ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU

2 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük

3 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Yönetim Sistemleri ġefliği Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Sayfa 3 Statü Tarih Süre (saat) Katılımcı Sayısı Toplam Süre (adamxsaat) Çevre Görevlisi Eğitimi Dış Bitmiş KKD Solunum Koruyucular (Yarım Yüz Maskeleri) Dış Bitmiş , Eğitimcilerin Eğitimi Dış Bitmiş Kamu İhale Kanunu, Tebliğ, Çerçeve Anlaşmalar Dış Bitmiş Kaldırma ve Taşıma Ekipmanlarıyla Çalışma Dış Bitmiş İngilizce Eğitimi Dış Bitmiş Bilgi Güvenliği Yasal Mevzuatı ve Uygulamaları Dış Bitmiş E.K.E.D. Uygulamaları İç+Dış Bitmiş Çerçeve Program Bilgilendirme ve Proje Önerisi Dış Bitmiş Hazırlama Temel Fotoğraf Eğitimi Dış Bitmiş Hasta Taşıma Teknikleri İç Bitmiş Temel Yönetim Becerileri Dış Bitmiş Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Dış Bitmiş Mayıs Süreç Yönetimi Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (I.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (II.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (III.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (IV.Grup) Dış Bitmiş Etkin Süreç Yönetimi Dış Bitmiş Haziran İleri Yöneticilik Becerileri Dış Bitmiş Radyasyondan Korunma Dış Bitmiş Takım Çalışması ve Kurumdaşlık Dış Bitmiş Temmuz Hedeflerle Yönetim Dış Bitmiş Kurumsal Gelişim Dış Bitmiş Ağustos Sivil Savunma Eğitimi Dış Bitmiş , Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi Dış Bitmiş Ekim Elektronik Kamu Alımları Platf.Eğitimi Dış Bitmiş Kimyasal Metroloji Eğitimi Dış Bitmiş Hacim Kapları ve Pistonlu Pipet-Büret Kalibrasyon Eğitimi Dış Bitmiş Toplam 4.056

4 Dokümantasyon; Yönetim Sistemleri ġefliği Doküman yapısı yeniden oluģturuldu, prosedür sayısı azaltıldı. GüncellenmiĢ dokümanlar (Dokümanların ve Kayıtların kontrolü YGG, Ġç Denetleme,Eğitim ve Düzeltici Önleyici Faaliyet prosedürleri )17025 standardı Ģartlarını da karģılayacak duruma getirilmesi için Akreditasyon DanıĢmanına gönderildi. Diğer prosedürlerle ilgili güncelleme çalıģması devam ediyor. QDMS Programıyla ilgili iyileģtirme çalıģmaları ve sistem yapısının yeniden oluģturulması çalıģması devam ediyor. Sayfa 4

5 Yönetim Sistemleri ġefliği Kurumsal GeliĢim Projesi; Süreç yapılandırmasıyla ilgili KALĠNDA yetkilileriyle da görüģme yapıldı. Ana süreç Ģeması KALĠNDA yetkilileri tarafından yeniden düzenlenerek gönderildi. Ana ve alt süreçlerle ilgili çalıģmalar devam ediyor. Vizyon-Misyonun yeniden tanımlanması için tarihinde üst yönetimle KALĠNDA dan Prof. Dr. Nurullah GENÇ arasında görüģme sağlandı. Birimlerden öneriler alındı. Vizyon ve Misyon değiģikliği üst yönetim tarafından gerçekleģtirildikten sonra ilgili taraflara duyurulacak. Sayfa 5

6 Diğer Faaliyetler ; Yönetim Sistemleri ġefliği Dokümantasyon; hazırlama, revizyon, vb. uygulamalar QDMS programı üzerinde takip edilmektedir. Düzeltici Önleyici Faaliyetler; talebi ve takibi QDMS programı üzerinde yapılmaktadır. ÇalıĢan Bildirimleri; her ay Ġ.S.G. Kurulunda görüģülerek alınan kararlar ve iyileģtirici faaliyetler aylık periyotta panolara asılarak çalıģanlara geri bildirim sağlanmaktadır. Aksiyon Yönetimi; QDMS programı üzerinde takibi sağlanmaktadır. Sayfa 6

7 Yönetim Sistemleri ġefliği Tesisimiz ziyarete gelen Türkiye genelindeki TEĠAġ lardan ve TÜRKĠYE BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ nden katılan 70 kiģiye ĠZAYDAġ teknik tanıtım ve sunum yapıldı. Sayfa 7

8 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü

9 1 Personel Ġstatistikleri Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Genel Müdürlük Gnl. Müd. Yrd. (Ġdari) Gnl. Müd. Yrd. (Teknik) Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Tic. ve Paz. Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü DanıĢmanlar DıĢ Görev TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 9

10 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 3 ĠĢe BaĢlayan / Ayrılan Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top. ĠĢten Ayrılan Personel (kiģi) (saat) ĠĢe BaĢlayan Personel (kiģi) ĠĢten Ayrılan KiĢi ĠĢten Çık.Tr. ĠĢe Giren ĠĢe Gir. Tar. Veri Kaynağı:.. Sayfa 10

11 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Güvenlik personelimize yılda bir defa yaptırılması zorunlu olan fiģek atıģ eğitimi için, 14 kadrolu personelimiz ile hizmet satın aldığımız 12 güvelik personelimize 25 fiģek üzerinden hizmet içi eğitim atıģı yaptırıldı. Sayfa 11

12 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Bunker binasının yan tarafına yangın söndürme cihazları için kapalı alan oluģturuldu. Sayfa 12

13 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü DıĢ birimlere her gün yemek götüren aracımız yenilendi. Sayfa 13

14 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Sahada çalıģan personelimize 15 Ekim e kadar teslim edilmesi gereken ĠĢ elbiselerinin dağıtımı yapıldı. Sayfa 14

15 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Yemekhanemizdeki üretim yeri, kiler, sunum yeri ve bulaģıkhanenin tavanları stropiyer kaplandı. Sayfa 15

16 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Yemekhanemizin içi komple boyandı. Sayfa 16

17 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ndan gelen yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön iģlem ve taģımacılığı yapılmaktadır. Ekim ayında 1adet ihbarlı atık olmuģtur. ( GEBZE ) Sayfa 17

18 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü

19 1- Ġhale Durum Tablosu Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Ġhalenin Adı YaklaĢık Maliyet (TL+KDV) Ġhale Yöntemi Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (KDV Hariç) Ġhale AĢaması 1 DĠLOVASI EVSEL KATI ATIK DÜZENLĠ DEPOLAMA SAHASI MEVCUT LOTUN GENĠġLETĠLMESĠ YAPIM ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde KARAR AġAMASINDA 2 4X4 KAMYONET ALIMI ĠġĠ ,00 21 (f) ALIMI GERÇEKLEġTĠ 3 AKARYAKIT (MOTORĠN, FUEL OĠL 5 VE FUEL OĠL 6) ALIMI ĠġĠ (g) SÖZLEġME YAPILDI 4 ATIK ALMA GEMĠSĠ KĠRALAMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ (g) SÖZLEġME YAPILDI 5 ĠZAYDAġ GEBZE AKTARMA ĠSTASYONUNA GELEN EVSEL KATI ATIKLARIN AYRIġTIRILMASI ĠÇĠN TESĠSĠN KĠRALANMASI ĠġĠ (g) SÖZLEġME AġAMASINDA 6 KĠRAZDERE (YUVACIK) BARAJI HĠDROELEKTRĠK SANTRAL TESĠSĠ PROJELENDĠRĠLMESĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ĠHALE AġAMASINDA Veri Kaynağı: Genel Ġhale Takip Tablosu Sayfa 19

20 Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü 1 YazıĢmalar AY Toplam YazıĢma sayısı Bertaraf ve Nakliye Talepleri Firmaca Onaylanan Bertaraf Teklifleri Red edilen Bertaraf Teklifleri Nakliye Talepleri Onaylanan Nakliye Teklifler Red edilen Nakliye Teklifleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK GENEL TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası. Veriler güncellenmiģtir. Sayfa 20

21 4 -Numune ĠĢlemleri AY Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü MüĢteri Tarafından Gönderilen Numune Sayısı (Adet) Toplam Kabul Edilen Numune Sayısı (Adet) Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) Geri DönüĢ Oranı % OCAK %0 ġubat %20,41 MART %17,31 NĠSAN %25,37 MAYIS %41,38 HAZĠRAN %0 TEMMUZ %15,79 AĞUSTOS %10 EYLÜL %0 EKĠM %12.86 KASIM ARALIK GENEL TOPLAM %16,16 Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası Sayfa 21

22 1-Firma Ziyaretleri AY Ziyaret Edilen Firma Sayısı (Adet) Ziyaret Edilen Yeni Firmalar (Adet) Veri Kaynağı: Kaynağı:MüĢteri Ziyareti Takip Formu Sayfa 22 Atık Gönderen Yeni Firma Sayısı (Adet) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü TOPLAM

23 Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü 2-Nakliye Hizmetleri AYLAR ĠZAYDAġ ın Nakliye Hizmeti Verdiği Firma Sayısı (Adet) Nakliye Hizmeti Verilen Firmaların Toplam Sefer Sayısı (Adet) Ocak 6 23 ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı:Sayı Dosyası-Eba Sayfa 23

24 Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü AYLAR 3-Bunker VII Gemisi ile Alınan Atıkların Cins ve Miktarları SĠNTĠNE SLAÇ SLOP ATIK YAĞ KĠRLĠ BALAST ÇÖP PĠS SU TOPLAM GELĠR (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m 3 ) (TL) Ocak 48,24 62,42 0 7, , , ġubat 108,81 117,37 0 9, , , Mart 70,1 38,9 0 12, , , Nisan 128,94 119, , , , Mayıs 38,82 71,4 0 3,7 0 22, , Haziran 7,58 56,29 0 2,01 0 7, , Temmuz 34,95 40, ,5 0 88, Ağustos 59,43 92,69 0 8, , , Eylül 79,07 58,04 0 9, , Ekim 61,2 38,39 0 2,3 0 12, , Kasım Aralık TOPLAM 637,14 695, , , , Veri Kaynağı:Gemi -Alınan Atık Takip Formu Sayfa 24

25 4- Diğer ÇalıĢmalar Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü Türkchem 2010 Kimya Fuarı 7-10 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilen TURKCHEM EURASIA Kimya Sanayi Grup Fuarına stand açarak katılım sağladık. Ġlaç ve kimyasal madde üretimi yapan firmaların bulunduğu fuarda mevcut ve muhtemel müģterilerimize ĠZAYDAġ ı ve sağladığı olanakları anlatma fırsatı bulduk. Sayfa 25

26 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠĢletme Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü

27 ĠĢletme Müdürlüğü 1- Atık Yakma Verileri Ay Katı Atık/ Bunker (kg) Fıçı Besleme (kg) Klinik Atık (kg) Özel Sıvı (kg) Sulu Sıvı (kg) Yanabilir Sıvı (kg) TOPLAM (kg) Fuel- oil (kg) GENEL TOPLAM (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 27

28 2- Enerji Üretim Verileri AY ĠĢletme Müdürlüğü Üretilen (kwh) Satılan (kwh) Alınan (kwh) Kullanılan (kwh) Rüzgar Enerj. (kwh) TOPLAM (kwh) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 28

29 3- Yakma Tesisinden Çıkan Atık Miktarları Ay ĠĢletme Müdürlüğü Cüruf (kg) Islak Kül (kg) Filtrepres Keki (kg) TOPLAM (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 29

30 4- Yakma Tesisi ÇalıĢma ve DuruĢ Saatleri AY ĠĢletme Müdürlüğü Tesisin ÇalıĢma Saat Sayısı Tesisin DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Planlı Bakım DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Arıza Kaynaklı DuruĢ Sayısı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 30

31 ĠĢletme Müdürlüğü 1.2 DAF Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Yeni Arıtma Tesisi Kurulumu ĠĢi : ĠZAYDAġ Atıksu Arıtma Tesisi Proses Seçimi ve Tatbikat Projesi Hazırlanması ĠĢi ile ilgili olarak Yüklenici ile beraber çalıģmalarımız devam etmektedir. Yüklenici firma ile tüm bilgiler paylaģılmıģ ve alınan numune sonuçları değerlendirilmiģtir. Yüklenici, ön değerlendirme raporunu tarihinde ĠZAYDAġ a teslim etmiģ ancak raporda eksik hususlar tespit edilmiģtir. Yüklenici ön proses raporunu mevcut eksiklikleri tamamlayarak Kasım ayı baģında teslim edecektir. Ekim ayı içerisinde Samsun ve Erzurum ili çöp depolama sahaları ve sızıntı suları arıtma tesisleri ziyaret edilmiģtir. Teknik ziyaretimiz faydalı olmuģtur. Sayfa 31

32 Sayfa Sterilizasyon Tesisi Verileri Ay Toplanan Tıbbi Atık Miktarı Yakma Tesisine Giden Tıbbi Atık Miktarı Depolama Sahasına Giden Tıbbi Atık Miktarı Sterilizasyon Ünitesine Giden Tıbbi Atık Miktarı Sterilizasyon Ünitesinden Çıkan Tıbbi Atık Miktarı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık ĠĢletme Müdürlüğü 2 Sterilizasyon Ünitesi TOPLAM (KG) Veri Kaynağı: Geri Kazanım ve Atık Kabul ġefliği kayıtları

33 ĠĢletme Müdürlüğü 2.2 Sterilizasyon Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Yüklenici firma tıbbi atık toplama, taģıma ve sterilizasyon iģine devam etmiģtir. Toplanan tıbbi atıklar üretici bazında kayıt altına alınmıģtır. Sayfa 33

34 ĠĢletme Müdürlüğü 3 Biyogaz Ünitesi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar ĠZAYDAġ a nakli Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi tarafından organize edilen çim atıkları Biyogaz tesisi depolama sahasına alınmaktadır. Çimler sahaya alındıktan sonra harmanlanmakta, ezilmekte ve üzerleri kapatılmaktadır. ÇalıĢma sırasında ihtiyaç duyulan malzeme ve iģ makinesi ĠZAYDAġ tarafından karģılanmaktadır. Tesiste reaktörlerin ısıtılması için sıcak suyu sağlayacak kazan ve doğalgaz bağlantı iģi talebi yapılmıģtır. Konu satınalma biriminde takip edilmektedir. Ekim sonu itibari ile sahada depolanan çim miktarı 797 ton dur. Sayfa 34

35 1- Planlama Verileri ĠĢletme Müdürlüğü Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Planlanan Atık Bunker (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Planlanan Atık Fıçı Bes. (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Planlanan Atık Sulu Sıvı (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Yan. Sıvı (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Özel Sıvı (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Toplam (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Sayfa 35

36 ĠĢletme Müdürlüğü 3- Gelen / Yakılan / Kalan Atık Verileri Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem Ağus Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Bunker Gelen Atık ton Kalan Atık Fıçı Besleme Gelen Atık ton Kalan Atık Sulu Sıvı Gelen Atık ton Kalan Atık Yanabilir Sıvı Gelen Atık Kalan Atık Özel Sıvı Bes. Gelen Atık ton Kalan Atık Toplam Gelen Toplam Atık ton Kalan Toplam Atık Sayfa 36

37 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Deponi Alanları Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü

38 Deponi Alanları Müdürlüğü 1-Depolama Sahalarına Alınan Atık Miktarları Solaklar Depolama Alanları Dilovası Dep. Alanı Ay Evsel (kg) Gebze Akt. Ġst. TaĢınan (kg) Endüstriyel (kg) Tehlikeli (kg) Evsel (kg) Endüstriyel (kg) Oca ġub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas.10 Ara.10 TOPLAM Veri Kaynağı: (Atık Kabul+Dilovası Günlük Faaliyet Raporu) Sayfa 38

39 2 Diğer ÇalıĢmalar Deponi Alanları Müdürlüğü Balya Analizleri Kocaeli Üniversitesi/Çevre Mühendisliği Bölümü ile birlikte yürütülen Paketleme Tesisinden çıkan balyaların Kalorifik değer analizlerinin saptanması ve yanabilirliğinin tespiti amacı ile yapılan çalıģma tamamlandı. En iyi 11 adet balya hazırlandı, baģlangıç analizleri için numune alınarak laboratuara verildi. Bu balyaların 5-6 aylık süre ile incelenmesi devam ediyor. Hazırlanan en iyi balyalardan tekrar numune alındı, öğütme çalıģması devam ediyor. Analiz yapılacak. Yanmaya ideal en uygun balya içeriği tespit edilecek. ( ) Sayfa 39

40 Deponi Alanları Müdürlüğü Dilovası Mevcut Lotun Genişletilmesi Mevcut lotun kuzeyinde kalan kısmına atık alımına baģlanıldı. Sayfa 40

41 Deponi Alanları Müdürlüğü Dilovası Yeni Lot İlavesi Mevcut lota ilave olarak eski taģ ocağının lot yapımı için ihale yapıldı. ( ) Değerlendirme yapılıyor. Sayfa 41

42 Deponi Alanları Müdürlüğü 154kV Yüksek Gerilim Hattı Yükseltilmesi Yeni direklerin yerinde dikilmesinde yaģanan problemler nedeni ile yeni proje hazırlandı ve TEĠAġ Genel Müdürlüğüne proje revizyonu onaylatıldı. ( ) Enerji kesintisi için TEĠAġ Genel Müdürlüğü ne talep yapıldı, bekleniyor. Sayfa 42

43 Deponi Alanları Müdürlüğü Depo Gazı (LFG)/Enerji Üretimi ĠZAYDAġ Solaklar ve Dilovası Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Çöp Gazından (LFG) Elektrik Üretim Santrali Yapımı ve ĠĢletilmesi ile ilgili tarihinde ihalesi yapıldı. SözleĢme yapıldı. Yüklenici firma Solaklar ve Dilovası sahalarının mevcut durum haritalarını çıkarmak için ölçüm yaptı. Sayfa 43

44 Deponi Alanları Müdürlüğü Dilovası Çöp Suyu Havuzu Üzerinin Kapatılması Dilovası nda bulunan çöp suyu toplama havuzunun üzerinin kapatılarak oluģan gazdan enerji üretimi ile ilgili proje ve danıģmanlık hizmeti için firma ile sözleģme yapıldı. Malzeme tespiti yapıldı, satın alma yapılacak. Sayfa 44

45 Deponi Alanları Müdürlüğü Körfez Aktarma İstasyonu Pres kurularak devreye alındı. ( ) Sayfa 45

46 Deponi Alanları Müdürlüğü Lot 1 membran çalışması tarihinde deformasyona uğrayan membran tadilatı için mevcut seddenin kaldırılması ile iģe baģlanılmıģ olup, Ağustos ayı içerisinde alanın membran kaynak iģlemleri, geotekstil serme iģlemleri ve kumlama iģlemi tamamlanmıģtır. Çakıl serme iģlemi tamamlandı. Sayfa 46

47 Deponi Alanları Müdürlüğü tarihinde talep yapıldı. Kolektör Hat Temizliği tarihi itibari ile temizlik iģlemi baģladı tarihinde çalıģma tamamlandı tarihinde ihalesi yapıldı. Gebze Ayrıştırma Tesisi Sayfa 47

48 Deponi Alanları Müdürlüğü 1 - ÇAYIROVA HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet Dolgu On Teker ÖZEL On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Ocak ġubat Mart TOPLAM Çayırova Hafriyat Sahası nın dolması nedeniyle Nisan ayı itibariyle hafriyat alımına kapatılmıģtır. Sayfa 48

49 Deponi Alanları Müdürlüğü 3- SARP DERESĠ HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI ÖZEL AY KAMU Kamyonet Dolgu On Teker On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Sayfa 49

50 Deponi Alanları Müdürlüğü 5- GEBZE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI Ay KAMU Kamyonet Dolgu On Teker ÖZEL On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Ekim TOPLAM Sayfa 50

51 Deponi Alanları Müdürlüğü 7- HEREKE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI Ay KAMU Kamyonet On Teker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak Kırkayak Dolgu Tır TIR Dolgu Tır (SözleĢmeli) TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Sayfa 51

52 Deponi Alanları Müdürlüğü 9-ÜÇTEPELER HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet- D OnTeker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak Kırkayak Dolgu TIR TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Sayfa 52

53 Deponi Alanları Müdürlüğü 11- DOĞANTEPE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet- D On Teker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak TIR TIR Dolgu TOPLAM Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Sayfa 53

54 EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Teknik Hizmetler Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü

55 2 - Aylık ĠĢ Kazaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ay ÇalıĢma Saati ĠĢ Kazası Sayısı ĠĢ Günü Kaybı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 55 Veri Kaynağı: ÇalıĢma Saatleri Personel ġefliği ve müteahhit firma çalıģma saatleri toplamıdır. ĠĢ kazası verileri F nolu formlarından alınmıģtır.

56 Ay Müteahhit Firma ĠĢbaĢı Sayısı Kazı ÇalıĢması Tank ve Kapalı Alanlarda ÇalıĢma Sıcak ĠĢ ÇalıĢması Veri Kaynağı: Ay bazında açılan F ,F ,F , F ,F nolu formların sayısıdır. Sayfa 56 Yüksekte ÇalıĢma TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 3 ÇalıĢma Ġzinleri Teknik Hizmetler Müdürlüğü TOPLAM

57 1- Yapılan Analizler Ay Toplam ĠĢ Gücü (Per. Say * Aylık ÇalıĢma Saati ) Deklarasyon Analizleri Atık Kabul Analizleri ĠĢletme Analizleri TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Teknik Hizmetler Müdürlüğü TOPLAM Veri Kaynağı: eba programı Sayfa 57

58 2 Diğer ÇalıĢmalar: Teknik Hizmetler Müdürlüğü AAS cihazı eğitimleri; Grafit Fırın ve Hidrür Sistemi genel kullanımı ve örnek numuneler ile kullanıcı eğitimlerine Ekim ayında da ara verilmiģtir. Laboratuvar Akreditasyonu çalıģmaları; Deney Metodlarının oluģturulması: Deney metodlarından PCB ve numune alma hariç diğer metodlar tamamlanmıģtır. Validasyon ÇalıĢmaları: Eylül ayı içerisinde baģlayan validasyon çalıģmaları PCB, BTEX, Mineral Yağ ve Numune alma hariç tamamlanmıģtır. Sayfa 58

59 2 Diğer ÇalıĢmalar: Eğitim; Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ekim ayı içerisinde 21/ tarihinde TÜBĠTAK UME tarafından düzenlenen Hacim Kapları Kalibrasyonu eğitimine Laboratuvardan 2 Personel ile, yine aynı tarihte, aynı kurumda düzenlenen Kimyasal Metroloji Eğitimi (TrainMiC) ne Laboratuvardan 1 kiģi ile katılım sağlanmıģtır. Kocaeli Üniversitesine PCB analizleri için 1 günlük eğitim programı düzenlenmiģtir. Laboratuvardan 4 Personel ile katılım sağlanmıģtır. Laboratuvar Eğitim ve Toplantı Salonu ; Revizyon çalıģmaları devam etmektedir. Haftalık Laboratuvar Toplantıları: Düzenli olarak yapılmakta ve personel Akreditasyon süreci hakkında sürekli bilgilendirilmektedir. Sayfa 59

60 2 Diğer ÇalıĢmalar: Doküman Hazırlama: Süreç değerlendirme çalıģmalarına paralel olarak çıkartılması planlanan prosedürler Ağustos ayı sonuna kadar laboratuvara teslim edilmesi öngörülmüģtü ancak doküman teslim edilmediğinden ve süreç haritaları laboratuvar birimine henüz sunulmadığından EYS birimi ile yapılan toplantı ile alınan kararlar doğrultusunda prosedürlerin baģlıkları belirlenmiģ ve çalıģma planı buna göre yeniden oluģturulmuģtur. Kasım ayı içerisinde çalıģmaların büyük bir kısmının tamamlanması hedeflenmektedir. Diğer: Teknik Hizmetler Müdürlüğü Satın alma talebi yapılan Otomatik Soxhlet cihazı teslim alınmıģtır. Eğitimleri Kasım ayı içerisine planlanmıģtır. Su ve Atıksudan Numune Alma konusunu da akreditasyon kapsamıma alabilmek için kompozit numune alma cihazı satınalma talebi yapılmıģtır ve cihaz teslimi Kasım ayı içerisinde olması planlanmaktadır. Sayfa 60

61 Teknik Hizmetler Müdürlüğü 1- Genel ĠĢ ve Arızi Bakım Kapsamlı ĠĢler Ay Mekanik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım, Boya ĠĢleri Elektrik Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Enstrüman Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri Araç Genel ĠĢ Ġsteği, imalat, revizyon Arıza Bakım ĠĢleri TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı: BOYS programı Sayfa 61

62 Ay Mekanik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Teknik Hizmetler Müdürlüğü 2 Periyodik- Planlı Bakım Yapılan Ekipman Sayıları Elektrik Bakım Periyodik Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Periyodik Bakım Sayısı Araç Bakım Periyodik Bakım Sayısı Mekanik Bakım Planlı Bakım Sayısı Elektrik Bakım Planlı Bakım Sayısı Enstrüman Bakım Planlı Bakım Sayısı TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı: BOYS programı Sayfa 62

63 Teknik Hizmetler Müdürlüğü 3- Revizyon ve Diğer Faaliyetler Yedek parça stok çalıģmasına devam edilmektedir. Planlı duruģ bakım çalıģmaları tamamlanmıģtır. Mekanik bakım: 143 adet Elektrik bakım: 57 adet Enstrüman bakım: 113 adet iģ yapılmıģtır. Yakma tesisi tarihinde devreye alınmıģtır. Batarak çöp suyuna maruz kalan BOMAG kompaktörün bakım iģleri yapılıp, kompaktör çalıģır duruma getirilmiģtir. Sayfa 63

64 AR-GE çalıģmaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Tavuk gübresi, Peynir altı suyu,inek gübresi karıģımı ile deneysel çalıģmalar devam etmektedir. Ġnek Gübresi, mısır silajı ile deneysel çalıģmalar iki fazlı olarak devam etmektedir. ISU arıtma çamuru numunelerinin analizleri yapılmıģ, aneorobik çürütme için hesaplar yapılmaktadır. Sayfa 64

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2010 Yılı Eğitim

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Ocak Şubat Mart

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU MART 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2013

FAALİYET RAPORU EKİM 2013 FAALİYET RAPORU EKİM 2013 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM SORUMLULUĞU GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2012 YILI 25.460 OCAK 3.560 ŞUBAT 2.700 MART 2.100 NİSAN 4.270 MAYIS 2.120

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU EYS Temsilciliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre (saat) Katılımcı

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği 2011 Yılı II. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 2011 Yılı II. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZAYDAġ Rekor Değerleri Bir günde yakılan atık miktarı : 118.263 kg (20.07.2011) Bir günde üretilen elektrik enerjisi

Detaylı

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM SORUMLULUĞU GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2012 YILI 25.460 OCAK 3.560 ŞUBAT 2.700 MART 2.100 NİSAN 4.270 MAYIS 2.120

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU Aylar EYS Yönetim Temsilciliği Eğitim Tanımı 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre

Detaylı

MART 2012 FAALĠYET RAPORU

MART 2012 FAALĠYET RAPORU MART 2012 FAALĠYET RAPORU MART 2012 FAALĠYET RAPORU Entegre Yönetim Sistemi Yönetim Temsilciliği Genel Müdürlük EYS Yönetim Temsilciliği Ulusal Kalite Hareketi; Ulusal Kalite Hareketi kapsamında, Müdürlere,

Detaylı

NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU

NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği Ulusal Kalite Hareketi kapsamında, 13-14 Nisan 2012 tarihlerinde "EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi" alınmıģtır. Eğitim KALDER

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2013

FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 EYS YÖNETİM SİSTEM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2012 yılı faaliyetleri 19.01.2013 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda orta

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2014

FAALİYET RAPORU KASIM 2014 FAALİYET RAPORU KASIM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ QDMS Programı Bilgilendirme Eğitimi; QDMS programı bilgilendirme eğitimi iki farklı kullanıcı grubu için planlandı. 05 Kasım 2014 tarihinde tüm kullanıcılar

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2015

FAALİYET RAPORU OCAK 2015 FAALİYET RAPORU OCAK 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesi, 24 Ocak 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 EYS Yönetim Temsilciliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG); 19.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen birim faaliyetleri değerlendirme toplantı kararları ve 22.01.2013 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Dış Denetimler CHWMEG değerlendirme programı kapsamında, CHWMEG adına Mr. Tad B. Yancheski 08 Haziran 2017 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek kalite,

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2016

FAALİYET RAPORU OCAK 2016 FAALİYET RAPORU OCAK 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yasal Gerekliliklerin Takibi; Yasal Gereklilik Listesi güncellemesi için çalışma başlatıldı, mail yoluyla birimlerden güncelleme bilgisi istendi. Yasal

Detaylı

EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU

EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2016 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 10 11 Ağustos 2016 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2015

FAALİYET RAPORU ARALIK 2015 FAALİYET RAPORU ARALIK 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler Entegre Yönetim Sistemi (EYS) iç denetimleri 07 Aralık 2015 tarihindeki açılış toplantısı ile başladı. Planlandığı gibi 07 10 Aralık 2015

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2016 yılı faaliyetleri, 07-08 Şubat 2017 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2014

FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim; EYS ve MŞYS iç denetimleri 08-18 Aralık 2014 tarihleri arasında İZAYDAŞ denetim ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İç Denetim Raporları

Detaylı

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2015 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 25 Temmuz 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU

KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği Hedefler; 2013 yılına ait kurumsal hedeflerin revizyonu ve bütçe iliģkilendirmesi için birimlerden 2013 yılı birim hedefleri alındı. Sayfa 2 EYS Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017 FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2017 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 19-20 Temmuz 2017 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2014

FAALİYET RAPORU MART 2014 FAALİYET RAPORU MART 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı; 2013 yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 03 Mart 2014 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2016

FAALİYET RAPORU KASIM 2016 FAALİYET RAPORU KASIM 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler 28 Kasım - 9 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamındaki iç denetim açılış toplantısı

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2015

FAALİYET RAPORU NİSAN 2015 FAALİYET RAPORU NİSAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ EYS Bilgilendirme Eğitimi 14 Nisan 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası toplantı salonunda entegre yönetim sistemi standardları hakkında genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2015

FAALİYET RAPORU MART 2015 FAALİYET RAPORU MART 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı; 2014 yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 17 Mart 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda Genel

Detaylı

ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU

ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği Hedefler; 2013 yılına ait kurumsal hedeflerin revizyonu ve bütçe iliģkilendirmesi için birimlerden 2013 yılı birim hedefleri alındı. 26.01.2013 tarihli

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2015

FAALİYET RAPORU KASIM 2015 FAALİYET RAPORU KASIM 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı; 2014 yılı ilk 6 ayının değerlendirildiği YGG İzleme toplantısı üst yönetimin katılımıyla 18 Eylül 2014 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2013

FAALİYET RAPORU ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU ARALIK 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi 26 Aralık 2013 tarihinde Belgelendirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimi Abdi İbrahim İlaç firması yetkilileri ikinci taraf denetim kapsamında 21 Mayıs 2015 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 MŞYS Gözetim Denetimi ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi 12 Şubat 2015 tarihinde Belgelendirme Kurumu KALİTEST tarafından

Detaylı

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017 FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017 Kalitest Gözetim Denetimi; EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İZAYDAŞ Entegre Yönetim Sisteminin gözetim denetimi, 17 Ağustos 2017 tarihinde belgelendirme kurumu Kalitest tarafından

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2013

FAALİYET RAPORU MART 2013 FAALİYET RAPORU MART 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Tedarikçi Denetimleri; 14.03.2013 tarihinde Albar Kimya tedarikçi denetimi kapsamında ziyaret edildi. 28.03.2013 tarihinde İstanbul Ticaret tedarikçi

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2013

FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Risk Analizleri; Çalışmalar, Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedürü (PR-15) ve Risk Analizi Güncelleme Planı 2013 doğrultusunda İSG Şefi koordinasyonuyla,

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri EYS Yönetim Temsilciliği Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre (saat)

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2013 yılı faaliyetleri 08 Şubat 2014 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda orta

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimleri; Shell Global Solutions, tarafından gönderilen değerlendirme anketi doldurularak gönderildi. EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ERP (Kurumsal

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2013

FAALİYET RAPORU MAYIS 2013 FAALİYET RAPORU MAYIS 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İlkeler Revizyonu Daha önce yayınlanmış olan İZAYDAŞ İlkeleri, revize edilerek İlke ve Değerler olarak Genel Müdür onayıyla yayınlanmıştır. EYS YÖNETİM

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 MüĢteri ġikayet Yönetim Sistemi Eğitimi 04 Haziran 2013 saat 15:00 15:30 arasında müşteriyle irtibatta olan birim yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2016

FAALİYET RAPORU ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU ARALIK 2016 GENEL MÜDÜRLÜK ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM TEMSİLCİLİĞİ EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler Entegre Yönetim Sistemi (EYS) iç denetimleri planlandığı gibi 28 Kasım - 9 Aralık 2016

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017

ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017 ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Kalitest Gözetim Denetimi İZAYDAŞ ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulamaları gözetim denetimi, 3 Ocak 2017 tarihinde belgelendirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim; İç Denetimler 09 Haziran 2014 20 Haziran 2014 tarihleri arasında planlandığı gibi gerçekleştirildi. EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Dış Denetimler;

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2014

FAALİYET RAPORU OCAK 2014 FAALİYET RAPORU OCAK 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Stratejik Planlama Çalışması Stratejik Planlama Çalışması kapsamında 21 Ocak 2014 tarihinde TVK Danışmanlık firması katılımıyla Genel Müdür Yardımcıları

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2015

FAALİYET RAPORU EKİM 2015 FAALİYET RAPORU EKİM 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2014

FAALİYET RAPORU EKİM 2014 FAALİYET RAPORU EKİM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimleri; İkinci taraf denetim kapsamında Neutec İlaç yetkilileri 24 Ekim 2014 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın kalite,

Detaylı

HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET)

HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET) HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET) EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS iyileģtirme amaçlı üst versiyona geçiģ ile ilgili aktarımlar tamamlanmıģ olup programın yeni versiyonu Haziran 2012 itibarı

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 2012 YILI GENEL KATILIMA AÇIK EĞĠTĠM PROGRAMI OCAK 2012 ISO 50001 Enerji Yönetimi 20 Ocak 1000 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 19 Ocak 1000 TL+ KDV Ürün- Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2014

FAALİYET RAPORU MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU MAYIS 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ 29 Mayıs 2014 tarihinde İSTAÇ A.Ş. ile Benchmarking (Kıyaslama) uygulamasıyla ilgili ilk çalışma yapıldı. Endüstriyel Atık talep, teklif ve kabul süreçlerindeki

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2017

FAALİYET RAPORU MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU MAYIS 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim 22 Mayıs 02 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamındaki iç denetim açılış toplantısı

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖNETİMİ İsmail ULUDAĞ Teknik Genel Müdür Yrd. 22.10.2015 Ankara 2 2006 - TUZLA Bertaraf edilen atık miktarı : 580 ton 2006 - TUZLA Bertaraf edilen atık miktarı : 580 ton 2011 - DİLOVASI

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü

HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI. Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü HASTANE KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠNDE ISO 9001:2000 JCI AKREDĠTASYONU KARġILAġTIRMASI Dr. Aylin Yaman Ankara Güven Hastanesi Kalite Yönetim Bölümü KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ Bir kuruluģu kalite bakımından idare

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2016

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2015 yılı faaliyetleri, 10-11 Şubat 2016 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

PĠLOT BÖLGE ÇALIġMALARI

PĠLOT BÖLGE ÇALIġMALARI Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ne uyum çalışmaları kapsamında, Bölge Laboratuarlarımızın çalışma ortamı ve alt yapısını en son yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartlara (TS, EN, AASHTO, ASTM, DIN)

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr KiĢisel Bilgiler : Adı Soyadı Mesleği NĠLÜFER AKÇAKOCA ÇEVRE MÜHENDĠSĠ-KALĠTE UZMANI VE EĞĠTMENĠ Doğum Tarihi 11.10.1979 Doğum Yeri BURSA YazıĢma Adresi Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140

Detaylı

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri

1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları. 3) Hizmet sunduğu gemilerin tipleri, büyüklükleri ve diğer özellikleri EK 1 ATIK KABULTESİSİ PROJE RAPORU VE ATIK YÖNETİM PLANI FORMATI A) GENEL BİLGİLER 1) Limanın ve liman yöneticisinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları 2) Raporu hazırlayanların tanıtımı B) LİMAN

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ ÖN BİLGİ FORMU A. TESİS BİLGİLERİ KuruluĢ Adı : Fabrika Adı : Sanayi Sektörü : Adres : Telefon : Telex : Fax : Formu Dolduran KiĢi : Ünvanı : Genel Müdürlük Adresi : Form 1 / 16

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı

İlimizdeki Sanayi Kuruluşu Sayısı GĠRĠġ Tekirdağ Ġli, konumu itibarı ile; hem Ġstanbul Ġline yakınlığı hem de kara, deniz ve demiryolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle yatırımcının tercihi haline gelmiģ, bu durum ise hızlı ve plansız

Detaylı