BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Göztepe, İstanbul

2 İÇERİK Giriş Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 1. Giriş Yapısı 2. Giriş Pompa İstasyonu 3. Aerobik Lagünler 4. Fakültatif Lagünler 5. Ardışık Kesikli Reaktörler 6. Çamur Susuzlaştırma Ekipmanları Sızıntı Suyu Karakterizasyonu Arıtma Tesisinin Performansı

3 GİRİŞ Bursa da evsel katı atıklar Mayıs 1996 dan itibaren şehrin kuzeybatısında 77 hektar alan üzerine toplam 20 milyon ton nihai depolama kapasitesiyle kurulan Hamitler Katı Atık Depolama Sahası nda depolanmaktadır. Bursa Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 2004 yılında EMIT-Sistem Yapı-OTV Konsorsiyumu tarafından Hamitler Katı Atık Depolama Sahası nda oluşan sızıntı suyunun arıtımı amacıyla inşa edilmiştir.

4 Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Kapasite 500 m 3 /gün (2020) Kirlilik yükleri; KOİ: BOİ 5 : AKM: mg/l, kg/gün mg/l, kg/gün mg/l, 750 kg/gün Arıtılan suyun aylık KOİ değer ortalaması 3000 mg/lt, en yüksek ardışık 3 günlük çıkış suyu ortalamasının da 3200 mg/lt yi geçmemesi hedeflenmektedir. Arıtılan sızıntı suyu kanalizasyona deşarj edilerek Bursa- Batı Atıksu Arıtma Tesisi ne iletilmektedir

5 Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi 1-Giriş Yapısı 2. Giriş Pompa İstasyonu 3. Aerobik Lagünler 4. Fakültatif Lagünler 5. Ardışık Kesikli Reaktörler 6. Çamur Susuzlaştırma Üniteleri 7. Trafo Binası

6 Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi POMPA İSTASYONU AEROBİK LAGÜN 1 AEROBİK LAGÜN 2 FAKÜLTATİF LAGÜN 1 FAKÜLTATİF LAGÜN 2 Çamur geri devri AKR 1 ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA ÇAMUR DEPOLAMA TANKI Fazla çamur AKR 2 ÇIKIŞ YAPISI

7 1. Giriş Yapısı Ham sızıntı suyu 2 adet DN300 PVC boru vasıtasıyla toplanır (Hatlardan biri yedektir). Sızıntı suyu hattı içerisinde zamanla taşlaşma ve benzeri sorunlar yaşanmaktadır.

8 1. Giriş Yapısı Bu yüzden sızıntı suyu toplama hattı belirli periyotlarda (6 ayda bir defa), giriş yapısında bulunan resirkülasyon pompası kullanılarak, asit ile temizlenir. Bu esnada yedek hat kullanılmaktadır. Yıkama işlemi bittikten sonra hat içindeki su, nötralizasyon tankına alınıp burada nötralize edildikten sonra, giriş pompa istasyonuna verilmektedir.

9 2. Giriş Pompa İstasyonu Sızıntı suyu pompa haznesinden Aerobik Lagünler e pompalanmaktadır.

10 3. Aerobik Lagünler Tesiste mevcut 2 adet aerobik lagün, organik maddelerin stabilizasyonunun (BOİ giderimi) ilk aşamasını oluşturmaktadır. Aerobik lagünlerde tam karışım ve biyolojik faaliyet için gerekli oksijen miktarının temini her iki lagünde bulunan 3 er adet 37 kw gücünde dubalı aeratörlerle sağlanmaktadır.

11 4. Fakültatif Lagünler Fakültatif sistem, üst kısımda havalandırmalı, alt kısımda ise havalandırmasız ve anaerobik şartlar oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Üst kısımda aerobik şartlar 7,5 kw gücünde 6 adet dubalı aeratörle temin edilir ve organik maddelerin aerobik stabilizasyonu sürdürülür.

12 4. Fakültatif Lagünler Alt kısımdaki 3 m lik bölümünde ise havalandırma ve karıştırma şartları mevcut değildir Bu bölümde mevcut anaerobik şartlar nedeniyle çamur anaerobik olarak stabilize edilir. Fakültatif Lagün ün altında çökelen çamur, belli periyotlarla dubalı dalgıç pompa vasıtasıyla sistemden uzaklaştırılmaktadır.

13 5. Ardışık Kesikli Reaktörler Paralel çalışan 2 adet AKR Sırasıyla; doldurma, havalandırma, çöktürme, deşarj ve çamur atımı fazlarında çalışır. Havalandırma Blower (2+1) ve difüzörler vasıtası ile sağlanmaktadır. AKR lerde organik kirliliğin stabilizasyonu tamamlanır.

14 6. Çamur Susuzlaştırma Üniteleri Belt-Press den çıkan % oranında katı madde içeren çamur keki depolama sahasına gönderilmektedir.

15 Sızıntı Suyu Karakterizasyonu Parametre Ocak Nisan 2009 Ölçüm Adedi En Düşük En yüksek Ortalama Standart Sapma Debi, m 3 /gün ph 819 6,92 8,45 7,71 0,26 Sıcaklık, o C 788 3,4 29,4 17,0 5,99 KOİ, mg/l Çözünmüş KOİ, mg/l BOİ 5, mg/l BOİ 5 /KOİ 193 0,19 0,69 0,47 0,11 AKM, mg/l Klorür, mg/l Toplam Azot (TN), mg/l NH 4 -N, mg/l NH 4 -N/TN 112 0,13 0,98 0,70 0,20 NO 3 -N, mg/l ,6

16 Sızıntı Suyu Debisi, m 3 /gün Günlük yağış miktarı, mm Sızıntı Suyu Karakterizasyonu Günlük yağışı Debi (a) (a) Hamitler Sızıntı Suyu Debisi nin Ocak 2007-Nisan 2009 tarihleri arasındaki değişimi, ve bu süreçteki Günlük Yağış Miktarı

17 KOİ, mg/l BOİ 5 /KOİ oranı Sızıntı Suyu Karakterizasyonu (b) KOİ BOİ/KOİ 0,8 0, , , ,4 0,3 0,2 0,1 0,0 (b) Hamitler Sızıntı suyu KOİ konsantrasyonu ve BOİ 5 /KOİ oranının Ocak 2007-Nisan 2009 tarihleri arasındaki değişimi

18 Toplam Azot (TN), mg/l NH 4 + -N/TN oranı Sızıntı Suyu Karakterizasyonu (c) Toplam Azot NH4/TN 1,0 0, , , ,2 0 0,0 (c) Hamitler Sızıntı Suyu Toplam Azot (TN) konsantrasyonu ve NH 4+ -N/TN oranının Ocak Nisan 2009 tarihleri arasındaki değişimi

19 ph Sıcaklık, o C Sızıntı Suyu Karakterizasyonu 9,0 (d) ph Sıcaklık 30 8,5 25 8,0 20 7,5 15 7,0 10 6,5 5 6,0 0 (d) Bursa Hamitler Sızıntı Suyu ph ve Sıcaklık değerlerinin Ocak 2007-Nisan 2009 tarihleri arasındaki değişimi

20 KOİ yükü, kg/gün Hidrolik yük, m3/gün Arıtma Tesisinin Performansı KOİ yükü: Hat-2 KOİ yükü: Hat-1 Hidrolik yük: Hat-2 Hidrolik Yük: Hat Oca.07 Mar.07 May.07 Tem.07 Eyl.07 Kas.07 Oca.08 Mar.08 May.08 Tem.08 Eyl.08 Kas.08 Oca.09 Mar.09 Ocak 2007-Nisan 2009 arasındaki dönemde Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi nin 1 ve 2 no lu paralel hatlarına uygulanan KOİ yükü (kg/gün) ve hidrolik yük (m 3 /gün)

21 KOİ, mg/l KOİ, mg/l Arıtma Tesisinin Performansı Giriş Aerobik Lagün Fakültatif Lagün AKR (a) Hat-1: KOİ Giriş Aerobik Lagün Fakültatif Lagün AKR (b) Hat-2: KOİ Tek hat Hat-1 devre dışı Ocak 2007-Nisan 2009 arasındaki dönemde Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi nin giriş, aerobik ve fakültatif lagünler ve AKR çıkış KOİ değerleri

22 BOİ5, mg/l BOİ5, mg/l Arıtma Tesisinin Performansı Giriş Aerobik Lagün Fakültatif Lagün AKR (a) Hat-1: BOİ Giriş Aerobik Lagün Fakültatif Lagün AKR (b) Hat-2: BOİ Tek hat Hat-1 devre dışı Ocak 2007-Nisan 2009 arasındaki dönemde Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi nin giriş, aerobik ve fakültatif lagünler ve AKR çıkış BOİ 5 değerleri

23 Az ot (N), mg/l Az ot (N), mg/l Arıtma Tesisinin Performansı (a) Hat-1 G iriş NH 4-N Ç ıkış NH 4-N Ç ıkış NO3-N G iriş Org.-N Ç ıkış Org.-N (b) Hat-2 G iriş NH 4-N Ç ıkış NH 4-N Ç ıkış NO3-N G iriş Org.-N Ç ıkış Org.-N Oca.07 Mar.07 May.07 H at-1 devre dış ı T em.07 E yl.07 K as.07 Oca.08 Mar.08 May.08 T em.08 E yl.08 K as.08 Oca.09 Mar.09 Ocak 2007-Nisan 2009 arasındaki dönemde Hamitler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi nin giriş ve çıkışında ölçülen amonyak azotu (NH 4+ -N), organik azot ve nitrat azotu (NO 3- -N) değerleri Tek Hat Oca.07 Mar.07 May.07 T em.07 E yl.07 K as.07 Oca.08 Mar.08 May.08 T em.08 E yl.08 K as.08 Oca.09 Mar.09

24 Sonuçlar Çalışmanın yapıldığı bu dönemde 0, arasında değişen BOİ 5 /KOİ oranı sızıntı suyunun asit oluşum safhasındaki bir katı atık depo sahasında oluştuğuna işarettir. Hat-1 kapatıldıktan sonra Hat-2 deki KOİ ve BOİ 5 giderim verimlerinin düşmesi HBS deki düşüş ile açıklanabilir. Tesiste KOİ giderimi Aerobik ve Fakültatif Lagünler de büyük ölçüde tamamlanırken, BOİ giderimi AKR lerde de devam etmektedir. Tesis çıkışında özellikle yaz aylarında görülen NO 3- -N konsantrasyonları, NH 4+ -N in nitrifikasyon ile biyolojik olarak oksitlendiğini göstermektedir. Tesiste nitrifikasyona ilave olarak hava ile uçurularak da amonyak giderimi gerçekleşmektedir. Bu çalışma, amonyak gideriminin aydınlatılması amacı ile, ilave analizler ve deneyler (azot tüketim hızı testi) yapılarak Aralık 2009 a kadar devam edecektir.

25 Dikkatiniz için teşekkür ederim

26 BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Göztepe, İstanbul

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI

ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI ATAKÖY İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESISI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ataköy de keyfi yeniden başlıyor... İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Güzeltepe Mahallesi Alibey Caddesi No:7 34060 Eyüp - İSTANBUL Telefon:

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus

I.1.1. Projenin Tanımı, Faaliyetin Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus ÇED BAŞVURU DOSYASI BÖLÜM I. PROJENİN TANIMI VE GAYESİ I.1 Projenin Tanımı, Konusu, Tesisin Hizmet Edeceği Toplam Alan ve Nüfus, İşletme Süresi, Zamanlama Tablosu, Hizmet Amaçları, Projenin Sosyal ve Ekonomik

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak.

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak. 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei

Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung in der Türkei 3. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 3 rd Turkish-German Water Partnership Days 25-26 09 2013 - İzmir Türkiye de Atıksu Bertarafında Gereksinimler ve Sorunlar Anforderungen und Problem bei der Abwasserableitung

Detaylı

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

TEBLİĞ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527

20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

TEBLİĞ. Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ

TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ ATIKSU ARITMA TESĠSLERĠ TEKNĠK USULLER TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ,

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT

SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT SEMİNER KULLANICI EĞİTİM SEMİNERİ-2006 ADRAMİS TERMAL OTEL -EDREMİT Yaşam; toprak,hava ve su olmak üzere üç ana unsurdan oluşur. Dünyada mevcut su miktarı sabittir. Katı,sıvı ve gaz halde sürekli fiziksel

Detaylı

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ

ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ ATIKSU ARITMA YÖNTEMLERĐ 1. ATIKSU ARITIMININ AMACI VE KAPSAMI a) Atıksu arıtımının amacı ve kapsamı Atıksu arıtımı, çeşitli kullanımlar sonucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri alıcı ortamın fiziksel,

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti

1 Giriş. GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti GOSB Atıksu Arıtma Tesisi Proses Özeti 1 Giriş Söz konusu rapor Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) tarafından GOSB de yaptırılacak olan atıksu arıtma tesisinin ünitelerini ve çalıģma prensiplerini açıklamaktadır.

Detaylı

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT)

ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) ÇED RAPORUNUN TEKNİK OLMAYAN ÖZETİ (NON-TECHNICAL SUMMARY OF THE EIA REPORT) 1. GİRİŞ Kentlerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında belirleyiciliği bulunan kanalizasyon alt yapısı, sürdürülebilir kalkınmanın

Detaylı

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI

ATIKSU ARITIMININ ESASLARI ATIKSU ARITIMININ ESASLARI Evsel, Endüstriyel Atıksu Arıtımı ve Arıtma Çamurlarının Kontrolü Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK Dr. Hacer TİMUR Dr. Ufuk KOŞKAN 1. ATIKSU MİKTAR VE ÖZELLİKLERİ... 1 1.1. Atıksu Akımının

Detaylı

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu

Arıtılmamış atıksu içindeki önemli miktarlarda koku veren maddeler, Biyolojik arıtmada oluşan ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu 1 1. GİRİŞ Nüfusun yoğun olduğu yörelerde, kirletici miktarının daha fazla olması, kirlenmenin öncelikle büyük yerleşim bölgelerinde hissedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayı, atıksu bertarafı çalışmaları

Detaylı

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU

DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROJE TANITIM RAPORU DİSKİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİYARBAKIR ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İLİ, MERKEZ İLÇE ESKİ MARDİN YOLU 4. KM ÇARIKLI KÖYÜ ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. Ankara,

Detaylı

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir:

Bu bölümde ele alınan atıksu arıtmalara ait kullanılan terminoloji aşağıda verilmektedir: 8. ATIKSU ARITMA SİSTEMİ 8.1 Giriş Raporun bu bölümünde, önce mevcut Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi tasarım esasları özetlenmiş, daha sonra tesisin olası genişleme ve / veya yeni ünitelerin ilavesi durumunda

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir.

Atıksu arıtımında biyolojik arıtımın fonksiyonu ve mikroorganizmaların rolü bu bölümde verilecektir. 5. BİYOLOJİK ARITMA Hızlı nüfus artışı ve endüstrileşme sonucunda oluşan atıksular doğanın özümleyebileceği miktarı aşmış ve alıcı ortamları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıya bırakmıştır. Doğadaki ekolojik

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ÇEVRE VE ORMAN AKANLIĞI, ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Adayın

Detaylı

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. AMASYA VALİLİĞİ AMASYA İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ SULUOVA (AMASYA) BESİCİLER BİRLİĞİ (SBB) BESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) MERKEZİ BİYOMETAN TESİSİ (MBT) FİZİBİLİTE RAPORU CİLT II BİOSFER Danışmanlık

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER 1. ATIKSU DEBİSİ VE ATIKSU KARAKTERİZASYONU

TEKNİK ÖZELLİKLER 1. ATIKSU DEBİSİ VE ATIKSU KARAKTERİZASYONU TEKNİK ÖZELLİKLER 1. ATIKSU DEBİSİ VE ATIKSU KARAKTERİZASYONU Tesise girecek olan atıksu debisi, literatürde yer alan, günde kişi başına kullanılan ortalama su miktarı.. lt/kişi.gün değeri kabul edilerek

Detaylı

TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI

TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI ORSAM ORSAM Rapor No: 78 Rapor No: 8, Eylül 2011 TÜRKİYE DE VE İSRAİL DE YAPAY SULAK ALANLAR İLE ATIKSU ARITIMI VE ATIKSUYUN SULAMA AMAÇLI OLARAK TEKRAR KULLANIMI CONSTRUCTED WETLANDS AND RE-USE OF WASTE

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı