Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1"

Transkript

1 Revizyon * No:01 EK Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm II-2 de İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular Kural II-2/1.2.1: Aksine bir hüküm bulunmadıkça, 1 Temmuz 2012 öncesi inşa edilen gemiler; MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63), MSC.57(67), MSC.99(73), MSC.134(76), MSC.194(80), MSC.201(81), MSC.216(82), MSC.256(84), MSC.269(85) ve MSC.291(87) kararları ile değişiklik getirilen SOLAS 1974 Sözleşmesine uygun olacaktır. Kural II-2/ : Kimyasal tankerlerde kullanılan köpük konsantresinin tipi, MSC.1/Circ.1312 (sabit yangın söndürme sistemleri için köpük konsantresinin performansı, test kriteri ve denetimine ilişkin rehber) sayılı sirkülere uygun olacaktır. Kural II-2/1.6.6: Kimyasal tankerler ve gaz taşıyıcılar, tanker gereksinimlerine uygun olmalıdır. Bunun dışında, alternatif ve tamamlayıcı düzenlemelere ilişkin talep yapılması durumunda, Dökme halinde Tehlikeli Kimyasal Maddeler taşıyan Gemilere ilişkin Uluslararası Kod (IBC) ve Dökme halinde Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilere ilişkin Uluslararası Kod (IGC) göz önünde bulundurularak, talep edilen düzenlemenin emniyet açısından eşdeğer olduğunu kanıtlayan teknik dokümanlar (gerekçe, yetkilendirilmiş klas kuruşu tarafından düzenlenmiş rapor, test sonuçları ve varsa örnek/benzer uygulamalar) ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılacaktır. Bahse konu başvuru 3 ay içerisinde adı geçen Başkanlıkça incelenecek ve uygun bulunması durumunda onaylanacaktır. Ayrıca, onay işlemi sonrası UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Kural II-2/ : Flexible (esnek) boruların kullanılması her koşulda İstanbul GSK Başkanlığının onayına tabi olacaktır. Bu tip borular aşırı vibrasyonlu alanlarda, çok keskin dönüm noktaları olan mahallerde kullanılabilir. Bu tip boruların bulunduğu mahaller kolaylıkla müdahale edilebilir, oluşabilecek tahribatın kolaylıkla izlenebileceği mahaller olmalıdır. Boru devresine ilişkin İstanbul GSK Başkanlığı tarafından izin alınabilmesine yönelik ilgili planlar, kullanılacak malzemenin özelliklerini gösterir dokümanlar, kullanıma ilişkin gereksinim açıklaması, klaslı * Revize edilen metne ilişkin bilgiler Ek-2 de yer almaktadır.

2 gemilerden duruma ilişkin teknik rapor ve ilgili diğer dokümanlarla birlikte boruların kullanımından üç ay önce başvurulması ve herhangi bir sızıntı durumunu gösterir alarm düzeneğinin konumlandırılması gerekecektir. Ayrıca, bu kapsamda kullanılabilecek esnek boruların ISO (Hortum Donatılarının Yangın Dayanımına İlişkin Test Yöntemleri) ve ISO (Hortum Donatılarının Yangına Dayanımı- Test Yeri Gereklilikleri ) standartlarına uygun olacaktır. Kural II-2/4.3: Dahili amaçlar için kullanılan gazlı yakıt sistemlerinin onay işlemi, MSC.1/Circ.1276 (SOLAS II-2 ye ilişkin ortak yorumlar) sayılı sirkülere göre yapılacaktır. Kural II-2/ : Sadece kombine yük taşıyıcı gemiler için kargo yan tanklarının mevcut olması durumunda, bu tankların içine, güverte altında kalan yakıt boru devreleri çekileceğinden, bu yakıt devrelerinin bu talimatta belirtilen şartları sağlayan özel kanallar içinde bulundurulabilir. Bu özel kanalların yeterince temizlenebilecekleri ve havalandırılabileceklerine ilişkin yetkilendirilmiş klas kuruluşu raporu ve ilgili gemi planları ile inşa aşamasında veya Türk bayrağına geçişine müteakip ilk belgelendirme sürveyinden önce onay işlemi için İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılması gerekmektedir. Kural II-2/ : Havalandırma sistemlerinin yük tanklarının içerisine alev geçişini engelleyecek aparatların dizaynı, testi ve yerleştirilmesi MSC.1/Circ.1324 (Tankerlerdeki Yük Tanklarının İçerisine Alev Geçişini Engelleyecek Aparatların Dizaynı, Testi Ve Yerleştirilmesine İlişkin Revize Edilmiş Standartları Belirten MSC/Circ.677 Sirkülerinde Yapılan Düzenlemeler), MSC/Circ.1009 (MSC/Circ.677 Sirkülerinde Yapılan Düzenlemeler), MSC/Circ.677 ve MSC/Circ.731 (Yük Tankı Havalandırma Ve Gazdan Arındırma Düzenlemelerinin Tasarımında Değerlendirilecek Faktörler) sayılı sirkülerlere göre yapılacaktır. Kural II-2/ : Kimyasal tankerler ve gaz taşıyan gemilerin Kural de tanımlanan yükleri taşıması durumunda söz konusu taşıtlarda yer alan inert gaz sistemleri, A.567(14) (Kimyasal Tankerlerdeki Inert Gaz Sistemlerine İlişkin Kurallar) sayılı kararının gerekliliklerine uygun olmalıdır. Kural II-2/ : Kural gereğince, boş tankların arınma veya gazdan arındırmasına ilişkin düzenlemeler MSC/Circ.1120 (SOLAS II-2, FSS Kod, FTP Kod ve ilgili Yangın Test Prosedürlere ilişkin ortak yorumlar) sayılı sirkülere göre yapılacaktır.

3 Kural II-2/ : SOLAS Kural II-2/ ile II-2/ paragrafları ve Kural II-2/8.3.3 ve II-2/ 'te gerekli olduğu belirtilmiş olan kontroller ile bulunması öngörülen herhangi bir yangın söndürme sistemine ait kontroller mümkün olduğunca tek bir kontrol noktasında toplanacaktır. Sistemlerin tek bir kontrol noktasında toplanılamaması durumunda boyu 85 metre ve üzerinde olup 130 metreden küçük yolcu gemilerinde en fazla 2, 130 metre ve üzerindeki yolcu gemilerinde en fazla 3 kontrol noktasına izin verilebilir. İkincil kontrol noktaları açık güverteden ulaşılabilir ve mümkün olduğunca makina dairesi acil durum kaçış noktalarına, toplanma mahallerine veya köprü üstüne yakın yerlerde konumlandırılacaktır. Kural II-2/ : Makine bölmelerinde periyodik olarak personel bulundurmayan yolcu gemilerindeki öngörülenlerden daha fazla yangın söndürme cihazı ve diğer yangın savunma ekipmanları ile teneffüs cihazına bulunmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, özel maksatlı gemiler için öngörülen ekipmanlara ilave yapılmasını İstanbul GSK Başkanlığı gerek görebilir. Kural II-2/7.3.2: Sabit yangın algılama ve alarm sistemlerinin doğru olarak çalıştığından emin olacak şekilde test edilmesini sağlayacak bir mekanizma geliştirilecektir. Gemi bünyesindeki üreticisi belli olan yangın dedektörlerinin her yıl, üreticisi belli olmayanların ise her altı ayda bir test işlemi gerçekleştirilecektir. Testlerde kullanılan gazlar, FTP (Yangın Test Prosedürü) Kod gereklerine uygun olmalıdır. Bahse konu dedektörlerin gemiye ilk montajı esnasında kurulumu gerçekleştiren firma, sistemdeki tüm dedektörlerin çalışır durumda olduğunu gösterir raporu gemiye teslim edecektir. Kural II-2/7.6: İşbu kural kapsamındaki gemilerin yük mahallerinin belirlenmesi İstanbul GSK Başkanlığınca veya yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından yapılır. Belirlenen yük mahallerine, mürettebat harici herhangi bir kimsenin ve yolcuların gemide bulunduğu süre boyunca erişimini engelleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. Bu mahallerin yangın geçirmezliğine karşı yapısal bütünlük sağlanmalıdır. Ancak düzenli hatta çalışan ve 4 saati aşmayan sürelerde sefer yapan bahse konu gemiler bu kuralın sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi veya duman ihbar sistemi düzenlemelerine ilişkin gereksinimlerinden muaf tutulur. Kural II-2/8.3.4: Yolcu gemilerindeki, makine dairesinden dumanın dışarı atılmasında kullanılan kontrol donanımları, hizmet verdikleri bölmede meydana gelebilecek bir yangın durumunda kullanılmaları engellenmeyecek şekilde, ilgili bölmenin dışında mümkün olduğunca tek bir kontrol noktasında toplanılmalıdır. Sistemlerin tek bir kontrol noktasında toplanılamaması durumunda boyu 85 metre ve üzerinde olup 130 metreden küçük yolcu gemilerinde en fazla 2, 130 metre ve üzerindeki yolcu gemilerinde en fazla 3 kontrol noktasına izin verilebilir. İkincil kontrol noktaları açık güverteden ulaşılabilir ve mümkün olduğunca makina dairesi

4 acil durum kaçış noktalarına, toplanma mahallerine veya köprü üstüne yakın yerlerde konumlandırılmalıdır. Kural II-2/ : Otomobil veya demiryolu araçlarını taşımak gibi özel maksatlarla dizayn edilmiş gemilerde, düşey ana bölme perdeleri ile ilgili gerekliliklerin, geminin esas inşa amacı ile çatışır durumda olması halinde, olası bir yangını kontrol etmeye ve sınırlamaya yönelik eşdeğer uygulamaya ilişkin talep gelmesi durumunda, talebi yapan kişi/kuruluş tarafından getirilen önerinin eşdeğer ve alternatif olduğunu kanıtlayan teknik dokümanlar (gerekçe, yetkilendirilmiş klas kuruşu tarafından düzenlenmiş rapor, test sonuçları ve varsa örnek/benzer uygulamalar) ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılmasını müteakip en geç 3 ay içerisinde değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda eşdeğer ve alternatif önlemin onaylanma işlemi adı geçen Başkanlıkça gerçekleştirilecektir. Ayrıca, onay işlemi sonrası UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Kural II-2/ : Gemideki özel yapısal düzenlemeler nedeniyle, herhangi bir bölmenin sahip olması gereken yangına karşı bütünlük değerinin tablolardan tespiti konusunda zorlukla karşılaşılması durumunda, söz konusu geçirmezlik değeri için talebi yapan kişi/kuruluş tarafından önerilen değerin uygun olduğunu kanıtlayan teknik dokümanlar (gerekçe, yetkilendirilmiş klas kuruşu tarafından düzenlenmiş rapor, test sonuçları ve varsa örnek/benzer uygulamalar) ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılmasını müteakip en geç 3 ay içerisinde değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda önerilen değerin onaylanma işlemi adı geçen Başkanlıkça gerçekleştirilecektir. Ayrıca, onay işlemi sonrası UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir Kural II-2/ , ve : "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları gerekmeyen yerlerde kullanılacak kapıların malzemelerinin onay işlemi, Gemilerin Teknik Yönetmeliği - Gemi İnşasında Kullanılacak Malzemeler kısmı göz önünde bulundurularak ve kuruluşun kendi klas kuralları veya diğer uluslararası kurallar (IMO, ISO, EC v.b.) kapsamında yangın emniyeti için gerekli kriterler değerlendirilerek İdare adına hareket edecek Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir. Malzemelerin (Çelik veya eşdeğer kabul edilen malzeme dışındaki) onay işlemi öncesi düzenlenen rapor (Malzemenin teknik özellikleri ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerek görülmesi halinde yangına karşı dayanıklılık test sonuçları içerecektir.) ve onay belgesinin birer kopyası Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile İstanbul GSK Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca, klas kuruluşları tarafından kapılar için düzenlenecek tip onay belgesinde, sertifikalandırması yapılan bu kapının yangından korunma amaçlı olarak değerlendirilmemesi, önemli yangın riskinin gerçekleşebileceği yerlerde (çelik veya eşdeğer malzemelerin kullanılması gereken yerlerde) kullanılmaması gerektiğini içeren bir uyarı yazısı yer alacaktır.

5 Kural II-2/9.3.4: Yapısal yangından korunma detaylarına ilişkin onaylama işlemi gerçekleştirilirken, gerekli ısıl geçirmezlik bariyerlerin kesişme ve uç noktalarının ısı transfer riski göz önünde bulundurulacaktır. Kural II-2/ : Yolcu gemilerindeki güçle çalışan kapıların kapatılabilmesi ve su geçmez kaportalar hariç, diğer güçle çalışan kapıların üzerinde mevcut serbest bırakma mekanizmalarının çalıştırılabilmesi için gereken kontrol donanımları, hizmet verdikleri bölmede meydana gelebilecek bir yangın durumunda kullanılmaları engellenmeyecek şekilde, ilgili bölmenin dışında mümkün olduğunca tek bir kontrol noktasında toplanılmalıdır. Sistemlerin tek bir kontrol noktasında toplanılamaması durumunda boyu 85 metre ve üzerinde olup 130 metreden küçük yolcu gemilerinde en fazla 2, 130 metre ve üzerindeki yolcu gemilerinde en fazla 3 kontrol noktasına izin verilebilir. İkincil kontrol noktaları açık güverteden ulaşılabilir ve mümkün olduğunca makina dairesi acil durum kaçış noktalarına, toplanma mahallerine veya köprü üstüne yakın yerlerde konumlandırılmalıdır. Kural II-2/ : Makine bölmelerinde periyodik olarak personel bulundurmayan yolcu gemilerindeki makine bölmeleri; normal personelle donatılmış makine bölmelerinde kullanılması gerekli olan su bazlı sabit yangın söndürme düzenekleri ile donatılacaktır. Kural II-2/ : Yük gemilerindeki yangın söndürme düzenekleri SOLAS Kural II-2/ (1000 GT ve üzeri, yolcu gemileri) ve Kural II-2/ de (1000 GT altı, yolcu gemileri) tanımlanan şekilde olacaktır. Kural II-2/ : Yangın hortumları, EN (A ) standardına, yuvarlak kesitli (makara tip) yangın hortumları ise EN standardına göre test işlemi yapılacak ve dayanaklı malzemeden üretildiği kontrol edilecektir. Kural II-2/ : Yangınla mücadelede kullanılacak yangın hortumlarının çapı; 65 mm den az olmayacak, uzunlukları; 15 metreden kısa 20 metreden uzun olmayacak, hortum sayısı ise geminin her tarafına erişim yapacak kapasiteye ulaşacak şekilde olacaktır. Kural II-2/ : Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarındaki taşınabilir yangın söndürücülerin tipleri ve sayısı MSC.1/Circ.1275 (SOLAS Bölüm II-2, gemilerdeki taşınabilir yangın söndürücülerin sayısı ve düzenlenmesine ilişkin ortak yorumlar) sayılı sirküler ve A.951(23)

6 (Denizdeki Taşınabilir Yangın Söndürücüler İçin Geliştirilmiş Rehber) sayılı kararına göre olacaktır. Kural II-2/ : Yanıcı sıvıların muhafaza edildiği mahaller; CO 2, tozlu söndürme veya basınçlı su püskürtme sistemi gibi sabit yangın söndürme sistemleri ile donatılacaktır. Kural II-2/ : 1000 gros tonun altındaki ve 4 saati aşmayan sürelerde sefer yapan, SOLAS a tabi yolcu gemiler, ambar kapaklarının çelik olması ve kargo bölmelerine iştirakli bütün havalandırma sistemleri ve diğer açıklıkların, yeterli etkinlikle kapatılmalarına olanak veren donanımlarla teçhiz edilmiş olması koşulu sağlaması durumunda, Kural II-2/ de yer alan gerekliliklerden muafiyet alabilmesi için ilgili taraflarca GSK Başkanlığına başvuru yapılacaktır. Başvuru işlemi için, yukarıda belirtilen koşulları sağladığını gösteren yetkilendirilmiş klas kuruluşu raporu ve ilgili teknik dokümanlar İstanbul GSK Başkanlığına sunulacaktır. Kural II-2/ : MSC.268(85) (IMSBC Kod) sayılı karar lahika 1ve MSC.1/1146 (sabit gaz yangın söndürücü sistemin muaf olabileceği veya sabit gaz yangın söndürücü sistemin etkisiz olduğu katı dökme yüklerin listesi) sayılı sirküler esas alınarak bu kuralın gerekliliklerini karşıladığına dair İstanbul Gemi Sürvey Kurulu (GSK) Başkanlığınca veya Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu hazırlanan sörvey raporuna istinaden İstanbul GSK Başkanlığı tarafından uygun bulunması durumunda muafiyet belgesi yayımlanacaktır. Söz konusu belge yayımlanırken, geminin inşa yılını dikkate almaksızın kural I/12(a)(vi) çerçevesinde düzenlenecek ve gemide taşımasına izin verilen yüklerin listesi muafiyet belgesine eklenecektir. Ayrıca, bu kural kapsamında yapılacak başvurular ise İstanbul GSK Başkanlığına 1 hafta öncesinden yapılacaktır. Kural II-2/ : Eğer bir radyotelegraf istasyonunun açık güverteye direkt çıkışı yoksa bu istasyonun 2 adet kaçış yolu olması gerekmektedir. Bu kaçış yollarından bir adetinde uygun boyutlarda bir pencere veya lumbuz olacaktır. Kaçış yollarının boyutları ise en az 800*800 mm olacaktır. Kural II-2/ : Aydınlatma veya fosforlu ekipmanların değerlendirilmesi, testi ve uygulaması Yangın Emniyet Sistemleri Kodu na (FSS) göre yapılacaktır. Kural II-2/ : Kaçış hareketi yönünde bir güç uygulandığında açılmayan çevirmeli mandalların, kilitlerin ve diğer tertibatların, Sözleşme Kural II-2/3.39 da tanımlanan yaşam alanlarında veya buradan açılan kapılarda kullanımı uygun değildir. Yaşam mahalleri içinde konumlu iç bölmelerdeki, (maksimum yükseklikte olsun veya olmasın) yolcuların kaçış yolu olacağı düşünülen kapılar ve diğer bariyerler çabuk açma mekanizmaları ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Söz konusu

7 çabuk açma mekanizmaları; kaçış hareketi yönünde bir gücün uygulanması ile kapının mandaldan kurtulmasına olanak veren bir yapıda olacaktır. Yaşam mahallindeki herhangi bir alandan merdivene açılan kaçış yolundaki bütün kapılar bu kuralın gereksinimlerini karşılamalıdır. Benzer şekilde, koridorlar, merdivenler ve yaşam mahallendeki kaçış güzergâhını oluşturan diğer mahallerdeki kapılar; anahtar, araç veya kapıyı kaçış hareketi yönünde açmasına yönelik özel bilgi gerektirmeyecektir. Kural II-2/13.5.1: Gerek perde güvertenin üstünde ve gerekse de altındaki özel kategori bölmeler ile gemide taşınan yolcuların girebilecekleri açık Ro-Ro bölmelerindeki kaçış yollarının sayıları ve bulunduğu yerler, genel olarak; gemiyi terk platformuna ulaşım için güvenlik seviyeleri, en az Paragraf , 3.2.2, ve 'de belirtilmiş olanlara eşdeğer olacaktır. Söz konusu bölmelerde, kaçış yollarının başlangıç noktasına ulaşan en az 600 mm genişliğinde tahsisli yürüme koridorları mevcut olacaktır. Araçların park düzenlemeleri, söz konusu yürüyüş koridorlarını sürekli olarak açık bırakacak şekilde olacaktır. Kural II-2/17.4.1: Bu kuralda belirtilen ve SOLAS Kural II-2/17.3 de yapılması gerekli olan mühendislik analizleri MSC/Circ.1002 (Yangın Emniyeti İçin Alternatif Dizayn Ve Düzenlemeler) sayılı sirkülere göre değerlendirilecek ve onaylanacaktır. Ayrıca, alternatif dizayn ve düzenlemelerin onaylanması durumunda, bir kopyası gemide bulundurulacaktır. Kural II-2/17.6: Alternatif dizayn ve düzenlemelere ilişkin varsayım ve operasyonel kısıtlamaların değişmesi halinde, mühendislik analizi; geçerli olan yeni koşullara uygun olarak yeniden yapılacak, kanıt niteliği taşıyan gerekli dokümanlar ile Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşuna başvuru yapılacaktır. Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşu ise başvuruya istinaden hazırlamış olduğu değerlendirme raporu ile söz konusu analiz ve ilgi belgeler ile İstanbul GSK Başkanlığına başvuru yapılacaktır. Bahse konu başvuru 3 ay içerisinde adı geçen Başkanlıkça incelenecek ve uygun bulunması durumunda onaylanacak Ayrıca, onay işlemi sonrası UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne bilgi verilecektir. Kural II-2/19.4: İstanbul GSK Başkanlığı veya Yetkilenmiş Klas Kuruluşları tarafından tehlikeli yük taşıyan gemilere, inşa özelliği ve ekipmanlar yönüyle bu Kural'ın gerekliliklerine uygun bulunduğunu gösteren bir belge verilecektir. Bahse konu belge, MSC.1/Circular.1266 (Tehlikeli yüklerin taşınması) sayılı sirkülere göre düzenlenecektir. Dökme usulde taşınan tehlikeli katı yükler hariç, tehlikeli yük sertifikası; Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod da (IMDG ) tanımlanmış sınıf 6.2 ve 7 de belirtilen yükler ile kısıtlı miktarlarda taşınan tehlikeli yükler için gerekli değildir

8 Kural II-2/20.4.1: 1-Kural 4.3.1'de belirtilen hüküm hariç, sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemleri Yangın Emniyet Sistemi (FSS) Kodu gerekliliklerine uygun olacaktır. 2-Dedektörler optimum performans gösterecek şekilde yerleştirilmelidir. Detektörler, kemerelerin çevresi, havalandırma kanalları veya hava akışının performansı olumsuz etkileyeceği alanlar, patlama veya fiziksel hasarın oluşabileceği alanlara yerleştirilmemelidir. Detektörler, başüstü, koridorlar, dolaplar ve merdivenler hariç perdelerden minimum 0,5 m uzaklığa yerleştirilmelidir. Tüm düzenlemeler MSC.311(88) (Yangın Emniyet Kodu İle İlgili Kabul Edilmiş Düzenlemeler) sayılı karar ile uyumlu olmalıdır. 3-Dedektörler arasındaki maksimum mesafe; -Isı detektörleri: detektör başına düşen azami alan 37 m 2, merkezler arasındaki azami mesafe 9 metre ve perdelerden azami mesafe 4,5 metre olmalıdır. -Duman detektörleri: detektör başına düşen azami alan 74 m 2, merkezler arasındaki azami mesafe 11 m ve perdelerden azami mesafe 5,5 metre olmalıdır. 4-Dedektörler mümkün olabilecek en kısa zaman zarfında algılama yapabilmelidir. Kural II-2/ : tarihi ve sonrası omurgası kızağa konulan yük gemilerinde, sabit bir basınçlı su spreyli sistem ile teçhiz edilmiş olması durumlarında; söz konusu sistemin kullanılması ile, güverte veya güvertelerde birikecek olan büyük miktarlardaki suyun oluşturacağı ciddi stabilite kayıplarının karşılanabilmesi amacıyla pompalama ve drenaj düzenlemeleri; serbest yüzey oluşmasına yol açmayacak bir yapıda olacaktır. Bu tip sistem gereksinimleri; MSC.1/Circ.1275 (SOLAS Bölüm II-2, Gemilerdeki Taşınabilir Yangın Söndürücülerin Sayısı Ve Düzenlenmesine İlişkin Ortak Yorumlar), MSC.1/Circ.1320 (Yolcu Ve Yük Gemilerindeki Kapalı Araç, Ro-Ro Ve Özel Kategori Alanlarındaki Yangın Söndürme Suyunun Drenajına İlişkin Rehber) sayılı sirkülerler ile A.123(V) (Özel Sınıflandırılmış Alanlardaki Sabit Yangın Söndürme Sistemlerine İlişkin Tavsiyeler) sayılı kararının gereklilikleri sağlanmalıdır. Böyle bir yapıya sahip sistemlerin kullanılması durumda drenaj sistemi; hem su sprey devresi pompalarının hem de bulunması öngörülen sayıdaki yangın hortumu nozullarının toplam su basma kapasitelerinin % 125'ine eşit miktardaki suyu boşaltabilecek kapasitede olacaktır. Drenaj sisteminin valfleri; korunan bölmenin dışında ve yangın söndürme sistemi kontrollerinin yakınındaki bir noktada bulunacaktır. Sintine kuyuları; yeterli su tutabilme yeterliliğinde olacak ve her bir su geçmez kompartımanda, birbirlerinden en fazla 40 m mesafelerde bulunacaklardır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bölmeye basılan suyun sebebiyet vereceği durumlar stabilite bilgilerine ilave edilecektir ve onay aşaması bu durum da dikkate alınarak gerçekleştirilecektir. Ayrıca, tarihi ve sonrası, tarihi öncesi omurgası kızağa konulan yük gemilerinde MSC.1/Circ.1275 sayılı sirküler ile A.123(V) sayılı kararın gereklilikleri, tarihi ve sonrası, tarihi öncesi omurgası kızağa konulan yük gemilerinde SOLAS 1994/1995 düzenlemesi, tarihi ve sonrası, tarihi öncesi omurgası kızağa konulan yük gemilerinde SOLAS 1981 düzenlemesi ile

9 tarihi ve sonrası, tarihi öncesi omurgası kızağa konulan yük gemilerinde SOLAS 1974 Sözleşmesinin Kural II-2/20 gereklerini karşılamalıdır. Kural II-2/21.5.2: Tıbbi tedavi için alternatif alan söz konusu olduğunda, MSC/Circ.1129 (Yolcu Gemilerinde Tıbbi ve Sıhhi Programların Oluşturulmasına İlişkin Rehber) sayılı sirkülerde belirtilen gereklilikler karşılanacaktır.

10 EK-2 Rev. No 01 Değişiklik Yapılan Kural SOLAS Kural II- 2/ , ve Revize Edilen Kural Eski Metin: "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları gerekmeyen yerlerde kullanılacak kapıların malzemelerinin onay işlemi İdare adına hareket edecek Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir Malzemelerin (Çelik veya eşdeğer kabul edilen malzeme dışındaki) onay işlemi öncesi düzenlenen rapor (Malzemenin teknik özellikleri ve yangına karşı dayanıklılık test sonuçları içerecektir.) ve onay belgesinin birer kopyası Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile İstanbul GSK Başkanlığına gönderilecektir. Yeni Metin: "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları gerekmeyen yerlerde kullanılacak kapıların malzemelerinin onay işlemi, Gemilerin Teknik Yönetmeliği - Gemi İnşasında Kullanılacak Malzemeler kısmı göz önünde bulundurularak ve kuruluşun kendi klas kuralları veya diğer uluslararası kurallar (IMO, ISO, EC v.b.) kapsamında yangın emniyeti için gerekli kriterler değerlendirilerek İdare adına hareket edecek Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerçekleştirilecektir. Malzemelerin (Çelik veya eşdeğer kabul edilen malzeme dışındaki) onay işlemi öncesi düzenlenen rapor (Malzemenin teknik özellikleri ve Yetkilendirilmiş Klas Kuruluşları tarafından gerek görülmesi halinde yangına karşı dayanıklılık test sonuçları içerecektir.) ve onay belgesinin birer kopyası Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ile İstanbul GSK Başkanlığına gönderilecektir. Ayrıca, klas kuruluşları tarafından kapılar için düzenlenecek tip onay belgesinde, sertifikalandırması yapılan bu kapının yangından korunma amaçlı olarak değerlendirilmemesi, önemli yangın riskinin gerçekleşebileceği yerlerde (çelik veya eşdeğer malzemelerin kullanılması gereken yerlerde) kullanılmaması gerektiğini içeren bir uyarı yazısı yer alacaktır. Değişiklik yazısının sayısı ve tarihi Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 19/12/2014 tarihli ve sayılı yazısı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK Yangın Emniyet Sistemleri Uluslararası Kodu (International Code for Fire Safety Systems FSS Code) nda İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılan Teknik Konular Paragraf 1/4: Yangın söndürücü

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK-1 Revizyon No:01 EK-1 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm II-1 de İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular Kural II-1/1.2: Aksine bir hüküm

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (Marpol 73/78) de Konstrüksiyon, Dizayn, Ekipmanlar ve Sistemlerin Dizaynı ve Onayı ile Stabilite Hususlarında İdarenin

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK MSC.215(82), MSC.288(87) ve MSC.289(87) Sayılı Deniz Emniyeti Komitesi Kararlarında İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular MSC.215(82) sayılı Karar, 500 gros ton ve

Detaylı

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü EK 1994 ve 2000 Yüksek Hızlı Tekneler Hakkında Uluslararası Emniyet Kodlarında (HSC Code, 1994 ve HSC Code, 2000) İdarenin Takdirine, Düzenlemesine veya Onayına Bırakılmış Teknik Konular 1994 HSC Kod Paragraf

Detaylı

Ek-1 GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA BAŞVURU BELGESİ

Ek-1 GEMİ VEYA SU ARACI İNŞA BAŞVURU BELGESİ Ek-1 İNŞA BAŞVURU BELGESİ GEMİ ADI/ İNŞA NO GEMİ KLASLI İNŞA EDİLECEK İSE KLAS KURULUŞU GEMİ KLASSIZ İNŞA EDİLECEK İSE PROJE VE HESAPLARDA KURALLARINA ATIF YAPILAN KLAS KURULUŞU PROJE MÜHENDİSİ (Oda Sicil

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE KİTAPÇIĞI 11/14/2012

IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE KİTAPÇIĞI 11/14/2012 IMO STABİLİTE KURALLARI STABİLİTE BUKLETİ VE IMO KURALLARI IMO nun Uluslararası geçerliliği olan hasarsız ve yaralı stabilite kuralları mevcuttur. Bu kurallar uluslararsı sefer yapan tüm gemilerin uyması

Detaylı

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ

YANGIN GÜVENLİK PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Hastanemizde yangın çıkmadan önce alınacak tedbir ve eğitimler ile yangın anında yapılacak işlemler ve yangın sonrası yapılması gerekenleri belirlemek, yangının erken tespit edilmesini, durdurulmasını,

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi

Teknik Destek Ekibi, İlkyardım Ekibi, Yangın Söndürme Ekibi, Koruma Ekibi Sayfa No: 1 / 6 1. AMAÇ Başhekimliğimiz ve bağlı istasyonlarımızın hizmet verdiği her türlü yapı, binanın kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

(Mühür) SERTİFİKA 2008/67/EK Direktifi ile Tadil Edilen Şekliyle 96/88/EC Direktifi Uyarınca AT Tip İncelemesi (Modül B)

(Mühür) SERTİFİKA 2008/67/EK Direktifi ile Tadil Edilen Şekliyle 96/88/EC Direktifi Uyarınca AT Tip İncelemesi (Modül B) (Mühür) SERTİFİKA 2008/67/EK Direktifi ile Tadil Edilen Şekliyle 96/88/EC Direktifi Uyarınca AT Tip İncelemesi (Modül B) Ürün Öge Kimliği: Taşınabilir Yangın Söndürücü. Öge No.: A1/3.2 Sertifika No. :

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET

Gökhan AYYILDIZ 1 ÖZET Gemi Mühendisliği ve Sanayimiz Sempozyumu, 24-25 Aralık 2004 15.03.2004 Tarih ve 25403 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren GEMİ ve DENİZ ARAÇLARININ İNŞASI, TADİLATI, BAKIM ONARIMLARINDA

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 581 37 00 Faks : 0 216 581 38 00 E-Posta : yakdagcik@turkloydu.org

Detaylı

Vizyon - Misyon. Şirket Profili

Vizyon - Misyon. Şirket Profili www.ak-grup.com.tr Vizyon - Misyon Şirket Profili Misyon Müşteri odaklı çözümler sağlayarak güncel ve gelişen teknolojilerle uyumlu, nitelikli ve maliyet etkin ürün ve sistemler tasarlamak, geliştirmek,

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

C N G. Dönüşüm Kalite Güvence Süreci

C N G. Dönüşüm Kalite Güvence Süreci C N G Dönüşüm Kalite Güvence Süreci CNG DÖNÜŞÜM KALİTE GÜVENCE SÜRECİ ECE - R 110 Uluslar arası standartlara göre üretim ECE - R110 CNG Dönüşüm ekipmanlarının en yüksek tasarım, test ve imalat standardıdır

Detaylı

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar I.SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ ATOMİZASYON

SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ. Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar I.SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ ATOMİZASYON SU SİSİ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ I. SU SİSİ SİSTEMLERİ TEORİSİ II.SU SİSİ SİSTEMLERİ UYGULAMA ÇEŞİTLERİ Düşük Basınçlı Sistemler Yüksek Basınçlı Sistemler Yüksek Basınçlı Su Sisi Sistemlerinde Özel Uygulamalar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Tepekulu Kongre ve İş Merkezi Anadolu Caddesi No:40 Kat:M1-M2 Bayraklı 35053 İZMİR / TÜRKİYE Tel : +90 (232)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Adresi : Ali Nihat Tarlan Cad. Kutay Han No:103 D: 9 Tel : 0216 573 55 53 Faks : 0216 573 88 01 E-Posta : info@tcsbelgelendirme.com Website

Detaylı

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASAN BORA USLUER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları Yapısı gereği

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (05 Aralık 2008) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN TALİMAT Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisi araçlar için ilgili zorunluluklar,

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI YEDEKLİ SEYİR İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK ESASLARA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI Amaç Madde 1 - Ülkemizin karasularında yedekli seyir (çeki) yapılması esnasında denizde can, mal ve çevre emniyetine tehdit

Detaylı

Klas girişi Mevcut gemiler için

Klas girişi Mevcut gemiler için Klas girişi Mevcut gemiler için Dünya Çapında Teknik Servis İçin Gemi klaslamada bir dünya lideri Klas Girişi Mevcut Gemiler için Klas Girişi Mevcut Gemiler için Klas Transferi (TOC) Klas Transferi (TOC),

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1168 23/09/2013 Konu : INF Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/181

Sayı : 79462207-010.07.01-1168 23/09/2013 Konu : INF Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/181 Sayı : 79462207-010.07.01-1168 23/09/2013 Konu : INF Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/181 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII. Kısım D; Paketli Işınlanmış Nükleer Yakıt,

Detaylı

NOVATEST.

NOVATEST. NOVATEST HAVALANDIRMA ÖLÇÜMLERİ HVAC Validasyon Ölçümleri Kanal Kaçak (Sızdırmazlık) Testleri Biyo Güvenlik (LAF) Kabinleri Validasyonu Çeker Ocak Validasyonu İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖLÇÜMLERİ İç Ortam

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF 1. Enerji Kesilmesinin önlenmesi PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1.a)Jenaratörün Devreye Girmesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) A tipi Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Cevizli Mh. Tınaztepe Sk. Altınöz Apt. No:16 D.1-2-3-4-6 Maltepe 34846 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 216 651 08 95

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No: Adresi : Centrum İş Merkezi Aydınevler Sanayi Cad. No:3 Küçükyalı - Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : Faks : E-Posta:

Detaylı

Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Dairesi Başkanlığı LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI

Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Dairesi Başkanlığı LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI Seyir Emniyeti ve Deniz Güvenliği Dairesi Başkanlığı LİMAN BAŞKANLIKLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI II. MERKEZ TEŞKİLATI LİMAN BAŞKANLIKLARI HİZMETİÇİ EĞİTİM VE

Detaylı

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

GEMİLERDE GAZ KAYNAĞI DONANIMININ DİZAYNI, DONATIMI VE TESTLERİ İÇİN KURALLAR

GEMİLERDE GAZ KAYNAĞI DONANIMININ DİZAYNI, DONATIMI VE TESTLERİ İÇİN KURALLAR GEMİLERDE GAZ KAYNAĞI DONANIMININ DİZAYNI, DONATIMI VE TESTLERİ İÇİN KURALLAR 2013 Bu son sürüm tüm kural değişikliklerini içerir. Revize edilmiş yerler, yanında düşey çizgi ile gösterilir; tamamı revize

Detaylı

Ürün Kodu : S21 Genişlik : 2.550 mm Yükseklik : 3.550 mm Dingil Mesafesi : 1.310 mm Boş Ağırlık : 5.250 ~ 5.800 kg ± %5 (Seçilen donanıma göre farklılık gösterir) King-Pin Yüksekliği : 1.220 mm (Yüksüz)

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 30032

YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 30032 YERALTI MADEN İŞYERLERİNDE KURULACAK SIĞINMA ODALARI HAKKINDA TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 08.04.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30032 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller

Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller Gemiler İçin Liman Varışlarından Önce Yapılacak Pratik Kontroller. -PSC İçin Yapılacak Pratik Kontroller 1. Kaptan ofisi / sorumlulukları 1. Sertifikalar Tüm sertifikaların ve dokümanların orjinal kopyaları

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL DEPOLARINDA ETKİN YANGIN ÖNLEME SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

TEHLİKELİ KİMYASAL DEPOLARINDA ETKİN YANGIN ÖNLEME SİSTEMLERİNİN KULLANIMI TEHLİKELİ KİMYASAL DEPOLARINDA ETKİN YANGIN ÖNLEME SİSTEMLERİNİN KULLANIMI NAİLE SANCAKLI ERER, VELİ DENİZ Kocaeli Üniversitesi, Kimya Müh.Bl. 41380 - İZMİT 12-13 OCAK 2012, ANKARA 1 2 DEPO YANGINLARININ

Detaylı

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ

DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ 1- GEMİLER DENETİME TABİDİR: 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 11 inci maddeleri ile 10/8/1993

Detaylı

İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski

İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerdeYakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerin büyük bölümü hem konfor ısıtmada kullanılan kazanlar için, hem proses ısısını karşılayan ekipman, hem de işletmede bulunan jeneratör, firma taşıtları,

Detaylı

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ

AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ AKUSTİK YÖNTEM İLE SIZDIRMAZLIK MUAYENESİ Bu yöntem, depolama tankında yada boru hatlarında oluşan bir sızıntının akustik yöntem ile tespitine yönelik muayene tipidir. Muayenedeki amaç basınç (vakum) altındaki

Detaylı

İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski

İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerde Yakıt Depolaması ve Yangın Riski İşletmelerin büyük bölümü hem konfor ısıtmada kullanılan kazanlar için, hem proses ısısını karşılayan ekipman, hem de işletmede bulunan jeneratör, firma taşıtları,

Detaylı

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180

Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Sayı : 79462207-010.07.01-1167 23/09/2013 Konu : IMDG Kod Uygulamaları UYGULAMA TALİMATI 2013/180 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74) Bölüm VII Kısım A, paketli tehlikeli yüklerin taşınmasını

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl

KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) belirtilmemişse 1 Yıl EKİPMAN ADI MUAYENE ADI KONTROL PERİYODU (Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü ler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)** İlgili Mevzuat:

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ

TEHLİKELİ MADDE VE KOMBİNE TAŞIMACILIK MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY SÜRECİ Doküman ULM-02-SR-016 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü DOĞAL AHŞAP, YENİDEN İŞLENMİŞ AHŞAP VE PLASTİK KUTULAR İÇİN TASARIM ONAY Bu belge, tehlikeli madde taşımacılığında

Detaylı

İ.T.Ü. GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEMİ VE DENİZ YAPILARI PROJE I

İ.T.Ü. GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEMİ VE DENİZ YAPILARI PROJE I GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Proje Yöneticisi Öğretim Üyesi : Öğrencinin Adı Soyadı ve No : Gemi Tipi : Taşınacak yük tipi ve miktarı : Servis Hızı : Çalışma rotası ve kısıtlamalar : Klas

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar, Buhar Kazanları,

Detaylı

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI ASANSÖR YÖNETMELİĞİ NE (95/16/AT) GÖRE ASANSÖR TANIMI Erhan BAYRAK Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Asansör ve Teleferik Şubesi, 0.312.2860365/2526 erhan.bayrak@sanayi.gov.tr ÖZET Bilindiği

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ

KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ KİMYASAL MADDE TOPLAMA GEMİLERİ Cilt C Kısım 24 Kimyasal Madde Toplama Gemileri 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : (90-216) 581 37 00 (6

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER YENİLİKLER

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER YENİLİKLER IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER Kısım 1 - Yük Gemileri EYLÜL 2007 2 TÜRK LOYDU 01.01.2000 03.02.2000 1997 MARPOL EK VI Protokolü ( resmi yürürlüğe 19.05.2005 ) 1988 Protokolü 1988 LL Protokolü

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. AKARYAKIT TANKERİ 2013 A. GENEL BİLGİLER Akaryakıt tankerleri, gerek servis amaçlı gerekse kuruluşların istasyonlarında yer alan depoların ihtiyaçlarını

Detaylı

1. ÖN DİZAYN. L BP (m) L OA (m) D (m) DWT TEU. B (m) T (m) GT NT. V (kn) (kw) GEMİ ADI KAYNAK. (t) L/B B/T

1. ÖN DİZAYN. L BP (m) L OA (m) D (m) DWT TEU. B (m) T (m) GT NT. V (kn) (kw) GEMİ ADI KAYNAK. (t) L/B B/T 1. ÖN DİZAYN Bu aşamada tip, tonaj ve hız olarak istenen gemiye benzer niteliklere sahip olabildiğince yeni en az 20, tercihen 40 adet gemiye ait veriler toplanacak ve aşağıdaki tabloya işlenecektir. Bu

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belge almaya hak kazanan firmalar, ROYALCERT

Detaylı

Balast Suyu Yönetim Sözleşmesi. Güncel Bilgiler. Deniz Ticaret Odası 07 Şubat 2017

Balast Suyu Yönetim Sözleşmesi. Güncel Bilgiler. Deniz Ticaret Odası 07 Şubat 2017 Balast Suyu Yönetim Sözleşmesi Güncel Bilgiler Deniz Ticaret Odası 07 Şubat 2017 1 İçindekiler Sözleşmenin ana hatları Plan Onayı ve Sörvey Balast Suyu Yönetimi Sistemi (BWMS) Kurulumu IOPP nin Harmonizasyon

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

Araç yetkilendirmesi için uygulamalı örnek Vagonlar

Araç yetkilendirmesi için uygulamalı örnek Vagonlar Araç yetkilendirmesi için uygulamalı örnek Vagonlar Gündem Başlangıç noktası İlk durum, MoU da değişiklik 25 konu alanı Kısıtlamalarla birlikte yetkilendirme Vagonlar: Başlangıç noktası Elektrikli çoklu

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı

SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ. İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı SİSTEM EMNİYET FAALİYETLERİ İstanbul Ulaşım A.ş. Osman SAYAR Msc. İş Güvenliği Uzmanı (B) İSGDER Başkan Yardımcısı İÇERİK İstanbul Ulaşım A.Ş. Hakkında Organizasyon Yapısında İş Güvenliğinin Yeri Temel

Detaylı

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya

TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT. 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya TEHLİKELİ MAL VE KOMBİNE TAŞIMACILIK DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TMKT 02-05 ŞUBAT 2013 Antalya 1 Sunum İçeriği Genel Müdürlüğün Kuruluşu, Teşkilat Şeması ve Görevleri Liman Başkanlıklarının IMDG Kod Uygulamalarındaki

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR *

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR * Çağrı Dönemi : 15 Tedbir 101: Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Alt Tedbir

Detaylı

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi

BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi BÖLÜM 4 Sprinkler Sistem Tipinin Belirlenmesi 4.1 Islak Borulu Sprinkler Sistemi Seçim Kriterleri 4.1.1 Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. 4.1.2

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

Kod: ISG_TGE_11 SICAK İŞ GÜVENLİĞİ GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Sıcak İş Güvenliği konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin CD üzerinde

Detaylı

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI

DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI DOĞAL GAZ YAKITLI KALORİFER KAZANI KULLANMA TALİMATI Doğal gaz yakıtlı kazanlarda her bölgenin ana yetkili doğal gaz dağıtım müdürlüklerinin talimatları alınmalı ve kazancıya eğitimi verilmelidir. Kazan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon No: Tel : +90 216 518 40 50 Faks : +90 216 518 39 00 E-Posta : bv.troffice@tr.bureauveritas.com Website : www.bvturkey.com Basınçlı Kaplar, Kazanlar,

Detaylı

NFPA 13, 14, 20 & 25 Eğitimi Duyurusu

NFPA 13, 14, 20 & 25 Eğitimi Duyurusu NFPA 13, 14, 20 & 25 Eğitimi Duyurusu İngilizce - Türkçe Simultane Tercüme ile 9-13 Mart 2015 İstanbul 1. Eğitim Programı 5 günlük eğitimin programı aşağıdadır: Pazartesi Çarşamba (9-11 Mart 2015) Sprinkler

Detaylı

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1 Kod: ISG_TGE_05 SINIRLI ALAN GİRİŞLERİ GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Sınırlı Alan Girişleri konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİRSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KURUM BİRİM DERSLİK, SALON, AMFİ, SEMİNER EĞİTİM SALONLAR İÇİN LİSTESİ FAALİYET ALANI TEHLİKE SINIFI BİLGİLERİ AÇIKLAMA Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi

İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ. Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi İNŞAAT İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN TEFTİŞ FAALİYETLERİ Haydar Mesut ARSLAN İş Başmüfettişi İnşaat Mühendisi Yapı Sektörü Sigortalı Çalışan Sayısı 1,980,630 1,849,942 1,875,989 2013 2014

Detaylı

NFPA 13, 14, 20 & 25 Semineri

NFPA 13, 14, 20 & 25 Semineri NFPA 13, 14, 20 & 25 Semineri Bu sıcak fırsatı kaçırmayın! Simultane Tercüme ile Davetiye Seminer (5 gün), İstanbul 10 14 Eylül 2012 MARSH Hollanda ve Türkiye ile NFPA, Avrupa daki resmi NFPA sprinkler

Detaylı

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ

TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü ADR KISIM 9 KAPSAMINDA ARAÇLARIN ÜRETİM VE ONAYINA İLİŞKİN SÜREÇ Doküman ULM-02-SR-001 Yayın 01/07/2013 TSE Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık Müdürlüğü Tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O katagorisi araçlar için ilgili zorunluluklar, araçlar için geçerli

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner.

KM 120/150 R D. Otomatik temizleme fonksiyonlu ana rulo fırça. Konforlu çalışma alanı. Hidrolik kaldıraçlı konteyner. 1200 mm yan fırça çalışma genişliği ile kompakt, modern ve esnek süpürücü elektrikli süpürge. Orta ölçekli alanlardan geniş alanlara ve bina dışı alanlara kadar profesyonel kullanım için. 1 2 3 4 1 2 Otomatik

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.

www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin. www.pmdyangin.com A.Eğlence Mah. Gn. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:63 / 71 Etlik - Keçiören / ANKARA Tel./Fax : +90 312 323 33 00 info@pmdyangin.com SPRİNKLER SİSTEMLERİ SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE OLAN DONANIM

Detaylı