DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER 3 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 4 DOSAB Genel Bilgiler 5 YÖNETİM FAALİYETLERİ 13 BİRİM FAALİYETLERİ İmar İnşaat - Su - Peyzaj Çevre Elektrik Doğalgaz Atık Su Arıtma Tesisi SCADA 24 DENETİM RAPORLARI Denetim Kurulu Raporu Yeminli Mali Müşavirlik OSB Denetim Raporu 33 BİLANÇOLAR 12/2014 Ayrıntılı Bilançosu (Aktif) 12/2014 Ayrıntılı Bilançosu (Pasif) 12/2014 Ayrıntılı Gelir Tablosu 37 BÜTÇE GEREKÇESİ Gelir Kısmı Yılı 2015 Yılı Gider Bütçesi Tablosu YILI GİDER BÜTÇESİ VE ÇALIŞMA PROGRAMI 2

3 DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Yoklama 2. Divan Teşekkülü (Bir başkan, bir başkan vekili, bir katip) ve Divana, tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması, 5. Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan Denetim Raporlarının okunması, yılı Bilançosunun ve Gelir-Gider Tablosunun okunması, 7. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının, bağımsız denetim kurumlarının raporlarının, bilançonun ve gelir-gider tablosunun görüşülmesi, 8. Bilançonun kabulü veya reddi, 9. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, 10. Parsel büyüklüğüne göre yönetim aidatlarının ve hizmet bedellerinin belirlenmesi, 11. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi, yılı Bütçe ve Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 13. DOSAB Elektrik ve Buhar Üretim Tesisi Projesinin OSB Üretim Lisansı altında kurulup işletilmesi hususunun karara bağlanması, Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda gündem maddesi yapılarak görüşülen, ancak detaylı çalışmalar yapılarak bir sonraki genel kurulda görüşülmek üzere karara bağlanan Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni ve İşletme Ruhsatı eksiklikleri hususunda eylem planı belirlenerek karara bağlanması, 15. Yapılması planlanan Semt Polikliniği konusunun ve hizmet adasında yapılacak yeni düzenlemelerin görüşülerek karara bağlanması, 16. OSB Uygulama Yönetmeliği 35/y maddesine istinaden; OSB Kuruluş Protokolünün veya Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi, genel kurulun yapılması, organlarının oluşturulması ve ibrası, bilânçonun kabulü veya reddi, OSB nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi, OSB nin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi, arsa tahsis ve satış prensiplerinin belirlenmesi, alt yapı katılım payları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipleri belirleme ve bu aidat ve satış bedellerinin tahsilatında gecikme halinde uygulanacak cezalara ilişkin esasların belirlenmesi, üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ve temsilcilerinin belirlenmesi, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili görev ve yetkilerinin dışında görev ve yetkilerin yönetim kuruluna devredilmesi hususunda karar almak, 17. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi (Beş asil-beş yedek) 18. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi (İki asil-iki yedek) 19. OSBÜK Temsilcilerinin seçimi (İki asil-iki yedek) 20. Dilekler ve Temenniler, 21. Kapanış. Serhat ŞENGÜL Bölge Müdürü Ferudun KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı 3

4 GENEL BİLGİLER 24 Aralık 1989 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yatırım programı kapsamında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi nin kurulması planlanmış ve DOSAB 1990 yılında kurulmuştur. Bu yıl 25. Onur yılını yaşamaktadır. 15 Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında hazırlanan DOSAB Kuruluş Protokolü 06 Nisan 2001 tarihinde tescil edilip tüzel kişilik kazanmıştır yılına kadar Müteşebbis Heyet ile yönetilen DOSAB, 2009 yılında Genel Kurul sürecine geçmiştir. Günümüzde DOSAB, 482 hektar büyüklüğünde olup, bu alanın 384 hektarını sanayi parselleri, 11 hektarını arıtma tesisi geriye kalan 81 hektarlık kısmı ise yeşil alanlar, idari ve sosyal hizmet alanları, yollar ve alt yapı hizmet alanları oluşturmaktadır. Parsel sayısı 384 adet olup, bunlardan 348 adedi sanayi parseli, 36 sı ise idari ve sosyal tesisler, alt yapı alanlarından oluşmaktadır. Sanayi parsellerinde 301 adedi dolu, 47 adedi ise halen boş durumda ve proje safhasındadır. Dolu durumdaki 301 adet parselde, parsel malikleri ve kiracılar ile birlikte 429 firma faaliyette bulunmakta ve bu firmaların tamamında yaklaşık kişi istihdam edilmektedir. İstanbul Sanayi Odası nın açıkladığı Türkiye nin En Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 15, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası nın açıkladığı Bursa nın 250 Büyük Firması arasında 42 DOSAB katılımcısı firma yer almaktadır. Misyonumuz; Kendimizi sürekli geliştirerek, sanayicimizle işbirliği içinde yeni projeler üretip, dünya standartlarında kabul gören hizmet üretmektir. Vizyonumuz; OSB ler arasında sanayicisine en kaliteli altyapı tesislerini kurarak, en kaliteli hizmeti en ekonomik şartlarda sunan bir kurum olmaktır. YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 28 Mart 2014 tarihinde yapılan DOSAB 6.Olağan Genel Kurul Toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetler özetle sunulmuştur. 4

5 DOSAB BUHAR VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ DOSAB da kurulması planlanan DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, 4 Haziran 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmuştur. Belirlenen takvim çerçevesinde yoğun bir şekilde merkezi ve yerel yönetimlerin yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partiler, bakanlar, milletvekilleri, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, akademik odalar, basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülen Güllü tarafından uluslar arası kabul gören ABD AERMOD Hava Dağılım Modellemesine göre tesisin hava kalitesine etkileri ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Çakmak tarafından hazırlanan Atık Isı ve Karbondioksit Yayılım Raporu ÇED dosyasına konulmuştur. Hava kalitesi raporu, uluslar arası en iyi teknikler dokümanına uygun olarak hazırlanan, teknoloji seçimi ve çevresel önlemlerin en üst düzeyde alındığı tek merkezli bu projenin devreye girmesi ve bölgedeki mevcut buhar üretim kazanlarının devre dışı kalması durumunda hava kalitesinin, ölçümlenen bilimsel veriler ışığında mevcut duruma göre önemli oranda iyileşeceğini ortaya koymuştur. Atık Isı ve Karbondioksit Yayılım Raporu da yerel veya bölgesel olarak iklim üzerinde tesisin önemli bir etkisinin olmayacağını bilimsel verilerle göstermiştir. 23 Aralık 2014 Salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nda yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısında 12 kurum ve kuruluş proje ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Bu görüşler çerçevesinde ÇED Raporu ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış ve 1 Nisan 2015 tarihinde ÇED Raporu İDK tarafından yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta görüşe açılmış, görüşler alınıp rapora eklenmiştir. Proje ile ilgili ÇED kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecektir. 5

6 Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi... Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına kadar tamamen kapalı ortamda olacak, hiçbir şekilde görülmeyecek, havayla temas etmeyecek, etrafa toz salınımı olmayacak. Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan baca gazları (toz, SO 2, NO X, CO) yüksek teknolojiye sahip sistemle kontrol altına alınıp, çevreye ve insan sağlığına zararları engellenecek. Baca emisyonları, Çevre Bakanlığı nca 7/24 online izlenecek. Yer altı veya baraj suyu kullanılmayacak. Santralin ihtiyacı olan su; DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi nde arıtılıp dereye dökülen sulardan, ileri arıtma sistemi ile geri kazanılacak. Uçucu baca külleri yüzde 99,95 oranında yeni nesil torba filtrelerle tutulup, kapalı siloda depolanacak. Kazan altı külü de ayrı bir siloda depolanıp, kapalı silobaslarla taşınacak. Küllerin havayla teması ve etrafa yayılması mümkün olmayacak. DOSAB da 100 e yakın buhar kazanı bacası, DOSAB ın tek merkezli bu yatırımı sayesinde kapandığında mevcut duruma göre daha temiz bir hava kalitesi sağlanacak. * * Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Danışmanı Prof.Dr.Gülen Güllü nün, uluslar arası kabul gören ABD AERMOD Hava Dağılım Modellemesine göre; tesisin hava kalitesine etkileri raporunun sonucudur. 6

7 Daha Çok Katma Değer... Enerji üretiminde ülkemizin yerli kaynaklarının değerlendirilmesi ile dışa bağımlılığımız azalacak. Yurt dışına, yılda 100 milyon dolar, 10 yıllık bir projeksiyonda 1 milyar Dolar daha az doğalgaz faturası ödenecek. Ülke içinde yaratılacak katma değer ile dış ticaret açığı ve cari açığın düşürülmesine katkı koyacak. Dışa bağımlı olduğumuz enerjide arz güvenliğinin sağlanmasına katkı koyacak, enerjide çeşitliliği sağlayacak. DOSAB daki 440 firma, rekabetçi fiyatlarla enerji temini sayesinde daha çok istihdam yaratacak, ihracat yapacak ve vergi ödeyecek Santral Bacası 2- Kazanlar 3- Soğutma Ünitesi 4- İdari Bina 5- Elektrik - Mekanik Atölye 6- Su Tankları 7- Pompa İstasyonu 8- Su Hazırlama Ünitesi 9- Yardımcı Kazan 10- Kül Silosu 11- Kireç Taşı Silosu 12- Kömür Silosu 13- Torba Filtreler 14- Türbin - Jeneratör Binası 15- Trafo Binası 16- Yangın Suyu Deposu 17- Kömür Boşaltma Bunkeri 18- Boru Konveyör 19- Kantar - Lastik Yıkama İstasyonu 20- Kömür Kapalı Stok Holü 21- İdari - Elektrik - Mekanik Atölye 22- Ham Su Deposu 7

8 8 ÇEVRE YATIRIMLARI VE SU GERİ KAZANIMI (MBR TESİSİ) Son bir yıl içerisindeki faaliyet ve çalışma programımızda, çevre ve su konularında yoğun bir yer tutmuştur. Bu kapsamdaki faaliyetler kısaca şöyledir; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yer altı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği gereğince ruhsatlı yer altı su kuyularına tarihine kadar sayaç takılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu süre daha sonra tarihine kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili olarak yasal olmayan kuyulara geçici tahsisat verilmesi hususunda DSİ 1.Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmiş, bölgemizdeki katılımcılarımızın kuyuları da Bölge Müdürlüğümüze devir alınarak tüm kuyular için D.S.İ Bölge Müdürlüğü nün onayladığı sayaçlar alınmıştır. Bu sayaçlar tarihinden önce Bölgedeki tüm su kuyularına takılacaktır. Böylelikle DOSAB daki tüm su kuyularının yasal hale gelmesi sağlanacaktır metreküp/günlük yeni bir arıtma tesisinin kurulumu için çalışmalara başlanmıştır. Membran Biyoreaktör olarak planlanan tesisinin kurulumunun tamamlanmasının ardından ikinci aşama olarak tesisten elde edilen su; Reverse Osmoz ya da Nano Filtrasyon gibi ileri arıtma teknolojisine tabi tutularak geri kazanımı sağlanacaktır. Geri kazanılan su DOSAB ın Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi nde kullanılacak 10 bin metreküp/günlük ihtiyacın tamamını karşılayacak, ilave olarak 5 bin metreküp/gün kapasite fazlası olacaktır. Bu su da proseste kullanılacak, böylelikle çevreci bir yaklaşımla su geri kazanımı ile yer altı suyu kullanılmı azaltılacaktır. MBR Tesisi Projesi çerçevesinde dört dünya devi firma olan Microdyne Nadir (Almanya), Koch (Almanya), Kubota (Japonya) ve GE Power&Water (ABD) ile proje için DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi nde pilot ölçekli tesislerin kurulumu yapılmıştır. Her biri küçük ölçekli bir arıtma tesisi şeklinde çalışan pilot tesislere verilen atık su ve her bir pilot tesisten çıkan arıtılmış suya ait analizler akredite laboratuar ve DOSAB laboratuarında yapılmıştır. 5 ayı bulan çalışmalar sonucunda MBR tesisi için en uygun membran modülleri seçilebilecektir. MBR tesisinin projelendirilmesi ve inşaat ihalesinin gerçekleştirilmesi ile 2016 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Tekstilde boyahanelerinin ram bacalarından çıkan emisyonlarla ilgili olarak kesin çözüm üretmek amacıyla kurduğumuz komisyon çalışmalarını tamamladı. İlk olarak Yedikardeş Tekstil ve Termoteks firmaları öncülük ederek elektro statik çöktürücü ve geri kazanım tesislerini kurup işletmeye almışlardı. Komisyonun tavsiye kararı ve Bölge Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda 46 firmadan 23 ünün tesis siparişini verip devreye alması sağlanmış, kalan tesislerle ilgili sipariş süreci devam etmektedir. Bu yıl bu çalışmayı tamamlayıp, çevre konusunda daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflenmektedir.

9 DOSAB YÖNETİM ADASINDA YENİ PROJE DOSAB Yönetim Binası, DOSABSİAD Merkezi, Cami, Semt Polikliniği ve eski yönetim binasının yer aldığı alanda, yeni bir proje oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalarda sona gelinmiştir. Buna göre, söz konusu alanda deprem güvenli cami, yeni ticari alanlar ve otopark yapımı ile hem modern bir görünüm sağlanacak hem de DOSAB a yeni ticari alanlar yaratılarak kalıcı gelir sağlanacaktır. Bu doğrultuda, mevcut poliklinik yerinin DOSAB bünyesine katılması için Bursa Valiliği, Osmangazi Belediyesi, Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile DOSAB arasında 12 Mayıs 2015 Salı günü protokol imzalanmıştır. Buna göre DOSAB ile Demirtaş Mahallesini ayıran Yıldız Sokak a cepheli Demirtaş Mahallesi tarafında kalan metrekarelik arsa Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılacak. Bu arsa üzerine DOSAB tarafından, semt polikliniği ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere DOSAB Semt Polikliniği Hizmet Binası yapılacak. DOSAB binayı tamamladıktan sonra iki adet 112 Acil Yardım İstasyonu için Bursa Sağlık İl Müdürlüğü ne, semt polikliniği için de Kamu Hastaneler Birliği ne bedelsiz kullanım için binayı teslim edecek. Hali hazırda Çekirge Devlet Hastanesi ne bağlı olarak DOSAB Semt Polikliniği, bölge yönetim binası yanında bulunuyor yılında DOSAB tarafından SSK Genel Müdürlüğü ne tahsis edilen binada bir ambulans ve bir görevli doktor görev yapıyor. Binadaki diğer alanlar sağlık hizmeti sunumu için kullanılamıyor. Protokole göre yeni binanın teslimi sonrası, eski bina boşaltılacak. Yeni DOSAB Semt polikliniği Hizmet Binası nın yapılmasıyla, tam donanımlı iki 112 Acil Yardım Ambulansı yanında daha büyük ve modern bir alanda daha fazla doktor tarafından, daha çok branşta hizmet verilecek. Yeni DOSAB Semt Polikliniği Hizmet Binası ve 112 Acil Yardım Ambulansları, DOSAB da çalışan 45 bine yakın kişi ile birlikte, Demirtaş, İsmetiye, Alaşar, Ovaakça, Panayır gibi 150 bine yakın nüfusun olduğu bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunacak. 9

10 DOSAB EV TEKSTİLİ KÜMESİ Çalışmalarına 2014 yılında başlanan kümelenme (Ür-Ge) projesi kapsamında ilk olarak DOSAB Ev Tekstili Kümelenmesi, DOSABSİAD işbirliği ile kurulmuştur. Bölgede ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren 17 firmanın yer aldığı kümelenme projesi ile ilgili olarak 23 Şubat 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı na gönderilmiş, 5 Mart 2015 tarihinde onaylanmıştır. Temel amacın daha fazla ihracat olduğu projede, Mayıs ayında yapılan ihtiyaç analizi çalışması ile firmalar üç yıllık yol haritasını belirleyecekler. Bu kapsamda ihracat artışı için yapılması gerekenler, hedef ve yeni pazarlar, fuar katılımları, alım heyetleri, danışmanlık hizmetleri vb. konularda ortak bir strateji oluşturulacak. Üç yıl sürecek projenin yaklaşık 4 milyon dolar bütçesi olacak. Yapılan harcamaların yüzde 75 i Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilecek. DOSAB ÇOCUK BAKIM EVİ (KREŞ) DOSAB Çocuk Bakım Evi (Kreş) temeli 24 Kasım 2014 Öğretmenler gününde atılmıştır. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı, Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan bu proje, DOSAB firmalarında çalışanların 150 çocuğuna hizmet verecek kapasitededir metrekare inşaat alanına sahip, 2 kattan oluşan Çocuk Bakım Evi nin kaba inşaatı Şubat sonu itibariyle tamamlanmıştır. Yaklaşık 3,5 milyon lira yatırım bedeline sahip olan bunun 900 bin lirasına yakını BEBKA tarafından finanse edilen kreşin 2015 yılı sonuna kadar hizmete açılması hedeflenmektedir. 10

11 FEN LİSESİ TAMAMLANDI Yapımına DOSAB tarafından başlanan ve kaba inşaatı bitirilen Fen Lisesi, Tofaş ile yapılan protokol çerçevesinde Tofaş Fen Lisesi, DOSAB Kapalı Spor Salonu ve DOSAB Öğrenci Yurdu olarak tamamlanmış, eğitim-öğretim yılında hizmete açılmıştır. Fen Lisesi nin tefrişatı DOSAB-Tofaş işbirliği ile ortaklaşa yapılmıştır metrekare inşaat alanına sahip olan okulda, 418 öğrenci eğitim görmektedir. Yurt binası 280 öğrenci kapasiteli, kapalı spor salonu 560 metrekare alana sahiptir. SANAYİCİLERLE KAHVALTI SOHBETLERİ DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde, bölge katılımcısı sanayicilerle 15 günlük periyotlarda düzenlenen 'Kahvaltı Sohbetleri'nde bir araya geliyor. Şubat ayından itibaren düzenlenen ve sektörel gruplar halinde yapılan Kahvaltı Sohbetleri Toplantıları, DOSAB Restoran'da kişilik katılımla gerçekleştiriliyor. Belirli bir gündemi olmayan toplantılarda; DOSAB ve DOSAB yatırımlarından, sanayicilerin Bölge Müdürlüğüne dair görüş ve önerilerine, sektörel ve ekonomik gelişmelerden iş dünyasını ilgilendiren güncel olaylara kadar çeşitli konular konuşuluyor. İTFAİYE MERKEZİNE YENİ ARAÇ DOSAB ın tahsis ettiği 3 dönümlük alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve çalıştırılan, 2013 yılı Ekim ayında hizmete giren bölge sınırları içindeki Demirtaş İtfaiye Merkezi ne tam donanımlı bir itfaiye aracı alındı. DOSAB ın daha önce aldığı bir itfaiye ve bir arama kurtarma aracı ile birlikte merkeze üç araçlık katkısı sağlandı. Araçlar, bölgedeki endüstriyel nitelikli yangınlar başta olmak üzere geniş bir bölgeye hizmet üretecek. DOSAB HATIRA ORMANI Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile DOSAB ve DOSABSİAD arasında, DO- SAB Hatıra Ormanı protokolü imzalandı. Buna göre, Gürsu ya bağlı İğdir Köyü yakınında Çevre Yoluna cepheli 65 dönümlük alana fıstık çamı ağacı dikildi ve bakımları yapılmaktadır. 11

12 BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE DESTEK Bursa Emniyet Müdürlüğü nün başlattığı yeni araç kampanyasına, DOSAB ve DOSABSİAD işbirliği ile bölgemizden 32 araç desteği sağlandı. Araçlar 3 Kasım da DOSAB da yapılan törenle teslim edildi. Bölge sanayicilerimizin son 10 yılda Emniyet Müdürlüğü ne toplam 53 araç bağışında bulunması sağlandı. BURSASPOR A DESTEK VE DOSAB BİNİCİLİK KUPASI Şehrimizin takımı Bursaspor a, DOSAB ve bölge sanayicilerimizin katkıları devam ediyor yılındaki şampiyonluğun ardından yapılan otobüs bağışının ardından, yeni stadyumda satışa çıkartılan kurumsal localardan ilk alan DOSAB oldu. Yine Bursaspor`un O nun Formasını da Sen Al Kampanyası na, 700 adet forma alımı ile katılım gösterildi. Formalar, Demirtaş, Panayır, İsmetiye gibi mahallelerdeki okullarda dağıtıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu Bursa Kapalı Manej Kış Ligi Engel Atlama Yarışmalarının 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Bursa Atlı Spor Kulübü nde yapılan etabına DOSAB sponsor oldu ve DOSAB Kupası yarışı gerçekleştirildi. 12

13 DOSAB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYETLERİ İMAR BİRİMİ İmar Birimi katılımcılarımızın parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapar ve cevaplar. İmar durumu, kotlu kroki, yapı ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini tanzim eder, bina aplikasyon, su basman, bodrum ve kat vizelerini kontrol eder ve onaylar. Bunun yanında Yapı denetim firmalarınca hazırlanan hak ediş raporlarını kontrol eder ve doğru ise ödeme emrini hazırlar ve onaylar. İmar Birimi 2014 yılında Bölgemiz ile ilgili yeni, ilave ve tadilat olmak üzere 27 adet yapı ruhsatı, 23 adet Yapı Kullanma İzni, 15 Adet Toprak ve Temel Vizesi, 42 adet İmar Durumu, 25 adet Kotlu Kroki, 42 Adet Onaylı Plan örneği tanzim etmiş bunun yanında katılımcılarımıza ve resmi kurumlara gerekli yazışmaları gerçekleştirmiştir. 13

14 İNŞAAT-SU-PEYZAJ BİRİMİ Yıl içerisinde Yıldız Sokak, 1. Nilüfer Sokak, Karanfil Sokak, Orkide Sokak, Firuze Sokak, Şebboy Sokak, Mustafa Karaer Caddesi ve Arıtma Tesisimizde bordür ve tretuar tamiratları yapılmıştır. Deşarj izin belgesi için başvuran firma alt yapıları incelenip, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrılmıştır. Bölge içindeki tüm seri ve tekil yağmur suyu ızgaralarının temizlikleri belirli periyotlarla yapılmıştır. Bölge içindeki yollardan geçen ağır tonajlı araçlar nedeni ile hasar gören seri ızgaraların tamiratları yapılmıştır. Bu yıl içerisinde bölgemizde yıpranan ve arızalar nedeni ile kazı yapılmak zorunda kalan yollarda yaklaşık ton asfalt yapılmıştır. Firmalardan gelen hız kesici set talepleri değerlendirilerek uygun olanlar yapılmıştır. Yapılan hız kesici setlerin üzeri boyanarak sürücülerin hız kesici setleri fark etmeleri sağlanmıştır. Bölge genelinde araçların çarpması veya yeni inşaatlar nedeni ile hasar gören trafik levhalarının onarımları yapılmıştır. Ayrıca Bölgemizin 4.Kısmında tırların yol kenarlarına park etmelerini önlemek için yaklaşık 15 noktaya Park Etmek Yasaktır levhaları monte edilmiştir. Bölge genelinde kırılan su parseli bacaları beton kapakları yerlerine saç kapaklar monte edilmiştir. Bölge genelinde hasar gören kanalizasyon ve yağmur suyu ana hat ve parsel bacalarının beton tamiratları yapılmıştır. Tretuar ve yollardaki yüksek bacalar kırılarak, yol ve tretuar kotuna getirilmiştir. Ana su hatlarındaki ve firmalara giden su branşmanlarında meydana gelen arızalar tamir edilmiştir. Bu arızalar BOYS programına girilerek, tüm arızaların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanmıştır. Proses ve içme-kullanma suyu kuyularının aylık periyodik bakımları yapılmıştır. Bu bakımlar BOYS programına girilerek, tüm bakımların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanmıştır. İçme-kullanma suyu için on beş günde bir, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından DOSAB Camisinden numune alınarak Bursa Halk Sağlığı Laboratuarında analiz yapılarak, çıkan analiz raporları internet sitemizden firmalarla paylaşılmıştır. Bölge Müdürlüğümüze başvuran firmaların mevcut abonelik kapatma ve yeni abonelik açma işlemleri yapılmıştır. Toplam içme-kullanma suyu abone sayımız 326, proses suyu abone sayımız 56 olmuştur tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yer altı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği gereğince ruhsatlı yer altı su kuyularına tarihine kadar sayaç takılması zorunlu hale getirilmiş, sonra tarihine kadar ertelenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak yasal olmayan kuyulara geçici tahsisat verilmesi hususunda DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmiştir. Bölgemizdeki Sanayicilerimizin kuyuları da Bölge Müdürlüğümüze devir alınarak tüm kuyular için D.S.İ Bölge Müdürlüğü nün onayladığı sayaçlar alınmıştır. Bu sayaçlar tarihinden önce Bölgemizdeki tüm su kuyularına takılacaktır. Böylelikle Bölgemizdeki tüm su kuyularının yasal hale gelmesi sağlanacaktır. Bölge genelinde kombine kanal temizleme aracı ile içlerinde pislik olan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının 5600 metresinin temizliği yapılmıştır. DOSAB İdari Binaları ile Sosyal Tesis Binasının çatı temizlikleri belli periyotlarla yapılmıştır. DOSAB-TOFAŞ Fen Lisesi inşaat işleri tamamlanarak eğitime açılmıştır. Fen Lisesi nin tefrişatı DOSAB-TOFAŞ işbirliği ile ortaklaşa yapılmıştır. Fen Lisesi metrekare inşaat alanına sahiptir. 418 öğrenci eğitim görmektedir. 280 öğrenci kapasiteli yurt binası ve 560 metrekare alana sahip spor salonu mevcuttur. Arıtma Tesisi içerisinde hırsızlık olaylarını önlemek ve güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla, güney cephesinde 500 metre uzunluğunda, 2-2,5 metre arası yükseklikte betonarme perde duvar yapılarak, duvar üzerine panel tel çit ve jiletli tel montajı yapılmıştır. Arıtma Tesisi içerisinde asit depolama ve dozlama ünitesi için tankların oturacağı, betonarme temel ve perde duvar imalatları yapılmıştır. Ünitelerin üzerine çelik konstrüksiyon yapılarak, kapalı hale getirilmiştir. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı, Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, DOSAB Çocuk Bakımevi Projesi için başvuruda bulunulmuş ve projemiz BEBKA tarafından kabul edilmiştir. DO- SAB Çocuk Bakımevi bölgemizde çalışan mavi yakalı bayanların çocukları için yapılacaktır m 2 inşaat alanına sahip, 2 kattan oluşacak Çocuk Bakımevinin Yapım İşi ihalesi yapılmış ve Kasım ayında inşaatına başlanılmıştır. Şubat ayı sonu itibarıyla kaba inşaat tamamlanmış durumdadır yılının Ekim ayında inşaatın tamamlanarak, 2015 yılı sonunda hizmete açılması hedeflenmektedir. Arıtma Tesisi içinde 2 kapalı depo alanı oluşturularak, bu iki depo içine SSR raf sistemi, Mezanin raf sistemi ve Konsollu raf sistemleri kurulmuştur. Bölgenin yerlerdeki tüm depoları burada toplanmış ve tek elden yönetilmeye başlanmıştır. 14

15 Bölgemiz içindeki 388 ada, 2 no.lu parsel ile 394 ada 10 no.lu parselin yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları imalatları yapılmıştır. İdari Binamızın giriş katında bulunan kiracımız olan Hırdavat dükkanı tahliye edilerek, bu alanda gerekli tadilat işleri yapılmış ve bu yer Evrak Kayıt ve Bekleme yeri olarak hizmete açılmıştır. Bu sene içerisinde yaklaşık 350 adet Leylandi ağacı dikilerek, bölge genelinde yaklaşık adete ulaşılmıştır. Bu sene içerisinde yaklaşık adet Leylandi ağacı 1 sefer, 1100 adet Top Akasya ağacı 1 sefer, m² Çalı Grupları ise 3 sefer budanmıştır. Bölge genelindeki tüm süs bitkilerinin periyodik olarak bakım ve budamaları yapılmıştır. Tüm bölge geneli m² çim alan sene içerisinde 1 sefer olmak üzere gübrelenmiştir. Süs ağaçları pirecik ve ballıca için, Sosyal Tesis ise uçan haşerelere karşı ilaçlanmıştır. Bölge genelindeki m² çim alanın 13 sefer biçimi yapılmıştır. Çim alanlar otomatik ve bitkilerin damlama sulama sistemleri 3 defa kontrol edilerek arızalar giderilmiştir. Bölge genelinde ot tırpanı ile m² alan 5 sefer temizlenmiştir. Bölge genelinde el çapası ile m² alan 3 sefer çapalanmıştır. Bölge içinde yaklaşık adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır. Bölge genelinde çeşitli nedenlerle kuruyan ağaçların temizlikleri yapılmıştır. Bölge genelinde şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeni ile hasar gören ağaçlar sökülerek kaldırılmıştır. Yoğun kar yağışının olduğu günlerde, Bölge genelindeki yollarda makinelerle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılarak yolların açık tutulması sağlanmıştır YILI FAALİYET RAPORU METRAJLARI Asfalt Mevsimlik çiçek dikimi Leylandi ağacı dikimi ton adet 350 adet SON 4 YIL PROSES SU TÜKETİMLERİ m SON 12 AY TÜKETİM GRAFİĞİ Bin m MAYIS PROSES SU , ,1 561,0 543,1 615,7 540,3 482,2 HAZ. TEM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi güncel tüketim bilgileri ve hizmet fiyatlarını resmi internet sitemizden takip edebilirsiniz. 15

16 ÇEVRE BİRİMİ Faaliyet Konuları: İşletmelerin başvuru yapmasına istinaden, gerekli incelemelerin yapılarak çevre ve toplum sağlığı açısından uygun bulunan işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi (Detaylı bilgi Tablo 1 de verilmiştir), İşletmelerden kaynaklanan atık suların kanalizasyon sistemine bağlanması hususunda Atık Su Bağlantı veya Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin verilmesi (Detaylı bilgi Tablo 2 de verilmiştir), İşletmelerden kaynaklanan katı atıkların toplanması ve bertaraf hizmetlerinin yürütülmesi, (Detaylı bilgi Tablo 2 te verilmiştir), DOSAB bünyesindeki kimyasal atık su niteliğinde atık suya sahip işletmelerin (otomotiv yan sanayi, kaplama tesisleri v.b.) kontrolünün yapılarak ön arıtma gerekliliğinin tespit edilmesi ve çalışmaların kontrolü, Tretuar ve yeşil alan temizlik çalışmalarının yürütülmesi, DOSAB bünyesinde bulunan işletmelere, çevre konuları ile ilgili güncel bilgiler, mevzuat değişiklikleri vb. konularda duyurular yapılması, bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ile işletmelerin Çevre Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması, Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Çevre ve İSG konularındaki çalışmaların yürütülmesi, Kurum bünyesindeki faaliyetler kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı yükümlülüklerin takibinin yapılması, Çevre Yönetim Birimi faaliyetleri kapsamında kurum içi Atık Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi. TABLO 1: tarihleri arasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri Detayı İAÇR Başvuru Sayısı İAÇR Ruhsatı Verilen İşletme Sayısı Deneme İzni Düzenlenen İşletme Sayısı Ruhsatlandırılan Toplam İşletme Sayısı İAÇR: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TABLO 2: tarihleri arasında Atık Su Bağlantı/Kalite Kontrol İzni İşlemleri Detayı Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Başvuru Sayısı Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Düzenlenen İşletme Sayısı Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Yenilenen İşletme Sayısı Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Düzenlenen Toplam İşletme Sayısı TABLO 3: tarihleri arasında verilen Katı Atık Yönetim Hizmeti Detayı İşletmelerden Toplanan Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı (kg) İşletmelerden Toplanan Sanayi Atığı Miktarı (kg) Toplanan, Taşınan ve Depolanan/Geri Kazanılan Toplam Katı Atık Miktarı (kg)

17 ELEKTRİK BİRİMİ İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. ile sözleşme imzalanarak Bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacı tarihinden tarihine kadar İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. den, tarihinden tarihine kadar ise CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. den temin edildi. Termal kamera ile TEİAŞ ta ve DOSAB firmalarında ölçümler yapılıp, tespit edilen sorunlar raporlandı. 6 adet katılımcı parseline metre 1x95 mm 2 36 kv. XLPE kablo tesis edilerek enerji verildi. 8 adet katılımcımız yeni O.G. Trafo Merkezi tesis ederek DOSAB O.G. Elektrik Dağıtım Şebekesine bağlanmıştır. Bu yeni katılımcıların sisteme ilavesi ile kva kurulu güç DOSAB Dağıtım şebekesine katılmıştır. Ayrıca 62 adet katılımcımızda direk tipi trafo merkezinin beton köşk trafo merkezine dönüşüm işi kapsamında güç artırımına giderek kva kurulu güç sisteme ilave olmuştur. Direk Tipi Trafo Merkezlerinin Beton Köşk Tipi Trafo Merkezine Dönüşüm işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda 91 adet firmanın Direk Tipi Trafo Tesisi, Beton Köşk Tipi trafo Tesisi ile değiştirildi. DOSAB elektrik şebekesinin, EPDK tarafından yayınlanan Elektriğin Ticari ve Teknik Kalitesi Yönetmeliği gereğince ring fiderleri üzerinde enerji analizörü ile ölçümler yapıldı. DOSAB Katılımcılarımızdan 15 adet firmanın Yapı Kullanma İzin Belgesi kapsamında Elektrik Tesisat, Yangın Algılama ve Acil Çıkış Projeleri onaylandı. 01 Mart Şubat 2014 tarihleri arasında DOSAB da kwh elektrik tüketilmişti. Kurulu güç ise 487 MVA idi. 01 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında tüketim %3,36 artarak kwh, kurulu güç ise 504 MVA olarak gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimindeki % 3,36 artışın; %2,68 si katılımcılarımızdaki üretim artışı, %0,68 ise yeni O.G. Trafo Merkezi tesis eden katılımcılarımızdan kaynaklanmıştır. 01 Mart Şubat 2015 dönemleri arasında DOSAB elektrik dağıtım şebekesi için kwh elektrik enerjisi satın alındı, %1,85 kayıpla kwh satış gerçekleştirildi. Aylık tüketilen enerjinin % 48,30 i Gündüz, % 20,79 u puant, % 30,91 i ise gece tüketilmiştir. SON 4 YIL ELEKTRİK TÜKETİMLERİ kwh SON 12 AY TÜKETİM GRAFİĞİ Milyon kwh MAYIS ,0 ELEKTRİK HAZ. TEM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN 89,7 Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi güncel tüketim bilgileri ve hizmet fiyatlarını resmi internet sitemizden takip edebilirsiniz. 85,8 82,6 90,8 90,7 17

18 01 MART ŞUBAT 2015 DÖNEMLERİ ARASINDAKİ DOSAB ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ GRAFİĞİ DOSAB ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ MART ŞUBAT 2015 DÖNEMLERİ ARASINDAKİ DEMANT YÜK CETVELİ 18

19 48 adet katılımcının Elektrik projesi onaylandı. Projesi onaylanan 42 adet katılımcının, O.G. Trafo Merkezinin geçici kabulü gerçekleştirildi. 01 Mart Şubat 2015 dönemleri arasındaki DOSAB Elektrik Dağıtım Şebekesinde meydana gelen elektrik kesintisi ve elektrik arızaları ile ilgili tablo ve grafikler aşağıdadır. AÇIKLAMA MART 2013 MART 2014 FARK % FARK ŞUBAT 2014 ŞUBAT 2015 ABONE SAYISI %1,08 DEMANT GÜÇ (MW) 161,2 165,9 3,8 %4,70 ENERJİ TÜKETİMİ (kwh) %3,36 TOPLAM KESİNTİ ADEDİ %46,25 KESİNTİLER SONUCU SATILAMAYAN ENERJİ (kwh) %33,30 DALGALANMA ADEDİ %122,22 TÜM DOSABI ETKİLEYEN ARIZA ADEDİ %0,00 MÜNFERİT ARIZA ADEDİ %15,38 MÜNFERİT ARIZALAR SONUCU SATILAMAYAN ENERJİ (kwh) %14,49 DOSAB Elektrik Dağıtım Şebekesinde 01 Mart Şubat 2015 dönemleri arasında 215 adet elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Arıza ve bakım nedeni ile oluşan elektrik kesintilerinin toplam süresi 1888,4 saat olup, bu nedenle satılamayan enerji miktarı kwh dır. 01 Mart Şubat 2015 dönemleri arasında yaşanan 215 adet kesintinin, 3 adedinin TEİAŞ iletim sisteminde meydana gelen arızalar, 5 adedinin Dağıtım Merkezlerindeki periyodik bakımlar, 42 adedinin katılımcı tarafındaki bakım ve montaj çalışmaları, 120 adedinin Direk tipi trafo merkezlerinin Köşk tipi trafo merkezine dönüşüm çalışmaları nedeni ile yapılan kesinti olduğu görülmektedir. Geriye kalan 45 adet kesinti münferit arızalar nedeniyledir. Yandaki grafikte görüldüğü üzere 45 adet münferit arızanın, 3 adedinin direk tipi trafo merkezlerine kuş çarpması sonucu, 35 adedinin katılımcı tesisi kaynaklı, 4 adedinin katılımcı hatası kaynaklı, 3 adedinin kablo ve kablo başlık arızasından kaynaklandığı görülmektedir. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi TEİAŞ a ait DEMİRTAŞ TM de DOSAB a tahsis edilmiş iki adet 154 kv / 34,5 kv 100 MVA gücünde güç trafosu ile beslenmektedir. Bu trafoların beslediği baralara bağlı toplam dokuz adet DOSAB fideri bulunmaktadır. DOSAB dâhilindeki katılımcıların toplam kurulu gücü 504 MVA dır. DOSAB O.G. Elektrik Dağıtım Şebekesi, 20 adet dağıtım merkezi, bu dağıtım merkezlerinde yer alan toplam 262 adet O.G. hücre ve 535,09 km XLPE Y.G. yer altı kablosundan meydana gelmektedir. Yer altı kablolarının 186,56 km si 1x240 mm² XLPE, 25,2 km si 1x185 mm² XLPE, 317,63 km si 1x95mm² XLPE, 4,5 km si 1x120 mm² XLPE, 1,2 km si 1x50 mm² XLPE kablodur. 19

20 DOĞALGAZ BİRİMİ Doğalgaz Ölçüm, Satış ve Faturalandırma Faaliyetleri; Bölge Müdürlüğümüz, 1 Mart Aralık 2014 tarihleri arasında Bölgemizin ihtiyacı olan doğalgaz arzının tamamını Zorlu Doğalgaz A.Ş. den, 1 Ocak Şubat 2015 tarihleri arasında ise BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. den tedarik etmiştir. 28 Şubat 2015 tarihi itibariyle aktif doğalgaz kullanan abone sayımız 172 dir. 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında aktif doğalgaz kullanan 172 adet doğalgaz abonesi toplam Sm³ doğalgaz tüketmiştir. 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Demirtaş RMS/A istasyonundan gaz arzı sağlanan Bölge Sanayicimizin tükettiği doğalgaz miktarı 2014 ün aynı dönemine göre % 13,09 oranında azalarak Sm³ olmuştur. DOSAB, 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Sm³ doğalgaz satışından KDV hariç TL gelir elde etmiştir. Bölge Müdürlüğümüz nezdinde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. dahil tüm doğalgaz ithalatçısı firmalarıyla görüşüldü ve DOSAB ın 2015 yılında ihtiyacı olan Sm³ doğalgazın tamamını temin etmek için BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ile anlaşılmıştır. En-Ver Faaliyetleri; 2011 yılında BP Petrolleri A.Ş. ile imzalanan Akaryakıt Çatı Anlaşması 2015 yılında da devam etmektedir. BP Petrolleri A.Ş. ile 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Bölgemizdeki 160 firma, 1443 aracıyla bu Çatı Anlaşmasına sayesinde ucuz akaryakıt temin ederek tasarruf sağlamıştır. Bölgemizde Çatı Anlaşmasında olan 160 firma, 1443 adet aracıyla 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında yaklaşık litre akaryakıt tüketimi gerçekleştirerek firmalara artı bir değer sağlanmıştır. Bölgemizde 1000 TEP in üzerindeki katılımcılarımızda DOSAB-ENVAP projesine katılmak isteyen katılımcılarda detaylı etüt çalışması yapılması için ENERVİS firması ile Çerçeve Protokolü imzalanmıştır. Bölgemizdeki firmalarda 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında, enerji kalitesi ölçümü, enerji verimliliği ölçümü ve tüm katılımcılarımızın trafolarında termal kamera ölçümleri yapılmıştır. Bölge Katılımcılarımız firmalarında kondenstop ölçümleri, termal kamera ölçümleri, baca gazı ölçümleri, buhar ölçümleri ve lüksmetre ölçümleri yapılmış ve raporları hazırlanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi Faaliyetleri; İSO Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanmıştır. Mekanik İşler Faaliyetleri; DOSAB Bölge katılımcılarımızdan 15 adet firmanın Yapı Kullanma İzin Belgesi kapsamında Mekanik Tesisat Projeleri kontrol edilerek onaylanmıştır. 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Asansör Yönetmeliğine uygun olarak 6 adet Yük ve 4 adet İnsan Asansörü olmak üzere toplam 10 adet Asansör Ruhsat Belgesi verilmiştir. 5 Kasım 2011 tarihinde Asansör Uygulama Yönetmeliği değişmiştir. Değişen bu yönetmeliğe göre Bölge Müdürlüğümüz her yıl periyodik olarak Bölgemiz içindeki Yük ve İnsan Asansörlerinin kontrolü için bir A Tipi Muayene kuruluşu ile anlaşmak zorundadır. Bu kapsamda 2015 yılında yapılan ihale sonucunda Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. firması ile Protokol imzalanmıştır. Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. firması 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Bölgemizde 85 adet yük asansörü ve 35 adet insan asansörü olmak üzere toplam 120 adet Ruhsatlı Asansörün periyodik kontrolünü yaparak rapor sonuçlarını Bölge Müdürlüğümüze bildirmiştir yılı Asansör Periyodik Kontrolleri için yapılacak ihaleye katılacak A Tipi Muayene kuruluşu olan firmalar belirlenip teklifleri istenmiştir. 20

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Demirtaş Organızed Industrıal Zone. Yapım Production Divit Basın Yayıncılık Tanıtım Reklam Danışmanlık Ltd.Şti.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Demirtaş Organızed Industrıal Zone. Yapım Production Divit Basın Yayıncılık Tanıtım Reklam Danışmanlık Ltd.Şti. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Demirtaş Organızed Industrıal Zone Gül Sokak No:11 DOSAB / Osmangazi / Bursa Tel: +90 224 261 00 40 (pbx) Faks: +90 224 261 10 43 www.dosab.org.tr e-mail: yonetim@dosab.org.tr

Detaylı

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi...

Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... Daha temiz bir çevre ve daha iyi hava kalitesi... www.dosabenerjisantrali.com Bir Bakışta... Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına

Detaylı

2012 Yılı. Faaliyet Raporları. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

2012 Yılı. Faaliyet Raporları. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 2012 Yılı Faaliyet Raporları GİRİŞ 4562 Sayılı OSB Kanunu, OSB Uygulama Yönetmeliği, Bölge İç Yönetmeliğinin tanıdığı yetkiler çerçevesinde, Müteşebbis Heyet Kararları ile tespit edilen yatırım ve hizmetleri,

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

DOSAB İLETİŞİM. DOSAB Bölge Müdürlüğü DOSABSİAD. DOSAB Sosyal Tesisleri. Atık Su Arıtma Tesisi. Bursa Tasarım Teknoloji Geliştirme Merkezi - BUTGEM

DOSAB İLETİŞİM. DOSAB Bölge Müdürlüğü DOSABSİAD. DOSAB Sosyal Tesisleri. Atık Su Arıtma Tesisi. Bursa Tasarım Teknoloji Geliştirme Merkezi - BUTGEM DOSAB İLETİŞİM Sayı: 34 Şubat 2011 DOSABSİAD adına sahibi Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Başkan Yardımcısı Üyeler DOSAB Bölge Müdürü DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkan Başkan Yardımcıları

Detaylı

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu nun 13.04.2012 tarihinde yapılan 07 numaralı toplantısında kabul edilerek Genel Kurul a sunulmuştur. Faaliyet Raporu 2011 GÖLTAŞ Göller

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI

UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI UŞAK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ STRATEJİK PLANI 2012-2015 SUNUŞ...i STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI ii STRATEJİK PLANLA İLGİLİ İNCELEME YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR iii STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ.iv I. GENEL BİLGİLER.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr

Faaliyet Raporu. www.asat.gov.tr 13 Faaliyet Raporu www.asat.gov.tr 1 HAZIRLAYAN Asat Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Faaliyet Raporu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 6/1/2006-2006/9972

Detaylı

Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır.

Kurulumuz doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlı olup teftiş denetleme, inceleme ve soruşturmaları, Genel Müdür adına yapmaktadır. İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında 2560/3009 Sayılı Kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN2012-2016 T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2012-2016 2 KOSKİ Genel Müdürlüğü 2012-2016 Stratejik

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 2 SAYI:

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 2 SAYI: NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2010 TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 2 SAYI: 7 Gökhan SÖZER Kocaeli Eski Valisi Ahmet ARKAN Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanı Yunus ÇİFTÇİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, Birliğimiz,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Yönetim Kurulumuzun 21.01.2014 tarih ve 378 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurulumuzun tasviplerine

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited.

E Iyı! Güney. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst Young Global Limited. E Iyı! Güney Bağımsız Denetim ve Tel: +902123153000 SMMM AŞ Fax: +902122306291 Eski Büyükdere Cad, ey.com Orjin Meslek No:27 Ticaret Sicit No: 479920-42750? Buıidıng a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng

Detaylı

T SB. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan bölgemizi iki defa ziyaret etti. TOSB Çevre Birimi faaliyetleri

T SB. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan bölgemizi iki defa ziyaret etti. TOSB Çevre Birimi faaliyetleri O ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 1 SAYI: 1 EYLÜL-EKİM 2008 O Çevre Birimi faaliyetleri O da üretim faaliyetine geçen ilk üyemiz: HP Pelzer Pimsa O da ilk yabancı sermayeli firma oyotetsu Otomotiv

Detaylı

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. 1 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER A-Vizyon ve Misyon B-Kalite Politikamız C-İlkelerimiz ve Değerlerimiz D-Yetki,Görev ve Sorumluluklar E-İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 2013 Yılı Çalışma Programı 1.1. Elektrik Yatırımı YATIRIMLAR Elektrik dağıtım şebekesinde, oluşabilecek ihtiyaçların karşılanması için yedek malzemelerin hazırda bulundurulmasına ihtiyaç vardır. Bu malzemelerden;

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ Sayfa No: 1 ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU Kütahya Porselen Sanayi Anonim Şirketi porselen, sofra ve süs eşyasıyla, ambalaj malzemesi üretimi amacıyla Kütahya da kurulup tescil edilmiş

Detaylı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER A. Kurumsal Bilgiler...1 B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar...3 C. İşletmenin Finansman

Detaylı