YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI *"

Transkript

1 YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI * Prof. Dr. Ahmet OĞUR 1, Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA 2, Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK 3 1 Sakarya Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Sakarya/TÜRKİYE Tel: e-posta: 2 Sakarya Ünv. Karasu MYO, Makine Bölümü, Karasu/Sakarya/TÜRKİYE Tel: e-posta: 3 Bahçeşehir Üniv. Fen Bilimleri Enst., MYO. Şişli, İstanbul/TÜRKİYE Tel: e-posta: Özet Fosil yakıtların hızla tükenmesi ve çevreye olan zararları, araştırmacıları alternatif ve temiz enerji kaynakları konusunda çalışmalar yapmaya itmiştir. Bu konuda yurtdışında birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar ticari boyut kazanarak, araçlar başta olmak üzere birçok alanda hidrojen enerjisinin kullanılmasını sağlamıştır. Güncel uygulamalar ile birlikte hidrojen birçok şekilde depolanabilmektedir. Hidrojenin depolanması çalışmaları gaz formunda, yüksek basınçlı kompozit tanklarda başlamıştır. Bu çalışma kapsamında, ilk kez ülkemizde yüksek basınca dayanıklı hidrojen depolama tankları ile ilgili ar-ge çalışmaları yapılmış ve prototipler üretilmiştir. Bu çalışmada, 3 farklı alüminyum alaşımından imal edilen yüksek basınca dayanıklı tankların üretimi incelenmiştir. Üretilen prototiplerin tahribatlı ve tahribatsız analizleri yapılmıştır. Ayrıca tankların imalatında kullanılan 6000 serisi Al Mg Si alaşımı olan 6061, 6063 ve 6082 malzemelerin sonlu elemanlar yöntemi ile bilgisayar destekli olarak yüksek basınç altındaki davranışları incelenmiştir. Her bir alaşım için üretilen prototiplerin hidrostatik basınç testleri yapılmış ve çıkan ANSYS sonuçları ile karşılaştırılmıştır. * Bu çalışma, Sanayi Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve tamamlanan San-Tez projesidir (Proje No: STZ ). Anahtar kelimeler: hidrojen, basınçlı tüp, hidrojen depolama, Al Mg Si alaşımları, yüksek basınçlı hidrojen depolama tankları, hidrojen tanklarının analizleri, sonlu elemanlar yöntemi, bilgisayar destekli analiz. 1. GİRİŞ Bu çalışma kapsamında, 350 bar kullanım, 1000 bar patlatma basıncına dayanıklı, gaz formunda hidrojen depolanmasına imkan verecek kompozit esaslı tank üretilmiştir. Kompozit malzeme üzerine yapılan çalışmayla yüksek mukavemetli malzeme üretimine karar verilmiştir. Hidrojen kırılganlığını ve kimyasal diğer reaksiyonları önlemek üzere tankın içinin kaplamasında kullanılacak uygun polimer malzeme geliştirilmiş ve başarı ile uygulanmıştır. Muhtemel 6000

2 serisi alüminyum malzemeler içerisinden deneysel çalışmalar ile en ideal olan alaşım ve ısıl işlem türü seçilmiş ve proje sonucunda bir malzemeye odaklanılmıştır. Kompozit tank üretim maliyetinin ithal olanlar ile rekabet edilebilir düzeylerde tutulmasına çalışılmıştır. Bu tankların sızdırmazlık sağlayacak bölümünün alüminyum, dikişsiz derin çekme ve sıvama teknolojisi kullanılarak, tüplerin dış cidarlarının ise kompozit malzeme ile takviyeli üretimi sağlanmıştır. Yüksek basınca dayanıklı, aynı zamanda güvenli ve ekonomik, derin çekme ve sıvama tekniğiyle üretilen alüminyum gömlek ve filaman sargı ile üretilen kompozit takviyeli bir depolama tankı elde edilmiştir. Hidrojenin gaz formunda depolanmasında uluslar arası standartların beklentilerini karşılayacak miktarda hidrojen depolanmasına ve tank maliyetlerinin düşürülmesinde önemli bir yol kat edilmiştir. Kompozit malzemelerden gaz fazında hidrojen depolamasında kullanılacak tank kompozisyonu, tasarımı, maliyeti ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Seri üretime yönelik altyapı oluşturulmuş, prototip üretimler yapılmıştır. Seri üretimi safhasında ülke teknolojisine ve ekonomisine katma değer sağlanacaktır. 2. YÜKSEK BASINÇ TÜPLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALATI 2.1. Projenin Başlatılma Gerekçeleri Temel enerji kaynağı olarak kullanılan kömür, petrol ve günümüzde ağırlıklı olarak kullanılan doğalgaz gibi fosil yakıtların rezervleri azalmaktadır. Hidrojenin üretimi, depolanması ve elektrik enerjisine çevrilmesinin zorlukları mevcuttur. Bügün aşılamamış teknolojik sorunlar, hidrojenin yaygın olarak kullanımını geciktirmektedir. Hidrojenin depolanması hidrojen enerjisi teknolojilerinin gelişiminde önemli bir konudur. Hidrojen hacimce enerji yoğunluğu düşük bir yakıttır. Hidrojen enerjisinin günümüz teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu enerji miktarını karşılayabilmesi ve fosil yakıtların karşısında ekonomik ve fiziksel açıdan kabul edilebilir performanslara erişmesi için depolama teknolojilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Depolama yöntemlerinden günümüzde en yaygın olarak kullanılanı yüksek basınçlı tanklarda hidrojenin depolanmasıdır. Gaz ve sıvı fazlarda hidrojen depolanmaktadır. Gaz fazında depolamada dolum basıncı 350 bar gibi yüksek değerlere dayanıklı kompozit tanklara ihyiyaç vardır. Hidrojen enerjisinin fosil yakıtlar karşısında avantajlı duruma gelebilmesi için 1000 bar patlatma basıncına dayanıklı, güvenlik standartlarına uygun, ideal boyutlarda ve ağırlıkta, ekonomik tanklara ihtiyaç vardır. Bu basınçlara erişebilmek için kompozit tankların geliştirilmesi hidrojen depolama açısından çok önemlidir. Güvenlik standartlarına uygun, düşük ağırlıkta ve yüksek hidrojen taşıma kapasitesine sahip kompozit malzemelerden oluşan hidrojen depolama tanklarının geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretilmesi önem kazanmıştır. Araştırmaların bu yönde geliştirilmesi ile hidrojen gazının gaz fazında depolanmasının, iletilmesinin ve ekonomik olarak kullanılmasının yarar sağlayacağı düşünülmüştür. Bu amaçlara ulaşabilmek için hidrojen gazının depolanmasıyla ilgili teknolojinin dünya çapında geliştirilmesi önem kazanmıştır. Bu proje ile, ileri teknoloji, yüksek basınca dayanıklı gaz hidrojen tüplerinin Türkiye de üretilmesi amaçlanmış ve başarılmıştır. 3. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Proje kapsamında 6000 serisi 3 farklı alüminyum alaşımından 3 farklı ısıl işlem durumuna göre prototipler imal edilmiştir. Çalışma temel olarak üç safhadan oluşmaktadır. İlk olarak tasarım, daha sonra prototip imalatı ve son olarak prototipin denenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir Prototip Tasarım Çalışmaları

3 Bu aşamada, proje kapsamında yüksek basınca dayanıklı kompozit hidrojen tankının tasarımı gerçekleştirilmiştir. Prototip üretimi için gerekli olan kalıp dizaynı yapılmıştır. Malzeme ihtiyaçları tespit edilmiştir. Prototip üretimi için özel hareketlere haiz tonluk pres yaptırılmıştır. İlk prototipten sonra 3 aşamadan geçilerek son ölçülere gelinmiştir. Çapı 90 boyu 700 olan tüplerin prototiplerinin üretilmesi için gerekli tüm dizayn çalışmaları yapılmıştır. Bu aşama üç iş elemanından oluşmaktadır. Bilgi Paketinin Oluşturulması Literatür tarama sonuçlarını da içeren bilgi paketi hazırlanmış olup üç alt iş elemanı dahilinde faaliyetler yürütülmüştür. Ön Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması Teknik Analizin Yapılması Pazar İncelemesi ve Geliştirilmesi Ön Tasarım Prototip tasarımı öncesinde ön tasarım yapılmış olup çalışmaların 4 ay içinde tamamlanması sağlanmıştır. Bu aşamada üretilmek istenen prototip tankın 1:3 ölçekli hali üretilmiştir. Buradaki amaç tüpün üretiminden kaynaklanabilecek sorunları öngörmek ve çözüm bulmaktır. Daha düşük maliyetli kalıp çalışması ile ön prototipten elde edilen veriler (buruşma, ağız kapanması sorunu v.b. problemler ile karşılaşılmıştır) nihai prototip üretiminde kullanılmıştır. Prototip Tasarımı Tasarım çalışmaları sonucunda üretim için gerekli teknik resimler oluşturulmuştur. Projenin üretim aşamalarında teorik çalışmalar yanısıra uygulamaya yönelik malzemenin sıcak deformasyon denemeleri yapılmıştır. Proje kapsamında prototiplerin teknik resimleri hazırlanmış (Şekil 1) ve sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalara ait bir örnek Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 te sunulmuştur.. Şekil 1 Tankların ölçüleri Sonlu elemanlar analizleri ANSYS yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu analizlerde hidrostatik basınç testlerinden elde edilebilecek sonuçlar tahmin edilerek belli miktarda altında ve üstünde basınçlar uygulanarak tankın davranışları gözlenmiştir.

4 Şekil 2: Tankın mesh görünümü Şekil 3: Tankın içine uygulanan basıncın görünümü Şekil 4: Tankta oluşan gerilme dağılımı Tasarım çalışmaları sonucunda hedeflenen başarı ölçütleri yakalanmıştır. İyi bir tasarım ve analiz ile doğru malzeme seçimi yapılmıştır alaşımının T6 ısıl işlem durumunda en iyi sonuçları verdiği anlaşılmıştır Prototip İmalatı ve Montajı Bu aşamada prototip üretimleri yapılmıştır. Her bir alaşım türü ve ısıl işlem durumu için prototipler üretilmiştir. Üretilen prototip sayısı aşağıdaki listede bulunan sayının 5 katıdır. Mikroyapı, sertlik, çekme testi ve hidrostatik basınç testlerinde kullanmak üzere Tablo 1 de görülen numuneler hazırlanmıştır.

5 Tablo 1. Numunelerin dağılımı Üretilen prototiplere ait fotoğraflar Şekil 5 te sunulmuştur; Şekil 5 Üretilen prototiplere ait görüntüler Kompozit sargı sonrasında elde edilen numunelerin görüntüleri Şekil 6 da sunulmuştur;

6 Şekil 6: Kompozit sargı yapılan prototiplere ait görüntüler 3.3. Prototip Deneme Çalışmaları Proje kapsamı testler bu aşamada gerçekleştirilmiş olup faaliyetler malzeme ve prototip testleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Malzeme Testleri Hammadde ve yarımamullere uygulanacak karakterizasyon ve fiziksel özelliklerin tespitine yönelik testlerdir. En ideal alaşım türü ve ısıl işlem durumu bu aşamada tespit edilmiştir. Prototip Testleri Proses optimizasyonu ve prototiplerin performanslarının belirlenmesine yönelik basınç testleri prototip testleri yapılmıştır. Basınç testleri hidrostatik olarak yapılmış olup çalışma basıncı, sızdırmazlık, patlatma testlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda aşağıdaki testler gerçekleştirilmiştir. HİDROSTATİK BASINÇ TESTLERİ Hazırlanan numuneler için hidrostatik basınç testleri Aygaz Gebze tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan testlerde Şekil 7 ve 8 de yer alan sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 7: 6063 T6/2 numunesinin hidrostatik basınç testinden sonraki görünümü

7 Şekil 8: Hidrostatik basınç testi sonuçları ÇEKME DENEYİ ANSYS te tankın modellenmesi ve analizin yapılabilmesi için tanklardan çekme numuneleri hazırlanarak, çekme eğrilerinin elde edilmesi gerekmektedir. Bir tank yüzeyinden boyuna doğrultuda 3 numune çıkarılarak ortalamaları alınmıştır. Su kapasitesi 0,5 litreden 150 litreye kadar olan taşınabilir gaz tüplerinin (yeniden doldurulabilir-dikişsiz- alüminyum ve alüminyum alaşımlı) tasarım ve imalât özellikleri TS EN 1975 standartında verilmiştir. Deneysel çalışmalarda bu standarta uygun işlem gerçekleştirilmiştir. Çekme numuneleri tüpün hidrostatik basınç testinde yırtılan bölgesinden deformasyon öncesinde çıkartılmıştır. Standarta göre çıkarılan numunelerde herhangi bir doğrultma yapılmamıştır. Numunelerin görünüşü Şekil 9 da çekme eğrisi Şekil 10 da, Çekme numunesi ölçüleri ise Şekil 11 de verilmiştir. Şekil 9: Çekme testi numuneleri

8 Şekil 10: Çekme testlerine ait bir görüntü. MİKROYAPI İNCELEMESİ Şekil 11: TS 138 EN göre borudan çıkarılan çekme numunesinin ölçüleri 6000 serisi farklı ısıl işlem durumuna sahip malzemelerin 3 farklı bölgesinden çıkarılan parçalar bakalite alınmıştır. Bu bölgeler Şekil 12 de sunulmuştur; Şekil 12: Mikroyapı incelemeleri için alınan numuneler Bu aşamanın sonucunda sonlu elemanlar analizleri, çekme testleri ve hidrostatik basınç testlerinin sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir Serisi Alüminyum alaşımından imal edilen Hidrojen tüpü liner prototiplerine ait ısıl işlem durumu-patlama basıncı grafiği Şekil 13 te sunulmuştur;

9 Şekil 13: 6000 Serisi alüminyum alaşımları için ısıl işlem patlatma basıncı grafiği Açıklamalar: F : Isıl İşlemsiz T4 : T4 Isıl İşlemli T6 : T6 Isıl İşlemli Deneylerde kullanılan numuneler için 3 farklı ısıl işlem durumu söz konusudur; F: Fabrikasyondan sonraki hali (üretildiği gibi) Bu hal; Mukavemet veya sertliğini değiştirmek amacıyla hiçbir ilave işlem yapılmaksızın, imâl edildikten sonraki fiziksel yapısını belirtmektedir. T4: Solüsyona alma ısıl işleminden geçirilir, doğal yaşlanma ile kararlı duruma getirilir. ( o C 5 saat hızlı bir şekilde suda soğutma) NUMUNE ADI T6: Solüsyona alma ısıl işleminden geçirilir ve yapay yaşlanma ile sertleştirilir (Termik ısıl işlemi) ( o C 12 saat hızlı bir şekilde suda soğutma) Hidrostatik basınç testi sonuçları her bir numuneden birden fazla yapılan test sonuçlarının ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Deney sonuçlarının sağlıklı olması açısından her bir tür için 2 basınç testi gerçekleştirilmiştir. Gerek ısıl işlemsiz, gerekse T4 ve T6 ısıl işlem durumlarında en iyi mukavemet özelliklerini 6082 Alüminyum alaşımı vermiştir. ANSYS sonuçları ile hidrostatik basınç testi sonuçları Tablo: 2 de karşılaştırılmıştır. NUMUNE-1 AKMA NOKTASI (Mpa) Tablo:2 ANSYS sonuçları ile hidrostatik basınç testi sonuçlarının karşılaştırılması NUMUNE-2 AKMA NOKTASI (Mpa) NUMUNE-3 AKMA NOKTASI (Mpa) ORTALAMA AKMA NOKTASI (MPa) ANSYS MAX. GERİLME (MPa) HİDROSTATİK BASINÇ TESTİ (MPa) 6061 F ,67 78,8 4,7 38, T ,67 147,54 8,8 14, T ,00 206,22 12,3 5, F ,33 107,3 6,4 20,12 FARK (%)

10 6063 T ,33 134, , T ,67 241,42 14,4-2, F ,00 110,65 6,6 13, T ,00 221,31 13,2 20, T ,67 336,99 20,1 8,34 Çekme deneyi sonuçları ile ANSYS gerilme sonuçları karşılaştırılmış ve Şekil 14 te sunulmuştur. ANSYS sonuçları ile çekme deneyi sonuçlarının ortalama %20 gibi bir sapma ile birbirlerine benzediği görülmektedir. 4. SONUÇLAR Şekil 14: Çekme deneyi sonuçları ile ANSYS gerilme sonuçlarının karşılaştırılması Hidrostatik basınç testlerinde patlatma basıncı sonuçları ile ANSYS gerilme sonuçları karşılaştırılmış ve Tablo 2 de sunulmuştur. Sonuçların birbiri ile uyum içerinde olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda; ANSYS, çekme deneyi ve hidrostatik basınç testleri sonuçlarının uyumlu olduğu görülmüştür. Alüminyum 6082 alaşımı, bu maksada en uygun malzeme olarak tespit edilmiştir. Mukavemet özellikleri ise T6 ısıl işlemi ile en uygun ve emniyetli değerlere yükseltilmiştir. Bu araştırma ile yüksek basınca dayanıklı, ince cidarlı silindirik alüminyum alaşımı tüplerin mukavemet özelliklerinin 20 MPa. mertebesinde sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Prototip üretimi aşamasında yaşanan sorunlar için çözüm yolları aranmış ve araştırma çalışmaları süreklilik kazanmıştır. Üniversite desteği ile sorunlar aşılmış ve sonuçta ticarileşebilecek ileri teknoloji ürünler elde edilmiştir. Hedefimiz; 2011 yılı içerisinde bu ürünü ticarileştirerek, ülkemize ekonomik katkı sağlamaktır. Yeni istihdam oluşturacak bu proje ile ithal girdi önlenecek ve ihtiyaç duyulan hidrojen depolama tankları ile ilgili pazarda ilk kompozit hidrojen tüpü üreticisi olunacaktır.

11 Proje sonucunda Bar a dayanıklı 6000 serisi alüminyumdan imal edilen hidrojen depolama tüplerinin üretimi gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki aşamada ticarileştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapacaktır. 1- TS EN 1975 standartına uygun tank dizaynı ile yeni pazarlara açılma, 2- Bağlantı ekipmanlarının imalatı, 3- Tüm gerekli test ortamlarının oluşturulması, 4- Hidrojen dolum ekipmanlarının sağlanması, 5- Hidrojen tüplerinin kullanılacağı uygulamaların önünün açılması ve farklı uygulamalar yapılması, 6- Tankların içinin yüksek yoğunluklu polimer malzeme ile kaplanması için gerekli makine ve ekipmanın temini, 7- Boyutların büyütülmesi, seri imalatın planlanması, 8- Hastane, araştırma merkezleri, soğutma gibi alternatif kullanım yerlerinin araştırılması ve denemelerin yapılması. Bu çalışmaları gerçekleştirmek için gerekli olan altyapıya proje sayesinde ulaşılmıştır. Teorik bilgiler ışığında gerçekleştirilen tüm bilimsel çalışmalardan da yararlanılacaktır. 5. REFERANSLAR [1] Sanayi Bakanlığı Sanayi Ar-Ge Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve tamamlanan STZ numaralı San-Tez projesi. [2] Dr. C. Rasche (2003) Moderne Composite Flaschen und die Anforderungen für deren sicheren Betrieb aus Sicht der Speicherhersteller Dynetek Europe GmbH, Berlin, 18 Nov [3] Thompson, R (2006) Storing Energy s Future Dynetek Industries Ltd. January, 2006 [4] Alnıak M. O., Oğur A., Ertürk M., Karakaya Ç., Güneş İ. (2008) "Yüksek Basınca Dayanıklı Kompozit Hidrojen Tankı İmalatının İncelenmesi" VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES' Aralık 2008, İstanbul [5] Alnıak M. O., Oğur A., Ertürk M., Karakaya Ç. (2009) "Araçlarda Hidrojen Kullanımı" Uluslarası Katılımlı Nükleer&Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı, Eylül 2009, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara [6] Alnıak M. O., Oğur A., Ertürk M., Karakaya Ç. (2009) "Hidrojen Enerjisi ile Çalışan Hibrit Araçların Tasarım ve İmalatındaki Gelişmeler" Türkiye 11. Enerji Kongresi, Ekim 2009, Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi, İzmir [7] Alnıak M. O., Oğur A., Ertürk M., Şenel F., Karakaya Ç. (2009) "Yüksek Basınca Dayanıklı Kompozit Hidrojen Tanlarının İmalatı" Sanayi Bakanlığı Santez Proje Sergisi, WOW Otel, Aralık 2009, İstanbul [8] Yavaşlıol İ., Gül E. (2006) Hidrojenin İçten Yanmalı Motorlarda Yakıt Olarak Kullanılması ve Performansa Etkileri Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2006, İstanbul [9] (Tank üreticisi firma web sitesi) Erişim Yılı 2009 [10] Erişim Yılı 2009 [11] TS EN 1975 (2006) Taşınabilir Gaz Tüpleri Yeniden Doldurulabilir Dikişsiz Alüminyum ve Alüminyum Alaşımlı Su Kapasitesi 0,5 Litreden 150 Litreye Kadar Tasarım ve İmalat Özellikleri Türk Standartları Enstitüsü Yayını, Nisan 2006

12 ÖZGEÇMİŞLER Prof. Dr. Ahmet OĞUR: 1958 yılında Sakarya' da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sakarya'da tamamladıktan sonra 1979 yılında Sakarya D.M.M Akademisi, Makine Mühendisliği Bölümü nü bitirdi. Makine Mühendisleri Odası nın sicil numaralı üyesidir yılında İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü nde yüksek lisansını, 1987 yılında ise doktorasını bitirdi yılında İ.T.Ü. Makine Fakültesi' ne Araştırma Görevlisi olarak atandı yılında Yardımcı Doçent Doktor, 1989 yılında Doçent, 1996 yılında Profesör unvanını aldı. SAÜ Müh. Fak. Mak. Müh. Böl. Konstr. ve İmalat A.B.D. Başkanlığı ( ), SAÜ Müh. Fak. Mak. Müh. Böl. Başkanlığı ( ), SAÜ. Akyazı M.Y.O Müdürlüğü ( ), SAÜ Müh. Fak. Mak. Müh. Böl. Mak. Mal. ve İmalat A.B.D Başkanlığı (1998- devam ediyor), SAÜ KATAMER (Kaynak Tekn. Araştırma, Uygulama ve Muayene Merkezi) Müdürlüğü ( ), SAÜ Teknik Eğitim Fak. Dekanlığı ( ), Sakarya Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ( ) gibi idari görevlerde bulundu. Birçok firmada danışmanlık yapmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Öğr. Gör. Dr. Çetin KARAKAYA: 1978 yılında Gebze' de doğdu. İlk, orta ve endüstri meslek lisesi elektrik bölümündeki öğrenimini 1995 yılında Gebze' de tamamladı yılları arasında Gebze de bulunan mikro ölçekli işletmelerde işçi olarak çalıştı yılları arasında Süperlas Süperlastik Kauçuk ve Plastik San. ve Tic. A.Ş. firmasında mekanik bakımcı ve elektrikçi olarak görev yaptı. Lisans öğrenimini 3,5 yılda birincilikle ile tamamlayarak, 2002 yılında Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. Mezun olduğu dönem, Sakarya Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Kaynak Bilim Dalı' nda yüksek lisans öğrenimine başladı. Bir yıl sonra aynı üniversiteye Araştırma Görevlisi olarak atandı Ocak ayında yüksek lisans öğrenimini tamamladı. Aynı yıl doktora öğrenimine başladı yılında Karasu Meslek Yüksek Okulu Makine Programına Öğretim Görevlisi olarak atandı. Temmuz 2011 de doktora öğrenimini tamamladı. Birçok sanayi Ar-Ge projesinde, SAÜ Teknokent' inde ki Ar-Ge firmalarında, Üniversite Yönetim Kurulu görevlendirmesi ile danışmanlıklarda bulundu. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı desteği ile tamamlanan San-Tez 123 "Yüksek Basınca Dayanıklı Kompozit Hidrojen Tanklarının İmalatı" adlı projede Doktora öğrencisi olarak görev aldı. 1,5 yıl Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası' nda danışmanlık görevinde bulundu. Bu kapsamda Ar- Ge projelerinin hayata geçirilmesi ve Ar-Ge bilincinin yaygınlaşması ile ilgili çalışmalar yaptı. Ulusal ve uluslararası sempozyum/kongrelerde sunulmuş ve çoğunlukla başarı ile tamamlanmış sanayi Ar-Ge projelerine dayalı 50' nin üzerinde yayını bulunmaktadır. 100' e yakın sanayi Ar-Ge projesinde görev almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Makine Mühendisleri Odası nın sicil numaralı üyesidir. Prof. Dr. Yük. Müh. M. Oktay ALNIAK: 1962 yılında Kara Harp Okulu ndan subay olarak mezun oldu.1971 yılında Ege Üniversitesi nde Makina Mühendisliği Lisans, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü nde İşletmecilik İhtisası, 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi nde Yüksek Lisans (Master) eğitimini tamamladı yıllarında Kanada da National Research Council de NATO bursuyla araştırma yaptı yılında Gazi Üniversitesi nde doktora derecesi aldı yılında doçent, 2002 yılında profesör oldu. Kara Harp Okulu nda ve Savunma Bilimleri Enstitüsü nde Teknik Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Üyeliği, Gazi Üniversitesi nde, Süleyman Demirel Üniversitesi nde Öğretim Üyeliği, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi nde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi nin ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün öğretim üyesidir.

YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 YOL SÜPÜRME ARACI TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* H. Rıza GÜVEN 1, Ünal UYSAL 2, Çetin KARAKAYA

Detaylı

MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI *

MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI * TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 MISIR KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI * Ahmet OĞUR 1, Serdar ÖZTEKİN 2, Çetin

Detaylı

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 ÇELTİK KURUTMA MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* Ahmet OĞUR 1, Serdar ÖZTEKİN 2, Çetin

Detaylı

HĐDROJEN ENERJĐSĐ ĐLE ÇALIŞAN HĐBRĐT ARAÇLARIN TASARIM VE ĐMALATINDAKĐ GELĐŞMELER

HĐDROJEN ENERJĐSĐ ĐLE ÇALIŞAN HĐBRĐT ARAÇLARIN TASARIM VE ĐMALATINDAKĐ GELĐŞMELER HĐDROJEN ENERJĐSĐ ĐLE ÇALIŞAN HĐBRĐT ARAÇLARIN TASARIM VE ĐMALATINDAKĐ GELĐŞMELER Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK 1, Prof. Dr. Ahmet OĞUR 2 Mak. Müh. Mustafa ERTÜRK 3, Öğr. Gör. Çetin KARAKAYA 4 1 Bahçeşehir

Detaylı

MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM YAZILIMI

MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM YAZILIMI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi VI. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi 22-23 Ekim 2011 MAKİNA VE İMALAT SEKTÖRÜ İÇİN AR-GE PROJESİ ÖN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ: E-PRODES UZMAN SİSTEM

Detaylı

HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI*

HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* TMMOB Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi V. Makina Tasarım e İmalat Teknolojileri Kongresi 17-18 Ekim 2009 HİDROLİK SÜRÜCÜLÜ OTOMATİK ŞERİT TESTERE MAKİNESİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATI* Özet: Sakıp

Detaylı

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010

.tr rg v.o.ttg w w w 2009-2010 www.ttgv.org.tr 2009-2010 DR. AKIN ÇAKMAKCI 5 Ağustos 1937 yılında Bolu da doğdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Devlet Parasız Yatılı Sınavı nı kazanarak girdiği Haydarpaşa Lisesi ni bitirdikten

Detaylı

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim-

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim- DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-3 / Sayı: 6 (Ekim-Kasım-Aralık 2014) SSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007)

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU ÖZETİ 106G112 ALT PROJELER 107G021 107G022 107G023 107G024 PROJE ADI : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ATIKLARDAN

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER. IAS 2012-Uluslararası Otomotiv Sempozyumu 1 MAN Ar-Ge Merkezi Tanıtımı 2 SAYI 38 EKİM 2012 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

Detaylı

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU

TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU TÜBİTAK KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1007) PROJE GELİŞME RAPORU PROJE NO: 105G023 Alt Proje noları:107g049, 107G050 PROJE ADI : BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI

Detaylı

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü...

İçindekiler. Önsöz...3. Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4. Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5. İlin Ekonomik Görünümü... HEDEF BURADA İçindekiler Önsöz...3 Değişen ve Gelişen Cumhuriyet Şehri Kırıkkale... 4 Yaşanabilir Bir Kent Kırıkkale... 5 İlin Ekonomik Görünümü...7 Stratejik Konum... 9 İşgücü Potansiyeli...11 Ar-Ge Altyapısı...12

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ

İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ İZMİR BÖLGESEL AR-GE VE YENİLİK KAPASİTESİ ANALİZİ HAZIRLAYAN EBİLTEM Ege Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji İZKA İzmir Kalkınma Ajansı Uygulama ve Araştırma

Detaylı

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1929 BİR ENDÜSTRİYEL KURUTUCU FIRINININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Zafer UTLU Arif HEPBAŞLI Muharrem TURAN ÖZET Kurutma endüstrisinde, istenilen özelliklere sahip kuru ürün elde etmek için maksimum düzeydeki

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI

MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI 1 GAZİANTEP SANAYİ ODASI GU MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI 26.03.2010 2 I. İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER... 2 II. GENEL BİLGİ... 3 III. YARI-KATI METAL DÖKÜM TEKNOLOJİSİ... 4 IV. LİFSİ TEKSTİL

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin

2010 yılı temmuz ayında OTAM da yeni bir yapılanma sürecinin SAYI 29 ARALIK 2011 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI

4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 4. AR-GE BİRİMLERİ ÇALIŞMALARI 4.1. Marmara Araştırma Merkezi (MAM) MAM ın Misyonu Türkiye nin küresel rekabet gücünün geliştirilmesine bilim ve teknolojiyi kullanarak katkıda bulunmak. MAM ın Vizyonu

Detaylı

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tınaztepe

Detaylı

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR?

TÜRKİYE DE AR-GE AR-GE NEDİR? 1 AR-GE NEDİR? TÜRKİYE DE AR-GE Son üç yüz yıldır hüküm süren endüstri uygarlığı nın, yerini bilgi uygarlığı na bıraktığı günümüzde, şirketler ve ülkeler için Ar-Ge faaliyetleri daha da önem kazanmıştır.

Detaylı

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu

Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Kimya Sanayisi Rekabet Gücü Raporu Yazanlar Prof. Dr. Füsun Ulengin Doç. Dr. Şule Önsel Ekici Yard. Doç.Dr. Bora Çekyay Dr. Özay Özaydın Yard. Doç. Dr. Özgür Kabak Editör

Detaylı

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI

İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI İSKENDERUN KÖRFEZİ NDE ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ PROJESİ UYGULAMA AŞAMASI (Ocak 2011 Şubat 2014) SONUÇLAR VE KAZANIMLAR İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ NEDİR? Endüstriyel

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısını incelemek, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp bulmak, ekonomiye kazandırmak, muhtemel doğal afet potansiyelini

Detaylı