DEVELOPING OFFICE MACHINERY TECHNICIANS OCCAPATION STANDARD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVELOPING OFFICE MACHINERY TECHNICIANS OCCAPATION STANDARD"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BÜRO MAKİNELERİ TEKNİSYENİ MESLEK STANDARDI GELİŞTİRME DEVELOPING OFFICE MACHINERY TECHNICIANS OCCAPATION STANDARD Beyza ALCAN a, *, Haydar BATTALOĞLU b, Mustafa KÖROĞLU c, Veysel ALCAN d ve Fecir DURAN e a, Ulus Endüstri Meslek Lisesi, Ankara,Türkiye, E-posta: b Dikmen Endüstri Meslek Lisesi Ankara,Türkiye,E-posta: c MEB Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Ankara,Türkiye, E-posta: d Dikmen Endüstri Meslek Lisesi Ankara,Türkiye E-posta: e Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Bölümü Ankara,Türkiye, Özet Meslek standartları, mesleki ve teknik eğitim müfredatlarını, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikleri belirlemektedir. Standartlar meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme ölçütlerini de belirlemektedir. Ülkemizde mesleki ve teknik eğitim mezunlarının, işletmelerin talep ettiği nitelikleri kazanması ve sürekli değişen işgücü ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilebilmesi için bir dizi çalışmalar yapılmaktadır. Kalifiye büro makineleri teknik servis elemanına son yıllarda hızla gelişen ve yayılan büro makineleri sektöründe duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bu açıdan büro makineleri teknik servis elemanı sektörde önemli bir yere sahiptir. Büro makineleri teknik servis elemanı ve çalışma alanı ile ilgili olarak ülkemizde geniş kapsamlı bir yasa ve yönetmeliklerin olmaması dolayısıyla sektörde yetkisi ve bilgi yeterliliği olmayan çalışanlar önemli bir sorun oluşturmaktadır. Bu çalışma ile ülkemizdeki mesleki eğitimin etkinliğinin ve verimliliğini arttırılması için büro makineleri teknik servis elemanının standartları ve ihtiyaçları belirlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Meslek Standardı, Büro Makineleri Teknisyeni Abstract Profession standards determine the required quality of professional and technical education curriculum for successfully executing. Standards determine quantification and evaluation of criterions in exam which will hold an examination, for taking professional compliance certificate. In our country a series studies are done for students that graduated from professional and technical education to get quality which companies want and sensitive for lack of continuously modifying working force. Recently lack of qualified office machine technician has been increased in rapidly developing and spanned sector of office machines. In this respect office machines technicians are important in sector. Workers who have poor acquirements and no authorization are important problem because in our country there is not wide- ranging law and public act about office machines technicians and their working area. With this study standards and necessities are determined for office machines technicians, for increasing activity and efficiency of professional education. Keywords: Occupation standard, Office machinery technician 1. Giriş Teknolojik gelişmeler yeni meslek alanları ortaya çıkarmaktadır. Bu gelişmeler ve yeni meslekler, hızla artan eğitimli insan kaynağı ihtiyacını meydana getirmektedir. Ülkelerin işsizlik sorununda ve iş gücü talebinde en büyük çözüm, mesleki ve teknik eğitimden geleceği düşüncesiyle, uluslar arası arenada mesleki eğitime yönelik çözüm önerileri geliştirilmekte, ortak projeler üretilmektedir [1].. Bu yaklaşım; iş piyasasının ihtiyaçlarına cevap verebilen, temel eğitim, genel orta öğretim ve yüksek öğretim sistemleri ile bütünlük içerisinde, modern, esnek ve kaliteli bir mesleki eğitim sisteminin oluşturulmasına alt yapı sağlayacaktır. Türkiye'de işgücü vasfının çok düşük olduğu ve işsizliğin en çok mesleki becerisi olmayanlar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması, refahın artırılması ve ona bağlı olarak işsizliğin azaltılması için iş piyasasının talep ettiği nitelik ve nicelikte işgücünü sağlayacak bir sistem hayati önem taşımaktadır [1]. Çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarının niteliklerinin tanımlanmasında, iş yaşamında geliştirilen ve benimsenen meslek standartları büyük önem taşımaktadır. Oluşan bu standartlara uygun insan yetiştirilmesi ve istihdamı ancak meslek standartları hazırlandıktan sonra gerçekleştirilebilecektir[2 3]. Bu çalışma ile işgücü piyasasında, belirli bir meslekte istihdam edilebilmek için işgücünde aranan mesleki yeterlilikler ortaya konmaktadır. Ayrıca bu yeterlilikleri ortaya koymakla; eğitim programcılarına müfredat hazırlamada yardımcı olmak, kişilerin, söz konusu mesleki yeterliliklerle donatılmasına yönelik olarak sunulan mesleki eğitim, meslek değiştirme, mesleki ilerleme gibi eğitim hizmetlerine destek verilmektedir. Eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurularak, iş yaşamının eğitime ilgi, katılım ve katkısını artırmak, iş değiştirme ve işe yerleştirme faaliyetlerine yardımcı olmaktadır [3 7]. Mesleki yeterlilik belgelerine sahip işgücü istihdamının yaygınlaştırılmasıyla tüketiciye daha kaliteli mal ve hizmet sunulmasına destek vermek, mesleki yeterlilik belgesi sahibi nitelikli işgücü hareketliliğini artırmak ve uzun vadede işsizliğin azaltılmasına ve istihdamın geliştirilmesine katkıda bulunmaktır [5 6]. İhtiyaç duyulan yetişmiş ve nitelikli servis elemanının sürekli arttığı büro makineleri sektörü için nitelikli personel sıfatlarını tanımlanmak ve güncellemek gerekmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı altında yer alan Büro Makineleri Teknik Servis Elemanı meslek dalında 4. seviyede (usta seviyesi) çalışan bir kişinin meslek tanımı yapılmaktadır. Elemanın IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 yapması gereken görev ve işlemler ile sahip olması gereken genel bilgi becerileri, tutum davranışları ve mesleki tanıtım bilgilerinin oluşturduğu taslak meslek standardı elde edilmektedir [4]. 2. Büro Makineleri Teknisyeni Büro makineleri teknisyeni fotokopi, priport, faks, yazıcı, ödeme kaydedici, çizici, para sayıcı, çok fonksiyonlu vb. cihazların kullanımını, her türlü elektrik-elektronik, mekanik arızalarını tespit etme ve onarım ile ilgili işleri belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir [4]. Mesleğin mevcut yasal düzenlemeleri 5362 Sayılı esnaf sanatkârlar meslek kuruluşları kanun, 3308 Sayılı çıraklık ve mesleki eğitim kanunu, 4857 Sayılı iş kanun ile yapılmaktadır. 2.1.Görevleri İş organizasyonu yapmak Cihaz montajı (kurulumu) yapmak Fotokopi cihazı arızasını gidermek Faks cihazı arızasını gidermek Yazıcı arızasını gidermek Tarayıcı arızasını gidermek Çizici arızasını gidermek Para sayma makinesi arızasını gidermek Hesap makinesi arızasını gidermek Ödeme kaydedici cihaz arızasını gidermek Evrak imha cihazının arızasını gidermek Çok fonksiyonlu cihazların arızasını gidermek Periyodik bakım yapmak Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek 2.2.Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Ayrıca titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli ve tedbirli olması gerekir. Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, teknik resim çizme ve okuma becerisi gelişmiş alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip kişiler olması gerekir. Bunların yanında, otomasyon sistemleri, endüstriyel bakım onarım, güvenlik sistemleri, görüntü ve ses sitemleri dallarını seçecek kişilerin devre tasarım yeteneği ve matematiksel konulara ilgi duyan kişiler olmaları gerekir. Büro makineleri teknik servis elemanı ve çalışma alanı ile ilgili olarak ülkemizde geniş kapsamlı bir yasa ve yönetmeliklerin olmaması dolayısıyla sektörde yetkisi ve bilgi yeterliliği olmayan çalışanlar önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır [4]. Ayrıca bir süreden beri elektronik sektöründe yayılan dijital yapı büro makinelerine da yansımakta ve mevcutta çalışan elemanların yerine yeterli ve bilgili elemanların geçmesini sağlamaktadır. Bu açıdan Büro makineleri teknik servis elemanı sektörde önemli bir yere sahiptir. Yazılı veya dijital iletişim sürdükçe, ticaret var oldukça bu sektördeki makineler var olacak ve teknik servisine de ihtiyaç olacaktır. Bütün bunlar değerlendirildiğinde önümüzdeki yıllarda Büro makineleri teknik servis elemanının önemi ve sektörün ihtiyacı daha da artacaktır. 2.3.Çalışma Ortamı ve Koşulları Büro makineleri teknik servis elemanları; çalışmalarını kendi bakım onarım merkezlerinde ya da iş yerlerinin, fabrikaların ofislerinde ve kapalı mekânlarında yürütürler. Gürültüden uzak ve çok ağır olmayan bir iş ortamına sahiplerdir. Ayrıca büro makinelerinin periyodik bakımlarının genelde firmaların kendi iş yerlerinde ve kısa sürede yapılması istediğinden sürekli hareket hâlindedirler. Meslek elemanının işbirliği içinde diğer elemanlar ise Tedarikçi, Kalıpçı, Hammadde satıcısı, Plastik işleme elemanı, Elektronik mühendisi, Bilgisayar mühendisi, Makine mühendisi, Elektrik tesisatçısı, Klimacı, Endüstriyel elektronik elemanları, Bilgisayar sistemleri teknik servis elemanı, Haberleşme sistemleri teknik servis elemanıdır. Meslek çalışanlarının hastalık riskleri şu şekilde sıralanabilir; para sayma makinelerinde bulaşıcı hastalık riski, kanserojen maddelere maruz kalma, elektrik akımına maruz kalma, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, göz bozuklukları, fotokopi cihazı ve lazer sistemli cihazların yaydığı ısı sonucu boğaz enfeksiyonları oluşabilmektedir. 2.4.Eğitim ve Kariyer Olanakları Eğitim ve kariyer açısından değerlendirildiğinde, büro makineleri teknisyenine yetkili firmalar ve distribütörler tarafından ürün kullanımı ve teknik servis hizmeti ile ilgili periyodik olarak hizmet içi eğitimler verilmektedir. Teknik kursların yanı sıra yabancı dil, insan ilişkileri ve halkla ilişkiler konularında kurslara katılabilmektedirler. Gerekli altyapıyı sahip olan elemanlar işyerinde daha üst düzey cihazlara teknik servis hizmeti vermektedir. Belirli bir tecrübeyi edindikten ve kendini kanıtladıktan sonra firma içerisindeki kariyer planlama ölçütlerine göre görev/pozisyon yükseltme hakkına sahip olmaktadırlar. Yeterli yabancı dili olan elemanlar yurtdışı eğitim ve kariyer imkânlarına da sahip olabilmektedirler. Büro makineleri teknisyeni dalında öğrenim gören öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 45.maddesine 4702 sayılı Kanun ile eklenen E bendi uyarınca [10] mezun olduklarında sınavsız yerleştirilebilecekleri meslek yüksek okulu programlarına geçebileceklerdir. Bu programlarda meslek yüksek okuluna devam eden öğrenciler, öğrenim süreleri sonunda girecekleri dikey geçiş sınavı ile belirlenen kontenjandan faydalanarak lisans programlarına geçiş yapabilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversiteleri tarafından lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır. 3. Büro Makineleri Teknisyeni için Meslek Standardı Geliştirilmesi Gerçekleştirilen meslek standardındaki meslek tanımında; Büro Makineleri Teknisyeni fotokopi, priport, faks, yazıcı, ödeme kaydedici, çizici, para sayıcı, çok fonksiyonlu vb. cihazların kullanımını, her türlü elektrik-elektronik, mekanik arızalarını tespit etme ve onarım ile ilgili işleri belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir [4] diye ifadelendirilmiştir.

3 Çizelge 1. Büro makineleri teknisyeninin görevleri ve gerçekleştireceği işlemler A B C D E F G H I J K L M N GÖREVLER İŞ ORGANİZASYONU YAPMAK CİHAZ MONTAJI (KURULUMU) YAPMAK FOTOKOPİ CİHAZI ARIZASINI FAKS CİHAZI ARIZASINI YAZICI ARIZASINI TARAYICI ARIZASINI ÇİZİCİ ARIZASINI PARA SAYMA MAKİNESİ ARIZASINI HESAP MAKİNESİ ARIZASINI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ ARIZASINI EVRAK İMHA CİHAZININ ARIZASINI ÇOK FONKSİYONLU CİHAZLARIN ARIZASINI PERİYODİK BAKIM YAPMAK MESLEKİ GELİŞİME İLİŞKİN FAALİYETLERİ YÜRÜTMEK A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 B01 B02 B03 B04 C01 C02 C03 C04 C05 D01 D02 D03 D04 D05 E01 E02 E03 E04 E05 F01 F02 F03 F04 G01 G02 G03 G04 G05 H01 H02 H03 H04 H05 I01 I02 I03 I04 J01 J02 J03 J04 K01 K02 K03 K04 L01 L02 L03 L04 L05 M01 M02 M03 N01 İŞLEMLER Müşteri ile iletişim kurmak Malzeme temin etmek Servis formlarını doldurmak Çevre güvenliği tedbirlerini almak İş ve işçi güvenliği tedbirleri almak Diğer meslek elemanları ile uyumlu çalışmak Onarıma gelen cihazların takibini yapmak Montaj yerinin uygunluğunun tespitini yapmak Ürünün fiziki kontrolünü ve montajını yapmak Ürün tanıtımını yaparak müşteriye teslim etmek Montaj evraklarını doldurarak müşteriye teslim etmek Mekanik bakım yapmak Kalibrasyon yapmak Mesleki kanun ve yönetmelikleri takip etmek

4 Büro makineleri teknisyeninin görev ve işlem analizleri Türkiye nin önde gelen büro makineleri üretici ve yetkili servis sorumluları ile gerçekleştirilen çalışmalarla elde edilmiştir. Yine sonrasında sektörün çeşitli kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel kurumlarının görüş ve istekleri doğrultusunda güncellenmiştir. (Çizelge 1) Çizelge 2. Büro makineleri teknisyeninin kullanacağı araçlar ve donanımlar KULLANILAN ARAÇ VE DONANIMLAR 1 Alkol Alyan takımı 3 Anahtar takımı 4 Anti statik bilezik 5 Arıza bakım takip formu 6 Arıza bildirim formu 7 Avometre 8 Ayna 9 Büyüteç 10 Cımbız 11 Dizüstü bilgisayar 12 El feneri 13 Endüstiryel yağ çeşitleri 14 Fırça 15 Fotokopi kağıdı 16 Garanti belgesi 17 Hava kompresörü 18 Havya seti 19 İletişim araçları 20 İrsaliye-Fatura 21 İş elbisesi 22 Kalibrasyon (Densitometre)cihazı 23 Kargaburun 24 Kontrol kalemi 25 Kullanım kılavuzu 26 Kumpas 27 Kurulum fişi 28 Kurulum montaj formu 29 Kurulum prospektüsü 30 Kurulum prospektüsü 31 Lehim 32 Lehim pompası 33 Lokma takımı 34 Maket bıçağı 35 Maske 36 Müşteri bilgi formu 37 Pasta 38 Pense 39 Sekman pensesi 40 Servis formu 41 Servis giriş formu 42 Su terazisi 43 Temizleme spreyi 44 Temizlik bezi 45 Tornavida çeşitleri 46 Tüm devre test cihazı 47 Yan keski 48 Yapıştırıcı 49 Yay kancası 50 Zımpara Büro makineleri teknisyeninin yapılan çalışmada görev ve işlemleri çıktıktan sonra bu görev ve işlemleri yaparken hangi araç donanımlar (Çizelge 2) kullanarak hangi gereçleri sarf ederek (Çizelge 3) bu işlemleri yerine getirdiği sorulur ve bunun neticesinde bu çizelge 1 ve çizelge 2 oluşturulur. Sonrasında sektörün çeşitli kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel kurumlarının görüş ve istekleri doğrultusunda güncellenmiştir Çizelge 3. Büro makineleri teknisyeninin kullanacağı gereçler GEREÇLER (MALZEMELER) 1 Algılayıcı (Sensör-Switch) çeşitleri 2 Ana kart 3 Atık kağıt haznesi 4 Atık toner haznesi 5 Belt çeşitleri 6 Clutch çeşitleri 7 Corona teli 8 Developer 9 Developer atık haznesi 10 Dişli çeşitleri 11 Drum ünitesi 12 Fuser ünitesi 13 Görüntü camı 14 Güç kablosu 15 Haberleşme kablosu 16 İzole bant 17 Kartuş 18 Kaset ünitesi 19 Kontrol kart çeşitleri 20 Koruma sigorta çeşitleri 21 Lamba çeşitleri 22 Lazer ünitesi 23 Makaran 24 Merdane çeşitleri 25 Motor çeşitleri 26 Optik Ayna 27 Optik Mercek 28 Paten çeşitleri 29 Rulo kağıt(diğer) 30 Sayıcı ve göstergeler Sürücü kart çeşitleri(hvt-motor -Ekran-Expo Regüle- 31 Modem) 32 Temizleyici bıçak çeşitleri 33 Termal ünite 34 Test kağıdı (Test sheet)(diğer) 35 Toner 36 Tuş takımı 37 Veri kablosu 38 Yazıcı kafa 39 Yazıcı şeritli Yapılan çalışma sonucunda meslek elemanında olması gereken genel tutum ve davranışla aşağıdaki Çizelge 4 te oluşturulmuştur. Buradaki çalışma ile büro makineleri teknisyeninin mesleğini icra ederken eğitim kurumlarından veya kendiliğinden öğrenip de mesleği yaparken kullanacağı bilgi ve beceriler görülmektedir.

5 Çizelge 4. Büro makineleri teknisyeninin bilgi ve becerileri III. GENEL BİLGİ BECERİLER 1 Anlatma yeteneği 2 Araç, gereç ve ekipman bilgisi 3 Bilgisayar kullanım bilgisi 4 Büro makineleri çalışma prensipleri bilgisi 5 Büro makineleri kullanım bilgisi 6 Büro makineleri yazılım bilgisi 7 Ekip içinde çalışma yeteneği 8 El becerisi 9 Elektrik sistemleri ve makine bilgisi 10 Isı bilgisi 11 Işık bilgisi 12 İletişim yeteneği 13 İş yeri çalışma prosedürleri bilgisi 14 İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi 15 Karar verme yeteneği 16 Kayıt tutabilme becerisi 17 Malzeme bilgisi 18 Mekanik bilgisi 19 Mesleği ile ilgili yasal mevzuat bilgisi 20 Mesleki elektronik bilgisi 21 Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi 22 Mesleki terim bilgisi 23 Mesleki yabancı dil bilgisi 24 Network bilgisi 25 Öğretme yeteneği 26 Ölçme bilgisi 27 Renk bilgisi 28 Servis kitapçığı anlama becerisi 29 Standart ölçüler bilgisi 30 Şema okuma bilgisi 31 Ürün bilgisi 32 Yedek parça bilgisi Bu meslek elemanında sahip olması gereken doğuştan veya sonradan kazanılmış genel bilgi ve becerileri Çizelge 5 te görülmektedir. Buradaki bilgi ve beceriler iş piyasasındaki insanların verimli ve iyi bir hayat geçirebilmesi için çok önemlidir. Ayrıca mesleki kariyer açısında bakıldığında da çok önem arz etmektedir. Çizelge 5. Büro makineleri teknisyeninin genel tutum ve davranışları IV. GENEL TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 Çalışkan olmak 2 Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 3 Detaylara dikkat etmek 4 Dikkatli olmak 5 İnsan ilişkilerine özen göstermek 6 İş disiplinine sahip olmak 7 İş güvenliğine dikkat etmek 8 İşyeri çalışma prensiplerine uymak 9 Kaliteye dikkat etmek 10 Meslek ahlakına sahip olmak 11 Planlı ve organize olmak 12 Sabırlı olmak 13 Sorumluluk sahibi olmak 14 Titiz olmak 15 Yeniliklere açık olmak 16 Zamanı iyi kullanmak 4.SONUÇ Türkiye'de işgücü vasfının çok düşük olduğu ve işsizliğin en çok mesleki becerisi olmayanlar arasında yaygın olduğu bilinmektedir. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması, refahın artırılması ve ona bağlı olarak işsizliğin azaltılması için iş piyasasının talep ettiği nitelik ve nicelikte işgücünü sağlayacak bir sistem hayati önem taşımaktadır. Böyle bir sistem, meslek standartlarının oluşturulup kullanımı ile gerçekleşebilecektir. Sonuçta meslek standartları bireyler için faydalı, işveren için kullanışlı, toplumumuz içinde düzenleyici çalışılan mesleklerde kişilerin ve işverenlerin doğru işlerde doğru görev ve sorumluluktaki insanlarla çalışabilmesinin sağlanabilmesi için çok önemli bir rehberdir. Büro makineleri teknik servis elemanı ve çalışma alanı ile ilgili olarak ülkemizde geniş kapsamlı bir yasa ve yönetmeliklerin olmaması dolayısıyla bu çalışma, ülkemizdeki mesleki eğitimin etkinliğinin ve verimliliğini arttırılması için ve teknik servis elemanının standartlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli bir eksikliği gidermektedir. Yazılı veya dijital iletişim sürdükçe, ticaret var oldukça büro makineleri var olacağı için bu alanda teknik servis elemanına da ihtiyaç olacaktır. İhtiyaç duyulan yetişmiş ve nitelikli servis elemanının sıfatlarını periyodik olarak tanımlanmak ve güncellemek gerekmektedir Kaynaklar [1].Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), Başlangıç raporu (Nihai), Sayfa:5.1 Ankara, Eylül [2].İş Piyasası Ekibi Hayat Boyu Öğrenme Politika Belgesi Türkiye de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Ankara, Ekim 2006 [3]. Yardımcı, Y.; Bjerre, M., Çalışma piyasası bilgisi el kitabı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) İş Piyasası Ekibi, Ekim [4]. Alcan, B.; Battaloğlu, H., Büro makineleri teknisyeni meslek standardı Meslek Standardı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) İş Piyasası Bileşeni Ankara, Ocak [5]. MEGEP, İş Piyasası Ekibi İŞKUR, İş Gücü Piyasası Departmanı, İş piyasası ve beceri ihtiyaçları incelemesi 2005 Ankara, Haziran [6]. Köroğlu M., Mesleki ve Teknik Eğitime Sektörel Bakış, Bakış, 2(6), 2006 [7]. Türkiye İş Piyasası Raporu Türkiye de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) Haziran 2006 [8]. Mesleki ve Teknik Eğitim Alanları Tanıtım Modülü Türkiye de Meslekî Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) ANKARA [9]. Yardımcı Y. Çalışma piyasası bilgi sistemleri, 2007 [10]. İSKUR, 2007

BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ DALI

BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ DALI BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ DALI Teknolojik gelişmeler yeni meslek alanları ortaya çıkarmaktadır. Bu gelişmeler ve yeni meslekler, hızla artan eğitimli insan kaynağı ihtiyacını meydana getirmektedir.

Detaylı

BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİS ELEMANI

BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİS ELEMANI TANIM Fotokopi, faks, yazıcı, ödeme kaydedici, çizici, para sayıcı, hesap makinesi, çok fonksiyonlu vb. cihazların kullanımını, her türlü elektrikelektronik, mekanik arızalarını tespit etme bakım ve onarım

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ TANIMI: Elektrik-elektronik alanında; bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumu ile ilgili işleri kendi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIMTEKNİSYENİ/ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK TEKNİSYENİ TANIM Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki endüstriyel elektronik sistemlerin tesis, bakım ve onarımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir A- GÖREVLER

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyet ile Elektrik- Elektronik alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Elektrik-Elektronik teknolojisi

Detaylı

HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ/TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ

HABERLEŞME SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ/TELEKOMÜNİKASYON TEKNİSYENİ TANIM Haberleşme sistemlerinin montaj, kontrol, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir A- GÖREVLER - Ölçüm ve hesaplama

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -13 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI 1 ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ/ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIMCISI

BAKIM VE ONARIM ELEKTRİKÇİSİ/ENDÜSTRİYEL BAKIM VE ONARIMCISI TANIM Her türlü sanayi kuruluşlarında, inşaat alanlarında, meskenlerde, diğer kurum ve kuruluşlarda elektrikli tesisat ve teçhizatın bakım ve onarımını yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

ASANSÖR KURUCUSU VE BAKIMCISI/ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM VE ONARIMCISI

ASANSÖR KURUCUSU VE BAKIMCISI/ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM VE ONARIMCISI TANIM Fabrika, hastane, işyeri, apartman gibi çok katlı binalarda insan, hasta veya yük taşımak için hazırlanmış asansörleri projelere uygun olarak kuran ve bunların bakımını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİKERİ

RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİKERİ TANIM Demiryollarında enerji tesisleri, elektrikli işletme tesisleri ile santrallerin ve sinyalizasyonun, kent içi raylı ulaşım sistemlerinin elektrik ve elektronik aksamının ayarlarını ve düzenli kontrolünü,

Detaylı

YAPI LABORATUVARI TEKNİSYENİ

YAPI LABORATUVARI TEKNİSYENİ TANIM Yapının inşaası süresince, inşaata ait agrega, çimento, alt yapı, beton ve zemin deney ve uygunluk kontrollerini laboratuvar ortamında inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetimi altında yapan

Detaylı

ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI

ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI ŞİŞLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK TESİSAT VE PANO MONTÖRLÜĞÜ DALI ÖĞRETMENLERİMİZ NECİP AKYÜREK DAL ŞEFİ AYHAN TEKİN DAL ÖĞRETMENİ ADNAN BAYRAM DAL ÖĞRETMENİ ÖĞRETMENLERİMİZ EREN KURT DAL

Detaylı

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ

TIP ELEKTRONİĞİ TEKNİSYENİ TANIM Tıp alanındaki teşhis ve tedavi uygulamaları için kullanılan elektronik alet ve cihazların, kullanım, bakım ve onarımını sağlayan, ayrıca bu cihazların doğru olarak kurulması ve kullanılması için

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ELVANKÖY İMKB TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Sağlık hizmetlerinin görünen yüzü hastaneler ve hekimler olmakla birlikte, her ferdi

Detaylı

FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEME TEŞHİS VE KAYIT CİHAZLARI TEKNİSYENİ

FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEME TEŞHİS VE KAYIT CİHAZLARI TEKNİSYENİ TANIM Fizyolojik sinyallerin teşhis ve tedavi amaçlı izlenmesi ve işlenmesinde kullanılan, tüm vücut/fizyolojik sinyal izleme cihazları ile teşhis ve takip cihazlarının kurulum, montaj, bakım, onarım ve

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI 1. Okulumuz Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Okulumuzda Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı 2006-2007 eğitim öğretim yılında açılmış olup, Endüstriyel Bakım

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNİKERİ TANIM Tıpta ve biyolojik bilimlerde kullanılan alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakımı ve onarımı konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Tıp ve biyolojik bilimlerde

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM Görev yaptığı kurum ya da işletmede çalışanların niteliklerine uygun görevlere atanması ve çalışma isteklerinin artırılması konularında insan kaynakları uzmanı veya personel müdürüne bağlı olarak

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ TANIM İplik, dokuma, örme, boya, baskı, terbiye, konfeksiyon alanlarında üretimin takibini ve kontrolünü, makine bakım, ayar ve onarımını yapan, işçi ile işletme mühendisi arasında iletişimi sağlayan ara

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI / MAKİNE RESSAMI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMI / MAKİNE RESSAMI TANIM Yeni veya mevcut bir makinenin veya makine parçasının bilgisayar destekli katı modellemesini yapan montaj resmini ve detay resimlerini istenilen ölçekte ve belirlenmiş standartlara uygun olarak çizen

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME (TELEKOMÜNİKASYON) TEKNİKERİ

ELEKTRONİK HABERLEŞME (TELEKOMÜNİKASYON) TEKNİKERİ TANIM Radyo, telefon, data, faks ve haberleşme ile ilgili diğer cihaz ve sistemlerin imali, kurulması, değiştirilmesi ve işletilmesi, bakım ve onarımı konularında telekomünikasyon mühendisleri ile teknisyenleri

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON TAMİRCİSİ

RADYO VE TELEVİZYON TAMİRCİSİ TANIM Radyo veya televizyon alıcılarının tamir işlerini atölyede veya kullanıldığı yerde yapan kişidir. A- GÖREVLER - Onarılacak radyo veya televizyonun şemasını inceler, - Çeşitli ölçme aletleri kullanarak

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ DALI AMACI:

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ DALI AMACI: GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ DALI AMACI: Görüntü ve ses sistemleri radyo, televizyon, müzik sistemleri, profesyonel ses sistemleri, görüntü sistemleri ve oto seslendirme sistemleri kurulum ve bakımını gerçekleştirmek

Detaylı

MAKİNE TEKNİKERİ TANIM

MAKİNE TEKNİKERİ TANIM TANIM Makine teknikeri; makine mühendislerinin yönetimi ve denetimi altında makinelerin ve motorlu araçların üretimi, bakımı, onarımı konularında çalışan kişidir. _ A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSÇİSİ/BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI

BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSÇİSİ/BİLGİSAYAR DONANIM ELEMANI TANIM Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu ile bakım ve arıza giderme işlemlerini yapan ve bilgisayar ile kontrol edilebilen, sistemler kuran nitelikli kişidir A- GÖREVLER Bilgisayar teknolojisi

Detaylı

BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMCISI

BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMCISI TANIM Bilgisayar ve donanımlarını monte eden, gerekli işletim sistemini yükleyen, meydana gelen arızaları tespit edip, onarımını ve bakımını yapan kişidir. A- GÖREVLER - Bilgisayarın parçalarını birleştirir.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 18

ÖĞRENME FAALİYETİ 18 ÖĞRENME FAALİYETİ 18 GAZ VE TESİSAT TEKNOLOJİSİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, Gaz ve Tesisat Teknolojisi alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gaz ve tesisat

Detaylı

RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİKERİ

RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİKERİ RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNİKERİ TANIM Demiryollarında enerji tesisleri, elektrikli işletme tesisleri ile santrallerin ve sinyalizasyonun, kent içi raylı ulaşım sistemlerinin elektrik ve elektronik

Detaylı

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ ELEKTRİK -ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Elektrik enerjisi üretme, iletme, dağıtma sistemleri ile her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin projelerinin yapılması, geliştirilmesi, kullanılması ve

Detaylı

ENDÜSTRİYEL KONTROL TEKNİSYENİ/ KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

ENDÜSTRİYEL KONTROL TEKNİSYENİ/ KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ TANIM Endüstriyel üretimdeki işlemlerin kontrolü (mamulün üretim sürecinin ölçümü) amacıyla otomatik ve bilgisayarlı kontrol sistemlerini kullanan, bakımını yapan, bozulanları onaran ve çalışmalarını sağlayan

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı

MİKROTEKNOLOJİ TEKNİSYENİ

MİKROTEKNOLOJİ TEKNİSYENİ TANIM Hassas makine ve ölçü aletlerini imal eden, bakım ve onarımını yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Ölçü aletlerinin montajını yapar, - Kalibirasyon (ayarlamasını) yapar,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -5 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ AMAÇ

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Ofis Makineleri Elektrik Elektronik Teknolojisi Büro Makineleri Teknik Servisçiliği

DERS BİLGİ FORMU Ofis Makineleri Elektrik Elektronik Teknolojisi Büro Makineleri Teknik Servisçiliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI TEKNİSYENİ

YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI TEKNİSYENİ TANIM Yaşam destek ve tedavi cihazlarına ilişkin kurulum şartlarını kontrol etme, yetki dahilinde montaj, ilk çalıştırma, bakım, arıza tespiti, onarım ve ölçümleme ile kalibrasyon ve ayar işlerini cihazların

Detaylı

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ

KONTROL MÜHENDİSİ /KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSİ TANIM Elektrik, elektronik, mekanik ve bilgisayar tabanlı tüm endüstriyel otomasyon sistemlerinin üretiminde çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Endüstriyel otomasyon sistemlerini tasarlar, - İşletilmesi için

Detaylı

CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK MESLEK ELEMANI

CİLT BAKIMI VE GÜZELLİK MESLEK ELEMANI TANIM Cilt bakımı ve güzellik sektöründe çağın teknolojisini kullanarak, müşterilerinin istekleri doğrultusunda vücut ve cilt bakımı, epilasyon, makyaj, masaj, el, ayak ve tırnak bakımını tekniğine uygun

Detaylı

SOĞUTMA SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİ TEKNİSYENİ TANIM Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip eden, soğutucu cihazların montaj, bakım ve onarımını yapabilen, soğutma sistemlerini proje ve standartlara uygun olarak kuran, maliyet ve iş akışını kontrol eden,

Detaylı

KIZILPINAR BELEDİYESİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI

KIZILPINAR BELEDİYESİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI KIZILPINAR BELEDİYESİ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI ELEKTRİK - ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren,

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

ALT YAPI ELEMANI TANIM

ALT YAPI ELEMANI TANIM TANIM Bina, köprü, baraj, yol, sulama kanalları, kanalizasyon vb. inşaatların, sağlam temellerle inşa edilmesi için, inşaat işçileri ve ustalarla birlikte çalışan, inşaat teknikeri ve inşaat mühendisi

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSİ TANIM Her türlü elektronik alet ve iletişim sistemlerinin planlanması, yapımı, işletilmesi ve geliştirilmesi konularında çalışan teknik elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Elektronik

Detaylı

DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ

DIŞ MEKÂN BİTKİ YETİŞTİRİCİSİ TANIM Dış mekân bitki yetiştiricisi; ziraat mühendisinin hazırladığı plan dahilinde dış mekân bitkilerinin üretimi, dikimi, bakımı ve kültürel işlemlerinin yapan kişidir. A- GÖREVLER - Tohumdan fide/fidan

Detaylı

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI

BANKACILIK VE FİNANS UZMANI TANIM Fon arz eden ve fon talep edenlerin karşılaştığı aracı kurumlarda (banka ve finans şirketleri gibi) görev yapan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteri isteği doğrultusunda

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA TEKNİKERİ TANIM Bilgisayarları ve bilgisayar çevre birimlerini kuran, çalıştıran, bakım ve onarımını yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Bilgisayar teknolojisi ve programlama teknikerleri;

Detaylı

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ :

AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ MESLEK : MESLEK SEVİYESİ : MESLEK ELEMANI TANIMI Binalara ait yangın algılama ve ihbar sistemleri,

Detaylı

OPTİSYEN TANIM A- GÖREVLER

OPTİSYEN TANIM A- GÖREVLER TANIM Göz doktoru tarafından tanısı konmuş hastalara, reçetelerine göre görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için kullanılan optik gereçleri (gözlük, kontakt lens vb.) hazırlayan ve uygulayan

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ

TEKSTİL TERBİYE TEKNİSYENİ TANIM Tekstil materyalini boyayarak renklendirme, desen, şablon, baskı patı hazırlama ve baskı yapma, kumaşı apre yöntemleri ile elde etme ve tekstil materyalinin ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğunu

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANI TANIM Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun; bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI

MOBİLYA SATIŞ ELEMANI TANIM Mobilya satışı yapan işletmelerde ürün ile müşteri arasındaki ilişkiyi sağlayarak satışı gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Müşteriyi karşılar, - Müşteriye ürünlerin

Detaylı

ORGANİZASYON SORUMLUSU

ORGANİZASYON SORUMLUSU TANIM Kongre, panel, davet, düğün, toplantı, seyahat gibi ulusal ve bölgesel her türlü organizasyonu düzenlemek için proje geliştirme, mekân düzenleme, tasarlama, araştırma, planlama, tanıtım, uygulama

Detaylı

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı)

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı) TANIM Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi

Detaylı

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ TEKNİKERİ

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ TEKNİKERİ TANIM Kamu ve özel teşebbüslerindeki hidroelektrik santrallerinde ara insan gücü niteliğinde tekniker vasıfları ile teçhiz edilmiş elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Hidroelektrik

Detaylı

TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ

TERMİK SANTRAL MAKİNELERİ TEKNİKERİ TANIM Termik santrallerde elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve kullanılması ile ilgili her türlü tesisat ve makinelerin kurulması, işletilmesi, bakımı ve onarımı işlerinde makine mühendisleri ile

Detaylı

DOĞALGAZ VE TESİSAT TEKNİKERİ

DOĞALGAZ VE TESİSAT TEKNİKERİ _ TANIM Binalarda atık su, temiz su ve doğalgaz tesisatının resmi ve özel binalara kadar iletilmesi, kömür veya güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerini kuran, bunların bakım ve onarım işlemlerini

Detaylı

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

KAMUOYU ARAŞTIRMACISI TANIMI Toplumun öngördüğü araştırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularda, müşterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasında rol oynayan

Detaylı

DÖKÜM TEKNİSYENİ İZMİR A 1.1 2014/I

DÖKÜM TEKNİSYENİ İZMİR A 1.1 2014/I TANIM Dökümü istenen modelleri döküm kalıp kumu içine kalıplayan, metal ve alaşımları ergiterek hazırlanmış kum kalıplara veya metal kalıplar içerisine dökerek istenen şekli veren, döküm sonucu elde edilen

Detaylı

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM

OTOMOTİV ÖĞRETMENİ TANIM TANIM A-GÖREVLER OTOMOTİV ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi

Detaylı

ÜRETİMDE KALİTE KONTROL TEKNİKERİ

ÜRETİMDE KALİTE KONTROL TEKNİKERİ TANIM Belirlenen standartlara göre; işletmeye ait üretim girdilerinin en verimli şekilde kullanılması, kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün veya hizmet elde edilmesi için planlama yapılması, uygulamanın

Detaylı

ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI

ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI ÇORLU KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI TANITIMI Okulumuz Kimya teknolojisi Alanı 181 öğrenci ve 7 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kimya teknolojisi Alanı hem

Detaylı

MEKATRONİK MÜHENDİSİ

MEKATRONİK MÜHENDİSİ MEKATRONİK MÜHENDİSİ TANIM Hertürlü karmaşık tasarım gerektiren mekanik, elektrik, elektronik ve optik bileşenlerden oluşan, elektronik alet ve iletişim sistemlerinin, tasarımını yapan, üretim teknolojilerini

Detaylı

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ MESLEK ELEMANI TANIM Turistik amaçlı, ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence hizmetleri veren işletmelerde seyahat işletmecisi tarafından planlanan işleri yürüten meslek elemanıdır. A- GÖREVLER - Turistlerin; ulaşım,

Detaylı

BÜRO MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCISI

BÜRO MAKİNELERİ BAKIM VE ONARIMCISI TANIM Büro makineleri bakım ve onarımcısı yazı makineleri, hesap makineleri (digital), baskı makineleri (priport, fotokopi, teksir), faks vb. diğer cihazların her türlü elektronik, elektrik veya mekanik

Detaylı

OTO FREN BAKIM-ONARIMCISI

OTO FREN BAKIM-ONARIMCISI TANIM Motorlu taşıtlarda aracın mekanik, hidrolik, havalı, ABS, elektro manyetik şaft freni ve eksoz fren sistemlerindeki arızaları bulan, bakım ve onarımını yapan kişidir. A-GÖREVLERİ KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME TEKNİKERİ/MAKİNE ZABİTİ

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME TEKNİKERİ/MAKİNE ZABİTİ TANIM 750 KW 3000 KW arasında makine ile yürütülen yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemilerde, gemi makinelerini çalıştıran, sevk ve idaresinden sorumlu kişidir. A-GÖREVLER: - Gemiye yakıt, yağ,

Detaylı

KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ (KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİKERİ)

KONTROL VE OTOMASYON TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ (KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİKERİ) (KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİKERİ) TANIM Endüstride(Gıda, kimya, petro kimya elektronik vb) üretim hatlarında kullanılan makine ve motorlu araçların; hava, ısı ya da basıncı kontrol eden aletlerin bakımını

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 49

ÖĞRENME FAALİYETİ 49 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 49 UÇAK BAKIM TEKNOLOJİSİ Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası anlaşmaların belirlediği standartlarda Uçak Bakım alanındaki meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ TEKNİKERİ TANIM El, ayak ve benzeri organların kaybı durumunda, bu organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek olan yapay organların (protezlerin) ya da herhangi bir nedenle desteklenmesi, korunması ve

Detaylı

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI

TİCARET VE YÖNETİM MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerde pazarlama, satış, finans yönetimi ve muhasebe alanlarında görev alan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Ticaret ve yönetim meslek elemanı; - Çalıştığı işyerinde ürünlerin

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATÇISI/ELEKTRİK TESİSATÇISI VE PANO MONTÖRÜ

ELEKTRİK TESİSATÇISI/ELEKTRİK TESİSATÇISI VE PANO MONTÖRÜ TANIM Bina içinde ve dışında, yüksek gerilim tesisatı hariç elektrik tesisatının yapılması, bakımı ve arızalarının giderilmesi işini yapan kişidir. A- GÖREVLER Elektrik tesisatçılarının yetki ve sorumlulukları

Detaylı

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir.

KULE VİNÇ OPERATÖRÜ. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. TANIM Paletli, raylı ve sabit kule vinçleri kullanarak, çeşitli yüklerin naklini yapan kişidir. A - GÖREVLER - Kule vinç operatörü; - Kule vincin genel kontrolünü yapar, - Yürümeyi gerektiren durumlarda

Detaylı

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ)

HAZIR GİYİM TEKNİKERİ (GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ) TANIM Çocuk, kadın ve erkek iç-dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp-desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde uygulama becerilerine sahip ara elemandır. A- GÖREVLER KULLANILAN

Detaylı

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

MATBAA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, matbaa meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Matbaa meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum

Detaylı

KONGRE VE FUAR HOSTESİ

KONGRE VE FUAR HOSTESİ TANIM Belirli bir süre içerisinde, kongre, fuar, seminer, sergi, toplantı vb. organizasyonlarda salon ve sergi alanlarını (stand) düzenleme, müşteri hizmetleri ve kayıt kabul işlemlerini yapma bilgi ve

Detaylı

BOBİNAJCI TANIM A- GÖREVLER

BOBİNAJCI TANIM A- GÖREVLER TANIM Endüstride kullanılan, elektrik motorları ile elektrik bobini kullanılan makinelerin ve cihazların arızalarını onaran ya da yeni kullanılacak bobinlerin sarım işlemlerini yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ

RADYOTERAPİ TEKNİKERİ TANIM Hastanın, hekim tarafından belirlenen vücut kısımlarının filmini çeken, hastalara ışın tedavisi uygulayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Radyoterapi teknikeri radyoloji uzman

Detaylı

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS TEKNİSYENİ

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS TEKNİSYENİ TANIM Her türlü elektrikli ev aletinin kullanımı ile ilgili bilgi veren, bakım, onarım ve montajını, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. GÖREVLER

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TANIM Ahşap veya ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen

Detaylı

UÇAK MOTORLARI BAKIM-ONARIM TEKNİSYENİ

UÇAK MOTORLARI BAKIM-ONARIM TEKNİSYENİ TANIM Uçak mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında uçak motorlarının ve diğer hava araçları motorlarının her türlü bakım ve onarımı, montaj ve servis işlerinin yapılması aşamalarında görev yapan kişidir.

Detaylı

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ

PLASTİK SANATLAR TEKNİSYENİ TANIM Bir olay, düşünce veya duyguyu iki veya üç boyutlu olarak tasarlayan ve bunu resim ve heykel gibi sanat alanlarına uyarlayan sanatçılara yardımcı ara elemandır. A-GÖREVLER - Üç boyutlu tüm şekillerin

Detaylı

DEKORATİF EV TEKSTİLİ TEKNİSYENİ/EV TEKSTİL KONFEKSİYON TEKNİSYENİ

DEKORATİF EV TEKSTİLİ TEKNİSYENİ/EV TEKSTİL KONFEKSİYON TEKNİSYENİ TANIM Ev tekstil ürünlerinin (mutfak takımları, nevresim takımları, tül ve perdeler, banyo takımları, yatak örtüsü ve pikeler, hurçlar, yastıklar, sehpa, masa ve dolap örtüleri v.b) model tasarımları,

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 49

ÖĞRENME FAALİYETİ 49 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 49 UÇAK BAKIM TEKNOLOJİSİ Bu faaliyet sonucunda, ulusal ve uluslararası anlaşmaların belirlediği standartlarda Uçak Bakım alanındaki meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM TEKNİKERİ TANIM Fabrika ve işletmelerin araştırma ve geliştirme birimlerinde mühendisin gözetimi altında ile bilgisayarla model tasarımı ve çizimi yapan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Yeni

Detaylı

BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) TEKNİSYENİ

BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC) TEKNİSYENİ TANIM Makine parçalarının üretiminde kullanılan takım tezgahlarını, bilgisayarla çalıştıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Üretim yapılacak parçanın, makinede hangi işlemlerden

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -30 AMAÇ MUHASEBE VE FİNANSMAN Bu faaliyette verilecek

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ

AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ TEKNİSYENİ TANIM Ahşap malzemelerden yapılan her türlü sabit, hareketli doğramaların ve iç-dış mekan doğramaların projelerine göre imalat, montaj ve onarım işlemlerini, kendi başına ve/veya ekip halinde ve belirli

Detaylı

BİTKİ KORUMA TEKNİKERİ

BİTKİ KORUMA TEKNİKERİ TANIM Bitkisel üretimin her aşamasında, ürünün ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerden (hastalıklar, böcekler, yabancı otlar vb.) korunması ve üretimde kalitenin yükseltilmesi konusunda çalışan teknik ara

Detaylı

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER TEKNİKERİ TANIM Süs Bitkileri, Gıda, boya ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi, etkin madde elde edilmesi, korunması, kültüre alınması,

Detaylı

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI BANKACILIK VE SİGORTACILIK MESLEK ELEMANI TANIM Bankacılık ve sigortacılık konusunda, sigorta ürünlerinin pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemlerini yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Bankada hesap açma,

Detaylı

ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ TANIM

ÇİÇEK DÜZENLEYİCİSİ TANIM TANIM Çiçekçilik organizasyonlarını yürütme, kesme, çiçek ve iç mekan çiçeklerinin bakımı, el ve masa düzenlemeleri, sepet-çelenk, sabit, hareketli, açık ve kapalı mekanların süslemelerini yapabilme bilgi

Detaylı

DİYALİZ TEKNİKERİ KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN İZMİR A /I

DİYALİZ TEKNİKERİ KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN İZMİR A /I TANIM Diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması işlemlerini gerçekleştiren kişidir. A- GÖREVLER - Diyaliz

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

ECZACI KALFASI TANIM A-GÖREVLER

ECZACI KALFASI TANIM A-GÖREVLER TANIM Eczacı gözetiminde müşterileri karşılayan, reçetedeki ilaçları hazırlayan, faturasını düzenleyen, iş kayıtlarını tutan ve ilaç satış işlemini yapan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ

LASTİK PLASTİK TEKNİKERİ TANIM Lastik-plastik teknikeri, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, otomobil ve uçak lastikleri ile çamurluk, taşıt iç döşeme lastikleri vb. her türlü lastik ve plastik üretimi ve şekillendirilmesi

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ AKILLI BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İNŞAAT TEKNİSYENİ TANIM

İNŞAAT TEKNİSYENİ TANIM TANIM İnşaatların duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetiminde yürüten kişidir. A- GÖREVLER - İnşaat

Detaylı