DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER 3 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 4 DOSAB Genel Bilgiler 5 YÖNETİM FAALİYETLERİ 13 BİRİM FAALİYETLERİ İmar İnşaat - Su - Peyzaj Çevre Elektrik Doğalgaz Atık Su Arıtma Tesisi SCADA 24 DENETİM RAPORLARI Denetim Kurulu Raporu Yeminli Mali Müşavirlik OSB Denetim Raporu 33 BİLANÇOLAR 12/2014 Ayrıntılı Bilançosu (Aktif) 12/2014 Ayrıntılı Bilançosu (Pasif) 12/2014 Ayrıntılı Gelir Tablosu 37 BÜTÇE GEREKÇESİ Gelir Kısmı Yılı 2015 Yılı Gider Bütçesi Tablosu YILI GİDER BÜTÇESİ VE ÇALIŞMA PROGRAMI 2

3 DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 7.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Yoklama 2. Divan Teşekkülü (Bir başkan, bir başkan vekili, bir katip) ve Divana, tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının okunması, 5. Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan Denetim Raporlarının okunması, yılı Bilançosunun ve Gelir-Gider Tablosunun okunması, 7. Yönetim ve Denetim Kurulları Faaliyet Raporlarının, bağımsız denetim kurumlarının raporlarının, bilançonun ve gelir-gider tablosunun görüşülmesi, 8. Bilançonun kabulü veya reddi, 9. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, 10. Parsel büyüklüğüne göre yönetim aidatlarının ve hizmet bedellerinin belirlenmesi, 11. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretin belirlenmesi, yılı Bütçe ve Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması, 13. DOSAB Elektrik ve Buhar Üretim Tesisi Projesinin OSB Üretim Lisansı altında kurulup işletilmesi hususunun karara bağlanması, Ocak 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda gündem maddesi yapılarak görüşülen, ancak detaylı çalışmalar yapılarak bir sonraki genel kurulda görüşülmek üzere karara bağlanan Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni ve İşletme Ruhsatı eksiklikleri hususunda eylem planı belirlenerek karara bağlanması, 15. Yapılması planlanan Semt Polikliniği konusunun ve hizmet adasında yapılacak yeni düzenlemelerin görüşülerek karara bağlanması, 16. OSB Uygulama Yönetmeliği 35/y maddesine istinaden; OSB Kuruluş Protokolünün veya Ana Sözleşmesinin değiştirilmesi, genel kurulun yapılması, organlarının oluşturulması ve ibrası, bilânçonun kabulü veya reddi, OSB nin yatırım programı ve bütçesinin onaylanması, yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya aylık ücretin tespit edilmesi, OSB nin genişlemesi veya bir diğer OSB ile birleşmesi ve birleşme şartlarının belirlenmesi, arsa tahsis ve satış prensiplerinin belirlenmesi, alt yapı katılım payları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedelleri ile ilgili prensipleri belirleme ve bu aidat ve satış bedellerinin tahsilatında gecikme halinde uygulanacak cezalara ilişkin esasların belirlenmesi, üst kuruluşa katılmak için karar verilmesi ve temsilcilerinin belirlenmesi, yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi, bölge müdürünün atanması veya azli ile ilgili görev ve yetkilerinin dışında görev ve yetkilerin yönetim kuruluna devredilmesi hususunda karar almak, 17. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi (Beş asil-beş yedek) 18. Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi (İki asil-iki yedek) 19. OSBÜK Temsilcilerinin seçimi (İki asil-iki yedek) 20. Dilekler ve Temenniler, 21. Kapanış. Serhat ŞENGÜL Bölge Müdürü Ferudun KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı 3

4 GENEL BİLGİLER 24 Aralık 1989 tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yatırım programı kapsamında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi nin kurulması planlanmış ve DOSAB 1990 yılında kurulmuştur. Bu yıl 25. Onur yılını yaşamaktadır. 15 Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında hazırlanan DOSAB Kuruluş Protokolü 06 Nisan 2001 tarihinde tescil edilip tüzel kişilik kazanmıştır yılına kadar Müteşebbis Heyet ile yönetilen DOSAB, 2009 yılında Genel Kurul sürecine geçmiştir. Günümüzde DOSAB, 482 hektar büyüklüğünde olup, bu alanın 384 hektarını sanayi parselleri, 11 hektarını arıtma tesisi geriye kalan 81 hektarlık kısmı ise yeşil alanlar, idari ve sosyal hizmet alanları, yollar ve alt yapı hizmet alanları oluşturmaktadır. Parsel sayısı 384 adet olup, bunlardan 348 adedi sanayi parseli, 36 sı ise idari ve sosyal tesisler, alt yapı alanlarından oluşmaktadır. Sanayi parsellerinde 301 adedi dolu, 47 adedi ise halen boş durumda ve proje safhasındadır. Dolu durumdaki 301 adet parselde, parsel malikleri ve kiracılar ile birlikte 429 firma faaliyette bulunmakta ve bu firmaların tamamında yaklaşık kişi istihdam edilmektedir. İstanbul Sanayi Odası nın açıkladığı Türkiye nin En Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 15, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası nın açıkladığı Bursa nın 250 Büyük Firması arasında 42 DOSAB katılımcısı firma yer almaktadır. Misyonumuz; Kendimizi sürekli geliştirerek, sanayicimizle işbirliği içinde yeni projeler üretip, dünya standartlarında kabul gören hizmet üretmektir. Vizyonumuz; OSB ler arasında sanayicisine en kaliteli altyapı tesislerini kurarak, en kaliteli hizmeti en ekonomik şartlarda sunan bir kurum olmaktır. YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 28 Mart 2014 tarihinde yapılan DOSAB 6.Olağan Genel Kurul Toplantısından bu yana gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetler özetle sunulmuştur. 4

5 DOSAB BUHAR VE ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ DOSAB da kurulması planlanan DOSAB Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi ile ilgili olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, 4 Haziran 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na sunulmuştur. Belirlenen takvim çerçevesinde yoğun bir şekilde merkezi ve yerel yönetimlerin yetkilileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partiler, bakanlar, milletvekilleri, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, akademik odalar, basın ve kamuoyunu bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülen Güllü tarafından uluslar arası kabul gören ABD AERMOD Hava Dağılım Modellemesine göre tesisin hava kalitesine etkileri ile Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Mehmet Çakmak tarafından hazırlanan Atık Isı ve Karbondioksit Yayılım Raporu ÇED dosyasına konulmuştur. Hava kalitesi raporu, uluslar arası en iyi teknikler dokümanına uygun olarak hazırlanan, teknoloji seçimi ve çevresel önlemlerin en üst düzeyde alındığı tek merkezli bu projenin devreye girmesi ve bölgedeki mevcut buhar üretim kazanlarının devre dışı kalması durumunda hava kalitesinin, ölçümlenen bilimsel veriler ışığında mevcut duruma göre önemli oranda iyileşeceğini ortaya koymuştur. Atık Isı ve Karbondioksit Yayılım Raporu da yerel veya bölgesel olarak iklim üzerinde tesisin önemli bir etkisinin olmayacağını bilimsel verilerle göstermiştir. 23 Aralık 2014 Salı günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nda yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısında 12 kurum ve kuruluş proje ile ilgili görüşlerini ortaya koymuştur. Bu görüşler çerçevesinde ÇED Raporu ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış ve 1 Nisan 2015 tarihinde ÇED Raporu İDK tarafından yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir. ÇED Raporu halkın görüş ve önerilerini almak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde ve Bakanlıkta görüşe açılmış, görüşler alınıp rapora eklenmiştir. Proje ile ilgili ÇED kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilecektir. 5

6 Daha Temiz Bir Çevre, Daha İyi Hava Kalitesi... Kömür ve kireç taşı; nakliyesinden, depolanması ve kazanlara taşınmasına kadar tamamen kapalı ortamda olacak, hiçbir şekilde görülmeyecek, havayla temas etmeyecek, etrafa toz salınımı olmayacak. Kömürün yanması sonucu ortaya çıkan baca gazları (toz, SO 2, NO X, CO) yüksek teknolojiye sahip sistemle kontrol altına alınıp, çevreye ve insan sağlığına zararları engellenecek. Baca emisyonları, Çevre Bakanlığı nca 7/24 online izlenecek. Yer altı veya baraj suyu kullanılmayacak. Santralin ihtiyacı olan su; DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi nde arıtılıp dereye dökülen sulardan, ileri arıtma sistemi ile geri kazanılacak. Uçucu baca külleri yüzde 99,95 oranında yeni nesil torba filtrelerle tutulup, kapalı siloda depolanacak. Kazan altı külü de ayrı bir siloda depolanıp, kapalı silobaslarla taşınacak. Küllerin havayla teması ve etrafa yayılması mümkün olmayacak. DOSAB da 100 e yakın buhar kazanı bacası, DOSAB ın tek merkezli bu yatırımı sayesinde kapandığında mevcut duruma göre daha temiz bir hava kalitesi sağlanacak. * * Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı ve Proje Danışmanı Prof.Dr.Gülen Güllü nün, uluslar arası kabul gören ABD AERMOD Hava Dağılım Modellemesine göre; tesisin hava kalitesine etkileri raporunun sonucudur. 6

7 Daha Çok Katma Değer... Enerji üretiminde ülkemizin yerli kaynaklarının değerlendirilmesi ile dışa bağımlılığımız azalacak. Yurt dışına, yılda 100 milyon dolar, 10 yıllık bir projeksiyonda 1 milyar Dolar daha az doğalgaz faturası ödenecek. Ülke içinde yaratılacak katma değer ile dış ticaret açığı ve cari açığın düşürülmesine katkı koyacak. Dışa bağımlı olduğumuz enerjide arz güvenliğinin sağlanmasına katkı koyacak, enerjide çeşitliliği sağlayacak. DOSAB daki 440 firma, rekabetçi fiyatlarla enerji temini sayesinde daha çok istihdam yaratacak, ihracat yapacak ve vergi ödeyecek Santral Bacası 2- Kazanlar 3- Soğutma Ünitesi 4- İdari Bina 5- Elektrik - Mekanik Atölye 6- Su Tankları 7- Pompa İstasyonu 8- Su Hazırlama Ünitesi 9- Yardımcı Kazan 10- Kül Silosu 11- Kireç Taşı Silosu 12- Kömür Silosu 13- Torba Filtreler 14- Türbin - Jeneratör Binası 15- Trafo Binası 16- Yangın Suyu Deposu 17- Kömür Boşaltma Bunkeri 18- Boru Konveyör 19- Kantar - Lastik Yıkama İstasyonu 20- Kömür Kapalı Stok Holü 21- İdari - Elektrik - Mekanik Atölye 22- Ham Su Deposu 7

8 8 ÇEVRE YATIRIMLARI VE SU GERİ KAZANIMI (MBR TESİSİ) Son bir yıl içerisindeki faaliyet ve çalışma programımızda, çevre ve su konularında yoğun bir yer tutmuştur. Bu kapsamdaki faaliyetler kısaca şöyledir; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yer altı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği gereğince ruhsatlı yer altı su kuyularına tarihine kadar sayaç takılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu süre daha sonra tarihine kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili olarak yasal olmayan kuyulara geçici tahsisat verilmesi hususunda DSİ 1.Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmiş, bölgemizdeki katılımcılarımızın kuyuları da Bölge Müdürlüğümüze devir alınarak tüm kuyular için D.S.İ Bölge Müdürlüğü nün onayladığı sayaçlar alınmıştır. Bu sayaçlar tarihinden önce Bölgedeki tüm su kuyularına takılacaktır. Böylelikle DOSAB daki tüm su kuyularının yasal hale gelmesi sağlanacaktır metreküp/günlük yeni bir arıtma tesisinin kurulumu için çalışmalara başlanmıştır. Membran Biyoreaktör olarak planlanan tesisinin kurulumunun tamamlanmasının ardından ikinci aşama olarak tesisten elde edilen su; Reverse Osmoz ya da Nano Filtrasyon gibi ileri arıtma teknolojisine tabi tutularak geri kazanımı sağlanacaktır. Geri kazanılan su DOSAB ın Buhar ve Elektrik Üretim Tesisi nde kullanılacak 10 bin metreküp/günlük ihtiyacın tamamını karşılayacak, ilave olarak 5 bin metreküp/gün kapasite fazlası olacaktır. Bu su da proseste kullanılacak, böylelikle çevreci bir yaklaşımla su geri kazanımı ile yer altı suyu kullanılmı azaltılacaktır. MBR Tesisi Projesi çerçevesinde dört dünya devi firma olan Microdyne Nadir (Almanya), Koch (Almanya), Kubota (Japonya) ve GE Power&Water (ABD) ile proje için DOSAB Atık Su Arıtma Tesisi nde pilot ölçekli tesislerin kurulumu yapılmıştır. Her biri küçük ölçekli bir arıtma tesisi şeklinde çalışan pilot tesislere verilen atık su ve her bir pilot tesisten çıkan arıtılmış suya ait analizler akredite laboratuar ve DOSAB laboratuarında yapılmıştır. 5 ayı bulan çalışmalar sonucunda MBR tesisi için en uygun membran modülleri seçilebilecektir. MBR tesisinin projelendirilmesi ve inşaat ihalesinin gerçekleştirilmesi ile 2016 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Tekstilde boyahanelerinin ram bacalarından çıkan emisyonlarla ilgili olarak kesin çözüm üretmek amacıyla kurduğumuz komisyon çalışmalarını tamamladı. İlk olarak Yedikardeş Tekstil ve Termoteks firmaları öncülük ederek elektro statik çöktürücü ve geri kazanım tesislerini kurup işletmeye almışlardı. Komisyonun tavsiye kararı ve Bölge Müdürlüğümüzün çalışmaları doğrultusunda 46 firmadan 23 ünün tesis siparişini verip devreye alması sağlanmış, kalan tesislerle ilgili sipariş süreci devam etmektedir. Bu yıl bu çalışmayı tamamlayıp, çevre konusunda daha iyi bir noktaya gelmeyi hedeflenmektedir.

9 DOSAB YÖNETİM ADASINDA YENİ PROJE DOSAB Yönetim Binası, DOSABSİAD Merkezi, Cami, Semt Polikliniği ve eski yönetim binasının yer aldığı alanda, yeni bir proje oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalarda sona gelinmiştir. Buna göre, söz konusu alanda deprem güvenli cami, yeni ticari alanlar ve otopark yapımı ile hem modern bir görünüm sağlanacak hem de DOSAB a yeni ticari alanlar yaratılarak kalıcı gelir sağlanacaktır. Bu doğrultuda, mevcut poliklinik yerinin DOSAB bünyesine katılması için Bursa Valiliği, Osmangazi Belediyesi, Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile DOSAB arasında 12 Mayıs 2015 Salı günü protokol imzalanmıştır. Buna göre DOSAB ile Demirtaş Mahallesini ayıran Yıldız Sokak a cepheli Demirtaş Mahallesi tarafında kalan metrekarelik arsa Osmangazi Belediyesi tarafından kamulaştırılacak. Bu arsa üzerine DOSAB tarafından, semt polikliniği ve 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere DOSAB Semt Polikliniği Hizmet Binası yapılacak. DOSAB binayı tamamladıktan sonra iki adet 112 Acil Yardım İstasyonu için Bursa Sağlık İl Müdürlüğü ne, semt polikliniği için de Kamu Hastaneler Birliği ne bedelsiz kullanım için binayı teslim edecek. Hali hazırda Çekirge Devlet Hastanesi ne bağlı olarak DOSAB Semt Polikliniği, bölge yönetim binası yanında bulunuyor yılında DOSAB tarafından SSK Genel Müdürlüğü ne tahsis edilen binada bir ambulans ve bir görevli doktor görev yapıyor. Binadaki diğer alanlar sağlık hizmeti sunumu için kullanılamıyor. Protokole göre yeni binanın teslimi sonrası, eski bina boşaltılacak. Yeni DOSAB Semt polikliniği Hizmet Binası nın yapılmasıyla, tam donanımlı iki 112 Acil Yardım Ambulansı yanında daha büyük ve modern bir alanda daha fazla doktor tarafından, daha çok branşta hizmet verilecek. Yeni DOSAB Semt Polikliniği Hizmet Binası ve 112 Acil Yardım Ambulansları, DOSAB da çalışan 45 bine yakın kişi ile birlikte, Demirtaş, İsmetiye, Alaşar, Ovaakça, Panayır gibi 150 bine yakın nüfusun olduğu bölgeye nitelikli sağlık hizmeti sunacak. 9

10 DOSAB EV TEKSTİLİ KÜMESİ Çalışmalarına 2014 yılında başlanan kümelenme (Ür-Ge) projesi kapsamında ilk olarak DOSAB Ev Tekstili Kümelenmesi, DOSABSİAD işbirliği ile kurulmuştur. Bölgede ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren 17 firmanın yer aldığı kümelenme projesi ile ilgili olarak 23 Şubat 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı na gönderilmiş, 5 Mart 2015 tarihinde onaylanmıştır. Temel amacın daha fazla ihracat olduğu projede, Mayıs ayında yapılan ihtiyaç analizi çalışması ile firmalar üç yıllık yol haritasını belirleyecekler. Bu kapsamda ihracat artışı için yapılması gerekenler, hedef ve yeni pazarlar, fuar katılımları, alım heyetleri, danışmanlık hizmetleri vb. konularda ortak bir strateji oluşturulacak. Üç yıl sürecek projenin yaklaşık 4 milyon dolar bütçesi olacak. Yapılan harcamaların yüzde 75 i Ekonomi Bakanlığı tarafından finanse edilecek. DOSAB ÇOCUK BAKIM EVİ (KREŞ) DOSAB Çocuk Bakım Evi (Kreş) temeli 24 Kasım 2014 Öğretmenler gününde atılmıştır. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı, Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan bu proje, DOSAB firmalarında çalışanların 150 çocuğuna hizmet verecek kapasitededir metrekare inşaat alanına sahip, 2 kattan oluşan Çocuk Bakım Evi nin kaba inşaatı Şubat sonu itibariyle tamamlanmıştır. Yaklaşık 3,5 milyon lira yatırım bedeline sahip olan bunun 900 bin lirasına yakını BEBKA tarafından finanse edilen kreşin 2015 yılı sonuna kadar hizmete açılması hedeflenmektedir. 10

11 FEN LİSESİ TAMAMLANDI Yapımına DOSAB tarafından başlanan ve kaba inşaatı bitirilen Fen Lisesi, Tofaş ile yapılan protokol çerçevesinde Tofaş Fen Lisesi, DOSAB Kapalı Spor Salonu ve DOSAB Öğrenci Yurdu olarak tamamlanmış, eğitim-öğretim yılında hizmete açılmıştır. Fen Lisesi nin tefrişatı DOSAB-Tofaş işbirliği ile ortaklaşa yapılmıştır metrekare inşaat alanına sahip olan okulda, 418 öğrenci eğitim görmektedir. Yurt binası 280 öğrenci kapasiteli, kapalı spor salonu 560 metrekare alana sahiptir. SANAYİCİLERLE KAHVALTI SOHBETLERİ DOSAB Yönetim Kurulu üyeleri, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde, bölge katılımcısı sanayicilerle 15 günlük periyotlarda düzenlenen 'Kahvaltı Sohbetleri'nde bir araya geliyor. Şubat ayından itibaren düzenlenen ve sektörel gruplar halinde yapılan Kahvaltı Sohbetleri Toplantıları, DOSAB Restoran'da kişilik katılımla gerçekleştiriliyor. Belirli bir gündemi olmayan toplantılarda; DOSAB ve DOSAB yatırımlarından, sanayicilerin Bölge Müdürlüğüne dair görüş ve önerilerine, sektörel ve ekonomik gelişmelerden iş dünyasını ilgilendiren güncel olaylara kadar çeşitli konular konuşuluyor. İTFAİYE MERKEZİNE YENİ ARAÇ DOSAB ın tahsis ettiği 3 dönümlük alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve çalıştırılan, 2013 yılı Ekim ayında hizmete giren bölge sınırları içindeki Demirtaş İtfaiye Merkezi ne tam donanımlı bir itfaiye aracı alındı. DOSAB ın daha önce aldığı bir itfaiye ve bir arama kurtarma aracı ile birlikte merkeze üç araçlık katkısı sağlandı. Araçlar, bölgedeki endüstriyel nitelikli yangınlar başta olmak üzere geniş bir bölgeye hizmet üretecek. DOSAB HATIRA ORMANI Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile DOSAB ve DOSABSİAD arasında, DO- SAB Hatıra Ormanı protokolü imzalandı. Buna göre, Gürsu ya bağlı İğdir Köyü yakınında Çevre Yoluna cepheli 65 dönümlük alana fıstık çamı ağacı dikildi ve bakımları yapılmaktadır. 11

12 BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE DESTEK Bursa Emniyet Müdürlüğü nün başlattığı yeni araç kampanyasına, DOSAB ve DOSABSİAD işbirliği ile bölgemizden 32 araç desteği sağlandı. Araçlar 3 Kasım da DOSAB da yapılan törenle teslim edildi. Bölge sanayicilerimizin son 10 yılda Emniyet Müdürlüğü ne toplam 53 araç bağışında bulunması sağlandı. BURSASPOR A DESTEK VE DOSAB BİNİCİLİK KUPASI Şehrimizin takımı Bursaspor a, DOSAB ve bölge sanayicilerimizin katkıları devam ediyor yılındaki şampiyonluğun ardından yapılan otobüs bağışının ardından, yeni stadyumda satışa çıkartılan kurumsal localardan ilk alan DOSAB oldu. Yine Bursaspor`un O nun Formasını da Sen Al Kampanyası na, 700 adet forma alımı ile katılım gösterildi. Formalar, Demirtaş, Panayır, İsmetiye gibi mahallelerdeki okullarda dağıtıldı. Türkiye Binicilik Federasyonu Bursa Kapalı Manej Kış Ligi Engel Atlama Yarışmalarının 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Bursa Atlı Spor Kulübü nde yapılan etabına DOSAB sponsor oldu ve DOSAB Kupası yarışı gerçekleştirildi. 12

13 DOSAB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYETLERİ İMAR BİRİMİ İmar Birimi katılımcılarımızın parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapar ve cevaplar. İmar durumu, kotlu kroki, yapı ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini tanzim eder, bina aplikasyon, su basman, bodrum ve kat vizelerini kontrol eder ve onaylar. Bunun yanında Yapı denetim firmalarınca hazırlanan hak ediş raporlarını kontrol eder ve doğru ise ödeme emrini hazırlar ve onaylar. İmar Birimi 2014 yılında Bölgemiz ile ilgili yeni, ilave ve tadilat olmak üzere 27 adet yapı ruhsatı, 23 adet Yapı Kullanma İzni, 15 Adet Toprak ve Temel Vizesi, 42 adet İmar Durumu, 25 adet Kotlu Kroki, 42 Adet Onaylı Plan örneği tanzim etmiş bunun yanında katılımcılarımıza ve resmi kurumlara gerekli yazışmaları gerçekleştirmiştir. 13

14 İNŞAAT-SU-PEYZAJ BİRİMİ Yıl içerisinde Yıldız Sokak, 1. Nilüfer Sokak, Karanfil Sokak, Orkide Sokak, Firuze Sokak, Şebboy Sokak, Mustafa Karaer Caddesi ve Arıtma Tesisimizde bordür ve tretuar tamiratları yapılmıştır. Deşarj izin belgesi için başvuran firma alt yapıları incelenip, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları ayrılmıştır. Bölge içindeki tüm seri ve tekil yağmur suyu ızgaralarının temizlikleri belirli periyotlarla yapılmıştır. Bölge içindeki yollardan geçen ağır tonajlı araçlar nedeni ile hasar gören seri ızgaraların tamiratları yapılmıştır. Bu yıl içerisinde bölgemizde yıpranan ve arızalar nedeni ile kazı yapılmak zorunda kalan yollarda yaklaşık ton asfalt yapılmıştır. Firmalardan gelen hız kesici set talepleri değerlendirilerek uygun olanlar yapılmıştır. Yapılan hız kesici setlerin üzeri boyanarak sürücülerin hız kesici setleri fark etmeleri sağlanmıştır. Bölge genelinde araçların çarpması veya yeni inşaatlar nedeni ile hasar gören trafik levhalarının onarımları yapılmıştır. Ayrıca Bölgemizin 4.Kısmında tırların yol kenarlarına park etmelerini önlemek için yaklaşık 15 noktaya Park Etmek Yasaktır levhaları monte edilmiştir. Bölge genelinde kırılan su parseli bacaları beton kapakları yerlerine saç kapaklar monte edilmiştir. Bölge genelinde hasar gören kanalizasyon ve yağmur suyu ana hat ve parsel bacalarının beton tamiratları yapılmıştır. Tretuar ve yollardaki yüksek bacalar kırılarak, yol ve tretuar kotuna getirilmiştir. Ana su hatlarındaki ve firmalara giden su branşmanlarında meydana gelen arızalar tamir edilmiştir. Bu arızalar BOYS programına girilerek, tüm arızaların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanmıştır. Proses ve içme-kullanma suyu kuyularının aylık periyodik bakımları yapılmıştır. Bu bakımlar BOYS programına girilerek, tüm bakımların elektronik ortamda kayıt altına alınması sağlanmıştır. İçme-kullanma suyu için on beş günde bir, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından DOSAB Camisinden numune alınarak Bursa Halk Sağlığı Laboratuarında analiz yapılarak, çıkan analiz raporları internet sitemizden firmalarla paylaşılmıştır. Bölge Müdürlüğümüze başvuran firmaların mevcut abonelik kapatma ve yeni abonelik açma işlemleri yapılmıştır. Toplam içme-kullanma suyu abone sayımız 326, proses suyu abone sayımız 56 olmuştur tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yer altı suyu Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği gereğince ruhsatlı yer altı su kuyularına tarihine kadar sayaç takılması zorunlu hale getirilmiş, sonra tarihine kadar ertelenmiştir. Bu konuyla ilgili olarak yasal olmayan kuyulara geçici tahsisat verilmesi hususunda DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ile görüşmelere devam edilmiştir. Bölgemizdeki Sanayicilerimizin kuyuları da Bölge Müdürlüğümüze devir alınarak tüm kuyular için D.S.İ Bölge Müdürlüğü nün onayladığı sayaçlar alınmıştır. Bu sayaçlar tarihinden önce Bölgemizdeki tüm su kuyularına takılacaktır. Böylelikle Bölgemizdeki tüm su kuyularının yasal hale gelmesi sağlanacaktır. Bölge genelinde kombine kanal temizleme aracı ile içlerinde pislik olan yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının 5600 metresinin temizliği yapılmıştır. DOSAB İdari Binaları ile Sosyal Tesis Binasının çatı temizlikleri belli periyotlarla yapılmıştır. DOSAB-TOFAŞ Fen Lisesi inşaat işleri tamamlanarak eğitime açılmıştır. Fen Lisesi nin tefrişatı DOSAB-TOFAŞ işbirliği ile ortaklaşa yapılmıştır. Fen Lisesi metrekare inşaat alanına sahiptir. 418 öğrenci eğitim görmektedir. 280 öğrenci kapasiteli yurt binası ve 560 metrekare alana sahip spor salonu mevcuttur. Arıtma Tesisi içerisinde hırsızlık olaylarını önlemek ve güvenlik önlemlerini artırmak amacıyla, güney cephesinde 500 metre uzunluğunda, 2-2,5 metre arası yükseklikte betonarme perde duvar yapılarak, duvar üzerine panel tel çit ve jiletli tel montajı yapılmıştır. Arıtma Tesisi içerisinde asit depolama ve dozlama ünitesi için tankların oturacağı, betonarme temel ve perde duvar imalatları yapılmıştır. Ünitelerin üzerine çelik konstrüksiyon yapılarak, kapalı hale getirilmiştir. Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı, Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, DOSAB Çocuk Bakımevi Projesi için başvuruda bulunulmuş ve projemiz BEBKA tarafından kabul edilmiştir. DO- SAB Çocuk Bakımevi bölgemizde çalışan mavi yakalı bayanların çocukları için yapılacaktır m 2 inşaat alanına sahip, 2 kattan oluşacak Çocuk Bakımevinin Yapım İşi ihalesi yapılmış ve Kasım ayında inşaatına başlanılmıştır. Şubat ayı sonu itibarıyla kaba inşaat tamamlanmış durumdadır yılının Ekim ayında inşaatın tamamlanarak, 2015 yılı sonunda hizmete açılması hedeflenmektedir. Arıtma Tesisi içinde 2 kapalı depo alanı oluşturularak, bu iki depo içine SSR raf sistemi, Mezanin raf sistemi ve Konsollu raf sistemleri kurulmuştur. Bölgenin yerlerdeki tüm depoları burada toplanmış ve tek elden yönetilmeye başlanmıştır. 14

15 Bölgemiz içindeki 388 ada, 2 no.lu parsel ile 394 ada 10 no.lu parselin yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatları imalatları yapılmıştır. İdari Binamızın giriş katında bulunan kiracımız olan Hırdavat dükkanı tahliye edilerek, bu alanda gerekli tadilat işleri yapılmış ve bu yer Evrak Kayıt ve Bekleme yeri olarak hizmete açılmıştır. Bu sene içerisinde yaklaşık 350 adet Leylandi ağacı dikilerek, bölge genelinde yaklaşık adete ulaşılmıştır. Bu sene içerisinde yaklaşık adet Leylandi ağacı 1 sefer, 1100 adet Top Akasya ağacı 1 sefer, m² Çalı Grupları ise 3 sefer budanmıştır. Bölge genelindeki tüm süs bitkilerinin periyodik olarak bakım ve budamaları yapılmıştır. Tüm bölge geneli m² çim alan sene içerisinde 1 sefer olmak üzere gübrelenmiştir. Süs ağaçları pirecik ve ballıca için, Sosyal Tesis ise uçan haşerelere karşı ilaçlanmıştır. Bölge genelindeki m² çim alanın 13 sefer biçimi yapılmıştır. Çim alanlar otomatik ve bitkilerin damlama sulama sistemleri 3 defa kontrol edilerek arızalar giderilmiştir. Bölge genelinde ot tırpanı ile m² alan 5 sefer temizlenmiştir. Bölge genelinde el çapası ile m² alan 3 sefer çapalanmıştır. Bölge içinde yaklaşık adet mevsimlik çiçek dikimi yapılmıştır. Bölge genelinde çeşitli nedenlerle kuruyan ağaçların temizlikleri yapılmıştır. Bölge genelinde şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı nedeni ile hasar gören ağaçlar sökülerek kaldırılmıştır. Yoğun kar yağışının olduğu günlerde, Bölge genelindeki yollarda makinelerle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılarak yolların açık tutulması sağlanmıştır YILI FAALİYET RAPORU METRAJLARI Asfalt Mevsimlik çiçek dikimi Leylandi ağacı dikimi ton adet 350 adet SON 4 YIL PROSES SU TÜKETİMLERİ m SON 12 AY TÜKETİM GRAFİĞİ Bin m MAYIS PROSES SU , ,1 561,0 543,1 615,7 540,3 482,2 HAZ. TEM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi güncel tüketim bilgileri ve hizmet fiyatlarını resmi internet sitemizden takip edebilirsiniz. 15

16 ÇEVRE BİRİMİ Faaliyet Konuları: İşletmelerin başvuru yapmasına istinaden, gerekli incelemelerin yapılarak çevre ve toplum sağlığı açısından uygun bulunan işletmelere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi (Detaylı bilgi Tablo 1 de verilmiştir), İşletmelerden kaynaklanan atık suların kanalizasyon sistemine bağlanması hususunda Atık Su Bağlantı veya Atık Su Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesinin verilmesi (Detaylı bilgi Tablo 2 de verilmiştir), İşletmelerden kaynaklanan katı atıkların toplanması ve bertaraf hizmetlerinin yürütülmesi, (Detaylı bilgi Tablo 2 te verilmiştir), DOSAB bünyesindeki kimyasal atık su niteliğinde atık suya sahip işletmelerin (otomotiv yan sanayi, kaplama tesisleri v.b.) kontrolünün yapılarak ön arıtma gerekliliğinin tespit edilmesi ve çalışmaların kontrolü, Tretuar ve yeşil alan temizlik çalışmalarının yürütülmesi, DOSAB bünyesinde bulunan işletmelere, çevre konuları ile ilgili güncel bilgiler, mevzuat değişiklikleri vb. konularda duyurular yapılması, bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi ile işletmelerin Çevre Mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin sağlanması, Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında Çevre ve İSG konularındaki çalışmaların yürütülmesi, Kurum bünyesindeki faaliyetler kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı yükümlülüklerin takibinin yapılması, Çevre Yönetim Birimi faaliyetleri kapsamında kurum içi Atık Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi. TABLO 1: tarihleri arasında İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İşlemleri Detayı İAÇR Başvuru Sayısı İAÇR Ruhsatı Verilen İşletme Sayısı Deneme İzni Düzenlenen İşletme Sayısı Ruhsatlandırılan Toplam İşletme Sayısı İAÇR: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı TABLO 2: tarihleri arasında Atık Su Bağlantı/Kalite Kontrol İzni İşlemleri Detayı Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Başvuru Sayısı Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Düzenlenen İşletme Sayısı Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Yenilenen İşletme Sayısı Atıksu Bağlantı/Kalite Kontrol İzni Düzenlenen Toplam İşletme Sayısı TABLO 3: tarihleri arasında verilen Katı Atık Yönetim Hizmeti Detayı İşletmelerden Toplanan Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı (kg) İşletmelerden Toplanan Sanayi Atığı Miktarı (kg) Toplanan, Taşınan ve Depolanan/Geri Kazanılan Toplam Katı Atık Miktarı (kg)

17 ELEKTRİK BİRİMİ İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. ile sözleşme imzalanarak Bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacı tarihinden tarihine kadar İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. den, tarihinden tarihine kadar ise CLK Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. den temin edildi. Termal kamera ile TEİAŞ ta ve DOSAB firmalarında ölçümler yapılıp, tespit edilen sorunlar raporlandı. 6 adet katılımcı parseline metre 1x95 mm 2 36 kv. XLPE kablo tesis edilerek enerji verildi. 8 adet katılımcımız yeni O.G. Trafo Merkezi tesis ederek DOSAB O.G. Elektrik Dağıtım Şebekesine bağlanmıştır. Bu yeni katılımcıların sisteme ilavesi ile kva kurulu güç DOSAB Dağıtım şebekesine katılmıştır. Ayrıca 62 adet katılımcımızda direk tipi trafo merkezinin beton köşk trafo merkezine dönüşüm işi kapsamında güç artırımına giderek kva kurulu güç sisteme ilave olmuştur. Direk Tipi Trafo Merkezlerinin Beton Köşk Tipi Trafo Merkezine Dönüşüm işleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda 91 adet firmanın Direk Tipi Trafo Tesisi, Beton Köşk Tipi trafo Tesisi ile değiştirildi. DOSAB elektrik şebekesinin, EPDK tarafından yayınlanan Elektriğin Ticari ve Teknik Kalitesi Yönetmeliği gereğince ring fiderleri üzerinde enerji analizörü ile ölçümler yapıldı. DOSAB Katılımcılarımızdan 15 adet firmanın Yapı Kullanma İzin Belgesi kapsamında Elektrik Tesisat, Yangın Algılama ve Acil Çıkış Projeleri onaylandı. 01 Mart Şubat 2014 tarihleri arasında DOSAB da kwh elektrik tüketilmişti. Kurulu güç ise 487 MVA idi. 01 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında tüketim %3,36 artarak kwh, kurulu güç ise 504 MVA olarak gerçekleşmiştir. Elektrik tüketimindeki % 3,36 artışın; %2,68 si katılımcılarımızdaki üretim artışı, %0,68 ise yeni O.G. Trafo Merkezi tesis eden katılımcılarımızdan kaynaklanmıştır. 01 Mart Şubat 2015 dönemleri arasında DOSAB elektrik dağıtım şebekesi için kwh elektrik enerjisi satın alındı, %1,85 kayıpla kwh satış gerçekleştirildi. Aylık tüketilen enerjinin % 48,30 i Gündüz, % 20,79 u puant, % 30,91 i ise gece tüketilmiştir. SON 4 YIL ELEKTRİK TÜKETİMLERİ kwh SON 12 AY TÜKETİM GRAFİĞİ Milyon kwh MAYIS ,0 ELEKTRİK HAZ. TEM. AĞUS. EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN 89,7 Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi güncel tüketim bilgileri ve hizmet fiyatlarını resmi internet sitemizden takip edebilirsiniz. 85,8 82,6 90,8 90,7 17

18 01 MART ŞUBAT 2015 DÖNEMLERİ ARASINDAKİ DOSAB ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞ GRAFİĞİ DOSAB ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ MART ŞUBAT 2015 DÖNEMLERİ ARASINDAKİ DEMANT YÜK CETVELİ 18

19 48 adet katılımcının Elektrik projesi onaylandı. Projesi onaylanan 42 adet katılımcının, O.G. Trafo Merkezinin geçici kabulü gerçekleştirildi. 01 Mart Şubat 2015 dönemleri arasındaki DOSAB Elektrik Dağıtım Şebekesinde meydana gelen elektrik kesintisi ve elektrik arızaları ile ilgili tablo ve grafikler aşağıdadır. AÇIKLAMA MART 2013 MART 2014 FARK % FARK ŞUBAT 2014 ŞUBAT 2015 ABONE SAYISI %1,08 DEMANT GÜÇ (MW) 161,2 165,9 3,8 %4,70 ENERJİ TÜKETİMİ (kwh) %3,36 TOPLAM KESİNTİ ADEDİ %46,25 KESİNTİLER SONUCU SATILAMAYAN ENERJİ (kwh) %33,30 DALGALANMA ADEDİ %122,22 TÜM DOSABI ETKİLEYEN ARIZA ADEDİ %0,00 MÜNFERİT ARIZA ADEDİ %15,38 MÜNFERİT ARIZALAR SONUCU SATILAMAYAN ENERJİ (kwh) %14,49 DOSAB Elektrik Dağıtım Şebekesinde 01 Mart Şubat 2015 dönemleri arasında 215 adet elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Arıza ve bakım nedeni ile oluşan elektrik kesintilerinin toplam süresi 1888,4 saat olup, bu nedenle satılamayan enerji miktarı kwh dır. 01 Mart Şubat 2015 dönemleri arasında yaşanan 215 adet kesintinin, 3 adedinin TEİAŞ iletim sisteminde meydana gelen arızalar, 5 adedinin Dağıtım Merkezlerindeki periyodik bakımlar, 42 adedinin katılımcı tarafındaki bakım ve montaj çalışmaları, 120 adedinin Direk tipi trafo merkezlerinin Köşk tipi trafo merkezine dönüşüm çalışmaları nedeni ile yapılan kesinti olduğu görülmektedir. Geriye kalan 45 adet kesinti münferit arızalar nedeniyledir. Yandaki grafikte görüldüğü üzere 45 adet münferit arızanın, 3 adedinin direk tipi trafo merkezlerine kuş çarpması sonucu, 35 adedinin katılımcı tesisi kaynaklı, 4 adedinin katılımcı hatası kaynaklı, 3 adedinin kablo ve kablo başlık arızasından kaynaklandığı görülmektedir. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi TEİAŞ a ait DEMİRTAŞ TM de DOSAB a tahsis edilmiş iki adet 154 kv / 34,5 kv 100 MVA gücünde güç trafosu ile beslenmektedir. Bu trafoların beslediği baralara bağlı toplam dokuz adet DOSAB fideri bulunmaktadır. DOSAB dâhilindeki katılımcıların toplam kurulu gücü 504 MVA dır. DOSAB O.G. Elektrik Dağıtım Şebekesi, 20 adet dağıtım merkezi, bu dağıtım merkezlerinde yer alan toplam 262 adet O.G. hücre ve 535,09 km XLPE Y.G. yer altı kablosundan meydana gelmektedir. Yer altı kablolarının 186,56 km si 1x240 mm² XLPE, 25,2 km si 1x185 mm² XLPE, 317,63 km si 1x95mm² XLPE, 4,5 km si 1x120 mm² XLPE, 1,2 km si 1x50 mm² XLPE kablodur. 19

20 DOĞALGAZ BİRİMİ Doğalgaz Ölçüm, Satış ve Faturalandırma Faaliyetleri; Bölge Müdürlüğümüz, 1 Mart Aralık 2014 tarihleri arasında Bölgemizin ihtiyacı olan doğalgaz arzının tamamını Zorlu Doğalgaz A.Ş. den, 1 Ocak Şubat 2015 tarihleri arasında ise BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. den tedarik etmiştir. 28 Şubat 2015 tarihi itibariyle aktif doğalgaz kullanan abone sayımız 172 dir. 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında aktif doğalgaz kullanan 172 adet doğalgaz abonesi toplam Sm³ doğalgaz tüketmiştir. 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Demirtaş RMS/A istasyonundan gaz arzı sağlanan Bölge Sanayicimizin tükettiği doğalgaz miktarı 2014 ün aynı dönemine göre % 13,09 oranında azalarak Sm³ olmuştur. DOSAB, 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Sm³ doğalgaz satışından KDV hariç TL gelir elde etmiştir. Bölge Müdürlüğümüz nezdinde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. dahil tüm doğalgaz ithalatçısı firmalarıyla görüşüldü ve DOSAB ın 2015 yılında ihtiyacı olan Sm³ doğalgazın tamamını temin etmek için BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. ile anlaşılmıştır. En-Ver Faaliyetleri; 2011 yılında BP Petrolleri A.Ş. ile imzalanan Akaryakıt Çatı Anlaşması 2015 yılında da devam etmektedir. BP Petrolleri A.Ş. ile 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Bölgemizdeki 160 firma, 1443 aracıyla bu Çatı Anlaşmasına sayesinde ucuz akaryakıt temin ederek tasarruf sağlamıştır. Bölgemizde Çatı Anlaşmasında olan 160 firma, 1443 adet aracıyla 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında yaklaşık litre akaryakıt tüketimi gerçekleştirerek firmalara artı bir değer sağlanmıştır. Bölgemizde 1000 TEP in üzerindeki katılımcılarımızda DOSAB-ENVAP projesine katılmak isteyen katılımcılarda detaylı etüt çalışması yapılması için ENERVİS firması ile Çerçeve Protokolü imzalanmıştır. Bölgemizdeki firmalarda 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında, enerji kalitesi ölçümü, enerji verimliliği ölçümü ve tüm katılımcılarımızın trafolarında termal kamera ölçümleri yapılmıştır. Bölge Katılımcılarımız firmalarında kondenstop ölçümleri, termal kamera ölçümleri, baca gazı ölçümleri, buhar ölçümleri ve lüksmetre ölçümleri yapılmış ve raporları hazırlanmıştır. Entegre Yönetim Sistemi Faaliyetleri; İSO Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanmıştır. Mekanik İşler Faaliyetleri; DOSAB Bölge katılımcılarımızdan 15 adet firmanın Yapı Kullanma İzin Belgesi kapsamında Mekanik Tesisat Projeleri kontrol edilerek onaylanmıştır. 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Asansör Yönetmeliğine uygun olarak 6 adet Yük ve 4 adet İnsan Asansörü olmak üzere toplam 10 adet Asansör Ruhsat Belgesi verilmiştir. 5 Kasım 2011 tarihinde Asansör Uygulama Yönetmeliği değişmiştir. Değişen bu yönetmeliğe göre Bölge Müdürlüğümüz her yıl periyodik olarak Bölgemiz içindeki Yük ve İnsan Asansörlerinin kontrolü için bir A Tipi Muayene kuruluşu ile anlaşmak zorundadır. Bu kapsamda 2015 yılında yapılan ihale sonucunda Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. firması ile Protokol imzalanmıştır. Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. firması 1 Mart Şubat 2015 tarihleri arasında Bölgemizde 85 adet yük asansörü ve 35 adet insan asansörü olmak üzere toplam 120 adet Ruhsatlı Asansörün periyodik kontrolünü yaparak rapor sonuçlarını Bölge Müdürlüğümüze bildirmiştir yılı Asansör Periyodik Kontrolleri için yapılacak ihaleye katılacak A Tipi Muayene kuruluşu olan firmalar belirlenip teklifleri istenmiştir. 20

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İAOSB İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Organize Sanayi Bölgelerinde Su ve Atıksu Yönetimi İAOSB Örneği Muammer KARADAŞ Çevre Y. Mühendisi Bölge Müdür Yardımcısı Yönetim İlk Genel Kurul 2003 yılında

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7 SAYFA: 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 01 MART-31 MART 2017 AYLIK FAALİYET 1. GİRİ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2013 Yılı Çalışma Programı GİRİŞ 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Yasasını takiben, Kuruluş protokolü Sanayi ve Ticaret

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2014 YILI BÜTÇESİ PROFORMA BİLANÇO (TL) D.B.B Oca.14 Şub.14 Mar.14 Nis.14 May.14 Haz.14 Tem.14 Ağu.14 Eyl.14 Eki.14 Kas.14 Ara.14 Döner Varlıklar 61.368.601 59.789.042 58.296.700

Detaylı

2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 4562 Sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliğinin tanıdığı yetkiler çerçevesinde, Müteşebbis Heyet Kararları ile tespit edilen yatırım ve hizmetleri,

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

16.01.2015 CANPOLAT ÇAKAL ENERJİ YÖNETİCİSİ

16.01.2015 CANPOLAT ÇAKAL ENERJİ YÖNETİCİSİ 16.01.2015 CANPOLAT ÇAKAL ENERJİ YÖNETİCİSİ BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Türkiye deki ilk OSB YIL 1961 YIL 2014 BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1961 yılı: 1.8 milyon m 2 2015 yılı: 6.9 milyon m 2 Sanayi

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ

YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2.1.Sanayi Parsellerinin Tesviye İşleri Bölgemizde tüm parsellerin tesviye işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, yapılan son İmar Planı revizyonu sonucunda oluşan parsellerin tesviye

Detaylı

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA MAYIS 2017 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA olarak adlandırılan 17 dükkan

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 1. GENEL DEĞERLENDİRME 1.1. Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları : Üniversitemiz

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Aktarma İstasyonları ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Genel Bursa İli Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Gürsu, Kestel, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir, Mustafakemalpaşa, İnegöl,

Detaylı

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ( TEMMUZ 2015 ) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde;

Detaylı

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA SİTESİ 2017 OCAK AYI FAALİYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel

Detaylı

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net

ERBİL GRUP ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN. www.erbilgrup.net ELEKTROMEKANİK TAAHHÜT TE HEDEFİMİZ KALİTE VE GÜVEN Kurumsal Hakkımızda Erbil Grup temellerini 2000 yılında Erbil Endüstriyel Elektrik Elektronik Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. adı atında kurmuştur.

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 2. ve 3.Organize Sanayi Bölgesi. 48.Yıl

ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 2. ve 3.Organize Sanayi Bölgesi. 48.Yıl ANKARA SANAYİ ODASI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 2. ve 3.Organize Sanayi Bölgesi 48.Yıl MALİ VE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1GİRİŞ 15 Nisan 2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ANKARA SANAYĐ ODASI II. ve III. ORGANĐZE SANAYĐ BÖLGESĐ 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Giriş 15 Nisan 2000 tarih 24021 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

1 MW Lisanssız GES Projeleri

1 MW Lisanssız GES Projeleri 1 MW Lisanssız GES Projeleri Projelendirme aşamaları müşterinin talebiyle başlayan Güneş Enerjisinden elektrik üretmek için Güneş Enerjisi Santrali kurmaktadır. Projenin uygulanabileceği bir yer belirleyen

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler 15 ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler Bölge Müdürlüğümüz Odamızın bir şubesi olarak 2005 yılında yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda ihracat evrakları onayı, harç muafiyet

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2015 KONYA - İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN İSTENEN BELGELER 1. Başvuru Dilekçesi (Firma antetli-ek_1) 2. Tapu ya da tahsis belgesi 3. Ġnşaat ruhsatı. 4. SSK Ġlişik Kesme Belgesi 5. Vergi Ġlişiği olmadığına

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2016-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu 1. Genel Değerlendirme-----------------------------------------------------------------------------------------------1

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAPI KULLANMA İZİN (İSKAN) İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER 2015 (Makine İhtisas OSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza

Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza İşletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İmza 1.1. İÇİNDEKİLER İçindekiler kısmı aşağıdaki

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BİNGÖL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İşin Niteliği Toplam Alan Parsel Sayısı Parsellerin Arsa Bedeli Parsel Yüzölçümleri Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı Tahsisi Yapılan;Faaliyete

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Su Temini ve Atıksu Toplama Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sevgi TOKGÖZ GÜNEŞ & Hasan SARPTAŞ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İzmir Bölgesi Enerji Formu 7-8 Nisan 2017// İzmir Mimarlık Merkezi

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ DÜZENLEYİCİ HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ 2 NO LU REVİZYON

DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ DÜZENLEYİCİ HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ 2 NO LU REVİZYON DOĞAL GAZ DAĞITIM SEKTÖRÜ DÜZENLEYİCİ HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ 2 NO LU REVİZYON Bilindiği üzere, Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici Hesap Planı (Hesap Planı) ve Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Düzenleyici

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

01 MART 31 MART 2017 FAALİYET RAPORU

01 MART 31 MART 2017 FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH AUTOPIA AVM 01 MART 31 MART 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, SİTE YÖNETİM ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Mahallesi No:

Detaylı

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ

500+ Proje. Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK MECİDİYEKÖY MEYDAN TÜNELİ 500+ Proje Bulundukları sektörde öncü olan firmaları bünyemize katmaya devam ediyoruz. AMACIMIZ AYDINLATLAK Güçlü teknik kadromuz ve alt yapımız ile güç santralleri, enerji iletim hatları, orta gerilim

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

BİLGİLENDİRME ve YAPILACAK YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

BİLGİLENDİRME ve YAPILACAK YATIRIMLARIN GÖRÜŞÜLMESİ Faaliyet Raporu Genel Kurul Süreci GOSB Teknopark Tembelova Alanı GOSB Meydan Faaliyet Bütçesi 2012 Yılı Öngörülen Yatırımlar Gümrük Genişletilmiş AVM ve Bankalar Alanı Atıksu Altyapısının Yenilenmesi

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı. Gaziantep 2014 Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Gaziantep 2014 It is a general warming effect felt on Earth s surface, produced by greenhouse gases. Küresel ısınma nedir? Atmosfere verilen gazların sera etkisi

Detaylı

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI

ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ACADEMIA APARTMENTS SİTE YÖNETİMİ OLAĞAN KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI 22.01.2017 Gündemin 1. Maddesi; Açılış ve yoklama Academia Sitesi Olağan Kat Malikleri Kurulu tebliğ edilmiş olan gündem maddelerini

Detaylı

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ

ÇEVRE VE İŞLETME İZİNLERİ BELGE LİSTESİ A. GAYRISIHHİ MÜESSESELER: İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE, YENİ ÜRETİM KONUSU PLANLAMASINDA VEYA KAPASİTE ARTIŞLARINDA: 1. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): GOSB a başvuru yapılacaktır. Diğer kurum ve kuruluşlardan

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve Çevre Denetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Şikâyet Değerlendirme Şikâyet Dilekçesi veya Bimer Başvurusu 30 Gün Tesis veya faaliyete ait;

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU 27.05.2013

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU 27.05.2013 2012 2013 GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU 27.05.2013 2012 2012 FAALİYET RAPORU 1. Stratejik Plan Çalışmaları ve Kurumsallaşma 2. GOSB Tembelova Alanı Yol ve Altyapı İnşaatları 3. GOSB

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz

Vizyon Misyon Vizyonumuz Misyonumuz Vizyon Misyon Vizyonumuz Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyeti ile Tesis Yönetimi ve Danışmanlık hizmetleri sektöründe Türkiye de örnek şirket olmak. Misyonumuz İş çeşitlerimiz, çözümlerimiz,

Detaylı

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler

İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler İnşaat Prosedürleri İnşaat yapım prosedürleri hakkında ayrıntılı genel bilgiler Aşağıdaki inşaata başlarken,karar verme aşamasından iskan alınmasına kadar geçecek aşamalar ve yapı prosedürleri için, firmamız

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

Uygulama Çeşitleri ON-GRID Sistem Nedir?

Uygulama Çeşitleri ON-GRID Sistem Nedir? ON-GRID Sistem Nedir? Şebekeye bağlı sistemdir. Kullanımınızdan kalan elektriğin satışı demektir. Satış devlete 0,133 ABD$/kWh değerinde yapılacaktır.yerli kullanıma hibeler aşağıdaki gibidir. PV panel

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/202 Ref: 4/202 Konu: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ GEÇ) (EN 1.Talep Dilekçesi

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/196 21/01/2015 Konu: Çevre İzin Belgesi OTO TRİM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DENİZLİ KÖYÜ ATATÜRK CAD. NO:172 GEBZE/KOCAELİ GEBZE / KOCAELİ İlgi: (a) 16/01/2014 tarihli

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ Mustafa HERDEM Genel Müdür mustafaherdem@elseenerji.com DEĞİŞEN VE GELİŞEN TÜRK ENERJİ PİYASASI Elektriğin Uygun Maliyetli Tedariki Yerinde Üretimi ve Satışı İSO 27

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2008 tarih ve 27097 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ.

K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k M E K A N O R M M Ü H E N D İ S L İ K S A N. T İ C. L T D. Ş T İ. K u r a l ı n a G ö r e M e k a n i k Faaliyet Konularımız Soğutma tesisatları Isıtma tesisatları Sıhhi tesisat Yangından Korunma tesisatları Havalandırma tesisatları Enerji verimliliği Buhar tesisatları

Detaylı

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM)

ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) ANTALYA OSB ÇAMUR KURUTMA TESİSİ (ARBYDRY SİSTEM) Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve 1992 yılında ilk etabının altyapıları tamamlanmış bir bölgedir. Toplam

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 6 AYLIK NİĞBAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2017-30.06.2017 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı