Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları"

Transkript

1 Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

2 Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi 1.1. Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin Öğretmenler Üzerindeki Etkisi Öğrenen Lider Öğretmen eğitimi kapsamında gerçekleşen yüz yüze eğitimlerin öğretmenlerin tutum, beceri, algı ve sınıf uygulamaları üzerindeki etkisini araştırmak üzere bir ölçme değerlendirme planı hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde eğitim öncesi ve sonrasında öğretmenlerin olumlu sınıf ortamı oluşturmaya yönelik algı, tutum ve uygulamalarını irdeleyen anket internet tabanlı olarak uygulanmıştır. Eğitim öncesinde ve sonrasında uygulanan anketlere katılan öğretmenlerin verileri eşleştirilerek, analizler PASW (Predictive Analytics SoftWare) paket istatistik programı aracılığıyla yapılmıştır Öğretmenlere Ait Demografik Bilgiler Öğrenen Lider Öğretmen (ÖLÖ) 1 eğitimi ölçme değerlendirme çalışmalarına yılında Türkiye nin 7 bölgesi ve 66 ilinden 4846 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin %49,6 sı erkek, %50,4 ü ise kadındır. TUİK in verilerine göre öğrenim yılında ilköğretim okullarında görev yapan öğretmen sayısı dir. Öğretmenlerin %47,2 si erkek, %52,7 si ise kadındır (http://www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 16 Ekim 2012). ÖLÖ ölçme değerlendirme çalışmalarına katılan öğretmenlerin cinsiyet açısından dağılımı, Türkiye ortalamasına yakın bir dağılımı temsil etmektedir. 1 Örneklem grubundaki öğretmenlerin görev yaptıkları branşlara baktığımızda, grubun yarısından fazlasının (%51,5) sınıf öğretmenlerinden oluştuğu görülmektedir. Müzik öğretmenleri ise grupta en az sayıyla yer alan branştır. 1 Bundan sonraki kısımlarda Öğrenen Lider Öğretmen ifadesi ÖLÖ olarak anılacaktır.

3 Branş f Geçerli % Sınıf Öğretmeni ,5 Türkçe 319 6,6 İngilizce 298 6,1 Matematik 272 5,6 Fen ve Teknoloji 261 5,4 Sosyal Bilgiler 225 4,6 Okul Öncesi 199 4,1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 148 3,1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 138 2,8 Teknoloji ve Tasarım 138 2,8 Beden Eğitimi 115 2,4 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 83 1,7 Resim ve Görsel Sanatlar 78 1,6 Müzik 43 0,9 Diğer 33 0,7 Toplam ,0 2 Öğretmenlerin mesleki hizmet süresine göre dağılımına bakıldığında, grubun genç bir öğretmen profilini yansıttığını söylenebilir. Öğretmenlerin %46,7 si, 10 yıl ve daha az deneyime sahip öğretmenlerden oluşmaktadır. Yirmi bir yıl ve üzerinde mesleki tecrübeye sahip öğretmenlerin grup içerisindeki oranı %16,2 dir. Mesleki Hizmet Süresi f Geçerli % % 5 yıl ve daha az , yıl , yıl , yıl , yıl 413 8,5 26 yıl ve üzeri 374 7,7 Toplam ,7 16,2

4 Öğretmenlerin eğitim durumlarına bakıldığına lisans eğitiminin %86,4 oranıyla, baskın bir şekilde öne çıktığı fark edilmektedir. Örneklem içerisinde dikkat çeken bir diğer nokta, öğretmenlerin sadece %5,3 ünün lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitime devam etmiş olmasıdır. Eğitim Durumu f Geçerli % Öğretmen okulu 25 0,5 Önlisans 377 7,8 Lisans ,4 Yüksek lisans 255 5,3 Doktora 2 0,0 Toplam ,0 3 Milli Eğitim Bakanlığı nın (MEB) düzenlediği hizmetiçi eğitimler dışındaki atölye, seminer ve eğitimlere gönüllü olarak katılan öğretmenler örneklemin yarısını oluşturmaktadır. Örneklemin %48,5 lik kısmı bu tarz etkinliklere ÖLÖ den önce gönüllü olarak katılmadığını söylemiştir.

5 Öğretmenlerin mesleki hizmet süreleri ile cinsiyetleri arasındaki dağılımın durumuna bakıldığında, bu iki değişken arasında ters orantılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Mesleki hizmet süresi arttıkça kadın öğretmenlerin, mesleki hizmet yılı aralıkları içerisindeki payı azalmakta erkek öğretmenlerin ise payı artmaktadır. Örneğin, yirmi bir yıl ve üzerindeki mesleki hizmet süresi içerisinde kadın öğretmenlerin oranı %40 ın altına düşerken, erkek öğretmenlerin oranı %60 ın üzerine çıkmaktadır. Mesleki Hizmet Yılı % Kadın Cinsiyet Erkek Toplam 5 yıl ve daha az f % 66,1% 33,9% 100,0% 6-10 yıl f % 49,9% 50,1% 100,0% yıl f % 48,4% 51,6% 100,0% yıl f % 49,5% 50,5% 100,0% yıl f % 36,3% 63,7% 100,0% 26 yıl ve üzeri f % 27,5% 72,5% 100,0% Toplam f % 50,4% 49,6% 100,0% 4

6 Öğretmenlerin cinsiyetleri ile branşları arasındaki dağılıma bakıldığında toplumsal cinsiyet rollerinin bazı branşların dağılımında etkili olduğu fark edilmektedir. Örneğin okul öncesi öğretmenlerinin %97 si kadınken, beden eğitimi ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenlerinin %68,7 si erkektir. Branş Cinsiyet Toplam Sınıf öğretmeni Türkçe Fen ve Teknoloji Matematik Sosyal Bilgiler Teknoloji ve Tasarım Müzik Resim ve Görsel Sanatlar Beden Eğitimi İngilizce f Kadın Erkek f % 45,8% 54,2% 100,0% f % 47,3% 52,7% 100,0% f % 47,9% 52,1% 100,0% f % 55,9% 44,1% 100,0% f % 35,6% 64,4% 100,0% f % 64,5% 35,5% 100,0% f % 69,8% 30,2% 100,0% f % 73,1% 26,9% 100,0% f % 31,3% 68,7% 100,0% f % 75,5% 24,5% 100,0% 5

7 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Okul Öncesi Diğer Toplam f % 30,4% 69,6% 100,0% f % 53,6% 46,4% 100,0% f % 31,3% 68,7% 100,0% f % 97,0% 3,0% 100,0% f % 48,5% 51,5% 100,0% f % 50,4% 49,6% 100,0% 6 Eğitim sonrasında uygulanan soru formunda eğitime katılan öğretmenlere ÖLÖ eğitimine katılmaktan ne derecede memnun kaldıkları sorulmuştur. Öğretmenlerin %88,7 si bu eğitimle ilgili memnuniyet düzeylerini çok / oldukça fazla olarak ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yalnızca %1,8 i memnuniyet düzeyini hiç / az olarak belirtmiştir.

8 Öğretmenlerin Mesleki Tutumları Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği 22 soru ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; mesleki özgüven, mesleki tatmin ve mesleki saygıdır. Öğretmenlerin mesleki tutumlarını oluşturan mesleki özgüven, mesleki tatmin ve mesleki saygı boyutlarında eğitim sonrasında herhangi bir değişim olmamakla beraber bu boyutları içeren hususlarda belirli bir etki yaratmıştır. ÖLÖ eğitiminin uygulanma özellikleri ve hedefleri göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin tutum ve algılarında değişim yaratmamış olması doğal bir sonuç olarak değerlendirilmelidir. Tutum ve algı; sosyal, ekonomik ve psikolojik dinamiklerle oluşan karmaşık olgulardır. ÖLÖ eğitimi çerçevesinde 2-2,5 gün süren yüz yüze eğitimlerin katılımcılar üzerinde bu tür bir değişimi yaratması mümkün gözükmemektedir. 7 Ölçeğin alt boyutlarına ait ortalamalarda istatiksel olarak anlamlı değişimler olmamakla birlikte, bu boyutları oluşturan bazı ifadelerde anlamlı değişimler gerçekleşmiştir. ÖLÖ eğitiminden sonra, öğretmenler Alanımda yetkin bir öğretmen olduğumu düşünüyorum., Başarılı bir öğretmen olduğuma inanıyorum. ve Sınıfta zamanı iyi yönettiğimi düşünüyorum. ifadelerine verdikleri yanıtların ortalamaları düşmüştür. Katılımcı öğretmenler eğitimler esnasında ÖRAV eğitimcilerine, sınıflarında uyguladıkları birçok teknik ve uygulamanın yanlış olduğunu ÖLÖ eğitimi sırasında fark ettiklerini söylemektedirler. Bu ifadelere ait ortalamaların düşmesi, öğretmenlerin eğitimle birlikte yaşadıkları öz değerlendirme ve mesleki olarak kendini sorgulama eğiliminin sonucu olarak yorumlanabilir. Öğretmenler eğitimlerde uygulanan grup çalışmalarını sınıf ortamına taşımaktadırlar. Bu durum eğitimden sonra Büyük grupları iyi idare ettiğimi düşünüyorum. ifadesinin ortalamasının yükselmesine neden olmuştur. Eğitim sonrasında uygulanan anketlerde öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin toplum tarafından saygı duyulan ve takdir edilen bir meslek olduğuna dair inançları artmıştır. ÖLÖ eğitiminin, planlama ve uygulama aşamasında gösterilen özen öğretmenler tarafından fark edilmiştir.

9 BOYUT Ön Test Ort. Son Test Ort. Fark(Son Test Ort.-Ön Test Ort.) p ÖZGÜVEN 4,25 4,25 0 0,81 TATMİN 4,12 4,12 0 0,83 SAYGI 3,88 3,88 0 0,90 BOYUT İFADELER Ön Test Son Test Fark(Son Test Ort.- P Ort. Ort. Ön Test Ort.) Alanımda yetkin bir öğretmen 4,33 4,31-0,03 0,02 olduğumu düşünüyorum. Başarılı bir öğretmen 4,37 4,33-0,03 0,00 ÖZGÜVEN olduğuma inanıyorum. Sınıfta zamanı iyi yönettiğimi 4,25 4,22-0,03 0,01 düşünüyorum. Büyük grupları iyi idare 4,02 4,08 0,06 0,00 ettiğimi düşünüyorum. Öğretmen olarak toplumda 3,58 3,66 0,09 0,00 saygı gördüğüme inanıyorum. SAYGI Öğretmenlik takdir edilen 3,52 3,58 0,06 0,00 mesleklerden biridir. Öğretmenlik saygın bir 4,33 4,19-0,13 0,00 meslektir. TATMİN Öğretmenlik yapmaktan keyif 4,48 4,44-0,03 0,00 alıyorum. 8 Mesleki tutum ölçeğinin örneklem grubuna uygulanması ve elde edilen veriler, cinsiyet ve mesleki hizmet süresi gibi etkenlerin, mesleki tutum üzerinde etkili olup olmadığı sorusuna yanıt bulmaya yardımcı olmuştur. Bu veriler örneklem grubunu daha fazla tanımayı sağlayacak bulgulara ulaşmamızı sağlamıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre örnekleme dâhil olan öğretmenler için şu tespitleri yapmak mümkündür. Mesleki hizmet süresi arttıkça, öğretmenlerin mesleki özgüvenleri de artmaktadır. Kadın öğretmenlerin mesleki özgüven düzeyleri erkek öğretmenlere göre daha yüksektir. Öğretmenlerin, çalışma hayatlarının 6-15 yıl arasındaki döneminde mesleki tatminleri ilk 5 yıl ve 15 yıl ve sonrasındaki döneme göre düşmektedir. Kadın öğretmenlerin mesleki tatmin düzeyleri erkek öğretmenlere göre daha yüksektir. Öğretmenlerin, mesleki hizmet süreleri ile mesleki saygı düzeyleri arasında farklılaşmalar olduğu görülmektedir. Mesleki tatmin boyutunda olduğu gibi, 6-15 yıl arasında tecrübeye sahip öğretmenlerin mesleki saygı ortalamaları diğer gruplara göre daha düşüktür. Orta yaşa rastlayan bu dönem, insan yaşamında sosyal ve bireysel yüklerin arttığı bir döneme denk gelmektedir. Bu faktörler de göz önünde bulundurulduğunda mesleki yenilenmenin ve gelişimin bu dönemde diğer dönemlere göre daha önemli olduğu söylenebilir. Kadın öğretmenlerin mesleki saygı düzeyleri erkek öğretmenlere göre daha yüksektir.

10 5 yıl ve daha az 6-10 yıl yıl yıl yıl 26 yıl ve üzeri BOYUT Cinsiyet Ort. p ÖZGÜVEN Kadın 4,27 Erkek 4,24 0,01 TATMİN Kadın 4,20 Erkek 4,05 0,00 SAYGI Kadın 3,94 Erkek 3,81 0,00 BOYUTLAR MESLEKİ HİZMET YILI Varyans Homojenliği Testi p 9 Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. Ort. ÖZGÜVEN 4,17 4,23 4,24 4,31 4,38 4,38 0,02 0,00 TATMİN 4,14 4,07 4,07 4,17 4,18 4,24 0,46 0,00 SAYGI 3,9 3,72 3,83 3,97 4,02 4,18 0,04 0,00

11 Öğretmenlerin Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturmaya Yönelik Algı ve Tutumları Öğretmenlerin Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturmaya Yönelik Tutum ve Algıları Ölçeği, ÖLÖ eğitimi için hazırlanan program çerçevesinde hedeflenen öğretmen kazanımları incelenerek hazırlanmıştır. Ölçekte, 45 soru ve 3 boyut bulunmaktadır. Bunlar; iletişim becerileri, sınıf yönetimi ve ölçme değerlendirmedir. Yapılan analizler sonucunda eğitimden sonra, sınıf yönetimi ve iletişim becerileri konularında katılımcıların görüş ve algılarında değişimlerin gerçekleştiği, ölçme değerlendirme boyutunda ise herhangi bir değişimin olmadığı gözlemlenmiştir. Eğitimden sonra öğretmenlerin her öğrencinin değerli ve yararlı olduğuna dair inançları artmıştır. Öğretmenlerin Sınıfta grubu olumsuz etkileyen öğrencileri kazanmanın önemli olduğunu düşünürüm. ifadesine verdikleri yanıtların ortalamaları artmıştır. Öğretmenler, sınıf yönetimi sürecinde öğrencileri karar ve çözüm sürecine dâhil ettiklerini belirtmişlerdir. Eğitimden sonra öğretmenler, öğrenme sürecini zevkli hale getiren ve öğrencilerin ilgilerini arttıracak etkinlikleri sınıf ortamında uyguladıklarını ifade etmişlerdir. Eğitim sırasında gerçekleşen etkinlik ve oyunlar da bu sonucu etkilemiştir. Eğitimden sonra öğretmenler, olumlu bir sınıf ortamı oluşturmanın ön koşulunun olumlu bir iletişimi kurmak olduğu fikrine daha fazla katılmışlardır. 10 BOYUT İFADELER Ön Test Ort. İLETİŞİM SINIF YÖNETİMİ Öğrencilerden bir şey yapmalarını isterken olumlu bir beden dili ve ses tonu kullanırım. Sorunların çözümünde öğrencilerin sorumluluk almalarını önemserim. Sınıfta grubu olumsuz etkileyen öğrencileri kazanmanın önemli olduğunu düşünürüm. Öğrencilerin öğrenmeye ilgi duymalarını sağlayacak etkinlikler hazırlarım. Son Test Ort. Fark(Son Test Ort.- Ön Test Ort.) 4,48 4,54 0,06 0,00 4,52 4,2-0,33 0,00 4,49 4,54 0,05 0,00 4,33 4,37 0,04 0,00 p

12 SINIF YÖNETİMİ Bir öğrenme ortamını etkileyen olumsuz öğelerin ne/neler olduğunu anlamayı önemserim. Dersin işlenişinde merak uyandırma etkinliklerine yer veririm. Sınıfta oluşturulan kuralların uygulanıp uygulanmadığını izlerim. Sınıfta yapılacak uygulamalarla ilgili karar alırken öğrencilere fikirlerini sorarım. Olumlu davranışı pekiştirmek için kullandığım ödüllerin öğrencinin ilgi alanlarına uygun olmasına dikkat ederim. Öğrencilerle ilgili sorunların çözümünde, onları çözüm sürecine dâhil ederim. Her öğrencime sınıfta kendisine ihtiyaç duyulduğunu hissettirmeye çalışırım. Sınıf kurallarını öğrencilerimle birlikte oluştururum. 4,46 4,48 0,02 0,04 4,49 4,53 0,03 0,00 4,45 4,47 0,02 0,03 4,38 4,42 0,04 0,00 4,28 4,34 0,06 0,00 4,47 4,5 0,03 0,00 4,39 4,47 0,08 0,00 4,36 4,49 0,13 0,00 2. Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin Öğrenciler Üzerindeki Etkisi ÖLÖ eğitimi öğretmenlerin mesleki ile kişisel gelişimlerine katkı sunmanın yanı sıra, yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde bilgiyi üreten, bilgiyi yaşantılarla bütünleştiren, yorumlama ve analiz etme becerileri gelişmiş öğrencilerin yetişmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla ölçme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında öğretmenlerin yanı sıra öğrencilere de anketler uygulanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda anketler eğitimden önce ve eğitimden sonra yapılmıştır. Eğitimin sınıf ortamına nasıl yansıdığı, öğrencilerin projeden ne yönde ve ne şekilde etkilendiği bu testler aracılığıyla öğrenilmek istenmektedir. Verilerin analizi PASW paket programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir Öğrencilere Ait Demografik Bilgiler ÖLÖ eğitimi ölçme değerlendirme çalışmalarına öğrenci katılmıştır. Örneklemde yer alan öğrencilerin %47,4 ünü erkek, %52,3 ünü ise kız öğrenciler oluşturmaktadır. TUİK verilerine göre yılında ilköğretim seviyesinde okuyan öğrencilerin % 48,6 sı kız, % 51,3 ü ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır.

13 Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyi dağılımına bakıldığında, ilköğretim okullarının birinci kademesini oluşturan 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin örneklemin %68,3 ünü oluşturduğu görülmektedir. 2 Sınıf f % % ,7 41, , ,8 58, , ,4 Kayıp 1,0 Toplam , Öğrencilerin Sınıf Ortamına Dair Görüşleri: Bu Sınıfta Neler Oluyor? ÖLÖ eğitimi kapsamında, yüz yüze eğitim alan öğretmenlerin tutum ve uygulamalarındaki değişiklikleri sınıf ortamlarına nasıl yansıttıklarını öğrencilerinin gözünden belirlemek için Bu Sınıfta Neler Oluyor? ölçeği kullanılmıştır. Ölçek ÖRAV eğitimcileri tarafından Türkçe ye çevrilmiş ve 32 madde ve 4 boyut olacak şekilde uyarlamıştır. Ölçekte bulunan boyutlar; eşitlik, öğretmen desteği, katılım ve işbirliğidir. Uygulanan testler sonucunda eğitim sonrasında dört boyutun üçünde, öğrencilerin verdikleri cevaplar anlamlı olarak artmış ve bu artış istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde gerçekleşmiştir. Eğitimden sonra öğrenciler, sınıf ortamında öğretmenlerinin tüm öğrencilere karşı daha eşit ve adil davrandığı, sınıf ortamındaki durum ve olaylar karşısında eşit söz hakkına ve fırsatlara sahip olduklarını söylemişlerdir. 2 ÖLÖ programı 2009 yılında saha eğitimlerine başlamıştır yılları arasında yapılan eğitimlerin büyük bir çoğunluğu 8 yıllık zorunlu ilköğretim eğitim modeli esnasında gerçekleştiği için öğrencilerin sınıf düzeyleri birinci ve ikinci kademe olarak anılmıştır.

14 Eğitimden sonra öğrenciler, sınıfta yaptıkları etkinliklerde ve derslerde daha fazla paylaşımda bulunduklarını ve yardımlaştıklarını söylemişlerdir. Öğrencilerin verdiği cevaplar sınıflarda birlikte çalışmaya, işbirliğine ve paylaşıma dayanan öğrenme ortamlarının arttığını göstermektedir. Eğitimden sonra öğrenciler, sınıfta yapılan tartışmalara daha fazla katılıp görüş ve fikirlerini ortaya koyabildiklerini ve bunun öğretmenleri tarafından daha fazla önemsendiğini ifade etmişlerdir. Öğrenciler, diğer öğrencilerle ve öğretmenleriyle olan ilişkilerinde daha fazla soru sorduklarını ve fikir alış verişi yaptıklarını belirtmişlerdir. BOYUT Ön Test Ort. Son Test Fark(Son Test Ort.-Ön Test Ort.) ÖĞRETMEN DESTEĞİ 3,96 3,97 0,01 0,11 EŞİTLİK 4,20 4,25 0,05 0,00 İŞBİRLİĞİ 3,71 3,84 0,12 0,00 KATILIM 3,65 3,75 0,11 0,00 P BOYUT İFADELER Ön Test Ort. EŞİTLİK İŞBİRLİĞİ Öğretmenimden diğer öğrenciler kadar yardım alırım. Sınıfta diğer öğrencilerle eşit söz hakkına sahibim. Öğretmenim beni diğer öğrenciler kadar cesaretlendirir. Sınıfta yapılan tartışmalara diğer öğrenciler kadar katkıda bulunma fırsatına sahibim. Yaptığım işlerle ilgili diğer öğrenciler kadar övgü alırım. Sınıfta sorulan sorulara cevap verme fırsatına sahibim. Verilen ödevleri yapmak için diğer sınıflardaki öğrencilerle yardımlaşırım. Ödevleri yaparken kullandığım kaynakları diğer öğrencilerle paylaşırım. Sınıfta diğer öğrencilerle birlikte projeler üzerinde çalışırım. Sınıfta diğer öğrencilerden bir şeyler öğrenirim. Sınıfta diğer öğrencilerle birlikte çalışırım. Sınıfta yaptığımız diğer etkinliklerde diğer öğrencilerle yardımlaşırım. Sınıf hedeflerini gerçekleştirmek için diğer öğrenciler benimle birlikte çalışır. Son Test Ort. Fark(Son Test Ort.-Ön Test Ort.) 4,09 4,17 0,08 4,37 4,41 0,04 4,25 4,28 0,03 4,12 4,2 0,08 3,97 4,05 0,08 4,37 4,41 0,04 3,6 3,73 0,14 3,68 3,79 0,11 3,61 3,72 0,11 3,75 3,88 0,14 3,67 3,81 0,14 3,83 3,92 0,1 3,33 3,55 0,22 P 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13

15 KATILIM Sınıfta tartışmak için görüşler ortaya 3,43 3,61 0,18 koyarım. 0,00 Sınıftaki tartışmalarda fikrimi belirtirim. 3,88 3,92 0,04 0,01 Sınıfta yapılan tartışmalar sırasında 3,67 3,75 0,08 fikirlerim ve önerilerim dikkate alınır. 0,00 Öğretmenime sorular sorarım. 3,87 3,92 0,05 0,00 Fikirlerimi sınıftaki diğer öğrencilere 3,71 3,81 0,1 açıklarım. 0,00 Sınıftaki diğer öğrenciler problemlerin 3,33 3,53 0,2 nasıl çözüleceği konusunda benimle fikir 0,00 alışverişinde bulunurlar. Problemleri nasıl çözdüğümü açıklamam 3,65 3,75 0,1 istenir. 0,00 Sınıfta tartışmak için görüşler ortaya 3,43 3,61 0,18 koyarım. 0,00 3. Eğitime Katılan Öğretmenlerin Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi Hakkındaki Değerlendirmeleri ÖLÖ eğitimlerinin sonunda öğretmenlerin eğitim programını değerlendirilmesi için Eğitim Değerlendirme Formu aracılığı veriler toplanmıştır. Eğitimin bittiği gün öğretmenler tarafından doldurulan soru formları, eğitimin çeşitli yönleri hakkındaki görüşleri içermektedir. İçerik, uygulama, planlama ve organizasyon ve katılımcı alt başlıklarından oluşan anket Kesinlikle katılmıyorum. ile Kesinlikle katılıyorum. arasında 5 li Likert ölçek ile derecelendirilmiştir. Verilerin analizi PASW paket programı aracılığıyla yapılmıştır Öğretmenlere Ait Demografik Bilgiler Eğitimi değerlendirme çalışmalarına Türkiye nin 7 bölgesi, 64 ilinden öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerin %53,3 ü kadın, %42 si ise erkektir. Örneklem içerisinde %1 lik bir grup cinsiyet seçeneğini eksik cevaplamış ya da cevaplamamıştır.

16 3.2. Eğitim Değerlendirme Ölçütleri İçerik Katılımcılar, eğitimin içeriği ile ilgili olarak eğitimin ilgi çekici olduğu, anlaşılır olduğu, örneklerin içeriği pekiştirdiği ve eğitimin ihtiyaçlarını karşıladığı ifadelerini 4,30 ve üzerinde ortalamalarla değerlendirmişlerdir. Öğretmenler, Eğitim, ihtiyaçlarıma yönelik konular içermekteydi. ve İçerik anlaşılırdı. ifadelerine verdikleri yanıtlar en yüksek ortalamaları oluşturmaktadır. ÖLÖ eğitimi sırasında öğretmenler eğitim içeriğinin her öğretmenin ihtiyacı olan temel konulardan oluştuğunu belirtmektedirler. İçerik ve eğitim süresi dengeliydi. ifadesinin ortalaması ise diğer ifadelere göre daha düşüktür. Özellikle iki günlük eğitimlerde katılımcılar aldıkları eğitimin daha uzun sürede, daha fazla uygulama ile yapılırsa kendileri için daha faydalı olacağını söylemektedirler. Başlangıçta eğitimin hafta sonu yapılmasından dolayı direnç gösteren birçok katılımcı, eğitim sonunda bu eğitimin hafta içlerinde ya da seminer döneminde yapılmasının daha uygun olacağı önerisini ÖRAV eğitimcileri ile paylaşmaktadır. İÇERİK f Ort. Eğitim, ihtiyaçlarıma yönelik konular içermekteydi ,72 Örnekler içeriği pekiştirecek nitelikteydi ,78 İçerik ve eğitim süresi dengeliydi ,36 İçerik ilgi çekiciydi ,75 İçerik anlaşılırdı ,78 15 Bu boyutta yer alan ifadelere katılımcıların verdikleri cevapların dağılımına yüzdesel olarak baktığımızda, eğitimin içeriği ile ilgili yüksek bir beğeni ve memnuniyeti düzeyinin oluştuğu söylenebilir. Aşağıda yer alan özet tabloya göre; Örnekler içeriği pekiştirecek nitelikteydi. ifadesine öğretmenlerin %99,2 si, İçerik anlaşılırdı. ifadesine %99 u, Eğitim, ihtiyaçlarıma yönelik konular içermekteydi. ifadesine %98,4 ü, İçerik ilgi çekiciydi. ifadesine % 98,1 i ve İçerik ve eğitim süresi dengeliydi. ifadesine ise %86,2 si Katılıyorum. ve Kesinlikle katılıyorum. düzeyinde yanıt vermiştir. İÇERİK Eğitim, ihtiyaçlarıma yönelik konular içermekteydi. Örnekler içeriği pekiştirecek nitelikteydi. İçerik ve eğitim süresi dengeliydi. N % Kayıp Değer Kesinlikle katılmıyorum. / Katılmıyorum. Kararsızım. Kesinlikle katılıyorum. / Katılıyorum. Toplam n % 0,6 0,7 0,8 97,8 100 Geçerli % - 0,8 0,8 98,4 100 n % 0,5 0,3 0,5 98,5 100 Geçerli % - 0,3 0,6 99,2 100 n % 1 8,6 5,1 85,3 100 Geçerli % - 8,7 5,1 86,2 100

17 n İçerik ilgi çekiciydi. İçerik anlaşılırdı. % 0,9 0,7 1,2 97,3 100 Geçerli % - 0,7 1,2 98,1 100 n % 1 0,3 0,7 98,1 100 Geçerli % - 0,3 0, Uygulama Eğitimin uygulanması ile ilgili ifadelere bakıldığında, katılımcılar bu bölümdeki ifadelere 4,50 ve üzerinde ortalamalarla yanıt vermişlerdir. Öğretmenler, eğitim materyallerini etkinlik ve uygulamaları tamamlayıcı nitelikte bulmuşlardır (4,74). Eğitim sırasında gerçekleşen canlı tartışma ortamı eğitimin aktif katılım boyutu açısından önem taşımaktadır. Diğer katılımcılarla etkileşim sağlandı. ifadesinin ortalaması (4,82) birlikte ve işbirliğine dayalı öğrenme ilkelerinin gerçekleştiğini göstermektedir. Katılımcıların uygulama, etkinlik ve tartışmalara daha fazla yer verilmesi gerektiği önerisi bu boyuttaki ortalamalara da yansımıştır. Tartışmalara yeterli süre ayrıldı. ve Alıştırmalar yeterli sayıdaydı. ifadelerinin ortalamaları 4,50 ve 4,65 düzeyindedir. UYGULAMA f Ort. Tartışmalara yeterli süre ayrıldı ,50 Yapılan etkinlikler eğitimin amacına uygundu ,79 Alıştırmalar yeterli sayıdaydı ,65 Materyaller öğrenmeyi kolaylaştırıcıydı ,74 Diğer katılımcılarla etkileşim olanağı sağlandı ,82 16 Uygulama boyutunda yer alan ifadelerin yüzdesel dağılımları yukarıda aktarılan tabloyu tamamlar niteliktedir. ÖLÖ eğitiminde yapılan etkinlikler ve uygulamalar işbirliğine dayalı öğrenme modelini gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Aşağıdaki tabloda da görülebileceği gibi ÖRAV tarafından oluşturulan bu modelin başarısı öğrenmenler tarafından da onaylanmıştır. Diğer katılımcılarla etkileşim olanağı sağladı. ifadesine öğretmenlerin %99 u, Yapılan etkinlikler eğitimin amacına uygundu. ifadesine % 98,9 u, Materyaller öğrenmeyi kolaylaştırıcıydı. ifadesine %98,1 i, Alıştırmalar yeterli sayıdaydı. ifadesine % 96,4 ü, Tartışmalara yeterli süre ayrıldı. ifadesine %93 ü Katılıyorum. ve Kesinlikle katılıyorum. düzeyinde yanıt vermiştir. UYGULAMA Tartışmalara yeterli süre ayrıldı. N % Kayıp Değer Kesinlikle katılmıyorum. / Katılmıyorum. Kararsızım. Kesinlikle katılıyorum. / Katılıyorum. Toplam n % 0,7 3,7 3,2 92,4 100 Geçerli % - 3,8 3,

18 Yapılan etkinlikler eğitimin amacına uygundu. Alıştırmalar yeterli sayıdaydı. Materyaller öğrenmeyi kolaylaştırıcıydı. Diğer katılımcılarla etkileşim olanağı sağladı. n % 0,7 0,3 0,8 98,2 100 Geçerli % - 0,3 0,8 98,9 100 n % 0,7 1,3 2,2 95,7 100 Geçerli % - 1,3 2,2 96,4 100 n % 0,9 0,6 1,3 97,3 100 Geçerli % - 0,6 1,3 98,1 100 n % 0,1 0,4 0,6 97,9 100 Geçerli % - 0,4 0, Planlama ve Organizasyon ÖLÖ eğitimi değerlendirme sonuçlarına ait en düşük ortalamalar planlama ve organizasyon boyutunda yer almaktadır. Eğitim yapılacak okullarda okul yöneticilerinin eğitim ile ilgili duyuruları öğretmenlere geç iletmesi ÖRAV ın operasyon ve saha çalışmalarında zaman zaman karşılaşılan bir zorluktur. Bunun yanı sıra öğretmenlerin hafta sonu yapılan hizmetiçi eğitimlere karşı daha mesafeli olmaları planlama ve organizasyon boyutunda yer alan ifadelerin ortalamalarında düşüşe neden olmuştur. Öğretmenlerin eğitim materyallerini değerlendirdikleri ifadenin ( Eğitim materyalleri özenli bir biçimde hazırlanmıştı. ) ortalama puanı 4,72 dir. Eğitim materyallerinin eğitimden önce okullara ulaştırılması ve sınıf ortamında materyallerin hazır bulunması öğretmenlerin önemli bulduğu hususlar arasında yer almaktadır. 17 PLANLAMA ve ORGANİZASYON f Ort. Eğitim öncesi bilgilendirme yeterliydi ,19 Eğitim günü uygun şekilde planlanmıştı ,96 Eğitim saatleri uygun şekilde planlamıştı ,94 Eğitim materyalleri özenli bir biçimde hazırlanmıştı ,72 Fiziksel ortam çalışmaya uygundu ,35 Eğitimin planlama ve organizasyon boyutuna ait ifadelerin yüzdesel dağılımları eğitim günü ve eğitim saatiyle ilgili orta düzeyde bir memnuniyeti göstermektedir. Yukarı bahsedildiği gibi öğretmenlerin hafta sonlarında tüm günü kapsayan eğitimlere alışık olmaması bu durumun nedenidir. Eğitim materyalleri özenli bir biçimde hazırlanmıştı. ifadesine öğretmenlerin %97,8 i, Fiziksel ortam çalışmaya uygundu. ifadesine %86,5 i, Eğitim öncesi bilgilendirme yeterliydi. ifadesine % 81,1 i, Eğitim günü uygun şekilde planlanmıştı. ifadesine %73 ü ve Eğitim saatleri uygun şekilde planlamıştı. ifadesine ise %72,3 ü Katılıyorum. ve Kesinlikle katılıyorum. düzeyinde yanıt vermiştir.

19 PLANLAMA VE ORGANİZASYON Eğitim öncesi bilgilendirme yeterliydi. Eğitim günü uygun şekilde planlanmıştı. Eğitim saatleri uygun şekilde planlamıştı. Eğitim materyalleri özenli bir biçimde hazırlanmıştı. Fiziksel ortam çalışmaya uygundu. N Kayıp Değer Kesinlikle Katılmıyorum. / Katılmıyorum. Kararsızım. Kesinlikle Katılıyorum. / Katılıyorum. Toplam % n % 0,9 11,3 7,4 80,4 100 Geçerli % - 11,4 7,5 81,1 100 n % 0,9 18,9 7,8 72,4 100 Geçerli % - 19,1 7, n % 1,1 18,9 8,5 71,5 100 Geçerli % - 19,1 8,6 72,3 100 n % 0,9 0,7 1,5 96,9 100 Geçerli % - 0,7 1,5 97,8 100 n % 1,2 8,4 4,9 85,5 100 Geçerli % - 8,5 5 86, Katılımcı 3 Katılımcı boyutunda yer alan ifadelerde, eğitimin katılımcılara mesleki ve kişisel olarak kazandırdıkları, eğitim sonrasındaki ilk düşünceleri sorgulanmaktadır. Bu anlamda, bu boyutun eğitimden duyulan memnuniyeti gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu boyutta yer alan tüm ifadelerin ortalaması 4,50 ve üzerindeki düzeylerde ortalamalara sahiptir. Katılımcılar eğitimin mesleki ve kişisel gelişimlerine olan katkısını 4,70 civarında ortalamalar ile yanıtlamışlardır. Bu eğitimi başka öğretmenlere öneririm. ifadesinin ortalaması ise 4,81 ile bu boyutun en yüksek ortalamasıdır. 18 KATILIMCI f Ort. Bu eğitim mesleki gelişimime katkı sağladı ,75 Bu eğitim kişisel gelişimime katkı sağladı ,71 Bu eğitimi diğer öğretmenlere de öneririm ,81 ekampüs'ü aktif şekilde kullanmayı düşünüyorum ,59 ÖRAV'ın düzenleyeceği diğer eğitimlere katılmak isterim ,58 ÖLÖ eğitimi içerdiği konular ve etkinlikleri ile öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine birlikte katkı sunmayı hedeflemektedir. Öğretmenlerin eğitimden hemen sonra eğitimin mesleki ve kişisel gelişimlerine sunduğu katkı ile ilgili görüşleri, eğitimin hedeflerinin gerçekleştiğini göstermektedir. 3 Katılımcı boyutunun eğitimden duyulan memnuniyeti ve eğitimle ilgili ilk izlenimleri yansıtma niteliğinden dolayı bu boyutta yer alan her ifade aşağıdaki kısımda ayrıntılı olarak birlikte irdelenecektir.

20 Öğretmenler Bu eğitim mesleki gelişimime katkı sağladı. ifadesine % 98,1 gibi çok yüksek bir düzeyde katılmışlardır. Bir başka ifade ile söylersek eğitime katılan öğretmenlerin hemen hemen tamamı eğitimin mesleki gelişimine katkı sağladığını söylemiştir. Bu ifadeye katılmayan öğretmenlerin oranı ise %0,8 de kalmıştır. İfadeye Kesinlikle katılmıyorum. düzeyinde cevap veren öğretmenlerin sayısı öğretmen içerisinde 45 tir. Öğretmenler eğitimin mesleki gelişimlerine sunduğu katkı kadar, kişisel gelişimlerinin de olumlu yönde etkilendiğini belirtmişlerdir. Eğitime katılan öğretmenlerin %97,1 i Bu eğitim kişisel gelişimime katkı sağladı. ifadesine Katılıyorum. ve Kesinlikle katılıyorum. düzeyinde cevap vermiştir öğretmen içerisinde 54 tanesi ifadeye Kesinlikle katılmıyorum. demiş, %1,3 ü ise ifadeye katılmadığını belirtmiştir. ekampüs'ü aktif şekilde kullanmayı düşünüyorum. ifadesini, öğretmenlerin %93,8 i Katılıyorum. ve Kesinlikle katılıyorum. düzeyinde yanıtlamıştır. İfadeye Kesinlikle katılmıyorum. ve Katılmıyorum. düzeyinde cevap veren öğretmenlerin sayısı 153 tür. Bu eğitimi diğer öğretmenlere de öneririm. ve ÖRAV'ın düzenleyeceği diğer eğitimlere katılmak isterim. ifadeleri öğretmenlerin eğitim sonundaki ilk izlenimlerini yansıtan ifadeler olarak değerlendirilebilir. İfade bazında incelendiğinde, Bu eğitimi diğer öğretmenlere de öneririm. cümlesine eğitim alan öğretmenlerin %98,1 i Katılıyorum ve Kesinlikle katılıyorum. demiştir. Bu ifade için Kesinlikle katılmıyorum. diyen öğretmen sayısı öğretmen içerisinde 50 kişidir. İfadeye, Katılmıyorum. ve Kesinlikle katılmıyorum. düzeyinde cevap veren öğretmenlerin oranı %0,7 dir. ÖRAV'ın düzenleyeceği diğer eğitimlere katılmak isterim. ifadesine ise öğretmenlerin %92,1 i Katılıyorum. ve Kesinlikle katılıyorum. demiştir. Bu ifadeye Kesinlikle katılmıyorum. düzeyinde cevap veren öğretmen sayısı, öğretmen içerisinde 119 dur. İfadeye Katılmıyorum. ve Kesinlikle katılmıyorum. düzeyinde cevaplayanların toplam içerisindeki oranı ise %1,6 da kalmıştır. 19 KATILIMCI Bu eğitim mesleki gelişimime katkı sağladı. Bu eğitim kişisel gelişimime katkı sağladı. Bu eğitimi diğer öğretmenlere de öneririm. ekampüs'ü aktif şekilde kullanmayı düşünüyorum. ÖRAV'ın düzenleyeceği diğer eğitimlere katılmak isterim. N Kayıp Değer Kesinlikle Katılmıyorum. / Katılmıyorum. Kararsızım. Kesinlikle Katılıyorum. / Katılıyorum. Toplam % n % 0,7 0,8 1,1 97,4 100 Geçerli % - 0,8 1,1 98,1 100 n % 0,8 1,3 1,7 96,3 100 Geçerli % - 1,3 1,7 97,1 100 n % 0,8 0,7 1,2 97,3 100 Geçerli % - 0,7 1,2 98,1 100 n % 1,3 0,8 5,3 92,6 100 Geçerli % - 0,8 5,4 93,8 100 n % 1,5 1,6 6,2 90,7 100 Geçerli % - 1,6 6,3 92,1 100

21 4. Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin Etkisine Dair Nitel Bir Değerlendirme 20 Mart - 19 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılan ve 5 ili kapsayan pilot uygulamanın değerlendirilmesi amacıyla bir nitel saha araştırması tasarlanmıştır. Çalışmada, pilot döneminde eğitime katılan öğretmenlere, eğitimden nasıl etkilendikleri, eğitimin kendileri için en etkileyici yanının ne olduğu, neler hatırladıkları sorularak kendi ifadeleri üzerinden bu soruların yanıtları gözlenmeye çalışılmış ve pilot uygulamadan iki yıl sonra kendileri için nelerin kalıcı olduğu bilgisine ulaşılmaya çalışılmıştır. 4 Bu anlamda araştırma bulguları, ÖLÖ eğitiminin kalıcı yönlerini ve orta vadedeki etkilerini göstermesi açısından önem taşımaktadır. Öğrenen Lider Öğretmen eğitimini pilot uygulama sırasında toplam öğretmen almıştır. Nitel saha araştırması bu öğretmenlerden 204 ü ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, eğitim alan öğretmenlerin %20 siyle görüşülmüştür. Veri analizinde Microsoft Access 2007 Programı ve Microsoft Excel 2007 kullanılmıştır Demografik Bilgiler Çalışmaya katılan öğretmenlerin %53 ü kadın, %47 si ise erkek öğretmenlerden oluşmaktadır. Cinsiyet f % Kadın Erkek Toplam Örneklem grubundaki öğretmenlerin yarısından fazlası sınıf öğretmenidir. Örneklem grubunda en az temsil sayı ile temsil edilen branş ise Müzik ve Sosyal Bilgiler öğretmenleridir. Branş f Geçerli % Sınıf İngilizce 16 7 Türkçe Bu raporda nitel değerlendirme çalışmasında elde edilen bulguların bir kısmı kullanılmıştır.

22 Teknoloji ve tasarım 10 5 Fen ve teknoloji 8 4 Görsel sanatlar 7 3 Matematik 7 3 Rehberlik 6 3 Anasınıfı 5 3 Bilişim teknolojisi 5 3 Beden eğitimi 5 3 Din kültürü ve ahlak bilgisi 4 2 Müzik 4 2 Sosyal bilgiler 4 2 Toplam Mesleki Hizmet Süresi f Geçerli % 5 yıl ve daha az yıl yıl yıl yıl yıl ve üzeri Toplam Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi ile İlgili İlk Hatırlananlar Araştırmaya katılanlara, eğitimden iki yıl sonra eğitimle ilgili hafızalarında kalan şeyler sorulmuştur. Eğitimi hatırlayan öğretmenlerin çoğunun fark ettiği ve dile getirdiği konu, eğitimin/eğitimlerin farklı yöntem ve tekniklerle keyifli hale getirilebileceği düşüncesidir. Eğitimle ilgili ilk çağrışımlara bakıldığında bu farkındalığı görmek mümkündür: Öğretmenler eğitimi, Öğrenme/öğretme tekniklerini öğrettikleri/öğrendiğimiz bir eğitimdi. ; Samimi/sıcak ve çok eğlenceliydi. ; Hayatımda/şimdiye kadar aldığım en iyi/verimli seminerdi. ; Yaparak yaşayarak grupla öğrendik. şeklinde hatırlayarak tanımlamışlardır. Eğitim içeriğinden akıllarında kalan kavram veya eğitimle ilgili ilk çağrışımlar özellikle grup çalışmaları ve bunların etkisi üzerinde olmuştur. Öğretmenler farklı gruplarla çalışma, küme şeklinde oturma, grupların dönem dönem karıştırılmasının kendilerine ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerine olumlu etki yaptığını söylemişlerdir Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi Sırasında/Sonrasında Hissedilenler Öğretmenlere eğitim sırasında, sonrasında ne/neler düşündükleri sorulmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar eğitimin özellikleriyle ilgili yorumlar, genellemeler, öneriler, eğitimin meslek yaşantılarına, eğitime, öğrencilere bakış açılarına etkisi ile ilgili farkındalık ifadeleri, eğitim seminerini yararlı bulduklarını belirten ifadeler başlıklarında sınıflandırılmıştır. Bu başlıklarda yer alan ifadelerden bazıları şöyledir:

23 Geldiğimize değdi, seminerde size önem verildiğini hissediyorsunuz., Öğretmen arkadaşlarla yedi yıldır paylaşmadığımız pozitif duygular paylaştık., Öğretmen arkadaşlarla birlikte çalışmak paylaşmak güzeldi., Öğrenci olduk, yaparak yaşayarak öğrenmeydi., Değişik uygulamalar gördük, dersin nasıl eğlenceli hale getirileceği ile ilgili uygulamalar gösterildi., Öğretmenin öğrencinin ruhsal durumunu anlayacağı etkinliklerdi., Çok yapıcı, olumlu bir girişim olduğunu düşündük., Sadece eğlenceli olması değil eğitim açısından çok yararlandık. Katıldığımız en olumlu seminerdi., Olumlu, yaklaşımlarla öğretmenlerin daha keyifli bir eğitim vereceğini düşündüm., Bildiklerimizi hatırladık., Mesleğimin değerinin farkına vardım., Geldiğimize değdi, seminerde size önem verildiğini hissediyorsunuz Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin Öğretmenlerin Gelişimine Sağladığı Konular Öğretmenlerin eğitimle ilgili değerlendirmeleri arasında yer alan bir başka kategori de eğitimin gelişimlerine katkı sağladığı konular üzerinde odaklanmaktadır. Bu başlıkta yer alan ifadeler ÖLÖ eğitimine katılan öğretmenlerin mesleki yaşamlarına dair yapıcı bir öz eleştirel sorgulamayı deneyimlediklerini göstermektedir. Öğretmenler eğitimden sonra, sınıf içindeki uygulamaları ve öğrencilerle ilişkileri hakkında yeni farkındalıklar geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Derslerde neleri göz ardı ettiğimizi ve öğrencilerin neler hissettiklerini anladım., Kendime dair konularda boşluklar gördüm., Eksiklerimi/eksiklerimizi gördüm/gördük., Bilmediğim birçok konu olduğunu fark ettim., Mesleğimizde hala çok eksiğimiz var., Derslerin daha verimli ve heyecanlı olabileceğini fark ettim., Öğrenciler zor durumdayken nasıl davranacağımı anladım., Ölçme değerlendirmede eksiklerimi tamamladım., Öğrencilere farklı yöntemlerle ulaşabileceğimi gördüm., Öğretmenliğimin ilk yıllarına geri döndüm o heyecanı hissettim., Bazı öğretmenler kendilerini değiştirdiler. Öğretmen çocuk sınıfta kalsın diye yaklaşırken şimdi sorunu mu var diye yaklaşıyor Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin Eğitimin Sınıf Ortamına Taşınma Durumu Araştırmada, eğitimin sınıf ortamına taşınıp taşınmadığı sorulmuş, bu yolla eğitimde edinilen deneyim ve bilgilerin okul ortamındaki uygulamaları sorgulanmıştır. Öğretmenler, birbirlerini tanımanın, aynı ortamda olmalarına rağmen birbirlerinin gözden kaçan özelliklerini fark etmenin okul iletişim ortamına katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Eğitimden sonra, eğitimde öğrendikleri herhangi bir yöntemi gündelik hayatlarına uygulayıp uygulamadıkları sorulduğunda, bu soruya öğretmenlerin büyük bir kısmı olumlu yanıt vermiştir. Olumlu yanıt veren öğretmenlere eğitim sırasında öğrendikleri, hayatlarında uyguladıkları bilgi/yönteme dair örnek vermeleri istenmiştir. Alınan cevaplar; 1- Oyun veya Etkinlik Uygulaması, 2- İletişim Becerilerini Kullanmak, 3- Öğrencilerle Paylaşımın/Katılımın Artması, 4- Bakış Açısının Değişmesi ve Olumlu Davranış Geliştirme ve 5- Diğer başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Öğretmenlerin çoğu eğlenerek, keyifle öğrendikleri bu eğitimden günlük yaşantılarına ve sınıf yaşantılarına bazı uygulamaları taşıdıklarını belirtmişlerdir. Bu uygulamalar çoğunlukla, eğitim sırasında oynanan oyunlar, bazı etkinlikler, iletişim becerileriyle ilgili önerilen düşünme ve ifade biçimleri olarak sıralanmıştır. Öğretmenler poster çalışmalarını yapmak, öğrencilerin birbirlerini tanıyacakları etkinlikler düzenlemek, öğrencilerin dikkatini çekmek için top oyunları oynamak, fakat ve ama kelimelerini daha az kullanmaya çalışmak gibi örneklerle aldıkları eğitimi sınıf ortamına taşıdıklarını söylemişlerdir.

24 4.6. Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin En Etkileyici Yanı Öğretmenler açısından eğitimin en etkileyici yanının ne olduğu sorulmuş ve bu konuda farklı görüşler ortaya konmuştur. Bu görüşler sınıflandırıldığında, bir grupta eğitimin en etkileyici yanının eğitimin uygulanma tarzı ve anlayışını kapsayan özellikler olduğu belirtilmiştir. Eğitimin uygulamalı ve görsel olması, bakanlıktan alınan hizmetiçi eğitimlerden farklı olması, aktif olması, gündemi yakalamış olması gibi özellikler taşımasını en beğenilen özellikler olarak ifade etmişlerdir. İkinci diğer sınıflamada ise; Uygulanabilecek yöntem ve teknikler öğrendim. ; Faydalı oldu. ; Meslek hayatımda canlılık sağladı. ; Okuldaki arkadaşlar, birbirimize yakınlaştık. ; Herkesi tanıma fırsatı verdi (okula yeni gelmiştim). ; Zorlanmadım, sıkılmadım. ; Zil çalsa da çıksam demedim. ; Eğitim sırasında bilincim sürekli açıktı. ; Katılanlar mutluydu. ; Birbirimize yakınlaştık. ; Bir eğitime gitmenin zevkini aldım. ; Her zaman küme çalışmasından yanaydım çok etkilendim. ; Öğrenci gözüyle tekrar bakabilmeyi öğrendim. ; İletişimin çok önemli olduğu gerçeğini anladım. ; Yeniden öğretmen hissettim. ; Kendi potansiyellerimizi görebildik. ; Konuları öğrenci merkezli işlemem gerektiğini anladım. ; Doğru bildiğim yanlışları fark ettim. ; Eşit olarak orada yer aldık. ; Herkesi (arkadaşlarımızı) tanıma fırsatı bulduk. ; Öğrenci gözüyle bakabilmeyi öğrendim. ; Kendime olan güvenim arttı. ; Saygı gördüm. şeklindeki ifadelerle eğitimin öz alanlarını nasıl ve ne yönde etkilediği hakkında değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Bu değerlendirmelerle beraber eğitim uygulamaları sırasında oluşturulan öğrenme ortamındaki unsurlar (eğitimin tarzı, yöntemler, teknikler ve eğitim veren kişilerin tutumları) öğretmenleri etkileyen temel hususlar olmuştur. Bu anlamda eğitim uygulamalarının eğitim içeriğini modellediği, eğitim yaklaşımı ve uygulamalarıyla ilgili öğretmenlerde olumlu bir etkilenme ve farklılaşmanın gerçekleştiği görülmüştür Öğrenen Lider Öğretmen Eğitiminin Beğenilmeyen Yanları Öğretmenlere eğitimde beğenmedikleri yanların olup olmadığı sorulmuştur. Öğretmenlerin eğitimde beğenilmeyen yan olarak ifade ettikleri konular çoğunlukla zaman ve tarihle ilgilidir. Özellikle eğitimin zamanının geç haber verilmesi konusunun bu yorumlara neden olduğu düşünülmektedir. Tarih uygun değildi. ; Zaman uygun değildi. ; Zaman kısa, program yoğundu. ; Geç haber verildi. ; Katılımcılar isteksizdi. ; İletişim konusu daha dikkat çekici ve örnek olmalıydı. ; Daha fazla anlatılmalıydı Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimcileriyle İlgili Değerlendirmeler Eğitimle ilgili düşünceler ifade edilirken, birçok öğretmen eğitimi veren kişilerle ilgili değerlendirmede bulunmuştur. Eğitimi veren kişilerin tutumlarının ve konu hâkimiyetlerinin eğitimin olumlu değerlendirilmesiyle ilişkisi olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin eğitimi veren kişilerin özellikleriyle ilgili hatırladıkları en çok tekrarlanan ifadeler, kadın/erkek, yaşlı/genç olmak gibi demografik özelliklerdir. Hemen ardından ise iletişim kurarken kullandıkları; eğlenceli, esprili, sempatik, samimi, sıcak, aktif olmak gibi özellikleri sıklıkla tekrarlanmıştır. Mesleki özellikler olarak en çok önemsenen konunun, konuda uzman olmak, konulara hâkim olmak olduğu görülmektedir. Eğitimi gerçekleştiren eğitimcilerin yaptıkları işe yaklaşımlarının

25 da öğretmenler tarafından önemsendiği görülmüştür. İşlerini severek yapıyor olmaları, eğitime inanmış olmaları beğenilen, vurgulanan yorumlar arasında yer almaktadır. Eğitimin olumlu etkisinde eğitim veren uzmanların önemli bir katkısı olduğu görülmektedir. Özellikle öğretmenlerin kendilerini iyi hissetmeleri, kendilerini değerli algılamalarıyla, eğitimcilerin öğretmenlerle kurdukları iletişimin arasında bir bağ olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuçlar, olumlu bir eğitim ortamı için hangi özelliklere ve tutuma sahip eğitimcilere ihtiyaç duyulduğu konusunun da modellendiğini ve öğretmenler tarafından fark edildiğini/edileceğini düşündürmektedir. 5. Öğretmenin Sınırı Yok Projesinin Kısmi Zamanlı Eğitmenler Üzerindeki Etkisi Öğretmenin Sınırı Yok projesi meslektaşların birbirlerinden öğrenmesi, saha eğitimlerinin tüm Türkiye de gerçekleşmesi, eğitimlerin okul merkezli yapılması ve yerel ölçekte sürdürülebilirliği sağlama gibi hedeflerle oluşturulmuştur. Bu nedenle Öğretmen Akademisi Vakfı, 2009 yılından beri Türkiye nin farklı illerinde görev yapan kısmi zamanlı eğitimcilerle çalışmaktadır. Kısmi zamanlı eğitimcilerin en az 5 yıllık öğretmenlik deneyimine sahip olmaları ve aktif olarak eğitim alanında çalışmaları beklenmektedir. Kısmi zamanlı eğitimciler ÖLÖ eğitiminde yetişkin eğitimcisi olarak görev almadan önce eğitim, uygulama ve gözlem den oluşan üç aşamalı bir programa tabi olmaktadır. Kısmi zamanlı eğitimcilerin ÖLÖ programına dahil olduktan sonra mesleki ve kişisel becerilerinin geliştiği gözlemlenmekte ve bu gelişim kendileri tarafından çeşitli mecralarda da ifade edilmektedir. Genel olarak ÖRAV ın ve özel olarak ÖLÖ programında var olan eğitim modelinin, kısmi zamanlı eğitimcileri nasıl ve ne yönde etkilediğini anlamak üzere çeşitli değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Kısmi zamanlı eğitimcilerle yapılan değerlendirme çalışmaları göstermektedir ki; eğitimcilerin saha uygulamalarında edindikleri deneyim, yukarıda bahsedilen üç aşamalı süreç ve bir model olarak geliştirilen program, kazandırdığı beceri ve yaklaşımlar eğitimcilerin mesleki ve kişisel yaşamlarını başta iletişim becerilerinin kullanımı ve öğrenme sürecine yaklaşım tarzı olarak üzere çeşitli şekillerde etkilemektedir. Kısmi zamanlı eğitimciler yaşadıkları deneyim ve bilgileri gündelik ve mesleki yaşamlarına aktarabilmektedirler yılı Ocak ayında gerçekleşen ÖRAV İkinci Eğitimci Çalıştayı nda uygulanan ankette kısmi zamanlı eğitimcilere, ÖRAV bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra, mesleki kariyerlerinde/pozisyonlarında bir değişim olup olmadığı sorulmuştur. Bu soruyu kısmi zamanlı eğitimcilerin %55.6 sı olumsuz, %44,4 ü ise olumlu olarak yanıtlamıştır. Bunu takiben mesleki kariyer/pozisyonunda değişim olanlara, yaşadıkları değişimde ÖRAV ın etkisi olup olmadığı sorulmuştur. ÖRAV ile çalışmaya başladıktan sonra mesleki kariyerinde/pozisyonunda değişim olan öğretmenlerin %84 ü bu değişimde ÖRAV ın etkisi olduğunu belirtmiştir. Bir başka ifadeyle söylersek 2. Eğitimci Çalıştayı nda bulunan kısmi zamanlı eğitimcilerin yaklaşık yarısı ÖRAV bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra mesleki kariyerinde/pozisyonunda bir değişim olduğunu söylemiştir. Mesleki kariyerinde/pozisyonunda değişim yaşayan kısmi zamanlı eğitimcilerin %84 ü yaşadıkları bu değişimde ÖRAV ın rolü olduğunu belirtmiştir. Mesleki kariyer/pozisyonda değişim olma durumu f Geçerli % Evet 44 44,4 Hayır 55 55,6 Toplam

26 ÖRAV'ın mesleki kariyer/pozisyondaki etkisi f Geçerli % Evet Hayır 5 11,6 Kısmen 1 2,3 Toplam Öğretmen Akademisi Vakfı, meslektaş dayanışmasını, takım çalışmasını, yenilikçiliği, sürekli mesleki gelişimi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kısmi zamanlı eğitimcilere sorulan ÖRAV ve öğrenme denince aklınıza gelen ilk sözcük nedir? sorusuna verilen yanıtlar, kısmi zamanlı eğitimcilerin öğrenme süreçleri ve ÖRAV ile ilgili ilk çağrışımlarının bahsedilen ilke ve değerlerle örtüştüğünü göstermektedir. 25 ÖRAV kısmi zamanlı eğitimcilerine ÖRAV denildiğinde aklınıza gelen ilk sözcük nedir? sorusu açık uçlu olarak yöneltilmiştir. Verilen cevaplar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış ve eğitimcilerin ÖRAV hakkındaki ilk çağrışımları irdelenmiştir. Bu soruya verilen yanıtlar arasında gelişim/mesleki gelişim; ekip/takım çalışması; öğrenme/yaşamboyu öğrenme kavramları ön plana çıkmıştır. ÖRAV denildiğinde akla gelen kelime f Geçerli % Gelişim/Mesleki Gelişim 14 14,1 Ekip/Ekip Ruhu/Takım/Takım Çalışması 10 10,1 Yaşam boyu öğrenme/öğrenen/öğrenme/öğrenmek 7 7,1 Değişim 6 6,1 Farklı/Farklı Olmak 4 4 Güven 4 4 Yenilenme/Yenilik 4 4 Aile/Arkadaşlık/Dostluk 4 4

27 Heyecan 3 3 Kalite 3 3 Öğretmen 3 3 Diğer 37 37,4 Kısmi zamanlı eğitimcilere Öğrenme denildiğinde aklınıza gelen ilk kelime nedir? sorusu aynı çalışmada açık uçlu olarak yöneltilmiştir. Eğitimcilerin bu soruya verdikleri yanıtlar, öğrenmenin kendileri açısından gelişme, hayat, merak ve değişim gibi çağrışımlara sahip olduğunu göstermektedir. Öğrenme denildiğinde akla gelen kelime f % Gelişim/Gelişme 11 11,6 Yaşam/Hayat 9 9,5 Merak 7 7,4 Farklılaşma/Değişim 6 6,3 Sürekli/Süreklilik 6 6,3 Fark etme/farkındalık 4 4,2 Bilgi/Bilgi Farkı/Bilmek 3 3,2 Deneyim 3 3,2 Haz alma/keyif 3 3,2 Yenilenme/Yenilik 3 3,2 Beyin 2 2,1 Etkileşim 2 2,1 Heyecan 2 2,1 Mutluluk 2 2,1 Paylaşım 2 2,1 Diğer 30 31,6 26 Kısmi zamanlı eğitimcilerden ÖRAV ı bir insana benzetmeleri durumunda taşıyacağı 3 özelliğin neler olabileceği sorulmuştur. Bu kişileştirme sorusunun eğitimcilere yöneltilmesindeki amaç ÖRAV ile ilgili ortak nitelendirmeleri ve benzeştirmeleri analiz etmektir. Verilen cevaplar tekrarlanma sıklığına göre sınıflandırılmıştır. Kısmi zamanlı eğitimciler ÖRAV ı en çok yenilikçi, coşkulu ve akılcı sıfatlarıyla nitelendirmişlerdir. ÖRAV bir insana benzeseydi hangi 3 özelliği taşırdı? f % Yenilikçi 80 28,1 Coşkulu 63 22,1 Akılcı 43 15,1 Dışadönük 33 11,6 Mütevazi 18 6,3 Sabırlı 16 5,6 Risk Almayı Seven 13 4,6

28 Dobra 6 2,1 Temkinli 6 2,1 Romantik 2 0,7 Sakin 2 0,7 Aceleci 1 0,4 İçine kapalı 1 0,4 İkiyüzlü 1 0,4 Kibirli 0 0 Geleneksel 0 0 Toplam Aynı çalışmada, kısmi zamanlı eğitimcilere mesleki olarak kendilerini en güçlü hissettikleri alan sorulmuştur. Eğitimcilerin %46.6 sı kendilerini en güçlü hissettikleri alanın iletişim olduğunu söylemiştir. ÖLÖ eğitim içeriğinin bir modülünü oluşturan ve eğitimci eğitimlerinde önemli bir yer tutan iletişim konusunda eğitimcilerin becerilerinin geliştiği ve bu alanda kendilerine duydukları inancın arttığı söylenebilir. İletişim becerileri konusunun öğretmenlik gibi bir meslekte gündelik ve mesleki yaşama anında aktarılması ve sosyal ilişkiler üzerindeki dönüştürücü gücü bu sonucun doğmasına neden olmuştur. En güçlü hissedilen alan f Geçerli % İletişim 41 46,6 Sınıf Yönetimi 19 21,6 Ölçme Değerlendirme 3 3,4 Alternatif/Yeni Öğretim Metodları 5 5,7 Eğitim Teknolojilerinin Kullanımı 5 5,7 Alan Bilgisi 14 15,9 Diğer 1 1,1 Toplam

29 Kısmi zamanlı eğitimciler başta iletişim becerileri olmak üzere edindikleri becerilerin, saha eğitimleri sırasında edindikleri deneyim ve birikimin, Türkiye nin farklı yerlerinden gelen meslektaşlarıyla takım çalışması içerisinde birlikte öğrenme çabasının kendilerini etkilediğini çeşitli mecralarda ifade etmektedirler. Kısmi zamanlı eğitimcilere Öğretmen Akademisi Vakfı ile tanıştıktan sonra profesyonel meslek hayatınızda herhangi bir değişim olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer meslek hayatınızda bir değişim olduğunu düşünüyorsanız, bunun nasıl ve hangi yönde gerçekleştiğini anlatabilir misiniz? ve Öğretmen Akademisi Vakfı ile tanıştıktan sonra özel hayatınızda herhangi bir farklılaşma olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer özel hayatınızda bir farklılaşma olduğunu düşünüyorsanız, bunun nasıl ve hangi yönde gerçekleştiğini anlatabilir misiniz? soruları açık uçlu olarak yöneltilmiştir. Bu soru bahsedilen değişimin eğitimcilerin kendi ifadeleri dile getirilmesine ve değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. 28 Meslek hayatlarında değişim yaşadığını söyleyen kısmi zamanlı eğitimcilerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir: "Meslek hayatımı ÖRAV öncesi ve ÖRAV sonrası diye ayırabilirim. İletişim becerimin arttığını, öğretme yöntemlerimin farklılaştığını, öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli bir eğitim sistemine yöneldiğimi söyleyebilirim." (V. E., Kadın, Matematik Öğretmeni, Tekirdağ) "Kendimi başkalaşmış hissettim. Farkındalıklarım arttı. Kendimi mesleğimde daha yetkin hissetmeye başladım." (A. B., Erkek, Edebiyat Öğretmeni, Bolu) "Neredeyse monotonlaşmaya başlayan meslek hayatım ÖRAV la tanışmamla birlikte yeni bir heyecan sürecine girdi. Çok olumlu değişimler yaşadığımı düşünüyorum." (S. Ç., Erkek, Sınıf Öğretmeni, Adana) "Meslektaşlarıma, öğrencilerime ve velilere yönelik daha olumlu düşünmeye başladım. Özellikle öğretmen mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi, varolan bilgi, beceri ve tutumların ortaya çıkarılması, bunların içselleştirilmesi ve uygulanması noktasında pozitif yönde katkı sunmuştur." (M. D., Erkek, Sınıf Öğretmeni, Diyarbakır) Özel hayatlarında değişim yaşadığını söyleyen kısmi zamanlı eğitimcilerin verdikleri yanıtlardan bazıları şöyledir:

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

EYGEP. Ölçme Değerlendirme Raporu Ocak-Haziran 2013

EYGEP. Ölçme Değerlendirme Raporu Ocak-Haziran 2013 EYGEP Ölçme Değerlendirme Raporu Ocak-Haziran 2013 EYGEP Eğitim Yöneticisi Geliştirme Programı, Öğretmen Akademisi Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 25.12.2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi

Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri. Sosyal Etki Analizi Uluslararası Genç Liderler Akademisi Eğitimleri Sosyal Etki Analizi Hazırlayanlar: Zeynep Arslan ve Elif Kalan Ağustos, 2012. İstanbul, Türkiye GİRİŞ Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği nin koordinasyonunda,

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor dört alt başlık altında düzenlenmiştir. İlk başlık genel katılım hakkında bilgi vermektedir. İkinci alt başlıkta performans ortalamaları

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU

ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 5. ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 8. KİLOMETRE TAŞLARI 11. YÖNETİM KURULU BAŞKANININ MESAJI 12. YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN MESAJI 14. 2013 PROJELERİ 15.

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ

KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME NOTU: Yasemin KARADENİZ YILMAZ Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, İstatistikçi KONYA-KARAMAN YAŞAM MEMNUNİYETİ DEĞERLENDİRMESİ 27.06.2014 DEĞERLENDİRME NOTU:

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU OCAK 2015 1.1. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve

Detaylı

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM)

TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİM PROGRAMI (TBM) Diyanet İşleri Başkanlığı TBM Uygulayıcı Eğitimi Programı Değerlendirme Raporu 23-26 Kasım 21 Darıca/Kocaeli İÇİNDEKİLER A. Yönetici Özeti 3 B. Ön Test

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ETG.0.65.01.00-604.99-6400 Konu : ThinkQuest Eğitim Portalı Proje Yarışması. 06/04/2009 Bakanlığımız ile Oracle Eğitim Vakfı

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı ORTAÖĞRETİM ÖBBS RAPORU 2009 (ÖĞRENCİ BAŞARILARINI BELİRLEME SINAVI) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD üye olan

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile.

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile. 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 21.000 öğrenci katılımı ile 4 farklı boyutta Öğrenci görüşleri MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Öğrencilerin ders performansı değerlendirmeleri 1.

Detaylı

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI

C. ÖĞRETİM ELEMANLARINA GÖRE NİCEL VE NİTEL ANALİZ SONUÇLARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

Avrupa hastanelerinde

Avrupa hastanelerinde Avrupa hastanelerinde mesleki katılım Baş hekimler ve hemşireler için anket (PTE1) Baş hekimler ve hemşirelerin hastanede yönetici rolü oynadıkları düşünülmektedir. Aynı zamanda resmi yönetim rolleri de

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı

3.6.1.1.1. Toplu Taşıma Aracı Kullanım Sıklığı 3.6.1. Ulaşım Tipleri Yaşam Kalitesi Grubu araştırmaları çerçevesinde şehir yönetimi açısından önem taşıyan halkın beğeni ve eğilimleri, kamu hizmetlerinin kullanım özellikleri, ulaşım ilişkileri, gibi

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S

NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI - SONUÇ RAPORU RAŞTIRMASI - S NÜKLEER SİLAHLAR ARAŞTIRMASI RAŞTIRMASI - S V.01A - 18 HAZİRANH 2004 - SONUÇ RAPORU Nükleer Silahlar Araştırması - Sonuç Raporu v.01a - 18 Haziran 2004 Proje Ekibi Güçlü Atılgan Proje Sorumlusu Infakto

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları

Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Grafik Tasarım III (GRT301 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Grafik Tasarım III GRT301 Güz 2 4 0 4 10 Ön Koşul Ders(ler)i GRT202 Dersin Dili

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü 2009

Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü 2009 1 -ÖZET- 1 1 http://www.durexnetwork.org/en-gb/research/faceofglobalsex/pages/home.aspx Durex Ağı tarafında hazırlanan ve sunulan Evrensel Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığının Yüzü raporu hakkında Durex Ağı

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitaplar ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders ve kaynak kitaplarını sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken akademik

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent BİOCOĞRAFYA Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Valid hiç katılmıyorum 1 5,0 5,3 5,3 katılmıyorum 3 15,0 15,8 21,1 kararsızım 2 10,0 10,5 31,6 katılıyorum 10 50,0

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Ön Test-Son Test. Sonuçları FEP - Sonuçları Antalya, 2015 Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Formatör Adaylarına Uygulanmış - Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Lojistikte Güncel Konular LOG425 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları

Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Elektrik Mühendisliğine Giriş (EE 234) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Elektrik Mühendisliğine Giriş EE 234 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI:

DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: DİYARBAKIR BÖLGE HALKININ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ REFERANDUMUYLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI: Diyarbakır, Batman, Mardin, Bitlis İletişim: www.yorsam.org Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ Bu anket, bölümümüzdeki öğrencilerin 2015-2016 öğretim bahar yarıyılına ait öğretim sonuçlarının değerlendirilmesi ve sürecin

Detaylı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI

KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI HASTA EĞİTİMİ DERSİ KULLANICI DENEYİMİ ARAŞTIRMASI Kullanıcı Deneyimi Araştırması Raporu 03 Örgün Öğrencilerin Aldıkları Uzaktan Eğitim Dersi Hakkındaki HASTA EĞİTİMİGörüşleri DERSİ KULLANICI DENEYİMİ

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Frequency Valid kararsızım 5 25,0 25,0 30,0 katılıyorum 9 45,0 45,0 75,0 tamamen katılıyorum

Detaylı

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır.

alan Lawrance Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş, sürekli gelişen bir programdır. GEMS (GREAT EXPLORATION IN MATHS AND SCIENCE) MATEMATİK VE FEN DE BÜYÜK BULUŞLAR Matematikte ve Bilimde Büyük Keşifler GEMS (Great Explorations in Math and Science) : California Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

Frequency Percent Valid Percent

Frequency Percent Valid Percent Nüfus Coğrafyası Frequency Table Derste edinilen bilgi ve beceriler bireysel fayda sağlar. Frequency Valid Valid katılmıyorum 1 5,0 5,0 5,0 kararsızım 3 15,0 15,0 20,0 katılıyorum 12 60,0 60,0 80,0 Derste

Detaylı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı

Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı Okul-Aile İşbirliği Aile Atölyeleri Projesi Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı 25 Haziran 2012 Aile Atölyeleri Projesi Nedir? İstanbul da faaliyet gösteren 12 İş Okulu arasından seçilen 2 pilot okulda

Detaylı

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009

MEHMET VEYSEL ÇELİK ŞAİR NESİMİ İLKÖĞRETİM OKULU DİYARBAKIR 20.12.2009 MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORUMU SANAL OYUNLARLA SOMUT ÖĞRENİYORUM Sunum: Mehmet Veysel ÇELİK Diyarbakır Şair Nesimi İlköğretim Okulu Öğretmeni 1 İÇİNDEKİLER: -OKULUMUZU TANIYALIM

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları

Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Temel İngilizce II (ENG122) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel İngilizce II ENG122 Bahar 4 0 0 4 4 Ön Koşul Ders(ler)i ENG121 Dersin Dili

Detaylı

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0

(ki-kare) analizi ( Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Çalıştıkları Okul Türüne Göre Dağılımı. Sayı % 1259 65,6 659 34,4 1918 100,0 ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI Eğitimin kalitesi, öğrenme ortamlarının kalitesiyle doğru orantılıdır. Nitelikli öğrencilerin yetişmesi için nitelikli öğretmenlerin yanında öğrenme ortamlarının

Detaylı

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları

Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Çağdaş Sanat Atölye (SGT321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Sanat Atölye SGT321 Güz 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ

ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ ÜÇÜ BİR ARADA (ÇAY, ÇİKOLATA, KİTAP) GİRİŞ Öğrencilerin okumaya karşı sıkıcı ve gereksiz algılarını değiştirmek ve okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmek amacıyla okuma çalışmasını sınıf ortamından

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR

ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR ODTÜ-FEF ATAMA YÜKSELTME KRİTERLERİNDE TEZ DANIŞMANLIĞININ VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİNİN ETKİSİ ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI ÖZET BULGULAR Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Haziran 2012 Çalışma Komisyonu Prof.

Detaylı