GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ"

Transkript

1 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKİ METİNLERDE TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASINDA ROL ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmaz. EYLÜL

2 Danışman ve Tez Jürisi Üyelerinin İmza Sayfası tarafından hazırlanan adlı bu tezin AB Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. (İmza) (Tez Danışmanı) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan :.. Üye : Üye : Üye : Üye : Tarih :.../ / Bu tez, Ulaştırma Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini hazırlarken uyacakları AB Uzmanlığı Tez Hazırlama Yönergesi ile belirlenen kurallara uygundur.

3 YETERLİK SINAV KURULUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgileri akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim. İmza Adı-Soyadı : Gülşah AYTEKİN i

4 ÖZ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKİ METİNLERDE TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASINDA ROL ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI Aytekin Gülşah Ulaştırma Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Eylül 2011 Bu tezde; karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığında rol alan şoför, güvenlik danışmanı, gönderen, taşıyan, teslim alan, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank/konteyner/portatif tank operatörü ve boşaltanların eğitimleriyle ilgili AB müktesebatı, konuyla ilgili uluslararası hukuki metin olan ADR ve Türk mevzuatı incelenmektedir. Tezin amacı; tehlikeli mal taşımacılığında rol alan kişilerin eğitimi ile ilgili ADR nin ve AB Müktesebatının incelenerek, konuya ilişkin Türk mevzuatındaki eksikliklerin tespit edilmesi ve mevzuatımızın oluşturulmasında ve sektörün geliştirilmesinde faydalanılabilecek başvuru kaynağı niteliğinde bir çalışma ortaya konulmasıdır. Bu çalışmada, tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili Türk Mevzuatı nın, AB Müktesebatı ve ADR ye tam olarak uyumlaştırılmasının nasıl sağlanacağı sorusuna cevap aranmaktadır. ii

5 Tüm analiz ve incelenmelerden sonra, Türkiye de tehlikeli mal taşımacılığının daha güvenli, kaliteli olmasına ilişkin ve tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili Türk Mevzuatı nın, AB Müktesebatı ve ADR ile daha uyumlu şekilde yapılmasına yönelik aşağıdaki öneriler sunulmaktadır. Güvenlik danışmanlarının taşıma yapacakları kurallara uygun taşıma yapmaları konusunda taşımada yer alanları yönlendirmeleri ve şirket içi eğitimlerdeki önemli rolleri nedeniyle, öncelikle güvenlik danışmanlarıyla ilgili bir mevzuatın çıkarılıp, güvenlik danışmanlarının eğitimi sisteminin uygulamaya konulması gerekmektedir. Mevzuatta yer alan ufak farklılıkların haricinde, mevzuatlarda geçen tehlikeli madde terimi yerine tehlikeli mal teriminin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca AB mevzuatıyla Türk mevzuatının tam uyumunun sağlanması için, yol kenarı denetlemeleriyle ilgili de bir mevzuatın hazırlanması gerekmektedir. Bunların dışında, tehlikeli mal taşımacılığında yer alacak kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesinde ve tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili konularda farklı kurum ve kuruluşların katılımıyla danışma kurullarının oluşturulmasında fayda olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak; çevreye, insanlara ve mülklere verebileceği olası zararları engellemek için, Türkiye deki karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığı mevzuatının ve uygulamalarının uluslararası anlaşmalara ve AB mevzuatına tam uyumunun sağlanması gerekmektedir. Anahtar kelimeler: Karayolu, tehlikeli mal, tehlikeli madde, taşımacılık, Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), SRC 5, şoför, güvenlik danışmanı, denetleyen, gönderen, taşıyan, teslim alan, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank/konteyner/portatif tank operatörü, boşaltan, eğitim. iii

6 ABSTRACT COMPARISON OF THE EUROPEAN UNION ACQUIS AND INTERNATIONAL LEGAL TEXTS TO THE TURKISH LEGISLATION CONCERNING THE TRAINING OF THE PERSONNEL INVOLVED IN THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD Aytekin Gülşah Ministry of Transport and Communications European Union Expert Thesis September 2011 In this thesis, European Union (EU) acquis, ADR, the international legal text regarding the transport of dangerous goods by road, and the legislation of Turkey concerning the personnel involved in the transport of dangerous goods by road (driver, safety adviser, consignor, carrier, consignee, loader, packer, filler, tankcontainer/portable tank operator and unloader) is examined. The aim of this thesis, is to investigate European Union (EU) acquis and ADR regarding the training of the personnel involved in the transport of dangerous goods by road and determination of inadequacies in the Turkish legislation and to provide a basis for the foundation of new legislation and development in sector. In this study, an analysis of the process which Turkey will follow in order to establish the full alignment of her legislation with the EU acquis and ADR. iv

7 Finally, after all the analysis and examinations, the following proposals for a safer, more qualified dangerous goods transportation in Turkey, and concerning the transport of dangerous goods, improved alignment of the Turkish legislation with EU acquis and ADR are presented. Because of the guidance of the safety advisers to the transport enterprises for the convenient transport of the dangerous goods to the regulations and the important roles of the safety advisers in the training of the personnel of the enterprises, there should be a regulation about safety advisers and a system for training of the safety advisers. Despite of the minor differences in the ADR and the Turkish legislation, the term dangerous goods should be used instead of the term dangerous substances. Moreover, a regulation on the road side checks should be prepared for the full alignment of EU acquis. Apart from these, the assigning of the responsibilities to the institutions and constituting of the advisory committees for all aspects of the transport of dangerous goods by road sector is thought to be useful. Finally; full alignment of the implementation and the legislation of the EU acquis and the international agreements on the transport of dangerous goods by road needs to be applied in order to prevent harm to humans or property and damage to the environment. Keywords: Road, dangerous goods, dangerous substances, transportation, European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), SRC 5, driver, safety adviser, consignor, carrier, consignee, loader, packer, filler, tank-container/portable tank operator, unloader, training. v

8 İÇİNDEKİLER KONUSU: SAYFA NO: BEYAN....i ÖZ ii ABSTRACT.....iv İÇİNDEKİLER.vi KISALTMALAR......x ŞEKİLLER...xii TABLOLAR...xiii BÖLÜM 1. GİRİŞ Tezin Amacı Tezin Kapsamı AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI NDA KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI /68/EC Sayılı Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı ile İlgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi /61/EU sayılı Komisyon Direktifi Komisyon Kararları Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacılığında Denetleme ile İlgili Direktifler TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI Türkiye nin ADR ye Taraf Olma Süreci ADR nin Yapısı ADR Hükümleri ADR ye Göre Tehlikeli Malların Sınıflandırılması Taşıma Türlerine Göre Muafiyetler...20 vi

9 4. TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞINDA ROL ALAN KİŞİLER İLE İLGİLİ ADR BÖLÜMLERİ Güvenlik Danışmanları Güvenlik Danışmanının Görevleri Güvenlik Danışmanının Eğitimi ve Sınavları Güvenlik Danışmanı Sertifikası Tehlikeli Mal Taşıyan Şoförler Temel Eğitim Tank Eğitimi Sınıf 1 (Patlayıcı Maddeler) Eğitimi Sınıf 7 (Radyoaktif Malzemeler) Eğitimi Başlangıç Eğitim Programı Bilgi Yenileme Eğitimi Eğitimin Onaylanması Tehlikeli Mal Taşıyan Şoförlerin Sınavları Tehlikeli Mal Taşıyan Şoförlerin Sertifikaları Denetleyenler Gönderen, Taşıyan, Teslim Alan, Yükleyen, Paketleyen, Dolduran, Tank/Konteyner/Portatif Tank Operatörü, Boşaltan Emniyet Eğitimi KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TÜRK MEVZUATI Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Genel Kurallar Denetim Güvenlik Danışmanı Eğitim Diğer Yönetmelik Hükümleri Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Yapılan Son Değişiklik Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği...47 vii

10 5.4. Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi Eğitim Kurumları Eğiticiler Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitiminin İçeriği ADR Temel Eğitimi ADR Tank Eğitimi ADR Sınıf 1 Eğitimi ADR Sınıf 7 Eğitimi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Yenileme Eğitimleri SRC 5 Belgesi Diğer Yönerge Hükümleri TMYB ve SRC 5 Alma Süreci TEHLİKELİ MALLARIN TAŞIMACILIĞINDA MODLAR ARASI ENTEGRASYON BM Düzenlemeleri Tehlikeli Mal Taşımacılığı ve Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyum Sistemi Üzerine Birleşmiş Milletler Uzmanlar Komitesi BM Tehlikeli Mal Taşımacılığı Tavsiyeleri Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi BM Testler ve Kriterler Kılavuzu Tehlikeli Mal Taşımacılığı ile İlgili Uluslararası Anlaşmalar ADR de Diğer Düzenlemelere Uygulanabilme Hükümleri Deniz ve Havayoluyla Taşımaları İçeren Bir Taşıma Zincirinde Taşıma Karayolu Dışında Yapılan Taşımalar Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşımacılığında Farklılıklar ve Çözüm Yolları viii

11 7. TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASI KONUSUNDA AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI VE ULUSLARARASI HUKUKİ METİNLER İLE TÜRK MEVZUATININ KARŞILAŞTIRILMASI Farklılıkların Analizi SONUÇ VE ÖNERİLER...77 KAYNAKÇA...80 EK ix

12 KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği ADR: Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (Anlaşmanın orjinal (Fransızca) hali: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) BM: Birleşmiş Milletler BMAEK: Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu UN No: (BM Numaraları) Madde veya nesnelerin Birleşmiş Milletler Model Yönetmelikleri nden alınmış 4 basamaklı tanımlama numarası GHS: Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) RID: Tehlikeli Malların Demiryolları İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Düzenlemeler (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) ADN: Tehlikeli Malların İç Suyolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways) CO 2 : Karbondioksit ICAO-TI: Havayoluyla Tehlikeli Malların Güvenli Taşımacılığı için Teknik Talimatlar IATA-DGR: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği nin Tehlikeli Mallar Talimatları IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu (International Maritime Dangerous Goods Code) Kg: Kilogram KTFMYEY: Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği x

13 MYEYB: Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesine TMKTHY: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik TMYB: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi SRC 5 Belgesi: Tehlikeli mal taşıyan şoförlerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesi SRC: (Sürücü) Karayolunda motorlu bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişi xi

14 ŞEKİLLER Şekil 3.1: ADR...13 Şekil 4.1: ADR ye Göre Şoför Belgelerinin Ön Yüzü...35 Şekil 4.2: ADR ye Göre Şoför Belgelerinin Arka Yüzü...35 Şekil 5.1: SRC 5 Belgesi Örneğinin Ön Yüzü...55 Şekil 5.2: SRC 5 Belgesi Örneğinin Arka Yüzü...56 Şekil 6.1: Tehlikeli mal taşımacılığını düzenlemek için BM mekanizmaları ve uluslararası anlaşmalar...66 xii

15 TABLOLAR Tablo 3.1: ADR ye Göre Tehlikeli Malların Sınıflandırılması...19 xiii

16 BÖLÜM I GİRİŞ Türkiye nin 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşmasının imzalamasıyla başlayan Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma süreci, Aralık 1999 tarihinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığının resmen onaylanmasıyla devam etmiştir. AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır Aralık 2006 tarihlerinde Brüksel de düzenlenen Avrupa Konseyi Zirve Toplantısında AB nin, Türkiye nin Gümrük Birliği Ek Protokolünün şartlarını tam olarak yerine getireceği zamana kadar müzakerelerin açılmaması kararını aldığı sekiz fasıldan biri Taşımacılık Politikası Faslıdır. Türkiye nin AB üyeliği için gerekli mevzuat uyumlarının gerçekleştirilmeye devam etmesi için Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programı: yayınlanmıştır. Bu program ile Taşımacılık Politikası Faslı gibi açılmayan fasıllarda da AB üyeliği için gerekli mevzuat uyumlarının yapılması planlanmıştır. Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı nın ( ) ve Türkiye nin Katılım Süreci İçin AB Stratejisi ( ) Eylem Planı nın Taşımacılık Politikası kısımlarında Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hususunda Görevli Güvenlik Danışmanlarına İlişkin Tebliğ in çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler arasında olduğu belirtilmiştir. Dünyada olduğu gibi Türkiye de de ulaştırmanın ağırlıkla gerçekleştirildiği taşıma modu, karayolu taşımacılığıdır. Türkiye de yapılan eşya taşımalarının

17 verilerine göre yaklaşık % 92 si karayoluyla yapılmaktadır (1). Dolayısıyla ülkemizde tehlikeli mal taşımacılığının da büyük kısmı karayoluyla yapılmaktadır. Tehlikeli mallar, insanları, mülkleri ve çevreyi tehlikeye sokabilecek olan, sahip oldukları tehlike özelliğine göre farklı sınıflara ayrılan tehlikeli madde ve nesnelerdir. İnsanlara, çevreye, mülklere ve diğer mallara zarar verebilecek kazaları ve taşımanın düzgün yapılmamasından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için tehlikeli mal taşımacılığının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla Birleşmiş Milletler öncülüğünde 1957 yılında Cenevre de, Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) (orjinal adı Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ) imzalanmıştır (2). Şu an itibariyle 47 ülke ADR ye taraftır. AB ülkelerinin hepsi ADR ye taraftır (3). Türkiye, ADR anlaşmasına 22 Mart 2010 tarihinde taraf olmuştur. ADR nin amacı, uluslararası karayolu taşımacılığında güvenliğin arttırılması, BM Tavsiyelerine dayanarak tehlikeli malların sınıflandırılması, paketlenmesi, etiketlenmesi, taşıma birimlerinin ve çeşitli ekipmanlarının üretimi, işaretlenmesi, periyodik bakımı, testleri ile ilgili standartlar ve kuralların, diğer taşıma türlerindeki tehlikeli mal taşımacılığı kurallarıyla uyumlu bir şekilde ortaya konmasıdır. ADR nin uygulanmasıyla karayolunda meydana gelen kazaların çevresel ve sosyal etkileri ve karayoluyla taşımacılık faaliyetlerinin ortaya çıkardığı riskler azalmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu nun hazırladığı Türkiye 2010 İlerleme Raporunda karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili Türkiye, 22 Şubat 2010 tarihinde, Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasına (ADR) taraf olmuştur. Ancak, Kara Ulaştırması Genel 1 TÜİK, Ulaşım yollarına göre yük ve yolcu taşıması tablosu (Ayrıntılı bilgi için bkz. 18/01/2011) 2 Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), (Ayrıntılı bilgi için bkz. 30/05/2011) 3 UNECE Ülke Bilgisi, 28/05/2011 2

18 Müdürlüğü nün (4) ADR nin uygulanması için kurumsal ve teknik kapasitesi sınırlı olmayı sürdürmektedir. denmektedir. Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı nın ( ) ve Türkiye nin Katılım Süreci İçin AB Stratejisi ( ) Eylem Planı nın Taşımacılık Politikası kısımlarında Tehlikeli Malların Taşınması Hususunda Görevli Güvenlik Danışmanlarına İlişkin Tebliğ çıkarılmasında yarar görülen yasal düzenlemeler arasındadır. Avrupa Birliği Müktesebatı nda karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığını düzenleyen en temel mevzuat, 2008/68/EC Sayılı Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı ile İlgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi dir. Bu direktifle tehlikeli malların sadece karayoluyla taşınması değil, karayolu, demiryolu ve iç suyollarıyla taşınması da düzenlenmektedir. Direktifte tehlikeli malların karayoluyla taşınması konusunda, bazı Üye Ülkelerin ulusal taşımacılık konusunda aldıkları istisnalar hariç olmak üzere, ADR hükümleri benimsenmektedir (5). Bu nedenle, karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığında AB Müktesebatı ve Türk Mevzuatı nı karşılaştırmak için, ADR ile Türk Mevzuatı nın arasındaki farklılıkları incelemek gerekmektedir. Ayrıca karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığında denetlemeyi düzenleyen AB direktifleri bulunmaktadır. Türkiye de tehlikeli mal taşımacılığı Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (TMKTHY) ile düzenlenmiştir (6). Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 4 01/11/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KHK/655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır /68/EC, Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı Konusunda Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi, 24 Eylül Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, sayılı Resmi Gazete, 31/03/2007 3

19 Dair Yönetmelik (7) ile TMKTHY in bazı kısımları için uygulama zamanlarında değişiklik yapılmıştır. Ayrıca tehlikeli mal taşıyan şoförlerin eğitimi ile ilgili hükümler Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü nce (8) 17/06/2010 tarihinde yayımlanan Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi ile düzenlenmiştir. (9) 1 Kasım 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan KHK/655 Karar Sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile bütün taşıma modlarındaki tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, Bakanlığın yeni teşkilat yapısında yer almıştır. (10) 1.1. Tezin Amacı Bu tezde; karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığında rol alan şoför, güvenlik danışmanı, gönderen, taşıyan, teslim alan, yükleyen, paketleyen, dolduran, tank/konteyner/portatif tank operatörü ve boşaltanların eğitimleriyle ilgili AB müktesebatı, ADR ve Türk mevzuatı incelenmektedir. 7 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, sayılı Resmi Gazete, 18/12/ /11/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan KHK/655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak yapılandırılmıştır. 9 Karayoluyla Tehlikeli Madde Taşıyan Araç Şoförlerine Yönelik Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönergesi, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, 17/06/2010, (Ayrıntılı bilgi için bkz. 769_1_64.doc, 28/01/2011) 10 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, sayılı Resmi Gazete, 01/11/2011 4

20 Bu kapsamda hazırlan bu tezin amacı; tehlikeli mal taşımacılığında rol alan kişilerin eğitimi ile ilgili ADR nin ve AB Müktesebatının incelenerek, konuya ilişkin Türk mevzuatındaki eksikliklerin tespit edilmesi ve mevzuatımızın oluşturulmasında ve sektörün geliştirilmesinde faydalanılabilecek başvuru kaynağı niteliğinde bir çalışma ortaya konulmasıdır Tezin Kapsamı Bu çerçevede, tezin birinci bölümü olan bu bölümle tezin girişi yapılmıştır. Tezin ikinci bölümünde, Avrupa Birliği Müktesebatı ndaki tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili direktifler hakkında bilgi verilmiştir. AB Müktesebatı nda, ADR hükümleri benimsendiği için, tezin üçüncü bölümünde ADR hakkında genel bilgi verilmiştir. Tezin dördüncü bölümü, ADR de karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığında yer alanlarla ilgili bölümlerin incelenmesine ayrılmıştır. Beşinci bölümde tehlikeli malların karayoluyla taşınması ile ilgili Türk Mevzuatı incelenmiştir. Altıncı bölümde tehlikeli malların taşımacılığında modlar arası entegrasyon ve tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelerden bahsedilmiştir. Yedinci bölümde, tehlikeli malların karayoluyla taşınması ile ilgili AB Müktesebatı ve uluslararası hukuki metinler yani ADR ile Türk Mevzuatı nın karşılaştırılması yapılmıştır. Sekizinci ve son bölümde ise elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve bu doğrultuda geliştirilen öneriler sunulmuştur. 5

21 Türk Mevzuatında konuyla ilgili eksiklikler bulunmakla beraber, mevcut mevzuat bazı ufak farklılıklar haricinde, genel olarak ADR ile (dolayısıyla AB Müktesebatı ile) uyumludur. Bakanlığın teşkilat ve görevlerinde değişiklik yapan Kanun Hükmünde Kararname nedeniyle Bakanlıpın mevzuatının güncellenmesi çalışmalarında, bu ufak farklılıkların da giderilip, mevzuatın ADR ve AB direktifleriyle tam uyumlu hale gelmesi gerekmektedir. Özellikle güvenlik danışmanlarına yönelik kapsamlı bir mevzuata gerek vardır. Ayrıca denetlemelerle ilgili Türk Mevzuatı ndaki kısmın, AB direktiflerine uyumlu hale gelecek şekilde yenilenmesi gerekmektedir. 6

22 BÖLÜM II AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATI NDA KARAYOLUYLA TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI Avrupa Birliği Müktesebatı nda karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığı ile ilgili en temel direktif, 2008/68/EC Sayılı Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı ile İlgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifidir. Ayrıca bu direktifi, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması nın (ADR) son versiyonuna güncelleyen 2010/61/EU sayılı Komisyon Direktifi ilgili en güncel direktiftir. Bu direktifler haricinde denetlemelerle ilgili direktifler de bulunmaktadır /68/EC Sayılı Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı ile İlgili Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi Bu direktif ile tehlikeli malların karayolu, demiryolu ve iç suyollarıyla taşınması hakkındaki hükümler tek bir direktif altında toplanmıştır. Tehlikeli malların karayoluyla taşınması direktifin Ek I kısmında, demiryoluyla taşınması direktifin Ek II kısmında, iç suyoluyla taşınması ise direktifin Ek III kısmında yer almaktadır. Bu direktif, Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacılığıyla İlgili Üye Devletlerin Yasalarının Yakınlaştırılması Konusundaki 94/55/EC sayılı Konsey Direktifini, Tehlikeli Malların Demiryoluyla Taşımacılığıyla İlgili Üye Devletlerin Yasalarının Yakınlaştırılması Konusundaki 96/49/EC sayılı Konsey Direktifini, 7

23 Karayolu, Demir Yolu ve İç Suyolu İle Tehlikeli Malların Taşımacılığı İçin Güvenlik Danışmanlarının Tayin Edilmesi ve Mesleki Ehliyeti Hakkındaki 96/35/EC sayılı Konsey Direktifini, Karayolu, Demiryolu ve İç Suyolu İle Tehlikeli Mal Taşımacılığında Güvenlik Danışmanları İçin Asgari Sınav Şartlarına İlişkin 2000/18/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifini, Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacılığı İle İlgili Direktif 94/55/EC Üzerine Üye Ülkelerin Bazı Belirli Muafiyetleri Kabul Etmelerine İzin Veren 2005/263/EC sayılı Komisyon Kararını, Tehlikeli Malların Demiryoluyla Taşımacılığı İle İlgili Direktif 96/49/EC Üzerine Üye Ülkelerin Bazı Belirli Muafiyetleri Kabul Etmelerine İzin Veren 2005/180/EC sayılı Komisyon Kararını yürürlükten kaldırmaktadır. Direktifte ADR, RID ve ADN nin tehlikeli malların uluslararası güvenli taşımacılığı hakkında ortak kurallar belirlediği ve söz konusu kuralların tehlikeli malların taşımacılığı şartlarını AB içinde uyumlaştırmak ve ortak taşıma pazarının uygun şekilde işlemesini sağlamak amacıyla ulusal taşımaya genişletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu nedenle, bu Direktif ile her bir AB ülkesinde tehlikeli malların ulusal taşımacılığında, uluslararası tehlikeli mal taşımacılığı anlaşmaları olan ADR, RID ve ADN anlaşmalarının kurallarının geçerli olacağı anlaşılmaktadır. Direktifin hükümleri silahlı kuvvetlerin doğrudan ve fiziksel sorumluluğu veya danışmanlığı altında yapılan tehlikeli mal taşımacılığına da uygulanmaz. Ancak, silahlı kuvvetler adına çalışan ticari yüklenicilerce yapılan tehlikeli mal taşımacılığı, ticari yüklenicinin sözleşme görevleri silahlı kuvvetlerin doğrudan ve fiziksel sorumluluğu veya danışmanlığı altında yapılmıyorsa, bu Direktif kapsamında değerlendirilmelidir. 8

24 Bu Direktif ile AB içinde ve üçüncü ülkelerle yapılacak tehlikeli mal taşımacılığı, Direktifin 6 ncı Maddesinde belirtilen ve direktifin eklerinde detaylı olarak verilen istisnai uygulamalar haricinde, ADR, RID ve ADN ye uygun olarak yapılacaktır. Direktifin İstisnai Uygulamalar başlıklı 6 ncı Maddesinde belirtilen istisnai uygulamalar şunlardır: 1. Kendi bölge sınırlarında yapılan taşımacılık işlemleri için, Üye Ülkeler Ek lerde belirtilmiş olan lisanlardan farklı bir lisanın kullanılmasına onay verebilecektir. 2. (a) Güvenlikten ödün verilmemek şartıyla, Üye Ülkeler orta ya da yüksek seviye radyoaktivite içeren maddeler hariç, az miktarda belirli tehlikeli malların kendi sınırları içinde taşımacılığı için, taşımacılık şartlarının Eklerde belirlenen şartlardan daha sıkı olmaması kaydıyla, Ek I, Bölüm I.1, Ek II, Bölüm II.1, ya da Ek III, Bölüm III.1 de istisnai uygulama talep edebilirler. (b) Güvenlikten ödün verilmemek şartıyla, tehlikeli malların kendi sınırları içinde taşımacılığı için, Üye Ülkeler aşağıdaki durumlarda Ek I, Bölüm I.1, Ek II, Bölüm II.1, ya da Ek III, Bölüm III.1 de istisnai uygulamalar talep edebilecektir: (i) Kısa mesafelerde yerel taşıma; ya da (ii) Bilinen bir endüstriyel işlem için ve net olarak belirlenmiş şartlar altında yakinen kontrol edilmesi halinde belirli rotalarda demiryolu ile yerel taşıma. Her Üye Ülke, olağan dışı olarak ve güvenlikten ödün verilmemek kaydıyla, bu Direktifte yasaklanmış olan tehlikeli malların kendi sınırları içerisinde taşınabilmesi amacıyla ya da bu tip taşımaların Direktifteki şartlardan farklı şartlar altında yapılabilmesi amacıyla, bu tip taşımaların net bir şekilde tanımlanmış ve belirli bir süreyle sınırlanmış olması şartıyla, özel onaylar verebilecektir. 9

25 Komisyon ulusal istisnalar listelerini gözden geçirebilmeli ve bir kaza ya da olay anında acil önlemleri uygulama ve yerine getirme konusunda karar verebilmelidir. Direktifin Ulusal İstisnai Uygulamalar başlıklı Ek I, Bölüm I.3 kısmında Üye Ülkelerin kendi bölgelerindeki karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığındaki istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnaların sona erme tarihi 30 Haziran 2015 dir. Bu tarihten sonra Üye Ülkelerin istisnaların süresini uzatma talebi olursa ve Komisyon bu talebe onay verirse bu süre azami 6 sene daha uzatılabilir. Direktifte ayrıca, Direktifin Eklerinin, takip ve iz sürme konusunda teknolojik gelişmeler de dâhil olmak üzere bilimsel ve teknik gelişmelere hızlıca uyarlanmasını sağlamak ve özellikle de ADR, RID ve ADN ye dahil edilen yeni hükümleri dikkate almanın şart olduğundan bahsedilmektedir. ADR, RID ve ADN ye yapılacak değişiklikler ve Eklerde buna karşılık gelen değişiklikleri aynı anda devreye sokmanın önemine de değinilmiştir. (11) Direktif incelendiğinde, Direktifin Üye Ülkelerde karayoluyla uluslararası ve ulusal düzeyde yapılan tehlikeli mal taşımacılığında ADR hükümlerini benimsediği, sadece ulusal boyutta yapılan tehlikeli mal taşımacılığı için bazı Üye Ülkelere 30 Haziran 2015 tarihine kadar istisnalar verildiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla AB içindeki karayoluyla tehlikeli mal taşımacılığı hakkındaki teknik bilgiler -Üye Ülke istisnaları hariç olmak üzere- ADR içinde bulunmaktadır /61/EU sayılı Komisyon Direktifi 2008/68/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığıyla İlgili Direktifini Bilimsel ve Teknik Gelişmelere İlk Defa Uyarlayan, 2 Eylül 2010 tarihli, 2010/61/EU sayılı Komisyon Direktifi ile ADR nin 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren en son versiyonu geçerli kabul edilmektedir. 11 a.g.e. 10

26 Üye Ülkelere iç mevzuatlarını ADR nin 2011 versiyonuna uyumlaştırmaları için 30 Haziran 2011 tarihine kadar bir geçiş dönemi verilmiştir. (12) 2.3. Komisyon Kararları Tehlikeli malların karasal taşımacılığı ile ilgili üye ülkelerin belirli istisnaları (13) (14) (15) kabul etmesine ilişkin Komisyon Kararları da bulunmaktadır Tehlikeli Malların Karayoluyla Taşımacılığında Denetleme ile İlgili Direktifler Tehlikeli malların karayoluyla taşımacılığında denetleme ile ilgili direktiflerin ilki Karayoluyla Tehlikeli Mal Taşımacılığında Denetlemeler İçin Standart Prosedürler adlı ve 95/50/EC sayılı Konsey Direktifidir (16). Daha sonra bu direktifi değiştiren direktifler yayınlanmıştır /61/EU, 2008/68/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi nin Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı Direktifini Bilimsel Ve Teknik Gelişmelere İlk Defa Uyarlayan, 2010/61/EU sayılı Komisyon Direktifi, 2 Eylül /240/EC, 2008/68/EC sayılı Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı Konusunda Avrupa Parlamentosu Ve Konseyi Direktifine göre Üye Ülkelerin belirli istisnaları kabul etmesine izin veren Komisyon Kararı, 4 Mart /187/EU, 2008/68/EC sayılı Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı Konusunda Avrupa Parlamentosu Ve Konseyi Direktifine göre Üye Ülkelerin belirli istisnaları kabul etmesine izin veren Komisyon Kararı, 25 Mart /26/EU, 2008/68/EC sayılı Tehlikeli Malların Karasal Taşımacılığı Konusunda Avrupa Parlamentosu Ve Konseyi Direktifine göre Üye Ülkelerin belirli istisnaları kabul etmesine izin veren Komisyon Kararı, 14 Ocak /50/EC, Karayoluyla Tehlikeli Mal Taşımacılığında Denetlemeler İçin Standart Prosedürler adlı ve 95/50/EC sayılı Konsey Direktifi, 6 Ekim

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması

ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması ALIŞAN LOJİSTİK Tehlikeli Kimyasalların Karayolunda Taşınması Aslı YAMANTAŞ Sağlık-Emniyet-Çevre /Kalite Müdürü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (DGSA) 2014 1 İÇERİK Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması

Detaylı

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı ADR KONVANSİYONU

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı ADR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı ADR KONVANSİYONU İÇİNDEKİLER ADR KONVANSİYONU...3 AMAÇLARI...3 YASAL KAPSAMI...3 COĞRAFİ KAPSAMI...3 ADR VE AVRUPA BİRLİĞİ...4 DEĞİŞİKLİKLER...4

Detaylı

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI GülĢah AYTEKĠN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı No:128/A

Detaylı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Uluslararası Nakliyeciler Derneği ADR Konvansiyonu Gereğince Sürücü ve Danışmanlık Eğitimi Şartları ve Türkiye ye İlişkin Son Durum Alper ÖZEL İcra Kurulu Üyesi, ADR/RID Danışmanı ve Eğitmeni İ.Ü. Ulaştırma

Detaylı

ADR nin Türkiye de Uygulanabilirliği

ADR nin Türkiye de Uygulanabilirliği TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ADR nin Türkiye de Uygulanabilirliği Tank Storage Istanbul 13-14 October 2009 Grand Cevahir Hotel, Istanbul Genel Sekreter TEHLİKELİ http://www.foxitsoftware.com MADDELERİN

Detaylı

info@dgrlogistic.com

info@dgrlogistic.com info@dgrlogistic.com Hakkımızda ; Vizyon Tehlikeli madde ve proje taşımacılığı kapsamında, danışmanlık ve lojistik sektöründe lider firma olmak. Misyon Türkiye de yeni bir farkındalık olan tehlikeli madde

Detaylı

ADR- TMGD EĞİTİMİ. FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir

ADR- TMGD EĞİTİMİ. FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir ADR- TMGD EĞİTİMİ FSL DANIŞMANLIK Muhittin Hakan Demir 1. ADR ANLAŞMASININ TEMEL YAPISI 2 TEHLİKELİ MADDE Tehlikeli maddeler, doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle genel emniyeti

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir?

TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Nedir? 2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında ADR hükümlerini

Detaylı

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK

ADR KAPSAMI VE TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI AHMET ÇELİK 1. GİRİŞ ADR KAPSAMI VE Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), uluslararası alanda 1968 yılından beri uygulanan ve bugün itibariyle 27 Avrupa Birliği

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9

TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 İçindekiler ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... ix TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNE GİRİŞ... 3 Vaka Çalışması... 9 Kaynaklar... 9 TEHLİKELİ MADDE LOJİSTİĞİNDE SINIFLANDIRMA....11 2. Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması...

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ

BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ BÖLÜM 3.2 TEHLİKELİ MALLARIN LİSTESİ 3.2.1 Tablo A: Tehlikeli malların Listesi Açıklamalar Kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu Bölüm'deki Tablo A'nın her satırı

Detaylı

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI KOD KAPSAMINDA EĞİTİM VE YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz

Detaylı

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002

Avrupa Anla ması Cilt II RLE LLETLER New York ve Cenevre, 2002 ECE/TRANS/160 (Cilt II) AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU İç Ulaştırma Komitesi Yenilenmiş 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi TÜRKİYE EŞLEŞTİRME Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 TEHLİKELİ MALLARIN TAŞINMASI Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin eğitimi Sürücü eğitiminin ana hedefleri: Sürücü eğitimi Sürücülerin

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları SİRKÜLER Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL)

Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL) Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma

Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma Tehlikeli Maddeler ve Kimyasallarla Çalışma 1 Mustafa BAĞAN 1 Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği e-posta: mustafa.bagan@tksd.org.tr Öz Kimyasal maddeler tehlikeli olsun veya olmasın günlük yaşamımızın

Detaylı

Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmaz.

Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma Bakanlığı nın görüşlerini yansıtmaz. AVRUPA BİRLİĞİ KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARA VE MESLEĞE GİRİŞ KOŞULLARININ TÜRK KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME BURCU MAZLUM AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık

Detaylı

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2016 31/03/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ AKÇAKALE SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Bulgaristan 01 TOPLAMLAR: 01 ÇEŞME SINIR KAPISI Türkiye 15 01 TOPLAMLAR: 15

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE DEMİRYOLU TAŞIMALARINDA TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Tehlikeli

Detaylı

Tehlikeli Madde Güvenlik DanıĢmanı

Tehlikeli Madde Güvenlik DanıĢmanı Mehmet AYDEMĠR Kimya Mühendisi Tehlikeli Madde Güvenlik DanıĢmanı -ADR VE ADR BELGESĠ NEDĠR? ADR ( Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması ) tehlikeli maddelerin,

Detaylı

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/01/ /01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/01/2016 31/01/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 01 04 TOPLAMLAR: 01 04 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 582 16 TOPLAMLAR:

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1.4.1 Genel emniyet önlemleri 1.4.1.1 Tehlikeli malların taşınması sırasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası ve Kapsamına bağlı olarak zarar ve yaralanmadan

Detaylı

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI

ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI ALTINTEL LİMAN VE TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş. TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİLENDİRME SLAYTI 24 EKİM 2013 TARİHLİ 28801 SAYILI YÖNETMELİK HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/03/ /03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/03/2014 31/03/2014 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAPILARA GÖRE EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ ÇEŞME SINIR KAPISI Geçici Plaka İzni Geçiş Türkiye 04 01 TOPLAMLAR: 04 01 CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI Türkiye 1,349 03 TOPLAMLAR:

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR

25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR ERASMUS + 2015-2016 ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ İLANI (Öğrenim/Staj) SON BAŞVURU TARİHİ: 25 ŞUBAT2015 MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR Erasmus + Programı kapsamında 2015-2016 akademik yılı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

Detaylı

SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER

SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER SRC5 TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP SÜRÜCÜ İSTİHDAM ETMEK İÇİN GEREKLİ NEDENLER SRC 5 - ADR Belgesi Nedir? SRC 5 - ADR Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre Tehlikeli Madde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIGI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/04 (TMKTDGM)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIGI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü GENELGE 2016/04 (TMKTDGM) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIGI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 23331001-360-02/...9b'' tb Konu: 2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Detaylı

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR BÖLÜM 8.2 ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR 8.2.1 Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar 8.2.1.1 Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili kurum tarafından düzenlenmiş

Detaylı

ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI TEHLİKELİ ATIKLAR (TA)

ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI TEHLİKELİ ATIKLAR (TA) ATIK KATEGORİLERİNE GÖRE ATIK KODLARI Ek-I Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık Listesine göre TEHLİKELİ ATIKLAR (TA) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV Atık

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

KARAYOLUYLA TEHLĠKELĠ MADDE TAġIYAN ARAÇ ġoförlerġne YÖNELĠK MESLEKĠ YETERLĠLĠK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KARAYOLUYLA TEHLĠKELĠ MADDE TAġIYAN ARAÇ ġoförlerġne YÖNELĠK MESLEKĠ YETERLĠLĠK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar KARAYOLUYLA TEHLĠKELĠ MADDE TAġIYAN ARAÇ ġoförlerġne YÖNELĠK MESLEKĠ YETERLĠLĠK EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Tehlikeli Malların

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. ADR-TMGD alanında sıkça adı geçen SRC5 belgesi nedir? Diğer adı geçen belgelerin kullanım alanı nedir? Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği

Detaylı

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/07/2015 31/07/2015 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 04 01 05 10 04 Almanya 13 01 01 70 01 186 69 135 161 Avustralya 01 01 Avusturya 01 09

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

Mehmet Bülent ÖZÇELİK. Karayolu ve Demiryoluyla Tehlikeli Yük Taşımaları Daire Başkanı

Mehmet Bülent ÖZÇELİK. Karayolu ve Demiryoluyla Tehlikeli Yük Taşımaları Daire Başkanı Mehmet Bülent ÖZÇELİK Karayolu ve Demiryoluyla Tehlikeli Yük Taşımaları Daire Başkanı TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI Tehlikeli Madde Taşımacılığı Konu Başlıkları Ulusal Yetkili Otorite, 655 KHK Tehlikeli

Detaylı

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME EĞİTİMLERİNİN LİMAN İŞLETMELERİNDEKİ GEREKLİLİK VE ÖNEMİ ALİ UMUT ÜNAL KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASAN BORA USLUER GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Tehlikeli Yükler Ve Sınıfları Yapısı gereği

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine ilişkin Yönetmelik 01 Ekim 2013 tarihinde

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CLP Tüzüğü. 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL. Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ. REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ

CLP Tüzüğü. 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL. Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ. REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ CLP Tüzüğü 22 ġubat 2011 ĠSTANBUL Ayşe ÖĞÜNÇ DALGIÇ KOSGEB ĠSTANBUL ĠKĠTELLĠ HĠZMET MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ REACH CLP Ġstanbul Bölgesel Temas Noktası Ġçerik CLP Nedir? CLP Kapsamı REACH ve CLP Bağlantısı CLP

Detaylı

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri)

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

AIS Kış Lastikleri Bilgilendirme Sistemi GENEL BİLGİLENDİRME

AIS Kış Lastikleri Bilgilendirme Sistemi GENEL BİLGİLENDİRME AIS Kış Lastikleri Bilgilendirme Sistemi GENEL BİLGİLENDİRME Kış koşullarında ticari bir aracı sürmenin en önemli faktörlerinden biri çekiş gücünün yola aktardığı kuvvettir. Buna ek olarak aracın gerekli

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

International Cartographic Association-ICA

International Cartographic Association-ICA International Cartographic Association-ICA 1.AMAÇ: Uluslararası Kartografya Birliği (International Cartographic Association-ICA), 1959 yılında kurulmuştur. Hükümetler dışı bir kuruluş olan ICA nın ana

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri

Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri EŞLEŞTİRME TÜRKİYE Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek Ankara 2014 Taşıma ünitesini belirleme yöntemleri TEMEL KAVRAMLAR TAŞIMA ÜNİTESİ-1.2.1 bağlı bir treyleri olmayan bir motorlu arac veya bağlı

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları

Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik Ve Spor Alanlarında Mevcut İşbirliği Anlaşmaları - Türkiye ile Afganistan arasında 7 Kasım 1959 tarihinde Ankara'da "Kültür

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751)

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) -118- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1.-15 Mart

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI ANKARA 2010 HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI TEHLİKELİ MADDELER KURALLARI KURS PROGRAMI

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI

AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI AYEMİS EĞİTİM VE DANIŞMANLIK KURUMU TMGD SINAVINA YÖNELİK SORULARI Soru 1. Strafor üretiminde kullanılmak üzere polimer boncuklar, genleşebilir alevlenebilir buhar açığa çıkaran özelliklere sahip madde

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri

Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Tehlikeli Madde Lojistiği ve Süreçleri Jan Devrim Operasyonlar Koordinatörü twitter.com/jandevrim Jandevrim.blogspot.com 1 R3 Kasım 2011 Tank Storage Istanbul Alışan Group Aktiviteleri Alışan Group Lojistik

Detaylı

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1-Bu esasların amacı Türkiye nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI CEZA MİKTARLARI. Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI CEZA MİKTARLARI. Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI CEZA MİKTARLARI Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu İlgili Kanun: Madde 28-1 Ceza Fiili Adı: Madde 28-1 Tehlikeli yük taşımasında izin ve belge zorunluluğu

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı