V. - RİSK ALGISI - RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. - RİSK ALGISI - RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA SATIN ALMA DAVRANIŞLARI"

Transkript

1

2 BÖLÜMLER I. - AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM II. III. IV. - DEMOGRAFİK BULGULAR - ARAÇ SAHİPLİĞİ İLE İLGİLİ BULGULAR - SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI A. TECRÜBE B. SÜRÜŞ SÜRESİ C. TEDBİR D. KAZA KARNESİ V. - RİSK ALGISI VI. - RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

3 AMAÇ Bu araştırmanın amacı, araç sahiplerinin davranışlarını, trafik bilincini, sigorta konusundaki eğilimlerini hem Türkiye genelinde hem de bölgesel bazda ortaya koymaktır. KAPSAM HDI Sigorta tarafından ODAK Araştırma şirketine yaptırılan araştırmanın ana kitlesini, 18 yaş üzerinde bulunup, araç kullanan ve aracın sigorta konularında karar yetkisi bulunan kişiler oluşturmaktadır. Coğrafi bölgeler; Devlet Planlama Teşkilatının Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde yaptığı İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması temeline dayandırılmış ve Düzey 1 tanımlamasına giren bölgelerden 12 il ve HDI ın bazı uygulamaları pilot olarak başlattığı ilave 9 il olmak üzere toplam 21 ilden oluşmaktadır. İllerin araç sayıları göz önünde bulundurularak anket sayıları belirlenmiştir. YÖNTEM Türkiye genelinde 21 ili kapsayacak şekilde tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmanın amacına uygun hazırlanan soru formu anketörler tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile kağıt-kalem kullanılarak, Türkiye yi temsilen 21 ilde yaşayan 18 yaş üstü araç kullanan ve aracın sigorta konularında karar verme yetkisine sahip olan kişilere uygulanmıştır kişi ile görüşülmüş olup, örneklemin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütün illerde veri toplama işlemi sadece İL MERKEZLERİNDE gerçekleştirilmiş olup, ilçe, belde ve köylerde görüşme yapılmamıştır. İstanbul 500 Antalya 151 Tekirdağ 130 Adana 113 Bursa Kocaeli Sakarya İzmir Aydın Manisa Kayseri Ankara Konya Mersin Trabzon Giresun Samsun Erzurum Malatya Gaziantep Diyarbakır TOPLAM : Sayfa 3

4 II. DEMOGRAFİK BULGULAR

5 Cinsiyete Göre Dağılım Erkek 94,5% Kadın 5,5% Kaskosu olanlar (n=1479) Erkek 94,5 93,5 92,2 95,7 Kadın 5,5 6,5 7,8 4,3 Araştırmaya göre Türkiye genelinde trafiğin en işlek olduğu saatlerde direksiyon başındaki her 100 sürücünün sadece 5 i kadın Sayfa 5

6 ,6% Yaş Gruplarına Göre Dağılım ,9% 55+ 7,3% ,3% ,9% ,6 Kaskosu olanlar (n=1479) 10,5 11,9 8, ,9 35,2 34,6 32, ,9 30,1 29,3 30, ,3 18,4 18,1 21,4 55 ve üzeri 7,3 5,8 6,1 7,9

7 Ortaokul 16,2% Eğitim Durumuna Göre Dağılım Lise 36,3% İlkokul 26,6% Diplomasız 0,2% Üniversite 20,7% Kaskosu olanlar (n=1479) Diplomasız 0,2 0,1 0,3 0,1 İlkokul 26,6 21,0 23,4 28,3 Ortaokul 16,2 14,4 14,7 16,9 Lise 36,3 38,9 38,3 35,2 Üniversite 20,7 25,6 23,3 19,4 Sürücülerin genel eğitim durumunda % 36,3 ile lise mezunları ağırlıklı. Bunu % 26,6 ile ilkokul, % 20,7 ile üniversite mezunları izliyor. Sayfa 6

8 Meslek Dağılımları Beyaz Yaka (Memur/Uzman/ Yönetici) 14,6% Mavi Yaka (İşçi) 16,7% Çalışmayan Emekli/Ev hanımı/ Öğrenci/İşsiz) 8,8% Sanayici 1,2% Esnaf/Çiftçi/ Sanatçı 58,7% Kaskosu olanlar (n=1479) Beyaz Yaka 14,6 16,2 16,2 13,8 Mavi Yaka 16,7 15,6 19,3 15,3 Esnaf/Çiftçi/Zanaatkar 58,7 58,9 53,6 61,3 Sanayici 1,2 1,9 1,5 1,1 Çalışmayan 8,8 7,4 9,4 8,5

9 III. ARAÇ SAHİPLİĞİ İLE İLGİLİ BULGULAR

10 Araç Sahipliğinin Araç Sınıflarına Göre Dağılımı Otobüs 2,0% Minibüs 4,5% Binek otomobil 66,4% Kamyon / TIR 8,3% Kamyonet 18,8% Binek Otomobil Kamyonet 66,4 18,8 Kaskosu olanları (n=1479) 64,7 18,5 72,7 16,9 63,1 19,8 Araç/Kasko oranları 55,3 55,9 Kamyon / TIR 8,3 9,2 5,6 9,7 62,7 Minibüs Otobüs 4,5 2,0 4,9 2,7 2,9 1,9 5,3 2,0 62,4 76,9 56,8 Araç oranlamasında binek otomobiller açık ara önde. Minibüs oranı ise en alt sırada.

11 Araçların Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımı Özel amaçlı 59,4% Ticari amaçlı 23,3% Hem özel Hem ticari amaçlı 17,3% Kaskosu olanlar (n=1479) Sadece Özel İşlerde 59,4 58,2 62,1 58,1 Sadece Ticari Amaçlı 23,3 24,0 21,1 24,4 Hem Ticari, hem de Özel işlerde 17,3 17,8 16,7 17,6

12 Araçların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 3-5 yaş 18,4% 0-2 yaş 23,8% 16 ve üzeri yaş 11,7% 6-10 yaş 28,7% 0 2 yaş 23,8 29,6 20,8 3 5 yaş 18,4 21,1 17, yaş 28,7 28,0 29, yaş 17,4 12,8 19, yaş 17,4% 16 ve üzeri 11,7 8,5 13,4 Aracın 0 Km veya 2. el Olma Durumu 0 km 2. el 40,6 59,4 48,2 51,8 36,6 63,4 0 Km / Yeni 40,6% 2. el 59,4% 0 km (birinci el) araç sahipliğinde İstanbul ili ülke genelinden daha yüksek (% 53,8). Hane geliri arttıkça 2. el araç alma oranları düşüyor; (Alt gelir grubu:% 77,8 / Alt-orta gelir grubu:% 60,9 / Üst-orta grubu:% 50,3 / Üst gelir grubu:% 44,9) Binek otomobillerde 2. el sahipliği diğer araç kategorilerine göre daha yüksek oranda(% 62,5)

13 Aracınızda Kullandığınız Yakıt Türü Nedir? Benzin / LPG 15,6% Benzin 36,1% Benzin 36,1 43,5 32,3 Motorin 42,9 40,6 44,1 LPG 5,5% Motorin 42,9% LPG 5,5 4,7 5,8 Benzin & LPG 15,6 11,2 17,8 Motorinin tercih edilirliği giderek artıyor. İkinci el araçlarda daha çok benzinin kullanılıyor olması, dizel araç üretiminin de arttığının göstergelerinden.

14 IV. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI A. TECRÜBE İLE İLGİLİ BULGULAR

15 Kaç Yıldır Aktif Olarak Araç Kullanıyorsunuz? 6-10 yıl 25,3% yıl 17,7% 1-5 yıl 16,7 18,2 15, yıl 25,3 27,2 24,3 1-5 yıl 16,7% 21 yıl ve daha fazla 21,9% yıl 18,4% yıl yıl 17,7 18,4 17,4 17,9 17,9 18,6 21 yıl ve üzeri 21,9 19,3 23,3 Kadın sürücülerin (% 76,8) ve ücretlilerin (% 55,2) yarısından fazlası 10 yıldan daha kısa süre aktif olarak araç kullanıyorum derken, bu durum erkek sürücülerde ve diğer meslek gruplarında tam tersi şeklindedir. Ortalama her 4 sürücüden biri 6 ila 10 yıl arası tecrübe sahibi. ( % 25,3) Kadın sürücüler 10 yıl öncesine göre daha çok trafiğe çıkıyorlar.

16 Kendinizi Deneyim Açısından Değerlendirdiğinizde Nasıl Bir Sürücü Olarak Tanımlarsınız? Normal/ Orta derecede 31,2% Acemi/ Tecrübesiz 0,8 1,0 0,7 Normal/ Orta derecede 31,2 26,2 33,8 Acemi/ Tecrübesiz 0,8% Usta/ Tecrübeli 68,0% Usta/ Tecrübeli 68,0 72,8 65,5 HEPİMİZ USTA ŞOFÖRÜZ Trafik kazalarında dünya birinciliğine oynayan Türkiye de sürücülerin % 68 i kendisini Usta / Tecrübeli şoför olarak nitelendiriyor. Bu oran büyük şehirlerde daha da fazla: % 72,8. Ancak büyük şehirlerde acemi sürücü oranı da diğer illere göre yüksek. 21 yıl ve üzeri aktif olarak araç kullananların % 86,3 ü kendisini usta/tecrübeli olarak tanımlıyor. Usta şoförlerin en fazla bulunduğu il Manisa. Manisa yı Kayseri, Mersin, Giresun, Diyarbakır ve Bursa gibi farklı bölgelerden iller izliyor. Kendisini acemi olarak nitelendirenlerin en fazla bulunduğu il ise Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve İzmir.

17 Kendinizi Tarz Açısından Değerlendirdiğinizde Nasıl Bir Sürücü Olarak Tanımlarsınız Dikkatli/ Kontrollü 45,2% Normal/ Orta derecede 28,3% Seri / Atak 26,5% Dikkatli/Kontrollü 45,2 39,4 48,3 Normal/Orta derecede 28,3 26,4 29,2 Seri Atak 26,5 34,2 22,5 Sürücülerin % 69 gibi önemli bir kısmı toplam sürücü olma süreleri arttıkça kendisini usta şoför olarak nitelendiriyor. Dikkatli/kontrollü kullanırım diyen sürücülerin oranı % 50 yi bile bulmuyor. Her 4 sürücüden 1 i ise seri/atak sürüş tarzına sahip. En yüksek kaza oranı kendisini usta/tecrübeli olarak nitelendiren ve seri/atak bir sürüş tarzına sahip olduğunu belirten sürücüler arasında ortaya çıkıyor.

18 IV. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI B. SÜRÜŞ SÜRESİ İLE İLGİLİ BULGULAR

19 Günün Kaç Saatini Direksiyon Başında Geçiriyorsunuz? Dk. 20,6% 1-3 Saat 33,3% 0-30 dakika 15,0 13,3 15, dakika 20,6 19,1 21,3 1-3 saat 33,3 36,1 31, Dk. 15,0% 5 Saatten fazla 15,5% 4-5 Saat 15,6% 3-5 saat 5 saat üzeri 15,6 15,5 16,0 15,5 15,4 15,5 Sürücülerin % 33,3 ü günde 1 ila 3 saat arasında direksiyonda Her 3 sürücüden biri günde 1 ila 3 saatini direksiyon başında geçiriyor. Binek otomobil sahiplerinde 5 saatten fazla direksiyonda kalma oranı % 9 u geçmezken, bu oran tır şoförlerinde % 54 e kadar çıkıyor. Kadın sürücülerin yalnızca % 2 si günde 5 saatten fazla yol yapıyor. Erkeklerde ise bu oran 8 katına kadar çıkıyor, % 16,3.

20 Şehirlerarası Yolculuklarda likle Hangi Ulaşım Aracını Tercih Ediyorsunuz? Havayolları 9,6 11,1 8,8 Otobüs 41,0% Denizyolları 0,3% Özel Otomobil 48,0% Otobüs 41,0 43,2 39,8 Denizyolları 0,3 0,7 0,1 Özel Otomobil 48,0 43,4 50,5 Demiryolları 1,1 1,6 0,8 Havayolları 9,6% Demiryolları 1,1% Uçakla Ulaşım Artıyor Şehirlerarası yolculuklarda uçakla seyahat oranı % 10 a yaklaşmış durumda. Artık her 10 kişiden biri şehirlerarası yolculukta uçağı tercih ediyor. Gelir arttıkça şehirlerarası yolculuklarda özel otomobil tercih etme oranı artıyor. Deniz ve demiryolu ulaşımı dikkat çekecek kadar düşük oranlarda. 3 dış ve 1 iç denizi bulunan Türkiye de denizyolları şehirlerarası ulaşımda yalnızca binde 3 oranında kullanılırken, demiryollarında durum % 1,1.

21 Şehirlerarası Yolculuklarda Özel Aracınızla Kesintisiz Kaç Saat Araç Kullanıyorsunuz? 5-7 Saat 23,0% 7 Saatten Fazla 27,0% 0-1,5 saat 2,3 2,5 2,3 1,5-3 saat 7,9 8,5 7,6 3-5 saat 23,4 22,5 23,9 5-7 saat 23,0 21,0 24,0 3-5 Saat 23,4% 1,5-3 Saat 7,9% 0-1,5 Saat 2,3% Aracımla şehirlerarası seyahat yapmıyorum 16,4% 7 saat üzeri Aracı ile şehirlerarası seyahat etmiyor 27,0 16,4 23,6 21,9 28,7 13, yaş arası sürücülerin % 30 u aralıksız 7 saat araba kullanabildiğini ifade ediyor yaş grubunda olanların 7 saatten fazla aralıksız araç kullanma oranı % 30,6 lık oran ile diğer yaş gruplarından yüksek. Üniversite mezunları arasında 7 saatten fazla aralıksız araç kullanırım diyenlerin oranı, diğer eğitim düzeyindekilere göre en düşük derecede, % 22,2. Acemi sürücülerin hiçbiri 7 saatten fazla aralıksız araç kullanmıyor.

22 Aracınızın Bakımını Düzenli Olarak Yaptırıyor musunuz? Hayır Kısmen 3,0 15,8 3,6 13,6 2,6 17,0 Kısmen 15,8% Evet 81,2 82,8 80,4 Hayır 3,0% Evet 81,2% Kendi hesabına çalışanlar, üniversite mezunları ve dizel araç sahipleri aracının kıymetini biliyor Kendi hesabına çalışan, yüksek eğitim ve dizel araçlar gruplarında düzenli bakım yaptırma oranı genel ortalamanın üzerinde. (Kendi hesabına çalışan: % 85,1 Üniversite: % 83,7 Dizel: % 84,9 ) 0-2 grubundaki araçların % 93,9 u düzenli bakıma giderken araç yaşı 16 ve üzeri olan grupta bu oran % 67,9. Usta/tecrübeli ve seri/atak sürücülerin araçlarını düzenli olarak bakıma götürme oranı diğer sürücü tiplerine oranla daha yüksek (% 84,7 ve % 84,9). Mersinli sürücülerin % 99 u aracını düzenli olarak bakıma götürüyor.

23 IV. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI C. TEDBİR İLE İLGİLİ BULGULAR

24 Aracınızı Kullanırken Emniyet Kemeri Takar mısınız? Arada sırada takarım 36,7% Her zaman takarım 42,4% Hiç takmam 20,9 23,3 19,7 Arada sırada takarım 36,7 31,2 39,6 Hiç takmam 20,9% Her zaman takarım 42,4 45,5 40,7 Kadın Sürücüler Emniyet Kemerine Duyarlı Kadınların % 67,6 sı her zaman kemer takıyor. Yaş ilerledikçe ve eğitim seviyesi yükseldikçe her zaman emniyet kemeri takanların oranı da artıyor. 55 yaş üzerinde bu oran % 57,9, üniversite mezunlarında % 50,6. Deneyim açısından kendini acemi/tecrübesiz gören sürücülerin % 59,1 i her zaman kemer takıyor. Tarz açısından dikkatli/kontrollü sürücülerde her zaman kemer takma oranı % 50,3. Seri/atak sürücüler ise emniyet kemerini pek sevmiyor, her zaman takma oranı % 33,3. Düzenli olarak emniyet kemeri takan sürücülerin en çok bulunduğu iller Adana, Manisa ve İzmir. Hiç takmam diyenlerin en çok bulunduğu iller ise Sakarya, Erzurum ve Malatya.

25 Aracınızın Arka Koltuğunda Seyahat Edenlere Emniyet Kemeri Taktırır mısınız? Hiç taktırmam 28,2 31,2 26,7 Arada sırada taktırırım 21,8% Her zaman taktırırım 11,2% Arada sırada taktırırım 21,8 26,0 19,6 Her zaman taktırırım 11,2 13,1 10,2 Arkada koltuk/emniyet kemeri yok 38,8 29,7 43,5 Hiç taktırmam 28,2% Arkada koltuk/ emniyet kemeri yok 38,8%

26 Araçta Bulunması Gereken Trafik Malzemelerinin Bulundurulma Oranları? (%) (illere Göre) 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 78,5% 80,0% 77,8% 84,7% 86,2% 83,9% 81,5% 83,9% 80,2% 74,3% 73,9% 74,5% 69,8% 63,1% 73,3% 68,7% 62,2% 72,1% 50% Yangın söndürme cihazı İlkyardım çantası Trafik seti Zincir Çekme halatı Takoz 3 büyük il

27 90% Araçta Bulunması Gereken Trafik Malzemelerinin Bulundurulma Oranları? (%) (Araç Türlerine Göre) 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 76,8% 79,9% 86,6% 84,3% 83,4% 90,0% 81,6% 79,1% 85,9% 71,4% 75,0% 91,4% 65,2% 74,0% 90,0% 63,4% 74,1% 90,3% 50% Yangın söndürme cihazı İlkyardım çantası Trafik seti Zincir Çekme halatı Takoz Küçük Araç (Binek otomobil) Orta büyüklükteki araçlar (Kamyonet+Minibüs) Büyük Araçlar (Kamyon-TIR+Otobüs) Erkeklerin önceliği zincir ve halat ; Kadınların, ilk yardım çantası ve trafik seti Yangın söndürme, zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmada erkek sürücüler kadın sürücülere göre daha duyarlı. Kadın sürücüler ise ilk yardım çantası ve trafik setini es geçmiyorlar. İlk yardım çantası ve yangın söndürme cihazı başta olmak üzere tüm malzemeler en yüksek oranda otobüslerde bulunuyor. Bütün kategorilerde diğer yaş gruplarından daha ihtiyatlı bir görüntü çizen yüksek yaş (55 yaş üzeri) grubundaki sürücülerde zincir dışındaki tüm malzemeleri bulundurma oranı diğer gruplara oranla nazaran daha yüksek. Sanayiciler tüm malzemeleri aracında bulundurmaya en çok özen gösteren meslek grubu.

28 Karlı Havalarda Hangi Önlemi Alıyorsunuz? Zincir 36,5% Her ikisi de (Zincir+ Kar lastiği) 19,0% Hiçbiri 8,2% İstanbul Kar lastiği 11,7% Ankara Karlı havalarda araç kullanmıyorum 24,6% İzmir Kar lastiği 11,7 10,4 38,3 4,2 9,3 Zincir 36,5 34,8 20,1 27,7 40,0 Her ikisi de 19,0 28,8 23,2 10,2 16,4 Hiçbiri 8,2 6,2 6,3 18,7 8,1 Karlı havalarda Araç kullanmıyorum 24,6 19,8 12,1 39,2 26,3 Kadın Sürücülerin Yarısına Yakını Karda Trafiğe Çıkmıyor Kadın sürücülerin % 46,5 i kar yağdığında trafiğe çıkmamayı tercih ediyor. Yine 55 yaş üzeri sürücülerin % 35,8 i de karlı havada trafiğe çıkmayanlardan. Kar lastiği kullanımı, minibüs ve otobüslerde diğer araç kategorilerine göre daha yüksek oranda (Minibüs: %16,2 / Otobüs: % 15,4 / Binek otomobil: % 12,5 / Kamyon/TIR: % 9,2 / Kamyonet: % 8,6). Sürüş deneyimi arttıkça karlı havada trafiğe çıkma oranının da arttığı izleniyor. Gelir grubu yükseldikçe kar lastiği kullanma oranı artıyor.

29 IV. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI D. KAZA KARNESİ İLE İLGİLİ BULGULAR

30 Bu Güne Kadar Ehliyetinize Kaç Kere El Konuldu? (%) 94,6% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,2% 1,0% 0,2% 0% Hiç 1 kere 2 kere 2 kereden fazla Hiç konulmadı 94,6 94,3 94,8 1 kere 4,2 4,6 3,9 2 kere 1,0 0,9 1,1 2 kereden fazla 0,2 0,2 0,2 En fazla ehliyet kaptıranlar üst gelir grubu, orta yaş grubu ve kamyoncular Ehliyetine en fazla el konulanlar üst gelir grubu, orta yaş (35-44) grubu, erkekler ve kamyon sürücüleri (Üst gelir grubu: % 6,4 / Orta yaş grubu:% 7,1 / Erkek sürücüler: % 5,6 / Kamyon sürücüleri: % 8,8). Deneyim açısından kendini usta/tecrübeli olarak tanımlayan sürücülerin ehliyetine diğer sürücülere nazaran daha yüksek oranda el konuluyor (% 6,4).

31 Bir Yılda Aldığınız Ortalama Trafik Cezası Sayısı Kaçtır? 1 defa 18,1% 2 defa 7,8% 3 defa 2,8% 4 defa 1,2% 5 defa ve üzeri 1,3% Hiç 68,8% 1 defa 18,1 17,6 18,4 2 defa 7,8 7,6 7,8 3 defa 2,8 3,7 2,4 4 defa 1,2 1,7 1,0 5 defa ve üzeri 1,3 1,3 1,2 Hiç 68,8 68,1 69,2 100 Sürücünün 69 u son bir yılda hiç ceza almamış durumda Kadın sürücülerin % 83,1 i bir yıl içinde hiç ceza almadığını belirtirken, erkek sürücülerde bir yıl içinde hiç ceza almayanların oranı % 68. Sürüş tarzı açısından kendini normal/orta derecede sürücü olarak tanımlayanların hiç trafik cezası almama oranı diğerlerinden fazla (% 70,9). Seri/atak sürücü olduğunu belirtenlerde ise bu oran % 64,1 e düşüyor. Deneyim açısından kendini acemi olarak tanımlayanların % 86,4 ü hiç trafik cezası almazken, usta/tecrübeli olduğunu ifade edenlerde bu oran % 66,7 ye düşüyor. Ayrıca acemi sürücülerin arasında 1 defadan fazla ceza alan sürücü yok.

32 Son İki Yıl İçinde Kendi Aracınızla, Küçük de Olsa Hasarlı Kaç Kaza Yaptınız? (%) + Ankara 100% 90% 84,2% 1 defa 2 defa 11,4 2,8 10,7 3,6 11,8 2,5 80% 70% 60% 50% 3 defa 4 defa ve üzeri Hiç 1,1 0,4 84,3 1,3 0,5 83,9 1,0 0,3 84,4 40% 30% 20% 10% 11,4% 2,8% 1,1% 0,5% 0% Hiç 1 kere 2 kere 3 kere 4 ve daha fazla En Fazla Hasarlı Kaza yaş grubu arasında Araç türüne göre en az hasarlı kaza yapanlar kamyonet (% 12,9) ve kamyon-tir dır (% 13,8). En fazla hasarlı kaza yapan araçlar ise minibüs (% 17,9) ve otobüsler (% 17,3). Gençlerin (18-24 yaş) hasarlı kaza yapma oranı % 19,7 ile yaş grupları arasında en yüksek noktada. Hasarlı kaza yapma oranı deneyim açısından kendilerini acemi/tecrübesiz olarak tanımlayanlarda (% 22,7) ve tarz açısından seri/atak sürücülerde (%17,4) diğer gruplara göre daha yüksek. Hiç trafik cezası almadığını ifade edenlerin % 22,3 ünün kaza sayısı 1 den fazla.

33 Son İki Yıl İçinde Karışılan En Büyük Hasarlı Kazanın Yaşandığı Zaman (n=411 / Sadece Kaza Yapanlar) Gece 35,3% Gece 35,3 33,6 36,2 Gündüz 64,7 66,4 63,8 Gündüz 64,7% Gençler Daha Çok Gece Kaza Yapıyor Gençlerin (18-24 yaş) yaptıkları kazaların % 42,9 u gece gerçekleşirken, bu oran yaş grubunda % 27,8 civarında. Yaralamasız büyük maddi hasarlı kazalar, diğer tip kazalara nazaran daha yüksek oranda gündüz meydana geliyor.(% 64,7).

34 Son İki Yıl İçinde Karışılan En Büyük Hasarlı Kazanın Gerçekleştiği Yer (n=411 / Sadece Kaza Yapanlar) (%) Şehir içi yolda 84,2% Şehir içi yolda 84,2 86,7 82,8 Şehirler arası yolda 15,8 13,3 17,2 Şehirlerarası yolda 15,8% Kaskosu olanlar (n=237) Binek otomobil Kamyonet Minibüs Kamyon-TIR Otobüs Şehir içi yolda 81,9 87,8 85,7 90,5 46,7 66,7 Şehirler arası yolda 18,1 12,2 14,3 9,5 53,3 33,3 Yaralamasız büyük maddi hasarlı kazalar, diğer tip kazalara nazaran daha yüksek oranda şehirlerarası yollarda meydana geliyor (% 41,9).

35 Son İki Yıl İçinde Karışılan En Büyük Hasarlı Kazaya Neden Olarak Gösterilen Faktörler (n=411 / Sadece Kaza Yapanlar) (%) ,0 49,8 Kaskosu olanlar ,4 29, ,6 12,7 7,1 8,6 0 Kendim Karşı taraf/ Başka biri Yol Koşulları Hava Koşulları Kaza yapan sürücülerin yarısı kazaya neden olarak karşı tarafı ya da başka birini gösterirken, kazanın kendi hatasından kaynaklandığını söyleyenlerin oranı % 31,4. Yol koşulları % 11,6 ile 3.sırayı alırken son sırada % 7,1 ile hava koşulları yer alıyor.

36 Kusuru Kendinde Bulanların Kusur Türlerinin Dağılımı (n=216 / Kendinin de kusurlu olduğunu belirtenler) (%) Trafik Kural İhlali 24,1% Dalgınlık/ Yorgunluk 74,1% Alkollü Araç Kullanma 1,9% Kaskosu olanlar (n=122) Trafik kural ihlali 24,1 28,7 26,3 22,8 Alkollü araç kullanma Dalgınlık / yorgunluk 1,9 74,1 1,6 69,7 2,5 71,2 1,5 75,7 Kaza yapan her 4 sürücünün 3 ü dalgınlık ve yorgunluk kurbanı Kadınlarda kusur türü olarak dalgınlık/yorgunluk % 85,7 ile ön plana çıkarken, trafik kural ihlali % 14,3 seviyesinde. Dalgınlık ve yorgunluk genel ortalamada da & 74,1 le en üst sırada. Bunu % 24,1 ile trafik kural ihlali, % 1,9 la da alkollü araç kullanma izliyor.

37 V- RİSK ALGISI

38 Muhtemel Bir Kazanın Maddi Etkilerini Azaltmak veya Telafi Etmek İçin Başvurulacak Yollar Kadere Bırakmak 19,3% Kazadan Sonra Kasko Yapmak 3,3% Kazadan Önce Kasko Yapmak 77,3% İstanbul +İzmir Kadere bırakmak 19,3 20,2 18,8 Kazadan önce kasko yaptırmak 77,3 76,3 77,9 Kazadan hemen sonra kasko yaptırmak 3,3 3,5 3,3 Kaza yapmadan önce kasko yaptırmak gerekir diyen % 77,3 lük kesimin ancak % 67,3 ünün aracına kasko sigortası yaptırdığı gözleniyor. Kazadan hemen sonra kasko yaptırma eğiliminin yaygın olduğu iller sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Aydın ve İzmir. Muhtemel bir kazanın etkilerini kadere bırakarak azaltacağını ifade edenlerin oranı % 19,3. Bunu en çok ifade eden ilk 3 il sırasıyla Kayseri (% 52,1), Konya (% 40), Sakarya (% 29,8) olurken, en az belirten iller ise % 4,8 er oran ile Diyarbakır ve Trabzon.

39 Zorunlu Trafik Sigortası İle Kasko Arasındaki Farkı Bilme Durumu (%) Biliyor Bilmiyor 23,0% 29,1% 19,8% 77,0% 70,9% 80,2% 0% 20% 40% 60% 80% 3 büyük il Her 4 kişiden 1 i zorunlu trafik sigortası ile kasko arasındaki farktan bihaber Ortalama her 4 kişiden biri halen zorunlu trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkı bilmiyor. Bu farkı en çok bilmeyen kent % 43,0 ile İstanbul. 3 büyük il dışında kalan diğer illerde bu oran % 19,8. Kadınlar ve yaş grubundakiler bu farkı en yüksek oranda bilmeyen iki grup. (Kadınlar: % 30,3 / yaş grubu: % 37,8). İşçi/ücretli ve düşük gelirlilerin diğer gruplara oranla bu farkı bilmeme oranları daha yüksek. Tarz olarak seri/atak sürücülerin % 30,7 si, deneyim olarak acemi/tecrübesiz sürücülerin % 45,5 i zorunlu trafik sigortası ve kasko arasındaki farkı bilmiyor.

40 Kasko Sigortası Yaptırma Nedenlerinin Dağılımı (n=1479 / Kasko yaptıranlar) Yaptırma Nedeni İstanbul +İzmir Diğer İller HDI+İHLAS Kasko Sahipleri (n=31) Kaza kaygısı 92,8 91,8 93,6 93,5 Hırsızlık kaygısı 76,3 81,1 73,1 64,5 Deprem / Sel / Yangın / Doğal afet kaygısı 28,5 27,5 29,2 25,8 Çekici ve diğer hizmetlerden faydalanmak 23,4 22,9 23,7 19,4 Zorunluluk (Aracın kredi/leasing ile alınması) 21,7 16,0 25,7 12,9 Terör ve kötü niyetli halk hareketleri kaygısı 15,0 17,1 13,5 9,7 Eşim ve çocukların da aracı kullanması 8,8 9,2 8,5 9,7 266,5 265,6 267,3 235,5 Not : Katılımcılar birden fazla cevap verebildiklerinden oranlar toplamı dan yüksek çıkmaktadır. Kasko Yaptırma Sebebi Büyük İllerde Hırsızlık, Diğer İllerde Kaza Kaygısı 3 büyük ilde hırsızlık kaygısı diğer illerden fazla iken, diğer illerde de kaza kaygısı genel ortalamanın üzerinde olarak daha ön plana çıkıyor. Hırsızlık kaygısı ile kasko yaptırma eğilimi yaş grubunda % 78,8 olarak görülürken 55 yaş üzeri grupta % 73,3 e düşüyor. Ankara daki sürücülerin hırsızlık kaygısı ile kasko yaptırma oranı (% 63,1), İstanbul (% 86,3) ve İzmir deki sürücülere (% 82,2) nazaran daha düşük. Deprem / sel / yangın ve doğal afet kaygısıyla kasko yaptırma oranı da % 28,5 civarında.

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMU ARAŞTIRMASI MART 2014 PollMark Araştırma Söğütözü Mah. 1278. Sok. No: 2/7 06510 Söğütözü ANKARA Tel: 0 (312) 284 99 00 (Pbx) Fax:

Detaylı

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM

GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM DÜZCE İL GELİŞME PLANI DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI T.C. DÜZCE VALİLİĞİ GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK ve İSTİHDAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOÇ. DR. RAMAZAN SARI DÜZCE TİCARET ve SANAYİ ODASI DÜZCE BELEDİYESİ

Detaylı

TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI Yaşama Dair Vakıf 2008 TÜRKİYE GENÇLİK HALLERİ ARAŞTIRMASI (2008) Bu araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından Türkiye için hazırlanan Ulusal İnsani

Detaylı

OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA ***

OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA *** OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA *** Özet: Günümüz modern yaşamını geçmiş dönemlerden ayıran yönlerden birisi,

Detaylı

: Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE

: Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE Panelist Hazırlayanlar Konu Başlığı : Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE :«Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti» Hanehalkı ile Yolcu ve Yük Taşımacıları

Detaylı

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI

ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI ÜYE KİMLİK ARAŞTIRMASI 2008 DİSK BİRLEŞİK METAL-İŞ BİRLEŞİK METAL-İŞ Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İstanbul Tel: 0216 380 8590 Fax: 0216 410 6626 www.birlesikmetal.org bilgi@birlesikmetal.org Basım

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI 65 66 TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI PROF.DR. AHMET ULUSOY Karadeniz Teknik Üniversitesi DOÇ.DR. MURAT ŞEKER İstanbul Üniversitesi İÇİNDEKİLER GRAFİK LİSTESİ... 4 HARİTA LİSTESİ...

Detaylı

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI

TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI TÜRKİYE DE GENÇLERİN KATILIMI Türkiye de Gençlerin Katılımı KONDA Araştırma ve Danışmanlık İstanbul Bilgi Üniversitesi Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları No: 3 İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Detaylı

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi

KONDA. 30 Mart. Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi KONDA 30 Mart Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi 6 Nisan 20 KONDA Yerel Seçimler Sonrası Sandık ve Seçmen Analizi / 6 Nisan 20 Sayfa 2 / 78 İÇİNDEKİLER. SUNUŞ... 2. YEREL SEÇİMDE PARTİLER

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI

YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI YAPI KREDİ EMEKLİLİK YAŞLILIK GEÇİM ENDEKSİ ARAŞTIRMASI 2011 İçindekiler Araştırmanın Amacı Metodoloji & Hedef Kitle Örneklem Yönetici Özeti Çocuk Sahipliği Sosyal Güvenlik Emeklilik Çalışma Durumu & Çalışma

Detaylı

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ

KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ KARAYOLUYLA ULUSLARARASI EŞYA TAŞIMACILIĞI SEKTÖRÜ ANALİZİ GENEL RAPOR İstanbul, 24 Mayıs 2012 "Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırlanan bu

Detaylı

KONDA GEZİ RAPORU. Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi?

KONDA GEZİ RAPORU. Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi? KONDA GEZİ RAPORU Toplumun Gezi Parkı Olayları algısı Gezi Parkındakiler kimlerdi? Haziran 2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 2. GEZİ PARKINDAKİLER... 4 2.1. Araştırma Nasıl Yapıldı?... 4 2.2. Gezi Parkındakilerin

Detaylı

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

ÖNSÖZ. Araştırmanın yayıncılar, eğitim camiası ve tüm aileler için kaynak olması ve bunu yeni araştırmaların takip etmesi en büyük dileğimizdir.

ÖNSÖZ. Araştırmanın yayıncılar, eğitim camiası ve tüm aileler için kaynak olması ve bunu yeni araştırmaların takip etmesi en büyük dileğimizdir. ÖNSÖZ Televizyon yayınlarından en çok etkilenen toplum kesiminin, kişilik gelişimi ve sosyalleşme aşamasında olan ilköğretim çağındaki çocuklar olduğu herkesçe bilinmektedir. Çocukların televizyon yayınlarından

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI. Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI Sağlık Çalışanları Sosyo-Demografik Durum Belirleme ve Tükenmişlik Araştırması Sağlık-Sen AR-GE Bürosu Mart 2012 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 15 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni

başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni başyazı Kar Kalın Yağınca Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni Karacaoğlan; İnce ince bir kar yağar diyerek kara romantik bir anlam yüklemiştir. Çoğumuz için kış gelince kar yağışı istenir,

Detaylı

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012

e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 2012 e-devlet / e-belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması 20 Deloitte Türkiye tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler Önsöz 1-2 1. Yönetici özeti 3 1.1 Yirmi birinci yüzyıl vatandaşına hizmette e-devlet/e-belediye

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları

RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları RİSKLİ MESLEK? Türkiye de Yüksek Risk Altındaki Gezici İşçi Gruplarında HIV Bilgisi, Tutumu ve Davranışları Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi, İnsani Gelişim Bölümü Küresel HIV/AIDS Programı, Sağlık,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

başyazı Meydanlar ve Parke Taşları Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni

başyazı Meydanlar ve Parke Taşları Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni başyazı Meydanlar ve Parke Taşları Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Genel Yayın Yönetmeni Kentlerin merkezi bölgeleri, meydanlarıyla anılırdı eskiden İstanbul da Beyazıt Meydanı, Taksim Meydanı, Okmeydanı ya

Detaylı

İSTANBUL DA KAPKAÇ SORUNU VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İSTANBUL DA KAPKAÇ SORUNU VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 İSTANBUL DA KAPKAÇ SORUNU VE TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. İ.Esen YILDIRIM * Emre ÜRKMEZ ** Tuba KOÇ ** Özet Bu çalışmada büyük

Detaylı

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİN YENİ İŞARETİ!

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİN YENİ İŞARETİ! İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİN YENİ İŞARETİ! BKM Express liderliğe oynuyor Kartlı alışverişler e-ticarete doping etkisi yapıyor İnternetten kartlı ödemelerde 2023 hedefi 350 milyar TL İnternetten yapılan ödemelerde

Detaylı

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI: TAKİP MESAFESİNİ TAKİPTEYİZ

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI: TAKİP MESAFESİNİ TAKİPTEYİZ PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI: TAKİP MESAFESİNİ TAKİPTEYİZ ÇALIŞMANIN AMACI: Yanlış anlaşılan ve/veya algılanan, nasıl korunacağı bazı sürücüler tarafından bilinmeyen bir sürücü davranışı

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

" Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri. Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru"

 Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri. Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru " Sürücü Eğitmenlerinin Sürekli Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenmeleri Yoluyla Türkiye de Daha Güvenli Karayolu Trafiğine Doğru" Başlıklı Proje için Tanımlayıcı Rapor Hayat Boyu Öğrenme Leonardo da Vinci Programı

Detaylı