Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.akkayalar.com.tr"

Transkript

1

2 Müşteri isteklerini en uygun kalitede, en uygun fiyatla ve en uygun zamanda karşılamak, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için personele sürekli eğitim vermek, Kuruluşta; Kalite, Verimlilik ve Müşteri Memnuniyeti bilincini oluşturmak için çalışanların yaratıcı gücünden faydalanmak, Güven Kalitenin doğal sonucudur fikri ile geleceğe güvenle bakmak ve çevreye duyarlı bir kuruluş olmak temel ilkemizdir. İlkeleriyle hareket eden, Standarda ve Kaliteye önem veren firmamız; ürünlere Tarihinde TSE Kalite Belgesi alarak başlattığı gelişme sürecini, günümüzün gereği, geleceğin ihtiyacı olarak TS EN ISO Standardını esas alan, Kalite Yönetim Sistemi uygulamasını tarihinde başlattı. Bu konuda alınan belge ile ürünlerin üretildiği sistem, uluslar arası tanınırlığı olan bir sistem olarak tescil edildi. Firmamız Tarihinde Marka No Ticaret numarasıyla Türk Patent Enstitüsünden markasını tescil ettirmiştir. Bunlara ilave olarak ta ÜRETTİĞİ TAŞIMA KONVEYÖRLERİNE Sanayi Bakanlığından tarihinde CE işareti kullanma yetkisini almıştır. Our Quality Policy as Akkayalar Machine Meeting customer requests at most convenient quality with most eligible price and in suitable time, giving training continuously to personnel in order to develop product and service quality, benefiting creative force of employees to form Customer Satisfaction awareness and Quality, Productivity at Enterprise, being an enterprise sensitive to environment and looking the future with confidence are our main principles. Our firm which acts with its principles, paying attention to Standard and Quality has initiated Quality Management application which takes TS-EN-ISO as basis on as necessity of the future pursuant to today s requirements along with the development process started as TSE Quality Certificate on to products. The system that products are produced with the certificates taken on this matter is registered as internationally recognized system. Our firm has registered its brand with brand no- Trade no on from Turkish Patent Institute. In addition to these, to TRANSPORT CONVEYORS IT PRODUCE, it has taken the authorization to use CE mark on from Ministry of Industry.

3 Firmamız 1987 yılında aile firması olara kurulmuş olup alınan aile kararı ile iki ortaklı olarak 14.Mart.1997 yılında Akkayalar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında kurumsal kimliğine kavuşmuş olup, konveyör sektöründe yoluna devam etmektedir. Kuruluş amacımız yığın taşıma endüstrisinde kullanılan bantlı bantsız aktarma ve götürücü tabir ettiğimiz konveyör taşıma sistemlerinin imali ve bunlara ait yedek parçalarını da üreterek yurt içi ve yurt dışındaki son kullanıcılara, mühendislik firmalarına ve makine imalatçılarına pazarlamaktır. Firmamız yönetim anlayışıyla bilinçli ve uzman kadrosuyla üretime uygun teknolojik makine parkı ile yurt içinde yurt dışında kaliteyi ön planda tutarak Pazar payımızı en üst seviyeye çıkarmak hedefimiz olmuş ve olmaya devam edecektir. AKKAYALAR MAKİNA, kuruluşundan buyana yığın taşıma endüstrisinde kullanılan konveyör ekipmanları üzerine çalışmaktadır. Günümüzde ise Türkiye çapında pazar lideri olan AKKAYALAR MAKİNA, bu alanda uygulama yapan Ekipman Üreticilerinin önde gelenleriyle, Mühendislik Firmalarıyla ve Son Kullanıcı gruplarla ulusal ve uluslararası boyutta çalışmaktadır. AKKAYALAR MAKİNA yığın taşıma endüstrisinde kullanılan konveyör ekipmanları olan ruloları/makaraları, rulo şaselerini, tamburlarını ürettiği gibi bunların yedekleri olan rulman yatakları, şaselerin; yan, orta ayakları, bağlantı parçaları, ruloların üzerlerine takılan kauçuk diskler, tambur millerini flanja bağlayan konik sıkmalı pensler gibi diğer yan ekipmanları da bünyesi altında bulunduran bir aksam üreticisidir. AKKAYALAR MAKİNA konveyör sistemi dışında bir imalat işine girmemekte, aksam üretim işine odaklanmayı tercih etmektedir. Bu tercih de bizim pazara ve kendi alanlarında büyük yada küçük ölçekli konveyör üreticisi, sistem mühendisi veya gerçek son kullanıcılar olan müşterilerimize değer katmamızı sağlamaktadır. Our firm has reached institutional identity under the title of Akkayalar Machine Industry and Trade Limited Company on 14 March 1997 in two partners with the decision of family taken following establishment as family firm in 1987, continues its way on conveyor sector. Our foundation objective is to manufacture conveyor transport systems we call as transmission and conveyor with beltor without belt, used in bulk transport industry and to produce spare parts belonging to these and to market these to end users, engineering firms and machine producers at home and abroad. Raising our market share to the highest level by giving particular importance to quality at home and abroad with its technologic equipment pool suitable for production with sense of management, conscious and expert staff has been our target as firm and will sustain in this way. AKKAYALAR MACHINE Works on conveyor equipment used in bulk handling industry since its establishment. AKKAY- ALAR MACHINE being market leader across Turkey today Works with leading Equipment Manufacturers, Engineering Firms and End user groups at national and international scale on this field. AKKAYALAR MACHINE manufactures pulleys/drums, roller chassis, rollers being parts of conveyor used in bulk handling industry and are also parts manufacturers incorporating auxiliary components such as bearing shells, rubber disks fitted on side, medium bracket of chassis, connection parts, conic tightening clamps which connects drum shafts to flange. AKKAYALAR MACHINE does not launch another manufacturing work excluding conveyor system, prefers to focus on production of parts. This preference provides we add value to small or big scaled conveyor producers, system engineer or real end users in theirs fields and in our market. 3

4 İMALATHANE ELEKTROSTATİK TOZ BOYA FIRINI 450 TONLUK HİDROLİK PRESS 250 TONLUK HİDROLİK PRESS UNIVERSAL TORNA ANAHTAR AĞZI AÇMA MAKİNESİ BOY TAMAMLAMA MAKİNESİ ÜRÜN SEVKİYATI 4

5 KONVEYÖR SİSTEMİ Bantlı konveyörler, büyük miktarlarda katı malzemenin sürekli olarak uzun mesafelere yatay ve belli sınırlar içersinde eğimli olarak iletilmesinde kullanılan taşıma sistemleridir. Sabit ve hareketli olmak üzere iki tipte imal edilirler. Alttaki şekilde bantlı konveyörün başlıca elemanları gösterilmiştir. İletme bandı(1), taşıma şasesi(2) üzerine monte edilmiş olan taşıma makaraları(3) üzerinde hareket etmektedir. Tahrik kuvveti tek veya çift tahrik tamburu(4) vasıtasıyla sürtünme sonucu bant üzerine nakledilir. Sürtünmeyi sağlayabilmek için, bant bir gergi/kuyruk tamburunun(5) yardımı ile ön gerilmeye tabi tutulur. Bandın mal ile doldurulmasını, doldurma istasyonu(6) sağlar. Alt dönüş rulosu(7) iletme bandının düzgün gitmesini sağlar ve alt tarafta sarkmasını engeller. Üst ayar istasyonu(8) ve alt ayar istasyonu(9) uzun metrajlı bantlarda bandın kaymasını engeller. Saptırma tamburları(10) iletme bandının tamburlara iyi sarmasını sağlar. Ağırlık gergi tamburu(11) ise yine uzun metrajlı konveyörlerde bandın gerginliğini sağlar. Ayrıca uzun metrajlı bantlarda bandın gezmesini/kaymasını engellemek için üst yönlendirme(12), alt yönlendirme istasyonu(13) kullanılmaktadır. Bandın hareket tertipleri ve bant temizleyicileri bandın düzgün bir hareketi için birçok tesislerde gerekli olmaktadır. Bantlı konveyörler ile kuru veya ıslak her türlü malzeme taşınması, özellikle kum, sinter kok, tas gibi aşındırıcı ( abrazif ) malzemeler için çok elverişlidir. Eğimli olarak malzeme naklinde malzemeye bağlı olarak kullanılabilecek eğim ortalaması 20 yi geçmemelidir. Çalışma sıcaklığı olarak, bantlı konveyörler C sıcaklığa, özel sentetik bantlı olanlar 150 C sıcaklığa ve soğuk ortamlarda ise -45 C sıcaklığa kadar kullanılabilmektedir. Asgari 3-5 metrelik seyyar konveyörlerden birkaç yüz metrelik sabit tesis konveyörlerine kadar muhtelif boylarda ve özelliklerde konveyörler yapılmaktadır. Ayrıca konveyörleri birbirlerine yükleme yapacak şekilde çalıştırmak suretiyle malzemenin iletim mesafesini birkaç kilometreye çıkarmak mümkündür. Bantlı konveyörlerin naklettikleri malzeme debisi, seyyar bantlardaki saatte birkaç tondan, 3.2 metre genişliğindeki bantlarla tona ulaşabilmektedir. Konveyör sistemini taşıyan çerçeve basit bir kiriş konstrüksiyondan ibarettir. Bu bakımdan bantlı konveyör hafif dağlık arazide, nehir üzerinden ve tünelden malzeme nakline de çok elverişlidir CONVEYOR SYSTEM Belt conveyors are transport system used for transmission of solid materials in large quantities to far distances in horizontal and vertical in certain limits. These are manufactured in two types, fixed or mobile. In the following figure, primary components of belt conveyor are shown. Transmission belt (1) moves on transport pulleys (3) mounted on transport chassis (2). Driving force is transmitted to belt as a result of friction through single or double driving drum (4). In order to ensure friction, belt is subject top re-tensioning with the help of tensioning/tail drum (5). Filling of belt with material is provided with filling station. Lower return roller (7) ensures transmission belt goes straight and it does not decline below. Upper adjusting station (8) and lower adjusting station (9) prevents slide of belt at long distances. Diversion drums (10) provide good surrounding of transmission belt on drums. Weight tensioning drum (11) also enables tension of belt for long conveyors. Besides, in order to hinder slide/trip in long belts, upper routing (12), lower routing station (13) are also used. Movement apparatus of belt and belt cleaners are needed for smooth movement of belt in many plants. Transport of all kinds of materials dry or wet with belt conveyors is very eligible especially for (abrasive) materials like sand, sintered coke, stone. Average inclination which may be applied for material transport in inclined should not exceed 20. In terms of operation temperature, belt conveyors can be used between C, special synthetic belts up to 150 C and up to -45 C for cold environments. Conveyors at various lengths and characteristics from mobile conveyors of 3-5 m to fixed plant conveyors of a few hundreds can be manufactured. In addition, by operating conveyor in a way to make loading each other, it is possible to rise transmission distance to a few kilometre. Material quantity that belt conveyors transport can reach from a few ton in mobile belts to ton in belts with 3.2 m length. The frame bearing conveyor system is consists of a simple girder construction. So belt conveyors are also very eligible for material transport in light mountainous land, over river and from tunnel. 5

6 BANTLI KONVEYÖRLERIN KULLANILDIGI YERLER 1. Maden Ocakları Maden kuyularında ham maddenin ve cevherin üretilmesinde işletme ekonomisinin en önemli faktörü malzeme naklidir. Bu halde gerekli olan malzeme nakli maden kuyusundan tasfiye edilinceye kadar, arada kırma, öğütme, eleme, yıkama, konsantrasyon işlemleri ve artıklarında nakli ilave edilmek üzere bir seri işlemden ibarettir. Bundan sonra elde edilen malzemenin işletme içinde depolanması ve karayolu, demiryolu veya gemiyle nakledilmesi için söz konusu araçlara yüklenmesidir. 2. Enerji Santralleri Modern enerji santrallerinde malzeme depolama ve nakil problemi önemle göz önüne alınan noktalardan biridir. Gerçekten bantlı konveyörler kömürün vagon veya gemilerden bunkerlere naklinde kullanılabilecek tek metot olarak kullanılmaktadır. Bir ana konveyör ve yan tevzi konveyörleri ile kömürün sahaya kolaylıkla tevzii ve depo edilmesi ve tekrar bunkerlere sevki mümkündür. Bu işlemler içinde yine en uygun olan bantlı konveyörlerdir 3. Liman Yükleme Ve Boşaltma Tesisleri Limanlarda maden cevheri, kömür, tahıl v.b. gibi malzemenin yükleme ve boşaltılmasında malzeme naklinin büyük tonajlarda ve en kısa zamanda yapılması istenir. Bu sebepten liman isletmelerinde sabit ve hareketli bantlı konveyörler kullanılmaktadır. 4 Diğer Kullanma Yerleri Bantlı konveyörler ayrıca, baraj, yol, köprü v.s. gibi inşaatlarda hafriyat ve beton hazırlama tesislerinde kullanılmaktadır. Ayrıca dökümhanelerde döküm kumunun nakil, hazırlama, kalıplama makinelerine tevzii ve tekrar kum hazırlama tesisine dönüsünü sağlamak için kullanılır. PLACES WHERE BELT CONVEYORS ARE USED 1 Mine Pits The most important factor of enterprise economy is material transport for production of raw material and ore in mine shafts. In this case, material transport is composed of a range of procedure from mine well to discharge including crushing, grinding, sieving, washing, concentration Works and transport of wastes. Later it is storing of material obtained from here in enterprise and loading to vehicles for transport by road, railway or sea 2 Power Plants Material storing and transport problem is one of the points considered in contemporary power plants. In fact, belt conveyors are used as only method to be used for transport of coal from wagons or vessels to hoppers. With a main conveyor and side distribution conveyors, it is probable to distribute and store coal on land easily and reshipment to hoppers. Again, the most suitable vehicle for these procedures is belt conveyors. 3 Port Handling Plants Material transport in large tonnages and in the shortest time is requested for handling of the materials such as ore, coal, cereal etc. in ports. Therefore fixed and mobile belt conveyors are used in port enterprises. 4 Other Places of Use Belt conveyors, in addition are used in earthmoving and concrete preparation plants in constructions such as dam, road, bridge, etc. Besides, it is used for transport, preparation of moulding sand, distribution it to moulding machines and return again to sand preparation plant in foundries 6

7 ŞASELER Taşıyıcı makaralar Üst Taşıyıcı ve Alt Dönüş makaraları adıyla ikiye ayrılırlar Üst taşıyıcı makaraları (Bant kayışın yüklü şeridini taşırlar) en basit halde genişliği banttan daha büyük olan silindirik bir rulodan ibarettir. Bu tip düz taşıyıcı makara grupları daha çok parça malzemenin naklinde veya besleyici bantlarda kullanılır. İletme (transfer) makinelerine yerleştirilmiş dar kayışlı (B= mm) götürücülerde çok seyrek olarak kullanılırlar. Diğer bir uygulama ise V açılı ikili, üçlü, dörtlü ve beşli olarak tertiplenen makara gruplarıdır. Bu şekilde bandın taşıma kapasitesi arttırılmaktadır. Günümüzde yaygın olarak yatay bir rulo ve her iki yanda da yatayla açı yapan birer rulo içeren üçlü taşıyıcı makara grupları 20º ile 45º arasında kullanılmaktadır. Yan makaralarının eğiminin artması ile kapasite de artmaktadır. Günümüzde en geniş bantlarda bile standart üçlü makara grubu kullanılmaktadır. Makaralar genelde çelik konstrüksiyon bir şasi üzerinde kullanılırlar. Makaraları taşıyan bu şasi bant şasisine cıvatalarla bağlanır. Makaraların bant hareketine dik yönde ayarlanabilmesi için makara şasisi üzerindeki delikler oval yapılırlar. Makara şasisinin tasarımı makaraların kolayca sökülüp takılmasına imkân verecek şekilde olmalıdır. Ağır malzemelerin taşıyan geniş bantlarda makara şasisinin yeteri kadar dayanıklı olmasına dikkat etmelidir. Alt dönüş makaraları (kayışın boş dönüş şeridini taşırlar) genellikle tekli düz tip olurlar fakat (B > 1200 mm) daha büyük sistemlerde birden fazla makaralı olabilirler. CHASSIS Carrying pulleys are divided into two, Upper Carrying Pulley and Lower Carrying Pulleys. Upper carrying pulleys (caries loaded band of belt) are comprised from a cylindrical roller whose length is bigger than belt in simplest way. Such type straight pulley groups are mostly used in transport of parts or with feeder belts. Conveyors with narrow belts located on transmission (transfer) machines (B= mm) are used very rarely. Another application is pulley groups arranged in two, three and five units with V angled. In this manner, carrying capacity of belt is increased. Three carrying pulley groups containing a roller making angle with both sides and a horizontal roller are used between 20º - 45º. Even in the widest belts of today, standard three pulley groups are used. Pulleys in general are used on a chassis with steel construction. This chassis bearing pulleys are connected to belt frame with bolts. In order to adjust pulleys in vertical to belt movement, the holes on pulley chassis are made oval. Design of pulley chassis should be in a way to allow easily assembly and demounting of pulleys easily. In wide pulleys which carry heavy materials, attention should be paid that pulley chassis has enough strength. Lower return pulleys (carries empty return band of belt) are in generally single straight type but can have multi pulleys in bigger systems (B >1200 mm) 7

8 Bantlı konveyörlerde makaraların iki önemli görevleri vardır: Malzemeyi taşıyan banda veya dönüş kolunda baş banda mesnetlik etmek, Gerektiği zaman banda oluk şekli vermek. Kayış, tek-makaralı (ya da düz) avara taşıyıcılar üzerinde düz olarak yürür; ancak, çok-makaralı avaralar üzerinden geçerken oluklanır. Dökme yük taşımak üzere tasarlanmış götürücüler genellikle oluklu makaralarla donanmışlardır. Bu makara takımlarında, yan makaralar arasında bir açıyla yerleştirilmişlerdir. Düz makaralı üst taşıyıcılar (avaralar), yalnız boşaltma pulluklu ve düşük kapasiteli (25 m3/sa e kadar) kayışlı götürücülerle büyük kütleli malzemeler taşıyan geniş kayışlı götürücülerde kullanılırlar. Pulleys have two significant duties in belt conveyors: to be support to belt carrying material or to main belt in return branch, to give chute shape to belt when necessary. Belt moves straight on single-pulley (or smooth) idler conveyors; however, it takes chute shape while passing over multi-pulley idlers. Conveyors designed for carrying bulk are generally equipped with chute pulleys. In these pulley sets, side pulleys are fitted with an angle between Upper carries with straight pulley (idlers) are used only with conveyors with wide belt carrying big mass materials and low capacity (up to 25m3/s) band conveyors with unloading section. Merkezleme Düzenekleri/ Yönlendirme İstasyonları: Bantlı konveyörlerin bant ekseninin konveyör ekseni üzerinde kalmasını sağlamak şarttır. Bandın yana kaçması malzemenin dökülmesine ve bandın hasar görmesine neden olacaktır. Düz makaralarda bandın merkezlenmesi kolaydır. Centring Apparatus/Routing Station: It is necessary that belt axis of belt conveyors remain on conveyor axis. Sloping off of belt will cause pouring of material and damage of belt. Centring of belt is easy for straight pulleys. Aşağıdaki noktalar bandın yana kaçma ihtimalini arttırırlar: Eğim açısı artması, Makaralar arasındaki mesafenin fazla olması, Merkezden kaçık yükleme, Malzemenin yığılması, Bant hızının yüksek olması Bandın makaraya iyi oturmaması, Makara ve tamburların sıkışması ve zor dönmesi Malzemenin tamburlara ve makaralara yapışması Açıkta çalışan konveyörlerde rüzgar etkisi, Bant kayışının ek yerinin düzgün yapılmamış olması, Bandın rijit olması nedeniyle orta makaraya oturmaması, Makara ve tamburların konveyör eksenine tam dik olarak yerleştirilmemiş olması, Bant şasisinin istikametinin ve tesviyesinin tam olmaması. The following matters increases the probability of sloping off of belt Increase of angle of inclination Big distance between pulleys Loading far from centre Accumulation of material, High speed of belt Insufficient fitting on pulley of belt Congestion and difficult return of pulleys and drums Adhering material on drums and pulleys Wind effect at conveyors operated outdoor Irregular structure of joint of belt strap Fitting on medium pulley of belt due to its rigidity, Failing to fit pulleys and drums in full vertical to axis of conveyor Inadequacy of the routing and levelling of belt chassis 8

9 Bandın ortadan sevki için alınacak konstrüktif önlemler şunlardır : a) Yan makaralar bandın hareket yönünde 1.5º ile 3º arasında eğimli yerleştirilmesi, b) Baş ve kuyruk tamburları bombeli yapılması, c) Sabit kılavuz makaraları kullanılır. Yan kılavuzlar bant şasisinin kenarına tespit edilmiş olup, bandın kenarına temas ederek bandın yana doğru hareketini sınırlar. Bant kenarlarında aşınmaya neden olacağından uzun bantlı konveyörlerde kullanılmaması tavsiye edilir. d) Kılavuz makara grupları kullanılması. Kayışın makaralar üzerinden kaçmasını önlemek üzere çeşitli biçimlerde özel bant kılavuzlama istasyonları kullanılır. Bu makaralar, bant merkezlemesini otomatik olarak yaparlar. Bir bant kılavuzlama istasyonu (ya da söylendiği gibi bir kendiliğinden -merkezleyici), bant eksenden kaçtığı zaman, bandın kenarı kılavuz makarasına hafif bir basınçla değer. Bu etki, bant kılavuzlama makara takımının şasisini, götürücünün boyuna eksenine göre, belli bir açı kadar döndürür. Makara takımının bu durumu, bandı zıt yöne döndüren, yani merkezleyen bir kuvvet doğurur. Bant merkezlendiği zaman, kılavuz makara takımını da kendiliğinden ilk durumuna getirir. The constructive measures to be taken for shipment from medium of belt are: a) Positioning in 1.5º - 3º inclined of side pulleys in the movement routing of belt, b) Making convex of head and tail drums, c) Fixed guide pulleys are used. Side guides are fixed on side of belt chassis restricts movement laterally of belt, contacting with belt side. As it will lead to abrasion in belt sides, it is recommended not to use for the conveyors with long belt. d) Use of guide pulley groups. In order to escape of belt over pulleys, special belt guide stations in various types are used. These pulleys make belt centring automatically. A belt guidance station (or self- centralizer as mentioned) escapes from belt axis, belt side touches with guide pulley with a light pressure. This effect rotates chassis of pulley set up to a certain angle according to axis, length of conveyor. When belt is centred, it brings guide pulley set to first situation automatically. 3 LÜ GRUP ALT YÖNLENDİRME Düz kılavuzlama makaraları da, yüklü ve boş şeritler için, yukarıda tanıtılan biçimde çalışırlar. Alt ve üst yönlendirme istasyonları sistemdeki üst ve alt istasyonların arasına takılırlar. Onların ölçülerinde imal edilip onlarla aynı dizayna sahiptirler. Rulo merkezi ve istasyon bağlantı merkezleri aynı olmalıdır.. 3 GROUP LOWER ROUTING Straight guidance pulleys also work in the manner stated above for loaded and empty straps. Lower and upper routing stations are fitted between upper and lower stations in system. They are manufactured in the same sizes and with the same design. Roller centre and station connection centres should be the same. 9

10 FORM N P

11 B D e h1 h2 L1 L2 L3 A C F k

12 RULOLAR Konveyör makaralarının hizmet verme (dayanma) ömrü, minimum dirençlerde bile en az birkaç yıl olmak zorundadır. Makaraların hizmet verme (dayanma) ömrünü birçok faktör belirler. Bunlar kısaca; yüklenen yükün baskısı(ağırlığı), ruloların boyu, rulmanın karakteristik özelliği ve cinsi, faydalı sızdırmazlık keçesi ve düzenli bakım. AKKAYALAR MAKİNA konveyör sisteminde kullanılmak üzere müşterilerinin ihtiyacı doğrultusunda hazırladığı veya hazır olan projelere göre aşağıda belirtilen tiplerde ve özelliklerde bant ruloları/makaraları yapmaktadır. ROLLERS Service (strength) life of conveyor pulleys should be a few years even in minimum resistances. A few factors determine the service (strength) life of pulleys. There are in brief pressure (weight) loaded Cargo, length of rollers, characteristic feature and type of bearing, beneficial tightness felt and regular maintenance. AKKAYALAR MACHINE produces in the types and features indicated below according to projects already prepared or to be prepared in the routing of needs of its customers so as to be used in conveyor system. MALZEME ÖZELLİKLERİ: BORU; DIN 2458 normuna uygun St-37,2 kalite dikişli çelik boru kullanmaktayız. Ençok kullandığımız boru çapları ø 60, 63, 76, 89, 102, 108, 114, 127,, 139, 159 mm ve boru et kalınlıkları ise 3 ve 9 mm arasındadır. RULMAN: TS 6269 C3 serili rulman olup, bakım gerektirmeyen, kendinden yağlamalı ve çift taraflı toza karşı dayanıklıdır. RULMAN YATAKLARI; Ereğli üretimi HRP A1 Kalite saçtan firmamızda soğuk derin çekme olarak imal edilmiş olup, 3 ile 5 mm et kalınlıkta ağır hizmete dayanıklı ve kaynaklanabilir tiptir. Yataklar borulara otomatik olarak ve çevresel iki taraflı aynı anda kaynakla birleştirilir. MİL; Ç 1040-Ç 1050,Ç 1010 kalite soğuk çekme boydan boya J6 hassas toleranslı tip malzeme olup ø 20, 25, 30, 40 mm ölçülerinde olur. SIZDIRMAZLIK; Su ve Toz sızdırmazlıkları firmamıza özgü %100 suya ve toza karşı korumalı tip 1mm saç üzerine nitril kauçuk kaplamalı çift dudaklı sızdırmazlık özelliği olan keçelerle dizayn edilmektedir. Ayrıca º C ısıya dayanıklı tip polyamid 6 kalite çok kanallı labirentlerde kullanılmaktadır. MATERIAL FEATURES: PIPE; We use welded pipe, St-37,2 quality, suitable for DIN 2458 norm. Pipe diameters we mostly use are ø 60, 63, 76, 89, 102, 108, 114, 127,, 139, 159 mm and Wall thickness of pipe is between 3 and 9 mm. BEARING: Bearing from TS 6269 C3 series, not requiring maintenance, self- lubricated and resistant to dust from both sides. BEARING HOUSINGS; manufactured from cold deep drawing in our firm from HRP A1 quality sheet metal, product of Ereğli, wall thickness between 3-5 mm, resistant to heavy service and may be welded. Housings are merged pipes automatically and from both sides circumferentially at the same time. SHAFT; material with Ç 1040-Ç 1050,Ç 1010 quality, cold deep drawing all along, J6 sensitive tolerance type, sizes are ø 20, 25, 30, 40 mm. IMPERMEABILITY; Water and dust impermeabilities are designed with felts with impermeability characteristics, double lipped coated with nitrile rubber on 1 mm iron sheet protected against dust and water 100%. In addition it is resistant to temperature of º C, used in 6 quality multi- channel labyrinths. 12

13 RULO BORUSU GÖVDE KORUMA Bütün rulolarımız korozyona karşı elektro statik toz boya fırınlama sistemiyle, mikron kalınlığında boyanmaktadır. İstenirse elektro galvaniz kaplamada yapılmaktadır. ROLLER PIPE BODY PROTECTION Our rollers are painted in the thickness of micron with electrostatic powder paint against corrosion. If requested, electro-galvanized coating is also made. 13

14 Ø 60 - Ø 63 mm RULO DETAYLARI Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Roll 3 Roll L1 f g L2 f g L3 f g

15 Ø 76 Ø 89 mm RULOLAR Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Rolls 3 Rolls L1 f g L2 f g L3 f G

16 Ø 102 Ø 108 Ø 114 mm RULOLAR Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Rolls 3 Rolls L1 f g L2 f g L3 f G

17 Ø 127 Ø mm RULOLAR Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Rolls 3 Rolls L1 f g L2 f g L3 f G

18 Ø 159 mm RULOLAR Bant Eni Belt Width B mm Mil Çapı Shaft Diameter d mm Rulman Bearing Lager e Roll 2 Rolls 3 Rolls L1 f g L2 f g L3 f G

19 KAUÇUK KAPLI RULOLAR Siz Müşterilerimizin proje ve isteklerine göre istenilen kalınlıkta ve desende sıcak olarak vulkanize kaplama yapılmaktadır. Siyah NBR kauçuğun yanında beyaz kauçuk, kaplama da yapılır. Proje isteklerine göre değişik renkte poliüretan kaplamalı ruloda yapılmaktadır. RUBBER COATED ROLLER Hot vulcanized coating are made in the thickness and pattern demanded according to requests and projects of you, our customers. White rubber coating as well as black NBR rubber coating is also made. Polyurethane coated roller in various colour are also produced as per requirements of project. POLYAMİD, PASLANMAZ MAKARALAR; Aşınma, sertlik, aside dayanıklılık korozyona karşı koyma ve mıknatıslanma istenmeyen özel projelerde veya buna benzer özelliklerdeki konveyörlerde polyamidden veya paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş rulolar kullanılır. Projenize ve isteğinize uygun ölçülerde paslanmaz, polyamid, derlin, polietilen ve kestamid bant makaraları imalatı tarafımızca yapılmaktadır. POLYAMID, NONCORROSIVE PULLEYS; In special projects that abrasion, rigidity, resistant to acid and magnetization or in the conveyors with similar properties, rollers made from polyamide or stainless steel material are used. Manufacturing of noncorrosive, polyamide, derlin, polyethylene and cestamide belt pulleys are made by us in suitable sizes according to your project and request. 19

20 ZİNCİR TAHRİKLİ BANT RULOSU: Konveyör sisteminde bant makaralarının kenarına tek veya iki taraflı olarak takılan dişlilerin zincirlerle birbirine bağlayan ve hareketlendiren makaraları siz müşterilerimizin projelerine uygun olarak imal etmekteyiz. Çeşitli çap ve dişli ölçülerinde imalatımız yapılmaktadır. Rulo dişlilerinin zincirler yardımıyla birbirine bağlandığı konveyörlerde, eğer rulo dişli eksenleri arasında kaçıklıklar varsa, bu durumda zincirlerin kopmasına kadar ciddi tasarım ve imalat problemlerinden bahsetmek mümkün olur. Bu nedenle rulo dişlilerinin aynı eksende olmasına dikkat edilmelidir. Bu ruloların özellikle dişli imalatları oldukça önemlidir. Doğru malzeme seçimi, doğru yüzey işlemleri ve gerektiği miktarda sertlik değeri konusunda hassas olunmalıdır. CHAIN DRIVEN BELT ROLLER: We manufacture pulleys connecting and moving threads with chains fitted as one-sided or two sided to sides of belt pulleys in accordance with the projects of you, our customers. Manufacturing is executed in various diameters and thread sizes. In the conveyors that roller threads are connected via chains, if offset are available between roller threads, in this case it is possible to mention serious design and manufacturing problems till rupture of chains. Therefore, it should be considered that roller threads are on the same axis. Thread manufacturing of these rollers is important particularly. It should be sensitive on selection of right material, eligible surface treatments and enough hardness value. DARBE RULOLARI Darbe ruloları, uç taraflardan disklerin kaymasını engellemek için destek halkalarıyla sabitlenmiş çeşitli ölçülerdeki şok emici lastik kaplı darbe disklerinin bağlı olduğu ana gövdesi çelik olan bir bant rulosundan oluşur. Darbe ruloları normalde döküş teknesinin altına gelen bölümlerde, emilmesi gereken yük darbelerinin emilmesi ve bu sayede bantta ve taşınan malzemede meydana gelebilecek hasar ve bozulmalara karşı koruyuculuğun artırılması amacıyla kullanılırlar. Taşıyıcı rulonun çapına uygun ölçülerde olması gerekir ki bantta dalgalanma yapmasın. Çelik rulonun üstüne özel makinede sıkı bir şekilde takılmak suretiyle imal edilir. Rulonun boyunca yan yana takılırlar. Diskler DIN normuna uygun olarak 65 ±5 Shore A sertlikte siyah kauçuktan uygun kalıplarda basılmak suretiyle üretilmektedir. IMPACT ROLLERS LES POULIES MONORAILS Les systèmes de transports monorail sont utilisés comme les roues de voiture des seaux de type de voiture utilisés dans les terrains de minerais ou dans les systèmes de transport de matériaux. De plus, ils sont aussi utilisés comme roues de marches dans les grues de plafonds. Il est produit et est mis à disposition selon le projet. MONORAIL PULLEYS Monorail transport systems are used Wheel o vehicle type buckets used in material transport systems or in mine sites. In addition, it is used as walking Wheel in ceiling cranes. They are manufactured in line with project and presented to use. Impact rollers are comprised from a belt roller whose main body is steel, rubber coated impact discs absorbing shock in various dimensions, fixed with support rings in order to prevent slide of discs from edges. Impact rollers normally are used for absorbing loads to be absorbed in the sections corresponding to bottom of return bottom and so increase of protection against damage and breakdown to be occurred in the material transported. Carrying roller should be suitable with its diameter so that it does not make fluctuation on belt. It is manufactured fitting tight on steel roller through a special machine. They are fitted side by side along roller. Discs are manufactured, pressing in suitable moulds from black rubber, in hardness of 65 ±5 Shore A in accordance with DIN norm. 20

www.akkayalar.com.tr

www.akkayalar.com.tr Firmamız 1987 yılında aile firması olarak kurulmuş ve alınan aile kararı ile iki ortaklı olarak 12.Mart.1997 yılında Akkayalar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında kurumsal kimliğine kavuşmuş

Detaylı

Belgelerimiz ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLER. www.akkayalar.com.tr

Belgelerimiz ÜRETTİĞİMİZ ÜRÜNLER. www.akkayalar.com.tr Belgelerimiz Müşteri isteklerini en uygun kalitede, en uygun fiyatla ve en uygun zamanda karşılamak, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için personele sürekli eğitim vermek, Kuruluşta; Kalite,

Detaylı

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders

Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders BS250 Hidrolik Blok Silindirler Block cylinders Genel açıklamalar General description Blok silindirler kısa stroklu çalışma alanları için tasarlanmış, çok küçük montaj boyutlarına sahip kompakt silindirlerdir.

Detaylı

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL)

BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) BANT KONVEYÖR (BKV MODEL) MYSİLO Bant konveyörü ürünlerinizin yatay ve eğimli olarak daha güvenli ve hassas bir şekilde taşınmasını sağlar. BKV Model Bant Konveyör değişik kapasitelerde çalışabilmesi için

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

www.akkayalar.com.tr

www.akkayalar.com.tr Firmamız 1987 yılında aile firması olarak kurulmuş ve alınan aile kararı ile iki ortaklı olarak 12.Mart.1997 yılında Akkayalar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında kurumsal kimliğine kavuşmuş

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

Bant Konveyörler Belt Conveyors

Bant Konveyörler Belt Conveyors ant Konveyörler elt onveyors 50 yılı aşan tecrübeden kaynaklanan uzmanlık Expertise based upon over fifty years experience 1952 yılında kurulan ve kırma-eleme tesisleri yapımı konusunda uzmanlaşan NE,

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

AKKAYALAR KONVEYÖR, AKKAYALAR KONVEYÖR AKKAYALAR KONVEYÖR 1 1

AKKAYALAR KONVEYÖR, AKKAYALAR KONVEYÖR AKKAYALAR KONVEYÖR 1 1 Firmamız 1987 yılında şahıs firması olarak kurulmuştur. 12 Mart 1997 yılında İki ortaklı olarak Akkayalar Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adı altında kurumsal kimliğine kavuşarak konveyör sektöründe

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS

ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS BİO-MAK TSEK ÇAMUR SIYIRICILAR SLUDGE SCRAPERS Havuz Geometrisine ve Boyutlarına göre 3 ayrı model MERKEZDEN TAHRİKLİ SABİT KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR ÇEVRESEL TAHRİKLİ YARIM VE TAM DÖNER KÖPRÜLÜ SIYIRICILAR

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, www.sibaltd.com Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ

KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ KIRMA ELEME YIKAMA TESİSLERİ BETON SANTRALLERİ GENEL ÜRÜN KATALOĞU GENERAL CATALOGUE Üretim Tesislerimiz Views from Factory CNC PLAZMA ATÖLYESİ BORWERK ATÖLYESİ BÜKÜM ATÖLYESİ BÜKÜM ATÖLYESİ CNC DİK İŞLEME

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

DİKEY BAĞLAMA KENETLER

DİKEY BAĞLAMA KENETLER İY BAĞAMA NTR MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-BU, 202-BU, 203-BU, 204-BU, 205 BU ullanım Alanları: MO:203-M,204-M Bir bağlantı elamanı olan kenet çesitli

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

akkayalar_tr company/akkayalar-konveyör akkayalarconveyor

akkayalar_tr company/akkayalar-konveyör akkayalarconveyor akkayalarconveyor akkayalar_tr company/akkayalar-konveyör Adres : Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi Akhun Cad. No: 4 Sincan - Ankara / TÜRKİYE E-posta: akkayalar@akkayalar.com.tr Tel: +90 312 354 40 45

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032

BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 BANTLI KONVEYÖRLER HAZIRLAYANLAR : GÖKHAN DURMAZ 20100254033 CEM ULUSOY 20100254032 TARİHÇESİ Sonsuz bantla taşıma çok eski zamanlardan beri kullanılmaktadır. 1868 yıllında İngiliz mühendis Lyster kauçukla

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

Elevatör tahrik tamburları sökülebilir modüler kauçuk kaplamalı -konik sıkmalı mil montajlı- sayesinde teknik servisi kolaylaştırır.

Elevatör tahrik tamburları sökülebilir modüler kauçuk kaplamalı -konik sıkmalı mil montajlı- sayesinde teknik servisi kolaylaştırır. ELEVATÖR TAHRİK BAŞLIĞI Tahılın dikey olarak taşınmasını sağlayan elevatörler; ihtiyaca göre, 25t\s ile 1200 t\s kapasite aralıklarında üretilir. Maxporter Kovalı Elevatörleri, galvanizli çelikten üretilir

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık.

Features n Optimum hardness n Adapted ductility n 1-50 µm thickness. Özellikler n Optimum sertlik ve süneklik n 1-50 µm kalınlık. Related Industry Automotive, Home Appliances, Glass, Plastic / Packing, Machinery, Chemical, Defence. İlgili Endüstri Otomotiv, Beyaz Eşya, Cam, Plastik / Ambalaj, Makina İmalat, Kimya, Savunma Sanayii.

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler:

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler: ÖZEL KENETLER MODEL:207-,101EK,Y-ÖZEL,204L-ÖZEL Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, hşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım lanları:

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm HATLAR LINES Boy Kesme Hatları / Cut To Length Lines Dilme Hatları / Slitting Lines Levha Taşlama SB Hattı / Sheet to Sheet Grinding-Polishing Line Giyotin / Guillotine Line Boy Kesme Hatları Cut To Length

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı oto

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

BEKA değer katar BEKA adds value.

BEKA değer katar BEKA adds value. BEKA değer katar BEKA adds value www.bekayonetim.com.tr BEKA, var olan işletmeleri, kurumsal sistemlerle yönetilebilir, kalıcı işletmelere dönüştürmektedir. Bu dönüşüm çalışmaları sürecinde, işletmelerin

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

TMD PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU

TMD PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU PROJE KURUMSAL TANITIM KATOLOĞU Techical Machine Desing üretim ve Ar-Ge faaliyetleri için gerekli olan en verimli ve kaliteli makinelerin uluslararası standartlarda tasarım ve üretimini yapan makine sanayisinde

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS

MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS MAJOR QSB STEEL and APPLICATIONS No Steel Group Grade Description Applications 1 4140 Chromium, Molybdenum steel for applications requiring high tensile strength and toughness values, in particular in

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda. about us. İsa GÜR GÜR KALIP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda about us Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 5 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize

Detaylı

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY

OUR MISSION OUR VISION OUR QUALITY POLICY OUR MISSION - En iyi dökümhaneler ile çalışarak, müşterilerimizi en uygun fiyat ve kaliteli çözümler sunmaktır. - Our mission is to present the most competitive price and quality solutions to our customers

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

Kendini Temizleyen Dönüş Ruloları

Kendini Temizleyen Dönüş Ruloları Kendini Temizleyen Dönüş Ruloları KENDİNİ TEMİZLEYEN DÖNÜŞ RULOSU INBI TECHNIQUE IN YOUR CONVEYOR BELTS KENDİNİ TEMİZLEYEN DÖNÜŞ RULOSU INBI... Sayfa 1 KENDİNİ TEMİZLEYEN DÖNÜŞ RULOSU INBI nin Avantajları

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ 2 KARDAN MAFSALLI DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ GIMBAL TYPE DILATATION EXPANSION JOINTS TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATIONS Açısal kompansatörler;

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants

Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants Seyyar Beton Santralleri Mobile Concrete Plants 2 1 Beton santrallerinin yazılım özellikleri Concrete Plant Software Properties Türkçe ekranlara sahip, Windows standardında kolay kullanım özelliği Sistemin

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

HAVALI SİSTEM KENETLER

HAVALI SİSTEM KENETLER HAVALI SİSTEM KENETLER Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: ir bağlantı elamanı

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

MESAN TOOL. sahiptir. * Mesan Cutting, bending and blowing molds form tools with standard and special profiles, which are used in CNC Punching

MESAN TOOL. sahiptir. * Mesan Cutting, bending and blowing molds form tools with standard and special profiles, which are used in CNC Punching CNC Punch tezgahlarında kullanılan standart ve özel profildeki kesme, bükme ve sisirme,, kalıpları ileri teknoloji kullanılarak imal edilmektedir. Bu kalıplar, özgün dizaynı ve ihtiyaca cevap verebilecek

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES 158 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Yeni nesil HIT-DE metal halide ampuller için geniş açılı asimetrik ve simetrik olarak

Detaylı

Anemon. Code: Dk19. Teknik Ayrıntılar / Technical Information. Adet Ağırlık Weight. Koli Ebadı Carton s Dimensions. Koli İçi Adedi Units /Carton

Anemon. Code: Dk19. Teknik Ayrıntılar / Technical Information. Adet Ağırlık Weight. Koli Ebadı Carton s Dimensions. Koli İçi Adedi Units /Carton HAKKIMIZDA 1998 YILINDA KURULAN FIRMAMIZ, KAYSERI ORGANIZE SANAYI BÖLGESINDE 10,000 M 2 YENI FABRIKASINDA, TEKNIK TEMIZLIK EKIPMANLARI IMALAT SANAYI VE TIC. ŞTI. OLARAK ÜRETIMINE DEVAM ETMEKTEDIR. FIRMA

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Vertical Sliding Window Duowin is a vertical sliding window system that has one or

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems

Pres Besleme Sistemleri Press Feeding Systems Pres Besleme Sistemleri İspanyolet Üretim Hattı - Espagnolette Production Line Rotor Stator Üretim Hattı - Rotor Stator Production Line Pres Transfer Sistemleri - Press Transfer Systems Boy Kesme Hatları

Detaylı