Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU"

Transkript

1 Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU

2 Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları Dilek ve Temenniler

3

4 Genel Bilgilendirme TaĢınır Mal Müdürlüğü GerçekleĢen ĠĢler (01 Kasım -16 Aralık 2011) S.No ĠĢlem ÇeĢidi Tarih Miktar (Kalem) 1 Ġstek Belgesi TaĢınır ĠĢlem Belgesi Tutar (USD) Tüketim Defteri GiriĢ Dayanıklı TaĢ. Defteri GiriĢ

5 Genel Bilgilendirme Satınalma Müdürlüğü GerçekleĢen ĠĢler (01 Kasım -16 Aralık 2011) S.No Satınalma ÇeĢidi Tarih Tutar (USD) Açıklama Sonuç 1 Teklif Ġsteme ve Pazarlık Usulü Teklif Ġsteme Usulü Akademik ve Ġdari Birimlere Malzeme / Hizmet Alımı GerçekleĢti Radyo Vericisi GerçekleĢti. 3 Teklif Ġsteme Usulü (Tahmini) Radyo Müdürlüğü (Elektronik Cih.Alımı) Teklif Toplanıyor. 4 Teklif Ġsteme Usulü (Tahmini) Veteriner Fak. (Lab.Cihaz Alımı) Teklif Toplanıyor. 5 Teklif Ġsteme Usulü (Tahmini) YDYO (Ter. Sınıfı Cih.Alımı) Teklif Toplanıyor. 6 Pazarlık Usulü Traktör ve Ekipman Alımı Tarihinde Teslim alınacak.

6 Genel Bilgilendirme Yeni kurulacak laboratuvarlar için laboratuvar cihazları ve sarf malzeme ihaleleri sonuçları aģağıdaki gibidir. ĠHALE BĠLGĠLERĠ (MALĠYET) Yılı Ġhalenin Adı Ġhale Bedeli Müteahhit Firma/KiĢi SONUÇ 2011 Entom. ve Nemot. Lab $ Ayber Medikal Montaj yapılıyor ve eğitim veriliyor Fitopatoloji Lab $ Ayber Medikal Montaj yapılıyor ve eğitim veriliyor Bahçe ve Tarla Bitk. Lab $ Nanotek Lab. Ürünleri Montaj için firma bekleniyor Veteriner Fak. Lab $ Ayrancı Veterinerlik Montaj yapılıyor ve eğitim veriliyor Temel Morfoloji Lab $ Ayber Medikal Montaj yapılıyor ve eğitim veriliyor Kimya Müh. Lab $ Zara Test Cihazları Sonuçlandı Bilgisayar Malz $ Ultima, Logic, Brant Sonuçlandı Kimyasal Malz $ Ayrancı Veterinerlik Gümrük işlemleri yapılıyor Çevre ve Gıda Müh. Lab $ Nanotek Lab. Ürünleri Firma teslimi bekleniyor Beton Lab. Malz $ Vommak Makine Sonuçlandı. Toplam $

7 Genel Bilgilendirme YerleĢke Müdürlüğü GerçekleĢen ĠĢler (01 Kasım -16 Aralık 2011) S.No ĠĢlem Türü Tarih Miktar 1 Çim Alan Ağaç ve Fidan (Dikilen) m adet 3 Yetiştirilen Ağaç ve Fidan (Dikilen) Adet 4 Organizasyon Adet

8 Genel Bilgilendirme YerleĢke Müdürlüğü GerçekleĢen ĠĢler (01 Kasım -16 Aralık 2011) Rektörlük binası, ĠĠBF binası, ĠLF binası, Öğrenci yurtları, MYO binası, Lojmanlar ve Teknoloji merkezi olmak üzere m2 alan da temizlik iģleri yapılmaktadır. 8 adet çay ocağı ile hizmet verilmektedir. 2 adet santral ile haberleģme hizmetleri verilmektedir.

9 Yürütülmekte Olan ĠĢler TaĢınır Mal Müdürlüğü Devam Eden ĠĢler DemirbaĢ malzemelerin 2011 sayımı 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bitirilerek veri giriģleri yapılacaktır. Yapılmakta olan yemekhane ve yurt binasının tefriģi için gerekli malzeme listeleri hazırlanmaktadır. Satınalma Müdürlüğü Devam Eden ĠĢler ĠletiĢim Fakültesi TV Prodüksiyon Stüdyosu, Video, Kamera, IĢık ve Ses Teçhizatı Ġhalesi tarihinde yapıldı. Yüklenici firma ile sözleģme imzalanma aģamasındadır. AraĢtırma Merkezlerinin tefriģi tamamlandı ve gerekli malzemeler firma tarafından hazırlanmaktadır. Arazi aracı temini için piyasa araģtırması devam etmektedir. Akademik ve Ġdari birimlerden gelen demirbaģ ve sarf malzeme taleplerinin satın alım süreci devam etmektedir.

10 Yürütülmekte Olan ĠĢler YerleĢke Müdürlüğü Devam Eden ĠĢler Mart 2012 itibariyle peyzaj çalıģmalarına baģlanarak bahar döneminde 1000 adet fidan, 1000 adet sarmaģık gül, güz döneminde ise 1500 adet fidan dikimi planlanmaktadır. Genel taģıma hizmeti iģleri devam etmektedir.

11 Talepler ve Ġhtiyaçlar Üniversitemiz taģınır istekleri ve satın alma iģlerinin daha sağlıklı ve doğru bir biçimde yapılabilmesi için Teknik ġartname ile Ġhaleye Hazırlık ve Ġhale sonrası Kabul hizmet alımının uygun olacağı düģünülmektedir. Lojman ve Misafirhanelerin devir teslimi ile ilgili olarak Turizm Otelcilik Yüksekokulu ile koordineli bir Ģekilde çalıģma gerçekleģtirilmesinin sağlanması. Kaynakların Ekonomik ve Etkin Kullanılması Genelgesi revize edilip yayımlanması.

12 GeliĢtirme ÇalıĢmaları Kaynakların ekonomik ve etkin kullanımı için, Birim mal mutemetleri ile Aralık ayında Genel Sekreterimiz baģkanlığında bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. Barkot sistemi geliģtirme çalıģması yapılmıģtır. TaĢınır Otomasyon sisteminin doğru bir Ģekilde kullanılması için görüntülü anlatım sistemi hazırlanmıģtır.

13 Denetim ve Değerlendirme Birimlerin her iģ günü sonunda, kendi içinde yaptığı ve yapacağı Denetim ve Değerlendirme sonucunda bir sonraki iģ gününün daha verimli ve sağlıklı olacağı inancı ile denetim ve değerlendirmeler baģkanlığımız bünyesinde günlük, haftalık ve aylık olarak yapılmaktadır.

14 Dilek ve Temenniler Bulunduğumuz coğrafya Ģartları sebebi ile ürün tedariklerinde karģılaģılan aksaklıklardan oluģan durumlardan dolayı, diğer tüm birim yetkilileri ve idaremizden anlayıģ beklemekteyiz. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi için çalıģan, baģta öğrencilerimiz ve yöneticilerimiz olmak üzere tüm üniversitemiz çalıģanlarına sağlıklı, mutlu, huzurlu ve baģarılarla dolu bir yaģam dileriz.

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZĠÇĠ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM ve YAYIM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 41 nci maddesince hazırlanması gereken,

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon..4 B. Yetki Görev ve Sorumluluklar.....4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...4

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2010 Yılı Eğitim

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri...

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 54 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI I. DÖNEM BRĠFĠNG RAPORU 1 SUNUġ 22/05/2008-5765 tarih ve kanun ile kurulan üniversitemizin saha hızlı, kaliteli ve sağlıklı hizmete

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU MUĞLA ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NĠSAN 2010 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I. GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR

T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ. 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu. Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR T.C ĠZMĠR YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ 2010 Yılı Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Mart 2011 ĠZMĠR 1 1-YÖNETĠCĠ ÖZETĠ... HATA! YER ĠġARETĠ TANIMLANMAMIġ.

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Antalya Ocak - 2013 1 AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI AYRINTILI FAALĠYET

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan 2014 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı