SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010"

Transkript

1 SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1 BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1 Dayanak sözleģme tarihi 1.2 Değerleme Tarihi 1.3 Rapor Tarihi ve numarası 1.4 Rapor Türü 1.5 Değerleme Süresi 1.6 Gizlilik Derecesi 1.7 Raporu Hazırlayanlar BÖLÜM 2:ġĠRKET-MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ, DEĞERLEMENĠN TANIMI VE KAPSAMI 2.1 ġirket Bilgileri 2.2 MüĢteri Bilgileri 2.3 Değerlemenin Tanımı ve Kapsamı 2.4 Değerleme Yapılan Fabrikanın Analizi BÖLÜM 3:DEĞERLEMESĠ YAPILAN MAKĠNELER ĠLE ĠLGĠLĠ ANALĠZLER 3.1 Makinelerin Teknik Özellikleri ve Ekspertiz Değerleri 3.2 Makinelerin Değerine Etki Eden Faktörler 3.3 Değerlemede Kullanılan Yöntem-Maliyet OluĢumları YaklaĢımı BÖLÜM 4: SONUÇ BÖLÜM 5: RAPOR EKLERĠ BÖLÜM 6: ÖZGEÇMĠġLER

3 2 BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1.Dayanak sözleģme Bu değerleme raporu, şirketimiz ile MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarih 1206 Referans Numaralı Gayrimenkul Değerleme Sözleşmesi gereğince hazırlanmıştır. 1.2.Değerleme Tarihi Bu değerleme raporu, şirketimiz değerleme elemanlarından Makine Mühendisi Alper GÜLER, değerleme uzmanı Abdullah KARAÇOROĞLU, sorumlu değerleme uzmanı ġinasi ġik tarafından tarihlerinde yapılan incelemeye istinaden hazırlanmıştır. 1.3.Rapor Tarihi ve Numarası Bu rapor MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ nin tarihli talep, tarih 1206 referans numaralı sözleşmeye istinaden, şirketimiz tarafından tarihinde, ADA / / ÖZ 78 rapor numarası ile tanzim edilmiştir. 1.4.Rapor Türü Bu rapor, tamamı MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ adına kayıtlı olan Adana İli, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 138 Ada 6 parsel üzerinde yer alan tesisin bünyesinde Firma Yetkilileri tarafından verilmiş olan makine listesine göre mahal yerinde yapılan incelemede fiilen mevcut olduğu görülen makine, ekipman ve teçhizatların günümüz piyasa satış değerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanan değerleme raporudur. 1.5 Değerleme Süresi Bu rapor MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ nin talebi üzerine ve tarihleri arasında toplam 13 iş günü içerisinde hazırlanmıştır. 1.6.Gizlilik Derecesi Bu değerleme raporu MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ dışında 3. şahıslara verilmeyecektir. 1.7.Raporu Hazırlayanlar Bu değerleme raporu; gayrimenkul mahallinde yapılan inceleme sonucunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak ve farklı değerleme yöntemlerinden elde edilen sonuçların bir arada yorumlanması sonucunda hazırlanmıştır. Bu rapor, şirketimiz değerleme elemanlarından Makine Mühendisi Alper GÜLER (Oda Sicil No:76080), değerleme uzmanı Abdullah KARAÇOROĞLU (Lisans No:400320), sorumlu değerleme uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi (Lisans No:400211) ġinasi ġik tarafından hazırlanmıştır. Bu raporu hazırlayan değerleme elemanı, değerleme uzmanı ve sorumlu değerleme uzmanına ait özgeçmişler rapor ekindedir.

4 BÖLÜM 2:ġĠRKET-MÜġTERĠ BĠLGĠLERĠ,DEĞERLEMENĠN TANIMI VE KAPSAMI 2.1. ġirket Bilgileri Şirketimiz, tarihinde kurulmuş, İstanbul Ticaret Sicilline no ile tescil edilmiştir. Ana sözleşmesinde belirtilen Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur. Şirketimiz, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile SPK mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır. Şirketimiz, İstanbul Genel Merkez olmak üzere, İzmir, Adana ve Ankara Bölge Müdürlüklerinde faaliyetini sürdürmektedir. Adres: Nisbetiye Caddesi Toprakkale Sokak No:2 Kat:3 Etiler/ İstanbul Telefon: Fax: MüĢteri Bilgileri ÜNVANI: MİSİS APRE TEKSTİL BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. ADRES: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:5/B Sarıçam ADANA ĠRTĠBAT BĠLGĠLERĠ : Telefon: (0322) Faks: (0322) KURULUġ YILI: 2000 KAYITLI SERMAYE TABANI: TL ÖDENMĠġ SERMAYESĠ: TL ORTAKLIK YAPISI: Biltaş Bilici Tekstil Turizm İnş. San. Ve Tic. A.Ş : % 92 Bülent BİLİCİ.. : % 2 Mehmet Fatih BİLİCİ...: % 2 Mehmet Ali BİLİCİ..: % 1 Ali Hikmet BİLİCİ : % 1 Süleyman BİLİCİ..: % 1 Tamer BİLİCİ : % 1 FAALĠYET KONUSU: Şirket, kumaş boya ve apre, enerji, inşaat, turizm alanlarında faaliyet göstermektedir. PORTFÖY BĠLGĠLERĠ:- 3

5 4 2.3 Değerlemenin Tanımı ve Kapsamı Bu rapor MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ bünyesinde Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:5/B Sarıçam Adana daki makine, ekipman ve teçhizatların günümüz piyasa satış değerlerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanan değerleme raporudur. Bu değerleme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır. - Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmektedir. - Taraflar makine ve ekipmanlar ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedirler. - Makine ve ekipmanların satışı için makul bir süre tanınmıştır. - Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır. - Makine ve ekipmanların alım- satım işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir. Düzenli Likitidasyon Değeri Taraflar arasında görüşmeler ve pazarlıklar sonucunda, varlıklar için belirlenen, takribi 3-6 ay aralığı içindeki en olası nakit satış değeridir. Düzenli likitidasyonda, varlıkların her biri için en iyi değerin alınmasına çalışılmaktadır. Eğer belirtilen zaman aralığı içinde, taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda fiyat konusunda anlaşmaya varılmazsa, varlıkların açık arttırmayla satılması önerilir. Zorunlu Likiditasyon Değeri/Tasfiye Değeri Halka açık düzenlenen bir açık arttırmada, ekonomik trendler ve zorunlu satış koşulları göz önünde bulundurularak, makine ve ekipmanlar için belirlenen en olası nakit değeridir. Zorunlu likiditasyonda, varlıklar olabildiğince çabuk satılırlar. Satış için kabul edilen zaman aralığı genellikle 3 aydan azdır. 2.4 Değerleme Yapılan Fabrikanın Analizi Tesis Hakkında Bilgi Değerleme konusu MİSİS APRE TEKSTİL BOYA SAN. VE TİC. A.Ş. yarı mamul haldeki ham kumaşı boya ve apre yaparak mamul durumuna getiren bir firmadır Sektör Hakkında Bilgi Tekstil Sektörü Türkiye de gelişmiş sektörlerdendir. Adana ise sektörün Türkiye deki üslerinden biridir. Birçok dünya markasına çalışan tekstil fabrikalarımız bulunmakla birlikte iç piyasanın da ihtiyacını karşılayacak güçtedir. Sektör 2010 Şubat ayına kadar krize girmiş ama 2010 Şubat ayından itibaren toparlanmaya başlamıştır Sektörde Kullanılan Makineler Hakkında Bilgi Sektör genel olarak makine ve teçhizat ihtiyaçlarını yurt dışı firmalardan temin etmektedir. Makinelerin dizilimi genel olarak üretim sırasına göre dizilmektedirler. Genel olarak sektördeki makineler birkaç işi birden yapabilen entegre makinelerdir.

6 5 BÖLÜM 3: DEĞERLEMESĠ YAPILAN MAKĠNELERE ĠLĠġKĠN ANALĠZLER 3.1. Makinelerin Teknik Özellikleri A. Ġplik Üretim Prosesi ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ Harman Hallaç Üretim Aşaması; balyaların, homojen bir harman karışımı sağlamak amacıyla oluşturulmuş harman reçetelerine göre, bekleme alanlarına açılmasıyla başlar. Açılan balyalar, ortam rutubetine ulaşması için bekletilip bu süre sonunda harman reçetelerine uygun olarak harman hallaç çalışma alanına alınır. İşleme hazır pamukların TRÜTZSCHLER marka harman hallaç makinelerinde açılması, temizlenmesi ve harmanlanarak homojen hale gelmesi sağlanır, ayrıca mevcut SP-F ünitesi ile pamukların içindeki yabancı maddelerin (renkli kontaminasyon vs.) ayrıştırması yapılır. Harman hallaç üretim aşamasını tamamlamış pamuk, tarak salonunda yer alan TRÜTZSCHLER ve TOYODA marka makinelerden oluşan tarak grubunda taranarak lifleri paralel hale getirilir, pamuk lifleri içinde kalan yabancı maddeler temizlenir ve elyaf kütlesi çekilip inceltilerek şerit haline getirilir. Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından Kalite Planlarına uygun olarak gerçekleştirilen testler ile bu aşamadan geçen yarı ürünün uygunluğu teyit edilir. Tarak şeritleri TOYODA Cer Makinelerinde 1. pasaj cer işlemine tabi tutularak düzgünleştirilir, tarak bantları birleştirilip çekim uygulanmak suretiyle homojenleştirilir. Yarı ürünün uygunluk testleri Kalite Planlarına uygun olarak Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından gerçekleştirilir 1. pasaj cer işleminde homojenliği sağlanan şeritler, TOYODA ve RİETER marka lap makinelerinde birleştirilerek penye vatkalarına dönüştürülür. Yarı ürünün uygunluk testleri Kalite Planlarına uygun olarak Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından gerçekleştirilir. Lap makinelerinden gelen vatkalara TOYODA ve RIETER marka penyöz makinelerinde yapılan ekstra tarama işlemiyle, elyaf içindeki nispeten kısa elyaflar ortamdan uzaklaştırılarak tamamen uzun elyaflardan oluşan penye şeritleri elde edilir Penyöz işleminden çıkan penye şeritleri RİETER marka regüleli cer makinelerinde gerçekleştirilen 2. pasaj cer işlemi ile tekrar düzgünleştirilerek homojenliğin artırılması sağlanır. Bu aşamadan geçen yarı ürün Kalite Kontrol Laboratuarı tarafından periyodik olarak uygunluk testinden geçirilir Regüleli cer şeritleri TOYODA fitil makinelerinde çekime tabi tutularak inceltilir. Biraz bükümle fitil sağlamlaştırılır. Ardından özel sarma tertibatı ile fitiller kovaryalara sarılarak ring iplik makinelerinde çalışmaya hazır duruma getirilir. Kalite Kontrol Laboratuarı bu aşamada da uygunluk testlerini Kalite Planlarına göre yapar Fitiller, iğ kapasiteli ring iplik salonumuzda yer alan, TOYODA ve ZİNSER marka ring iplik makinelerinde iğ- bilezik (ring) kopça vasıtası ile çekilip bükülerek iplik haline getirilir ve masuralara sarılır. Mevcut ring kapasitesinin 6000 iğlik kısmında bulunan şantuk aparatları ile şantuklu iplik üretimi de yapılır. Yapılan laboratuar testleriyle bobin aşamasına problemsiz yarı ürün gitmesi sağlanır İplik makinelerinden masuralara sarılı olarak çıkan penye iplikler, SCHLAFHORST ve MURATEC marka, loepfe yarn master 900i modeli elektronik temizleme ve yabancı madde

7 kontrollü bobin makinelerinde müşterinin istediği çap, metraj ve ağırlıkta bobinler haline getirilir. Bobin haline gelmiş iplikler Kalite Kontrol Laboratuarında Kalite Planlarına uygun olarak komple testten geçirilerek ipliğin tüm teknik özellikleri kontrol edilir. 6 Bobin halindeki penye ipliklerimiz XORELLA marka kondisyonlama kazanına konularak, düşük ısıda doymuş buharla yaklaşık 35 dakikalık işlem süresinde kondisyonlama yapılarak bitmiş ürünün özelliklerinde iyileşme sağlanır. Bu aşama sonrası yapılan son kontrol ile ürün üretim proseslerini tamamlamış, ambalajlanmaya hazır duruma gelmiş olur. B. KumaĢ Üretim Prosesi 1. Çözgü Hazırlığı İstenilen iplik ve tel sayısında iplikler yan yana arzu edilen metrajda çözgü makinalarında dizilerek çözgüleri çekilir. İki ayrı sistemi vardır. Seri çözgü metodu: Toplam çözgü tel sayısı levent tabir edilen büyük makalara paylaştırılacak şekilde iplikler yan yana dizilir. Konik çözgü metodu: Seri çözgü makinesinde ve metodunda çekilemeyen çözgüler bu metotla çekilir. İpliği boyalı ve desenli örgüleri içeren çözgüler ile haşıla girmesinde fayda olmayan çözgüler çekilir. Çözgü leventler yerine bantlar halinde çekilir. Çağlık: Bobinlerin çözgü makinesinde kullanılmak için takıldığı yer. 2. HaĢıl ĠĢlemi Sadece çözgü ipliklerine tatbik edilir. Amaç çözgü ipliklerinin tümünün dokuma tezgahında çalışabilirliğinin sağlanmasıdır. Yapılan işlem ipliklerin kopmasını engellemek için kayganlık verecek mukavemet arttıracak bir film tabakası ile kaplanmasıdır. 3. Tahar ĠĢlemi Haşıldan çıkan dokuma leventlerinin dokuma tezgahlarında çalışabilmesi için taharlama işlemine tabi tutulması gerekir. Tahar işlemi çözgü ipliklerinin tek tek lamel ve gücü denilen ve özel olarak çözgü ipliği hareketi sağlayan ve kopan ipliğin yerinin bulunmasını temin eden kısımlardan geçirilmesidir. Daha sonra iplikler ayrıca tarak dişlerinden de istenilen sıklıkta geçirilir. Cımbız: Ham kumaş üzerinde henüz boyamaya girmeden elle ve makasla yapılan düzeltme işlemine cımbız denir. Kullanılan Bazı Terimler Çözgü Sıklığı = 1cm deki çözgü ipliği tel sayısı Atkı Sıklığı = 1cm deki atkı ipliği tel sayısı Çözgü Rapor Eni = Raporlu (desenli) çözgülerde bir raporun cm cinsinde değeri Atkı Rapor Boyu = Raporlu (desenli) atkılarda bir raporun cm cinsinde değeri Devir = 1 dk daki atkı tel sayısı Kenar Teli = Kumaş kenarına (çözgüye) ilave edilecek tel sayısı Atkı Büzülmesi (%) = Kumaş eni büzülme oranı (sipariş enine ilave edilecek oran) Çözgü Büzülmesi (%) = Kumaş boy büzülme oranı (sipariş miktarına ilave edilecek oran) Atkı Fazlası (cm) = Tarak Eni değerine ilave edilecek cm cinsinden değer Çözgü Fazlası (m) = Çözgü uzunluğu değerine ilave edilecek mt cinsinden değer Haşıllanma Oranı (%) = Çözgü iplik ağırlığı buna bağlı olarak kumaş ağırlığını artmasını sağlar.(iplik ihtiyacını etkilemez).

8 Not: Anlatımda makine isimleri rastgele verilmiştir. Misis Apre prosesinde farklı makine model ve isimleri bulunabilir Makinelerin Mülkiyet Bilgileri Tarihinde Adana İli, Sarıçam İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü nde yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde değerleme konusu gayrimenkulün üzerinde; BEYANLAR HANESĠNDE: tarih ve 4515 yevmiye no ile teferruat listesi tarih ve 8884 yevmiye no ile teferruat listesi bulunmaktadır. Söz konusu teferruat listeleri Ekler kısmında gösterilmiştir.

9 3.1.2 Makine ve Teçhizat Listesi, Makinelerin Ekspertiz Değerleri ve Acil SatıĢ Değerleri 8 MAKİNE PARK LİSTESİ Sıra No BOYAMA BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 1 Jet Boyama Makinesi Then , TL 300, TL 2 Jet Boyama Makinesi Then , TL 380, TL 3 Jet Boyama Makinesi Then , TL 195, TL 4 Jet Boyama Makinesi Dilmenler , TL 160, TL 5 Gergisiz Kurutma Makinesi Kranz , TL 225, TL 6 Halat Açma Makinesi Bianco , TL 50, TL 7 Yakma Kurutma Makinesi Monforst , TL 480, TL 8 Boya Mutfağı Ekipmanları Yük Asansörü , TL 12, TL 15 adet boya tankı (Gamak Motorlu) 9 Üretim Tankları Kostik (3 adet) ve Silikat (2 adet)tankları , TL 10, TL Sıra No KASAR BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 10 Yıkama Makinesi Goller , TL 430, TL 11 Kasar Makinesi Goller , TL 750, TL 12 Yakma Makinesi Osthoff , TL 165, TL 13 Poliüretan Kostik Tankı , TL 2, TL 14 Rotasyon Grubu , TL 3, TL Sıra No APRE BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 15 Ram Makinesi Brükner , TL 720, TL 16 Ram Makinesi Monforst , TL 380, TL 17 Şardon Makinesi M.Crosta , TL 240, TL 18 Makas Makinesi M.Crosta , TL 65, TL 19 Makas Makinesi M-Tec , TL 70, TL 20 Zımpara Makinesi M-Tec , TL 55, TL 21 Sanfor Makinesi Muzzi , TL 125, TL 22 Pentair Makinesi Pentair , TL 85, TL 23 Buharlama Makinesi Sperottorimar , TL 70, TL 24 Ram Makinesi Babcock , TL 300, TL 25 Fırça Makinesi Lisa , TL 40, TL Sıra No YÜNLÜ APRE BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 26 Yıkama Makinesi Supervelox , TL 50, TL 27 Dink Yıkama Makinesi Turbomat , TL 25, TL 28 Kade Makinesi TMT , TL 200, TL 29 Dolphin Line Makinesi TMT , TL 120, TL 30 Parti Hazırlama Makinesi Demsan , TL 10, TL Sıra No HAM VE KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 31 Kalite Kontrol Makinesi Güvençelik , TL 71, TL 32 Kalite Kontrol Makinesi Demsan , TL 15, TL 33 Parti Hazırlama Bölümü Terazi Grubu , TL 2, TL 1. ARA TOPLAM 5,807, TL

10 MAKİNE PARK LİSTESİ Sıra No İPLİK VE ELYAF BÖLÜMÜ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 34 Boya Makinesi Thies , TL 120, TL 35 Boya Makinesi Thies , TL 100, TL 36 Boya Makinesi Thies , TL 170, TL 37 Boya Makinesi Thies , TL 52, TL 38 Kurutma Makinesi Thies , TL 100, TL 39 İplik - Elyaf Boyama Hattı Numune Boyama Makinesi Kurutma Makinesi Sıkma Makinesi Bobin Kırma Makinesi Bobin Aktarma Makinesi , TL 60, TL 40 Santrifüj Makinesi Turmak , TL 15, TL 41 Elyaf Açma Makinesi Turmak , TL 2, TL 42 Elyaf Presi Turmak , TL 8, TL 43 Elyaf Presi Luva - 1 4, TL 4, TL 44 Islak Elyaf Presi , TL 2, TL 45 Işık Kabini Test - 1 4, TL 4, TL 46 Vinç Base , TL 5, TL 47 Bobin Aktarma Makinesi (Biltaş'ta) Schlafhorst 2 150, TL 300, TL Sıra No KİMYA LABORATUARI Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 48 Pad Batch Fular Mathis , TL 21, TL 49 Jet Boya Mathis , TL 34, TL 50 Thermozol (Kuru Boyama) Mathis , TL 15, TL 51 Kurutma Makinesi Mathis , TL 30, TL 52 Boya Pipetleme Makinesi Datacolor , TL 25, TL 53 Çözelti Makinesi Datacolor , TL 5, TL Sıra No FİZİK LABORATUARI Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 54 Çamaşır Yıkama Makinesi Wascator - 1 5, TL 5, TL 55 Renk Haslığı Test Cihazı Gyrowash , TL 4, TL 56 Aşındırma Test Cihazı Nu-Martindale - 1 8, TL 8, TL 57 Kopma Açma Cihazı Titan , TL 8, TL 58 Nemlendirme Cihazı Diğer Laboatuar Ekipmanları Haier - 1 4, TL 4, TL Buharlama Cihazı Renk Haslığı Aparatı Renk Has. Sürtünme C. Boncuklama Test Cihazı 59 Yırtılma Test Cihazı Mikroskop Işık Kabini Kurutma Kabini Çamaşır Yıkama Makinesi Kurutma Makinesi , TL 35, TL Sıra No YARDIMCI İŞLETME Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 60 Buhar Sistemi , TL 115, TL 61 Kızgın Yağ Sistemi , TL 25, TL 62 Basınçlı Hava Sistemi , TL 35, TL 63 Atık Su Dozaj Grubu , TL 10, TL 2.ARA TOPLAM 9 1,323, TL

11 10 MAKİNE PARK LİSTESİ Sıra No YARDIMCI İŞLETME DEVAMI Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 64 Isı Geri Kazanım Sistemi , TL 25, TL 65 Chiller Grubu , TL 5, TL 66 Tartım Grubu , TL 4, TL 67 Dikiş Makineleri TL 7, TL 68 Dok çekici Küçüker - 1 6, TL 6, TL 69 Atölye ve Bakımhane Ekipmanları , TL 10, TL 70 Hidrofor Grubu , TL 10, TL 71 Derin Kuyu Pompası , TL 3, TL 72 Kamyon Kantarı Kurdaklar , TL 13, TL 73 Su Arıtma Cihazı , TL 1, TL 74 Güneş Enerji Sistemi , TL 3, TL 75 Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu , TL 40, TL 76 Kojenerasyon Ünitesi Carterpilar , TL 950, TL 77 Elektrik Sistemi , TL 175, TL Sıra No HAREKETLİ İŞ MAKİNESİ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 78 Forklift Hyster , TL 12, TL Sıra No ELEKTRONİK CİHAZ Marka İmal Yılı Adeti Birim Değeri Fiyatı 79 Server ve Network Sistemi , TL 10, TL 80 Yazıcı HP TL 1, TL 81 Yazıcı Panasonic TL TL 82 Yazıcı Xerox TL 2, TL 83 Faks Cihazı TL 1, TL 84 Kağıt İmha Makinesi TL TL 85 Fotokopi Makinesi Sharp - 1 2, TL 2, TL 86 Fotokopi Makinesi Ricoh - 1 1, TL 1, TL 87 Spektrofotometre Datacolor , TL 15, TL 88 Telefon Santrali Karel - 1 1, TL 1, TL 89 Hassas Teraziler , TL 3, TL 90 Kayar Kapı , TL 1, TL 91 Kollu Bariyer , TL 4, TL 92 Atık Su Sistemi , TL 4, TL 93 Gaz Kaçak Dedektörü Cosmos - 1 1, TL 1, TL 94 Split Klimalar TL 3. ARA TOPLAM 15, TL 1,329, TL 1. ARA TOPLAM 2. ARA TOPLAM 3. ARA TOPLAM TOPLAM 5,807, TL 1,323, TL 1,329, TL 8,459, TL Not: Listede bulunan bazı makinelerin açılımları bu not içerisinde belirtilmiģtir. Ağırlıklar kg cinsindendir. 60. Buhar Sistemi: 10 ton/ h lik 1 buhar kazanı, kondens ve degazör tankı, 6 adet sirkülasyon pompası, su yumuşatma sistemi, 2 adet reçine tankı, 2 adet kum tankı

12 61. Kızgın Yağ Sistemi: kcal/h lik kızgın yağ kazanı, 100 tonluk kızgın yağ tankı, sirkülasyon pompa grubu 62. Basınçlı Hava Sistemi: 2 adet vidalı kompresör 2001 model, 1 vidalı kompresör 1999 model 64. Isı Geri Kazanım Sistemi: 3 adet pompa, 1 adet dik pompa, 1 adet ısı eşanjörü, 1 adet karıştırıcılı tank 66. Tartım Grubu: 2 adet yer tipi baskül, 2 adet baskül 60 ve 100 kg lık, 1 adet terazi 69. Atölye ve Bakımhane Ekipmanları: 1 adet matkap, 1 adet makas taşlama aparatı, 1 adet şardon tel taşlama aparatı, 2 adet kaynak makinesi, 2 adet kesme taşı, 1 el tipi matkap, 1 adet hilti Makinelerin Değerine Etken Faktörler Olumlu Etkenler Makineler düzenli ve üretim iģlem sırasına göre dizilmiģlerdir. Bakımlarının periyodik olarak yapıldığı görülmüģtür. Hepsinin çalıģır durumda olması. Olumsuz Etkenler 3.3 Bu Değerlemede Kullanılan Yöntemler: Maliyet OluĢumları YaklaĢımı: Bu yöntemde, var olan bir makinenin günümüz ekonomik koşulları altında aynısının veya bir benzerinin yenisinin maliyeti ekspertiz için baz kabul edilir. Bu anlamda maliyet yaklaşımının ana ilkesi kullanım değeri ile açıklanabilir. Kullanım değeri ise, hiçbir şahıs ona karşı istek duymasa veya onun değerini bilmese bile malın gerçek bir değeri vardır şeklinde tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım piyasada sık sık alım satımı yapılmayan özel amaçlı mülkler ve makineler için uygun olmaktadır. Çünkü karşılaştırılabilir satış bilgisi ya çok az olmakta ya da hiç olmamaktadır. Maliyet yaklaşımına konu olan makine ekipmanın güncel ekspertiz değeri, imal tarihi, menşei, iktisap tarihi ve iktisap tarihindeki satın alma bedeli (döviz cinsinden veya dövize çevrilmiş) ve alt taraftaki kriterler dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu yöntemde önemli olan kıstas makinenin kalan ekonomik ve faal ömrünün varlığı ve bunun süresidir. Bu nedenle makine değerinin kullanımdan kaynaklanan fiziki ve fonksiyonel yıpranma ile teknolojik gelişmelerden kaynaklanan demode olma sonucunda zaman içerisinde azalacağı varsayılır. Buna ek olarak ilgili makinenin hitap ettiği sektördeki teknolojik gelişme hızı göz önüne alınmaktadır. Genel kaide olarak, mevcut bir makinenin değerinin, hiçbir zaman yenisinin ve yeni teknoloji ile yapılanın maliyetinden fazla olamayacağı kabul edilir.

13 BÖLÜM 4: SONUÇ 12 BÖLGE Makine ve techizat Düzeltme KDV HARİÇ DEĞERİ KDV (%18) GENEL TOPLAM ACİL SATIŞ DEĞERİ USD EURO KDV DAHİL DEĞERİ 8,459, TL TL 7,169, TL 1,290, TL 8,460, TL 6,768, TL $5,637, ,377, USD = 1 Euro = Rapor tarihi itibariyle Merkez Bankası Döviz Kurları Makine, teçhizat ve demirbaşların fiziki durumu, bakım ve performansları gibi değerine etken olabilecek tüm özellikleri dikkate alınmıştır. Yapılan araştırma ve analizler sonucunda MĠSĠS APRE TEKSTĠL BOYA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ bünyesinde yer alan Firma Yetkilileri tarafından verilmiş olan makine listesine göre mahal yerinde yapılan incelemede fiilen mevcut olduğu görülen makine, ekipman ve teçhizatların günümüz satış değerlerinin tarihi itibarıyla TL (YedimilyonyüzaltmıĢdokuzbindörtyüzdoksaniki TL) + %18 KDV TL (BirmilyonikiyüzdoksanbinbeĢyüzsekiz TL) toplam TL (SekizmilyondörtyüzaltmıĢbin TL) edebileceği kanaatine varılmıştır. RAPORU HAZIRLAYAN DEĞERLEME UZMANLARI Alper GÜLER Abdullah KARAÇOROĞLU Makine Mühendisi Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Değerleme Elemanı Lisans No: SORUMLU DEĞERLEME UZMANI ġinasi ġik Sorumlu Değerleme Uzmanı Lisans No:

14 BÖLÜM 5: RAPOR EKLERĠ Ek-1: Resimler Ek-2: Tapu Teferruat Listeleri RESĠMLER 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 38

40 39

41 40

42 41

43 42

44 43

45 TAPU TEFERRUAT LĠSTELERĠ 44

46 45

47 46

48 BÖLÜM 6: ÖZGEÇMĠġLER 47 ÖZGEÇMĠġ Adı soyadı...: ġinasi ġik Doğum yeri ve tarihi: MALATYA / Öğrenim durumu.: Bielefeld Teknik Üniversitesi ĠnĢaat Fak. ALMANYA Üyesi bulunduğu kuruluşlar: ĠnĢaat müh. Odası. Mesleği...: ĠnĢaat Yüksek Mühendisi, Değerleme Uzmanı Yabancı dil...: Ġyi derecede Almanca ve Ġngilizce MESLEKĠ TECRÜBE: : TADEM A.ġ. Yönetim Kurulu Üyesi - ADANA : POYRAZ ĠNġ. A.ġ. deprem konutları proje müdürü - YALOVA : ALARKO HOLDĠNG hava alanı inģaatı proje müd. - ÖZBEKĠSTAN : D-YAPI LTD. ġtġ. konut inģaatı Ģantiye Ģefi - ALMANYA : DELKA ĠNġ. A.ġ. Sasa fabrikası Ģantiye Ģefi - ADANA : ÇUKUROVA ELEKTRĠK A.ġ. de kontrol müh. - ADANA : ÖZDEMĠR ĠNġAAT A.ġ. 200 konut inģaatı Ģantiye Ģefi - LĠBYA : ANO ĠnĢaat A.ġ. 200 konut konut inģaatı Ģantiye Ģefi - LĠBYA : ÇESTAġ Fabrika inģaatında saha mühendisi - ADANA.

49 48 ÖZGEÇMĠġ Adı soyadı...: Abdullah KARAÇOROĞLU Doğum yeri ve tarihi: CEYHAN - ADANA / Öğrenim durumu.: Tapu ve Kadastro Eğitim Merkezi - ANKARA Anadolu Üniversitesi A.Ö.F. ĠĢ Ġdaresi Bölümü - ESKĠġEHĠR Mesleği...: Gayrimenkul Değerleme Uzmanı/Gayrimenkul MüĢaviri MESLEKĠ TECRÜBE: : TADEM TaĢınmaz Değerleme MüĢavirlik A.ġ. Bölge Müdürü ADANA : 2 Bölge Tapu Müdürü Tarsus/MERSĠN : Tapu Sicil Müdürü Serik/ANTALYA : 3. Bölge Tapu Sicil Müdür Yardımcısı - Seyhan/ADANA : Tapu Sicil Müdürlüğü - Tarsus/MERSĠN : Tapulama Müdürlüğünde teknisyen KAYSERĠ

50 49 ÖZGEÇMĠġ Adı soyadı...: Alper GÜLER Doğum yeri ve tarihi : ADANA / Öğrenim durumu..: Mersin Üniversitesi Mühendislik Fak. Makine Mühendisliği Bölümü - MERSĠN Üyesi bulunduğu kuruluşlar..: Makine Mühendisleri Odası Mesleği....: Makine Mühendisi Yabancı dil.: Ġngilizce MESLEKĠ TECRÜBE: : Tadem TaĢınmaz Değerleme MüĢavirlik A.ġ. - ADANA : Finansbank A.ġ. - ADANA

CEYHAN / ADANA TEMMUZ 2010

CEYHAN / ADANA TEMMUZ 2010 CEYHAN / ADANA TEMMUZ 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1 BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1 Dayanak sözleģme tarihi 1.2 Değerleme Tarihi 1.3 Rapor Tarihi ve numarası 1.4 Rapor Türü 1.5 Değerleme Süresi 1.6 Gizlilik Derecesi

Detaylı

SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010

SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010 SARIÇAM / ADANA TEMMUZ 2010 ĠÇĠNDEKĠLER 1 BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1 Dayanak sözleģme tarihi 1.2 Değerleme Tarihi 1.3 Rapor Tarihi ve numarası 1.4 Rapor Türü 1.5 Değerleme Süresi 1.6 Gizlilik Derecesi

Detaylı

DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.12.2012 Sayfa-1 DİRİİPLİK-DİRİLİŞ İPLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ISPARTA İLİ GÖNEN İLÇESİ FANDAS KÖYÜ 118 ADA 6 PARSEL MAKİNE TEÇHİZATI EKSPERTİZ RAPORU 25 Aralık 2012 28.12.2012 Sayfa-2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ MAKİNE DEĞERİ GÖRÜŞ RAPORU

BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ MAKİNE DEĞERİ GÖRÜŞ RAPORU BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İNEGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TESİSLERİ MAKİNE DEĞERİ GÖRÜŞ RAPORU ÇINAR TAŞINMAZ DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş. 26.01.2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 : RAPOR BİLGİLERİ 1.1

Detaylı

DİRİTEKS-DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DİRİTEKS-DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.12.2012 Sayfa-1 DİRİTEKS-DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ISPARTA İLİ GÖNEN İLÇESİ FANDAS KÖYÜ 121 ADA 5 PARSEL MAKİNE TEÇHİZATI EKSPERTİZ RAPORU 25 Aralık 2012 28.12.2012 Sayfa-2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MAKINADEGERLEMERAPORU

MAKINADEGERLEMERAPORU GAYRIMENKULDEGERLEME ';. ~ i MAKINADEGERLEMERAPORU i TÜRKHAVAYOLLARIA.O. YEsiLKÖY/ISTANBUL 1/2 ( TEKTEKDEGERLENDiRILEMEZ, DIGEREKIYLEBIRBÜTÜNDÜR.) Tarih:02AGUSTOS2006 R. No:2006A161 TSKBGayrimenkul Degerleme

Detaylı

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) OZL201500014

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) OZL201500014 İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) 28 OCAK 2015 A d r e s G a y r i m e n k u l D e ğ e r l e m e ve

Detaylı

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi

Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi Yüksek Teknolojili Kaliteli Çözümlerin Adresi 1984 yılından bu yana, tekstil terbiye sektöründe boya baskı - terbiye makineleri alanında dünyanın önde gelen markalarının Türkiye mümessili olan İnter Tekstil

Detaylı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI K.Maraş ta en önemli sektör olan tekstil Endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla 1995 yılında kurulan okulumuzda; en fazla öğrenciye ve en geniş eğitim ortamına sahip

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLİŞKİLİ ŞİRKETLER RAPORU (01.01.2012 31.12.2012) SERİ : IV NO:52 TEBLİĞ İNE UYGUN HAZIRLANMIŞTIR

BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLİŞKİLİ ŞİRKETLER RAPORU (01.01.2012 31.12.2012) SERİ : IV NO:52 TEBLİĞ İNE UYGUN HAZIRLANMIŞTIR BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İLİŞKİLİ ŞİRKETLER RAPORU (01.01.2012 31.12.2012) SERİ : IV NO:52 TEBLİĞ İNE UYGUN HAZIRLANMIŞTIR 1 BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı

Detaylı

DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş

DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş DÖŞEMELİK DOKUMA KUMAŞ ÜRETİMİ HAZIRLAYAN R.SINAN ÇATAL BOYTEKS A.Ş DÖŞEMELİK KUMAŞ NEDİR? Döşemelik kumaş, mobilya üretiminde kullanılan ve mobilyanın en önemli görsel parçasını oluşturan bir dokuma kumaş

Detaylı

1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi 7517 ada, 20 Parsel de kayıtlı taşınmaz:

1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Öveçler Mahallesi 7517 ada, 20 Parsel de kayıtlı taşınmaz: Bilindiğ üzere Şirketimiz tarafından 12.11.2010 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Şirket e ait üç adet gayrimenkulün satışına karar verildiği kamuya açıklanmış, yine 24.02.2011 tarihinde yapılan

Detaylı

EKİZ KİMYA SAN. A.Ş. 10030 Sokak İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes / İZMİR

EKİZ KİMYA SAN. A.Ş. 10030 Sokak İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes / İZMİR MAKİNE DEĞERLEME RAPORU EKİZ KİMYA SAN. A.Ş. 10030 Sokak İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes / İZMİR EYLÜL 2015 Kıbrıs Şehitleri Cad. No:134/1 Kat:6/606 Alsancak Konak/İZMİR www.rotatd.com.tr E-posta:rota@rotatd.com.tr

Detaylı

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi

Şekil 1: Karde Esnek İplik Üretim Hattı Makine Parkı Yerleşimi Çukurova Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü Karde Esnek İplik Üretim Hattı; Eğitim-Öğretim, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge Faaliyetleri için Hizmet Vermeye Başlamıştır 2005 yılının sonunda TTI Wuppertal

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI

TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI TEKSTİL TERBİYE SEKTÖRÜNDE TEMİZ ÜRETİM İÇİN ÖRNEK MODELLERİN OLUŞTURULMASI Prof. Dr. Mehmet KANIK Tekstil Müh. Ali RÜZGAR Avrupa Birliği Girişimcilik Teşvik Ödüllerinde National Winner 2014 NATIONAL WINNER

Detaylı

BİLİCİ HOLDING-BTD TEXTILE

BİLİCİ HOLDING-BTD TEXTILE BİLİCİ HOLDING-BTD TEXTILE TARİHÇE 1952 yılından itibaren pamuk ticareti yaparak faaliyetlerine devam eden Bilici Ailesi kısa zamanda iplik ve kumaş ticaretine başlamıştır. Bilici ailesi ürettikleri kumaşları

Detaylı

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu GENEL MÜDÜRLÜK Taksim Mete Caddesi No: 26/7, Beyoğlu / İstanbul Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 20.11.2013 tarihli talebi üzerine hazırlanmıştır. (MERSİN

Detaylı

TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, MİSİNLİ MAHALLESİ 2302 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (TARLA) OZL OCAK 2014

TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, MİSİNLİ MAHALLESİ 2302 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (TARLA) OZL OCAK 2014 TEKİRDAĞ İLİ, ÇORLU İLÇESİ, MİSİNLİ MAHALLESİ 2302 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (TARLA) 06 OCAK 2014 A d r e s G a y r i m e n k u l D e ğ e r l e m e ve D a n ı ş m a n l ı k A. Ş.

Detaylı

DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ

DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ HAZIRLAYAN: DEMET KÜÇÜK-17320906156 DERS: SEM 770-SEMİNER DERSİ DANIŞMAN: DOÇ. DR. ONUR BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

DENİM ÜRETİMİ & KALİTE

DENİM ÜRETİMİ & KALİTE T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ORTAK PROGRAMI DENİM ÜRETİMİ & KALİTE BAHAR ŞAHİN 2017 MAYIS İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. Denim Nedir? 2. DENİM KUMAŞ ÜRETİMİ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Makinelerin sınıflandırılması MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Enerji çevirici olarak makineler, motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Motorlar elektrik, termik, hidrolik,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ

D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ D.E.Ü. TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDEN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNE TEKNİK GEZİ 23-25 Ekim 2013 tarihlerinde Dokuz Eylül Üniversitesi (D.E.Ü.) Tekstil Mühendisliği Bölümü 37 öğrenci ve 5 akademik personelden

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Bilici Yatırım San. Ve Tic. A.Ş. Ödenmiş sermayesi 20.073.320 milyon TL olan şirket 9.926.680 TL (nominal) sermaye artırımında bulunacaktır. Halka açıklık oranı ise %33,1 olarak gerçekleşecektir. Halka

Detaylı

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Türkiye Müşteri Hizmetleri Niyazi Bahar: Lenzing Müşteri Hizmetleri Servis Ofisi, Gaziantep / TR Martin Köllerer: Lenzing Müşteri Hizmetleri

Detaylı

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi)

2) İPLİK PAMUK İPLİĞİ YAPIMI 2004/873 (Nace Grup:13.10 Tekstil elyafının hazırlanması ve bükülmesi) 2) İPLİK 2.1. Pamuk İpliği Yapımı 2.2. Pamuk İpliği Bükümü 2.3. Ştrayhgarn Yün İpliği 2.4. Kamgarn Yün İpliği 2.5. Mus ve Tekstüre İplik 2.6. Makara, Konik Bobin, Masura, Yumak Sarma 2.7. Vatka Yapımı

Detaylı

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00

AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. / AKSGY [] 10.04.2015 16:53:00 ĠliĢkili Taraf ĠĢlemleri 1 MEHMET AKTAġ 2 NAĠLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU Muhasebe Müdürü Genel Müdür Yardımcısı AKĠġ GAYRĠMENKUL YATIRIM

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

S v P ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları Hakkında Bilgi Notu STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. 19.09.

S v P ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları Hakkında Bilgi Notu STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. 19.09. STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları Hakkında Bilgi Notu 19.09.2013 SvP_13_ULUSOY_Bilgi Notu İÇİNDEKİLER 1. BİLGİ NOTU HAKKINDA

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Halka Arz Tarihi 21 22 Nisan 2014 Halka Arz Fiyatı 2,00 TL Şirket Profili Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri («Arbul») 19.04.2000 yılında

Detaylı

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET

SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET SORUMLULUK VE KALĠTE BĠLĠNCĠYLE, STANDARTLARA BAĞLI, SÜREKLĠ GELĠġEN, DÜRÜST, KURUMSAL, BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ĠLKELĠ, GÜVENĠLĠR HĠZMET EMA EKSPERLİK VE VARLIK DEĞERLEME A.Ş. 1985 yılında EMA Mühendislik

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 145057/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan KUZEY TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi CUMHURİYET MAH.NAKİYE ELGÜN

Detaylı

BONISA, ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş. in tescilli markasıdır.

BONISA, ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş. in tescilli markasıdır. BONISA, ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş. in tescilli markasıdır. 1 Hakkımızda Köklerimizi unutmuyor, geleceğe dokunuyoruz 2000 yılında Şanlıurfa da open end tesisi olarak kurulan ZÜMRÜT TEKSTİL A.Ş., kaliteli üretim

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ERLER MAHALLESİ-ETİMESGUT / ANKARA (2 ADET ARSA) 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4 TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ ÖN TERBİYE OPERATÖRÜ SEVİYE 3-4 UYGULAMA SINAV KİTAPÇIĞI 2013 TÜRKİYE TEKSTİLSANAYİİ İŞVERENLERİ

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR

STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR STAJ İLKELERİ Doç.Dr. Emel Ceyhun SABIR Bölümü 1 Ç.Ü. MÜH. MİM. FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ (PRATİK ÇALIŞMA) İLKELERİ 1. Bu ilkeler, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapacakları

Detaylı

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014

Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 21.04.2014 1 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ERLER MAHALLESİ-ETİMESGUT / ANKARA (2 ADET ARSA) 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4.

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4. Levent / İSTANBUL ĠSTEK

Detaylı

SATILIK TEKSTİL MAKİNALARI ----------------------------------------------

SATILIK TEKSTİL MAKİNALARI ---------------------------------------------- SATILIK TEKSTİL MAKİNALARI ---------------------------------------------- 1 ADET KONTİNÜ KASAR ÇALIŞMA ENİ: 3,40 CM MARKA: GOLLER MODEL: 2003 GİRİŞ DOKTAN ARABADAN ÇALIŞILABİLİR YIKAMA KABİNİ 2 ADET GİRİŞ,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ 3 PAFTA, 17863 PARSEL VİAPORT VENEZIA PROJESİ -STOKTA KALAN (VİA GYO

Detaylı

İ.T.Ü Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi. Tekstil Mühendisliği Bölümü. Yeni Staj Esasları

İ.T.Ü Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi. Tekstil Mühendisliği Bölümü. Yeni Staj Esasları İ.T.Ü Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Yeni Staj Esasları 1. Öğrenciler, Fabrika stajlarında İTÜ Genel Staj Esasları na uymakla yükümlüdürler. 2. Öğrenciler stajla

Detaylı

www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Çözüm Ortağınız...

www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Çözüm Ortağınız... www.akscooling.com Kurutma ve Nem Toplamada Kurutma ve Nem Toplamada Kurutma ve Nem Toplamada Klima adı altında bir şahıs firması olarak 1996 yılında kurulan firma, split klima satış, servis ve montaj

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI

1. SINIF GÜZ YARIYILI 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ BÖLÜMÜ TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

Detaylı

yarnmaster DiGital online Quality Control

yarnmaster DiGital online Quality Control Masters in Textile textile Quality Control Masters in textile Quality Control yarnmster facts yarnmster Optik iplik temizleme 045910/007t İPLİK VE YÜZEYLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tekstil yüzeylerinin kalite

Detaylı

KİPAŞ HOLDİNG. Temelleri Kahramanmaraş ta kurulan Kipaş Holding in 1984 yılından günümüze gerçekleşen yatırım yolculuğu;

KİPAŞ HOLDİNG. Temelleri Kahramanmaraş ta kurulan Kipaş Holding in 1984 yılından günümüze gerçekleşen yatırım yolculuğu; KİPAŞ HOLDİNG Temelleri Kahramanmaraş ta kurulan Kipaş Holding in 1984 yılından günümüze gerçekleşen yatırım yolculuğu; 1984 1986 1989 1992 1994 1996 1997 2002 Kahramanmaraş İplik Pamuk A.Ş. Tesisi Kahramanmaraş'ın

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (İHLAS MARMARA EVLERİ 1. KISIM A11 BLOK, 11 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI MESKEN)

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU KİLER GYO A.Ş. Tarih: 30.12.2011 R. No: 2011A502 SAPPHIRE ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE REZİDANS TA 356 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ISO9001:2008 FS

Detaylı

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek

İleri Teknoloji - Profesyonel Destek İleri Teknoloji - Profesyonel Destek 2004 YILINDA KURULAN AKIŞ KONTROL ENDÜSTRİYEL TESİSLERE YÖNELİK; MALZEME TEMİNİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK TAAHHÜT KONULARINDA HİZMET VERMEKTEDİR. Uzman ve dinamik şirket

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014

İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014 İZMİR TİCARET ODASI LEASING SUNUM 22/MAYIS/2014 1 SEKTÖRE GENEL BAKIŞ İlk modern Leasing şirketi 1952 de ABD de kurulmuştur. Türkiye de sektör 28 yıllık bir geçmişe sahiptir (İlk Leasing Şirketi 1986 yılında

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ 36 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar

Detaylı

Ekoten boyahanesi enerji izleme

Ekoten boyahanesi enerji izleme Eski adıyla Ekoten boyahanesi enerji izleme Neden ees Mühendislik Ltd. Şirketi? Türkiye de yenilenebilir enerji ees Mühendislik ofisi İzmir Sütaş Karacabey: 300 kw Biyogaz tesisi Sütaş Karacabey: 2,2 mw

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

SULUCA MAHALLESĠ 138 ADA 5 PARSEL

SULUCA MAHALLESĠ 138 ADA 5 PARSEL SULUCA MAHALLESĠ 138 ADA 5 PARSEL SARIÇAM/ADANA TEMMUZ 2010 2 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1: RAPOR BĠLGĠLERĠ 1.1. Dayanak SözleĢme Tarihi 1.2. Değerleme Tarihi 1.3. Rapor Tarihi ve Numarası 1.4. Rapor Türü 1.5.

Detaylı

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 38 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Ve ne Etkisi Kübra ÇETİNASLAN 1, Serin MEZARCIÖZ 2, Suat ÇETİNER 1 *

Detaylı

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU

ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU ISITMA SİSTEMLERİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Adresi Şehir Posta Kodu : Sistem Sorumlusu ve Görevi Tel. Faks : GSM e-mail : HİKAYESİ Müşteri şimdiki sonuçlardan memnun mu? Evet Hayır Sorunların derecesi

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. e UKAS İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLG

Detaylı

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır.

Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Cihazlar yalnızca soğutma modunda çalışmaktadır. Standart ürünlerde çevre dostu R407c soğutucu akışkan kullanılmaktadır. Su sıcaklık rejimine veya isteğe göre farklı soğutucu akışkan ile sistem oluşturulabilmektedir.

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜVEN MAHALLESİ, 18 PAFTA, 6529 PARSEL 1 ADET DAİRE * İş bu değerleme raporu SPK, BDDK mevzuatı kapsamındaki işlemlerde kullanılamaz. * Talep gereği;

Detaylı

MAKĠNA DEĞERLEME RAPORU

MAKĠNA DEĞERLEME RAPORU MAKĠNA DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN DEĞERLEMESĠ YAPILAN MENKULLERĠN ADRESLERĠ : AK-AL Gayrimenkul GeliĢtirme ve Tekstil Sanayii A.ġ. : Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Yıldırım Beyazıt Mah.,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE / HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE / HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AQUA CITY 2010 İSTANBUL/SANCAKTEPE 29.12.2011 2011/400-98 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. lbsl m UKAS 003 HARMONİ

Detaylı

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

HAKKIMIZDA. Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten Teknik Muayene, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir. HAKKIMIZDA Teknik Muayene, 2008 yılında kurulmuş bağımsız, tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2009 yılında A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, 2015 yılında İş Hijyen Ölçüm Laboratuvarı

Detaylı

İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜNGÖREN MAHALLESİ PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜNGÖREN MAHALLESİ PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜNGÖREN MAHALLESİ 10731 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU LİDER FAKTORİNG A.Ş. (İMALATHANE) 08 OCAK 2014 İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLGİLERİ... 3 1.1 Rapor Tarihi ve Numarası... 3

Detaylı

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU

GENEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU HATĠCE AYDIN ÖZGEÇMĠġ GENEL BĠLGĠLER 1974 Mersin doğumluyum. Evli iki çocuk annesiyim. EĞĠTĠM DURUMU Dokuz Eylül Üniversitesi - İZMİR 1995 yılı Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunuyum. İyi derece sayılabilecek

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL / ÜMRANİYE / ÇAKMAK ( 29 Adet Parsel) HAZIRLAYAN ACE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kayışdağı Cad. Ayşe Hatun

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YON GRUBU FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMAS ÜNİTE PLANI (ÖRME MAMULLERİN ÖN TERBİYESİ)

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YON GRUBU FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMAS ÜNİTE PLANI (ÖRME MAMULLERİN ÖN TERBİYESİ) T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YON GRUBU FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMAS ÜNİTE PLANI (ÖRME MAMULLERİN ÖN TERBİYESİ) DERS TÜP KESME HAZIRLAYAN SEMA MUTLU-616082402 ÖĞRETİM ELEMANI Yrd. Doç. Dr. RASİM BAŞAK

Detaylı

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4

ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU. Hazırlayanlar 4 LOGO 1... 2. 3 ENERJĠ ETÜ DÜ RAPORU Hazırlayanlar 4 Adı Soyadı Sertifika No... 5 1 2 3 4 5 Raporu hazırlayan kuruluģun logosu yer alacaktır. Raporu hazırlayan kuruluģun adı veya ünvanı yazılacaktır. Enerji

Detaylı

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU

ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU ATAK GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2014 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPOPU Rapor 1.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL BEDELLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PERİYODİK KONTROL İ 34 1. Kazanlar İçin Periyodik Kontrol Bedelleri 1.1. 30 m²ye kadar (30 m² dahil) kazanlar 230. 00 TL + %18 KDV 1.2. 30-50 m² (50 m² dahil) kazanlar 260.

Detaylı

1 Ocak- 30 Haziran 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. Sayfa No: 1

1 Ocak- 30 Haziran 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. 1 Ocak- 30 Haziran 2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu... 3 2. Sektörel Gelişmeler... 3 3. Satışlar...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 4047

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: TKS 4047 Dersi Veren Birim: Tekstil Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: TEKSTİL TERBİYESİ MAKİNALARI Dersin Orjinal Adı: TEKSTİL TERBİYESİ MAKİNALARI Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO

1954 1957 1976 1982 1996 1998 TSE EN ISO 9002 1999 2003 2004 TS EN ISO 9001:2000 2005 2006 ISO/TS 16949:2002 2009 ISO TERBAY 1954 yılında İzmir de soğuk demir atölyesi olarak kuruldu. Türkiye nin sanayi ve ekonomik büyümesine paralel olarak şirketin faaliyetleri genişledi. Firmamız 1972 yılından beri mevcut yerinde faaliyet

Detaylı

Mükemmel Mühendislik, Tam Memnuniyet

Mükemmel Mühendislik, Tam Memnuniyet Güven Verir, Yapılar Kurar, Mükemmel Mühendislik, Tam Memnuniyet Hakkımızda Polatsan, Mekanik Tesisat Taahhüt konusunda uzmanlığını geliştiren Türkiye'nin gelişen Endüstriyel mekanik sektöründe bugüne

Detaylı

ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET PARSELİN DEĞERLEME RAPORU

ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET PARSELİN DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET

Detaylı

KAMUOYUNA; 3 Ocak 2017

KAMUOYUNA; 3 Ocak 2017 KAMUOYUNA; 3 Ocak 2017 Bu rapor, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ OSMAN KİPOĞLU 5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ 7 EKİM 2015, ANKARA Ajanda EWE ve Enervis Hakkında Türkiye de Enerji Verimliliği Enerji Performans

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

Her uygulama için optimum bir çözüm

Her uygulama için optimum bir çözüm Technical Textiles Benninger Technical Textiles Proses iş akışı Her uygulama için optimum bir çözüm Yağ sökme Ön yıkama Hazırlık yıkaması Elastanın serbest bırakılması Yağ kalıntılarının miktarını azaltır

Detaylı

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. AYTU YÜKSEK ISI VE TEKNİK TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Firmamız Yüksek Isı İzolasyon Ürünleri Ve Teknik Tekstil Ürünleri Üzerine Uzmanlaşmış Kadrosuyla Uzun Yıllardır Sektörde Hizmet Vermektedir.

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ

KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ KONDENSTOPSUZ KAPALI BUHAR ÇEVRĠMĠ ÇALIġMA PRENSĠBĠ PATENT NO: TR2016/12097 Termokompresörler sayesinde istenilen bölgeye istenilen basınç ve sıcaklıkta buhar gönderilebilir.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1292

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1292 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Durak Mahallesi, Eski İstasyon yolu mevkii, 17 adet parsel Lüleburgaz

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 15 Haziran 2017 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI...

PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI... PENYE TEKNOLOJİSİNDE SÜREKLİ BAŞARI........................................................................... Penye C A P D Makinalarla Kazanılan Deneyim Dünya genelinde 7 900 Rieter C A P D penye makinası

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2012 %25 V5 DERS PLANI (2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ve ÜST SINIFLAR) Açıklama:

Detaylı

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet Taşınmazın Adresi 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Fiili Kullanımı :Baskül ve Arsası :Taşınmaz kullanılmamaktadır. İl Erzurum Köyü/ Mevkii

Detaylı

1 Ocak- 30 Haziran 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. Sayfa No: 1

1 Ocak- 30 Haziran 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİRLİK MENSUCAT TİC.VE SAN.İŞL. A.Ş. 1 Ocak- 30 Haziran 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu...3 2. Sektörel Gelişmeler...4 3. Satışlar...4

Detaylı