P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL % -0.6% -3.9% 11.4% MKB (TL) 120,284. Toplam 2,173 /TL % -1.4% -7.6% -3.8% MKB (ABD$) 66,261

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.82 0.8% -0.6% -3.9% 11.4% MKB (TL) 120,284. Toplam 2,173 /TL 2.26 0.4% -1.4% -7.6% -3.8% MKB (ABD$) 66,261"

Transkript

1 Direkt Hat: (+90) arast GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 28/06/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) ($) De. ($) 2012T 2013T YTP* MKB / % 10.4% 23.4% -13.3% F/K ,40% Mali / % 14.1% 27.8% -15.2% FD/FVAÖK Sanayi / % 5.2% 13.3% -13.8% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k Piyasa De eri (mn) Döviz Kur. (MB Al ) 28/06/2012 Gün. De. ($) ($) De. ($) Toplam Hacim (mn) ABD$/TL % -0.6% -3.9% 11.4% MKB (TL) 120,284 2,173 /TL % -1.4% -7.6% -3.8% MKB (ABD$) 66,261 1,197 En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Garanti Bankas -0.3% ,896.0 Yap Ve Kredi Bankas -1.4% ,692.9 Akbank -0.6% ,600.0 Bankas (C) -1.5% ,879.9 Ere li Demir Çelik -7.0% ,118.2 En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Banvit 3.7% Koza Anadolu Metal 3.7% ,432.0 Mondi Tire Kutsan 2.9% hlas Holding 2.7% Bim Birle ik Ma azalar 2.2% ,626.0 En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Ere li Demir Çelik Konya Çimento Sinpa G.M.Y.O. Halk Bankas Kardemir (D) BORSA EKRANI ( MKB-100) -7.0% , % , % % , % GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Anel Elektrik Beklenen i art 16% Bimeks Büyüme hikayesi 40% Bizim Toptan Güçlü büyüme potansiyeli 14% Emlak Konut Ba ar l i modeli 29% Halkbank Yüksek kar potansiyeli -8% Bankas Yüksek skonto -2% Koza Anadolu Metal Maden Projeleri 19% Migros Büyüme hikayesi 25% TAV Havalimanlar Güçlü büyüme ve artan marjlar 18% Türk Telekom Defansif yap ve yüksek temettü 20% Türk Hava Yollar yile en operasyonel marjlar 7% IMKB-100 (2012 sonu) Yükseli potansiye 6% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) 60, % 23.4% Polonya (WIG) 40, % 8.4% Rusya (IRTS) 1, % -8.9% Brezilya (BVSP) 52, % -16.8% ngiltere(ftse100) 5, % -1.8% Japonya (N225) 9, % 3.3% ABD (DJI) 12, % 3.1% TAHV L-BONO P YASASI TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % 7 Kas % % 17 Tem % % 20 ub % % Eurobond Faiz Fiyat Spread 14 Oca % Haziran 15 Oca % FA Z ORANLARI Haziran 29 Haziran 29 Haziran K sa Dönem Faiz Oran 29 Haziran Gecelik Faiz O/N 5.75% 29 Haziran 29 Haziran MKB-100 Endeksi (ABD$) 52,000 46,000 40,000 34,000 28,000 22,000 16,000 10, P YASALARA BAKI EKONOM HABERLER SEKTÖR & RKET HABERLER GÜNDEM 29 Haziran ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 MKB de güne al c l aç l bekliyoruz. Dün ba layan AB Liderler Zirvesi nde bölge bankalar için ortak denetim mekanizmas n n olu turulmas ve bankalar n sermayesinin kurtarma fonu arac l yla do rudan güçlendirilmesi konusunda anla mas piyasalarda olumlu etki yaratt. kinci çeyre in son i lem gününde Avrupa daki geli meler takip edilecek, veri ak nda ise ABD de aç klanacak Chicago PMI ve tüketici güveni rakamlar takip edilecek. Yurtiçinde ise may s ay d ticaret rakamlar öne ç karken, ayn zamanda VOB da vade sonu olan günde MKB de olumlu aç l bekliyoruz. Kar sat lar na kar n devam k sa vadeli yükseli trendi deste i olan aral n n korunmas, k sa vadeli sat bask s n n s n rl kalmas na neden olacakt r. PPK Notlar : MB n n dün yay nlad PPK raporuna göre; Enerji ve i lenmemi g da fiyatlar n n Nisan Enflasyon Raporundaki varsay mlara k yasla daha olumlu seyretmesi enflasyon görünümünü iyile tirmektedir. Bu do rultuda, enflasyonda Haziran ay nda beklenen baz etkisi kaynakl yükseli in tahmin edilenden çok daha s n rl olaca not edilmi tir. Ayr ca, küresel büyüme görünümündeki zay flamaya paralel olarak toplam talep ko ullar da enflasyondaki dü ü e destek vermektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki aylarda enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu na k yasla daha olumlu bir seyir izlemesi beklenmektedir. D Ticaret Beklentisi, May s 2012: May s ay d ticaret rakamlar bugün aç klanacak. Piyasa beklentisi aç n 8.2 milyar dolar olaca yönünde. - Endekslerdeki De i iklikler - Ak Enerji - Do an Holding - Finansbank - Halkbank - Turkcell Avrupa Birli i liderleri Brüksel de toplanacak Fransa Üretici Fiyat Endeksi (May s) (Ayl k) Beklenti: -%0.5 Türkiye D Ticaret (May s) Beklenti: -$8.0 mlr ABD Ki isel Gelirler (May s) Beklenti: %0.20 ABD Ki isel Harcamalar (May s) Beklenti: %0.10 ABD Chicago Al m Yönetici Endeksi (Haziran) Beklenti: 53.7 ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Haziran) (Nihai) Beklenti: lem Hacmi (ABD$mn) KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir

2 P YASALARA BAKI MKB de güne al c l aç l bekliyoruz. Dün ba layan AB Liderler Zirvesi nde bölge bankalar için ortak denetim mekanizmas n n olu turulmas ve bankalar n sermayesinin kurtarma fonu arac l yla do rudan güçlendirilmesi konusunda anla mas piyasalarda olumlu etki yaratt. kinci çeyre in son i lem gününde Avrupa daki geli meler takip edilecek, veri ak nda ise ABD de aç klanacak Chicago PMI ve tüketici güveni rakamlar takip edilecek. Yurtiçinde ise may s ay d ticaret rakamlar öne ç karken, ayn zamanda VOB da vade sonu olan günde MKB de olumlu aç l bekliyoruz. Kar sat lar na kar n devam k sa vadeli yükseli trendi deste i olan aral n n korunmas, k sa vadeli sat bask s n n s n rl kalmas na neden olacakt r. Tahvil-Bono Piyasas : vadeli gösterge tahvil dün %8.59 bile ik ile i lem görürken, valörlü i lemlerdeki ortalamas da %8.59 oldu. Bu sabah bankalararas piyasada güne %8.57 bile ik seviyesinden ba layan gösterge tahvilin gün içinde %8.50-%8.65 bile ik aral nda i lem görmesini bekliyoruz. Eurobond Piyasas : Türkiye nin 5 y ll k CDS fiyat dün baz puan aral nda i lem görürken, bu sabah 259 bps seviyesinde bulunuyor vadeli Türkiye Eurobondu ise bu sabah $175.7 seviyesinden aç ld. Döviz Piyasas : /$ paritesi bu sabah , $/Yen paritesi 79.3, /Yen paritesi 99.7 seviyesinde bulunuyor. $/TL kuru bu sabaha seviyesinden ba larken, gün içinde aral nda i lem görmesini bekliyoruz ve destek, ve ise direnç seviyesidir. Uluslararas Piyasalar: Dün ba layan AB zirvesinde liderler, euro bölgesi bankalar için ortak bir denetim mekanizmas n n olu turulmas ve bankalar n sermayesinin kurtarma fonu arac l yla do rudan güçlendirilebilmesi konusunda anla t. Bu geli me, talya ve spanya'n n borç sorunlar n n yaratt kayg lar yat t rd. ABD borsalar güne sert dü ü lerle ba lad lar, ancak gün sonuna do ru AB zirvesinden gelen haberlerle kay plar büyük ölçüde telafi edildi. Gün sonunda Dow Jones %0.20, S&P 500 endeksi ise %0.21 de er yitirdi. ABD 10 y ll k tahvil faizi %1.62, Brent petrol varil fiyat ise $92.7 seviyesinden i lem gördü. Asya borsalar bu sabah yükselirken, Dow Jones vadeli i lem sözle meleri ise %1.0 prim ile i lem görüyor. De erli Madenler: Alt n bu sabah $1,565, gümü ise $26.8 seviyelerinden i lem görüyor. Platin fiyatlar $1,407, paladyum ise $575 seviyesinde bulunuyor. Vadeli bak r sözle meleri ise $338 seviyesinden i lem görüyor. 2

3 EKONOM HABERLER PPK Notlar : MB n n dün yay nlad PPK raporuna göre; Enerji ve i lenmemi g da fiyatlar n n Nisan Enflasyon Raporundaki varsay mlara k yasla daha olumlu seyretmesi enflasyon görünümünü iyile tirmektedir. Bu do rultuda, enflasyonda Haziran ay nda beklenen baz etkisi kaynakl yükseli in tahmin edilenden çok daha s n rl olaca not edilmi tir. Ayr ca, küresel büyüme görünümündeki zay flamaya paralel olarak toplam talep ko ullar da enflasyondaki dü ü e destek vermektedir. Bu çerçevede, önümüzdeki aylarda enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu na k yasla daha olumlu bir seyir izlemesi beklenmektedir. Son aç klamalardan ve enflasyon görünümünden anla lan, enflasyonun y l n geri kalan nda beklenende olumlu seyredece i yönünde. Bu MB n n elini daha da güçlendiren ve kredisini art ran bir unsur. Bununla birlikte, enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde seyredecek olmas fiyatlama davran lar na dair temkinli bir duru gerektirmektedir. Mevcut durumda orta vadeli beklentiler göreli olarak istikrarl bir seyir izlese de, Kurul üyeleri y lsonu enflasyon beklentilerinin hedefin belirgin olarak üzerinde oldu una dikkat çekmi tir. Buradan da anlad m z herhangi bir faiz indiriminde acele edilmeyece i yönünde. Bu y l n sonuna kadar koridorda 150 baz puan indirim beklentimizi koruyoruz, ve indirimin daha çok son çeyrekte gelece ini dü ünüyoruz. Faizde ise fiyatlama daha erken gerçekle ebilir. Yine de enflasyon bahsedildi i kadar dü ük gelirse, piyasada yüksek faiz indirimleri konu uluyor olacakt r. Gerekli görüldü ünde ek parasal s k la t rma da devam edece ini dü ünüyoruz. Türk liras yükümlülükler için tutulmas gereken zorunlu kar l klar n döviz ve alt n cinsinden tesis imkan na dair getirilen esneklik bir miktar daha art r ld. Ayr ca, önümüzdeki dönemde uygun artlar olu tu unda Türk liras zorunlu kar l klar için döviz ve alt n cinsinden tesis edilebilen oranlar n s ras yla yüzde 60 ve yüzde 30 düzeylerine kadar, kademeli olarak artan fazla bulundurma katsay lar yla yükseltilebilece i hat rlat lm t r. D Ticaret Beklentisi, May s 2012: May s ay d ticaret rakamlar bugün aç klanacak. Piyasa beklentisi aç n 8.2 milyar dolar olaca yönünde. 3

4 TEKN K ANAL Z KAR SATI LARINA KAR IN YÜKSEL TREND KORUNUYOR MKB100 Günlük (TL) MKB100 Haftal kk (ABD$) MKB100 endeksi düne olumlu ba lamas na kar n, üzerinde tutunamazken kar sat lar sonras nda günü %0.59 luk kay pla seviyesinden tamamlad. 362 puan gerileyen endekste 63 hisse de er kaybederken, 21 hisse ise de er kazand. lem hacmi önceki güne göre %21 azalarak milyontl olarak gerçekle ti. MKB de en fazla i lem hacminin gerçekle ti i ilk 5 hisse GARAN, YKBNK, AKBNK, ISCTR, EREGL olurken, söz konusu hisselerdeki hacim endeksteki toplam hacmin %42 sini olu turdu. MKB de güne al c l ba lang ç öngörüyoruz. Dün itibariyle bekledi imiz kar sat lar na kar n endekste yükselen trend korunmaya devam ediliyor. Olumlu aç l la birlikte y l boyunca etkili bir direnç bölgesi olan 61500e yönelmesini bekledi imiz endekste günlük vadede takip edece imiz dirençler ve olacak ve seviyelerini ise destek olarak izlerken, olas kar sat lar n n etkili olmas aç s ndan yükseli trendinin k r lmas beklenmelidir. Günlük Olarak Takip Edilebilecek Hisseler Hisse Destekler Dirençler YKBNK AKENR KOZAA AKSEN

5 ENDEKSLERDEK DE KL KLER TAR HL DE KL KLER DÖNEM YEDEK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 100 ENDEKS NE ALINACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 100 ENDEKS NDEN ÇIKARILACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 100 ENDEKS YEDEK H SSE SENETLER 1. ULKER B SKÜV 1. AKFEN HOLD NG 1. EGE ENDÜSTR 2. YE L GMYO 3. ALARKO CARR ER 4. ALARKO GMYO 5. REYSA LOJ ST K MKB ULUSAL 50 ENDEKS NE ALINACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 50 ENDEKS NDEN ÇIKARILACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 50 ENDEKS YEDEK H SSE SENETLER 1. BR SA 1. SASA POLYESTER 1. GOOD-YEAR 2. GÜBRE FABR K. 2. B Z M MA AZALARI 2. GÖLTA Ç MENTO 3. KARTONSAN 3. GOOD-YEAR 3. ECZACIBA I YATIRIM MKB ULUSAL 30 ENDEKS NE ALINACAK H SSE SENETLER MKB ULUSAL 30 ENDEKS NDEN ÇIKARILACAK H SSE SENETLER 1. NETA TELEKOM. 1. TEKFEN HOLD NG 1. BA FA 2. PEK DO AL ENERJ 2. S NPA GMYO 2. BR SA MKB ULUSAL 30 ENDEKS YEDEK H SSE SENETLER MKB endekslerindeki de i iklikler: Duyurulan MKB endekslerindeki de i iklikler, 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle geçerli olacakt r. MKB-100 endeksine dahil olacak hisseler: ÜLKER B SKÜV (ULKER) MKB-100 endeksinden ç kart lacak hisseler: AKFEN HOLD NG (AKFEN) MKB-50 endeksine dahil olacak hisseler: BR SA (BRISA), GUBRE FABR KALARI (GUBRF), KARTONSAN (KARTN) MKB-50 endeksinden ç kart lacak hisseler: SASA POLYESTER (SASA), BIZIM MA AZALARI (BIZIM), GOOD-YEAR (GOODY) MKB-30 endeksine dahil olacak hisseler: NETA TELEKOMMÜN KASYON (NETAS), PEK DO AL ENERJ (IPEKE) MKB-30 endeksinden ç kart lacak hisseler: TEKFEN HOLD NG (TKFEN), S NPA GMYO (SNGYO) 5

6 RKET HABERLER Ak Enerji (AKENR.IS) 740mn TL TUT Ak Enerji SEDA elektrik da t m bölgesinin sahibi AkCEZ deki mevcut %45 pay n n %22.5 inin Akkök Grubu na ve %22.5 inin CEZ Grubu na yap lacak de erleme raporunda belirlenecek bedelle sat lmas na karar vermi tir. Halihaz rda AkCEZ in %45 i Ak Enerji ye aitken, %27.5 pay Akkök Grubu na, %27.5 pay ise CEZ Grubu na aittir. Yorum: AkCEZ 2009 y l nda SEDA elektrik da t m bölgesini 600mn ABD$ bedelle devralm t. AkCEZ in sat n n nakit ile yap lmas durumunda, yat r m plan çerçevesinde sermaye art r m na ihtiyaç duyan Ak Enerji ye için olumlu olacakt r. AkCEZ in %100 hissesini 385mn ABD$ olarak de erliyoruz. %45 hissenin bu de erleme ile sat lmas durumunda Ak Enerji nin pay 173mn ABD$ seviyesindedir. Haberi de erleme ve sat ko ullar henüz belli olmad için nötr olarak de erlendiriyoruz. Ayr bir haberde Ak Enerji nin Adana da kurdu u 30MW gücündeki Feke 1 Hidroelektrik santrali devreye girmi ve irket in kurulu kapasitesi 716MW a ula m t r. Yorum: 2012 y l nda 57MW gücünde daha hidroelektrik kapasitesinin devreye girmesi beklenmektedir. Santraller dü ük sezonda devreye girdi i için 2012 finansallar na yans mas olmayacakt r. Do an Holding (DOHOL.IS) 1,960mn TL TUT Do an Holding'in %99.99 oran nda hissedar oldu u Do an Enerji'nin, A ao lu'na ait Akdeniz Elektrik Üretim ve Galata Wind Enerji'yi toplam 240 milyon de er üzerinden sat n alma süreci, devir ve kapan i lemleri tamamland. Do an Holding 33MW(9MW ek kapasite art r m yap lan) Mersin rüzgar enerjisi santralinin faaliyet gösterdi i Akdeniz Elektrik Üretim A.. ve 93MW(12MW ek kapasite art r m yap lmakta olan) ah Rüzgar Elektrik Santralinin faaliyet gösterdi i Galata Wind Enerj Ltd. ti.için 29 May s ta 240mn Euro irket de eri belirlemi ti. Bankalara olan 85.6mn borç ve 50,000 avans dü üldükten sonra sat c taraf na 137.4mn ödenmi tir. Akdeniz Elektrik Üretim A.. için sat nalma bedeli 68.57mn Euro, Galata wind için sat nalma bedeli mn Euro dur. MW ba na maliyeti 1.9mn Euro olarak hesapl yoruz. Bu sat nalman n ard ndan Do an Holding in enerji üretim kapasitesi 630MW tan 756MW a ç km t r. Nötr. Finansbank (FINBN.IS) 9,223mn TL Not Yok NBG CEO su Apostolos Tamvakasis, dün bankan n hissedarlar toplant s nda, banka sermayesini güçlendirmek için Finansbank ta az nl k hisse satmay planlad klar n söyledi. Daha önce de, Finansbank Yönetim Kurulu ba kan Ömer Aras NBG nin %25 e kadar Finansbank hissesini halka arz edebilece ini, ancak piyasa ko ullar n n buna elvermesi gerekti ini belirmi ti. 6

7 Halkbank (HALKBN.IS) 17,375mn TL AL Halkbank 207.5mn ABD$ ve 558mn tutar nda iki ayr dilimden olu an 1 y l vadeli sendikasyon kredi anla mas n tarihinde imzalam t r. 23 ülkeden 46 bankan n kat l m ile tamamlanan ve d ticaretin finansman amac yla kullan lacak kredinin maliyeti s ras yla LIBOR+%1,45 ve EURIBOR+%1,45 olarak gerçekle mi tir. Böylece Halkbank Haziran ay nda vadesi dolan sendikasyon kredisini sektöre paralel bir ekilde %100 oran nda yenilemi tir. (Nötr) Turkcell (TCELL.IS) mn TL TUT Turkcell, Ola an Genel Kurul Toplant s gerekli toplant nisab olu tu u takdirde, 29 Haziran 2012 Cuma günü saat 10:00'da Turkcell Genel Merkezi'nde gerçekle tirilece ini aç klam t r. irket, baz ortaklar n Genel Kurul'un gerçekle emeyece ine dair aç klamalar na istinaden irket e do rudan yap lm bir bildirim bulunmad n söylemi tir. Yorum: Ola an Genel Kurul toplant s, Yönetim Kurulu nun karar alamamas nedeniyle, Turkcell in Kanuni Denetçilerinin ça r s üzerine, yap lmas na karar verilmi ti. Hafta içerinde, TeleSonera ve Altimo taraf ndan yap lan aç klamalarda, Altimo ve Çukurova n n Turkcell Holding i genel kurulda kimin temsil edece i konusu da dahil olmak üzere baz temel konularda anla mazl a dü meleri nedeniyle genel kurulun ertelenmesinin söz konusu oldu unu aç klam lard r. Genel Kurul un toplanma olas l n dü ük görmekle birlikte, toplan lmas halinde, ortaklar aras ndaki mevcut sorunlar dikkate al nd nda önemli kararlar n ç kma olas l n zay f görüyoruz. Öte yandan ola an genel kurulda SPK n n daha önce kabul etmemesi üzerine esas sözle me de i ikli i ve ba ms z üye konular bulunmayacakt r. 7

8 KURUMSAL LEMLER Nakit Temettü Da t m Hisse Ba na Brüt (TL) Brüt Temettü Verimi (%) Sermaye Art r m Mevcut Sermaye (mn TL) irket MKB Kodu Tarih Toplam (mn TL) Bedelli (%) Bedelsiz (%) Kapan (TL) Albaraka Türk Kat l m Ba ALBRK 29/06/ Kiler G.M.Y.O. KLGYO 29/06/ Reysa G.M.Y.O. RYGYO 29/06/ Do & Co Restaurants & CDOCO 09/07/ % Mart G.M.Y.O. MRGYO 29/08/ % 0.54 P nar Entegre Et Ve Un PETUN 25/09/ % 5.38 P nar Süt PNSUT 25/09/ % Bossa BOSSA % 2.08 Plastik Ak ll Kart PKART % 2.23 Alt nya ALYAG Anadolu Cam ANACM Aselsan ASELS Asya Y.O. ASYO Ataç n aat ATAC Ata Y.O. ATAYO Aviva Sigorta AVIVA Avod G da AVOD Bagfa BAGFS Bisa Tekstil BISAS Brisa BRISA Berkosan Yal t m Ve TecBRKSN Birlik Mensucat BRMEN Borova Yap BROVA Bat Çimento BTCIM Ege Gübre EGGUB Escort Computer ESCOM Feni Alüminyum FENIS Finansbank FINBN Gersan Elektrik GEREL Haznedar Refrakter HZNDR I klar Enerji Ve Yap Hol IEYHO Yat r m ISMEN Y.O. ISYAT zmir Demir Çelik IZMDC Kapital Yat r m Holding KPHOL Kron Telekomünikasyon KRONT Mango MANGO Mata Matbaac l k MATAS Menderes Tekstil MNDRS Neta Telekom. NETAS Selçuk G da SELGD Torunlar G.M.Y.O. TRGYO Trakya Cam TRKCM Trabzonspor TSPOR Yap Kred S gorta YKSGR Referans Fiyat (TL) 8

9 AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI Kapan Fiyat (TL) 28/06/ /06/2012 De i im Anel Elektrik % Bimeks % Bizim Toptan % Emlak G.M.Y.O % Halk Bankas % Bankas (C) % Koza Anadolu Metal % Migros % Tav Havalimanlar % Türk Telekom % Türk Hava Yollar % Portföyümüzün Getirisi -0.09% MKB ,823 61, % Relatif Performans 0.50% AL Listemiz; ANELE, BMEKS, BIZIM, EKGYO, HALKB, ISCTR, MGROS, TAVHL, TTKOM, THYAO hisselerinden olu maktad r. *Koza Anadolu Metal AL listemize tarihi itibariyle dahil edilmi tir % 25% 20% 26% 18% 20% 10% 16% 15% 0% 10% 7% -10% 5% -20% 0% -5% -30% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif * AL listemizin performans 22 Haziran tarihinde hesaplanm t r. -10% -22% AL Tavsiyelerimiz MKB-100 Endeks Relatif 9

10 TAVS YE L STES Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Özkaynak Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Faiz Marj Getirisi F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012T AKBNK TUT % 25, % 11.8% 1.3 GARAN , HALKB AL % 17, % 21.7% 1.6 ISCTR AL % 20, % 11.9% 1.1 VAKBN TUT % 9, % 12.4% 0.8 YKBNK TUT % 15, % 14.0% 1.1 Ortalama % 14.0% Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi Düzelt. NAD'ne Piyasa De eri Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Aktif De. Göre Prim (+) F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T (mn TL) skonto(-) 2012/03 DOHOL TUT % 1, , % 0.5 KCHOL TUT % 16, , % 0.7 SAHOL TUT % 15, , % 0.6 SISE TUT % 4, , % 0.8 TKFEN TUT % 2, OLD NGLER Hedef Fiyat Hedef Fiyata Temel Kapan 2012-sonu Göre Potansiyel Piyasa De eri (mn TL) F/K FD/Sat lar FD/FVAÖK F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2012T 2012T 2012T 2012/03 AEFES TUT % 13, AKCNS TUT % 1, AKENR TUT % AKSEN TUT % 2, ANACM TUT % ANELE AL % ARCLK TUT % 6, AYGAZ TUT % 2, BIMAS TUT % 10, BMEKS AL % BIZIM AL % CCOLA TUT % 7, CIMSA TUT % 1, DOAS , EKGYO AL % 5, ENKAI TUT % 12, EREGL TUT % 6, FROTO TUT % 5, IPEKE TUT % ISGYO TUT % KOZAA AL % 1, KOZAL TUT % 5, KRDMD TUT % MGROS AL % 3, SNGYO TUT % TATKS TUT % TAVHL AL % 3, TCELL TUT % 19, THYAO AL % 3, TOASO TUT % 3, TRGYO TUT % 1, TRKCM TUT % 1, TTKOM AL % 24, TTRAK TUT % 1, TUPRS TUT % 9, ZOREN TUT % a.d. XUSIN XU100 60,823 64,343 6% 348, *Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 10

11 VER AKI I 29 Haziran Cuma Avrupa Birli i liderleri Brüksel de toplanacak 09:45 Fransa Üretici Fiyat Endeksi (May s) (Ayl k) Önceki Veri: %0.0 / Beklenti: -%0.5 10:00 Türkiye D Ticaret (May s) Önceki Veri: -$6.6mlr / Beklenti: -$8.0 mlr 15:30 ABD Ki isel Gelirler (May s) Önceki Veri: %0.2 / Beklenti: % :30 ABD Ki isel Harcamalar (May s) Önceki Veri: %0.3 / Beklenti: % :30 ABD Çekirdek Ki isel Harcamalar (May s) (Ayl k) Önceki Veri: %0.1 / Beklenti: %0.2 16:45 ABD Chicago Al m Yönetici Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 52.7 / Beklenti: :55 ABD Michigan Üniversitesi Güven Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: 74.1 / Beklenti: Temmuz Pazartesi 05:00 Çin HSBC PMI malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 48.4 / Beklenti: m.d. 10:00 Türkiye PMI malat Endeksi Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 10:00 Türkiye GSY H (1Ç12) (Y ll k) Önceki Veri: %5.20 / Beklenti: m.d. 10:45 talya PMI malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 44.8 / Beklenti: m.d Fransa PMI malat Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d talya sizlik Oran (May s) Önceki Veri: %10.20 / Beklenti: m.d AB PMI malat Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d ngiltere PMI malat Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 45.9 / Beklenti: m.d AB sizlik Oran (May s) Önceki Veri: %11.00 / Beklenti: m.d ABD ISM malat Endeksi Önceki Veri: 53.5 / Beklenti: m.d ABD Yap Harcamalar (May s) (Ayl k) Önceki Veri: %0.30 / Beklenti: m.d. 3 Temmuz Sal 10:00 Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (Haziran) (Ayl k) Önceki Veri: %-0.21 / Beklenti: m.d. 10:00 Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (Haziran) (Ayl k) Önceki Veri: %0.53 / Beklenti: m.d. 12:00 AB Üretici Fiyat Endeksi (May s) (Ayl k) Önceki Veri: %0.00 / Beklenti: m.d. 17:00 ABD Fabrika Sipari leri (May s) Önceki Veri: %-0.60 / Beklenti: m.d. 4 Temmuz Çar amba 10:50 Fransa PMI Hizmet Sektörü Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 10:55 Almanya PMI Hizmet Sektörü Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 11:00 AB PMI Hizmet Sektörü Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 11:00 AB PMI Kompozit Endeksi (Haziran) (Nihai) Önceki Veri: m.d. / Beklenti: m.d. 11:30 ngiltere PMI Hizmet Sektörü Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 53.3 / Beklenti: m.d. 12:00 AB Perakende Sat lar (Haziran) Önceki Veri: %-1.00 / Beklenti: m.d. 5 Temmuz Per embe AB Avrupa Birli i Merkez Bankas Almanya da Toplanacak 13:00 Almanya Fabrika Sipari leri (May s) Önceki Veri: %-1.90 / Beklenti: m.d. 14:00 ngiltere Bankas Faizleri Aç klayacak Önceki Veri: %0.50 / Beklenti: % Avrupa Merkez Bankas Faizleri Aç klayacak Önceki Veri: %1.00 / Beklenti: m.d. 15:15 ABD ADP stihdam (Haziran) Önceki Veri: 133 bin ki i / Beklenti: m.d. 15:30 ABD Haftal k sizlik Ba vurular Önceki Veri: m.d / Beklenti: m.d. 17:00 ABD ISM malat D Kompozit Endeksi (Haziran) Önceki Veri: 53.7 / Beklenti: m.d. 11

12 Garanti Yatırım Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No Be ikta, stanbul Telefon: Faks: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlemi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir Ayr ca, Garanti Yat r m Menkul K ymetler A..'nin yaz l izni olmad kça bu raporlar n içeri i k smen ya da tamamen üçüncü ki ilerce hiç bir ekil ve ortamda yay nlanamaz, iktisab edilemez, al nt yap lamaz, kullan lamaz. Rapor gönderilen ki iye özel ve münhas rd r. 3 lave olarak, bu raporun gönderildi i ve yukar daki aç klamalar m z do rultusunda kullan ld ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynakl tüm talep ve dava haklar m z sakl d r.

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.81 0.8% -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635. Toplam 2,192 /TL 2.26 0.4% -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.81 0.8% -1.1% -4.1% 11.6% MKB (TL) 117,635. Toplam 2,192 /TL 2.26 0.4% -1.7% -7.4% -2.1% MKB (ABD$) 64,909 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25/06/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.80-0.2% -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490. Toplam 1,359 /TL 2.21 0.5% -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68,038

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.80-0.2% -0.3% -4.7% 8.7% MKB (TL) 122,490. Toplam 1,359 /TL 2.21 0.5% -3.0% -9.5% -4.9% MKB (ABD$) 68,038 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 17/07/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.83-0.4% 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603. Toplam 1,948 /TL 2.30-0.4% -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739

P YASA EKRANI IMKB. Hacim (mn) ABD$/TL 1.83-0.4% 3.7% -3.0% 15.1% MKB (TL) 107,603. Toplam 1,948 /TL 2.30-0.4% -1.3% -5.8% 2.1% MKB (ABD$) 58,739 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25/05/2012 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) IMKB Endeksler Kapan (TL/$)

Detaylı

($) YBB De. ($) 52.000 46.000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 40.000 34.000 28.000 22.000 16.000 10.000

($) YBB De. ($) 52.000 46.000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 40.000 34.000 28.000 22.000 16.000 10.000 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 25.04.2012 Ayl k De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De.

Detaylı

De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647

De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 12/04/2011 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün.

Detaylı

YBB De. ($) De. ($) 51,000 45,000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 39,000 33,000 27,000 21,000 15,000 9,000

YBB De. ($) De. ($) 51,000 45,000. MKB-100 Endeksi (ABD$) 39,000 33,000 27,000 21,000 15,000 9,000 Direkt Hat: (+90) 212-384-1010 e-mail: arast rma@garanti.com.tr GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 16/03/2011 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün.

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 8 Ocak 2014 GÜNDEM 8 Ocak Çarşamba 09:00 Almanya Ticaret Dengesi (Kasım) Önceki Veri: 17.90B / Beklenti: 18.90B 12:00 AB Perakende Satışlar (Kasım) (Aylık) Önceki Veri: -0.20% / Beklenti:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 9 Nisan 2013 GÜNDEM 9 Nisan Salı 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Şubat) (Aylık) Önceki Veri: %-1.20 / Beklenti: 0.30% 14:30 ABD NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi (Mart) Önceki Veri:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ. kararı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ. kararı GÜNE BAŞLARKEN 21 Şubat 2014 GÜNDEM 21 Şubat Cuma KCHOL 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 498mn TL Piyasa beklentisi: 586mn TL 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Ocak) Önceki Veri: 2.80% / Beklenti:

Detaylı

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU TEKNİK ANALİZ.

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU TEKNİK ANALİZ. GÜNE BAŞLARKEN 3 Mart 2014 GÜNDEM 3 Mart Pazartesi KOZAL 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 151mn TL Piyasa beklentisi: 150mn TL ENKAI 4Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: 365mn TL Piyasa beklentisi: 344mn

Detaylı

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN GÜNDEM PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI DEĞERLEME TABLOSU (İMKB-100) SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ TEKNİK ANALİZ.

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN GÜNDEM PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI DEĞERLEME TABLOSU (İMKB-100) SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ TEKNİK ANALİZ. GÜNE BAŞLARKEN 23 Eylül 2013 GÜNDEM 23 Eylül Pazartesi 10:00 Fransa PMI İmalat Endeksi (Eylül) Önceki Veri: 49.7 / Beklenti: 50.1 10:00 Fransa PMI Hizmet Endeksi (Eylül) Önceki Veri: 48.9 / Beklenti: 49.6

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Mayıs 2013 GÜNDEM 6 Mayıs Pazartesi ALBRK 1Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: 47mn TL 10:45 İtalya PMI Hizmet Endeksi (Nisan) (Nihai) Önceki Veri : 45.5 / Beklenti: 45.9

Detaylı

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI EKONOMİ HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ TEKNİK ANALİZ.

ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN PİYASALARA BAKIŞ PİYASA EKRANI EKONOMİ HABERLERİ DEĞERLEME TABLOSU SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ TEKNİK ANALİZ. GÜNE BAŞLARKEN 10 Ekim 2014 GÜNDEM 10 Ekim Cuma 09:45 Fransa Sanayi Üretimi (Ağustos) Önceki Veri: 0.20% / Beklenti: -0.70% 10:00 Türkiye Sanayi Ür.(Takvim Etk.Arındırılmamış, Ağustos) Önceki Veri: -4.66%

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 26 Ocak 2015 GÜNDEM 26 Ocak Pazartesi 11:00 Almanya IFO İş Çevresi (Ocak) Önceki Veri: 105.5 / Beklenti: 106.50 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı (Ocak) Önceki Veri: 74.60% / Beklenti: m.d.

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 20 Ağustos 2013 GÜNDEM 20 Ağustos Salı BANVT 2Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: TL4mn / Beklenti: TL-1mn DOAS 2Ç13 Kar Açıklaması GY beklentisi: m.d / Beklenti: TL79mn 09:00 Almanya TÜFE

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 18 Aralık 2014 GÜNDEM 18 Aralık 2014 11:00 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Aralık) Önceki Veri: 104.70 / Beklenti: 105.50 11:30 İngiltere Perakende Satışlar (Kasım) (Yıllık) Önceki Veri:

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 30 Nisan 2015 GÜNDEM 30 Nisan Perşembe Türkiye TCMB Enflasyon Raporu - II TCELL - 1Ç 2015 Sonuçları Telekonferansı 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mart) Önceki Veri: -$4.66mlr / Beklenti:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ. GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2015 ARAŞTIRMA

PİYASALARA BAKIŞ. GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2015 ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN 5 Ağustos 2015 GÜNDEM 5 Ağustos Çarşamba 14:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları (31 Temmuz) Önceki Veri: %0.8 / Beklenti: m.d. 15:15 ABD ADP İstihdam Değişimi (Temmuz) Önceki Veri: 237bin /

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 1 Eylül 2015 GÜNDEM 1 Eylül Salı Japonya Ekonomi Bakanı Amari Konuşacak FED Üyesi Rosengren Konuşacak 10:00 Türkiye Markit İmalat PMI (Ağustos) Önceki Veri: 50.1 / Beklenti: 50.0 12:00 AB

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 23 Mart 2015 GÜNDEM 23 Mart Pazartesi İsrail Merkez Bankası Faiz Kararı 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Mart) Önceki Veri: 68.10 / Beklenti: 68.50 10:40 ABD FED üyesi Mester konuşacak.

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 16 Şubat 2015 GÜNDEM 16 Şubat Pazartesi AB Maliye Bakanları Brüksel de Buluşuyor. ABD piyasaları kapalı olacak. Vergi finansalları için son gün TTRAK 4Ç 2014 Kar Açıklaması GY beklentisi:59mn

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 23 Haziran 2015 GÜNDEM 23 Haziran Salı TCMB PPK Toplantısı ve Faiz Kararı TBMM Seçimler Sonrası İlk Defa Toplanacak TBMM Başkanlık Başvuruları Başlıyor 10:00 Türkiye Konut Satış İstatistikleri

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ. BIST Endeks değişikliği

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ. BIST Endeks değişikliği GÜNE BAŞLARKEN 31 Aralık 2014 GÜNDEM 31 Aralık 2014 Çarşamba Yeni Yıl Tatili Tüm Gün (Brezilya, Japonya, Almanya) Yeni Yıl Tatili Yarım Gün (İngiltere, İspanya, Fransa) 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 6 Şubat 2015 GÜNDEM 6 Şubat Cuma TTKOM - 4Ç 2014 Sonuçları Telekonferansı 09:00 Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) Önceki Veri: -%0.5 / Beklenti: -%0.30 11:30 İngiltere Ticari Denge

Detaylı

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 29 Haziran 2015 GÜNDEM 29 Haziran Pazartesi MGK Toplantısı Saat 15:00 te Yapılacak Yunanistan Borsaları ve Bankaları Kapalı Olacak 10:00 ECB üyesi Nowotny Konuşacak 11:00 Türkiye Turist

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

PİYASALARA BAKIŞ EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 27 Ocak 2015 GÜNDEM 27 Ocak Salı 10:00 TCMB Enflasyon Raporu Sunumu ve TCMB Başkanı Erdem Başçı nın konuşmaları 15:30 ABD Dayanıklı Mallar Siparişleri (Aralık) Önceki Veri: -%0.7 / Beklenti:

Detaylı

PİYASALARA BAKIŞ. GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 ARAŞTIRMA

PİYASALARA BAKIŞ. GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 ARAŞTIRMA GÜNE BAŞLARKEN 16 Ocak 2015 GÜNDEM 16 Ocak Cuma Garanti Bankası 2015 Faaliyet Planı sunumu 09:00 Almanya TÜFE (Yıllık) (Aralık) Önceki Veri: %0.20 / Beklenti: %0.20 12:00 AB TÜFE (Yıllık) Önceki Veri:

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 4 Şubat 2015 GÜNDEM 4 Şubat Çarşamba İngiltere, David Cameron Meclisin sorularını yanıtlayacak. 11:00 AB Hizmet PMI (Ocak) Önceki Veri: 52.30 / Beklenti: 52.30 12:00 AB Perakende Satışlar

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 17 Şubat 2015 GÜNDEM 17 Şubat Salı TTRAK Analist Toplantısı AB Maliye Bakanları Brüksel de Toplantı Düzenleyecek. 11:00 İtalya Ticari Denge (Aralık) Önceki Veri: 3541M / Beklenti: m.d. 13:00

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 3 Nisan 2015 GÜNDEM 3 Nisan Cuma ABD hisse senedi piyasası tam gün, bono piyasası yarım gün kapalı olacak. İngiltere, Almanya, Fransa piyasaları tüm gün kapalı olacak. 10:00 Türkiye TÜFE

Detaylı