Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Ayarları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Ayarları"

Transkript

1 Windows Đşletim Sistemleri AD Etki Alanı Grupları Đncelenmesi ve Güvenlik Varsayılan yerel gruplar Domain Admins grup gibi varsayılan gruplar, Active Directory etki alanı oluştururken otomatik olarak oluşturulan güvenlik gruplarıdır. Paylaşılan kaynaklara erişimi denetlemenize ve tüm etki alanını kapsayan belirli yönetici rolleri için temsilci seçmenize yardımcı olmak üzere bu önceden tanımlı grupları kullanabilirsiniz. Birçok varsayılan gruba, yerel sistemde oturum açma veya dosya ve klasörleri yedekleme gibi etki alanı içinde yapılan belirli eylemleri gerçekleştirmek için grup üyelerini yetkilendiren kullanıcı hakları kümesi otomatik olarak atanır. Örneğin, Backup Operators grubu üyesinin, etki alanındaki tüm etki alanı denetleyicileri için yedekleme işlemi gerçekleştirme hakkı vardır. Gruba bir üye eklediğinizde, kullanıcı gruba atanan tüm kullanıcı haklarını ve paylaşılan kaynaklar için gereken tüm izinleri alır. Grupları, Active Directory Users and Computers kullanarak yönetebilirsiniz. Varsayılan gruplar, Builtin Container ve Users Container içerisinde bulunur. Builtin Container, yerel etki alanı kapsamı ile tanımlanan grupları içerir. Users Container, genel kapsam ile tanımlanan grupları ve yerel etki alanı kapsamı ila tanımlanan grupları içerir. Bu kapsayıcılardaki grupları, etki alanı içindeki diğer gruplara veya kuruluş birimlerine taşıyabilir ancak diğer etki alanlarına taşıyamazsınız. Güvenlik için en iyi yöntem olarak, geniş yönetim erişimine sahip varsayılan grupların üyelerinin yönetim görevlerini gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır'ı kullanmaları önerilir. Builtin Container deki gruplar - Account Operators Grubu Bu grubun üyeleri, etki alanındaki Domain Controllers kuruluş birimi dışında, Kullanıcılar veya Bilgisayarlar kapsayıcısında ve kuruluş birimlerinde bulunan kullanıcılara, gruplara ve bilgisayarlara ait hesapları oluşturabilir, değiştirebilir ve silebilir. Bu grubun üyeleri, Administrators veya Domain Admins grubunu ya da grup üyelerine ait hesapları değiştirme iznine sahip değildir. Bu grubun üyeleri etki alanındaki etki alanı denetleyicilerinde yerel olarak oturum açabilir ve bunları kapatabilir. Bu grubun etki alanında önemli yetkileri olduğundan, kullanıcıları dikkatle ekleyin. - Account Operators Grubu Kullanıcı Hakları Yerel olarak oturum açmaya izin ver; Sistemi kapat. - Administrators Grubu Bu grubun üyeleri etki alanındaki tüm etki alanı denetleyicileri üzerinde tam denetime sahiptir. Domain Admins ve Enterprise Admins grupları varsayılan olarak Administrators grubunun üyesidir. Administrator hesabı aynı zamanda bir varsayılan üyedir. Bu grubun etki alanı üzerinde tam denetimi olduğundan, kullanıcıları dikkatle ekleyin. - Administrators Grubu Kullanıcı Hakları 1

2 Bu bilgisayara ağ üzerinde erişme; Bir yordam için bellek kotalarını ayarlama; Dosyaları ve dizinleri yedekleme; Çapraz denetlemeyi atlama; Sistem saatini değiştirme; Disk belleği dosyası oluşturma; Programlarda hata ayıklama; Temsilci seçmek için güvenilecek bilgisayar ve kullanıcı hesaplarını etkinleştirme; Uzak sistemde kapatmayı zorlama; Zamanlama önceliğini artırma; Aygıt sürücülerini yükleme ve kaldırma; Yerel olarak oturum açmaya izin verme; Denetim ve güvenlik günlüğünü yönetme; Ürün bilgisi ortam değerlerini değiştirme; Tek işlem profili oluşturma; Sistem performansı profilini oluşturma; Bilgisayarı takma biriminden çıkarma; Dosyaları ve dizinleri geri yükleme; Sistemi kapatma; Dosyaların veya diğer nesnelerin sahipliğini alma. - Backup Operators Grubu Bu grubun üyeleri, etki alanında bulunan etki alanı denetleyicilerindeki tüm dosyaları yedekleyebilir ve bilgisayara geri yükleyebilir, bu durumda dosyalar üzerindeki bireysel izinlerini göz ardı eder. Backup Operators ayrıca etki alanı denetleyicilerinde oturum açabilir ve denetleyicileri kapatabilir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. Bu grubun etki alanı denetleyicilerinde önemli yetkileri olduğundan, kullanıcıları dikkatle ekleyin. - Backup Operators Grubu Kullanıcı Hakları Dosyaları ve klasörleri yedekleme; Yerel olarak günlük kaydına izin verme; Dosyaları ve dizinleri geri yükleme; Sistemi kapatma. - Guests Grubu Domain Guests grubu, varsayılan olarak bu grubun bir üyesidir. Guest hesabı (varsayılan olarak devre dışıdır) aynı zamanda bu grubun varsayılan bir üyesidir. - Guests Grubu Kullanıcı Hakları - Incoming Forest Trust Builders Grubu Yalnızca Forest root domain de görünür. Bu grubun üyeleri, Forest root domain de tek taraflı, incoming Forest Trust lar oluşturabilir. Örneğin, Forest A'da bulunan bu grubun üyeleri Forest B'den tek taraflı incoming forest trust ı oluşturabilir. Bu tek taraflı incoming forest trust ı forest A'daki kullanıcıların forest B'de bulunan kaynaklara erişimine izin verir. Bu grubun üyelerine forest root domain de incoming forest trust oluşturma izni verilir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. - Incoming Forest Trust Builders Grubu Kullanıcı Hakları - Network Configuration Operators Grubu Bu grubun üyeleri, TCP/IP ayarlarında değişiklik yapabilir ve etki alanında bulunan etki alanı denetleyicilerinde TCP/IP adreslerini yenileyip bırakabilir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. - Network Configuration Operators Grubu Kullanıcı Hakları 2

3 - Performance Monitor Users Grubu Bu grubun üyeleri, Administrators veya Performance Log Users gruplarına üye olmaksızın, etki alanında bulunan etki alanı denetleyicilerindeki performans sayaçlarını yerel olarak veya uzaktaki istemcilerden izleyebilir. - Performance Monitor Users Grubu Kullanıcı Hakları - Performance Log Users Grubu Bu grubun üyeleri, Administrators grubuna üye olmaksızın, etki alanında bulunan etki alanı denetleyicilerindeki performans sayaçlarını, günlükleri ve uyarıları yerel olarak veya uzaktaki istemcilerden yönetebilir. - Performance Log Users Grubu Kullanıcı Hakları - Pre-Windows 2000 Compatible Access Grubu Bu grubun üyeleri, etki alanında bulunan tüm kullanıcılar ve gruplara okuma erişimine sahiptir. Bu gruba, Windows NT 4.0 veya önceki sürümlerini çalıştıran bilgisayarlar için önceki sürümlerle uyumluluk özelliği sağlanmıştır. Everyone özel kimliği, varsayılan olarak bu grubun bir üyesidir. Đşletim sistemi Windows NT 4.0 veya önceki sürüm olan kullanıcıları bu gruba ekleyin. - Pre-Windows 2000 Compatible Access Grubu Kullanıcı Hakları Bu bilgisayara ağdan erişim; Çapraz geçiş denetimini atlama. - Print Operators Grubu Bu grubun üyeleri, etki alanında bulunan etki alanı denetleyicilerine bağlı yazıcıları oluşturabilir, paylaşabilir ve silebilir. Ayrıca etki alanındaki Active Directory yazıcı nesnelerini de yönetebilirsiniz. Bu grubun üyeleri etki alanındaki etki alanı denetleyicilerinde yerel olarak oturum açabilir ve bunları kapatabilir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. Bu grubun üyeleri etki alanında bulunan tüm etki alanı denetleyicilerinde aygıt sürücülerini yükleyip kaldırabileceğinden, kullanıcıları dikkatli ekleyin. - Print Operators Grubu Kullanıcı Hakları Yerel olarak oturum açmaya izin ver; Sistemi kapat. - Remote Desktop Users Grubu Bu grubun üyeleri, etki alanında bulunan etki alanı denetleyicilerinde uzaktan oturum açabilir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. - Remote Desktop Users Grubu Kullanıcı Hakları 3

4 - Replicator Grubu Bu grup, dizin çoğaltma işlevlerini destekler ve etki alanında bulunan etki alanı denetleyicilerindeki Dosya Çoğaltma hizmeti tarafından kullanılabilir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. Bu gruba kullanıcı eklemeyin. - Replicator Grubu Kullanıcı Hakları - Server Operators Grubu Bu grubun üyeleri, etki alanı denetleyicilerinde etkileşimli olarak oturum açabilir, paylaşılan kaynakları oluşturabilir ve silebilir, bazı hizmetleri başlatabilir ve durdurabilir, dosyaları yedekleyebilir ve geri yükleyebilir, sabit diski biçimlendirebilir ve bilgisayarı kapatabilir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. Bu grubun etki alanı denetleyicilerinde önemli yetkileri olduğundan, kullanıcıları dikkatle ekleyin. - Server Operators Grubu Kullanıcı Hakları Dosyaları ve klasörleri yedekleme; Sistem saatini değiştirme; Uzaktaki sistemden kapatmaya zorlama; Yerel olarak günlük kaydına izin verme; Dosyaları ve dizinleri geri yükleme; Sistemi kapatma. - Users Grubu Bu grubun üyeleri, uygulamaları çalıştırma, yerel ve ağ yazıcılarını kullanma ve sunucuyu kilitleme gibi genel görevleri gerçekleştirebilir. Domain Users, Authenticated Users ve Interactive grupları varsayılan olarak bu grubun üyesidir. Bu nedenle, etki alanında oluşturulan herhangi bir kullanıcı hesabı, bu grubun üyesi olur. - Users Grubu Kullanıcı Hakları Users Container deki gruplar - Cert Publishers Grubu Bu grubun üyelerine, kullanıcılar ve bilgisayarlar için sertifika yayımlama izni verilmiştir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. - Cert Publishers Grubu Kullanıcı Hakları - DnsAdmins Grubu DNS ile yüklenir. Bu grubun üyelerinin, DHCP Sunucusu hizmetine yönetim erişimi vardır. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. - DnsAdmins Grubu Kullanıcı Hakları 4

5 - DnsUpdateProxy Grubu Bu grubun üyeleri, DHCP sunucuları gibi, diğer istemcilerin yerine dinamik güncelleştirmeler gerçekleştirebilen DNS istemcileridir. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. - DnsUpdateProxy Grubu Kullanıcı Hakları - Domain Admins Grubu Bu grubun üyeleri etki alanı üzerinde tam denetime sahiptir. Varsayılan olarak bu grup, etki alanına katıldıkları anda tüm etki alanı denetleyicilerinde, tüm etki alanı iş istasyonlarında ve tüm etki alanı üyesi sunucularında bulunan Administrators grubunun bir üyesidir. Administrator hesabı varsayılan olarak bu grubun bir üyesidir. Bu grubun etki alanı üzerinde tam denetimi olduğundan, kullanıcıları dikkatle ekleyin. - Domain Admins Grubu Kullanıcı Hakları Bu bilgisayara ağ üzerinde erişme; Bir yordam için bellek kotalarını ayarlama; Dosyaları ve dizinleri yedekleme; Çapraz denetlemeyi atlama; Sistem saatini değiştirme; Disk belleği dosyası oluşturma; Programlarda hata ayıklama; Temsilci seçmek için güvenilecek bilgisayar ve kullanıcı hesaplarını etkinleştirme; Uzak sistemde kapatmayı zorlama; Zamanlama önceliğini artırma; Aygıt sürücülerini yükleme ve kaldırma; Yerel olarak oturum açmaya izin verme; Denetim ve güvenlik günlüğünü yönetme; Ürün bilgisi ortam değerlerini değiştirme; Tek işlem profili oluşturma; Sistem performansı profilini oluşturma; Bilgisayarı takma biriminden çıkarma; Dosyaları ve dizinleri geri yükleme; Sistemi kapatma; Dosyaların veya diğer nesnelerin sahipliğini alma. - Domain Computers Grubu Bu grup etki alanına katılan tüm iş istasyonlarını ve sunucuları içerir. Varsayılan olarak oluşturulan bilgisayar hesapları otomatik olarak bu grubun üyesi olur. - Domain Computers Grubu Kullanıcı Hakları - Domain Controllers Grubu Bu grup etki alanındaki tüm etki alanı denetleyicilerini içerir. - Domain Controllers Grubu Kullanıcı Hakları - Domain Guests Grubu Bu grup tüm etki alanı konuklarını içerir. - Domain Guests Grubu Kullanıcı Hakları 5

6 - Domain Users Grubu Bu grup tüm etki alanı kullanıcılarını içerir. Varsayılan olarak etki alanında oluşturulan kullanıcı hesabı otomatik olarak bu grubun üyesi olur. Bu grup etki alanındaki tüm kullanıcıları temsil etmek için kullanılabilir. Örneğin, bu etki alanındaki tüm kullanıcıların bir yazıcıya erişebilmesini istiyorsanız, bu gruba yazıcı izni atayabilirsiniz (veya Domain Users grubunu, yazıcı sunucusunda, yazıcı izni olan bir yerel gruba ekleyebilirsiniz). - Domain Users Grubu Kullanıcı Hakları - Enterprise Admins Grubu Yalnızca Forest root domainde görünür. Bu grubun üyeleri, forest daki tüm domain ler üzerinde tam denetime sahiptir. Bu grup, varsayılan olarak forest daki tüm domain controller larda Administrators grubunun üyesidir. Administrator hesabı varsayılan olarak bu grubun bir üyesidir. Bu grup forest üzerinde tam denetim hakkına sahip olduğundan, kullanıcı dikkatle ekleyin. - Enterprise Admins Grubu Kullanıcı Hakları Bu bilgisayara ağ üzerinde erişme; Bir yordam için bellek kotalarını ayarlama; Dosyaları ve dizinleri yedekleme; Çapraz denetlemeyi atlama; Sistem saatini değiştirme; Disk belleği dosyası oluşturma; Programlarda hata ayıklama; Temsilci seçmek için güvenilecek bilgisayar ve kullanıcı hesaplarını etkinleştirme; Uzak sistemde kapatmayı zorlama; Zamanlama önceliğini artırma; Aygıt sürücülerini yükleme ve kaldırma; Yerel olarak oturum açmaya izin verme; Denetim ve güvenlik günlüğünü yönetme; Ürün bilgisi ortam değerlerini değiştirme; Tek işlem profili oluşturma; Sistem performansı profilini oluşturma; Bilgisayarı takma biriminden çıkarma; Dosyaları ve dizinleri geri yükleme; Sistemi kapatma; Dosyaların veya diğer nesnelerin sahipliğini alma. - Group Policy Creator Owners Grubu Bu grubun üyeleri, etki alanında Grup Đlkesi'ni değiştirebilir. Administrator hesabı varsayılan olarak bu grubun bir üyesidir. Bu grubun etki alanında önemli yetkileri olduğundan, kullanıcıları dikkatle ekleyin. - Group Policy Creator Owners Grubu Kullanıcı Hakları - IIS_WPG Grubu IIS_WPG grubu Internet Information Services (IIS) 6.0 işçi işlem grubu. IIS 6.0 işlevleri, belirli ad alanları sunan işçi işlemleridir. Örneğin, MicrosoftAccount gibi bir IIS_WPG grubuna eklenen bir varlık altında çalışabilen bir işçi işlemi tarafından sunulan bir ad alanıdır. Bu grubun varsayılan üyesi yoktur. - IIS_WPG Grubu Kullanıcı Hakları - RAS and IAS Servers Grubu Bu gruptaki sunucular, kullanıcıların özelliklerine uzak erişim iznine sahiptir. 6

7 - RAS and IAS Servers Grubu Kullanıcı Hakları - Schema Admins Grubu Yalnızca Forest root domainde görünür. Bu grubun üyeleri, Active Directory düzenini değiştirebilir. Administrator hesabı varsayılan olarak bu grubun bir üyesidir. Bu grubun forest içinde önemli yetkileri olduğundan, kullanıcıları dikkatle ekleyin. - Schema Admins Grubu Kullanıcı Hakları 7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır.

Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. GİRİŞ Bölümün Amacı: Bu bölümde işletim sistemleriyle ilgili teorik konular verilerek, güncel işletim sistemleri tanıtılmıştır. Neler Öğreneceksiniz: Bu bölümü bitiren kişi: 1.İşletim sistemleriyle ilgili

Detaylı

Windows Grup İlkesi Düzenleyici

Windows Grup İlkesi Düzenleyici Windows Grup İlkesi Düzenleyici Microsoft Windows ta kullanıcı ve bilgisayar grupları için kullanıcı ve bilgisayar yapılandırmaları tanımlamak üzere Grup İlkesi kullanılır. Grup ilkesi Microsoft Yönetim

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4756-00 TR NPD4756-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 11 Bu Kılavuzun Kullanılması... 12 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 12 Yasal Olmayan Kopyalar ve Çıktılar... 13 Ürün Özellikleri...

Detaylı

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu

Harici Taşınabilir. My Passport Ultra. Taşınabilir Sabit Sürücü. Kullanım Kılavuzu. My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu My Passport Ultra Taşınabilir Sabit Sürücü Kullanım Kılavuzu Harici Taşınabilir My Passport Ultra Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu

Detaylı

Hızlı Başlangıç. Nighthawk X6 AC3200 Üç Bant WiFi Router Model R8000. Paket İçeriği. Kurulum Videosu

Hızlı Başlangıç. Nighthawk X6 AC3200 Üç Bant WiFi Router Model R8000. Paket İçeriği. Kurulum Videosu Destek Bu NETGEAR ürününü satın aldığınız için teşekkürler. Aygıtınızı kurduktan sonra ürün etiketindeki seri numarasını bulun ve bu numarayı kullanarak ürününüzü https://my.netgear.com adresinde kaydettirin.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4443-00 TR NPD4443-00 TR İçindekiler Önsöz Telif Hakkı ve Ticari Markalar... 10 Bu Kılavuzun Kullanılması... 11 Bu kılavuzda kullanılan yazım biçimleri... 11 Yasadışı Kopya ve Çıktılar... 12 Ürün Özellikleri... 12

Detaylı

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI

1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI 1. SQL, ORACLE VB VERİTABANI KULLANAN ÖZELLİKLE MUHASEBE PROGRAMLARI CLIENTLERDE BELLİ BİR SÜRE SONRA KİLİTLENİYOR. Çözüm: Tüm clientler de yapılması gereken ayarlar 1- Eset Nod32 Antivirus programını

Detaylı

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu

BlackBerry Curve 9220 Smartphone. Sürüm: 7.1. Kullanıcı Kılavuzu BlackBerry Curve 9220 Smartphone Sürüm: 7.1 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-09-19 SWD-20120919104111921 İçindekiler Hızlı Yardım... 8 Başlarken: Akıllı telefonunuz... 8 Popüler başlıklar... 28 Popüler ipuçları...

Detaylı

ABBYY FineReader 11. Kullanıcı Kılavuzu. 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır.

ABBYY FineReader 11. Kullanıcı Kılavuzu. 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. ABBYY FineReader 11 Kullanıcı Kılavuzu 2011 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

VİDEO SİSTEMLERİ Başlangıç

VİDEO SİSTEMLERİ Başlangıç Cisco TelePresence Video Sistemleri İçindekiler Giriş Kullanıcı arayüzleri Konfigürasyon Ekler Kişiler VİDEO SİSTEMLERİ Başlangıç kılavuzu D14639.09 Video Sistemleri TC6.1, Nisan 2013. 1 Codec C SERİSİ

Detaylı

CA Clarity PPM. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu. Sürüm 14.1.00

CA Clarity PPM. Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu. Sürüm 14.1.00 CA Clarity PPM Kaynak Yönetimi Kullanım Kılavuzu Sürüm 14.1.00 Gömülü yardım sistemleri ve elektronik olarak dağıtılan materyalleri içeren bu Dokümanlar (bundan böyle "Dokümanlar" olarak anılacaktır) yalnızca

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu

ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu ABBYY FineReader 10 Kullanıcı Kılavuzu 2009 ABBYY. Tüm hakları saklıdır. Bu belgedeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve ABBYY Software House kendi adına hiçbir taahhüt taşımamaktadır. Bu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU

KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ KILAVUZU ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Doküman Kodu: BGT-6001 KABLOSUZ YEREL ALAN AĞI GÜVENLİĞİ SÜRÜM 1.00 3 MART 2008 Hazırlayan: Battal ÖZDEMİR P.K. 74, Gebze, 41470 Kocaeli, TÜRKİYE Tel:

Detaylı

Küçük İşletme ve Kurumsal Hesaplara Yönelik 10 Adımda Nubuto

Küçük İşletme ve Kurumsal Hesaplara Yönelik 10 Adımda Nubuto Küçük İşletme ve Kurumsal Hesaplara Yönelik 10 Adımda Nubuto Küçük işletme ve Kurumsal hesaplara yönelik 10 Adımda Nubuto XTM International Ltd. tarafından yayımlanmış, İstanbul Arel Üniversitesi Mütercim

Detaylı

Cisco Unified Presence Sürüm 8.5 Kullanım Kılavuzu

Cisco Unified Presence Sürüm 8.5 Kullanım Kılavuzu İlk Yayımlama Tarihi: July 02, 2010 Son Değiştirme Tarihi: December 13, 2010 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000

Detaylı

Cisco Unity Connection Mini Gelen Kutusu (Sürüm 10.x) için Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Cisco Unity Connection Mini Gelen Kutusu (Sürüm 10.x) için Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Cisco Unity Connection Mini Gelen Kutusu (Sürüm 10.x) için Hızlı Başlangıç Kılavuzu Cisco Unity Connection Connection Mini Web Gelen Kutusu (Sürüm 10.x) 2 Cisco Unity Connection

Detaylı

Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide

Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide Dell Venue Pro 11-7130/7139 User s Guide Regulatory Model: T07G Regulatory Type: T07G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

WINDOWS TABANLI İŞLETİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ

WINDOWS TABANLI İŞLETİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ WINDOWS TABANLI İŞLETİM SİSTEMLERİNE GENEL BAKIŞ 10 Kasım 1983'te Microsoft tarafından tanıtımı yapılan Microsoft Windows, MS-DOS işletim sisteminin geliştirilmiş bir şekli olarak PC kullanıcıları için

Detaylı

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ

BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ BİL391 İŞLETİM SİSTEMLERİ (Ders Notları) İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ- 2006 İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayar Sistemlerinin Yapısı 2.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR

Kullanım Kılavuzu NPD4256-00 TR NPD4256-00 TR Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi,

Detaylı

Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu

Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu Dell PowerEdge 12 Gbps SAS HBA Kullanım Kılavuzu Resmi Model: UCSE 900 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri anlatır. DİKKAT:

Detaylı

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ STORAGECRAFT ÜRÜNLERİ İÇİN SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ Bu lisans sözleşmesi ("Sözleşme"), StorageCraft Technology Corporation ("StorageCraft") ile Sizin aranızda yasal ve icra edilebilir bir sözleşmedir

Detaylı

Xerox ConnectKey Bugünün talepleri ve geleceğin görevleri için doğru teknoloji.

Xerox ConnectKey Bugünün talepleri ve geleceğin görevleri için doğru teknoloji. Xerox ConnectKey Xerox ConnectKey Bugünün talepleri ve geleceğin görevleri için doğru teknoloji. En acil sorunlarınızı düzeltmeyi vaat eden sayısız çözüm karşısında şaşkına dönmek işten değil. Çalışanlarınız

Detaylı

LINUX SİSTEM YÖNETİMİ

LINUX SİSTEM YÖNETİMİ TEMEL LINUX SİSTEM YÖNETİMİ KURS NOTLARI Linux Kullanıcıları Derneği http://www.linux.org.tr Burak DAYIOĞLU Berk DEMİR Akademik Bilişim 2001 Konferansı 30,31 Ocak

Detaylı

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR.

1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. ADOBE Kişisel Bilgisayar Yazılımı Lisans Anlaşması 1. GARANTİ REDDİ, BAĞLAYICI ANLAŞMA VE EK ŞARTLAR VE ANLAŞMALAR. 1.1 GARANTİ REDDİ: YAZILIM VE DİĞER BİLGİLER SİZE OLDUĞU GİBİ TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı