GENEL KATALOG General Catalogue 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KATALOG General Catalogue 10"

Transkript

1 GENEL KATALOG General Catalogue 10 1

2 TANITMA Önceleri elektrik yüksek gerilim tesisatlarý için kablo baþlýklarý, Kimya Sanayý tesisleri için çeþitli makina imal eden firmamýz Redüktör imaline 1967 yýlýnda baþlamýþtýr. Bugün Türkiye nin en büyük fabrikalarýndan en küçük atelyelerine kadar her köþesinde binlerce ZET Redüktörü çalýþmaktadýr. Türk iþçisinin emeði ve yerli sermayenin bir araya gelerek ürettiði % 100 yerli Zet Redüktörleri hergün daha kaliteli üretimi ile Redüktör sanayiinde önder olma durumunu korumak amacýndadýr. Zet Redüktör uzun yýllarýn tecrübeleri ile üretimini genel maksatlara uygun biçimde geliþtirip iki ve üç kademeli helisel diþlili redüktörler olarak standart hale getirmiþtir. Standart tip iki kademeli Z.F.T. tipi Redüktörler ile üç kademeli 3KU- 3KF-3KT tipi Redüktörleri 0.34 HP güçden 40 HP güce kadar -5 d/d dan 400 d/d ya kadar seri olarak üretmektedir. Ayrýca firmamýz sonsuz vidalý Redüktörleri de bir kademeli ve iki kademeli modeller olarak standartlaþtýrmýþ ve seri olarak üretmektedir. Z.F.T. ve S. tipi Redüktörler, elektrik motoru ile direkt akuple ayaklý veya flanþlý baðlantýya uygun veya motorsuz olarak da imal edilen Redüktörlerdir. Seri imalatýmýz dýþýnda aðýr seri bir, iki, üç ve dört kademeli giriþ ve çýkýþ milleri birbirine paralel olan ayrýca giriþ mili çýkýþ miline 90 dik ve çýkýþ mili yatay düzleme paralel veya çýkýþ mili yatay düzleme dik konumda olan Redüktörleri de üretim programýna almýþtýr. Aðýr seri bu Redüktörler maliyetleri yüksek olduðundan ancak sipariþ üzerine imal edilmektedir. Ayrýca müþterilerimizin özel istekleri ve deðiþik konstrüksiyonlu Redüktörler adete bakýlmaksýzýn proje çalýþmasý yapýlarak imal edilmektedir. ZET Redüktörleri müþterilerine anýnda hizmet etmeyi prensip edinmiþ bu maksatla Z.F.T. ve S. tipi Redüktörlerin en çok kullanýlan modellerin deðiþik güç ve devir sayýlarýnda olmak üzere 1500 adet lik bir stok planlamasý ile üretimini sürdürmektedir. Kataloðumuzda her tipin birden fazla modelini, Gücü giriþ ve çýkýþ devir sayýlarýný, Tahvil oranlarýný gösteren seçme çizelgeleri ve boyut belirtme çizelgeleri mevcuttur. Seri imalat kapsamýna giren Redüktörler bol yedek parçalýdýr. Stok mevcudu kalmayan Redüktörler çok kýsa sürede imal edilip müþteriye teslim edilmektedir. INTRODUCTION Producing cable heads for high-voltage electric establishments and various machines for chemical industry institutions previously, we began to produce reducers in Today in everywhere, from the biggest factories to the smallest workshops of Turkey more than thousands Z reducers are in operation. Combining Turkish workmanship and the local capital 100 % Turkish made Z reducers have the aim to be the leader in the reducer industry, producing with more quality everyday. With its rich experience ZET Reducer has developed its production according to common needs by standardizing its reducers as double and triple reduction helical gearings. ZET Reducer is producing standart type double reduction 3KU-3KF-3KT type Reducers from 0.34 HP up to 40 HP - from 5 R.P.M. up to 400 R.P.M. Our firm has alsostandardized worm gear reducers ad single and double reduction models and is mass producing these regularly. The Z.F.T. and S. type reducers are either produced without motor or they are suitable to flange mounted connection. Except our regular production the following reducers are also in our manufacturing program. Heavy series single, double, triple and quadruple reduction reducers with high speed shaft and output shaft in the same line. Reducers with high speed shaft perpendicular to output shaft are also being manufactured. Heavyseries, because of their higher prices are manufactured only on order. Special orders from our customers are being considered. Disregarding the size of the order. One of ZET Reducer s aim is to be ready to serve its customers immediatly. For this purpose it is continueing its production with a stock of 1500 of its mostly used Z.F.T. and S. type reducers, at different R.P.M. and power. In our catalogue one can find more than one model of each type, power input and -output R.P.M. selection tables that show reduction ratios and dimensions tables. Reducers that are produced im a range series have plenty of spare parts. Also reducers not available in stocks are produced in a very short time for our customers. 2

3 ÝÇÝNDEKÝLER TANITMA 2 MÝLUCU ÇEKTÝRME VÝDASI 5 SEÇÝM ESASLARI 6 ÇALIÞTIRMA KONUMLARI 9 TEKNÝK BÝLGÝLER 10 REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON 11 Z-ZF-ZT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 12 Z TÝPÝ REDÜKTÖRLER 13 ZT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 14 ZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 15 2KZ-2KZF-2KZT-FT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 16 2KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 17 2KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 18 2KZT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 20 FT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 21 3KZ-3KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 22 3KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 23 3KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 24 4KZ-4KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 26 4KZ TÝPÝ REDÜKTÖRLER 27 4KZF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 28 3KU-3KF-3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 29 3KU-3KF-3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 30 3KU TÝPÝ REDÜKTÖRLER 31 3KF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 32 3KT TÝPÝ REDÜKTÖRLER 33 5KU-5KF TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 34 5KU TÝPÝ REDÜKTÖRLER 35 5KF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 36 PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 37 ÇALIÞTIRMA KONUMLARI 39 1KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 40 1 KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 41 2KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 42 2KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 43 3KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 44 3KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 45 4KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 46 4KA TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 47 2KB-3KB-4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 48 KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN ÇALIÞTIRILMA KONUMLARI 49 2KB-2KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 50 2KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 51 3KB-3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 52 3KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 53 4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 54 4KB TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 55 Contents Introduction 2 Center bores 5 Selection of the right gearbox 6 Working positions 9 Technic al informations 10 Construction of reducers 11 Power reduction ratio table of Z-ZF-ZT type reducers 12 Z type reducers 13 ZT type reducers 14 ZF type reducers 15 Power reduction ratio table of 2KZ-2KZF-2KZT-FT type reducers 16 2KZ type reducers 17 2KZF type reducers 18 2KZT type reducers 19 FT type reducers 21 Power reduction ratio table of 3KZ-3KZF type reducers 22 3KZ type reducers 23 3KZF type reducers 24 Power reduction ratio table of 4KZ-4KZ type reducers 26 4KZ type reducers 27 4KZF type reducers 28 3KU-3KF-3KT type reducers 29 Power reduction ratio table of 3KU-3KF-3KT type reducers 30 3KU type reducers 31 3KF type reducers 32 3KT type reducers 33 Power reduction ratio table of 5KU-5KF type reducers 34 5KU type reducers 35 5KF type reducers 36 Parallel shaft reducers 37 Working positions 39 Power reduction ratio table of 1KA type parallel shaft reducers 40 1KA type parallel shaft reducers 41 Power reduction ratio table of 2KA type parallel shaft reducers 42 2KA type parallel shaft reducers 43 Power reduction ratio table of 3KA type parallel shaft reducers 44 3KA type parallel shaft reducers 45 Power reduction ratio table of 4KA type parallel shaft reducers 46 4KA type parallel shaft reducers 47 2KB-3KB-4KB type bevel helical reducers 48 Working positions KB type bevel helical reducers 49 Power reduction ratio table of 2KB-2KBF type bevel helical reducers 50 2KB type bevel helical reducers 51 Power reduction ratio table of 3KB-3KBF type bevel helical reducers 52 3KB type bevel helical reducers 53 Power reduction ratio table of 4KB type bevel helical reducers 54 4KB type bevel helical reducers 55 3

4 KM-2KBF-3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 57 KM TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 58 KM TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 59 2KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 60 3KBF TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 61 D TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 62 D TÝPÝ AYNA MAHRUTÝLÝ REDÜKTÖRLER 63 ÖZEL KONSTRÜKSÝYONLU REDÜKTÖRLER 65 2KH TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 66 2KH TÝPÝ PARALEL MÝLLÝ REDÜKTÖRLER 67 ÞAFTA GEÇMELÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 68 ÞAFT REDÜKTÖRLER - GERDÝRME VE DENGELEME KOLLU 69 2KD ÞAFTA GEÇMELÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 70 ÞAFTA GEÇMELÝ AYAKLI TÝP REDÜKTÖRLER ÇIKIÞ MÝLLÝ (ÝÇÝ DELÝK MÝL) 71 ÇIKIÞ MÝLLÝ AYAKLI TÝP REDÜKTÖRLER 72 SONSUZ VÝDALI REDÜKTÖRLER 73 TANITMA 74 ÇALIÞTIRMA KONUMLARI 75 S TÝPÝ REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON 76 S TÝPÝ REDÜKTÖRLERDE GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 78 MÝL ÇIKIÞLI S TÝPÝ REDÜKTÖRLER 79 MÝL ÇIKIÞLI MOTORLU S TÝPÝ REDÜKTÖRLER 80 MÝL ÇIKIÞLI MOTORSUZ S TÝPÝ REDÜKTÖRLER 81 AÐIR SERÝ S TÝPÝ REDÜKTÖRLER 82 FLANÞLI SERÝ SF TÝPÝ REDÜKTÖRLER 83 SD TÝPÝ REDÜKTÖRLER 86 SV TÝPÝ REDÜKTÖRLER 87 SE TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 88 SE BOYUT ÇÝZELGESÝ 89 SR TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜÇ-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 90 SR BOYUT ÇÝZELGESÝ 91 SN TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC-TAHVÝL ORAN ÇÝZELGESÝ 92 SN BOYUT ÇÝZELGESÝ 93 KOVAN ÇIKIÞ MÝLLÝ S TÝPÝ MOTORLU REDÜKTÖRLER 95 3 FAZLI ASENKRON MOTORLARIN BOYUTLARI 97 ELASTÝK KAPLÝN SEÇME TABLOSU 98 ELASTÝK KAPLÝN 99 PERNOLU ELASTÝK KAPLÝN SEÇME TABLOSU 100 PERNOLU ELASTÝK KAPLÝN 101 PABUÇLU BALATALI FREN ELDRO FREN ÇÖZÜCÜLÜ 102 (*) ELDRO YU KORUYUCU FREN VE ÞASÝ FREN KASNAK VE KAPLÝN BOYUTLARI 103 HÝDROLÝK KAVRAMA 104 GERÝ DÖNMEZ KÝLÝT TERTÝBATI 105 RÝNG FEDER HALKA KAMA 106 ELEKTRO MANYETÝK BALATALI FREN 107 KM-2KBF-3KBF type bevel helical reducers 57 Power reduction ratio table of KM type bevel helical reducers 58 KM type bevel helical reducers 59 2KBF type bevel helical reducers 60 3KBF type bevel helical reducers 61 Power reduction ratio table of D type bevel helical reducers 62 D type bevel helical reducers 63 Special construction reducers 65 Power reduction ratio table of 2KH type parallel shaft reducers 66 2KH type parallel shaft reducers 67 Power reduction ratio table of shaft mounted reducers 68 Shaft mounted reducers with tension and balance arm 69 Power reduction ratio table 2KD type of shaft mounted reducers 70 Shaft and foot mounted reducers output shaft (hollow shaft) 71 Output shaft foot mounted reducers 72 Wormgear reducers 73 Introduction 74 Working positions 75 Construction of S type reducers 76 Power reduction ratio table of S type reducers 78 S type reducers 79 S type motor reducers 80 S type reducers without motor 81 S type reducers heavy type 82 SF type range of flange mounted reducers 83 SD type reducers 86 SV type reducers 87 Power reduction ratio table of SE type reducers 88 Dimensions of SE type 89 Power reduction ratio table of SR type reducers 90 Dimensions of SR type 91 Power reduction ratio table of SN type reducers 92 Dimensions of SN type 93 S type motor reducers 95 Dimensions of non-synchronized tri-phase motors 97 Fexible coupling selection table 98 Fexible coupling 99 Fexible coupling selection table 100 Fexible coupling 101 Shoe brakes, brake lining and eldro brake releaser 102 (*) Eldro protecting brake and coupling dimensions 103 Hydraulic coupling 104 One way lock 105 Shrink disc 106 Brakes with electro-magnetic shose 107 ELEKTRO MANYETÝK FREN 108 Electro-magnetic brake 108 MÜMESSÝLÝMÝZ OLDUÐUMUZ ÝTHAL SONSUZ VÝDALI REDEKTÖRLER ELÝBEL DÝÞLÝ REDEKTÖRLER HÝDROLÝK VARYATÖRLER

5 GÝRÝÞ VE ÇIKIÞ MÝLLERÝ UCUNA ÇEKTÝRME VÝDASI ÖLÇÜLERÝ VE MÝL ÇAPLARINA AÝT TOLERANSLAR Dimensions of center bores of the input and output shafts and tolerances of shaft diameters TOLERANS CETVELÝ - Tolerance Table ÇAPLAR Diameters DELÝK TOLERANSI Bore Tolerances MÝL TOLERANSI Shaft Tolerances d H TUTUK GEÇME k6 Tight Fitting ÇAKMA GEÇME m6 Interference Fitting ÇEKTÝRME VÝDA DELÝÐÝNE AÝT ÖLÇÜLER - Dimensions of the center bores MÝL ÇAPLARI Shaft Diameters MÝL TOLERANS- LARI Shaft Tolerances ÖLÇÜLER Dimensions mm mm mm mm mm mm mm d d 1 d 2 d 3 d 4 l 1 l 2 l M M M k M M M M M M M M M m M M M M M M M

6 ÝÞLETME ÝÇÝN UYGUN REDÜKTÖRLERÝN SEÇÝM ESASLARI Selection of the Right Gearbox - Tablodaki deðerler Redüktörlerin 20 0 C ortam sýcaklýðýnda, darbesiz olarak, Günde 8 saat devamlý çalýþmasý ve Elektrik motoru ile tahrik edilmesi halinde geçerlidir. - Ýþletme þartlarý yukarýdaki durumdan farklý durum gösterirse Tahrik edilecek makinanýn Nominal gücü (K) iþletme faktörü ile çalýþýr. Böylece gerekli güç tespit edilir. o (k 1 ) faktörü : Günlük çalýþtýrýlma süresi o (k 2 ) faktörü : Güç ve iþ makinasýnýn çeþiti. o (k 3 ) faktörü : Saatteki çalýþma miktarý. Uygun redüktör gücü: N = N nom x k olarak bulunur. HP The rating on the table are valid only if the following conditions are met, schockfree, 8 hour running without stopping ambiend temperature 20 0 C and being driven with electric motor. In case of a change in operating conditions the nominal raating of the driving machine must be multiplied by the service factor (K) to obtain the standart rating. The service factor (K) is exuivalent to the multiplication of (k 1,k 2,k 3 ) factors. Factor (k 1 ) : Daily operating period Factor (k 2 ) : The type of Power and Working machine Factor (k 3 ) : Working amount per hour Standrt Rating for reducer is found out with N=Nnom x k HP k 1 FAKTÖRÜ - Factor k 1 TABLO 1 - Table 1 GÜNLÜK ÇALIÞTIRMA SÜRESÝ SAAT/GÜN Daily working period hour/day k k 2 FAKTÖRÜ - Factor k 2 TABLO 2 - Table 2 TAHRÝK MAKÝNASI - Prime mover ELEKTRÝK MOTORU Electrical motor BUHAR TÜRBÝNÝ Steam turbine 4-6 SÝLÝNDÝRLÝ MOTOR 4-6 Horsepower motor SU TÜRBÝNÝ Water turbine 3-1 SÝLÝNDÝRLÝ MOTOR 3-1 Horsepower motor GRUP Group 1 GRUP I-II Group GRUP II Group GRUP III GRUP II-III Group Group k 3 FAKTÖRÜ - Factor k 3 TABLO 3 - Table 3 BÝR SAATLÝK ÇALIÞTIRMA MÝKTARI (KERE) Working amount per hour (times) NÝN ÜZERÝ above 180 I II III

7 ÝÞ MAKÝNALARININ GRUPLANDIRILMASI - Classification of working machines MAKÝNA ÝMALAT GRUP Production of machines ASANSÖR III Elevator KAÐIT MAKÝNALARI Paper machines PRES Press KAUÇUK VALSLERÝ Kubber cylinders KIRICI Crusher PLASTÝK MAKÝNALARI Plastic machines SÝLKME MAKÝNASI II-III Vibrating machine KREN Crane KOVALI ELEVATOR Elevator with buckets TEKSTÝL MAKÝNALARI Textile machinery POMPA Pump ELEK Sieves ÇIKRIK Sprining wheel BANDLI TAÞIYICI Cenveyor belt MADENCÝLÝK (MADEN KÖMÜRÜ, LÝNYÝT KÖMÜRÜ) Mining SÜRME MAKÝNASI III Driving machine KIRICI Transport machine SANTRÝFÜJ Centrifuge HALDEN ASANSÖRLERÝ Halden elevators VÝNÇ Winch EÐÝMLÝ ASANSÖR Slope elevator AYIRMA KALBURU Seperating sieve DEÐÝRMEN Mill PANZER TAÞIYICI Panzer carrier ZÝNCÝRLÝ TAÞIYICI Carrier with chain KAÞIKLI TARAK Dredge DENGELEYÝCI Balancer MOLOZ KÖPRÜSÜ Rubble bridge KEPÇELÝ ÇARIKLI TARAK Dredge with buckets ZÝNCÝRLÝ KOVALI TARAK Dredge with chain buckets YARDIMCI TAÞIMA MAKÝNASI II-III Auxilary transport machine LEVHALI ÝLETME BANDI Transport belt with frame SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ Vibrating transporter POMPA Pump BANTLI TAÞIYICI II Conveyor belt HAZNELÝ VAGON Transport belt with frame SALYANGOZ TAÞIYICI Worm screw transporter SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ Vibrating screw transporter ZÝNCÝRLÝ YOL Chain belt ZÝNCÝRLÝ TAÞIYICI Transport with chain LEVHALI ÝLETME BANDI Transport belt with frame KOVALI ELEVATÖR I-II Elevator with buckets DÖNEN TABAK Turning plate BANTLI TAÞIYICI Conveyor belt TRANSPORT BANDI Transport belt KÝMYA SANAYÝ Chemical industry DEÐÝRMEN III Mill SALYANGOZ TAÞIYICI II-III Worm screw transporter KARIÞTIRICI II Mixer KOVALI ELEVATOR Elevator with buckets BANTLI TAÞIYICI I-III Conveyor belt KARIÞTIRMA DÜZENÝ Mixing setup TAÞIYICI VE YÜKLEYÝCÝLER Transporter and loaders HALATLI ÝLETÝCÝ II Rope transporter KOVALI ELEVATOR Elevator with buckets SÝLKMELÝ ÝLETÝCÝ Vibrating transporter DÖNEN TABAK Turning plate TIRTIL BANDLI TAÞIYICI Chainsaw tooth belt carrier DAÝRE TAÞIYICI II Circle carrier SALYANGOZ TAÞIYICI Worm screw transporter BANTLI TAÞIYICI Conveyor belt CEPLÝ TAÞIYICI Pocket transporter HAZNELÝ VAGON Wagon KALDIRMA MAKÝNALARI GRUP Lift machines KEPÇE III Ladle KEPÇELÝ KALDIRICI Ladle lifter KOVALI KALDIRICI II-III Bucket lifter KOLLU VÝNÇ II Hand operated winch KÖPRÜ VE KRENLER Bridge and cranes DÖNER VÝNÇLER Turning winch MIKNATISLI KALDIRICI Magnetic crane KANCALI KALDIRICI I-III Crane with a hook GEZER VERGEL VÝNÇ Portable crane DÖKÜMHANE Founpry CEVHER YÜKLEYÝCÝ III Ure loader KEPÇELÝ YÜKLEYÝCÝ Ladle loader EÐÝK ASANSÖR Cruible elevator POTA ASANSÖRÜ Elevator KONÝK DEÐÝRMEN Conical mill CEVHER ARABASI TAÞIYICI Ure car carrier CURUF KIRICI Ash crusher CURUF DEÐÝRMENÝ II-III Ash mill OCAK ASANSÖRÜ Furnace elevator HAZNELÝ VAGON II Wagon DÖNER TABAK Turning plate BANTLI TAÞIYICI Conveyor belt YÜKSEK FIRIN ÜFLEYÝCÝSÝ High furnace blower KÖZ BANDI Embers belt VANTÝLATÖR Fan KUVVET MAKÝNALARI Power machines PÝSTONLU POMPA III Piston pump HAZNELÝ VAGON Wagon KOVALI ELEVATÖR II-III Elevator with buckets PERVANELÝ POMPA Fan pump TRANSPORT BANDI Conveyor belt ÇELÝK ÇEKME MAKÝNALARI Teel and drawing machines DIÞARI SÜRME I-III Pusher BANDLI ÝLETÝCÝ Conveyor belt SAC YOL Iron tape machine ERÝTME MIKNATISI Melting magnet SOÐUK ÇEKME Cold drawing machine DEVÝRÝCÝ Over turning machine KONVERTER Converter OCAK KAPISI ÝLETÝCÝ Furnace door transporter SICAK MAKAS Hot cutter HAM DEMÝR KARIÞTIRMA Raw iron mixer MAKARALI YOL Pulley tape machine YIÐMA ÝLETÝCÝ Heap transporter ENÝNE TRANSPORT II-III Redial transport BANTLI TRANSPORT II Conveyor belt ASKILI YOL Hanging tape machine DAÝRE ÝLETÝCÝ Circle transporter ÞEKER FABRÝKALARI Sugar plants DÝLÝM MAKÝNASI III Slicing machines PÝÞÝRME APARATI II Cooking apparatus YIKAMA TAMBURU I Washing cylinder ÇÝMENTO FABRIKASI Cement plant OCAK ÇEVÝRME III Furnace rotator KONÝK DEÐÝRMEN Conical mill KURUTMA TAMBURU II-III Drying cylinder 7

8 ÖRNEK Paralel milli bir redüktör bantlý ileticinin çalýþtýrýlmasýnda kullanýlacaktýr. Ortalama güç ihtiyacý Elektrik motoru devri Çýkýþ devri Tahvil oraný Günlük çalýþma süresi Çevre sýcaklýðý : 25 HP dýr. : n 1 =1500 d/d dýr. : n 2 =42.5 d/d dýr. : 1500/42.5=35.5 olur. : 16 saat. : 20 C dýr. Maksimum çalýþtýrma miktarý: Saatte 6 keredir. Önce iþletme faktörü (k) belirlenir. 16 saatlik çalýþma süresi için; (k 1 ) faktörü tablo 1 den okunur. Tahrik edecek makinanýn cinsi için (k 2 ) faktörü tablo 2 den okunur. Saatteki çalýþtýrma miktarý (k 3 ) faktörü tablo 3 den okunur. Böylece iþletme faktörü: k= k 1.k 2.k 3 k=1:12x1.12x1=1.25 olarak belirlenir. Gerekli güç: N=k 2.N nom N= =32HP olarak bulunur. Kataloðumuzdaki güç tablosundan tahvil oranýna bakarak redüktör çeþidi seçilir. Þöyleki; Giriþ ve çýkýþ milleri birbirine paralel redüktör (KA) tipidir. Diþli kademe sayýsý tahvil oranýna bakarak (3 kademeli) bir redüktördür. Öyle ise çeþit (3KA) modelidir.güç tablosundan büyüklük seçilecektir. Önce 32 HP veya bir üstü aranýr. En yakýn rakam 35 HP dir. Bu gücü veren redüktör büyüklüðü tablodan yukarý doðru çýkýlarak okunur. Aranýlan redüktör (3KA500) modelidir. EXAMPLE A parallel shaft reducer will be used to operate a conveyer belt. Approximate power need : 25 HP Electric motor R.P.M. : n 1 =1500 R.P.M. Output R.P.M. : n 2 =42.5 R.P.M. Reduction ratio : 1500/42.5=35.5 Daily operating period : 16 hours Ambient temperature : 20 C Maximum operating amount: 6 times per hour. First the service factor (k) should be determined for 16 hours working period: Factor (k 1 ) is obtained from table 1. The type of driving machine factor (k 2 ) is obtained from table 2. Factor (k 3 ) is obtained from table 3. So the service factor is: k= k 1.k 2.k 3 k=1:12x1.12x1=1.25 Required power: N=k 2.N nom N= =32HP The type of reducer is selected from the reduction ratio of power table for example: (KA) type reducers are reducers with input and output shafts parallel to each other. It is a reducer with 3 reduction stages according to the reduction ratio. Thus it is model (3KA). The size will be selected from power table. First one should search for 32 HP or the closest value higher. The closest value is 35 HP. The size of the reducer with this power is obtained from reduction ratio table. Thus the correct reducer is (3KA500). 8

9 ÇALIÞTIRMA KONUMLARI Working positions YETERLÝ YAÐ MÝKTARI Adequate lubricant amount Model Z1-F1-T1 Z2-F2-T2 Z3F3-T3 Z4F4-T4 Z5F5-T5 Z6F6-T6 Z7F7-T7 Litre

10 TEKNÝK BÝLGÝLER: GÖVDELER: Redüktör gövdeleri gri pik döküm malzemeden imal edilmektedir. Gövdeler iki parçalýdýr böylece montaj ve demontaj iþlemi basitleþtirilmiþtir. Gövdeler cidar kalýnlýklarýnýn uygun seçimi, rulman yuvalarýnýn güçlü dizayný ve destek kaburgalarý ile oldukça rijittir, titreþimleri iletmez, stabildir. Gövde üzerinde yað doldurma ve boþaltma tapalarý, yað seviye göstergesi, kaldýrma halkalarý, gözetleme pencereleri mevcuttur. DÝÞLÝLER: Bütün redüktörler helisel diþli mekanizmalardýr. Helisel diþliler ayný anda birden fazla diþlinin temasý, sessiz çalýþmasý, fazla yük taþýmasý bakýmýndan üstündür. Diþliler azdýrma freze tezgahlarýnda yuvarlanma metoduna göre açýlmaktadýr. Bu metod ile imal edilen diþlinin dýþ yüzeyleri oldukça düzgündür. Diþ yüzeyleri sementasyon ýsýl iþlemine tabi tutularak HRc arasýnda ve mm SD ölçülerinde sertleþtirilmektedir. Büyük ebatlý çarklar ya Ç.4140 kalitede diþli malzemesidir yada Krom alaþýmlý kaliteli çelik döküm malzemedir. Bu çarklarýn diþ yüzeyleri ayrýca Ýndüksiyon metodu ile sertleþtirilir. Mukavemet açýsýndan diþlilerin diþ dipleri profil kaydýrma ile kalýnlaþtýrýlmaktadýr. Her diþli pinyon ve çark teknik resim ölçü ve toleranslarýnda hassas olarak iþlenir, diþ ölçüleri hassas diþli mikrometreleri ile kontrol edilir. Isýl iþlem sonrasý meydana gelen salgý ve düzgünsüzlükler taþlama iþlemi ile sýfýrlanýr, diþ yüzeyleri alýþtýrýlýr. Çark ve mil geçmeleri hassas toleranslý alýþtýrmadýr, itina ile monte edilirler. MÝLLER: Giriþ mili ve çýkýþ mili ve kama yuvalarý standartlara uygun ölçü ve toleranslardadýr. Mil uçlarýna metrik ölçülü çektirme vidasý ve punta yuvasý açýlmýþtýr. Miller mukavemet deðerlerine uygun olan konstrüksiyon ve ölçülerdedir. Çýkýþ mili genellikle (Ç.1050) kalitede malzemeden giriþ mili ise (Ç.8620) kalitede malzemeden imal edilmektedir. YATAKLAR: Aðýr iþletme þartlarýnda uzun müddet kullanýlabilecek ömre sahip eksenel ve radyal yükleri karþýlayabilen rulman yataklardýr. Küçük tiplerde bunlar genellikle bilyalý rulmanlardýr. Büyük tip aðýr hizmet redüktörlerinde konik veya fýçý masuralý rulman yataklardýr. YAÐLAMA: Genellikle daldýrmalý usülde yaðlama yapýlmaktadýr. Yeterli yað miktarý yað seviye göstergelerinin orta çizgisine kadar konan miktardýr. Yataklar montaj sýrasýnda gerektiði kadar gresle önceden yaðlanmaktadýr. Küçük tip redüktörlere (Mobil Gear 630) nolu veya muadili yaðý doldurularak teslimat yapýlýr. ÝLK YAÐ DEÐÝÞÝMÝ: Redüktörlerin iþletmeye alýnýþýný müteakip 500 iþ saatinden sonra yapýlmaktadýr. Ýlk yað boþaltýlmalý motorin ile temizlik yapýlmalý sonra yeni yað doldurulmalýdýr. Ýkinci yað deðiþimi ve müteakip deðiþmeler 3000 iþ saatinden sonra yapýlmalýdýr. MONTAJ: ZET redüktörleri iþ makinasýna alýn diþli, zincir diþli, kayýþ kasnak veya elastik kaplin ile baðlanabilir. elastik kaplin kullanýlmasý tavsiyemizdir. Bu durumda kaplin baðlantýsýnýn tam olarak eksende olmasýna bilhassa dikkat edilmelidir. Giriþ veya çýkýþ millerinden herhangi birine bir eleman takýlýrken millerin yataklarýný zorlayacak darbelerden kaçýnýlmalýdýr. VERÝM: Helisel alýn diþlili rulman yataklý redüktörlerin her kademesi için verim (% 98.5) olarak kabul edilmelidir. Þöyleki: Bir kademe için verim Ýki kademe için verim 0.97 Üç kademe için verim 0.95 Dört kademe için verim 0.94 tür. SIZDIRMAZLIK: Gövde ve kapak baðlantýlarýnda contalama ile, millerin gövde çýkýþlarýnda ise kauçuklu ve yay baskýlý yað ve toz sýzdýrmaz keçeler ile sýzdýrmazlýk tam olarak saðlanýr. TECHNICAL INFORMATION: HOUSINGS: Reducer housings are made out of grey perlictic cast-iron. Housings consist of 2 parts, therefore mounting and dismounting are simplified. Because of the correct selection of wall-thickness right desing of bearings and with support bars housing are rigid, stable and free from vibration. The housing is equipped with oil fill and drainage tap, oil level indicator, lifting ring and observation windows. GEARS: All reducers are manufactured with helical gears. Helical gears are preferable because of the contact of the multiple gears, quiet performance and capability of carrying more load. Gears are manufactured in the gear cutting machine with nound off technique. This technique has superior advantages because the gear will have smoother surface. The gears are heat treated to a hardness of HRc with a thickness of mm SD. Gears with larger dimensions are either made with Ç.4140 or with quality cromium steel. The external surfaces of these gears are hardened with induction technique. For strength purposes, the lower section of the gears are thickened by profile slipping method. Each pinion and gear is manufactured with the measurements on technical drawings and tolerances very sensitively. Their measurements are controlled with precise micrometers. The roughnesses occurred in heat treating are grounded. The wheel and shafts are mounted in precise hydraulic presses. SHAFTS: High speed shafts output shaftsand keyways are made according to standard dimensions and tolerances. Shafts have center holes and are constructed suitably according to the strength requirements. The output shafts are usually produced with Ç.1060 quality material and the input shafts are made with Ç.8620 BEARINGS: Our bearings have a long working life under heavy working conditions and they are able to meet thrust and radial loads. In small type reducers there are usually ball bearings. In big heavy work, reducers we use tapered roller or spherical roller bearings. LUBRICATION: Dip lubrication is used generally in oiling. Oil should be filled until the line on the indicator. The bearings are lubricated with grease during mounting. Reducers are sold already filled with Mobil Gear 630 oil. THE FIRST OIL CHANGE: Should be made after 500 operating hours. After draining the first oil, the reducer must be cleaned with motorin and then new oil should be filled. Subsequent oil changes are made after each 3000 hour operation. MOUNTING: ZET reducers can be attached to driving machines with a single chain sprocked-belt pulley or a flexible coupling. It is advised to use flexible coupling. In this case, the coupling attachment should be exactly on line. By joining an additional part to input or output shafts, you should avoid sudden impacts that will force the shaft bearings. EFFICENCY: The efficiency of helical gears with bearings should be accepted as (% 98,5) for each reduction stage. So, effeciency for 1 reduction is effeciency for 2 reduction is 0.97 effeciency for 3 reduction is 0.95 effeciency for 4 reduction is 0.94 SEALING: The sealing is achieved by gaskets in housing and cover, by rubber seals in shafts. By spring forced seals reducers obtain an excellent sealing against dust and leakage. 10

11 REDÜKTÖRLERDE KONSTRÜKSÝYON Construction of Reducers 2 KZ TÝPÝ 2 KZF TÝPÝ 2 KZT TÝPÝ 11

12 Z-ZF-ZT - TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC - TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of Z-ZF-ZT - Type Reducers TAHVÝL ORANI Reduction Ratio TAHVÝL ORANI GÝRÝÞ - ÇIKIÞ DEVÝR SAYISI d / d REDÜKTÖR MODELÝ - Model of reducer Reduction Ratio Input - Output Speeds R.P.M i n 1 n 2 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) - Input power (HP)

13 Z-TÝPÝ REDÜKTÖRLER Z-Type Reducers Z-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of Z-Type Reducers ÖLÇÜLER mm DÝR Dimensions in mm Model a b c d e f g h h 1 k 1 l m p s t u Z Z Z Z Z

14 ZT-TÝPÝ REDÜKTÖRLER ZT-Type Reducers ZT-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of ZT-Type Reducers ÖLÇÜLER mm DÝR Dimensions in mm Model a b c d 1 d 2 e f 1 g 1 g 2 h h 1 k l 1 l 2 m 1 m 2 p s t 1 t 2 u 1 u 2 ZT ZT ZT ZT ZT

15 ZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLER ZF-Type Reducers ZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of ZF-Type Reducers ÖLÇÜLER mm DÝR Dimensions in mm Model a c d e f f 1 g h k l m j s t u B Delik Adet ZF ZF ZF ZF

16 2KZ, 2KZF, 2KZT, FT - TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN GÜC - TAHVÝL ORANI ÇÝZELGESÝ Power Reduction Ratio Table of 2KZ, 2KZF, 2KZT, FT - Type Reducers TAHVÝL ORANI Reduction Ratio TAHVÝL ORANI Reduction Ratio GÝRÝÞ - ÇIKIÞ DEVÝR SAYISI d / d Input - Output Speeds R.P.M REDÜKTÖR MODELÝ - Model of reducer i n 1 n 2 REDÜKTÖRE GÝRÝÞ GÜCÜ (HP) - Input power (HP)

17 2 KZ-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2 KZ-Type Reducers 2 KZ-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 2 KZ-Type Reducers ÖLÇÜLER mm DÝR Dimensions in mm Model a b c d e f g h kr l m p s t u 2KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ KZ (1)* MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR - Varies according to the HP and R.P.M. 17

18 2 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2 KZF-Type Reducers 2 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 2 KZF-Type Reducers ÖLÇÜLER mm DÝR Dimensions in mm Model a c d e f f 1 g h k l m j s t u B Delik Adet 2 KZF KZF KZF KZF KZF KZF KZF KZF MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR - Varies according to the HP and R.P.M. 18

19 2 KZF-TÝPÝ (ÇIKIÞ MÝLÝ KOVAN TÝP YATAKLI) REDÜKTÖRLER 2 KZF-Type Reducers 2 KZF-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 2 KZF-Type Reducers ÖLÇÜLER mm DÝR Dimensions in mm Model a c d e f f 1 h k l m j s t u D H B Delik Adet 2 KZF KZF KZF KZF KZF KZF MOTORUN BEYGÝR GÜCÜ VE DEVÝR SAYISINA BAÐLI OLARAK DEÐÝÞMEKTEDÝR - Varies according to the HP and R.P.M. 19

20 2 KZT-TÝPÝ REDÜKTÖRLER 2 KZT-Type Reducers 2 KZT-TÝPÝ REDÜKTÖRLERÝN BOYUT ÇÝZELGESÝ Dimensions of 2 KZT-Type Reducers ÖLÇÜLER mm DÝR Dimensions in mm Model a b c d 1 d 2 e f g 1 g 2 h k l 1 l 2 m 1 m 2 p s t 1 t 2 u 1 u 2 2 KZT KZT KZT KZT KZT KZT KZT KZT

GENEL KATALOG General Catalogue 10 1 TANITMA Önceleri elektrik yüksek gerilim tesisatlarý için kablo baþlýklarý, Kimya Sanayý tesisleri için çeþitli makina imal eden firmamýz Redüktör imaline 1967 yýlýnda

Detaylı

ŞAFT A GEÇMELİ AYAKLI TİP REDÜKTÖRLER - ÇIKIŞ MİLİ (İÇİ DELİK MİL) Shaft and Foot Mounted Reducers Output Shaft (Hollow Shaft)

ŞAFT A GEÇMELİ AYAKLI TİP REDÜKTÖRLER - ÇIKIŞ MİLİ (İÇİ DELİK MİL) Shaft and Foot Mounted Reducers Output Shaft (Hollow Shaft) ŞAFT A GEÇMELİ AYAKLI TİP REDÜKTÖRLER - ÇIKIŞ MİLİ (İÇİ DELİK MİL) Shaft and Foot Mounted Reducers Output Shaft (Hollow Shaft) 2KD TİPİ REDÜKTÖRLERİN BOYUT ÇİZELGESİ Dimensions of 2KD -Type Reducers Model

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

YHL-2½" YHL2½" HELICAL GEAR PUMPS

YHL-2½ YHL2½ HELICAL GEAR PUMPS YHL2½" HELICAL GEAR PUMPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz, Rulman yatak, Karbon grafit, İna

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

YHL-4" YHL4" HELICAL GEAR PUMPS

YHL-4 YHL4 HELICAL GEAR PUMPS YHL4" HELICAL GEAR PUMPS TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz, Rulman yatak, Karbon grafit, İna

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI

SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI SPARE PARTS FOR SERIE 60000 / 60000 SERİSİ YEDEK PARÇALARI 1 Nut M6 M6 somun 8 2 Cover Kapak 1 3 Bearing type 6010 6010 tipi rulman 2 4 Snap ring Φ 50 Segman Φ 50 3 5 Ring gear Dişli 1 6 Male P.T.O. shaft

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 10 POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 5 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 6 6 8 10 5 " 5" NORIL POMPA 5" NORYL PUMP 5 RN 516 NORİL POMPA NORYL PUMP 60 Hz 3 60 Hz seçim aralığı: Q=

Detaylı

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS

PARÇA VE MALZEME LİSTESİ-LIST OF SPARE PARTS AND MATERIEALS HmSS HmSS 50 NO 1 2 3 4 45 P. ADI SLG 540 SLG 540 SLG 540 SLG 540 40 HP 15 20 25 30 HmSS 20 14 P. ADI HP SLG 4" 10 18 2900 d/dk 13 2900 d/dk 16 30 1450 d/dk 12 35 4 P. ADI HP SLG 540 4 14 11 12 10 10 9

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER

250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER 250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER Tip: Type KHB 250 LT Kazan Hacmi Cauldron Volume 380 LT Elktr.Motor gücü Electr.Power of Motor 2 HP Dizel Motor gücü Diesel Power of Motor

Detaylı

250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER TEKNİK ÖZELLİKLER TECNHNICAL CONTENT MEASURE

250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER TEKNİK ÖZELLİKLER TECNHNICAL CONTENT MEASURE 250 LT KADEMELİ KASNAKLI HARÇ KARMA MAKİNASI 250 LT CONCRETE MİXER TEKNİK ÖZELLİKLER TECNHNICAL CONTENT MEASURE Tip: Type KHB 250 LT-1 Kazan Hacmi Cauldron Volume 380 LT Elktr.Motor gücü Electr.Power of

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

SİPARİŞ ŞEKLİ VE SEÇİMİ / ORDER TYPE AND SELECTION

SİPARİŞ ŞEKLİ VE SEÇİMİ / ORDER TYPE AND SELECTION GENEL B LG LER GENERAL INFORMATION Kullanıldığı Yerler; Bant Konveyör, Döner Tablalar, Helezonlar v.s. REDÜKTÖR GÖVDELERİ GG20 den olup, estetiği ve dayanıklılığı ön plana çıkaracak şekilde özen gösterilerek

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com

KONTEKAUTO MAN & MERCEDES & IVECO & VOLVO TRUCK SPARE PARTS PRODUCTION & EXPORT Kontek Otomotiv Makina Döküm Ltd Sti info@kontekauto.com K1001 K1002 51958007431 51958006075 51958007386 51958007418 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 65 X 36 GERGİ KASNAK TIGHTENER PULLEY 74 X 42 X 6304 K1003 K1004 51958006092 51958007436 51958200039 GERGİ KASNAK

Detaylı

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri

ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) General Information. Genel Bilgiler. Applications. Kullanım Yerleri ARS SERİSİ POMPALAR (ARS SERIES PUMP) Basma Flanşı Genel Bilgiler : DN32...DN 200 mm General Information Discharge Flange : DN32... DN 200 mm Debi : 700 m³/h Capacity : 700 m³/h Basma Yüksekliği : 550

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ www.bendmak.com 2017 CY3R-HHS 3 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR MAKİNESİ 3 ROLLS HYDRAULIC BENDING MACHINE Working Lenght Çalışma Boyu Max. Thickness Maks. Kalınlık Pre-Bending

Detaylı

GÜÇ VE DEVİR TABLOLARI PERFORMANCES LEISTUNG UND DREHZAHLUBERSICHT

GÜÇ VE DEVİR TABLOLARI PERFORMANCES LEISTUNG UND DREHZAHLUBERSICHT GÜÇ VE DEVİR TABLOLARI PERFORMANCES LEISTUNG UND DREHZAHLUBERSICHT SONSUZ TİP REDÜKTÖRLER Worm Gearboxes Schneeckengetrieben Redüktör gövdeleri ESV30-ESV90 tip arası alüminyum enjeksiyon dökümden, ESV100-ESV125

Detaylı

Submersible Motor Dalgıç Motor 6-8

Submersible Motor Dalgıç Motor 6-8 Submersible Motor Dalgıç Motor 6-8 6-8 Standart Features Standart Özellikler Robust design, ensures optimum operating performance, Kolay kullanım, yüksek kalite, sağlam yapı, yüksek performans superior

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS DÖKÜM DALGIÇ POMPA

CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS DÖKÜM DALGIÇ POMPA CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS DÖKÜM DALGIÇ POMPA DÖKÜM DALGIÇ POMPA HZ CAST IRON SUBMERSIBLE PUMPS 1 1 Performans Eğrileri Performance Curves Uzun ömür Yüksek verim Yüksek dayanıklılık ve kolay montaj Kolay

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

TOBA REDÜKTÖR A.Ş. Genel Bilgi

TOBA REDÜKTÖR A.Ş. Genel Bilgi TOBA REDÜKTÖR A.Ş. Redüktör sanayisinde 30 yılın vermiş olduğu bilgi ve tecrübesiyle Muzaffer SERT tarafından 989 yılında kurulan TOBA REDÜKTÖR A.Ş. 2000 'li yıllarda yenilenmiş kadrosu, güçlü ve çağdaş

Detaylı

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu

REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI. Ürün Kataloğu REDÜKTOR & DİŞLİ İMALATI Ürün Kataloğu Hakkımızda 2007 yılında kurulan PARS MAKSAN, 2009 yılına kadar talaşlı imalat, alüminyum döküm, model yapımı alanlarında faaliyet göstermiştir. 2009 yılında üretim

Detaylı

4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA

4 STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4 PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA 4" STAINLESS STEEL SUBMERSIBLE PUMPS 4" PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA www.vansan.com.tr 4" DALGIÇ POMPALAR 4" SUBMERSIBLE PUMPS 5 HZ m ft 9 25 8 15 6 5 4 1 5 VSP SN 4 VSP SN 45 VSP SN 48 VSP SN 412 VSP

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

10" Rewindable Submersible Motors Sarılabilir Dalgıç Motor HP. Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter

10 Rewindable Submersible Motors Sarılabilir Dalgıç Motor HP. Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter Advantages Avantajlar Suitable for wells with 298 mm and larger inner diameter Maintanance free water lubricated radial and axial (kingsburry) bearings Pressure balancing between inner and outer side with

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

Bant Konveyörler Belt Conveyors

Bant Konveyörler Belt Conveyors ant Konveyörler elt onveyors 50 yılı aşan tecrübeden kaynaklanan uzmanlık Expertise based upon over fifty years experience 1952 yılında kurulan ve kırma-eleme tesisleri yapımı konusunda uzmanlaşan NE,

Detaylı

SEPDRAIN GDP 50 GDP 80 GDP 100. Atık Su ve Drenaj Dalgıç Pompaları. Waste Water and Drainage Submersible Electropumps

SEPDRAIN GDP 50 GDP 80 GDP 100. Atık Su ve Drenaj Dalgıç Pompaları. Waste Water and Drainage Submersible Electropumps SEPDRAIN Atık Su ve Drenaj Dalgıç Pompaları Waste Water and Drainage Submersible Electropumps GDP GDP GDP GDP Atık Su ve Drenaj Dalgıç Pompaları GDP Waste Water and Drainage Submersible Electropumps SEPDRAIN

Detaylı

6" DALGIÇ MOTOR 6" SUBMERSIBLE MOTOR

6 DALGIÇ MOTOR 6 SUBMERSIBLE MOTOR DALGIÇ MOTOR SUBMERSIBLE MOTOR Advantages Avantajlar Suitable for wells with 8 mm and larger inner diameter İç çapı 8 mm ve üzerindeki kuyular için üretilmiştir Maintanance free water lubricated radial

Detaylı

KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ

KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL CATALOGUE Üretim Tesislerimiz Views from Factory CNC PLAZMA ATÖLYESİ BORWERK ATÖLYESİ BÜKÜM ATÖLYESİ BÜKÜM ATÖLYESİ CNC DİK İŞLEME

Detaylı

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD

AQT / AQD SERİ 1 KT SERIES 1 KT SERİ 1 KD Yorulmaz Yat, quateq su yapıcılarının üretimine 2004 yılında başlamıştır. quateq su yapıcıları yüksek kalite malzeme kullanılarak en son teknoloji ile üretilmektedir. yrıca, quateq su yapıcılarının montajında,

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

10 DÖKÜM. Döküm Gövdeli Dalgıç Pompalar Cast Body Submersible Pumps

10 DÖKÜM. Döküm Gövdeli Dalgıç Pompalar Cast Body Submersible Pumps 1 DÖKÜM Döküm Gövdeli Dalgıç Pompalar Cast Body Submersible Pumps Dökümgövdeli, çok kademeli, radyal / karışık akışlı fanlı, nema standardı motora akuple, temiz su pompaları 1 1 17 Döküm Pompalar Cast

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

ALL-600 ALL-600 ALL-600 NLGI 00 (-30 C) - (-10 C) NLGI 0 (-10 C) - (0 C) NLGI 1 (0 C) - (10 C) NLGI 2 (10 C) - (30 C) NLGI 3 (30 C +) ALL-600 ALL-600 S ALL-600 S1 144 cm³ / dk 180 cm³ / dk 216 cm³ / dk

Detaylı

YLP5 130 POMPA LOBE PUMP

YLP5 130 POMPA LOBE PUMP YLP5 130 POMPA LOBE PUMP KULLANIM ALANLARI: Gıda Proseslerinde Meşrubatlarda Süt Ürünlerinde Kişi Temizlik Ürünlerinde İlaç sektöründe Biolojik uygulamalarda Kimyasal Endüstriyel Malzeme Özellikleri Ana

Detaylı

YLP4-090 POMPA LOBE PUMP

YLP4-090 POMPA LOBE PUMP YLP4-090 POMPA LOBE PUMP KULLANIM ALANLARI: Gıda Proseslerinde Meşrubatlarda Süt Ürünlerinde Kişi Temizlik Ürünlerinde İlaç sektöründe Biolojik uygulamalarda Kimyasal Endüstriyel Malzeme Özellikleri Ana

Detaylı

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers.

Türkiye nin Krikosu. OUR VISION Is to be the most preferable mark of this sector with the trust of its own and giving the importance to its customers. Türkiye nin Krikosu Jack of Turkey VİZYONUMUZ Hedef kitlesine verdiği önem ve kendini sürekli geliştiren yapısı ile sektörün en çok tercih edilen markası. MİSYONUMUZ Vizyonumuz doğrultusunda hidrolik sektöründeki

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE VERTICAL POWER HARROW ŞK-DF

1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE VERTICAL POWER HARROW ŞK-DF 1975 DEN BUGÜNE DEĞERİNİ, SINCE 1975, THE VALUE USER KNOWS DİK FREZE ŞK-DF DİK FREZE ŞAKALAK DİK FREZE traktör kuyruk milinden hareketli sağlam güçlü yapıya sahip kullanışlı bir toprak işleme tohum yatağı

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 10 SS 872 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 50 Hz 50 Hz seçim aralığı: Q=

Detaylı

YATAY MİLLİ ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR DOUBLE SUCTION SPLIT CASE PUMPS

YATAY MİLLİ ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR DOUBLE SUCTION SPLIT CASE PUMPS YATAY Mİİ ÇİT MİŞİ OMAAR DOU SUTION SIT AS UMS www.vansan.com.tr İÇİNDKİR / ontents Genel ilgi General Information Sayfa Ürün Kodu Sistemi roduct ode System Sayfa 45 erformans ilgileri erformance Data

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204

Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Lineer modülde üstün Alman teknolojisinin adresi : BAHR ALL Roller Guide Pozisyonlama sistemi ALLM 203, 204 / Positioning system ALLM 203, 204 Ünite içerisine entegre edilmiş bir motor ile sürülen iki

Detaylı

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU

OSCAR P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU P900 B PERDAH MAKİNESİ // POWER TROWEL GASOLINE KULLANMA KILAVUZU & YEDEK PARÇA KATALOGU OSKAR MAKINA INSAAT SANAYI VE DIS TIC. LTD. STI. CANKIRI YOLU 1. CAD. BOZYER SOK. NO:17 PK: 06750 BUGDUZ-AKYURT/ANKARA/TURKEY

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION 1 GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı

Detaylı

SEPINLINE. Komple Paslanmaz In-line Pompalar Complete Stainless Steel In-line Pumps. VS Serisi VS Series

SEPINLINE. Komple Paslanmaz In-line Pompalar Complete Stainless Steel In-line Pumps. VS Serisi VS Series SEPINLINE Komple Paslanmaz Inline Pompalar Complete Stainless Steel Inline Pumps Serisi Series dünya pazarındayız... Markasını, dünyanın çeşitli ülkelerine, gururla, büyük bir özgüvenle sunan bir firma

Detaylı

Yeni Uzun Dizayn Ürünler ile Birlikte with New Long Design Products. Ekstruder. Series Product Catalogue. Serisi Ürün Kataloğu

Yeni Uzun Dizayn Ürünler ile Birlikte with New Long Design Products. Ekstruder. Series Product Catalogue. Serisi Ürün Kataloğu İ YEN W / NE Yeni Uzun Dizayn Ürünler ile Birlikte with New ong Design Products Ekstruder E x t r u d e r Serisi Ürün Kataloğu Series Product Catalogue İçindekiler / Contents Terminoloji / Terminology

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Boru aksesuarları Pipework accessories

Boru aksesuarları Pipework accessories Boru aksesuarları Pipework accessories Temizleme kapağı rodding eye Pik - PVC boru geçiş elemanı type HT/SML pipe coupling Borulama ve tesisat uygulamalarında kolaylık ve düzgün bitiş sağlayan küçük ve

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

Tural Erdeniz. Tural Erdeniz. Operation Area List Faaliyet Alanı Listesi

Tural Erdeniz. Tural Erdeniz. Operation Area List Faaliyet Alanı Listesi Makine, Ekipman, Çelik Konstrüksiyon / Machine, Equipment, Steel Construction FAALİYET ALANLARIMIZ - YAPILAN İŞLER Çap Torna İşleri Çimento Değirmeni İmlatı Dişli imalatı Dik Torna Kaplin İmalatı Fener

Detaylı

POMPA YLP-1" KULLANIM ALANLARI USES

POMPA YLP-1 KULLANIM ALANLARI USES YLP-1" POMPA KULLANIM ALANLARI Gıda Proseslerinde Meşrubatlarda Süt Ürünlerinde Kişi Temizlik Ürünlerinde İlaç sektöründe Biolojik uygulamalarda Kimyasal Endüstriyel Malzeme Özellikleri Ana Ürünle Temas

Detaylı

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes

Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes Özel Tasarım Redüktörler Custom Design Gearboxes 11 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

ÜRÜNLERİMİZ PRODUCTS PKD 1390... TMA-63M/4 PKD 1390... TMA - IEC 63 PKD 1390... TMA - W PKD 1390... DA-63M/4 PKD 1390...

ÜRÜNLERİMİZ PRODUCTS PKD 1390... TMA-63M/4 PKD 1390... TMA - IEC 63 PKD 1390... TMA - W PKD 1390... DA-63M/4 PKD 1390... ÜÜNEİMİZ PODUCTS 1) PKD 190... TMA-6M/4 Tek mil çıkışlı, Ayak montajlı, Üç kademeli, Helisel konik dişlili, Solid shaft, Foot mounted, Triple reduction, PKD 190... TMA - IEC 6 Tek mil çıkışlı, Ayak montajlı,

Detaylı

PKD CONTENTS İCİNDEKİLER. Giriş gücü ve servis faktörü. Input power and service factor. Dişli Ünitesini Seçme. Selecting a Gear Unit 3-4 5-7 8-11

PKD CONTENTS İCİNDEKİLER. Giriş gücü ve servis faktörü. Input power and service factor. Dişli Ünitesini Seçme. Selecting a Gear Unit 3-4 5-7 8-11 İCİNDEKİE CONTENTS Giriş gücü ve servis faktörü Input power and service factor Dişli Ünitesini Seçme Selecting a Gear Unit 3-4 PA PF 5-7 PKD 8-11 PD PM 1-15 1 Giriş gücü ve servis faktörü Giriş gücü ve

Detaylı

Bearings. Pompa Gürültü Seviyeleri / Pump Noise Levels

Bearings. Pompa Gürültü Seviyeleri / Pump Noise Levels Bearings Pompa Gürültü Seviyeleri / Pump Noise Levels PUMPS APPLICATION DATA PUMPS APPLICATION DATA PUMPS APPLICATION DATA PUMPS APPLICATION DATA ÇALIŞMA SICAKLIK ARALIĞI -25 C +80 C -25 C +110 C Viton

Detaylı

Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants

Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants 2 1 Beton santrallerinin yazılım özellikleri Concrete Plant Software Properties Türkçe ekranlara sahip, Windows standardında kolay kullanım özelliği Sistemin

Detaylı

www.ozerinsaatmakinalari.com

www.ozerinsaatmakinalari.com 42 yıllık tecrübe www.ozerinsaatmakinalari.com 42 yıllık tecrübe Hakkımızda Özer İnşaat Makinaları San. Tic. Ltd. Şti. 1968 yılında otomotiv yan sanayi alanında faaliyet veren bir firma olarak iş hayatına

Detaylı

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors

Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors P r o d u ct C a ta l ogue Alev Sızdırmaz Sincap Kafesli Motorlar Flame Proof Squirrel Cage Motors ATEX 9/9/EC Direktiflerine uygundur. according to ATEX 9/9/EC Directive Merkez Motor Avrupa Yakası Terazidere

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

YLP2-012 POMPA LOBE PUMP

YLP2-012 POMPA LOBE PUMP YLP2-012 POMPA LOBE PUMP KULLANIM ALANLARI: Gıda Proseslerinde Meşrubatlarda Süt Ürünlerinde Kişi Temizlik Ürünlerinde İlaç sektöründe Biolojik uygulamalarda Kimyasal Endüstriyel Malzeme Özellikleri Ana

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

SEPCAST Döküm Gövdeli Dalgıç Pompalar Cast Body Submersible Pumps

SEPCAST Döküm Gövdeli Dalgıç Pompalar Cast Body Submersible Pumps SEPCAST Döküm Gövdeli Dalgıç Pompalar Cast Body Submersible Pumps Döküm Gövdeli, çok kademeli, radyal / karışık akışlı fanlı, nema standardı motora akuple, temiz su dalgıç pompaları Cast body, multistage,

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

FLOAT. Yüzer Fanlı Paslanmaz Gövdeli Plastik Aksamlı Dalgıç Pompalar

FLOAT. Yüzer Fanlı Paslanmaz Gövdeli Plastik Aksamlı Dalgıç Pompalar FLOAT Yüzer Fanlı Paslanmaz Gövdeli Aksamlı Dalgıç Pompalar Paslanmaz gövdeli, çok kademeli, noryl yüzer fanlı, nema standardı motora akuple, temiz su dalgıç pompaları 4 2 UP Pompa Gövdesi Pompa Mili AISI

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı