KARABUK UNIVERSITY COMPUTER ENGINEERING %100 ENGLISH PROGRAMME CME226 DATABASE MANAMENT SYSTEM SPRING SEMESTERS PROJECTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABUK UNIVERSITY COMPUTER ENGINEERING %100 ENGLISH PROGRAMME CME226 DATABASE MANAMENT SYSTEM 2012-2013 SPRING SEMESTERS PROJECTS"

Transkript

1 KARABUK UNIVERSITY COMPUTER ENGINEERING %100 ENGLISH PROGRAMME CME226 DATABASE MANAMENT SYSTEM SPRING SEMESTERS PROJECTS ASSIST. PROF. DR. ILHAMI MUHARREM ORAK

2 Ödev teslimi: Ödevler 22 Mayıs 2013 günü derste teslim edilecektir. Ödevi yapan kişiler dökümanlarıyla birlikte derse gelecekler ve projelerini anlatacaklardır. A. TÜM ÖDEVLERE AİT: 1. B Grubunda belirtilen veritabanı problemlerinden biri seçilerek; problemi temsil edecek olan ilişkisel veritabanı tasarlanacaktır. Ödevler 2 kişilik gruplar halinde dağıtılacaktır. 2. Yapılan veritabanı tasarımına ait E-R diyagramı çizilmeli, varlıklar arasındaki ilişkiler bu diyagramlarda gösterilmelidir. 3. Tablolarda Normalizasyon yapılmalı ve normalizasyon aşamaları gösterilmelidir. 4. Oluşturulan tablolardaki alan adları, bu alanların veri yapıları (char, string, int ) ve varsa sınırlılıkları (birincil, yabancı anahtarlar ) gösterilmelidir. 5. Derste işlenen SQL komutlarına ait sorgular yapılmalı ve sorguların ilişkisel cebir karşılıkları gösterilmelidir. (Bu sorgular en az iki tablonun birleştirilmesi sonucu elde edilen karmaşık sorgular olmalıdır) 6. Veritabanı ve kullanıcı arasında iletişim için bir ara yüz tasarlanacaktır. 7. Tablo, ara yüz, sorgu tasarımlarının nasıl gerçekleştirildiği adım adım gösterilmelidir maddeleri yazılı doküman halinde ödevle birlikte teslim edilecektir. 9. Teslim tarihi en geç 22 Mayıs 2013 dir. (Final sınavından önceki son hafta.) 10. Projenizi sadece Oracle ile gerçekleştirebilir ve ara yüzü kendi belirlediğiniz bir yöntemle yapabilirsiniz (Masaüstü veya web arayüz). B. PROJE KONULARI S.1. Aşağıdaki çizim birçok bölümü bulunan bir kurumun Personel Veri Tabanı nda yer alması istenilen veri ve bağıntıların sıradüzensel gösterimidir. Çizime ek olarak, veri tabanı ile ilgili aşağıdaki açıklamalar verilmektedir. Her personel en çok bir projede çalışır; bir projede birçok personel çalışabilir. Bir personel bir görevi en çok bir kez yürütür. Her personel bir odada çalışır; bir odada birden çok personel çalışabilir.

3 Veri tabanında bulunması istenilen nitelikler aşağıda sıralanmaktadır. Her bölümün numarası, adı ve bütçesi. Her personelin sicil numarası, adı, soyadı, ve çalıştığı projenin numarası. Her projenin numarası, adı ve bütçesi. Her görevin numarası ve adı. Her personelin yürüttüğü her görevin başlangıç ve bitiş tarihleri. Bir personelin bir görevi yürütürken, hangi tarihler arasında ne kadar ücret aldığı. Her odanın numarası, bulunduğu kat ve metre kare cinsinden alanı. Her telefonun numarası ve türü (kurum içi, şehir içi, şehirler arası, uluslararası) gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Veri Tabanı'nın varlık-bağıntı çizeneğini oluşturunuz. S.2. Birçok satış mağazası bulunan bir kurumda satış mağazalarına, çalışan personele ve satılan malzemelere ilişkin verileri, geçmişten günümüze zaman boyutunda içeren bir Market Veri Tabanı oluşturulmak isteniyor. Veri tabanında, örneğin, bir personelin bugünkü görevi ve ücreti yanında, eski tüm görev ve ücret bilgilerinin, tarihleriyle birlikte bulunması isteniyor. Veri tabanında yer alacak veri ve bağıntılar aşağıda sıralanmaktadır. Her mağazanın numarası, adı, adresi, açıldığı (kurulduğu) tarih, kapandığı tarih (eğer mağaza kapanmamışsa bu niteliğin değeri "null" olacaktır). Her personelin sicil numarası, adı, soyadı ve eğitim düzeyi (bu bilgiler zaman içinde değişmiyor). Her personelin hangi tarihler arasında hangi mağazada çalıştığı (belirli bir anda bir personel bir mağazada çalışıyor; ancak zaman içinde personelin çalıştığı mağaza bir veya birçok kez değişebiliyor). Bir personel bir mağazada çalışırken, hangi tarihler arasında hangi görevi yürüttüğü (her personel belirli bir anda yalnız bir görev yürütüyor). Her personelin hangi tarihler arasında ne kadar ücret aldığı (personelin ücreti çalıştığı mağaza ve yürüttüğü görevden bağımsızdır). Satılan her ürünün kodu, adı, birimi (bu bilgiler de zaman içinde değişmiyor) ve satışı yapan personel bilgisi. Her ürünün hangi mağazada hangi tarihler arasında satıldığı (belirli bir anda bir mağazada birçok ürün satılabilirken bir ürün de birçok mağazada satılabiliyor. Bu bilgiler zaman içinde değişebiliyor. Örneğin bir ürün bir mağazada belirli bir süre satıldıktan sonra, belirli bir süre satılmaması, sonra yeniden satılmaya başlanması ve bu sürecin tekrarlanması mümkün olabiliyor). gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Veri Tabanı'nın varlık-bağıntı çizeneğini oluşturunuz. S.3. Türkiye genelinde kurulacak Kamu Çalışanları Sağlık Veri Tabanı nda aşağıdaki veri ve bağıntıların yer alması isteniyor. Kamu kurumlarının numaraları, adları ve adresleri.

4 Kamu hastanelerinin numaraları ve türleri (her kamu hastanesi bir kamu kurumudur). Kamu hastanelerindeki hasta muayene odalarının numaraları (hastane içinde biricik) ve yerleri. Kamu personelinin sicil numarası, ad, soyad. cinsiyet, görev ve çalıştığı kurum verileri. Her personelin bir ve yalnız bir kurumda çalıştığı varsayılmaktadır. Doktorların sicil numaraları ve uzmanlıkları. Her doktor bir kamu çalışanıdır. Her kamu çalışanı gibi her doktor da bir kamu kurumunda çalışır; ancak doktorun çalıştığı kurum bir hastane olmak zorundadır. Hastalık kodları, adları ve türleri. İlaçların kodları, adları, türleri ve birim fiyatları. Hastalara verilen randevularla ilgili veriler: hangi hastaya, hangi doktor tarafından, hangi tarih ve saatte, hangi odada randevu verildiği. Hasta muayenelerinin doktorun çalıştığı hastanede yapıldığı, bir hastanın aynı ya da farklı doktorlardan birçok kez randevu alabildiği, aynı gün ve saatte bir doktorun en çok bir hastaya randevu verdiği varsayılmaktadır. Bir hastanın aynı gün ve saatte en çok bir doktor için randevu alması kısıtlanmalıdır. Muayene verileri: hangi hastanın, hangi doktor tarafından, hangi tarih vc saatte, hangi odada muayene edildiği. Randevularla muayeneler arasındaki bağıntı bire-bir değildir. Genelde her randevunun karşılığı bir muayene vardır. Ancak hasta gelmediği için bazı randevuların karşılığı muayene olmayabilmektedir. Acil durumlarda ise randevusuz hastalar muayene edilebilmektedir. Bir doktorun aynı gün ve saatte en çok bir hastayı muayene ettiği varsayılmaktadır. Hastalık tanısı (teşhis) verileri: hangi muayenede hangi hastaya hangi hastalık tanısı/tamları konulduğu. Hastalık tanısı sadece muayenede konulabiliyor. Bir muayenede doktor tarafından hastaya sıfır, bir ya da birçok hastalık tanısı konulabiliyor. Verilen ilaç verileri: hangi muayenede hangi hastaya hangi ilaçların hangi miktarlarda verildiği. Bir muayenede doktorun hastaya bir ya da birçok ilaç verebileceği gibi hiç ilaç vermeyebileceği de varsayılmaktadır. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Kamu Çalışanları Sağlık Veri Tabanı nın varlık-bağıntı S.4. Bir otelde kullanılmak üzere aşağıdaki açıklamalara uygun, gereksinimleri karşılayan bir Otel Veri Tabanı tasarlamanız isteniyor. Otelde odalar vardır. Her odanın numarası, yatak sayısı ve gecelik fiyat verileri bulunmaktadır. Otelde belirli hizmetler (gömlek yıkama, gömlek ütüleme, elbise ütüleme,..vb) ve oda servisleri (çay, kahve,..vb) verilmektedir. Bunların her birinin belirli bir adı ve ücreti vardır. Otelin lokantasında yenilip içilen belirli yemekler ve içecekler; bunların her birinin adı ve ücreti vardır. Otel odalarında müşteriler kalır. Her oda bir müşteriye verilir ve muhasebe kayıtları bu müşteri için tutulur. Eğer odada birden çok kişi kalırsa, bunlardan biri müşteri, diğerleri ise müşterinin beraberindekilerdir. Otel işletmesi için müşterinin adı, soyadı, cinsiyeti ve adresi ile odaya geliş ve odadan ayrılış tarihlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Müşteri beraberindeki kişilerin her birinin adı ve soyadı ile müşteri ile yakınlık derecesinin de

5 saklanması gerekmektedir. Ayrıca her odada kalan müşteri için bir hesap açılması ve odada kalan kişiler tarafından yapılan tüm harcamalarının hizmetler, oda servisi, yemek ve içecekler vb) bu hesaba yazılması istenmektedir. Otelin ilişkili olduğu firmalar (ticari şirketler ve seyahat acenteleri) vardır. Bunların her biri ile bir anlaşma yapılmıştır. Bu firmaların ad. ve adresleri ile firmaya anlaşmayla sağlanan indirim oranlarının saklanması gereklidir. Bu firmalardan her biri için de otelde bir hesap açılır. Odalarda kalan müşteriler (ve beraberindekiler) bireysel müşteri ya da firma müşterisi olabilir. Bireysel müşterilerin oda ücretleri de müşteri hesaplarına yazılır. Firma müşterileri için ise, oda ücretleri, anlaşmadaki oranda indirim yapılarak firma hesabına yazılır. Firma hesabında ayrıntılar (hangi müşteri ve beraberindeki kaç kişi için, hangi tarihler arasında ne kadar ücret oluştuğu ve ne kadar indirim yapıldığı görülecek biçimde) yer alır. Tüm müşterilerin, oda ücreti dışındaki harcamaları müşteri hesaplarına yazılır. Recepcion, konferans, düğün vs. gibi organizasyonlar için firma veya bireysel müşteriler olabilir. Kaç salon kullancakları ve yemek, içecek vs. gibi diğer hizmetler için detaylar belirtilmelidir. Bu tip organizasyonlarda bireysel müşterilere de belirli oranda indirim yapılabilir. Organizyon ve bireysel müşteriler için arzu edilen tarih aralıkları için rezervasyon ve fiyat detayları saklanmaktadır. Doluluk & boşluk ve uygunluk bilgileri ışığında rezervasyon yapılmalıdır. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Otel Veri Tabanı'nın varlık-bağıntı S.5. Elektronik ortamda müşterilerin verdiği siparişleri evlere götüren bir süpermarket için, aşağıda açıklanan verileri içeren, gereksinimlere uygun, bir Dağıtım Veri Tabanı tasarlamanız isteniyor. Müşteri, ürün, araç, sürücü ve masraf verileri kuruluş için temel verileri oluşturuyor. Müşterilerin numara, ad, soy ad ve adresleri: ürünlerin kod, ad, tür ve fiyatları; dağıtım için kullanılan araçların plaka numarası, marka ve modelleri; dağıtımı yapan sürücülerin sicil numarası, adı, soyadı ve yaşı; göreve çıkan sürücülerin görev süresince yapabilecekleri olası masrafların kod, ad ve türlerinin veri tabanında bulunması isteniyor. Müşteriler elektronik ortamda sipariş veriyorlar. Her siparişin hangi müşteri tarafından, ne zaman verildiği önem taşıyor ve siparişe belirleyici bir numara veriliyor. Her siparişte bir ya da birçok ürün, değişik miktarlarda yer alabiliyor. Bu ürünler bir araya getiriliyor, bir koli içine yerleştiriyor ve üzerine sipariş numarası yazılıyor. Sipariş verilen ürünlerin yer aldığı kolileri müşterilerin evlerine götürüp teslim etmek üzere görevler düzenleniyor. Her görev bir sürücü tarafından, bir araç ile gerçekleştiriliyor ve her görev kapsamında bir ya da birkaç siparişin teslimi yer alabiliyor. Her göreve belirleyici bir numara veriliyor, veri tabanında görevin yapıldığı tarih (görev aynı günde başlıyor ve bitiyor) ile başlangıç ve bitiş zamanlarının bulunması isteniyor. Bir sürücüye, bir günde, aynı ya da farklı araçlarla birden çok görev verilebiliyor. Bir araç da, aynı günde, aynı ya da farklı sürücüler tarafından birçok görevde kullanılabiliyor.

6 Görev kapsamında yer alan siparişler, eğer müşteri evde bulunursa teslim ediliyor. Hangi siparişlerin teslimatının yapıldığı ve ne zaman yapıldığının bilinmesi önem taşıyor. Bir görev süresince, sürücü belirli masraflar yapabiliyor. Yapılan masraflardan her birinin miktarı, zamanı ve tutarının veri tabanında yer alması isteniyor. Masraf örneği olarak lastik tamiri ve benzin alımı gösterilebilir. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Dağıtım Veri Tabanı'nın varlık- bağıntı S.6. Aşağıdaki açıklamalar ışığında proje düzeyinde hizmet üreten bir kuruluş için bir Proje Veri Tabanı tasarlamanız isteniyor. Veri tabanındaki temel varlık kümesi proje varlık kümesidir, her projenin bir numarası, adı, başlangıç tarihi, süresi ve bedeli vardır. Her proje belirli bir müşteri için yapılır. Bu arada bir müşteri için birden çok proje de yapılabilir. Her müşterinin bir numarası, adı, soyadı ve adresi vardır. Her proje ile ilgili işlemler birçok kesime ayrılarak görevler tanımlanır. Bir proje kapsamında sıfır, bir ya da birçok görev tanımlanabilir. Her görev yalnız bir proje ile ilgilidir. Görevlerin numaraları, adları, başlangıç tarihleri ve süreleri vardır. Her görev belirli bir bölümde yapılır. Bir bölümde birçok görev yapılabilir. Bölümlerin numaraları ve adları vardır. Kuruluşta birçok personel çalışmaktadır. Her personelin sicil numarası, adı, soyadı, unvanı (teknisyen, mühendis, sekreter, sürücü,.. vb) vardır ve her personel belirli bir bölüme bağlıdır. Her görevi gerçekleştirmek için belirli sayıda personel atanarak bir görev takımı oluşturulur. Bir personel birden çok göreve atanabilir. Her personelin atandığı her görev için bir rolü vardır. Bir görevi gerçekleştirmek için atanan personelin, görevin yapıldığı bölümün personeli olması zorunlu değildir. Bir personel, bağlı olduğu bölümden başka bir bölümde yapılan bir göreve de atanabilir. Her bölümün bir başkanı, her projenin bir proje yöneticisi, her görevin de bir görev yöneticisi vardır. Bir personel birçok bölümün başkanı ve/veya birçok projenin/görevin yöneticisi olabilir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında Proje Veri Tabanı nın varlık-bağıntı çizeneğini oluşturunuz. S.7. Bir elektronik firması ürettiği ürünler, kullandığı bileşenler ve her ürün için hangi bileşenlerin hangi miktarlarda kullanıldığını gösteren bir Ürün-Bileşen Veri Tabanı oluşturmak istiyor. Veri tabanında her bileşenin kodu, adı, tanıtıcı açıklaması, stok miktarı ile hangi satıcıdan satın alındığı verilerinin bulunması isteniyor. Her bileşen tek bir satıcıdan satın alınıyor; ancak aynı satıcıdan birden çok bileşen alınabiliyor. Her parti alımda aynı bileşenin fiyatı değişebiliyor. Alım zamanına göre ürün maliyet fiyatı değişkenlik gösterebiliyor. Maliyet fiyatları anlık olarak gözlenebilmek isteniyor.

7 Her satıcının numarası, adı, adresi ve telefon numarasının veri tabanında yer alması isteniyor. Her ürünün kodu, adı birim fiyatı ve stok miktarı ile bu ürünün üretilmesi için hangi bileşenlerden kaçar adet gerekli olduğu önem taşıyor. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Ürün-Bileşen Veri Tabanı'nın varlık-bağıntı S.8. Gemi, liman ve gemi adamları (denizciler) ile ilgili bir Deniz Ulaşımı Veri Tabanı tasarlamanız isteniyor. Veri tabanında yalnız Türk limanları, bu limanlar arasında sefer yapan Türk bandıralı gemiler ile bu gemilerde çalışan gemi adamlarına ilişkin veri ve bağıntılar yer alacaktır. Veri tabanında liman, gemi, ve gemi adamları ile ilgili kimlik bilgileri (limanın numarası, adı,..vb.; geminin sicil numarası, adı, türü, kapasitesi/tonajı,..vb.; gemi adamının sicil numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, yeterliği,..vb.) yanında aşağıda özetlenen uygulamaları gerçekleştirmeyi sağlayacak veri ve bağıntıların da yer alması isteniyor. Bir limana hangi gemilerin hangi tarih-saatte girdiği ve hangi tarih-saatte çıktığı bulunabilmeli (liman trafiği). Bir geminin hangi limanlara ne zaman girdiği ve ne zaman çıktığı bulunabilmeli (gemi trafiği). A limanından kalkan bir geminin ilk yanaştığı liman B ise, A ve B limanları arasındaki bu hareketi geminin AB seferi olarak adlandıralım. Her geminin her seferinde belirli gemi adamları yer alıyor ve her biri belirli görevleri (kaptan, çarkçıbaşı, kamarot, ateşçi,...vb.) yürütüyor. Her geminin yaptığı her seferde hangi gemi adamlarının gemide bulunduğu ve hangi görevleri yürüttükleri izlenmek isteniyor. Buna göre gemi bir limana uğradığında gemi adamlarının tümü ya da bir kısmı değişebiliyor ve gemi bir sonraki sefere çıkarken yeni bir görev ekibi oluşuyor. Gemi adamlarının yaptıkları görevlerin izlenebilmesi, hangi gemi adamının hangi tarihler arasında, hangi geminin hangi limanlar arasındaki seferinde hangi görevi yürüttüğünün bulunabilmesi isteniyor. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Deniz Ulaşımı Veri Tabanı'nın varlık-bağıntı S.9. Bir uçak tamir-bakım fabrikasına gelen uçaklar üzerinde gerekli incelemeler; yapılarak her uçak için hangi tamir ya da bakım işleminin gerekli olduğuna karar veriliyor. Tamir-bakım işlemlerinin neler olduğu ve bunlardan hangilerinin fabrikada yapılabildiği biliniyor. Her tamir-bakım işlemi bir dizi birim işlemden (unit-process) oluşuyor. Söz konusu birim-işlemler belirli bir sırada art arda gerçekleştirildiğinde ilgili tamir-bakım işlemi tamamlanıyor. Her birim-işlem belirli atölyelerden birinde, belirli bir sürede yapılabiliyor ve birim-işlem yapılırken belirli malzemeler belirli miktarlarda, belirli olasılıklarla kullanılıyor. Örneğin 4 numaralı tamir-bakım işlemi 378, 586 ve 749 numaralı birim-işlemlerin yapılmasını gerektiriyor. 378 sayılı birim-işlem 18, 27, ve 76 numaralı atölyelerin birinde yapılabiliyor; süresi 5 saattir; gerekli malzemeler ise % 60 olasılıkla 3 adet MT928, % 80 olasılıkla da 2 adet KT785, % 100 olasılıkla da 4 adet DB346 kodlu malzemedir.

8 Fabrikanın verimli çalışmasını sağlamak için bir Uçak Tamir-Bakım Veri Tabam kurulmak isteniyor. Kurulacak veri tabanının kullanılacağı başlıca uygulamalar aşağıda yer almaktadır: Tamir-bakım için fabrikaya gelen bir uçakta hangi tamir-bakım işleminin yapılması gerektiği belirlendikten sonra, bir karar modeline göre uçağın kabul edilip edilemeyeceği saptanıyor. Her uçak için gerekli tamir-bakım işleminin bir tane olduğu varsayılıyor. Kullanılan karar modeli: Hangi birim-işlemlerin yapılacağını, Her birim-işlemin süresini, hangi atölyelerde yapılabileceğini ve bu atölyelerin iş programlarını, Her birim-işlem için hangi olasılıkla hangi malzemlerin kaçar adet kullanılacağını, ve bu malzemelerin stok durumlarını, inceleyerek uçağın fabrikaya kabul edilip edilemeyeceğine karar veriyor. Fabrikaya kabul edilen her uçak için bir iş programı hazırlanıyor. İş programında hangi birim-işlemin, hangi atölyede, hangi gün/saate başlayıp hangi gün/saate biteceği bilgilerinin yer alması isteniyor. Her uçak üzerinde yapılan birim-işlemlerin izlenmesi; iş programlan ile gerçekleşimlerin karşılaştırılması ve bir iş programının gerçekleşmesinde gecikme olduğunda, tüm iş programlarında gerekli düzeltmelerin yapılması. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Uçak Tamir-Bakım Veri Tabanı'nın varlıkbağıntı S.10. Bilgisayar mühendisliği anabilim dalındaki bilimsel yayınlarla ilgili verilerin yer alacağı bir Bilimsel Yayın Veri Tabanı oluşturulmak isteniyor. Veri tabanında yer alması istenilen veri ve bağıntılar özet olarak aşağıdakilerdir. Her bilim dalının (algoritmalar, veri yapıları, işletim sistemleri,...vb.) kodu ve adı. Her yazarın adı, soyadı, mesleği, unvanı ve hangi bilim dallarında uzman olduğu (her yazar bilgisayar mühendisliği ile ilgili sıfır, bir ya da birçok bilim dalında uzman olabilir). Her kitaplığın numarası, adı ve adresi. Her kitabın numarası, adı, dili, basım yılı, yayıncısı (bir yayınevi, bir kurum, bir dernek, bir kişi,...vb.), yazarı/yazarları, hangi kitaplıklarda bulunduğu ve hangi bilim dalları ile ilgili olduğu (veri tabanında yalnız bilgisayar mühendisliği ile ilgili kitaplar yer alacağına göre, her kitap bir ya da birçok bilim dalı ile ilgili olacaktır). derginin adı, dili ve yayıncısı. Her dergi sayısının numarası (dergi içinde biricik), yayın yılı, yayın ayı ve hangi kitaplıklarda bulunduğu. Her makalenin adı, yazarı/yazarları ve hangi derginin hangi sayısında yer aldığı (her makalenin tek bir yerde yayınlandığı varsayılıyor). gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Bilimsel Yayın Veri Tabam'nın varlık-bağıntı S.11. Paket yazılım üreten bir firma için, yazılımlar satışa sunulmadan önceki test sürümleri ve test çalışmaları ile ilgili verilerin yer alacağı bir Yazılım Veri Tabanı oluşturulmak isteniyor. Oluşturulacak veri tabanında yer alması -ilenilen veri ve bağıntılarla ilgili kısa açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

9 Firmada çalışan her teknik personelin numarası, adı ve soyadı, cinsiyeti, doğum yılı ve ücreti. Firmada çalışan her teknik personel ya geliştirici (bilgisayar mühendisi) ya da testçi (test görevlisi) olarak görev yapmaktadır. Veri tabanında her geliştiricin bitirdiği üniversite ve mezuniyet yılı; her test görevlisinin de uzmanlık alanı bilgisinin yer alması isteniyor. Geliştiriciler gruplar (yazılım grupları) halinde çalışmaktadırlar. Her yazılım grubunun bir numarası, bir de adı vardır. Her geliştirici bir ve yalnız bir yazılım grubunda çalışmaktadır. Testçiler ise bireysel olarak görev yapmaktadır. Geliştirilen her yazılımın numarası, adı ve alanı ile hangi yazılım grubu tarafından geliştirildiği. Her yazılımın birçok test sürümü bulunuyor. Veri tabanında her test sürümün sıra numarası ile geliştirme tarihinin bulunması isteniyor. Yazılımların test çalışmaları testçilere ek olarak özel kullanıcılar (test kullanıcıları) tarafından yapılıyor. Her test kullanıcısının numarası, adı, ve adresi bulunuyor. Her yazılımın her sürümünü test etmek üzere belirli sayıda (0, 1 veya birçok) testçi ile belirli sayıda test kullanıcısı görevlendiriliyor. Her görevlendirme belirli bir tarihte yapılıyor. Görevlendirilen testçinin ve test kullanıcısının çalışmalarım tamamladığında bir rapor hazırlayarak ilgili yazılım grubuna vermesi gerekiyor. Veri tabanında raporun veriliş tarihinin de bulunması isteniyor. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Yazılım Veri Tabanı nın varlık-bağıntı S.12. X AŞ. ürünlerini Web ortamında pazarlayan bir E-ticaret şirketidir. Şirketin Web ortamında bir ana sayfası, her ürün ana grubu (örneğin Televizyon) için bir sayfası; her ürün grubu (örneğin LCD Televizyon) için bir sayfası, her ürün (örneğin TOSHIBA 40XF350 LCD TV) için de bir sayfası bulunuyor. Ürün ana grupları, ürün grupları ve ürünler arasında sıradüzensel bir yapı vardır. Şirket için ürün ana grupları, ürün grupları, ürünler ve müşteriler ile müşterilerin hangi web sayfalarını ziyaret ettikleri ve hangi ürünleri satın aldıklarına ilişkin aşağıda özetlenen verilerin yer alacağı bir E-Ticaret Veri Tabanı oluşturulmak isteniyor. Her ürün ana grubunun numarası (biricik) ve adı. Her ürün grubunun numarası, adı ve hangi ana grupta yer aldığı. Ürün grubu numaraları biricik numaralar olmayıp, ürün grubunun ana grup içindeki sırasını gösteren bir sıra numarasıdır. Her ürünün kodu (biricik), adı, birimi, modeli, mevcut miktarı, satış fiyatı ile hangi firma tarafından üretildiği ve hangi ürün grubunda (dolayısıyla hangi ürün ana grubunda) yer aldığı. Ürünleri pazarlanan her firmanın numarası (biricik), adı ve ülkesi. Her müşterinin site üyesi olduğu için üye numarası, üyelik kullanıcı adı, şifresi ve de adı, soyadı ve adresi, Her müşterinin hangi Web sayfalarını (ana sayfa, ürün ana grubu sayfaları, ürün grubu sayfaları ve ürün sayfaları) kaçar kez ziyaret ettiği. Bir müşteri örneğin X AŞ ana sayfasını 28 kez, Televizyon ana grup sayfasını 15 kez, Bilgisayar ana grup sayfasını 32 kez..., Televizyon ürün grubu sayfasını 12 kez,...vb ziyaret etmiş olabilir. Her müşterinin satın aldığı her ürün için: bu ürün için kaç kez alım yaptığı ve toplam kaç adet satın aldığı (bir müşteri örneğin KST23 kodlu üründen

10 bugüne kadar 3 kez alım yapmış ve 3 alımda toplam 8 adet satın almış olabilir). Ürünler için üyelerin yorum yapılabilmesi isteniyor. Yaptıkları yorumlar ürün sayfasında veya link ürün sayfasında olacaktır. Yorumlar için üye kullanıcı adı, tarih ve yorum veritabanında saklanacaktır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında X AŞ şirketinin gereksinimlerini karşılayacak (açıklamalarda yer almayan konular için, gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) E-Ticaret Veri Tabanının varlık-bağıntı Varlık- bağıntı çizeneğinde yalnız ikili bağıntılar yer alsın (üçlü, dörtlü,.. bağıntılar yer almasın). S.13. Birden çok periyodik yayını (gazete, dergi, gazete eki) bulunan bir medya Kuruluşunun, yayınlarında yer alan reklamlar ve reklamları veren müşterileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir Reklam Veri Tabanı oluşturulmak isteniyor. Oluşturulacak Veri Tabanı ile ilgili kısa açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Medya kuruluşunun çıkardığı her periyodik yayınının kodu (anahtar), adı, yayın aralığı (günlük haftalık/aylık), yayının türü (gazete/dergi/gazete eki) ve yayın bir gazete eki ise hangi gazetenin eki olduğu. Gazete ve dergiler (asıl yayınlar) için bu son alanın değeri boş olacaktır. Her yayının basılan (çıkan) her sayısının (örneğinin) numarası, yayın tarihi ve sayfa sayısı. Her yayının her sayısının basım tarihi birbirinden farklıdır; başka bir deyişle hiçbir yayın aynı gün birden çok kez basılmamaktadır. Sayı numarası yayın içinde biriciktir. Medya kuruluşuna reklam veren her müşterinin kodu (anahtar), adı, adresi ve türü (kişi/şirket). Müşteriler tarafından bir ya da birçok yayında, bir ya da birçok kez yayınlanması istenilen her reklamın kodu (anahtar), reklamın kendisi (grafik bilgi), orijinal büyüklükteki eni (Cm) ve boyu (Cm). Her reklamın hangi yayınların neresinde (ön kapak/ön kapak arkası/arka kapak/arka kapak arkası/iç sayfalar) kaç kez yayınlanmasının istendiği. Bir reklamın örneğin A gazetesinin arka kapağında 5 kez; aynı gazetenin (A gazetesinin) iç sayfalarında 10 kez, B ekinin ön kapak arkasında 3 kez, C dergisinin iç sayfalarında ise 2 kez yayınlanması istenebiliyor. Her reklamın hangi yayının hangi sayısının, kaç numaralı sayfasında, hangi büyüklükte (orijinal büyüklüğüne göre hangi oranda büyütülerek/küçültülerek) yer aldığı ve bu yayın için alınacak ücret. I numaralı sayfa ön kapak, 2 numaralı sayfa ön kapak arkası, en büyük numaralı sayfa arka kapak, en büyükten bir küçük numaralı sayfa arka kapak arkası, diğer numaralar ise iç sayfalardır. Bir reklam aynı yayının aynı sayısında, farklı sayfalarda olmak üzere birden çok kez yer alabiliyor. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Reklam Veri Tabanının varlık- bağıntı S.14. Bir Test Merkezinde konular, alt konular, hazırlanan sorular, soru yazarları ve soru denetleyicileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir Test Veri Tabanı oluşturulmak isteniyor. Oluşturulacak veri tabanı ile ilgili kısa açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Konular (tarih, coğrafya, matematik, vb): her konunun numarası (biricik) ve adı.

11 Her konunun alt konuları (tarih için: Türk tarihi, Osmanlı tarihi. Kurtuluş savaşı ve TC tarihi, vb) : her alt konunun numarası ve adı. Alt konu numaraları konu içinde biricik olan sıra numaralarıdır. Test merkezinde görev yapan her soru yazarı ve denetleyicinin: TC kimlik numarası (biricik), adı, soyadı, cinsiyeti ve adresi. Merkezde görevli kişiler ya soru yazarı ya da denetleyicidir. Soru yazarı olarak öğretmenler, denetleyici olarak da öğretim üyeleri görev yapmaktadır. Kimlik ve adres bilgilerine ek olarak veri tabanında soru yazarlarının mezuniyet yılı, denetleyicilerin de akademik ünvan bilgilerinin bulunması istenmektedir. Test merkezinde görevli her kişinin uzmanlık alanı (her soru yazarı ve denetleyici bir ve yalnız bir konuda uzmandır). Kurslar: her kursun numarası (biricik), adı, başlangıç tarihi ve süresi. Her soru yazarının hangi kurslara katıldığı ve katıldığı her kursta elde ettiği başarı. Soru yazarı olabilmek için en az bir kursa katılmak gereklidir. İsteyenler birden çok kursa da katılabilmektedir. Üniversiteler: her üniversitenin numarası (biricik) ve adı. Her denetleyicinin hangi üniversitede çalıştığı. Sorular: yazılan her test sorusunun numarası (biricik), soru metni, doğru cevap, zorluk derecesi, yazarı (her soru bir ve yalnız bir soru yazarı tarafından yazılmaktadır) ve alt konusu (her soru bir ve yalnız bir alt konu ile ilgilidir). Yazılan her sorunun hangi denetleyiciler tarafından hangi tarihlerde denetlendiği ve her denetleyicinin soruyla ilgili görüşü. Soruların denetlenmeden veri tabanına girilmesi; daha sonra denetimler yapıldıkça da bu bilgilerin eklenmesi istenmektedir. Her soru en çok 3 denetleyici tarafından denetlenmektedir. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Test Veri Tabanı nın varlık-bağıntı S.15. Büyük bir yazılım firmasının yaptığı projeler, çalışan personeli ve kullanılan dizüstü bilgisayarlara ilişkin verilerin yer aldığı bir Yazılım Projeleri Veri Tabanı oluşturulmak isteniyor. Oluşturulacak veri tabanı ile ilgili kısa açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Firmanın yaptığı her projenin bir numarası (biricik), bir adı, başlangıç tarihi, öngörülen bitiş tarihi ve bedeli vardır. Firmada çalışan her personelin bir numarası (biricik), adı ve soyadı, cinsiyeti ve görev unvanı vardır. Her personel belirli sayıda (0, 1, ya da birçok) projede görev yapmaktadır. Her projede de belirli sayıda (0,1, ya da birçok) personel görev yapmaktadır. Çalışanların kullanması için zaman zaman dizüstü bilgisayarlar alınmaktadır. Alımlar parti parti yapılmaktadır. Bir partide, kaynağı belirli bir projeden sağlanarak belirli sayıda (1, 2, 3,...adet) birbirin aynı bilgisayarlar alınmaktadır. Alınan bilgisayarların tüm özellikleri (marka, model, CPU, AB, ekran boyutu ve CD) aynı olmaktadır. Her parti alımın hangi projenin bütçesinden yapıldığı, alman bilgisayarların özellikleri, birim fiyatı ve alım tarihi saklanmaktadır. Alınan her bilgisayar firma için bir varlıktır ve her bilgisayara biricik bir demirbaş numarası verilmektedir. Çalışanlar, bilgisayar deposuna başvurarak geçici bir süre için dizüstii bilgisayarları ödünç almaktadır. Her ödünç alma bir çalışana, bir bilgisayarın

12 belirli bir günde verilip, belirli bir günde geri alınmasıdır. Ödünç alma gün düzeyinde yapılmakta ve verildiği gün alındığı günden en az bir gün sonra olmaktadır. Bir çalışan aynı ya da farklı bilgisayarları birçok kez ödünç alabilmektedir. Ödünç almada ödünç alma numarası gibi özel bir numara kullanılmamaktadır. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Yazılım Projeleri Veri Tabanı nın varlıkbağıntı S.16. Bir şirketteki bölümler, görevler, personel ve hizmet içi eğitim bilgilerini içeren bir Eğitim Veri Tabanı oluşturulmak isteniyor. Oluşturulacak veri tabanında aşağıdaki veri ve bağıntıların yer alması isteniyor. Şirketteki her bölümün numarası ve adı. Şirkette yürütülen her görevin (genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, mühendis, sekreter,..vb) numarası ve adı. Şirkette çalışan her personelin TC Kimlik Numarası, adı soyadı, eğitimi, işe başlama tarihi, yürüttüğü görev ve çalıştığı bölüm. Her personel bir bölümde çalışıyor ve bir görevi yürütüyor. Ancak bir görevi birçok personel yürütebiliyor; bir bölümde de birçok personel çalışabiliyor. Hizmet içi eğitim kapsamında tanımlı her kursun numarası, adı ve saat cinsinden süresi. Tanımlı her kursun hangi görevler ile ilişkili olduğu. Tanımlı bir kurs birçok görevle ilişkili olabilirken, bir görevle de birçok kurs ilişkili olabiliyor. Tanımlı her kursun hangi tarihlerde açıldığı ve hangi personel tarafından verildiği. Tanımlı her kurs değişik tarihlerde birçok kez açılabiliyor (verilebiliyor); her verildiğinde ise kursun sorumlusu (öğretmeni) bir personel oluyor. Açılan her kursa öğrenci olarak hangi personelin katıldığı ve kurs sonunda katılan her personelin başarı notunun ne olduğu. gerekiyorsa, uygun varsayımlar yaparak) Eğitim Veri Tabanı'nın varlık- bağıntı

Veritabanı Tasarımı Ve Yönetimi. Varlık-İlişki Modeli

Veritabanı Tasarımı Ve Yönetimi. Varlık-İlişki Modeli Veritabanı Tasarımı Ve Yönetimi Varlık-İlişki Modeli Veritabanı Tasarım Aşamaları Gereksinim Analizi Kavramsal Tasarım Mantıksal Tasarım İlişkilerin Normalizasyonu Veritabanı Uyarlaması Uygulama Programı

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar 21 Mayıs 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Ulusal Marketler ile Çalışanların Programımızdan e-fatura Hazırlaması Ulusal Marketler tedarikçilerinden yaptığı alımlar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ WEB TABANLI KÜTÜPHANE OTOMASYONU Erhan Akbal Gürkan Karabatak Aytuğ Boyacı Mustafa Ulaş Ayhan Akbal Hasan H. Balık Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi Fırat Üniversitesi

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) İlişkisel Veritabanı Modeli

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) İlişkisel Veritabanı Modeli Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) İlişkisel Veritabanı Modeli Konular Örnek Çalışma 1 Elektronik Ticaret Sistemi Örnek Çalışma 2 Ayakkabı İmalathanesi 2 Örnek Çalışma 1 Elektronik Ticaret

Detaylı

Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model)

Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model) Varlık-İlişki Modeli (Entity-Relationship Model) Varlık-ilişki modeli, ya da kısaca E-R modeli (Entity- Relationship model) 1976 yılında P.P. Chen tarafından geliştirilen bir modeldir. Bugüne kadar varlık-ilişki

Detaylı

RPMNET WOLVOX REPORTER

RPMNET WOLVOX REPORTER RPMNET WOLVOX REPORTER TANITIM : EFAR YAZILIM LTD.STI Tarafından Geliştirilen EFAR Wolvox Reporter AKINSOFT Wolvox Kullanıcılarının Android İşletim Sistemi Yüklü Cep Telefonlarından Online Olarak Kullandıkları

Detaylı

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU

@6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU @6 SERİSİ ÜRÜN KURULUMU Ürün Grubu [X] Fusion [X] Fusion Standard [X] Entegre W3 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu @6 Uygulama @6 serisi ürünlerin kurulum işlemleri sadece on-line internet

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

Başlangıç Ayarları. www.trippersoft.com

Başlangıç Ayarları. www.trippersoft.com Başlangıç Ayarları www.trippersoft.com Tripper > Kullanıcı Ayarları 1 LOGO Sys de TRİPPER kullanacaklar için birer kullanıcı açıyoruz. (Bu kullanıcıların her biri için LOGO programı içinde SATIŞ ELEMANI

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu

IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu IdeaSoft E-Ticaret ile LOGO Ticari Yazılım Entegrasyon Kullanım Kılavuzu E-Ticaret siteniz ile Logo Yazılımınız (GO, GO Plus, Tiger2, Tiger Plus, Tiger Enterprise) arasında veri aktarımını sağlayan bir

Detaylı

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü. AKTS Veri Girişi, CMS - Yönetim Paneli Kullanıcı Kılavuzu

Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü. AKTS Veri Girişi, CMS - Yönetim Paneli Kullanıcı Kılavuzu Atılım Üniversitesi Bilgi & Đletişim Teknolojileri Müdürlüğü AKTS Veri Girişi, CMS - Yönetim Paneli Kullanıcı Kılavuzu Formal Doküman Detayları Hazırlanma Tarihi 12.04.2013 Yayın Final Hazırlayan Umut

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU BİRİM İDARECİLERİ KULLANIM KILAVUZU (01.01.2010) Üniversitemizin yeni Öğrenci İşleri Otomasyon sistemi, eğitim-öğretim faaliyetleri, akademik etkinlikler

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints)

3. Hafta Tablo İşlemleri BPR255 Veritabanı. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri. 1.2. Kısıtlamalar (Constraints) Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1. Tablo İşlemleri 1.1. Tablo Oluşturma 1.2. Tablo Oluşturmada Kısıtlamalar Constraints 1.3. Tablo Silme a. NULL, NOT NULL b. PRIMARY KEY c. UNIQUE d. FOREIGN KEY e. CHECK f.

Detaylı

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1

1 Temel Kavramlar. Veritabanı 1 1 Temel Kavramlar Veritabanı 1 Veri Saklama Gerekliliği Bilgisayarların ilk bulunduğu yıllardan itibaren veri saklama tüm kurum ve kuruluşlarda kullanılmaktadır. Veri saklamada kullanılan yöntemler; Geleneksel

Detaylı

YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ

YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ YEMEKHANE TAKİP 2.0 YEMEKHANE TAKİP SİSTEMİ 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Yemekhane Girişlerini Kontrol Altına Almak İçin Tasarlanmıştır. Personellerin Yemekhane Girişlerinde Yapmaları Gereken ( Parmak

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) Varlık İlişki Modeli Uygulamalar

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) Varlık İlişki Modeli Uygulamalar Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Tasarımı) Varlık İlişki Modeli Uygulamalar Konular VİM (Varlık İlişki Modeli - ERM) ile Tasarım Örnek Uygulama Kütüphane Veritabanı Örnek Uygulama Ayakkabı İmalathanesi

Detaylı

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI

WINDOWS VE PARDUS İÇİN İMZAGER KURULUM TALİMATI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-053 0 03.01.2012 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 0 İlk Çıkış 03.01.2012 TALM-001-053 03.01.2012 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş...4 2

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı

Turkuaz Grup Otomasyon. Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi. Aleksey BRYANTSEV (Bilist Yazılım) 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi

Turkuaz Grup Otomasyon. Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi. Aleksey BRYANTSEV (Bilist Yazılım) 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi Turkuaz Grup Otomasyon 1TÇ:Ticari KOBİ Yönetimi Bilist:Ev Tekstil İşletme Yönetimi Aleksey BRYANTSEV (Bilist Yazılım) Proje Kapsamı Proje Kapsamı Birden fazla şirketin verileri tek programda konsolide

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10 InnGenius Vega Yazılım ın en son ürünü InnGenius PMS küçük ve orta ölçekli otel,motel, pansiyon gibi misafir ağırlayan işletmelerin oda kontrolü, satış kanallarının yönetimi ve perakende satışlarını kontrol

Detaylı

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu

Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Memnuniyet Ölçer Tanıtım Kataloğu Kapsül Grup A.Ş. internet üzerinden yayın yapan Kapsül Tv isimli web tv ile çalışma hayatına başlamıştır. Uzmanların videolu anlatımları ile sağlık konusunda halkı bilgilendirmeyi

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGISAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BM 104- NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA DERSİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ ÖDEV-3 (Son Teslim Tarihi: 06.06.2014 17:30 a kadar ) Teslim: Arş. Gör. Ferhat Bozkurt

Detaylı

Profesyonel Çözümler Sunar. Profesyonel Çözümler Sunar

Profesyonel Çözümler Sunar. Profesyonel Çözümler Sunar Reyhan, personel yönetimi, proje yönetimi, çözüm ortağı yönetimi, randevu ve iş takibi, rehber yönetimi amacıyla hazırlanmış bir web tabanlı uygulamadır. Kurum çalışanlarının iş takibini kolaylaştırmak,

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ÜNİTE 2 VERİ TABANI İÇİNDEKİLER Veri Tabanı Veri Tabanı İle İlgili Temel Kavramlar Tablo Alan Sorgu Veri Tabanı Yapısı BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ BİLGİSAYAR II HEDEFLER Veri tabanı kavramını

Detaylı

Sipariş Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.1. Hüseyin Ergün. 9 Eylül 04

Sipariş Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.1. Hüseyin Ergün. 9 Eylül 04 Sipariş Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.1 Hüseyin Ergün 9 Eylül 04 Turquaz Muhasebe, Sipariş Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ

Detaylı

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access

Microsoft SQL Server 2008 Oracle Mysql (Ücretsiz) (Uygulamalarımızda bunu kullanacağız) Access Programlamaya Giriş VERİ TABANI UYGULAMASI ÖN BİLGİ Veritabanları, verilere sistematik bir şekilde erişilebilmesine, depolanmasına ve güncellenmesine izin veren, yüksek boyutlu veriler için çeşitli optimizasyon

Detaylı

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor

5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor Tarih: 06.10.2013 Sayı: 2013/16 Türkiye de e-ticaret Raporu na göre online alışveriş beş yılda 3 e katlandı 5 milyon kişi online ticarete 31 milyar lira harcıyor İSMMMO nun Türkiye de e-ticaret adlı raporuna

Detaylı

WorkFlow. dinamo Work Flow

WorkFlow. dinamo Work Flow dinamo Work Flow 1 Ön Tanımlar Work Flow /Ön Tanımlar e-mail, sms gönderilecek alanın işaretli olmasıyla ilgili tanımlar yapılır. Her süreç adımı yaratılırken varsayılan değerler için oluşturulan tablodur.

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Mikro Ayarları. Mikro Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Mikro Ayarları Mikro muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU NİSAN-2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ... 2 1. Yetkilendirme İşlemleri... 3 2. Teminat Mektubu Teyit İşlemi... 5 2.1. Harcama

Detaylı

İç Servis. Dış Servis. Serbest İç Servis Mağazaya Sipariş Ver Teslimat Montaj Bilgisayar Toplama Kalite Kontrolü Teslim Et

İç Servis. Dış Servis. Serbest İç Servis Mağazaya Sipariş Ver Teslimat Montaj Bilgisayar Toplama Kalite Kontrolü Teslim Et İç Servis Dış Servis Serbest İç Servis Mağazaya Sipariş Ver Teslimat Montaj Bilgisayar Toplama Kalite Kontrolü Teslim Et Hazırla Gönder Takip Et Teslim Al Montajını Yap Servis Girişi Müşterilerin getirdiği

Detaylı

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru

İçindekiler. 1. Cep Anahtar Başvuru İçindekiler 1. Cep Anahtar Başvuru... 1 2. Cep Anahtar Aktivasyon... 3 3. Login (Giriş) Ekranı Çift İleri Güvenlik Aracı (İGA) Olan Kullanıcı... 4 4. Cep Anahtar Ayarlar... 5 a. Çoklu Kapama Bireysel ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902B) BAŞLANGIÇ PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU SUNUMU 1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ ÖNERİ ÖZETİ VE ANAHTAR KELİMELER: (Projenin literatürdeki yeri, özgün değeri, amacı, yöntem,

Detaylı

Kılavuz içerisinde TalksPBX kurulumu anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır.

Kılavuz içerisinde TalksPBX kurulumu anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır. HAKKIMIZDA Aktiftelecom, 1994 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile telekomünikasyon sektöründe hizmet vermektedir. Satış sonrası hizmetler konusunda uzmanlaşmış teknik destek ekibi ve yurt çapında yayılmış

Detaylı

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1

2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 2 Temel Kavramlar (Devam) Veritabanı 1 Veritabanı Kullanıcıları Veritabanı Yöneticisi (DBA-Database Administrator) Tasarım,oluşturma ve işletiminden sorumludur. Görevleri; Tasarımı Performans Analizi Erişim

Detaylı

TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri

TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu. 2014 Yıllık İş İstatistikleri TÜİK e-vt XML Yapısı Kılavuzu 2014 Yıllık İş İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması Mayıs 2015 ANKARA Versiyon: 2.0 1/33 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen Bölüm 1.0 20.02.2014 ---- Kılavuzun

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları Digital Tabela İşletmenize özel Digital Tabela (Signage) ihtiyaçlarınız için dilediğiniz yerden içeriğini güncelleyebileceğiniz merkezi yönetim destekli, video wall, digital menu ekranları, birleşik led

Detaylı

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0

ÇÖZÜM BİLGİSAYAR KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006. Sürüm: 1.0 KOLAY RANDEVU RANDEVU WEB SERVİSLERİ YAZILIM FİRMALARI ENTEGRASYON KILAVUZU 22.12.2006 Sürüm: 1.0 2006-2007 Çözüm Bilgisayar www.cozumbil.com.tr cozum@cozumbil.com.tr İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...3 1.1 GENEL

Detaylı

AKBİM-KOÇ AKPRO DERS DAĞILIM PROGRAMI

AKBİM-KOÇ AKPRO DERS DAĞILIM PROGRAMI AKBİM-KOÇ AKPRO DERS DAĞILIM PROGRAMI Genel Bilgiler/Ayarlar: Bu bölümde programın genel ayarları yapılır. Programa vereceğimiz isim ve Programımız kaç haftalık olacaksa bilgileri girilir. Haftaların başlangıç

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİ EKRANLARI KULLANIM KILAVUZU 1 GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Uzaktan Eğitim Sistemi (UZEM) öğrenci ekranlarının kullanımına yönelik yardım içeriği bulunmaktadır.

Detaylı

Randevu Alınabilecek Tüvturk Araç Muayene istasyonlarını öğrenmek için Tıklayınız.

Randevu Alınabilecek Tüvturk Araç Muayene istasyonlarını öğrenmek için Tıklayınız. TÜVTÜRK RANDEVU ALMA Ücretsiz Online Tüvtürk Araç Muayene Randevu Nasıl Alınır? daha detaylı resimlerle anlatımı burada bulunmaktadır. Videolu örnek sesli anlatımlı tüvtürk randevu alma izlemek için linki

Detaylı

(TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 Şubat 2009 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir.)

(TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 Şubat 2009 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir.) DİŞHEKİMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMLARDA YAPACAKLARI YAYINLARDA UYMALARI GEREKEN ETİK KURALLAR (TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 Şubat 2009 Tarihli Toplantısında Kabul Edilmiştir.) Dişhekimliği alanında

Detaylı

YAZILIM LAB I PROJE 2 Stok Takip Programı

YAZILIM LAB I PROJE 2 Stok Takip Programı YAZILIM LAB I PROJE 2 Stok Takip Programı Bu projede, bir mağazada bulunan ürünlerin stok takibinin yapılması beklenmektedir. Program iki arayüzden oluşmaktadır. Program açılırken kullanıcının seçimine

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

Kılavuz içerisinde sisteme ait tüm özellikler anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır.

Kılavuz içerisinde sisteme ait tüm özellikler anlatılmakta olup, yapacağınız konfigürasyonlar satın aldığınız lisans ile sınırlıdır. 1 HAKKIMIZDA Aktiftelecom, 1994 yılından bu yana deneyimli kadrosu ile telekomünikasyon sektöründe hizmet vermektedir. Satış sonrası hizmetler konusunda uzmanlaşmış teknik destek ekibi ve yurt çapında

Detaylı

PERSONEL TAKİP SİSTEMİ

PERSONEL TAKİP SİSTEMİ PERSONEL TAKİP SİSTEMİ PERSONEL TAKİP 1.0 1- PROGRAMIN AMACI : Bu Program Personellerin Giriş Çıkışlarını Yorumlayarak Puantaj Oluşturmak için Tasarlanmıştır. Personellerin Giriş Ve Çıkışlarında Yapmaları

Detaylı

Tablet aktivasyonu yardım sayfası

Tablet aktivasyonu yardım sayfası Tablet aktivasyonu yardım sayfası Sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekmektedir Her okuldaki sınıf öğretmeni kendisi ve öğrencileri için EBA şifresi oluşturmalıdır. Daha önce EBA şifresi oluşturduysanız

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

MEVCUT DURUM ANALİZİ

MEVCUT DURUM ANALİZİ ADANA ÜNİVERSİTE SANAYİ ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZİ MEVCUT DURUM ANALİZİ Dr. Koral ÇEPNİ Adana ÜSAM Endüstriyel Danışmanı Adana ÜSAM Mentör Projesi Değerlendirme Kurulu Üyesi NİYE TEMEL ANALİZ Şirketin yolun

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU. Etik Kurul İzin Belgesi Var, ekte sunuldu Gerekli değil T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (1902) KARİYER PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU FORMU Proje No: (Proje Yönetimi Ofisi tarafından verilir) Proje Başlığı Proje Alanı Sağlık Bilimleri Fen ve Mühendislik Bilimleri

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BİRİMİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönerge, birimin yönetim organlarına ve görevlerine ilişkin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI MERKEZ ŞUBE KULLANICI SAYISI KONTROLÜ

DESTEK DOKÜMANI MERKEZ ŞUBE KULLANICI SAYISI KONTROLÜ MERKEZ ŞUBE KULLANICI SAYISI KONTROLÜ Merkez ve Şubede ayrı Logo programları kullanarak Merkezdeki veritabanına bağlanırken toplam firmada çalışan kullanıcı sayısının kontrol edilmesi sağlanmıştır. 1.72

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK

Çözüm Bilgisayar. Çözüm SIRAMATİK Çözüm Bilgisayar Çözüm SIRAMATİK Çözüm Sıra Sistemi Amaç : Hastanelerde çeşitli birimlerde oluşan hasta sıralarının (poliklinik müracaat, poliklinik hasta kabul, ssk eczane vb.) bankolar önünden uzaklaştırılarak,

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

NETRON EĞĐTĐM YÖNETĐM PORTALI KULLANIM KILAVUZU

NETRON EĞĐTĐM YÖNETĐM PORTALI KULLANIM KILAVUZU NETRON EĞĐTĐM YÖNETĐM PORTALI KULLANIM KILAVUZU Page 1 of 20 Contents 1.1. GENEL ĐŞLEMLER...3 1.1.1. Eğitimlerim...3 1.1.2. Duyurular...3 1.1.3 Eğitim Takvimi...3 1.1. 4. Başvuruya Açık Eğitimler...3 1.2.

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi

BİTİRME RAPORU. Ömer Furkan ARI 13.06.2010 Yıldız Teknik Üniversitesi BİTİRME RAPORU Tekstil sektöründe veritabanı sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler sayesinde satış işlemlerin kayıtları tutulup buna bağlı olarak çeşitli sorgulamalarla raporlama hizmetleri

Detaylı

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu

SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu SysMondPOS Kurulum ve Kullanım Klavuzu Murat YALÇINSOY Ayhan UYSAL www.sysmond.com.tr [30.11.2012] Revizyon No: 0 İçindekiler SYSPCPOS KURULUM KLAVUZU... 3 SysPCPOS Ayarları... 3 SysMOND Ayarları ve Tanımlamaları...

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu

Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu Döküman Bilgisi Hazırlayan: Beste Öztamur Ünvan: Proje Yön Döküman versiyonu: 2.2 Versiyon Geçmişi Ver. No. Ver. Tarihi Revize Eden Açıklama 1.0 15.11.2013 Beste Öztamur

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU 1.Staj Süresi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde en az 40 (kırk) iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Staj, esas olarak eğitim öğretimin fiilen

Detaylı

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA

DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA DURMAZSOFT ERP KURULUM VE YAPILANDIRMA 1. Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Kurulum Rehberi SQL Server 2008 R2 Express Edition Limitleri Desteklenen CPU sayısı 1 Desteklenen en fazla bellek

Detaylı

Sayın Realistanbul Kat Malikleri. Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz.

Sayın Realistanbul Kat Malikleri. Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz. Sayın Realistanbul Kat Malikleri 01.12.2011 Öncelikle dairelerinizin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek başlamak isteriz. Kat Mülkiyeti Kanunu 73. Maddesi ve Sitemiz Yönetim Planının 30. Maddesi gereği

Detaylı

SERVİS MASASI SON KULLANICI KULLANIM KLAVUZU

SERVİS MASASI SON KULLANICI KULLANIM KLAVUZU SERVİS MASASI SON KULLANICI KULLANIM KLAVUZU Başkanlığımızda faaliyet göstermekte olan Medula Hastane, Medula Eczane, Medula Optik ve Medula Şahıs Ödemeleri birimlerine gün içersinde birçok sorun bildirilmekte

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar

2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar 2-Veritabanı Yönetim Sistemleri/ Temel Kavramlar Öğr. Gör. Saliha Kevser KAVUNCU Veritabanı neden kullanılır? Veritabanının amacı; insanların ve organizasyonların birşeyleri takip edebilmesine yardımcı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ web uygulamaları Üyelik Koşulları; TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ

Detaylı

Tanım. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) Hukuk Çalışma Grubu nun 8 Mayıs 1998 tarihli raporu

Tanım. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK) Hukuk Çalışma Grubu nun 8 Mayıs 1998 tarihli raporu E-İŞ E-TİCARET Tanım Bireyler ve kurumların, açık ağ ortamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Elektronik

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu) 1. GENEL BİLGİLER 1.1 Projenin adı ve türü Projenin adı: T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) ÖNERİ FORMU (Tasarım/Bitirme Projelerine Uygulamak İçin Düzenlenmiş Versiyonu)

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya

Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya * RestPro ve RestPro logosu Evren Yazılım Ltd. Şti nin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle son on yılında artmıştır. Bu artış, hem tüm dünyaya yayılarak hem de kullanım alanı çeşitlenerek

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile Bilişim Teknolojileri alanındaki meslekleri tanımış olacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Bilgisayar kullanımı yirminci yüzyılın özellikle

Detaylı

RESTORAN Sistemi AKINSOFT BÖLGE BAYİ

RESTORAN Sistemi AKINSOFT BÖLGE BAYİ RESTORAN Sistemi WOLVOX Restaurant Programı, Restaurant, kafe, bar, otel, spa ve bilardo salonlarında adisyonları takip etmek için kullanabilirsiniz R T S B İ L G İ S A Y A R L E V E N T - İ S T A N B

Detaylı

Görsel Programlama - I Uygulamalı Ödevi

Görsel Programlama - I Uygulamalı Ödevi 1 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü / Bilgisayar Programcılığı Görsel Programlama - I Uygulamalı Ödevi Numara Ad Soyad Program Öğrenci Bilgileri Öğretim Elemanı Öğr.Gör. Aykut Fatih GÜVEN - 2 0 0 9 RİZE

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız.

Aşağıdaki şemaya dikkat edin. Sorgulamalarımızı genellikle bu şemaya göre yapacağız. Bu Derste Öğrenecekleriniz: 1- Sorgulama Yaparken Gruplama (GROUP BY) 2- Gruplamada Koşul Kullanımı (HAVING) 3- Sorgulama Yaparken Sıralama (ORDER BY) 4- Sorgulamalarda İşlem Yapma 5- Güncellemelerde İşlem

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI UYGULAMALARI VERİ TABANI NEDİR? Bir konuyla ilgili çok sayıda verinin tutulmasına, depolanmasına ve belli bir mantık içerisinde gruplara ayrılmasına veri tabanı denir. Veri tabanı programları;

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I BÖLÜM 12 12. SQL de YÖNETİMSEL FONKSİYONLAR 12.1. VIEWS ( Tablo Görünümü) Tablo görünümleri veri tabanında tanımı olan tablolardan sorgulama sonucunda elde edilir. Tabloların tersine fiziksel bir yer tutmazlar.

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı