Aprende a Emprender. El kitabı. (GiriĢimci Olun!) Zaten iyi bir profesyonelseniz. baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aprende a Emprender. El kitabı. (GiriĢimci Olun!) Zaten iyi bir profesyonelseniz. baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz"

Transkript

1

2 Aprende a Emprender (GiriĢimci Olun!) El kitabı Zaten iyi bir profesyonelseniz baģarılı bir giriģimci olabilirsiniz

3 1. Sunum Modern toplum istikrarlı bir refah devletine ulaştıracak zenginlik ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflediğini açıkça ilan etmiştir. Bu durum modern ve uzun vadeli yenilikçi iş faaliyetleri üstlenen dinamik bir iş ağı olmadan mümkün olmayacaktır. Böylece, firmaların oluşturulmasını teşvik etmek ana amacı refaha ulaşmak olan kurum ve bölgesel yönetimler için önemli bir ekonomik politika haline gelmiştir. Kamu yetkilileri hem çeşitli coğrafi bölgelerde firmaların oluşturulması hemde mevcut olanların en geniş anlamda modernizasyonu amacıyla çok kapsamlı faaliyetleri teşvik etmektedir. Bu sebeple, daha istikrarlı ve normal ekonomik faaliyetlerin gelişiminde lehimize olan koşulları iyileştirmede bize yardımcı olacak altyapıyı geliştirmek için sürekli bir çabaya tanık olmaktayız. Aynı şekilde, hükümet her yönden en uygun koşullarla dış yatırımları çekmek ve yerelleri teşvik etmek üzerinde çalışıyor. Ancak, toplumun iş ağlarını çeşitlendirecek ve artırılmasına yardımcı olacak girişimsel projeleri başarmaya hazır kişilere ihtiyacı olduğu da açık. Önceden belirlenmiş hedefleri yerine getirmeye yardımcı olacak bir ağ gibi... Fakat, tüm faaliyetlerin karşılaştığı sınırlamalardan kurtulmak için girişimcilik dünyasında yeni girişimcilerin ortaklığını destekleyecek yeni önlemler alınmasının gerekli olduğu da bir gerçektir. Bu belkide hükümetler tarafından eylem kapsamında katıldıkları en asgari şey olmasına rağmen kendi işini kuracak çok sayıdaki insanı teşvik edecek bu çeşit eylemleri desteklemenin önemi aşikardır. Aprende a Emprender 1

4 Diğer yandan, toplumumuzda daha istikrarlı olacak ve dış yatırımlara dayanabilecek girişimsel teşebbüslerin ortaya çıktığı göz önünde bulundurulmalıdır. Bununla birlikte, bu tür teşebbüslerde kullanılan kaynaklar esas olarak girişimciler gibi aynı alandan gelmektedir. Kamu otoriteleri firmaların oluşturulmasını teşvik edecek ve girişimci olmanın macerasını yüklenmenin farkındaki insan grubunu artıracak faaliyetlerle birlikte halen gidilecek uzun bir yola sahipler. Tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmeye yönelik Avrupa fonlarını sağlamak amacıyla elverişli ekonomik ortamı oluşturmak için acilen sonuçları orta ve özellikle uzun vadede etkili olacak sağlaması yapılabilir bir dizi politikanın benimsenmesi gerekmektedir. 2. İşi başlatma: işletmenin kıymeti Her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesiyle firmaların oluşturulmasına olanak sağlamak mevcut projenin tek amacı değildir. Bununla birlikte, toplumumuzda genel manada anlaşıldığı gibi girişimcilik ruhunu teşvik etmek için çalışmak da gereklidir. Bir insan topluluğu olarak refah artış oranları bahşedecek gelişim düzeylerine ulaşmaya ihtiyaç duyan toplum, nihai hedefe ulaştıracak yolların tasarımının geliştirilmesi ve sosyal ve politik temsilciler talebinde bulunmak ahlaki yükümlülüğüne de sahiptir. d 2 Aprende a Emprender

5 Toplum tarihi, toplum liderlerinin çevrelerindekileri teşvik ettiği, gelişim ve refahın farklı aşamalarının görünümünü lehlerine çevirecek, çok çeşitli önerilerin gösterdiği türlü örnekler tarafından işaretlenmiştir. Neyseki, toplumumuzda önemli hale gelen küreselleşen dünyada toplumun genel durumunu ve konumunu güçlendirerek kendi değerlerini teşvik etmek ve özellikle onda mevcut olan en değerli yönleri güçlendirmek gerekliliğidir. Bu değerlerin yanısıra, girişimcilik ruhu şüphesiz hükümet tarafından desteklenen, yeni projelerin üretilmesi için insanlar tarafından kullanılacak ve daha fazla değer üretecek faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde devasa öneme sahiptir. Bir toplum üyeleri girişimcilik ruhunu göstermedikçe, asla teknik, bilimsel, yaratıcı ve hatta yenilikçi avantajları daha iyi altyapı tarafından oluşturulmuş ortamda gelişmiş olsa bile ele alamaz. Bununla birlikte, siyasi güçler bir şekilde önde gelen projelerin girişimcilik yeteneğinin eğitilmesinin önemini vurgulayan faaliyetleri gerçekleştirmek zorundadır. Bu tür projeler herkes için model olarak kullanılabilir ve iddialı hedefler peşinde daha daha fazla itici güç olabilir. 3. Aprende a Emprender nedir ve niçin oluģturuldu? Sosyal alanda çalışmak gerekliliği hükümetin olgunlaşan uzun vadeli sonuçlarla yenilikçi faaliyet programları hazırlaması gerektiği anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım kronik girişimci eksikliği ve sınırlı girişimcilik kültürüne sahip bölgelerde özellikle önem kazanmaktadır. Aprende a Emprender 3

6 Aprende a Emprender (Girişimci Olun!) İspanya'da hükümet tarafından girişimciliği desteklemek için oluşturulmuş bir programdır. Böylelikle, uzun vadede toplumun değerleri artacak ve daha olumlu bir gelecekle karşılaşılmasına yardımcı olacaktır. Aprende a Emprender sosyal durum ve toplumun olumlu ve zorunlu gördüğü değerlerin üzerinde çalışmak için cesur, yenilikçi bir programdır. Bu değerler olmadan, dış unsurlara bağlı olmayan, ekonomik gelişim ve toplum kaynakları tabanlı bir refah ortamı düşünmek imkansız olurdu. Böylelikle, girişimcilik ruhu özellikle gençler arasında teşvik edilirken bu toplum için sistematik olarak gerçekleştirilecek son derece önemli bir görev halini almıştır. Bununla birlikte, şunlarıda belirtmekte yarar vardır: Bu alandaki her faaliyet esasında eğitimsel rehberliği hedefler. Faaliyetler özellikle genç eğitiminin erken safhalarında davranış kalıplarında değişimi amaçlamaktadır. Uzun vadeli sonuçlar olacaktır. Firmaların oluşturulmasında somut ve soyut hedefler asla kısa vadede gerçekleşmeyecektir. Toplum ve iş dünyasının yapılanmasında özellikle mesleki ve eğitimsel profillerine odaklanmış öğrenci grupları arasındaki bu tür girişimleri desteklemeye başlamak mantıklı görünüyor. Bu da mesleki eğitim alan öğrencileri adres gösteriyor. Eğitim toplumunun bu yönünün dinamikleri ve girişimcilik dünyasına yakınlıkları vede gereksinimleri onları mükemmel başlangıç noktası yapıyor. 4 Aprende a Emprender

7 4. Aprende a Emprender programının hedefleri Aprende a Emprender programı, mesleki eğitimde girişimcilik ruhunu teşvik etmeyi amaçlamakta ve gerçek hayata adaptasyonun gerçekleştirilmesi sürecinin planlanması aşamasında üç ana hedef oluşturmaktadır, bunlar: Meslek eğitimi ortamında girişimcilik ruhunun bir multimedya sistemi oluşturulması yoluyla desteklenmesi ve teşvik edilmesi söz konusu eğitim toplumu için faydalı olacaktır. Bu sistem bu alandaki her çeşit faaliyeti yapacak sanal bir platform olarak hizmet verecektir. Meslek eğitimi camiasının projenin başlatılmasına ve sonrasında proje yönetimine teşvik edilmesi. Genç mesleki eğitim öğrencilerinde Bilgi Toplumu farkındalığının oluşturulması. Bu genel hedeflerin herbiri aşağıda listelenen özel hedeflere eklenmiştir: Aprende a Emprender 5

8 GiriĢimcilik ruhunun desteklenmesi - Eğitim ortamı ve girişimciler için özel tasarlanmış daha özel bir telematik sistemin inşa edilmesi. - Gençler veya girişimci olabilecekler için ilginç, kendine özgü materyallerin geliştirilmesi. -Sistemin yönetim ve geliştirilmesinde eğitim camiasının katılım ve işbirliğinin teşvik edilmesi. Mesleki eğitim camiasının katılımının teģvik edilmesi - Tüm eğitim camiasının katılabileceği sistemin yönetilmesi ve desteklenmesi için telematik sistem tabanlı bir dahili ağ oluşturulması. -Eğitim topluluğu ve hükümetin desteğiyle projenin etkilerinin ve sonuçlarının değerlendirilebileceği bir iç kontrol sisteminin oluşturulması. Genç mesleki eğitim öğrencilerinde Bilgi Toplumu farkındalığının oluģturulması - Bu alandaki faaliyetlerin tercihen iletişim sistemi olarak internetin kullanılmasıyla desteklenmesi. -Meslek eğitimi çevrelerinde iş kurmayla ilgilenen kişilerin tespit edilebileceği iç izleme sisteminin oluşturulması. -Sistemin yönetimi ve desteklenmesi için internet tabanlı bir dahili sistem ve bir telematik sistemin inşa edilmesi. 6 Aprende a Emprender

9 Aprende a Emprender programı katılımcıları arasında aktif katılımcılığı teşvik etmek için sürekli geribildirimi destekler. Kısacası, bu proje öğrencilerin gelecekteki mesleki gelişimi için kabul edilebilir bir alternatif olarak girişimcilik ruhunu geliştirmek ve teşvik etmek için mesleki eğitim camiasını bir takım kaynaklarla veya en azından, iş dünyası tarafından daha fazla tercih edilen pozitif tutumun gelişimine faydalı bir katkı olarak desteklemeyi amaçlamaktadır. Programın başarısı şu unsurların sürekli katkısına dayalı olacaktır: Öğrenciler Hükümet Öğretmenler Rehberlik uzmanları Aprende a Emprender 7

10 5. Yöntem Aşağıdaki tablo kullanılmış olan proje aşamalarını özetlemektedir: Evreler Faaliyetler Proje planlama safhası - Mesleki eğitim öğretmenleri ile sempozyumlar. - Daha önce Avrupa İş ve Yenilik Merkezleri Ağı tarafından geliştirilmiş yöntem ve kaynakların değerlendirilmesi. - Hükümet tarafından oluşturulan genel hedeflerin tanımlanması. -Bölümler arası çalışma gruplarının tanımlanması. Proje geliģim safhası - Çalışma grubu toplantıları. - Uzman seçimi ve çalıştırılması. - Ön sonuçları doğrulama. - Sonuçların testedilmesi. - Nihai doğrulama. Sonuçları kullanma safhası - Önceki safhada doğrulanan sonuçların kullanılması. - Katılımın izlenmesi. - İleride gerçekleşecek gelişimlerin önerilmesi. 8 Aprende a Emprender

11 6. Aprende a Emprender programının içeriği Önceden de işaret edildiği üzere, Aprende a Emprender yukarıda adı geçen amaçları gerçekleştirmek için geniş bir yelpazedeki medya kaynaklarını önerir. Öğrencilerin özelliklerine uygun kaynaklar gibi: bu anlamda, tasarımlarına özel önem gösterilmiştir WEB ortamı Innovacreawork.com Hem hükümet hemde toplumda genel olarak Bilgi Toplumu çerçevesinde her türlü faaliyetin desteklenmesine özel bir ilgi görülüyor. Bu nedenle, şüphesiz bunun çeşitli faaliyetlerini ve geleceğini geniş ölçekte belirleyecek olan şeyle ilgilenmek bu projenin önemli bir parçası haline geliyor. Böylece, çekici bir web sitesi kısa sürede tüm proje katılımcıları arasında mümkün olan en iyi iletişim sistemi haline gelecektir. Bu yüzden, internet bağlanabilirliği ve özellikle kesintisiz geribesleme sistemi gibi bu ortam tarafından sunulan sayısız imkanın avantajını elde etmek esastır. Daha özel olarak, amaç çalışma ortamlarının coğrafi konumlarından bağımsız olarak öğretmenler arasında iletişim imkanlarının, öğrenciler arasında iletişimin ve rehberle öğretmenin, öğrenciyle öğretmenin iletişimini geliştirmektir. Ayrıca, sistem uygun görüldüğü anlamda sürekli güncellenmektedir. Aprende a Emprender 9

12 innovacreawork.com website'si şu tasarım ve içeriğe sahiptir: a DıĢ alan Dış alan hem öğretmenler hemde öğrenciler yani tüm eğitim camiası tarafından ulaşılabilirdir. Temel içeriği barındırır. Website'si iki bölüme ayrılmıştır: - Merkez bölüm Temelde kendi işlerini nasıl kuracakları bilgisi ve araçları ile öğretmenleri ve öğrencileri desteklemeyi amaçlar. Şu bölümleri içerir: Fikir: girişimcilik projeleri ve girişimcilik fikrinin uygulanabilirliği çalışmalarını içeren geniş bir veritabanı. Girişimciler: girişimcilik profilinizin bir analizi ve mesleki eğitim camiasının beceri özellikleri ve durumunun incelenmesi. Piyasa: bölgenin sosyoekonomik, finansal ve genel durumu ile ilgili linkler. Finans: girişimcilik projesinin ekonomik-finansal uygunluğunun incelenmesi. İş planı: bir iş planının geliştirilmesi için pratik rehber ve ek olarak tipik firma uygulama örnekleri. 10 Aprende a Emprender

13 İşinizi kurmak: kurumlar, evrak, finansman, toplu sözleşmeler, hibeler, destekler ve yasal formlarla ilgili bilgi. - Yan bölüm Öğretmenlerin işini kolaylaştıracak ve öğrencilere konularda arama yapmaları için yardımcı olacak iş alanıyla ilgili özel konular içerir. Haberler: medyada yayınlanmış mevcut iş konuları hakkında haberler. Araçlar: öğrenciler için ulaşılabilir öğretici araçlar. Ödüller: fikir ve proje kategorilerinde Girişimci Olun! içeriği için duyuruları içeren bilgi bölümü. Bize ulaşın: kullanıcıların daha fazla bilgi talep edebileceği bölüm. Bülten: burada eski bültenleri bulabilir ve yenilerine abone olabilirsiniz. Kaynakça: işinizi nasıl kurabileceğinizle ilgili linkler. Kayıt: üye kaydı. b Kısıtlı iç alan Bu alan deneyimlerin paylaşılması ve işlevsellik ve materyallerin kalıcı gelişimini kolaylaştırmak için öğretmenlerle özel bir merkez olarak Avrupa İş ve Yenilik Merkezi Ağı Castilla ve Leon arasında iletişimi amaçlar. Bu alana Öğretmenler Odası bölümünden ulaşabilirsiniz. İş oluşturma hakkında sınıfta karşılaşılabilecek gereksinimleri destekleyici bilgiler tasarlayan bir dizi araç içerir. Aprende a Emprender 11

14 Öğretmenler odasında, ilginç haberler, Aprende a Emprender materyalleri, makaleler gibi faydalı bilgiler bulabilirsiniz. Öğretmenlerin materyaller, haberler veya bu bölümle ilgili gördükleri her türlü konuda katkılarına açıktır. Bu materyaller projenin katılımcıları tarafından ortak çalışma yoluyla oluşturulmuşlardır CD-ROM Aprende a Emprender (Girişimci Olun!) Sistemin iş kurmak için yapılacak çeşitli işlem ve faaliyetleri gösteren küçük bir firmanın similasyon oyununu içeren diğer bir kaynağı. CD-ROM biçimi internet ağında oluşabilen hız sınırlamasını aşmaya yardımcı olur. Ayrıca internete bağlı olmayan bilgisayarlarda çalıştırmaya imkan sağlar. Plan de Empresa (İş Planı) Bu IT uygulaması Castilla ve Leon'daki Avrupa İş ve Yenilik Merkezi Ağı tarafından geliştirilmiş başarılı bir yöntemden doğmuştur. Mesleki eğitim ortamına uyarlanmış ve her girişimcinin hazırlamayı istediği girişimcilik projesinin sınırlarını çizen iş planı olarak adlandırılan en önemli dökümanın yazılması ve düzenlenmesine yardım eder. Uyarlanmış olmasına rağmen, bu uygulama ayrıntılı bir iş planı geliştirerek uygulamaya almanız için yeterince esnek ve ayrıntılıdır. 12 Aprende a Emprender

15 6.3. En iyi uygulamalar ve içerikler el kitabı Ayrıca, ana amacı hem çeşitli eğitim merkezlerinin kariyer rehberliği öğretmenlerine hemde bu alanla ilgilenen diğer öğretmenlere yardım etmek olan bir dizi basılmış malzeme içermektedir. Bu materyaller büyük oranda öğretmenlerin kendileri tarafından geliştirilmiş ve girişimcilik ruhunu desteklemeye yardımcı olarak son derece ilginçtirler. Projenin doğasının değişimi şüphesiz ileride ilgili konuların yeni başlıklar olarak materyallere dahil edilmesine yol açacaktır. Materyaller aşağıdaki gibi üç ana bölümde yapılandırılmıştır: Girişimcilik ve girişimciler: bu bölüm 'girişimci' kavramı üzerine odaklanır ve girişimcilik dünyasının gerçekleri üzerine birkaç kısa belge içerir. 'Girişimci' ve 'Girişimcilik' gibi bazı kavramları tanımlamayı dener. Teorik bir bakış açısıyla ele alır ve bu konu hakkında hiçbirşey bilmeyen kişiyi bilgilendirecek şekilde tasarlanmıştır. Araçlar ve kaynaklar: bu bölüm mesleki eğitim öğrencileriyle dinamik faaliyetler geliştirilmesi için belgeler içerir. Daha önce bahsedildiği gibi tamamıyla IT uygulamalarıdır. Davranışlar ve beceriler üzerinde çalışma: bu bölüm her girişimci için önemli görünen davranışlara ve meslek eğitimi öğrencileriyle ilişki içindekiler tarafından gerçekleştirilmek zorunda olan konulara bir giriş olmayı amaçlamaktadır. Bu başlangıç noktasından davranışlar; yaratıcılık, uzlaşmacılık ve grup dinamizmidir. İlerde diğerlerinin eklenmesi şüphesiz gerekli olacaktır. Aprende a Emprender 13

16 6.4. Video ve CD ROM Mesleki eğitimlerini tamamlamış bilgi birikimlerini gerçek hayatta uygulamaya karar vermiş genç girişimcilerle girişimcilik deneyimleri üzerine söyleşiler. Bu deneyimlere iki işitsel-görsel kaynakla ulaşılabilir: farklı sektörlerden altı girişimcinin deneyimlerini ve girişimciliğin iç dünyasını anlatan bir video ve her bir girişimci tarafından tanımlanan içeriğin değerlendirilmesi için olasılıkların tavsiye edildiği bir CD-ROM. 7. Proje planlanması Projenin çeşitli aşamalarının gelişimine ve proje planlamasına bir örnek olarak eklenmesi ilginç olabilir. Böyle büyük bir projenin karmaşıklığı aşağıdaki şemada gösterilen planlamada titizliği gerektirir: 14 Aprende a Emprender

17 CEEI MESLEK EĞĠTĠMĠ CAMĠASI DANIġMANLAR VE REHBERLER Planlama aģaması İhtiyaçların belirlenmesi İhtiyaçların elde edilmesi ve tanımlanması Projenin tasarım ve planlanması Bütçelendirme Seçim ve alım aģaması Seçim Teklifler Üretim aģaması Projenin izlenmesi ve kontrolü Görevler, geliģimler ve modellerin teslimi Test aģaması Tanımlanan örnekte genel test DeğiĢiklikler, ayarlamalar ve hatalar DeğiĢiklikler ve ayarlamalar Nihai materyal teslim aģaması Doğrulama Tanımlanan örneği genel uygulamaya koyma Nihai teslimat Uygulama safhası Genel uygulamaya koyma Aprende a Emprender 15

18 8. Teşekkürler Bu açıklayıcı döküman bu projede görev alan pek çok uzmanın, kurumların ve kariyer rehberliği öğretmenlerinin isimleri olmadan bitirilemez. Onların katkısı olmadan, içeriği desteklemeden veya firma oluşturma ve hedef kamuoyu ile elde ettikleri günlük deneyimlerini paylaşmadan bu projeyi gerçekleştirmek imkansız olurdu. Zaman, umut ve özverili çabanın arzulanan sonuçları doğurup doğurmayacağını gösterecektir: girişimci insanlar tarafından biçimlendirilmiş bir toplum inşa etmek için daha hırslı ve hedeflere motive olmak doğrultusunda çalışan ve gelecekte yeni zorlukları üzerine almaya devam edecek insanlar, gelişmiş modern dinamik bir topluma ait olduğu izlenimi vermektedir. Ayrıca, şunuda açıkça belirtmek istiyoruz; projenin başarılı olması için gerekmediği halde faydalı olacağını düşündüğümüz herşeyi çalışmaya dahil ettik. Bunun Girişimcilik alanındaki düşünülmüş, tasarlanmış, geliştirilmiş iyi bir araç olduğu dikkate alınırsa, diğer toplumlar için model olmasını umduğumuz bu proje üzerinde yaptığımız çalışmanın her dakikasından zevk aldığımızı söyleyebiliriz. İşbirliği yapanlar Diğer iģbirlikçiler Kastilla ve Leon SA. Avrupa İş ve Yenilik Merkezi Ağı Teknik Ekibi Kariyer rehberliği öğretmenleri - Mr. Avelino José Moreno Suárez. - Ms. Carmen Gómez Sacristán. - Mr. José Luis Santos Durán. - Ms. Mª Begoña Pérez Curto. - Ms. Mª del Mar Silva González. - Ms. Mª Varela Pelarda. - Mr. César Ullastres. - Mr. Luís del Teso Díez. - Ms. Nuria García. - Ms. Yolanda Fidalgo. Kamu ve finansman kurumları - Ekonomik Kalkýnma Ajansý. - Bölgesel Eðitim Bakanlýðý. - Bölgesel Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlýðý. - Avrupa Sosyal Fonu. - Kastilya ve Leon Bölgesel Hükümeti. 16 Aprende a Emprender

19 Aprende a Emprender 17

20

21

22 İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber 0. Sunum 1. Genel Bilgi 2. İçerik 3. İş Planı Yapısı 4. Bilgi 5. Sonuç: İş oluşturma süreci

23 0. Sunum Avrupa İş ve Yenilik Merkezleri (EBN-BICs) Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen, yerel kuruluşlar ve ekonomik birimlerle işbirliği yapan ana amacı yenilikçi KOBİler oluşturmak ve mevcut olanların modernizasyonunu sağlamak olan organizasyonlardır. Bunu yapmak için, girişimcilere ve işletmelere teknik, lojistik ve finansal destekle birlikte eğitim, danışmanlık ve bilgi servisleri de sağlamaktadırlar. İş fikrinin doğuşundan gelecekte planlanmasına kadar, yenilikçi fikirlerin kaynak ve servislerle kendi ayakları üzerinde durabilecek işletmelere aktarılmasını veya KOBİlerin kendi ayakları üzerinde durabilirliğinin güçlendirilmesini önerirler. Destekleyen rakamlar: geçtiğimiz 10 yılda, Kastiya León'daki Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Merkezleri (EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN) 370 işletmenin oluşumuna ve modernizasyonuna katkıda bulundu; ayrıca, AB çapında yeni açılan işletmelerin %60'ı henüz 5. yılını doldurmadan kapanırken BICnin desteklediği projelerin sadece %20 si başarısız oldu. BIC nin yöntemine göre, bir işletmenin oluşumu veya modernizasyonundan önce alınan danışmanlık İş Planına veya firmanın pazarlama, teknoloji, insan kaynakları, ekonomik-finansal ve yasal-kurumsal alanlarındaki öngörü analizlerine yansıyor. Bir İş Planı, yeni bir işletme kurmak için gerekmekle birlikte var olan bir işletmenin modernizasyonu veya kârının artırılması amaçlandığında da gereklidir. Sonuç olarak tam İş Planı veya modernizasyon sürecinin her ikisinde de Planın tanımlanması faydalı olmaktadır: Plan üzerinde çalışmalar işletmenin tüm alanları hakkında daha derin bilgi ve planı gerçekleştirmek için daha güçlü bir motivasyon sağlamaktadır.

24 Bu KLAVUZ; İş planı nedir? Ne içindir? Nasıl yazılır? Kim tarafından yazılır? Hangi yapıyı takip etmelidir? gibi soruları kendine soranlara cevap verir. Bu kılavuz ağırlıklı olarak iş faaliyetine başlamadan önce herşeyi planlamak, belirsizliklerden kurtulmak, firmasını organize etmek isteyen; kısaca iş ve ilgili konularda herşeyi bilmek isteyen girişimcileri hedeflemektedir. İçerik her bir iş projesi için nasıl karar verilmesi gerektiğini öğretemez fakat firmanın karar verme süreci yolunda ilk basamağı oluşturur. Bu yüzden, kılavuz form ve içerik bakımından iş planındaki en önemli yönü tanımlar ve yazım süreci için tavsiyede bulunur. Bu, kullanıcıların iş oluşturma hedefleri hakkında daha tutarlı bir nihai döküman elde etmelerini sağlar. İş Planı Kılavuzu, BICnin işletme planlama ve değerlendirme deneyimini göz önünde bulundurur ve online tavsiye için daha geniş bir projeye entegre eder. CEEi emprende 'nin EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN tarafından geliştirilmiş bir Web versiyonuna ve CD-ROM'una ulaşılabilir. Bu Kılavuzun içeriğinin yukarıda belirtilen sistem tarafından eğitim ve tavsiye süreçlerini tamamladığını anlıyoruz 1. GENEL BİLGİ 1.1. Sunum: İş Rehberi Nedir? Kapsam Terimlerin Anlamları Farklı Projeler Araçlar Özellikler 1.2. İş Planı Örneği Tarihçe ve referanslar: çeşitli yazarlar Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağında (EBN) İŞ PLANI

25 Genel İş Planı Örneği: EBN-BIC Castilla ve León İş Planının Özellikleri 1. GENEL BİLGİ 1.0. Sunum: İş Rehberi Nedir? Hadi aşağıda belirtilen durumu hayal edelim: Serhat Kaya 27 yaşındadır. Ekonomisttir ve son 3 yıldır düşük dereceli memur olarak özerk bir departmanda çalışmaktadır. Kısa süre önce Murat Yalçın ile tanışır ve onun dinamik, neşeli ve girişimci kişiliğinden etkilenir. Murat ona birlikte bir iş kurmayı teklif eder. Murat turizm sektöründe çalışmıştır ve hep kendi işini kurma düşüncesi onu çok heyecanlandırmıştır. Şu an, ilk iş fırsatına sahiptir ve en sonunda çok iyi bir fikri vardır. İyi geliştirilmiş bu düşüncesiyle, ilgi çekici bir sektöre ulaşıp, kısa sürede kazanç elde edebileceği iyi bir işletme kurabileceğine inanmaktadır. Bu yüzden son haftalarda Murat bu yeni iş fırsatında işbirliği yapabilmek amacıyla Serhat a planlarından ısrarla tekrar tekrar bahsediyordu. Serhat fikri beğendi beğenmesine fakat ona pek net görünmeyen bir kaç nokta vardı. Bir gün, kararlı bir şekilde, Murat, Serhat ı birlikte bankaya gitmek için davet etti çünkü şubenin Ticari Müdürüyle gelecekteki iş planlarını anlatmak ve olası dış finansmanı talebi için bir görüşme ayarlamıştı. Metin Aydın, Murat ve Serhat ın gittiği bankanın ticari müdürü ve aynı zamanda müşterilerin kredi ve borç başvurusunun kararlaştırıldığı Risk Komisyonu biriminin üyesiydi. Bu bankada 15 yıllık bir iş deneyimine sahip, saygın, anlayışlı ve neyin mantıklı ve tutarlı olduğunu unutmadan özel insiyatif kullanabilen bir kişiydi.

26 Metin onları karşıdı ve ofisindeki küçük toplantı masasına davet etti. Kısa bir girişten sonra, Murat sözü aldı ve durumlarını Metin e açıkladı. Murat anlatmaya devam ederken Metin'in kafasında da soru işaretleri oluşmaya başladı. Murat işini anlatırken, neyi neden yapmak istediğini açıklar fakat bu detaylı bir açıklama değildir ve Metin neyin niçin olduğuna dair daha fazlasını bilmek istemektedir. Aynı zamanda kimin nasıl yapacağını, iş imkanının nerede olduğunu ve esas rekabetçi avantajların hangileri olduğunu bilmek istemektedir. Murat onu seçtiği sektörün iyi bir sektör olduğuna ikna eder fakat kendisini haklı çıkarmak için Metin'in piyasa hacmi veya büyüme oranı, kaç rakibin olduğu ve nasıl oldukları, nasıl rekabet ettikleri, herhangi potansiyel bir firmanın da aynı şartlarda piyasaya girip giremeyeceği, yeni bir firmanın piyasaya başarıyla girişini engelleyen faktörlerin olup olmadığı ve sektörün kazanç üretip üretmediği türdeki sorularına açıklayıcı bir cevap veremez. Murat iş fikrinin iyi olduğunu garanti eder fakat yeterli boyut ve organizasyona sahip midir? İnsan kaynakları ve yönetim ekibi nasıldır? İhtiyaç duyacağı maddi kaynaklar hangileridir? Murat iş fikrinin uygulanabilir olduğunu tekrar teyit eder ancak niçin projenin ekonomik uygunluğu öngörüsüne sahip değildir? Gelir tablosu, dengeler, likit varlık durumu? Yatırımının Euro ya mal olacağını belirtir ama bu parayı nereye harcayacaktır? Bu yeterli veya stratejisine uygun bir yatırım mıdır? Murat, son olarak, projeye başlayabilmek için Euro ya ihtiyacı olduğunu ve bunun Eurosunun banka tarafından sağlanması gerektiğini belirtir; ancak bu paraya gerçekten ihtiyacı var mıdır? Personel ödemeleri, malzeme ve hammadde tedarikçilerinin masraflarından oluşan ilk işlem masraflarını hesaba katmış mıdır?

27 Murat açıklamasını tamamladığında, Metin e ne düşündüğünü ve bankanın onlara parayı verip vermeyeceğini sorar. Metin biraz düşünür ve : Murat, seni uzun yıllardır tanıyorum ve senin girişimcilik anlayışını biliyor ve bundan şüphe duymuyorum ama yine de sana sorduğum açıklayıcı sorulara rağmen, cevap bekleyen ve tartışılması gereken pek çok soru var. Ortaya attığın fikri beğendim fakat karar verilmesi ve tayin edilmesi gereken pek çok nokta var. Sen bankadan para istiyorsun ve banka da bu paranın nereye yatırılacağını bilmek durumunda. Sana, iş fikirlerini tamamıyla özetleyen ve ekonomik uygunluğu açıklayan bir döküman hazırlamanı tavsiye ediyorum. Analiz edip uygulanabilirliğini kontrol ettikten sonra, şartları ve kredi garantisi konuşacağız. Murat ve Serhat bankadan çıktıklarında, Serhat: Metin haklı, bir İş Planı hazırlamamız gerekiyor. Bunu yaparken, ben de bu projeye seninle birlikte dahil olup olmak istemediğimi daha açık görmüş olurum der. Bu basit durum bir İş Planının sınırlarının ne olduğu, ne tür avantajlarının olduğu hakkında çeşitli örnekler sunması açısından yararlıdır ve önceki örnekte belirtilen soruların ve fikirlerin her birini açıklar. Bu İş Planı Rehberini girişimcilere yardımcı olması açısından öneriyoruz. Bu dökümanla girişimcilere projelerini yazmaları için metodolojik ve pratik tavsiyeler sunuyoruz. Doğru bir şekilde kullanabilmek için İş Planı teriminin bir döküman ve Plan ın hazırlık aşaması şeklindeki her iki anlamını da dikkate almak gerekir. Bu yüzden İş Planı Kılavuzu şu şekilde de kullanılabilir: - Girişimcilerin gerekli bilgiyi toplaması, çalışması ve farklı kararlar alması ve projelerini hayata geçirmeleri için gerekli programlar oluşturmaları açısından yardımcı bir araç.

28 - Okuyucuların beklediği cevapları veren İş Planının sunum ve yazılımına yardım eden bir kılavuz. Kılavuz İş Planı yazarken dikkat edilmesi gereken yapı ve içeriğin unsurlarını açıklar. Bu Kılavuzun temel özellikleri şunlardır: -İş Planının her bir maddesinin neden önemli olduğu ve neden üzerinde çalışılması gerektiğini açıklar. -Teorik veya pratik açıklamalar, tanımlar ve örnekler vb. yoluyla her bir unsur hakkında belirli bir bilgi birikimi sağlar. -Girişimcilerin kendilerine sormaları gereken veya İş Planı okuyucusunun sorması muhtemel soruları ortaya atar. -Bu soruları cevaplamak için metodolojik unsurlar (hesaplama yöntemleri bilgi kaynakları...) sunar. 1. GENEL BİLGİ 1.1 İş Planı Kapsam Terimlerin Anlamları Farklı Projeler Araçlar Özellikler Kapsam Geniş anlamda, bir İş Planı; pazarlama, operasyon ve/veya üretim, insan kaynakları, mali, hukuki ve kurumsal açılar gibi bir işin farklı alanlarının, şimdiki ve gelecekteki stratejileri ve müdahale planları ile birlikte tanımı ve koruyucu analizidir.

29 Terimlerin Anlamları Bir girişimcinin karşılaşabileceği ilk zorluklardan biri İş Planının doğru kullanımı bilmek ve ondan nasıl avantaj sağlanacağını öğrenmektir. Bu yüzden, başlangıçtan itibaren, kavramın iki anlamı açıklanmaktadır: dökümanın kendisi ve hazırlık süreci. Bir İş Planı, öncelikle, onunla farklı amaçlarla çalışacak ve okuyacak çeşitli kişileri hedef alan bir dökümandır. Plan işin destekleyicileri tarafından veya onlarla işbirliği içinde veya onların koordinasyonu altında hazırlanmalı ve yazılmalıdır. Bununla birlikte, İş Planı kavramı bir grup görevi yerine getirmeyi amaçlayan dağıtılması muhtemel bir dökümanın oluşturulma sürecine de işaret eder. Bu süreç iki aşamadan oluşur: -Birincisi, tüm bilgiyi toplama ve Plan içeriğini araştırma, tavsiye, analiz ve karar verme yöntemine göre açıklama süreci. -İkincisi ise, birinci aşamaya paralel olan yazma sürecidir. En önemli aşama birinci aşamadır fakat neredeyse tüm girişimciler İş Planlarını hazırlamanın kalem kağıt alıp yazmaya başlamak olduğunu düşünür. Bu ayırım EBN-BIC CASTILLA ve LEÓN için çok önemlidir çünkü bir İş Planının oluşturulması uygulanmakta olan Girişimcilik Programı diye adlandırılan daha geniş bir projenin bir yöntemidir. Program, uygulanabilir bir iş olan basit bir fikir yoluyla dört aşamadan oluşan bir dizi faaliyetler bütününü içerir: -Girişimci fikirlerin seçimi: Fikir, proje ve destekleyicilerin belirlendiği teşvik, rehberlik ve motivasyon faaliyetlerini içerir. -Fikrin tanımı ve İş Planının formüle edilmesi:

30 Proje sahiplerinin fikirlerini açıklayıp öğrendiği ve firmanın gelecekteki yönetimi hakkında bilgi edinip hazırlandığı analiz ve karşılıklı işbirliği sürecidir. Aşağıda belirtilen faaliyetleri içerir: a) İşletmenin birçok teknik ve idari alanlarında eğitim görmek b) Bilgi: veri tabanlarına erişim; konferans, seminer ve görüşmelere katılım; işletme ziyaretleri veya çalışma deneyimleri; deneyim değişimi için bölgeler veya ülkeler arası faaliyetler c) İş Planının tamamlanması için tavsiyeler -İşletmenin oluşturulması: a) İşletmenin yasal yapısı hakkında öneriler b) Finansal kaynakların yönetimi c) İşletmenin kurulması hakkında tavsiyeler: kayıt, mali, iş gücü, vb. işlemler d) BIC lerle veya diğer olası önerilecek yerlerle uyumun sağlanması -İşletmenin gelişimi: İşletmenin ilk ayları için tavsiyeler ve takip Farklı projeler Dikkate alınması gereken ikinci bir sorun ise İş Planının mevcut firmalara KOBİ kalkınma projelerinde - uygulanması ile yeni kurulan firmalara uygulanması arasındaki kalite farkıdır. İş Planı, var olan bir işletme tarafından uygulanacaksa, bu Planlama modeli olacaktır. Bu durumda, işletmenin mevcut durumunu teşhis etmek, gelecek alternatiflerini değerlendirmek ve en avantajlı ve kazançlı seçenek için karar vermek çok önemlidir. Bu anlamda Plan, takip ve yönetim kontrol aracı açısından iki kat daha yararlıdır ve diğer taraftan, raporlar ve bütçeler için bilgi kaynağı olarak kullanılacaktır.

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý

APEE. INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý INNOVACREAWORK AVRUPA REHBERI Ýþ Rehberi: içerik, yapý ve örnek çalýþma. Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo Transfer of Innovation Project "Enterprise as innovation to create new work places at time of

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004

YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 YENİ FIRSATLAR HİBE PLANI İÇİN BAŞVURU FORMU DOLDURMAK ÜZERİNE REHBER NOTLAR TASLAK 01.07.2004 AİPP - Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi Seçkin Hekimoğlu Hibe Planı Danışmanı Tel: (312) 430 26

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2015 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ KÜÇÜK İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ İNDEKS 1. BİLGİ YÖNETİMİ 1.1 GİRİŞ 1.2 BİLGİ NEDİR? 1.2.1 VERİ 1.2.2 BİLGİ 1.2.3 BİLGİ BİRİKİMİ 1.3 BİLGİ BİRİKİMİ VE İŞLETME 1.3.1 BİLGİ BİR VARLIKTIR 1.3.2 HANGİ BİLGİYE

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU. Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr.Hüseyin TUTAR Başak Önsal DEMİR 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. BÖLGESEL KALKINMA, KALKINMA AJANSLARI VE PROJE KÜLTÜRÜ... 6 3. PROJE NEDİR?... 15 4. PROJE

Detaylı

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+

T. C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI. Erasmus+ T. C. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklıklar Okul Eğitimi Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+ Ana Eylem

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU Dr. Hüseyin TUTAR Başak ÖNSAL DEMİR Mart 2013 ISBN 978-605-63661-2-3 Kalkınma Ajansları İçin PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ...4

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU MALİ DESTEK PROGRAMLARI PROJE BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU PGPY BİRİMİ, 2011 1. GİRİŞ...4 2. PROJE NEDİR?...5 3. PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) NEDİR?...5 4. TEKLİF ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİR?...6 5. PROJENİZİ

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı

STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ. Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı STRATEJİK PLANLARIN İZLENEBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BALANCED SCORECARD MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK TEZİ Hazırlayan Tuğba DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı Tez Danışmanı Ali Mercan AYDIN Daire Başkanı Ankara 2009

Detaylı

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ

IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ IFLA/UNESCO OKUL KÜTÜPHANESİ REHBERİ 1 İçindekiler İçindekiler... 2 GİRİŞ... 4 BÖLÜM 1. MİSYON VE POLİTİKA... 5 1.1. Misyon... 5 1.2. Politika... 5 1.3. Gözlem ve Değerlendirme... 6 BÖLÜM 2. KAYNAKLAR...

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR)

N 28 ELKİTABI TASLAĞI. Türkiye de Destekli İstihdam (TR) N 28 ELKİTABI TASLAĞI Türkiye de Destekli İstihdam (TR) HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Leonardo da Vinci / Yenilik Transferi Sözleşme numarası - LLP-LDV-TOI-12-AT-0011 Proje numarası - 2012-1-AT1-LEO05-06976

Detaylı

Türkiye de E-Satınalma

Türkiye de E-Satınalma Satınalma Yıl: 1 Sayı: 8 Ağustos 2013 Satınalma ve Tedarik Zinciri Yöneticilerinin Dergisi www.satinalmadergisi.com Satınalma Profesyonellerine İlişkin Ulusal Meslek Standartları Türkiye de E-Satınalma

Detaylı

PAZARLAMA PLANI REHBERİ

PAZARLAMA PLANI REHBERİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ PAZARLAMA PLANI REHBERİ Hazırlayan Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI Anadolu Üniversitesi Mart 2001 ANKARA 1 Basım Tarihi Basım Yeri : Mart 2001 1. Baskı : Seçkin Matbaası

Detaylı

Program Yönetim Birimi 2011

Program Yönetim Birimi 2011 Program Yönetim Birimi 2011 www.karacadag.org.tr 1 2 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Proje ve Program Nedir? 7 Bölüm II. Proje Döngüsü Yönetimi 13 2.1. Proje Fikrinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi 16 2.2. Projenin

Detaylı

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016

TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2014-2016 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 Yönetici Özeti... 1 1.2 Amaç ve Kapsam:... 4 1.3 Yöntem ve Süreç... 4 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE MEVCUT DURUM... 5 2.1

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI

D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI 510007-LLP-1-2010-1-CZ-LEONARDO-LMP ÇALIŞMA PAKETİ 2 Yenilikçi Metodoloji Geliştirme İK de DSK Gelişimi İletilecek Liderin Adı: Lysiane Lelue D2 YENİLİKÇİ EMOLL METADOLOJİSİNİN TANIMI YAZAR UNİVERSİTÉ

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ PROJE HAZIRLAMA REHBERİ A. Vural ÖRSDEMİR Serdar KABUKÇUOĞLU 2005-ANKARA ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi

Detaylı