ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ TEFTİŞ REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008-2009 ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ TEFTİŞ REHBERİ"

Transkript

1 ÖĞRETİM YILI ÖZEL ÖĞRENCİ ETÜT EĞİTİM MERKEZLERİ TEFTİŞ REHBERİ Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, İlköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına, ödevlerini yapmalarına, MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde belirtilen alanlardaki etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmak, Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli etkinliklere yöneltmek şeklinde belirlenmiştir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Madde: 5 ). A-FİZİKİ DURUM: 1. Kurs Merkezinin Yeri (5580 Sayılı Kanunun 4. maddesi; Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmi veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik; Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi) : Kurs merkezinin bulunduğu binada meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun 1 / 35

2 merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerler bulunamaz. 2. Tabelalar (Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği, Madde:5, 6, 7; MEB Kurum Tanıtım Kılavuzu): 2.1. Tabelalara binaların ana giriş kapısının sol yanında yer verilir Tabelalar, yaklaşık 50 metre uzaklıktan okunabilecek netlikte, ebatları binanın büyüklüğü ile orantılı ve mimari özelliğine uygun, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden, ışıklı veya ışıksız olarak yapılır Kurum tabelası; yeşil zemin üzerine siyah renkte temel büyük harflerle Türkçe yazılır Kurum tabelasında il, ilçe adlarından sonra gelmek üzere özel ibaresi ile kurumun ismi yer alır İl, ilçe ve kurum adı, kılavuzdaki örneklerde gösterildiği gibi logonun sağında yer alır Tabelalarda logo ve yazı dışında başka unsurlara yer verilmez Kurumlarının yerleşimindeki; birimi, bölümü, katları gösteren yönlendirme tabelaları yönetmelik ve kılavuza uygun olarak düzenlenir Adlandırma tabelaları olarak ifade edilen tabelalar, yönetmelik ve kılavuzda belirtilen standartlara uygun olur. 2 / 35

3 3. Kuruma İsim Verilmesi: 3.1. Kurumun ismi, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara ait Açma Kapama ve Ad Verme Yönetmeliğinin 7. Maddesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği nin 7. Maddesinde belirtilen esaslara uygun olur. Özel öğretim kurumlarına verilecek adların, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine aykırı düşmemesi ve Türkçe olması şartıyla kurumun amacına ve düzeyine uygun ve belli bir anlam taşıması gerekir. Özel öğretim kurumu adları, kurum açma izni ile birlikte verilir. Özel öğretim kurumlarının ad ve unvanlarının, başka özel öğretim kurumları tarafından kullanılmasında, 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 07/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 24/06/1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 4. Koridorların Düzenlenmesi 4.1. Atatürk köşesi düzenlenir (MEB TTK Başkanlığının 20/03/1977 tarih ve 3953/6 sayılı kararı, T.C. Danıştay Sekizinci Dairesi nin 2008/3863 esas nolu kararı ). Atatürk köşelerinde Türk Bayrağı bulundurulur (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde:20) Koridorlara Talim Terbiye Kurulunca tavsiye edilmiş Türk büyüklerine ve Türk tarihine ait resimler, levhalar, haritalar asılır (MEB TTK Başkanlığının 01/11/1990 tarih ve 1990/44 sayılı kararı, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığının 23/11/1992 tarih ve 1992/54 sayılı genelgesi) Örneğine uygun sigara içilmez levhaları asılır (4207 ve 5727 sayılı Kanunlar; MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 2008/35 sayılı Genelgesi ) Kurumda, personel ve öğrenciler için duyuru ve sergileme panoları bulunur. 3 / 35

4 5. Kurumda aşağıdaki oda, derslik ve bölümler bulunur ve standartları sağlanır (Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, 17/11/2004 tarihli Olur) : 5.1. Kurucu veya kurucu temsilcisi odası (Madde: 192/1) Müdür odası (Madde: 192/2) Öğretmenler odası (Madde: 192/3) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası (Madde: 192/4) Derslik ( Madde: 192/5) Kütüphane (Madde: 192/6) Mutfak ve Yemek Salonu-Kantin (Madde: 192/7) Tuvalet (Madde: 192/8) Uygulama dersliği (Madde: 192/9) Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde uygulanacak etkinliğe göre (Madde: 192/10). 4 / 35

5 Kapalı beden eğitimi salonu (Madde: 192/10-a) Resim dersliği/atölyesi (Madde: 192/10-b) Müzik dersliği/salonu (Madde: 192/10-c) Teneffüshane (Madde: 192/11) Kantin (isteğe bağlı) (Madde: 192/12) İhtiyaç duyulması halinde genel müdür ve genel müdür yardımcısı odaları düzenlenebilir (Madde: 192). 6. Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, bunlara ek olarak: 6.1. Müdür yardımcısı odası (Madde: 192/13) Arşiv ve dosya odası -büro hizmetleri odasından ayrı- (Madde: 192/14) Depo (Madde:192/15) Yardımcı hizmetliler odası (Madde: 192/16). 5 / 35

6 7. Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi nin aşağıda belirtilen ilgili maddelerindeki araç gereçleler bulunur : 7.1. Kurucu, müdür, müdür yardımcısı odası (Madde: 193) 7.2. Büro hizmetleri odası (Madde: 194) 7.3. Arşiv ve dosya odası (Madde: 195) 7.4. Öğretmenler odası (Madde: 196) 7.5. Yardımcı hizmetliler odası (Madde: 197) 7.6. Derslik (Madde: 198) 7.7. İstiklal Marşı, Atatürk Portresi ve Gençliğe Hitabe tabloları, MEB Kurum Tanıtım Yönetmeliğinin 8. maddesine ve MEB Kurum Tanıtım Kılavuzundaki örneğine uygun olur. 8. Güvenlik: 8.1. Sivil Savunma Tedbirleri (Sivil Savunma ile ilgili Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer hizmetler Tüzüğü Madde 62, Kamu Binaları, Daire ve Müessesler İçin Sivil Savunma Kılavuzu Madde 112, MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik): 6 / 35

7 Anılan tüzük ve kılavuza göre personel sayısı 100 den az olan kurumlar Sivil Savunma planı hazırlamazlar. Bu kurumlar Sivil savunma Tedbir Planı hazırlar ve Mahalli Mülki Amirlerine onaylatırlar. İstendiği taktirde planın bir örneğini İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İl ve İlçe Sivil Savunma Müdürlüklerinde muhafaza edilmek üzere gönderirler. Bu planlar Bakanlığa gönderilmez Hazırlanan Tedbir Planının yürütülmesini, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 128. Maddesi hükmüne göre oluşturulmuş olan ekipler gerçekleştirir. Ayrıca sivil savunma ekipleri kurulmaz ( MEB Savunma Sekreterliğinin 11/07/2000 tarih ve 2000/836 sayılı yazısı) Yangından korunma önlemlerinin alınması Yangından Korunma Önlemlerinin Alınması ( Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 19 Aralık 2007 tarih ve R.G. Sayı: 26735; Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi ): Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu hususun trafik levha ve işaretleri ile gösterilmesi şarttır ( Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde:7/3 ) Yangın dolabı bulundurulur ve standardı sağlanır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde: 94 ) Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre ( Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Madde:7, Madde: 99 ); A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya 7 / 35

8 sulu, B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli, D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu, söndürme tüpleri bulundurulur Düşük tehlike sınıfında her 500 m², orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm yi aşmayacak şekilde montaj yapılır Arabalı yangın söndürücülerin TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, 8 / 35

9 istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yılsonunda tozunun değiştirilmesi şarttır Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir Söndürme tüplerinin sayısı mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Her bağımsız bölüm için en az bir adet olmak üzere, beher 200 metrekare taban alanı için bir adet ilave edilerek uygun tipte 6 kilogramlık yangın söndürücü bulundurulması esas alınır. Binalara konulacak yangın söndürme tüplerinin cins, miktar ve yerlerinin belirlenmesi konusunda mahalli Sivil Savunma Müdürlüğü ve itfaiye teşkilatının görüşü alınır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 56) Alarm sistemi oluşturulur, yangın algılama ve uyarı sisteminin, el ile otomatik olarak veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarılardan biri veya birkaçı ile devreye girmesi gerekir ( Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 74, 75 ) Kaçış yolları oluşturulur ve işaretlerle gösterilir (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: 31 ). Yapının kullanımda olduğu sürece zorunlu çıkışlar kolayca erişilebilir durumda tutulmalı, kapılar açılabilmeli ve önlerinde engelleyiciler bulunmamalıdır ( Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme Söndürme Yönergesi, Madde 20) Kurumdaki personelden söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekipleri kurulur, eğitilir ve zaman zaman tatbikat yapılır (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde: ). 9 / 35

10 9. Türk Bayrağı Mevzuatını Uygulama (2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu 24/09/1 983 tarih ve Sayılı RG., Türk Bayrağı Tüzüğü, 17/03/1985 tarih ve Sayılı RG) Kurumun ön yüzüne veya bu yüzdeki balkonun yahut çıkıntılı yerin tam ortasına dikey olarak, bu mümkün değilse, alt ucu yoldan geçenlere dokunmayacak yükseklikte bina yüzüyle direk arasında 45 derecelik açı yapacak şekilde eğik olarak bir bayrak direği dikilmelidir. Bayrak direği ağaç ve madenden yuvarlak olarak yapılmalı, direğin üst ucunda, içinde bayrak ipinin geçmesine yarayan bir makara olan, yassı, yuvarlak ve direğin kalınlığıyla orantılı bir tepelik bulunmalıdır. Bayrak direği ağaç ise kendi renginde cilalı veya beyaz, bronz veya ağaç rengine boyalı olmalıdır (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 7) Bayrak, Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüne uygun olur (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 2, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 3, 4, 5) Aynı alanda birden çok binaya yerleşmiş bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında tek Bayrak çekilir. Ayrı alanlarda birden çok binaya yerleşmiş kamu kurum ve kuruluşlarında ise her binaya Bayrak çekilir. Birden çok kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu bir binaya mülki idare amirinin belirlediği kurumca tek Bayrak çekilir (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 15/A) 9.4. Göndere çekilecek Bayrak okul (kurum) müdürünün odasında düzgün katlanmış (Bay rağın katlama biçimi için bkz. Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 21/A) temiz beyaz bir örtü içerisinde camlı bir dolapta muhafaza edilir (MEB Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:10) Yırtılmış, eskimiş, rengi solmuş bayraklar kullanılmaz (Türk Bayrağı Kanunu, Madde: 7, Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde: 26) Sürekli çekili kaldığı yerlerde Bayrak, bakım, onarım ve yenisiyle değiştirilmesi için sabah veya akşam alacakaranlık zamanında törensiz olarak indirilir ve çekilir (Türk 10 / 35

11 Bayrağı Tüzüğü, Madde: 8) Bayrak, Türk Bayrağı Tüzüğünün 21. Maddesi ile Türk Bayrağı Kanununun 6. Maddesinde belirtilen yerler dışında, örtü amacıyla kullanılamaz (Türk Bayrağı Tüzüğü, Madde 21, 26, Türk Bayrağı Kanunu, Madde 6) Türk Bayrağı, gönderde, sürekli çekili kalır. (Türk Bayrağı Kanunu Madde: 3, Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 8/G) 9.9. Yırtılmış, eskimiş, solmuş bayraklar ilçelerde Kaymakamlıklara, illerde Valiliklere teslim edilir; Kaymakamlıklarca toplanan bayraklar, valiliklerine teslim edilir (Türk Bayrağı Tüzüğü Madde: 38, Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelik, Madde: 5, 6; 08/06/2001 tarih ve sayılı RG). 10. Binanın Kullanılması: Kurum binaları, kuruluşlarına esas olan eğitim-öğretim hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamaz. Ancak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılmadığı zamanlarda eğitim kapsamında veya eğitimin genel ilkelerine aykırı olmayan ve Kanun kapsamına girmeyen ücretli veya ücretsiz, kısa süreli ve geçici faaliyetler kaymakamlığın/valiliğin izniyle yapılabilir. ( MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 22 ) Bir arada bulunan özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarının kurucuları, MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin yayından itibaren 5 yıl içinde Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlarda belirtilen şartlara uygun olarak kurumlarını bağımsız kurum hâline getirmek zorundadırlar. Verilen süre içinde bağımsız kurum hâline getirilmeyen kurumlar kapatılır ( MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Geçici Madde: 4) Kurumda, Bakanlıkça veya valilikçe onaylanmış yerleşim planı bulunur. Yerleşim, onaylı plana uygun yapılır. Yerleşim planında belirtilen kısımlar amaç dışı kullanılamaz. 11 / 35

12 Dersliklerde yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz (Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, Madde: 182) Genel kontenjanda ve dersliklerde değişiklik olmaması şartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun bölümleri arasında yapılacak yerleşim planı değişiklikleri, Genel Müdürlükçe yönergede belirlenecek standartlar da dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. Değişiklik yapılan yerleşim planının bir örneği valiliğe gönderilir (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 19/3) Kurum açma izninin alındığını gösteren kurum ruhsatnamesi bulunur (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 8) Kurum devri, nakli, kontenjan değişikliği yapılması durumunda MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15, 18 ve 19. Maddelerinde gösterilen mercilerden izin alınır Kurumların; bütün birimleri aynı binanın birbirine bitişik daire veya katlarında; bitişik binaların birbirine bağlantılı aynı katlarında; aynı bahçe içerisinde tamamı kuruma ait binalarda olması gerekir. Binaların aynı katında farklı kuruculara ait özel öğretim kurumları açılamaz (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 12/6-7) Bina kiralık ise, kira sözleşmesinin olup olmadığına bakılır (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 5/3-h) Kurumun ve bölümlerin düzen ve temizliği sağlanır. Tuvaletlerde temizlik malzemeleri bulundurulur. Kurumun boya, badana ve onarımı yapılır; günlük, haftalık, aylık, yarıyıl ve yaz tatili temizlik iş planları yapılır ve uygulanır (Temizlik Rehberi, 2092 sayılı TD) Kurum binasında aydınlatma, ısıtma, su ve kanalizasyon sistemlerinin varlığı, ihtiyacı karşılamaya yeterli ve çalışır durumda olması aranır. 12 / 35

13 Tütün ürünleri kurumların kültür ve sosyal hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında tüketilemez. Örneğine uygun sigara içilmez levhaları asılır. Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında gerekli tedbirler alınır. Birim amirlerince daha önceki uygulamalara bağlı olarak sigara içme yeri olarak ayrılan mekanlar kapatılır. Öğrenci taşıyan servis araçlarında kesinlikle sigara içilmez (4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun; MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının yayınladığı 2008/16 ve 2008/35 sayılı genelgeler) Kursiyerlerin sağlıklarının korunması amacıyla; kurumdaki depo, mutfak, yemekhane, kantin ve büfeleri, MEB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının Besinlerle Bulaşan Hastalıklar konulu, tarih ve 2000/60 sayılı genelgesinde belirtilen önlemler alınacak, bu gibi yerlerde çalışan personelin periyodik sağlık muayeneleri yaptırılacaktır. Yine Bakanlığımızın Okul Kantinlerinin Denetimi ve Uyulacak Hijyen Kuralları konulu 17/04/2007 tarih ve 2007/33 sayılı genelgesi uyarınca kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. yerlerin taşıması gereken, gıda güvenliği ve hijyen şartları genel kuralları ve çalışanlarla ilgili kurallara özen gösterilecektir. B- EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU 1. Öğretim ve Planlanması: 1.1. Merkez müdürü, öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, etkinlikleri plânlar. İzin alınarak gerçekleştirilecek diğer etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine yazılı olarak bildirir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 11/h) Okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarında, Bakanlıkça onaylanan öğretim programları uygulanır ( MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde 48). 13 / 35

14 1.3. Çalışma Süresi (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 18): Kurumun, günlük çalışma saatleri, arasında kurum müdürlüğünce düzenlenir. Valilikçe onaylandıktan sonra uygulanır (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 18) Kurum, resmî tatil günleri ile bulaşıcı hastalık, mevsim koşulları, doğal afet gibi zorunlu durumlar dışında tatil edilmez Öğrencilerin yaz tatillerinde geçici olarak izne ayrılmaları veya öğrenci sayısının azalması durumunda kurucunun teklifi ve valiliğin onayı ile kurum tatil edilebilir Yaz tatillerinde öğrenci başvurusu olduğu takdirde geçici yaz programı uygulanarak öğrencilerin bütün gün devamı sağlanabilir Yaz tatillerinde geçici olarak merkezden ayrılan öğrencilerin yerine, bu süre için öğrenci alınabilir. 2. Eğitim-Öğretim Etkinlikleri 2.1. Kurumda, öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin ders çalışmalarına ve ödevlerini yapmalarına yardım edilir. Etkinliklere yöneltilir, oyun gereksinimlerinin karşılanmasına, zihinsel ve ruhsal gelişmelerinde yardımcı olunur (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 13) Etkinlikler (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde, 13): Kuru mda, etüdün yanı sıra Bakanlıkça veya valilikçe programı uygun görülen aşağıdaki etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturarak yapılır. 14 / 35

15 Folklor ve çeşitli spor etkinlikleri, Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymacılık, seramikçilik vb Fotoğraf, projeksiyon, sinema ve büro makinelerini kullanma, Koleksiyonculuk, Sosyal ve fen bilgileri alanlarında inceleme ve araştırma, Güzel konuşma, yazma ve kitap okuma etkinlikleri Öğrenciler; gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzerlerine götürülebilirler (M EB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği Madde:15) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst okula hazırlanması veya test uygulaması, çözümü gibi etkinlikler yapılmaz ( MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği Madde:15). 3. Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde: 13) : 3.1. Eğitim niteliğinin yükseltilmesi ve başarının artırılması, öğrencilerin istedikleri programda belirlenen amaca uygun şekilde eğitilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular. 15 / 35

16 3.2. Etkinlikler dışında, göreviyle ilgili eğitim - öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerdeki görevleri yapar Öğrencilere rehberlik eder. Tutum ve davranışlarıyla onlara örnek olur Kurum müdürünce planlandığı şekilde nöbet tutar, nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar Etkinliklerin yürütülmesinde ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olur Tebliğler Dergisini okur, eğitimdeki gelişmeleri izler ve ilgili bölümü imzalar Yıl sonunda; yaptıkları etkinlikler, karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlüklerin çözümüyle ilgili rapor hazırlar ve müdüre verir. 4. Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları (MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi, 2506 Sayılı T.D., MEB Personel Genel Müdürlüğü nün 18/06/2001 tarih ve 310/37500 Sayılı MEB Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi, MEB Personel Genel Müdürlüğü nün Gün ve sayılı yazısı ekinde yer alan MEB Taşra Teşkilatı TKY Uygulama Projesi Kılavuzu, MEB Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi, Ocak-2005 tarih ve 2568 sayılı Teb. Der. ile Kasım-2006 tarih Sayısı: 2590 sayılı Teb. Dergisi, 2005/64 nolu MEB TKY Uygulamalar ve Ödüllendirme Genelgesi): 4.1. Yukarıda sıralanan mevzuat temel alınarak, sırasıyla aşağıdaki çalışmalar yapılır: Kalite Geliştirme Kurulu (Kurs Gelişim Yönetim Ekibi) ve ihtiyaç duyulan İyileştirme Ekiplerinden oluşturulur. 16 / 35

17 Özdeğerlendirme yapılır Kuvvetli yönler ve iyileştirmeye açık alanlar belirlenir İyileştirmeye açık alanlar önceliklendirilir İyileştirme (Problem Çözme) ekipleri oluşturulur İyileştirme ekipleri tarafından iyileştirme planları hazırlanır İyileştirme planları doğrultusunda Yıllık Kurs Gelişim Planı hazırlanır. Bu plan eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanır. Dönem ortasında gözden geçirilir, gerekiyorsa biçimlendirici değerlendirme yapılır Yapılan özdeğerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçları gösterir Kurs Gelişim Raporu hazırlanır Kurumun, yaptığı çalışmalarla Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Ödül Yönergesi kapsamında ödül için başvuru yapıp yapmadığı değerlendirilmelidir. Hazırlayan: İstanbul İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı EARGE Grubu. C- BÜRO İŞLERİ 1. Merkezlerde; MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin 20. maddesinde belirtilen defter ve dosyalar tutulur. 17 / 35

18 2. Kayıtlardaki bütün bilgileri kapsaması koşuluyla, anılan yönetmelikte belirtilen belge ve dosyaların içeriği bilgisayar ortamında da tutulabilir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde 20). 3. Kurumla ilgili istatistikler zamanında düzenlenip gönderilir ve ayrı bir dosyada saklanır (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği Madde 20/b-9). 4. Kurum müdürü, yapılan çalışmalara ilişkin yıl sonu raporunu, her yıl Ağustos ayı içinde kurumun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Madde 25). 5. Belgelerin Saklanması: 5.1. Kurum müdürlüğünce; Öğrenci yoklama defterleri, Reklâm ve ilânlarla ilgili yazışmalar, Ücretsiz öğrencilerle ilgili dosyalar (Millî eğitim müdürlüğüne gönderilen listeler hariç), Öğrencilerin kurumla ilişiklerinin kesilmesinden sonra iki takvim yılı saklanır (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Madde 21) Diğer belgelere hakkında MEB Arşiv Hizmetleri Yönergesi hükümleri uygulanır. 6. Resmi yazışmalarda, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri ile MEB Müsteşarlığı nın 2007/18 sayılı Yaşayan Türkçemiz ve Yazışma Kuralları konulu genelge hükümlerine uyulur. Resmi yazışmalarda, kurum ruhsatnamesinde yer alan isim kullanılır. 7. Evrakların dosyalanmasında, Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü nün tarih ve 2005/7 sayılı genelgesi gereği gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar Desimal Dosya Sistemi kullanılır. 18 / 35

19 8. Kurumun, kurum açma iznine esas olan belgelerin birer örneği ve yerleşim planı değişikliği, kurum devri, nakil, program ilavesi vb. değişikliklere ilişkin onaylar ve yazışma belgeleri (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 5, 6, 14) açılacak bir dosyada (Kuruluş dosyası) saklanır. 9. Reklam ve İlanlar: Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ilân ve reklâmlar, 5580 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümlerine göre yapılır (ME B Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Madde 19; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 11; Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde: 27) Kurumlar, Kurumlar, ancak amaçlarına uygun tanıtıcı mahiyette reklam ve ilan verebilirler Kurumlar; diğer eğitim kurumlarını hedef alan, gerçeğe aykırı veya eğitim personeli ya da öğrenci adı kullanarak reklam ve ilan veremezler Özel öğretim kurumları, doğrudan veya logo, amblem ve benzeri kurumu çağrıştıran işaretler kullanmak üzere dolaylı olarak televizyona reklam ve ilan veremezler (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 11, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği madde: 27) Şubesi bulunan kurumlar tarafından alınan reklâm izinleri, kurumun diğer şubeleri için de kullanılabilir. 10. Kurumda, faaliyete başladıktan sonraki Tebliğler Dergileri bulundurulur. Yönetici ve öğretmenler; Resmî Gazete, Tebliğler Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik ortamda yayımlananları Bakanlığın web sayfasından takip eder. Elektronik ortamda yayımlanmayanları ise okur, ilgili yeri imzalar ve uygularlar ( MEB Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği, Madde: 7-9). 19 / 35

20 11. Özel öğretim kurumlarında T.C. rumuzlu resmi mühür yapılmaz/kullanılmaz (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 26, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü nün tarih ve 125 sayılı yazısı). 12. Demirbaşlar (Standartlar Yönergesi, İlgili Kurum Yönetmelikleri): Kurumun bölümlerinde Standartlar Yönergesinde belirtilen araç gereçler bulundurulur. Bölüm demirbaş listeleri çıkarılarak asılır Kurumda Demirbaş Eşya Esas Defteri tutulur Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi koşuluyla ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür. D- ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. Öğrenci Kayıtları: 1.1. Özel okullar dışındaki diğer özel öğretim kurumlarına öğrenci veya kursiyer kayıtları kurum yönetmeliklerine göre yapılır ( MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 54) Kurumda öğrenci kayıtları, Ek-1 Başvuru Formu yla yapılır. Kontenjan fazlası başvuru 20 / 35

21 olduğu takdirde anne ve babası çalışan öğrencilere öncelik tanınır Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği, Madde:16). (MEB Özel Öğrenci 1.3. Kuruma kayıt olacak öğrencilerden; nüfus cüzdanı örneği, öğrenim belgesi, iki adet fotoğraf istenir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği, Madde:17) Kayıt-kabul sırasında veli tarafından verilecek başvuru formunda öğrencinin yaz tatili süresince izin durumu belirtilir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Madde:18). 2. Grupların Oluşturulması: 2.1. Bir sınıf mevcudu 30 öğrenciyi geçemez (MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 83; Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi, Madde: 192/5) Özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 15. maddesine uygun olarak etkinlikler karma yapılır (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Madde 24). 3. Öğrenci Kıyafetleri: 3.1. Öğrencilerin kıyafetleri, Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olur. Öğrencilerin forma veya benzeri tek tip bir kıyafet giymeleri zorunlu değildir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği, Madde: 23). E- PERSONEL İŞLERİ 21 / 35

22 1. Atama/görevlendirme işlemleri: 1.1. Kurumda; müdür, müdür yardımcısı (gereksinim duyulması halinde), öğretmen, diğer personel ve aynı kurucuya ait birden fazla özel öğretim kurumu bulunması durumunda, genel müdür ve genel müdür yardımcısı görevlendirilir (MEB Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Yönetmeliği, Madde:6) Kurumların eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan yönetici ve eğitim-öğretim elemanları ile yürütülmesi esastır. Bir kurumun öğretime başladığı tarihten itibaren mevcut ders saati sayısının, kuruluş sırasında üçte birinin, kuruluşundan üç yıl sonra da en az üçte ikisinin asıl görevi bu kurumlarda olan öğretmen, uzman öğretici veya usta öğreticiler tarafından okutulması zorunludur (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 8) Öğretmen olarak atanacaklarda, resmi öğretim kurumlarına atanacaklarda aranan nitelik ve şartlar (MEB Talim ve Terbiye Kurlu Başkanlığının 12/07/2004 tarih ve 119 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar ) aranır (Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 37, 38, 39, 40) Kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde, en az dengi resmî öğretim kurumlarına atanabilmek için gerekli nitelik ve şartları taşıyanlar, resmî dengi bulunmayan kurumların yöneticilik ve eğitim-öğretim hizmetlerinde ise yönetmelikle belirtilen nitelik ve şartları taşıyanlar görevlendirilir sayılı Kanun kapsamında çalıştırılacak yabancılar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun hükümlerine tabidir (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 8) ( [1] ) 1.5. Kurumlarda çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticiler ile kurucu veya kurucu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmesi, en az bir takvim yılı süreli olmak üzere yönetmelikle belirtilen esaslara göre yazılı olarak yapılır (5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Madde: 9; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Madde: 45) 22 / 35

ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ

ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ A- FİZİKİ DURUM ANAOKULLARI TEFTİŞ REHBERİ 1. Okul Bahçesi a) Okul çevre duvarı bulunur ve bahçenin ağaçlandırılması ve çimlendirilmesi sağlanır(meb İMB Rehberlik ve Teftiş Yönergesi Madde: 17/a-6). b)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 23.06.1985/18790 Açıklama : Ekim 1999 tarihli ve 2505 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı

Detaylı

ÖZEL ÇEŞİTLİ KURSLAR REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ. Özel Çeşitli Kurslar Rehberlik ve Denetim Rehberi

ÖZEL ÇEŞİTLİ KURSLAR REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ. Özel Çeşitli Kurslar Rehberlik ve Denetim Rehberi i ÖZEL ÇEŞİTLİ KURSLAR REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ ii MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ankara, 2014 ÖZEL ÇEŞİTLİ KURSLAR REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ iii BAKAN SUNUŞU Yönetim, insan ve diğer kaynakları birleştirerek,

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun No. 5580 R.Gazete No. 26434 Tarihi: 8.2.2007 R.G. Tarihi: 14.2.2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur. Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği (2.Kısım) * WEB Sayfalarının izlenmesi için bölümlere ayrılmıştır. Orijinalinde buradaki gibi kısımlar yoktur.* Resmi Gazete 03.07.2002 Çarşamba Sayı: 24804 (Asıl)

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU 10015 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU Kanun Numarası : 5580 Kabul Tarihi : 8/2/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/2/2007 Sayı : 26434 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük

MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük MİLLİ EĞİTİM YASASI (17/1986, 10/1987, 40/1992, 53/2002 ve 55/2006 sayılı Yasalar) Madde 53(2) ve 70 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 17/1986 Sayılı Milli Eğitim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

AFYONKARAHİSAR 2012 1

AFYONKARAHİSAR 2012 1 REHBERİ 1 AFYONKARAHİSAR 2012 2 İçindekiler Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği... 9 Yurtların Açılması, Devir ve Nakli İle Kapatılma Hükümleri... 10 Yurtların Yapım

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: 16 Ağustos 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28737 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı