Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evre I Seminom İzlem. Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı"

Transkript

1 Evre I Seminom İzlem Dr. Haluk Özen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Klinik Evre I Seminoma Tedavi alternatifleri İzlem Adjuvant Radyasyon tedavisi Adjuvant Kemoterapi Kür tedavi biçimi ne olursa olsun %100 e yaklaşmaktadır Önemli noktalar: Tedaviye bağlı yan etkileri minimalize etmek Tedavi başarısından ödün vermemek

3 İzlem yaklaşımının mantığı Bu evrede hastaların %85 i sadece orşiyektomi ile kür olurlar Relaps olanların neredeyse %100 ü muhtelif yaklaşımlarla kurtarılırlar.. Risk düzeyine göre tedavi seçimi? risk grubu fazla değil Yüksek Orşiyektomiye ek her türlü tedavinin belirgin YE leri var

4 Sadece orşiektominin yeterli olduğunu gösteren çok sayıda çalışma var

5 Seminomdaki izlemin özellikleri Histoloji Hasta sayısı Relaps Seminom (T1 or T2-4N0) 1006 %17 Seminomda med.relaps zamanı: ay 2 yıldan sonra %30 NSTT de med. Relaps zamanı: 7 ay. >2yıl çok nadir Prognostik faktörler seminomda sıkıntılı? (DeVita, Hellman, Rosenberg. Principles and Practice of Oncology. 7 th Edition, Chapter 31)

6 cevre I Seminomlarda İzlem sonuçları Patients Relapse GCT- Specific Survival Horwich % 100% Fevkalade!! Daugaard % 100% Warde % 99.3% Horwich et al Br J Cancer 1992; Daugaard et al APMIS 2003; Warde et al. J Clin Oncol 2002

7 Evre I Seminom: Relaps yeri Prenses Margaret Hastanesi, Toronto, N = 489; Median takip; 8 y 64 Relaps Relaps yeri: Para-aortik: %89 Pelvis: %5 Para-aortik ve pelvis: %5 Diğer: %1 Warde P et al, 2006

8 Evre I Seminom: Relapsların tedavisi Prenses Margaret Hastanesi, Toronto, N = 489; Median takip 8 y 64 Relaps %78 hasta Gy PA +/- DL RT 90% NED (geri kalanların hepsi Kemo ile kurtarıldı) %22 Kemoterapi 1 hasta seminomdan öldü Warde P et al, 2006

9 527 hastanın uzun dönem takip sonuçları GS; %98.6 HGS%85.7 Tolan et al, Eur Urol 57: 474-9, 2010.

10 İzlem Seminom (Metaanaliz 4 geniş çalışma) 638 hasta DATECA (ilk prognostik çalışma) Princess Margeret Hospital Royal Marsden Hospital Royal London Hospital Ortalama takip 7 yıl ( ) Relaps 121 (%19) 5 yıllık relapssız sağkalım % yıllık hastalıksız sağkalım %99 Warde, J Clin Oncol,2002

11 Prognostik Faktörler Univariet analiz Tümör >4cm (p=0.003) Rete testis invazyonu Lenfovasküler invazyon (p=0.038) Anaplastik vs klasik tip (p=0.056) Multivariate analiz Warde, J Clin Oncol,2002

12 Evre-I Seminom Risk faktörlerine göre nüks % 12 % 32 % 16 Tümör çapı >4 cm Rete testis invazyonu - Her ikisi (+), rekurrens % 32 (yüksek) - Biri (+), rekurrens % 16 (Orta) - Her ikisi (-), rekurrens % 12 (düşük)

13 Riske bağlı tedavi seçimi N=227 Evre I seminom 84 (%37) risk faktörü yok İzlem 44 (%19) T > 4 cm İzlem 25 (%11) rete testis tutulumu İzlem 74 (%33) her iki faktör Karbo x 2 Median 34 ay takip Relaps İzlem 15 (%9.5) Karboplatin 1 (%1.4) Aparicio et al, J Clin Oncol 29: , 2011.

14 Hastalıksız sağkalım: İzlem: %88.1 Karbo: %98 Genel sağkalım: %100 Hastalıksız sağkalım (izlem): Risk faktörü yok : %93.5 T>4 cm : %83.7 Rete testis (+) : %78.3 Aparicio et al, J Clin Oncol 29: , 2011.

15 Evre I Seminom: İzlem vs. Adjuvant RT İzlem Adjuvant Radyoterapi Relapssızlık %85 %95 Kansere özgü sağkalım %99.8 %100 Kemoterapi gereksinimi %5 %4 Adj. Tedavi gerekmeyen %85 0 Warde P et al, 2006

16 Radyoterapi Dezavantajları %80 hasta gereksiz radyoterapi alır ( + maliyet) Sekonder maligniteler (25 yılda %18) Lösemi riski artar (rr=6.2) GIS komp., Fertiliteye olası etkisi

17

18 Seminomlarda RT sonrası ikinci kanser riski Relative Risk: Önemsiz mi? Sigara içmek ile eşdeğer!! van den Belt-Dusebout et al J Clin Oncol 2007; Travis et al. J Natl Cancer Inst 2005

19

20 Seminomlarda RT sonrası CV risk Royal Marsden Kardiyak olay RR: 2.40 (95% CI ) 10 yılda kardiak olay aktuarial riski İzlem 1.4% kemoterapi 3.4% Radyoterapi 7.2% Yani; birçok hasta hastalığından ziyade tedavinin sonucu oluşabilecek diğer hastalıklardan ölecektir Huddart et al. J Clin Oncol 2003 ; Zagars et al. J Clin Oncol 2004

21 Devam İkinci kanser ve KV riske hasta Med. takip; 17y İkinci kanser riski 1.7 kat daha fazla; KV hastalık riski genel popülasyona göre 1.1 kat artmış. İkinci kanser tanısından sonra med. sağkalım 1.4 y KV hastalık tanısından sonra med. sağkalım 4.7 y. Van den Belt-Dusebout AW; JCO; 2007 Travis JNatl Cancer Inst 2005

22 RT ve KT sonrası ikinci kanser ve KVH riski Grafik diyor ki: RT+ Chemo Surg only R T Chemo van den Belt-Dusebout, JCO; 25:4370, Kümülatif İK VE KVH riski RT ve KT de kontrol olarak alınan RPLND den fazladır 2. KT veya RT ye bağlı risk ikisi beraber olduğunda tek tek RT ve KT ye göre daha fazladır. RT &KT İK ve KVH riskini SİGARA kadar arttırmaktadırlar.

23 Seminomlarda RT sonrası İK riski (Travis JNCI 97: 1354, 2005) Risk kesinlikle mevcut. Ancak %50 tümör RT alanı dışında. O halde RT tek suçlu değil. KT sonrası da risk artıyor. KT e bağlı geç toksisite 1. İK; lösemi örneğin.. 2. KVH ( HT, Kolesterolemi, MI) 3. Hipogonadizm. 4. Bunlar (B)EP için biliniyor henüz Carbo hakkında yeterli veri yok.

24 Uzun lafın kısası; 100 Hipotetik Hasta İzlem Radyasyon Karboplatin Relaps Seminomadan ölüm BEP x 3 Kemo Adj. Tedaviyi önlüyor İkinci kanser > 23? Sık BT gereksinimi Evet Evet Evet

25 Evre I Seminomlarda İzlemin Dezavantajları Uzun süreli yakın takip gerekli ; (nükslerin %7 kadarı >6 yıldan sonra) Tümör belirleyicileri yeterince etkin değil RP sık görüntüleme geregi nedeni ile (Maliyet?? Radyasyon??) Hasta uyumu Ansiyete Takip protokolü?

26 ABD de çalışmalar arasındaki kanserlerin %0.4 ünün BT ye bağlı olduğunu göstermaktedir. Bu 2007 de %1.5 mertebesine ulaşacaktır.

27 İzlemde radyasyon tehlikesi NCCN guidelines BT için 1. yıl: q 3 ay 2. yıl: q 4 ay 3-5. yıl: q 6 ay 18 yaşında hasta NCCN kılavuzuna göre 16 BT çektirise LAR (hayat boyu ikinci kanserden ölme riski % 1.93 veya 52 de 1 dir. Tarin et al. J Urol 2009

28 NSTT de ilk 2 yıl 2 veya 5 BT yapılmasının relaps evresi ve sağkalım açısından fark olmadığı gösterildi. 3. ay ve 12 ay BT fevkalade yeterli

29 Ancak bu sonuçlanmadan bilmek mümkün değil TRISST (MRC TE24): Trial of imaging and schedule in seminoma testis

30 Ama,zaten 3 tedavi alternatifi de benzer takip protokolu uygulamak zorunda.

31 Evre I Seminom: Karboplatin? En iyi olasılıkla relapsları %15 den % 5 e düşürür. Karbo cisplatinden ileri hastalıkta daha az etkindir Uzun vade toksisite bilgileri belirsiz Bundan relaps olanların tedavisi? Geç relapslarda iş daha da karışık. Relapsların çoğu RP de CT ye gereksinim var Oliver et al. Lancet 2005

32 Karboplatin ASCO, 2008 sonuçları eleştiriler 5 yıl RFS: Karboplatin=%94.7; RT = %96 Absülüt fark = %1.3 Görece fark = %32 %95 güvenlik: Fark; <3.6%. Bütün bu sebeblerle baştan saptanan (relapsın <%3 ün altına inmesi) hipotez gerçekleşmemiştir.

33 Biraz da RT nin hakkını teslim edelim

34 SEER data: RT (n= 5265) vs İzlem (n=1499) Median 7.6 yıl takip p= p= Kanser Spesifik Sağkalım Genel Sağkalım HR: 0.37 CI HR: 0.80 CI Jones et al, Am J Clin Oncol; 2012, in press

35 SEER data: Genel Sağkalım Kanser Spesifik Sağkalım RT İzlem P RT İzlem 5-yıl yıl yıl Multivariate Analiz: Adjuvan RT ile sağkalım daha iyi GS: HR 0.80, CI , p= KSS: HR 0.37, CI , p= Jones et al, Am J Clin Oncol; 2012, in press P

36

37 Evre I Seminom İzlem %85 hastayı ek tedaviden kurtarır Relapsların çoğunu Gy RT kurtarır BEPx3 kemoya gereksinimi arttırmaz %100 kansere özgü sağkalım Uzun vadede en iyi YE profili Ek tedavi verilmesi gereken gerçek yüksek riskli grup yok Bütün Evre I seminomlara eğer hasta uyumu varsa önerilmelidir.

Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız

Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız fieh TIP BÜLTEN 42:2-2008 Testis tümörlü hastalarımızda prognostik faktörler ve tedavi sonuçlarımız Prognostic factors and treatment results in testicular cancer Didem KARAÇETİN, Özlem MARAL, Begüm ÖKTEN,

Detaylı

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD

Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD Lokalize prostat kanserinde Radikal Prostatektomi mi? yoksa Radyoterapi mi? Dr. Haluk Özen, Hacettepe Üniv. Üroloji AD RP mi? Yoksa RT mi? Retrospektif çalışma Erken prostat kanserinde 2600 hastada RP

Detaylı

Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi

Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi. Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi Kemoterapi sonrası artık kitlelerin tedavisi Dr. Haluk Özen, Hacettepe Universitesi Testis Tümörleri: Tedavi edilebilen kanser modeli DüĢük evre Kür oranı %100 e yakındır Ġleri evre %85-90 uzun süreli

Detaylı

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU

EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU EAU TESTİS KANSERİ KILAVUZU P. Albers (başkan), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, A. Horwich, M. P. Laguna, Avrupa Üroloji Derneği 2008 Çeviri: Üroonkoloji Derneği 1 İÇİNDEKİLER:

Detaylı

İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi. Dr. Cemil Uygur

İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi. Dr. Cemil Uygur İleri Evre Testis Tümörleri Kemoterapi Sonrası Cerrahi Dr. Cemil Uygur TEDAVİ KONSEPTİ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER: DİFERANSİASYON BOZUKLUĞU GERM HÜCRELİ TÜMÖR KLASİFİKASYONU GERM CELL (STEM) ITGCN EC/YS totipotentir.

Detaylı

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR?

İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? İNVAZİF EOC DE EVRELEME CERRAHİSİ GEREKLİ MİDİR? Doç. Dr. M. Coşkun SALMAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Over kanseri Dünyada; 7. en sık kadın kanseri 240.000

Detaylı

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziantep Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi AD TOD-;14 Haziran 2008 RADYASYONUN GEÇ ETKİLERİ Toplumda kanser oranının

Detaylı

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi

Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Evre 3 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomu (KHDAK) ve etkin sistemik tedavi Dr. Hakan Bozcuk Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD Tıbbi Onkoloji BD Antalya Akış Kemoradyoterapi Biolojik

Detaylı

Radyasyon onkologları ne diyor?

Radyasyon onkologları ne diyor? Radyasyon onkologları ne diyor? Bu çalışmalar eski Yeni aletlerimiz var (IMRT, IGRT, Robotik RT) En sevdiğim robotik radyocerrahi Yakında Proton tedavisi ve MİRT gelecek Dozlar çok arttırıldı Bizim hasta

Detaylı

Prostat Kanseri Olgu Sunusu. Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref

Prostat Kanseri Olgu Sunusu. Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref Prostat Kanseri Olgu Sunusu Dr. Çağatay atay Göğüş Dr. Bülent B Günlüsoy Dr. Hakan Gemalmaz Dr. Emre TüzelT Dr. Şeref Başal al Olgu 65 y erkek hasta PSA: 11.21.2 ng/ml Gleason Skoru: 3+4=7 3/12 odakta,

Detaylı

Kanser taramalarındaki amaç, asemptomatik popülasyonda. Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı?

Kanser taramalarındaki amaç, asemptomatik popülasyonda. Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı? Türkiye verilerine göre prostat kanseri taranmalı mı? Is prostate cancer be screened according to Turkey data? Dr. Rahmi Gökhan Ekin, Dr. Ferruh Zorlu Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir DERLEME

Detaylı

Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan

Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan Lokalize Erken Evre Prostat Kanserinde Tedavi IMRT dir Dr. Erkan Topkan Başkent Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi AD Tedavinin Temel Amacı Low-risk prostat ca da (PC) sağ kalımın tedavisiz bile uzun olması

Detaylı

Akciğerin Metastatik Tümörleri

Akciğerin Metastatik Tümörleri Murat ÖZKAN*, Arif Osman TOKAT**, Şevket KAVUKÇU* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi, ANKARA Akciğerin metastatik

Detaylı

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER

PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER DERLEME/Review: ÜROONKOLOJİ/Urooncology PROSTAT KANSERİNDE ADJUVAN RADYOTERAPİ ADJUVANT RADIOTHERAPHY IN PROSTATE CANCER Ufuk ABACIOĞLU*, Levent TÜRKERİ** * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Cerrahinin en iddialı konularından birisi! İlk tedavi çekostomi,pillore 1776 İlk kolostomi,duret

Detaylı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı

Lokal ileri evre prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı DERLEME / REVIEW güncel tedavi yaklaşımları: ürolog yaklaşımı Current surgical approaches in local invasive prostate cancer: urologist approach Dr. Zafer Kozacıoğlu, Dr. Bülent Günlüsoy İzmir Bozyaka Eğitim

Detaylı

Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri

Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Melanomda Adjuvan Sistemik Tedavi Prensipleri Dr.Ali Arıcan 23.Şubat.2013, Adana Yaşayan Hasta Oranı (%) Melanom: 10 Yıllık OS 100 Evre Ia 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Evre IV 0 0 12 24 36 48 60 72 84

Detaylı

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr.

ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ LİMİTASYONDA YAPILMALIDIR? Konu Yazarı Prof. Dr. Konu Yazarı Prof. Dr. Tufan Bilgin Yazışma adresi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı BURSA ÜREME ÇAĞINDAKİ OVER KANSERİNDE KONSERVATİF CERRAHİ HANGİ OLGULARA HANGİ

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

ERKEN EVRE MEME KANSERİ

ERKEN EVRE MEME KANSERİ ERKEN EVRE MEME KANSERİ CERRAHİ TEDAVİDE YENİLİKLER Dr Savaş Koçak 20. Ulusal Kanser Kongresi 20 Nisan 2013 Dr Savaş Koçak ın ilaç ve tıbbi cihaz endüstrisi ile maddi ilişkisi yoktur ERKEN EVRE MEME KANSERİ

Detaylı

Prostat Kanseri ve PSA

Prostat Kanseri ve PSA Prostat Kanseri ve PSA Dr. Bülent Akdoğan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Dünyada en sık 4. kanser ABD de 2007 yılı için insidans: 218.890 mortalite: 27.050 Hayat

Detaylı

[SERAP KARAMAN] BEYANI

[SERAP KARAMAN] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [SERAP KARAMAN] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

KLİNİSYEN PROSTAT HİSTOPATOLOJİSİNDEN NE BEKLİYOR

KLİNİSYEN PROSTAT HİSTOPATOLOJİSİNDEN NE BEKLİYOR KLİNİSYEN PROSTAT HİSTOPATOLOJİSİNDEN NE BEKLİYOR 21. Ulusal Patoloji Kongresi, 16-20 Kasım 2011, izmir Dr. M. Uğur Mungan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 2008 Kanser Olguları

Detaylı

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler

Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Derleme: Baş-boyun tümörlerinde reirradyasyondaki güncel gelişmeler Güler Yavaş 1, Çağdaş Yavaş 2 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Konya 2 Konya Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi?

Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Erken Evre Pankreas Kanserinde Hangi Hastaya Hangi Adjuvan Tedavi? Dr. Arzu Yaren Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Fahri Gökşin Onkoloji Merkezi Tıbbi Onkoloji BD Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi 13-15

Detaylı

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan

METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi. Prof. Dr. Semih Ayan METASTATİK PROSTAT KANSERİNDE HORMONOTERAPİ 9.Üroonkoloji Kongresi Prof. Dr. Semih Ayan LHRH LH ACTH testis testosteron DHEA Adrenal DHT- prostat İlk Çalışmalar Hugins ve Hodges (1941):orşiektomi ve östrojen,

Detaylı