Sulfonilüre- glinidler (İnsülin sekretogogları)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulfonilüre- glinidler (İnsülin sekretogogları)"

Transkript

1 Tip 2 diyabet tedavisinde güncelleme 2013 Farmakolojik ajanların pankreatik ve ekstrapankreatik etkileri Sulfonilüre- glinidler (İnsülin sekretogogları) Prof. Dr. Nevin Dinççağ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

2 Yaşam tarzı değişikliği+ Medikal tedavi Tıbbi Beslenme Tedavisi Egzersiz İnsülin OAD Oral antidiyabetikler 1. AGI 2.İnkretin 3.Sekretogog 4.Sensitezer bazlı tedaviler ilaçlar ilaçlar akarboz GLP-1 analogu DPP-4 inhibitörü Sülfonilüre(SU) Glinid(MGA) TZD METFORMİN Tip 2 diyabet tedavisi

3 Sekretogogların (SU/ MGA) etki mekanizması, beta hücresinin besinle indüklendiğinde oluşan fizyolojik insülin salgınmasına benzer

4 Erken(1.faz) ve geç-(2.faz) insulin salınımı Diyabetlide 1.faz kaybolmuş; 2. faz geç ve baskılıdır

5 Sekretogoglar (SU*/ MGA**) ß-hücresinde; 1.faz insülini (hazır olan) salgılatır Sülfonilüreler/MGA SUR 1 e bağlanırlar. SUR(Sulfonilüre reseptörü) SUR 1 : pankreas SUR 2A : kalp ve iskelet kası SUR 2B: düz kas K ATP kanalları kapalı K + Ca 2 + Depolarizasyon Egzositoz ile İnsülin salınımı Ca 2+ akışı * Sulfonilüre ** Meglitinid analogu = Glinid Ashcroft, Gribble, Diabetologia (1999) 42:

6 İdeal İnsülin sekretogogu nasıl olmalı? Defektif olan 1.faz insülin sekresyonunu normale dönüştüren, İnsülin direncini yeterince aşabilmek için geç ve baskılı olan, 2. faz insülin sekresyonunu artıran, İnsülin sekresyonunu sadece yükselmiş ya da yükselen glukoz düzeylerine yanıt olarak uyarabilen, Hızlı değişen glukoz düzeylerine verilen sekretuvar yanıtı gecikmeden gerçekleştiren Özelliklerde olmalı

7 A1C düzeyini düşürme etkinlikleri farklı Nateglinid Acarbose Repaglinid Rosiglitazon Pioglitazon Glimepirid Glipizid GITS Metformin HbA1c de azalma (%) Diabetes Care. 2000;23: ; Precose (acarbose) package insert; Drugs. 1995;50: ; J Clin Endocrinol Metab. 2001;86: ; Diabetes Care. 2000;23: ; Diabetes Care. 1996; 19: ; Diabetes Care. 1997;20: ; Am J Med. 1997;102:

8 Sekretogogların klinik etkinliğini belirleyen faktörler Biyoyararlanım süresi Maksimum konsantrasyonuna ulaşmak için gereken zaman Pankreas ß hücresindeki K ATP kanalı ve reseptör ve diğer bölgelerdeki K ATP kanalları ile kinetik etkileşme Plazma yarı ömrü Metabolizma mekanizması, atılım yolu Yan etkiler

9 SU ler, HbA 1c ye Maksimum Terapötik Etkilidir Tüm algoritmalarda önerilmektedir Nateglinid Acarbose Repaglinid Rosiglitazon Pioglitazon Glimepirid Glipizid GITS Metformin HbA1c de azalma (%) Diabetes Care. 2000;23: ; Precose (acarbose) package insert; Drugs. 1995;50: ; J Clin Endocrinol Metab. 2001;86: ; Diabetes Care. 2000;23: ; Diabetes Care. 1996; 19: ; Diabetes Care. 1997;20: ; Am J Med. 1997;102:

10 1942 de tifonun sulfonamid tedavisinde farkedilmiş Molekül yapıları geliştirilmiş En sık kullanılan - USA da % 66 - Ülkemizde: TURDEP I (1998) % 47 TURDEP II(2010) % 83 Sulfonilüreler

11 1. Kuşak SU ler Bir uçta Alifatik zincir; diğer uçta fenil halka mevcut 2. Kuşak SU ler Alifatik bölüm yerine siklohexyl yerleşmiş

12 İnsülin salgılatıcı ilaçlar(sekretogoglar) Jenerik adı Ticari adı Günlük doz Alınma zamanı a. Sulfonilüreler (II. Kuşak SU) Glipizid Minidiab 5 mg tb mg Günde 2 kez, kahvaltı ve akşam yem. Glipizid kontrollü salınımlı formu Gliklazid Gliklazid modifiye salınımlı formu Glibenklamid (Gliburid) Glimepirid Glucotrol XL 2.5, 5, 10 mg tb 5-20 mg Günde 1 kez, kahvaltıda veya önce Diamicron, Betanorm, Oramikron, Glumikron, Glikron 80 mg tb Diamicron MR 30, 60 mg tb, Betanorm MR, Efikas MR, Hipoglis 30 mg tb Gliben, Dianorm 5 mg; Diyaben 3.5 mg tb Amaryl, Diaglin, Diameprid, Glimax, Glirid, Sanprid 1, 2, 3, 4 mg; Mepiriks 1, 2, 3 mg; mg Günde 1-2 kez, kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) mg Günde 1 kez, kahvaltıdan önce veya kahvaltıda mg Günde 1-2 kez, kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) 1-8 mg Günde 1-2 kez, kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) Glibornurid Glutril 25 mg tb mg Günde 1-2 kez, kahvaltıda (ve gerekirse akşam yemeğinde) Glikuidon Glurenorm 30 mg tb mg Günde 1-2 kez, kahvaltıda b. Glinid grubu (GLN):Meglitinid analogları(mga), kısa etkili sekretogoglar Repaglinid Diafree, Novonorm, Novade 0.5, 1, 2 mg tb Nateglinid Dialix, Teglix 120 mg; İncuria, Starlix, 120, 180; Naglid 60, 120 mg mg Günde 3 kez, yemeklerden hemen önce mg Günde 3 kez, yemeklerden hemen önce

13 Sulfonilürelerin Etkileri 1. Pankreatik - Akut - Kronik 2. Ekstrapankreatik Anlamlı bir etki oluşturduğuna dair klinik kanıt çok azdır.

14 Sulfonilürelerin pankreatik etkileri ß- hücrelerinde stimülasyon, insülin sekresyonu artar Tedavi dozlarında ɑ- hücresine: direkt ya da indirekt hiçbir etki saptanmamıştır. D hücresinde: somatostatin salgılatabildiği gösterilmiş

15 Tolbutamid, Gliclazid SUR 1 e spesifiktir; kardiyak hücredeki SUR 2 ye bağlanmaz ; Glibenclamid ve Glinidler, SUR 2 ye kısmen bağlanır

16 Sulfonilürelerin, vasküler düz kaslardaki K ATP kanallarına afinitesi farklı

17 Sulfonilürelerin Akut etkileri İnvitro perifüze pankreas, izole adacık ve beta hücre kültürlerinde direkt stimülasyonla insülini artırır. Normal ya da diyabetik insan ya da hayvanlarda IV ya da oral verildiğinde portal ve periferik dolaşımda plazma insülin ve C-peptid düzeyi artar Kısmi klemp teknikleriyle farklı SU preparatların K ATP kanalları inhibe etme potansiyelinin farklı olduğu gösterilmiştir. Yaloww RS, Diabetes 1960; 9:

18 Kronik SU tedavisinin etkileri İnsülin prekürsörlerini artırmaz; tedavi süresince proinsülin/insülin oranı değişmez

19 Kronik SU tedavisinin etkinliği şu faktörlere bağlı olarak değişir SU lerin intrensek etkileri Sekresyon için gereken stimulus süresince varolan glukoz düzeyi Açlıkta glukoz düzeyi Beta hücrelerin fonksiyon kapasitesi Taşiflaksi H.E Lebowitz, Int Textbook of diabetes mellitus, ed R.A De Fronzo, 2004

20 Klorpropamid: İlk kuşak Yarıömrü en uzun(36st) Tek doz mg/g Etkinlik en fazla KC de metabolize olur; böbrekten atılır Aktif metaboliti var Yan etkileri fazla: - Hipoglisemi - Uygunsuz ADH - Flushing

21 Gliburid (Glibenclamid) En yaygın kullanılan Pankreas K ATP kanallarına bağlanma spesifitesi az (vasküler K ATP kanalına eşdeğer bağlanır.) Yarı ömrü 10 st, KC de metabolize, %50 safra ve %50 böbrekten atılır Zayıf aktif metaboliti var SU lere sekonder yetersizlik gelişmesi fazla (%0.7 daha fazla) Kilo artışı ve hipoglisemi riski yüksek

22 Glipizide Kısa etkili formu ve uzun salınımlı formu(gits) mevcut Hızlı emilim, tam biyoyaralanım Yarı ömrü 2-4 st Oksidatif hidroksilasyon ile hızla metabolize olur, % 80 böbrek, % 20 safra yolu ile atılır İnaktif metaboliti var Etkinlik gliburid gibi ; daha az hipoglisemi

23 Glimepiride Bağlanması, ß- hücresi SUR-1e spesifik kat fazla hızlı bağlanma; 8-9 kat hızlı ayrılma Tek doz uygulama Hızlı emilim, max etki 2-3 st Yarı ömrü 9 st KC de metabolize olur, % 60 böbrek, % 40 safra yolu ile atılır Zayıf aktif metaboliti var Hipoglisemi riski glipizide eşdeğer, gliburide göre daha az,

24 Gliclazide Kısa etkili formu ve uzun salınımlı formu(mr) mevcut Bağlanması, ß- hücresi SUR-1e spesifik(ins. egzositozunu etkilemez) Hızlı emilim, tam biyoyaralanım Yarı ömrü st KC de metabolize olur, % 5 değişmeden böbrekten atılır Etkinlik yüksek, hipo riski en az

25 Glinid ya da Meglitinid analogu Hızlı başlangıç Kısa süreli etkinlik (Repaglinid, Nateglinid) 1. faz insülin sekresyonunu iyileştirerek, Özellikle karaciğerde efektif olarak KC glukoz çıkışını da baskılar SU ler ile kıyaslamalı çalışmalarda: SU lerden daha fizyolojik ve daha az hipoglisemi riski

26 Repaglinid Açil amino benzoik asid Glibenclamide benzer; ama SUR 1 e hızlı ve kısa bağlanma spesifiktir (insülin egzositozunu artırmaz) kardiyak SUR 2 ye bağlanma? Hızlı emilir(15 dk), C max dk, yarı ömrü 60 dk Plazma proteinine bağlanır Etkinliği glibenclamide eşdeğer, glipizidden daha etkin %98 KC de metabolize olur, safra yolu ile atılır CYP3A4 enzim etkileşimine dikkat! rifampisin, carbamazepin, barbiturat etkinliğini azaltabilir Hipo ve kilo artışı daha az - Glukoz yoksa etkin değil - İnsülin egzositozunu artırmaz - lipofilik yapısına rağmen beta-sitotropik değil - sekretuvar etkisi 5 kez daha güçlü

27 Nateglinid Açil amino D-fenilalanin Etki mekanizması repaglinide benzer; farkı daha hızlı bağlanma-ayrılma SUR-1 farklı bağlanma noktası mevcut Hızlı emilir, plazma proteinlerine bağlanır, yarı ömrü 1.25 st KC de oksidatif sistemle (CYP3A4 ve CYP2C9) elimine edilirse de klinikte warfarin,diclofenac,digoxin ile etkileşmez

28 Sekretogoglara ilişkin mitler Etkinlikleri yüksek, beta hücrede duyarsızlık geliştirerek yetersizliğine sürükler!!

29 Sekretogoglara sekonder yanıtsızlık Diyabete ilişkin nedenler Beta hücre ve fonksiyonlarında azalma İnsülin direncinde artma Hasta ile ilgili nedenler Düzensiz ve/veya aşırı beslenme ve kilo alma Fizik aktivite yokluğu İlaç kullanımında uyumsuzluk Ek hastalıklar ( miyokard infarktüsü, cerrahi, enfeksiyon..) Tedavi ile ilgili nedenler Hiperglisemi nedeni ile gastro intestinal emilimin yetersizliği Doz yetersizliği, Diyabetojenik ajanların kullanımı (kortikosteroid, tiazidler, v.d)

30 Sekonder yanıtsızlık sebepleri Hastalığın progresyonu Apoptozis Neogenez-replikasyon kaybı Amylin depolanmaları Beta hücre lipo- ve glukotoksisitesi Oksidatif stres İnflamasyon Beta hücre kronik stimülasyonu ve desensitizasyon

31 UKPDS Tanı anında beta hücresinde % 53 kayıp; Tedavi süresince 6 yılda % 28 daha azalmış Ancak intensif/ konvansiyonel tedavide beta hücresindeki kayıp hızı aynı Lancet 1998; 353:

32 İnsulinsiz olgu oranı Sulfonilüre kullanan olgularda sekonder cevapsızlık gelişimi farklıdır İlaç başlandıktan sonra geçen süre (yıl) Satoh J et al. Diab Res Clin Pract 2005; 70:

33 Gliklazidin insan ß- hücre apoptozisine etkileri olumlu İnsan adacıklarında Beta hücre apoptozisi (%) Düşük glukoz Yüksek glukoz Yüksek glukoz +glibenklamid Yüksek glukoz +gliklazid Grupillo M et al. Diabetologia; EASD 2005: OP 114

34 Gliklazid beta hücre rejenerasyonunda yer alan genleri aktive eder Ki67 Beta hücre rejenerasyonu ile ilişkilendirilmiştir PDX-1 bir Beta hücre diferansiyasyon faktörüdür Del Guerra S et al. Diabetes Metab 2009, 35:

35 2 haftalık washout periyodundan sonra Glimeprid ile: 11 obez,t2dm de öglisemik ve hipoglisemik klemp tekniği ile 1. ve faz insülin sekresyonunun iyileştiği fakat insülin duyarlılığının etkilenmediği gösterilmiştir. Diabetes Care 25; , 2002

36 Diyabet progressif; Sulfonilürelerin ß- hücresine direkt sitotropik olduğuna ve tükenmeyi kolaylaştırdığına dair kanıtlar yeterli değildir. UKPDS, Diabetes 1995; 44; 1249 International Textbook of Diabetes Albeti KGMM, Paul Zimmet. 2nd ed. 1997: 817

37 Sulfonilürelere ilişkin mitler Etkinlikleri yüksek, beta hücrede duyarsızlık geliştirerek yetersizliğine sürükler! Kardiyovasküler riski arttırır!! (Beta hücresi selektivitesi tartışmalıdır.)

38 Kardiyovasküler risk ve mortaliteye ilişkin klinik çalışmalar UGPD : Tolbutamidin olumsuz etkisi var Meinart, Diabetes 1970; 19: UKPDS : Klorpropamid ve glibenclamidin makrovasküler komplikasyonları ve mortaliteyi etkilemediğini göstermiştir Lancet 1998; 353: ADOPT: Glibenclamidin riskinin olmadığını ortaya koydu Kahn, N. Engl J Med. 2006, 355;

39 Kardiyovasküler risk ve mortaliteye ilişkin klinik çalışmalar Danish Regional Study: glibenclamid, glipizid, tolbutamid mortalite ile ilişkili; glimepirid ve gliclazid ile risk daha düşük Johansen, Am Ther 2006; 13: Repaglinid v.s glipizid : CIMT azalır Circulation 2004; 110: Sulfonilüreler farklı; farklılıklar nerede? - K ATP kanallarına bağlanma kapasitesi - Diğer KV risklere etkinlikleri? Khalangat, D. Res Clinic Prac. 2009; 86: Monami, Diabet Metab Res Rev 2007; 23:

40 SU lerin iskemik ön şartlanma(preconditioning) üzerindeki etkileri SUR-1 ve SUR-2 etkilemesi eşit oranda olan SU ler özel durumlarda KV yanıtı etkileyebilir. K ATP kanalını kapatan bir ilacın KV yanıta zarar vereceği durum, geçici ya da uzamış iskemidir. Etkiler daha büyük infarktüs alanı olarak ortaya çıkar Glibenclamidin(gliburid) max dozunda bu etki belirgin Yeni geliştirilen sekretogoglarda(glimeprid ve gliclazid) bu etki az ya da hiç oluşmamaktadır

41 SU kullanan olgularda hastane-içi mortalite N=459 N=263 Zeller M et al. J Clin Endocrinol Metab, 2010.

42 Kümülatif sağkalım MF + insulin sekretagogu kullanan olgularda (n=696) sağkalım Süre (ay) Monami M et al. Diabetes Metab Res Rev 2006; 22:

43 Tip 2 diyabette MF/farklı insülin sekretagoglarının mortalite ve KV riske etkisi (n= Takip: 9 yıl) Schramm T K et al. Eur Heart J 2011;32:

44 GLİKLAZİD, beta hücresinde SUR1 e spesifiktir. Ekzositozu artıran epac2a/rap1 sinyal yolunu etkilemeden, KATP kanalını kapatarak insülin salgılatır. İnkretinler (GIP,GLP1) camp Kir 6.2 SUR1 Epac2A Diğer SU ler Ca 2+ PKA Rap1 Ca 2+ Zhang et al. Science 2009 Seino et al. JDI 2010 Diabetes Obes Metab Jan;14 Suppl 1:9-13..

45 MI geçirmiş olan(6448)ya da olmayan(75354)hastalarda Total ölüm, KV ölüm ya da sonuç riski gliclazid tedavisinde MF den farklı değil

46 UKPDS, ACCORD,ADVANCE,VADT metaanalizi: KV nedenli ölümde azalma CONTROL Meta-analysis-Turnbull FM. Diabetologia 2009;52:

47 Sulfonilürelerin lipid profiline etkileri İndirekt yoldan - Kolesterolü azaltır - Trigliseridlere etkisi nötral Monami, Adu Ther 2012; 29(9):

48 Sulfonilürelere ilişkin mitler Etkinlikleri yüksek, beta hücrede duyarsızlık geliştirerek yetersizliğine sürükler! Kardiyovasküler riski arttırır! (Beta hücresi selektivitesi tartışmalıdır) Ekstrapankreatik etkileri yoktur!!!

49 Oksidatif Stres ve Diyabet Hiperglisemi polyol yolağı protein glikozillenmesi glukoz oto-oksidasyonu glutathion protein kinaz C aktivasyonu Oksidatif stres makrofaj aktivasyonu O 2 /NO oranı LDL oksidasyonu Bozulmuş NO-tabanlı vazodilatasyon/ vazokonstriksiyon koagulasyonun aktivasyonu artmış lökosit adezyonu artmış endotelyal geçirgenlik

50 Gliklazidin LDL oksidasyonununa etkisi O Brien RC. J Diabetes Complications. 2000;14:

51 Gliklazidin serbest radikal bağlayıcı etkileri -NADPH oksidaz p47 izoform-süperoksid düzeyleri- (Sprague Dawley sıçanları-insülinsiz) Onozato et al. Kidney Int 2004; 65:

52 Glimepride ekstra pankreatik etkileri İnvivo Sıçan diyaframında glimeprid tedavisi ile : - Lipogenez ve glukogenez stimüle edilir - Yağ ve kas dokusunda GLUT 4 translokasyonu artar - Öglisemik klemp tekniği ile insülin duyarlılığını artar - Hepatositlerde insülin bağımlı glukoz ütilizasyonunu artırır - Araşidonik asid metabolizması üzerinden antitrombotik etkileri olduğu gösterilmiştir. Drugs Today 1998; 34:

53 Glimepride ekstra pankreatik etkileri Deneysel Farklı glukoz düzeylerinde Glimeprid tedavisinin Sıçan adipositlerinde PI3K/Akt fosforillenmesini artırdığı Mandibula osteoblast kültüründe: - hiperglisemi ile baskılanan osteoblast proliferasyonunun, ALP aktivitesinin, osteocalcin mrna sı ve GLUT 3 ekspresyonunun düzeldiği gösterilmiştir. Ma P, Arch Oral Biol 2011; 56:

54 µh 2 O 2 /ml/min U/l Repaglinide tedavisinden önce Repaglinide tedavisinden sonra 200 Repaglinide tedavisinden önce Repaglinide tedavisinden sonra Repaglinide tedavisi ile total serum antioksidan kapasitesindeki değişim Serum süperoksit dismutaz aktivitesindeki değişim Repaglinidin oksidatif strese etkisi

55 Sulfonilürelerin ekstrapankreatik etkileri-1 Muhtemelen antidiyabetik etkiye bağlananlar: - Kas ve yağ dokusunda KH transportunu sağlayan insülin sekresyonunu artırmak - GLUT translokasyonunu sağlayan insülini artırmak - Hepatik glikojen sentazı aktive eden insülini artırarak glikojen sentezini artırmak - Kaslarda insülin aracılı glikojen sentezini artırmak Lebowitz HE, In Rıfkin s Diabetes mellitusteory and Practise. 4th ed. 1990,

56 Sulfonilürelerin ekstrapankreatik etkileri-2 Antidiyabetik etki nedeniyle mümkün olduğu düşünülen etkiler: - Karaciğer üzerinde direkt etkiler - Früktoz 2,6 bifosfatın artışı - Glikoliz artışı - Glukoneogenezin azalması - Uzun zincirli YA oksidasyonunun azalması - Kas üzerine direkt etkiler - Aminoasid transportu artışı - Früktoz1,6 bifosfat artışı - İnsülinazların inhibisyonu Lebowitz HE, In Rıfkin s Diabetes mellitusteory and Practise. 4th ed. 1990,

57 Sulfonilürelerin ekstrapankreatik etkileri-3 Antidiyabetik etkiden bağımsız olan etkileri - Adipoz dokuya direkt etki: - Glikojen sentezin artışı - Adenosin 3,5monofosfatdiesteraz aktivasyonu ve lipolizin inhibisyonu - Miyokard dokusunda direkt etki - kontraktilite, oksijen tüketimi, glukojenoliz artar, sarkolemme Ca ATPase azalır, - Glukoz transportu, glikoliz, fosfofrüktokinaz aktivitesi ve pürivat oksidasyonu artar - Endotel hücrelerde plazminojen aktivatör sentez ve sekresyonu artar Lebowitz HE, In Rıfkin s Diabetes mellitusteory and Practise. 4th ed. 1990,

58 14 T2DM lide, 12 haftalık gliclazid tedavisinin metabolik kontrolden bağımsız trombosit agregasyonunu ve PAI-1 düzeylerini azalttığı gösterilmiştir.

59 Yeni tanı T2DM(n:33) 12 haftalık gliclazid tedavisi ile Vazodilatasyon, EPC s (endotel progenitor hücre), malonyl dialdehyde, NO iyileştiği gösterilmiş

60 Sonuç olarak: Sekretogoglar İnsülin biyosentezini artırmaz İnsülin sekresyonu geç fazını taklitte uyuşmazlık(geç postprandiyal ve açlık hipoglisemisi? ß-sitotropik olduğu ya da ß-hücre tükenmesini kolaylaştırdığına dair kanıt yok (UKPDS konvansiyone/intensif gruplarda kayıp beta hücre hızı aynı) Yüksek dozları, K ATP kanalları desensitize edip, etkinliğini azaltır

61 Sonuç olarak: Sekretogoglar İnsanlarda ekstrapankreatik etki olarak yorumlanabilecek önemli iki etki: - Diğer dokulardaki K ATP kanalları ile etkileşim - Kalsiyum iyonu aracılıklı ekzositoz üzerine olan direkt etki RCT olmamakla birlikte kohort ya da olgu verileri ilacın güvenirliğine (??) getirmekte. Doğan şüpheleri gidermek, moleküle yönelmeyi ve ilaçların kilo artışı ve hipoglisemi üzerindeki yan etkilerine yoğunlaşmayı gerektirir. RCT: Randomize kontrollü çalışma

62 Büyük işler, mühim teşebbüsler ancak müşterek mesai ile kabil-i temindir. M. Kemal ATATÜRK

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin

Tip I. Tip II. Semptomlar. Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu. Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Diabetes mellitus Tip I Tip II Tedavi İNSÜLİN Diyet, egzersiz; oral antidiyabetik ± insülin Semptomlar Polidipsi, polifaji, Asemptomatik olabilir poliüri Vücut yapısı Zayıf Sıklıkla fazla kilolu Tip I

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 diyabet tedavisi Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi Bozulmuş insulin salınımı Hiperglisemi

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Tip 2 Diyabet Tedavisi. Bilgin İLHAN

Tip 2 Diyabet Tedavisi. Bilgin İLHAN Tip 2 Diyabet Tedavisi Bilgin İLHAN TEDAVİ 1-Diyet-Yarın 2-Egzersiz 3-İlaç OAD İnsülin-yarın Tip Diyabet de OAD tedavisi Tip 2 Diabetes Mellitus Günümüzde sedanter hayat ve kilo alımına paralel olarak

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

METFORMİN. Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi

METFORMİN. Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi METFORMİN Prof.Dr. Yüksel Altuntaş S.B.Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Klinik Şefi Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Kongresi 15 Ekim 2011 Patogenezden mesajlar

Detaylı

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi

Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Bir Diyabetik Bireyin Yaşam Öyküsü Dr. Kubilay KARŞIDAĞ İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 1996 2000 2001 31 yaşında kadın hasta 4 yıl önce 4.650 kg ağırlığında bir bebek doğurmuş. Baba obez, anne-dayı ve

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN

ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN ERİŞKİN DİYABETLİ BİREYLER İÇİN EĞİTİM SETİ - 2 FİZİKSEL AKTİVİTE-EGZERSİZ NEDİR? İNSÜLİN HARİCİNDEKİ KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEYİCİ İLAÇLARLA TEDAVİ İNSÜLİN TEDAVİSİ FİZİKSEL AKTİVİTE-EGZERSİZ NEDİR? Fiziksel

Detaylı

Çağımızın hızlı yaşam koşulları tip 2 diyabetli nüfusun

Çağımızın hızlı yaşam koşulları tip 2 diyabetli nüfusun Oral antidiyabetik yeni ajanlar Prof. Dr. İlhan Satman İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyabet Bilim Dalı Çağımızın hızlı yaşam koşulları tip 2 diyabetli nüfusun

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji

ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ. Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji ÜÇLÜ ORAL ANTİDİYABETİK TEDAVİSİ Derun Taner Ertuğrul KEAH Endokrinoloji NİYE KOMBİNE EDİYORUZ? ADA ve EASD basamak tedavisi öneriyor. Önce metformin, sonra diğer ilaçları ekle: OAD, GLP1 agonistleri veya

Detaylı

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir

Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diabetes mellitus KBY nin en sık sebebidir Diyabete bağlı KBY li hastalarda vasküler hastalıklara bağlı erken ölüm insidansı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir USRDS 2004 Annual Data Report. TND

Detaylı

Diyabetik KBH larında klasik OAD lerin tedavideki yeri. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon

Diyabetik KBH larında klasik OAD lerin tedavideki yeri. Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Diyabetik KBH larında klasik OAD lerin tedavideki yeri Dr Şükrü Ulusoy KTÜ Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı/Trabzon Sunum Planı DM sıklığı ve KBH ilişkisi Böbrek yetmezliği ve glukoz metabolizması Glisemik

Detaylı

Diyabet yönetimi. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri. DM tarama testlerinin yorumu

Diyabet yönetimi. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri. DM tarama testlerinin yorumu Diyabet yönetimi Antidiyabetikler Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 17.04.2012 Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom

Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom Farmakolog Gözüyle Metabolik Sendrom 1 Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji AbD www.onersuzer.com osuzer@istanbul.edu.tr 1 Siz bir çekiçseniz, her şey çivi gibi

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN

KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR. Prof. Dr. Nermin OLGUN KILAVUZLAR NEDEN BAZAL İNSÜLİNLERİ ÖNERİYOR Prof. Dr. Nermin OLGUN Kontrolsüz iperglisemi (katabolik özellikler, KŞ 300-350mg/dl, HbA1c %10-12) 2016 ADA Tip 2 Diyabet Kılavuzu Antihiperglisemik Tedavi

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mürvet YILMAZ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KIŞ OKULU-2014 DM, genel popülasyonun % 3-6 20 yaş ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4) TURDEP-II

Detaylı

Şeker düşürücü ilaçlar

Şeker düşürücü ilaçlar TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 05 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Şeker düşürücü ilaçlar Şeker düşürücü

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

Kocatepe Veteriner Dergisi

Kocatepe Veteriner Dergisi Kocatepe Vet J (2015) 8(1): 95-102 DOI: 10.5578/kvj.9120 Submittion: 29.01.2015 Accepted: 13.02.2015 Kabul Tarihi : 30.05.2013 Kocatepe Veteriner Dergisi Oral Antidiyabetik İlaçlar # Kocatepe Veterinary

Detaylı

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi?

HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? HANGİ DİYABET TEDAVİSİ Kılavuza Göre mi? Fizyopatolojiye Göre mi? Prof Dr Dilek Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Antidiyabetik tedaviyi nasıl seçelim? Kılavuzlara

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

Böbrek Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya

Böbrek Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi. Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya Böbrek Yetmezliğinde Diyabet Tedavisi Dr. Ayşe Çıkım Sertkaya Türkiye de DM %12.8 Avrupa da 3. IDF_Atlas 2015_UK.pdf Dünyada yaklaşık 415 milyon erişkinde (%8,3) DM var Dünyada yaklaşık 200 milyon insanda

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. Bahri Evren İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıları Bilim Dalı AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI

HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI HİPOGLİSEMİNİN KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Reyhan ERSOY Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı HİPOGLİSEMİ VE DİYABETES MELLİTUS Hipoglisemi Diyabetes

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

ORAL ANTİDİYABETİKLER

ORAL ANTİDİYABETİKLER ORAL ANTİDİYABETİKLER UZM.DR.İSMAİL ARSLAN 4.ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ 8-9 EKİM 2016 SUNUM PLANI 1. İnsülin duyarlılığını artıranlar 2. Karbonhidrat emilimini azaltanlar 3. İnsülin sekresyonunu artıranlar

Detaylı

ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ

ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ ERİŞKİNDE GÜNCEL DİYABET TEDAVİSİ Dr.Canan ERSOY Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 22 MART 2017 BURSA Sunum Akışı Dünyada

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Uğur Ünlütürk Hacettepe Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 52. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 20-24 Nisan 2016 Antalya AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç

Detaylı

Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu

Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu Diyabetik Kardiyomyopati ve Endotel disfonksiyonu Prof.Dr.A.Tanju ÖZÇELİKAY Ankara Üniversitesi Eczacılık k Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Türk Farmakoloji Derneği i 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ

POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ POSTTRANSPLANT DİABETES MELLİTUS DR. ÜLKEM YAKUPOĞLU ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ INTERNATIONAL HOSPITAL ORGAN NAKLİ MERKEZİ Transplant İlişkili Hiperglisemi (TAH) Posttransplant Diabetes Mellitus

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA İNSÜLİN MONOTERAPİSİ İLE İNSÜLİN ve AKARBOZ, İNSÜLİN ve

Detaylı

Sulfonilu reler & Glinidler

Sulfonilu reler & Glinidler Yeni klinik c alıs malar ıs ıg ında insu lin dıs ı antidiyabetiklere gu ncel bakıs Sulfonilu reler & Glinidler Dr. Serdar Gu ler Hitit Üniversitesi & Ankara Numune EAH Endokrinoloji BD 25 Nisan 2015, 51.

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR. Prof. Dr. Mustafa KUTLU

GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR. Prof. Dr. Mustafa KUTLU GLİSEMİK DEĞİŞKENLİK, ENDOTEL DİSFONKSİYONU VE MİKROVASKÜLER KOMPLİKASYONLAR Prof. Dr. Mustafa KUTLU Konuşma planı PPG KV risk ve Mortalite ilişkisi APG, PPG ve Ortalama glukozun Fruktozamin ve A1C ye

Detaylı

C peptid temelli insülin tedavi yaklaşımı: Ne zaman OAD den insüline, ne zaman insülinden OAD ye? Prof.Dr.M. Temel Yılmaz

C peptid temelli insülin tedavi yaklaşımı: Ne zaman OAD den insüline, ne zaman insülinden OAD ye? Prof.Dr.M. Temel Yılmaz C peptid temelli insülin tedavi yaklaşımı: Ne zaman OAD den insüline, ne zaman insülinden OAD ye? Prof.Dr.M. Temel Yılmaz Y.T. 33 yaşında İşadamı 1.61 Kilo 75 Öykü 5 yıl önce ani kan şekeri yüksekliği

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı

Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi. D Vitamini. Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Güncel Kılavuzlar Eşliğinde KBH Komplikasyonlarının Yönetimi D Vitamini Dr. Nur Canpolat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Çocuk Nefroloji 2016 Güncelleme Toplantısı 8 Nisan 2016

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu

Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Diyabet ve Nütrisyon Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Dünyada diyabet patlaması Ülkemizde diyabet %90 arttı 6. IDF

Detaylı

GLİKOJEN METABOLİZMASI

GLİKOJEN METABOLİZMASI METABOLİZMASI DİLDAR KONUKOĞLU TIBBİ BİYOKİMYA 8.4.2015 DİLDAR KONUKOĞLU 1 YAPISI Alfa-[1,6] glikozid Alfa- [1-4] glikozid bağı yapısal olarak D-glukozdan oluşmuş dallanmış yapı gösteren homopolisakkarittir.

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH

Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Doç.Dr.Neşe Yücel SB Göztepe EAH Diyabet ve Gebelik Diyabetes mellitus, insülin eksikliği veya insensitivitesi sonucu organların kronik hiperglisemiye maruz kaldığı klinik bir sendromdur Diyabetes mellitus

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Günümüzde diyabet tedavisinde neredeyiz? Tedavide başarı durumumuz

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ

VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ VAKALARLA KBY - DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mesut Özkaya Gaziantep Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hst Bilim Dalı 35.Endokrinoloji Kongresi - 19 Mayıs 2013 - Antalya Vaka... 52 yaş, erkek hasta nefes

Detaylı

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş

GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş GLİKOLİZİN KONTROLU Prof. Dr. İzzet Hamdi Öğüş hamdiogus@gmail.com Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Le>oşa, KKTC GLİKOLİZİN ALLOSTERİK DÜZENLENMESİ Metabolik düzenleme: Bütün

Detaylı

İnsülinlere Genel Bakış

İnsülinlere Genel Bakış İnsülinlere Genel Bakış 2. Tekirdağ Endokrinoloji Kursu 22-23 Kasım/2013 Doç. Dr. Kubilay ÜKİNÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları B.D 1 İnsülin Salgılanması-1

Detaylı

Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması

Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması Oksidatif Stres ve İnflamasyon Belirteci Olan Monosit Sayısı/HDL Kolesterol Oranı (MHO) ile Diyabetik Nöropati İlişkisi: Kesitsel Tek Merkez Çalışması Asena Gökçay Canpolat, Şule Canlar, Çağlar Keskin,

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler. Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik Hastalarda Glisemik Kontrol: Temel İlkeler ve Pratik Öneriler Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 0.9 1.6 18.2 32.9 9.1 28.3 22.8 16.7 18.6 33.8 80.9 42.3 30.7 52.4 %

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

Doç.Dr. Bekir ÇAKIR 14 KASIM 2006 S.B ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Doç.Dr. Bekir ÇAKIR 14 KASIM 2006 S.B ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ DİYABETES MELLİTUS VE EGZERSİZ Doç.Dr. Bekir ÇAKIR 14 KASIM 2006 S.B ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KLİNİĞİ Sunum Planı Giriş Sağlıklı bireylerde

Detaylı

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD

MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri. Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD MODY Tanı ve Tedavi İlkeleri Prof.Dr.Murat YILMAZ NKÜ Tıp Fakültesi endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Maturity-Onset Diabetes of Young (MODY) tüm diyabetli olguların yaklaşık %1-2 sini oluşturur

Detaylı

İNSÜLİN UYGULAMALARI

İNSÜLİN UYGULAMALARI İNSÜLİN UYGULAMALARI İnsülinin Fizyolojik Özellikleri İnsülin; pankreasın langerhans adacıklarındaki beta hücrelerinden salgılanan ve kan glikozunu düşüren bir hormondur. Sağlıklı bireylerde (gebe ve obez

Detaylı

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ

OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM. Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ OBEZ YADA AŞIRI KİLOLU İNSÜLİN DİRENÇLİ TİP 2 DİYABETLİ HASTAYA YAKLAŞIM Prof.Dr.Esen Akbay Doç.Dr.Murat YILMAZ Olgu 1: 52 yaşında erkek Yakınma: ağız kuruluğu- çok su içme Öykü: Yaklaşık 2-3 ay önce yakınmaları

Detaylı

İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi

İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi İnsülin sekresyonunun hücresel biyolojisi Prof. Dr. Mehmet KAYA Fizyoloji Anabilim Dalı Dersin Amacı; Pankreas bezinde yapılan insülin hormonunun Sindirimdeki işlevi Glikoz, lipid ve protein metabolizmasındaki

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ramazan ÇAKMAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD

Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus. Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Böbrek yetmezliği sürecinde diyabetes mellitus Prof. Dr. Siren Sezer Başkent Üniversitesi Nefroloji BD Percentage of incident patients with ESDR due to diabetes USRDS 2012 2013 yılında diylize başlıyan

Detaylı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı

Diyabet ve Kemik. Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Diyabet ve Kemik Prof. Dr. Erdinç Ertürk Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı 25 Nisan 2015 51. Ulusal Diyabet Kongresi Antalya Diyabet ve Kemik Kırık

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİ DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI A.D NEFROLOJİ B.

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİ DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI A.D NEFROLOJİ B. DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA KAN ŞEKERİNİN DÜZENLENMESİ DR. CANER ÇAVDAR DOKUZ EYLÜL ÜNİV. TIP FAK. İÇ HASTALIKLARI A.D NEFROLOJİ B.D ABD de diyalize yeni başlayan diyabetik hasta oranları;1980-2006

Detaylı

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları

Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları [Çocuklarda Akılcı İlaç Kullanımı] Pediatriye Özgü Farmakoterapi Sorunları Ayşın Bakkaloğlu Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Ünitesi İlaç Metabolizması Esas organ

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD

VİTAMİN D VE DİYABET. Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD VİTAMİN D VE DİYABET Prof.Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Nedenler VİTAMİN D EKSİKLİĞİ Sonuçlar Şizafreni- depresyon İlaçlar Steroid Rifampin Güneş

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI

DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI DİYABET HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ DİYABET EĞİTİMCİSİNİN EĞİTİMİ KURSU PROGRAMI Hazırlayan : Julie A. KUENZİ, RN,MSN,CDE,CPT Medical College of Wisconsin Çeviren: Doç.Dr. Nermin OLGUN Marmara Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE ERKEN İNSÜLİN KULLANIMI

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE ERKEN İNSÜLİN KULLANIMI TİP 2 DİYABET TEDAVİSİNDE ERKEN İNSÜLİN KULLANIMI Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Dr. Tuncay Delibaşı Sunum akışı DM, survi ve hedefler

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler. Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD

Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler. Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD Tip 2 Diyabet Tedavisinde Bazal İnsülinler Prof. Dr. Nilgün Güvener Demirağ Başkent Üniversitesi Endokrinoloji BD Soru-1 Hiperglisemik semptomlarla gelen bir diyabetik hastada HbA1c: %10.2, anlık glukoz:

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar

İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar İnsulin Tedavisi Prof. Dr. Zeynep Oşar İnsulin diyabet tedavisinin en önemli yapıtaşını oluşturur. 1921 yılında keşfedilmiş olan bu hormon ilk kez 1922 de diyabet tedavisinde kullanılmış ve çağdaş tıpta

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM

E ÖNCEL N 10 YILLIK YAŞ N 10 YILLIK YA AM AYŞE ÖNCELİN 10 YILLIK YAŞAM ÖYKÜSÜ 2001 2011 2011 2001 AÖ (K, 45 y)ek y.) YAKINMASI Hızlı kilo alma, başağrısı ÖYKÜSÜ. 6 yıl önce acıkma ataklarının artması ve kilo alması nedeniyle yaptırdığı tetkikler

Detaylı

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin

Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre 2. Metformin 3. Glitazon 4. İnsülin Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisi Prof. Dr. Aytekin OĞUZ İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları Kliniği Tip 2 diyabetli hastada ilk tercih ettiğiniz ilaç hangisidir? 1. Sülfonilüre

Detaylı

Bariatrik cerrahi sonrası insülin salgısı ve beta-hücre fonksiyonu. PROF. DR. Ş.EROL BOLU 26 Mayıs 2014

Bariatrik cerrahi sonrası insülin salgısı ve beta-hücre fonksiyonu. PROF. DR. Ş.EROL BOLU 26 Mayıs 2014 Bariatrik cerrahi sonrası insülin salgısı ve beta-hücre fonksiyonu PROF. DR. Ş.EROL BOLU 26 Mayıs 2014 Standart bariyatrik cerrahi yöntemleri RYBG LAGB LSG BPD BPD+DUODENAL SWİTCH GASTROENTEROLOGY 2012;143:897

Detaylı

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İLAÇ ETKİNLİĞİ DİYETLE NASIL DÜZENLENİR? Doç. Dr. Aslı AKYOL MUTLU Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İDEAL FARMAKOLOJİK TEDAVİ * Etkilerin spesifik olması * Aynı düzeyde öngörülebilir

Detaylı

İNSÜLİN DİRENCİ NEDEN VE NASIL GELİŞİR?

İNSÜLİN DİRENCİ NEDEN VE NASIL GELİŞİR? İNSÜLİN DİRENCİ NEDEN VE NASIL GELİŞİR? rof. Dr. Serdar Güler Hitit Üniversitesi & ANEAH Endokrinoloji 26.06.2015, Ankara Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eg itim Kursu İNSÜLİN

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış

Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış Endotel disfonksiyonuna genel bir bakış Prof. Dr. A. Tuncay Demiryürek Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı TFD-Trabzon Ekim 2007 Endotel Endotel tabakası, - fiziksel bariyer

Detaylı