Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.akkayalar.com.tr"

Transkript

1

2 Müşteri isteklerini en uygun kalitede, en uygun fiyatla ve en uygun zamanda karşılamak, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için personele sürekli eğitim vermek, Kuruluşta; Kalite, Verimlilik ve Müşteri Memnuniyeti bilincini oluşturmak için çalışanların yaratıcı gücünden faydalanmak, Güven Kalitenin doğal sonucudur fikri ile geleceğe güvenle bakmak ve çevreye duyarlı bir kuruluş olmak temel ilkemizdir. İlkeleriyle hareket eden, Standarda ve Kaliteye önem veren firmamız; ürünlere Tarihinde TSE Kalite Belgesi alarak başlattığı gelişme sürecini, günümüzün gereği, geleceğin ihtiyacı olarak TS EN ISO Standardını esas alan, Kalite Yönetim Sistemi uygulamasını tarihinde başlattı. Bu konuda alınan belge ile ürünlerin üretildiği sistem, uluslar arası tanınırlığı olan bir sistem olarak tescil edildi. Firmamız Tarihinde Marka No Ticaret numarasıyla Türk Patent Enstitüsünden markasını tescil ettirmiştir. Bunlara ilave olarak ta ÜRETTİĞİ TAŞIMA KONVEYÖRLERİNE Sanayi Bakanlığından tarihinde CE işareti kullanma yetkisini almıştır. Our Quality Policy as Akkayalar Machine Meeting customer requests at most convenient quality with most eligible price and in suitable time, giving training continuously to personnel in order to develop product and service quality, benefiting creative force of employees to form Customer Satisfaction awareness and Quality, Productivity at Enterprise, being an enterprise sensitive to environment and looking the future with confidence are our main principles. Our firm which acts with its principles, paying attention to Standard and Quality has initiated Quality Management application which takes TS-EN-ISO as basis on as necessity of the future pursuant to today s requirements along with the development process started as TSE Quality Certificate on to products. The system that products are produced with the certificates taken on this matter is registered as internationally recognized system. Our firm has registered its brand with brand no- Trade no on from Turkish Patent Institute. In addition to these, to TRANSPORT CONVEYORS IT PRODUCE, it has taken the authorization to use CE mark on from Ministry of Industry.

3 Firmamız 1987 yılında aile firması olara kurulmuş olup alınan aile kararı ile iki ortaklı olarak 14.Mart.1997 yılında Akkayalar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında kurumsal kimliğine kavuşmuş olup, konveyör sektöründe yoluna devam etmektedir. Kuruluş amacımız yığın taşıma endüstrisinde kullanılan bantlı bantsız aktarma ve götürücü tabir ettiğimiz konveyör taşıma sistemlerinin imali ve bunlara ait yedek parçalarını da üreterek yurt içi ve yurt dışındaki son kullanıcılara, mühendislik firmalarına ve makine imalatçılarına pazarlamaktır. Firmamız yönetim anlayışıyla bilinçli ve uzman kadrosuyla üretime uygun teknolojik makine parkı ile yurt içinde yurt dışında kaliteyi ön planda tutarak Pazar payımızı en üst seviyeye çıkarmak hedefimiz olmuş ve olmaya devam edecektir. AKKAYALAR MAKİNA, kuruluşundan buyana yığın taşıma endüstrisinde kullanılan konveyör ekipmanları üzerine çalışmaktadır. Günümüzde ise Türkiye çapında pazar lideri olan AKKAYALAR MAKİNA, bu alanda uygulama yapan Ekipman Üreticilerinin önde gelenleriyle, Mühendislik Firmalarıyla ve Son Kullanıcı gruplarla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmaktadır. AKKAYALAR MAKİNA yığın taşıma endüstrisinde kullanılan konveyör ekipmanları olan ruloları/makaraları, rulo şaselerini, tamburlarını ürettiği gibi bunların yedekleri olan rulman yatakları, şaselerin; yan, orta ayakları, bağlantı parçaları, ruloların üzerlerine takılan kauçuk diskler, tambur millerini flanja bağlayan konik sıkmalı pensler gibi diğer yan ekipmanları da bünyesi altında bulunduran bir aksam üreticisidir. AKKAYALAR MAKİNA konveyör sistemi dışında bir imalat işine girmemekte, aksam üretim işine odaklanmayı tercih etmektedir. Bu tercih de bizim pazara ve kendi alanlarında büyük yada küçük ölçekli konveyör üreticisi, sistem mühendisi veya gerçek son kullanıcılar olan müşterilerimize değer katmamızı sağlamaktadır. Our firm has reached institutional identity under the title of Akkayalar Machine Industry and Trade Limited Company on 14 March 1997 in two partners with the decision of family taken following establishment as family firm in 1987, continues its way on conveyor sector. Our foundation objective is to manufacture conveyor transport systems we call as transmission and conveyor with beltor without belt, used in bulk transport industry and to produce spare parts belonging to these and to market these to end users, engineering firms and machine producers at home and abroad. Raising our market share to the highest level by giving particular importance to quality at home and abroad with its technologic equipment pool suitable for production with sense of management, conscious and expert staff has been our target as firm and will sustain in this way. AKKAYALAR MACHINE Works on conveyor equipment used in bulk handling industry since its establishment. AKKAY- ALAR MACHINE being market leader across Turkey today Works with leading Equipment Manufacturers, Engineering Firms and End user groups at national and international scale on this field. AKKAYALAR MACHINE manufactures pulleys/drums, roller chassis, rollers being parts of conveyor used in bulk handling industry and are also parts manufacturers incorporating auxiliary components such as bearing shells, rubber disks fitted on side, medium bracket of chassis, connection parts, conic tightening clamps which connects drum shafts to flange. AKKAYALAR MACHINE does not launch another manufacturing work excluding conveyor system, prefers to focus on production of parts. This preference provides we add value to small or big scaled conveyor producers, system engineer or real end users in theirs fields and in our market. 3

4 İMALATHANE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA FIRINI 450 TONLUK HİDROLİK PRESS 250 TONLUK HİDROLİK PRESS UNIVERSAL TORNA ANAHTAR AĞZI AÇMA MAKİNESİ BOY TAMAMLAMA MAKİNESİ ÜRÜN SEVKİYATI 4

5 KONVEYÖR SİSTEMİ Bantlı konveyörler, büyük miktarlarda katı malzemenin sürekli olarak uzun mesafelere yatay ve belli sınırlar içersinde eğimli olarak iletilmesinde kullanılan taşıma sistemleridir. Sabit ve hareketli olmak üzere iki tipte imal edilirler. Alttaki şekilde bantlı konveyörün başlıca elemanları gösterilmiştir. İletme bandı(1), taşıma şasesi(2) üzerine monte edilmiş olan taşıma makaraları(3) üzerinde hareket etmektedir. Tahrik kuvveti tek veya çift tahrik tamburu(4) vasıtasıyla sürtünme sonucu bant üzerine nakledilir. Sürtünmeyi sağlayabilmek için, bant bir gergi/kuyruk tamburunun(5) yardımı ile ön gerilmeye tabi tutulur. Bandın mal ile doldurulmasını, doldurma istasyonu(6) sağlar. Alt dönüş rulosu(7) iletme bandının düzgün gitmesini sağlar ve alt tarafta sarkmasını engeller. Üst ayar istasyonu(8) ve alt ayar istasyonu(9) uzun metrajlı bantlarda bandın kaymasını engeller. Saptırma tamburları(10) iletme bandının tamburlara iyi sarmasını sağlar. Ağırlık gergi tamburu(11) ise yine uzun metrajlı konveyörlerde bandın gerginliğini sağlar. Ayrıca uzun metrajlı bantlarda bandın gezmesini/kaymasını engellemek için üst yönlendirme(12), alt yönlendirme istasyonu(13) kullanılmaktadır. Bandın hareket tertipleri ve bant temizleyicileri bandın düzgün bir hareketi için birçok tesislerde gerekli olmaktadır. Bantlı konveyörler ile kuru veya ıslak her türlü malzeme taşınması, özellikle kum, sinter kok, tas gibi aşındırıcı ( abrazif ) malzemeler için çok elverişlidir. Eğimli olarak malzeme naklinde malzemeye bağlı olarak kullanılabilecek eğim ortalaması 20 yi geçmemelidir. Çalışma sıcaklığı olarak, bantlı konveyörler C sıcaklığa, özel sentetik bantlı olanlar 150 C sıcaklığa ve soğuk ortamlarda ise -45 C sıcaklığa kadar kullanılabilmektedir. Asgari 3-5 metrelik seyyar konveyörlerden birkaç yüz metrelik sabit tesis konveyörlerine kadar muhtelif boylarda ve özelliklerde konveyörler yapılmaktadır. Ayrıca konveyörleri birbirlerine yükleme yapacak şekilde çalıştırmak suretiyle malzemenin iletim mesafesini birkaç kilometreye çıkarmak mümkündür. Bantlı konveyörlerin naklettikleri malzeme debisi, seyyar bantlardaki saatte birkaç tondan, 3.2 metre genişliğindeki bantlarla tona ulaşabilmektedir. Konveyör sistemini taşıyan çerçeve basit bir kiriş konstrüksiyondan ibarettir. Bu bakımdan bantlı konveyör hafif dağlık arazide, nehir üzerinden ve tünelden malzeme nakline de çok elverişlidir CONVEYOR SYSTEM Belt conveyors are transport system used for transmission of solid materials in large quantities to far distances in horizontal and vertical in certain limits. These are manufactured in two types, fixed or mobile. In the following figure, primary components of belt conveyor are shown. Transmission belt (1) moves on transport pulleys (3) mounted on transport chassis (2). Driving force is transmitted to belt as a result of friction through single or double driving drum (4). In order to ensure friction, belt is subject top re-tensioning with the help of tensioning/tail drum (5). Filling of belt with material is provided with filling station. Lower return roller (7) ensures transmission belt goes straight and it does not decline below. Upper adjusting station (8) and lower adjusting station (9) prevents slide of belt at long distances. Diversion drums (10) provide good surrounding of transmission belt on drums. Weight tensioning drum (11) also enables tension of belt for long conveyors. Besides, in order to hinder slide/trip in long belts, upper routing (12), lower routing station (13) are also used. Movement apparatus of belt and belt cleaners are needed for smooth movement of belt in many plants. Transport of all kinds of materials dry or wet with belt conveyors is very eligible especially for (abrasive) materials like sand, sintered coke, stone. Average inclination which may be applied for material transport in inclined should not exceed 20. In terms of operation temperature, belt conveyors can be used between C, special synthetic belts up to 150 C and up to -45 C for cold environments. Conveyors at various lengths and characteristics from mobile conveyors of 3-5 m to fixed plant conveyors of a few hundreds can be manufactured. In addition, by operating conveyor in a way to make loading each other, it is possible to rise transmission distance to a few kilometre. Material quantity that belt conveyors transport can reach from a few ton in mobile belts to ton in belts with 3.2 m length. The frame bearing conveyor system is consists of a simple girder construction. So belt conveyors are also very eligible for material transport in light mountainous land, over river and from tunnel. 5

6 BANTLI KONVEYÖRLERIN KULLANILDIGI YERLER 1. Maden Ocakları Maden kuyularında ham maddenin ve cevherin üretilmesinde işletme ekonomisinin en önemli faktörü malzeme naklidir. Bu halde gerekli olan malzeme nakli maden kuyusundan tasfiye edilinceye kadar, arada kırma, öğütme, eleme, yıkama, konsantrasyon işlemleri ve artıklarında nakli ilave edilmek üzere bir seri işlemden ibarettir. Bundan sonra elde edilen malzemenin işletme içinde depolanması ve karayolu, demiryolu veya gemiyle nakledilmesi için söz konusu araçlara yüklenmesidir. 2. Enerji Santralleri Modern enerji santrallerinde malzeme depolama ve nakil problemi önemle göz önüne alınan noktalardan biridir. Gerçekten bantlı konveyörler kömürün vagon veya gemilerden bunkerlere naklinde kullanılabilecek tek metot olarak kullanılmaktadır. Bir ana konveyör ve yan tevzi konveyörleri ile kömürün sahaya kolaylıkla tevzii ve depo edilmesi ve tekrar bunkerlere sevki mümkündür. Bu işlemler içinde yine en uygun olan bantlı konveyörlerdir 3. Liman Yükleme Ve Boşaltma Tesisleri Limanlarda maden cevheri, kömür, tahıl v.b. gibi malzemenin yükleme ve boşaltılmasında malzeme naklinin büyük tonajlarda ve en kısa zamanda yapılması istenir. Bu sebepten liman isletmelerinde sabit ve hareketli bantlı konveyörler kullanılmaktadır. 4 Diğer Kullanma Yerleri Bantlı konveyörler ayrıca, baraj, yol, köprü v.s. gibi inşaatlarda hafriyat ve beton hazırlama tesislerinde kullanılmaktadır. Ayrıca dökümhanelerde döküm kumunun nakil, hazırlama, kalıplama makinelerine tevzii ve tekrar kum hazırlama tesisine dönüsünü sağlamak için kullanılır. PLACES WHERE BELT CONVEYORS ARE USED 1 Mine Pits The most important factor of enterprise economy is material transport for production of raw material and ore in mine shafts. In this case, material transport is composed of a range of procedure from mine well to discharge including crushing, grinding, sieving, washing, concentration Works and transport of wastes. Later it is storing of material obtained from here in enterprise and loading to vehicles for transport by road, railway or sea 2 Power Plants Material storing and transport problem is one of the points considered in contemporary power plants. In fact, belt conveyors are used as only method to be used for transport of coal from wagons or vessels to hoppers. With a main conveyor and side distribution conveyors, it is probable to distribute and store coal on land easily and reshipment to hoppers. Again, the most suitable vehicle for these procedures is belt conveyors. 3 Port Handling Plants Material transport in large tonnages and in the shortest time is requested for handling of the materials such as ore, coal, cereal etc. in ports. Therefore fixed and mobile belt conveyors are used in port enterprises. 4 Other Places of Use Belt conveyors, in addition are used in earthmoving and concrete preparation plants in constructions such as dam, road, bridge, etc. Besides, it is used for transport, preparation of moulding sand, distribution it to moulding machines and return again to sand preparation plant in foundries 6

7 ŞASELER Taşıyıcı makaralar Üst Taşıyıcı ve Alt Dönüş makaraları adıyla ikiye ayrılırlar Üst taşıyıcı makaraları (Bant kayışın yüklü şeridini taşırlar) en basit halde genişliği banttan daha büyük olan silindirik bir rulodan ibarettir. Bu tip düz taşıyıcı makara grupları daha çok parça malzemenin naklinde veya besleyici bantlarda kullanılır. İletme (transfer) makinelerine yerleştirilmiş dar kayışlı (B= mm) götürücülerde çok seyrek olarak kullanılırlar. Diğer bir uygulama ise V açılı ikili, üçlü, dörtlü ve beşli olarak tertiplenen makara gruplarıdır. Bu şekilde bandın taşıma kapasitesi arttırılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak yatay bir rulo ve her iki yanda da yatayla açı yapan birer rulo içeren üçlü taşıyıcı makara grupları 20º ile 45º arasında kullanılmaktadır. Yan makaralarının eğiminin artması ile kapasite de artmaktadır. Günümüzde en geniş bantlarda bile standart üçlü makara grubu kullanılmaktadır. Makaralar genelde çelik konstrüksiyon bir şasi üzerinde kullanılırlar. Makaraları taşıyan bu şasi bant şasisine cıvatalarla bağlanır. Makaraların bant hareketine dik yönde ayarlanabilmesi için makara şasisi üzerindeki delikler oval yapılırlar. Makara şasisinin tasarımı makaraların kolayca sökülüp takılmasına imkân verecek şekilde olmalıdır. Ağır malzemelerin taşıyan geniş bantlarda makara şasisinin yeteri kadar dayanıklı olmasına dikkat etmelidir. Alt dönüş makaraları (kayışın boş dönüş şeridini taşırlar) genellikle tekli düz tip olurlar fakat (B > 1200 mm) daha büyük sistemlerde birden fazla makaralı olabilirler. CHASSIS Carrying pulleys are divided into two, Upper Carrying Pulley and Lower Carrying Pulleys. Upper carrying pulleys (caries loaded band of belt) are comprised from a cylindrical roller whose length is bigger than belt in simplest way. Such type straight pulley groups are mostly used in transport of parts or with feeder belts. Conveyors with narrow belts located on transmission (transfer) machines (B= mm) are used very rarely. Another application is pulley groups arranged in two, three and five units with V angled. In this manner, carrying capacity of belt is increased. Three carrying pulley groups containing a roller making angle with both sides and a horizontal roller are used between 20º - 45º. Even in the widest belts of today, standard three pulley groups are used. Pulleys in general are used on a chassis with steel construction. This chassis bearing pulleys are connected to belt frame with bolts. In order to adjust pulleys in vertical to belt movement, the holes on pulley chassis are made oval. Design of pulley chassis should be in a way to allow easily assembly and demounting of pulleys easily. In wide pulleys which carry heavy materials, attention should be paid that pulley chassis has enough strength. Lower return pulleys (carries empty return band of belt) are in generally single straight type but can have multi pulleys in bigger systems (B >1200 mm) 7

8 Bantlı konveyörlerde makaraların iki önemli görevleri vardır: Malzemeyi taşıyan banda veya dönüş kolunda baş banda mesnetlik etmek, Gerektiği zaman banda oluk şekli vermek. Kayış, tek-makaralı (ya da düz) avara taşıyıcılar üzerinde düz olarak yürür; ancak, çok-makaralı avaralar üzerinden geçerken oluklanır. Dökme yük taşımak üzere tasarlanmış götürücüler genellikle oluklu makaralarla donanmışlardır. Bu makara takımlarında, yan makaralar arasında bir açıyla yerleştirilmişlerdir. Düz makaralı üst taşıyıcılar (avaralar), yalnız boşaltma pulluklu ve düşük kapasiteli (25 m3/sa e kadar) kayışlı götürücülerle büyük kütleli malzemeler taşıyan geniş kayışlı götürücülerde kullanılırlar. Pulleys have two significant duties in belt conveyors: to be support to belt carrying material or to main belt in return branch, to give chute shape to belt when necessary. Belt moves straight on single-pulley (or smooth) idler conveyors; however, it takes chute shape while passing over multi-pulley idlers. Conveyors designed for carrying bulk are generally equipped with chute pulleys. In these pulley sets, side pulleys are fitted with an angle between Upper carries with straight pulley (idlers) are used only with conveyors with wide belt carrying big mass materials and low capacity (up to 25m3/s) band conveyors with unloading section. Merkezleme Düzenekleri/ Yönlendirme İstasyonları: Bantlı konveyörlerin bant ekseninin konveyör ekseni üzerinde kalmasını sağlamak şarttır. Bandın yana kaçması malzemenin dökülmesine ve bandın hasar görmesine neden olacaktır. Düz makaralarda bandın merkezlenmesi kolaydır. Centring Apparatus/Routing Station: It is necessary that belt axis of belt conveyors remain on conveyor axis. Sloping off of belt will cause pouring of material and damage of belt. Centring of belt is easy for straight pulleys. Aşağıdaki noktalar bandın yana kaçma ihtimalini arttırırlar: Eğim açısı artması, Makaralar arasındaki mesafenin fazla olması, Merkezden kaçık yükleme, Malzemenin yığılması, Bant hızının yüksek olması Bandın makaraya iyi oturmaması, Makara ve tamburların sıkışması ve zor dönmesi Malzemenin tamburlara ve makaralara yapışması Açıkta çalışan konveyörlerde rüzgar etkisi, Bant kayışının ek yerinin düzgün yapılmamış olması, Bandın rijit olması nedeniyle orta makaraya oturmaması, Makara ve tamburların konveyör eksenine tam dik olarak yerleştirilmemiş olması, Bant şasisinin istikametinin ve tesviyesinin tam olmaması. The following matters increases the probability of sloping off of belt Increase of angle of inclination Big distance between pulleys Loading far from centre Accumulation of material, High speed of belt Insufficient fitting on pulley of belt Congestion and difficult return of pulleys and drums Adhering material on drums and pulleys Wind effect at conveyors operated outdoor Irregular structure of joint of belt strap Fitting on medium pulley of belt due to its rigidity, Failing to fit pulleys and drums in full vertical to axis of conveyor Inadequacy of the routing and levelling of belt chassis 8

9 Bandın ortadan sevki için alınacak konstrüktif önlemler şunlardır : a) Yan makaralar bandın hareket yönünde 1.5º ile 3º arasında eğimli yerleştirilmesi, b) Baş ve kuyruk tamburları bombeli yapılması, c) Sabit kılavuz makaraları kullanılır. Yan kılavuzlar bant şasisinin kenarına tespit edilmiş olup, bandın kenarına temas ederek bandın yana doğru hareketini sınırlar. Bant kenarlarında aşınmaya neden olacağından uzun bantlı konveyörlerde kullanılmaması tavsiye edilir. d) Kılavuz makara grupları kullanılması. Kayışın makaralar üzerinden kaçmasını önlemek üzere çeşitli biçimlerde özel bant kılavuzlama istasyonları kullanılır. Bu makaralar, bant merkezlemesini otomatik olarak yaparlar. Bir bant kılavuzlama istasyonu (ya da söylendiği gibi bir kendiliğinden -merkezleyici), bant eksenden kaçtığı zaman, bandın kenarı kılavuz makarasına hafif bir basınçla değer. Bu etki, bant kılavuzlama makara takımının şasisini, götürücünün boyuna eksenine göre, belli bir açı kadar döndürür. Makara takımının bu durumu, bandı zıt yöne döndüren, yani merkezleyen bir kuvvet doğurur. Bant merkezlendiği zaman, kılavuz makara takımını da kendiliğinden ilk durumuna getirir. The constructive measures to be taken for shipment from medium of belt are: a) Positioning in 1.5º - 3º inclined of side pulleys in the movement routing of belt, b) Making convex of head and tail drums, c) Fixed guide pulleys are used. Side guides are fixed on side of belt chassis restricts movement laterally of belt, contacting with belt side. As it will lead to abrasion in belt sides, it is recommended not to use for the conveyors with long belt. d) Use of guide pulley groups. In order to escape of belt over pulleys, special belt guide stations in various types are used. These pulleys make belt centring automatically. A belt guidance station (or self- centralizer as mentioned) escapes from belt axis, belt side touches with guide pulley with a light pressure. This effect rotates chassis of pulley set up to a certain angle according to axis, length of conveyor. When belt is centred, it brings guide pulley set to first situation automatically. 3 LÜ GRUP ALT YÖNLENDİRME Düz kılavuzlama makaraları da, yüklü ve boş şeritler için, yukarıda tanıtılan biçimde çalışırlar. Alt ve üst yönlendirme istasyonları sistemdeki üst ve alt istasyonların arasına takılırlar. Onların ölçülerinde imal edilip onlarla aynı dizayna sahiptirler. Rulo merkezi ve istasyon bağlantı merkezleri aynı olmalıdır.. 3 GROUP LOWER ROUTING Straight guidance pulleys also work in the manner stated above for loaded and empty straps. Lower and upper routing stations are fitted between upper and lower stations in system. They are manufactured in the same sizes and with the same design. Roller centre and station connection centres should be the same. 9

10 FORM N P

11 B D e h1 h2 L1 L2 L3 A C F k

12 RULOLAR Konveyör makaralarının hizmet verme (dayanma) ömrü, minimum dirençlerde bile en az birkaç yıl olmak zorundadır. Makaraların hizmet verme (dayanma) ömrünü birçok faktör belirler. Bunlar kısaca; yüklenen yükün baskısı(ağırlığı), ruloların boyu, rulmanın karakteristik özelliği ve cinsi, faydalı sızdırmazlık keçesi ve düzenli bakım. AKKAYALAR MAKİNA konveyör sisteminde kullanılmak üzere müşterilerinin ihtiyacı doğrultusunda hazırladığı veya hazır olan projelere göre aşağıda belirtilen tiplerde ve özelliklerde bant ruloları/makaraları yapmaktadır. ROLLERS Service (strength) life of conveyor pulleys should be a few years even in minimum resistances. A few factors determine the service (strength) life of pulleys. There are in brief pressure (weight) loaded Cargo, length of rollers, characteristic feature and type of bearing, beneficial tightness felt and regular maintenance. AKKAYALAR MACHINE produces in the types and features indicated below according to projects already prepared or to be prepared in the routing of needs of its customers so as to be used in conveyor system. MALZEME ÖZELLİKLERİ: BORU; DIN 2458 normuna uygun St-37,2 kalite dikişli çelik boru kullanmaktayız. Ençok kullandığımız boru çapları ø 60, 63, 76, 89, 102, 108, 114, 127,, 139, 159 mm ve boru et kalınlıkları ise 3 ve 9 mm arasındadır. RULMAN: TS 6269 C3 serili rulman olup, bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı ve çift taraflı toza karşı dayanıklıdır. RULMAN YATAKLARI; Ereğli üretimi HRP A1 Kalite saçtan firmamızda soğuk derin çekme olarak imal edilmiş olup, 3 ile 5 mm et kalınlıkta ağır hizmete dayanıklı ve kaynaklanabilir tiptir. Yataklar borulara otomatik olarak ve çevresel iki taraflı aynı anda kaynakla birleştirilir. MİL; Ç 1040-Ç 1050,Ç 1010 kalite soğuk çekme boydan boya J6 hassas toleranslı tip malzeme olup ø 20, 25, 30, 40 mm ölçülerinde olur. SIZDIRMAZLIK; Su ve Toz sızdırmazlıkları firmamıza özgü %100 suya ve toza karşı korumalı tip 1mm saç üzerine nitril kauçuk kaplamalı çift dudaklı sızdırmazlık özelliği olan keçelerle dizayn edilmektedir. Ayrıca º C ısıya dayanıklı tip polyamid 6 kalite çok kanallı labirentlerde kullanılmaktadır. MATERIAL FEATURES: PIPE; We use welded pipe, St-37,2 quality, suitable for DIN 2458 norm. Pipe diameters we mostly use are ø 60, 63, 76, 89, 102, 108, 114, 127,, 139, 159 mm and Wall thickness of pipe is between 3 and 9 mm. BEARING: Bearing from TS 6269 C3 series, not requiring maintenance, self- lubricated and resistant to dust from both sides. BEARING HOUSINGS; manufactured from cold deep drawing in our firm from HRP A1 quality sheet metal, product of Ereğli, wall thickness between 3-5 mm, resistant to heavy service and may be welded. Housings are merged pipes automatically and from both sides circumferentially at the same time. SHAFT; material with Ç 1040-Ç 1050,Ç 1010 quality, cold deep drawing all along, J6 sensitive tolerance type, sizes are ø 20, 25, 30, 40 mm. IMPERMEABILITY; Water and dust impermeabilities are designed with felts with impermeability characteristics, double lipped coated with nitrile rubber on 1 mm iron sheet protected against dust and water 100%. In addition it is resistant to temperature of º C, used in 6 quality multi- channel labyrinths. 12

13 RULO BORUSU GÖVDE KORUMA Bütün rulolarımız korozyona karşı elektro statik toz boya fırınlama sistemiyle, mikron kalınlığında boyanmaktadır. İstenirse elektro galvaniz kaplamada yapılmaktadır. ROLLER PIPE BODY PROTECTION Our rollers are painted in the thickness of micron with electrostatic powder paint against corrosion. If requested, electro-galvanized coating is also made. 13

14 Ø 60 - Ø 63 mm RULO DETAYLARI Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Roll 3 Roll L1 f g L2 f g L3 f g

15 Ø 76 Ø 89 mm RULOLAR Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Rolls 3 Rolls L1 f g L2 f g L3 f G

16 Ø 102 Ø 108 Ø 114 mm RULOLAR Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Rolls 3 Rolls L1 f g L2 f g L3 f G

17 Ø 127 Ø mm RULOLAR Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Rolls 3 Rolls L1 f g L2 f g L3 f G

18 Ø 159 mm RULOLAR Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Rolls 3 Rolls L1 f g L2 f g L3 f G

19 KAUÇUK KAPLI RULOLAR Siz Müşterilerimizin proje ve isteklerine göre istenilen kalınlıkta ve desende sıcak olarak vulkanize kaplama yapılmaktadır. Siyah NBR kauçuğun yanında beyaz kauçuk, kaplama da yapılır. Proje isteklerine göre değişik renkte poliüretan kaplamalı ruloda yapılmaktadır. RUBBER COATED ROLLER Hot vulcanized coating are made in the thickness and pattern demanded according to requests and projects of you, our customers. White rubber coating as well as black NBR rubber coating is also made. Polyurethane coated roller in various colour are also produced as per requirements of project. POLYAMİD, PASLANMAZ MAKARALAR; Aşınma, sertlik, aside dayanıklılık korozyona karşı koyma ve mıknatıslanma istenmeyen özel projelerde veya buna benzer özelliklerdeki konveyörlerde polyamidden veya paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş rulolar kullanılır. Projenize ve isteğinize uygun ölçülerde paslanmaz, polyamid, derlin, polietilen ve kestamid bant makaraları imalatı tarafımızca yapılmaktadır. POLYAMID, NONCORROSIVE PULLEYS; In special projects that abrasion, rigidity, resistant to acid and magnetization or in the conveyors with similar properties, rollers made from polyamide or stainless steel material are used. Manufacturing of noncorrosive, polyamide, derlin, polyethylene and cestamide belt pulleys are made by us in suitable sizes according to your project and request. 19

20 ZİNCİR TAHRİKLİ BANT RULOSU: Konveyör sisteminde bant makaralarının kenarına tek veya iki taraflı olarak takılan dişlilerin zincirlerle birbirine bağlayan ve hareketlendiren makaraları siz müşterilerimizin projelerine uygun olarak imal etmekteyiz. Çeşitli çap ve dişli ölçülerinde imalatımız yapılmaktadır. Rulo dişlilerinin zincirler yardımıyla birbirine bağlandığı konveyörlerde, eğer rulo dişli eksenleri arasında kaçıklıklar varsa, bu durumda zincirlerin kopmasına kadar ciddi tasarım ve imalat problemlerinden bahsetmek mümkün olur. Bu nedenle rulo dişlilerinin aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir. Bu ruloların özellikle dişli imalatları oldukça önemlidir. Doğru malzeme seçimi, doğru yüzey işlemleri ve gerektiği miktarda sertlik değeri konusunda hassas olunmalıdır. CHAIN DRIVEN BELT ROLLER: We manufacture pulleys connecting and moving threads with chains fitted as one-sided or two sided to sides of belt pulleys in accordance with the projects of you, our customers. Manufacturing is executed in various diameters and thread sizes. In the conveyors that roller threads are connected via chains, if offset are available between roller threads, in this case it is possible to mention serious design and manufacturing problems till rupture of chains. Therefore, it should be considered that roller threads are on the same axis. Thread manufacturing of these rollers is important particularly. It should be sensitive on selection of right material, eligible surface treatments and enough hardness value. DARBE RULOLARI Darbe ruloları, uç taraflardan disklerin kaymasını engellemek için destek halkalarıyla sabitlenmiş çeşitli ölçülerdeki şok emici lastik kaplı darbe disklerinin bağlı olduğu ana gövdesi çelik olan bir bant rulosundan oluşur. Darbe ruloları normalde döküş teknesinin altına gelen bölümlerde, emilmesi gereken yük darbelerinin emilmesi ve bu sayede bantta ve taşınan malzemede meydana gelebilecek hasar ve bozulmalara karşı koruyuculuğun artırılması amacıyla kullanılırlar. Taşıyıcı rulonun çapına uygun ölçülerde olması gerekir ki bantta dalgalanma yapmasın. Çelik rulonun üstüne özel makinede sıkı bir şekilde takılmak suretiyle imal edilir. Rulonun boyunca yan yana takılırlar. Diskler DIN normuna uygun olarak 65 ±5 Shore A sertlikte siyah kauçuktan uygun kalıplarda basılmak suretiyle üretilmektedir. IMPACT ROLLERS LES POULIES MONORAILS Les systèmes de transports monorail sont utilisés comme les roues de voiture des seaux de type de voiture utilisés dans les terrains de minerais ou dans les systèmes de transport de matériaux. De plus, ils sont aussi utilisés comme roues de marches dans les grues de plafonds. Il est produit et est mis à disposition selon le projet. MONORAIL PULLEYS Monorail transport systems are used Wheel o vehicle type buckets used in material transport systems or in mine sites. In addition, it is used as walking Wheel in ceiling cranes. They are manufactured in line with project and presented to use. Impact rollers are comprised from a belt roller whose main body is steel, rubber coated impact discs absorbing shock in various dimensions, fixed with support rings in order to prevent slide of discs from edges. Impact rollers normally are used for absorbing loads to be absorbed in the sections corresponding to bottom of return bottom and so increase of protection against damage and breakdown to be occurred in the material transported. Carrying roller should be suitable with its diameter so that it does not make fluctuation on belt. It is manufactured fitting tight on steel roller through a special machine. They are fitted side by side along roller. Discs are manufactured, pressing in suitable moulds from black rubber, in hardness of 65 ±5 Shore A in accordance with DIN norm. 20

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988

1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz. We serve for sustainable future since 1988 1988 den beri sürdürülebilir gelecek için hizmet veriyoruz We serve for sustainable future since 1988 2 1988 den bugüne since 1988 1988 yılında kurulan firmamız çevre sektörüne ekipman imalatı yaparak

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı.

Grup 1988 de İstanbul da endüstriyel tip kompansatörlerin üretimi için ikinci bir şirket kurarak yeni üretim tesisisini açtı. POLİTEKNİK Grubuna ait ilk şirket 1976 yılında Ankara da kuruldu. Mühendislik ağırlıklı bu şirket zamanla büyük çaplı kompansatörlerin ve elektrostatik filtrelerin imalatına odaklandı. Grup 1988 de İstanbul

Detaylı

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems

Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems A.S.M ARITMA SİSTEMLERİ A.S.M TREATMENT SYSTEMS Çevre Sorunlarınıza Etkili ve Ekonomik Çözümler Effectual and Economical Solutions For Your Environmental Problems www.asmaritma.com.tr info@asmaritma.com.tr

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com

Hakkımızda. About. www.eminteknik.com Hakkımızda 1970 yılında M. Emin Taşçı tarafından İstanbul - Sirkeci'de kurulan, Emin Teknik, hidrolik hortum rakorları üretimi ve montajı konusunda faaliyet göstermeye başladı. 1992 yılında yönetimi ikinci

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 www.pgr.com.tr info@pgr.com.tr

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 info@pgr.com.tr Ýtimat

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality...

Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality... Güçlü kuruluş, üstün kalite... Strong company, outstanding quality... TEKBAŞ soyisimli 4 kardeş tarafından 1960 lı yıllarda tarım makineleri tamir atölyesi şeklinde başlayan çalışmalar, daha sonra kamyonlara

Detaylı

YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU

YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU YALIN ÜRETİM DAİMİ GELİŞİM KAIZEN MONTAJ KILAVUZU Neden EASYTUBE Boru ve Bağlantı Sistemleri Kullanılmalı? 4 MUDA ve İsrafın 7 Yolu 5 KAIZEN ve 8. MUDA 6 Sizin İşinize Gerçekten Yarayan Bir Araç 7 EASYTUBE

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih

Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting. Metal bükme, kesme ve delme makinelerinde dünyanın tercih Akyapak,preferred in the world for metal bending, cutting and drilling machines, presents its high technology to the service of welding sector. The welding solutions, consisting of the best equipment that

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ.

HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC.LTD.ŞTİ. 2005 yılında Ankara da kurulan HZESAL MAKİNA İMALAT İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 5 mühendis, 20 çalışanı, Ankara Ostim deki 800 m2, lik üretim tesisleri ile Türk sanayisine hizmet

Detaylı

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely...

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... Pratik İskele ve Kalıp Sistemleri Practical Scaffolding and Formwork Systems ve KALIP SİSTEMLERİ Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... PRATİK İSKELE İML. İTH. İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS. www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE

MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS. www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE MADEN İŞLEME ÇÖZÜMLERİ MINERAL PROCESSING SOLUTIONS www.caglayanmakina.com.tr KOMPLE sayfa/ page 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11-12 13-14 15-16 17 18 19-20 21 22 23-24 25-56-27 İÇİNDEKİLER CONTENTS HAKKIMIZDA

Detaylı

Güvenli Asındırıcılar. Safe Quality Abrasives

Güvenli Asındırıcılar. Safe Quality Abrasives Güvenli Asındırıcılar Safe Quality Abrasives www..reeex.com.tr ATEŞ AŞ 1960 lı yılların sonlarına doğru sektöre giriş yapan, dürüst ve sorumluluk sahibi ticaret anlayışıyla müşteri memnuniyeti odaklı

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET

MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET BLUE LINE JANUARY 2014 OCAK 2014 NEWS FROM MILLUTENSIL S WORLD MILLUTENSIL DÜNYASINDAN HABERLER News MILLUTENSIL: a BUSINESS with a BIG heart MILLUTENSIL: YÜrEKLİ Bİr ŞİrKET Millutensil is a dynamic family

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNALARI PLASTIC RECYCLING MACHINES ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE HAKKIMIZDA 1982 yılında makine imalatı sektöründe ticaret hayatına başlayan firmamız, ilerleyen yıllarda tüm tecrübe

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

METAL WORKING TECHNOLOGIES

METAL WORKING TECHNOLOGIES METAL WORKING TECHNOLOGIES METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1 İstanbul

Detaylı

1 2 12 13 Editör Editor Küresel ticarette başarı ve otomasyon Değerli okurlar, Günümüzde dünya, ticaret açısından sınırların her geçen gün ortadan kalktığı bir arenaya dönüşüyor. Dünyanın farklı

Detaylı