Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1"

Transkript

1 Revizyon * No:01 EK Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm II-2 de İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular Kural II-2/1.2.1: Aksine bir hüküm bulunmadıkça, 1 Temmuz 2012 öncesi inşa edilen gemiler; MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63), MSC.57(67), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.194(80), MSC.201(81), MSC.216(82), MSC.256(84), MSC.269(85) ve MSC.291(87) kararları ile değişiklik getirilen SOLAS 1974 Sözleşmesine uygun olacaktır. Kural II-2/ : Kimyasal tankerlerde kullanılan köpük konsantresinin tipi, MSC.1/Circ.1312 (sabit yangın söndürme sistemleri için köpük konsantresinin performansı, test kriteri ve denetimine ilişkin rehber) sayılı sirkülere uygun olacaktır. Kural II-2/1.6.6: Kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcılar, tanker gereksinimlerine uygun olmalıdır. Bunun dışında, alternatif ve tamamlayıcı düzenlemelere ilişkin talep yapılması durumunda, Dökme halinde Tehlikeli Kimyasal Maddeler taşıyan Gemilere ilişkin Uluslararası Kod (IBC) ve Dökme halinde Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilere ilişkin Uluslararası Kod (IGC) göz önünde bulundurularak, talep edilen düzenlemenin emniyet açısından eşdeğer olduğunu kanıtlayan teknik dokümanlar (gerekçe, yetkilendirilmiş klas kuruşu tarafından düzenlenmiş rapor, test sonuçları ve varsa örnek/benzer uygulamalar) ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılacaktır. Bahse konu başvuru 3 ay içerisinde adı geçen Başkanlıkça incelenecek ve uygun bulunması durumunda onaylanacaktır. Ayrıca, onay işlemi sonrası UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Kural II-2/ : Flexible (esnek) boruların kullanılması her koşulda İstanbul GSK Başkanlığının onayına tabi olacaktır. Bu tip borular aşırı vibrasyonlu alanlarda, çok keskin dönüm noktaları olan mahallerde kullanılabilir. Bu tip boruların bulunduğu mahaller kolaylıkla müdahale edilebilir, oluşabilecek tahribatın kolaylıkla izlenebileceği mahaller olmalıdır. Boru devresine ilişkin İstanbul GSK Başkanlığı tarafından izin alınabilmesine yönelik ilgili planlar, kullanılacak malzemenin özelliklerini gösterir dokümanlar, kullanıma ilişkin gereksinim açıklaması, klaslı * Revize edilen metne ilişkin bilgiler Ek-2 de yer almaktadır.

2 gemilerden duruma ilişkin teknik rapor ve ilgili diğer dokümanlarla birlikte boruların kullanımından üç ay önce başvurulması ve herhangi bir sızıntı durumunu gösterir alarm düzeneğinin konumlandırılması gerekecektir. Ayrıca, bu kapsamda kullanılabilecek esnek boruların ISO (Hortum Donatılarının Yangın Dayanımına İlişkin Test Yöntemleri) ve ISO (Hortum Donatılarının Yangına Dayanımı- Test Yeri Gereklilikleri ) standartlarına uygun olacaktır. Kural II-2/4.3: Dahili amaçlar için kullanılan gazlı yakıt sistemlerinin onay işlemi, MSC.1/Circ.1276 (SOLAS II-2 ye ilişkin ortak yorumlar) sayılı sirkülere göre yapılacaktır. Kural II-2/ : Sadece kombine yük taşıyıcı gemiler için kargo yan tanklarının mevcut olması durumunda, bu tankların içine, güverte altında kalan yakıt boru devreleri çekileceğinden, bu yakıt devrelerinin bu talimatta belirtilen şartları sağlayan özel kanallar içinde bulundurulabilir. Bu özel kanalların yeterince temizlenebilecekleri ve havalandırılabileceklerine ilişkin yetkilendirilmiş klas kuruluşu raporu ve ilgili gemi planları ile inşa aşamasında veya Türk bayrağına geçişine müteakip ilk belgelendirme sürveyinden önce onay işlemi için İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılması gerekmektedir. Kural II-2/ : Havalandırma sistemlerinin yük tanklarının içerisine alev geçişini engelleyecek aparatların dizaynı, testi ve yerleştirilmesi MSC.1/Circ.1324 (Tankerlerdeki Yük Tanklarının İçerisine Alev Geçişini Engelleyecek Aparatların Dizaynı, Testi Ve Yerleştirilmesine İlişkin Revize Edilmiş Standartları Belirten MSC/Circ.677 Sirkülerinde Yapılan Düzenlemeler), MSC/Circ.1009 (MSC/Circ.677 Sirkülerinde Yapılan Düzenlemeler), MSC/Circ.677 ve MSC/Circ.731 (Yük Tankı Havalandırma Ve Gazdan Arındırma Düzenlemelerinin Tasarımında Değerlendirilecek Faktörler) sayılı sirkülerlere göre yapılacaktır. Kural II-2/ : Kimyasal tankerler ve gaz taşıyan gemilerin Kural de tanımlanan yükleri taşıması durumunda söz konusu taşıtlarda yer alan inert gaz sistemleri, A.567(14) (Kimyasal Tankerlerdeki Inert Gaz Sistemlerine İlişkin Kurallar) sayılı kararının gerekliliklerine uygun olmalıdır. Kural II-2/ : Kural gereğince, boş tankların arınma veya gazdan arındırmasına ilişkin düzenlemeler MSC/Circ.1120 (SOLAS II-2, FSS Kod, FTP Kod ve ilgili Yangın Test Prosedürlere ilişkin ortak yorumlar) sayılı sirkülere göre yapılacaktır.

3 Kural II-2/ : SOLAS Kural II-2/ ile II-2/ paragrafları ve Kural II-2/8.3.3 ve II-2/ 'te gerekli olduğu belirtilmiş olan kontroller ile bulunması öngörülen herhangi bir yangın söndürme sistemine ait kontroller mümkün olduğunca tek bir kontrol noktasında toplanacaktır. Sistemlerin tek bir kontrol noktasında toplanılamaması durumunda boyu 85 metre ve üzerinde olup 130 metreden küçük yolcu gemilerinde en fazla 2, 130 metre ve üzerindeki yolcu gemilerinde en fazla 3 kontrol noktasına izin verilebilir. İkincil kontrol noktaları açık güverteden ulaşılabilir ve mümkün olduğunca makina dairesi acil durum kaçış noktalarına, toplanma mahallerine veya köprü üstüne yakın yerlerde konumlandırılacaktır. Kural II-2/ : Makine bölmelerinde periyodik olarak personel bulundurmayan yolcu gemilerindeki öngörülenlerden daha fazla yangın söndürme cihazı ve diğer yangın savunma ekipmanları ile teneffüs cihazına bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, özel maksatlı gemiler için öngörülen ekipmanlara ilave yapılmasını İstanbul GSK Başkanlığı gerek görebilir. Kural II-2/7.3.2: Sabit yangın algılama ve alarm sistemlerinin doğru olarak çalıştığından emin olacak şekilde test edilmesini sağlayacak bir mekanizma geliştirilecektir. Gemi bünyesindeki üreticisi belli olan yangın dedektörlerinin her yıl, üreticisi belli olmayanların ise her altı ayda bir test işlemi gerçekleştirilecektir. Testlerde kullanılan gazlar, FTP (Yangın Test Prosedürü) Kod gereklerine uygun olmalıdır. Bahse konu dedektörlerin gemiye ilk montajı esnasında kurulumu gerçekleştiren firma, sistemdeki tüm dedektörlerin çalışır durumda olduğunu gösterir raporu gemiye teslim edecektir. Kural II-2/7.6: İşbu kural kapsamındaki gemilerin yük mahallerinin belirlenmesi İstanbul GSK Başkanlığınca veya yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından yapılır. Belirlenen yük mahallerine, mürettebat harici herhangi bir kimsenin ve yolcuların gemide bulunduğu süre boyunca erişimini engelleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. Bu mahallerin yangın geçirmezliğine karşı yapısal bütünlük sağlanmalıdır. Ancak düzenli hatta çalışan ve 4 saati aşmayan sürelerde sefer yapan bahse konu gemiler bu kuralın sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi veya duman ihbar sistemi düzenlemelerine ilişkin gereksinimlerinden muaf tutulur. Kural II-2/8.3.4: Yolcu gemilerindeki, makine dairesinden dumanın dışarı atılmasında kullanılan kontrol donanımları, hizmet verdikleri bölmede meydana gelebilecek bir yangın durumunda kullanılmaları engellenmeyecek şekilde, ilgili bölmenin dışında mümkün olduğunca tek bir kontrol noktasında toplanılmalıdır. Sistemlerin tek bir kontrol noktasında toplanılamaması durumunda boyu 85 metre ve üzerinde olup 130 metreden küçük yolcu gemilerinde en fazla 2, 130 metre ve üzerindeki yolcu gemilerinde en fazla 3 kontrol noktasına izin verilebilir. İkincil kontrol noktaları açık güverteden ulaşılabilir ve mümkün olduğunca makina dairesi

4 acil durum kaçış noktalarına, toplanma mahallerine veya köprü üstüne yakın yerlerde konumlandırılmalıdır. Kural II-2/ : Otomobil veya demiryolu araçlarını taşımak gibi özel maksatlarla dizayn edilmiş gemilerde, düşey ana bölme perdeleri ile ilgili gerekliliklerin, geminin esas inşa amacı ile çatışır durumda olması halinde, olası bir yangını kontrol etmeye ve sınırlamaya yönelik eşdeğer uygulamaya ilişkin talep gelmesi durumunda, talebi yapan kişi/kuruluş tarafından getirilen önerinin eşdeğer ve alternatif olduğunu kanıtlayan teknik dokümanlar (gerekçe, yetkilendirilmiş klas kuruşu tarafından düzenlenmiş rapor, test sonuçları ve varsa örnek/benzer uygulamalar) ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılmasını müteakip en geç 3 ay içerisinde değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda eşdeğer ve alternatif önlemin onaylanma işlemi adı geçen Başkanlıkça gerçekleştirilecektir. Ayrıca, onay işlemi sonrası UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Kural II-2/ : Gemideki özel yapısal düzenlemeler nedeniyle, herhangi bir bölmenin sahip olması gereken yangına karşı bütünlük değerinin tablolardan tespiti konusunda zorlukla karşılaşılması durumunda, söz konusu geçirmezlik değeri için talebi yapan kişi/kuruluş tarafından önerilen değerin uygun olduğunu kanıtlayan teknik dokümanlar (gerekçe, yetkilendirilmiş klas kuruşu tarafından düzenlenmiş rapor, test sonuçları ve varsa örnek/benzer uygulamalar) ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılmasını müteakip en geç 3 ay içerisinde değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda önerilen değerin onaylanma işlemi adı geçen Başkanlıkça gerçekleştirilecektir. Ayrıca, onay işlemi sonrası UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir Kural II-2/ , ve : "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları gerekmeyen yerlerde kullanılacak kapıların malzemelerinin onay işlemi, Gemilerin Teknik Yönetmeliği - Gemi İnşasında Kullanılacak Malzemeler kısmı göz önünde bulundurularak ve kuruluşun kendi klas kuralları veya diğer uluslararası kurallar (IMO, ISO, EC v.b.) kapsamında yangın emniyeti için gerekli kriterler değerlendirilerek İdare adına hareket edecek Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir. Malzemelerin (Çelik veya eşdeğer kabul edilen malzeme dışındaki) onay işlemi öncesi düzenlenen rapor (Malzemenin teknik özellikleri ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerek görülmesi halinde yangına karşı dayanıklılık test sonuçları içerecektir.) ve onay belgesinin birer kopyası Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile İstanbul GSK Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca, klas kuruluşları tarafından kapılar için düzenlenecek tip onay belgesinde, sertifikalandırması yapılan bu kapının yangından korunma amaçlı olarak değerlendirilmemesi, önemli yangın riskinin gerçekleşebileceği yerlerde (çelik veya eşdeğer malzemelerin kullanılması gereken yerlerde) kullanılmaması gerektiğini içeren bir uyarı yazısı yer alacaktır.

5 Kural II-2/9.3.4: Yapısal yangından korunma detaylarına ilişkin onaylama işlemi gerçekleştirilirken, gerekli ısıl geçirmezlik bariyerlerin kesişme ve uç noktalarının ısı transfer riski göz önünde bulundurulacaktır. Kural II-2/ : Yolcu gemilerindeki güçle çalışan kapıların kapatılabilmesi ve su geçmez kaportalar hariç, diğer güçle çalışan kapıların üzerinde mevcut serbest bırakma mekanizmalarının çalıştırılabilmesi için gereken kontrol donanımları, hizmet verdikleri bölmede meydana gelebilecek bir yangın durumunda kullanılmaları engellenmeyecek şekilde, ilgili bölmenin dışında mümkün olduğunca tek bir kontrol noktasında toplanılmalıdır. Sistemlerin tek bir kontrol noktasında toplanılamaması durumunda boyu 85 metre ve üzerinde olup 130 metreden küçük yolcu gemilerinde en fazla 2, 130 metre ve üzerindeki yolcu gemilerinde en fazla 3 kontrol noktasına izin verilebilir. İkincil kontrol noktaları açık güverteden ulaşılabilir ve mümkün olduğunca makina dairesi acil durum kaçış noktalarına, toplanma mahallerine veya köprü üstüne yakın yerlerde konumlandırılmalıdır. Kural II-2/ : Makine bölmelerinde periyodik olarak personel bulundurmayan yolcu gemilerindeki makine bölmeleri; normal personelle donatılmış makine bölmelerinde kullanılması gerekli olan su bazlı sabit yangın söndürme düzenekleri ile donatılacaktır. Kural II-2/ : Yük gemilerindeki yangın söndürme düzenekleri SOLAS Kural II-2/ (1000 GT ve üzeri, yolcu gemileri) ve Kural II-2/ de (1000 GT altı, yolcu gemileri) tanımlanan şekilde olacaktır. Kural II-2/ : Yangın hortumları, EN (A ) standardına, yuvarlak kesitli (makara tip) yangın hortumları ise EN standardına göre test işlemi yapılacak ve dayanaklı malzemeden üretildiği kontrol edilecektir. Kural II-2/ : Yangınla mücadelede kullanılacak yangın hortumlarının çapı; 65 mm den az olmayacak, uzunlukları; 15 metreden kısa 20 metreden uzun olmayacak, hortum sayısı ise geminin her tarafına erişim yapacak kapasiteye ulaşacak şekilde olacaktır. Kural II-2/ : Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarındaki taşınabilir yangın söndürücülerin tipleri ve sayısı MSC.1/Circ.1275 (SOLAS Bölüm II-2, gemilerdeki taşınabilir yangın söndürücülerin sayısı ve düzenlenmesine ilişkin ortak yorumlar) sayılı sirküler ve A.951(23)

6 (Denizdeki Taşınabilir Yangın Söndürücüler İçin Geliştirilmiş Rehber) sayılı kararına göre olacaktır. Kural II-2/ : Yanıcı sıvıların muhafaza edildiği mahaller; CO 2, tozlu söndürme veya basınçlı su püskürtme sistemi gibi sabit yangın söndürme sistemleri ile donatılacaktır. Kural II-2/ : 1000 gros tonun altındaki ve 4 saati aşmayan sürelerde sefer yapan, SOLAS a tabi yolcu gemiler, ambar kapaklarının çelik olması ve kargo bölmelerine iştirakli bütün havalandırma sistemleri ve diğer açıklıkların, yeterli etkinlikle kapatılmalarına olanak veren donanımlarla teçhiz edilmiş olması koşulu sağlaması durumunda, Kural II-2/ de yer alan gerekliliklerden muafiyet alabilmesi için ilgili taraflarca GSK Başkanlığına başvuru yapılacaktır. Başvuru işlemi için, yukarıda belirtilen koşulları sağladığını gösteren yetkilendirilmiş klas kuruluşu raporu ve ilgili teknik dokümanlar İstanbul GSK Başkanlığına sunulacaktır. Kural II-2/ : MSC.268(85) (IMSBC Kod) sayılı karar lahika 1ve MSC.1/1146 (sabit gaz yangın söndürücü sistemin muaf olabileceği veya sabit gaz yangın söndürücü sistemin etkisiz olduğu katı dökme yüklerin listesi) sayılı sirküler esas alınarak bu kuralın gerekliliklerini karşıladığına dair İstanbul Gemi Sürvey Kurulu (GSK) Başkanlığınca veya Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu hazırlanan sörvey raporuna istinaden İstanbul GSK Başkanlığı tarafından uygun bulunması durumunda muafiyet belgesi yayımlanacaktır. Söz konusu belge yayımlanırken, geminin inşa yılını dikkate almaksızın kural I/12(a)(vi) çerçevesinde düzenlenecek ve gemide taşımasına izin verilen yüklerin listesi muafiyet belgesine eklenecektir. Ayrıca, bu kural kapsamında yapılacak başvurular ise İstanbul GSK Başkanlığına 1 hafta öncesinden yapılacaktır. Kural II-2/ : Eğer bir radyotelegraf istasyonunun açık güverteye direkt çıkışı yoksa bu istasyonun 2 adet kaçış yolu olması gerekmektedir. Bu kaçış yollarından bir adetinde uygun boyutlarda bir pencere veya lumbuz olacaktır. Kaçış yollarının boyutları ise en az 800*800 mm olacaktır. Kural II-2/ : Aydınlatma veya fosforlu ekipmanların değerlendirilmesi, testi ve uygulaması Yangın Emniyet Sistemleri Kodu na (FSS) göre yapılacaktır. Kural II-2/ : Kaçış hareketi yönünde bir güç uygulandığında açılmayan çevirmeli mandalların, kilitlerin ve diğer tertibatların, Sözleşme Kural II-2/3.39 da tanımlanan yaşam alanlarında veya buradan açılan kapılarda kullanımı uygun değildir. Yaşam mahalleri içinde konumlu iç bölmelerdeki, (maksimum yükseklikte olsun veya olmasın) yolcuların kaçış yolu olacağı düşünülen kapılar ve diğer bariyerler çabuk açma mekanizmaları ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Söz konusu

7 çabuk açma mekanizmaları; kaçış hareketi yönünde bir gücün uygulanması ile kapının mandaldan kurtulmasına olanak veren bir yapıda olacaktır. Yaşam mahallindeki herhangi bir alandan merdivene açılan kaçış yolundaki bütün kapılar bu kuralın gereksinimlerini karşılamalıdır. Benzer şekilde, koridorlar, merdivenler ve yaşam mahallendeki kaçış güzergâhını oluşturan diğer mahallerdeki kapılar; anahtar, araç veya kapıyı kaçış hareketi yönünde açmasına yönelik özel bilgi gerektirmeyecektir. Kural II-2/13.5.1: Gerek perde güvertenin üstünde ve gerekse de altındaki özel kategori bölmeler ile gemide taşınan yolcuların girebilecekleri açık Ro-Ro bölmelerindeki kaçış yollarının sayıları ve bulunduğu yerler, genel olarak; gemiyi terk platformuna ulaşım için güvenlik seviyeleri, en az Paragraf , 3.2.2, ve 'de belirtilmiş olanlara eşdeğer olacaktır. Söz konusu bölmelerde, kaçış yollarının başlangıç noktasına ulaşan en az 600 mm genişliğinde tahsisli yürüme koridorları mevcut olacaktır. Araçların park düzenlemeleri, söz konusu yürüyüş koridorlarını sürekli olarak açık bırakacak şekilde olacaktır. Kural II-2/17.4.1: Bu kuralda belirtilen ve SOLAS Kural II-2/17.3 de yapılması gerekli olan mühendislik analizleri MSC/Circ.1002 (Yangın Emniyeti İçin Alternatif Dizayn Ve Düzenlemeler) sayılı sirkülere göre değerlendirilecek ve onaylanacaktır. Ayrıca, alternatif dizayn ve düzenlemelerin onaylanması durumunda, bir kopyası gemide bulundurulacaktır. Kural II-2/17.6: Alternatif dizayn ve düzenlemelere ilişkin varsayım ve operasyonel kısıtlamaların değişmesi halinde, mühendislik analizi; geçerli olan yeni koşullara uygun olarak yeniden yapılacak, kanıt niteliği taşıyan gerekli dokümanlar ile Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşuna başvuru yapılacaktır. Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu ise başvuruya istinaden hazırlamış olduğu değerlendirme raporu ile söz konusu analiz ve ilgi belgeler ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılacaktır. Bahse konu başvuru 3 ay içerisinde adı geçen Başkanlıkça incelenecek ve uygun bulunması durumunda onaylanacak Ayrıca, onay işlemi sonrası UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Kural II-2/19.4: İstanbul GSK Başkanlığı veya Yetkilenmiş Klas Kuruluşları tarafından tehlikeli yük taşıyan gemilere, inşa özelliği ve ekipmanlar yönüyle bu Kural'ın gerekliliklerine uygun bulunduğunu gösteren bir belge verilecektir. Bahse konu belge, MSC.1/Circular.1266 (Tehlikeli yüklerin taşınması) sayılı sirkülere göre düzenlenecektir. Dökme usulde taşınan tehlikeli katı yükler hariç, tehlikeli yük sertifikası; Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod da (IMDG ) tanımlanmış sınıf 6.2 ve 7 de belirtilen yükler ile kısıtlı miktarlarda taşınan tehlikeli yükler için gerekli değildir

8 Kural II-2/20.4.1: 1-Kural 4.3.1'de belirtilen hüküm hariç, sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemleri Yangın Emniyet Sistemi (FSS) Kodu gerekliliklerine uygun olacaktır. 2-Dedektörler optimum performans gösterecek şekilde yerleştirilmelidir. Detektörler, kemerelerin çevresi, havalandırma kanalları veya hava akışının performansı olumsuz etkileyeceği alanlar, patlama veya fiziksel hasarın oluşabileceği alanlara yerleştirilmemelidir. Detektörler, başüstü, koridorlar, dolaplar ve merdivenler hariç perdelerden minimum 0,5 m uzaklığa yerleştirilmelidir. Tüm düzenlemeler MSC.311(88) (Yangın Emniyet Kodu İle İlgili Kabul Edilmiş Düzenlemeler) sayılı karar ile uyumlu olmalıdır. 3-Dedektörler arasındaki maksimum mesafe; -Isı detektörleri: detektör başına düşen azami alan 37 m 2, merkezler arasındaki azami mesafe 9 metre ve perdelerden azami mesafe 4,5 metre olmalıdır. -Duman detektörleri: detektör başına düşen azami alan 74 m 2, merkezler arasındaki azami mesafe 11 m ve perdelerden azami mesafe 5,5 metre olmalıdır. 4-Dedektörler mümkün olabilecek en kısa zaman zarfında algılama yapabilmelidir. Kural II-2/ : tarihi ve sonrası omurgası kızağa konulan yük gemilerinde, sabit bir basınçlı su spreyli sistem ile teçhiz edilmiş olması durumlarında; söz konusu sistemin kullanılması ile, güverte veya güvertelerde birikecek olan büyük miktarlardaki suyun oluşturacağı ciddi stabilite kayıplarının karşılanabilmesi amacıyla pompalama ve drenaj düzenlemeleri; serbest yüzey oluşmasına yol açmayacak bir yapıda olacaktır. Bu tip sistem gereksinimleri; MSC.1/Circ.1275 (SOLAS Bölüm II-2, Gemilerdeki Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Sayısı Ve Düzenlenmesine İlişkin Ortak Yorumlar), MSC.1/Circ.1320 (Yolcu Ve Yük Gemilerindeki Kapalı Araç, Ro-Ro Ve Özel Kategori Alanlarındaki Yangın Söndürme Suyunun Drenajına İlişkin Rehber) sayılı sirkülerler ile A.123(V) (Özel Sınıflandırılmış Alanlardaki Sabit Yangın Söndürme Sistemlerine İlişkin Tavsiyeler) sayılı kararının gereklilikleri sağlanmalıdır. Böyle bir yapıya sahip sistemlerin kullanılması durumda drenaj sistemi; hem su sprey devresi pompalarının hem de bulunması öngörülen sayıdaki yangın hortumu nozullarının toplam su basma kapasitelerinin % 125'ine eşit miktardaki suyu boşaltabilecek kapasitede olacaktır. Drenaj sisteminin valfleri; korunan bölmenin dışında ve yangın söndürme sistemi kontrollerinin yakınındaki bir noktada bulunacaktır. Sintine kuyuları; yeterli su tutabilme yeterliliğinde olacak ve her bir su geçmez kompartımanda, birbirlerinden en fazla 40 m mesafelerde bulunacaklardır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bölmeye basılan suyun sebebiyet vereceği durumlar stabilite bilgilerine ilave edilecektir ve onay aşaması bu durum da dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, tarihi ve sonrası, tarihi öncesi omurgası kızağa konulan yük gemilerinde MSC.1/Circ.1275 sayılı sirküler ile A.123(V) sayılı kararın gereklilikleri, tarihi ve sonrası, tarihi öncesi omurgası kızağa konulan yük gemilerinde SOLAS 1994/1995 düzenlemesi, tarihi ve sonrası, tarihi öncesi omurgası kızağa konulan yük gemilerinde SOLAS 1981 düzenlemesi ile

9 tarihi ve sonrası, tarihi öncesi omurgası kızağa konulan yük gemilerinde SOLAS 1974 Sözleşmesinin Kural II-2/20 gereklerini karşılamalıdır. Kural II-2/21.5.2: Tıbbi tedavi için alternatif alan söz konusu olduğunda, MSC/Circ.1129 (Yolcu Gemilerinde Tıbbi ve Sıhhi Programların Oluşturulmasına İlişkin Rehber) sayılı sirkülerde belirtilen gereklilikler karşılanacaktır.

10 EK-2 Rev. No 01 Değişiklik Yapılan Kural SOLAS Kural II- 2/ , ve Revize Edilen Kural Eski Metin: "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları gerekmeyen yerlerde kullanılacak kapıların malzemelerinin onay işlemi İdare adına hareket edecek Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir Malzemelerin (Çelik veya eşdeğer kabul edilen malzeme dışındaki) onay işlemi öncesi düzenlenen rapor (Malzemenin teknik özellikleri ve yangına karşı dayanıklılık test sonuçları içerecektir.) ve onay belgesinin birer kopyası Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile İstanbul GSK Başkanlığına gönderilecektir. Yeni Metin: "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları gerekmeyen yerlerde kullanılacak kapıların malzemelerinin onay işlemi, Gemilerin Teknik Yönetmeliği - Gemi İnşasında Kullanılacak Malzemeler kısmı göz önünde bulundurularak ve kuruluşun kendi klas kuralları veya diğer uluslararası kurallar (IMO, ISO, EC v.b.) kapsamında yangın emniyeti için gerekli kriterler değerlendirilerek İdare adına hareket edecek Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir. Malzemelerin (Çelik veya eşdeğer kabul edilen malzeme dışındaki) onay işlemi öncesi düzenlenen rapor (Malzemenin teknik özellikleri ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerek görülmesi halinde yangına karşı dayanıklılık test sonuçları içerecektir.) ve onay belgesinin birer kopyası Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile İstanbul GSK Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca, klas kuruluşları tarafından kapılar için düzenlenecek tip onay belgesinde, sertifikalandırması yapılan bu kapının yangından korunma amaçlı olarak değerlendirilmemesi, önemli yangın riskinin gerçekleşebileceği yerlerde (çelik veya eşdeğer malzemelerin kullanılması gereken yerlerde) kullanılmaması gerektiğini içeren bir uyarı yazısı yer alacaktır. Değişiklik yazısının sayısı ve tarihi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 19/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK Yangın Emniyet Sistemleri Uluslararası Kodu (International Code for Fire Safety Systems FSS Code) nda İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılan Teknik Konular Paragraf 1/4: Yangın söndürücü

Detaylı

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER YENİLİKLER

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER YENİLİKLER IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER Kısım 1 - Yük Gemileri Ekim 2005 2 TÜRK LOYDU 01.01.2000 03.02.2000 03.02.2000 1997 MARPOL EK VI Protokolü ( resmi yürürlüğe giriş 19.05.2005 ) 1988 Protokolü

Detaylı

GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından; GEMİ TEÇHİZATI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) İdare tarafından İdare adına

Detaylı

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm)

TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 2014 (Kısıtlı Sürüm) TÜRK LOYDU TEKNE YAPIM KURALLARI 014 (Kısıtlı Sürüm) Contents Tekne Page Bölüm 1 Genel, Tanımlar A. Geçerlilik, Eşdeğerlilik... 1-1 B. Sınırlandırılmış Sefer Bölgeleri... 1- C. Özel Yük Taşıyan Gemiler...

Detaylı

Klaslama ve Sörveyler 2015

Klaslama ve Sörveyler 2015 Klaslama ve Sörveyler 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın tarihinden

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar

Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar Kısım 9 Yatların Yapımı ve Klaslanmasına İlişkin Kurallar 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı

Detaylı

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ Cilt C Kısım 24 Kimyasal Madde Toplama Gemileri 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : (90-216) 581 37 00 (6

Detaylı

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR

B-TEKNE KAYDI VE BELGELENDİRİLMESİ İÇİN NELER GEREKLİDİR Bu el kitabında deniz araçlarının inşaası, kayıt ve belgelendirilmesi, kıyı yapıları ile ilgili bilgiler yer almakta olup, aşağıdaki başlıklar altında toplanmaktadır. A-YAPILAN İŞLEMLER ve İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 80368960-010.06/8513 25/09/2013 Konu : Türk Bayraklı Gemilerin Genel Denetimi Hk.

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 80368960-010.06/8513 25/09/2013 Konu : Türk Bayraklı Gemilerin Genel Denetimi Hk. UYGULAMA TALİMATI 2013/194 Bayrak devleti kontrollerinin amacı ve kapsamı: 1- Türk bayraklı gemilerin; teçhizatının, malzeme ve diğer unsurlarının, mürettebatının ve işletim prosedürlerinin, ulusal mevzuat

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2014 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

Kısım 5 Elektrik Kuralları

Kısım 5 Elektrik Kuralları Kısım 5 Elektrik Kuralları 2015 Bu basım tüm kural değişimlerini içermektedir. En son revizyonlar düşey çizgi ile gösterilmiştir. Bölüm tamemen revize edildiyse bölüm başlığı çerçeve içine alınır. Yayın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. KISIM: Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması 1. BÖLÜM: Genel Hükümler

İÇİNDEKİLER. 1. KISIM: Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması 1. BÖLÜM: Genel Hükümler İÇİNDEKİLER 1. KISIM: Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması 1. BÖLÜM: Genel Hükümler Madde 1: Amaç Madde 2: Kapsam Madde 3: Yasal dayanak Madde 4: Uygulama

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ağustos 2013 69471265-305-7351

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM İşverenin Yükümlülükleri Genel Hükümler Madde 5 Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür.

İKİNCİ BÖLÜM İşverenin Yükümlülükleri Genel Hükümler Madde 5 Gemi sahipleri aşağıdaki önlemleri almakla yükümlüdür. BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (27.11.2004 tarih ve 25653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN

Detaylı

18 Şubat 2007 Tarih, Sayı: 26438 Ulaştırma Bakanlığından: KIYI TESİSLERİNE İŞLETME İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ

ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ ÖZEL VİTALE KADIN HASTLIKLARI VE DOĞUM HASTANESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME İÇ DÜZENLEMESİ Dök No:AFT.YD.01 Yayın Tarihi: ocak 2015 Rev. Tar/No: -/0 İÇİNDEKİLER KONULAR MADDE NO SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ

T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ T.C. ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler, Binaların Kullanım Ve Tehlike Sınıfları BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI. Cilt E. Kısım 102 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları

ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI. Cilt E. Kısım 102 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları ASKERi GEMi KURALLARI TEKNE YAPISI VE DONANIMI Cilt E Kısım 10 Tekne Yapısı ve Donanımı Kuralları 015 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir;

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Sayısı 28741 Resmi Gazete Tarihi 20.08.2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri

BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri BÖLÜM 10 Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri 10.1 Amaç ve Kapsam Bu bölümde, ISO14520 Seri Standardı Gazlı Söndürme Sistemleri Fiziksel Özellikler ve Sistem Tasarımı baz alınarak, temiz gazlı söndürme sistemlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM

Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ĐKĐNCĐ BÖLÜM Resmi Gazete Tarih ve No : 22.02.2004 / 25381 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sondajla Maden Çıkarılan Đşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

Gemi Adı : Gemi Tipi : IMO No : Kayıt Limanı : Çağırma İşareti : Tam Boy : Gross Tonaj : İnşaa Yeri : İnşaa Yılı : Yolcu Adedi :

Gemi Adı : Gemi Tipi : IMO No : Kayıt Limanı : Çağırma İşareti : Tam Boy : Gross Tonaj : İnşaa Yeri : İnşaa Yılı : Yolcu Adedi : Gemi Adı : Gemi Tipi : IMO No : Kayıt Limanı : Çağırma İşareti : Tam Boy : Gross Tonaj : İnşaa Yeri : İnşaa Yılı : Yolcu Adedi : Gemi Sahibi / İşletmecisi : I SUNUŞ Değerli Denizcilerimiz, Uluslararası

Detaylı