TÜRK KIZILAYI YOL GÜVENLİĞİ PROJESİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KIZILAYI YOL GÜVENLİĞİ PROJESİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRK KIZILAYI YOL GÜVENLİĞİ PROJESİ 6 AYLIK FAALİYET RAPORU Raporu Hazırlayan: Mine AKDOĞAN / Yol Güvenliği Proje Koordinatörü Tarih: Bölüm: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Rapor Süresi: 1 Mayıs-31 Ekim 2013 Ankara,2013 1

2 GİRİŞ Dünya da 1,3 milyon kişi her yıl trafik kazalarında hayatını kaybetmekte 50 milyon kişi yaralanmaktadır. Mevcut eğilimler göstermektedir ki tüm dünyada acil bir önlem alınmaması halinde 2030 lu yıllara kadar ölüme en çok sebebiyet veren haller içinde trafik kazalarına bağlı ölümler 5.sıraya yükselecektir. Türk Kızılayı misyonu ve vizyonu gereği insan ızdırabını dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın dindirmeyi amaçlamış, insan eliyle oluşturulan ya da doğal yollarla meydana gelen afetlerin sonuçları ile mücadele etmiştir. Trafik kazalarının önlenmesi konusunda makro düzeyde bir proje yürüten Türk Türk Kızılayı karayolu güvenliği mevzuatındaki zayıf yönlerin ve eksikliklerin yol kullanıcılarının zarar görebilme riskini arttırdığının, trafik kazaları, ölüm ve yaralanmalar için potansiyel tehlike oluşturduğunun farkındadır. Son 3 yılda 746 vatandaşımız doğal afetler nedeni ile, vatandaşımız ise trafik kazaları nedeni ile yaşamlarını kaybetmiştir. Bu durum koruyucu önleyici tedbirler geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. Türk Kızılayı bu alanda bir adım atarak koruyucu önleyici tedbirler geliştirmeye yönelik sorumluluk almıştır. Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde yürütülen kampanya kapsamında ülkemizde 2020 yılına kadar karayolu ölümlerinde %50 azalama hedefi belirlenmiş, ülkemizde bu hedefe ulaşılması için Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı 31 Temmuz 2012 tarihinde Başbakanlık Genelgesi ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş, yılları İçişleri Bakanlığımız tarafından Emniyet kemeri ve Hız Kontrolü Yılları ilan edilmiştir. Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı (Global Road Safety Partnership-GRSP) Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu nun (IFRC) önemli paydaş kuruluşlarından biri olup, Federasyon bünyesinde faaliyetlerini yürütmektedir. GRSP Yol Güvenliği konusunda Bloomberg Philanthropies (Bloomberg Hayırseverler Kurumu) tarafından sağlanan fona istinaden küresel düzeyde projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve toplumda davranış değişikliği oluşturulmasına liderlik etmektedir. Bloomberg Hayırseverler Kurumu nun finanse ettiği 10 ülkede Yol Güvenliği Projesi (RS 10) düşük ve orta gelir düzeyinde olan ve dünyadaki trafik kazası oranlarının %48 ini oluşturan 10 ülkeyi kapsamaktadır. Türkiye fon sağlanabilecek olan 10 ülke arasında yer almıştır. Diğer ülkeler Brezilya, Kamboçya, Çin, Mısır, Hindistan Kenya, Meksika, Rusya ve Vietnam dır. Karayolu güvenliği Kızılhaç Kızılay Ulusal Dernekleri 2089 nolu taahhüdünün kilit odak noktasıdır. Bu konu ayrıca IFRC 2020 Stratejisine eklenmiştir. IFRC bünyesinde faaliyet yürüten Küresel Yol Güvenliği Ortaklığı (GRSP) Yol Güvenliği Projesi(RS 10) Savunuculuk Bileşeni kapsamında Kurumumuzdan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği nde emniyet kemeri kullanılmasına ilişkin yapılacak değişiklikle ilgili savunuculuk projesi gerçekleştirmemizi talep etmiştir. Müdürlüğümüzce hazırlanan proje tarih ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olup, 17 Mayıs 2013 tarihinde IFRC ile imzalanan protokolle yürürlüğe girmiştir. Protokol uyarınca proje 1 Mayıs-31 Aralık 2013 tarihleri arasında yürütülecektir. Projenin temel amacı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ndeki emniyet kemerine ilişkin yasal boşlukların kapatılması için karar alıcılarla işbirliği yapmak ve hazırlanan değişiklik tasarılarının bir an evvel onaylanarak yürürlüğe girmesi konusunda milletvekillerimizi harekete geçirmektir. 2

3 Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan yasa ve yönetmelik değişiklik tasarıları aşağıdaki düzenlemeleri getirmektedir: YASA DEĞİŞİKLİK TASARISI İLE NE DEĞİŞECEK? Ülkemizdeki karayolu güvenliği mevzuatında yeni düzenlemeler yapılması gerekmektedir sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 78.maddesinde sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması biçiminde bir ifade yer almamakta bunun yerine koruyucu tertibat kullanma zorunluluğu ifade edilmektedir. Ancak hangi koruyucu tertibatın (çocuk koltuğu, koruma başlığı ve gözlüğü, emniyet kemeri) kullanılmasının zorunlu olduğu açıkça ifade edilmediği için, bu durum emniyet kemeri kullanımı konusunda yasal boşluk oluşturmaktadır. Yapılan değişiklik tasarısında Kanun da yer almayan emniyet kemeri ifadesi yer alacaktır sayılı Karayolları Trafik Kanunu nda emniyet kemeri takmamanın para cezası 72,00.-TL dir. Uygulanan para cezalarının arttırılması ile emniyet kemeri kullanımı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu nedenle para cezalarının arttırılması ve denetimlerin sıklaştırılması ile yasanın bağlayıcılığı arttırılacaktır. Kanunda yapılan değişiklik tasarısı ile emniyet kemeri takmamanın para cezasının 166,00 TL. olarak arttırılması düşünülmektedir. YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE NE DEĞİŞECEK? Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 150.maddesine göre; Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri ile yakın koruma, harekât, tatbikat ve devriye görevi yürüten veya olaylara müdahale eden askeri ve genel kolluk görevlilerinden sürücü ve yolcu konumunda bulunanların emniyet kemeri takması zorunlu değildir. Yönetmelikte yapılan değişiklik tasarısı ile söz konusu muafiyetlerin kaldırılması ve emniyet kemerinin istisnasız tüm yol kullanıcılarını kapsaması sağlanacaktır. Yasa tasarısı ilgili Bakanlıklardan görüş alınmasına ve gerekli düzeltmelerin yapılmasına müteakip Meclis Başkanlığı na iletilecektir. Projemiz bu süreci hızlandırmak ve gerekli mevzuat değişikliklerinin gerçekleşmesini hızlandırmak amacındadır. Proje kapsamındaki stratejilerimiz 4 ana başlık altında toplanabilir: 1-Yol Güvenliği ile ilgili ortaklıklar geliştirmek ve Kurumuzun üst düzey yönetiminden Yol Güvenliği sözcüsü belirlemek, 2- Yol Güvenliği konusuna ilişkin kampanya materyalleri geliştirmek, 3- Diplomasi ve Savunuculuk araçlarını kullanarak karar alıcılarla görüşmeler yapmak (Ulusal ve Yerel Düzey), 4- Tasarının desteklenmesine ilişkin medya desteğini sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmek, olarak sıralanabilir. Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı ile İzmir, Afyon, Ankara, Rize, Van ve Konya Şube Başkanlıklarımızla çalışılmasına karar verilmiştir. 3

4 PROJE FAALİYETLERİ: Proje başlangıç faaliyetleri olarak kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarına öncelik verilmiş, konu ile ilgili küresel raporlar, istatistiki veriler ve gelişmiş ülke örnekleri incelenmiş, izleme değerlendirme ve savunuculuk eğitimlerine katılım sağlanmıştır. İşbirliği geliştirme faaliyetleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiş, Trafik Güvenliği Platformu Deklarasyonu imzalanmıştır. Böylece Türk Kızılayı trafik kazalarını önleme konusundaki kararlılığını ve yetkili kurumlarla işbirliği içinde çalışma konusundaki isteğini göstermiştir. Dünya Sağlık Örgütü ziyaret edilmiş, RS 10 Güvenli Trafik Projesi konusunda bilgi alınmış, projemiz tanıtılmıştır. Tüm Türk Kızılayı personelinin ve tüm şubelerinin emniyet kemeri kullanması konusunda tamim yayınlanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Platformu yetkilileri Genel Başkanımızı ziyaret ederek Kurumumuzun başlattığı projeyi taktir ettiklerini, projemiz ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirmişlerdir. Küresel Karayolu Güvenliği Ortaklığı (GRSP) ile Devlet Kemer Takıyor Projesi ni (Buckle Up Officials) yürüten IPA Türkiye (Uluslararası Polis Birliği Türkiye Ofisi) ile yaptığımız görüşmelerde emniyet kemeri odağındaki ortak çalışmalarımızın neler olabileceği konusu tartışılmıştır. 4

5 IPA Devlet Kemer Takıyor Projesi kapsamında Türk Kızılayı Genel Merkezi ve Etimesgut yerleşkesinde görev yapan şoför ve diğer personele emniyet kemeri konusunda seminer verilmiştir. 2 Ağustos 2013 tarihinde Ankara nın en yoğun merkezlerinde biri olan Güven Park ta düzenlediğimiz basın toplantısı organizasyonuna Emniyet Genel Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu yetkilileri katılmış, basın aracılığı ile projemiz deklare edilmiş, konuya dikkat çekilmiş, milletvekillerimizin desteği talep edilmiştir. Organizasyonda emniyet kemeri takmayan yolcuların kaza sonrası durumları ile ilgili mizansen gerçekleştirilmiş, vatandaşlar alana getirilen emniyet kemeri simulatörü ile takla atan bir araçta 10 km hızla emniyet kemeri olmadan neler yaşadıklarını deneyimleme fırsatı bulmuşlardır. Aynı zamanda Genel Başkanımız Sn. Akar ile Trafik Şube Müdürleri tarafından araçlar durdurularak broşürler dağıtılmış, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunulmuştur. Organizasyon altmışa yakın basın yayın organında yayınlanmıştır. 5

6 Eylül ayında İçişleri Bakanı Müsteşar Yardımcımız Sn. Bedrettin Demirer ziyaret edilerek Kanun ve Yönetmelik değişiklik tasarısının bir an evvel gerçekleşmesi için destek talep edilmiştir. Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanı Sn. Hamza Altıntaş ta katılmış, Kurumumuzun savunuculuk projesi ile yasama sürecini hızlandırma konusundaki faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirmişlerdir. Projemizin yerel düzeyde temsil edilmesi ve desteklenmesi amacıyla yerel medya ve yerel yönetimle iyi ilişkiler içinde olan Van, İzmir, Ankara, Rize, Konya ve Afyon Şubelerimiz pilot şube olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Eylül ayında Şube temsilcileri Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ne davet edilerek kendilerine yarım günlük bir seminer verilmiştir. Seminerde Küresel Yol Güvenliği Programı Türkiye Koordinatörü Sn.Filiz Hösükoğlu ve Türk Kızılayı Yol Güvenliği Proje Koordinatörü tarafından sunum yapılmıştır. Söz konusu şubelerimiz, bölgelerinden seçilen milletvekilleri, yerel medya ve yerel yönetimle iletişime geçerek projemize yerelden destek sağlayacaklardır. Şubelerimiz aylık faaliyet raporları hazırlayarak çalışmalarını raporlaştıracaktır Proje iletişim materyalleri olarak; broşür, istatistiki verilerle ilgili bilgi notu, poster, milletvekillerine mektup, medyaya mektup ve Genel Başkanımızın mesajı hazırlanmıştır. İletişim materyalleri tüm milletvekillerimize posta ile yollanmaya başlanmıştır. ayrıca pilot şubelerimize ve 81 il merkez şubelerimize gönderilecektir. 6

7 Posterin TBMM de asılması için gerekli izin yazıları yazılmış olup, cevap beklenmektedir. Proje İletişim Materyalleri Ekim ayında milletvekili ziyaretlerine başlanmıştır. Kanun tasarısı TBMM İçişleri Komisyonu nda görüşüleceği için öncelikle İçişleri Komisyonu Başkanı Sn. Mehmet ERSOY, komisyon üyesi Sn. Ali Serindağ ve Sn. Celal DİNÇER i ziyaret edilerek proje amaçlarımız anlatılmış diğer komisyon üyelerimize de ziyaretlerde bulunmak için randevular alınmaktadır. Ayrıca Kasım ya da Aralık ayında TBMM İçişleri Komisyonu üyeleri ve ilgili milletvekillerimiz ile medya temsilcilerimizi bir araya getireceğimiz ve projemizi paylaşacağımız bir kahvaltı organizasyonu yapılması planlanmaktadır. 7

8 AKP Grup Amiri Sn. Halil Ergen ile görüşülerek yapmayı planladığımız kahvaltı organizasyonu ile ilgili milletvekillerimizin uygun olduğu zamanlar konusunda bilgi alınmıştır. Ayrıca TBMM Genel Sekreterliği Özel Büro Müdürü Reşit Uzel ile görüşülmüş, TBMM Genel Sekreteri Sn.İrfan NEZİROĞLU nun savunuculuk ve yasama sürecine sivil toplum örgütlerinin katılımı konulu kitapların yazarı olması nedeni ile projemize katkı sağlayacağının düşünüldüğü ifade edilmiş ve görüşme talep edilmiştir. TBMM Genel Sekreterliği ile Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından milletvekillerimizi emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarmak amacıyla TBMM giriş kapısında bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe Kurumumuz da davet edilmiştir. İlkokul öğrencileri TBMM kapısının önünde milletvekillerinin araçlarını durdurarak emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ederek emniyet kemeri takanlara çiçek sunmuş, takmayanları ise uyararak proje broşürlerimizi iletmişlerdir. Yol Güvenliği Projemizin internet sitesi hazırlık aşamasında olup Türk Kızılayı Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan banner aracılığı ile projemizin tanıtımı yapılmaktadır. Projemizle ilgili sosyal medya araçları da kullanılmakta, mesajlarımız paylaşılmaktadır. Facebook: https://www.facebook.com/trcsroadsafety Yol güvenliği konusunda diğer derneklerle işbirliği toplantısı yapılması planlanmaktadır. Bu toplantıyla ortak bir deklarasyon oluşturmak, milletvekili ziyaretlerine birlikte katılmak ve sesimizi daha güçlü bir şekilde iletmek amaçlanmaktır. 8

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov.

ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ. Dr. Fatih VURSAVAŞ. Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü. E-Mail: fvursavas@egm.gov. ULUSLARARASI KURULUŞLAR ve KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ Dr. Fatih VURSAVAŞ Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü E-Mail: fvursavas@egm.gov.tr Giriş Karayolu trafik hasarları, dünya çapında ölüm, yaralanma ve

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015)

ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA İLİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EYLEM PLANI (2011-2015) ANKARA 2011 Ankara İli Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Eylem Planı Teknik Hazırlık Grubu Prof. Dr. Ayşe Akın (BÜKÇAM)* Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ

ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ ÇOCUKLAR İÇİN TRAFİK EĞİTİMİ PROJESİ TRAFİK DEDEKTİFLERİ İ Çİ NDEKİ LER 1. BİLGİ NOTU 2. PROJE BELGESİ 3. FAALİYET PLANI VE ÇALIŞMA TAKVİMİ 4. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PROJESİ (Trafik

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU GENEL KOORDİNATÖR Ali BAŞTÜRK

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU İZMİR KALKINMA AJANSI 2008 YILI AJANS FAALİYET RAPORU OCAK 2009 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Detaylı

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL

Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - : Osman UCAEL Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-KR-2/25 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : - ISBN : - 1. Basım, Eylül 2014 Editör(ler) : Osman UCAEL : Mustafa GÜL Tasarım

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK DİYOR Kİ Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şefkatli olmalıdır. İÇİNDEKİLER BAKAN

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 5 A. VİZYON VE MİSYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1. Fiziksel

Detaylı

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU

2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ İstihdam ettiği kaliteli ve enerjik kadrosunun yanında artık yerleşmiş kurumsal yapısı ile Ajansımız,

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2009-2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2008 T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Detaylı