamı açıklanmaktadır: dökümanın kendisi ve hazırlık süreci. Bir İş Planı, öncelikle, onunla farklı amaçlarla çalışacak ve okuyacak çeşitli kişileri hedef alan bir dökümandır. Plan işin destekleyicileri tarafından veya onlarla işbirliği içinde veya onların koordinasyonu altında hazırlanmalı ve yazılmalıdır. Bununla birlikte, İş Planı kavramı bir grup görevi yerine getirmeyi amaçlayan dağıtılması muhtemel bir dökümanın oluşturulma sürecine de işaret eder. Bu süreç iki aşamadan oluşur: -Birincisi, tüm bilgiyi toplama ve Plan içeriğini araştırma, tavsiye, analiz ve karar verme yöntemine göre açıklama süreci. -İkincisi ise, birinci aşamaya paralel olan yazma sürecidir. En önemli aşama birinci aşamadır fakat neredeyse tüm girişimciler İş Planlarını hazırlamanın kalem kağıt alıp yazmaya başlamak olduğunu düşünür. Bu ayırım EBN-BIC CASTILLA ve LEÓN için çok önemlidir çünkü bir İş Planının oluşturulması uygulanmakta olan Girişimcilik Programı diye adlandırılan daha geniş bir projenin bir yöntemidir. Program, uygulanabilir bir iş olan basit bir fikir yoluyla dört aşamadan oluşan bir dizi faaliyetler bütününü içerir: -Girişimci fikirlerin seçimi: Fikir, proje ve destekleyicilerin belirlendiği teşvik, rehberlik ve motivasyon faaliyetlerini içerir. -Fikrin tanımı ve İş Planının formüle edilmesi:

30 Proje sahiplerinin fikirlerini açıklayıp öğrendiği ve firmanın gelecekteki yönetimi hakkında bilgi edinip hazırlandığı analiz ve karşılıklı işbirliği sürecidir. Aşağıda belirtilen faaliyetleri içerir: a) İşletmenin birçok teknik ve idari alanlarında eğitim görmek b) Bilgi: veri tabanlarına erişim; konferans, seminer ve görüşmelere katılım; işletme ziyaretleri veya çalışma deneyimleri; deneyim değişimi için bölgeler veya ülkeler arası faaliyetler c) İş Planının tamamlanması için tavsiyeler -İşletmenin oluşturulması: a) İşletmenin yasal yapısı hakkında öneriler b) Finansal kaynakların yönetimi c) İşletmenin kurulması hakkında tavsiyeler: kayıt, mali, iş gücü, vb. işlemler d) BIC lerle veya diğer olası önerilecek yerlerle uyumun sağlanması -İşletmenin gelişimi: İşletmenin ilk ayları için tavsiyeler ve takip Farklı projeler Dikkate alınması gereken ikinci bir sorun ise İş Planının mevcut firmalara KOBİ kalkınma projelerinde - uygulanması ile yeni kurulan firmalara uygulanması arasındaki kalite farkıdır. İş Planı, var olan bir işletme tarafından uygulanacaksa, bu Planlama modeli olacaktır. Bu durumda, işletmenin mevcut durumunu teşhis etmek, gelecek alternatiflerini değerlendirmek ve en avantajlı ve kazançlı seçenek için karar vermek çok önemlidir. Bu anlamda Plan, takip ve yönetim kontrol aracı açısından iki kat daha yararlıdır ve diğer taraftan, raporlar ve bütçeler için bilgi kaynağı olarak kullanılacaktır.

İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber. 0. Sunum 1. Genel Bilgi 2. İçerik 3. İş Planı Yapısı 4. Bilgi 5. Sonuç: İş oluşturma süreci

İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber. 0. Sunum 1. Genel Bilgi 2. İçerik 3. İş Planı Yapısı 4. Bilgi 5. Sonuç: İş oluşturma süreci İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber 0. Sunum 1. Genel Bilgi 2. İçerik 3. İş Planı Yapısı 4. Bilgi 5. Sonuç: İş oluşturma süreci 0. Sunum Avrupa İş ve Yenilik Merkezleri (EBN-BICs) Avrupa Birliği

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ İŞ PLANI DEĞERLENDİRME FORMU İş Fikri Adı : Girişimci Adı : Başvuru Kod Numarası : Değerlendiren Komisyon Üyesinin

Detaylı

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK. Eylül 2014 YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRECİNDE KDM FİNANSAL DANIŞMANLIK Eylül 2014 İÇİNDEKİLER Şirketlerin Karşılaşabileceği Finansal Problemler Yeniden Yapılandırma Kavramı ve Yöntemleri Yeniden Yapılandırma Süreci ve

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI

AKTEK GARAGE DÖKÜMANI AKTEK GARAGE DÖKÜMANI Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon İŞ GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ ENTEGRASYON BÖLÜMÜ 1 İÇERİK 1. Aktek Tarafından Belirlenmesi Gereken Adımlar... 4 1.1. Destek Verilecek Olan Sektörler

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI NEDİR? PROGRAMA KİMLER KATILMALI? Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP) Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili

ACT SME Soru Formu. Bölüm I: Firma Bilgileri Profili ACT SME Soru Formu Anket iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım işletmenizin/örgütünüzün profilini ortaya koymayı amaçlayan soruları içermektedir. İkinci kısım KOBİ lerin uluslararası ticari faaliyetlerinde

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application)

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI (Yapım - Uygulama) BUSINESS PLAN IN ENTREPRENEURSHIP (Planning - Application) GİRİŞİMCİLİKTE İŞ PLANI İş planı: Kurulması düşünülen işletmenin detaylarını içeren yazılı belgeye

Detaylı

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK TEKNOLOJİ ve YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (TEYDEB) 1514 - GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI 2013 ÇAĞRISI PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU AÇIKLAMALAR 1514 -Girişim Sermayesi Destekleme

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz.

Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI Makul bütçelerle, maksimum verim sağlamak bizim işimiz değil, hobimiz. TANITIM DOSYASI BİZ KİMİZ? Başarı Bilişim, web sitesi tasarımı ve dijital pazarlama konularında 18 yılı aşan tecrübe

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Hareket Noktası Kendi işini kurmaya karar vermede başlıca etkenler şunlardır: 1. İşini kaybetmek, 2. İşsizlik döneminin uzun sürmesine tepki, 3. Bir iş fırsatının belirlenmesi, 4. Daha çok

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler

15.03.2013 İŞ PLANI. Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler İŞ PLANI Varmak istediği noktayı bilmeyenler oraya nasıl varılacağını tarif edemezler 1 İş Planı Nedir? İşletmenin l i başarılı olması, en azından ekonomik anlamda varlığını ğ sürdürebilmesi için neler

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar

İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İlk Bölüm: Proje hazırlarken izlenmesi gereken yöntem ve yaklaşımlar İkinci Bölüm: Nitelikli Proje Teklifi hazırlayabilmek için kullanılması gereken belgeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar Üçüncü

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar PROJE NEDİR? Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli amaçlara ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, insani

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU

EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU EĞİTİM VE SEMİNER KATALOĞU 2016 Kimdir? Türkiye'nin ilk ve tek KPI odaklı Satış, Pazarlama, Yönetim ve Liderlik, İş Dünyasında Hukuk, Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri noktasında, sınıf içi ve online

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF

İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞ PLANI KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ

KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ KAMU BORÇ İDARESİNDE OPERASYONEL RİSK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ Dr. Emre BALIBEK Genel Müdür Yardımcısı Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-posta: emre.balibek@hazine.gov.tr İÇERİK Hazinede

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir

YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU. A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU A. Feridun Güngör Yeminli Mali Müşavir Belgelendirme Zorunluluğu İlişkili şirketler arasında gerçekleştirilen işlemlerde uygulanan fiyatların emsallere uygunluk ilkesi

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte, tetkik zamanı bina turlarında geçen süreleri, planın dışında geçen süre, dokümanların gözden

Detaylı

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN

BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN BAŞVURU FORMU ÖRNEK DÖKÜMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş YTÜ TEKNOPARK BİLGİ FORMU Bu formu, YTÜ- TEKNOPARK bünyesinde oluşturmayı düşündüğünüz birim için doldurunuz.

Detaylı

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2015 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2015 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU

ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU ZÜCDER- Züccaciyeciler Derneği KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİ NOTU GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI Bu program, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği, İş planı

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi

Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları. Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları Yrd.Doç.Dr. Levent VURGUN Turgut Özal Üniversitesi Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Adımları MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı