GENEL KATALOG General Catalogue 10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KATALOG General Catalogue 10"

Transkript

1 GENEL KATALOG General Catalogue 10 1

2 TANITMA Önceleri elektrik yüksek gerilim tesisatlarý için kablo baþlýklarý, Kimya Sanayý tesisleri için çeþitli makina imal eden firmamýz Redüktör imaline 1967 yýlýnda baþlamýþtýr. Bugün Türkiye nin en büyük fabrikalarýndan en küçük atelyelerine kadar her köþesinde binlerce ZET Redüktörü çalýþmaktadýr. Türk iþçisinin emeði ve yerli sermayenin bir araya gelerek ürettiði % 100 yerli Zet Redüktörleri hergün daha kaliteli üretimi ile Redüktör sanayiinde önder olma durumunu korumak amacýndadýr. Zet Redüktör uzun yýllarýn tecrübeleri ile üretimini genel maksatlara uygun biçimde geliþtirip iki ve üç kademeli helisel diþlili redüktörler olarak standart hale getirmiþtir. Standart tip iki kademeli Z.F.T. tipi Redüktörler ile üç kademeli 3KU- 3KF-3KT tipi Redüktörleri 0.34 HP güçden 40 HP güce kadar -5 d/d dan 400 d/d ya kadar seri olarak üretmektedir. Ayrýca firmamýz sonsuz vidalý Redüktörleri de bir kademeli ve iki kademeli modeller olarak standartlaþtýrmýþ ve seri olarak üretmektedir. Z.F.T. ve S. tipi Redüktörler, elektrik motoru ile direkt akuple ayaklý veya flanþlý baðlantýya uygun veya motorsuz olarak da imal edilen Redüktörlerdir. Seri imalatýmýz dýþýnda aðýr seri bir, iki, üç ve dört kademeli giriþ ve çýkýþ milleri birbirine paralel olan ayrýca giriþ mili çýkýþ miline 90 dik ve çýkýþ mili yatay düzleme paralel veya çýkýþ mili yatay düzleme dik konumda olan Redüktörleri de üretim programýna almýþtýr. Aðýr seri bu Redüktörler maliyetleri yüksek olduðundan ancak sipariþ üzerine imal edilmektedir. Ayrýca müþterilerimizin özel istekleri ve deðiþik konstrüksiyonlu Redüktörler adete bakýlmaksýzýn proje çalýþmasý yapýlarak imal edilmektedir. ZET Redüktörleri müþterilerine anýnda hizmet etmeyi prensip edinmiþ bu maksatla Z.F.T. ve S. tipi Redüktörlerin en çok kullanýlan modellerin deðiþik güç ve devir sayýlarýnda olmak üzere 1500 adet lik bir stok planlamasý ile üretimini sürdürmektedir. Kataloðumuzda her tipin birden fazla modelini, Gücü giriþ ve çýkýþ devir sayýlarýný, Tahvil oranlarýný gösteren seçme çizelgeleri ve boyut belirtme çizelgeleri mevcuttur. Seri imalat kapsamýna giren Redüktörler bol yedek parçalýdýr. Stok mevcudu kalmayan Redüktörler çok kýsa sürede imal edilip müþteriye teslim edilmektedir. INTRODUCTION Producing cable heads for high-voltage electric establishments and various machines for chemical industry institutions previously, we began to produce reducers in Today in everywhere, from the biggest factories to the smallest workshops of Turkey more than thousands Z reducers are in operation. Combining Turkish workmanship and the local capital 100 % Turkish made Z reducers have the aim to be the leader in the reducer industry, producing with more quality everyday. With its rich experience ZET Reducer has developed its production according to common needs by standardizing its reducers as double and triple reduction helical gearings. ZET Reducer is producing standart type double reduction 3KU-3KF-3KT type Reducers from 0.34 HP up to 40 HP - from 5 R.P.M. up to 400 R.P.M. Our firm has alsostandardized worm gear reducers ad single and double reduction models and is mass producing these regularly. The Z.F.T. and S. type reducers are either produced without motor or they are suitable to flange mounted connection. Except our regular production the following reducers are also in our manufacturing program. Heavy series single, double, triple and quadruple reduction reducers with high speed shaft and output shaft in the same line. Reducers with high speed shaft perpendicular to output shaft are also being manufactured. Heavyseries, because of their higher prices are manufactured only on order. Special orders from our customers are being considered. Disregarding the size of the order. One of ZET Reducer s aim is to be ready to serve its customers immediatly. For this purpose it is continueing its production with a stock of 1500 of its mostly used Z.F.T. and S. type reducers, at different R.P.M. and power. In our catalogue one can find more than one model of each type, power input and -output R.P.M. selection tables that show reduction ratios and dimensions tables. Reducers that are produced im a range series have plenty of spare parts. Also reducers not available in stocks are produced in a very short time for our customers. 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER TANITMA 2 MÝLUCU ÇEKTÝRME VÝDASI 5 SEÇÝM ESASLARI 6 ÇALIÞTIRMA KONUMLARI 9 TEKNÝK BÝLGÝLER 10 REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON 11 Z-ZF-ZT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 12 Z TÝPÝ REDÜKTÖRLER 13 ZT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 14 ZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 15 2KZ-2KZF-2KZT-FT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 16 2KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 17 2KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 18 2KZT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 20 FT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 21 3KZ-3KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 22 3KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 23 3KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 24 4KZ-4KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 26 4KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 27 4KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 28 3KU-3KF-3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 29 3KU-3KF-3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 30 3KU TÝPÝ REDÜKTÖRLER 31 3KF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 32 3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 33 5KU-5KF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 34 5KU TÝPÝ REDÜKTÖRLER 35 5KF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 36 PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 37 ÇALIÞTIRMA KONUMLARI 39 1KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 40 1 KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 41 2KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 42 2KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 43 3KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 44 3KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 45 4KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 46 4KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 47 2KB-3KB-4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 48 KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN ÇALIÞTIRILMA KONUMLARI 49 2KB-2KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 50 2KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 51 3KB-3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 52 3KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 53 4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 54 4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 55 Contents Introduction 2 Center bores 5 Selection of the right gearbox 6 Working positions 9 Technic al informations 10 Construction of reducers 11 Power reduction ratio table of Z-ZF-ZT type reducers 12 Z type reducers 13 ZT type reducers 14 ZF type reducers 15 Power reduction ratio table of 2KZ-2KZF-2KZT-FT type reducers 16 2KZ type reducers 17 2KZF type reducers 18 2KZT type reducers 19 FT type reducers 21 Power reduction ratio table of 3KZ-3KZF type reducers 22 3KZ type reducers 23 3KZF type reducers 24 Power reduction ratio table of 4KZ-4KZ type reducers 26 4KZ type reducers 27 4KZF type reducers 28 3KU-3KF-3KT type reducers 29 Power reduction ratio table of 3KU-3KF-3KT type reducers 30 3KU type reducers 31 3KF type reducers 32 3KT type reducers 33 Power reduction ratio table of 5KU-5KF type reducers 34 5KU type reducers 35 5KF type reducers 36 Parallel shaft reducers 37 Working positions 39 Power reduction ratio table of 1KA type parallel shaft reducers 40 1KA type parallel shaft reducers 41 Power reduction ratio table of 2KA type parallel shaft reducers 42 2KA type parallel shaft reducers 43 Power reduction ratio table of 3KA type parallel shaft reducers 44 3KA type parallel shaft reducers 45 Power reduction ratio table of 4KA type parallel shaft reducers 46 4KA type parallel shaft reducers 47 2KB-3KB-4KB type bevel helical reducers 48 Working positions KB type bevel helical reducers 49 Power reduction ratio table of 2KB-2KBF type bevel helical reducers 50 2KB type bevel helical reducers 51 Power reduction ratio table of 3KB-3KBF type bevel helical reducers 52 3KB type bevel helical reducers 53 Power reduction ratio table of 4KB type bevel helical reducers 54 4KB type bevel helical reducers 55 3

4 KM-2KBF-3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 57 KM TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 58 KM TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 59 2KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 60 3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 61 D TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 62 D TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 63 ÖZEL KONSTRÜKSÝYONLU REDÜKTÖRLER 65 2KH TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 66 2KH TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 67 ÞAFTA GEÇMELÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 68 ÞAFT REDÜKTÖRLER - GERDÝRME VE DENGELEME KOLLU 69 2KD ÞAFTA GEÇMELÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 70 ÞAFTA GEÇMELÝ AYAKLI TÝP REDÜKTÖRLER ÇIKIÞ MÝLLÝ (ÝÇÝ DELÝK MÝL) 71 ÇIKIÞ MÝLLÝ AYAKLI TÝP REDÜKTÖRLER 72 SONSUZ VÝDALI REDÜKTÖRLER 73 TANITMA 74 ÇALIÞTIRMA KONUMLARI 75 S TÝPÝ REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON 76 S TÝPÝ REDÜKTÖRLERDE GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 78 MÝL ÇIKIÞLI S TÝPÝ REDÜKTÖRLER 79 MÝL ÇIKIÞLI MOTORLU S TÝPÝ REDÜKTÖRLER 80 MÝL ÇIKIÞLI MOTORSUZ S TÝPÝ REDÜKTÖRLER 81 AÐIR SERÝ S TÝPÝ REDÜKTÖRLER 82 FLANÞLI SERÝ SF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 83 SD TÝPÝ REDÜKTÖRLER 86 SV TÝPÝ REDÜKTÖRLER 87 SE TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 88 SE BOYUT ÇÝZELGESÝ 89 SR TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 90 SR BOYUT ÇÝZELGESÝ 91 SN TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 92 SN BOYUT ÇÝZELGESÝ 93 KOVAN ÇIKIÞ MÝLLÝ S TÝPÝ MOTORLU REDÜKTÖRLER 95 3 FAZLI ASENKRON MOTORLARIN BOYUTLARI 97 ELASTÝK KAPLÝN SEÇME TABLOSU 98 ELASTÝK KAPLÝN 99 PERNOLU ELASTÝK KAPLÝN SEÇME TABLOSU 100 PERNOLU ELASTÝK KAPLÝN 101 PABUÇLU BALATALI FREN ELDRO FREN ÇÖZÜCÜLÜ 102 (*) ELDRO YU KORUYUCU FREN VE ÞASÝ FREN KASNAK VE KAPLÝN BOYUTLARI 103 HÝDROLÝK KAVRAMA 104 GERÝ DÖNMEZ KÝLÝT TERTÝBATI 105 RÝNG FEDER HALKA KAMA 106 ELEKTRO MANYETÝK BALATALI FREN 107 KM-2KBF-3KBF type bevel helical reducers 57 Power reduction ratio table of KM type bevel helical reducers 58 KM type bevel helical reducers 59 2KBF type bevel helical reducers 60 3KBF type bevel helical reducers 61 Power reduction ratio table of D type bevel helical reducers 62 D type bevel helical reducers 63 Special construction reducers 65 Power reduction ratio table of 2KH type parallel shaft reducers 66 2KH type parallel shaft reducers 67 Power reduction ratio table of shaft mounted reducers 68 Shaft mounted reducers with tension and balance arm 69 Power reduction ratio table 2KD type of shaft mounted reducers 70 Shaft and foot mounted reducers output shaft (hollow shaft) 71 Output shaft foot mounted reducers 72 Wormgear reducers 73 Introduction 74 Working positions 75 Construction of S type reducers 76 Power reduction ratio table of S type reducers 78 S type reducers 79 S type motor reducers 80 S type reducers without motor 81 S type reducers heavy type 82 SF type range of flange mounted reducers 83 SD type reducers 86 SV type reducers 87 Power reduction ratio table of SE type reducers 88 Dimensions of SE type 89 Power reduction ratio table of SR type reducers 90 Dimensions of SR type 91 Power reduction ratio table of SN type reducers 92 Dimensions of SN type 93 S type motor reducers 95 Dimensions of non-synchronized tri-phase motors 97 Fexible coupling selection table 98 Fexible coupling 99 Fexible coupling selection table 100 Fexible coupling 101 Shoe brakes, brake lining and eldro brake releaser 102 (*) Eldro protecting brake and coupling dimensions 103 Hydraulic coupling 104 One way lock 105 Shrink disc 106 Brakes with electro-magnetic shose 107 ELEKTRO MANYETÝK FREN 108 Electro-magnetic brake 108 MÜMESSÝLÝMÝZ OLDUÐUMUZ ÝTHAL SONSUZ VÝDALI REDEKTÖRLER ELÝBEL DÝÞLÝ REDEKTÖRLER HÝDROLÝK VARYATÖRLER

5 GÝRÝÞ VE ÇIKIÞ MÝLLERÝ UCUNA ÇEKTÝRME VÝDASI ÖLÇÜLERÝ VE MÝL ÇAPLARINA AÝT TOLERANSLAR Dimensions of center bores of the input and output shafts and tolerances of shaft diameters TOLERANS CETVELÝ - Tolerance Table ÇAPLAR Diameters DELÝK TOLERANSI Bore Tolerances MÝL TOLERANSI Shaft Tolerances d H TUTUK GEÇME k6 Tight Fitting ÇAKMA GEÇME m6 Interference Fitting ÇEKTÝRME VÝDA DELÝÐÝNE AÝT ÖLÇÜLER - Dimensions of the center bores MÝL ÇAPLARI Shaft Diameters MÝL TOLERANS- LARI Shaft Tolerances ÖLÇÜLER Dimensions mm mm mm mm mm mm mm d d 1 d 2 d 3 d 4 l 1 l 2 l M M M k M M M M M M M M M m M M M M M M M

6 ÝÞLETME ÝÇÝN UYGUN REDÜKTÖRLERÝN SEÇÝM ESASLARI Selection of the Right Gearbox - Tablodaki deðerler Redüktörlerin 20 0 C ortam sýcaklýðýnda, darbesiz olarak, Günde 8 saat devamlý çalýþmasý ve Elektrik motoru ile tahrik edilmesi halinde geçerlidir. - Ýþletme þartlarý yukarýdaki durumdan farklý durum gösterirse Tahrik edilecek makinanýn Nominal gücü (K) iþletme faktörü ile çalýþýr. Böylece gerekli güç tespit edilir. o (k 1 ) faktörü : Günlük çalýþtýrýlma süresi o (k 2 ) faktörü : Güç ve iþ makinasýnýn çeþiti. o (k 3 ) faktörü : Saatteki çalýþma miktarý. Uygun redüktör gücü: N = N nom x k olarak bulunur. HP The rating on the table are valid only if the following conditions are met, schockfree, 8 hour running without stopping ambiend temperature 20 0 C and being driven with electric motor. In case of a change in operating conditions the nominal raating of the driving machine must be multiplied by the service factor (K) to obtain the standart rating. The service factor (K) is exuivalent to the multiplication of (k 1,k 2,k 3 ) factors. Factor (k 1 ) : Daily operating period Factor (k 2 ) : The type of Power and Working machine Factor (k 3 ) : Working amount per hour Standrt Rating for reducer is found out with N=Nnom x k HP k 1 FAKTÖRÜ - Factor k 1 TABLO 1 - Table 1 GÜNLÜK ÇALIÞTIRMA SÜRESÝ SAAT/GÜN Daily working period hour/day k k 2 FAKTÖRÜ - Factor k 2 TABLO 2 - Table 2 TAHRÝK MAKÝNASI - Prime mover ELEKTRÝK MOTORU Electrical motor BUHAR TÜRBÝNÝ Steam turbine 4-6 SÝLÝNDÝRLÝ MOTOR 4-6 Horsepower motor SU TÜRBÝNÝ Water turbine 3-1 SÝLÝNDÝRLÝ MOTOR 3-1 Horsepower motor GRUP Group 1 GRUP I-II Group GRUP II Group GRUP III GRUP II-III Group Group k 3 FAKTÖRÜ - Factor k 3 TABLO 3 - Table 3 BÝR SAATLÝK ÇALIÞTIRMA MÝKTARI (KERE) Working amount per hour (times) NÝN ÜZERÝ above 180 I II III

7 ÝÞ MAKÝNALARININ GRUPLANDIRILMASI - Classification of working machines MAKÝNA ÝMALAT GRUP Production of machines ASANSÖR III Elevator KAÐIT MAKÝNALARI Paper machines PRES Press KAUÇUK VALSLERÝ Kubber cylinders KIRICI Crusher PLASTÝK MAKÝNALARI Plastic machines SÝLKME MAKÝNASI II-III Vibrating machine KREN Crane KOVALI ELEVATOR Elevator with buckets TEKSTÝL MAKÝNALARI Textile machinery POMPA Pump ELEK Sieves ÇIKRIK Sprining wheel BANDLI TAÞIYICI Cenveyor belt MADENCÝLÝK (MADEN KÖMÜRÜ, LÝNYÝT KÖMÜRÜ) Mining SÜRME MAKÝNASI III Driving machine KIRICI Transport machine SANTRÝFÜJ Centrifuge HALDEN ASANSÖRLERÝ Halden elevators VÝNÇ Winch EÐÝMLÝ ASANSÖR Slope elevator AYIRMA KALBURU Seperating sieve DEÐÝRMEN Mill PANZER TAÞIYICI Panzer carrier ZÝNCÝRLÝ TAÞIYICI Carrier with chain KAÞIKLI TARAK Dredge DENGELEYÝCI Balancer MOLOZ KÖPRÜSÜ Rubble bridge KEPÇELÝ ÇARIKLI TARAK Dredge with buckets ZÝNCÝRLÝ KOVALI TARAK Dredge with chain buckets YARDIMCI TAÞIMA MAKÝNASI II-III Auxilary transport machine LEVHALI ÝLETME BANDI Transport belt with frame SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ Vibrating transporter POMPA Pump BANTLI TAÞIYICI II Conveyor belt HAZNELÝ VAGON Transport belt with frame SALYANGOZ TAÞIYICI Worm screw transporter SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ Vibrating screw transporter ZÝNCÝRLÝ YOL Chain belt ZÝNCÝRLÝ TAÞIYICI Transport with chain LEVHALI ÝLETME BANDI Transport belt with frame KOVALI ELEVATÖR I-II Elevator with buckets DÖNEN TABAK Turning plate BANTLI TAÞIYICI Conveyor belt TRANSPORT BANDI Transport belt KÝMYA SANAYÝ Chemical industry DEÐÝRMEN III Mill SALYANGOZ TAÞIYICI II-III Worm screw transporter KARIÞTIRICI II Mixer KOVALI ELEVATOR Elevator with buckets BANTLI TAÞIYICI I-III Conveyor belt KARIÞTIRMA DÜZENÝ Mixing setup TAÞIYICI VE YÜKLEYÝCÝLER Transporter and loaders HALATLI ÝLETÝCÝ II Rope transporter KOVALI ELEVATOR Elevator with buckets SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ Vibrating transporter DÖNEN TABAK Turning plate TIRTIL BANDLI TAÞIYICI Chainsaw tooth belt carrier DAÝRE TAÞIYICI II Circle carrier SALYANGOZ TAÞIYICI Worm screw transporter BANTLI TAÞIYICI Conveyor belt CEPLÝ TAÞIYICI Pocket transporter HAZNELÝ VAGON Wagon KALDIRMA MAKÝNALARI GRUP Lift machines KEPÇE III Ladle KEPÇELÝ KALDIRICI Ladle lifter KOVALI KALDIRICI II-III Bucket lifter KOLLU VÝNÇ II Hand operated winch KÖPRÜ VE KRENLER Bridge and cranes DÖNER VÝNÇLER Turning winch MIKNATISLI KALDIRICI Magnetic crane KANCALI KALDIRICI I-III Crane with a hook GEZER VERGEL VÝNÇ Portable crane DÖKÜMHANE Founpry CEVHER YÜKLEYÝCÝ III Ure loader KEPÇELÝ YÜKLEYÝCÝ Ladle loader EÐÝK ASANSÖR Cruible elevator POTA ASANSÖRÜ Elevator KONÝK DEÐÝRMEN Conical mill CEVHER ARABASI TAÞIYICI Ure car carrier CURUF KIRICI Ash crusher CURUF DEÐÝRMENÝ II-III Ash mill OCAK ASANSÖRÜ Furnace elevator HAZNELÝ VAGON II Wagon DÖNER TABAK Turning plate BANTLI TAÞIYICI Conveyor belt YÜKSEK FIRIN ÜFLEYÝCÝSÝ High furnace blower KÖZ BANDI Embers belt VANTÝLATÖR Fan KUVVET MAKÝNALARI Power machines PÝSTONLU POMPA III Piston pump HAZNELÝ VAGON Wagon KOVALI ELEVATÖR II-III Elevator with buckets PERVANELÝ POMPA Fan pump TRANSPORT BANDI Conveyor belt ÇELÝK ÇEKME MAKÝNALARI Teel and drawing machines DIÞARI SÜRME I-III Pusher BANDLI ÝLETÝCÝ Conveyor belt SAC YOL Iron tape machine ERÝTME MIKNATISI Melting magnet SOÐUK ÇEKME Cold drawing machine DEVÝRÝCÝ Over turning machine KONVERTER Converter OCAK KAPISI ÝLETÝCÝ Furnace door transporter SICAK MAKAS Hot cutter HAM DEMÝR KARIÞTIRMA Raw iron mixer MAKARALI YOL Pulley tape machine YIÐMA ÝLETÝCÝ Heap transporter ENÝNE TRANSPORT II-III Redial transport BANTLI TRANSPORT II Conveyor belt ASKILI YOL Hanging tape machine DAÝRE ÝLETÝCÝ Circle transporter ÞEKER FABRÝKALARI Sugar plants DÝLÝM MAKÝNASI III Slicing machines PÝÞÝRME APARATI II Cooking apparatus YIKAMA TAMBURU I Washing cylinder ÇÝMENTO FABRIKASI Cement plant OCAK ÇEVÝRME III Furnace rotator KONÝK DEÐÝRMEN Conical mill KURUTMA TAMBURU II-III Drying cylinder 7

8 ÖRNEK Paralel milli bir redüktör bantlý ileticinin çalýþtýrýlmasýnda kullanýlacaktýr. Ortalama güç ihtiyacý Elektrik motoru devri Çýkýþ devri Tahvil oraný Günlük çalýþma süresi Çevre sýcaklýðý : 25 HP dýr. : n 1 =1500 d/d dýr. : n 2 =42.5 d/d dýr. : 1500/42.5=35.5 olur. : 16 saat. : 20 C dýr. Maksimum çalýþtýrma miktarý: Saatte 6 keredir. Önce iþletme faktörü (k) belirlenir. 16 saatlik çalýþma süresi için; (k 1 ) faktörü tablo 1 den okunur. Tahrik edecek makinanýn cinsi için (k 2 ) faktörü tablo 2 den okunur. Saatteki çalýþtýrma miktarý (k 3 ) faktörü tablo 3 den okunur. Böylece iþletme faktörü: k= k 1.k 2.k 3 k=1:12x1.12x1=1.25 olarak belirlenir. Gerekli güç: N=k 2.N nom N= =32HP olarak bulunur. Kataloðumuzdaki güç tablosundan tahvil oranýna bakarak redüktör çeþidi seçilir. Þöyleki; Giriþ ve çýkýþ milleri birbirine paralel redüktör (KA) tipidir. Diþli kademe sayýsý tahvil oranýna bakarak (3 kademeli) bir redüktördür. Öyle ise çeþit (3KA) modelidir.güç tablosundan büyüklük seçilecektir. Önce 32 HP veya bir üstü aranýr. En yakýn rakam 35 HP dir. Bu gücü veren redüktör büyüklüðü tablodan yukarý doðru çýkýlarak okunur. Aranýlan redüktör (3KA500) modelidir. EXAMPLE A parallel shaft reducer will be used to operate a conveyer belt. Approximate power need : 25 HP Electric motor R.P.M. : n 1 =1500 R.P.M. Output R.P.M. : n 2 =42.5 R.P.M. Reduction ratio : 1500/42.5=35.5 Daily operating period : 16 hours Ambient temperature : 20 C Maximum operating amount: 6 times per hour. First the service factor (k) should be determined for 16 hours working period: Factor (k 1 ) is obtained from table 1. The type of driving machine factor (k 2 ) is obtained from table 2. Factor (k 3 ) is obtained from table 3. So the service factor is: k= k 1.k 2.k 3 k=1:12x1.12x1=1.25 Required power: N=k 2.N nom N= =32HP The type of reducer is selected from the reduction ratio of power table for example: (KA) type reducers are reducers with input and output shafts parallel to each other. It is a reducer with 3 reduction stages according to the reduction ratio. Thus it is model (3KA). The size will be selected from power table. First one should search for 32 HP or the closest value higher. The closest value is 35 HP. The size of the reducer with this power is obtained from reduction ratio table. Thus the correct reducer is (3KA500). 8

9 ÇALIÞTIRMA KONUMLARI Working positions YETERLÝ YAÐ MÝKTARI Adequate lubricant amount Model Z1-F1-T1 Z2-F2-T2 Z3F3-T3 Z4F4-T4 Z5F5-T5 Z6F6-T6 Z7F7-T7 Litre

10 TEKNÝK BÝLGÝLER: GÖVDELER: Redüktör gövdeleri gri pik döküm malzemeden imal edilmektedir. Gövdeler iki parçalýdýr böylece montaj ve demontaj iþlemi basitleþtirilmiþtir. Gövdeler cidar kalýnlýklarýnýn uygun seçimi, rulman yuvalarýnýn güçlü dizayný ve destek kaburgalarý ile oldukça rijittir, titreþimleri iletmez, stabildir. Gövde üzerinde yað doldurma ve boþaltma tapalarý, yað seviye göstergesi, kaldýrma halkalarý, gözetleme pencereleri mevcuttur. DÝÞLÝLER: Bütün redüktörler helisel diþli mekanizmalardýr. Helisel diþliler ayný anda birden fazla diþlinin temasý, sessiz çalýþmasý, fazla yük taþýmasý bakýmýndan üstündür. Diþliler azdýrma freze tezgahlarýnda yuvarlanma metoduna göre açýlmaktadýr. Bu metod ile imal edilen diþlinin dýþ yüzeyleri oldukça düzgündür. Diþ yüzeyleri sementasyon ýsýl iþlemine tabi tutularak HRc arasýnda ve mm SD ölçülerinde sertleþtirilmektedir. Büyük ebatlý çarklar ya Ç.4140 kalitede diþli malzemesidir yada Krom alaþýmlý kaliteli çelik döküm malzemedir. Bu çarklarýn diþ yüzeyleri ayrýca Ýndüksiyon metodu ile sertleþtirilir. Mukavemet açýsýndan diþlilerin diþ dipleri profil kaydýrma ile kalýnlaþtýrýlmaktadýr. Her diþli pinyon ve çark teknik resim ölçü ve toleranslarýnda hassas olarak iþlenir, diþ ölçüleri hassas diþli mikrometreleri ile kontrol edilir. Isýl iþlem sonrasý meydana gelen salgý ve düzgünsüzlükler taþlama iþlemi ile sýfýrlanýr, diþ yüzeyleri alýþtýrýlýr. Çark ve mil geçmeleri hassas toleranslý alýþtýrmadýr, itina ile monte edilirler. MÝLLER: Giriþ mili ve çýkýþ mili ve kama yuvalarý standartlara uygun ölçü ve toleranslardadýr. Mil uçlarýna metrik ölçülü çektirme vidasý ve punta yuvasý açýlmýþtýr. Miller mukavemet deðerlerine uygun olan konstrüksiyon ve ölçülerdedir. Çýkýþ mili genellikle (Ç.1050) kalitede malzemeden giriþ mili ise (Ç.8620) kalitede malzemeden imal edilmektedir. YATAKLAR: Aðýr iþletme þartlarýnda uzun müddet kullanýlabilecek ömre sahip eksenel ve radyal yükleri karþýlayabilen rulman yataklardýr. Küçük tiplerde bunlar genellikle bilyalý rulmanlardýr. Büyük tip aðýr hizmet redüktörlerinde konik veya fýçý masuralý rulman yataklardýr. YAÐLAMA: Genellikle daldýrmalý usülde yaðlama yapýlmaktadýr. Yeterli yað miktarý yað seviye göstergelerinin orta çizgisine kadar konan miktardýr. Yataklar montaj sýrasýnda gerektiði kadar gresle önceden yaðlanmaktadýr. Küçük tip redüktörlere (Mobil Gear 630) nolu veya muadili yaðý doldurularak teslimat yapýlýr. ÝLK YAÐ DEÐÝÞÝMÝ: Redüktörlerin iþletmeye alýnýþýný müteakip 500 iþ saatinden sonra yapýlmaktadýr. Ýlk yað boþaltýlmalý motorin ile temizlik yapýlmalý sonra yeni yað doldurulmalýdýr. Ýkinci yað deðiþimi ve müteakip deðiþmeler 3000 iþ saatinden sonra yapýlmalýdýr. MONTAJ: ZET redüktörleri iþ makinasýna alýn diþli, zincir diþli, kayýþ kasnak veya elastik kaplin ile baðlanabilir. elastik kaplin kullanýlmasý tavsiyemizdir. Bu durumda kaplin baðlantýsýnýn tam olarak eksende olmasýna bilhassa dikkat edilmelidir. Giriþ veya çýkýþ millerinden herhangi birine bir eleman takýlýrken millerin yataklarýný zorlayacak darbelerden kaçýnýlmalýdýr. VERÝM: Helisel alýn diþlili rulman yataklý redüktörlerin her kademesi için verim (% 98.5) olarak kabul edilmelidir. Þöyleki: Bir kademe için verim Ýki kademe için verim 0.97 Üç kademe için verim 0.95 Dört kademe için verim 0.94 tür. SIZDIRMAZLIK: Gövde ve kapak baðlantýlarýnda contalama ile, millerin gövde çýkýþlarýnda ise kauçuklu ve yay baskýlý yað ve toz sýzdýrmaz keçeler ile sýzdýrmazlýk tam olarak saðlanýr. TECHNICAL INFORMATION: HOUSINGS: Reducer housings are made out of grey perlictic cast-iron. Housings consist of 2 parts, therefore mounting and dismounting are simplified. Because of the correct selection of wall-thickness right desing of bearings and with support bars housing are rigid, stable and free from vibration. The housing is equipped with oil fill and drainage tap, oil level indicator, lifting ring and observation windows. GEARS: All reducers are manufactured with helical gears. Helical gears are preferable because of the contact of the multiple gears, quiet performance and capability of carrying more load. Gears are manufactured in the gear cutting machine with nound off technique. This technique has superior advantages because the gear will have smoother surface. The gears are heat treated to a hardness of HRc with a thickness of mm SD. Gears with larger dimensions are either made with Ç.4140 or with quality cromium steel. The external surfaces of these gears are hardened with induction technique. For strength purposes, the lower section of the gears are thickened by profile slipping method. Each pinion and gear is manufactured with the measurements on technical drawings and tolerances very sensitively. Their measurements are controlled with precise micrometers. The roughnesses occurred in heat treating are grounded. The wheel and shafts are mounted in precise hydraulic presses. SHAFTS: High speed shafts output shaftsand keyways are made according to standard dimensions and tolerances. Shafts have center holes and are constructed suitably according to the strength requirements. The output shafts are usually produced with Ç.1060 quality material and the input shafts are made with Ç.8620 BEARINGS: Our bearings have a long working life under heavy working conditions and they are able to meet thrust and radial loads. In small type reducers there are usually ball bearings. In big heavy work, reducers we use tapered roller or spherical roller bearings. LUBRICATION: Dip lubrication is used generally in oiling. Oil should be filled until the line on the indicator. The bearings are lubricated with grease during mounting. Reducers are sold already filled with Mobil Gear 630 oil. THE FIRST OIL CHANGE: Should be made after 500 operating hours. After draining the first oil, the reducer must be cleaned with motorin and then new oil should be filled. Subsequent oil changes are made after each 3000 hour operation. MOUNTING: ZET reducers can be attached to driving machines with a single chain sprocked-belt pulley or a flexible coupling. It is advised to use flexible coupling. In this case, the coupling attachment should be exactly on line. By joining an additional part to input or output shafts, you should avoid sudden impacts that will force the shaft bearings. EFFICENCY: The efficiency of helical gears with bearings should be accepted as (% 98,5) for each reduction stage. So, effeciency for 1 reduction is effeciency for 2 reduction is 0.97 effeciency for 3 reduction is 0.95 effeciency for 4 reduction is 0.94 SEALING: The sealing is achieved by gaskets in housing and cover, by rubber seals in shafts. By spring forced seals reducers obtain an excellent sealing against dust and leakage. 10

11 REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON Construction of Reducers 2 KZ TÝPÝ 2 KZF TÝPÝ 2 KZT TÝPÝ 11

12 Z-ZF-ZT - TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC - TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of Z-ZF-ZT - Type Reducers TAHVÝL ORANI Reduction Ratio TAHVÝL ORANI GÝRÝÞ - ÇIKIÞ DEVÝR SAYISI d / d REDÜKTÖR MODELÝ - Model of reducer Reduction Ratio Input - Output Speeds R.P.M i n 1 n 2 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) - Input power (HP)

ŞAFT A GEÇMELİ AYAKLI TİP REDÜKTÖRLER - ÇIKIŞ MİLİ (İÇİ DELİK MİL) Shaft and Foot Mounted Reducers Output Shaft (Hollow Shaft)

ŞAFT A GEÇMELİ AYAKLI TİP REDÜKTÖRLER - ÇIKIŞ MİLİ (İÇİ DELİK MİL) Shaft and Foot Mounted Reducers Output Shaft (Hollow Shaft) ŞAFT A GEÇMELİ AYAKLI TİP REDÜKTÖRLER - ÇIKIŞ MİLİ (İÇİ DELİK MİL) Shaft and Foot Mounted Reducers Output Shaft (Hollow Shaft) 2KD TİPİ REDÜKTÖRLERİN BOYUT ÇİZELGESİ Dimensions of 2KD -Type Reducers Model

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 www.pgr.com.tr info@pgr.com.tr

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 info@pgr.com.tr Ýtimat

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

PKD CONTENTS İCİNDEKİLER. Giriş gücü ve servis faktörü. Input power and service factor. Dişli Ünitesini Seçme. Selecting a Gear Unit 3-4 5-7 8-11

PKD CONTENTS İCİNDEKİLER. Giriş gücü ve servis faktörü. Input power and service factor. Dişli Ünitesini Seçme. Selecting a Gear Unit 3-4 5-7 8-11 İCİNDEKİE CONTENTS Giriş gücü ve servis faktörü Input power and service factor Dişli Ünitesini Seçme Selecting a Gear Unit 3-4 PA PF 5-7 PKD 8-11 PD PM 1-15 1 Giriş gücü ve servis faktörü Giriş gücü ve

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER MOTORLU - MOTORSUZ KULLANIM ve AKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Worm Gear Reducers and Geared Motors Series TR ENG PMRV - PRV PMRV - PMRV PC - PMRV

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN / TURKEY

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN / TURKEY HELİSEL DİŞLİLİ KALDIRMA REDÜKTÖRLERİ KULLANIM ve BAKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Helical Gear Hoisting Drive PCS SERİSİ / PCS SERIES TR ENG Sertifika No/Certificate number

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj...

Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj... Üretimde Kalite... Hizmette Avantaj... www.kosgeb.gov.tr Baskı: 30-05-2012 Arkadaş Matbaacılık 0232-425 39 21 PELET YEM ÜRETİMİNDE EKONOMİK ÇÖZÜM ECONOMIC SOLUTION TO THE PRODUCTION OF FEED PELLET Üretimde

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

LUFKIN 1902 den bu yana

LUFKIN 1902 den bu yana LUFKIN 1902 den bu yana -redüktör imalatç 98 de günümüzde LUFKIN-FRANCE olarak ü ve test üniteleri oldukça tan bir isme sahip COMELOR yüksek kaliteli oynak- kaplinleri ile de bilinmektedir.lufkin FRANCE,A

Detaylı

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2

Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile. Rockwin Makina. Page 2 INDEX Page 1 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Rockwin Makina Page 2 Page 3 Rockwin Makina www.rockwin.eu U.PVC Windows & Profile Page 4 About Us Hakkimizda Our company which has been

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE HAKKIMIZDA 1982 yılında makine imalatı sektöründe ticaret hayatına başlayan firmamız, ilerleyen yıllarda tüm tecrübe

Detaylı

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... say-mak.com.tr Firmamız

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

1973 ten Günümüze Since 1973

1973 ten Günümüze Since 1973 1973 ten Günümüze Since 1973 CNC PLAZMA KESME MAKİNELERİ CNCPLASMA CUTTING MACHINES Mikrojoint özelliği. (Parçaları yere düşürmeden punta bırakma özelliği) Optohole teknolojisiyle iyileştirilmiş delik

Detaylı

Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek 1973 yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz.

Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek 1973 yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz. Hayatı Kontrol Ediyoruz! Suyun her bir damlasının bizler için hayat demek olduğunu bilerek yılından beri hayatımıza değer katmak için çalışıyoruz. Su pompaları imalatı ile çıktığımız yolda, 00 yılına geldiğimizde,

Detaylı

MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE

MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE KENDİNDEN EMİŞLİ TERMOPLASTİK POMPALAR SELF PRIMING THERMOPLASTIC PUMPS DİKKAT POMPAYI KESİNLİKLE SUSUZ ÇALIŞTIRMAYIN MONTAJ İŞLETME BAKIM KILAVUZU INSTRUCTIONS for INSTALLATION OPERATION & MAINTENANCE

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY -Sluice Gates Sluice gates which are used in water and waste water treatment plants offer a wide range of driving unit and material options. Perennial

Detaylı

www.karakoc.com.tr I 01

www.karakoc.com.tr I 01 Karakoç A.Ş. 1976 yılında kurulmuştur. Otomotiv sanayi, beyaz eşya, denizcilik teknolojisi ve savunma sanayisi için yüksek kalite kalıplar, soğuk şekillendirilmiş sac parça basımı, mekanik ve hidrolik

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı