T. C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI VE ASİSTAN İZLEM REHBERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI VE ASİSTAN İZLEM REHBERİ"

Transkript

1 T. C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI VE ASİSTAN İZLEM REHBERİ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Bornova-İzmir Asistanın Adı Soyadı :... Başlama Tarihi :... 1

2 2

3 PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM PROGRAMI AMAÇ Bu yönerge ile Parazitoloji Anabilim Dalında gerçekleştirilen tıpta uzmanlık eğitiminin (TUE) standartlarını saptamak bu standartları yükseltmek, tıpta uzmanlık öğrencilerinin (TUÖ) verilen-alınan eğitime uyum ve başarılarını değerlendirmek, eğitim sisteminde kişi değerlendirmeyi objektif hale getirmek, TUÖ nin eğitim sistemine aktif katılımını sağlamak ve geri bildirimlerini almak amaçlanmıştır. PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI TEMEL GÖREVLERİ Parazitoloji Anabilim Dalı nın temel görevi parazitoloji alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim vermek, tıp fakültesi bünyesinde rutin laboratuvar (ve konsültasyon) hizmeti vermek ve araştırmalarla parazitoloji alanında bilime katkıda bulunmaktır. Anabilim dalı bu faaliyetlerini kadrosunda bulunan öğretim üyeleri, uzmanlar, tıpta uzmanlık ve doktora öğrencileri, ve teknisyenlerle yürütür. 1. Eğitim Hizmetleri Eğitim hizmetleri Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından planlanır ve bu komisyonun koordinatörlüğünde öğretim üyelerince verilir. 1.1 Lisans Eğitimi: Parazitoloji dersleri, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Hemşirelik Yüksek Okulu, Sağlık Meslek YO ve Sağlık YO öğrencilerine lisans düzeyinde verilir. Dersler ve konular her eğitim döneminin başında akademik kurulda saptanacak öğretim üyeleri tarafından verilir. 1.2 Lisansüstü Eğitim: Lisansüstü eğitim, TUÖ verilen ihtisas derslerini ve Doktora öğrencilerine verilen dersleri kapsamaktadır. Parazitolojinin temel, genel ve özel olarak tanıtımının yapıldığı bu dersler, eğitim komisyonu tarafından programlanır, Akademik Kurul onayının ardından her eğitim yılı başında yazılı olarak tebliğ edilir. Dersler, her TUÖ grubu için güncellenerek tekrarlanır. 1.3 Anabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri Anabilim Dalı Seminerleri: Haftada bir gün tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, uzmanlar ve TUÖ nin katılımı ile yapılır. O yılın seminer konuları ve takvimi eğitim komisyonu tarafından öğrenim yılı başında belirlenir Dergi Saatleri: Anabilim Dalında her öğrenim dönemi başında ilan edilen bir günde ve saatte tüm öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, uzmanlar ve TUÖ nin katılımı ile yapılır. Her toplantı için bir TUÖ ve bir öğretim üyesi belirlenir. Bu öğretim üyesi ve TUÖ, seçtiği konuda literatür taraması yapar, ve en az iki makale dergi saatinde TUÖ tarafından sunulur. Sorumlu öğretim üyesi moderatörlüğünde katılımcıların tartışmasına açılır. Anabilim Dalı çalışanlarının yakın zamanda yayınlanmış bilimsel makaleleri, anabilim dalı dışındaki bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiri ve konferansları bu toplantılarda sunulur Tez Sunumu Toplantıları: Anabilim Dalında sürdürülen tezler ile ilgili gelişmeler ayda bir yapılan toplantıda akademik kurulca görüşülür. 2. Rutin Hizmetler Rutin hizmetler birer öğretim üyesinin sorumluluğundaki poliklinik ve seroloji Besiyeri ve deneysel parazitoloji laboratuvarlarında (birimlerinde) sürdürülür. Bu hizmetler için gerekli malzeme istekleri, akademik kurulda belirlenen bir öğretim üyesinin sorumluluğundaki satın alma komisyonu aracılığıyla hastane kaynaklarından sağlanır. (Rutin hizmetin çerçevesi bir yönerge ile belirlenir.) Poliklinik, Seroloji, Besiyerleri ve Deneysel Parazitoloji Laboratuvarları, hazırladıkları program çerçevesinde TUÖ ne eğitim verir. 3. Araştırma Araştırma laboratuvarları birer öğretim üyesinin sorumluğunda Poliklinik geliştirme, Seroloji geliştirme, Monoklon Antikor, Immunoparazitoloji, Moleküler Parazitoloji ve Moleküler İmmunoloji laboratuvarlarından oluşur. Gerekli görüldüğünde bölümde yeni laboratuvarlar açılabilir. Her laboratuvar kendi çalışması için gerekli ekipman ve malzemeyi Araştırma Fon Saymanlığı, yurtiçi veya yurtdışı çeşitli kaynaklardan sağlar. Gerek duyulduğunda AD Başkanı kürsü kaynaklarından gerekli desteği sağlayabilir. Araştırma Laboratuvarları, planladıkları çalışmalar hakkında Akademik Kurul a bilgi sunar. Bu toplantılarda laboratuvar sorumlusu öğretim üyesi (veya uzman) tarafından çalışmanın ana hatları, takvimi, kaynakları, gerekli malzeme ve personel ile ilgili bilgiler sunulur, fizibilite çalışması yapılır, ve gerekli ise çalışma ekipleri kurulur. Her birim içinde birim sorumlusunun uygun gördüğü sıklıkta rutin olarak Araştırma Toplantıları yapılır. AD Başkanının uygun gördüğü zaman ve sıklıkta bütün akademik personelin katıldığı bir Genel Araştırma Toplantısı yapılır. Bu toplantıda devam eden çalışmalar hakkında çalışma grubundaki bir araştırıcı tarafından bilgi sunulur, gelişme ve sonuçlar tartışılır. 3

4 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ Parazitoloji Anabilim Dalı Anadal ve Yandal Uzmanlığı eğitimi, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve 18 Temmuz 1994 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadrolarına Geçici Olarak Atanan Uzmanlık Öğrencileri Eğitim ve Sınav yönetmeliği çerçevesinde düzenlenir. Anadal Uzmanlık eğitiminin toplam süresi ay, Yandal uzmanlık eğitiminin süresi ise aydır. Eğitim sürecinin başlangıcında her TUÖ için akademik kurulca bir danışman öğretim üyesi saptanır. Danışman öğretim üyesi, eğitim süresince TUÖ nün programı uygulaması için gerekli danışmanlık desteğini verir. Her TUÖ Anabilim Dalında göreve başladığı zaman, uzmanlık eğitimini tamamlayana kadar bütün faaliyetlerinin kayıtlarının tutulacağı bir dosya açılır. Bu dosyanın takibi eğitimden sorumlu komisyon tarafından yapılır. Her eğitim yılı başında eğitim programının o yılki dilimi Akademik Kurul kararı ile saptanır ve yazılı olarak tebliğ edilir. Uzmanlık Öğrencilerinin yıllık kadro uzatmaları için bu 2 Anabilim Dalı Bilimsel Etkinlikleri 2.1 Anabilim Dalı Seminerleri: TUÖ seminer konusunu Danışman öğretim üyesinin görüş ve önerilerini alarak belirler ve eğitimden sorumlu komisyona sunar. TUÖ bir program dahilinde her yıl bir seminer olmak üzere toplam 3 seminer sunar. Seminer ile ilgili dökümanlar TUÖ dosyasına konulur ve her seminer için 2 kredi puanı verilir. Seminerin kredisi, Akademik Kurul tarafından konuya hakimiyet, seçilen konunun özgünlüğü, eğitim araçlarının kullanımı kriterlerine göre değerlendirilerek 3 krediye kadar yükseltilebilir. 2.2 Dergi Saatleri: Öğretim üyesi ve TUÖ nin birlikte seçtiği en az iki makale dergi saatinde TUÖ tarafından sunulur. Her TUÖ, eğitim döneminde toplam 6 dergi saati sunumu yapar. Dergi saati konusu ile ilgili dökümanlar TUÖ dosyasına konulur ve her dergi saati için 1 kredi puanı verilir. Kredi akademik kurul değerlendirmesi ile 1,5 krediye kadar yükseltilebilir. dilimi başarı ile tamamlamaları gereklidir. 2.3 Araştırma Toplantıları: TUÖ çalıştığı birimdeki rutin Uzmanlık Öğrencileri için her rotasyon sonunda (6 ayda bir) Asistan Değerlendirme Formu (UE0002) düzenlenir. Uzmanlık Öğrencileri de Rotasyon Geribildirim Formu nu (UE0003) doldurarak Dekanlığa iletirler. Her yıl Nisan-Mayıs aylarında Uzmanlık Öğrencilerinin o yılki faaliyetlerini gösteren, rotasyon değerlendirme ve yıl sonu sınavı notlarını içeren Yıl Sonu Değerlendirme Formu (UE0001) doldurularak Dekanlığa gönderilir. TUÖ eğitimi, zorunlu ve gönüllülükle sağlanan etkinlikler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Zorunlu Etkinlikler 1 Dersler TUÖ, eğitim-öğretim dönemi süresince bütün eğitim faaliyetlerine tam olarak katılır. TUO lisansüstü eğitim programı çerçevesinde programlanan dersleri almakla ve her yarı yıl sonunda yapılan sınavlarda 2 krediye karşılık yüz tam puan üzerinden 70 almakla yükümlüdür. Uygulamalar ise 1 kredi puanı ile değerlendirilir. TUÖ ilk sınavda başarısız olduğu takdirde 15 gün içerisinde ikinci bir sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olursa dersi tekrar almak zorundadır. Uzmanlık Öğrencisinin o eğitim yılında aldğı notların ortalaması yıl sonu başarı notu olarak (5 tam puan üzerinden) değerlendirilir. Anadal Uzmanlık programına katılanlar eğitimlerinin ilk yılında Anabilim Dalının Tıp fakültesinde lisans düzeyinde verilen dersleri takip etmek zorundadır. Ayrıca belirlenen program çerçevesinde diğer lisans derslerine Öğretim üyesine yardımcı olarak katılırlar. ve genel araştırma toplantılarına katılır. 2.4 Tez Sunumu Toplantıları: TUÖ, teziyle ilgili olan gelişmeleri 6. aydan itibaren her 3 ayda bir Akademik Kurula sunar. 3 Kamu Görevleri Eğitim ortamını oluşturan hastane ve hastalarla ilgili tüm işler, seroloji ve poliklinik laboratuvarlarında hastaya yönelik uygulanan rutin işlerin tümü, kamu görevi olarak değerlendirilecektir. 4 Rotasyonlar İç Rotasyonlar Dış Rotasyonlar Etkensel Tanı Laboratuvarı (Poliklinik) Barsak ve Urogenital Sistem parazitleri, endo ve ektoparazitler - (12 ay) (ilki 6 ay olmak üzere 2-3 aylık dönemlerde) Serolojik Tanı Laboratuvarı (Seroloji) Kan ve Doku parazitleri ve tüm parazitler için (12 ay) (ilki 6 ay plmak üzere 2-3 aylık dönemlerde) Deneysel Parazitoloji Laboratuvarları Deney hayvanlarında canlılığı sürdürülen parazitler (6 ay) (Diğer laboratuvar programları ile eş zamanlı yürütülür) Besiyeri Laboratuvarı Kan ve doku parazitleri etkensel tanısı (9 ay) Mikrobiyoloji (3 ay) 4

5 İç rotasyonlarda Anabilim Dalının öngördüğü program uygulanır ve TUÖ dönem sonunda o birimden sorumlu öğretim üyesi tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav ile değerlendirilir, başarılı olduğu takdirde her birim için 5 kredi puanı alır. Ayrıca sorumlu öğretim üyesi Asistan Değerlendirme Formu nu (UE0002) doldurarak Anabilim Dalı Başkanına iletir. Uzmanlık Öğrencisi başarısız olduğu takdirde rotasyon tekrar ettirilir. TUÖ, rotasyonlarını tamamladıktan sonra da, bu bölümlerde rutin hizmet için görevlendirilir. Gönüllü Etkinlikler TUÖ lerin Parazitoloji Anabilim Dalında geçirdikleri süre içinde katılmaya zorunlu olmadıkları, ancak eğitimin çeşitlendirilmesi, desteklenmesi ve sürekliliği açısından önemli olan, katılınıldığında kredi puanı kazandıran diğer etkinlik alanlarını kapsar. 1 Bilimsel Toplantı ve Kongreler TUÖ, yurt içi veya yurt dışı kongre, sempozyum, panel, konferans, workshop gibi etkinliklere dinleyici veya eğitimlerinin 2. yıldan itibaren bildirili olarak anabilim dalının rutin hizmetlerini aksatmamak koşulu ile katılabilirler. Katılma belgelerinin bir kopyası TUÖ nin dosyasına eklenir. Tebliğsiz katılım 1, tebliğli katılım 2 kredi puanı ile değerlendirilir. 2 Araştırma Projeleri ve Yayınlar TUÖ anabilim dalında gerçekleştirilen çalışmalara ve projelere anabilim dalının onayı ile katılabilirler. TUÖ yurt içi veya yurtdışı dergilerde yayınlanan makalelerde, kitap bölümlerinde yazar olarak yer aldıkları takdirde yayının bir kopyası TUÖ dosyasına konur ve yurt içi makaleler 1, yurt dışı makaleler 3, kitap bölümleri 2 kredi puanı ile değerlendirilir. 3 Yabancı Dil Sınavları KPDS veya diğer yabancı dil sınavlarından alınan belgeler TUÖ dosyasına eklenir puan 5 kredi, puan 6 kredi, puan 7 kredi ile değerlendirilir. 4 Yurt içi ve yurt dışı kurslar TUÖ nin katıldığı kurslara ait belgeler dosyasına eklenir ve 2 kredi puanı ile değerlendirilir. 5 Burslar ve Ödüller TUÖ nin aldığı burs ve ödüllere ait belgeler dosyasına eklenir ve akademik kurul tarafından 5 kredi puanına kadar değerlendirilir. Uzmanlık Tezi Uzmanlık tezi hazırlamak yasal zorunluluktur. Tez konusu, uzmanlık eğitiminin anadal uzmanlığı için üçüncü, yandal uzmanlığında ikinci yarıyılın başında öğrencinin kendi görüşü ve danışman öğretim üyesi yardımıyla bir proje şeklinde hazırlanır ve akademik kurula sunulur. Teklifin akademik kurulca uygun bulunması halinde danışmanı veya konuyla ilgili bir başka bir öğretim üyesi tez danışmanı olarak tesbit edilir. Tez ile ilgili gelişmeler her 3 ayda bir Akademik Kurulda değerlendirilir. Tez yöneticisi, tez çalışmöasının sürdürülmesini izleyerek zamanında teslim edilmesinden sorumludur. Gecikme durumu anlaşıldığında tez yöneticisi ivedilikle akademik kurula yazılı olarak tezin gecikebileceğini rapor eder. Tez konusunda yapılacak değişikliklerde akademik kurul onayı gereklidir. Uzmanlık Öğrencisi, tezini sınav tarihinden dört ay önce jüri üyelerine teslim eder. Jüri tezi iki hafta süreyle inceler, izleyen iki hafta içinde bir gün adayın tez savunmasını yapması amacıyla belirlenir. Tezin yeterli bulunmaması durumunda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Sınav Jüri tarafından tezi kabul edilerek sınav hakkı kazanmış uzmanlık adayları bilim sınavına alınırlar. Her TUÖ, tarihli Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve tarihli değişiklik tüzüğü uyarınca Uzmanlık sınavına girmek zorundadır. TUÖ nin dosyasının bir kopyası değerlendirme amacıyla jüri üyelerine verilir. Sınavda başarısız olunması durumunda ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. 5

6 ZORUNLU ETKİNLİKLER GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Anadal Uzmanlığı Kredi Tablosu. İhtisas Teorik Programı Taban Kredi Ek Kredi Teorik Dersler 38 - Uygulamalı Dersler 7 - Seminer 6 3 Dergi Saati 6 3 Rotasyonlar Poliklinik 5 - Seroloji 5 - Besiyerleri 5 - Bilimsel Toplantılar Yayınlar 72 6 Dinleyici 1 Bildirili 2 Yurt içi 1 Yurt dışı 3 Kitap bölümü 2 Yabancı Dil 7 Kurs 2 Burslar ve Ödüller 5 23 ZORUNLU ETKİNLİKLER GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER Yandal Uzmanlığı Kredi Tablosu İhtisas Teorik Programı Taban Kredi Ek Kredi Teorik Dersler 16 - Uygulamalı Dersler 4 - Seminer 4 2 Dergi Saati 4 2 Rotasyonlar Poliklinik 5 - Seroloji 5 - Besiyerleri 5 - Bilimsel Toplantılar Yayınlar 43 4 Dinleyici 1 Bildirili 2 Yurt içi 1 Yurt dışı 3 Kitap bölümü 2 Yabancı Dil 7 Kurs 2 Burslar ve Ödüller 5 23 Uzmanlık eğitimi süresince, TUÖ nin tamamlamakla yükümlü olduğu Kredi toplamı Anadal uzmanlığında 80, Yandal uzmanlığında kredidir. TUÖ, zorunlu faaliyetlerden elde edeceği kredilere ek olarak, seminer sunumu ve literatür taramadaki başarısına göre alacağı ek krediler ve gönüllü etkinliklerden elde edeceği kredilerle gerekli taban krediyi sağlamak zorundadır 6

7 Anadal Teorik ve Pratik Ders Programı I. YARIYIL TEORİK Genel Parazitoloji Temel Parazitoloji 1 Temel Parazitoloji 2 Temel Parazitoloji 3 Parazit Hastalıklarında Tanı Bilgisayar/İstatistik PRATİK Temel Parazitoloji ve öğrenci pratikleri Protozoon, Trematod, Sestodların mikroskopik özellikleri Parazitolojide Tanı Yöntemleri:Etiyolojik Tanı Kalın Damla ve Yayma kan preparatlarının hazırlanması ve boyanması Dışkının protozoonlar ve helmentler yönünden incelenmesi Dışkı saklama yöntemleri İdrar, vaginal akıntı, balgamda parazit ve parazit yumurtalarının aranması Deri kazıntısı incelemesi II. YARIYIL TEORİK Temel Parazitoloji 4 Temel Parazitoloji 5 Eksperimental Parazitoloji Genel İmmunoloji Epidemiyoloji PRATİK Temel Parazitoloji 4, 5 Nematod, Arthropodların mikroskopik özellikleri Parazitolojide Tanı Yöntemleri: Serolojik Tanı Antijen Hazırlama IFA, ELISA Agglutinasyon Yöntemleri SDS-PAGE, WB Eksperimental Parazitoloji Deney Hayvanlarının bakımı, üretilmesi Deney Hayvanlarına enjeksiyon yapma yöntemleri Toxoplasma ve Plasmodiumların hayvan pasajları ile devam ettirilmesi Schistosoma ların laboratuvarda üretilmesi III. YARIYIL TEORİK Klinik Parazitoloji 1 Klinik Parazitoloji 2 Parazitlerin İnce Yapısı 1 Parazitlerin Biyokimyası PRATİK Eksperimental Parazitoloji Arthropodların toplanması, saklanması, preperasyon yapma teknikleri İnsektaryum (Sivrisinek, Phlebotom besleme, üretme ve infekte etme) Deney Hayvanlarının bakımı, üretilmesi Parazit kültürleri (Amip, Trichomonas, Leishmania besiyerlerinin hazırlanması ve suş aktarımı) IV. YARIYIL TEORİK Klinik Parazitoloji 3 Parazitlerin İnce Yapısı 2 Moleküler Biyoloji İmmunoparazitoloji PRATİK Temel Parazitoloji (Öğrenci pratikleri) Parazitlerin mikroskopik özellikleri 7

8 Yandal Teorik ve Pratik Ders Programı I. YARIYIL TEORİK Klinik Parazitoloji 1 Klinik Parazitoloji 2 Parazit Hastalıklarında Tanı Parazitlerin İnce Yapısı Parazitlerin Biyokimyası PRATİK Temel Parazitoloji Protozoon, Trematod, Sestodların Nematod, Arthropodların mikroskopik özellikleri Parazitolojide Tanı Yöntemleri: Serolojik Tanı Antijen Hazırlama IFA, ELISA Agglutinasyon Yöntemleri SDS-PAGE, WB Parazitolojide Tanı Yöntemleri:Etiyolojik Tanı Kalın Damla ve Yayma kan preparatlarının hazırlanması ve boyanması Dışkının protozoonlar ve helmentler yönünden incelenmesi Dışkı saklama yöntemleri İdrar, vaginal akıntı, balgamda parazit ve parazit yumurtalarının aranması Deri kazıntısı incelemesi II. YARIYIL TEORİK Eksperimental Parazitoloji Klinik Parazitoloji 3 Moleküler Biyoloji İmmunoparazitoloji PRATİK Eksperimental Parazitoloji Arthropodların toplanması, saklanması, preperasyon yapma teknikleri İnsektaryum (Sivrisinek, Phlebotom besleme, üretme ve infekte etme) Deney Hayvanlarının bakımı, üretilmesi Parazit kültürleri (Amip, Trichomonas, Leishmania besiyerlerinin hazırlanması ve suş aktarımı) Eksperimental Parazitoloji Deney Hayvanlarının bakımı, üretilmesi Deney Hayvanlarına enjeksiyon yapma yöntemleri Toxoplasma ve Plasmodiumların hayvan pasajları ile devam ettirilmesi Schistosoma ların laboratuvarda üretilmesi TUO lisansüstü eğitim programı çerçevesinde her eğitim yılı başında programlanan dersleri almakla ve yapılan sınavlarda 2 krediye karşılık yüz tam puan üzerinden 70 almakla yükümlüdür. Uygulamalar ise 1 kredi puanı ile değerlendirilir. 8

9 KARNE Uzmanlık Öğrencisine İlişkin Bilgiler Anadal Yandal Başlama tarihi Doğum yeri ve yılı Mezun olduğu lise Mezun olduğu fakülte ve yılı Tezin veriliş tarihi : Tez yöneticisi : Maddi Kaynağı : Ortalama Bütçesi : Tez konusu ve kısa özeti :: UZMANLIK TEZİ 9

10 10

11 PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI İÇ ROTASYON UYGULAMALARI Parazitoloji laboratuvarlarında uygulanacak yöntemler ve en az uygulama sayıları: Uzmanlık Öğrencisinin gerçekleştirdiği uygulama sayıları aşağıdaki tablolara işlenecek ve sorumlu öğretim üyesi tarafından yeterli/yetersiz şeklinde yorumlanarak imzalanacaktır. Poliklinik Laboratuvarı Yöntem Nativ-Lugol M. Ritchie Trikrom Boyama Selofanlı Lam yöntemi Besiyeri Ekim Uygulama Sayısı Dışkı materyal hazırlama Tanı Gerekirse Sağaltım Yeterli/ Yetersiz Sorumlu Öğretim Üyesi Tarih :.. :.. 11

12 12

13 Etken veya Materyal Genital Akıntı Örnekleri Deri kazıntı materyali BAL, Balgam, (P. carinii) Plasmodium Patolojik kesitlerden tanı Kist hidatik tanısında skoleks Kan ve Doku Parazitleri Etkensel Tanı ve Besiyeri Laboratuvarı Uygulama Sayısı Boyama Tanı KÜLTÜR Uygulama Sayısı Besiyeri hazırlama Uygulama Amip Kültürü (Entamoeba) 10 Acanthamoeba 10 Leishmania 10 Trichomonas 10 Toxoplasma In-vitro doku kültürü 10 Yeterli/ yetersiz Yeterli/ Yetersiz Sorumlu Öğretim Üyesi Tarih :.. :.. 13

14 14

15 Serolojik tanı laboratuvarları Uygulama Sayı Yeterli/ yetersiz Presipitasyon Uygulama (ID, IE) 2 Antijen Hazırlama IHA 20 Kist hidatik IHA uygulama 1000 Antijen hazırlama ELISA Kist, Toksoplazma, Toxocara, Fasciola uygulama 1000 Antijen Hazırlama IFA Toxoplasma, Plasmodium, amip uygulama 1000 Helmint kesit antijeni hazırlama ve uygulama IFA 5 Kist hidatik skoleks antijeni hazırlama ve uygulama 0 Western Blotting Fasciola 2 Kist Hidatik 2 Leishmania 2 PCR Toxoplasma Leishmania 1 1 Sorumlu Öğretim Üyesi Tarih :.. :.. 15

16 16

17 Deneysel Parazitoloji laboratuvarı Deney Hayvanı Kan Alma Uygulama Intratekal inokülasyon Intraperitoneal inokülasyon Yeterli / yetersiz Fare Sıçan Tavşan 5 2 Pneumocystis Cryptosporidium Cyclospora İmmun Yetmezlik Sendromu oluşturma, boyama ve materyalde arama Yeterli /Yetersiz Sorumlu Öğretim Üyesi Tarih :.. :.. 17

18 18

19 1. yıl Rotasyon Çizelgesi Çalıştığı Birim Başlama Tarihi Bitirme Tarihi Sorumlu Öğretim Üyesi Değerlendirme (UE0002) YIL İÇERİSİNDE KENDİSİ İÇİN DOLDURULAN DEĞERLENDİRME FORMLARINDAN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI Seminerler Konu Tarih Yer Danışman Değerlendirme Dergi Saatleri Konu Tarih Yer Danışman Değerlendirme Katıldığı Kongre, Kurs ve Workshop Etkinlikleri Toplantının adı Tarih Yer Katılım Şekli (Dinleyici, poster veya sözlü bildiri) Bilimsel Makaleler Makalenin Adı Yazarları Dergi 19

20 Aldığı Teorik ve Pratik Dersler Dersin Adı Öğretim Üyesi Değerlendirme (Aldığı not) TEORİK VE PRATİK DERSLERDEN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI Diğer Etkinlikler (Yabancı Dil Sınavı, Kurs, Burs ve Ödüller) Etkinliğin Adı Açıklama Değerlendirme YIL SONU ORTALAMA NOTU (UE0001) 20

21 2. yıl Rotasyon Çizelgesi Çalıştığı Birim Başlama Tarihi Bitirme Tarihi Sorumlu Öğretim Üyesi Değerlendirme (E0002) YIL İÇERİSİNDE KENDİSİ İÇİN DOLDURULAN DEĞERLENDİRME FORMLARINDAN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI Seminerler Konu Tarih Yer Danışman Değerlendirme Dergi Saatleri Konu Tarih Yer Danışman Değerlendirme Katıldığı Kongre, Kurs ve Workshop Etkinlikleri Toplantının adı Tarih Yer Katılım Şekli (Dinleyici, poster veya sözlü bildiri) Bilimsel Makaleler Makalenin Adı Yazarları Dergi 21

22 Aldığı Teorik ve Pratik Dersler Dersin Adı Öğretim Üyesi Değerlendirme TEORİK VE PRATİK DERSLERDEN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI Diğer Etkinlikler (Yabancı Dil Sınavı, Kurs, Burs ve Ödüller) Etkinliğin Adı Açıklama Değerlendirme YIL SONU ORTALAMA NOTU (UE0001) 22

23 3. YIL Rotasyon Çizelgesi Çalıştığı Birim Başlama Tarihi Bitirme Tarihi Sorumlu Öğretim Üyesi Değerlendirme (UE0002) YIL İÇERİSİNDE KENDİSİ İÇİN DOLDURULAN DEĞERLENDİRME FORMLARINDAN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI Seminerler Konu Tarih Yer Danışman Değerlendirme Dergi Saatleri Konu Tarih Yer Danışman Değerlendirme Katıldığı Kongre, Kurs ve Workshop Etkinlikleri Toplantının adı Tarih Yer Katılım Şekli (Dinleyici, poster veya sözlü bildiri) Bilimsel Makaleler Makalenin Adı Yazarları Dergi 23

24 Aldığı Teorik ve Pratik Dersler Dersin Adı Öğretim Üyesi Değerlendirme TEORİK VE PRATİK DERSLERDEN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI Diğer Etkinlikler (Yabancı Dil Sınavı, Kurs, Burs ve Ödüller) Etkinliğin Adı Açıklama Değerlendirme YIL SONU ORTALAMA NOTU (UE0001) 24

25 4. yıl Rotasyon Çizelgesi Çalıştığı Birim Başlama Tarihi Bitirme Tarihi Sorumlu Öğretim Üyesi Değerlendirme (UE 0002) YIL İÇERİSİNDE KENDİSİ İÇİN DOLDURULAN DEĞERLENDİRME FORMLARINDAN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI Seminerler Konu Tarih Yer Danışman Değerlendirme Dergi Saatleri Konu Tarih Yer Danışman Değerlendirme Katıldığı Kongre, Kurs ve Workshop Etkinlikleri Toplantının adı Tarih Yer Katılım Şekli (Dinleyici, poster veya sözlü bildiri) Bilimsel Makaleler Makalenin Adı Yazarları Dergi 25

26 Aldığı Teorik ve Pratik Dersler Dersin Adı Öğretim Üyesi Değerlendirme TEORİK VE PRATİK DERSLERDEN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI Diğer Etkinlikler (Yabancı Dil Sınavı, Kurs, Burs ve Ödüller) Etkinliğin Adı Açıklama Değerlendirme YIL SONU ORTALAMA NOTU (UE0001) 26

27 Uzmanlık Eğitimi Süresince Yapılan Değerlendirmeler YIL İÇERİSİNDE KENDİSİ İÇİN DOLDURULAN DEĞERLENDİRME FORMLARINDAN ALDIĞI NOTUN ORTALAMASI TEORİK VE PRATİK DERSLERDEN ALDIĞI NOTUN 5 TAM NOT ÜZERİNDEN ORTALAMASI 1 YIL 2. YIL 3. YIL 4. YIL TOPLAM YIL SONU ORTALAMA NOTU ZORUNLU ETKİNLİKLER GÖNÜLLÜ ETKİNLİKLER GENEL TOPLAM Uzmanlık Eğitimi Süresince Alınan Krediler İhtisas Teorik Programı Teorik Dersler Uygulamalı Dersler Seminer Dergi Saati Rotasyonlar Poliklinik Seroloji Besiyerleri Toplam Bilimsel Toplantılar Dinleyici Bildirili Yayınlar Yurt içi Yurt dışı Kitap bölümü Yabancı Dil Kurs Burslar ve Ödüller Toplam Alınan Kredi 27

28 28

29 T. C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI Bornova İZMİR Adı Soyadı :... Tez Savunma Sınavı Tarihi :... Tez Savunma Sınavı Jürisi: Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ KONULU TEZİNİ BAŞARI İLE TAMAMLAMIŞ, TEZ SAVUNMASINDA BAŞARILI OLARAK UZMANLIK SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı Tez Danışmanı Üye 29

30 30

31 T. C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI Bornova İZMİR TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ... ANABİLİM DALIMIZDA ALDIĞI UZMANLIK EĞİTİMİNİ SONUCUNDA YUKARIDAKİ KARNEDE AYRINTILARI VERİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE FAALİYETLERİ BAŞARI İLE YERİNE GETİRMİŞ, VE TEZ SAVUNMA SINAVINI BAŞARARAK UZMANLIK SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR. Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı TUO Adı Soyadı :... Uzmanlık Sınav Tarihi :... Uzmanlık Sınav Jürisi:

32 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisi (Asistan) Yıl Sonu Değerlendirme Formu UE0001 Her yıl Nisan-Mayıs aylarında uzmanlık öğrencileri için birer tane doldurularak Dekanlığa gönderilecektir. 1. Anabilim Dalı: 2. Adı ve soyadı 3. Tarih 4. Yılı 5. Rotasyonlar 6. Etkinlikler 7. Toplantılar 8. Makaleler 9. Değerlendirme notu: 10. Yıl Sonu sınavı notu 11. Yıl sonu ortalaması 12. Sonuç 13. Düşünceler Açıklamalar: 1. Anabilim dalı 2. Uzmanlık öğrencisinin adı ve soyadı 3. Formun doldurulduğu tarih 4. Uzmanlık öğrencisinin ihtisasta doldurduğu yıl 5. Yıl içerisinde yaptığı iç ve dış rotasyonlar ve tarihleri 6. Uzmanlık öğrencisinin bizzat hazırladığı seminer, bildiri vs ve tarihleri 7. Yıl içerisinde katıldığı bilimsel toplantılar 8. Yıl içerisinde yazdığı bilimsel makaleler ve makalenin basıldığı dergi 9. Yıl içerisnde kendisi için doldurulan değerlendirme formlarından aldığı notun 5 tam not üzerinden ortalaması 10. Yıl sonu sınavından aldığı not 5 tam not üzerinden yazılacak ve 10 numaralı kutuların ortalaması yazılacak 12. Yeterli veya Yetersiz olarak sonuç yazılacak. 32

33 Asistan Rotasyon Geribildirim Formu UE0003 Rotasyona Gidilen Birim, Bilim ve/veya Anabilim Dalı Rotasyon Süresi Değerlendiren Asistanın Adı ve Soyadı, Anabilim Dalı Tarih ve İmza Çalışma ortamı Öğretim üyeleri, asistanlar ve diğer sağlık çalışanları arasındaki işbirliği ve uyum yetersizdi. Görev tanımları net değildi Tüm işlevler görev tanımlarına uygun yürümekteydi. Herkes işinin bilincinde ve profesyonel olarak görevini yapmaktaydı. Eğitim Eğitim programı yapılmamıştı veya yapılan programa uyulmadı. Beceri eğitimi yetersizdi. Bu süreç eğitimim açısından verimsiz geçti Eğitim programı iyi hazırlanmıştı ve programa genel olarak uyuldu. Beceri eğitimi tamdı. Hizmet ve eğitim birlikte uyum içerisinde sürdürüldü. Süre Rotasyon süresi tamamen yetersizdi Rotasyonun süresi gerekli eğitimleri almam için çok yeterliydi. Genel izlenim Bu birim-bilim dalı ndaki süreç bilgime ve beceri eğitimime katkıda bulunmadı Bu birim-bilim dalında geçirdiğim süreç bilgime ve beceri eğitimime katkıda bulundu. Sonuç Yukarıdaki alanların genel ortalamasını içeren son bir değerlendirme yapınız Kişisel Düşünceleriniz:

34 Asistanın adı: Değerlendirenin kodu: Asistan Değerlendirme Formu UE0002 Rotasyon : Ay/Yıl : Değerlendirme tarihi: Aşağıdaki klinik yetenek unsurlarından her biri için uzmanlık öğrencisinin performansını ayrı ayrı değerlendiriniz. Uzmanlık öğrencisinin beceri ve yeteneklerini en iyi tanımlayan rakamı skala üzerinde daire içerisine alarak işaretleyiniz. Skalanın sağında ve solunda belirtilen davranış tanımlamalarını okuyunuz ve öğrenciye en çok uyan değerlendirmeyi yapınız. Ayrıca gözlediğiniz en zayıf ve en güçlü özellikleri yorum kısmında belirtiniz. Formu gizli olarak doldurup eğitim sorumlusuna teslim ediniz. Genellikle tıbbi olaylar ve verilerin ilişkisini kuramıyor. Bilgi ve yeteneklerinin sınırlarını bilmiyor. Öncelikleri belirleyemiyor. Hasta takdimlerinde ve tıbbi kayıtların tutulmasında ve tutulan kyıtların izlenmesinde mantıksız, düzensiz, eksik ve hatalı. Kritik durumlarda kararsız. Yorum: 1. Klinik Karar Verme Tıbbi olaylar ve verileri düzenli bir şekilde değerlendirebiliyor, seçenekleri tartabiliyor, bilgisinin sınırlarını biliyor, yarar ve zararları düşünerek karar veriyor. Karmaşık problemlerin çözümü için yeterince zaman harcıyor. Takdimlerinde, tıbbi kayıtların tutulmasında ve tutulan kayıtların izlenmesinde çoğunlukla hatasız, duyarlı, açık ve öz. Sınırlı, zayıf, düzensiz. Uzmanlık alanı ile ilgili temel ve klinik bilgilerinde önemli açıklar var. Laboratuvar tekniklerinin temel prensipleri konusunda bilgisi zayıf. Yorum: 2. Tıbbi Bilgi Geniş, yeterli ve güncel. Temel ve klinik bilgisi iyi. Laboratuvar tekniklerinin temel prensiplerini anlıyor. Birimin öngördüğü becerileri uygulamada beceriksiz. Çoğunlukla eksik, hatalı, yüzeyel, ezbere dayalı ve amaca yönlendirilmemiş. Problem çözme yeteneği zayıf. Güvenilir değil. Yorum: 3. Laboratuvar Becerileri Genellikle tam, mantıklı, güvenilir, amaca yönelik ve etkin. Yararlı bir şekilde amaca odaklanmış. Problem çözmeye yatkınlığı var. Dürüst, güvenilir, iyi niyetli ve empatik değil. Güveni kötüye kullanıyor. İnsan ilişkilerinde duyarsız ve hoşgörüsüz. Eleştiriye tahammülsüz. Yorum: 4. İnsan ilişkileri Dürüst, güvenilir, iyi niyetli ve empatik. İnsan ilişkilerinde duyarlı ve hoşgörülü. Eleştirinin olumlu yararlarını görüyor. 34

35 Sıklıkla sorumsuz ve bağımsız. Sorumluluklarını hatırlatmak gerekiyor. İletişimi etkisiz. Meslektaşları ile ilişkilerde zorlanıyor. Diğer sağlık çalışanlarının işlerini aksatıyor, bozuyor ve huzursuzluk çıkarıyor. Diğer sağlık çalışanlarını küçük görüyor. Kayıtları geciktirerek ve okunaksız yazıyor. Yorum: 5. Profesyonel Tutum ve Davranışlar Gerektiğinde danışıyor. Sorumluluklarının bilincinde. İletişimi etkili. Duyarlı, güvenilir, kendini işe veriyor, birlikte çalışmaya istekli ve saygılı. Meslektaşlarının fikir ve becerilerine saygılı. Kayıtları okunaklı ve sorulara yanıt verebilecek nitelikte. Davranışları etik. Takım çalışmasına inanıyor ve önem veriyor. Eski bilgilerine yenilerini eklemez. Halihazırdaki bilgilerini yeterli bulur. Az okur. Teorik kavramlardan ve patofizyolojik açıklamalardan hoşlanmaz. Bilimsel etkinliklere katılmaya isteksiz. Disiplinlerarası bilimsel işbirliğine önem vermiyor. Öğretmeyi sevmiyor. Yorum: 6. Bilimsellik Bilimsel yayınları izler, okumayı sever. Yapıcı şüpheciliği benimsiyor. Yeni kavramlardan heyecan duyuyor ve motive oluyor.bilimsel etkinliklere katılmaya istekli. Disiplinlerarası işbirliğine önem veriyor. Öğretmeyi seviyor. Bilimsel toplantılara katılımı yetersiz. İlgili değil ve seyrek olarak katkıda bulunuyor. Toplantı sunumları yetersiz. Yorum: 7. Toplantılara Katılımı Oturumlara düzenli olarak katılıyor. Meraklı bir katılımcı. Sunumlarını iyi hazırlıyor ve sunuyor. Kendisine verilen eğitim ile ilgili görevleri aksatıyor. Zamanını iyi kullanamıyor.uygulamayı tek başına yapabilecek düzeyde teorik ve pratik bilgisi yok. Öğretmeyi sevmiyor. Teknisyenlere ve diğer laboratuvar çalışanlarına eğitim vermede isteksiz. Yorum: 8. Öğretim ve Eğitim Becerileri Eğitim ile ilgili verilen görevleri özenle yerine getiriyor. Öğrenci uygulamalarını tek başına yapabilecek düzeyde teorik ve pratik bilgisi var. Öğretmeyi seviyor. Teknisyenlere ve diğer laboratuvar çalışanlarına eğitim vermeye istekli. 9. Sonuç Yukarıdaki yetenek unsurlarının her biri için verdiğiniz değerlendirme puanlarını gözden geçirerek, lütfen bir son değerlendirme yapınız Yorum: Değerlendirenin adı ve İmzası: Tarih: Anabilim Dalı Başkanının İmzası: Tarih: 35

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Cumhuriyet Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu Yönerge Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülecek Tıpta

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

EĞİTİLENLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Asistan karnesi, uzmanlık eğitimi süresince bir asistanın katıldığı tüm cerrahi ve medikal uygulamalar ile alınan teorik eğitim ve tüm akademik aktivitelerin kayıt ve izlemi için hazırlanmıştır.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ İZLEM FORMU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK EĞİTİMİ İZLEM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Anabilim Dalı : Eğitime Başlama Tarihi : Bulunduğu Eğitim Dönemi ve Yılı: Anabilim Dalı Başkanı : Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitim Koordinatörü : Eğitim Danışmanı : Tez Dönemi

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde: 1 Bu yönerge, Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim planlarında yer alan stajlarla ile ilgili uygulama

Detaylı

Uzmanlık Öğrencisi Kişisel Bilgi Formu

Uzmanlık Öğrencisi Kişisel Bilgi Formu MÜHÜR Uzmanlık Öğrencisi Kişisel Bilgi Formu Doğum i Doğum Yeri Eğitime Başlama i Fotograf E-posta Adresi Hacettepe E-posta Adresi Pasaport Numarası İkametgah Tezkere Numarası Askerlik Durumu Adresi Uzmanlık

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ TÜRK NÖROLOJİ YETERLİLİK KURULU (BOARD) İÇ YÖNERGESİ Türkiye de Nörolojide uzmanlık eğitimini düzenleyen Türk Nöroloji Yeterlilik üst Kurulu (Board u) özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İNTÖRN VETERİNER HEKİM EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde

Detaylı

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) 1. Kurum Adı: 2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun mudur? 3. Kurumdan son

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eğitim ve öğretim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönerge 26 Nisan 2014 tarihli Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereğince, Ankara Üniversitesi

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Amaç: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Organlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde,

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ AMAÇ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ Madde : Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi ndeki IX. ve X. yarıyıl uygulama

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık Eğitimine

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönergenin Koç Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanacak burslara ilişkin esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge, Koç Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK/EBELİK BÖLÜMÜ 8. YARIYIL UYGULAMA (İNTÖRNLÜK) YÖNERGESİ (22.01.2015 Tarih, 442 Sayılı Ve 24 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS EĞİTİM PROGRAMI ve YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Yüksek Lisans Öğrencisinin : Adı ve Soyadı :

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURS YÖNERGESİ Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı Koç Üniversitesi yüksek lisans ve doktora programlarında Koç Üniversitesi tarafından sağlanan burslara ilişkin uygulanacak esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir.

Detaylı

Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz:

Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz: Ek A. EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Şefi tarafından doldurulacaktır.) Kurum adı:.tarih: 1. Uzmanlık eğitim programının

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YENİDEN ATANMALARINDA UYGULANACAK USUL VE KRİTERLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YENİDEN ATANMALARINDA UYGULANACAK USUL VE KRİTERLERE İLİŞKİN YÖNERGE MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YENİDEN ATANMALARINDA UYGULANACAK USUL VE KRİTERLERE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- Bu yönergenin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ İ.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve

Detaylı

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 1 FORM-1 TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ASİSTAN KARNESİ Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimi Komisyonu: Başkan Komisyon Üyeleri Üye Üye Üye Üye 1 ÖZGEÇMİŞ Fotoğraf ADI SOYADI

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanım Amaç MADDE 1- Mühendislik ve Kimya Bölümü eğitimi boyunca yapılacak stajlar, öğrencilerin ilgi

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi Beklentiler - Öneriler Eğitici Gözüyle (Üniversiteden Bakış) Selda Erensoy Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıp alanında uzmanlık eğitimi

Detaylı

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017

Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Dr. Önder TOMRUK SDÜ Acil Tıp AD-2017 Akademisyen Üniversitelerde; Ders verme, Araştırma yapma, Bilimsel gelişmeleri inceleme, Gözlem ve deneyler yapma, Konferans, Kongre, Sempozyum ve Panel gibi faaliyetlere

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU UYGULAMA VE STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP EĞİTİM-ÖĞRETİM ÜST KURULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıpta uzmanlık eğitimi,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRNLÜK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi intörnlük

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ PROJESİ DERS YÖNERGESİ 1. AMAÇ Araştırma Projesinin amacı, öğrencinin eğitimini aldığı meslekle ilgili

Detaylı

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ EĞİTİM PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Bu prosedür, Ahi Evran Üniversitesi nde görevli İdari Personelin, Üniversitenin hedeflerine ulaştıracak yetkinlik düzeyine ulaşmalarını ve görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve

Detaylı

UZMANLIĞINI TAMAMLAYANLARDAN İSTENEN BELGELER

UZMANLIĞINI TAMAMLAYANLARDAN İSTENEN BELGELER UZMANLIĞINI TAMAMLAYANLARDAN İSTENEN BELGELER 1. Uzmanlık Belgesi (Personel İşlerinden Alınacaktır.) 2. Sınav Evrak ve Tutanakları (Ek-4, Ek-5 ve Ek-6 formlarından 5 şer adet) 3. 2 Resim 4. Harç Makbuzu

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu esaslar 17.08.2012 tarih ve 28387 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İstanbul

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YIL İÇİ VE YAZ DÖNEMİ MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Amaç: Bu yönergenin amacı, Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin yıl içi ve yaz dönemi mesleki uygulamalarında yapacakları çalışmalarla

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU

EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU EĞİTİM KURUMLARI İÇİN DENKLİK BAŞVURUSU Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD) Denklik ve Ziyaret Kurulu; Anesteziyoloji ve Reanimasyon alanında eğitim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU FORM-1 TÜRK KARDİYOLOJİ YETERLİLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Moleküler Yaşam Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel ve Akademik Yeterlilik Algıları ve Profesyonel Gelişime Yönelik Planları

Moleküler Yaşam Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel ve Akademik Yeterlilik Algıları ve Profesyonel Gelişime Yönelik Planları Moleküler Yaşam Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencilerinin Bilimsel ve Akademik Yeterlilik Algıları ve Profesyonel Gelişime Yönelik Planları Hasip Çirkin 1 Hadi Sağın 2, Ferhan Sağın 1 1 Ege Üniversitesi Tıp

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI Amaç: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin vizyonu, misyonu ve ilgili yönetmeliklerle belirlenen amaç ve ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ

DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ DENETİMLİ ÇALIŞMA İLKELERİ Madde 1: Denetimli Çalışma, I - VIII. Yarıyıl için ilgili yarıyıldaki mesleki zorunlu, IX. Yarıyılda ise seçmeli derslerin öğretim üye ve elemanları tarafından verilen zorunlu

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1: (1) Bu yönerge Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nde görev yapan

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLİMSEL VE YÖNETSEL FAALİYETLER BAŞARI TEŞVİK YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurul Tarihi: 29/12/2014; Karar Sayısı: 2014/22) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Amaç Madde 1 -(1)

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO Üniversitesi Senatosunun 17.08.2015 tarih ve 2015/06-3 no lu kararıyla onaylanmıştır. Ek-3 SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı üniversitede Çift Anadal Programı açılması ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2-

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Ana Proses Adı : Teknoloji Fakültesi Alt Proses Adı : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi : Birim Sorumlusu

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü BİTİRME PROJESİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bitirme projesi dersinde öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini veya

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU YAZ STAJI DOSYASI CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ HEM 202 Adı Soyadı Okul Numarası Tarih YAZ STAJI ÇALIŞMASI Adı Soyadı : Okul Numarası : Staj Başlama Tarihi

Detaylı

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EN İYİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EN İYİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ YÖNERGESİ MUNZUR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EN İYİ LİSANSÜSTÜ TEZ ÖDÜLÜ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Munzur Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hazırlanacak olan lisansüstü tezlerin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRNLÜK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Celal Bayar

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ TASARIM DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ TASARIM DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ - MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARİ TASARIM DERSLERİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç: Madde 1: Bu yönergenin amacı İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3-

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Dayanak Madde 3- Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Staj Yönergesi Amaç Madde 1- Bu staj yönergesinin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI KLİNİK UYGULAMA DERSİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf VI eğitim müfredatıyla,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı TÜKETİCİ

Detaylı

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU ŞİFA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Adı Soyadı : Ünvanı : Görevi : Fakültesi : Bölümü : Anabilim Dalı : Akademik Yılı : Eğitim Öğretim Çalışmaları Öğrenci eğitimi Verilen dersler

Detaylı

MEZUNİYET SONRASI DERSLER:

MEZUNİYET SONRASI DERSLER: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ MADDE 1: Bu yönerge Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 17 Şubat 1992 tarih ve 21145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ Amaç: Madde 1. Bu yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi nde ilgili anabilim/bilim dalları aracılığı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Revizyon Tarihi: 26.10.2016 Revizyon Numarası: 02 BME 491 VE BME 492/494 BİTİRME PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI (YÖNETİM, DANIŞMANLIK

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi Amaç ve Kapsam TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Staj Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - Bu Yönerge, Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve

Detaylı

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji

Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Moleküler Yöntemlerin Klinik Mikrobiyolojide Kullanımı Ne zaman? Nerede? Ne kadar? Klinik Parazitoloji Metin Korkmaz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD İnsandaki Paraziter Hastalıkların

Detaylı

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 Aksaray Üniversitesinden: YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı İSİMSİZ

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON TARİH NO AÇIKLAMA 01 24.01.2014 İlk yayın 1.AMAÇ Prosedürün amacı; İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç Madde 1. (1). Bu yönergenin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesinde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA YÖNERGESİ Özel çalışma modülleri, çekirdek programın yanı sıra yürütülen ve çekirdek eğitim programını güçlendiren, öğrencilere ilgi duydukları

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* 1 T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, 08.02.2015 tarih ve 29261 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İstanbul Medipol

Detaylı

ASISTAN ÇALIŞMA KARNESİ DÖRT YILLIK PROGRAM. Birinci Yıl: İkinci Yıl: Üçüncü Yıl: Dördüncü Yıl: Açıklamalar

ASISTAN ÇALIŞMA KARNESİ DÖRT YILLIK PROGRAM. Birinci Yıl: İkinci Yıl: Üçüncü Yıl: Dördüncü Yıl: Açıklamalar ASISTAN ÇALIŞMA KARNESİ DÖRT YILLIK PROGRAM Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD. Tarih: Birinci Yıl: İkinci Yıl: Üçüncü Yıl: Dördüncü Yıl: Açıklamalar Klinik Biyokimya laboratuvarı oryantasyonu

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı

İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı. Alt Süreç Adı İŞ AKIŞ ŞEMASI Birim Adı Ana LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM Çift Anadal - Yandal Çift Anadal-Yandal Kontenjanlarının belirlenmesi ile ilgili Dekanlık Makamından gelen yazı Kurulunda görüşmek üzere Başkanına teslim

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ UFUK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YARIYIL İÇİ UYGULAMALARI VE YAZ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Hemşirelik Yüksekokulunun Üniversite

Detaylı

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2

YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU GELİŞİM İZLEM DOSYASI-2 STAJYER ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:... DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI ve SOYADI:. 1 GELİŞİM İZLEM DOSYASI ÇOCUK HASTALIKLARI PROGRAMI

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU İŞBAŞINDA EĞİTİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu yönerge; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı ADALET

Detaylı

MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı

MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: MORFOLOJİ (HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ) ANABİLİM DALI Histoloji ve Embriyoloji Programı Yüksek Lisans: Fen-Edebiyat veya Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyoloji bölümü mezunları;

Detaylı

R.G: /27481 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

R.G: /27481 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ R.G:02.02.2010/27481 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz:

Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının yazılı amaç ve hedefleri var mıdır? Varsa; amaç ve hedeflerini belirtiniz: Ek A.EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (Eğitim kurumunun ziyareti öncesinde Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.) Kurum adı:.tarih: 1.Uzmanlık eğitim programının

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı KAMU MALİYESİ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı