Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012"

Transkript

1 Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Aşk-ı Nur Şeyh Esref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineșșeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym Destur ya Seyyidi ya Mevlana ya Ricalallah! Ey insanlar! Gelin ve hakikatlardan dinleyin. Bu size göklerden gelen hitabdır, gelin ve kulak verin. Kulak verin ki, belki hiç duymadığınız bir şeyler fısildarlar kulaklarınıza bilmediklerinizden işitmediklerinizden işitirsiniz ilminiz artar. Bilin ki sır sahibleri vardır ve bazen onlar bazı sırları bazı kimselere açmak isterler. O anda hazır olan can ve kulağıyla hazır olana acaip şeyler açılır ve o insanlar tasavvurlarının dışında şeylere şahid olurlar. Çünkü bu dunyada acaip şeyler varsa acaiplikler alemleri de var demektir o alemlerden bu dunyaya yansır onlar. Onun için Kulak yahut göz ilen acaip şeylere şahid olmak ilahi ihsandır. Dikkat et kaçırma. Bilin ki, Söze Kulak vermeyene hiç bir sır açılmaz. Duyun ve işitin ki, Yeryüzüne indirildiğinde hazreti Adem Aleyhisselam, karanlıkti zifiri karanlık. Nur diyarlarından o birdenbire karanlığa indirildi. Karanlığın içersinde kalınca insana korku gelir telaș gelir. Nerden ne gelecek kendisine insan bilemez ürker. İşte Adem babamız cennet denilen aydınlıklar ve nurlar aleminden bu karanlıklar ve zulmet alemine düşünce korktu. Alışık değildi karanlığa. 1

2 Karanlığın varlığına İlk defa şahid oluyordu. Adem as o vakte dek karanlık nedir bilmezdi. Nasıl bilecek, Cennet denilen o nurlar aleminde güneş yahut ay yoktu. Yoktu çünkü karanlık ve gece yok orada. Hep ve ebedi aydınlık. Gece yahut karanlık yok çünkü gece demek yarı ölmektir. Halbuki Cennet de ölüm yok yarımıda yok tümü de yok. Ölüm yok. Ölüm yok çünkü nurun hakim oldugu yerde hayat olur ölüm barınamaz. Hasılı Adem atamız korktu. Gökyüzünde belirli zamanlarda güneş ve ay çıkmasa zifiri karanlık. O içine düştüğü bu karanlıktan korkunca Cenabı Hak Adem babamıza Cebrail as vasıtasiylan şöyle buyurdu: ya Adem, korkma! Bilmiyormusun Ben seni bu karanlık aleme ne için gönderdim? Seni bu karanlık aleme gönderdim çünkü Ben seni yeryüzünde bu karanlıklar diyarında Benim Halifem olasın deye yarattım. Seni Elçim olarak yarattım, Benim yeryüzünde Halifem olasın bu karanlığı aydınlatasın. İşık olasın. Şüphesiz Ben seni nurumdan yarattım ve nur zulmeti karanlığı yok etmek için vardır. Ölüye can vermek için vardır. Yine senin alnına Ben öyle bir nur yerleştirdim ki o nur ile sen değil dünyayı bütün kainatı aydınlatabilirsin. Allah teala hazretleri böyle cevap verince Adem atamız meraklandı sordu: Ya Rabbi Alnımdaki bu nur nasıl bir nurdur kimindir? Bana mı aittir emanetmidir? Ya adem, alnındaki bu nur öyle bir kimsenin nurudur ki O olmasaydı varlıkta hiç bir şeyi yaratmayacaktım. Yerler gökler ve ikisinin arasında altında ve üstünde ne varsa melekut ins ve cin hepsini işte Onun aşkına ve hürmetine yarattım. O ki Benim Habibimdir Ben Onu severim O Beni sever. Bu öyle bir aşk ki ey adem, Bizim aşkımızın yaşını tarihini kimse bilemez. Bu öyle bir aşk ki ya adem, ezelde zuhur etti ila nihaye ebeden sürecektir duruşu yok bitişi yok. İlahidir onun için Ezelidir ebedidir. Ebedi sermedi... Allahu Ekber ve lillahil hamd. Zikir: Allah illallah Muhammed Habibullah... _Ey Adem duy ve dinle. Senin alnındaki bu nur muhakkak sana bir emanettir. Bu emanet senin evladların arasında kutlu Huzurumda ezelde seçilmiş bir kısım evladların gelecektir. Bil ki onlar Benim bu dunyada Elçilerim Halifelerim olacaktır, onların alınlarına bu pa knur babadan oğula intikal edecektir. Ta ki senin temiz sulbundan Benim Habibim gelsin ve bu alemi şereflendirsin. Bu kutlu emanetin sahibi Odur Onunla bu nur sahibini bulur. Ey Kutsallar ey din büyükleri ey alimler ey Guru ey Hahambaşı ey Molla ey Papa! Söyleyin Söylediklerimizde yalan varmı? Bu nur Ademin alnında varmıydı yokmuydu? 2

3 Yok derseniz o nur gelir ve sizi yakar. Ademin alnındaki o nur ve o nurun kutlu sahibi sizin kitablarınızda yazarmı yazmazmı? Vedenlerinizde Tevratınızda Zeburunuzda Psalmen, Söyleyin! Ya sizler! Ey vahhabiler ey bozuk mezhebliler siz de söyleyin bu anlattıklarımız Kuranda yazar mı yazmaz mı? Yazmaz derseniz görmedik derseniz o Nuru Aşk ilen yaratan gözlerinizin nurunu ziyasını alır göremez olursunuz. Bu nurdan hiç duymadık derseniz o nuru aşk ilen yaratan sizden kulaklarınızın nurunu alır duymaz olursunuz. Biz o nurdan haberimiz yok bilmeyiz derseniz o nuru aşk ilen yaratan akıllarınızdan akıl nurunuzu alır aklınızı kaybedersiniz. Ona göre düşünün ve Hakkı saklamayın, dürüst cevap verin. Ey hakikata talip olup yollarını soranlar dinleyin! İlahi Aşk nurdur. İlahi Aşkın bu nuru olmasa her şey karanlığa ve yokluğa mahkum olurdu. Nur geldi karanlık kayboldu yok var oldu. Subhanallah! Ey İlahi aşkın adını sorupta cevabını bulamayanlar işitin ve her yerde işittiğinizi işittirin, deyin ki; İlahi Aşkın bir adı vardır ve İlahi Aşkın bu adı: Aşk-ı Nur dur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Evet Cenabı Hak cennetlerin aydınlık ve ferahlığından dunyanın karanlık ve darlığına indirildiğinde Ademe böyle müjdeler verdi. Yüzü aydın oldun ruhu ferahlasın. Aşıkların Şahı yerlerin ve göklerin Rabbisi ona müjdeler verdi ki ferahlasın. Ey Adem buyurdu yüce Yaradan. Senin ve senin sulbunden gelecek bazı evladların var ki, senin ve senin bu evladlarının bu dunyada bir kutsal vazifeleri vardır. Bu vazife her devirde zulmet ve karanlığa nur olmak ve bu dunyayı insanları aydınlatmak onlara ışığa giden yolu göstermek rehber olmaktır kandil olmaktır. Onlar senin gibi Benim Peygamberlerimdir Ben onları severim onlar Beni severler. Onun için üzülme ey Adem sen ve evladların bu dunyayı aydınlatacak kandiller asıl güneşlersiniz. Ve bu karanlık siz onu aydınlatasınız deye var. Adem atamız bu müjdeleri duyunca çok sevindi. Ağladı. YaRabbi, bu evladlarımı bana göster kimlerdir nasıllardır bileyim dedi. Ey insanlar bu anlattığımızı masal deyip geçmeyin hayır asla! Belki bu işittiğinizi başka hiç bir yerde işitemezsiniz. Belki bu işittiğiniz size ilk insanın bu dünyadaki ilk hayat hikayesidir. Ve size bu anlatılanlar Adem babamızdan evliyaların kalplerine yansıyan hatıra defteridir hatıralarıdir. Kulak verin ve anlamaya çalışın. Bilmem hangi artist bilmem hangi politikacı hayatinın hikayesini yazsa milyonlar hurra aman ne dedikodu deye o hikayenin üzerine çöker hemen Bestseller olur. Peki Ilk insanın hikayesini nasıl düşüneceksiniz? Onu ilahi kimselerden gayrisi yazamaz. Anlatamaz. 3

4 Allahuekber Allahuekber ve lillahil Hamd! Evet, Adem atamızın bu isteği üzerine Cenabı Hak Cebrail as a emretti o da meleklerin elleri üzerinde cennetten ak inciden yapılma kızıl altından kapağı olan kocaman tabuta benzer bir sandık getirdi. Adem atamızın önüne koydu. Adem babamız merakla sordu: bu sandıkta ne var Ey Cebrail? Ademin ilk merak ettiği şey bu sandık oldu bu dunyada. Halbuki Cennetteki o yasak ağacı bile hiç merak etmemişti. O ağacı sadece Havva anamız çok merak etmişti. Hasılı bu sandıkta ne var ey Cebrail deye sorunca Cebrail as hazretleri ya Adem buyurdu. Bu sandığı sana Hak Teala gönderdi. Bu sandığın içine bakasın, senin sulbunden gelecek olan bütün Peygamberleri göresin kim kimden önce kim kimden sonra gelecek hepsinin şeklini ve suretini temaşa edesin diye. Ey Adem, bu sandığın içi sana bütün dunyayı ve içindekileri gösteren cam gibidir. Bütün Peygamberlerin adları suretlerinin üzerinde alınlarında yazılmıştır. Hepsinin Peygamberlik mertebe ve derecelerini sen bu sandıkta görüp bileceksin. Hepsinin vazife ve dereceleri sana ayan olacaktır. Onların sulbunden gelecekleri de ümmetlerini de hepsini isimleri ve suretleriyle göreceksin. Sonra kıyamete kadar bütün hayırlı hayırsız yalancı dürüst imanlı imansız sair bütün evladlarını suretleri ve isimleriyle bilip tanıyacaksın. Hepsi bu sandığın içinde cam gibi sana ayan olacaktır ya Adem. Ey kutsallar! Ey Rabbi ey Molla ey Papa Söyleyin! Bu anlattıklarımızdan haberiniz varmı? Ademin hatıralarını ne kadar okudunuz ne kadar biliyorsunuz? Yahut hiç elinize geçtimi onun hayat kitabı hatıraları? Söyleyin! Öyle ya her bir şeyin ve kitabın kıymetlisi orijinalidir. Orijinal kitab ise her yerde bulunmaz herkese nasip olmaz. Hasılı Adem babamız daha bir meraklandı. Ya Cebrail dedi. Çok güzel anlattın çok güzel anlattın da bu sandığın kapağı nasıl açılır onu bir türlü söylemedin. Anahtarı nerdedir Ya adem dedi Cebrail as gülümseyerek. Bu sandığın anahtarı Allah tarafından gönderilen ve gönderilecek olan Peygamberlerin elidir. Bu sandığı onların elinden başka hiç bir el açamaz dedi. Allahuekber Allahuekber ve lillahil Hamd! Beni ben sıfırım lakin beni konuşturanı işitiyormusunuz ey Kutsallar, din büyükleri! Söyleyin doğrumu bu anlattığımız yanlışmı? Biliyorsanız tasdik edin bilmiyorsanız bari yalan demeyin. Ey insan! Aksini ispat edemediğin meselede sus! Konuşma! İnanmakta zorluk çekiyorsan en azından inanmakta zorluk çekiyorum de bu bir özürdür. Lakin hakikata yalan deme bunun özürü yok çünkü sırf aklın almadıği için gökyüzüne iftira atmış olursun. Dikkat et. 4

5 Hasılı Adem as elini sandığın üzerine koyduğu an kapak açıldı ve Adem as onun içinde kendi zürriyetinden gelecek bütün 124 bin Peygamberi ve ümmetlerini temaşa eyledi. Peygamberler hepsinin yüzleri gecenin karanlığında parlak güneşler gibi gördü. Sahabeleri havarileri evliyaları aylar gibi nurlu, abidleri zahidleri insanların iyilerini iman derecelerine gore yıldızlar gibi gördü. Sevindi güzel yüzü daha da aydın oldu. Kendi sulbundan gelecek insanların sair ekseriyetini kötü huylularının yüzlerini de geceler gibi karanlık gördü. Üzüldü ağladı. Aydınlık yüzü soldu sarardı. Cebrail a onun üzüldüğünü gördü: ya Adem ağlama dedi. Senin sulbundan gelecek o güneş yüzlü ay yüzlüler var ya işte onların nuru bütün sair evladlarınin içindeki ve dışındaki karanlığı alacak ve onları nur gibi aydınlatacak kuvvete maliktirler. Güneşin ayın yıldızların gecenin karanlığında vazifeleri ne ise işte Allahın bu nur sahiblerine verdigi vazifede budur gam etme dedi müjde verdi. Ey inananlar! Anlayışınızı ve ufkunuzu açmak için bütün bu sohbetler. Anlayış açılması da gecenin sonunda şafağın sökmesi ve adım adım karanlığın aydınlanması ve tamamen nura gark olmasına benzer. Hiç şüphe yok ki, bu varlık sahipsiz değil. Bu kainat sahipsiz değil. dunya sahipsiz değil insanlar sahipsiz değil. Gece varsa karanlık varsa gecenin kendi karanlığının korkusunu ondan alacak ona ışık tutacak sahiplik yapacak yıldızlar var ay var güneş var. Bu sandığın bir adı var mı ya Cebrail? Adem as sordu. Öyle ya her şeyin bir adı var varlıkta sandığında olmalıydı. Var ya Adem. Bu sandığin adı Ahit sandığıdır yani Söz sandığı! dedi Cebrail as. Sonra sandıktan nurdan ak pak bir beyaz sahife çıkardı. Bu ahidnamedir ya Adem dedi. Nurun alınlarına senden intikal edeceği seçilmiş evladlarınla Rabbin arasındaki bir ahidleşmedir sözleşmedir. Bu nur sahibi kimseler sadece Allahın isaret edeceği temiz ve asil hanımlarlan evlenecekler ve bu nuru tertemiz olarak sahibine iade edeceklerine dair Allah ilen olan ahidleridir anlatlaşmalarıdır bu kağıt dedi. Ey hakkı arayanlar ve yalandan yüz çevirenler dinleyin. Ahir zamanda Rab herkese konuşacak ve hakikatları açacak ve yalan susacak konuşamayacak buyurdu Cenabı Peygamber SAV. Ve Rab hususi mikrofonları üzerinden bütün milletlere ve en aşağıdan en yukarıya bütün insanlara hitab ediyor dinleyin deyor. Dinleyin en baştan dinleyin ki en sonunda ne yapmanız lazımdır bilesiniz. Sen de dinle ey Molla ey Vahhabi ey Haham ey Papa. Bu hitab herkese ve Allah dilerse en asağıdaki sıfır noktasındaki adam üzerinden size seslenir. Kim karşı gelebilir olamaz diyebilir. Bakın bal gibi de oluyor işte. Ey Molla Papa Rabbi söyleyin nerde bu sandık şimdi? Yer yarıldı içinemi girdi gök yarıldı gayb olupmu gitti söyleyin. 5

6 Hz Ademin alnındaki kutsal Nur evladlarından hangisinin alnına geçtiyse hz Adem onunlan sözleşme yaptı ve O acaip sandık içindeki ahidnameyle birlikten sıraylan hz Ademden hz Şit hz Nuh hz İbrahim hz İsmaile kadar geldi. İlahi Aşkın nuru olan Aşk-ı Nur hz İsmailin soyunda devam ederken hz İshakın soyundan gelen Peygamberlerden Seyyidina Musa as a kavmine karşın bir huccet delil kuvvet olsun deye Cenabı Hak Cebrail as vasıtasıylan gizlendiği yerden o kutsal sandığı getirtip Musa as a emanet ettirmiştir. Tevratta 10 Emrin taşındığı kutsal Tabut olarak geçsede bu bizim bildiğimiz hakikat değildir. Çünkü Musa Peygambere indirilen levhaları yüzlerce esek dağdan indirmiştir. Sandıkta inmemistir. Sandık sonra hz Davuda ondan hz Süleymana kadar gelmiştir ondan sonrasında Cebrail as o sandığı alıp gizli bir yere götürmüştür ki o sandık altın Çağ denilen son asırda hz Mehdi tarafından çıkarılacaktır. Kutsal Kuranda bu hakikatı Cenabı Hak şöyle bildiriyor:»peygamberleri, onlara dedi:»o-nun yani Davudun hükümdarlığının belgesi, size Tabut un gelmesidir. Onda Rabbiniz den bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır.«(bakara Suresi, 248) Musa as bir yerden bir yere sefer ederken o sandık hep onun önünde giderdi. Hz Musanın sarığı, asası yüzüğü de o sandığın içindeydi diğer acaipliklerleberaber ve o sandığı melekler taşırdı. Havada giderdi insanlar meleklerin taşıdığını görmezlerdi. Havada gidiyor görürlerdi. Melekler taşıyordu çünkü insanlar o sandığı taşıyamazlardı hiç bir insanın gücü yetmezdi onu taşımaya çünkü Peygamberlerin cemallerini ümmetlerini ve ahidnamelerini barındıriyordu içinde. Bunu taşımaya meleklerin dahi gücü yetmezdi la havle vela kuvvete zikriyle taşımasalar. Subhanallah! Subhanım Allah Sultanım Allah Nebim Muhammed Aleyhisselam... Ey insanlar sorun o kutsal nur noldu? O kutsal Nur hz İsmailin ak pak nesli üzerinden sahibini buldu ve seyyidina Muhammed Aleyhisselatu Vesselam efendimizin bir daha çıkmamak üzere mübarek alinlarına kondu. Sandık noldu? Yemen ilen hicaz arasında insan yutan bir çölün olduğu noktada cinlerin ve evliyaların muhafazasında o da çıkacak vakti bekliyor. Ta ki Hz Muhammedin ak pak soyundan bir kimse gelsin ve onu önüne katsın Musa as gibi Davud as gibi Süleyman as gibi. Nitekim Hadis i Şerifte de öyle bildirilmiştir: Hz. Mehdi, Tabut-u Sekine yi (Kutsal Sandığı) Taberiye gölünden çıkaracak.«(ikdı d Dürer, sf.51-a) Allah o günlere nurlu günlere bizleri yetiştirsin. Hürmetil Habib hürmetil Fatiha! 6

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Okyanusu ara sahilde takılı kalma Şeyh Esref Efendi Berlin 2010 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Destur ya Sultan ul Evliya

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Computer`den uzak dur Şeyh Eşref Efendi Berlin 2012 Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. La havle vela kuvvete illa billahil

Detaylı

Aşkı en kıymetli olana ver

Aşkı en kıymetli olana ver Aşkı en kıymetli olana ver Eüzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirahmanirahim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym. Destur ya Seyyidi meded! İnsanın insandan beklediği nedir? Samimiyet!

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire 2014 200 Soru Indeks Kitaplar Hakkında...1-24 Tanrı veya Allah Hakkında...25-50 Kutsal Ruh, Şeytan Cinler ve Melekler Hakkında...51-65

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır

Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Her insanın gökyüzünde bir yıldızı vardır Emeviye Camisi Şam-ı Şerif 2010 Euzubillahimineşşeytanirraciym Bismillahirrahmanirrahiym Destur Ya Seyyidi Meded. La İlahe İllallah La İlahe İllallah La İlahe

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti,

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, ÇARE Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Eylül 2012 Sohbeti, Euzubillamineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgeldiniz. Hayırla geldiniz. Türkiye'yi, eskiden Türkiye

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

Nefsin maymunu olma!

Nefsin maymunu olma! Bismillahirrahmanirrahim Nefsin maymunu olma! Şeyh Eşref Efendi Berlin, 01.05.2009 Euzubillahiminesseytanirracim Bismillahirrahmanirrahim La havle vela kuvvete illabillahil aliyyül aziym Destur yâ Seyyidi,yâ

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20

Cenab-ı Allah aziz milletimizi her türlü tehlikelerden korusun Âmin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Yıl: 2 Sayı: 20 Yıl: 2 Sayı: 20 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Ağustos 2008 Bir milletin yükselmesi ancak iki şey iledir: Biri milleti bir araya toplayan birlik ruhuna yöneliş, diğeri istiklâl ve hâkimiyete olan arzusudur.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3 Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın.

Detaylı