Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 143 MAYIS / MAY 2008 GÜNDEM NEWS Tekstil Fuarlar nda TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP flbirli i TEKNIK Ltd. and TUYAP Cooperation for Textile Exhibitions ELYAF İPLİK FIBRE YARN Wings- POY Üretiminde 4 Yenilikler 108 Wings The Innovations in POY Production DOKUMA ÖRME WEAVING KNITTING Dokumada Yeni Bir Yol; G6500 ART 114 Bir Mucidin Hat ra Defteri 92 G6500 ART - The New Way to Weave The Diary of an Inventor BOYA BASKI TERBİYE DYEING PRINTING FINISHING Sentetik Elyaf n Üretim S ras nda Renklendirilmesi Coloration of Polypropylene Fibers During Fiber Production 120 REKLAM NDEKS / ADVERTISERS INDEX AJANS PRESS DOW CORN NG...77 GROB HORGEN...Ö.K/F.C LOEPFE...Ö.K. /F.C.I SPOT A.fi...45 AKSAfi S L KON DY STAR...35 GRUPPO MERSAN SPOTSA...51 ALESTA EKOTEKS...83 GÜMÜfi ENERJ...89 MÜKSA MAK NA STAUBLI...7 BALKAN MAK NA...91 EKOTEKS...85 GÜVEN ÇEL K N DE ÜN VERS TES SWISSTEX...11 BATEKS...67 EL AR...97 HIGHTEX...55 NONWOVEN TECH fianal PLAST K BEKAERT...33 ENMOS...79 IFAI...63 OULABITEX...17 TATEKS...69 BENTEKS ERBEL - RIETER...27 ISIMAK ÖZDEM R KEÇE...99 TEPAfi BENTEKS - COMEZ...61 FETEKS - FERRORA...47 ITM A.K. /FC PROTEKS...A.K/B.C TEST LAB...71 CANLAR MAK NA FUKAHAMA...25 ITM GENEL...5 RATEKS - BOYAP...93 TETAfi - BARUDAN...13 DE RMEN...1 GEMSAN...43 J.MULLER...21 RETAfi...87 T MTAfi DE RMEN...19 GENK M...49 J.MULLER...23 ROTORCRAFT...37 TÜYAP D PAZ MAK NA GENOP - TRF RMS KLUBER...81 SETAfi K MYA...29 ÜLKEMAL...95 DORNIER...9 GOINDUSTRY...15 KOLORGEN SIMATEX...31 WOOLMARK...53

5 Bak fl / View mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü / President Publisher Necip GÜNEY T ekstil sektörüne yönelik çal flmalar yla Ümit VURAL Birlikten Kuvvet Do uyor The Power of Cooperation T EKNIK Ltd, who is known for its innovati- ilklere imza atan TEKN K Fuarc l k ve ve projects within the textile industry and Türkiye de fuarc l k sektörünün duayeni TUYAP, a leader in Turkiye s exhibition market, have decided to come together for a cru- TÜYAP, önemli bir iflbirli i anlaflmas yapt. cial cooperation. The first step in this union ITM 2009 Fuarlar ile ad m at lan bu beraberlik, di er tekstil fuarlar ile devam ede- will be ITM 2009 and will be followed by other textile exhibitions shortly thereafter. The cek. Dünya genelinde tan t m çal flmalar - introduction and promotion of these exhibitions have started through out the world and na bafllan lan bu fuarlar, konusunda önemli dünya firmalar n stanbul da buluflturacak. Tarihleri ve detaylar önümüz- companies in stanbul. The specific details of are expected to bring together important deki günlerde aç klanacak olan fuarlar, the future exhibitions have yet to be released, tekstil sektörü kapsam nda faaliyet gösteren alt sanayi dallar nda uzmanlaflan ulus- specialized exhibitions by bringing together however they are expected to be world wide lararas ihtisas fuarlar olacak. different expert branches within the textile TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP beraberli iyle industry. The exhibitions to be organized with the cooperation of TEKNIK Ltd. and TUyap lacak olan fuarlar; ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar, KNITEMB YAP include ITM 2009 International Textile Machinery Exhibition, KNITEMB th Uluslararas Örgü, Nak fl Makineleri, Yan Sanayileri ve Aksesuarlar Fuar, International Knitting and Embroidery Machineries, Spare Parts and Accessories Exhibition, YARNSHOP 2010, 7th International Istan- YARNSHOP Uluslararas stanbul plik Fuar, CARPETTECH 2010 Hal, Zemin bul Yarn Exhibition and CARPETTECH 2010 ve Teknolojileri Fuarlar ndan olufluyor. Y llard r TÜYAP taraf ndan yap lan benzeri The new exhibitions,which will take the pla- Carpet, Floor and Technologies Exhibition. fuarlar n yerini alacak olan bu organizasyonlar, Türk tekstiline yeni bir canl l k ve iv- YAP in the past, are anticipated to bring new ce of similar exhibitons put together by TUme kazand racak. Bu birlik ve beraberlik life and acceleration to the Turkish textile market. This cooperation is expected to increase the success of both the textile and ex- Türkiye nin tekstil ve fuarc l k sektörlerindeki baflar s n art racakt r. stanbul u, Orta hibition industries in Turkiye, and to make stanbul the center of textile exhibitions in the Do u ve Avrupa n n tekstil fuarlar merkezi haline getirmek için bu iflbirli ini yapt k. Middle East and Europe. We believe this first Sektörde öncülü ünü yapt m z bu birleflmenin daha de iflik sinerjilerin oluflmas nhin the sector that will in turn influence diffe- step in cooperation will set an example witda da ön ayak olaca n düflünüyoruz. rent synergies in the future. Sorumlu Yaz flleri Müdürü / Editorial Director Ümit VURAL Mali ve dari fller Müdürü / Administrative and Financial Director H.Engin DEM RKAN Haber Müdürü / Editor Z. Seda DEM RDELEN Yaz flleri / Editorial Cihan ALDIK Yay n Müflaviri / Editorial Adviser Doç. Dr. Hale Canbaz KARAKAfi Yay n Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Mehmet TASMACI - Prof. Dr. Erdem KOÇ Prof. Dr. Mehmet AKALIN - Prof. Dr. Bülent ÖZ PEK Doç. Dr. Özcan ÖZDEM R - Dr. Vedat B LG N Doç. Dr. Filiz KARAOSMANO LU - Doç. Dr. Fatma ÇEKEN Yard. Doç. Dr. Merih SARIIfiIK - Doç. Dr. Ender BULGUN Dr. Peter HARDT Uluslararas liflkiler / International Relations Department Murat ÇAVDAR Canan KORKMAZ Didem YÖRÜK Reklam Müdürü / Advertisement Manager Saime TEM Z Matbaa Sorumlusu / Printing Responsible fienol YALIN Grafik Servisi / Design and Art Direction Ömral T RYAK Emre NCE Abone ve Da t m / Subscription and Distribution Temel EMECAN Bursa Temsilcili i / Representative in Bursa Yakup ALAN - Özgül ÇEL K Tel&Fax: (0224) Bask - Cilt / Publishing House Trichrome Matbaac l k Yap m - Yönetim / Publisher Teknik Fuarc l k ve Yay nc l k Reklamc l k Dan flmanl k Ticaret Limited fiirketi Merkez / Head Office Fabrikalar Cad. No:1 Kat: Beflyol / Florya STANBUL - TURKEY Tel : +90 (212) (Pbx) Fax : +90 (212) internet/web : Fiyat : 12 YTL Ayda Bir Yay mlan r. Monthly Published. Bu dergide yay mlanan haber ve foto raflar, kaynak gösterilmeden kullan lamaz. All rights reserved. All photos and news in this publication can not be used without indicating the source. Sayg lar mla... Best regards...

6 GÜNDEM NEWS Tekstil Fuarlar nda TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP flbirli i Tekstil sektörüne yönelik çal flmalar yla ilklere imza atan TEKN K Fuarc l k ve Türkiye de fuarc l k sektörünün duayeni TÜYAP, önemli bir iflbirli i anlaflmas yapt. T Soldan sa a: Teknik Fuarc l k Teknik Operasyonlar Direktörü Ümit Vural, TEMSAD Baflkan Adil Nalbant, Tüyap cra Kurulu Baflkan Serdar Yalç n, Teknik Fuarc l k Sat fl ve Pazarlama Dirktörü Necip Güney, Tüyap Tan t m Grup Baflkan Oya Akgün. ekstil sektörüne yönelik çal flmalar yla ilklere imza atan TEKN K Fuarc l k ve Türkiye de fuarc l k sektörünün duayeni TÜYAP, önemli bir iflbirli i anlaflmas yapt. ITM 2009 Fuarlar ile ad m at lan bu beraberlik, di er tekstil fuarlar ile devam edecek Haziran 2009 tarihlerinde TEK- N K Fuarc l k ve TÜYAP taraf ndan yap lacak olan ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar n n ard ndan, 2010 y l nda tekstil sektörüne yönelik di er fuarlar da TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP ortakl yla düzenlenecek. Y llard r TÜYAP taraf ndan yap lan benzeri fuarlar n yerini alacak olan bu organizasyonlar, Türk tekstiline yeni bir canl l k ve ivme kazand racak. Dünya genelinde sektörel ihtisas fuarlar n n baflar l olmas için büyümenin ve uzmanlaflmas n n önemini vurgulayan TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP yöneticileri, Türkiye nin tekstil ve fuarc l k sektörlerindeki baflar s n art rmak; stanbul u Orta Do u ve Avrupa n n tekstil fuarlar merkezi haline getirmek için bu iflbirli ini yapt klar n vurgulad lar. Dünya genelinde tan t m çal flmalar na bafllan lan bu fuarlar, konusunda önemli dünya firmalar - n stanbul da buluflturacak. Tarihleri ve detaylar önümüzdeki günlerde aç klanacak olan fuarlar, tekstil sektörü kapsam nda faaliyet gösteren alt sanayi dallar nda uzmanlaflan uluslararas ihtisas fuarlar olacak. TEKN K Fuarc l k ve TÜYAP beraberli iyle yap lacak olan fuarlar flöyle: ITM 2009 Uluslararas Tekstil Makineleri Fuar, KNITEMB Uluslararas Örgü, Nak fl Makineleri, Yan Sanayileri ve Aksesuarlar Fuar, YARNSHOP Uluslararas stanbul plik Fuar, CARPETTECH 2010 Hal, Zemin ve Teknolojileri Fuar TEKNIK Ltd. and TUYAP Cooperation for Textile Exhibitions TEKNIK Ltd. being known with its innovative projects regarding the textile industry and TUYAP being the leader in Turkiye in the fair bussiness have made a recent and crucial cooperation. T EKNIK Ltd. being known with its innovative projects regarding the textile industry and TUYAP being the leader in Turkiye in the fair bussiness have made a recent and crucial cooperation. The first leap of this cooperation was done with the organization of ITM 2009 and will continue with other textile exhibitions. Following ITM 2009 International Textile Machinery Exhibition to be held from 6 to 10 June 2009 by TEKNIK Ltd. and TU- YAP, other textile exhibitions fort he year 2010 will be organized with the cooperation of these two leading organizers. The exhibitions aforementioned for the year 2010 will replace previous exhibitions organized in the field of textile, and provide an acceleration and boom in the Turkish textile industry. TEKNIK Ltd. and TUYAP s managers, who pointed out the importance of alliances so as to ensure the success of sectoral exhibitions throughout the world, stated that this cooperation was made for the sake of Turkish textile and fair industry and make Istanbul the center of textile exhibitions in Middle East and Europe. The promotion studies throughout the, to enable the world leading textile companies to bring together in Istanbul, world have already started for the exhibitions aforementioned to be organized in 2010 enabling. The dates and details of these exhibitions will be announced in the forthcoming days. The exhibitions to be organized with the cooperation of TEKNIK Ltd. and TUYAP are as follows: ITM 2009 International Textile Machinery Exhibition, KNITEMB th.International Kintting and Embroidery Machineries,Spare Parts and Accessories Fair, YARNSHOP th International Istanbul Yarn Fair, CARPETTECH 2010 Carpet, Floor and Technologies Fair 4

7

8 GÜNDEM NEWS Son Alman Teknolojileri, VDMA Sempozyumunda Tan t ld 2. Alman Tekstil Teknoloji Sempozyumu, Nisan 2008 tarihlerinde, stanbul Swissotel The Bosphorus ta yap ld. Yaklafl k 500 kiflinin izledi i sempozyum, yo un ilgi gördü. A lmanya n n Türkiye Büyükelçili i, Alman Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanl ve Alman Ticaret Fuarlar Endüstrisi Birli i iflbirli i ile VDMA (Alman Tekstil Makine Üreticileri Birli i) taraf ndan düzenlenen 2. Alman Tekstil Teknoloji Sempozyumu, Nisan Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i Ö retim Üyeleri ve VDMA Yetkilileri 2008 tarihlerinde, stanbul Swissotel The Bosphorus ta yap ld. Yaklafl k 500 kiflinin izledi i sempozyumda, Türkiye deki kay t ifllemleri ve koordinasyon, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i yetkilileri taraf ndan gerçeklefltirildi. Sempozyum boyunca süren oturumlarda Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i Bölümü Baflkan Prof.Dr.Kerim Duran, Ege Üniversitesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kado lu ve Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i eski Bölüm Baflkan Prof. Dr. Ifl k Tarakç o lu moderatörlük yapt lar. Alman teknoloji gelifltirici firmalar n n yetkililerinin ve Türkiye mümessili firmalar n sorumlular n n haz r buldu u sempozyum, Türk tekstil üreticileri taraf ndan yo un ilgi gördü. 2 gün süreyle düzenlenen sempozyum, 28 Nisan 2009/ Pazartesi sabah yap lan aç l fl töreniyle bafllad. Daha sonraki 3 ayr salonda, Nonwoven ve Teknik Tekstiller, plik E irme ve Terbiye konulu oturumlar yap ld. Nonwoven ve Teknik Tekstiller Sempozyumun ilk günü düzenlenen Nonwoven ve Teknik Tekstiller konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Dilo Group ad na Sinan Karadal: neleme Nonwoven Üretimi ve Ürün Uygulamalar çin Son Teknik ve Teknolojiler Isra Surface Vision GmbH ad na Serkan Çak r: Nonwoven Üretiminizden Daha Fazlas n Al n: Proses ve Kalitenizi Artt racak Yeni Yüzey Denetleme / A Kontrol Sistemleri Monforts ad na Thomas Päffgen: Teknik Tekstil Mamulleri ve Kaplama çin Ramöz Fleissner ad na Christian Schaefer: AquaJet Su Jeti Teknolojisi le En Son Yenilikler Erko Trützschler ad na Oliver Doering: Tüm Uygulamalar çin Do ru Tülbent Oluflturma ve Ba lama Ekipman plik E irme Sempozyumun ilk günü düzenlenen plik E irme konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Textechno ad na Dr. Guntram Kugler: E rilmifl plik Bölümünde Kalite Kontrol çin Eksiksiz Çözümler Textechno Güvenilir Bir Partner SSM Hacoba ad na Robin Gutbrod: SSM Hacoba Teknolojisi: Bobinleme, Tekstüre ve Dikifl pliklerinin Son flleminde Art De er Yaratma Rieter ad na Jürgen Müler: Rieter Cer Makinalar Cer Teknolojisinde Kilometre Tafllar Rieter ad na Dr. Stephan Weidner- Bohnenberger: Rieter Open End plik Makinalar le Kalite ve Ekonomide Yeni Standartlar Welker ad na Claus Koch: pliklerin Kondisyonlanmas Oerlikon Schlafhorst ad na Martin Leichter: Zinser ve Autoconer 5 En Üst Seviyede Alman teknoloji gelifltirici firmalar n n yetkililerinin ve Türkiye mümessili firmalar n sorumlular n n haz r buldu u sempozyum, Türk tekstil üreticileri taraf ndan yo un ilgi gördü. plik ve Bobin Kalitesi çin Mükemmel Kombinasyondur Oerlikon Saurer ad na O uz Karc er: Teknik plikler çin Technocorder TC-S ve Fantazi plikler çin Fascinator ECP 1 de Allma Ürün Hatt ndaki Yeni Geliflmeler 6

9

10 GÜNDEM NEWS 2 gün süreyle düzenlenen sempozyum, 28 Nisan 2009/ Pazartesi sabah yap lan aç l fl töreniyle bafllad. Harman-Hallaç ve Tarakta Yüksek Performans Kavram Trützschler ad na Hermann Sekler: Penye Ring plikleri çin Optimum fierit Haz rlama Oerlikon Schlafhorst ad na Dr. Tai: Autocoro Rotor E irme Teknolojinde Pazar Lideri Mac Andritz Küsters ad na Dominic Prömpler: Tekstil Kaland r Teknolojisi le lgili Komple Genel Görüntü Küsters Textile ad na Erdinç Dincer: Örme Kumafllar çin Aç k En Prosesler - Rekabet ve Çözümler Pleva ad na Rainer Tüxen: Tekstil Terbiyesi, Kaplama ve Kontinü/Cpb Boyama çin Kullan c ya Yönelik Modüler Ölçüm ve Kontrol Sistemleri Oerlikon Saurer ad na Richard Klein: Enerji Optimizasyonu Plan na ve Yüksek Büküm ve Kablo Büküm Makinelerinin Kullan m na Ba l Olarak Maliyetlerde Azalma Terbiye Sempozyumun ilk günü düzenlenen Terbiye konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Monforts ad na Thomas Päffgen: Kompresif çektirme: Proses Optimizasyonu çin Yeni Tesis Konseptleri Mahlo ad na Adnan Andaç: Orthopac XRVMC-12-Düzeltmenin Yeni ve Etkili Bir Yolu Goller ad na Mehmet Aksu: Dokuma ve Örme Kumafllar n Yafl Bitim fllemlerindeki Yeni Geliflmeler Erbatech ad na Ulrich von Christen Erbatech: Kontinü Makinelerde Örme Kumafllar n Yafl fllemi A artma / Y kama / Boyama. Maliyet Optimizasyonu çin Son Makine Geliflmeleri Weko ad na Robert Mascherpa ve N. Emre Utku: Tekstillerin Fonksiyonellefltirmesine ve Terbiyesine Yönelik Weko S v Aplikasyon Sistemi Körting ad na Karl Hesse: Merserizasyon flleminde Kostik Geri Kazan m le Tasarruf Erhardt + Leimer ad na Klaus Baumann: Hassas Tekstil Yüzeylerinin Prosesi/ Elstraight - Yüzey Düzgünlefltirmenin Gelece i 28 Nisan 2008/ Pazartesi günü yap lan sempozyum, VDMA Textile Machinery Genel Müdürü Thomas Waldmann n Daha yi Yat r mlar - Sahip Olma Yaklafl m n n Toplam Maliyeti konulu aç klamalar yla sona erdi. Daha sonra Alman Konsoloslu u nda, Bafl Konsolos Matthias von Kummer taraf ndan kat l mc firmalara davet verildi. 29 Nisan 2008/ Sal günü yap lan sempozyum, Öko-Tex ten Dr. Stefan Mecheels in yapt Öko-Tex Sessiz Bir Sat c konulu aç klamayla bafllad. Daha sonraki 2 ayr salonda, plik E irme/terbiye ve Dokuma/Örme konulu oturumlar yap ld. plik E irme/ Terbiye Sempozyumun ikinci günü düzenlenen plik E irme/terbiye konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Trützschler ad na Gerd Wienands: Dokuma/Örme Sempozyumun ikinci günü düzenlenen Dokuma/Örme konulu bölümde konuflma yapan firma yetkilileri ve konu bafll klar flunlard : Karl Mayer ad na Bülent Eru ur: Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH Firmas ndan Çözgü Haz rlama, Levent Sarma ve Hafl llama Alan nda Haberler Lindauer Dornier ad na Siegfried Sachs: Dornier Dokuma Makineleri Sistem Ailesi Genkinger-Hubtex ad na Sinan Ünal: Yaklafl k 500 kiflinin izledi i sempozyumda, Türkiye deki kay t ifllemleri ve koordinasyon, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisli i yetkilileri taraf ndan gerçeklefltirildi. Malzeme Tafl ma Sistemleri çin Optimum Çözümler Mayer & Cie ad na Kahraman Güveri: Elastomerik Vanizede Yeni Bir Dönüm Noktas na Ulaflmak Groz-Beckert ad na Özkan Edirne: Groz-Beckert in Örme Makinesi Hassas neleri-önemli Ürün Özellikleri ve Groz-Beckert Müflterilerinin Avantajlar SMC ad na Joerg Schairer: SMC - En nce Örme Makinesi Silindirleri 8

11

12 GÜNDEM NEWS The Latest German Technologies were Introduced at VDMA 2 nd German Textile Technology Symposium took place in Istanbul Swissotel The Bosphorus on April 28th-29th. Participated by almost 500 people, the symposium received great interest. 2 nd German Textile Technology Symposium that was organized by the VDMA (German Textile Machinery Association) in the cooperation of Embassy of Germany to Turkey, German Federal Ministry of Economics and Technology and Association of German Trade fair Industry took place in Istanbul Swissotel The Bosphorus on April 28th-29 th. Participated almost by 500 people, the registration and coordination of the symposium in Turkiye were carried out by the authorities of Ege University Textile Engineering Department. The sessions during the symposium were moderated by Prof. Dr. Kerim Duran, The Head of Ege University Textile Engineering Department; Prof. Dr. Hüseyin Kado lu from Ege University and Prof. Dr. Ifl k Tarakç o lu the Former Head of Ege University Textile Engineering Department. The symposium in which the representatives of German technology producer companies and their Turkey agents were present, received great interest from the Turkish textile producers. Lasted for two days; the symposium started with the opening ceremony in the morning of April 28th 2008/Monday. Then the sessions were organized about Nonwovens and Technical Textiles, Spinning and Finishing in 3 different halls. Nonwovens and Technical Textiles The company representatives giving their speeches in Nonwovens and Technical Textiles part at the first day of the symposium and the topics were as follows: Sinan Karadal for Dilo Group: Latest Technique and Technology for the Production of Needle Felted Nonwovens and their Applications Serkan Çak r for Isra Surface Vision GmbH: Get more out of nonwovens production: new web inspection tools for process and quality improvement The symposium in which the representatives of German technology producer companies and their Turkey agents were present, received great interest from the Turkish textile producers. Lasted for two days; the symposium started with the opening ceremony in the morning of April 28th 2008/Monday. Thomas Paffgen for Monforts: Stenter for Technical Textiles and Coating Christian Schaefer for Fleissner: Latest Innovations with AquaJet Spunlace Technology Oiver Doering for ErkoTrützschler: For every application the right web - forming and - bonding equipment Spinning The company representatives giving their speeches in Spinning part at the first day of the symposium and the topics were as follows: Dr. Guntram Kugler for Textechno: Complete Solutions For The Quality Control In The Spun Yarn Section - Textechno A Reliable Partner Robin Gutbrod for SSM Hacoba: SSM Hacoba Technology: Creating added value in winding, texturing and final make-up of sewing threads Jürgen Müller for Rieter: The RDB- D40 autoleveler drawframe a firework of innovations Stephan Weidner-Bohnenberger for Rieter: New standards in quality and economy with Rieter rotor spinning Claus Koch for Welker: Conditioning of Yarns Martin Leichter for Oerlikon Schlafhorst: Zinser and Autoconer 5 is the perfect combination for superior yarn and package quality O uz Karc er for Oerlikon Saurer: New developments of Allma Product Line on TechnoCorder TC-S for technical yarns and Fascinator ECP 1 for fancy yarns 10

13

14 GÜNDEM NEWS Trade fair Industry took place in Istanbul Swissotel The Bosphorus on April 28th-29 th. Richard Klein for Oerlikon Saurer: Reduced Costs due to an Energy Optimized Planning and Utilization of Up- Twisting and Cabling Machines Finishing The company representatives giving their speeches in Finishing part at the first day of the symposium and the topics were as follows: Thomas Päffgen for Monforts: Compressive Shrinking: New range of concepts for process optimization Adnan Andaç for Mahlo: Orthopac XRVMC-12- a new, effective way of straightening Mehmet Aksu for Goller: New developments in the wet finishing of woven and knitted fabrics Ulrich von Christen Erbatech for Erbatech: Bleaching/Washing/Dyeing - wet finishing of knitted fabrics on continuous machines. Latest machine developments for cost optimized processes. Robert Mascherpa and N. Emre Utku for Weko: Weko Liquid Application Participated almost by 500 people, the registration and coordination of the symposium in Turkiye were carried out by the authorities of Ege University Textile Engineering Department. System for Funcitonalization and Finishing of Textiles Karl Hesse for Körting: Save Money through Lye Recovery in your Mercerising Process Klaus Baumann for Erhardt+Leimer: Processing delicate textile webs/ Elstraight - the future of web straightening The symposium on April 28th, 2008/Monday ended with VDMA Textilie Machinery General Manager Thomas Waldmann s explanation on the topic of Better investments - the Total Cost of Ownership approach. Then in Consulate General Matthias von Kummer gave a reception to participator companies at Consulate German. The symposium on April 29 th, 2008/Tuesday started with the presentation of Dr. Stefan Mecheels from Öko-Tex called Öko-Tex a Silent Seller. Then the sessions took place about Spinning/Finishing and Weaving/Knitting in 2 different halls. Spinning /Finishing The company representatives giving their speeches in Spinning/Finishing part at the second day of the symposium and the topics were as follows: Gerd Wienands for Trützschler: High performance concept in blow room and carding Hermann Sekler for Trützschler: Optimal sliver preparation for combed ring yarns Dr. Tai for Oerlikon Schlafhorst: Autocoro market leading rotor spinning technology Dominic Prömpler for Andritz Küsters: The Complete Range of Textile Calendering Erdinç Dinçer for Küsters Textile: Open width processing of knit goods - Challenges and solutions Rainer Tüxen for Pleva: User-oriented modular measuring and control systems for textile finishing, coating and continuous/cpb dyeing Weaving/ Knitting The company representatives giving their speeches in Weaving/Knitting part at the second day of the symposium and the topics were as follows: Bülent Eru ur for Karl Mayer: News in the field of warping, beaming and sizing from Karl Mayer Textilmaschinenfabrik GmbH Siegfried Sachs for Lindauer Dornier: The Dornier Weaving Machinery System Family Sinan Ünal for Genkinger-Hubtex: Optimized Solutions for Material Transport Systems Kahraman Güveri for Mayer & Cie: Reaching a new milestone in Elastomeric Plating Özkan Edirne for Groz-Beckert: Groz- Beckert High Precision Knitting Needles requirements, advantages and benefits for our customers Joerg Schairer for SMC: SMC - finest knitting cylinders 12

15

16 GÜNDEM NEWS Alman Teknoloji Üreticilerinin Türkiye deki ve Dünyadaki Durumu 2007 y l nda, toplamda 3,9 milyar Euro de erinde Alman tekstil makinesi 150 pazara ihraç edildi, bir önceki y lda %7,2 art fl kaydedildi. V DMA Alman Tekstil Teknoloji Sempozyumu öncesi yap lan bas n toplant s na, Almanya Bafl Konsolosluk Vekili Peter von Wesendonk ve VDMA Sempozyum Proje Müdürü Sibylle Wenisch kat ld. Sibylle Wenisch, sempozyum hakk nda verdi i bilginin ard ndan, Alman tekstil makine üreticileri ve Türkiye pazar ndaki konumlar hakk nda aç klamalar yapt. Sibylle Wenisch flunlar söyledi Dünya çap nda tekstil makineleri endüstrisi için çok güzel bir y l olan 2007 ye bakt m zda, toplamda 3,9 milyar Euro de erinde Alman tekstil makinesi 150 pazara ihraç edildi, bir önceki y la göre %7,2 art fl oldu. Kuzey Amerika pazar, Çoklu-Elyaf Anlaflmas n n durdurulmas ndan dolay önemli ölçüde azald y l nda Çin ABD deki kotas z giyim kategorisinin %65 lik pazar pay na sahipti. Ancak ABD geleneksel olarak büyük bir hal üreticisi ve flimdi nonwovenlar konusunda da aktif. Latin Amerika daki en önemli pazarlar Meksika ve Brezilya d r. Güney Terbiye Örme Dokuma plikçilik Amerika daki politik ve mali durumlar sabit olmaktan çok uzakta. Afrika da en önemli pazar M s r d r; Türkiye ve M s r aras nda ticari iliflkiler de vard r. Ayr ca Çin de Afrika ya yat r m yap - yor, dolay s yla Çin makineleri ve ikinci el makineler de burada kullan l yor. Asya ya bakt m zda hepimiz biliyoruz ki, Çin dünyadaki en büyük dikim merkezidir. Teknik tekstillerin kullan m dünyan n her yerinde sürekli art yor. Mimari, tafl t yap m, tar m, ilaç ve pek çok di er alanlarda teknik tekstiller hafif a rl klar ndan dolay kullan l yor. Son olarak Avrupa da, 2007 de Alman tekstil makineleri için ikinci en büyük pazar olan Türkiye yi en büyük tekstil üreticisi ülke olarak kabul ediyoruz. Son 10 y lda çok büyük ölçüde geliflmifltir. Almanya ve talya gibi Avrupa ülkelerinde teknik tekstiller tekstil üretiminde öne geçmifltir. Almanya ve talya gibi Avrupa ülkelerinde teknik tekstiller, tekstil üretiminde öne geçmifltir. Türkiye pazar Türkiye deki tekstil endüstrisi pek çok avantaja sahip. Uzun gelene inden dolay en iyi know-how, Avrupa pazar na yak nl ve son olarak da en yüksek teknolojik standarttaki ekipmanlar. Bu avantajlar AB de en be enilen ulus anlaflmalar, 408 "Paneuro-Mediterranen" ser best bölgesi ile tamamlan yor Bu çok büyük bir tekstil makineleri park ve tekstil makineleri için önemli ve sürekli talep anlam na geliyor. thal edilen ma kinelerin %30 u Alman makineleridir. 100 Tekstil, Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSYIH), istihdam ve ihracat bak m ndan Türk ekonomisindeki en önemli endüstridir Türkiye ye Alman tekstil makineleri ihracat milyon Almanya talya Fransa sviçre Japonya Çin ABD Belçika-Lüksemburg Kore Tayvan Türkiye ye tekstil makinesi ihraç eden bafll ca ülkeler

17 GÜNDEM NEWS Soldan sa a: VDMA Sempozyum Proje Müdürü Sibylle Wenisch ve Almanya Bafl Konsolosluk Vekili Peter von Wesendonk. büyüdü. Türkiye 408 Milyar Euro ile %73 lük bir art fl elde etti. Türkiye de üretilen yüksek pamuk hacminden dolay, fabrikalar n ço u iplik e irme fabrikalar d r. Örgüyü düz örme ve yuvarlak örme olarak ikiye ay rmak gerekir. Düz örme 3-4 y l önce artmaktayd ; flu anda sat fllar yar ya düfltü. Yuvarlak örme makineleri için Türkiye hala büyük bir yetenekle, yerli kullan m için de iyi bir pazar. Dokuma makinelerinin pay %4,7; oldukça küçük pay n nedeni flu olabilir, Almanya da sadece bir dokuma makineleri üreticisi var. Y kama, kasarlama ve boyay kapsayan terbiye tekstil zincirindeki son halkad r ve yüksek kaliteli ürünler üretmek için de çok önemlidir. Düflük kalitede makineler kullanarak bu gerçe i göz ard etmek iyi markalardan ayr lmaya neden oluyor. Ne yaz k ki, 2007 için uluslararas veriler henüz haz r de il. Grafik gösteriyor ki; 2005 ten 2006 ya geliflme neredeyse tüm ülkelerde düfltü, ancak 2007 de Türkiye ye Alman ihracat verileri deminde söylendi i gibi art fl %72 dir. Tekstil Türk GSYIH n n %10 unu ve üretim sektöründeki istihdam n %20 sini oluflturuyor. Sektörde yaklafl k üretici flirket bulunuyor. Tekstil/giyim ihracat de er olarak Türk ihracat nda en büyük paya sahiptir (%23). Türk tekstil ihracat 2006 da 19.8 milyar Euro ya ulaflt. Türkiye nin tekstil endüstrisi yerli üretim pamu a dayanm yor. Geleneksel bir pamuk üreticisi olan Türkiye, flu anda dünyan n yedinci en büyük pamuk üreticisidir y l nda ton üretildi, ton ithal edildi ve ton ihraç edildi. Böylece ton iplik ve kumafl olarak ifllendi. Tekstil endüstrisi her çeflit iplik, pamuk, giysi, ev tekstilleri ve di er haz r ürünleri üretiyor ve ihraç ediyor. Türk ürünleri yüksek kaliteleri ile biliniyorlar. Türk partnerler siparifl boyutu ve moda de ifliklikleri bak m ndan güvenilir ve esnek teslimat yapmaktad r. Tüm bunlar gurur duyulacak ve tabi ki Alman tekstil makineleri kullan larak Türkiye deki tekstil üretimini gelifltirmek amac yla ifl birliklerini güçlendirmek için en iyi koflullard r y - l nda Çin Alman tekstil makineleri ihracatç lar için en büyük pazar haline geldi. %56 l k bir art flla ABD yi geçti ve bir numaral var fl noktas haline geldi. Türkiye talya dan sonra dördüncü s radayd y l nda Türkiye %136 l k bir art fl elde etti ve Çin den sonra iki numaral var fl noktas haline geldi ve 2004 y llar nda da Türkiye ikinci s raya yerleflti y l nda tekstil endüstrilerinin yat r mlar dünya çap nda 15

18 GÜNDEM NEWS Position of German Technology Producers in Turkiye and the World In 2007, in total German textile machinery worth 3,9 billion Euro was exported into 150 markets, this was 7,2 percent more than the year before. P eter von Wesendonk from Consulate General Germany and Sibylle Wenisch, the project manager of VDMA Symposium, participated in the press meeting held before VDMA German Textile technology Symposium. After providing information on the symposium, Sibylle Wenisch provided information about German textile machinery producers and their position in Turkish market. Sibylle Wenisch gave the following explanations: When we look back to 2007, a very good year for the worldwide textile machinery industry, in total German textile machinery worth 3,9 billion Euro was exported into 150 markets, this was 7,2 percent more than the year before. The North American market has been decreased massively because of the suspension of the Mult-Fiber-Agreement. In 2004 China already had a 65% market share of the quota-free categories of clothing in the USA. However the USA is traditionally a big manufacturer of carpets and now it is also active in nonwovens. In Latin America the most important markets are Mexico and Brazil. Political as well as financial aspects are far from being stable in South America. Germany taly France Switzerland Japan China USA Belgium-Luxembourg Korea Taiwan Leading countries exporting textile machinery to Turkiye In Africa the most important market is Egypt, there are also trade connections between Turkiye and Egypt. Also China is investing in Africa, accordingly Chinese Machinery and second hand machinery are in use there. When we look at Asia: As all of us know that China is the biggest sewing centre of the world. Within the last 10 years it has developed enormously. In the European countries, like, Germany and Italy technical textiles have Within the last 10 years it has developed enormously. In the European countries, like, Germany and Italy technical textiles have taken the lead in textile production taken the lead in textile production. The use of technical textiles is growing continuously throughout the world. In architecture, vehicle construction, agriculture, medicine and many other segments technical textiles are used because of their low weight. Last but not least, in Europe, we regard Turkiye as the biggest textile production country, which has also been the second biggest market for German textile machinery in Finishing Knitting Weaving Spinning Increase in production of Turkish industry segments Turkish Market The textile industry in Turkiye has several advantages. Best know-how because of its long tradition, closeness to the European market and last but not least equipment of the highest technological standard. These advantages are complemented by most favoured nation agreements with the EU, the "Paneuro- Mediterranen" free zone. This means a huge textile machinery park and a large and continuous demand for textile machinery. 30% of the imported Machinery is German 16

19 GÜNDEM NEWS From left to right: Sibylle Wenisch, the project manager of VDMA Sympo sium and Peter von Wesendonk from Consulate General Germany. machinery. Textile is the most important industry in the Turkish economy in terms of Gross Domestic Product (GDP), employment and export. Textile accounts for 10% of the Turkish GDP and 20% of employment in the manufacturing sector. There are about 44,000 manufacturing companies in the sector. Textile/clothing exports have the largest share in Turkish export (23%) in value. Turkish textile exports have reached 19.8 billion dollars in Turkiye's textile industry relies on locally grown cotton. Turkiye, a traditional cotton grower, is now the world's seventh largest cotton producer. In tons were produced, Imported and exported. So tonnes were processed to yarn and fabrics. The textile industry produces and exports all types of yarns, fabrics, clothing, household textiles and other readymade products. Turkish products are well known for their high quality. Turkish partners deliver reliable and flexible regarding order seizes and fashion changes. All those are best conditions to be proud and to strengthen the business relations to develop the textile production in Turkiye, of course by using German textile machines. In 2001 China became the biggest market for German textile machinery exporters. With a plus of 56% it passed the USA to become the number one destination. Turkiye was on position four after Italy. In 2002 Turkiye had a plus of 136% and became number two destination after China. In 2003 and 2004 Turkiye reached the position two again. In 2007 the investments of the textile industries were growing worldwide. Turkiye achieved with 408 Mio. Euro, a plus of 73%. Because of the high volume of grown cotton in Turkiye most of the mills are spinning mills. Knitting we have to divide in flat knitting and circular knitting. Flat knitting has been booming 3 to 4 years ago, at the moment, the sales are reduced to the half. For Circular knitting machinery Turkiye is still a good market with big capability, also for the local use. The share of weaving machinery is 4,7%, the reason for the relatively small segment might be, that in Germany there is only one weaving machinery producer. Finishing, including washing, bleaching and dyeing is the last step in the textile chain and also very important for producing high quality products. To disregard this fact by using low quality machinery causes sorting from good brands. We regret, that the international data of 2007 is not available yet. The graphic shows the development of 2005 to 2006, which was decreasing for nearly all countries, but in 2007, the German export data to Turkiye is 72% plus. 17

20 GÜNDEM NEWS Jakob Müller den Dar Dokuma Semineri 24 Nisan 2008/Perflembe günü, WOW Hotel de yap lan Jakob Müller Dar Dokuma Semineri nde gelifltirdi i dar dokuma ve örme makinelerinin nitelik ve teknik özellikleri hakk nda bilgiler verildi. B ilol Tekstil Ltd. nin Türkiye mümessili oldu u, dünyan n en önemli dar dokuma teknolojileri gelifltirici firmalar ndan olan Jakob Müller AG Frick in Dar Dokuma Semineri, 24 Nisan 2008/ Perflembe günü, WOW Hotel de yap ld. Jakob Müller in üretim yelpazesinde yer alan dar dokuma ve örme makinelerinin nitelik ve teknik özellikleri hakk nda bilgi verilen seminere, dar dokuma üreticisi birçok firman n yetkilisi kat ld. Bilol Tekstil Ltd. Genel Müdürü Naili Bilol, Sat fl Müdürü Mehmet Kurban, Jakob Müller Türkiye Sat fl Sorumlusu Heiner Egli ve teknik destek ekibinin haz r bulundu u seminerde, Jakob Müller Dar Dokuma Enstitü Müdürü Dr. Roland Seidl teknolojileri hakk nda bilgiler verdi. Mehmet Kurban n yapt hoflgeldiniz konuflmas n n ard ndan Heiner Egli, Jakob Müler firmas hakk nda genel bilgi verdi. Daha sonra teknolojik aç klamalar yapmak için söz alan Dr. Roland Seidl; neli Dokuma Teknolojisi, Dar Dokuma Krofle Örme ve Çift Bar Çözgülü Örme, Çözgü Haz rl k, Elastik fierit sarma ve Paketleme, Elastik fieritlerin Soldan sa a: Jakob Müller Dar Dokuma Enstitü Müdürü Dr. Roland Seidl, Jakob Müller Türkiye Sat fl Sorumlusu Heiner Egli, Bilol Tekstil Sat fl Müdürü Mehmet Kurban ve Bilol Tekstil Genel Müdürü Naili Bilol. Boya ve Fiksesi bafll klar alt nda gelifltirdikleri teknolojileri anlatt. neli Dokuma Teknolojisi A rl kl olarak kurdele ve kemer üretiminde kullan lan bu makineler ile konfeksiyon için elastik fleritler (iç çamafl r, kemer, palaska vb.), medikal sektöründe kullan lan fleritler (gazl bez, bandaj timler için yüksek seçeneklerde ilave parça s ralan yor. neli dokuma makinelerinin modelleri ve özellikleri flöyle: Varitex V5Ni ve Varitex V5M: elastik ve elastik olmayan fleritler, dekoratif kurdeleler, çamafl r için kenar fleritler, saten fleritler, hafif ve orta-hafif ile spor ve rekreasyonel (tip H) kemerler, medi- neli dokuma taknolojileriyle konfeksiyon için elastik fleritler, medikal sektöründe kullan lan fleritler, teknik fleritler, dekoratif fleritler üretiliyor. Jakob Müller Türkiye Sat fl Sorumlusu Heiner Egli ve fleritler), teknik fleritler (spor sektörü, ulafl m sektörü), dekoratif fleritler üretiliyor. neli dokuma teknolojilerinin özellikleri aras nda: i ne ile atk atma, çift atk atma sistemi, her iki kenar n düzgünlü- ü, yüksek üretim h z, elastik ve elastik olmayan iplikler ile üretim, k sa tip de iflim süreci, kifliye özel ürünler, özel üre- kal amaçl bandajlar n üretiminde kullan l yor. NF Tüm ip kalitelerinde hafif-orta a rl kta elastik, elastik olmayan fleritle için kullan l yor. 20 ye kadar dizim çerçeveleri ve tarak geniflli i çeflitlili i gibi özellikleri bulunuyor. Ayr ca: 768 kancal jakarl makine, 192 kancal jakarl makine, genifl atk raporu için armür 18

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ

MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN MAĞAZA ÇÖZÜMLERİ MODERN STORE SOLUTIONS www.arslanraf.com STANDLAR / DUVAR SİSTEMLERİ / AKSESUARLAR STANDS / WALL SYSTEMS / ACCESSORIES KURUMSAL Kurulduğu günden itibaren, dekoratif raf ve askı

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI

TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ 2010-2011 TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI EGE ÜN VERS TES, MÜHEND SL K FAKÜLTES TEKST L MÜHEND SL BÖLÜMÜ TEKNOLOJ OPS YONU E M PLANI. Yar l. Yar l Kodu: Dersin Ad : Dersin Dersin Ad 6 8 9 7 8 Türk Dili I Ata. lk. nk. Tar. I Matematik I Fizik I

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE

REEL ALÜMİNYUM. Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE ALÜMİNYUM Profil Katalogu TEKNOLOJİNİN GÜCÜ ARTIK ELİNİZDE Hakkımızda / About us Reel Alüminyum 2001 yılında Gebze de üretime başlamıştır. Şirketimiz, kuruluşunun ilk yıllarından itibaren müşterilerinin

Detaylı

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ

TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TÜRKİYE NİN İLK VE TEK DİŞLİSİZ ÇİFT MOTORLU OTOMATİK KAPI SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER 1- A Sınıfı Enerji Verimliliği A Class Energy Efficiency 2- İnce Mekanizma/Slim Mechanism Dar Alanlarda uygulama imkanı

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

www.dilmenler.com.tr 9

www.dilmenler.com.tr 9 9 Born for Innovation TR Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler Makine Tekstil San. Tic. A.Ş. 30000 m 2 Kapalı üretim sahasında 250 kişilik kalifiye ekibi ile Tekstil Boyama ve Terbiye

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ. DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS24

DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ. DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS24 DIL WASH AÇIK EN KONTİNÜ KUMAŞ YIKAMA ve KASAR MAKİNESİ DIL-WASH OPEN WIDTH CONTINUE WASHING and BLEACHING MACHINE DMS DİLMENLER MAKİNE SANAYİ Dilmenler, Türkiye, İstanbul da 1982 yılında kurulan DMS Dilmenler

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

2014 KATALOG In 1990, When Our firm was established as Teknikel Machine Mould Manufacturing Industry, has been serving mould manufacturing to various sector, then has become Teknikel Machine Mould Industry

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Marble / Granite / Concrete / Asphalt

Marble / Granite / Concrete / Asphalt Marble / Granite / Concrete / Asphalt Circular Saws, Diamond Wires, Gang-Saw Blades, Calibrators, Profiles, Custom Made Products Perfect solutions to endless needs... HAKKIMIZDA SONMAK 1975 senesinde Ankara

Detaylı

Ürün Broşürü Product Brochure

Ürün Broşürü Product Brochure Ürün Broşürü Product Brochure 09 2015 Kabiliyetlerimiz Capabilities Ar-Ge - ÜRÜN GELIŞTIRME R&D - PRODUCT DEVELOPMENT Dişli, mil, rulman ömrü gibi tüm mühendislik hesaplamaları güvenilirliği dünyaca kabul

Detaylı

İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası. SB-D 11 Cer makinası. Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası

İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası. SB-D 11 Cer makinası. Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası İplik hazırlık SB-D 11 cer makinası SB-D 11 Cer makinası Mükemmel fiyat/performans oranına sahip tek kafalı kompakt cer makinası 2 Rieter. SB-D 11 Cer makinası Rieter. SB-D 11 Cer makinası 3 RIETER SPUN

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Cer TD. Teknik standartlar

Cer TD. Teknik standartlar Cer TD Teknik standartlar 4 Cer makineleri teknolojisi Geniş çaplı üstünlükler CER MAKİNELERİ TEKNOLOJİSİNDE SAĞLANMIŞTIR DAHA AZ HATA DAHA FAZLA VERIMLILIK ANLAMINA GELMEKTEDIR. nin ardından artık kalite

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Programı, İstanbul Teknik Üniversitesi nin (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile yaptığı anlaşma çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu uluslararası ortak ÇİFT

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç.

MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN. YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN Yüksek Lisans Tezi Eskişehir 2010 MOZAİK SANATI ANTAKYA VE ZEUGMA MOZAİKLERİNİN RESİM ANALİZLERİ MEHMET ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

MOPLAR MOPS

MOPLAR MOPS MOPLAR MOPS 2017 2018 Hakkımızda About Us Dayco Metal 2005 yılından beri profosyonel hijyen ekipmanları alanında hizmet vermektedir. İstanbul un endüstri bölgelerinden Silivri ve merkez Topkapı da toplam

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler

BINDER GROUP. Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Latest Innovation for Energy Efficient Aeration Air Control Systems Verimli Havalandırma Sistemlerinde En Yeni Çözümler Main operator targets in Waste Water Treatment Plants Atıksu arıtma tesislerinde

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Mükemmel izler bırakır...

Mükemmel izler bırakır... Mükemmel izler bırakır... ATA MAKİNE İMALAT SANAYİ BAS- ÇEK VE YÜRÜTMELİ OVALAMA INFEED AND THROUGHFEED ROLLING VİDA VE PROFİL OVALAMA MAKİNELERİ THREAD AND PROFILE ROLLING MACHINES AK 20 AK 40 AK 50 ENERJİ

Detaylı

Meusburger Portal. Kullanım Kılavuzu

Meusburger Portal. Kullanım Kılavuzu Meusburger Portal Kullanım Kılavuzu 1. İçerik 2 Genel Bilgi Meusburger Portalı web sitemiz tarafından kullanılan tüm dillerde mevcuttur. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra üye girişi tüm kullanıcılar için

Detaylı

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A

GGDA 160-1000A GGDC 160-800A 160-1000A IP55 *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * Ek noktalar Kalay kapl d r. * Standart düz boyu 4 mt. olarak üretilir. *

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOG FİRMA OLARAK KARAÇETİN KİMDİR? Firmamız yıllar boyunca boru profil ve özellikle fırça sapı üzerine, araştırma yapmış, Türkiye de bir sisteme bağlı otomasyonla üretim yapan

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Electronic Industry & Sector Relations Conference

Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Istanbul 08.00-09.00 Kayıt

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle PROSES KAPASİTESİ ( BİTMİŞ MAMUL ÜRETİMİ ) TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR PROFİLİ 2013 İtibariyle 8,1 Milyon Ton BİTMİŞ MAMUL ÜRETİM DEĞERİ 34 Milyar $ EKONOMİYE SAĞLANAN KATMA DEĞER 13 Milyar $ SEKTÖRÜN PROSES

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı