İstanbul İlim ve Kültür Vakfı The İstanbul Foundation for Science and Culture

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul İlim ve Kültür Vakfı The İstanbul Foundation for Science and Culture"

Transkript

1 İstanbul İlim ve Kültür Vakfı The İstanbul Foundation for Science and Culture

2 AÇILIŞ KONUŞMASI Ahiret Merkezli Ahlak Anlayışı Prof. Dr. Faris Kaya İstanbul İlim ve Kültür Vakfı İcra Kurulu Başkanı İnsanlık bir yandan baş döndürücü hızla bilimsel ve teknolojik gelişmeler kaydederken, diğer yandan da varoluşun dayandığı temel prensipleri unuttu ve üzerinde titizlikle durulması gereken insanî değerleri ihmal etti. Sonuç olarak daha çok kazanma, daha çok tüketim hayatın gayesi oldu ve insanın manevi boyutu unutuldu. Evler büyürken içindeki aileler küçülüp dağılmaya başladı. En uzak mesafelere, uzayın derinliklerine seyahatler yapılırken insanın iç dünyasına giden yol bir türlü bulunamaz oldu. İletişim aletleri gelişti ancak akraba ve yakın komşularla iletişim bağları koptu. Haber ve bilgi kanalları çoğaldıkça, doğruluğu ve güvenilirliği azaldı ve hakikatin üstünü örter oldu. Edinilen onca bilgiye ve teknolojik gelişmeye rağmen ruhsal sorunlar, toplumsal dengesizlikler, küresel krizler ve ekolojik problemler daha da arttı. Bilimsel gelişmeler ve ona paralel teknolojik keşifler beklenilenin aksine bireysel ve kitlesel olarak beşeri daha da mutsuz kıldı. İlmin yanlış algılanması ve yanlış yollarda kullanılmasıyla daha çok insan öldüren silahlar geliştirildi ve büyük felaketlere yol açtı. Bu gerçekler sanki Bakara suresinde Rabbimizin meleklerle olan muhaveresinde, meleklerin insanlara atfettiklerini hatırlatıyor. Rabbimizin insanlara isimlerini öğrettiğini söyleyince, meleklerin ikna olduklarını biliriz. İşte burada insanın üstünlüğünün Allah ı bilmesinde, tanımasında, daha doğrusu Allah ı doğru bilmesinde ve tanımasında olduğunu öğreniyoruz. İlmin esas maksadı Allah ı bilmek ve onun istekleri doğrultusunda yaşamak iken maalesef bu ihmal edilmiş. Bu sempozyumun ana teması; Nasıl bir ilim? Bu ilme dayanan nasıl bir iman? Bu imanın netice verdigi nasıl bir ahlak? Bu ahlak, beşerin dünyevi ve uhrevi saadetine nasıl hizmet eder? Bu hususlar Kur an ın bu asra bakan bir tefsiri olan Risalelerde nasıl ele alınmış ve nasıl islenmiştir? şeklinde olacaktır. Bütün ömrünü insanlığın saadeti için kâinat kitabını doğru okumayı ve İLME doğru bakmayı tahkiki İMAN ve bunlara dayalı Allah ve ahiret merkezli bir AHLAK anlayışının tesisine adayan, hatta bu uğurda meşru lezzetleri dahi terk eden, başkalarının iman selameti için gerekirse ebedi saadeti dahi feda edebileceğini ifade eden Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin düşünce sistemi bu anlamda mercek altına alınacaktır. Farklı din, kültür ve coğrafyalardan gelen ilim ve fikir insanları Risalelerdeki bu hakikatleri farklı dinlere mensup düşünürlerin ve filozofların görüşleriyle mukayeseli olarak, özellikle uygulamaya yönelik, ele alacaklardır. Bu husus sempozyumun seviyesini yükseltmiş ve ona evrensel bir boyut kazandırmıştır. Eminiz bu sempozyumla dünyanın dört bir yanından gelen değerli akademisyenlerin gayretleriyle dünyanın dikkati bu hakikatlere çekilmiş olacaktır. Özellikle, ilimlere bakış, kâinata bakış, hayatın-var oluşun gayesi ve tahkîkî iman esasları ve bunların beşerin dünyevi-uhrevi saadetine giden yolu oluşturan evrensel ahlakın tesisindeki rolü dünya gündemine gelmiş olacaktır. Bu sempozyuma gönderilen 245 (210 u ilk defa) tebliğ arasından ancak 105 (90 ı yeni) tebliğ sempozyum programına alınabildi. Bu salonda, çoğu gözlemci 350 kadar yurt dışından gelen misafir akademisyen bulunmaktadır. Uzun, titiz ve yorucu gayretler ile tebliğ hazırlayan ve tebliğ sunmak üzere veya gözlemci olarak sempozyumu takip etmek için buraya kadar zahmet edip gelen ilim ehlini insanlık adına takdirle, tebrikle ve şükranla karşılıyoruz. 2

3 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın Mesajı İstanbul İlim ve Kültür Vakfı nın Değerli Temsilcileri, Değerli katılımcılar, Öncelikle, Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu na başarılar diliyor, tüm dostlarımızı en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. İnsanlık Onuruna Layık Bir Gelecek İçin İlim, İman ve Ahlak başlığı altında düzenlenen bu anlamlı organizasyonun, Bediüzzaman Said Nursî nin fikirlerinin, eserlerinin, hayatının ve mücadelesinin anlaşılması açısından çok değerli katkılar sunacağı inancındayım. Bediüzzaman Said Nursî nin Hakk ın rahmetine kavuşarak ebedi aleme göç etmesinden bu yana tam yarım asır geçti. Ancak onun nurlu fikirleri, o fikirlerin vefakâr ve fedakâr takipçileri sayesinde dalga dalga yayılıyor, zaman geçtikçe daha da güçlü parlayan bir meşale gibi toplumumuzun ruhunu aydınlatmaya ve manevi köklerini beslemeye devam ediyor. Bediüzzaman Said Nursî salt bir din rehberi veya bir din alimi değildi. O, tüm bunların ötesinde gönülleri fetheden kuşatıcı bir kanaat önderiydi. Bu toprakların en müşkül, en buhranlı yıllarında çileli bir hayat yaşayan Said Nursî, ömrünü Kur an ın ışığında eserler üretmeye, iman hakikatlerini ders vererek milletimizin manevi değerlerini güçlendirmeye adadı. Bediüzzaman ın maneviyat hareketi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne önemli katkılar yaptı. Said Nursî, tüm hayatı boyunca, maddeci Batı ile maneviyatı sarsılmış Doğu ikilemi arasında sıkışıp kalan, dağılmakta, parçalanmakta, ayrışmakta olan insanları fikirleriyle ve eserleriyle birleştirmek, özgün düşünce ve yorumlarıyla toplumdaki ahlaki değerleri yeniden inşa etmek için çalıştı. Şimdi, vefatından sonra geriye dönüp baktığımızda, Bediüzzaman ın hayatının hepimiz için ne kadar ibretlerle dolu olduğunu, eserlerindeki mesajların nasıl çağlarüstü bir nitelik arz ettiğini daha iyi anlama imkanı buluyoruz. Türkiye nin yıllardır en çok satan temel eserleri arasında bulunan Risale-i Nur Külliyatı ile birlikte geride bıraktığı nice eserlerin hepimiz için ne kadar kıymetli bir miras olduğunu günümüzde daha güçlü bir şekilde yeniden idrak ediyoruz. İnanıyorum ki, 3-5 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılacak olan bu sempozyuma katılan değerli ilim adamlarımızın sunduğu tebliğler, Said Nursî nin mesajlarının daha sarih biçimde anlaşılmasına vesile olacaktır. Bu düşüncelerle, Bediüzzaman Said Nursî yi rahmetle anıyor, sempozyumun başarılı geçmesini diliyor, tüm katılımcıları, konukları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. RECEP TAYYİP ERDOĞAN Başbakan 3

4 Sinan Erdem Spor Salonu Sempozyum Alanı Giriş Kapılarında Uzun Kuyruklar Oluştu Misafirlerin Karşılanması 105 Akademisyenin Tebliğ Sunduğu Sempozyuma, Yaklaşık 300 Akademisyen de Gözlemci Olarak Katıldı 4

5 5

6 Bediüzzaman Bir Özgürlük Aşığıdır Değerli gönül dostları, Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı Saltanat, Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Çokpartili dönemleri idrak etmiş, çağının tanıklığını yapmış, çağlarüstü mesajı, modern zamanlarda yeniden hatırlatmış çilekeş bir bilge, kutlu bir insan Bediüzzüman Said Nursi Hazretlerini anma, onun fikirlerini derinlemesine öğrenme, analiz etme ve yeni nesillere aktarma amacıyla düzenlenen bu sempozyumun şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ancak o imkansızlıkların hakim olduğu bir hayattan, dünyanın düşünce hayatına yön veren bir medeniyet inşa etmeyi başarmıştır. Bediüzzaman ın, Nurs köyünde toprağa ektiği, İstanbul da yeşerttiği, hapislerde, sürgünlerde büyük bir çınara dönüştürmeyi başardığı düşünce dünyası, bugün dünyanın bütün coğrafyalarına kök salmıştır. Bütün düşünce adamları, ilim-irfan sahipleri, toplum liderleri ve kanaat önderleri bizim yüreğimizde müstesna yere sahiptirler. Hepsinin kendilerini sıradan insanlardan ayırt eden olağan üstü özellikleri ve güzellikleri vardır. Bizim topraklarımızda geçmişten bu günlere kadar yetişmiş, fikirleri ile öğretileri ile topluma örnek olmuş tüm büyüklerimizi büyük bir sevgi ile yüreklerimizde taşıyoruz. Gökteki her yıldızın yeryüzünden görünüşü muhteşemdir. Hepsi gökyüzünün sönmeyen kandilleri gibidir. Ancak bazıları gözümüze daha bir başka gözükür. Onların ziyaları daha parıltılı, yaydıkları ışık daha bir farklıdır. İşte Said Nursi Hazretleri de böyledir. İlk bakışta insanın yürek yangını ateşleyen İlahi bir sevda gibidir. Bir anda esir-i aşkı olursunuz. Bediüzzan Hazretleri insanın akıl ve gönül dünyasına aynı anda nüfuz eder. İnsanların vicdanlarında yer bulur. Çünkü planlı bir şekilde yok edilmeye çalışılan bu toprakların vicdanın sesidir dahası vicdanın ta kendisidir. Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyen bir özgürlük savaşçısıdır. Böylesine önemli sempozyumların aksatılmadan düzenlenmesinden dolayı da memnuniyet duyuyor ve emeği geçen gönül dostlarını da kutluyorum. Bu sempozyum boyunca, Said Nursi Hazretlerinin hayatı, eserleri, düşünceleri, konunun uzmanları, akademisyenler, O na hayatında talebelik yapmış, yol arkadaşlığı, kader arkadaşlığı yapmış dostları tarafından etraflıca değerlendirilecektir. Hep beraber bu toplantıyı izleyip bundan istifade etmeye çalışacağız. Said Nursi Hazretleri, Osmanlı İmparatorluğu nun dağılmaya yüz tuttuğu dönemlerde, küçük bir Anadolu şehrinin küçük bir köyünde dünyaya gelmiştir. İmkânsızlıklar içerisinde başladığı dünya hayatı ömrünün sonuna kadar yine büyük zorluklar ve meşakkatler içerisinde devam etmiştir. Kendisini ziyarete gelenlere yol ücretlerini takdim edecek, bakkaldan getirilen ekmeği açıkta getirildiği için göz hakkı olur kaygısıyla yiyemeyecek, dağlarda, kırlarda talebeleriyle gezinirken, yaban meyvelerinden yemek isteyen öğrencilerine, onlar, dağlarda yaşayan hayvanların rızkıdır, sakın yemeyiniz, bizim rızkımız, şehirdeki bağ ve bahçelerdedir diyecek kadar varlığın hukukunu korumuş bir adalet aşığıdır. Kendisine eziyet eden, hukuk dışı uygulamalarla hayatını zindana çeviren, keyfi ve cebri bir istibdatla yaşamını dayanılmaz kılanlara beddua etmek bir yana, ıslahları için dua edecek kadar bir merhamet abidesi dir. Said Nursi Hazretleri her şeyden önce bir ilim insanı, bir irfan erbabıdır. İlmi ile de irfanı ile de hedefinde insan vardır. İnsanın kurtuluşunun, hakikate ulaşmasının işaretlerini aramış, insanlığın kurtu- 6

7 luşu için bu işaretleri şerh etmiş, rehberlik etmeye çalışmıştır. Tanrısız, materyalist batılı düşüncelere karşı, Allah inancını ve İslam irfanını savunmuş, insanlığın ancak Bir Allah a iman etmek ile huzur bulacağını tezini işlemiştir. Bunun da bilim ve akıl süzgecinden geçirerek başarılabileceğini ortaya koymuştur. akıl melekesini cesurca kullanmış, Aklı, hakikate ulaşmada güvenilir bir araç olarak görmüştür. Modern bilime karşı durmamış bizzat bilim ve fen yolu ile insanlığa hizmet edileceğine işaret etmiştir. Bizler bürhana tabi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-ı imaniye giriyoruz diyerek, bilim, düşünce ve teknolojinin önemine vurgu yapmıştır. Said Nursi Hazretleri, neşrettiği kitapları ve düşünceleri ile dünyanın en çok eser vermiş ilim adamları arasındadır. Ancak O, bir özelliği ile ilim adamları içerisinde bir istisnadır. O, yüreğine, düşüncelerine ve bileğine pranga vurulamayacak bir Özgürlük Aşığıdır. Zalim ve zulme asla boyun eğmedi. Haksızlık eden kendi din kardeşi bile olsa karşısına cesurca dikildi. Adam aldırmada geç git demedi. Hep aldırdı. Nereden bir acı feryat geldi ise ona kulak kesildi, nerede hakikatin önüne bir bariyer konuldu ise hep üstüne üstüne gitti. Bundan dolayı da bir ömrü, sürekli sürgünler, tecritler, hapisler, gözaltında işkenceler ile geçti. Said Nursi Hazretleri her şeyden önce bir ilim insanı, bir irfan erbabıdır. İlmi ile de irfanı ile de hedefinde insan vardır. Cumhuriyet düşüncesinin en tutkulu savunucularından birisi olmasına rağmen, tek parti CHP sinin zulmünden kurtulamadı. O nu kendi dar dünyalarında mahkum ettiler. Bugün dillerinden düşürmedikleri ezberlerini ilk kez O nun şahsında icra ettiler. Bir tek gün bile ne dediğini dinlemeden, ne söylüyor acaba diye anlamaya çalışmadan, O nu rejim düşmanı, laiklik karşıtı, irticacı olarak ilan ettiler. Üstad Necip Fazıl kitabında, Said Nursi nin cumhuriyet sevdasını, hapiste, kendisine getirilen çorbanın suyunu içerek tanelerini hücresindeki karıncalara ikram ettiğini ve nedeni sorulduğunda, onlar hem çalışkan hem de benim gibi Cumhuriyetçidirler, dayanışmacıdırlar diyerek anlatmıştır. Bu tutumuna rağmen dönemin iktidarı tarafından tümüyle bir karalama kampanyasına tabi tutulmuş, aleyhindeki propaganda ile halkın gözünde değersizleştirilmek istenmiştir. Ancak milletine, 7 ülkesine, tüm insanlığa duymuş olduğu derin ve tarifsiz sevgi karşısında her türlü komplo çaresiz kalmıştır. Çünkü O nun tüm insanlık için sözleri ve düşünceleri vardı. Dahası dünyanın da O nun sözleri ne ihtiyacı vardı. O evrensel bir huzur ortamından, insanlığın top yekun kurtuluşundan bahsediyor, tüm dünya için bir huzur reçetesi hazırlıyordu. O yalnızca, haktan, hukuktan, özgürlüklerden, inanç ve düşünce özgürlüğünden bahsediyor, herkesin inandığı gibi yaşamasını istiyordu. Kimsenin inancına ve düşüncesine pranga vurulamayacağını savunuyordu. Taassubun karşısına aklı, inkarın karşısına inancı, cehaletin karşısına bilimi, umutsuzluğun karşısına idealizmi, miskinliğin yerine çalışmayı, ilerlemeyi, teknolojiyi ve fenni koyuyordu. Ülkenin de insanlığın da, hür ve özgür ortamlarda inkişaf edeceğini düşünüyordu. Bugün, insan hak ve özgürlüklerini kendisine ilke edinmiş, katılımcı, çoğulcu ve hakiki bir demokrasinin inşası için harekete geçmiş ülkemizde ve insanımızdaki özgürlük ve demokrasi sevdasında, Said Nursi Hazeretleri nin mücadelesinin ve düşüncelerinin büyük katkıları olmuştur. Etnik, dini, siyasi ve kültürel açıdan çoğulcu bir demokratik yapının inşasında, O nun özellikle Meşrutiyet döneminde serdettiği düşünceler büyük katkı sağlamıştır. Ölümünün üzerinden yılların geçmesine rağmen, medeniyetimizin evrensel mesajını, zengin bir dil ile yeniden ifade eden Bediüzzaman ın düşüncelerinin değeri her geçen gün artmaktadır. Bu düşünceler insanlık için de değerli ve önemlidir. İslam ın çatışmacı ve dışlayıcı değil, aksine, birleyici ve bütünleştirici olduğununu, O nun tefekkürü tüm dünyaya yeniden hatırlatmaktadır. Bugün dinlerarası diyalog arayışlarının ilhamını O nun düşünce iklimi oluşturmuştur. Evrensel bir hidayet çağrısı olarak İslam ın, modernliğin ürettiği sorulara verdiği cevapları, biz, Said Nursi nin Risalelerinden öğrenebiliyoruz. Said Nursi yi, bugün bizim için değerli kılan nedenler arasında, O nun sadece konuşan değil aynı zamanda inandığı ve ifade ettiği düşünceleri ahlaki bir çerçevede yaşaması da sayılmalıdır. Düşünce-eylem bütünlüğününe sahip, düşündüğü gibi yaşayan ve davranan, geleneksel ifadesiyle ihlas ın en sağlam sütunlarından birisiydi. Hiçbir

8 dünyevi ve uhrevi çıkar gözetmeksizin, Horasan dervişleri gibi Halka hizmeti Hakk a hizmet olarak gören bir bilgedir Said Nursi. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete, düşmanlığa vaktimiz yoktur diyen bir gönül insanıdır. Bu toprakları birlik ve beraberlik ve sevgi duyguları ile mayalayan Şeyh Edebali, Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Mevlana, Yunus Emre, Ahmed Yesevi gibi, bir hikmet, marifet ve muhabbet kutbudur. Hikmetin, insanlığın yitiği olduğundan hareketle gerçekleştirdiği bu anlamlı inşanın meyvelerini bugün toplum olarak birlikte devşiriyoruz. İnsanın, kendine ve ötekine acı vermeden yaşayabilmesi için toplumsal ve ahlaki bir ideali olmalıdır. Said Nursi için Eşref Edib in nitelemesini hatırlayalım: Sokrates neden bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hiçe saydığı için değil mi? İşte Said Nursi de, toplumsal ve ahlaki idealleri uğruna, şahsi hayatını adamış bir alim bir ideal insanıdır. Bin canım olsa iman ve ahirete feda etmeye hazırım diyerek, doğruluk uğruna, hak uğruna, inanılan değerler uğruna bir değil bin tane candan vazgeçmek için bile bir an tereddüt etmeyen Bediüzzaman Hazretleri, bir Çabası, tüm karanlıklar için bir kıvılcım oluşturmaktan ibaretti. 35 yıllık hapis ve sürgün hayatına, tüm mahrumiyete rağmen bunu da başardı. Hem de bunları izzet ile, insanlık onurunu hep yüksekte tutarak yaptı. savunmasında da, Artık yeter! Tahammül kalmadı. Bana dünyayı zindan ettiniz. Ben de ahiretin kapısını çaldım. Rahmet-i İlahiyye açtı sözleri ile bugün binlerce insanın sıkı sıkıya sarıldığı dünya ve dünya nimetlerine karşı ne kadar kayıtsız olduğunu ortaya koymaktadır. Dünyadan kolayca vazgeçtiğini gösterdiği bu sözleri aynı zamanda, bu bilge insana, yaşatılanların ne kadar ağır ve şiddetli olduğunu da gösterir. Ama o, bütün zulme, bütün kötülüğe rağmen her zaman vakur bir şekilde ama isyan etmeden, metanetle, insanlar zulmeder, kader ise adalet eder diyerek, sabır ve tevekkülle, insanlığa hizmeti sürdürmüştür. Kendisini karanlığa atarak hayatını karartmak isteyenlere, gönül çırasından oluşturduğu, kutlu eserler telif ederek, tüm dünya ve insanlığı da aydınlatacak nurlu bir meşale armağan etmiştir. Kırk yıldır dünya lezzeti adına bir şey bilmiyorum dediği günlerde, mahrumiyetlerle dolu hayatında, bir karınca sabrıyla inşa ettiği tefekkürü, Bilge Şair 8 Sezai Karakoç un deyişiyle, yeni bir Anadolu rönesansının başlamasına yol açmıştır. Çocukluğundan, ebedi istirahatgahına göç ettiği güne kadar, esaretler, hapisler, tecritler, işkenceler ve sürgünler ile yaşayan Said Nursi Hazretleri, tıpkı gök yüzündeki güneş gibi, yıldızlar gibi, cehaletin karartmaya çalıştığı dünyamıza ve insanlığa ışık tutacak kutlu eserler bırakmıştır. 6 bin sayfadan oluşan külliyatını aşk ile telif etmiştir. Sağır ve karanlık duvarların ardında telif ettiği bu şaheserler şimdi dünyanın dört bir yanında insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir. Yüce kitabımız Kur an-ı Kerim sevdalısı olan Bediüzzaman Hazretleri, tüm eserlerinde yalnızca kutsal kitabımızdaki ilahi mesajları insanlık için yorumlamaya çalışmıştır. İman hakikatlerini akla yaklaştırarak, akli deliller ile izah etmeye çalışmıştır. Akla hitap ederken de kalbi hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Bir demokrasi ve özgürlük aşığı, bir Hakikat sevdalısı, nihayet bir kul ve insan olarak Said Nursi nin sadece bu topraklara değil, bu topraklardan başlamak üzere, dalga dalga, bütün dünyaya yayılan sevgi ve ilim çağrısına artık daha samimi biçimde kulak vermenin zamanıdır. O nun zengin medeniyet tasavvuru bugün hepimize örnek olmalıdır. Kinden, nefretten, kıskançlıktan uzak, merhamet ve sevgi dolu yüreğinden hepimiz için alınacak dersler olduğuna inanıyorum. O nun memleket ve millet sevdası, ayrım gözetmeksizin bütün milletine duyduğu sonsuz sevginin bugün, kamplaşan, kutuplaşan, birbirini düşman gibi gören, bir diğerini ötekileştiren siyaset anlayışına ve siyasetçileri için anlatacağı büyük şeyler olduğunu düşünüyorum. O bırakın sevdiklerine karşı kıskançlık, kin ve nefret duyguları beslemeyi, kendisini yok etmeye çalışanlara bile engin merhamet, sevgi ve hoşgörü taşımaktaydı. Sözlerime O nun sözleri ile son veriyorum: İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşakkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Hepinizi tekrar sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

9 9

10 Bediüzzaman ı Dinleselerdi... Doç. Dr. Hüseyin Çelik Milli Eğitim Eski Bakanı,Van Milletvekili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve misyonuyla ilgili olarak 9.su düzenlenen bu uluslararası sempozyumda sizlerle birlikte olmaktan, bu nezih ortamda bu anlamlı mekanda sizlere hitap etme fırsatı bulmaktan dolayı fevkalade memnun ve mesrurum. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri büyük İslam mütefekkiri, alimi ve büyük müceddid insan, menfi milliyetçilik dediği etnik milliyetçiliğe hayatın hiçbir safhasında zerre kadar yer vermediği halde ve bütün hayatı menfi milliyetçilik dediği ırkçılıkla mücedeleyle geçtiği halde statüko sıkılmadan kendisine Kürtçülük izafe etti, kendisini Kürtçülükle itham etti. Hayatının hiçbir safhasında şiddete, kaba kuvvete kesinlikle tevessül ve tenezzül etmediği halde, bütün talebelerini şiddetle bundan men ettiği halde müspet hareket dediği hareket tarzını yani demokrasi içersinde fikir mücadelesi esasına dayanan ve İslam aleminde sivil itaatsizliğin sembolü olan kendi davası, misyonu ve hayatını hepimiz biliyoruz ve eserleriyle tavrıyla ortaya koymuştur. Buna rağmen statüko tek parti diktatörlüğü kendisine sürgünleri, ceza evlerini, işkenceyi ve tecrid edilmeyi reva gördü. Bütün bunlar maalesef yaşandı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine hayatında tahammül edemeyenler O nun mezarına bile tehammül edemediler. Darbeci zihniyet 60 darbesinden sonra Şanlıurfa daki mezarının parçalayarak oradaki naaşını bir meçhule götürdü. Belki de Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin bir mezara ihtiyacı yoktu. Çünkü o zaten mü minlerin gönlünde müstesna bir makam edinmişti. Bundan dolayı bir mezara ihtiyacı yoktu. 10 Tarih boyunca önemli insanlar ve değerli insanlar gelmiştir. Genel kaide şudur önemli insanlar her zaman değerli insanlara hayatı zindan etmişlerdir. Merhum Osman Yüksel Serdengeçti, Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri ili ilgili olarak yazdığı bir tahlilde der ki: Sokrat niçin bu kadar büyüktür? Bir dava uğruna hayatı hakir gördüğü için değil midir? Neydi Sokrat ın suçu? Sokrat beş yüz çeşit tanrısı olan Yunan toplumuna Yaratıcı bir tanedir çünkü kainatta milimetrik bir düzen vardır. Sizin Apollo dan Zeus a kadar beş yüz çeşit tanrınız vardır böyle saçmalık olmaz! dediği için. Atina da beş yüz bir kişilik jüri tarafından yargılandı ve baldıran zehri içirilerek ölüme mahkum edildi. Zehri çekeceği sırada Sokrat kalabalığın içinde bir hanımın ağladığını işitiyor dönüp bakıyor ki kendi hanımı. Diyor ki: Hanım niçin ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? diyor. Seni haksız yere öldürüyorlar. Sokrat şunu söylüyor, diyor ki: Hanım beni haklı yere öldürseler daha mı iyi olurdu? Sen bir mücrimin, suçlunun karısı olmak ister miydin? Ve Sokrat ın talebelerine verdiği son ders şudur: Ben ne ilkim ne de sonuncu olacağım. Hak ve hakikati günlük hayat kaygılarının üstünde tutan bir çok insanın akıbeti benimkini kovalayacak. Ama beni ölüme mahkum eden beş yüz bir kişilik mahkeme heyeti tarihin nisyan bulutlarına, unutulmuşluk bulutlarına gömülecek! diyor. Gerçekten Sokrat bütün görkemiyle yaşıyor. O nu gammazlayan O nu şikayet eden Meletus un da adını sanını kimse bilmiyor, o beş yüz bir kişilik Atina site devletinin jürisinin de adı sanı yer yüzünde yoktur. Niye? Çünkü Sokrat değerli bir adamdı o beş yüz bir kişi önemli adamdı. Önemli adamların önemi, makamı, mevkisi, rütbesi, parası pulu olduğu sürecedir. Onlar bittikten sonra önemli adam diye bir şey yoktur. Ama değerli insanlar yaşadıkları zamanın, zeminin merhametsizliğine uğrasalar bile onlar yaşadıkları dönemde anlaşılmasalar bile onlar Bediüzzaman Said Nursi örneğinde olduğu gibi sürgünlere gönderilseler, hapishanelere, zindanlara atılsalar bile diğer insanlardan tecrid edilseler bile zehirlenseler bile işkence görseler bile onlar gömülen bir hazine gibi her zaman kendi değerlerini ve kıymetlerini muhafaza ederler işte bu görüntü bunun bir ispatıdır. Kendisine zulmeden devlet görevlilerinin tüyü bitmemiş çocuklarını gördüğü zaman onların hatırına onları affeden bir şefkat kahramanıdır. Hayatına sevgiyi hakim kılmıştır. Biraz önce de-

11 ğerli belediye başkanımız okudu. Biz muhabbet fedaileriyiz husumete vaktimiz yoktur. diyor. Ama O na eziyet eden önemli adamlar vardı. Onlar tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Kimse adını, sanını bilmez te yine İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen bir uluslararası sempozyuma akademisyen olarak bir tebliğ sunmuştum. Milli Eğitim Bakanlığım esnasında 2005 te Paris te UNESCO genel konferansında Türkiye yi temsilen bulunuyordum. Türkiye nin büyük gazetelerinden birisi ben Paris teyken manşet attı: Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik in şöyle dediği ortaya çıktı. Ben ne demişim? Demişim ki: Cumhuriyetin başında Cumhuriyeti kuranlar eğer Bediüzzamanı dinleselerdi, Bediüzzaman yeteri kadar anlaşılsaydı, bugün Doğudaki Kürt gençler içerisindeki Kürtçülük; batıdaki Türk gençler içerisinde Türkçülük gibi bir ırkçılık hareketi olmazdı. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Bediüzzaman Said Nursi ortak değerlerde buluşmanın ortak değerler eksenindeki kardeşliğimizin sembol manevi mimarlarından birisidir. Bugün Bediüzzaman fikirlerine çok daha fazla ihtiyaç vardır. Özellikle bölünme senoryalarının yapıldığı kardeşliğimize gölge düşürülmeye çalışıldığı bu yıllarda bu zamanda Bediüzzamanı daha yakından anlamaya daha fazla ihtiyacımız vardır. Bu gazete bu manşeti attıktan sonra bir gazeteci beni telefonla aradı: Sayın Bakan dedi. Sizinle şu Bediüzzaman konusunu bir görüşmek istiyorum, bir mülakat yapmak istiyorum dedi bana. Ben de Hay hay. Yalnız benim size sorum var siz Bediüzzaman Said Nursi nin herhangi bir eserini okudunuz mu? Hayır, okumadım dedi. Yüz otuz küsur parça risalesi var bunlardan bir tek tanesini bile okumadınız mı? Hayır, okumadım. dedi. Dedim ki: Benim sizinle Bediüzzaman konusunu konuşmam, alfabe bilmeyen bir çocukla tabiat felsefesini tartışmaya benzer. Saygıdeğer misafirler işte bu ve benzeri sempozyumlar hem Türkiye de hem bütün dünyada bu büyük dava insanının bu büyük fedakarlık ve feragat insanının kendini cemiyete adamış olan ve özellikle şahsi hayatını ve zevklerini gençlerin Bediüzzaman Said Nursi ortak değerlerde buluşmanın, ortak değerler eksenindeki kardeşliğimizin sembol manevi mimarlarından birisidir. Bugün Bediüzzaman fikirlerine çok daha fazla ihtiyaç vardır. 11 imanının kurtulması uğruna adeta bir kenara bırakan bu büyük insanın çok daha iyi anlaşılması gerekiyor. İşte bu sempozyumlar, bu toplantılar, inanıyorum ki bu amaca hizmet edecektir. Birbirimizi daha iyi anlamamıza sevgi, hoşgörü, ekseninde bir toplum olmamıza büyük çapta hizmet edecektir. Türkiye de dini ne olursa olsun, anadili ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bölgesi ne olursa olsun, hiçbir insanımızın tek bir ferdimizin bile öteki kabul edilmediği hiç kimsenin kimseye hayat tarzını dayatmadığı insanlara hayatlarını tanzim etme biçimlerinden dolayı farklı muamelelerin yapılmadığı bir toplum oluşturmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Sizler bize bu konuda destek oldukça, güveninizi sürdürdükçe ben inanıyorum ki Türkiye çok çok daha aydınlık, çok çok daha parlak günlere kavuşacaktır. Bir hatırayı naklederek huzurlarınızdan ayrılacağım. Bediüzzaman Said Nursi nin Erek dağındaki inzivası esnasında yanında bulunan bir Hamit hocamız vardı: Hamit Ekinci. Şunu söylerdi: Bir gün ben bir yılan öldürdüm, getirdim. Üstad bana çok kızdı. Dedi ki: Bunun rızkını sen mi veriyorsun ki sen bunu öldürdün? Yılanın bile öldürülmesine tahammül etmeyen, büyük bir tepkiyle karşılayan bir insandan bahsediyoruz. Osman Bey, oğlu Orhan Bey e altı maddelik bir vasiyetname bırakmış. Arapça bir vasiyetnamedir ve birinci maddesi şefkat ala hulkillah diye başlar. Yani Allah ın yarattığı her şeye karşı şefkatli olun diyor. Sadece insanlara karşı değil bütün canlılara, tabiata, dağa, taşa, denize karşı da şefkatli olun. İşte Bediüzzaman Said Nursi bu peygamber ahlakını kendi şahsında yaşayan, gösteren ve bunu talebelerine ders veren ve bunu misyon edinmiş olan bir insandı. O nu anlamayanları O nu anlamaya davet ediyoruz. O nun bilmeyenleri O nu bilmeye davet ediyoruz. Peşin hükümlerle ideolojik saplantılarla O na yaklaşanlara da bu peşin hükümlerden ve ideolojik saplantılardan lütfen sıyrılın diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sempozyumun başarılarla geçmesini ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyor ve bu vesileyle tekrar hepinize en derin sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.

12 12

13 Ödül Töreni Hayatlarını Risale-i Nur u İngilizce ve Arapçaya tercüme etmeye adayan Şükran Vahide ve İhsan Kasım Salihi ye bu hizmetlerinden dolayı plaket ve hediyeler verildi. 13

14 Henien Lekum Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı Sözlerimin başında Efendimiz in âlim ile alem arasında kurduğu muhteşem ilişkinin 20. asırdaki en büyük mümessillerinden Üstad Bediuzzaman Said Nursi yi minnetle, şükranla, rahmetle yad ediyorum. 14 Arapça da Henîen lekum diye çok hoş bir ifade vardır. Henîen lekum ; kutlu olsun, mübarek olsun, gönülden tebrik ediyorum demektir. Henîen lekum, aynı zamanda Bediüzzaman Said Nursi nin, kendisinden üç yüz sene sonra yaşayacak Müslüman gençlere gönderdiği bir telgrafın son cümlesidir. Üç yüz sene değil, yüz yıl dahi geçmedi ama; bu salonu dolduranların, dünyanın dört yanından gelen ilim ve fikir adamlarının tebrik mesajını; henîen lekum mesajını hak ettiklerine inanıyorum. Bu mesaj, bu tebrik mesajı mazi derelerinden telsiz telgrafla gelen müstesna bir mesajdır. Şimdi gelin hep birlikte bu tebrik mesajını okuyalım, telgrafın öbür ucundaki sese can kulağı verelim. Ey üç yüz seneden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş ve sâkitane (susarak) Nur un sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafiyy-i gaybî ile bizi temaşa eden Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar ve saireler!.. Sizlere hitap ediyorum: Başlarınızı kaldırınız ve sadakte deyiniz. Böyle demek sizlere borç olsun. Şu muasırlarım varsınlar beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla konuşuyorum. Ne yapayım? Acele ettim; kışta geldim. Sizler cennet-âsâ bir baharda geleceksiniz. Şimdi ekilen tohumlar sizin zemininizde çiçekler açacaktır. Biz bu hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki; mazi kıtasına geçmek için geldiğinizde mezarımıza uğrayınız. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar taşı denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor toprağının kapıcısı olan kalenin başına takınız. Kapıcıya tembih edeceğiz. Bizi çağırınız. Mezarımızdan henîen lekum, henîen lekum mesajını işiteceksiniz. İnsanlığı konuşmak, insanlığın onurunu konuşmak; insanlık onuruna layık bir geleceği konuşmak, insanlık onuruna layık bir geleceği inşa etmeyi konuşmak, ve gelecekte imanı konuşmak, bilgiyi, hikmeti konuşmak, ahlakı konuşmak elbette çok önemlidir. Bütün bunları konuşmak için bu sempozyumda ele alınacak bütün konuları bir cümlede bana özetleyiniz derseniz ben sadece bir cümle ile şöyle derim: Nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırlarını ilan etmek. Üstad Bediüzzaman, varlığı ve evreni, kâinatı öğrencinin önlerine ve rahlelerinin üstüne koyarak okudukları bir kitap haline getirmiş ve bunun asıl amacının tahkikî iman olduğunu ifade etmiştir. Kendisine kulak verenlere evren, her zerresiyle Allah ı anlatır. Risaleler okunduğunda varlığın adeta satır satır Allah adına okunduğuna şahit olunur. Denizin köpük köpük dalgalarında Ya Celil, ya Cebbar, ya Rahim, ya Kerim, kedinin mırmırlarında ya Rahim sesini denizin köpük köpük dalgalarında Ya Celil, Ya Cebbar zikrini duyar. Gecenin karanlıklarında kulak verdiği ağaçların yapraklarından çıkan hışırtılar, gökte bize göz kırpan yıldızlar, tane tane düşen kar ve yağmurlar, gökte bir lamba gibi parlayan güneş, yerde yüzünü Rahman ın yüzüne çeviren nazenin çiçek ve tüm canlılar hepsi birden tek bir şeyi, tek bir hakikatı haykırırlar. O da Allah tır. Üstad, onları ilzam ederek mevcut sistemin eksiklerini onlara göstermek ve onları uyarmak istemiştir. O, kurmayı düşlediği üniversite ile bir taraftan geri kalmış İslam dünyasını ihya etmeyi hedeflerken, diğer taraftan da ateizmin ve bolşevizmin istilasının önünü kesmeyi düşünmüştür. Ona göre okullarımızda din ilimleriyle beraber fen ve sosyal bilimler birlikte okunursa din-bilim çatışması ortadan kalkacak ve gençler imansız yetişmeyeceklerdir. Bu durumu şu veciz sözleriyle ne kadar güzel dile getirir: Kalbin ziyası ulum-u diniyedir. Aklın nûru fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacından hakikat tevellüd eder. Ayrılmalarından ise birinden taassub, birisinden inkâr doğar. Bediüzzaman Said Nursi, iman ile ahlakın ayrıl-

İzmir de Bediüzzaman Coşkusu

İzmir de Bediüzzaman Coşkusu Y I L : 3 S A Y I : 9 2 0 1 1 İzmir de Bediüzzaman Coşkusu Almanya, Osnabrück Üniversitesi nde Bediüzzaman Konuşuldu İİKV Seminerleri 3. Kıbrıs Bediüzzaman Paneli Van da Bediüzzaman Sergisine Büyük İlgi

Detaylı

Genç Akademisyenler İstanbul da

Genç Akademisyenler İstanbul da Y I L : 3 S A Y I : 7 2 0 1 0 Genç Akademisyenler İstanbul da Emirdağ Yılları Sergisine Yoğun İlgi SAYFA 4 te Entelektüel Biyografi Sekizinci Dil Farsça da Kanada nın Alberta Eyaletinde Risale-i Nur Konferansları

Detaylı

Rüstempaşa Medresesi Fatih Belediyesi Tarafından Aslına Uygun Olarak Restore Edildi. Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Müzesi Açıldı

Rüstempaşa Medresesi Fatih Belediyesi Tarafından Aslına Uygun Olarak Restore Edildi. Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Müzesi Açıldı yıl: 4 sayı: 15 2 0 1 2 Rüstempaşa Medresesi Fatih Belediyesi Tarafından Aslına Uygun Olarak Restore Edildi Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Müzesi Açıldı 04 10 20 Risale-i Nur Uzakdoğu da Üniversitelerin

Detaylı

Washington da Gündem Bediüzzaman. Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI. Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine Sunduğu Çözümler

Washington da Gündem Bediüzzaman. Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI. Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine Sunduğu Çözümler Y I L : 6 S A Y I : 2 2 2 0 1 4 Washington da Gündem Bediüzzaman 4 18 20 27 Hindistan da BEDİÜZZAMAN RÜZGARI Panel: İŞÂRÂT ÜL İ CÂZ TEFSİR GELENEĞİNDEKİ YERİ Panel: Bediüzzaman Said Nursi nin Günümüz Problemlerine

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

haberbülteni SAYFA İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA SAYFA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, SUDAN A ZİYARETTE BULUNDU

haberbülteni SAYFA İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA SAYFA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, SUDAN A ZİYARETTE BULUNDU DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. NİSAN 2015 SAYI 292 haberbülteni SAYFA 06 İYİLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU SAYFA 13 ÇANAKKALE ZAFERİ NİN 100. YILDÖNÜMÜ TÖRENLERLE KUTLANDI SAYFA 05 DİYANET İŞLERİ

Detaylı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı

BAŞKANDAN. Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı BAŞKANDAN Prof.Dr. Mehmet GÖRMEZ Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Mübarek üç ayların sonuncusu, her yıl gelişiyle nice manevî güzelliklerin yaşandığı

Detaylı

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı...

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı... Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu nun selamı... Selam olsun, selam olsun. Selam olsun insana, zaman ve mekana... Öncelikle insana, eşref-i mahlukat olarak yaratılan insana selam olsun... Alemlere

Detaylı

Genç Birikim den... Değerli okuyucular,

Genç Birikim den... Değerli okuyucular, Genç Birikim den... Hamd, sizlerle yeniden birlikte olma hazzını ve mutluluğunu yaşatan, her şeye kadir Allah a aittir. Selam, Rasulüne, şehidlerinin, mücahidlerinin, yolunda yürüyenlerin, mazlumların

Detaylı

Medeniyet Tartışmaları

Medeniyet Tartışmaları Medeniyet Tartışmaları Editörler: Süleyman Güder, Yunus Çolak Yüceltme ve Reddiye Arasında Medeniyet i Anlamak Sempozyumu Bildirileri İstanbul - 2013 ÜSKÜDAR BELEDİYESİ Mimar Sinan Mah. Hakimiyet-i Milliye

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri

TÜRKİYE DİYANET VAKFI Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Küreselle en Dünyada Aile 2009 Y l Kutlu Do um Sempozyumu Tebli ve Müzakereleri Yayın No: 486 Sempozyum ve Paneller Serisi : 46 ISBN 978-975-389-650-1 10.06.Y.0005.486 Yayıncı Sertifi ka No : 15402 Bütün

Detaylı

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek

SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek 15-31 MAYIS 2015 \\ www.212haber.com // Yıl:5 Sayı: 77 Fiyatı: 1 SOKAK NE DIYOR? İçimdeki tek ukde; Kudüs ve Mekke ye vizesiz gidebilmek milletvekili adayı ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Abdurrahim Boynukalın,

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi.

Sence 1 yaşında. Türk e dair birçok şeyin arasından Anadolu kültüründe düğün ve merasimler ve bir spor dalı olarak Cirit sayfalarımızı süsledi. Selam ile Sence 1 yaşında. Sen istedin diye, Sen destek verdin diye, Sen varsın diye Sence yayın hayatına 1 yıldır devam edebiliyor. Seninle ve senin için varlığını sürdürebilmeyi ümit ediyoruz. Mübarek

Detaylı

60 İSAM DAN HABERLER 64 BİR AYET 65 BİR HADİS 66 YENİ YAYINLARIMIZ

60 İSAM DAN HABERLER 64 BİR AYET 65 BİR HADİS 66 YENİ YAYINLARIMIZ 3 BAŞKANDAN 5 NOT DEFTERİNDEN 6 GÜNDEM Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanlığı Görevine Atandı 14 FAALİYET Vekâlet Yoluyla Kurban Organizasyonu 34 GÜNDEM Camiler ve Din Görevlileri Haftası 38

Detaylı

GÜNDEM ANALİZ. Sorular ve Cevaplar

GÜNDEM ANALİZ. Sorular ve Cevaplar GÜNDEM ANALİZ Sorular ve Cevaplar İçindekiler 1. Devlet işlerinde kullanılan paralar kara para dahi olsa hem İslami hizmetlere harcanıyor hem de ekonomimize katkıda bulunuluyor. Öyleyse Hizmet neden buna

Detaylı

Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir

Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir 1 2 2 İÇİNDEKİLER Selahattin Kaleli Kültür Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı Kuruluyor Kaleli Grup Adına İmtiyaz Sahibi İsmail TUNCEL -

Detaylı

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ

TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI HABER BÜLTENİ >> İÇİNDEKİLER 3 Başkandan 4 Not Defterinden 5 28. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Kocatepe ve Sultanahmet Kitapla Buluştu 16 Bir Ramazanı Daha Dolu Dolu Yaşadık... 19

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI / 1043 İLMİ ESERLER: 166 Tashih: Sedat MEMİŞ Hacı Duran NAMLI Grafik & Tasarım: Abdullah PAÇACI Baskı: Kalkan Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. (0312) 341 92 34 1. Baskı

Detaylı

Sayfa: 16 Sayfa: 15. Gerçekler Hayat ın Ýçinde Gizlidir. Din ve Vicdan. Göç Özgürlüğü. Avrupalı. Türk ün Aksiyon. Beraberinde. Sivil Toplum Hürriyeti

Sayfa: 16 Sayfa: 15. Gerçekler Hayat ın Ýçinde Gizlidir. Din ve Vicdan. Göç Özgürlüğü. Avrupalı. Türk ün Aksiyon. Beraberinde. Sivil Toplum Hürriyeti Sayfa: 10 Sayfa: 16 Sayfa: 15 Sayfa: 20 HASENE 50 Bin Kumanya Hedefi Ahmet Davutoğlu Düsseldorf Başkonsolosluğu nun Binasını Açtı TRT Eğitim Dairesi Köln de Akademisyen Gençlere Bir Hafta Süren Medya Merkezli

Detaylı

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN

Erdu l Izze. Gazze. İzzet Yurdu Gazze. Siz Hiç Yetim Başı Okşadınız mı? Abdullah BÜYÜK Mustafa AYDIN Röportaj. Mustafa DİKMEN RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 9 SAYI: 36 OCAK-ŞUBAT-MART 2013 ISSN 1305-5356 Filistin in işgal haritası Gazze Erdu l Izze Aksiyon dergisine teşekkürler İzzet Yurdu Gazze Mustafa DİKMEN Siz Hiç

Detaylı

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal Dü ünceniz genç kal DÜŞÜNCE & FİKİR DERGİSİ SAYI: 14 Kadınların Emsalsiz görevi Şiraz; Heyecan, aşk ve gazelin şehri... Hz. Peygamber in gözünden Hz. Hatice Lübnan a YEŞİLAY İnsan kaçakçılığı; Kadınların

Detaylı

İstanbul dan Türkiye ye Milyonlarca SELAM

İstanbul dan Türkiye ye Milyonlarca SELAM BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE YİZ AK PARTİ İSTANBUL İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2015 SAYI : 293 18-25 MAYIS 2015 İstanbul dan Türkiye ye Milyonlarca SELAM Maltepe Meydanında

Detaylı

Aramızda Selamı Yaymak

Aramızda Selamı Yaymak Sayfa: 10 Sayfa: 14 Sayfa: 17 Sayfa: 06 153.374 Hisse Kurbanla 3 Milyondan Fazla İnsana Ulaşıldı IGMG Köln Gençlik Teşkilatı Abi Kardeş Kampı Hicret Camii Çocuk Kulubü Frankenthal de Çevre Temizlik Gününe

Detaylı

BAĞIŞ YAZIP 5601 E MESAJ GÖNDERİN

BAĞIŞ YAZIP 5601 E MESAJ GÖNDERİN 38 yılda hem Türkiye de hem de 96 ülkede, kardeşlerimizin eğitimlerine, sağlık ve kültürlerine katkıda bulunduk. 200.000 in üzerinde öğrenciye burs ve eğitim imkanı sunduk. Camiler, Kur an kursları, eğitim

Detaylı

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III

Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III Sabahattin Zaim islam VE EKONOMi SEMPOZYUMU II-III SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - II / İNSAN 19 Aralık 2009 - İstanbul SABAHATTİN ZAİM İSLAM VE EKONOMİ SEMPOZYUMU - III / İSLAM, EKONOMİ

Detaylı

İDEBİR GENEL BAŞKANI NAZİR ESİRCİ NİN 2013-2014 YILLARINDA www.idebir.org WEB SİTEMİZDE YAYINLANMIŞ BAŞKANIN KÖŞESİ YAZILARI

İDEBİR GENEL BAŞKANI NAZİR ESİRCİ NİN 2013-2014 YILLARINDA www.idebir.org WEB SİTEMİZDE YAYINLANMIŞ BAŞKANIN KÖŞESİ YAZILARI İDEBİR GENEL BAŞKANI NAZİR ESİRCİ NİN 2013-2014 YILLARINDA www.idebir.org WEB SİTEMİZDE YAYINLANMIŞ BAŞKANIN KÖŞESİ YAZILARI Nazir ESİRCİ Kısa özgeçmiş 1965 Yılında Düzce, Gölyaka İlçesi Hacı Yakup köyünde

Detaylı

PROJESİ 30 ÜLKE 80 GENÇ DÖRT KITA 27-28 - 29 MAYIS 2010 KIRIKKALE ÖZEL SAYISI AVRUPA KOMŞULAR GÜNÜ

PROJESİ 30 ÜLKE 80 GENÇ DÖRT KITA 27-28 - 29 MAYIS 2010 KIRIKKALE ÖZEL SAYISI AVRUPA KOMŞULAR GÜNÜ AVRUPA KOMŞULAR GÜNÜ PROJESİ 27-28 - 29 MAYIS 2010 KIRIKKALE ÖZEL SAYISI DÖRT KITA AVRUPA KOMŞULAR GÜNÜ EUR OPEAN NEIGH BO URS DAY 30 ÜLKE 80 GENÇ A. Vural ÖRSDEMİR Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Proje Koordinatörü

Detaylı

Buyrun Ben Müslümanım

Buyrun Ben Müslümanım Sayfa: 10 Sayfa: 13 Sayfa: 18 Sayfa: 14 Srebrenitsa Anneleri nden Milli Görüş e Anlamlı Teşekkür Plaketi Münih te Birlikteliğin Önemine Vurgu Yapıldı Müslüman Aileler Ölüm ve Felaket Anında Yalnız Kalmayacak

Detaylı