V. - RİSK ALGISI - RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V. - RİSK ALGISI - RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA SATIN ALMA DAVRANIŞLARI"

Transkript

1

2 BÖLÜMLER I. - AMAÇ, KAPSAM, YÖNTEM II. III. IV. - DEMOGRAFİK BULGULAR - ARAÇ SAHİPLİĞİ İLE İLGİLİ BULGULAR - SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI A. TECRÜBE B. SÜRÜŞ SÜRESİ C. TEDBİR D. KAZA KARNESİ V. - RİSK ALGISI VI. - RİSK YÖNETİMİ VE SİGORTA SATIN ALMA DAVRANIŞLARI

3 AMAÇ Bu araştırmanın amacı, araç sahiplerinin davranışlarını, trafik bilincini, sigorta konusundaki eğilimlerini hem Türkiye genelinde hem de bölgesel bazda ortaya koymaktır. KAPSAM HDI Sigorta tarafından ODAK Araştırma şirketine yaptırılan araştırmanın ana kitlesini, 18 yaş üzerinde bulunup, araç kullanan ve aracın sigorta konularında karar yetkisi bulunan kişiler oluşturmaktadır. Coğrafi bölgeler; Devlet Planlama Teşkilatının Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistikî veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde yaptığı İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması temeline dayandırılmış ve Düzey 1 tanımlamasına giren bölgelerden 12 il ve HDI ın bazı uygulamaları pilot olarak başlattığı ilave 9 il olmak üzere toplam 21 ilden oluşmaktadır. İllerin araç sayıları göz önünde bulundurularak anket sayıları belirlenmiştir. YÖNTEM Türkiye genelinde 21 ili kapsayacak şekilde tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmanın amacına uygun hazırlanan soru formu anketörler tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile kağıt-kalem kullanılarak, Türkiye yi temsilen 21 ilde yaşayan 18 yaş üstü araç kullanan ve aracın sigorta konularında karar verme yetkisine sahip olan kişilere uygulanmıştır kişi ile görüşülmüş olup, örneklemin illere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütün illerde veri toplama işlemi sadece İL MERKEZLERİNDE gerçekleştirilmiş olup, ilçe, belde ve köylerde görüşme yapılmamıştır. İstanbul 500 Antalya 151 Tekirdağ 130 Adana 113 Bursa Kocaeli Sakarya İzmir Aydın Manisa Kayseri Ankara Konya Mersin Trabzon Giresun Samsun Erzurum Malatya Gaziantep Diyarbakır TOPLAM : Sayfa 3

4 II. DEMOGRAFİK BULGULAR

5 Cinsiyete Göre Dağılım Erkek 94,5% Kadın 5,5% Kaskosu olanlar (n=1479) Erkek 94,5 93,5 92,2 95,7 Kadın 5,5 6,5 7,8 4,3 Araştırmaya göre Türkiye genelinde trafiğin en işlek olduğu saatlerde direksiyon başındaki her 100 sürücünün sadece 5 i kadın Sayfa 5

6 ,6% Yaş Gruplarına Göre Dağılım ,9% 55+ 7,3% ,3% ,9% ,6 Kaskosu olanlar (n=1479) 10,5 11,9 8, ,9 35,2 34,6 32, ,9 30,1 29,3 30, ,3 18,4 18,1 21,4 55 ve üzeri 7,3 5,8 6,1 7,9

7 Ortaokul 16,2% Eğitim Durumuna Göre Dağılım Lise 36,3% İlkokul 26,6% Diplomasız 0,2% Üniversite 20,7% Kaskosu olanlar (n=1479) Diplomasız 0,2 0,1 0,3 0,1 İlkokul 26,6 21,0 23,4 28,3 Ortaokul 16,2 14,4 14,7 16,9 Lise 36,3 38,9 38,3 35,2 Üniversite 20,7 25,6 23,3 19,4 Sürücülerin genel eğitim durumunda % 36,3 ile lise mezunları ağırlıklı. Bunu % 26,6 ile ilkokul, % 20,7 ile üniversite mezunları izliyor. Sayfa 6

8 Meslek Dağılımları Beyaz Yaka (Memur/Uzman/ Yönetici) 14,6% Mavi Yaka (İşçi) 16,7% Çalışmayan Emekli/Ev hanımı/ Öğrenci/İşsiz) 8,8% Sanayici 1,2% Esnaf/Çiftçi/ Sanatçı 58,7% Kaskosu olanlar (n=1479) Beyaz Yaka 14,6 16,2 16,2 13,8 Mavi Yaka 16,7 15,6 19,3 15,3 Esnaf/Çiftçi/Zanaatkar 58,7 58,9 53,6 61,3 Sanayici 1,2 1,9 1,5 1,1 Çalışmayan 8,8 7,4 9,4 8,5

9 III. ARAÇ SAHİPLİĞİ İLE İLGİLİ BULGULAR

10 Araç Sahipliğinin Araç Sınıflarına Göre Dağılımı Otobüs 2,0% Minibüs 4,5% Binek otomobil 66,4% Kamyon / TIR 8,3% Kamyonet 18,8% Binek Otomobil Kamyonet 66,4 18,8 Kaskosu olanları (n=1479) 64,7 18,5 72,7 16,9 63,1 19,8 Araç/Kasko oranları 55,3 55,9 Kamyon / TIR 8,3 9,2 5,6 9,7 62,7 Minibüs Otobüs 4,5 2,0 4,9 2,7 2,9 1,9 5,3 2,0 62,4 76,9 56,8 Araç oranlamasında binek otomobiller açık ara önde. Minibüs oranı ise en alt sırada.

11 Araçların Kullanım Amaçlarına Göre Dağılımı Özel amaçlı 59,4% Ticari amaçlı 23,3% Hem özel Hem ticari amaçlı 17,3% Kaskosu olanlar (n=1479) Sadece Özel İşlerde 59,4 58,2 62,1 58,1 Sadece Ticari Amaçlı 23,3 24,0 21,1 24,4 Hem Ticari, hem de Özel işlerde 17,3 17,8 16,7 17,6

12 Araçların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 3-5 yaş 18,4% 0-2 yaş 23,8% 16 ve üzeri yaş 11,7% 6-10 yaş 28,7% 0 2 yaş 23,8 29,6 20,8 3 5 yaş 18,4 21,1 17, yaş 28,7 28,0 29, yaş 17,4 12,8 19, yaş 17,4% 16 ve üzeri 11,7 8,5 13,4 Aracın 0 Km veya 2. el Olma Durumu 0 km 2. el 40,6 59,4 48,2 51,8 36,6 63,4 0 Km / Yeni 40,6% 2. el 59,4% 0 km (birinci el) araç sahipliğinde İstanbul ili ülke genelinden daha yüksek (% 53,8). Hane geliri arttıkça 2. el araç alma oranları düşüyor; (Alt gelir grubu:% 77,8 / Alt-orta gelir grubu:% 60,9 / Üst-orta grubu:% 50,3 / Üst gelir grubu:% 44,9) Binek otomobillerde 2. el sahipliği diğer araç kategorilerine göre daha yüksek oranda(% 62,5)

13 Aracınızda Kullandığınız Yakıt Türü Nedir? Benzin / LPG 15,6% Benzin 36,1% Benzin 36,1 43,5 32,3 Motorin 42,9 40,6 44,1 LPG 5,5% Motorin 42,9% LPG 5,5 4,7 5,8 Benzin & LPG 15,6 11,2 17,8 Motorinin tercih edilirliği giderek artıyor. İkinci el araçlarda daha çok benzinin kullanılıyor olması, dizel araç üretiminin de arttığının göstergelerinden.

14 IV. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI A. TECRÜBE İLE İLGİLİ BULGULAR

15 Kaç Yıldır Aktif Olarak Araç Kullanıyorsunuz? 6-10 yıl 25,3% yıl 17,7% 1-5 yıl 16,7 18,2 15, yıl 25,3 27,2 24,3 1-5 yıl 16,7% 21 yıl ve daha fazla 21,9% yıl 18,4% yıl yıl 17,7 18,4 17,4 17,9 17,9 18,6 21 yıl ve üzeri 21,9 19,3 23,3 Kadın sürücülerin (% 76,8) ve ücretlilerin (% 55,2) yarısından fazlası 10 yıldan daha kısa süre aktif olarak araç kullanıyorum derken, bu durum erkek sürücülerde ve diğer meslek gruplarında tam tersi şeklindedir. Ortalama her 4 sürücüden biri 6 ila 10 yıl arası tecrübe sahibi. ( % 25,3) Kadın sürücüler 10 yıl öncesine göre daha çok trafiğe çıkıyorlar.

16 Kendinizi Deneyim Açısından Değerlendirdiğinizde Nasıl Bir Sürücü Olarak Tanımlarsınız? Normal/ Orta derecede 31,2% Acemi/ Tecrübesiz 0,8 1,0 0,7 Normal/ Orta derecede 31,2 26,2 33,8 Acemi/ Tecrübesiz 0,8% Usta/ Tecrübeli 68,0% Usta/ Tecrübeli 68,0 72,8 65,5 HEPİMİZ USTA ŞOFÖRÜZ Trafik kazalarında dünya birinciliğine oynayan Türkiye de sürücülerin % 68 i kendisini Usta / Tecrübeli şoför olarak nitelendiriyor. Bu oran büyük şehirlerde daha da fazla: % 72,8. Ancak büyük şehirlerde acemi sürücü oranı da diğer illere göre yüksek. 21 yıl ve üzeri aktif olarak araç kullananların % 86,3 ü kendisini usta/tecrübeli olarak tanımlıyor. Usta şoförlerin en fazla bulunduğu il Manisa. Manisa yı Kayseri, Mersin, Giresun, Diyarbakır ve Bursa gibi farklı bölgelerden iller izliyor. Kendisini acemi olarak nitelendirenlerin en fazla bulunduğu il ise Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve İzmir.

17 Kendinizi Tarz Açısından Değerlendirdiğinizde Nasıl Bir Sürücü Olarak Tanımlarsınız Dikkatli/ Kontrollü 45,2% Normal/ Orta derecede 28,3% Seri / Atak 26,5% Dikkatli/Kontrollü 45,2 39,4 48,3 Normal/Orta derecede 28,3 26,4 29,2 Seri Atak 26,5 34,2 22,5 Sürücülerin % 69 gibi önemli bir kısmı toplam sürücü olma süreleri arttıkça kendisini usta şoför olarak nitelendiriyor. Dikkatli/kontrollü kullanırım diyen sürücülerin oranı % 50 yi bile bulmuyor. Her 4 sürücüden 1 i ise seri/atak sürüş tarzına sahip. En yüksek kaza oranı kendisini usta/tecrübeli olarak nitelendiren ve seri/atak bir sürüş tarzına sahip olduğunu belirten sürücüler arasında ortaya çıkıyor.

18 IV. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI B. SÜRÜŞ SÜRESİ İLE İLGİLİ BULGULAR

19 Günün Kaç Saatini Direksiyon Başında Geçiriyorsunuz? Dk. 20,6% 1-3 Saat 33,3% 0-30 dakika 15,0 13,3 15, dakika 20,6 19,1 21,3 1-3 saat 33,3 36,1 31, Dk. 15,0% 5 Saatten fazla 15,5% 4-5 Saat 15,6% 3-5 saat 5 saat üzeri 15,6 15,5 16,0 15,5 15,4 15,5 Sürücülerin % 33,3 ü günde 1 ila 3 saat arasında direksiyonda Her 3 sürücüden biri günde 1 ila 3 saatini direksiyon başında geçiriyor. Binek otomobil sahiplerinde 5 saatten fazla direksiyonda kalma oranı % 9 u geçmezken, bu oran tır şoförlerinde % 54 e kadar çıkıyor. Kadın sürücülerin yalnızca % 2 si günde 5 saatten fazla yol yapıyor. Erkeklerde ise bu oran 8 katına kadar çıkıyor, % 16,3.

20 Şehirlerarası Yolculuklarda likle Hangi Ulaşım Aracını Tercih Ediyorsunuz? Havayolları 9,6 11,1 8,8 Otobüs 41,0% Denizyolları 0,3% Özel Otomobil 48,0% Otobüs 41,0 43,2 39,8 Denizyolları 0,3 0,7 0,1 Özel Otomobil 48,0 43,4 50,5 Demiryolları 1,1 1,6 0,8 Havayolları 9,6% Demiryolları 1,1% Uçakla Ulaşım Artıyor Şehirlerarası yolculuklarda uçakla seyahat oranı % 10 a yaklaşmış durumda. Artık her 10 kişiden biri şehirlerarası yolculukta uçağı tercih ediyor. Gelir arttıkça şehirlerarası yolculuklarda özel otomobil tercih etme oranı artıyor. Deniz ve demiryolu ulaşımı dikkat çekecek kadar düşük oranlarda. 3 dış ve 1 iç denizi bulunan Türkiye de denizyolları şehirlerarası ulaşımda yalnızca binde 3 oranında kullanılırken, demiryollarında durum % 1,1.

21 Şehirlerarası Yolculuklarda Özel Aracınızla Kesintisiz Kaç Saat Araç Kullanıyorsunuz? 5-7 Saat 23,0% 7 Saatten Fazla 27,0% 0-1,5 saat 2,3 2,5 2,3 1,5-3 saat 7,9 8,5 7,6 3-5 saat 23,4 22,5 23,9 5-7 saat 23,0 21,0 24,0 3-5 Saat 23,4% 1,5-3 Saat 7,9% 0-1,5 Saat 2,3% Aracımla şehirlerarası seyahat yapmıyorum 16,4% 7 saat üzeri Aracı ile şehirlerarası seyahat etmiyor 27,0 16,4 23,6 21,9 28,7 13, yaş arası sürücülerin % 30 u aralıksız 7 saat araba kullanabildiğini ifade ediyor yaş grubunda olanların 7 saatten fazla aralıksız araç kullanma oranı % 30,6 lık oran ile diğer yaş gruplarından yüksek. Üniversite mezunları arasında 7 saatten fazla aralıksız araç kullanırım diyenlerin oranı, diğer eğitim düzeyindekilere göre en düşük derecede, % 22,2. Acemi sürücülerin hiçbiri 7 saatten fazla aralıksız araç kullanmıyor.

22 Aracınızın Bakımını Düzenli Olarak Yaptırıyor musunuz? Hayır Kısmen 3,0 15,8 3,6 13,6 2,6 17,0 Kısmen 15,8% Evet 81,2 82,8 80,4 Hayır 3,0% Evet 81,2% Kendi hesabına çalışanlar, üniversite mezunları ve dizel araç sahipleri aracının kıymetini biliyor Kendi hesabına çalışan, yüksek eğitim ve dizel araçlar gruplarında düzenli bakım yaptırma oranı genel ortalamanın üzerinde. (Kendi hesabına çalışan: % 85,1 Üniversite: % 83,7 Dizel: % 84,9 ) 0-2 grubundaki araçların % 93,9 u düzenli bakıma giderken araç yaşı 16 ve üzeri olan grupta bu oran % 67,9. Usta/tecrübeli ve seri/atak sürücülerin araçlarını düzenli olarak bakıma götürme oranı diğer sürücü tiplerine oranla daha yüksek (% 84,7 ve % 84,9). Mersinli sürücülerin % 99 u aracını düzenli olarak bakıma götürüyor.

23 IV. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI C. TEDBİR İLE İLGİLİ BULGULAR

24 Aracınızı Kullanırken Emniyet Kemeri Takar mısınız? Arada sırada takarım 36,7% Her zaman takarım 42,4% Hiç takmam 20,9 23,3 19,7 Arada sırada takarım 36,7 31,2 39,6 Hiç takmam 20,9% Her zaman takarım 42,4 45,5 40,7 Kadın Sürücüler Emniyet Kemerine Duyarlı Kadınların % 67,6 sı her zaman kemer takıyor. Yaş ilerledikçe ve eğitim seviyesi yükseldikçe her zaman emniyet kemeri takanların oranı da artıyor. 55 yaş üzerinde bu oran % 57,9, üniversite mezunlarında % 50,6. Deneyim açısından kendini acemi/tecrübesiz gören sürücülerin % 59,1 i her zaman kemer takıyor. Tarz açısından dikkatli/kontrollü sürücülerde her zaman kemer takma oranı % 50,3. Seri/atak sürücüler ise emniyet kemerini pek sevmiyor, her zaman takma oranı % 33,3. Düzenli olarak emniyet kemeri takan sürücülerin en çok bulunduğu iller Adana, Manisa ve İzmir. Hiç takmam diyenlerin en çok bulunduğu iller ise Sakarya, Erzurum ve Malatya.

25 Aracınızın Arka Koltuğunda Seyahat Edenlere Emniyet Kemeri Taktırır mısınız? Hiç taktırmam 28,2 31,2 26,7 Arada sırada taktırırım 21,8% Her zaman taktırırım 11,2% Arada sırada taktırırım 21,8 26,0 19,6 Her zaman taktırırım 11,2 13,1 10,2 Arkada koltuk/emniyet kemeri yok 38,8 29,7 43,5 Hiç taktırmam 28,2% Arkada koltuk/ emniyet kemeri yok 38,8%

26 Araçta Bulunması Gereken Trafik Malzemelerinin Bulundurulma Oranları? (%) (illere Göre) 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 78,5% 80,0% 77,8% 84,7% 86,2% 83,9% 81,5% 83,9% 80,2% 74,3% 73,9% 74,5% 69,8% 63,1% 73,3% 68,7% 62,2% 72,1% 50% Yangın söndürme cihazı İlkyardım çantası Trafik seti Zincir Çekme halatı Takoz 3 büyük il

27 90% Araçta Bulunması Gereken Trafik Malzemelerinin Bulundurulma Oranları? (%) (Araç Türlerine Göre) 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 76,8% 79,9% 86,6% 84,3% 83,4% 90,0% 81,6% 79,1% 85,9% 71,4% 75,0% 91,4% 65,2% 74,0% 90,0% 63,4% 74,1% 90,3% 50% Yangın söndürme cihazı İlkyardım çantası Trafik seti Zincir Çekme halatı Takoz Küçük Araç (Binek otomobil) Orta büyüklükteki araçlar (Kamyonet+Minibüs) Büyük Araçlar (Kamyon-TIR+Otobüs) Erkeklerin önceliği zincir ve halat ; Kadınların, ilk yardım çantası ve trafik seti Yangın söndürme, zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmada erkek sürücüler kadın sürücülere göre daha duyarlı. Kadın sürücüler ise ilk yardım çantası ve trafik setini es geçmiyorlar. İlk yardım çantası ve yangın söndürme cihazı başta olmak üzere tüm malzemeler en yüksek oranda otobüslerde bulunuyor. Bütün kategorilerde diğer yaş gruplarından daha ihtiyatlı bir görüntü çizen yüksek yaş (55 yaş üzeri) grubundaki sürücülerde zincir dışındaki tüm malzemeleri bulundurma oranı diğer gruplara oranla nazaran daha yüksek. Sanayiciler tüm malzemeleri aracında bulundurmaya en çok özen gösteren meslek grubu.

28 Karlı Havalarda Hangi Önlemi Alıyorsunuz? Zincir 36,5% Her ikisi de (Zincir+ Kar lastiği) 19,0% Hiçbiri 8,2% İstanbul Kar lastiği 11,7% Ankara Karlı havalarda araç kullanmıyorum 24,6% İzmir Kar lastiği 11,7 10,4 38,3 4,2 9,3 Zincir 36,5 34,8 20,1 27,7 40,0 Her ikisi de 19,0 28,8 23,2 10,2 16,4 Hiçbiri 8,2 6,2 6,3 18,7 8,1 Karlı havalarda Araç kullanmıyorum 24,6 19,8 12,1 39,2 26,3 Kadın Sürücülerin Yarısına Yakını Karda Trafiğe Çıkmıyor Kadın sürücülerin % 46,5 i kar yağdığında trafiğe çıkmamayı tercih ediyor. Yine 55 yaş üzeri sürücülerin % 35,8 i de karlı havada trafiğe çıkmayanlardan. Kar lastiği kullanımı, minibüs ve otobüslerde diğer araç kategorilerine göre daha yüksek oranda (Minibüs: %16,2 / Otobüs: % 15,4 / Binek otomobil: % 12,5 / Kamyon/TIR: % 9,2 / Kamyonet: % 8,6). Sürüş deneyimi arttıkça karlı havada trafiğe çıkma oranının da arttığı izleniyor. Gelir grubu yükseldikçe kar lastiği kullanma oranı artıyor.

29 IV. SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI D. KAZA KARNESİ İLE İLGİLİ BULGULAR

30 Bu Güne Kadar Ehliyetinize Kaç Kere El Konuldu? (%) 94,6% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4,2% 1,0% 0,2% 0% Hiç 1 kere 2 kere 2 kereden fazla Hiç konulmadı 94,6 94,3 94,8 1 kere 4,2 4,6 3,9 2 kere 1,0 0,9 1,1 2 kereden fazla 0,2 0,2 0,2 En fazla ehliyet kaptıranlar üst gelir grubu, orta yaş grubu ve kamyoncular Ehliyetine en fazla el konulanlar üst gelir grubu, orta yaş (35-44) grubu, erkekler ve kamyon sürücüleri (Üst gelir grubu: % 6,4 / Orta yaş grubu:% 7,1 / Erkek sürücüler: % 5,6 / Kamyon sürücüleri: % 8,8). Deneyim açısından kendini usta/tecrübeli olarak tanımlayan sürücülerin ehliyetine diğer sürücülere nazaran daha yüksek oranda el konuluyor (% 6,4).

31 Bir Yılda Aldığınız Ortalama Trafik Cezası Sayısı Kaçtır? 1 defa 18,1% 2 defa 7,8% 3 defa 2,8% 4 defa 1,2% 5 defa ve üzeri 1,3% Hiç 68,8% 1 defa 18,1 17,6 18,4 2 defa 7,8 7,6 7,8 3 defa 2,8 3,7 2,4 4 defa 1,2 1,7 1,0 5 defa ve üzeri 1,3 1,3 1,2 Hiç 68,8 68,1 69,2 100 Sürücünün 69 u son bir yılda hiç ceza almamış durumda Kadın sürücülerin % 83,1 i bir yıl içinde hiç ceza almadığını belirtirken, erkek sürücülerde bir yıl içinde hiç ceza almayanların oranı % 68. Sürüş tarzı açısından kendini normal/orta derecede sürücü olarak tanımlayanların hiç trafik cezası almama oranı diğerlerinden fazla (% 70,9). Seri/atak sürücü olduğunu belirtenlerde ise bu oran % 64,1 e düşüyor. Deneyim açısından kendini acemi olarak tanımlayanların % 86,4 ü hiç trafik cezası almazken, usta/tecrübeli olduğunu ifade edenlerde bu oran % 66,7 ye düşüyor. Ayrıca acemi sürücülerin arasında 1 defadan fazla ceza alan sürücü yok.

32 Son İki Yıl İçinde Kendi Aracınızla, Küçük de Olsa Hasarlı Kaç Kaza Yaptınız? (%) + Ankara 100% 90% 84,2% 1 defa 2 defa 11,4 2,8 10,7 3,6 11,8 2,5 80% 70% 60% 50% 3 defa 4 defa ve üzeri Hiç 1,1 0,4 84,3 1,3 0,5 83,9 1,0 0,3 84,4 40% 30% 20% 10% 11,4% 2,8% 1,1% 0,5% 0% Hiç 1 kere 2 kere 3 kere 4 ve daha fazla En Fazla Hasarlı Kaza yaş grubu arasında Araç türüne göre en az hasarlı kaza yapanlar kamyonet (% 12,9) ve kamyon-tir dır (% 13,8). En fazla hasarlı kaza yapan araçlar ise minibüs (% 17,9) ve otobüsler (% 17,3). Gençlerin (18-24 yaş) hasarlı kaza yapma oranı % 19,7 ile yaş grupları arasında en yüksek noktada. Hasarlı kaza yapma oranı deneyim açısından kendilerini acemi/tecrübesiz olarak tanımlayanlarda (% 22,7) ve tarz açısından seri/atak sürücülerde (%17,4) diğer gruplara göre daha yüksek. Hiç trafik cezası almadığını ifade edenlerin % 22,3 ünün kaza sayısı 1 den fazla.

33 Son İki Yıl İçinde Karışılan En Büyük Hasarlı Kazanın Yaşandığı Zaman (n=411 / Sadece Kaza Yapanlar) Gece 35,3% Gece 35,3 33,6 36,2 Gündüz 64,7 66,4 63,8 Gündüz 64,7% Gençler Daha Çok Gece Kaza Yapıyor Gençlerin (18-24 yaş) yaptıkları kazaların % 42,9 u gece gerçekleşirken, bu oran yaş grubunda % 27,8 civarında. Yaralamasız büyük maddi hasarlı kazalar, diğer tip kazalara nazaran daha yüksek oranda gündüz meydana geliyor.(% 64,7).

34 Son İki Yıl İçinde Karışılan En Büyük Hasarlı Kazanın Gerçekleştiği Yer (n=411 / Sadece Kaza Yapanlar) (%) Şehir içi yolda 84,2% Şehir içi yolda 84,2 86,7 82,8 Şehirler arası yolda 15,8 13,3 17,2 Şehirlerarası yolda 15,8% Kaskosu olanlar (n=237) Binek otomobil Kamyonet Minibüs Kamyon-TIR Otobüs Şehir içi yolda 81,9 87,8 85,7 90,5 46,7 66,7 Şehirler arası yolda 18,1 12,2 14,3 9,5 53,3 33,3 Yaralamasız büyük maddi hasarlı kazalar, diğer tip kazalara nazaran daha yüksek oranda şehirlerarası yollarda meydana geliyor (% 41,9).

35 Son İki Yıl İçinde Karışılan En Büyük Hasarlı Kazaya Neden Olarak Gösterilen Faktörler (n=411 / Sadece Kaza Yapanlar) (%) ,0 49,8 Kaskosu olanlar ,4 29, ,6 12,7 7,1 8,6 0 Kendim Karşı taraf/ Başka biri Yol Koşulları Hava Koşulları Kaza yapan sürücülerin yarısı kazaya neden olarak karşı tarafı ya da başka birini gösterirken, kazanın kendi hatasından kaynaklandığını söyleyenlerin oranı % 31,4. Yol koşulları % 11,6 ile 3.sırayı alırken son sırada % 7,1 ile hava koşulları yer alıyor.

36 Kusuru Kendinde Bulanların Kusur Türlerinin Dağılımı (n=216 / Kendinin de kusurlu olduğunu belirtenler) (%) Trafik Kural İhlali 24,1% Dalgınlık/ Yorgunluk 74,1% Alkollü Araç Kullanma 1,9% Kaskosu olanlar (n=122) Trafik kural ihlali 24,1 28,7 26,3 22,8 Alkollü araç kullanma Dalgınlık / yorgunluk 1,9 74,1 1,6 69,7 2,5 71,2 1,5 75,7 Kaza yapan her 4 sürücünün 3 ü dalgınlık ve yorgunluk kurbanı Kadınlarda kusur türü olarak dalgınlık/yorgunluk % 85,7 ile ön plana çıkarken, trafik kural ihlali % 14,3 seviyesinde. Dalgınlık ve yorgunluk genel ortalamada da & 74,1 le en üst sırada. Bunu % 24,1 ile trafik kural ihlali, % 1,9 la da alkollü araç kullanma izliyor.

37 V- RİSK ALGISI

38 Muhtemel Bir Kazanın Maddi Etkilerini Azaltmak veya Telafi Etmek İçin Başvurulacak Yollar Kadere Bırakmak 19,3% Kazadan Sonra Kasko Yapmak 3,3% Kazadan Önce Kasko Yapmak 77,3% İstanbul +İzmir Kadere bırakmak 19,3 20,2 18,8 Kazadan önce kasko yaptırmak 77,3 76,3 77,9 Kazadan hemen sonra kasko yaptırmak 3,3 3,5 3,3 Kaza yapmadan önce kasko yaptırmak gerekir diyen % 77,3 lük kesimin ancak % 67,3 ünün aracına kasko sigortası yaptırdığı gözleniyor. Kazadan hemen sonra kasko yaptırma eğiliminin yaygın olduğu iller sırasıyla Tekirdağ, İstanbul, Aydın ve İzmir. Muhtemel bir kazanın etkilerini kadere bırakarak azaltacağını ifade edenlerin oranı % 19,3. Bunu en çok ifade eden ilk 3 il sırasıyla Kayseri (% 52,1), Konya (% 40), Sakarya (% 29,8) olurken, en az belirten iller ise % 4,8 er oran ile Diyarbakır ve Trabzon.

39 Zorunlu Trafik Sigortası İle Kasko Arasındaki Farkı Bilme Durumu (%) Biliyor Bilmiyor 23,0% 29,1% 19,8% 77,0% 70,9% 80,2% 0% 20% 40% 60% 80% 3 büyük il Her 4 kişiden 1 i zorunlu trafik sigortası ile kasko arasındaki farktan bihaber Ortalama her 4 kişiden biri halen zorunlu trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkı bilmiyor. Bu farkı en çok bilmeyen kent % 43,0 ile İstanbul. 3 büyük il dışında kalan diğer illerde bu oran % 19,8. Kadınlar ve yaş grubundakiler bu farkı en yüksek oranda bilmeyen iki grup. (Kadınlar: % 30,3 / yaş grubu: % 37,8). İşçi/ücretli ve düşük gelirlilerin diğer gruplara oranla bu farkı bilmeme oranları daha yüksek. Tarz olarak seri/atak sürücülerin % 30,7 si, deneyim olarak acemi/tecrübesiz sürücülerin % 45,5 i zorunlu trafik sigortası ve kasko arasındaki farkı bilmiyor.

40 Kasko Sigortası Yaptırma Nedenlerinin Dağılımı (n=1479 / Kasko yaptıranlar) Yaptırma Nedeni İstanbul +İzmir Diğer İller HDI+İHLAS Kasko Sahipleri (n=31) Kaza kaygısı 92,8 91,8 93,6 93,5 Hırsızlık kaygısı 76,3 81,1 73,1 64,5 Deprem / Sel / Yangın / Doğal afet kaygısı 28,5 27,5 29,2 25,8 Çekici ve diğer hizmetlerden faydalanmak 23,4 22,9 23,7 19,4 Zorunluluk (Aracın kredi/leasing ile alınması) 21,7 16,0 25,7 12,9 Terör ve kötü niyetli halk hareketleri kaygısı 15,0 17,1 13,5 9,7 Eşim ve çocukların da aracı kullanması 8,8 9,2 8,5 9,7 266,5 265,6 267,3 235,5 Not : Katılımcılar birden fazla cevap verebildiklerinden oranlar toplamı dan yüksek çıkmaktadır. Kasko Yaptırma Sebebi Büyük İllerde Hırsızlık, Diğer İllerde Kaza Kaygısı 3 büyük ilde hırsızlık kaygısı diğer illerden fazla iken, diğer illerde de kaza kaygısı genel ortalamanın üzerinde olarak daha ön plana çıkıyor. Hırsızlık kaygısı ile kasko yaptırma eğilimi yaş grubunda % 78,8 olarak görülürken 55 yaş üzeri grupta % 73,3 e düşüyor. Ankara daki sürücülerin hırsızlık kaygısı ile kasko yaptırma oranı (% 63,1), İstanbul (% 86,3) ve İzmir deki sürücülere (% 82,2) nazaran daha düşük. Deprem / sel / yangın ve doğal afet kaygısıyla kasko yaptırma oranı da % 28,5 civarında.

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Araştırmanın Künyesi;

Araştırmanın Künyesi; Araştırmanın Künyesi; Araştırma; 05 06 Nisan 2008 günleri Türkiye nin 7 coğrafi bölgesinde, 26 il ve 68 ilçede bunlara bağlı 81 mahalle ve köyde, 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 724 ü kadın

Detaylı

GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1

GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1 OYDER Koçfinans Otomobil Bayi Memnuniyeti Alıcıları Takibi Araştırması Araştırması Raporu Raporu Mayıs Kasım 2013 2012 GfK 2013 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Mayıs 2013 1 Araştırmanın

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9

Detaylı

Otomobillerde Kış Lastiği Zorunlu oldu diye düşünülmesi neden olan haber

Otomobillerde Kış Lastiği Zorunlu oldu diye düşünülmesi neden olan haber Kış Lastiğinin otomobillerde zorunlu olup olmadığı ile ilgili son açıklama Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamadır. "Basında 54 ilde kış lastiği zorunluluğu getiren bir genelge yayınlandığı ile

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr Ayşen APAYDIN Türk İstatistik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi, İstatistik Bölümü Öğretim Üyesi Ankara Üniversitesi, Öğrenci ve Bilişim Koordinatörü, Rektör Danışmanı KONU: Kamuoyunun

Detaylı

ERYAP A.Ş. TNS TREND ARAŞTIRMA RAPORU. Aralık 2013

ERYAP A.Ş. TNS TREND ARAŞTIRMA RAPORU. Aralık 2013 ERYAP A.Ş. TÜRKİYE de YALITIM TNS TREND ARAŞTIRMA RAPORU Aralık 2013 2001 yılından bu yana öncü ve yenilikçi kimliğiyle inşaat alanında özellikle yapı sektöründe lider markaların üreticisi olarak faaliyetlerini

Detaylı

GfK 2014 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Şubat 2014 1

GfK 2014 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Şubat 2014 1 OYDER Koçfinans Otomobil Bayi Memnuniyeti Alıcıları Takibi Araştırması Araştırması Raporu Raporu Şubat Kasım 2014 2012 GfK 2014 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Şubat 2014 1 Araştırmanın

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MAYIS-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı MART-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu

OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu OYDER Koçfinans Bayi Memnuniyeti Araştırması Raporu Otomobil Müşterileri Profil Araştırması Raporu Kasım 2012 Aralık 2012 GfK 2012 OYDER Otomobil Alıcıları Takibi Araştırması Raporu Aralık 2012 1 Araştırmanın

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ŞUBAT-2016 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler? a) 4 saat b) 6 saat c) 4.5 saat d) 3 saat 2. Tek şoför 24 saatlik

Detaylı

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI-

-SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- -SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI- Pazarlamadünyasi.com un Vodaco Agency işbirliği ile 04 Ağustos 30 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirdiği Sosyal Medya araştırması sonuçlandı. İnternet kullanıcıları sosyal

Detaylı

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil

76% 5- Çok önemli 4 - Önemli 3- Ne önemli ne değil 2- Pek önemli değil 1- Hiç önemli değil Tarih 0 Mart 009 Daha fazla bilgi için: Hande Akdağ Kurumsal İletişim Yöneticisi Tel: +90 68 07 00 Fax: +90 68 07 99 E-mail: handeakdag@gfkturkiye.com GfK Türkiye Sıracevizler Cad. Çiftecevizler Deresi

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI

TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI TÜRKİYE OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASI Amaç Örneklem Vatandaşlarımızın okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, alan araştırması yapılarak toplanan verilerin ileri analiz teknikleri kullanılarak

Detaylı

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması

2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması 2014 Yerel Seçimleri Tekirdağ Kapaklı Siyasi Eğilim Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Yaklaşan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ortaya çıkacak tablonun önceden tahmin edilmesi araştırmanın en temeldeki amacı

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ

AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 AYIN KONUSU ANKETLERİ- TAKİP MESAFESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER I) GİRİŞ...1 1.1. Araştırmanın

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı EKİM-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ TÜRKİYE NİN NABZI AĞUSTOS 2015 ERKEN SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL DURUM DEĞERLENDİRMESİ MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi A.Ş. Cinnah Caddesi No: 67/18 06680 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 441 4600

Detaylı

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri

Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Trafik Kazaları ve Emniyet Kemeri Doç.Dr. IŞILDAR, Süleyman Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanı Karayolu trafik kazalarının azaltılması etkin tedbirlerin alınmasıyla mümkündür. Etkin tedbirler

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN AĞUSTOS 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (AĞUSTOS 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015

Detaylı

SRC2 SORULARI / PRD MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

SRC2 SORULARI / PRD MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SRC2 SORULARI / PRD MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİM MERKEZİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1. İletişim teknolojilerinin lojistik ve taşımacılıktaki önemi hangisidir? a) Otomasyonu ve yüksek kapasite ile çalışmayı sağlar

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EKİM 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya

Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya Türkiye Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması Sonuçları Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 21 Mayıs 2011-Antalya Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EKİM 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EKİM 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015

2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 2015 Haziran ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN MAYIS 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (MAYIS 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE / ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNÖNÜ BULVARI 06100 YÜCETEPE/ANKARA TALATPAŞA BULVARI 06330 GAR / ANKARA MEVLANA BULVARI ( KONYA YOLU ) NO:186 06520 BALGAT / ANKARA

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN HAZİRAN 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (HAZİRAN 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN EYLÜL 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (EYLÜL 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ SAHA ÇALIŞMASI ÖRNEKLEM SAYISI CSG STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18

Detaylı

Araç muayenesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 15 Martta başlayan randevu sistemine rağmen pek çok vatandaş sıra beklemeyi tercih ediyor.

Araç muayenesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 15 Martta başlayan randevu sistemine rağmen pek çok vatandaş sıra beklemeyi tercih ediyor. Araç muayenesinde randevu yerine sıra bekle ( Araç Muayene Randevusu almak ve Detaylı Bilgi için Tıklayınız ) A.A. Araç muayenesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de 15 Martta başlayan randevu sistemine rağmen

Detaylı

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105]

MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] MAYIS AYI SİYASİ EĞİLİMLER VE SOMA FACİASI ALGISI ÖZET RAPORU [Ref: 2014-1105] 22 Mayıs 2014 Vera Araştırma Tel: (0216) 465 8066 www.veraarastirma.com 2014 Vera Tüm hakları saklıdır Bu araştırmanın finansal

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI Bölgesel Sonuçlar 2004-2013 İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı İşgücü İstatistikleri Grubu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ... 5 YE İLİŞKİN İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ,

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015

2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 2015 Eylül ENFLASYON RAKAMLARI 6 Ekim 2015 Eylül 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE

TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE TPE Tanıtım Toplantısı Slide 1 tepav Yeni bir gösterge: TEPAV Perakende Güven Endeksi TPE 14 Ocak 2010 TPE Tanıtım Toplantısı Slide 2 Çerçeve TPE nereden çıkıyor? Perakende Anketi ve diğer perakende ölçüm

Detaylı

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable

Ipsos KMG Omnibus. esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü. Nobody s Unpredictable esnek, hızlı, ekonomik araştırma çözümü Nobody s Unpredictable Yüz Yüze Omnibus CATIBUS Telefonla Omnibus Ulusal ölçekte temsiliyet gücüne sahip Omnibus da, kompleks çalışmalar için esnek ve ekonomik araştırma

Detaylı

TÜRKİYE DE TRAFİK GÜVENLİĞİ VE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI. Prof. Dr. Nebi SÜMER Orta Doğu Teknik Üniversitesi

TÜRKİYE DE TRAFİK GÜVENLİĞİ VE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI. Prof. Dr. Nebi SÜMER Orta Doğu Teknik Üniversitesi TÜRKİYE DE TRAFİK GÜVENLİĞİ VE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARI Prof. Dr. Nebi SÜMER Orta Doğu Teknik Üniversitesi DSÖ 2013 Raporu, GENEL DURUM I Trafik kazalarında yılda 1.24 milyon kişi hayatını kaybediyor. Ölüm

Detaylı

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015

SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI. Ekim - 2015 SEÇİME 1 AY KALA TÜRKİYEDE SON SİYASİ DURUM ARAŞTIRMASI Ekim - 2015 İÇİNDEKİLER 1.ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ 2. DEMOĞRAFİK BİLGİLER 3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2 SUNUŞ TÜSİAR 2002 den beri araştırma sektöründe faaliyet

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ŞUBAT 2015 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (ŞUBAT 2014/2015) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2015 yılının

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU

TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU Dünya genelinde 2013 yılında trafik çarpışmalarında hayatını kaybedenler yaklaşık: 1.3 milyon kişi 2013 yılında trafik çarpışmalarında yaralananlar: 50 milyon kişiden fazla Trafik

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye

2015 FİLO BAROMETRE. Türkiye 1 2015 FİLO BAROMETRE Türkiye Araştırmanın sınırları Avrupa & BRT 1 1 Brezilya, Rusya, Türkiye 2002: Fransa da oluşturuldu 2005: İtalya, Portekiz, İsviçre 2006: Polonya 2007: Belçika, Çek Cumhuriyeti 2008:

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ GÖÇ TABLOLAR Tablo 1. Düzey 1 Bölgeleri Göç Verileri... 2 Tablo 2. Göç Hareketlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 3 Tablo 3. İllere Göre Göç Verileri... 3

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

2015 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015

2015 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 2015 Temmuz ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ağustos 2015 Temmuz 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ağustos 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından

Detaylı

İSG Sürücü El Kitabı KALİTELİ VE GÜVENLİ ULAŞIM HİZMETLERİ İÇİN

İSG Sürücü El Kitabı KALİTELİ VE GÜVENLİ ULAŞIM HİZMETLERİ İÇİN İSG Sürücü El Kitabı KALİTELİ VE GÜVENLİ ULAŞIM HİZMETLERİ İÇİN Bu kitapçıkta neler var? Hazırlamış olduğumuz bu kitapçıkta müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sizler için hazırlamış

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ

KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ DEĞERLENDİRMENOTU Mayıs2014 N201416 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Hasan Çağlayan Dündar 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları KAMU VE BELEDİYE HİZMETLERİNİN YEREL SEÇİME ETKİSİ TÜİK,

Detaylı

5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE

5018 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE 203 508 SAYILI KANUNA EKLİ (I), (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN İDARELERİN TAŞIT KANUNUNA GÖRE 203 YILINDA EDİNEBİLECEKLERİ TAŞITLARI GÖSTERİR CETVEL (I) SAYILI CETVEL CUMHURBAŞKANLIĞI T0b Binek

Detaylı

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GÜNDEM ARAŞTIRMASI -Oscar Ödülleri Farkındalığı ve Ermeni Sorunu- ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Ünal BİLİR MART - 2010 MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

: Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE

: Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE Panelist Hazırlayanlar Konu Başlığı : Doç. Dr. Murat ATAN : Doç. Dr. Murat ATAN, Doç. Dr. Sibel ATAN, Dr. Hasan TÜRE :«Türkiye Karayolları Farkındalığı ve Memnuniyeti» Hanehalkı ile Yolcu ve Yük Taşımacıları

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y

18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y Avanos ve Gülşehir İlçelerinde Görülen Kronik Hastalıkların Prevalans, İnsidans ve Risk Faktörlerinin Değerlendirildiği İzlem Çalışması 18 Y A Ş Ü S T Ü B İ R E Y V E R İ T O P L A M A F O R M U Hane ve

Detaylı

Çevreci motorlar için 10 adım

Çevreci motorlar için 10 adım Otomobilleri Yeşil Yapın kampanyasının amacı, araçların çevreye verdiği zararları azaltmak ve sürücülerin çevreye daha duyarlı bir biçimde araç kullanmalarını teşvik etmektir. Çevreci motorlar için 10

Detaylı

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi

Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi On5yirmi5.com Türkiye'nin en yaşanabilir illeri listesi Hangi şehrin yaşam standartları daha yüksek, hangi şehirde yaşam daha kolay? Yayın Tarihi : 11 Kasım 2012 Pazar (oluşturma : 2/6/2016) Aylık iş ve

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Araştırma Notu 14/172

Araştırma Notu 14/172 Araştırma Notu 14/172 5 Eylül 2014 KAYIT DIŞILIKTA BÖLGESEL UÇURUM Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ** Yönetici Özeti lık sorununu irdeleyen bu ikinci araştırma notumuz bölgesel eşitsizliklere odaklanmaktadır.

Detaylı

- Trafik kazalarındaki ölü sayısı Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı

- Trafik kazalarındaki ölü sayısı Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı Umut Oran Basın Açıklaması 01.11.2014 - Trafik terörü ne zaman sonlanacak, artık yeter! - Trafik kazalarındaki ölü Kurtuluş Savaşını, PKK terörünü ikiye katladı - Ceza çözüm değil: 12 yılda 101 milyon

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

Toplam 3 saati aşan gecikmelerde CDW (Kasko) dahil tüm gün ücreti alınır.

Toplam 3 saati aşan gecikmelerde CDW (Kasko) dahil tüm gün ücreti alınır. Kiralama Koşulları Dizel Araçlara %10 Fiyat Farkı Uygulanır. Fiyatlara %18 KDV Dahil değildir. Fiyatlar Yeni Türk Lirasıdır. Kiralama Süresi En kısa kiralama süresi 24 saattir. Teslim gecikmelerinde her

Detaylı

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M

Toyota Yaris HP Terra Sporty M/M İlan no: 185582 Toyota Yaris 1.33 99 HP Terra Sporty M/M Sahibinden 33.000 km'de 2010 model toyota yaris 31.000 TL İlan tarihi: 29 Ocak 2014 İlan detayları İlan detayları İl Hatay Model yılı Ocak 2010

Detaylı

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI: TAKİP MESAFESİNİ TAKİPTEYİZ

PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI: TAKİP MESAFESİNİ TAKİPTEYİZ PANELİSTİN ADI SOYADI: Dr. Leyla ÜNAL KONU BAŞLIĞI: TAKİP MESAFESİNİ TAKİPTEYİZ ÇALIŞMANIN AMACI: Yanlış anlaşılan ve/veya algılanan, nasıl korunacağı bazı sürücüler tarafından bilinmeyen bir sürücü davranışı

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

Hanehalklarının C0 2 Emisyonlarının Azaltılmasında Ödeme İstekliliği Anket Sonuçları. Tubitak Proje No-105K234 Eylül 2007

Hanehalklarının C0 2 Emisyonlarının Azaltılmasında Ödeme İstekliliği Anket Sonuçları. Tubitak Proje No-105K234 Eylül 2007 Hanehalklarının C0 2 Emisyonlarının Azaltılmasında Ödeme İstekliliği Anket Sonuçları Tubitak Proje No-105K234 Eylül 2007 1 Çalışmanın Künyesi Çalışma, Türkiye kentsel nüfusunu temsilen, kent merkezlerinde

Detaylı

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR

AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AYIN KONUSU ANKETLERİ- YOLDA ÇALIŞMA VAR STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ulaşım Maliyetleri ve Verimlilik Şubesi Müdürlüğü i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... I) GİRİŞ...1

Detaylı

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR

Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması SONAR Buca Belediyesi Hizmet Memnuniyet ve Beklentiler Araştırması ARAŞTIRMANIN AMACI Buca Belediyesi nin hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerini, Buca belediyesine olan güvenlerini ve başarı oranlarını,

Detaylı

2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016

2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016 2015 Aralık ENFLASYON RAKAMLARI 4 Ocak 2016 Aralık 2015 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ocak 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015

AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU 25 AĞUSTOS 2015 ARGETUS ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK, EĞİTİM, PROJE VE ORGANİZASYON AĞUSTOS 2015 TÜRKİYE GÜNDEMİ VESEÇMEN EĞİLİMİ ARAŞTIRMASI 25 AĞUSTOS 2015 Mehmet Akif Mah.Recep Ayan Cad. Günaydın Sok. No:6 Kat:3 Çekmeköy

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010. Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 52 İST, 09.07.2010 ÖZET: Amortisman listesine ilaveler ve listede değişiklikler yapıldı. AMORTİSMAN LİSTESİNE İLAVELER VE LİSTEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI Bilindiği üzere, 01 Ocak

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 2 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı